Amerika - Spojené státy, Kanadahttp://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Amerika ISO 9001:2009 2014Cestujte s profesionály !Cestujte s profesionály ! NEJLEP·Í CESTOVNÍ KANCELÁ¤ v âeské republice 2. místo dle ankety TTG Travel Awards 2012 âESK¯CH 100 NEJLEP·ÍCH FIREM ocenûní pan evropské spoleãnosti COMENIUS 2005 - 2012 kategorie cestovní ruch & hotelnictví Spojené státy, Kanada

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

korunovační 22, 170 00 praha 7, tel.: 233 377 711 www.exotika.cz info@esotravel.cz kLiEntSká cEntrA: ESo travel, revoluční 13, 110 00 praha 1, tel.: 222 316 994, ESo travel, korunovační 22, 170 00 praha 7, tel.: 233 377 711 ESo travel, Josefská 9, 602 00 brno, tel.: 533 400 045 ESo travel – pan’Europ, Masarykovo náměstí 14, 702 00 ostrava, tel.: 596 121 662 ESO travel bazová 10, 821 08 bratislava tel.: (+421) 221 291 918 (919), fax: (+421) 221 291 915 mobil: (+421) 903 77 33 77 info@exotika.sk www.exotika.sk ESO travel Slovensko Vážení a milí přátelé, dovolte, abych Vám představil katalog AMERIKA – USA & Kanada pro nadcházející sezonu 2014. Stejně jako v letech minulých v něm naleznete propracované po- znávací zájezdy zahrnující to nejlepší z východního a západního po- břeží obou zemí a to v ucelené řadě optimálně, logicky a pestře po- stavených tras. Mezi klíčové okruhy řadíme zájezdy na jihozápad a severovýchod země – jmenovitě pak Města a příroda západu (a východu), Americký západ – zlatý okruh (opět vylepšený), To nej- lepší z USA, Vzhůru do Yellowstonu či Velkou cestu velkou zemí. Skokanem posledních dvou sezon se stal Velký okruh Havajskými ostrovy. V případě Kanady nesmíme opomenout okruhy Západní Kanadou lodí a po pevnině a To nejlepší z Kanady. Nakonec chci zmínit i okruh Zemí kaňonů a puebel, jehož zbrusu nový program o- cení zejména lidé toužící po opakovaném návratu na severoamerický kontinent. Vedle toho přinášíme řadu unikátních tras, které nadchnou neo- třelým a dobrodružným řešením a zavedou Vás na místa, která byste v jiných itinerářích hledali marně. Portál www.amerika.cz pomůže s detailní přípravou, poskytne věrný obrázek zařazených míst a nabídne praktické rady na cestu. Věřím, že naše nabídka Vám dokáže jedinečným způsobem zpro- středkovat dotyk s oběma zeměmi a zároveň uspokojit touhy nároč- ného cestovatele. Karel Gott tvrdí, že USA jsou mu neustále zdro- jem inspirace jak v uměleckém, tak osobním životě. Nechte se proto i Vy inspirovat k cestě do této krásné a rozmanité země. Příjemnou dovolenou Vám jménem kolektivu cestovní kanceláře ESO travel přeje Ing. Tomáš Cikán, generální ředitel ESO travel Golden Gate Bridge, San Francisco VÁŠ AUTORIZOVANÝ PRODEJCE: 10% SLEVA pro čLEny ESo kLubu 7% SLEVA pro oStAtní kLiEnty Sleva platí při rezervaci zájezdu a složení zálohy min. 50% ceny zájezdu a to nejméně čtyři měsíce před zahájením cesty.

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

obSAH kAtALogu co DáLE uMíME • INDIVIDUÁLNÍ PROGRAMY • SKUPINOVÉ ZÁJEZDY • KONGRESOVÁ TURISTIKA • INCENTIVNÍ TURISTIKA • VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ proč S náMi cEStoVAt • 19 LET ZKUŠENOSTÍ • NEJLEPŠÍ PRŮVODCI V ZEMI • KVALITA UBYTOVÁNÍ • PERFEKTNÍ ORGANIZACE A SLUŽBY • NEJŠIRŠÍ NABÍDKA TRAS • OPTIMÁLNĚ POSTAVENÉ OKRUHY www.amerika.cz poznáVAcí záJEzDy VýcHoD uSA New York, New York . . . . . . . . . . 8 New York & Florida . . . . . . . . . 9 Města a příroda východu USA. . 10 V záři barev podzimu . . . . . . . 18 Nejlepší z Floridy . . . . . . . . . . . . 12 Nejlepší z východu USA. . . . . . 14 Z Floridy do New Yorku. . . . . . 16 zápAD uSA Americký západ – zlatý okruh . . 20 Města a příroda západu USA . . 22 Západ USA & Florida . . . . . . . 21 Západ USA & Havaj . . . . . . . . 21 Zemí kaňonů a puebel . . . . . . 30 Vzhůru do Yellowstonu . . . . . . 28 V zajetí vulkánů . . . . . . . . . . 36 nApříč kontinEntEM Nejlepší z USA. . . . . . . . . . . . 24 Velká cesta velkou zemí . . . . . 26 Z Kalifornie do New Orleans . . 34 Z Floridy do New Yorku. . . . . . 16 ALJAškA – yukon – kAnADA Dobrodružství Aljašky a Yukonu 38 Severozápad & plavba Aljaškou 37 Ze Seattlu do Anchorage . . . . . 40 HAVAJSkÉ oStroVy Okruh Havajskými ostrovy . . . . . 32 uSA A kAnADA Města východu USA a Kanady . . 44 kAnADA VýcHoD Metropole východu Kanady . . . . 45 kAnADA zápAD Národní parky západní Kanady . 46 Západní Kanadou lodí a po pevnině . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Nejlepší z Kanady. . . . . . . . . . . . 50 ziMA V uSA A kAnADě Zimní safari: Lyžování v Utahu a za bizony do Yellowstonu. . . . 52 Aspen – USA (lyžování) . . . . . . . . 54 Whistler – Kanada (lyžování) . . . 55 inDiViDuáLní progrAMy Fly & Drive . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Pronájmy vozů . . . . . . . . . . . . . . 56 Pronájmy obytných vozů a motocyklů . . . . . . . . . . . . . . . . 57 pobytoVÉ záJEzDy Florida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Miami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Naples. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Fort Myers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 St. Petersburg. . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Orlando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 new york . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Las Vegas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Havajské ostrovy. . . . . . . . . . . . 74 pLAVby Plavba západním Karibikem . . . 78 Ledovým královstvím Aljašky . . 79 Severozápad & plavba Aljaškou 37 rADy A inForMAcE Informace na cestu & víza. . . . . 80 poznání... ...nezávislost. odpočinek... 3uSA/kAnADA

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

uSA4 Mnozí lidé odlétají za oceán s pocitem, že o USA už něco vědí. Navzdory očekáváním se zdají být parkoviště větší, dálnice delší a mrakodra- py vyšší. Turisté žasnou nad maličkostmi – udivuje levný benzin či bezedné kelímky s kávou. Amerika je pestrou škálou ras a životních stylů. Je také zemí šo- kujících pravidel a protikladů. Z tohoto přediva je utkán jedinečný způsob života Američanů, který ně- kdo nesnáší, jiný obdivuje. Cestování po USA je mnohotvárné. Můžeme vyra- zit na východ do Nové Anglie – kolébky národa. Svůdný je výlet do New Yorku, který omračuje kva- pem ulice či velikostí Manhattanu. Věčné léto Floridy svědčí odpočinku, New Orleans zase přitahuje ty, co touží po veselí. A západ? Tomu nechybí žádná klima- tická oblast a krajinný typ. To pochopíme v prériích s bizony, v pouštních zahradách kaktusů nebo až vy- stoupáme k horstvům s lesoparky, vulkány a ledovci. Bez dechu strneme u divokého Pacifiku v záplavě deštných pralesů a v klenbách sekvojí. Nemluvě o strhující krajině rudých skal a kaňonů Utahu či Arizony. Cestování po západě je spjato s duchem Divokého západu, indiány, kosmopolitním San Franciskem, stravujícím Los Angeles nebo zářivým Las Vegas. Tahle rozmanitá podívaná je nabita ma- gickou podmanivostí a svádí k návratům. Takže: Let’s get on the road… Rozloha: 9.370.047 km2 Populace: 313.933.954 (říjen 2013) Počet států: 50 HDP: cca 15 trilionů USD Nejvyšší bod: Mt. McKinley 6.194 m Hlavní město: Washington D.C. Měna: americký dolar; 1USD/cca 20 Kč Úřední jazyky: angličtina, španělština SpoJEnÉ Státy AMErickÉ NP Yellowstone (Montana, Wyoming) New York NP Rockie Mtn. San Francisco Let’s get on the road…

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

5kanada Rozměry země javorového listu – druhého největší- ho státu světa – jsou šokující. Na východě omýva- jí Kanadu vlny Atlantiku, na západě Pacifiku. Jih spo- čívá na zeměpisné šířce Říma, kdežto sever zasahuje do pustin polárního království Arktidy. Kanada, to jsou mohutné štíty Skalistých hor, ne- konečné lesy a prérie, divoká příroda Yukonu, ale ta- ké členité pobřeží s nepřehlednými fjordy či deštný- mi pralesy. Kanada je tak velká, že plných devadesát procent z jejích 28,5 milionů obyvatel žije v pásu ši- rokém 160 kilometrů táhnoucím se podél hranice se Spojenými státy. Ať už ve velkých evropsky vyhlížejí- cích městech na Řece svatého Vavřince nebo příjem- ném Vancouveru či Calgary na západě. Podobně jako Američané, jsou i Kanaďané národem přistěhovalců, směsicí mnoha kultur a domorodé in- diánské populace. Vedle dominantní britské a franko- fonní většiny volající tu a tam po autonomii, tu žijí nezanedbatelné komunity Číňanů, Ukrajinců, Poláků, Řeků či kupříkladu Španělů. Jedno mají společné, ve vzájemné toleranci udržují tradice svého národa a zároveň si nesmírně váží země, která je jim domo- vem. Až by se chtělo říci, kdo vlastně je ten pravý Kanaďan? Slovy nadsázky z úst kanadského spisovatele Pierra Bertona prý ten: “kdo ví, jak se pomilovat v kánoi”. Rozloha: 9.971.000 km2 Populace: 34.944.118 (říjen 2013) Nejvyšší bod: Mt. Logan 5.959 m Hlavní město: Ottawa Měna: kanadský dolar; 1CAD/cca 19 Kč Úřední jazyk: angličtina, francouzština kAnADA Vancouver Rockies Montreal

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

VýcHoD uSA MěStA A příroDA VýcHoDu uSA ID ZÁJEZDU: EXO 550 STRANA: 10 DÉLKA: 8 NOCÍ / 10 DNÍ PRŮVODCE: čESKý HLAVNÍ BODY PROGRAMU • NEW YORK • NIAGARSKÉ VODOPÁDY • WASHINGTON D.C. • PHILADELPHIA VýcHoD uSA V záři bArEV poDziMu ID ZÁJEZDU: EXO 551 STRANA: 18 DÉLKA: 9 NOCÍ / 11 DNÍ PRŮVODCE: čESKý HLAVNÍ BODY PROGRAMU • NEW YORK • BOSTON • CAPE COD • NP ACADIA VýcHoD uSA nEJLEpší z FLoriDy ID ZÁJEZDU: EXO 562 STRANA: 12 DÉLKA: 7 NOCÍ / 9 DNÍ PRŮVODCE: čESKý HLAVNÍ BODY PROGRAMU • MIAMI • KEY WEST • ORLANDO • NP EVERGLADES VýcHoD uSA A kAnADy MEtropoLE VýcHoDu uSA A kAnADy ID ZÁJEZDU: EXO 555 STRANA: 44 DÉLKA: 13 NOCÍ / 15 DNÍ PRŮVODCE: čESKý HLAVNÍ BODY PROGRAMU • ATLANTIC CITY • WASHINGTON D.C. • PITTSBURGH • TORONTO • MONTREAL • POHOřÍ ADIRONDAC • NIAGARSKÉ VODOPÁDY VýcHoD uSA nEJLEpší z VýcHoDu uSA ID ZÁJEZDU: EXO 560 STRANA: 14 DÉLKA: 15 NOCÍ / 17 DNÍ PRŮVODCE: čESKý HLAVNÍ BODY PROGRAMU • NEW YORK • WASHINGTON D.C. • MIAMI • KEY WEST • NIAGARSKÉ VODOPÁDY VýcHoD A zápAD uSA nEJLEpší z uSA ID ZÁJEZDU: EXO 580 STRANA: 24 DÉLKA: 18 NOCÍ / 20 DNÍ PRŮVODCE: čESKý HLAVNÍ BODY PROGRAMU • NEW YORK • WASHINGTON D.C. • NIAGARSKÉ VODOPÁDY • LOS ANGELES • LAS VEGAS • NP GRAND CANYON • SAN FRANCISCO VýcHoD uSA z FLoriDy Do nEw yorku ID ZÁJEZDU: EXO 572 STRANA: 16 DÉLKA: 14 NOCÍ / 16 DNÍ PRŮVODCE: čESKý HLAVNÍ BODY PROGRAMU • MIAMI • KEY WEST • NEW YORK • POBřEžÍ ATLANTIKU zápAD uSA AMErický zápAD – zLAtý okruH ID ZÁJEZDU: EXO 500 STRANA: 20 DÉLKA: 14 NOCÍ / 16 DNÍ PRŮVODCE: čESKý HLAVNÍ BODY PROGRAMU • SAN DIEGO • LOS ANGELES • SAN FRANCISCO • LAS VEGAS • MONUMENT VALLEY • NP GRAND CANYON • NP YOSEMITE • PACIFICKÁ DÁLNICE zápAD uSA zEMí kAňonů A puEbEL ID ZÁJEZDU: EXO 515 STRANA: 30 DÉLKA: 14 NOCÍ / 16 DNÍ PRŮVODCE: čESKý HLAVNÍ BODY PROGRAMU • NP ARCHES • NM WHITE SANDS • NP CANYONLANDS • CARLSBAD CAVERNS • MONUMENT VALLEY • NP MESA VERDE • TAOS PUEBLO • SEDONA zápAD uSA MěStA A příroDA zápADu uSA ID ZÁJEZDU: EXO 505 STRANA: 22 DÉLKA: 10 NOCÍ / 12 DNÍ PRŮVODCE: čESKý HLAVNÍ BODY PROGRAMU • LOS ANGELES • SAN FRANCISCO • LAS VEGAS • NP GRAND CANYON zápAD uSA VzHůru Do yELLowStonu ID ZÁJEZDU: EXO 520 STRANA: 28 DÉLKA: 16 NOCÍ / 18 DNÍ PRŮVODCE: čESKý HLAVNÍ BODY PROGRAMU • SEATTLE • NP GLACIER • NP YELLOWSTONE • LAKE TAHOE • NP REDWOOD • NP CRATER LAKE • NP OLYMPIC • NP MT. RAINIER Syracuse New York Gettysburg Washington D.C. Philadelphia USA KANADA Annapolis Bay Bridge Niagara Falls Syracuse New York Washington Philadelphia Grand Canyon N.P. Orlando USA USA Bryce Canyon N.P. USA KANADA Joshua Tree N.P. N.P. Niagara Falls San Francisco Sequoia Death Valley Zion N.P. Las Vegas Los Angeles Miami Cape Canaveral Tampa Fort Myers Key West Lake Powell Williams NP Everglades Naples Petersburg Toronto U Grand Canyon N.P. Mexiko USA KANADA Whitehorse Dawson Fairbanks Anchorage Orlando USA O Yosemite N.P. Bryce Canyon N.P. Joshua Tree N.P. Pittsbur Capitol Reef N.P. Monument ValleyLas Vegas Skagway Yukon Crossing Kluane Polární kruh Williams San Simeon Monterey Lak KA USA Death Valley Zion N.P. Los Angeles Tok Denali N.P. Mt. McKinley Seward Miami Kennedy Space CenterTampa Fort Myers Key West San Diego N.P. Wrangler - St. Elias San Francisco Mono Lake USANP Redwood NP North Cascades NP Glacier Great Falls NP Yelowstone NP Grand Teton Salt Lake City Bonneville Reno NP Mt. Rainier Seattle NP Olympic Portland NP Crater Lake Lake Tahoe NP Lassen Volcanic NP Black Canyon Tombstone NP Arches USA NP Carlsbad NP Monument Valley NP Grand Canyon Meteor Sedona Moab Mesa Verde Caverns Apache Trail Petrifield Forest NP Crater Mexiko Tucson Taos Alamogordo Durango Phoenix NM White Sands Santa Fe USA KANADA Boston NP Acadia Lake Placid New York Foxwood Newport Albany West Point Washington Grand Canyon N.P. Orlando USA Joshua Tree N.P. Los Angeles Miami Cape Canaveral Tampa Fort Myers Key West Williams NP Everglades Naples Petersburg Albany New York Pittsburgh Washington Philadelphia Grand Canyon N.P. Mexiko USA USA KANADA Kingman NP Joshua Tree Lake Erie Niagara Falls San Diego Death Valley Sedona Las Vegas Los Angeles Phoenix Tuscon Tombstone Yuma Kelso Toronto Ottawa Montreal Atlantic City uSA / kanada6 Syracuse New York Gettysburg Washington D.C. Philadelphia USA KANADA Annapolis Bay Bridge Niagara Falls Syracuse New York Washington Philadelphia Grand Canyon N.P. Orlando USA USA Bryce Canyon N.P. USA KANADA Joshua Tree N.P. N.P. Niagara Falls Francisco Sequoia Death Valley Zion N.P. Las Vegas Los Angeles Miami Cape Canaveral Tampa Fort Myers Key West Lake Powell Williams NP Everglades Naples Petersburg USA New York Annapolis Washington Philadelphia Mexiko Orlando USA Tunnel Bridge Virginia Beach KANADA Miami Key West Cape Hatteras St. Augustin Myrtle Beach Savannah Charlestone Miami NP Everglades Key West Oracoce Island Syracuse New York Washington Philadelphia Grand Canyon N.P. Orlando USA USA Bryce Canyon N.P. USA KANADA Joshua Tree N.P. N.P. Niagara Falls San Francisco Sequoia Death Valley Zion N.P. Las Vegas Los Angeles Miami Cape Canaveral Tampa Fort Myers Key West Lake Powell Williams NP Everglades Naples Petersburg Syracuse New York Gettysburg Washington D.C. Philadelphia Grand Canyon N.P. iko USA KANADA NP Petrified Forest Annapolis Bay Bridge Very Large Array Niagara Falls a Tuscon Bílé písky Údolí ohňů tezuma le ( (

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

zápAD uSA DobroDružStVí ALJAšky A yukonu ID ZÁJEZDU: EXO 590 STRANA: 38 DÉLKA: 14 NOCÍ / 17 DNÍ PRŮVODCE: čESKý HLAVNÍ BODY PROGRAMU • NP WRANGLER • DAWSON CITY • YUKON RIVER • SKAGWAY • ALASKA RANGE • SEV. POLÁRNÍKRUH • NP DENALI • NP KENAI FJORDS zápAD uSA VELký okruH HAVAJSkýMi oStroVy ID ZÁJEZDU: EXO 575 STRANA: 32 DÉLKA: 13 NOCÍ / 16 DNÍ PRŮVODCE: čESKý HLAVNÍ BODY PROGRAMU • OAHU • OSTROV MAUI • HONOLULU • NP HALEAKALA • OSTROV KAUAI • MAUNA KEA • OSTROV BIG ISLAND zápAD uSA V zAJEtí VuLkánů ID ZÁJEZDU: EXO 525 STRANA: 36 DÉLKA: 15 NOCÍ / 17 DNÍ PRŮVODCE: čESKý HLAVNÍ BODY PROGRAMU • SAN FRANCISCO • NP YOSEMITE • NP GRAND CANYON • NP REDWOOD • NP CRATER LAKE • NP RAINIER • NP OLYMPIC VýcHoD kAnADy MEtropoLE VýcHoDní kAnADy ID ZÁJEZDU: EXO 552 STRANA: 45 DÉLKA: 7 NOCÍ / 9 DNÍ PRŮVODCE: čESKý HLAVNÍ BODY PROGRAMU • NIAGARA FALLS • TORONTO • OTTAWA • MONTREAL • QUEBÉC CITY zápAD kAnADy zápADní kAnADou LoDí A po pEVnině ID ZÁJEZDU: EXO 524 STRANA: 48 DÉLKA: 12 NOCÍ / 14 DNÍ PRŮVODCE: čESKý HLAVNÍ BODY PROGRAMU • VICTORIA • NP PACIFIC RIM • NP JASPER • NP BANFF • ATHABASKA GLACIER • LAKE LOUISE • PLAVBA LODÍ • VANCOUVER zápAD kAnADy nároDní pArky zápADní kAnADy ID ZÁJEZDU: EXO 523 STRANA: 46 DÉLKA: 9 NOCÍ / 11 DNÍ PRŮVODCE: čESKý HLAVNÍ BODY PROGRAMU • NP JASPER • NP BANFF • ATHABASKA GLACIER • LAKE LOUISE • NP YOHO • NP KOOTENAY • VANCOUVER zápAD uSA zE SEAttLu Do AncHorAgE ID ZÁJEZDU: EXO 526 STRANA: 40 DÉLKA: 19 NOCÍ / 21 DNÍ PRŮVODCE: čESKý HLAVNÍ BODY PROGRAMU • NP OLYMPIC • DAWSON CITY • HYDER • NP DENALI VýcHoD A zápAD uSA VELkÉ Jižní DobroDružStVí ID ZÁJEZDU: EXO 571 STRANA: 34 DÉLKA: 17 NOCÍ / 19 DNÍ PRŮVODCE: čESKý HLAVNÍ BODY PROGRAMU • LOS ANGELES • NP GRAND CANYON • NP SAGUARO • NM WHITE SANDS • NP BIG BEND • METEOR CRATER • NEW ORLEANS • CARLSBAD CAVERNS VýcHoD A zápAD uSA VELká cEStA VELkou zEMí ID ZÁJEZDU: EXO 570 STRANA: 26 DÉLKA: 22 NOCÍ / 24 DNÍ PRŮVODCE: čESKý HLAVNÍ BODY PROGRAMU • SAN FRANCISCO • NP YOSEMITE • NP GRAND CANYON • NP ARCHES • BLACK HILLS • CHICAGO • NIAGARA • NEW YORK VýcH. A záp. kAnADy to nEJLEpší z kAnADy ID ZÁJEZDU: EXO 530 STRANA: 50 DÉLKA: 16 NOCÍ / 18 DNÍ PRŮVODCE: čESKý HLAVNÍ BODY PROGRAMU • NIAGARA FALLS • TORONTO • MONTREAL • QUEBÉC CITY • NP JASPER • NP BANFF • LAKE LOUISE • VANCOUVER Mexiko USA KANADA Buffalo Lake Erie MitchellNP Badlands Black Hills Denver NP Rockie Mt. Aspen NP Arches Lake Powell Monument ValleyGrand Canyon NP Bryce Canyon NP Zion Las Vegas Údolí smrti NP Yosemitte San Francisco Los Angeles New York Albany Niagara Falls Chicago Mexiko USA Houston Meteor Crater San Antonio Tombstone Carlsbad Caverns Langtry NP Saguaro Joshua Tree Los Angeles White Sands New Orleans Lake Havasu Grand Canyon Big Bend USA KANADA Whitehorse Dawson Anchorage Prince Rupert Port Hardy Victoria Seattle Mt. Rainier NP Watson Lake NP Olympic USA Glennallen Denali N.P. Mt. McKinley Skygway ( ( Hyder Olympia 7uSA / kanada Mexiko USA Mt. St. Helens NP Mt. Rainier NP Olympic NP Yosemite NP Crater Lake Seattle San Francisco NP Redwood Grand Canyon N.P. Joshua Tree N.P. Death Valley Las Vegas Los Angeles Toronto USA New York Atlantic City Washington Philadelphia Grand Canyon N.P. Mexiko USA KANADA Whitehorse Dawson Fairbanks Anchorage Orlando USA MontrealOttawa Yosemite N.P. Bryce Canyon N.P. Joshua Tree N.P. Pittsburgh DC Capitol Reef N.P. Monument ValleyLas Vegas Skagway Yukon Crossing Kluane Polární kruh Williams San Simeon Lake Erie KANADA Niagara Falls USA Death Valley Zion N.P. Los Angeles Tok Denali N.P. Mt. McKinley Seward Miami Kennedy Space CenterTampa Fort Myers Key West San Diego Albany N.P. Wrangler - St. Elias San Francisco Toronto Ottawa Montréal Québec USA KANADA Niagara Falls USA Vancouver Hope Clearwater NP Jasper Mt. Robson NP Ban! Ban! Calgary NP Yoho KANADA USA Vancouver Hope Clearwater NP Jasper Mt. Robson NP Ban! Ban! Calgary NP Yoho KANADA Toronto Ottawa Montréal Québec USA KANADA Niagara Falls USA NP JasperMt. Robson Vancouver Williams Lake Kamloops Saskatchewan NP Ban! Ban! Golden NP Glacier Victoria Tofino Campbel R. Port Hardy Bella Coola KANADA ( (

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do New Yorku. Transfer do hotelu, podle časových možností indi- viduální návštěva některého ze zajíma- vých míst centrálního Manhattanu či jeho blízkého okolí. Nocleh v New Yorku na Manhatttanu. 2. den nEw york Prohlídku města zahájíme plavbou na Liberty Island se světoznámou sochou Svobody a také ostrov Ellis Island s mu- zeem emigrace, jenž se stal symbolic- kým milníkem pro miliony přistěhoval- ců, kteří zde často marně čekali na po- volení ke vstupu do Nového světa. Pak, už suchou nohou – případně met- rem, projdeme jižní Manhattan a jeho nejznámější místa jako kupříkladu fi- nanční čtvrť Wall Street s vlivnou bur- zou cenných papírů, novogotický kos- tel Trinity Church obklopený hradbou výškových budov, rušnou Čínskou a také Italskou čtvrť či noblesní SoHo (South of Houston), která je největší čtvrtí litinových fasád na světě – větši- na z nich pochází z let 1840-1850. Z te- rasy mrakodrapu Empire State Building (381m) si v podvečer vychutnáme zvol- na se rozsvěcující město. Po ničivém útoku teroristů na “dvojčata” Světového obchodního centra (WTC) v září 2001 se ESB stala nejvyšší budovou města. Po jedenácti letech opět primát ztratila ve prospěch nové budovy WTC (541 m). Nocleh na Manhattanu. 3. den nEw york Dnes pokračujeme prohlídkou oblastí v okolí Central Parku, Times Square. Navštívíme a podle možností si pro- hlédneme Rockefellerovo centrum, di- vadelní čtvrť a obchody na Páté Avenue . Večer se pak na rozzářeném náměs- tí Times Square, všeobecně považova- ném za místo, kde bije srdce New Yor- ku, nabízí ideální příležitost vstřebat je- dinečnou atmosféru města. Nocleh na Manhattanu. 4. den nEw york – prAHA Volný program, případně individuální dokončení prohlídky města či návštěva některého z muzeí. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy. 5. den příLEt Do prAHy new york, new york new york je nefalšovaným středobodem amerického snu. kdo chce tenhle novodobý babylon pochopit, musí jej zažít – vstřebat jeho výšku, velkolepé mosty, klokot ulice, uvolněnost a zdánlivou bezstarostnost jeho obyvatel. new york je rovněž symfonií mnoha barev, vůní, zvuků klaksonů či ječení sirén. new york elektrizuje, omamuje a poznamenává – často na celý život… 5 dní / 3 noci new york city s průvodcem 5 dní / 3 noci 14.03.- 18.03.2014 . . . . 31.990,- kč 18.04.- 22.04.2014 . . . . 34.990,- kč 09.05.- 13.05.2014 . . . . 34.990,- kč 29.06.- 03.07.2014 . . . . 34.990,- kč 11.07.- 15.07.2014 . . . . 39.990,- kč 29.08.- 02.09.2014 . . . . 31.990,- kč 26.09.- 30.09.2014 . . . . 31.990,- kč 09.10.- 13.10.2014 . . . . 31.990,- kč 14.03.- 18.03.2015 . . . . 31.990,- kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . . . . . 9.400,- kč Minimum: 6 osob EXo - 540 8 uSA cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 3x ubytování kategorie 3* (na Manhattanu) • transfery letiště/hotel a zpět • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety • stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč nAVíc V cEně • Výlet lodí k soše Svobody a ostrov Ellis Island • Vstup na vyhlídkovou terasu mrakodrapu poznámka: prohlídka New Yorku zpravidla pěšky a metrem - cca $2,7/osoba/jízda. Times Square, New York

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do New Yorku. Po příletu transfer, ubytování. Nocleh v New Yorku. 2. den nEw york Prohlídku zahájíme plavbou na Liberty Is- land se sochou Svobody a ostrov Ellis Is- land s muzeem emigrace, jenž se stal mil- níkem pro miliony přistěhovalců, kteří zde často marně čekali na povolení ke vstu- pu do Nového světa. Pak, už suchou no- hou – případně metrem, projdeme jižní Manhattan a jeho nejznámější místa jako kupříkladu finanční čtvrť Wall Stre- et s burzou cenných papírů, novogotický kostel Trinity Church, rušnou Čínskou a také Italskou čtvrť či noblesní SoHo, kte- rá je největší čtrvtí litinových fasád na světě. Z terasy mrakodrapu Empire Sta- te Building (381m) si v podvečer vychut- náme zvolna se rozsvěcující město. Po útoku teroristů na “dvojčata” WTC v září 2001 se ESB stala nejvyšší budovou NY. Po 11 letech opět primát ztratila ve prospěch nové budovy WTC (541 m). Nocleh na Manhattanu. 3. den nEw york Dnes pokračujeme prohlídkou oblastí v okolí Central Parku, Times Square. Nav- štívíme divadelní čtvrť a obchody na Páté Avenue. Večer se pak na rozzářeném ná- městí Times Square, kde bije srdce New Yorku, nabízí ideální příležitost vstřebat jedinečnou atmosféru města. Nocleh na Manhattanu. 4. den nEw york – prAHA Dopoledne transfer na letiště a odlet do Miami. Po příletu transfer do hotelu. 5. – 7. den FLoriDA Relaxační pobyt u moře na slavné Mia- mi Beach ve floridském Miami nebo v Orlandu, městě Disneylandu, řady vel- kolepých zábavních parků a vodních svě- tů. Obojí bude tou nejlepší tečkou za ná- vštěvou rušného New Yorku. Pobyt na Floridě je individuální – čili bez účasti česky mluvícího průvodce. 8. den FLoriDA – prAHA V odpoledních hodinách odjezd na le- tiště a odlet do Prahy. 9. den příLEt Do prAHy new york a Florida new york s prodlouženým pobytem ve floridském Miami. 9 dní / 7 nocí new york – Miami 9 dní / 7 nocí 14.03.- 22.03.2014 . . . . 44.990,- kč 18.04.- 26.04.2014 . . . . 46.990,- kč 09.05.- 17.05.2014 . . . . 46.990,- kč 29.06.- 07.07.2014 . . . . .48.990,- kč 11.07.- 19.07.2014 . . . . 48.990,- kč 29.08.- 06.09.2014 . . . . 45.990,- kč 03.09.- 11.09.2014 . . . . 45.990,- kč 26.09.- 04.10.2014 . . . . 44.990,- kč 09.10.- 17.10.2014 . . . . 43.990,- kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 12.990,- kč Minimum: 6 osob EXo - 541 cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 7x ubytování kategorie 3* • transfery letiště/hotel a zpět (jen New York) • služby českého průvodce (jen New York) cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety • stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč nAVíc V cEně • Výlet lodí k soše Svobody a ostrov Ellis Island • Vyhlídková terasa Empire State Building MožnoSti proDLoužEní PLAVBA KARIBIKEM na 7 nocí od 13.990,- Kč/osoba (více na str. 78) • noc navíc v Miami: 1.500,- Kč/osoba • půjčení vozu v Miami: od 5.000,- Kč/týden Miami Beach 9uSA Socha Svobody, New York Miami BeachManhattan

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Chesapeake Bay Bridge Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do New Yorku. Transfer do hotelu, volný program – případně individuální návštěva některého ze zajímavých míst centra New Yorku. Nocleh na Manhattanu. 2. den nEw york Prohlídku města zahájíme plavbou na Li- berty Island se světoznámou sochou Svo- body a také ostrov Ellis Island s muzeem emigrace, jenž se stal symbolickým milníkem pro miliony přistěhovalců, kteří zde často marně čekali na povo- lení ke vstupu do Nového světa. Pak, už suchou nohou – případně metrem, pro- jdeme jižní Manhattan a jeho nejzná- mější místa jako kupříkladu finanční čtvrť Wall Street s vlivnou burzou cen- ných papírů, novogotický kostel Trinity Church obklopený hradbou výškových budov, rušnou Čínskou a také Italskou čtvrť či noblesní SoHo, která je největší čtvtí litinových fasád na světě. Z tera- sy mrakodrapu Empire State Building (381 m) si v podvečer vychutnáme zvolna se rozsvěcující město. Po ničivém útoku teroristů na “dvojčata” Světové- ho obchodního centra (WTC) v roce 2001 se ESB stala nejvyšší budovou města. Po 11 letech opět primát ztratila ve pro- spěch nové budovy WTC (541 m). Noc- leh na Manhattanu. 3. den nEw york Dnes pokračujeme prohlídkou oblasti v okolí Central Parku, Páté Avenue a Ti- mes Square. Navštívíme a podle možností si prohlédneme Rockefellerovo centrum, divadelní čtvrť a obchody na Páté Ave- nue. Večer se pak na rozzářeném ná- městí Times Square, všeobecně pova- žovaném za místo, kde bije srdce New Yorku, nabízí ideální příležitost vstřebat jedinečnou atmosféru města. Nocleh na Manhattanu. 4. den nEw york – niAgArA FALLS Přejezd státem New York. V podvečer příjezd k Niagarským vodopádům, uby- tování, volný program. Po setmění lze zhlédnout světelnou show barev, kte- rá je promítána přímo na vodní stěnu této přírodní ikony východu USA. Noc- leh v blízkosti Niagara Falls. 5. den niAgArA FALLS – HArriSburg Pěší výlet podél vodopádů s několika úžasnými vyhlídkami na 55 metrů vy- sokou masu padající vody. Sílu běsnícího živlu znásobí plavba lodí do blízkosti vodní stěny. Po průjezdu Buffalem, kdy- si pyšného a bohatého centra rejdař- ského obchodu na Velkých jezerech, od- jedeme směrem do Harrisburgu. Noc- leh na trase. 6. den gEttySburg – wDc Návštěva Gettysburgu (vstupné v ceně), kde se odehrála klíčová bitva občanské války mezi pokrokovým Severem a ot- rokářským Jihem. Odpoledne příjezd do metropole USA Washingtonu D.C.. Uby- tování a částečná prohlídka města. Ve- čer se rovněž nabízí možnost ndividuální návštěvy půvabné čtvrtě Georgetown s mnoha stylovými restauracemi, bary a pivnicemi. Nocleh ve Washingtonu D.C.. 7. den wASHington D.c. Prohlídka města, během níž se podívá- me k Bílému domu – sídlu prezidenta, bu- dově Kapitolu – v němž zasedá senát a kongres, monumentu prvního preziden- ta George Washingtona či památníkům prezidentů Abrahama Lincolna a Thomase Jeffersona. Také navštívíme Arlingtonský hřbitov, kde je společně se svým bratrem a ženou pohřben zavražděný prezident J.F. Kennedy a počkáme na pietní vý- měnu stráží u hrobu neznámého vojína. Prohlédneme si také památník viet- namské a korejské války a další místa včetně možnosti individuální návštěvy ně- kterého z muzeí na třídě The Mall. Noc- leh ve Washingtonu D.C.. 8. den AnnApoLiS – pHiLADELpHiA Odjezd do Annapolis – které díky ar- chitektonickému stylu, historii a pří- mořskému rázu patří k nejhezčím městečkům v USA. Sídlí zde slavná ná- mořní akademie. Mezi kadety elitní školy patří američtí prezidenti, kapi- táni jaderných ponorek, astronauti či příslušníci komand SEALS. Přejezd velkolepého mostu Chesapeake Bay Bridge, jenž se klene nad zátokou Che- sapeake Bay. Příjezd do Philadelphie, volný program, nocleh. 9. den pHiLADELpHiA – prAHA Prohlídka historického centra města s návštěvou Independence Hall a Liber- ty Bell – zvonu, jenž je pro všechny Ame- ričany symbolem svobody a nezávislos- ti. Transfer na letiště do New Yorku a ve- černí odlet do Prahy. 10. den příLEt Do prAHy Města a příroda východu uSA Velmi populární trasa pokrývající severovýchod uSA, legendární niagaru a řadu míst, která sehrála zásadní roli v dějinách země 10 dní / 8 nocí new york - niagarské vodopády - washington D.c. New York Washington Monument Capitol, Washington D.C.

