Randon travel poznavacie zajazdy 2015 2016 novýhttp://www.floowie.com/sk/citaj/randon-travel-poznavacie-zajazdy-2015-2016-novy/

Poznávacie zájazdy 2015/2016

http://www.floowie.com/sk/citaj/randon-travel-poznavacie-zajazdy-2015-2016-novy/

Londýn 6 - dňový zájazd TERMÍN: podľa dohody CENA: 259 € V cene je doprava autobusom, transfer FR/GB a späť, 3x ubytovanie v 2 - 3 – lôžkových izbách v Londýne v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez vstupov - galérie a múzeá - vstup zdarma, poistenie CK voči úpadku Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 1.deň: odchod v dopoludňajších hodinách, tranzit cez Česko, Nemecko do Anglicka 2.deň: príchod do prístavu v Calais, trajekt do Veľkej Británie – Doveru , po príchode do Londýna prehliadka: Westminster,Viktória Embankment, Parlament, Big Ben, Westminster Abbey, London Eye – nezabudnuteľný pohľad na mesto z výšky 135 m, Whitehall, Downing Street, Horse Guards, Admirality Arch, The Mall, St. James Palace, Buckingham palace, striedanie stráží, Trafalgar Square, National Gallery – majstrovské diela od Leonarda da Vinci, Rembrandta, Cézanna, Cara- vaggia - najväčšia a najcennejšia zbierka obrazov na svete, ubytovanie 3.deň: raňajky, prehliadka mesta - Greenwich návšteva observatória nultý poludník, presun k St Paul´s Cathedral, Tower of London, Tower Bridge, Madame Tus- saud, Baker Street, v prípade záujmu slávny futbalový štadión FC Chelsea alebo Wembley, návrat na hotel 4.deň: raňajky, prehliadka kráľovského zámku vo Windsore, sídla kráľovskej rodiny, prehliadka komnát, kaplniek a parku, po návrate do Londýna - štvrť SOHO, Piccadilly Circus 5.deň: raňajky, prehliadka mesta – Hyde Park, Marble Arch, Wellington Arch, nákupná ulica Oxford Street, British museum s viac ako 7 miliónmi artefak- tov, osobné voľno na nákupy, vo večerných hodinách odchod na Slovensko 6.deň: príchod na Slovensko vo večerných hodinách do programu sa dajú doplniť podľa dohody aj ďalšie atrakcie ako múzeá, galérie a pod. Randon TRAVEL, s.r.o +421-949322195 info@randontravel.sk www.randontravel.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/randon-travel-poznavacie-zajazdy-2015-2016-novy/

Londýn 5 - dňový zájazd TERMÍN: podľa dohody CENA: 239 € V cene je doprava autobusom, transfer FR/GB a späť, 2x ubytovanie v 2 - 3 – lôžkových izbách v 3* hoteli v Londýne s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez vstupov - galérie a múzeá vstup zdarma, poistenie CK voči úpadku Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 1.deň: odchod v dopoludňajších hodinách, tranzit cez Česko, Nemecko do Anglicka 2.deň: príchod do prístavu v Calais, trajekt do Veľkej Británie – Doveru , po príchode do Londýna prehliadka: Westminster,Viktória Embankment, Parlament, Big Ben, Westminster Abbey, London Eye – nezabudnuteľný pohľad na mesto z výšky 135 m, Whitehall, Downing Street, Horse Guards, Admirality Arch, The Mall, St. James Palace, Buckingham palace, striedanie stráží, Trafalgar Square, National Gallery – majstrovské diela od Leonarda da Vinci, Rembrandta, Cézanna, Cara- vaggia - najväčšia a najcennejšia zbierka obrazov na svete, ubytovanie 3.deň: raňajky, prehliadka mesta - Greenwich - návšteva observatória nultý poludník, presun k St Paul´s Cathedral,Tower of London, Tower Bridge, Piccadilly Circus, štvrť SOHO s výhodami lacných reštaurácii a nákupov, Madamme Tussaud, Baker street, návrat na hotel 4.deň: raňajky, prehliadka mesta – Hyde Park, Marble Arch, Wellington Arch, nákupná ulica Oxford Street, British museum s viac ako 7 miliónmi artefak- tov, osobné voľno na nákupy, vo večerných hodinách odchod na Slovensko 5.deň: príchod na Slovensko vo večerných hodinách do programu sa dajú doplniť podľa dohody aj ďalšie atrakcie ako Windsor castle a pod. Randon TRAVEL, s.r.o +421-949322195 +421-918477215 info@randontravel.sk www.randontravel.sk Randon TRAVEL, s.r.o +421-948250907 +421-919322195 vylety@randontravel.sk www.randontravel.sk Randon TRAVEL, s.r.o +421-949322195 info@randontravel.sk www.randontravel.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/randon-travel-poznavacie-zajazdy-2015-2016-novy/

Londýn letecky !!! 3 - dňový zájazd TERMÍN: podľa dohody CENA: 279€ V cene je letecká doprava z Bratislavy do Londýna a späť vrátane všetkých poplatkov, transfer z letiska v Londýne do centra mesta a späť na letisko, 2x ubytovanie v 2 - 4 – lôžkových izbách v Londýne s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez vstupov - galérie a múzeá vstup zdarma, poistenie CK voči úpadku Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky, lístky na miestnu dopravu Tento zájazd je vhodný aj pre menšie skupiny cca 20účastníkov a aj tu poskytujeme 2učiteľov zdarma 1.deň: odlet z Bratislavy v ranných hodinách, následne cca 2hodinový let do Londýna, po prílete do Londýna presun autobusom a metrom do hotela, zloženie vecí a následná prehliadka mesta: Westminster,Viktória Embankment, Parlament, Big Ben, Westminster Abbey, London Eye – nezabudnuteľný pohľad na mesto z výšky 135 m, Whitehall, Downing Street, Horse Guards, Admirality Arch, The Mall, St. James Palace, Buckingham palace, striedanie stráží, Trafalgar Square, National Gallery – majstrovské diela od Leonarda da Vinci, Rembrandta, Cézan- na, Caravaggia - najväčšia a najcennejšia zbierka obrazov na svete, presun na ubytovanie 2.deň: celodenná prehliadka mesta ,presun k St Paul´s Cathedral, Tower of London, Tower Bridge, Madame Tussaud, Baker Street, v prípade záujmu slávny futbal- ový štadión FC Chelsea alebo Wembley, návrat na hotel Baker street, návrat na hotel 3.deň: raňajky, prehliadka mesta – Hyde Park, Marble Arch, Wellington Arch, nákupná ulica Oxford Street, British museum s viac ako 7 miliónmi artefak- tov, osobné voľno na nákupy, v popoludňajších hodinách presun autobu- som na letisko a následne odlet do Bratislavy - priílet vo večerných hodinách program zájazdu sa upravuje vždy podľa požiadaviek každej školy osobitne, v prípade záujmu je možné predĺžiť pobyt o 1deň - cena 40€/osoba Randon TRAVEL, s.r.o +421-949322195 +421-918477215 info@randontravel.sk www.randontravel.sk NOVINKA!!! Randon TRAVEL, s.r.o +421-948250907 +421-919322195 vylety@randontravel.sk www.randontravel.sk Randon TRAVEL, s.r.o +421-949322195 info@randontravel.sk www.randontravel.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/randon-travel-poznavacie-zajazdy-2015-2016-novy/