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Manhattan Velkolepá věž ze skla, oceli a hliníku ve stylu art deco si se svými 381 m a 103 patry dlouho (1931-1972) držela prvenství mezi nejvyší- mi stavbami světa. Projektové práce odstartovaly v říjnu 1929 - datu schodném s legendárním kra- chem na newyorské burze. Investor J. Raskob (bývalý prezident General Motors) nehodlal připustit, aby jeho budovu - co do výšky - předstihl konkurent Walter Chrysler s věží Chrysler Building. K původním 80 patrům proto přidal dal- ších pět. Nepatrný náskok vyvolával v Raskobovi o- bavy, že jej Chrysler napálí a těsně před koncem stavby zvýšil dům na konečných 103 pater. Architektonický půvab zdůrazňuje ESB nevyčerpatel- nými kombinacemi nočního nasvícení, jimiž připomí- ná významné i méně důležité události. Zeleným a modrým světlem slaví Den Země, barvami ze stát- ních vlajek třeba nezávislost Indie a na počest naro- zenin kresleného hrdiny Pepka Námořníka a jeho oblíbeného špenátu se samozřejmě rozzáří zeleně. Syracuse New York Gettysburg Washington D.C. Philadelphia Grand Canyon N.P. Mexiko USA USA KANADA Hoover Dam NP Petrified Forest Annapolis Bay Bridge Very Large Array Niagara Falls San Diego Údolí smrti Sedona Las Vegas Los Angeles Tuscon Bílé písky Yuma Údolí ohňů NP Saguaro Montezuma Castle Niagara Falls 10 dní / 8 nocí 14.03.- 23.03.2014 . . . . 49.990,- kč 18.04.- 27.04.2014 . . . . 52.990,- kč 09.05.- 18.05.2014 . . . . 53.990,- kč 29.06.- 08.07.2014 . . . . 54.990,- kč 11.07.- 20.07.2014 . . . . 55.990,- kč 29.08.- 07.09.2014 . . . . 53.990,- kč 03.09.- 12.09.2014 . . . . 53.990,- kč 26.09.- 05.10.2014 . . . . 53.990,- kč 09.10.- 18.10.2014 . . . . 54.990,- kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 14.400,- kč Minimum: 8 osob EXo - 550 11uSA E M P I R E S T A T E B U I L D I N G Víte že...? cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 8x ubytování kategorie 3* (v NY na Manhattanu) • doprava autobusy, mikrobusy či vozy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč nAVíc V cEně • Výlet lodí k soše Svobody a na ostrov Ellis Island • Plavba lodí do těsné blízkosti Niagarských vodopádů • Vstupné do Gettysburgu a Independence Hall poznámka: V jarních měsících může být regulována plavba k Niagarským vodopádům (řešeno náhradním programem). poznámka: prohlídka New Yorku zpravidla pěšky a metrem - cca $2,75/osoba/jízda.

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Overseas Highway 1. den oDLEt z prAHy Sraz skupiny na letišti Praha – Ruzyně, odlet do Miami. Po příletu transfer do hotelu. Následuje ubytování v hotelu a volný program. Nocleh na trase do Key West jižně od Miami. 2. den MiAMi – oVErSEAS HigHwAy – – kEy wESt Výpravná cesta po úžasné silnici Over- seas Highway vedoucí pásem ostrůvků Keys vzájemně propojených více než pa- desátkou mostů – přičemž nejdelší z nich měří úctyhodných jedenáct km. Keys na- bízejí vše, co Američané milují a turisté obdivují: fajnové rezidence, víkendové chatrče, stovky hotelů ukrytých v po- břežní džungli, rybolov, azurově mod- ré moře, pláže, jachty a také Státní park John Pennecamp Coral Reef s rozsáhlou kolonií živých korálů a možnostmi po- tápění a šnorchlování. Silnice končí v nejjižnějším bodu severoamerického kontinentu v městečku Key West, kte- ré dělí od kubánské Havany pouhých 130 km vodní plochy Atlantického oceánu. Tohle živé místo s příchutí Karibiku pro- slavil uvolněný způsob života, skvělá ku- chyně, elektrizující atmosféra nejen nočního života a také početná enkláva českých novodobých přistěhovalců. V rámci ceny zájezdu rovněž navštíví- me dům spisovatele Ernesta Heming- waye, který zde napsal několik svých ro- mánů včetně slavného Stařec a moře. Nocleh v Key West. 3. den np EVErgLADES – nApLES Dnes nás čeká cesta zpět na floridskou pevninu a návštěva aligátoří farmy u Ná- rodního parku Everglades. Do téhle unikátní přírodní rezervace, kde v ne- prostupných močálech mangrovových hájů, utajených jezírek a mělkých říček žijí stovky ptačích druhů, floridští pan- teři či kapustňáci, se pak za divokými aligátory vydáme na speciálním vzná- šedle. Také se podíváme na zajímavý chov aligátorů. Následuje přejezd po- dél hranice rezervace Everglades a cypřišových hájů do přímořského Naples u Mexického zálivu. Ubytování, volný program, nocleh v Naples. 4. den tAMpA bAy – St. pEtErSburg Z okouzlujícího Naples se vydáme na se- ver a přes ohromující most Sunshine Skyway vklouzneme do floridského le- toviska St. Petersburg. V tomto velmi malebném městečku se vedle prvo- třídních pláží nachází také jedinečná a znalci ceněná sbírka obrazů Salvadora Dalího (fakultativně). Po krátké jízdě přes Tampu – třetí největší město Flo- ridy – odjedeme do města zábavy ma- lých i velkých – Orlanda, které s 25 mi- liony turistů ročně patří k nejvíce nav- štěvovaným místům USA. Po příjezdu ubytování, volný program, nocleh v Or- landu. 5. den orLAnDo: MěSto zábAVy Dnes se můžeme seznámit s některým z mnoha zábavních parků Orlanda – ku- příkladu s obřím a prakticky nevyčer- patelným zdrojem zábavy Disney World nebo Universal Studios s neuvěřitelný- mi atrakcemi inspirovanými slavnými hollywoodskými filmy. Velmi dobrou volbu skýtá rovněž mořský svět Sea World s delfíny, lachtany a kosatkami vystupujícími v působivých show (vstu- py do tematických parků fakultativně). Nocleh v Orlandu. 6. den nASA cEntEr – MiAMi bEAcH Při návratu k Atlantickému oceánu nav- štívíme Kennedyho vesmírné středisko na mysu Cape Canaveral s centrem ves- mírného a kosmického programu kos- mické agentury NASA. Při projížďce kos- modromu navštívíte gigantické hangá- ry, spatříte startovací rampu raketo- plánu a navštívíte kino IMAX s unikátními filmy natočenými americkými astro- nauty. Na důmyslném trenažéru si na vlastní kůži můžete rovněž vyzkoušet, jak vypadá start raketoplánu (vstup fa- kultativně). Odpoledne následuje pře- sun do Miami a po ubytování v hotelu volný program. Nocleh v Miami. 7. den MiAMi A SoutH bEAcH Organizovaná prohlídka města pláží a slunce s návštěvou nejznámějších čtvrtí Miami, jakými jsou Little Hava- na s odkazem kubánské emigrace (v Mi- ami jich žije téměř milion), moderní Co- conut Grove či Coral Gables s luxusní- mi domy vybudovanými ve španělském a italském slohu ve 20. letech minulé- ho století, případně volný program na pláži. Nocleh v Miami. 8. den oDLEt Do prAHy Dopoledne volný program na pláži. Odpoledne pak následuje transfer na le- tiště a odlet do Prahy. 9. den příLEt Do prAHy to nejlepší z Floridy před sto lety byla Florida místem močálů. nyní je místem pláží, spoře oděných dívek, barů, exotického key westu či zábavného orlanda. 9 dní / 7 nocí putování státem slunce, pláží a nespoutané zábavy Miami Beach Seaworld, Orlando Key West

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Srdce Miami bije v legendárním přímoř- ském pásu Miami Beach, respektive jeho elek- trizující části South Beach s domy a hotely vy- stavěnými ve stylu Art Deco v letech 1920 až 1930. To je to pravé místo širokých pláží, spoře o- děných dívek, svalnatých mladíků, stovek restau- rací a kaváren. Ještě před sto lety zde chátrala o- vocná farma, jejíž majitel John Collins patrně díky boží prozřetelnosti nahlédl do slibné budoucnosti. S pomocí peněz obchodníka Carla Fischera tu brzy ze špíny, smetí a močálů povstala pečlivě na- plánovaná krajina palem, jemných písečných pláží a hotelů.Ve 30. letech minulého století platila South Beach za resort výjimečné jakosti, kam se sjížděla vybraná elita amerického bohatnoucího národa. Okatě nákladná panská sídla si zde vybudovali král gumárenského průmyslu Harvey Firestone nebo multimilionáři J.C. Penney, Harvey Stutz či Albert Champion. Jejich domy stojí dodnes v ulici Collins Avenue přezdívané ze zřejmých dů- vodů „ulice milionářů“. Syracu Washington Ph Grand Canyon N.P. Orlando USA USA Bryce Canyon N.P. USA KANADA Joshua Tree N.P. N.P. Niagara Falls n Francisco Sequoia Death Valley Zion N.P. Las Vegas Los Angeles Miami Cape Canaveral Tampa Fort Myers Key West Lake Powell Williams NP Everglades Naples Petersburg Nasa Center South Beach Miami Beach NP Everglades 9 dní / 7 nocí 31.01.- 08.02.2014 . . . . 46.990,- kč 14.02.- 22.02.2014 . . . . 46.990,- kč 28.02.- 08.03.2014 . . . . 46.990,- kč 22.03.- 30.03.2014 . . . . 46.990,- kč 26.04.- 04.05.2014 . . . . 46.990,- kč 17.05.- 25.05.2014 . . . . 46.990,- kč 18.09.- 26.09.2014 . . . . 46.990,- kč 04.10.- 12.10.2014 . . . . 46.990,- kč 17.10.- 25.10.2014 . . . . 46.990,- kč 13.11.- 21.11.2014 . . . . 46.990,- kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . 5.800,- kč Minimum: 8 osob EXo - 562 13uSA M I A M I : S O U T H B E A C H Víte že...? cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 7x ubytování kategorie 3* • doprava vozy či mikrobusy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč nAVíc V cEně • Jízda vznášedlem do močálů NP Everglades • Návštěva farmy s chovem aligátorů • Návštěva domu Ernesta Hemingwaye v Key West • Zájezd lze prodloužit o libovolný počet nocí, pronájem vozu (od 5.500,- Kč/vůz či plavbu Karibikem (od 13.990,- Kč/osoba).

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do New Yorku. Po příletu transfer, ubytování. Možnost individuální návštěvy centra města. Nocleh v NY. 2. den nEw york Prohlídku zahájíme návštěvou Liberty Is- land se sochou Svobody a Ellis Island, symbolem přistěhovalců. Projdeme již- ní Manhattan s místy jako Wall Street, Trinity Church, Čínská a Italská čtvrť. Z Empire State Building si vychutnáme pa- norama města. Nocleh na Manhattanu. 3. den nEw york Dnes nás čeká prohlídka oblastí okolo Centrálního parku, Páté avenue a Times Square. Podíváme se k Rockefellerovu centru, navštívíme divadelní čtvrť a lu- xusní obchody na Páté avenue. Večer na rozzářeném Times Square vstřebáme jedinečnou atmosféru města. Nocleh na Manhattanu. 4. den nEw york – niAgArA FALLS Přejezd státem New York. V podvečer příjezd k Niagarským vodopádům, uby- tování, volno. Po setmění lze shlédnout světelnou show barev, která je promítána přímo na vodní stěnu této přírodní iko- ny východu USA. Nocleh v Niagara Falls. 5. den niAgArA FALLS – HArriSburg Pěší výlet podél vodopádů s několika úžasnými vyhlídkami na 55 metrů vyso- kou masu padající vody. Sílu běsnícího živlu znásobí plavba lodí do blízkosti vod- ní stěny. Po průjezdu Buffalem, kdysi pyšného centra rejdařského obchodu na Velkých jezerech, odjedeme směrem do Harrisburgu. Nocleh na trase. 6. den gEttySburg – wDc Návštěva Gettysburgu, kde se odehrála klíčová bitva občanské války mezi po- krokovým Severem a otrokářským Jihem. Odpoledne příjezd do Washingtonu D.C. a částečná prohlídka města. Večer mož- nost individuální návštěvy půvabné čtvr- tě Georgetown s restauracemi, bary či pivnicemi. Nocleh ve Washington D.C.. 7. den wASHington D.c. Prohlídka města, během níž se podívá- me k Bílému domu, Kapitolu – sídlu se- nátu a kongresu, monumentu prezi- denta G. Washingtona či památníkům prezidenta Lincolna a Jeffersona. Také navštívíme Arlingtonský hřbitov, pa- mátník vietnamské a korejské války a další zajímavá místa. Možnost indivi- duální návštěvy některého z muzeí na tří- dě The Mall. Nocleh. 8. den AnnApoLiS – pHiLADELpHiA Odjezd do Annapolis – které díky archi- tektonickému stylu, historii a přímoř- skému rázu patří k nejhezčím městečkům v USA. Sídlí zde slavná námořní akade- mie. Mezi kadety elitní školy patřili američtí prezidenti, astronauti či pří- slušníci komand SEALS. Následuje přejezd velkolepého mostu Chesapeake Bridge, jenž se klene nad zátokou Chesapeake. Odpoledne příjezd do Philadelphie, uby- tování, volný program, nocleh. 9. den pHiLADELpHiA – MiAMi Prohlídka historického centra města s ná- vštěvou Independence Hall a Liberty Bell – zvonu, jenž je pro všechny Američany symbolem svobody a nezávislosti. Tran- sfer na letiště, odlet do Miami, nocleh. 10. den MiAMi – kEy wESt Putování po úžasné silnici Overseas High- way vedoucí přes 50 mostů k nejjižněj- šímu bodu severoamerického kontinentu do městečka Key West. Tohle živé mís- to s příchutí Karibiku proslavil nevázaný způsob života. Návštěva domu spisovatele Ernesta Hemingwaye. Nocleh v Key West. 11. den kEy wESt – EVErgLADES Cestou z Key West navštěva aligátoří far- my v blízkosti NP Everglades. Do unikátní rezervace, kde v hustých mangrovo- vých močálech žijí stovky ptačích druhů, pumy a divocí aligátoři se vydáme i na speciálním vznášedle. Nocleh v Naples. 12. den tAMpA – orLAnDo Přes okouzlující most Sunshine Skyway vklouzneme do floridského letoviska St. Petersburg, kde se mimo jiné nachází jedinečná sbírka obrazů Salvadora Da- lího. Po krátké okružní jízdě Tampou se vydáme do města zábavy malých i vel- kých – Orlanda. Nocleh v Orlandu. 13. den orLAnDo Navštěva některého ze zábavních par- ků – třeba Disney World či Universal Stu- dios s atrakcemi na motivy slavných fil- mů. Znamenitou volbu skýtá mořský svět Sea World s delfíny, kosatkami a dal- šími vodními živočichy (vstupy fakulta- tivně). Nocleh v Orlandu. 14. den nASA – MiAMi Při návratu k pobřeží Atlantiku navštíví- me (fakultativně) Kennedyho vesmírné středisko. Poznáte základnu kosmického programu NASA, případně navštívíte uni- to nejlepší z východu uSA ideální kombinace pro ty, kdo touží po ikonách amerického severo- východu a zároveň okusit uvolněný rytmus života exotické Floridy. 17 dní / 15 nocí new york – niagarské vodopády – Florida Niagara Falls Capitol, Washington D.C. Overseas Highway New York

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Overseas Highway z Miami na Key West měřící 160 km a pospojovaná 50 mosty pro- tíná pás ostrůvků Keys z jedné strany ohraničený Mexickým zálivem, z druhé pak Atlantikem. Keys nabízejí vše, co Američané milují a turisté obdi- vují: fajnové rezidence, víkendové chatrče, stovky hotelů ukrytých v pobřežní džungli, rybolov, azu- rově modré moře, pláže, jachty a také rezervaci John Pennecamp Coral Reef s kolonií živých korá- lů a možnostmi potápění a šnorchlování. Jízdu po silnici provází zbytky bývalé železnič- ní tratě, kterou z Miami na Key West vybudoval v roce 1912 železniční magnát a spoluzakladatel společnosti Standard Oil Henry Flagler. Bez to- hoto miliardáře, filantropa a jeho železnice by Florida zaspala hezkých pár let civilizačního vý- voje. To on propojil divočinu jižní Floridy se zbyt- kem USA. Trať na Key West byla jeho posledním projektem, zemřel rok po dokončení v roce 1913. Monumentální stavba jej přežila o 22 let, kdy jí zničil hurikán Labour Day označovaný za bouři století, zahynulo tehdy 400 lidí. Jen pro srovnání: stejně silný hurikán Andrew zpustošil v roce 1992 jihovýchodní předměstí Miami a napáchal škodu za 25 miliard dolarů. Syracuse New York Gettysburg Washington D.C. Philadelphia Grand Canyon N.P. Mexiko USA USA KANADA Hoover Dam NP Petrified Forest Annapolis Bay Bridge Very Large Array Niagara Falls San Diego Údolí smrti Sedona Las Vegas Los Angeles Tuscon Bílé písky Yuma Údolí ohňů NP Saguaro Montezuma Castle 17 dní / 15 nocí 14.03.- 30.03.2014 . . . . 71.990,- kč 18.04.- 04.05.2014 . . . . 72.990,- kč 09.05.- 25.05.2014 . . . . 73.990,- kč 26.09.- 12.10.2014 . . . . 73.990,- kč 09.10.- 25.10.2014 . . . . 71.990,- kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 22.900,- kč Minimum: 6 osob EXo - 560 15uSA cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 15x ubytování kategorie 3* (v NY na Manhattanu) • doprava autobusy, mikrobusy či vozy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč nAVíc V cEně • Výlet lodí k soše Svobody a na ostrov Ellis Island • Plavba lodí do těsné blízkosti Niagarských vodopádů • Jízda vznášedlem do močálů NP Everglades • Návštěva farmy s chovem aligátorů • Návštěva domu Ernesta Hemingwaye v Key West poznámka: V jarních měsících může být regulována plavba k Niagarským vodopádům (řešeno náhradním programem). poznámka: prohlídka New Yorku zpravidla pěšky a metrem - cca $2,7/osoba/jízda. poznámka: program společný s EXO 550 (východ) a EXO 562 (Florida). kátní expozici raketoplánu Atlantis, jenž ab- solvoval 15 misí do vesmíru. Přesun do Mi- ami, ubytování, volno. Nocleh v Miami. 15. den MiAMi bEAcH Prohlídka města pláží s návštěvou čtvrtí Little Havana, Coconut Grove a Coral Gables, případně volný program na plážích Miami Beach. Nocleh v Miami. 16. den oDLEt Do prAHy Transfer na letiště a odlet do Prahy. 17. den příLEt Do prAHy Miami Beach South Beach, Miami O V E R S E A S H I G H W A Y Víte že...? Syracuse New York Washington Philadelphia Grand Canyon N.P. Orlando USA USA Bryce Canyon N.P. USA KANADA Joshua Tree N.P. N.P. Niagara Falls San Francisco Sequoia Death Valley Zion N.P. Las Vegas Los Angeles Miami Cape Canaveral Tampa Fort Myers Key West Lake Powell Williams NP Everglades Naples Petersburg

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Pobřeží Atlantiku Program zájezdu: 1. den oDLEt Do MiAMi Odlet z Prahy do Miami. Transfer do ho- telu, volný program. Nocleh v Miami. 2. den oVErSEAS HigHwAy – kEy wESt Výpravná cesta po silnici Overseas High- way přes ostrůvky Keys propojených 50 mosty. Keys nabízejí vše, co Američané milují a turisté obdivují: fajnové rezi- dence, víkendové chatrče, rybolov a azurové moře. Silnice končí v nejjižněj- ším bodu USA – Key West. Tohle živé mís- to s příchutí Karibiku proslavil uvolněný způsob života a atmosféra nočního živo- ta. Nocleh v Key West. 3. den kEy wESt – EVErgLADES Cestou zpět na pevninu návštěva aligá- toří farmy u NP Everglades. Do unikát- ní rezervace neprostupných mangrovo- vých močálů, utajených jezírek a měl- kých říček, se za aligátory vydáme na speciálním vznášedle. Nocleh v Miami. 4. den MiAMi Prohlídka města pláží a slunce s návště- vou nejznámějších čtvrtí Miami jakými jsou South Beach, Little Havana, moderní Coconut Grove či Coral Gables s luxusními domy vybudovanými ve 20. letech mi- nulého století. Nocleh v Miami. 5. den MiAMi – nASA cEntEr Cestou do Orlanda návštěva Kennedyho vesmírného střediska na mysu Cape Ca- naveral (fakult.) s centrem vesmírného programu agentury NASA. Při projížďce kosmodromu navštívíte gigantické han- gáry, spatříte startovací rampu raketo- plánu, navštívíte kino IMAX a hlavně si prohlédnete unikátní expozici raketo- plánu Atlantis za 150 milionů dolarů. Pře- sun do Orlanda, nocleh. 6. den orLAnDo Dnes se můžeme seznámit s některým ze zábavních parků Orlanda: Disney World či Universal Studios s atrakcemi inspi- rovanými hollywoodskými filmy. Velmi dobrou volbu skýtá mořský svět Sea World s delfíny, lachtany a kosatkami vy- stupujícími v působivých show (vstupy fa- kult.). Nocleh v Orlandu. 7. den  orLAnDo – St. AuguStinE Návštěva nejstaršího města USA – pří- stavu St. Augustine. Přejezd do Savan- nah, volný program, nocleh. 8. den pyšný JiH: SAVAnnAH Prohlídka kdysi bohatého otrokářského přístavu Savannah. Cestou do Charles- tonu zastávka u plantáže Drayton Hall, která pochází z roku 1738. Příjezd do Charlestonu, volný program, nocleh. 9. den cHArLESton – MyrtLE bEAcH Prohlídka historického centra Charlesto- nu s panskými domy bohatých Jižanů. Ne- poražený duch jižanské kultury je zde cí- tit na každém kroku, nocleh na trase. 10. den ocrAcokE iSLAnD – HAttErAS Krajinou močálů a lodním trajektem přejezd na ostrov Ocracoke – půvabný ráj rybářů a cíl mnoha romantiků. Dalším tra- jektem přejezd na Cape Hatteras s pů- sobivým majákem. Cesta pokračuje po úzkém pásu pevniny a opuštěných pláži Outerbanks do Kity Hawk, místa kde bra- tři Wrightové uskutečnili v roce 1903 prv- ní let v historii lidstva. Přejezd do leto- viska Virginia Beach, nocleh. 11. den tunnEL briDgE – AnnApoLiS Hned ráno opustíme pevninu a podmoř- ským tunelem/mostem přejedeme na poloostrov Chesapeake. Zátoka, která jej dělí od pevniny, platí za vzácný ekosystém se stovkami druhů ptáků a ryb. Přesun do Annapolis, překrásného městečka pří- mořského rázu, v němž sídlí slavná ná- mořní akademie. Nocleh v Annapolis. 12. den wASHington D.c. Přes velkolepý most Chesapeake Bay Bridge se vydáme do Washingtonu D.C.. Prohlídka města, během níž uvidíme Bílý dům, budovu Kapitolu, monument prezidenta G. Washingtona či Abrahama Lincolna. Rovněž navštívíme Arlingtonský hřbitov, památník vietnamské a korejské války a další zajímavá místa včetně možnosti návštěvy některého z muzeí na třídě The Mall. Nocleh v Annapolis. 13. den pHiLADELpHiA – bALtiMorE Přejezd do Philadelphie a návštěva In- dependence Hall a Liberty Bell – zvonu, jenž je symbolem americké svobody. Volný program ve městě, nocleh. 14. den nEw york Prohlídku New Yorku zahájíme plavbou na Liberty Island se sochou Svobody a ostrov Ellis Island s muzeem emigrace. Pak, su- chou nohou, projdeme jižní Manhattan a jeho nejznámější místa jako Wall Street, Trinity Church, rušnou Čínskou a Italskou čtvrť či SoHo. Z terasy Empire State Bu- ilding si v podvečer vychutnáme zvolna se rozsvěcující město. Nocleh v NY. 15. den prAHA – nEw york Dopoledne volný program. Následuje transfer na letiště a odlet do Prahy. 16. den příLEt Do prAHy z Floridy do new yorku trasa kopírující pobřeží Atlantiku zahrnuje ikony východu uSA včet- ně méně dostupných – o to avšak poutavějších míst téhle části země. 16 dní / 14 nocí Ve stopách ducha jižanské vzpurnosti NP Everglades Annapolis Savannnah

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

P17. prosince 1903 – pro lidstvo nesmírně důležité datum. V tento den se totiž v přímoř- ském Kitty Hawk v Severní Karolíně poprvé od- lepil od země motorový letoun Wright Flyer řízený Orvillem Wrightem, aby po 12 sekundách a 36,5 metrech letu položil základní kámen nového a zcela revolučního odvětví lidské civilizace. Bratři Orvill a Wilbur Wrightovi si v Daytonu otevřeli dílnu na opravy jízdních kol, čímž si vy- dělávali na experimenty s létáním. V roce 1900 přesunuli pokusy do Kitty Hawk – přesněji na pí- sečnou dunu Kill Devil Hill, jíž si vybrali pro sil- né, stálé větry, a kvůli soukromí. Stavba letadla stála skoro tisíc dolarů. Rozpětí křídel bylo 12 metrů, hmotnost 340 kg a 77 kilogramový motor měl výkon 12 koňských sil. Lety pozorovali 4 zá- chranáři a jeden chlapec. Šlo o první prokazatel- né veřejné lety. Místní noviny popsaly událost, ale velmi nepřesně. Pouze Cincinnati Enquirer vy- daly podrobný článek. Brzy po letu požádali bratři o patent na letadlo, ale až do roku 1908 nelétali – zřejmě v obavě o pro- zrazení patentu, který byl zamítnut. Později získali patent na způsob řízení letu křivením konců křídel. USA New York Annapolis Washington Philadelphia Mexiko Orlando USA Tunnel Bridge Virginia Beach KANADA Miami Key West Cape Hatteras St. Augustin Myrtle Beach Savannah Charlestone Miami NP Everglades Key West Oracoce Island 16 dní / 14 nocí 08.03.- 23.03.2014 . . . . 68.990,- kč 29.10.- 13.11.2014 . . . . 69.990,- kč 09.03.- 24.03.2015 . . . . 68.990,- kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 14.300,- kč Minimum: 6 osob EXo - 572 17uSA cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a poplatky • 14x ubytování kategorie 3* • doprava vozy či mikrobusy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč nAVíc V cEně • Návštěva domu Ernesta Hemingwaye v Key West • Jízda vznášedlem do močálů NP Everglades • Návštěva farmy s chovem aligátorů • Návštěva plantáže Drayton Hall poblíž Charlestonu •Výlet lodí k soše Svobody a na ostrov Ellis Island Cape Lookout, Outerbanks Manhattan Key West K D E N A R O S T L I L I D S T V U K Ř Í D L A Víte že...? Georgia

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do New Yorku. Odjezd z města, nocleh na trase. 2. den FoXwooD – cApE coD Cestou k pobřeží Atlantiku zastávka ve Foxwoodu – největším kasinu světa, kte- ré náleží indiánskému kmeni Mashan- tucket Pequot. Příjezd do Newportu, jednoho z nejstarších měst v USA. Po prohlídce přístavu s báječnou atmosfé- rou vyrazíme na poloostrov Cape Cod, který vyniká jedinečnou přírodní sce- nérií, vinicemi, majáky a okouzlujícími přístavními městečky. Nocleh na trase. 3. den pLyMoutH – boSton Dokončení prohlídky Cape Cod. Násle- duje přejezd do městečka Plymouth, kde v roce 1620 přistála loď Mayflower s „otci poutníky", kteří zde založili prv- ní funkční kolonii na východním pobřeží dnešních Spojených států. Tohle téměř posvátné místo je přeplněno pohnutou historií a dobovými reáliemi. Po pří- jezdu do Bostonu individuální nebo organizovaná prohlídka města, kde se v roce 1773 začala psát cesta k nezá- vislosti USA. Nocleh v Bostonu. 4. den boSton – SALEM – AcADiA Ráno vám nabídneme lahůdku – totiž okružní projížďku Bostonem obojživel- ným vozidlem, část prohlídky tedy ab- solvujeme na hladině vodních kanálů. Krátká zastávka v městečku Salem, v němž (a není to zas tak dávno) se ode- hrály neslavné procesy s čarodějnicemi. Následuje přesun k NP Acadia, nocleh. 5. den nároDní pArk AcADiA Celodenní prohlídka rezervace ne- spoutané přírody, žulových skal, str- hujícího pobřeží a domova tisícovek ži- vočišných druhů. Doporučujeme jedi- nečného humra z Mainu a plavbu za vel- rybami (fakultativně), nocleh. 6. den VErMont – ADironDAc Odjezd k pohoří Adirondac. Cestou navštívíme vrchol hory Mt.Washing- ton, která je považována za největrnější místo na světě. Nocleh v Saranac Lake. 7. den ADironDAc – LAkE pLAciD Dnešek strávíme v překrásném prostředí pohoří Adirondac a jezera Saranac Lake. Návštěva Lake Placid, kde se v roce 1980 konala zimní olympiáda a také místa, kde žil John Brown, a kde se dozvíme trochu odlišnou pravdu o ži- votě tohoto odpůrce otrokářství. Noc- leh v Saranac Lake. 8. den wESt point – nEw york Podél řeky Hudson se vydáme do slavné vojenské akademie West Point. Cestou do New Yorku navštívíme honosné síd- lo železničního magnáta a jednoho z nej- bohatších Američanů své doby Cornelia Vanderbilta. Po příjezdu do New Yorku ubytování, volno, případně večerní pro- cházka s průvodcem do ulic téhle elek- trizující megapole. Nocleh v New Yorku. 9. den nEw york Prohlídku města zahájíme návštěvou Li- berty Islandu se sochou Svobody a Ellis Islandu s muzeem emigrace. Projdeme jižní Manhattan, Wall Street s burzou cen- ných papírů nebo také Čínskou a Italskou čtvrť. Podíváme se i na Times Square a Central Park. Podle možností vyjedeme na terasu mrakodrapu Empire State Bu- ilding (fakult.). Nocleh v New Yorku. 10. den nEw york – prAHA Volno či dokončení prohlídky města. Transfer na letiště, odlet do Prahy. 11. den příLEt Do prAHy V záři barev podzimu program vykrývá období počínajícího podzimu, jenž státy nové Anglie s převážně listnatými lesy proměňuje v moře neskutečných barev 11 dní / 9 nocí putování novou Anglií, kolébkou Spojených států 11 dní / 9 nocí 17.10.- 27.10.2014 . . . . 59.990,- kč 17.10.- 27.10.2015 . . . . 59.990,- kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 15.800,- kč Minimum: 8 osob EXo - 551 18 kAnADA Pohoří Adirondack cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 9x ubytování kategorie 3* • doprava vozy či mikrobusy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety • stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč nAVíc V cEně • Výlet lodí k soše Svobody a ostrov Ellis Island • Prohlídka Bostonu v obojživelném vozidle • Návštěva NP Acadia ve státu Main New York State Cape Cod USA KANADA Boston NP Acadia Lake Placid New York Foxwood Newport Albany West Point

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

19

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

17 Mile Drive, Monterey Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Los Angeles. Transfer na hotel, ubytování, nocleh. 2. den LoS AngELES Prohlídka LA. Čeká nás Chodník slávy s otisky rukou celebrit Hollywoodu, pre- miérové kino Mann\'s Chinese a Kodak Theater, Sunset Drive, čtvrtě Beverly Hills s exkluzivním centrem Rodeo Dri- ve, pláže Venice Beach či přímořská Santa Monica s kolotočem, který po- sloužil coby kulisa ve filmu Podraz. K zá- žitkům patří i návštěva filmových stu- dií Universal Studios (fakultativně). Nocleh v Los Angeles. 3. den SAn DiEgo Přejezd do San Diega. Prohlídka čtvrtí El Pueblo, Old Town, Gas Lamp a přístavu. Možnost návštěvy vodního parku Sea World, případně let. lodě Midway (vstu- py fakultativně.). Nocleh v San Diegu. 4. den JoSHuA trEE Prohlídka NP Joshua Tree – strhující re- zervace žulových skal a pitoreskních lesů juk krátkolistých. Přes Mohavskou poušť přejezd do Williamsu. Část ces- ty po Route 66, která jako první cesta spojila východ se západem, nocleh. 5. den grAnD cAnyon Ráno odjezd k největší atrakci Arizony i celých USA - totiž k Velkému kaňonu. Fakultativně let nad obří hříčkou pří rody o délce 446, šířce 29 a hloubce až 1,8 kilometru. Ko losální útvar si vychut- náme z úžas ných vyhlídek, případně zkusíme i výlet po okraji. Odjezd do Me- xican Hat v rezervaci Navahů, nocleh. 6. den MonuMEnt VALLEy Snad každého napadne, že tohle už vi- děl. Vždyť úvodní scéna z filmu Tenkrát na západě s rudými monolity proslavi- la údolí po celém světě. Možnost pro- zkoumat údolí ve vozech navažských in- diánů (fakultativně). Čeká nás také zdo- lání kolmé stěny (vozem) v Údolí bohů, případně i vyhlídka Muley Point, pře- kročení řeky Colorado a návštěva NP Ca- pitol Reef s petroglyfy a pozůstatky mormonské osady. Nocleh v Torrey. 7. den MAgický brycE cAnyon Cesta podmanivou krajinou, kde se kdy- si ukrýval před zákonem bankovní lupič a vrah R.L. Parker alias Butch Cassidy, do NP Bryce Canyon. Rezervace s rudý- mi jehlany navažského vápence je po- važována za vrcholné dílo čarující přírody Utahu. Kouzlo parku vychutnáme z vy- hlídek, i méně zdatní turisté ocení vý- let do nitra kaňonu. Nocleh v okolí par- ku. 8. den zion – LAS VEgAS Průzkum NP Zion, jehož krajinný vzo- rec určují hluboké kaňony a divoké říč- ky. Podnikneme pěší výlet k některému ze zajímavých míst parku. Přesun do Las Vegas – velkoměsta hazardu a oslnivých atrakcí. Projížďka po nejživější ulici tzv. Stripu spojená s návštěvou vybra- ného kasina a večeří. Ve zbytku dne vol- no za povzbudi vého cinkotu mincí herních automatů. Nocleh v Las Vegas. 9. den LAS VEgAS - HooVEr DAM Volný program nebo výlet k jedné z nej- vyšších přehrad světa Hoover Dam (221 m), jejíž 2,5 milionů kubíků betonu by stačilo k postavení silnice z Los Ange- les do New Yorku. Nocleh v Las Vegas. 10. den ÚDoLí SMrti Odjezd do NP Údolí smrti. Navštívíme nejteplejší a nejníže položený bod zá- padní polokoule a vžijeme se do pocitů pionýrů, kteří v ďábelském údolí sevře- ném hroty vysokých hor hledali cestu do vysněné Kalifornie. Podél pohoří Sierra Nevada přejezd k Mammoth Lakes. 11. den ÚcHVAtný yoSEMitE Prohlídka jezera Mono Lake ozdobené- ho šedivě bílými vápencovými věžemi. Pak navštěva městečka duchů Bodie a nasledně se protáheme průsmykem Ti- oga Pass do NP Yosemite. Navštěva Yo- semitské údolí s nejvyšším vodopádem (739 m) severní Ameriky. Nocleh v Oakhurst v blízkosti národního parku. 12. den yoSEMitE - SEkVoJE Ráno návštěva pohádkového háje se- kvojí obrovskych Mariposa Grove. Kdo nikdy neviděl tyhle velikány o váze 600 tun, neuvěří... Pak se vydáme na vy- hlídku Glacier Point s omračující pa- noramou žulových masivů Yosemitu. Přejezd na pobřeží Pacifiku, nocleh 13. den big Sur - MontErEy Do San Francisca se vydáme po Pacific Highway, legendární cestě vytesané do strmých stěn útesů. Tady je to pravé místo syrové přírody, pláží, surfařů či utajených rezidencí. Zastávka v Car- melu, kde v r. 1986 starostoval herec Clint Eastwood. Pobřežní cesta 17 Mile Drive nás přivede ke slavnému golfo- Americký západ - zlatý okruh Vysoká horstva, strhující krajina rudých skal či třpytivá velkoměsta pobřeží pacifiku. rozmanitost téhle cesty je doslova ohromující. 16 dní / 14 nocí Města v záři slunce a přírodní divy uSA Monument Valley NP Zion NP Bryce Canyon

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

vému hřišti Pebble Beach a dále až k zá- toce Monterey, které právem Kaliforňané říkají „nejkrásnější setkání země a oceá- nu“. Do Monterey zasadil J. Steinbeck kni- hu Na plechárně a R. L. Stevenson zde hle- dal inspiraci k napsání Ostrova pokladů. K večeru příjezd do San Franciska. 14. den SAn FrAnciSco Návštěva nejzajímavějších míst města. Uvidíme Golden Gate Bridge, pitoreskní Čínskou čtvrť, přístavní Fisherman’s Wharf i prudké ulice u Russian Hill. Svezeme se kabelovou tramvají (cable-car – fakulta- tivně) a podnikneme plavbu do zátoky s vý- hledy na oba mosty a ostrov Alcatraz – le- gendární káznici, v níž byl rovněž vězněn mafián Al Capone. Nocleh v San Francisku. 15. den SAn FrAnciSco A oDLEt Dopoledne volný program, odpoledne tran- sfer na letiště, odlet do Prahy. 16. den příLEt Do prAHy Symbolem San Franciska je bezesporu slavný most Golden Gate Bridge, který hlídá vjezd do štíhlé zátoky San Francisco Bay se- verozápadně od centra. Most byl postaven v roce 1937 a jeho konstrukce ve stylu art deco visí do- hromady na 130 kilometrech ocelových lan. Některá z nich mají metr v průměru. Od svého postavení v roce 1937 byl vždy oranžový. Kontruktér Irving Morrow vybral tuto barvu, ne- boť nejlépe ladila s okolím. Měl pravdu. Zapadající sluníčko činí z mostu nejfotografovanější objekt města. Nejlepší výhled vychutnáme z protějších kopců zátoky, v přírodním prostředí parku Golden Gate NRA. Ale i na jižní straně, kde je návštěvnic- ké středisko s parkovištěm, existuje řada míst pro fotografy. Hlavně pak ve svahu západního útesu. U jižní paty mostu stojí historická pevnost Fort Point z roku 1861. Tahle skvělá práce armádních inženýrů chránila stovkou děl vstup do zátoky. Grand Canyon N.P. Mexiko USA KANADA Whitehorse Dawson Fairbanks Anchorage Yosemite N.P. Bryce Canyon N.P. Joshua Tree N.P. Capitol Reef N.P. Monument ValleyLas Vegas Skagway Yukon Crossing Kluane Williams San Simeon Monterey USA Death Valley Zion N.P. Los Angeles Tok Denali N.P. Mt. McKinley Seward San Diego N.P. Wrangler - St. Elias San Francisco Mono Lake 16 dní / 14 nocí 01.05.- 16.05.2014 . . . . 64.990,- kč 17.05.- 01.06.2014 . . . . 66.990,- kč 02.06.- 17.06.2014 . . . . 68.990,- kč 18.06.- 03.07.2014 . . . . 66.990,- kč 04.07.- 19.07.2014 . . . . 71.990,- kč 01.08.- 16.08.2014 . . . . 71.990,- kč 17.08.- 01.09.2014 . . . . 68.990,- kč 03.09.- 18.09.2014 . . . . 67.990,- kč 30.09.- 15.10.2014 . . . . 67.990,- kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 15.200,- kč Minimum: 8 osob EXo - 500 21uSA cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 14x ubytování kategorie 3* (se snídaní) • doprava vozy či mikrobusy (pouze) • vstupy do národních parků • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč nAVíc V cEně • Vstup do Monument Valley / vstup do Bodie Ghost Town • Večeře v kasinu v Las Vegas • Vstup k vápencovým tufám Mono Lake • Plavba v San Francisku • Pobřežní cesta 17 mile Drive v Monterey poznámka: S ohledem na klimatické podmínky je v jarních měsících možná úprava trasy. Las Vegas NP Yosemite NP Grand Canyon G O L D E N G A T E B R I D G E Víte že...?

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Chodník slávy, Los Angeles Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Los Angeles. Po příletu transfer do hotelu, ubytování, volný program. Nocleh v Los Angeles. 2. den LoS AngELES Celodenní prohlídka Los Angeles, o němž kdosi řekl, že připomíná nádor, který po- hlcuje vše, co mu stojí v cestě. V Mek- ce filmového průmyslu nás čeká návště- va Chodníku slávy, premiérového kino Mann’s Chinese Theatre, Sunset Drive, Fi- nancial Center, milionářské čtvrtě Be- verly Hills, pláže Venice Beach či před- městí boháčů Santa Monica s kolotočem, který posloužil coby kulisa ve filmu Pod- raz. Fakultativně doporučujeme ná- vštěvu zábavního parku Universal Studi- os. Nocleh v Los Angeles. 3. den JoSHuA trEE Prohlídka Národního parku Joshua Tree – strhující rezervace žulových skal, kaktusových zahrad a pitoreskních lesů juk krátkolistých. Přes Mohavskou poušť přejezd do Williamsu. Část ces- ty pojedeme po legendární Route 66, která jako první cesta spojila východ se západem USA. Nocleh ve Williams. 4. den grAnD cAnyon Odjezd k Velkému kaňonu – největší tu- ristické atrakci státu Arizona a možná i celých Spojených států amerických. Fakultativně nejprve doporučujeme let nad touto gigantickou hříčkou pří- rody o délce pětiset, šířce pětadvace- ti a hloubce jednoho a půl kilometru. Kolosální útvar si vychutnáme z mnoha překrásných vyhlídek, případně se vy- dáme na pěší výlet po okraji. Průjezd zemí navažských indiánů do Page u je- zera Lake Powell. Nocleh v Page. 5. den MAgický brycE cAnyon Prohlídka jezera Lake Powell a mohut- né přehrady Glen Dam vybudované na řece Colorado. Možnost návštěvy pře- krásného Antilopího kaňonu (fakulta- tivně), jenž si získá srdce každého fo- tografa. Příjezd do Národního parku Bry- ce Canyon. Tahle rezervace s rudými je- hlany navažského vápence je považo- vána za vrcholné dílo čarující přírody Utahu. Nocleh v blízkosti rezervace Bryce Canyon či v jeho blízkosti. 6. den zion – LAS VEgAS Průzkum Národního parku Zion, jehož krajinný vzorec určují hluboké kaňony a divoké říčky. Podnikneme pěší výlet k některému ze zajímavých míst parku. Brzy odpoledne následuje přesun do Las Vegas – velkoměsta hazardu a oslnivých atrakcí. Projížďka po nejživější ulici tzv. Stripu spojená s návštěvou vybra- ného kasina a večeří. Ve zbytku dne vol- no za povzbudivého cinkotu mincí her- ních automatů. Nocleh v Las Vegas. 7. den ÚDoLí SMrti Putování NP Údolí smrti s nejnižším (86 metrů pod úrovní moře) a také nejtep- lejším bodem západní polokoule. V roce 1913 zde byla naměřena rekordní teplota 57 stupňů Celsia ve stínu, o jeden více bylo pouze v Libyi v roce 1936. Zkusíme se vžít do pocitů prvních pionýrů, kteří v tomto ďábelském údolí sevřeném hro- ty vysokých hor hledali cestu do vysně- né Kalifornie. Nocleh na trase. 8. den LESní kAtEDráLy SEQuoiA Návštěva Národního parku Sequoia v po- hoří Sierra Nevada s lesy obrovitých sekvojí. Kdo nikdy neviděl tyhle velikány o váze 600 tun, neuvěří vlastním očím. Sekvoje se dožívají 3200 let a hravě do- růstají téměř stametrové výšky. Král mezi králi – General Sherman Tree má v obvodu 32 metrů a váží neuvěřitelných 1385 tun. Nocleh ve Fresnu. 9. a 10. den SAn FrAnciSco Přejezd do San Franciska. Během dvou dnů navštívíme většinu zajímavých míst města. Uvidíme Golden Gate Bridge, čtvrť generace beatniků Haight-Ashbur- ry, pitoreskní Čínskou čtvrť, přístavní oblast Fisherman’s Wharf i prudké uli- ce u Russian Hill. Svezeme se kabelovou tramvají cable-car (fakultativně) a pod- nikneme plavbu v zátoce s výhledy na oba majestátní mosty a na ostrov Al- catraz – pevnost a káznici, v níž byl věz- něn obávaný mafián Al Capone. Nocleh v San Francisku. 11. den SAn FrAnciSco – prAHA Dopoledne volný program ve městě. Odpoledne následuje transfer na letiš- tě a odlet do Prahy. 12. den příLEt Do prAHy Města a příroda západu uSA poznejte ikony Ameriky: San Francisco, Los Angeles, Las Vegas. přidejte grand canyon a další skvosty přírody amerického jihozápadu. 12 dní / 10 nocí Do měst a národních parků západu uSA San Francisco NP Sequoia NP Death Valley

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

NP Grand Canyon Hlavní atrakcí rezervace Sequoia jsou beze- sporu lesní katedrály sekvojí obrovských (sequoi- adendron giganteum), které jsou nejmohutnější- mi živoucími organismy planety. Kdo nikdy předtím neviděl tyhle obrovité stromy na vlastní oči, zůstane při pohledu na ně stát s otevřenými ústy. Sekvoje váží obvykle 600 tun, dorůstají do stametrové výšky a běžně se dožívají věku 3200 let. Více jak polovina těchto velikánů roste právě v rezervaci Sequoia. Štíhlejší příbuzné Redwoods na severním pobřeží Kalifornie jsou dokonce ještě o něco vyšší, ale ne tak robustní. Králem mezi králi je General Sherman Tree. Obvod jeho kmene je 32 metrů a jeho váhu od- hadují přírodovědci na 1385 tun. Kromě člověka neexistuje nic, co by ohrožovalo existenci těchto sekvojí. Tlustá kůra je bezpečně chrání před po- žáry, hmyzem i parazitujícími houbami. Na pře- kážku může být jen výška a váha, neboť mělký kořenový systém někdy neudrží hmotu dřevin. Strom se pak jednoduše vyvrátí. 12 dní / 10 nocí 22.03.- 02.04.2014 . . . . 54.990,- kč 04.04.- 15.04.2014 . . . . 55.990,- kč 18.04.- 29.04.2014 . . . . 55.990,- kč 17.05.- 28.05.2014 . . . . 55.990,- kč 06.06.- 17.06.2014 . . . . 56.990,- kč 05.07.- 16.07.2014 . . . . 61.990,- kč 19.07.- 30.07.2014 . . . . 61.990,- kč 01.08.- 12.08.2014 . . . . 61.990,- kč 06.09.- 17.09.2014 . . . . 56.990,- kč 19.09.- 30.09.2014 . . . . 56.990,- kč 04.10.- 15.10.2014 . . . . 55.990,- kč 17.10.- 28.10.2014 . . . . 55.990,- kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . 9.500,- kč Minimum: 8 osob cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 10x ubytování kategorie 3* se snídaní • doprava autobusy, mikrobusy či vozy • vstupy do národních parků / služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč nAVíc V cEně • Plavba v San Francisku ke Golden Gate Bridge • Společná večeře v kasinu v Las Vegas MožnoSt proDLoužEní FLoriDA (Miami): příplatek: 19.990,- Kč/osoba/7x noc HAVAJ (oahu): příplatek: 31.000,- Kč/osoba/7x noc • průvodce pouze okruh 505 / pobyt na Havaji bez delegáta • transfery v Miami a Honolulu nejsou v ceně • program zájezdu je ve vybraných termínech totožný se západní částí zájezdu EXo 580 Grand Canyon N.P. USA Bryce Canyon N.P. Joshua Tree N.P. N.P. San Francisco Sequoia Death Valley Zion N.P. Las Vegas Los Angeles Lake Powell Williams Las Vegas NP Joshua Tree NP Zion N Á R O D N Í P A R K S E Q U O I A Víte že...? EXo - 505 uSA 23

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Niagara Falls Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do New Yorku. Transfer do hotelu, volno. Nocleh v New Yorku. 2. den nEw york Prohlídku města zahájíme plavbou a ná- vštěvou Liberty Islandu se sochou Svo- body a Ellis Islandu. Projdeme jižní Manhattan, uvidíme Wall Street s burzou cenných papírů, Trinity Church, Čínskou a Italskou čtvrť. Z Empire State Building vychutnáme panorama města. Nocleh. 3. den nEw york Prohlídka oblastí okolo Centrálního par- ku a Times Square. Podíváme se k Roc- kefellerovu centru, divadelní čtvrti a lu- xusním obchodům na Páté avenue. Ve- čer na Times Square bude ideální příle- žitost vstřebat atmosféru města. 4. den nEw york – niAgArA FALLS Přejezd státem New York k Niagarským vodopádům. Po setmění lze zhlédnout světelnou show barev promítanou přímo na vodní stěnu. Nocleh v Niagara Falls. 5. den niAgArA FALLS – HArriSburg Pěší výlet podél vodopádů s vyhlídkami na 55 metrů vysokou masu padající vody. Sílu běsnícího živlu znásobí plav- ba lodí do blízkosti vodní stěny. směrem do Harrisburgu. Nocleh na trase. 6. den gEttySburg – wASHington D.c. Návštěva Gettysburgu, kde se odehrála klíčová bitva občanské války mezi po- krokovým Severem a otrokářským Jihem. Odpoledne příjezd do Washingtonu D.C. a částečná prohlídka města. Večer mož- nost individuální návštěvy půvabné čtvr- tě Georgetown s restauracemi, bary či pivnicemi. Nocleh ve Washington D.C.. 7. den wASHington D.c. Prohlídka města, během níž se podívá- me k Bílému domu, Kapitolu, monu- mentu prezidenta George Washingtona či památníku Abrahama Lincolna. Také navštívíme Arlingtonský hřbitov a řadu dalších zajímavostí města včetně mož- nosti návštěvy některého z unikátních muzeí. Nocleh ve Washingtonu D.C.. 8. den AnnApoLiS – pHiLADELpHiA Odjezd do Annapolis, které díky stylu, historii a přímořskému rázu patří k nej- hezčím městečkům v USA. Sídlí zde ná- mořní akademie, k jejímž kadetům patří prezidenti, astronauti či členové komand SEALS. Zastávka u velkolepé- ho mostu Chesapeake Bridge. Příjezd do Philadelphie, nocleh. 9. den pHiLADELpHiA Prohlídka centra Philadelphie, Inde- pendence Hall a zvonu Liberty – symbolu americké svobody. Transfer na letiště, odlet do Los Angeles, nocleh. 10. den LoS AngELES – HoLLywooD V kolébce filmového průmyslu navštíví- me Chodník slávy, premiérové kino Man- n’s Chinese Theatre, Financial Center, milionářskou čtvrť Beverly Hills, pláže Ve- nice Beach či předměstí boháčů Santa Monica. Fakultativně návštěva Universal Studios. Nocleh v Los Angeles. 11. den JoSHuA trEE Prohlídka NP Joshua Tree – strhující re- zervace žulových skal, zahrad kaktusů a lesů juk krátkolistých. Přes Mohavskou poušť přejezd do Williamsu. Část ces- ty pojedeme po legendární Route 66, která jako první cesta spojila východ se západem USA. Nocleh ve Williams. 12. den grAnD cAnyon Odjezd k Velkému kaňonu – největší atrakci státu Arizona i celých USA. Fa- kultativně doporučujeme let nad touto gigantickou hříčkou přírody o délce 500 km, šířce 25 km a hloubce 1,5 km. Kolosální útvar vychutnáme z vyhlídek, případně se vydáme na pěší výlet po okraji. Přejezd do Page, nocleh. 13. den MAgický brycE cAnyon Prohlídka jezera Lake Powell a mohut- né přehrady Glen Dam na řece Colorado. Návštěva Antilopího kaňonu (fakult.), jenž si získá srdce každého fotografa. Pří- jezd do NP Bryce Canyon. Tahle rezer- vace s rudými jehlany navažského vá- pence je považována za vrcholný kus ča- rující přírody Utahu. 14. den zion – LAS VEgAS Průzkum NP Zion, jehož krajinný vzo- rec určují hluboké kaňony a divoké říč- ky. Podnikneme pěší výlet k některému ze zajímavých míst parku. Přesun do Las Vegas – velkoměsta hazardu a oslnivých atrakcí. Projížďka po nejživější ulici tzv. Stripu spojená s návštěvou vybra- ného kasina a večeří. Ve zbytku dne vol- no za povzbudivého cinkotu mincí her- ních automatů. Nocleh v Las Vegas. 15. den ÚDoLí SMrti Putování NP Údolí smrti s nejnižším (86 m pod úrovní moře) a nejteplejším bo- dem západní polokoule. V roce 1913 zde to nejlepší z uSA unikátní program, jenž spojuje turistické šlágry východu uSA s omračující nádherou národních parků jihozápadu země. 20 dní / 18 nocí Města v záři slunce a přírodní divy uSA San Francisco Utah Manhattan, New York

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Není člověka, který by při prvním pohle- du na Velký kaňon neotevřel ústa v němém úžasu. Pocit nedůležitosti zachvátil španělského průzkumníka García Lópeze de Cárdena-se, který v roce 1540 stanul jako první Evropan tváří v tvář propasti neskutečných rozměrů. Nejinak si vedl objevitel, etnolog a jednoruký vete- rán občanské války J.W. Powell, jenž v roce 1869 vyjel ve čtyřech pramicích na výpravu peřejemi ře- ky Colorado do nitra kaňonu.Tři z devíti mužů ne- vydrželi útrapy divoké jízdy a expedici předčasně o- pustili. Později je zabili Shivwitsové, kteří je mylně pokládali za vrahy svých žen. Powell se vrátil jako hrdina s pověstí bystrého vědce, který pochopil jemné předivo ekologie Coloradské plošiny, jejíž součástí je i Velký kaňon. Rezervaci zaplaví každým rokem 4,5 milionu lidí. Většina míří k jižnímu okraji, který nabízí neopako- vatelné rozhledy na strašlivý škleb obnažených vrs- tev hornin, které by mohly jazykem geologů vyprá- vět o dobách dávno minulých. Skalní bloky výš- ky 1,5 km jsou také zprávou o trpělivé práci řeky Colorado, která se zařízla do dna mělkého moře před šesti miliony lety. Kouzelný je západ a východ slunce, kdy vysoký obsah železa zvětralých skal ro- zehraje v teplém světle překotnou symfonii barev. 20 dní / 18 nocí 14.03.- 02.04.2014 . . . . 91.990,- kč 09.05.- 28.05.2014 . . . . 91.990,- kč 29.06.- 18.07.2014 . . . . 92.990,- kč 11.07.- 30.07.2014 . . . . 94.990,- kč 29.08.- 17.09.2014 . . . . 94.990,- kč 26.09.- 15.10.2014 . . . . 93.990,- kč 09.10.- 28.10.2014 . . . . 92.990,- kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 21.800,- kč Minimum: 8 osob EXo - 580 25uSA cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 18x ubytování kategorie 3* (v NY na Manhattanu) • 10x snídaně (pouze západní okruh) • doprava autobusy, mikrobusy či vozy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč nAVíc V cEně • Výlet lodí k soše Svobody a na ostrov Ellis Island • Plavba lodí do těsné blízkosti Niagarských vodopádů • Společná večeře v kasinu v Las Vegas • Plavba v San Francisku ke Golden Gate Bridge poznámka: V jarních měsících může být regulována plavba k Niagarským vodopádům (řešeno náhradním programem. poznámka: prohlídka New Yorku zpravidla pěšky a metrem - cca $2,7/osoba/jízda. poznámka: program společný s EXO 550 (východ) a EXO 505 (západ). bylo rekordních 57oC ve stínu, o jeden více bylo v Libyi v roce 1936. Zkusme se vžít do pocitů pionýrů, kteří v ďábelském údolí se- vřeném hroty vysokých hor hledali cestu do vysněné Kalifornie. Nocleh na trase. 16. den LESní kAtEDráLy SEQuoiA Návštěva NP Sequoia s lesy obrovitých sek- vojí. Kdo nikdy neviděl tyhle velikány neu- věří vlastním očím. Sekvoje se dožívají 3200 let a dorůstají téměř do 100 m výšky. Král – General Sherman Tree má v obvodu 32 m a váží 1385 tun. Nocleh ve Fresnu. 17. a 18. den SAn FrAnciSco Přejezd do San Franciska. Během dvou dnů navštěva většiny zajímavých míst města: Gol- den Gate Bridge, pitoreskní Čínskou čtvrť, přístavní oblast Fisherman’s Wharf i prudké ulice Russian Hill. Svezeme se tramvají cab- le-car (fakultativně) a podnikneme plavbu v zátoce s výhledy na oba mosty a ostrov Al- catraz – pevnost, v níž byl vězněn mafián Al Capone. Nocleh v San Francisku. 19. den SAn FrAnciSco – prAHA Dopoledne volno, odpoledne odlet do Prahy. NP Bryce Canyon Grand Canyon N.P. USA Bryce Canyon N.P. Joshua Tree N.P. N.P. San Francisco Sequoia Death Valley Zion N.P. Las Vegas Los Angeles Lake Powell Williams Syracuse New York Gettysburg Washington D.C. Philadelphia Grand Canyon N.P. Mexiko USA USA KANADA Hoover Dam NP Petrified Forest Annapolis Bay Bridge Very Large Array Niagara Falls San Diego Údolí smrti Sedona Las Vegas Los Angeles Tuscon Bílé písky Yuma Údolí ohňů NP Saguaro Montezuma Castle ( ( G R A N D C A N Y O N Víte že...?

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

San Francisco Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Los Angeles. Po příle- tu ubytování, volno. Nocleh v LA. 2. den LoS AngELES Ve městě nás kupříkladu čeká Chodník slávy, návštěva Sunset Drive, Financi- al Center, milionářské čtvrtě Beverly Hills, Venice Beach či předměstí Santa Monica. Fakultativně návštěva Univer- sal Studios. Nocleh v Los Angeles. 3. den big Sur – SAn FrAnciSco Do San Francisca se vydáme po Pacific Highway, legendární cestě vytesané do strmých útesů. Zastávka v Carmel, odkud nás pobřežní cesta 17 Mile Drive přive- de k Pebble Beach a dále až do Monte- rey. K večeru příjezd do San Franciska. 4. den SAn FrAnciSco Prohlídka města s návštěvou Golden Gate Bridge, ulice Lombard či pitoreskní Čínské čtvrtě. Podnikneme plavbu po sanfranciské zátoce s výhledy na měs- to, oba mosty a ostrov Alcatraz, kde byl vězněn gangster Al Capone, nocleh. 5. den ÚcHVAtný yoSEMitE Přejezd do NP Yosemite. Navštívíme Yo- semitské údolí s nejvyšším vodopádem (739 m) Severní Ameriky, vyhlídku Gla- cier Point. Průsmykem Tioga (3000 m) sjedeme k jezeru Mono Lake. Ubytová- ní, nocleh v Lee Vining či Mammoth Lake. 6. den Mono LAkE – ÚDoLí SMrti Prohlídka jezera Mono Lake a městečka duchů Bodie. Pak cesta podél Sierra Ne- vady do Údolí smrti, nejteplejšího a nej- níže položeného bodu západní polokoule. Prohlídka, nocleh v hotelu v údolí. 7. den LAS VEgAS Příjezd do velkoměsta hazardu, zába- vy a oslnivých atrakcí. Po ubytování v centru města projížďka po nejživěj- ší ulici města tzv. Stripu. Volný program za cinkotu mincí. Nocleh v Las Vegas. 8. den np zion Výprava do NP Zion, jehož krajinný vzo- rec určují hluboké kaňony a divoké říč- ky. Možnost pěších výletů, odpoledne přejezd do Bryce či Page, nocleh. 9. den MAgický brycE cAnyon Návštěva podmanivých krás NP Bryce Canyon s rudými jehlany navažského vá- pecne. Přejezd do Page, nocleh. 10. den grAnD cAnyon – pAgE Celodenní výlet do NP Grand Canyon, jenž si vychutnáme z mnoha úžasných vyhlídek. Cestou zpět do Page u Lake Po- well návštěva Horseshoe Bend, nocleh. 11. den MonuMEnt VALLEy Návštěva Antilopího kaňonu (fakulta- tivně) a odjezd do Údolí monumentů. Panorama rudých monolitů můžeme prozkoumat v terénních autech navaž- ských indiánů. Nocleh na trase. 12. den np ArcHES Zastávka u kolmé stěny Údolí bohů a pře- jezd do Moab. Následuje prohlídka skal- ních oblouků NP Arches s možností řady poutavých pěších výletů. Nocleh v Moab. 13. den ASpEn – DEnVEr Zastávka v Aspenu, ztělesnění luxusu Ameriky. Domy zde mají herci Jack Ni- cholson, Cher či Goldie Hawn. Průsmy- kem Independence Pass (3688 m) se pro- táhneme do Leadvillu, kde bývala bohatá naleziště stříbra. Nocleh v Denveru. 14. den rocky MountAin Prohlídka centra města a odjezd do NP Rocky Mountain. Čeká nás neuvěřitel- ná cesta až do výšky 3713 m, kde se ro- zevře výhled na horské velikány, údo- lí a neprostupné lesy. Nocleh na trase. 15. den prEziDEnti VE SkáLE Příjezd do pohoří Black Hills s nalezištěm mamutů, stády bizonů, pyšnými Siouxy, jedinečnou Jehlovou silnicí, prezidenty ve skále či westernovým městečkem De- adwood. Nocleh na trasey. 16. den bADLAnDS Zastávka ve Wallu se slavným dragstó- rem. Pak průjezd strhující krajinou NP Badlands. Prérie se zde propadá o de- sítky metrů a před zraky se rozevírá sce- nérie jiné planety. Přejezd ohromují- cího toku řeky Missouri. Nocleh v Mit- chellu. 17. den FArMářSká zEMě Prohlídka městského paláce, jehož fa- sáda je vyrobena ze stovek tisíců ku- kuřičných klasů. Přejezd zemí neko- nečných lánů do Chicaga, nocleh. 18. den cHicAgo Prohlídka Chicaga, jemuž Michiganské jezero a vodní kanály mezi mrakodra- py dávají punc přímořského letoviska. Z Willis Tower uvidíme tohle příjemné město a enklávu českých přistěhovalců v plné nádheře. Nocleh v Chicagu. 19. den LAkE EriE – niAgArA Přejezd podél jezera Lake Erie k Nia- garským vodopádům, nocleh. Velká cesta velkou zemí příležitost, jak pochopit tuto různorodou zemi – její města, přírodu a životní styl. A také zakusit rozdíly mezi jednotlivými státy a oblastmi. 24 dní / 22 nocí napříč uSA aneb od pacifiku k Atlantiku Lake Powell Horseshoe Bend Mount Rushmore

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Antelope Canyon, Page Na sever od jezera Mono Lake stojí v kop- cích jedno z nejlépe zachovalých „měst du- chů“, bývalá zlatokopecká osada Bodie. Důkladně udržovaný skanzen nás mžikem přenese do časů syrové reality Divokého západu, kdy se lidé potýka- li s metry sněhu, nedostatkem dříví a hlavně sami mezi sebou. Zlaté eldorádo, které zde objevil v roce 1859 Waterman Body, zůstalo dlouho nepo- všimnuto. O 20 let později vtrhlo do osady 10 tisíc lidí. 65 salonů, tančírny, herny a kostely pomáhaly horníkům léčit frustrace z tvrdé práce. Při absenci ruky zákona brzy prorostly loupež a vražda ulicemi města. Na západě nebylo divočejšího místa. Místní reverend byl zdrcen tímhle „mořem hříchu bičova- ným bouří chtíče a vášní“.A jedno malé děvčátko, které s rodiči odcházelo do Bodie, si do deníčku napsalo: „Sbohem, Bože. Jedu do Bodie.“ Z pa- mátných let konce 19. století se uchovala výseč ky- pícího města. I tak zde uvidíme hotely, dílny, nálev- ny, kostel či prominentní rezidence. Stále stojí i bu- dova dolu The Standard Mine, který vydal zlata a stříbra za sto milionů dolarů.A to v této oblasti o- perovalo dalších 30 důlních společností. Mexiko USA KANADA Buffalo Lake Erie MitchellNP Badlands Black Hills Denver NP Rockie Mt. Aspen NP Arches Lake Powell Monument ValleyGrand Canyon NP Bryce Canyon NP Zion Las Vegas Údolí smrti NP Yosemitte San Francisco Los Angeles New York Albany Niagara Falls Chicago Mono Lake 24 dní / 22 nocí 18.06.- 11.07.2014 . . . . 88.990,- kč 03.09.- 26.09.2014 . . . . 89.990,- kč 19.06.- 12.07.2015 . . . . 88.990,- kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 24.600,- kč Minimum: 6 osob EXo - 570 27uSA B O D I E G H O S T T O W N Víte že...? cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 22x ubytování kategorie 3* • doprava vozy (max. 6 osob/vůz) • vstupy do národních parků • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč nAVíc V cEně • Plavba v San Francisku • Vstup k vápencovým tufám Mono Lake • Návštěva městečka duchů Bodie Ghostown • Vstup do Monument Valley • Návštěva mrakodrapu Willis (dříve Sears) Tower v Chicagu • Plavba lodí do těsné blízkosti Niagarských vodopádů • Výlet lodí k soše Svobody a na ostrov Ellis Island poznámka: prohlídka New Yorku pěšky a metrem - cca $2,7/jízda. 20. den niAgArA FALLS – ALbAny Pěší výlet podél vodopádů s vyhlídkami na 55 m vysokou masu vody. Sílu živlu znáso- bí plavba lodí v blízkosti vodní stěny. Od- jezd do Albany, nocleh. 21. den ALbAny – nEw york Krátká prohlídka Albany. Cestou podél řeky Hudson navštěva akademie West Point. Příjezd do New Yorku, nocleh. 22. den nEw york Po plavbě k Soše svobody projdeme jižní Manhattan, Wall Street, Trinity Church či Čínskou a Italskou čtvrť. Nocleh v NY. 23. den oDLEt Do prAHy Volno. Odpoledne odlet do Prahy. 24. den příLEt Do prAHy

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

NP Crater Lake Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Seattlu. Po příletu transfer na hotel. Nocleh na trase. 2. den np nortH cAScADES Dopoledne návštěva montážních hal ob- řích dopravních letadel Boeing. Podél řeky Skagit a v zajetí divoké přírody Kaskádo- vých hor se vypravíme do NP North Cas- cades. Kvůli ledovcům a strmým vrcholům se mu říká americké Alpy. Procházka dešt- ným pralesem a zastávky na vyhlídkách. Nocleh ve Winthropu. 3. den wASHington – couLEE DAM Putování státy Washington, Idaho a Mon- tana. Cestou překročíme mohutnou řeku Columbii, čtvrtou největší řeku USA a prohlédneme si obří hydroelektrárnu Coulee Dam. Nocleh v Kalispell. 4. den np gLAciEr Příjezd do NP Glacier. Jezero McDonald nás doprovodí k vysokohorské cestě Go- ing-to-the-sun-Rd., po níž se vydáme do nadmořské výšky dvou kilometrů s jed- nou z vůbec nejkrásnějších scenérií Ska- listých hor. Možnost pěší túry. Žádný strach! Medvědi grizzly žijí v odloučených částech rezervace. Nocleh na trase. 5. den zEMí nEkonEčnÉHo nEbE V Great Falls na řece Missouri si připo- meneme objevitelskou cestu Lewise a Clarka. Odpoledne po příjezdu do NP Yellowstone prohlídka severních částí re- zervace. Nocleh v blízkosti Národního parku Yellowstone. 6. den np yELLowStonE Prohlídka nejslavnější rezervace USA - po svém objeviteli přezdívané Col- terovo peklo. A skutečně, sopečná kot- lina se hluboko pod povrchem činí. Úz- kými štěrbinami se ženou gejzíry vří- cí vody, krajina je poseta bahenními vřídly, barevnými bazénky, čirými je- zery a přitom zarostlá hustými lesy s bizony, losy, vlky a medvědy. Nocleh ve W. Yellowstone. 7. den yELLowStonE – grAnD tEton Po dokončení prohlídky Yellowstonu přejezd do NP Grand Teton. Je menší, zato vyniká strmými horskými hřbety, které francouzským traperům připomí- naly po mnoha měsících odloučení prsa jejich manželek. Nocleh na trase. 8. den SALt LAkE city Prohlídka města mormonů včetně ústře- dí mormonské církve s katedrálou Mor- mon Temple, muzea a rodného domu le- gendárního vůdce církve Birghama Yun- ga. Podíváme se k Velkému solnému je- zeru a pláním s rychlostní dráhou Bon- neville. Nocleh ve Wendover v Nevadě. 9. den HigHwAy 50 – rEno Přejezd Nevadou po Highway 50 – nej- opuštěnější silnici Ameriky. Cestou ná- vštěva městeček Eureka a Austin, kte- ré si uchovaly ráz doby zlaté horečky. Podíváme se také k usedlosti Cold Sp- rings, kde bývala stanice Pony Express. Dojezd do centra kasin Rena, nocleh. 10. den LAkE tAHoE Návštěva půvabné osady Virginia City, je- jíž život jakoby ustrnul v době vrcholící stříbrokopecké horečky. Návštěva jednoho z nejvýše položených, nejčistších a nejchladnějších jezer světa – Lake Ta- hoe. Možnost návštěvy Donner Lake, kde v roce 1846 zaskočila tvrdá zima skupinu osadníků. Menší část pionýrů přežila jen díky kanibalismu. Návrat do Rena, volný program za cinkotu výherních automatů. 11. den np LASSEn VoLcAnic Návštěva NP Lassen Volcanic. Podmani- vá krása a bázeň vzbuzující síla – tako- vá je rezervace plná bahenních sopek a puklin s unikajícím plynem. K večeru pří- jezd k Pacifiku, ubytování, nocleh. 12. den np rEDwooD Návštěva pohádkového lesa sekvojí v NP Redwood s velikány o výšce až 115 metrů. V srdci rezervace spatříme elek- trizující rozhraní pásu lesa, skal a oce- ánu. Nocleh v blízkosti NP Crater Lake. 13. den np crAtEr LAkE Návštěva Kráterového jezera – hor- ského plesa barvy nejmodřejšího in- koustu uvnitř strmých stěn kráteru vy- haslé sopky. Přírodní drahokam Oregonu je s hloubkou 589 metrů i nejhlubším jezerem v USA. Příjezd do Portlan- du,volný program,nocleh. 14. den Mt. rAiniEr – SVAtá HELEnA Odjezd k sopce Mt. St. Helens, která po výbuchu v roce 1980 přišla o třetinu své hmoty. Sopka je zašpuntována silnou vrst- vou lávy, ale zdání klame, neboť vulkán je stále aktivní. O něco dále na severu si prohlédneme vulkán Mt. Rainier ob- klopený vodopády a ledovci. Návštěva horského střediska, nocleh na trase. 15. den np oLyMpic Jen málo míst je tak prosyceno životní energií přírody jako NP Olympic. Deštné Vzhůru do yellowstonu! Deštné pralesy, divoký pacifik, majestátní vulkány a horská jezera. přírodní symfonie yellowstonu pohltí nejnáročnější milovníky přírody. 18 dní / 16 nocí národní parky severozápadu uSA NP Glacier NP Yellowstone Seattle