Paríž 6 - dňový zájazd TERMÍN: podľa dohody CENA: 239 € V cene je zahrnuté: doprava autobusom, 3x ubytovanie v 2 a 3 – lôžkových izbách v 3*hoteli s raňajkami v širšom centre Paríža, sprievodca CK , poistenie CK voči úpadku Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 1.deň: odchod zo Slovenska v dopoludňajších hodinách, tranzit – Rakúsko, Nemecko, pravidelné cca 3 hod. prestávky 2. deň: príchod do Paríža v ranných hodinách na Place de la Concorde, prehliadka námestia s Obeliskom, Louvre - individuálna prehliadka a záhrady Tuileries pokračovanie pešej prehliadky pobrežím Seiny s pohľadmi na Pont Neuf, ná- mestie Chatelet s Mestským divadlom, vstup na ostrov La Cité s Conciergerie, Justičým palácom, St. Chapelle a Notre Dame, pokračovanie prehliadky Latin- skej štvrte, divadlo Odeon, vstup do Luxemburských záhrad, panoráma Luxem- burského paláca a Montparnasse, Pantheonu, Sorbony. Odchod autobusom vo večerných hodinách na hotel 3. deň: po raňajkách odchod z hotela smer Versailles, individuálna prehliadka zámku a záhrad cca 3 hod. Následne odchod na La Defense - mesta tretieho tisícročia, Grand Arche, mrakodrapy, unikátna architektúra, návšteva obchodného centra - voľný program, vo večerných hodinách presun na hotel 4.deň: po raňajkách odchod smer Arc de Triomphe, Champs Elysees - najslávnejší bulvár Paríža, výstavné paláce Grand a Petit Palais, Most Alexander III., Invalidovovňa s hrobkou Napoleona a jej záhrady, Champs de Mars, Ei elo- va veža, prípadná večerná plavba po Seine, večer presun na Montmartre s najparížskejšou atmosférou, bazilika Sacre Coeur následne návšteva Moulin Rouge, vo večerných hodinách návrat na hotel. 5. deň: po raňajkách odchod z hotela, celodenná návšteva Paríža, individuálne pre- hliadky ako Ei elova veža, Ví azný oblúk, Champs Elysee, Orsay, Place des Vosges, niektoré múzeá Rodin, Grevin, Picaso... a pod. alebo celodenná návšteva Eurodisneylandu. Odchod z Paríža vo večerných hodinách. 6. deň: príchod na Slovensko v podvečerných hodinách. Randon TRAVEL, s.r.o +421-949322195 +421-918477215 info@randontravel.sk www.randontravel.sk Randon TRAVEL, s.r.o. +421-948250907 +421-919322195 vylety@randontravel.sk www.randontravel.sk Randon TRAVEL, s.r.o +421-949322195 info@randontravel.sk www.randontravel.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/randon-travel-poznavacie-zajazdy-2015-2016-novy/

Paríž 5 - dňový zájazd TERMÍN: podľa dohody CENA: 209 € V cene je zahrnuté: doprava autobusom, 2x ubytovanie v 2 a 3 – lôžkových izbách v 3*hoteli s raňajkami v širšom centre Paríža, sprievodca CK, poistenie CK voči úpadku Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 1.deň: odchod zo Slovenska v dopoludňajších hodinách, tranzit – Rakúsko, Nemecko, pravidelné cca 3 hod. prestávky 2. deň: príchod do Paríža v ranných hodinách na Place de la Concorde, prehliadka námestia s Obeliskom, Louvre - individuálna prehliadka a záhrady Tuileries pokračovanie pešej prehliadky pobrežím Seiny s pohľadmi na Pont Neuf, ná- mestie Chatelet s Mestským divadlom, vstup na ostrov La Cité s Conciergerie, Justičým palácom, St. Chapelle a Notre Dame, pokračovanie prehliadky Latin- skej štvrte, divadlo Odeon, vstup do Luxemburských záhrad, panoráma Luxem- burského paláca a Montparnasse, Pantheonu, Sorbony. Odchod autobusom vo večerných hodinách na hotel 3. deň: po raňajkách odchod z hotela smer Versailles, individuálna prehliadka zám- ku a záhrad cca 3 hod.  Následne odchod na La Defense - mesta tretieho tisícročia, Grand Arche,  mrakodrapy, unikátna architektúra, návšteva ob- chodného centra - cca 2 hod. Odchod smer Arc de Triomphe, Champs Ely- sees - najslávnejší bulvár Paríža, výstavné paláce Grand a Petit Palais, Most Alexander III., Invalidovovňa s hrobkou Napoleona a jej záhrady, Champs de Mars, Ei elova veža, prípadná večerná plavba po Seine, večer presun na Montmartre s najparížskejšou atmosférou, bazilika Sacre Coeur následne návšteva Moulin Rouge, vo večerných hodinách návrat na hotel. 4. deň: po raňajkách odchod z hotela, celodenná návšteva Paríža, individuálne pre- hliadky ako Ei elova veža, Ví azný oblúk, Champs Elysee, Orsay, Place des Vosges, niektoré múzeá Rodin, Grevin, Picaso... a pod. alebo celodenná návšteva Eurodisneylandu. Odchod z Paríža vo večerných hodinách. 5. deň: príchod na Slovensko v podvečerných hodinách. Randon TRAVEL, s.r.o +421-949322195 +421-918477215 info@randontravel.sk www.randontravel.sk Randon TRAVEL, s.r.o. +421-948250907 +421-919322195 vylety@randontravel.sk www.randontravel.sk Randon TRAVEL, s.r.o +421-949322195 info@randontravel.sk www.randontravel.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/randon-travel-poznavacie-zajazdy-2015-2016-novy/