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

NP Mt. Rainier Když vojín John Colter oznámil v létě 1806 kapitánu Lewisovi, že by rád zpět na západ, zapochybovali k smrti unavení druzi o jeho zdra- vém rozumu. Colter se právě vracel z objevitelské expedice k pacifickému pobřeží, která jej zocelila a naučila přežít v neúprosné realitě Skalistých hor. Zkušenosti zálesáka a horala přišly vhod obchodní- kům, kteří bažili po nesmírně cenných kožešinách srstnaté zvěře a také mužích, kteří by je dokázali do- stat z divočiny do přístavů na východě či západě. Colter v roli skauta společnosti Manuel Lisa’s ob- jevil o rok později při útěku před Černonožci – Blackfeet termální zázraky Yellowstonu. Podivně vypadající krajině horkých gejzírů, bahen- ních vřídel či rozšklebených průduchů zemního ply- nu neřekl dlouho nikdo jinak, než Colterovo pek- lo. Park je přitom přírodním rájem bizonů, losů, vl- ků, černých medvědů i nebezpečných grizzlyů.V žebříčku turistické oblíbenosti stojí první národní park v USA (založen 1872) na nejvyšších příčkách. Mexiko USA Reno Lassen Volcanic NP North Cascades NP Glacier Great Falls NP Yelowstone NP Grand Teton Bonneville NP Mt. Rainier Seattle NP Olympic Portland Salt Lake City Lake Tahoe NP Redwood NP Crater Lake NP Olympic NP Yellowstone 18 dní / 16 nocí 18.06.- 05.07.2014 . . . . 73.990,- kč 31.07.- 17.08.2014 . . . . 79.990,- kč 01.09.- 18.09.2014 . . . . 73.990,- kč 18.06.- 05.07.2015 . . . . 73.990,- kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 16.400,- kč Minimum: 8 osob EXo - 520 29uSA N Á R O D N Í P A R K Y E L L O W S T O N E Víte že...? cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 16x ubytování kategorie 3* • doprava vozy či mikrobusy (pouze) • vstupy do národních parků • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety • stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč nAVíc V cEně • Vstup na vyhlídkovou věž Space Needle v Seattle • Návštěva montážních provozů obřích dopravních letadel Boeing poznámka: V červnovém termínu může být na některých místech – – zéjména pak v NP Glacier – upravena operativně trasa na základě momentálních sněhových podmínek a restrikcí. pralesy, alpinské louky, stáda losů, šokují- cí pohled z Hurricane Ridge na 60 aktivních ledovců – a mezi nimi obr Mt. Olympus. A plá- že? Drama samo o sobě! Pohádkovou Ruby Beach by stěží vymyslel i nejodvážnější fan- tasta. Nocleh na trase. 16. den SEAttLE Jízda trajektem do Seattlu, energického města s továrnami Boeing, společností Mic- rosoft a hudebním stylem grunge. Ná- vštěva Pioneer Square s historií zlaté ho- rečky či tržnice Pike Place Market. Výlet na věž Space Needle. Nocleh v Seattlu. 17. den oDLEt Do prAHy Volný program, transfer, odlet do Prahy. 18. den příLEt Do prAHy

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Phoenixu. Transfer do Tucson, ubytováníl. Nocleh v Tucson. 2. den kAktuSoVÉ zAHrADy Arizony Výprava do filmových studií Old Tucson Studios s rekvizitami z filmů o Divokém západu. Přesun do rezervace Arizona So- nora Desert Museum, kde žije 300 dru- hů zvířat včetně tarantulí, chřestýšů a pum. Pak pěší výlet pravou zahradou kak- tusů v NP Saguaro. Nocleh v Tucson 3. den toMbStonE – ALAMogorDo Brzy ráno přejezd do Tombston. Jako zá- zrakem se ocitneme v dobách starého dobrého Divokého západu, kdy udatní pi- stolníci s rukou rychlejší než útok chřestý- še bránili osadníky před bandity. Přejezd do Alamogorda přes jednu z nejtajněj- ších vojenských základen White Sands Missile Range (podle aktuální situace ná- vštěva), kde Američané odpálili v létě 1945 první jadernou pumu v dějinách lid- stva. Nocleh v Alamogordo. 4. den np cArLSbAD cAVErnS Návštěva jeskynního systému Carlsbad Caverns, který je tak velký, že by v jeho hlavním sále zaparkoval Boeing 747. Pěší sestup na dno jeskyně je nesmírně působivý – atmosférou srovnatelný pou- ze s četbou klasické verneovky “Cesta do středu země”. Zpět na povrch nás po- chopitelně vyveze výtah. Cestou na jih zastávka u kamenné hradby NP Guada- lupe Mountains se zbytky dostavníkové stanice. Nocleh v Alamogordo. 5. den bíLÉ píSky – SAntA FÉ - tAoS Pod siluetou pohoří Andres nás čeká zá- zrak – totiž bělostné duny rezervace Whi- te Sands – Bílé písky. Zářivě bílou barvu má na svědomí sádrovec, který voda vy- mývá z hor, pouštní jezírko Lucero uklá- dá na dně a vítr roznáší dál na sever, kde jej usazuje v mnohakilometrových vlnách přejemného písku. Přejezd do Santa Fé a dále podél Rio Grande do kouzelného Taos, ubytování, nocleh. 6. den tAoS puEbLo - DurAngo Prohlídka Taos, které nejlépe charakte- rizuje pohoda usazená do světle hnědé- ho štuku španělské pueblové architektu- ry. Útočiště zde kdysi nalezl legendární důstojník americké kavalerie Kit Carson. Prohlídka elegantního indiánského puebla Taos Pueblo a odjezd do Duranga se za- stávkou u mostu Grande Gorge Bridge, který se dramaticky klene nad řekou Rio Grande. Nocleh v Durangu. 7. den DurAngo - SiLVErtonE Dobrodružná jízda historickým vláčkem do Silvertonu. Prohlídka osady, která ohromně zbohatla na težbě stříbrné rudy, a která si uchovala autentický ráz divokého západu. Legendární horská sil- nice Route 550 nás provede řadou hor- ských pasů až do blízkosti NP Black Ca- nyon of Gunnison. Nocleh na trase. 8. den bLAck cAnyon oF gunniSon Dnes si z několika působivých vyhlídek prohlédneme NP Black Canyon of Gun- nison, jehož útesy patří k vůbec nejstr- mějším v USA. Cestu do Moab si zpestří- me průjezdem půvabným údolím Castle Valley. Odpoledne navštěva NP Canyon- lands – respektive překrásného oblouku Mesa Arch odkud z výšky stovek metrů spatříme krajinu jakoby rozřezanou fré- zou šíleného umělce. Tuhle nadpozem- skou scenérii mají na svědomí řeky Co- lorado a Green. Nocleh v Moab. 9. den np ArcHES Prohlídka unikátních skalních oblouků jed- noho z nejznámějších národních parků USA Arches. Možnost řady neopakova- telných pěších výletů včetně prochá-zky k Delicate Arch – oblouku, který je sym- bolem státu Utah. Nocleh v Moab. 10. den MESA VErDE Přejezd do NP Mesa Verde. Skalní měs- ta lidu Anasáziů nalezneme ve výšce 2,5 kilometru. Jsou vystavěna na vnitřních stěnách stolové hory způsobem, že od- borníci dodnes žasnou nad dovednostmi téhle starobylé civilizace. V rámci pro- hlídky navštívíme i Cliff Palace, největ- ší a nejzachovalejší z těchto kamenných palaců. Nocleh v Mexican Hat. 11. den np MonuMEnt VALLEy Nejprve krátce navštívíme meandry řeky San Juan ve SP Goosenecks a vyhlídku nad Údolím bohů a pak se už vydáme Údolí monumentů. Patrně každého napadne, že tohle už viděl. Proč ne? Vždyť úvodní scé- na z filmu Tenkrát na západě proslavila údolí po celém světě. Možnost průzkumu údolí v vozech navažských indiánů (fa- kultativně). Nocleh v Holbrook. 12. den zkAMEněLý LES Návštěva NP Petrified Forest, v němž před 250 mil. lety došlo k procesu tlení dřevin a sycení silicemi. Výsledkem je les zka- menělých stromů. Cestou do Flagstaff za- zemí kaňonů a puebel program mapuje oblasti států Arizona, colorado, nové Mexiko a utah s řadou unikátů jako np Arches, canyonlands či Mesa Verde. Je rov- něž setkáním s indiánskými kulturami a jejich současným životem. 16 dní / 14 nocí utajená místa amerického jihozápadu. Mesa Arch - NP Canyonlands Nové Mexiko NP Arches: Delicate Arch

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

stavíme u 170 m hlubokého a více jak 1,5 km širokého kráteru Meteor Crater. Gigantická díra je výsledkem kosmické kolize meteori- tu, který skřížil dráhu se zemí před 22 tisíci roky. Nocleh ve Flagstaff. 13. den grAnD cAnyon - SEDonA Ráno odjezd k největší atrakci USA – totiž k Velkému kaňonu. Fakultativně let nad obří hříčkou přírody. Kolosální útvar si vychutnáme z úžasných vyhlídek. Odjezd do Sedony přes Oak Creek Canyon. Co do velikosti je ve srov- nání s Grand Canyon trpaslíkem, zato vyni- ká krásou a intimním půvabem. 14. den ApAcHE trAiL Dopoledne prohlídka Sedony. Pak přejezd k jezeru Theodore Roosevelt Lake a pak pou- tavá horská jízda po Apache Trail v pestré scenérii jezerních kaskád, horských prů- smyků, kaňonů a kaktusových hájů. Zastávka v Tortilla Flat na proslavené Killer Chilli. Pří- jezd do Mesa, nocleh. 15. den oDLEt Do prAHy Transfer na letiště, odlet do Prahy. 16. den příLEt Do prAHy Největší z pískovcových paláců tajemných stavitelů Anasazi sedí pod převisem strmého kaňonu NP Mesa Verde. Kolem roku 1000 obývalo jeho 218 místností přes 200 lidí. Sídliště skýtalo bezpečí, cesta k němu vedla jen zdola po žebřících. V jazyku Navahů znamená Anasazi “dávný ne- přítel“. Nyní je věda označuje za předchůdce pu- eblových Indiánů. Původně žili na vrcholu plošin v primitivních domech ze dřeva a hlíny napůl zako- paných v zemi. Po několika staletích se náhle stáhli pod ochranu skalních říms do důmyslných kamen- ných staveb. S pěstováním kukuřice pokračovali na dnech kaňonů, odkud čerpali vodu.Vedle schop- ných zemědělců byli i dovednými řemeslníky. Na- vzdory izolaci čile obchodovali s vnějším světem. Archeologové objevili v příbytcích lastury z ti- chomořského pobřeží. Kolem roku 1300 opustili záhadně svá města. Zda jen kvůli 20 let trvají- címu suchu, není jasné. Usadili se na severozá- padu Nového Mexika a splynuli s jinými indián- skými kmeny. NP Black Canyon Tombstone NP Arches USA NP Carlsbad NP Monument Valley NP Grand Canyon Meteor Sedona Moab Mesa Verde Caverns Apache Trail Petrifield Forest NP Crater Mexiko Tucson Taos Alamogordo Durango Phoenix NM White Sands Santa Fe Taos Pueblo White Sands 16 dní / 14 nocí 17.05.- 01.06.2014 . . . . 66.990,- kč 17.06.- 02.07.2014 . . . . 67.990,- kč 16.07.- 31.07.2014 . . . . 73.990,- kč 30.09.- 15.10.2014 . . . . 66.990,- kč 29.10.- 13.11.2014 . . . . 65.990,- kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 13.700,- kč Minimum: 10 osob EXo - 515 31uSA T A J E M N É M E S A V E R D E Víte že...? cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 14x ubytování kategorie 3* • doprava vozy či mikrobusy (pouze) • vstupy do národních parků • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč nAVíc V cEně • Návštěva filmových studií Old Studios v Tucsonu • Pouštní zahrada Sonora Desert Museum v Tucsonu • Návštěva indiánského puebla Taos Pueblo v Novém Mexiku • Vstup do jeskynního systému Carlsbad Caverns • Jízda historickou železnící z Duranga do Silvertonu • Vstup do Cliff Palace v NP Mesa Verde • Vstup do Monument Valley • Vstup do Meteor Crater

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Honolulu. Po příletu transfer do hotelu, nocleh. 2. den pEArL HArbor – wAikiki Ráno výlet do přístavu Pearl Harbor s pa- mátníkem křižníku Arizona, memen- tem napadení USA Japonskem na po- čátku II. světové války. Následuje pro- hlídka města a Waikiki Beach, nocleh. 3. den wAikiki bEAcH Ráno podnikneme návštěvu ke kráteru Di- amond Head zpestřenou výstupem (ná- ročným) na vrchol s nádhernými výhle- dy na město a jeho okolí. Kolem oběda odjedeme do Polynéského kulturního centra v Laie na opačné straně ostrova s ukázkami tradiční kultury původních do- morodých obyvatel Polynésie, kde se zdr- žíme do pozdního večera (vstup fakul- tativně). Nocleh na Waikiki Beach. 4. den oStroV oAHu Vydáme se na výlet podél rozervaného lávového pobřeží – se zastávkou u záto- ky Hanauma (šnorchlování) - cestou navštívíme Blowing Hole, Sunset Be- ach, vyhlídku Nuuanu Pali. Příjezd do Údolí chrámů a možnost návštěvy Byodo Temple – buddhistického kláštera, jehož atmosféra a zasazení do okolní přírody potěší oko každého cestovatele. Budete překvapeni, kolik tváří Oahu nabízí. Noc- leh na Waikiki Beach. 5. den oStroV kAuAi Transfer na letiště v Honolulu, přelet na ostrov Kauai. Přesun do hotelu, ubyto- vání. Následuje volný program na plá- ži a relaxace. Nocleh na ostově Kauai. 6. den kAuAi – wAiMEA cAnyon Putování úchvatnou přírodou ostrova, který charakterizují vysoké strmé útesy s koberci deštných pralesů, dramatické pobřeží a široké pláže. Nevšední zážitek přinese návštěva gigantické strže Waimea Canyon, (výška 900 m, délka 16 km) prá- vem přezdívané Velký kaňon Pacifiku. Nocleh na Kauai. 7. den oStroV big iSLAnD Transfer na letiště a přelet na největší ostrov havajského souostroví Big Island. Přesun do hotelu, ubytování, osobní vol- no. Nocleh na Big Island. 8. den ocEán A rELAXAcE Pobyt u moře si můžeme zpestřit výle- tem terénním vozem na vrchol nejvyšší hory Havajských ostrovů – sopku Mauna Kea (4 205 m) a vyčkat do západu slun- ce (fakultativně). Mimochodem, kdyby se Mauna Kea vynořila nad hladinu oceánu, byla by s výškou 10 km suverénně nejvyšší horou světa. Nocleh na Big Island. 9. den okruH oStroVEM Celodenní putování ostrovem poskytne příležitosti k pořízení unikátních sním- ků tropické přírody a sopečných formací ostrova. Navštívíme NP Volcanoes, kde sopečná činnost zdaleka neutichla. Po- kud čas dovolí, učiníme krátkou za- stávku ve vesnici Pu’uhonua Honaunau na břehu Pacifiku nebo případně den završíme výpravným letem helikopté- rou nad činnými vulkány Kilauea! Noc- leh na ostrově Big Island. 10. den oStroV MAui Dopoledne transfer na letiště, přelet na ostrov Maui, ubytování, volný program nebo návštěva sopečné rezervace Iao Valley. Nocleh na ostrově Maui. 11. den np HALEAkALA Dnes podnikneme výlet do vysokohor- ského NP Haleakala – doporučujeme vyrazit brzy ráno, abychom se dostali na vrchol před rozedněním. Pohled na vycházející slunce a temné sopečné ku- žely hlazené měkkým ranním světlem patří k zážitkům na celý život. Cestou zpět návštívíme půvabnou Lahainu s řa- dou historických budov. Nocleh na Maui. 12. den SAcrED pooLS – HAAnA Volný program u oceánu, případně výlet s průvodcem do města Haana či k tro- pickým vodopádům. Proslulou „heaven- ly" – klikatou cestou lemovanou kvetou- cí tropickou přírodou dorazíme do mís- ta, kde končí cesta a s ní civilizace a za- číná pravá havajská divočina. Pěší chod- níček nás povede hustým bambusovým pralesem do míst, kde se vysoký vodopád řítí do utajených jezírek. 13. den ocEán A rELAXAcE Volný program u oceánu, případně vý- let s průvodcem na některou z roman- tických pláží ostrova. Nocleh. 14. den oDLEt Do prAHy Transfer na letiště, přelet na ostrov Ho- nolulu a odlet do Prahy. 15. den cEStA Do prAHy Přestup na letišti v Los Angeles nebo San Francisku na západním pobřeží USA a odlet do Evropy. 16. den příLEt Do prAHy Velký okruh Havajskými ostrovy příležitost pro cestovatele, kteří touží po odpočinku na tichomořských plážích a zároveň poznání exotické přírody čtyř havajských ostrovů 16 dní / 13 nocí za poznáním a odpočinkem u oceánu Havajské ostrovy Big Island

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Lahaina, původně velrybářská osada, po- zději metropole Havajského království, si na- vzdory pokročilému turismu zachovala ráz klidu a pohody a původního koloritu života havajských domorodců. Velryby jsou zde stále k vidění, neboť k pobřeží Lahainy míří pravidelně přezimovat. Městečko leží na západním břehu ostrova Maui, mezi Auau Channel a pohořím Mauna Kahalawai v místě, kde “slunce chodí spát”. Lahainu na- zývají Havajci jako Lele – v překladu kruté slun- ce. Přezdívku si vysloužila díky horkým slunečným dnům s minimálním množstvím dešťových srážek. Pobřeží Lahainy je lemováno dřevěnými rybářský- mi domky, plachetnicemi a kokosovými palmami. Za návštěvu rozhodně stojí banánovníkový park, kde se nachází „old banyn tree“ – banyán (fí- kovník) s výškou 20 m a rozpětím více než 60 m. Byl zde byl zasazen již v roce 1873 u příležitosti 50. výročí příchodu evropských misionářů. 33uSA L A H A I N A : K R U T É S L U N C E Víte že...? cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 13x ubytování kategorie 3* a 4* • doprava vozy či mikrobusy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč nAVíc V cEně • vstup na památník křižníku Arizona v Pearl Harbor • vstup na pláž Hanauma na ostrově Oahu Ostrov Maui 16 dní / 13 nocí 08.03.- 23.03.2014 . . . . 93.990,- kč 30.10.- 14.11.2014 . . . . 93.990,- kč 09.03.- 24.03.2015 . . . . 93.990,- kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 21.500,- kč Minimum: 8 osob EXo - 575

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

NP Big Bend Program zájezdu: 1. den prAHA – LoS AngELES Odlet z Prahy do Los Angeles. Po příletu transfer do hotelu, nocleh. 2. den LoS AngELES V Mekce filmového průmyslu návštěva Chodníku slávy, kina Mann’s Chinese Theatre, Sunset Drive, Financial Cen- ter, čtvrtě Beverly Hills či předměstí bo- háčů Santa Monica. Fakultativně ná- vštěva Universal Studios. Nocleh v LA. 3. den JoSHuA trEE – LAkE HAVASu Výprava do NP Joshua Tree – strhující re- zervace žulových skal. Pak cesta do Lake Havasu – pouštní oázy řece Colorado s ka- menným mostem London Bridge, jenž v roce 1962 koupil a následně z Londýna přepravil milionář Robert P. McCulloch. Nocleh v Lake Havasu. 4. den LAkE HAVASu – grAnD cAnyon Odjezd k Velkému kaňonu – největší tu- ristické atrakci USA. Gigantickou hříč- ku přírody (délka 500, šířka 25, hloub- ka 1,5 km) vychutnáme z mnoha vyhlí- dek. Fakultativně doporučujeme let na kaňonem. Nocleh ve Flagstaff. 5. den zkAMEněLý LES Cestou do Holbrook zastávka u 1,5 km ši- rokého kráteru Meteor Crater. Gigantická díra je výsledkem kolize meteoritu, kte- rý skřížil dráhu se zemí před 22 tisíci roky (vstup fakult.). Příjezd do NP Petrified Forest, v němž před 250 miliony lety do- šlo k procesu tlení dřevin a sycení kře- mičitými silicemi. Výsledkem je les zka- menělých stromů. Nocleh v Holbrook. 6. den ApAcHE trAiL – tucSon Přejezd k jezeru Theodore Roosevelt Lake. Návšteva rezervace Tonto NM a pak poutavá horská jízda po Apache Tra- il v pestré scenérii jezerních kaskád, hor- ských průsmyků, kaňonů a kaktusových hájů. Zastávka v Tortilla Flat na pro- slavené Killer Chilli. Nocleh v Tucson. 7. den kAktuSoVÉ zAHrADy Arizony Výprava do filmových studií Old Tucson Studios s rekvizitami z filmů o Divokém západu. Přesun do rezervace Arizona So- nora Desert Museum, kde žije 300 dru- hů zvířat včetně tarantulí, chřestýšů a pum. Pak pěší výlet pravou zahradou kaktusů v NP Saguaro. Nocleh v Tucson 8. den toMbStonE – wiLD wESt Přejezd do Tombston. Jako zázrakem se ocitneme v dobách Divokého západu, kdy udatní pistolníci s rukou rychlejší než útok chřestýše bránili osadníky před bandity. Přejezd do Alamogorda přes vojenskou základnu. White Sands Missile Range (podle aktuální situace návštěva), kde Američané odpálili první jadernou pumu v dějinách lidstva. Nocleh v Alamogordo. 9. den bíLÉ píSky – roSwELL Pod siluetou pohoří Andres nás čekají bělostné duny rezervace White Sands – Bílé písky. Zářivě bílou barvu má na svě- domí sádrovec, který voda vymývá z hor, pouštní jezírko Lucero ukládá na dně a vítr roznáší dál na sever, kde jej usazuje ve vlnách přejemného písku. Přejezd do Roswellu, který je kvůli událostem z roku 1947 považován za světovou me- tropoli UFO. Nocleh v Carlsbad. 10. den np cArLSbAD cAVErnS Návštěva jeskynního systému Carlsbad Caverns, který je tak velký, že by v jeho hlavním sále zaparkoval Boeing 747. Pěší sestup na dno jeskyně je působivý – at- mosférou srovnatelný pouze s četbou kla- sické verneovky “Cesta do středu země”. Zpět na povrch nás vyveze výtah. Za- stávka u kamenné hradby NP Guadalu- pe Mountains se zbytky dostavníkové sta- nice. Nocleh na trase. 11. den rio grAnDE - tErLinguA Odjezd do NP Big Bend po cestě El Ca- mino del Rio – považované za nejhezčí sil- nici Texasu. Zastávka v Lajitas, které da- leko od civilizace a v tiché oáze řeky Rio Grande šokuje golfovými hřišti a luxu- sními hotely pro texaskou ropnou elitu. Příjezd do Terlingua, odpoledne ná- vštěva stejnojmenného městečka duchů a večeře ve stylovém Starlight Theatre (není v ceně). Nocleh v Terlingua. 12. den np big bEnD Prohlídka NP Big Bend, přírodní fantazie jihozápadního Texasu. Navštěva horské oblasti The Basin, kaňonu Santa Elena a pěší výlet k řečišti Rio Grande, která ele- gantně mizí mezi stěny kaňonů. 13. den V zEMi SouDcE bEAnA Brzy ráno možnost pěšího výletu. Přejezd podél mexické hranice do Langtry – kde ze svého salonu vládl legendární soud- ce Roy Bean. Podél vodního rezervoáru Amistad příjezd do Del Rio, nocleh. 14. den SAn Antonio Přejezd do San Antonia s unikátní pod- zemní pomenádou Riverwalk. Návštěva misie Alamo, piliře texaské historie. Za jejími zdmi bojoval o nezávislost i Ja- mes Bowie – vynálezce slavného nože. Nocleh v San Antoniu. 15. den čEši V tEXASu – HouSton Cestou do Houstonu zastávka v Praze, kdysi významném centru českých při- Velké jižní dobrodružství poutavá trasa nás zavede ke kaktusovým zahradám Arizony a texasu, bílým pískům, lesu zkamenělých stromů a srdci jazzu v new orleans.19 dní / 17 nocí Ve stopách Divokého západu NP Saguaro NP Carlsbad Caverns Misie Alamo

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Přelety vojenských stíhaček jsou u Alamo-gorda v Novém Mexiku denní samo- zřejmostí. Míří k letecké základně Holloman Air Force Base. Pohoří San Andres však skrývá ještě jiné tajemství – bělostné duny rezervace Bílé písky – White Sands. Miniaturní poušť vyplňuje jižní část Tularoského údolí. Zářivě bílou barvu má na svědomí sádrovec, který voda vymývá z hor, poušt- ní jezírko Lucero ukládá na dně a vítr roznáší na sever, kde jej usazuje ve vlnách přejemného bílého písku. Silnice brzy zmizí pod jazyky písku a jen jis- tota, že venku panuje vedro k zalknutí, boří iluzi lyžařského střediska. Děti často sjíždějí písečné valy na bobech či kusu igelitu. K vidění jsou i borci, kteří testují písečné surfy. Z místa Srdce písků – Heart of the Sands vyrá- žejí lidé mezi duny po svých. Na vlastní kůži mo- hou okusit lechtání mikroskopických zrnek a poří- dit unikátní fotografie do rodinných alb s palmič- kami Yucca, které trčí z písku jako ježury.Ve vzác- ném stínu jejich listů vyrážejí za potravou sněhobí- lé ještěrky. Bílé lišky a šedivě zbarvené antilopy Oryx opouštějí úkryty až v zapadajícím slunci, kdy je malba krajiny nejkrásnější. Mexiko USA Houston Meteor Crater San Antonio Tombstone Carlsbad Caverns Langtry NP Saguaro Joshua Tree Los Angeles White Sands New Orleans Lake Havasu Grand Canyon Big Bend 19 dní / 17 nocí 03.04.- 21.04.2014 . . . . 78.990,- kč 29.10.- 16.11.2014 . . . . 78.990,- kč 03.04.- 21.04.2015 . . . . 78.990,- kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 16.990,- kč Minimum: 6 osob EXo - 571 35uSA cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 17x ubytování kategorie 3* • doprava vozy či mikrobusy (pouze) • vstupy do národních parků • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč nAVíc V cEně • Pouštní zahrada Sonora Desert Museum v Tucsonu • Návštěva filmových studií Old Studios v Tucsonu • Vstup do jeskynního systému Carlsbad Caverns • Vstup do Jersey Lilly Saloon v Langtry(soudce Bean) • Plavba kolesovým parníkem po Mississippi v New Orleans • Návštěva řídícího střediska kosmického provozu v Houstonu stěhovalců. Příjezd do Houstonu, nocleh. 16. den HouSton – nEw orLEAnS Návštěva vesmírného střediska (fakult.). Pak přejezd do strhujícího New Orleans. Volný program na Bourbon Street ve Francouzské čtvrti, kde pochopíte, proč tahle kolébka jaz- zu platí za nejodvázanější město v USA. 17. den nEw orLEAnS Prohlídka města a jeho největších atrak- cí. Plavba kolesovým parníkem po Missis- sippi, návštěva akvária (fakultativně). Ve- čer volný program, nocleh. 18. den nEw orLEAnS – prAHA Odpoledne transfer a odlet do Prahy. 19. den příLEt Do prAHy NP Petrified Forest New Orleans A L A B A S T R V P O U Š T I Víte že...? White Sands NM

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet do Los Angeles. Po příletu tran- sfer do hotelu, volný program, nocleh. 2. den LoS AngELES Prohlídka města. Čeká nás Chodník slá- vy, Sunset Drive, Financial Center, čtvrť Beverly Hills, pláž Venice Beach či pří- mořské předměstí Santa Monica. Dopo- leden možná návštěva Universal Studios (fakult.). Nocleh v Los Angeles. 3. den JoSHuA trEE Návštěva NP Joshua Tree – rezervace žu- lových skal. Projedeme Twentynine Palms, kde se irská kapela U2 inspirovala k natočení alba Joshua Tree. Přes Mo- havskou poušť zamíříme do Williams – zčásti po slavné Route 66, nocleh. 4. den grAnD cAnyon - LAS VEgAS Odjezd k největší turistické atrakci USA, Velkému kaňonu. Fakultativně let nad hříčkou přírody o délce 500, šířce 25 a hloubce 1,5 km. Kolosální útvar vychut- náme z vyhlídek a pěším výletem po okraji. Přejezd do Las Vegas, nocleh. 5. den LAS VEgAS – HooVEr DAM Návštěva přehrady Hoover Dam a jeze- ra Lake Mead. Odpoledne prohlídka Las Vegas – velkoměsta hazardu a osl- nivých atrakcí. Projížďka po Stripu. Volný program za cinkotu mincí herních automatů. Nocleh v Las Vegas. 6. den ÚDoLí SMrti Odjezd do NP Údolí smrti. Navštívíme nejteplejší a nejnížší bod západní ze- měkoule a zkusíme se vžít do pocitů pio- nýrů, kteří v ďábelském údolí sevřeném hroty vysokých hor hledali cestu do Ka- lifornie. Podél pohoří Sierra Nevada ces- ta k NP Yosemite, nocleh na trase. 7. den ÚcHVAtný yoSEMitE Prohlídka jezera Mono Lake s vápenco- vými věžem, pak jízda do horského prů- smyku Tioga – brány k NP Yosemite. Nav- štívíme Yosemitské údolí s nejvyšším vo- dopádem (739 m) Severní Ameriky a sta- neme na vyhlídce Glacier Point. Nocleh v Modestu. 8.–9. den SAn FrAnciSco Přejezd do San Franciska, kde navštíví- me většinu zajímavých míst města. Uvi- díme Golden Gate Bridge, pitoreskní Čínskou čtvrť, přístavní oblast Fisherman’s Wharf i prudké ulice u Russian Hill. Sve- zeme se tramvají cable-car (fakult.) a podnikneme plavbu po zátoce s výhledy na mosty a ostrov Alcatraz – káznici, v níž byl vězněn Al Capone, nocleh. 10, den np rEDwooD Návštěva pohádkového lesa sekvojí v NP Redwood. Tyto obrovské stromy dosahují výšky 115 metrů. V srdci rezervace spat- říme elektrizující výjev rozhraní pásu lesa, skal a oceánu. Nocleh na trase. 11. den np crAtEr LAkE Návštěva Kráterového jezera – horského plesa barvy nejmodřejšího inkoustu ob- krouženého strmými stěnami kráteru vyhaslé sopky. Přírodní drahokam Ore- gonu je s hloubkou 589 m i nejhlubším jezerem v USA. Nocleh na trase. 12. den V zAJEtí VuLkánů Cestu Kaskádovými horami si zpestříme vyhlídkovou jízdou v okolí horského ští- tu Mt. Bachelor, která prochází systémem jezer a dravých říček. Po průjezdu re- zervací Warm Springs mineme bílou če- pici sopky Mt. Hood a přes údolí Hood Ri- ver Valley dorazíme k mohutnému toku řeky Columbia. Nocleh na trase. 13. den Mt. rAiniEr – SVAtá HELEnA Odjezd k sopce Mt. St. Helens, která po výbuchu v roce 1980 přišla o třetinu hmo- ty. Dále na severu si prohlédneme další vulkán – Mt. Rainier obklopený vodopá- dy a ledovci. Nocleh v Olympii. 14. den np oLyMpic Jen málo míst je tak prosyceno životní energií přírody jako NP Olympic. Deštné pralesy, alpinské louky, stáda losů, šo- kující pohled z Hurricane Ridge na 60 ak- tivních ledovců – mezi nimi obr Mt. Olympus. A pláže? Drama samo o sobě. 15. den SEAttLE Jízda trajektem do Seattlu, energického města s továrnami Boeing, společností Microsoft a grunge – hudebním stylem, jenž ovlivnil celou generaci. Navštěva Pi- oneer Square s historií zlaté horečky či tržnice Pike Place Market. Vyjedeme také na věž Space Needle, nocleh. 16. den SEAttLE - prAHA Volný program, transfer, odlet do Prahy. 17. den příLEt Do prAHy V zajetí vulkánů Vedle klasických ikon amerického jihozápadu nás trasa zavede k přírodním rezervacím kaskádových hor severozápadu uSA . 17 dní / 15 noci podél pacifického pobřeží do Seattlu Mexiko USA Mt. St. Helens NP Mt. Rainier NP Olympic NP Yosemite NP Crater Lake Seattle San Francisco NP Redwood Grand Canyon N.P. Joshua Tree N.P. Death Valley Las Vegas Los Angeles 17 dní / 15 nocí 01.06.- 17.06.2014 . . . . 73.990,- kč 28.09.- 14.10.2014 . . . . 73.990,- kč 01.06.- 17.06.2015 . . . . 73.990,- kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 14.700,- kč Minimum: 6 osob EXo - 525 36 uSA / kAnADA cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 15x ubytování kategorie 3* • doprava vozy či mikrobusy (pouze) • vstupy do národních parků • služby českého průvodce cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety • stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč nAVíc V cEně • Plavba v San Francisku ke Golden Gate Bridge • Návštěva věže Space Needle v Seattlu NP Olympic NP Redwood