Paríž - Londýn 6 - dňový zájazd TERMÍN: podľa dohody CENA: 269 € V cene je zahrnuté: doprava lux. autobusom, 3x ubytovanie v 2 a 3 – lôžkových izbách v 3* hoteli s raňajkami v širšom centre Paríža a Londýna, sprievodca CK, poistenie CK voči úpadku Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie 1.deň: odchod zo Slovenska v dopoludňajších hodinách, tranzit – Rakúsko, Nemecko, pravidelné cca 3 hod. prestávky 2. deň: príchod do Paríža v ranných hodinách na Place de la Concorde, prehliadka námestia s Obeliskom, Louvre - individuálna prehliadka a záhrady Tuileries pokračovanie pešej prehliadky pobrežím Seiny s pohľadmi na Pont Neuf, ná- mestie Chatelet s Mestským divadlom, vstup na ostrov La Cité s Conciergerie, Justičým palácom, St. Chapelle a Notre Dame, pokračovanie prehliadky Latin- skej štvrte, divadlo Odeon, vstup do Luxemburských záhrad, panoráma Luxem- burského paláca a Montparnasse, Pantheonu, Sorbony. Odchod autobusom vo večerných hodinách na hotel 3.deň: po raňajkách odchod z hotela smer Versailles, individuálna prehliadka zámku a záhrad cca 3 hod. Následne odchod na La Defense - mesta tretieho tisícročia, Grand Arche, mrakodrapy, unikátna architektúra, návšteva obchodného centra - cca 2 hod. Odchod smer Arc de Triomphe, Champs Elysees - najslávnejší bulvár Paríža, výstavné paláce Grand a Petit Palais, Most Alexander III., Invalidovovňa s hrobkou Napoleona a jej záhrady, Champs de Mars, Ei elova veža, prípadná večerná plavba po Seine, večer presun na Montmartre s najparížskejšou atmos- férou, bazilika Sacre Coeur následne návšteva Moulin Rouge, vo večerných hodinách návrat na hotel. 4.deň: po raňajkách presun do prístavu v Calais, trajekt do Veľkej Británie – Doveru , Po príchode do Londýna prehliadka: Westminster,Viktória Embankment, Parlament, Big Ben, Westminster Abbey, London Eye – nezabudnuteľný pohľad na mesto z výšky 135 m, Whitehall, Downing Street, Horse Guards, Admirality Arch, The Mall, St. James Palace, Buckingham palace, striedanie stráží, Trafalgar Square, National Gallery – majstrovské diela od Leonarda da Vinci, Rembrandta, Cézanna, Caravaggia - najväčšia a najcennejšia zbierka obrazov na svete, ubytovanie 5. deň: po raňajkách odchod z hotela, prehliadka mesta - presun k St Paul´s Cathedral,Tower of London, Tower Bridge, Piccadilly Circus , štvrť SOHO s výhodami lacných reštaurácii a nákupov, Hyde Park, nákupná ulica Oxford Street, British museum s viac ako 7 miliónmi artefaktov, osobné voľno na nákupy, v podvečerných hodinách odchod na Slovensko 6.deň: príchod na Slovensko vo večerných hodinách do programu sa dajú doplniť podľa dohody aj ďalšie atrakcie ako Windsor castle a pod. Randon TRAVEL, s.r.o +421-949322195 +421-918477215 info@randontravel.sk www.randontravel.sk Randon TRAVEL, s.r.o. +421-948250907 +421-919322195 vylety@randontravel.sk www.randontravel.sk Randon TRAVEL, s.r.o +421-949322195 info@randontravel.sk www.randontravel.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/randon-travel-poznavacie-zajazdy-2015-2016-novy/