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

37

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Anchorage. Po příle- tu transfer na hotel, ubytování, nocleh. 2. den cHugAcH MountAinS Odjezd do Chugach Mountains. Za dob- rého počasí uvidíme nejvyšší horu Severní Ameriky Mount McKinley (6194 m). Ces- tou do Glennallen navštěva farmy piž- moňů (fakultativně). Pak procházka k vy- hlídce na ledovec Matanuska, nocleh. 3. den np wrAngEL – St. ELiAS Časně ráno odjezd do NP Wrangell- St.Elias, návštěva infocentra. Putování podél horských štítů přerušíme v Chiti- ně s lososími pastěmi na řece Copper. Přejezd podél hranice parku aljašskou přírodou do Tok, nocleh. 4. den kAnADA – DAwSon city Po „dálnici“ Alaska Highway a později sil- nici Top of the World příjezd do zlato- kopecké osady Chicken. Přejezd kanad- ské hranice, trajekt přes řeku Yukon a příjezd do Dawsonu. Večerní procházka městem, volný program, nocleh. 5. den kLonDikE - bonAnzA crEEk Pěší výlet k soutoku řek Yukon a Klondi- ke, návštěva hrobu legendárního české- ho polárníka Jana Eskymo Welzela a vy- hlídka z vrcholu Dómu na město. U zla- tonosného Králičího potoku – později Bo- nanza Creek si prohlédneme kdysi nej- větší rypadlo na těžbu zlata (fakultativ- ně) a vyzkoušíme si rýžování zlata na po- toce Goldbottom Creek. Večer návštěva kasina, kde své vnady předvádějí kan- kánová děvčata po vzoru tanečnic před sto lety. Nocleh v Dawson City. 6. den yukon – wHitEHorSE Cesta do metropole Yukonu Whitehorse. Možnost procházky k peřejím Five Finger na řece Yukon. Zastávka u jezera Laberge s možností koupání v teplých pramenech v Takhini. Výlet podél Yukonu v Miles Ca- nyon a zastávka u parníku SS Klondike. Nocleh ve Whitehorse. 7. den wHitE pASS – SkAgwAy Cesta do Skagway bude nejlepším při- pomenutím zlaté horečky 1897, kdy přes Chilkhoot Pass proudily do Dawsonu tisíce dobrodruhů. Úžasnou krajinou vy- sokohorské tundry se přesuneme do Skagway. Zájemci se mohou svézt vláč- kem přes průsmyk White Pass (fakul- tativně). Nocleh ve Whitehorse. 8. den ALASkA HigHwAy – tok Prohlídka Whitehorse, návštěva info- centra. Zastávka v Haines Junction s možností zhlédnout projekci o rezer- vaci Kluane. Zastávka u jezera Kluane, procházka k Soldiers Summit – místu, kde byla dokončena heroická stavba al- jašské dálnice. Nocleh v Toku. 9. den ALASkA rAngE – FAirbAnkS Podél pohoří Alaska Range pokračuje- me do Delty a dále podél řeky Tanana do North Pole, kde navštívíme dům San- ta Clause. Příjezd do Fairbanks, nocleh. 10. den FAirbAnkS Návštěva centra města a Alaskaland s muzeem pionýrů, historií zlaté horeč- ky, kolesovým parníkem a řadou dalších zajímavostí. Pro zájemce je možné za- jistit výlet k Severnímu polárnímu kru- hu (vše fakult.). Nocleh ve Fairbanks. 11. den FAirbAnkS – DEnALi Cestou do NP Denali zastávka v Nena- na, kde se odehrávají unikátní sázky na to, kdy prasknou ledy na řece Tenana. V Denali návštěva infocentra a zhléd- nutí filmu o této rezervaci. nocleh. 12. den nároDní pArk DEnALi Brzy ráno cesta autobusem do Národ- ního parku Denali s odborným výkla- dem. Zastávky s pozorováním losů, karibů, medvědů, vlků... Po návratu možnost raftingu na řece Nenana. Noc- leh v těsné blízkosti rezervace. 13. den tALkEEtnA – SEwArD Odjezd do Talkeetny s možností letu ko- lem Mt. McKinley s přistáním na ledovci (fakultativně). Cestou pozorování táh- noucích lososů (bez záruky). Ve Wasil- le se dozvíme o slavném běhu psích spřežení Iditarod. Z Anchorage se vy- dáme Kenaiským polo ostrovem do Se- wardu na břehu Aljašského zálivu. 14. den kEnAi FJorDS Plavba lodí ve fjordech rezervace Kenai Fjords (fakult.) s pozorováním mořských vyder, velryb, lachtanů a dalších zvířat. Odpoledne se nabízí buď let helikop- Dobrodružství Aljašky a yukonu Města zrozená ze zlaté horečky, příroda, zvířata, ledovce a velehory. taková jsou území opředená dobrodružným perem Jacka Londona. 17 dní / 15 nocí Ve stopách zlatokopů a psích spřežení Mt. McKinley Bonanza Creek NP Denali

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Objev zlata na Králičím potoku v roce 1896 proměnil Dawson v jedno z největších měst Kanady. Dvě stovky parníků pojily město s ci- vilizací a zásobovaly 40 tisíc obyvatel vybraným zbožím. Nechyběli ústřice, čerstvá zelenina či luxus- ní alkohol. Dawson dýchal zlatými nuggety a oká- zalou zábavou. Co horníci vykutali, většinou na místě utratili. Mezi největší marnotratníky patřil Alex McDonald, který přivedl do města karavanu sta mul ověšených praskajícími vaky zlata. I když prý shromáždil kov za 20 milionů dolarů, zemřel v chudobě, jelikož většinu bohatství věnoval charitě. Billa Gatese proslavily bizarní lázně v šampaň- ském a to, že skoupil všechna vejce v Dawsonu - dolar za kus, jen aby se pomstil hádavé ženě a ona si musela odepřít svou oblíbenou ranní omeletu. Jiní, mezi nimi i spisovatel Jack London, jenž narýžoval 4,5 dolaru, dali městu brzy sbohem. Švédský emigrant John Nordstrom prodal svůj pozemek za 15 tisíc dolarů, odjel zpět do Seattlu, kde založil veleúspěšnou síť obchodů s obuví Nord-strom\'s Department Store. Prodaná parcela vynesla rok nato novému majiteli dva mi- liony dolarů. Hliněné ulice Dawsonu voní dodnes nostalgií klondajské horečky. Ze salonů v ulicích zchátralých domů s falešnými štíty znějí hlasité výkřiky bavících se hostů. USA KANADA Whitehorse Dawson Fairbanks Anchorage Skagway Yukon Crossing Kluane Polární kruh Tok Denali N.P. Mt. McKinley Seward N.P. Wrangler - St. Elias 17 dní / 15 nocí 02.07.- 18.07.2014 . . . 105.990,- Kč 20.07.- 05.08.2014 . . . 107.990,- Kč 02.07.- 18.07.2015 . . . 105.990,- Kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 28.990,- Kč Minimum: 6 osob EXO - 590 39USA CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 15x ubytování kategorie 3* • doprava terénním SUV pro max 6 osob + průvodce • vstupy do národních parků • služby českého průvodce CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč NAVÍC V CENĚ • Rýžování zlata zlatokopeckou panví v Dawson City • Putování do Skagway Na lovu D A W S O N : M Ě S T O Z L A T O K O P Ů Víte že...? térou na ledovec Goldwin (fakult.) s mož- ností svézt se psím spřežením či procház- ka k ledovci Exit s průvodcem. 15. ANCHORAGE Dokončení prohlídky Sewardu a jeho oko- lí. Následuje přejezd do Anchorage a dle časových možností i jeho prohlídka. 16. ANCHORAGE – PRAHA Tranfer a odlet do Prahy. 17. den PŘÍLET DO PRAHY

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Bear Glacier 1. den prAHA – SEAttLE Odlet z Prahy do Seattlu. Po příletu tran- sfer do hotelu. Nocleh v Seattlu. 2. den SEAttLE Prohlídka města včetně Pioneer Square s historií zlaté horečky či tržnice Pike Pla- ce Market. Výlet na věž Space Needle. Od- jezd do NP Mt. Rainier, nocleh. 3. den np rAiniEr – pobřEží pAciFiku Prohlídka NP Mt. Rainier obklopeného vo- dopády a ledovci. Odjezd k Pacifiku do NP Olympic, nocleh v Aberdeen. 4. den np oLyMpic Jen málo míst je tak prosyceno životní energií. Deštné pralesy, alpinské louky, stáda losů, šokující pohled z Hurricane Rid- ge na 60 ledovců a mezi nimi obr Mt. Olympus. Nocleh v Port Angeles. 5. den port AngELES – VictoriA Přesun trajektem do metropole Britské Ko- lumbie, Victorie. Prohlídka města a pří- stavu s hotelem Empress, kde se odpo- ledne konají téměř rituální anglické čaje. Návštěva majáku Fisgard Island. 6. den koSAtky – DuncAn – nAnAiMo Ráno plavba za kosatkami (fakultativně). Pak cesta do Duncanu, města totemů a domova komunity indiánů kmene Cowi- chan. Pyšní se hned dvěma unikáty: nej- širším totemem a největší hokejkou svě- ta (63 m). Nocleh v Nanaimu. 7. den nAnAiMo – port HArDy Odjezd přes údolí Nimpkish se zastávkou v Telegraph Cove, osadě postavené z vel- ké části na dřevěných pilířích nad hladi- nou moře. Nocleh v Port Hardy. 8. den port HArDy – princE rupErt Plavba lodí z Port Hardy členitým pobře- žím s mnoha fjordy. Nezapomenutelné do- jmy z přírodní scenérie umocní setkání s velrybami či kosatkami. Příjezd do Prin- ce Rupert, nocleh. 9. den princE rupErt – HyDEr Cesta kolem vrcholků Seven Sisters do Ste- wartu a Hyder. Hyder, dříve prosperující důlní městečko, je dnes přezdívané jako "Nejživější město duchů". Návštěva ledovce Bear. Nocleh ve Stewart. 10. den HyDEr – wAtSon LAkE Ráno možnost pozorování medvědů Grizz- ly při lovu lososů (bez záruky). Cesta pra- vou kanadskou divočinou se zastávkami na focení do Watson Lake. Prohlídka “háje značek”, nocleh. 11. den wAtSon LAkE - SkAgwAy Odjezd do Skagway, které na přelomu let 1897 – 1898 zavalili zlatokopové, dobro- druzi, desperáti či prostitutky. Prohlídka města. Nocleh ve Skagway. 12. den LAkE bEnnEtt – cArcroSS Cesta historickým vlakem přes průsmyk White Pass. Zastávka u „nejmenší“ pou- ště světa v Carcrossu pokračuje cesta k jezeru Bennett a dále do Whitehorse, me- tropole Yukonu, nocleh. 13. den wHitEHorSE – DAwSon city Cesta po Klondike Highway do Dawson City, centra yukonské zlaté horečky. Kdo večer vyrazí do Dawson City Hotel zjistí, že se tu moc nezměnilo – hazard a kan- kánová děvčata čekají, nocleh. 14. den kLonDikE – bonAnzA crEEk Pěší výlet k soutoku řek Yukon a Klondi- ke, návštěva hrobu českého polárníka Jana Eskimo Welzla. U Králičího potoka uvi- díme obří rypadlo na těžbu zlata a na vlastní kůži si vyzkoušíme rýžování v po- toce Goldbottom Creek. Prohlídka muzea v Dawsonu, nocleh. 15. den DAwSon city – gLEnnALLEn Nebýt zlata, byla by tato místa dlouho známá jen kartografům. Po cestě do NP Wrangell-St. Ellias možnost pozorovat aljašskou přírodu. Nocleh v Glennallen. 16. den np wrAngELL-St. ELLiAS Odjezd do NP Wrangell-St. Ellias, návštěva info střediska. Zastávka v Chitině s loso- sími pastěmi na řece Copper. Pak cesta do McCarthy, případně do Kennikotu, kdy- si centra těžby mědi u ledovce Kennikot. Nocleh v Glennallen. 17. den gLEnnALLEn – np DEnALi Odjezd do Chugach Mountains. Za dobré- ho počasí uvidíme nejvyšší horu Severní Ameriky Mount McKinley. Během cesty ná- vštěva farmy pižmoňů v Palmeru (fakul- tativně). Nocleh v blízkosti NP Denali. 18. den np DEnALi Cesta do nitra NP Denali. Na trase čeká řada zastávek spjatých s pozorováním losů, karibů, medvědů, vlků, ovcí aljaš- ských a jiných obyvatel Aljašky. Večer fa- kudy táhnou lososi: ze Seattlu do Anchorage z deštných pralesů np olympic a ostrova Vancouver do panenské pří- rody yukonu a Aljašky. Vydejte se ve stopách dobrodruhů a zlatokopů. 21 dní / 19 nocí podél pacifiku ze Seattlu do Anchorage NP Denali Totem, Duncan Vancouver Island

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Hyder, známý jako „nejpřátelštější měs- tečko duchů Aljašky“, leží v nejjižnějším cí- pu Aljašky v srdci 112 km dlouhého fjordu, jenž le- muje americko-kanadskou hranici. Cestou do Hydru vítají turisty strmé útesy, vodopády a ledov- ce s křišťálově modrými jezery. Původně Portland City bylo v roce 1914 přejmenováno na Hyder. Jméno získalo po důlním inženýru F. Hyderovi, jenž téhle divočině předvídal velkou budoucnost. Hyder prošel boomem mezi lety 1920-1930, kdy zde byly objeveny obrovské zásoby vzácných kovů - zejmé- na zlata, stříbra, mědi, olova a zinku. Nyní je většina dolů zavřena a v osadě přebývá ko- lem stovky obyvatel, jimž slouží obchod a dva bary nabízející místní specialitu Everclear.V překladu snad “čistič” či “navždy čistý”. Požití tohoto 75% alkoholu přesně lidem napoví, co znamená být Hyde-rizován - tedy být jednou provždy svázán s tímto svérazným městečkem a způsoby, jimiž si místní zpestřují drsné zimy. Hyder nyní těží hlavně z cestovního ruchu a Lososího ledovce - pátého největšího ledovce v Severní Americe. Šágrem je i říčka Fish Creek, v níž s železnou pravidelností lo- ví velcí medvědi grizzly táhnoucí lososy. USA KANADA Whitehorse Dawson Anchorage Prince Rupert Port Hardy Victoria Seattle Mt. Rainier NP Watson Lake NP Olympic USA Glennallen Denali N.P. Mt. McKinley Skygway   Hyder Olympia 21 dní / 19 nocí 27.06.- 17.07.2014 . . . 114.990,- Kč 31.07.- 20.08.2014 . . . 114.990,- Kč 27.06.- 17.07.2015 . . . 114.990,- Kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 29.800,- Kč Minimum: 6 osob EXO - 526 41USA CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 19x ubytování kategorie 3* • doprava vozy či mikrobusy (pouze) • vstupy do národních parků • služby českého průvodce CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč NAVÍC V CENĚ •Rýžování zlata zlatokopeckou panví v Dawson City Poznámka: trasa může být směrována opačně. Lov Lososů NP Denali Dawson City H Y D E R : N A V Ž D Y Č I S T Ý Víte že...? Alaska Range kultativně možnost raftingu na řece Nenana. Nocleh v blízkosti NP Denali. 19. den NP DENALI – ANCHORAGE Přejezd do Anchorage. Cestou pozorování táh- noucích lososů a zastávka v infocentru ve Wa- sille, kde se dozvíme o proslulém běhu psích spřežení Iditarod, nocleh. 20. den ANCHORAGE – DO PRAHY Návrat do Anchorage, odlet do Prahy. 21. den PŘÍLET DO PRAHY

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Syra Washing Grand Canyon N.P. Orlando USA USA Bryce Canyon N.P. USA KANAD Joshua Tree N.P. N.P. Niagara Falls San Francisco Sequoia Death Valley Zion N.P. Las Vegas Los Angeles Miami Cape Canaveral Tampa Fort Myers Key West Lake Powell Williams NP Everglades Naples Petersburg Délka: 7 nocí / 9 dní Vzdálenost: cca 1700 km 04.01. – 31.03.2014 35.990,- Kč 01.04. – 22.06.2014 33.990,- Kč 23.06. – 04.09.2014 38.990,- Kč 05.09. – 15.10.2014 32.990,- Kč Příplatek za sgl pokoj od 5.200,- Kč 3. či 4. osoba na pokoji od -2.100,- Kč Dítě do 12 let od -2.000,- Kč Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet do Miami. Po příletu půjče- ní vozu, nocleh ve Florida City. 2. den MiAMi – kEy wESt Cesta po pásu ostrůvků Keys spo- jených 50 mosty do nejižnějšího bodu USA Key Westu. Prohlídka městečka s příchutí Karibiku. Noc- leh v Key West. 3. den np EVErgLADES – nApLES Cesta zpět na pevninu, návštěva aligátoří farmy a jízda vznášedlem do NP Everglades. Přejezd do pří- mořského Naples, nocleh. 4. den tAMpA – St. pEtErSburg Prohlídka měst s možností okusit ně- kterou z prvotřídních pláží v jejich okolí. Přejezd do Orlanda, nocleh. 5. den orLAnDo: MěSto zábAVy Návštěva některého ze zábavních parků Orlanda: Disney World, Uni- versal Studios či vodního světa Sea World. Nocleh v Orlandu. 6. den nASA cEntEr – MiAMi Cestou do Miami návštěva raketo- dromu Kennedy Space Center. Přesun do Miami, ubytování, volný program, nocleh v Miami. 7. den MiAMi A SoutH bEAcH Prohlídka města pláží a slunce s ná- vštěvou čtvrtí Miami: Art Deco Di- strict, Little Havana,Coconut Gro- ve či Coral Gables, případně re- laxace na pláži. Nocleh v Miami. 8. den oDLEt Do prAHy Dopoledne volný program. Odpo- ledne odjezd na letiště, vrácení vozu do půjčovny a odlet do Prahy. 9. den příLEt Do prAHy Mexiko USA KANADA Whitehorse Dawson Fairbanks Anchorage Orlando USA Sacramento Lake Tahoe Seattle Mt. Rainier NP KANADA San Francisco USA Tok Denali N.P. Mt. McKinley Seward Miami Cape Canaveral Key West ( ( Key Largo Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Orlanda. Po pří- letu půjčení vozu, ubytování, vol- ný program. Nocleh v Orlandu. 2.–3. den orLAnDo Během dvou dnů návštěva zábav- ních parků Orlanda: Disney World, Universal Studios či vodního světa Sea World. Nocleh v Orlandu. 4. den nASA cEntEr – MiAMi Cestou do Miami návštěva Kenne- dy Space Center s okružní jízdou raketodromem, řadou atrakcí a zhlédnutím unikátních filmů IMAX. Přesun do Miami, ubytování, volný program, nocleh v Miami. 5.–8 den MiAMi A rELAXAcE Prohlídka města pláží a slunce s ná- vštěvou čtvrtí Miami: Art Deco Di- strict, Little Havana,Coconut Gro- ve či Coral Gables, případně re- laxace na pláži. Doporučujeme celodenní výlet po pásu ostrůvků Keys spojených padesátkou mostů do nejižnějšího bodu USA Key We- stu. Tohle živé místo s příchutí Ka- ribiku proslavil uvolněný způsob ži- vota, skvělá kuchyně, elektrizují- cí atmosféra nočního života. Také se rozhodně podívejte do Národ- ního parku Everglades s aligátory a mnoha druhy ptáků, případně ochutnejte jízdu močály ve speci- áním vznášedle. 9. den oDLEt Do prAHy Dopoledne volný program. Odpo- ledne odjezd na letiště, vrácení vozu do půjčovny a odlet do Prahy. 10. den příLEt Do prAHy USA jsou doslova zemí zaslíbenou lidem, kteří ji touží poznat osobně, nezpro- středkovaně, pokochat se jejími kouzly, jedinečnými městy a přírodou, nechat se unášet prostorem a ochotných vzdát se plně organizovaných služeb a pomocné ruky profesionálního průvodce CK.. Takové cestování bývá levnější (není pravidlem), ale náročnější na čas, při- čemž od cestovatelů vyžaduje řízení vozu, práci s mapou a ochotu a schop- nost řešit neočekávané situace vlastní- mi silami. Důkladná příprava a zajištění dílčích služeb na cestě předem ušetří nejen spoustu času, tápání a nerozhodnosti, ale také peněz. Pokud se pro individuální cestu roz- hodnete, není na škodu si zapamato- vat ta nejzákladnější pravidla: 1) Přes značné vzdálenosti, které nás na amerických silnicích čekají, není čas tou nejdůležitější proměnou. Za dva, tři týdny lze snadno urazit vzdále- nost mezi 5 až 7 tisíci kilometry. Záleží na naturelu cestovatelů, ale i na tom, zda chceme raději odpočívat, věnovat se průzkumu měst, výpravám do příro- dy nebo kombinaci všeho a přitom stih- nout co možná nejvíce. 2) Čas a pochopitelně i peníze uspoří solidní příprava trasy – rozvaha kam a na jak dlouho chceme jet, kde a jak dlouho chceme bydlet. 3) Mnohokrát ověřená zkušenost říká, že tři dny na jednom místě zpravidla omrzí. 4) Vyplatí se i cestovní disciplína - te- dy nevyspávat do odpoledne a nebát se cestovat do pozdního večera. 5) Každá legrace něco stojí. Výdaje za letenku, průvodce a mapu, výbavu (spacáky, stan, vařič, karimatky v případě kempování), pronájem vozu, benzin, stravu a bydlení. Zásada levné- ho cestování proto zní – nejezdit sám. Nejlépe ve dvou či třech (čtyři a více nejsou na obtíž), aby se náklady roz- dělily. 6) Pozornost věnujte i výběru termínu s ohledem na místní klimatické podmínky, cenu letenky a vysoce ex- ponovaným termínům v době americ- kých státních svátků, kdy cena ubytování (pokud je k dispozici) roste o 50 až 100%. Vemte volant do svých rukou Vemte volant do svých rukou programy pro individuální turistikuprogramy pro individuální turistiku S číM VáM poMůžEME • Návrh trasy, případně konzultace vlastní trasy. • Zajištění kompletních či dílčích služeb (ubytování, půjčení vozu, letenka, tištěný průvodce, mapa). • Zajištění osoby průvodce. • Konzultace vhodného termínu. cEStuJEME inDiViDuáLně VzoroVÉ itinErářE S MožnoStí okAMžitÉ rEALizAcE (na vyžádání zpracujeme jakýkoli jiný itinerář) nEJLEpší z FLoriDy EXo 581 Délka: 8 nocí / 10 dní Vzdálenost: cca 450 km 04.01. – 31.03.2014 43.990,- Kč 01.04. – 22.06.2014 41.990,- Kč 23.06. – 04.09.2014 43.990,- Kč 05.09. – 15.10.2014 39.990,- Kč Příplatek za sgl pokoj od 6.600,- Kč 3. či 4. osoba na pokoji od -2.600,- Kč Dítě do 12 let od -2.900,- Kč z orLAnDA Do MiAMi EXo 582 42 uSA / kAnADA

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Syracuse New York Gettysburg Washington D.C. Philadelphia Grand Canyon N.P. Mexiko USA USA KANADA Hoover Dam NP Petrified Forest Annapolis Bay Bridge Very Large Array Niagara Falls San Diego Údolí smrti Sedona Las Vegas Los Angeles Tuscon Bílé písky Yuma Údolí ohňů NP Saguaro Montezuma Castle Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Po příletu transfer do hotelu, uby- tování, nocleh v New Yorku. 2.–3. den nEw york Během dvou dnů prohlídka města a jeho největších zajímavostí. V rámci New Yorku doporučujeme přesuny metrem nebo pěšky. 4. den ny – niAgArA FALLS Ráno půjčení vozu na Manhattanu, pak přejezd k Niagarským vodopá- dům, ubytování, nocleh. 5. den niAgArA – buFFALo Prohlídka vodopádů, možnost plav- by k vodní stěně. Zastávka v Buffa- lu, přesun do Harrisburgu. Nocleh. 6. den gEttySburg Návštěva Gettysburgu, kde se ode- hrála klíčová bitva občanské války mezi Severem a Jihem. Příjezd do Annapolis nedaleko Washingtonu D.C., prohlídka, nocleh. 7. den wASHington D.c. Prohlídka města, kde uvidíme Bílý dům, Capitol památník prezidenta Washingtona a Lincolna, Arling- tonský hřbitov či muzea na hlavní třídě Mall. Nocleh v Annapolis. 8. den AnnApoLiS Prohlídka překrásného Annapolis se slavnou námořní akademií. Přes velkolepý most Chesapeake Bay Bridge vyrazíme na cestu do Phila- delphie. Po příjezdu prohlídka, uby- tování a nocleh. 9. den pHiLADELpHiA – prAHA Ráno prohlídka historického centra a Federal Hall. Odpoledne vrácení vozu na letišti a odlet do Prahy. 10. den příLEt Do prAHy Délka: 8 nocí / 10 dní Vzdálenost: cca 2000 km 04.01. – 31.03.2014 36.990,- Kč 01.04. – 22.06.2014 37.990,- Kč 23.06. – 04.09.2014 40.990,- Kč 05.09. – 15.10.2014 39.990,- Kč Příplatek za sgl pokoj od 12.990,- Kč 3. či 4. osoba na pokoji od -4.290,- Kč Dítě do 12 let od -1.200,- Kč kLASický VýcHoD + ny EXo 583 Grand Canyon N.P. USA Bryce Canyon N.P. Joshua Tree N.P. N.P. San Francisco Sequoia Death Valley Zion N.P. Las Vegas Los Angeles Lake Powell Williams Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Po příletu půjčení vozu, ubytová- ní. Nocleh v LA. 2. den LoS AngELES Prohlídka LA: Chodník slávy, Sunset Drive, Beverly Hills, Venice Beach či Santa Monica. Nocleh v LA. 3. den JoSHuA trEE Cesta do NP Joshua Tree, prohlíd- ka. Přesun do Williamsu, nocleh. 4. den grAnD cAnyon Odjezd ke Grand Canyonu, možnost letu, prohlídka. Přesun do Page, cestou návštěva Horseshoe Bend. 5. den MAgický brycE cAnyon Prohlídka jezera Lake Powell a pře- hrady Glen Dam. Možnost návštěvy Antilopího kaňonu. Přejezd do NP Bryce Canyon, prohlídka včetně se- stupu na dno. Nocleh v okolí. 6. den zion – LAS VEgAS Cesta do NP Zion, prohlídka. Večer příjezd do Las Vegas, nocleh. 7. den LAS VEgAS – HooVEr DAM Volný den či návštěva Hoover Dam a Lake Mead. Nocleh v Las Vegas. 8. den ÚDoLí SMrti Odjezd do NP Údolí smrti, pro- hlídka. Podél pohoří Sierra Neva- da přesun do VVisalie, nocleh. 9. den np SEQuoiA Návštěva parku s lesy obrovitých sekvojí o váze 600 tun. Přesun do Fresna, nocleh. 10. a 11. den SAn FrAnciSco Příjezd do San Franciska. Během 2 dnů prohlídka města. Nocleh v SF. 12. den SAn FrAnciSco – prAHA Vrácení vozu, odlet do Prahy. 13. den příLEt Do prAHy Délka: 11 nocí / 13 dní Vzdálenost: cca 3500 km 04.01. – 31.03.2014 39.990,- Kč 01.04. – 22.06.2014 43.990,- Kč 23.06. – 04.09.2014 48.990,- Kč 05.09. – 15.10.2014 43.990,- Kč Příplatek za sgl pokoj od 8.300,- Kč 3. či 4. osoba na pokoji od -3.300,- Kč Dítě do 12 let od -1.800,- Kč MALý zápAD EXo 584 Grand Canyon N.P. Mexiko USA KANADA Whitehorse Dawson Fairbanks Anchorage Yosemite N.P. Bryce Canyon N.P. Joshua Tree N.P. Capitol Reef N.P. Monument ValleyLas Vegas Skagway Yukon Crossing Kluane Polární kruh Williams San Simeon USA Death Valley Zion N.P. Los Angeles Tok Denali N.P. Mt. McKinley Seward San Diego N.P. Wrangler - St. Elias San Francisco Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Po příletu půjčení vozu, ubytová- ní. Nocleh v LA. 2. den LoS AngELES Prohlídka LA: Chodník slávy, Sunset Drive, Beverly Hills, Venice Beach či Santa Monica. Nocleh v LA. 3. den SAn DiEgo Přejezd do San Diega, prohlídka. Možnost návštěvy Sea World. Nocleh. 4. den JoSHuA trEE Cesta do NP Joshua Tree, prohlíd- ka. Přesun do Williamsu, nocleh. 5. den grAnD cAnyon Odjezd ke Grand Canyonu, možnost letu, prohlídka. Přesun k Monument Valley. Nocleh na trase. 6. den MonuMEnt VALLEy Prohlídka Monument. Odpoledne ná- vštěva NP Capitol Reef, nocleh. 7. den MAgický brycE cAnyon Přejezd do NP Bryce, prohlídka včetně sestupu na dno. Nocleh. 8. den zion – LAS VEgAS Cesta do NP Zion, prohlídka. Večer příjezd do Las Vegas, nocleh. 9. den LAS VEgAS – HooVEr DAM Volný den či návštěva Hoover Dam a Lake Mead. Nocleh v Las Vegas. 10. den ÚDoLí SMrti Odjezd do NP Údolí smrti, pro- hlídka.Podél pohoří Sierra Nevada přesun do Lee Vining, nocleh. 11. den ÚcHVAtný yoSEMitE Prohlídka Mono Lake. Pak přes Tio- ga Pass vjezd do NP Yosemite. Od- poledne přesun do Oakhurst, nocleh. 12. den MontErEy Dokončení prohlídky NP Yosemite (Glacier Point a Mariposa Grove). Přesun k Pacifiku do San Simeon. 13. a 14. den SAn FrAnciSco Po pacifické dálnici k Big Sur, pak návštěva Point Lobos SP, Carmel a Monterey. Přejezd do San Fran- ciska. Během dvou dnů prohlídka města. Nocleh v SF. 15. den oDLEt Do prAHy Vrácení vozu, odlet do Prahy. 16. den příLEt Do prAHy Délka: 14 nocí / 16 dní Vzdálenost: cca 5500 km 04.01. – 31.03.2014 43.990,- Kč 01.04. – 22.06.2014 49.990,- Kč 23.06. – 04.09.2014 54.990,- Kč 05.09. – 15.10.2014 49.990,- Kč Příplatek za sgl pokoj od 11.600,- Kč 3. či 4. osoba na pokoji od -4.600,- Kč Dítě do 12 let od -1.800,- Kč kLASický zápAD EXo 585 Mexiko USANP Redwood NP North Cascades NP Glacier Great Falls NP Yelowstone NP Grand Teton Salt Lake City Bonneville Reno NP Mt. Rainier Seattle NP Olympic Portland NP Crater Lake Lake Tahoe NP Lassen Volcanic Program zájezdu: 1. den oDLEt prAHA – SEAttLE Po příletu půjčení vozu, nocleh. 2. den np nortH cAScADES Odjezd do NP North Cascades s le- dovci a deštnými pralesy, prohlíd- ka. Nocleh ve Winthropu. 3. den SHErMAnůV průSMyk Putování přes stát Washington, Idaho a Montana do Kalispell. 4. den np gLAciEr Cesta do NP Glacier s prohlídkou patrně nejkrásnější scenérie Ska- listých hor. Nocleh V Great Falls. 5. den zEMí nEkonEčnÉHo nEbE Cesta do NP Yellowstone – částeč- ná prohlídka. Nocleh v Cooke City. 6. den np yELLowStonE Prohlídka rezervace gejzírů, čirých jezer a lesů s bizony, losy a med- vědy. Nocleh v Cooke City. 7. den np grAnD tEton Ukončení prohlídky Yellowstonu, cesta do NP Grand Teton se strmý- mi hřbety hor. Nocleh Salt Lake City. 8. den SALt LAkE city Dnes prohlídka města mormonů. Za- stávka u Velkého solného jezera. Nocleh ve Wendoveru v Nevadě. 9. den HigHwAy 50 – rEno Cesta po nejopuštěnější silnici Ameriky. Návštěva Eureky s histo- rií zlaté horečky. Nocleh v Renu. 10. den LAkE tAHoE Zastávka ve Virginia City, návštěva jezera Lake Tahoe. Nocleh v Reno. 11. den np LASSEn VoLcAnic Návštěva přírodní rezervace. Pak přesun k Pacifiku, nocleh. 12. den np rEDwooD Prohlídka lesa sekvojí v NP Redwo- od. Přesun ke Crater Lake, nocleh. 13. den np crAtEr LAkE Prohlídka NP Crater Lake, nej- hlubšího jezera v USA (589 m). Pak Cascade Lakes Highway a nakonec příjezd k řece Columbia, nocleh. 14. den np Mt. rAiniEr Odjezd k hoře Sv. Heleny a pak pro- hlídka vulkánu Mt. Rainier. Nocleh. 15. den np oLyMpic Prohlídka deštných pralesů NP Olym- pic a dramatického pacifického po- břeží. Nocleh v Port Angeles. 16. den SEAttLE Přejezd trajektem do Seattlu a prohlídka města. Nocleh v Seattlu. 17. den oDLEt Do prAHy Vrácení vozu, odlet do Prahy. 18. den příLEt Do prAHy Délka: 16 nocí / 18 dní Vzdálenost: cca 5500 km 04.01. – 31.03.2014 48.990,- Kč 01.04. – 22.06.2014 53.990,- Kč 23.06. – 04.09.2014 58.990,- Kč 05.09. – 15.10.2014 52.990,- Kč Příplatek za sgl pokoj od 14.300,- Kč 3. či 4. osoba na pokoji od -5.800,- Kč Dítě do 12 let od -1.800,- Kč SEVErozápAD EXo 586 cEnA VšEcH záJEzDů zAHrnuJE • leteckou přepravu dle programu zájezdu a letištní a bezpečnostní poplatky • ubytování kategorie 3* na trase zájezdu. Cena vždy na osobu ve dvoulůžkovém pokoji. • transfer letiště/hotel (jen New York) • půjčení vozu kategorie Compact v programu Gold (podmínky viz str. 56) na letišti • itinerář trasy a seznam doporučených míst a fakultativních výletů • mapu s lokalizovanými hotely • manuál, jak postupovat při půjčení vozu cEnA VšEcH záJEzDů nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety • stravování, benzín, mýtné, parkovné a jiné náklady spjaté s provozem vozu • vstupy do národních parků • služby českého průvodce NABÍZÍME K ZAKOUPENÍ • Autoatlas (National Geographic) 690,- Kč • Tištěný průvodce západem USA 250,- Kč • Vyšší kategorii vozu včetně GPS navigace (viz strana 56) JAK NA NÁRODNÍ PARKY Za vstup do amerických národních parků se platí. Ceny se liší mezi $5-25 za vůz. Pokud počítáme s návštěvou více parků, pořídíme si průkaz national parks pass. Stojí $80 a kou- píme jej u každé příjezdové brány parku. Platí rok a po celou tuto dobu s ním vstupuje- me do rezervací zdarma, přičemž průkaz se vztahuje i na další spolucestující ve voze, kte- ří tedy cestují také zdarma. Parks Pass neplatí ve státních parcích. U jakéhokoli parku dosta- neme mapu a noviny s užitečnými údaji o kempování, trasách, uzávěrkách atd. Cena všech programů vždy při dvou osobách cestujících v jednom voze.

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Program zájezdu: 1. den ODLET Z PRAHY Odlet z Prahy do New Yorku, přejezd do Philadelphie, ubytování, nocleh. 2. den PHILADELPHIA – ATLANTIC CITY Návštěva Philadelphie s prohlídkou centra města, Independence Hall a Li- berty Bell – zvonu, který je pro Ameri- čany symbolem svobody. Přejezd do At- lantic City, města nazývaného Las Ve- gas východu. Volný program, nocleh. 3. den ANNAPOLIS – WASHINGTON D.C. Přejezd trajektem na poloostrov Che- sapeake. Zastávka v Annapolis – které díky architektonickému stylu, historii a přímořskému rázu patří k nejhezčím městečkům USA. Sídlí zde elitní námořní akademie, k jejímž kadetům patří pre- zidenti, kapitáni ponorek, astronauti či příslušníci komand SEALS. Přejezd do Washingtonu D.C., nocleh. 4. den WASHINGTON D.C. Dnes pokračuje prohlídka města, při níž uvidíme Bílý dům, sídlo senátu a kon- gresu Kapitol, památníky amerických prezidentů Washingtona, Lincolna a Ro- osevelta a také světoznámá muzea ob- klopující centrum města, tzv. Mall. Noc- leh ve Washingtonu D.C.. 5. den PITTSBURGH Odjezd do Pittsburghu, v němž hrála řada českých hokejistů včetně Jaromíra Jágra. Pittsburgh je také městem úžasné ar- chitektury. Kvůli poloze na soutoku dvou řek se mu říká město mostů. Nocleh. 6. den LAKE ERIE – BUFFALO Přejezd k jezeru Erie, jednomu z pěti Velkých jezer. Podél jezera do- jedeme do Buffala, kde učiníme krát- kou prohlídku a pokračujeme k Nia- gaře. Ubytování v hotelu následované návštěvou Niagarských vodopádů, kte- rou často ve večerních hodinách doplní působivá světelná show. Nocleh v Ni- agara Falls. 7. den NIAGARA FALLS Ráno pokračujeme prohlídkou vodopá- dů s výhledy na 55 metrů vysokou masu vody. Sílu živlu znásobí plavba lodí v blízkosti vodní stěny. Odjezd do Toronta v Kanadě, ubytování, nocleh. 8. den TORONTO – LAKE ONTARIO Prohlídka Toronta s návštěvou CN Tower a vyhlídky ve výšce 447 metrů. Její skle- něné dno dokáže vyvolat pocit děsu a pa- niky. CN Tower byla donedávna nejvyš- ší stavbou světa. Odjezd podél jezera Ontario do Ottawy. Nocleh na trase. 9. den OTTAWA – MONTREAL Příjezd do Ottawy, hlavního města Ka- nady. Prohlídka města a jeho nejatrak- tivnějších míst – Rideau Canal, budovy parlamentu a dalších pamětihodností. Přejezd do Montrealu ve francouzsky mluvící provincii Québec City, nocleh. 10. den MONTREAL – SARANAC LAKE Prohlídka historické části Montrealu připomínající starou Francii s bazilikou Notre Dame. Návštěva centra s mrako- drapy a vyhlídky nad městem. Odjezd do Saranac Lake v USA, nocleh. 11. den ALBANY – NEW YORK Cesta státem New York s návštěvou Al- bany. V podvečer příjezd do New Yor- ku. Volný program, případně večerní ná- vštěva města. Nocleh v New Yorku. 12. den NEW YORK Prohlídku města zahájíme plavbou na Li- berty Island se sochou Svobody a ostrov Ellis Island s muzeem emigrace, symbo- lem přistěhovalců, kteří zde čekali na po- volení ke vstupu do Nového světa. Pak, už suchou nohou – projdeme jižní Man- hattan a jeho nejznámější místa, jako ku- příkladu finanční čtvrť Wall Street s burzou cenných papírů, novogotický kos- tel Trinity Church či rušnou Čínskou a Ital- skou čtvrť. Z terasy mrakodrapu Empire State Building si vychutnáme rozsvěcující se město. Nocleh v New Yorku. 13. den NEW YORK Dnes pokračujeme prohlídkou oblastí v okolí Central Parku, Páté avenue, Ti- mes Square, SoHo, divadelní čtvrtě či Páté Avenue. Večer na rozzářeném ná- městí Times Square vstřebáme jedi- nečnou atmosféru města. Nocleh v New Yorku. 14. den ODLET DO PRAHY Volno. Odpoledne odlet do Prahy. 15. den PŘÍLET DO PRAHY Města východu USA a Kanady Zájezd kombinuje půvab a neopakovatelnou atmosféru východních měst USA a Kanady s nádhernou přírodou pohoří Adirondack. 15 dní / 13 noci Z New Yorku do Montrealu Albany New York Pittsburgh Washington Philadelphia USA KANADA Lake Erie Niagara Falls Toronto Ottawa Montreal Atlantic City 15 dní / 13 nocí 01.05.- 15.05.2014 . . . . 63.990,- Kč 03.09.- 17.09.2014 . . . . 64.990,- Kč 01.05.- 15.05.2015 . . . . 63.990,- Kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 16.800,- Kč Minimum: 8 osob EXO - 555 44 USA / KANADA CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 13x ubytování kategorie 3* • doprava vozy či mikrobusy (pouze) • vstupy do národních parků • služby českého průvodce CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE • fakultativní vstupy a výlety • stravování a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč NAVÍC V CENĚ • Výlet lodí k soše Svobody a ostrov Ellis Island • Vstup na vyhlídkovou věž CN Tower v Torontu • Plavba lodí do blízkosti Niagarských vodopádů Pittsburgh New York

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

1. den ODLET Z PRAHY Odlet z Prahy do Toronta. Po příletu ná- sleduje transfer do hotelu na trase. Uby- tování, volný program, nocleh. 2. den NIAGARSKÉ VODOPÁDY Prohlídka Niagarských vodopádů – pří- rodního divu, který si prohlédneme z ka- nadské, případně i z americké strany. Vyhlídky na vodopády si můžeme zpest- řit z vrcholu věže Skylon Tower (fakul- tativně). Na palubě lodi Maid of the Mist se pak vydáme do těsné blízkosti 55 m vysoké vodní stěny. Cestou zpět do To- ronta učiníme zastávku ve vinařské ob- lasti na ochutnávce vína. Příjezd do To- ronta – největšího města Kanady. Uby- tování, volný program, nocleh. 3. den TORONTO Prohlídka Toronta, která rovněž zahr- nuje návštěvu štíhlé věže CN Tower a její vyhlídkové galerie s nádherným vý- hledem na město a obrovské jezero On- tario. Tato 553 metrů vysoká věž byla donedávna nejvyšší stavbou světa. Noc- leh v Torontu. 4. den TORONTO – OTTAWA Přejezd do metropole Kanady Ottawy. Cestu si zpestříme plavbou v překrásné oblasti „tisíce ostrovů“, jimiž je poset východní břeh jezera Ontario a delta řeky Svatého Vavřince. Tato přírodní ob- last rovněž zasahuje hluboko do území Spojených států. Po příjezdu do Ottawy orientační prohlídka města. Ubytování, volný program. Nocleh v Ottawě. 5. den OTTAWA – QUÉBEC CITY Prohlídka hlavního města Kanady Otta- wy a jeho nejatraktivnějších míst jako Rideau Canal - vodní kanál spojující Ot- tawu s jezerem Ontario, Byward a řady dalších zajímavostí. Rovněž navštívíme budovu parlamentu Parliament Hill. Odpoledne přejezd do Québec City, me- tropole stejnojmenné kanadské pro- vincie. Ubytování, nocleh. 6. den QUÉBEC CITY Prohlídka města, které je právem pova- žováno za kolébku francouzské a pozdě- ji i britské kolonizace Kanady. Quebéc City patří k vůbec nejstarším místům v Se- verní Americe, na němž se úspěšně za- chytili evropští osadníci. Vždyť fran- couzský objevitel Jacques Cartier zde ne- chal vybudovat zimní pevnost s nepo- četnou posádkou už v roce 1535. Ve měs- tě uvidíme budovu parlamentu, histo- rickou čtvrť Upper Town, luxusní zámecký kostel Chateau Frontenac a další půvaby tohoto okouzlujícího města působivé ar- chitektury a rušných úzkých uliček. Ve venkovské oblasti ostrova Orleans nav- štívíme vodopády Montmorency, které jsou s výškou 84 m nejvyšší v provincii Qu- ebec. Odpoledne individuální program ve městě. Ubytování, nocleh. 7. den QUÉBEC CITY – MONTREAL Ráno odjezd podél řeky svatého Vav- řince do Montrealu – města téměř ev- ropského vzhledu a rovněž největší a nejvlivnější metropole francouzsky ho- vořící provincie Quebec. V Montrealu podnikneme okružní jízdu, při níž si pro- hlédneme moderní finanční centrum s mrakodrapy, přístavní oblasti, staré město, gotickou baziliku Notre-Dame de Montréal či pahorek Mount Royal – kte- rému město vděčí za své jméno. Nocleh v Montrealu. 8. den ODLET DO PRAHY Dopoledne volný program v Montrealu. Odpoledne pak následuje transfer na le- tiště a odlet do Prahy. 9. den PŘÍLET DO PRAHY Přílet do Prahy. Konec programu. Metropole východu Kanady Putování východní Kanadou zahrnující návštěvu měst na řece Svatého Vavřince a s nepopiratelným vlivem francouzské kolonizace. 9 dní / 7 nocí Po stopách francouzské kolonizace Toronto Ottawa Montréal Québec USA KANADA Niagara Falls 9 dní / 7 nocí 18.06.- 26.06.2014 . . . . 49.990,- Kč 02.08.- 10.08.2014 . . . . 55.990,- Kč 03.09.- 11.09.2014 . . . . 49.990,- Kč 18.06.- 26.06.2015 . . . . 49.990,- Kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . 9.200,- Kč Minimum: 6 osob EXO - 552 Montreal CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 7x ubytování kategorie 3* • doprava autobusy či mikrobusy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE • fakultativní vstupy / stravování a spropitné • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč NAVÍC V CENĚ • Vstup na vyhlídkovou věž CN Tower v Torontu • Plavba lodí do blízkosti Niagarských vodopádů • Ochutnávka vína v oblasti Niagara Falls • Plavba lodí v oblasti Tisíce ostrovů CN Tower, Toronto Montreal 45KANADA

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Program zájezdu: 1. den ODLET Z PRAHY Odlet z Prahy do Calgary. Po příletu transfer do hotelu, ubytování, volný program ve městě. Nocleh v Calgary. 2. den CALGARY – BANFF Dopoledne prohlídka města. Pak pře- jezd do městečka Banff s možností vý- letu lanovkou na Sulfur Mt., koupání v termálních pramenech (obojí fakulta- tivně), případně čerpání jiné aktivity. Pěší výlet s vyhídkami nad údolím řeky Bow. Také navštívíme místo, kde se zro- dil kanadský systém národních parků. Nocleh v Banff. 3. den NP YOHO Návštěva Národního parku Yoho. V re- zervaci navštívíme Smaragdové jezírko, vodopády Takakkaw či spirálové tunely pod Průsmykem kopajícího koně. Od- poledne návrat zpět do Banff, nocleh. 4. den NP BANFF – LAKE LOUISE Putování Národním parkem Banff. Zvlášť nezapomenutelná je vyhlídka na inkoustovou modř hladiny jezera Lake Peyto. Rovněž navštívíme překrásná je- zera Louise a Moraine. Příjezd do ob- lasti Saskatchewan River Crossing. Mož- nost pěšího výletu k vyhlídce na řeku Saskatchewan, ubytování, nocleh. 5. den NP JASPER – ATHABASKA Dnes se vydáme na dobrodružnou jízda speciálním sněžným vozidlem na povrch ledovce Athabaska, který je součástí le- dovcového systému Columbia Icefield – největšího ledového pole vyjma arktic- kých oblastí. Pak cesta Národním parkem Jasper podél řeky Athabaska a Sunwap- ta po překrásné vysokohorské silnici se zastávkami u vodopádů. Příjezd do městečka Jasper, nocleh. 6. den NP JASPER – MALIGNE LAKE Návštěva jezera Pyramid Lake a jeze- ra Maligne s možností výpravné plavby (fakult.). Odpoledne se vydáme la- novkou na vrchol hory Mt. Whistler s nádhernými výhledy na horské štíty Skalistých hor (fakult.). Večer volný program, nocleh ve městě. 7. den ROCKIES – CLEARWATER Příjezd a návštěva rezervace Mt. Rob- son s vyhlídkami na nejvyšší horu ka- nadských Skalistých hor – Rockies. Podnikneme pěší výlet k vodopádům Rearguard. Pak přejezd do městečka Clearwater, nocleh. 8. den HOPE - VANCOUVER Cestou do Vancouveru učiníme zastáv- ku v městečku Hope s artefakty připo- mínajícími období zlaté horečky a kdy- si rovněž významné centrum výnosného obchodu s kožešinami. Zalesněné oblasti povodí řeky Frase posloužily coby kuli- sa k natočení akčního trháku Rambo. Pří- jezd do Vancouveru, volný program. Noc- leh ve městě. 9. den VANCOUVER Prohlídka města, které řada opakova- ných průzkumů veřejného mínění hod- notí jako jedno z nejkrásnějších na svě- tě. Ve Vancouveru uvidíme čtvrť Gas- town s parními hodinami, pitoresktní čínskou čtvrť, elegantní přístavní část či městský park Stanley, který svým stři- hem rozhodně nezapře britský původ. Večer volný program ve městě. Nocleh ve Vancouveru. 10. den ODLET DO PRAHY Dopoledne volný program v centru Vancouveru (možnost posledních ná- kupů). Odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy. 11. den PŘÍLET DO PRAHY Přílet do Prahy, konec programu. Národní parky západní Kanady Program nás zavede do Vancouveru a dále do překrásných oblastí Skalistých hor nabitých přírodou, jezery a horskými scenériemi. 11 dní / 9 noci Přírodní zázraky Skalistých horVancouver Hope Clearwater NP Jasper Mt. Robson NP Ban! Ban! Calgary NP Yoho KANADA 11 dní / 9 nocí 25.06.- 05.07.2014 . . . . 66.990,- Kč 07.08.- 17.08.2014 . . . . 73.990,- Kč 08.09.- 18.09.2014 . . . . 66.990,- Kč 25.06.- 05.07.2015 . . . . 66.990,- Kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 14.900,- Kč Minimum: 6 osob EXO - 523 46 KANADA Athabasca Glacier CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 9x ubytování kategorie 3* • doprava autobusy či mikrobusy • vstupy do národních parků • služby českého průvodce CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE • fakultativní vstupy a výlety • stravování a spropitné • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč NAVÍC V CENĚ • Jízda speciálním sněžným vozidlem na ledovec Athabaska Vancouver Rockies

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

S L I V O W I T Z Pravá slivovice je vyráběna v rodinném lihovaru Lžín v nedotčené přírodě jižních Čech. K výrobě se používají pouze české švestky vynikající kvality. Šetrný proces dvojité destilace dává vzniknout skvělé lihovině s nenapodobitelným aroma a silnou,ale čistou chutí.Pro 50% hodnotu alkoholu je produkt upraven pouze čistou vodou. Originální pro všechny! český dárek presco group, a.s. / máchova 21 / 120 00 praha 2 / tel.: +420 222 922 040 fax: +420 222 922 058 / e-mail: info@prescogroup.cz / www.pg.cz www.slivowitz.eu Slivovice, 350 ml / Obsah alkoholu 50 %

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Vancouveru. Po příle- tu transfer na Vancouver Island do Vic- torie. Ubytování, volný program, nocleh. 2. den VAncouVEr – VictoriA Ráno doporučujeme plavbu za velry- bami a dravými kosatkami (fakultativ- ně). Následuje prohlídka Victorie – metropole kanadské provincie Britská Kolumbie včetně prohlídky přístavu a návštěvy majáku Fisgard Light z roku 1860. Nocleh ve Victorii. 3. den toFino – np pAciFic riM Odjezd do deštných pralesů Národního parku Pacific Rim. Cestou návštěva Duncanu – města totemů. Toto nená- padné místo je domovem komunity in- diánů kmene Cowichan a pyšní se hned dvěma světovými unikáty: v průměru nejširším totemem a s 63 metry i největší hokejkou světa. Příjezd do NP Pacific Rim. V této rezervaci plné divoké přírody staneme na jednom z nejdramatičtějších pobřeží Tichého oceánu vůbec. Vedle ti- sícovek ptáků zde možná spatříme i táh- noucí velryby. Nocleh v rybářské osadě Tofino nebo v těsné blízkosti Národního parku Pacific Rim. 4. den toFino – port HArDy Dopoledne si ještě jednou vychutnáme sílu oceánu a pak se vydáme k severu přes údolí Nimpkish Valley se zastávkou u Telegraph Cove, kde nalezneme ce- lou vesnici stojící v moři na dřevěných pilířích. Přes Port McNe I dojedeme do přístavu Port Hardy, nocleh. 5. den DiScoVEry pASSAgE Celodenní plavba lodí z Port Hardy členitým pobřežím s mnoha fjordy je zá- žitkem na celý život. Nezapomenutel- né dojmy z divoké přírodní scenérie umocní setkání s vládci oceánu – dravými kosatkami či velrybami. Večer příjezd do Bella Coola, ubytování a nocleh. 6. den bELLA cooLA – rockiES Prohlídka osady Bella Coola, kterou sportovní rybáři považují za ráj na zemi. Pak nás čeká dobrodružný přejezd re- zervace Tweedsmuir s úchvatnými ser- pentinami a jízda kanadskou divočinou napříč náhorní plošinou Chilcotin. Noc- leh na trase. 7. den Mount robSon – JASpEr Návštěva rezervace Mt. Robson s vý- hlídkami na nejvyšší horu kanadských Rockies. Příjezd do Národního parku Jasper, odpoledne výprava k jezeru Ma- ligne s možností výpravné plavby (fa- kultativně). Nocleh v Jasperu. 8. den np JASpEr – AtHAbASkA Cesta NP Jasper podél řeky Athabaska a Sunwapta po překrásné vysokohorské silnici se zastávkami u vodopádů. Pak nás čeká dobrodružná jízda speciálním vo- zidlem na ledovec Athabaska, který je jedním z šesti největších ramen mnohem většího ledovce Columbia Icefield. At- habaska je nejvíce navštěvovaným le- dovcem Kanady. Přejezd do Národního parku Banff. Nocleh na trase. 9. den np bAnFF – LAkE LouiSE Putování Národním parkem Banff. Zvlášť nezapomenutelná je vyhlídka na inkoustovou modř hladiny jezera Pey- to. Také navštívíme jezera Louise a Mo- raine. Příjezd do Banffu s možností vý- letu lanovkou na Sulfur Mt. nebo kou- pání v termálních pramenech (fakul- tativně). Nocleh v Banffu. 10. den np yoHo – np gLAciEr Návštěva přírodních krás Národního par- ku Yoho. Uvidíme kupříkladu Smaragdo- vé jezírko, vodopády Takakkaw a také stavitelskou lahůdku tzv. spirálové tunely pod Průsmykem kopajícího koně. Přejezd do Národního parku Glacier se zastávkou v průsmyku Rogers Pass a možností ne- náročné vycházky mezi obří cedry a jed- lovce. Nocleh v Revelstoke. 11. den np Mount rEVELStokE Ráno fakultativně vyjížďka do Národ- ního parku Mount Revelstoke (závisí na velikosti dopravního prostředku). Poté nás čeká přejezd do Vancouveru. Ces- ta nás povede pohořím Monnashee a přes průsmyk Eagle Pass. Po příjezdu do Vancouveru ubytování, volný pro- gram. Nocleh ve Vancouveru. 12. den VAncouVEr Prohlídka města, které řada opakovaných průzkumů hodnotí jako nejkrásnější na světě. Ve Vancouveru uvidíme čtvrť Gastown s parními hodinami, čínskou čtvrť, příjemnou přístavní část či měst- ský park Stanley, jenž elegancí a střihem trávníků rozhodně nezapře svůj britský původ. Nocleh ve Vancouveru. 13. den oDLEt Do prAHy Volný program, transfer na letiště a od- let do Prahy. 14. den příLEt Do prAHy západní kanadou lodí a po pevnině Atraktivní program zahrnující návštěvu národních parků Skalistých hor a podmanivých oblastí ostrova Vancouver s divokým pobřežím pacifiku. 14 dní / 12 nocí národní parky západní kanady a divoké pobřeží pacifiku Vancouver Victoria Pobřeží Pacifiku

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Pobřeží Pacifiku Ledové pole Columbia Icefield, je největ- ším ledovým polem mimo arktické oblasti. Jeho 325 km2 ledu leží v průměrné výšce 3000 m a je živeno vydatnými sněhovými srážkami většinou od Pacifiku. Poté, co se stlačený sníh přemění v led, sestupuje šesti hlavními ledovci a napájí řadu důležitých řek jako Athabaska nebo Severní Saskatchewan. Jeho vody odtékají do tří světových oceánů. Ledové pole našla v roce 1898 expedice britské Královské zeměpisné spo- lečnosti. To vše a další se dozvíme v návštěvnic- kém centru. Najdeme zde zmínku o krajanovi Richardu Kucerovi, význačném glaceologovi. Než speciálním vozidlem dojedeme do středu le- dovce Athabaska o hloubce ledové masy 300 metrů, dozvíte se další. Mimo jiné to, že ledovec sestupuje rychlostí 15 –20 m za rok, ale kvůli globálnímu oteplování odtává rychleji, než sestu- puje a tak se zmenšuje. Voda, která dnes taje u „palce“ ledovce, spadla jako sníh před 150 lety. NP JasperMt. Robson Vancouver Williams Lake Kamloops Saskatchewan NP Ban! Ban! Golden NP Glacier Victoria Tofino Campbel R. Port Hardy Bella Coola KANADA NP Banff Lake Moraine 14 dní / 12 nocí 06.07.- 19.07.2014 . . . . 88.990,- Kč 17.08.- 30.08.2014 . . . . 87.990,- Kč 06.07.- 19.07.2015 . . . . 88.990,- Kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 21.800,- Kč Minimum: 8 osob EXO - 524 49KANADA C O L U M B I A I C E F I E L D Víte že...? CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 12x ubytování kategorie 3* • doprava vozy či mikrobusy (pouze) • trajekty na trase • vstupy do národních parků • služby českého průvodce CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč NAVÍC V CENĚ • Jízda speciálním sněžným vozidlem na ledovec Athabaska Poznámka: Plavbu za velrybami 2. den programu lze objednat předem cena: 1.990,- Kč/osoba.

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Program zájezdu: 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Toronta. Po příletu ná- sleduje transfer do hotelu na trase. Ubytování, volný program, nocleh. 2. den niAgArSkÉ VoDopáDy Prohlídka Niagarských vodopádů – přírod- ního divu, který si prohlédneme i z vy- hlídkové věže Skylon Tower (fakult.). Na palubě lodi Maid of the Mist se vydáme do těsné blízkosti 55 m vysoké vodní stěny. Cestou do Toronta zastávka na ochutnáv- ce vína. Nocleh v Torontu. 3. den toronto Prohlídka města, včetně návštěvy štíhlé věže CN Tower a vyhlídkové galerie s vý- hledem na město a jezero Ontario. Tato 553 metrů vysoká věž byla donedávna nej- vyšší stavbou světa. 4. den toronto – ottAwA Přejezd do Ottawy. Cestu si zpestříme plavbou v překrásné oblasti „tisíce ost- rovů“. Po příjezdu do Ottawy orientač- ní prohlídka města. Ubytování, volný pro- gram. Nocleh v Ottawě. 5. den ottAwA – QuÉbEc city Prohlídka hlavního města Kanady Otta- wy a jeho nejatraktivnějších míst jako Ri- deau Canal, budovy parlamentu Parlia- ment Hill, Byward a celé řady dalších pa- mětihodností. Odpoledne přejezd do Québec City, ubytování, nocleh. 6. den QuÉbEc city Prohlídka města, které je právem pova- žováno za kolébku francouzského osídle- ní a kolonizace Kanady. Uvidíme budovu parlamentu, historickou čtvrť Upper Town, Chateau Frontenac a další půvaby tohoto okouzlujícího města. V oblasti ostrova Or- leans navštívíme vodopády Montmorency. Odpoledne individuální program ve měs- tě. Ubytování, nocleh. 7. den QuÉbEc city – MontrEAL Ráno odjezd podél řeky svatého Vavřin- ce do Montrealu, největšího města fran- couzsky hovořící provincie Quebec. V Montrealu podnikneme okružní jízdu, při níž si prohlédneme moderní finanční centrum s mrakodrapy, přístavní oblasti, staré město, baziliku Notre Dame či Mount Royal – kterému město vděčí za své jméno. Nocleh v Montrealu. 8. den MontrEAL - cALgAry Odlet do Calgary, transfer do hotelu, ubytování, volný program, nocleh. 9. den cALgAry – bAnFF Dopoledne prohlídka města. Přejezd do městečka Banff s možností výletu lanov- kou na Sulfur Mt., koupání v termálních pramenech (fakultativně), či čerpání jiné aktivity. Pěší výlet nad údolím řeky Bow. Nocleh v Banff. 10. den np yoHo Návštěva NP Yoho. V rezervaci navštíví- me Smaragdové jezero, vodopády Ta- kakkaw či spirálové tunely pod Průsmy- kem kopajícího koně. Odpoledne návrat zpět do Banff, nocleh. 11. den np bAnFF – LAkE LouiSE Putování NP Banff. Nezapomenutelná je vyhlídka na inkoustovou modř hladiny je- zera Lake Peyto. Rovněž navštívíme jezera Louise a Moraine. Příjezd do oblasti Cros- sing. Možnost túry k vyhlídce na řeku Sas- katchewan, ubytování, nocleh. 12. den np JASpEr – AtHAbASkA Dnes dobrodružná jízda sněžným vozidlem na ledovec Athabaska (součást Columbia Icefield – největšího ledového pole vyjma arktických oblastí). Pak cesta NP Jasper podél řeky Athabaska a Sunwapta po vy- sokohorské silnici se zastávkami u vodo- pádů. Příjezd do Jasper, nocleh. 13. den np JASpEr – MALignE LAkE Návštěva jezera Pyramid Lake a jezera Ma- ligne s možností výpravné plavby. Cestou pěší výlet nad dramatickým kaňonem řeky Maligne. Odpoledne výlet lanovkou na vrchol Mt. Whistler s výhledy na horské ští- ty Skalistých hor (vstup fakultativně). Večer volný program, nocleh v Japer. 14. den rockiES – cLEArwAtEr Návštěva rezervace Mt. Robson s vyhlíd- kami na nejvyšší horu kanadských Rocki- es. Podnikneme pěší výlet k vodopádům Rearguard s pozorováním tření lososů (bez záruky). Přejezd do Clearwater, nocleh. 15. den VAncouVEr Cestou do Vancouveru zastávka v Hope s artefakty připomínající období zlaté ho- rečky. Zalesněné oblasti řeky Frase po- sloužily coby kulisa k natočení akčního tr- háku Rambo. Nocleh ve Vancouveru. 16. den VAncouVEr Prohlídka města, hodnoceného jako jed- no z nejkrásnějších na světě. Ve městě uvi- díme čtvrť Gastown s parními hodinami, pitoresktní čínskou čtvrť, elegantní pří- stavní část či městský park Stanley, kte- rý svým střihem nezapře britský původ. Nocleh ve Vancouveru. 17. den oDLEt Do prAHy Odpoledne transfer a odlet do Prahy. to nejlepší z kanady průřez kanadskou civilizací zahrnující návštěvu měst s odkazem fran- couzské kolonizace a putování za přírodními zázraky Skalistých hor. 18 dní / 16 nocí Metropole a přírodní zázraky kanady Lake Moraine

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Quebéc City je místo výjimečné. Jde o jedno z nejstarších měst v severní Americe (1608). Zakladatel Samuel de Champlain sice založil osadu dole u řeky sv. Vavřince, brzy však byl osídlen Diamantový mys – skalnatý ostroh ty- čící se přes 90 m nad řekou. Řeka sv. Vavřince byla jediným přístupem do Kanady a dala se zhora dobře kontrolovat. Kdo byl pánem Quebecu, byl pánem Kanady. Zatímco dole vyrostlo město ob- chodníků – horní se stalo sídlem vojáků, duchov- ních a administrativy. Britové věděli o významu „kanadského Gibraltaru“ a snažili se jej opa- kovaně dobýt. To se podařilo v roce 1759. Bez že- leznice začal v pol. 19. století Quebec upadat. To však znamenalo i jeho záchranu pro současnost. Quebec je jediným městem v severní Americe, kte- ré je obehnáno hradbami. Dolní i horní město tvoří komplex kamenných domů příznačných spíše pro Evropu. Najdeme zde malé restaurace s pře- vážně franko - kanadskou kuchyní. Od roku 1985 je starý Quebec na seznamu UNESCO. 18 dní / 16 nocí 18.06.- 05.07.2014 . . . . 93.990,- Kč 31.07.- 17.08.2014 . . . . 98.990,- Kč 01.09.- 18.09.2014 . . . . 93.990,- Kč 18.06.- 05.07.2015 . . . . 93.990,- Kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . 23.800,- Kč Minimum: 16 osob EXO - 530 51USA CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 16x ubytování kategorie 3* • doprava autobusem • vstupy do národních parků • služby českého průvodce CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE • fakultativní vstupy a výlety / stravování a spropitné • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč NAVÍC V CENĚ • Vstup na vyhlídkovou věž CN Tower v Torontu • Plavba lodí do těsné blízkosti Niagarských vodopádů • Ochutnávka vína na vinici v oblasti Niagara Falls • Plavba lodí v oblasti Tisíce ostrovů • Jízda speciálním sněžným vozidlem na ledovec Athabaska G I B R A L T A R K A N A D Y Víte že...? Vancouver First Nation Skalisté hory USA Vancouver Hope Clearwater NP Jasper Mt. Robson NP Ban! Ban! Calgary NP Yoho KANADA Toronto Ottawa Montréal Québec USA KANADA Niagara Falls ( (

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

NP Yellowstone Program zájezdu: 1. den prAHA – SALt LAkE city Odlet z Prahy do Salt Lake City. Tran- sferu, ubytování, nocleh. 2. – 4. den LyžoVání V utAHu Po dobu tří dnů možnost lyžování na pr- votřídních svazích jednoho z pěti špič- kových lyžařských resortů v okolí Salt Lake City, kde se v roce 2002 konaly ZOH. Když lyžování unaví, nabízí se ná- vštěva nejzajímavějších míst města, v němž sídlí ústředí mormonské církve s chrámem Mormon Temple, nebo dům, v nemž žil vůdce mormonů Birgham Young. Nocleh v Salt Lake City. 5. den iDAHo FALLS – yELLowStonE Cestou státem Idaho se zastavíme v městečku Idaho Falls, jemuž dominu- jí stovky metrů široké vodopády, v zimě navíc zcela zamrzlé do pohádkových tvarů. Po příjezdu do městečka West Yellowstone (přezdívanému metropole sněžných skútrů) na západní hranici nej- známější americké rezervace následu- je přesun sněžným vozem do hotelu Old Faithful Snow Lodge. Hotel se nachází přímo v srdci NP Yellowstone a poblíž slavného gejzíru Old Faithful, jenž dokáže během 5 m vychrlit 32 ti- síc litrů vroucí vody do výšky 50 m. Noc- leh v NP Yellowstone. 6. den nA Stopě VLkůM Brzy ráno snídaně a po ní výprava na sněžném skútru (s profesionálním prů- vodcem) do zimního království NP Yel- lowstone. Na 160 km trase čeká řada za- stávek – kupříkladu: jezero Yellowsto- ne, údolí Hayden, Velký kaňon Yel- lowstonu, ale také u gejzírů a bahen- ních vřídel, kde potkáme stáda bizonů, losy a s trochou štěstí i vlky. Zároveň pravidlné zastávky na ohřátí a posilně- ní (obědový balíček v ceně). Příjezd do hotelu Mammoth Lodge, kam mezitím doputovala zavazadla, nocleh. 7. den LAMAr VALLEy Po snídani následuje výlet (vozem) do údolí Lamar Valley s pozorováním di- voké zvěře. Návrat do hotelu před obědem. Brzy odpoledne expedice na sněžném skútru pokračuje. Tentokrát půjde o 80 km přejezd se zastávkami u Roaring Mountain či překrásného vo- dopádu Gibbon. Návrat do Old Faith- ful Snow Lodge (zavazadla mezitím do- putují samostatně), nocleh. 8. den yELLowStonE – SALt LAkE city Dopoledne volný program v rezervaci spojený s návštěvou nejslavnějšího vřídla Old Faithful a panenského pro- středí zimní přírody. Poté se vydáme na zpáteční cetu do Salt Lake City. Po pří- jezdu volný program ve městě. Nocleh v Salt Lake City. 9. den oDLEt Do prAHy Volné dopoledne můžeme využít k do- končení prohlídky Salt Lake City nebo vy- jížďce k Velkému solnému jezeru. Pokud to čas dovolí, tak se podíváme ještě více na západ k nekonečným solným pláním, kde na legendární rychlostní dráze Bo- neville lámou speciálně konstruované mo- noposty světové rychlostní rekordy po- zemních vozidel. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy. 10. den příLEt Do prAHy zimní safari v utahu a yellowstonu program spojuje lyžování v Salt Lake city a výpravu do zimního království np yellowstone. park city, Alta, Snowbird či Solitude – světově vyhlášená střediska lyžování, která uspokojí nejnáročněj- ší lyžaře. zdejší sníh je nejlepší na světě a vysoký počet sluneč- ních dnů dokresluje výjimečnost místa. po několika hodinách jíz- dy se ocitneme v krajině gejzírů, vřídel a zmrzlých vodopádů yellowstonu. na sněžném skútru podnikneme výpravu za obyvateli rezervace – bizony, losy a vlky. 10 dní / 8 nocí na lyže do Salt Lake city a za bizony do yellowstonu NP Yellowstone NP Yellowstone NP Yellowstone

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

K otlinu, v níž stojí utažská metropo- le, svírají z východu vysoké hory, ze zápa- du Velké solné jezero. Z pohledu mor- monského farmáře, který zde před 150 lety hledal lepší život, bylo údolí jen „…rájem ještěrek, cvrčků a chřestýšů“. Když jej však Brigham Young nazval po- zději „Zemí medonosné včely“ – Beehive State, měl na mysli neúnavné úsilí, s nímž mormoni zúrodnili okolní poušť. Město má dvě mimořádné atrakce: působivý chrám s celosvětovým ústředím mormonské církve a vyhlášené lyžařské svahy. Mormon Temple - věžovitá katedrála z žu- ly stojí v centru města. Chrám byl postaven v roce 1893 a zabírá celou východní část pro- stranství.Areál je veřejně přístupný, do chrá- mu však mohou jen mormoni. Salt Lake City, které vyplňuje kulturní prázd- no pustého venkova Utahu, bývá označováno za město zákazů.Větším dílem jde o před- sudky. Je ale pravda, že přísný církevní kodex zakazuje mormonům kouření, pití alkoholu, čaje i kávy.Také to, že v mormonských ško- lách nesmějí mladí lidé nosit kraťasy či sukně nad kolena. Muži se musejí obejít bez vousů. Jiných lidí se tato pravidla dotýkají jen málo. NP Yellowstone 10 dní / 8 nocí inDiViDuáLně 06.02.- 01.03.2014 . . . . . . . . . . 53.990,- kč S průVoDDcEM 06.02.- 15.02.2014 . . . . 69.990,- kč 13.02.- 22.02.2014 . . . . 69.990,- kč 20.02.- 01.03.2014 . . . . 69.990,- kč Příplatek za jednolůžkový pokoj . . . 17.600,- Kč Minimum: 6 osob EXo - 594 53uSA cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní poplatky • 5x ubytování kategorie 3* se snídaní • 3x noc v Old Faithful Snow Lodge v NP Yellowstone se snídaní + uvítací dárek • vstup do NP Yellowstone a transfery do hotelu • pronájem sněžného skútru (skútr/2 osoby), oblečení, palivo a průvodce na trase • dopravu (u zájezdu s průvodcem) • pronájem vozu Full Size v programu Alamo/Gold (u zájezdu individuálně) cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • fakultativní vstupy a výlety, • pronájem lyžařského vybavení (cca $80-100/osoba/den a Ski Pass) • stravování (vyjma snídaní) a spropitné • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč PRONÁJEM SKÚTRU ZAHRNUJE Pronájem sněžného skútru zahrnuje půjčení čtyřválcové- ho stroje, oblečení (boty, kombinéza, helma, maska, ru- kavice), vstup do Národního parku Yellowstone, palivo na jeden den a doprovod profesionálního prúvodce. * k půjčení sněžného skútru je zapotřebí řidičský průkaz typu A. Grand Canyon Of Yellowstone NP Yellowstone S A LT L A K E C I T Y Víte že...?