Petrohrad a Pobaltie 7 - dňový zájazd TERMÍN: podľa dohody /zájazd robíme každoročne, viackrát do roka!/ CENA: 299 € V cene je zahrnuté: doprava autobusom, 6x ubytovanie v 2 a 3 – lôžkových izbách v 3*hoteli s raňajkami v Petrohrade, sprievodca CK, poistenie CK voči úpadku Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie, víza 1.deň odchod zo Slovenska v skorých ranných hodinách, cesta cez Poľsko,ubytovanie v Litve - Kaunas 2. deň: po raňajkách pokračovanie cesty do Ruska, zastávka v ruskom meste Pskov, príchod do Petrohradu vo večerných hodinách 3. deň: raňajky, celodenná prehliadka Petrohradu, mesto s početnými pamiatkami (UN- ESCO): Palácové námestie so Zimným palácom (bývalé sídlo ruských cárov), obrazáreň Ermitáž, pamätník Petra I. – tzv. Medený jazdec, katedrála sv. Izáka s možnosťou vyhliadky spod zlatej kupoly, Letný sad Petra I. a Marsove pole, pra- voslávny chrám Kristovho vzkriesenia s rozsiahlou mozaikou, Kazaňský chrám, najrušnejšia ulica Nevský prospekt s početnými šľachtickými palácmi a obchodmi 4. deň: Po raňajkách odchod autobusom do mestečka Puškin, pôvodné Carskoje Selo, kde si prehliadneme palác Kataríny I Veľkej s nádhernou a svetoznámou jantárovou komnatou./ zájazd počas Veľkonočných sviatkov/ resp. odchod do Petrodvorca – letnej rezidencie Petra Veľkého, palácový a parkový komplex sa rozprestiera na útese nad Fínskym zálivom. Prehliadka parku s domi- nantnou kaskádou 37 pozlátených sôch, 64 fontán a 142 vodotryskov. Individuálne voľno 5. deň: po raňajkách presun k Petropavlovskej pevnosti, ktorej súčasťou je kat- edrála s hrobkami cárskej rodiny Romanovcov, následne sa presunieme ku krížniku Aurora, individuálne voľno, ubytovanie Petrohrad 6. deň: raňajky, následne odchod smer Slovensko, cez Estónsko, Lotyšsko a Litvu s ubytovaním v Litve - Kaunas. 7. deň: raňajky, stretnutie s miestnym sprievodcom v centre mesta, ktorý nás následne zoberie na krátku prehliadku bývalého hlavného mesta Litvy spojenú s príjemnou prechádzkou a pamiatkami ako hrad Kaunas, kos- tol Sv.Juraja, radničné námestie, kostol Sv. Františka, miestnou katedrálou ale najmä úzkymi uličkami tohto nádherného mesta, po prehliadke mesta, odchod smer Slovensko cez Poľsko s príchodom vo večerných hodinách Tento zájazd organizujeme každoročne pre širokú verejnosť počas Veľkej noci a tzv. “Bielych nocí” v júni. Randon TRAVEL, s.r.o +421-949322195 +421-918477215 info@randontravel.sk www.randontravel.sk Randon TRAVEL, s.r.o. +421-948250907 +421-919322195 vylety@randontravel.sk www.randontravel.sk Randon TRAVEL, s.r.o +421-949322195 info@randontravel.sk www.randontravel.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/randon-travel-poznavacie-zajazdy-2015-2016-novy/

Taliansko 8 - dňový poznávací zájazd TERMÍN: podľa dohody CENA: 299 € V cene je zahrnuté: doprava autobusom , 5x ubytovanie s polpenziou v hoteli Rosanna v Lido di Jesolo priamo na pláži, sprievodca CK, poistenie CK voči úpadku V cene nieje zahrnuté: vstupenky, cestovné poistenie, loď z Punta Sabbioni do Benátok 1.deň: odchod zo Slovenska vo večerných hodinách cez Bratislava, Rakúsko do Talianska – Lido di Jesolo. 2. deň: po príchode ubytovanie, osobné voľno s kúpaním 3. deň: celodenný výlet do Bologne, po príchode prehliadka mesta, osobné voľno. Návrat spať do Lido Di Jesolo na ubytovanie 4.deň: celodenný pobyt v letovisku 5. deň: po raňajkách odjazd do Verony, prehliadka pamätihodností mesta so sprievod- com (amfiteáter, Dóm, Castelvecchio, Júliina hrobka). Popoludní výlet k jazeru LAGO DI GARDA s návštevou malebného mestečka Sirmione s vyhliadkovou terasou z rímskeho obdobia na západnom pobreží. Na východnom pobreží sa zastavíte vo vinárskom mestečku Bardolino a starej obci Garda s mysom San Vigilio. Návrat späť na ubytovanie s večerou 6. deň: celodenný pobyt v letovisku 7. deň: po raňajkách odjazd do Punta Sabbioni, plavba loďou do Benátok a pre- hliadka mesta (námestie San Marco, chrámu, Dožovho paláca, zvonice, Most vzdychov, Ponte Rialto atď.). Večer odjazd z Benátok cez Rakúsko späť na Slovensko. 8. deň: príchod na Slovensko v ranných hodinách Randon TRAVEL, s.r.o +421-949322195 +421-918477215 info@randontravel.sk www.randontravel.sk Randon TRAVEL, s.r.o. +421-948250907 +421-919322195 vylety@randontravel.sk www.randontravel.sk Randon TRAVEL, s.r.o +421-949322195 info@randontravel.sk www.randontravel.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/randon-travel-poznavacie-zajazdy-2015-2016-novy/

Viedeň 1 - dňový výlet TERMÍN: podľa dohody CENA: 23 € V cene je zahrnuté: doprava lux. autobusom, sprievodca CK, Možný príplatok: vstupenky/galérie a múzeá pre študentov zdarma/, cestovné poistenie PROGRAM: odchod zo Žiliny v ranných hodinách, následne návšteva barokového zámku Schonbrunn, ktorý je v adventnom čase odetý do bohatej vianočnej výzdoby a zahalený vianočnými stánkami s pestrým sortimentom tradičných remeselných a umeleckých výrobkov a chutných kulinárskych špecialít. Popoludní presun do historického centra Viedne. Následne prehliadka pamiatok so sprievodcom Hofburg, Parlament, Helden Platz, Stefansdom, Am Hof a Viedenska radnica/Rathaus/, voľný program O 18.00hod odchod späť do Žiliny, prichod do 22.00hod Randon TRAVEL, s.r.o +421-949322195 +421-918477215 info@randontravel.sk www.randontravel.sk Randon TRAVEL, s.r.o. +421-948250907 +421-919322195 vylety@randontravel.sk www.randontravel.sk Randon TRAVEL, s.r.o +421-949322195 info@randontravel.sk www.randontravel.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/randon-travel-poznavacie-zajazdy-2015-2016-novy/

Praha 2 - dňový zájazd TERMÍN: podľa dohody CENA: 59 € V cene je doprava lux. autobusom, 1x ubytovanie s raňajkami, sprievodca CK, pešia a autobusová prehliadka Prahy, cena je kalkulovaná zo Žiliny Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie PROGRAM: 1.deň: odchod zo Žiliny v ranných hodinách, po príchode do Prahy, prehliadka – Hradčan, Loreta, Pražského hradu, v prípade záujmu môže byť malý okruh – zahŕňa Starý kráľovský palác, Bazilika sv. Jiří, Katedrála sv. Víta, Zlatá ulička, následne odchod na ubytovanie, večerný program divadlo alebo muzikál, osobné voľno Večerný program podľa termínu – opera, divadlo, muzikál - Barón Prášil, Dracula, Carmen, Noc na Karlštejne, Děti ráje, Robin Hood, Kat Mydlář, Quasimodo... 2.deň: raňajky, následne pešia prehliadka Prahy: pamiatky ako Karlov most, kostol sv. Salvátora, Staromestské nám., Orloj, Týnsky chrám, Václavské nám., Národné divadlo, Synagóga atď. osobné voľno, odchod do Žiliny, príchod vo večerných hodinách Randon TRAVEL, s.r.o +421-949322195 +421-918477215 info@randontravel.sk www.randontravel.sk Randon TRAVEL, s.r.o. +421-948250907 +421-919322195 vylety@randontravel.sk www.randontravel.sk Randon TRAVEL, s.r.o +421-949322195 info@randontravel.sk www.randontravel.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/randon-travel-poznavacie-zajazdy-2015-2016-novy/

Oswiecim Krakow TERMÍN: podľa dohody CENA: 23,50 € V cene je doprava lux.autobusom do Krakowa a späť, sprievodca CK, vstupné do múzea holocaustu s miestnym sprievodcom možný príplatok: cestovné poistenie odchod zo Žiliny v ranných hodinách, dopoludnia cca 3 - 4 hodinová prehliadka Múzea Oswiecim s miestnym sprievodcom. Po skončení prehliadky odchod do Krakowa, prehliadka Wawelu, pokračovanie Kráľovskou cestou do historického centra – Rynek, Sukienice, Divadlo a pod. Následne osobné voľno. Program je možné upraviť podľa potreby. Mgr. Pohančeník Michal Beautiful – Slovakia, s.r.o +421-949322195 +421-918477215 michal@beautiful-slovakia.com www.beautiful-slovakia.sk Randon TRAVEL, s.r.o. +421-948250907 +421-919322195 vylety@randontravel.sk www.randontravel.sk Randon TRAVEL, s.r.o +421-949322195 info@randontravel.sk www.randontravel.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/randon-travel-poznavacie-zajazdy-2015-2016-novy/