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

9 dní / 7 nocí cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní poplatky • 7x nocleh vybrané kategorie cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • transfer Denver-Aspen • lyžařská výbava a Ski Pass • služby českého průvodce • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč ZA PŘÍPLATEK • Půjčení vozu od 6.900,- Kč/týden • Ski Pass (5/10) od 8.990,- Kč/osoba FAktA o ASpEnu • výška základny: 2.473 m • výška vrcholu: 3.813 m • převýšení: 1.343 m • počet sjezdovek 87 • km sjezdovek: 220 uSA54 EXo - 591 Aspen Obklopen zasněženými svahy a oděn do šatu časů zlaté horečky platíAspen za ztělesnění luxusu zimníAmeriky.V uličkách Aspenu potkáme elity showbyznysu, zpěvačky, politiky. Domy zde mají Cher, Jack Nicholson nebo Goldie Hawn. Samozřejmě se vAspenu také lyžuje. Z Aspen Highlands padají vůbec nejprudší sjezdovky Colorada, Buttermilk Mountain uspokojí méně náročné sjezdaře. Obojí pak najdeme v lyžařském areálu Snowmass. popis: hotel se nachází v centru Aspenu. Hotel: vířivka, vyhřívaný bazén. Vybavení: TV a DVD, telefon a kávovar, klimati- zace, koupelna a WC, přístup k internetu, vysou- šeč vlasů, žehlící souprava. Extra: rozšířená kontinentální snídaně. LIMELIGHT LODGE     ASPEN LiMELitE LoDgE *** obDobí 7 nocí noc nAVíc SgL přípL. 12.12.-20.12.2013 61.990,- 5.750,- 5.000,- 03.01.-30.01.2014 62.990,- 5.750,- 5.000,- 01.02.-30.03.2014 70.990,- 6.900,- 6.000,- 01.04.-20.04.2014 48.990,- 3.400,- 3.100,- 12.12.-20.12.2014 61.990,- 5.750,- 5.000,- popis: luxusní hotel postavený v roce 1889 Hotel: 2 restaurace, bar, knihovna, vířivka a vy- hřívaný bazén. Vybavení: TV, video DVD, minibar, telefon, ká- vovar, klimatizace, trezor, koupelna a WC, pří- stup k internetu, vysoušeč vlasů. Extra: v ceně kontinentální snídaně a zdarma transfery na sjezdovky. JEROME HOTEL     + ASPEN JEroME HotEL ***** obDobí 7 nocí noc nAVíc SgL přípL. 12.12.-20.12.2013 61.990,- 5.800,- 4.900,- 03.01.-30.01.2014 81.990,- 8.400,- 7.300,- 01.02.-30.03.2014 81.990,- 8.400,- 7.300,- 01.04.-20.04.2014 57.990,- 4.800,- 4.300,- 12.12.-20.12.2014 67.990,- 4.800,- 4.300,- Aspen

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

55Kanada Whistler KanadskýWhistler a přilehlé svahy pohoří Blackcomb patří k tomu nejlepšímu, co zimní Kanada a zejména její prvotřídní lyžařské resorty nabízejí. Vedle tradičního alpského lyžování patří ke specialitámWhistleru mimořádně žádané programy heli-ski – čili lyžování z vrcholů bělostných ledovců, na něž je klient dopraven helikoptérou.Výhodou Whistleru je rovněž snadná dostupnost z letiště veVancouveru (110 km). Popis: hotel leží v srdci Whistleru několik minut od lanovky na Whistler a Blackcomb. Hotel: vířivka, vyhřívaný bazén. vybavení: TV, telefon, kávovar, klimatizace, koupelna a WC, internet, vysoušeč vlasů. Extra: v hotelu půjčovna, úschovna a opravna ly- žařského vybavení. CRYSTAL LODGE l l l WHISTLER CRystAl lODgE *** ObDObí 7 NOCí NOC NAvíC siNglE 12.12.-19.12.2013 43.990,- 1.900,- 1.700,- 02.01.-28.02.2014 46.990,- 2.700,- 2.300,- 01.03.-05.04.2014 41.990,- 3.000,- 2.600,- 06.04.-19.04.2014 33.990,- 1.900,- 1.700,- 12.12.-19.12.2014 42.990,- 1.900,- 1.700,- Popis: hotel leží v horní polovině Whistleru v ú- patí sjezdovek na Blackomb cca 8 min od centra města. Hotel: restaurace, bar, vířivka a vnitřní i venkov- ní vyhřívaný bazén, sauna. vybavení: TV, video DVD, minibar, telefon, ká- vovar, klimatizace, trezor, koupelna a WC, inter- net, vysoušeč vlasů. FAIRMONT CHATEAU l l l l l WHISTLER fAiRmONt CHAtEAU ***** ObDObí 7 NOCí NOC NAvíC siNglE 12.12.-29.12.2013 48.990,- 2.600,- 2.300,- 05.01.-13.02.2014 64.990,- 5.300,- 4.600,- 14.02.-22.02.2014 61.990,- 5.800,- 5.100,- 23.02.-06.04.2014 58.990,- 5.400,- 4.700,- 07.04.-30.04.2014 48.990,- 3.000,- 2.700,- Whistler 9 dní / 7 nocí CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 7x nocleh vybrané kategorie CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE • transfer Vancouver-Whistler • lyžařská výbava a Ski Pass • služby českého průvodce • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč ZA PŘÍPLATEK • Transfer Vancouver-Whistler a zpět 4.600,- Kč • Ski Pass od 9.990,- Kč/osoba/celkem (6/7) HELI SKI Cena: od 23.990,- Kč Program zahrnuje: transfery, dopravu vrtul- níkem, radiový identifikátor, služby profesio- nálního průvodce a oběd formou balíčku. wHistlER / blACKCOmb • výška základny: 675 m • výška vrcholu: 2.182 / 2.284 m • převýšení: 1.530 / 1.609 m • počet sjezdovek 100 EXO - 592

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

CHEVROLET AVEO Economy NISSAN VERSA Compact TOYOTA COROLLA Intermed. CHEVROLET IMPALA Full Size DODGE GRAND CARAVAN Minivan FORD MUSTANG Cabrio JEEP GRAND JEROKEE SUV standard FORD E150 12 seater NISSAN MAXIMAS Premium TOYOTA SIENNNA Luxury Van KANADA – PRONÁJMY VOZŮ (ceny v KAD) pronájmy vozů v uSA a kanadě pronájmy vozů v uSA a kanadě USA – PRONÁJMY VOZŮ (ceny v USD) kAtEgoriE progrAM FLoriDA kALiFor. + zápAD zbytEk uSA HAwAii + ny týDEn DEn týDEn DEn týDEn DEn týDEn DEn EconoMy fully inc. $220 $50 $241 $54 $250 $55 $303 $67 gold $263 $58 $285 $62 $293 $65 $347 $76 coMpAct fully inc. $248 $55 $263 $58 $270 $60 $324 $72 gold $292 $63 $306 $67 $314 $69 $356 $79 intErMED. fully inc. $255 $56 $266 $59 $275 $61 $327 $73 gold $305 $67 $315 $69 $322 $71 $377 $82 FuLL SizE fully inc. $268 $59 $298 $67 $307 $68 $361 $78 gold $318 $69 $347 $77 $357 $77 $411 $89 prEMiuM fully inc. $364 $81 $344 $77 $354 $78 $408 $90 gold $424 $93 $405 $88 $414 $90 $469 $101 MiniVAn fully inc. $396 $88 $410 $92 $423 $94 $477 $106 gold $455 $99 $470 $104 $483 $106 $537 $117 cAbrioLEt fully inc. $396 $88 $410 $92 / / / / gold $455 $99 $470 $104 / / / / SuV 4X4 fully inc. $396 $88 $410 $92 $423 $94 $477 $106 gold $455 $99 $470 $104 $483 $106 $537 $117 LuXury VAn fully inc. $558 $123 $699 $155 / / / / gold $618 $136 $759 $168 / / / / 12-MíSt VAn fully inc. $821 $183 $855 $190 / / / / gold $882 $194 $914 $202 / / / / kAtEgoriE progrAM nízká SEzonA VySoká SEzonA týDEn DEn týDEn DEn EconoMy fully inc. $280 $62 $392 $87 gold $327 $72 $438 $97 coMpAct fully inc. $283 $63 $394 $87 gold $329 $73 $440 $97 intErMED. fully inc. $316 $72 $428 $95 gold $362 $81 $475 $105 FuLL SizE fully inc. $348 $78 $464 $104 gold $400 $86 $495 $113 MiniVAn fully inc. $445 $99 $577 $129 gold $503 $111 $635 $140 prEMiuM fully inc. $498 $111 $635 $142 gold $502 $111 $635 $142 SuV 4X4 fully inc. $445 $99 $577 $129 gold $503 $111 $635 $140 zákLADní poDMínky • národní řidičský průkaz (ŘP) – platný 1 rok • platný cestovní pas, • někdy je vyžadována zpáteční letenka • minimální věk řidiče pro půjčení vozu 25 let • řidiči 21 – 25 let platí na místě příplatek • převzetí auta proti platební kartě (nesmí být vázána pouze na znalost pin kódu) • jednosměrná výpůjčka zdarma Florida, Kalifornie, Hawaii a mezi Kalifornií a Nevadou • s vozem lze cestovat z USA do Kanady či naopak • dětská sedačka cca $7/den+daň, max. $70/celkem progrAM FuLLy incLuSiVE (Fi) • neomezené ujeté kilometry • CDW, pojištění pro případ nehody a krádeže vozu bez ohledu na to, kdo nese odpovědnost • extended Protection, zvýšení limitu plnění povinného ručení na 1 milion USD • veškeré daně, letištní a jiné poplatky progrAM goLD • totéž, co program Fully Inclusive • tři autorizovaní řidiči navíc zdarma • 1x nádrž benzinu zdarma respektive vracíte s jakýmkoli stavem nádrže progrAM gpS A unDErAgE (řidič mladší 25 let) • příplatek za GPS navigaci cca $12/den • příplatek za řidiče ve věku 21-24 let cca $25/den cEnA pronáJMu Vozu nEzAHrnuJE • příplatek za řidiče mladšího 25 let • poplatky za benzín • pojištění osob, zavazadel a léčebných výloh • pronájem dětské sedačky (cca $7/den) • poplatek za jednosměrnou výpůjčku vyjma Kalifornie, Floridy a mezi Kalifornií a Nevadou: 0-200 mil = $99; 201-500 = $150; 501-1000 = $300; 1001 a více $500 + daň SEzonA uSA: v období od 05.07. - 20.08.2014 a 20.12. - 31.12.2014 je k pronájmu účtován poplatek $50/týden a $10/den (vyjma Floridy). SEzonA kAnADA: vysoká sezona 01.07. – 31.08.2014 zápAD: Colorado, Arizona, Nevada, Washington State, Oregon, Utah, Montana, Nové Mexiko, Wyoming, Texas (Aljaška na vyžádání). poznáMkA: pokud není uvedeno jinak, platí uvedené podmínky pronájmu pro USA i Kanadu. uSA kanada56

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

pronájmy obytných vozů 57uSA JAk pronAJMout obytný Vůz Cena pronájmu obytných vozů se řídí nabídkou a po- ptávkou na trhu v závislosti na období pronájmu, dél- ce, místu pronájmu a typu obytného vozu. zákLADní poDMínky • národní řidičský průkaz (ŘP) – platný min. 1 rok • platný cestovní pas (někdy i zpáteční letenka) • minimální věk řidiče pro půjčení vozu 21 let • mezi příletem a pronájmem musí být 1 noc • kauce ve výši $500 při předložení platební karty • domácí zvířata cestují za příplatek $50 • s vozem lze cestovat po USA a Kanadě • do Mexika pouze s připojištěním $22/den • zákaz jízdy po nezpevněných silnicích cEnA pronáJMu Vozu zAHrnuJE • pronájem vozu včetně polatků • místní poplatky a daně + přichystání vozu • navýšené pojištění povinného ručení a odpovědnosti za škodu ve výši 1 milion EUR • pojištění CDW + VIP (redukuje spoluúčast při poškození vozidla do částky max. $700 • transfer z hotelu do místa pronájmu a zpět • autoatlas cEnA pronáJMu Vozu nEzAHrnuJE • extra míle ($0,32/míle) v případě, že si klient předem nezakoupí program neomezený mil • kempingové vybavení (možnost pronájmu na místě) • poplatky za jednosměrnou výpůjčku • závěrečný úklid v případě, že vozidlo bude výrazněji znečištěno • pojištění osob, zavazadel a léčebných výloh (lze zajistit přes CK v ČR). zákLADní poDMínky • národní řidičský průkaz (ŘP) – platný min. 1 rok • platný cestovní pas (někdy i zpáteční letenka) • minimální věk řidiče: dovršených 21 let • mezi příletem a pronájmem musí být 1 noc • platební karta • se strojem nelze cestovat do Mexika • do Mexika pouze s připojištěním $22/den cEnA pronáJMu zAHrnuJE • pronájem vybraného modelu • neomezené ujeté km • všechny místní daně a poplatky • transfer z hotelu v okruhu cca. 10 km od pobočky Eagle Rider (min. délka pronájmu 3 dny) • sedlové tašky se zámkem • VIP check-in • helmu pro řidiče a spolujezdce (tzv. skořápky) • pojištění VIP bez spoluúčasti (spoluúčast 2.000 USD bude při pojistné události klientovi vrácena) • povinné ručení do 1.700.000 EUR • uskladnění zavazadel v pobočce pronájmu (nelze u jednosměrné výpůjčky, pronajímatel za uschované věci neručí) cEnA pronáJMu nEzAHrnuJE • poplatky za benzín, parkování, pojištění osob, zavazadel a léčebných výloh • příplatek za půjčení navigace: 13 €/den • poplatek za jednosměrnou výpůjčku dle vzdálenosti místa vrácení od místa vyzvednutí: do 150 mil 175 USD, 151 - 500 mil 275 USD, 501 - 750 mil 325 USD, 751 - 1000 mil 425 USD, 1001 - 2500 mil 595 USD, nad 2500 mil 795 USD. (Tříkolky - dvojnásobek uvedených poplatků.) pronájmy obytných vozů pronájmy motocyklů • cEnA oD 800,- kč zA DEn • Vozy pro DVě Až oSM oSob • při VčASnÉ rEzErVAci Až 30% ÚSporA kAtEgoriEi uSA (mimo FLoriDy) a HAVAJ - léto FLoriDA léto FLoriDA a HAVAJ zima kAnADA 1.11.-30.4. 1.5.-15.6. 1.8.-30.9. 16.6.-31.7. 1.10.-31.10. 1.5.-31.5. 16.8.-30.9. 1.6.-15.8. 1.10.-31.10. 1.11. - 30.4. 1.5. - 31.10. HD SportStEri 1.850,- Kč/den 2.700,- Kč/den 2.450,- Kč/den 2.700,- Kč/den 1.900,- Kč/den 2.450,- Kč/den 2.350,- Kč/den 2.650,- Kč/den HD HEritAgE SoFtAiLi 2.100,- Kč/den 3.300,- Kč/den 3.100,- Kč/den 3.300,- Kč/den 2.250,- Kč/den 3.100,- Kč/den 2.900,- Kč/den 3.250,- Kč/den HD FAt boyi 2.100,- Kč/den 3.300,- Kč/den 3.100,- Kč/den 3.300,- Kč/den 2.250,- Kč/den 3.100,- Kč/den 2.900,- Kč/den 3.250,- Kč/den HD ELEctrA gLiDE i 2.100,- Kč/den 3.300,- Kč/den 3.100,- Kč/den 3.300,- Kč/den 2.250,- Kč/den 3.100,- Kč/den 2.900,- Kč/den 3.250,- Kč/den bMw r1200 gS 2.550,- Kč/den 3.700,- Kč/den 3.400,- Kč/den 3.700,- Kč/den 2.650,- Kč/den 3.400,- Kč/den 3.250,- Kč/den nelze HonDA trikE-tříkoLkA 2.950,- Kč/den 6.300,- Kč/den 5.950,- Kč/den 6.300,- Kč/den 5.950,- Kč/den 5.950,- Kč/den 5.950,- Kč/den nelze Ceny jsou kalkulovány na pronájem 11 - 20 dní. Ceny na kratší či delší pronájem jsou na vyžádání. pronájmy motocyklů Objem 1584/1832 ccm, motor V2/V6, ře- menový/kardanový pohon, 6-ti rychlostní převodovka, váha 440/405 kg, pro 2 osoby. Objem 1449 ccm, V2 motor, řemenový pohon, 5-ti rychl. převodovka, 2 sedlové brašny, váha 316 kg, vhodné pro 2 osoby. Objem 883 ccm V2 motor, řemenový po- hon, 5-ti rychlostní převodovka, sedlová taška, váha 235 kg, vhodné pro 1 osobu. Objem 1449 ccm, V2 motor, řemen. pohon 6-ti rych. př., 2 boční kufry, topcase, ra- dio/kazetový přehrávač, váha 352 kg, 2 os. Objem 1449 ccm, V2 motor, 5-ti rychlost- ní převodovka, sedlová taška, váha 303 kg, vhodné pro 2 osoby. Objem 1170 ccm, motor V2, kardanový pohon, 6-ti rychlostní převodovka, váha 200 kg, vhodné pro 2 osoby. Harley Davidson Fat boy Harley David. Electra glide bMw 1200 gS tříkolka Harley Davidson / Honda Harley Davidson Sportster Harley David. Heritage Softail Model BMW R1200 GS k dispozici pouze v těchto místech: Denver (jen léto), Las Vegas, Los Angeles, Palm Springs, Phoenix (jen 1.11. - 30.4.), San Francisco, Miami, Orlando, Seattle (jen léto), Washington D.C. (jen léto). Tříkolky k dispozici pouze v těchto místech: Las Vegas, Los Angeles, Manchester (jen léto), Miami, Orlando, Salt Lake City (jen léto), San Diego (jen léto), San Francisco (jen léto). V termínu 24.4.-28.4. 2014 při vyzvednutí v Las Vegas, San Diego, Palm Springs a Phoenix příplatek 45 USD/den + místní daně, který je splatný na místě. V termínu 8.3. - 17.3. 2014 při vyzvednutí v Daytona, Fort Lauderdale, Miami a Orlando příplatek 45 USD/den + místní daně, který je splatný na místě. V termínu 5.8. - 11.8. 2014 při vyzvednutí v Denver a Salt Lake City příplatek 45 USD/den + místní daně, který je splatný na místě. V termínu 25.8. - 5.9. 2014 při vyzvednutí či vrácení v Nashville a Chicago pří- platek 45 USD/den + místní daně, který je splatný na místě. Při vyzvednutí v místech Flagstaff, Sedona a Phoenix příplatek 5 %. Ve Flags- taffu navíc příplatek 1,50 USD/den + místní daně, který je splatný na místě. V sezoně 1.5. - 31.10 je v Denveru příplatek 2 USD/den + místní daně, který je splatný na místě. V Honolulu a na Maui příplatek 3 USD/den + místní daně, kte- rý je splatný na místě. Pobočky pro sezonu 1.11. 2013 - 30.4. 2014: Arizona - Phoenix / Florida - Daytona, Fort Lauderdale, Miami, Orlando / Havajské ostrovy - Honolulu, Maui / Kalifornie - Los Angeles, Palm Sprins, San Diego, San Francisco / Nevada - Las Vegas / Texas - Dallas. Na Havajských ostrovech je v tuto sezonu příplatek 7,50 USD/den + místní daně, který je splatný na místě. Poznámky:

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Florida u S A | Florida I. 24 25 48 II. 26 25 53 III. 27 25 65 IV. 29 25 85 V. 31 26 140 VI. 32 27 216 VII. 33 28 147 VIII. 33 28 219 IX. 32 28 213 X. 29 28 157 XI. 27 27 87 XII. 26 26 55 Měsíc vzduch(°C) voda(°C) srážky(mm) Toronto USA Albany New York Orlando Baltimore Washington Philadelphia (Buffalo KANADA Niagara Falls Miami St. Petersburg ( FLORIDA Fort Myers Naples Program zájezdu : 1. den prAHA - MiAMi (nApLES, tAMpA) Odlet z Prahy do Miami, případně floridského Naples či St. Petersburgu na západním po- břeží u Mexického zálivu. Po příletu půjčení vozu nebo transfer do vybranného hotelu. 2. - 7. den pobyt u MořE Pobyt v hotelu u moře ve vybraném místě. V případě Miami doporučujeme návštěvu čtvr- tí Little Havana, Coconut Grove a Art Deco District na Jižní pláži (South Beach) nebo ta- ké výlet na nejižnější bod kontinentálních Spojených států – Key West. Určitě se rovněž vydejte za divokými aligátory do Národního parku Everglades či na raketo- drom Kennedy Space Center na mysu Cape Canaveral. V neposlední řadě rovněž dopo- ručujeme navštívit mořské akvárium. 8. den MiAMi - prAHA V odpoledních hodinách odlet do Prahy. 9. den příLEt Do prAHy Miami F L o r i D A | u S A FAkuLtAtiVní VýLEty Ještě před sto lety byla Florida místem džung- lí a močálů. Pak, během několika let objevili Američané exotický půvab přímořského státu a učinili z něj ráj na zemi. Prominentů ubylo, ale z floridského Miami dosud dýchá pyšný duch éry marnotratných milionářů. Miami je tím pravým místem širokých pláží, spoře oděných dívek, kaváren, barů, neonů a noční zábavy. Pocit pohody znásobí výlet do Key West, které proslulo nevázaným stylem života a opovrhováním pravidly zbytku USA. Amerika|F L O R I D A 9 dní / 7 nocí cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 7x nocleh v hotelu dle výběru cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • transfer v Miami, St. petersburg a Fort Myers: 1.900,- Kč/os (sdílený) • transfer naples 3.900,- Kč/osoba (transfer z letiště Miami) • fakultativní výlety • vstupní autorizaci do USA. Žádáte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč proDLoužEní • pobyt na Floridě lze výhodně připojit ke všem poznávacím zájezdům do USA a prodloužit o libovolný počet dní. pronáJEM Vozu • prakticky kdekoli na Floridě Vám mů- žeme pronajmout vůz s plným pojiště- ním za: od 5.500,- Kč/týden PLAVBA KARIBIKEM Plavba Karibikem (viz str. 78) v lodi 4* All Inclusive. Odjezd z Cape Canevral (nutný transfer z Miami, cena na vyžádání). cena: od 13.990,- Kč MIAMI CITY TOUR Projížďka městem s návště- vou nejzajímavějších míst (cca 4 hod.). cena: 890,- Kč NP EVERGLADES Výlet do rezervace s mnoha ptačími druhy a aligátory + jízda vznášedlem do močálů (cca 5 hod). cena: 1.590,- Kč KEY WEST Výlet přes 50 mostů do nejjižnějšího bodu USA (celý den). cena: 2.290,- Kč KENNEDY SPACE CENTER Výlet do vesmírného střediska + kino IMAX (cca 10 hod). cena: 4.690,- Kč uSA - Florida58 EXo - 565

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

59Florida - Miami popis: velmi oblíbený hotel se 180 pokoji se nachází přímo na pláži, nedaleko nákupní zóny a restaurací ve vzdálenosti 30 minut jízdy od mezinárodního letiště. Vybavení: restaurace, kavárna a 2 hotelové bary, vyhřívaný sladko- vodní bazén, dětské brouzdaliště, vířivka, fitness centrum, salon krá- sy. Ručník, lehátko a slunečník $10/pokoj/den. Stravování: kontinentální snídaně cca $8 (není v ceně); možnost stra- vování a la carte v hotelové restauraci. V pěší vzdálenosti potraviny. Vybavení pokojů: klimatizace, koupelna s WC a sprchou, fén, tele- fon, TV, lednice, kávovar, žehlicí souprava, trezor. Jiné: parkování $10/noc, max. 4 os/pokoj Days inn thunderbird *** |MiAMi – MiDDLE bEAcH |EXo 565 DAyS inn tHunDErbirD bEAcH rESort *** obDobí 7 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-31.03.14 37.990,- 1.900,- 1.600,- 21.990,- 0,- 01.04.-22.06.14 32.990,- 1.100,- 1.000,- 21.990,- 0,- 23.06.-04.09.14 37.990,- 1.100,- 1.000,- 25.990,- 0,- 05.09.-15.10.14 32.990,- 1.100,- 1.000,- 21.990,- 0,- 16.10.-10.12.14 32.990,- 1.100,- 1.000,- 21.990,- 0,- 04.01.-31.03.15 37.990,- 1.900,- 1.600,-,- 22.990,- 0,- popis: příjemný hotel je situovaný přímo v srdci South Beach jen pár metrů od písečné pláže. V okolí hotelu najdeme nejznámější atrakce jako Miami Convention Centre, Collins Park, známý svojí knihovnou a Bassovo muzeum umění. Vybavení hotelu: snack bar, vířivka, bezpečnostní trezor, parkování (za poplatek), prádelna, noviny, resortní poplatek $10,-/pokoj/den. zábava a sport: tenis, golf, vodní sporty na pláži, půjčovna kol a in- line bruslí, volejbal. pokoje: kabelová televize, telefon, možnost připojení na internet, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava. South beach Hotel *** |SoutH bEAcH MiAMi|EXo 565 SoutH bEAcH HotEL *** obDobí 7 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-31.03.14 42.990,- 2.700,- 2.400,- 21.990,- 360,- 01.04.-22.06.14 36.990,- 1.800,- 1.500,- 21.990,- 360,- 23.06.-04.09.14 41.990,- 1.600,- 1.400,- 25.990,- 360,- 05.09.-15.10.14 36.990,- 1.600,- 1.400,- 21.990,- 360,- 16.10.-10.12.14 39.990,- 1.900,- 1.800,- 21.990,- 360,- 04.01.-31.03.15 42.990,- 2.700,- 2.400,- 22.990,- 360,- Florida|M I A M I popis: tento hotel s 225-ti pokoji těží z výhodné polohy přímo u oceánu a zároveň se nachází jen pár minut od legendární South Beach a části Art Deco. Vybavení hotelu: americká restaurace, bar, bazén, lázeňská zaří- zení, masáže, sauna, kadeřnictví, možnost připojení na vysokorych- lostní internet, konferenční místnost pro 200 osob, prádelna, parko- vání (za poplatek), resortní poplatek $10/pokoj/den. zábava a sport: fitness centrum, golf, tenis, vodní sporty na pláži, potápění, jóga, pilates, půjčovna kol. pokoje: kabelová televize, telefon, kávovar, koupelna s WC, žehlící souprava, vysoušeč vlasů, trezor, klimatizace, mikrovlnná trouba a lednička (na vyžádání). HJ plaza Dezerland *** |MiDDLE bEAcH MiAMi|EXo 565 HowArD JoHnSon pLAzA DEzErLAnD bEAcH & SpA *** obDobí 7 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-31.03.14 35.990,- 1.600,- 1.400,- 21.990,- 250,- 01.04.-22.06.14 35.990,- 1.600,- 1.400,- 21.990,- 250,- 23.06.-04.09.14 43.990,- 1.600,- 1.400,- 25.990,- 250,- 05.09.-15.10.14 36.990,- 1.600,- 1.400,- 21.990,- 250,- 16.10.-10.12.14 36.990,- 1.600,- 1.400,- 21.990,- 250,- 04.01.-31.03.15 35.990,- 1.600,- 1.400,- 22.990,- 250,-

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

popis: nově zrenovovaný 10-ti patrový hotel se nachází přímo v srdci pláže South Beach a v těsné blízkosti hlavních miamských atraktivit a pouze 15 min jízdy od mezinárodního letiště Miami. Vybavení hotelu: bazén, restaurace, bar, kavárna, možnost připojení vysokorychlostního internetu, konferenční místnost, obchodní cent- rum, prádelna, směnárna, parkování (za poplatek). Stravování: kontinentální snídaně (za poplatek). zábava a sport: tenis, golf, vodní sporty na pláži, potápění. pokoje: kabelová televize, internet, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, trezor, klimatizace, noviny zdarma. Days inn oceanside *** |MiDDLE bEAcH MiAMi|EXo 565 DAyS inn SoutH bEAcH ocEAnSiDE *** obDobí 7 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-31.03.14 36.990,- 1.800,- 1.600,- 21.990,- 190,- 01.04.-22.06.14 32.990,- 1.200,- 1.100,- 21.990,- 190,- 23.06.-04.09.14 38.990,- 1.200,- 1.100,- 25.990,- 190,- 05.09.-15.10.14 32.990,- 1.100,- 1.000,- 21.990,- 190,- 16.10.-10.12.14 33.990,- 1.200,- 1.100,- 21.990,- 190,- 04.01.-31.03.15 36.990,- 1.800,- 1.600,- 22.990,- 190,- popis: Tento nový, moderní hotel s 80-ti pokoji se nachází v srdci South Beach na pobřeží Ocean Drive a nabízí tak nepřeberné množ- ství zábavy od vodních sportů, nákupů na Lincoln Road či tancování v místních klubech. Vybavení hotelu: restaurace, bar s terasou, bazén, římské lázně, vířiv- ka, konferenční prostory, možnost připojení vysokorychlostního inter- netu, přenosné počítače možno na vyžádání, noviny zdarma, obchody Stravování: snídaně (za poplatek). zábava a sport: fitness centrum, vodní sporty na pláži. pokoje: kabelová televize, DVD přehrávač, lednička, minibar, kávo- var, mikrovlnná trouba, telefon, žehlící souprava, koupelna s WC, balkon, klimatizace. z ocean Hotel **** |MiAMi – SoutH bEAcH|EXo 565 z ocEAn HotEL SoutH bEAcH **** obDobí 7 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-31.03.14 58.990,- 4.900,- 4.300,- 21.990,- 450,- 01.04.-22.06.14 50.990,- 3.700,- 3.300,- 21.990,- 450,- 23.06.-04.09.14 54.990,- 3.400,- 2.900,- 25.990,- 450,- 05.09.-15.10.14 48.990,- 3.400,- 2.900,- 21.990,- 450,- 16.10.-10.12.14 48.990,- 3.400,- 2.900,- 21.990,- 450,- 04.01.-31.03.15 58.990,- 4.900,- 4.300,- 22.990,- 450,- Florida|M I A M I popis: tento oblíbený hotel leží přímo na bílé písečné pláži South Beach, jen pár minut chůze od populárních čtvrtí Art Deco, Ocean Drive a Miami Beach Convention Center. Vybavení hotelu: restaurace, bazén, bar, konferenční místnost, vy- sokorychlostní internet, možnost parkování (za poplatek), prádelna. Stravování: snídaně formou bufetu (za poplatek). zábava a sport: vodní sporty na pláži, tenis, golf. pokoje: kabelová televize, klimatizace, vysoušeč vlasů, kávovar, tre- zor, telefon, žehlící souprava na vyžádání. Za příplatek možnost uby- tování s výhledem na moře. Seagull South beach *** |SoutH bEAcH MiAMi|EXo 565 SEAguLL HotEL SoutH bEAcH *** obDobí 7 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-31.03.14 35.990,- 1.700,- 1.500,- 21.990,- 250,- 01.04.-22.06.14 31.990,- 1.100,- 1.000,- 21.990,- 250,- 23.06.-04.09.14 37.990,- 1.100,- 1.000,- 25.990,- 250,- 05.09.-15.10.14 32.990,- 1.100,- 1.000,- 21.990,- 250,- 16.10.-10.12.14 32.990,- 1.100,- 1.000,- 21.990,- 250,- 04.01.-31.03.15 35.990,- 1.700,- 1.500,- 22.990,- 250,- Florida - Miami60

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

61Florida - Miami popis: luxusní hotel s 243 pokoji leží v jižní části Miami Beach poblíž centra nočního života ve čtvrti Art Deco. Vybavení: několik restaurací a barů, kavárna, sladkovodní bazén, tro- pická zahrada, fitness centrum, hotelové obchůdky se suvenýry a řa- da butiků. pláž: s jemným bílým pískem přímo u hotelu. zábava a sport: stolní tenis, tenis, golf, vodní sporty na pláži, potá- pění, půjčovna lodí. Stravování: snídaně. Vybavení pokojů: klimatizace, koupelna s WC, telefon, satelitní TV + DVD, minibar, možnost internetového připojení. Maximálně 4 osoby na pokoji. the palms South beach **** |MiAMi – SoutH bEAcH|EXo 565 tHE pALMS SoutH bEAcH **** obDobí 7 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-31.03.14 54.990,- 4.300,- 3.700,- 21.990,- 300,- 01.04.-22.06.14 43.990,- 3.000,- 2.300,- 21.990,- 300,- 23.06.-04.09.14 49.990,- 3.000,- 2.300,- 25.990,- 300,- 05.09.-15.10.14 47.990,- 3.100,- 2.700,- 21.990,- 300,- 16.10.-10.12.14 48.990,- 3.200,- 2.800,- 21.990,- 300,- 04.01.-31.03.15 54.990,- 4.300,- 3.700,- 22.990,- 300,- popis: tento elegantní a luxusní hotel patří k tomu nejlepšímu, co vůbec floridské Miami nabízí. Hotel vyniká kvalitou a umístěním. Stojí na legendární pláži South Beach a navíc jen dvě minuty chůze od nej- půvabnější atrakce města – čtvrti Art Deco District, která je považo- vána za středobod nočního života města. Vybavení: vyhřívaný bazén, fitness, vířivka, 4 restaurace, kavárna, bary. pláž: privátní pláž s přístupem z hotelu. Stravování: na vyžádání snídaně. Program All Inclusive není nabízen. Vybavení pokojů: minibar, kávovar, koupací pláště, trezor, fén, tele- fon, datová přípojka k počítači,fax a kabelová televize. Příplatek za výhled na moře cca 1.100,- Kč/noc. Maximálně 4 osoby na pokoji. Loews Miami beach ***** |MiAMi – SoutH bEAcH|EXo 565 LoEwS MiAMi bEAcH HotEL ***** obDobí 7 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-31.03.14 63.990,- 5.600,- 4.900,- 21.990,- 400,- 01.04.-22.06.14 47.990,- 3.300,- 2.800,- 21.990,- 400,- 23.06.-04.09.14 53.990,- 3.300,- 2.800,- 25.990,- 400,- 05.09.-15.10.14 48.990,- 3.300,- 2.800,- 21.990,- 400,- 16.10.-10.12.14 55.990,- 4.300,- 3.700,- 21.990,- 400,- 04.01.-31.03.15 63.990,- 5.600,- 4.900,- 22.990,- 400,- popis: jeden z nejluxusnějších hotelů v Miami s 370-ti pokoji leží na exkluzivní pláži Sunny Isles Beach, obklopený palmami. Vybavení hotelu: restaurace, bar, kavárna, lázně zahrnující masáže, hydroterapii, kosmetické masáže a spoustu dalších procedur, bazény s vodopády, dětský bazén, vířivka, sauna, konferenční prostory, ob- chodní centrum, prádelna, hlídání dětí. Stravování: na vyžádání snídaně. Program All Inclusive není nabízen. zábava a sport: fitness centrum, tenis, vodní sporty jako potápění, šnorchlování, vodní lyže, půjčovna kajaků a člunů. Vybavení pokoje: minibar, lednička, mikrovlnná trouba, kávovar, vy- soušeč vlasů, žehlící souprava, klimatizace, terasa, trezor, telefon, LCD televizor, přístup na internet, MP3 přehrávač, koupelna s WC. trump international ***** |MiAMi – MiDDLE bEAcH|EXo 565 truMp intErnAtionAL ***** obDobí 7 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-31.03.14 56.990,- 4.700,- 4.100,- 21.990,- 550,- 01.04.-22.06.14 51.990,- 3.900,- 3.400,- 21.990,- 550,- 23.06.-04.09.14 56.990,- 3.800,- 3.300,- 25.990,- 550,- 05.09.-15.10.14 51.990,- 3.800,- 3.300,- 21.990,- 550,- 16.10.-10.12.14 51.990,- 3.800,- 3.300,- 21.990,- 550,- 04.01.-31.03.15 56.990,- 4.700,- 4.100,- 22.990,- 550,- Florida|M I A M I