Moravský kras a Brno 1- dňový výlet TERMÍN: podľa dohody CENA: 29 € V cene je zahrnuté: doprava lux. autobusom, sprievodca CK, vstupné do Punkevnej jaskyne, plavba na loďkách, obojsmerná cesta vláčikom a lanovkou Možný príplatok: cestovné poistenie PROGRAM: odchod zo Žiliny v ranných hodinách smer Moravský kras -po dorazení do cieľa sa presunieme vláčikom od Skalného mlynu až k Punkevným jaskyniam, prehliadka tejto jaskyne trvá zhruba hodinu. Pol hodiny pôjdeme po suchej časti jaskyne, následne je táto prehliadka zakončená na dne priepasti Macochy - prehliadneme si priepasť zo spodku na vrch, potom sa presunieme na prístav a nasleduje pol hodinová plavba na lodičkách. Prehliadku ukončíme na prístavisku a následne sa presunieme lanovkou na dva vyhliadkové mostíky odkiaľ si pozrieme priepasť z vrchu. Priepasť Macocha je súčasťou jaskynného systému Punkevné jaskyne, najznámejšou priepasťou Moravského Krasu a vo svojej kategórii aj najhlbšou v strednej Európe. Po skončení prehliadky Moravského krasu sa presunieme do Brna, kde nás čaká krátka prehliadka mesta a voľný program. Príchod na Slovensko vo večerných hodinách. Randon TRAVEL, s.r.o +421-949322195 +421-918477215 info@randontravel.sk www.randontravel.sk Randon TRAVEL, s.r.o. +421-948250907 +421-919322195 vylety@randontravel.sk www.randontravel.sk Randon TRAVEL, s.r.o +421-949322195 info@randontravel.sk www.randontravel.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/randon-travel-poznavacie-zajazdy-2015-2016-novy/

Kultúrne podujatia 1- dňový výlet TERMÍN: podľa dohody CENA: v závislosti od podujatia V cene je zahrnuté: doprava lux. autobusom, sprievodca CK, vstupné do divadla, koncert a pod. PONÚKAME: VspoluprácisdivadlamivBratislave,PraheaViednisiVámdovoľujemeponúknuťzabezpečenie kompletných služieb vrátane dopravy, vstupeniek, sprievodcu, stravy a ubytovania na nasle- dovné spoločenské akcie: - opera - činohra - balet - koncerty - a ostatné spoločenské podujatia Neváhajte nás kontaktovať a radi Vám zabezpečíme Vami vybrané kultúrne podujatie. Randon TRAVEL, s.r.o +421-949322195 +421-918477215 info@randontravel.sk www.randontravel.sk Randon TRAVEL, s.r.o. +421-948250907 +421-919322195 vylety@randontravel.sk www.randontravel.sk Randon TRAVEL, s.r.o +421-949322195 info@randontravel.sk www.randontravel.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/randon-travel-poznavacie-zajazdy-2015-2016-novy/

- viacročná skúsenosť v oblasti cestovného ruchu a vzdelávania na Slovensku a v zahraničí - kvalifikovaní sprievodcovia s jazykovýmmi znalosťami a skúsenosťou práce v zahraničí - spolupracujeme výhradne s kvalitnými dopravcami - ubytovanie výhradne v 3* hoteloch /žiadne hostely, Formule, kempy a podobne/ - veľa ďaľších školských výletov ako napr. Budapešť, Banská Štiavnica, Kremnica, Košice, Mlyňany nájdete na našom webe: www.randontravel.sk - ZDARMA - dvaja učitelia pri školských výletoch - ZDARMA - jeden vybraný študent, resp. dvaja študenti za polovičnú cenu - ZDARMA odborná pomoc a poradenstvo pri tvorbe programov pre zahraničných partnerov/školy - vysoká flexibilita pri výbere školského výletu Prečo Randon TRAVEL:

http://www.floowie.com/sk/citaj/randon-travel-poznavacie-zajazdy-2015-2016-novy/

Randon TRAVEL, s.r.o +421-948250907 +421-919322195 vylety@randontravel.sk www.randontravel.sk

http://www.floowie.com/sk/citaj/randon-travel-poznavacie-zajazdy-2015-2016-novy/