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

popis: nádherný hotel se 110 ti pokoji představuje kombinaci kom- fortu a pohodlí jak pro turisty, tak i obchodní cestující. Hotel je ob- klopen překrásnou tropickou zahradou s vodopády. Leží 400 m od pláže a zhruba tři km od centra Naples. Vybavení hotelu: restaurace, 2 bazény, vířivka, internet v hale (zdar- ma), DVD půjčovna, obchodní služby, prádelna, parkování (zdarma). Stravování: kontinentální snídaně v ceně zábava a sport: vodní sporty, golf, minigolf (zdarma), výlety do zoo a Everglades NP, fitness centrum Vybavení pokoje: kabelová televize, telefon, mikrovlnná trouba, lednička, kávovar, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, přístup na vyso- korychlostní internet, balkon, trezor, klimatizace. bw naples inn *** |nApLES|EXo 567 bESt wEStErn nApLES inn & SuitES *** obDobí 7 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-31.03.14 39.990,- 2.200,- 1.900,- 21.990,- 380,- 01.04.-22.06.14 32.990,- 1.200,- 1.000,- 21.990,- 380,- 23.06.-04.09.14 39.990,- 1.200,- 1.000,- 25.990,- 380,- 05.09.-15.10.14 33.990,- 1.200,- 1.000,- 21.990,- 380,- 16.10.-10.12.14 33.990,- 1.200,- 1.000,- 21.990,- 380,- 04.01.-31.03.15 39.990,- 2.200,- 1.800,- 22.990,- 380,- popis: hotel se 121 pokoji je situován v centru města Naples blízko nákupního centra a jen pár bloků od nádherné, deset kilometrů dlou- hé písečné pláže. Vybavení hotelu: tři restaurace, bar, bazén, konferenční prostory, internet, prádelna, parkování (zdarma), trezor. Stravování: kontinentální snídaně v ceně. zábava a sport: golf, tenis, vodní sporty na pláži, potápění, návštěva zoo. Vybavení pokoje: kabelová televize, telefon, klimatizace, lednička, mikrovlnná trouba, kávovar, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, trezor. gulfcoast inn naples *** |nApLES|EXo 567 guLFcoASt inn nApLES *** obDobí 7 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-31.03.14 34.990,- 1.500,- 1.300,- 21.990,- 0,- 01.04.-22.06.14 29.990,- 900,- 800,- 21.990,- 0,- 23.06.-04.09.14 36.990,- 900,- 800,- 25.990,- 0,- 05.09.-15.10.14 30.990,- 900,- 800,- 21.990,- 0,- 16.10.-10.12.14 30.990,- 900,- 800,- 21.990,- 0,- 04.01.-31.03.15 34.990,- 1.400,- 1.200,- 22.990,- 0,- popis: tento luxusní hotel se 189-ti pokoji leží přímo na pláži mezi Mexickým zálivem a zátokou Vanderbilt Bay, v jehož blízkosti se na- chází golfové hřiště. Vybavení hotelu: restaurace, bary, bazén, lázeňská zařízení, přístup na vysokorychlostní internet, konferenční prostory, obchodní cent- rum, výstavní prostory, obchod se suvenýry, parkování (za poplatek), možnost svatebních obřadů, salon krásy. Stravování: snídaně (za poplatek). zábava a sport: fitness, 18-ti jamkové golfové hřiště, aerobik, joga, pilates, vodní sporty, volejbal, půjčovna kol, ptačí rezervace. Vybavení pokoje: minibar, kabelová televize, telefon, balkon, kou- pelna s WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, trezor, klimatizace. La playa beach resort ***** |nApLES|EXo 567 LA pLAyA bEAcH rESort ***** obDobí 7 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-31.03.14 54.990,- 4.400,- 3.800,- 21.990,- 380,- 01.04.-22.06.14 41.990,- 2.500,- 2.000,- 21.990,- 380,- 23.06.-04.09.14 44.990,- 2.000,- 1.700,- 25.990,- 380,- 05.09.-15.10.14 39.990,- 2.000,- 1.700,- 21.990,- 380,- 16.10.-10.12.14 42.990,- 2.400,- 2.100,- 21.990,- 380,- 04.01.-31.03.15 54.990,- 4.400,- 3.800,- 22.990,- 380,- Florida|N A P L E S Florida - naples62

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

63Florida - Fort Myers popis: hotel se 144-mi pokoji patří k tomu nejlepšímu na Fort Myers Beach. Je situován přímo na písečné pláži na ostrově Estero u Mexického zálivu, zhruba pět km od náměstí Times Square a 40 km od mezinárodního letiště Southwest Florida. Vybavení hotelu: restaurace, bar, barbecue gril, bazén, konferenční prostory, obchodní centrum, parkování (zdarma), prádelna, obchod. Stravování: snídaně, oběd, večeře (za poplatek). zábava a sport: golf, vodní lyže, potápění, motorové čluny, půjčov- na kol, volejbal, stolní tenis. Vybavení pokoje: kabelová televize,koupelna s WC, kávovar, lednič- ka, balkon, možnost připojení na internet, klimatizace, vysoušeč vla- sů, mikrovlnná trouba (na vyžádání), trezor. the outrigger beach *** |Fort MyErS|EXo 568 tHE outriggEr bEAcH rESort *** obDobí 7 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-31.03.14 39.990,- 1.800,- 1.600,- 22.990,- 330,- 01.04.-22.06.14 37.990,- 1.200,- 1.000,- 23.990,- 330,- 23.06.-04.09.14 41.990,- 1.200,- 1.000,- 26.990,- 330,- 05.09.-15.10.14 36.990,- 1.200,- 1.000,- 23.990,- 330,- 16.10.-10.12.14 35.990,- 1.200,- 1.000,- 22.990,- 330,- 04.01.-31.03.15 39.990,- 1.800,- 1.600,- 22.990,- 330,- popis: tento hotelový resort splňuje všechny předpoklady ke spokoje- né dovolené. Leží přímo na písečné pláži na ostrově Estero Is a 1,5 km od Fort Myers Beach se spoustou příležitostí k nákupu a zábavě. Vybavení hotelu: restaurace, bary, steakhouse, taneční sál, bazén, vířivka, konferenční místnost, obchodní centrum, prádelna, parkování (zdarma), možnost pořádání svatebních obřadů. Stravování: snídaně a večeře (za poplatek). zábava a sport: fitness, vodní sporty na pláži, golf, windsurfing, tenis, volejbal, basketbal, aerobik, půjčovna kol a motorek, joga, pilates. Vybavení pokoje: klimatizace, balkon, koupelna s WC, TV a CD, ká- vovar, vysoušeč vlasů, trezor, data port, žehlící souprava, telefon, mikrovlnná trouba. Diamond Head beach **** |Fort MyErS|EXo 568 DiAMonD HEAD bEAcH rESort **** obDobí 7 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-31.03.14 51.990,- 3.600,- 3.100,- 22.990,- 400,- 01.04.-22.06.14 42.990,- 2.100,- 1.800,- 23.990,- 400,- 23.06.-04.09.14 46.990,- 2.000,- 1.700,- 26.990,- 400,- 05.09.-15.10.14 42.990,- 2.000,- 1.700,- 23.990,- 400,- 16.10.-10.12.14 41.990,- 2.000,- 1.700,- 22.990,- 400,- 04.01.-31.03.15 51.990,- 3.600,- 3.100,- 22.990,- 400,- popis: hotel s 234-mi pokoji se nachází na písečné pláži v klidné části Fort Myers Beach. Jeho ideální poloha v severním cípu ostrova Estero Island tak nabízí neuvěřitelné výhledy na Mexický záliv. Vybavení hotelu: 2 restaurace, bar, barbecue grill, 3 bazény, lázn- ně, salon krásy, kadeřnictví, masáže, pára, prádelna, vysokorychlost- ní internet, parkování (zdarma), obchod se suvenýry, dětský klub. Stravování: snídaně (za poplatek). zábava a sport: fitness centrum, tenis, plážový volejbal, vodní spor- ty, půjčovna člunů a kol, hřiště pro děti. Vybavení pokoje: koupelna s WC, lednička, toastovač, mikrovlnná trouba, kabelová televize, telefon, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, kávovar, klimatizace, trezor. pink Shell beach resort **** |Fort MyErS|EXo 568 pink SHELL bEAcH rESort **** obDobí 7 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-31.03.14 59.990,- 4.800,- 4.200,- 22.990,- 400,- 01.04.-22.06.14 47.990,- 2.800,- 2.400,- 23.990,- 400,- 23.06.-04.09.14 51.990,- 2.800,- 2.400,- 26.990,- 400,- 05.09.-15.10.14 47.990,- 2.800,- 2.400,- 23.990,- 400,- 16.10.-10.12.14 43.990,- 2.400,- 2.000,- 22.990,- 400,- 04.01.-31.03.15 59.990,- 2.200,- 2.200,- 22.990,- 400,- Florida|F O R T M Y E R S

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

popis: hotel je vzdálený zhruba 150 m od známé pláže Clearwater Beach a jen pár minut chůze od rušného centra s restauracemi, ka- várnami a obchody. Vybavení hotelu: bazén, konferenční místnosti, káva v hale, prádel- na, parkování (zdarma), restaurace (v okolí hotelu) zábava a sport: tenis, golf, volejbal, squash, vodní sporty, jezdectví, půjčovna kol, dětské hřiště. Stravování: snídaně v ceně. Vybavení pokoje: lednička,mikrovlnná trouba, kávovar, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, klimatizace. pelican pointe *** |cLEArwAtEr|EXo 569 pELicAn pointE *** obDobí 7 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-31.03.14 38.990,- 1.700,- 1.500,- 23.990,- 0,- 01.04.-22.06.14 36.990,- 1.200,- 1.100,- 24.990,- 0,- 23.06.-04.09.14 40.990,- 1.200,- 1.100,- 26.990,- 0,- 05.09.-15.10.14 36.990,- 1.200,- 1.100,- 24.990,- 0,- 16.10.-10.12.14 35.990,- 1.200,- 1.100,- 23.990,- 0,- 04.01.-31.03.15 38.990,- 1.700,- 1.500,- 23.990,- 0,- popis: romantický resort z roku 1928 patří mezi architektonické perly Floridy a pro svůj vzhled bývá nazýván Růžový palác. Luxusní hotel s 277-mi pokoji a mramorovými podlahami leží na známé – Mexickým zálivem omývané – pláži St. Pete Beach. Vybavení hotelu: restaurace, bary, taneční sál, 2 bazény, vířivka, lázně, sauna, masáže, kadeřnictví, obchody, bankomat, internet, dětský klub, parkování (za poplatek), bezpečnostní trezor. Stravování: snídaně (za poplatek). zábava a sport: fitness, golf, tenis, aerobik, vodní sporty, volejbal pokoje: kabelová televize, CD přehrávač, telefon, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, minibar, kávovar, klimatizace, tre- zor, noviny zdarma. Don ceSar resort ***** |St. pEtE bEAcH|EXo 569 Don cESAr bEAcH rESort **** obDobí 7 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-31.03.14 53.990,- 2.800,- 3.400,- 23.990,- 380,- 01.04.-22.06.14 46.990,- 2.800,- 2.400,- 24.990,- 380,- 23.06.-04.09.14 50.990,- 2.800,- 2.400,- 26.990,- 380,- 05.09.-15.10.14 46.990,- 2.800,- 2.400,- 24.990,- 380,- 16.10.-10.12.14 45.990,- 2.800,- 2.400,- 23.990,- 380,- 04.01.-31.03.15 53.990,- 2.800,- 3.400,- 23.990,- 380,- popis: hotel obklopený nádhernou tropickou zahradou, nabízí pohodlí a luxus přímo na pláži Clearwater Beach u Mexického zálivu. Hotel je vzdálený jen 30 min jízdy od mezinárodního letiště Tampa. Vybavení hotelu: restaurace, bary, kavárna, taneční sál, lázeňská zařízení, masáže, 2 bazény, vířivka, konferenční prostory, business centrum, možnost připojení na internet, prádelna, babysitting, ob- chod se suvenýry, svatební obřady. zábava a sport: fitness centrum, vodní sporty na pláži, tenis, golf, jóga, pilates, půjčení kol, volejbal. pokoje: lednička, minibar, kávovar, balená voda, plazmová televize, DVD přehrávač, internet, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, žehlící sou- prava, bezpečnostní trezor. Sandpearl resort ***** |cLEArwAtEr|EXo 569 SAnDpEArL rESort ***** obDobí 7 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-31.03.14 59.990,- 4.800,- 4.200,- 23.990,- 390,- 01.04.-22.06.14 47.990,- 2.900,- 2.500,- 24.990,- 390,- 23.06.-04.09.14 51.990,- 2.900,- 2.500,- 26.990,- 390,- 05.09.-15.10.14 47.990,- 2.900,- 2.500,- 24.990,- 390,- 16.10.-10.12.14 45.990,- 2.800,- 2.400,- 23.990,- 390,- 04.01.-31.03.15 59.990,- 4.800,- 4.200,- 23.990,- 390,- Florida|S T . P E T E R S B U R G Florida - St. petersburg64

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

www.alfaromeo.cz VÝKON ALFA DNA ALFA TCT MITO OD 299 900 KČGIULIETTA OD 399 900 KČ AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA ALFA TCT. OVLÁDNI NÁS. PROCIŤ NÁS. VYZKOUŠEJ NÁS. B E Z S R D C E B Y C H O M B Y L I P O U H É S T R O J E . Alfa Romeo Giulietta: spotřeba v kombinovaném cyklu 4,4 - 7,6 l/100 km; emise CO2 114 - 177 g/km. Alfa Romeo MiTo: spotřeba v kombinovaném cyklu 4,8 - 6,0 l/100 km; emise CO2 126 - 139 g/km. Motory MultiAir: více výkonu, nižší spotřeba a emise. Alfa Giulietta a Alfa MiTo. Ať zvolíte praktickou 5 dvéřovou Alfu Giulietta se vzhledem kupé nebo sportovní kompakt Alfu MiTo, dostane se Vám elegance, stylu a komfortu již v základní výbavě. Nyní Giulietta ve výbavě Super s převodovkou TCT zdarma. 3 nastavení, 3 styly řízení, 3 způsoby chování na vozovce. Automatická dvojspojková převodovka zajišťující hladké řazení. ALFA.ROMEO.CZECH.REPUBLIC

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Orlando u S A | orlando I. 22 – 62 II. 23 – 60 III. 26 – 90 IV. 28 – 62 V. 31 – 95 VI. 33 – 187 VII. 33 – 182 VIII. 33 – 159 IX. 32 – 146 X. 29 – 70 XI. 26 – 59 XII. 23 – 59 Měsíc vzduch(°C) voda(°C) srážky(mm) Toronto USA Albany New York Orlando Baltimore Washington Philadelphia (Buffalo KANADA Niagara Falls Miami St. Petersburg ( FLORIDA Fort Myers Naples Program zájezdu : 1. den prAHA – orLAnDo Odlet z Prahy do Orlanda. Po příletu půjče- ní vozu (doporučujeme) nebo transfer do vy- braného hotelu v Orlandu. 2. – 7. den pobyt u MořE Pobyt ve vybraném hotelu v Orlandu. Návštěva některého z tematických parků ja- ko je Disney World, Sea World (vodní svět) nebo Universal Studios s mnoha atrakcemi pro děti i dospělé. Z Orlanda lze rovněž snadno podniknout výlet na raketodrom Kennedy Space Center na mysu Cape Canaveral a nedalekou pláž Cocoa Beach, případně si udělat výlet do St. Petersburgu a Tampy a navštivit některou z vyhlášených pláží u Mexického zálivu. 8. den orLAnDo – prAHA V odpoledních hodinách odlet do Prahy. 9. den příLEt Do prAHy Orlando o r L A n D o | F L o r i D A FAkuLtAtiVní VýLEty Každý rok zamíří do Orlanda neuvěřitelných 25 milionů turistů – tedy zdaleka nejvíce v ce- lých USA. Tohle klokotající centrum zábavy malých i velkých nemá ve světě obdoby. Disney World, Universal Studios, Mořský svět – to je pouze stručný výčet z mnoha tématic- kých parků a jejich nesčetných atrakcí a láka- del, které slibují vyplnit i ty nejtajnější dět- ské sny ze světa pohádek, filmů a fantazie. Florida|O R L A N D O 9 dní / 7 nocí cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 7x nocleh v hotelu dle výběru cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • zpáteční transfer 1.300,- Kč/osoba • fakultativní výlety • vstupní autorizaci do USA. Žádáte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč proDLoužEní • pobyt V Orlandu lze výhodně připojit ke všem poznávacím zájezdům pro USA či zkombinovat s pobytem v Miami, Naples, St. Petersburgu či jiné koupací destinaci na Floridě. pronáJEM Vozu • v Orlandu Vám můžeme zajistit pro- nájem vozu s plným pojištěním: od 5.000,- Kč/týden EXo - 566 PLAVBA KARIBIKEM 7x noc plavba západním Karibikem (viz str. 78) v lodi 4* All Inclusive. Odjezd z Cape Caneveral. cena: od 13.990,- Kč KENNEDY SPACE CENTER Výlet do vesmírného střediska + návštěva kina IMAX. cena: 2.100,- Kč 1.890,- Kč/dítě do 11 BUSCH GARDENS TAMPA Návštěva zábavního parku v Tampě s 2700 zvířaty a špič- kovými atrakcemi inspirova- nými africkým kontinentem. cena: 1.390,- Kč SEA WORLD vstupenka: 1.990,- Kč/den (1.790,-/dítě 3-9) UNIVERSAL STUDIOS 1-denní vstupenka: 2.790,- Kč/osoba (2.680,-/dítě 3-9) 2-denní vstupenka: 3.190,- Kč/osoba (2.990,-/dítě 3-9) 3-denní vstupenka: 3.490,- Kč/osoba (3.190,-/dítě 3-9) uSA - Florida66

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

67Florida - orlando popis: hotel s dobrým poměrem ceny, kvality a polohy vhodný pro ro- diny s dětmi, neboť se nachází jen 5 km od Disney Worldu a v těsné blízkosti Sea Worldu a Universal Studios. Vybavení hotelu: restaurace, bar, vyhřívaný venkovní bazén, vířivka, obchodní centrum, možnost připojení vysokorychlostního internetu, prádelna, bezpečnostní trezor, noviny zdarma, parkování (zdarma). Stravování: snídaně (za poplatek cca $6, děti do 12 let zdarma). zábava a sport: fitness centrum, shuttle bus do zábavních parků Walt Disney a Sea World (zdarma). pokoje: kabelová televize, rádio, telefon, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, kávovar, trezor, internet, klimatizace. Jiné: resortní poplatek $6/den/pokoj splatný na místě HJ Enchanted Land ** |orLAnDo – kiSSiMMEE HowArD JoHnSon EncHAntED LAnD rESort *** obDobí 7 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-31.03.14 28.990,- 500,- 400,- 21.990,- 0,- 01.04.-22.06.14 31.990,- 500,- 400,- 23.990,- 0,- 23.06.-04.09.14 35.990,- 500,- 400,- 26.990,- 0,- 05.09.-15.10.14 31.990,- 500,- 400,- 23.990,- 0,- 16.10.-10.12.14 31.990,- 500,- 400,- 23.990,- 0,- 04.01.-31.03.15 28.990,- 500,- 400,- 21.990,- 0,- popis: moderní a luxusní hotel vhodný pro rodiny s dětmi se nachází v blízkosti zábavních parků Universal Studios, Sea World a Disney World. Vybavení hotelu: restaurace, bary, bazén, směnárna, obchody, prá- delna, parkování (za poplatek), hlídání dětí. pokoje: plazmová TV, telefon, kávovar, trezor, koupelna a WC, vy- soušeč vlasů, žehlící souprava, chladící box, stereo souprava, klimati- zace, internet (za poplatek) Stravování: snídaně (za poplatek) zábava a sport: masáže, fitness, 18-jamkové golfové hřiště, tenis, vodní sporty. Extra: zdarma shuttle do fiady zábavních parků jako kupfiíkladu Universal Studios ãi Sea Worldu. Jiné: resortní poplatek $20/den/pokoj splatný na místě Hyatt regency **** |orLAnDo – LAkE buEnA ViStA HyAtt rEgEncy grAnD cyprESS **** obDobí 7 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-31.03.14 47.990,- 3.200,- 2.700,- 21.990,- 650,- 01.04.-22.06.14 46.990,- 2.700,- 2.300,- 23.990,- 650,- 23.06.-04.09.14 49.990,- 2.600,- 2.200,- 26.990,- 650,- 05.09.-15.10.14 44.990,- 2.400,- 2.100,- 23.990,- 650,- 16.10.-10.12.14 48.990,- 2.900,- 2.600,- 23.990,- 650,- 04.01.-31.03.15 47.990,- 3.200,- 2.700,- 21.990,- 650,- popis: tento unikátní hotel je oslavou hudebního stylu rock and roll. Uvnitř hotelu řada artefaktů, které patřili Elvisovi, J. Hedrixovi či Eltonu Johnovi. Nachází se v blízkosti komplexu Universal City Walk. Vybavení hotelu: 5 restaurací, bary, bazén s bílým pískem a fontán- kami, dětský bazén, vířivka, konferenční prostory, obchodní centrum, směnárna, bankomat, dětský klub, prádelna, parkování (za poplatek), obchody, zdarma svoz do Sea World, Discovery Cove a Wet n´Wild Stravování: snídaně (za poplatek). zábava a sport: fitness, masáže, golf, tenis, vodní sporty na pláži. pokoje: plazmová TV, CD s MP3, telefon, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, minibar, kávovar, klimatizace, žehlící souprava, internet, tre- zor, noviny. Hard rock Hotel **** |orLAnDo – uniVErSAL wALk uniVErSAL HArD rock HotEL **** obDobí 7 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-31.03.14 59.990,- 4.900,- 4.300,- 21.990,- 650,- 01.04.-22.06.14 55.990,- 3.900,- 3.400,- 23.990,- 650,- 23.06.-04.09.14 63.990,- 4.700,- 4.100,- 26.990,- 650,- 05.09.-15.10.14 52.990,- 3.500,- 3.000,- 23.990,- 650,- 16.10.-10.12.14 55.990,- 3.900,- 3.400,- 23.990,- 650,- 04.01.-31.03.15 59.990,- 4.900,- 4.300,- 21.990,- 650,- Florida|O R L A N D O

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

New York uSA|new york I. 2 – 94 II. 4 – 75 III. 9 – 104 IV. 14 – 103 V. 20 – 114 VI. 25 – 88 VII. 28 – 106 VIII. 27 – 103 IX. 23 – 102 X. 17 – 89 XI. 11 – 102 XII. 6 – 98 Měsíc vzduch(°C) voda(°C) srážky(mm) Program zájezdu : 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do New Yorku. Transfer do hotelu, volný program. 2. – 3. den nEw york Během pobytu v New Yorku byste si neměli nechat ujít plavbu na Liberty Island se svě- toznámou sochou Svobody a ostrov Ellis Island s muzeem emigrace, jenž se stal symbolic- kým milníkem pro miliony přistěhovalců, kteří zde čekali na povolení ke vstupu do No- vého světa. Dále pak návštěvu jižního Man- hattanu s finanční čtvrtí Wall Street s vlivnou burzou cenných papírů, novogotický kostel Trinity Church, rušnou Čínskou a Italskou čtvrť, čtvrť modních trendů Soho či nobles- ní TriBeCa. Z vyhlídkové terasy mrakodrapu Empire State Building si v podvečer vychut- náte rozsvěcující se město. 4. den nEw york – prAHA Volno, transfer na letiště, odlet do Prahy. 5. den příLEt Do prAHy New York n E w y o r k | u S A FAkuLtAtiVní VýLEty New York je nefalšovaným středobodem ame- rického snu. Kdo chce tenhle novodobý Babylon pochopit, musí jej zažít – vstřebat je- ho výšku, velkolepé mosty, klokot ulice, uvol- něnost a zdánlivou bezstarostnost jeho obyva- tel. New York je také symfonií barev a zvuků klaksonů či ječení sirén. New York elektrizu- je, omamuje a poznamenává – někdy na celý život… Amerika|N E W Y O R K 5 dní / 3 noci cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 3x nocleh v hotelu dle výběru cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • zpáteční transfer poplatek: 1.500/2.500,-Kč (sdílený/privátní) • fakultativní výlety • vstupní autorizaci do USA. Žádáte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč proDLoužEní • pobyt v New Yorku lze výhodně pro- dloužit o libovolný počet nocí, případ- ně zkombinovat s pobytem na Floridě či kdekoli jinde v USA pronáJEM Vozu • v New Yorku Vám můžeme pronaj- mout vůz s plným pojištěním: od 1.990,- Kč/den EXo - 542 PROHLÍDKA S PRŮVODCEM Prohlídka Manhattanu s čes- ky nebo slovensky hovořícím průvodcem (8 hod). cena: 7.790,- Kč / 2 osoby osoba navíc 500,- Kč NIAGARA FALLS Výlet k Niagarským vodopá- dům letecky + autobusem, včetně transferů (celý den). cena: 12.390,- Kč OKRUŽNÍ PLAVBA KOLEM MANHATTANU Cena: 890,- Kč (cca 3 hod.) HARLEM GOSPEL TOUR (+ brunch) Cena: 1.300,- Kč (cca 5 hod., neděle) HOP ON – DOUBLE DECKER Cena: 1.190,- Kč (platný 48 hod., 4 trasy + 50 zastávek) WOODBORY COMMON FACTORY OUTLETS Cena: 990,- Kč (celý den, výprodeje značkových výrobců) NEW YORK CITY TOUR + plavba k Soše Svobody Cena: 1.190,- Kč (cca 4 hod., servis možný v 7 jazycích) LET VRTULNÍKEM NAD MANHATTANEM Cena: 4.590,- Kč (cca 16-20 min.) uSA - new york68

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

69new york - nyc popis: čtvrtý největší hotel na Manhattanu z roku 1919 leží v srdci centrálního Manhattanu naproti nádraží Pennsylvania a v těsném do- sahu Madison Square Garden a Empire State Building. Poměr polohy a ceny hotel činí jeden z nejvyhledávanějších hotelů v New Yorku. Vybavení hotelu: 2 restaurace, kavárna, internet, salon krásy, konfe- renční prostory, parkování (za poplatek), obchod se suvenýry, banko- mat, možnost zakoupení výletů a vstupenek. Stravování: snídaně (za poplatek), v okolí pak bistra a italská, řecká, a mexická restaurace. pokoje: TV, rádio, telefon, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, klimatiza- ce, žehlící souprava, možnost připojení na internet. pennsylvania Hotel ** |cEntráLní MAnHAttAn pEnnSyLVAniA HotEL *** obDobí 3 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-28.02.14 23.990,- 1.400,- 1.200,- 19.990,- 600,- 01.03.-30.04.14 28.990,- 3.100,- 2.700,- 20.990,- 600,- 01.05.-30.06.14 30.990,- 3.300,- 2.800,- 20.990,- 600,- 01.07.-28.08.14 29.990,- 2.200,- 1.900,- 21.990,- 600,- 29.08.-10.12.14 31.990,- 3.500,- 3.000,- 20.990,- 600,- 04.01.-28.02.15 23.990,- 1.400,- 1.200,- 19.990,- 600,- popis: 22ti patrový art deco hotel z roku 1931 se nachází v jedné z nejfrekventovanšjích částí New York City, jen pár kroků od Times Square, Rockefellerova Centra či Radio Music City Hall. Vybavení hotelu: restaurace, kavárna, obchody, fitness centrum, in- ternet, obchodní centrum, společenská místnost, trezor, parkování (za poplatek). Stravování: italská restaurace (možnost obědů a večeří), Café Edison zábava a sport: fitness centrum, v blízkosti hotelu lekce aerobiku a jógy, tenisové kurty, půjčovna kol. pokoje: koupelna s WC, barevná TV, telefon, WI-FI, vysoučeš vlasů, žehlící souprava, klimatizace. Edison Hotel *** |cEntráLní MAnHAttAn EDiSon HotEL *** obDobí 3 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-28.02.14 24.990,- 1.500,- 1.300,- 19.990,- 600,- 01.03.-30.04.14 29.990,- 2.800,- 2.800,- 20.990,- 600,- 01.05.-30.06.14 29.990,- 2.800,- 2.800,- 20.990,- 600,- 01.07.-28.08.14 31.990,- 2.900,- 2.900,- 21.990,- 600,- 29.08.-10.12.14 31.990,- 3.500,- 3.500,- 20.990,- 600,- 04.01.-28.02.15 24.990,- 1.300,- 1.300,- 19.990,- 600,- popis: jeden z nejpopulárnějších hotelů s 912ti pokoji se nachází v centru New Yorku pár minut od Broadway Theatres, Madison Square Garden či obchodního domu Macy´s. Vybavení hotelu: 2 restaurace, café bar, taneční sál, 14 konferenč- ních místností pro 10 – 600 hostů, obchodní centrum, bankomat, prá- delna, obchod se suvenýry,parkování (za poplatek), trezor. zábava a sport: fitness, poblíž hotelu se nachází sportovní komplex Chelsea Pieta nabízející lekce aerobiku, bazén, bruslení, horolezec- kou stěnu a golf. pokoje: kabelová televize s možností sledování filmů (za poplatek) , možnost připojení vysokorychlostního internetu, vysoušeč vlasů, že- hlící souprava, lednička (na vyžádání). the new yorker Hotel *** |cEntráLní MAnHAttAn tHE nEw yorkEr HotEL *** obDobí 3 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-28.02.14 25.990,- 1.900,- 1.700,- 19.990,- 860,- 01.03.-30.04.14 33.990,- 4.300,- 3.700,- 20.990,- 860,- 01.05.-30.06.14 36.990,- 5.200,- 4.500,- 20.990,- 860,- 01.07.-28.08.14 33.990,- 3.900,- 3.400,- 21.990,- 860,- 29.08.-10.12.14 35.990,- 5.400,- 4.600,- 20.990,- 860,- 04.01.-28.02.15 25.990,- 1.900,- 1.700,- 19.990,- 860,- Amerika|N E W Y O R K

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Amerika|N E W Y O R K popis: luxusní a strategicky umístěný hotel se nachází v srdci Manhattanu na náměstí Times Square a v těsné blízkosti divadelní čtvrtě na Broadwayi a dalších známých atrakcí. Hotel zabírá 21.-44. patro mrakodrapu a nabízí tak panoramatické výhledy na město. Vybavení hotelu: restaurace, bar, taneční sál, obchodní centrum, bankomat, prádelna, internet, obchod se suvenýry, bezpečnostní tre- zor, parkování (za poplatek), směnárna, noviny zdarma. Stravování: snídaně, oběd a večeře (za poplatek na místě). zábava a sport: fitness centrum, bazén a tenis (v blízkosti hotelu). pokoje: plazmová TV, MP3 přehrávač, rádio, telefon, kávovar, mini- bar, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, pracovní stůl, relaxační křeslo, žehlící souprava, vysokorychlostní internet, klimatizace. Hilton times Square **** |cEntráLní MAnHAttAn HiLton tiMES SQuArE **** obDobí 3 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-28.02.14 31.990,- 3.400,- 3.000,- 19.990,- 900,- 01.03.-30.04.14 34.990,- 4.700,- 4.000,- 20.990,- 900,- 01.05.-30.06.14 37.990,- 5.600,- 4.900,- 20.990,- 900,- 01.07.-28.08.14 33.990,- 3.900,- 3.400,- 21.990,- 900,- 29.08.-10.12.14 37.990,- 6.000,- 5.200,- 20.990,- 900,- 04.01.-28.02.15 31.990,- 3.400,- 3.000,- 19.990,- 900,- popis: elegantní a luxusní hotel postavený v pastelově veselém stylu Art Deco roce 1931 leží pouhý blok od náměstí Times Square s výhle- dem na záplavu zeleně Central Parku. Vybavení hotelu: restaurace, bar, taneční sál, lázně, sauna, masáže, salon krásy, konferenční prostory, internet, směnárna, možnost za- koupení vstupenek do divadel, parkování (za poplatek), trezor, ban- komat, obchod se suvenýry. Stravování: snídaně (za poplatek). zábava a sport: fitness, aerobik, jóga a pilates (v blízkosti hotelu). pokoje: LCD televizor, rádio, telefon, data port, mramorová koupel- na s WC, vysoušeč vlasů, minibar, kávovar, vysokorychlostní internet, trezor, klimatizace, žehlící souprava, pracovní stůl, noviny zdarma. westin times Square ***** |cEntráLní MAnHAttAn wEStin tiMES SQuArE ***** obDobí 3 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-28.02.14 32.990,- 4.600,- 3.900,- 19.990,- 600,- 01.03.-30.04.14 34.990,- 4.600,- 3.900,- 20.990,- 600,- 01.05.-30.06.14 39.990,- 6.400,- 5.600,- 20.990,- 600,- 01.07.-28.08.14 35.990,- 4.500,- 3.900,- 21.990,- 600,- 29.08.-10.12.14 39.990,- 6.600,- 5.700,- 20.990,- 600,- 04.01.-28.02.15 32.990,- 4.600,- 3.400,- 19.990,- 600,- popis: jedinečná elegance, osobní přístup a vysoce kvalitní služby jsou přednostmi tohoto luxusního hotelu v srdci Manhatttanu. Vybavení hotelu: restaurace a bary, kavárna, lázně, salon krásy, ka- deřnictví, obchodní centrum, parkování (za poplatek), konferenční prostory, prádelna, směnárna, babysitting. Stravování: snídaně v ceně. zábava a sport: fitness centrum, v blízkosti hotelu tenis, bruslení, půjčovna kol, jízda na koni, půjčovna člunů. pokoje: kabelová televize, telefon, data port, trezor, připojení vy- sokorychlostního internetu, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, minibar, kávovar, noviny zdarma, rádio s budíkem, žehlící souprava, klimati- zace. the waldorf towers ***** |cEntráLní MAnHAttAn tHE wALDorF towErS ***** obDobí 3 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-28.02.14 32.990,- 3.800,- 3.300,- 19.990,- 1.100,- 01.03.-30.04.14 36.990,- 7.700,- 6.700,- 20.990,- 1.100,- 01.05.-30.06.14 38.990,- 7.600,- 6.600,- 20.990,- 1.100,- 01.07.-28.08.14 38.990,- 6.700,- 5.800,- 21.990,- 1.100,- 29.08.-10.12.14 46.990,- 8.800,- 7.600,- 20.990,- 1.100,- 04.01.-28.02.15 32.990,- 3.800,- 3.300,- 19.990,- 1.100,- new york - nyc70

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

A new way to see the U.S. and beyond. US Airways. ©2010 US Airways, Inc. ADV10-1034 As the fifth largest airline in the United States, we offer nonstop flights to the U.S. from Frankfurt, London, Paris, Rome, Brussels, Amsterdam, Munich and Madrid. International travel through our Philadelphia and Charlotte, North Carolina hubs is easy and convenient. Through our hubs, connect to over 200 exciting U.S. cities like New York, Washington, DC, Los Angeles,Miami, Orlando and Las Vegas. Or, connect to popular destinations in Canada, Latin America and the Caribbean. And that’s not all. As a member of the Star Alliance™ network, US Airways serves more than 1,000 destinations in 175 countries worldwide. Contact your professional travel agent to book US Airways.

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Las Vegas uSA|Las Vegas I. 14 – 15 II. 17 – 17 III. 21 – 15 IV. 26 – 4 V. 31 – 6 VI. 37 – 2 VII. 40 – 11 VIII. 39 – 11 IX. 34 – 8 X. 27 – 6 XI. 19 – 7 XII. 14 – 10 Měsíc vzduch(°C) voda(°C) srážky(mm) Toronto USA New York Atlantic City Washington Philadelphia Grand Canyon N.P. Mexiko USA KANADA Whitehorse Dawson Fairbanks orage Orlando USA MontrealOttawa Pittsburgh DC Las Vegas Skagway Yukon Crossing Kluane Polární kruh Lake Erie KANADA Niagara Falls San Francisco USA Death Valley Los Angeles Tok N.P. Miami Kennedy Space CenterTampa Fort Myers Key West Albany N.P. Wrangler - St. Elias Lake Mead Hoover Dam Program zájezdu : 1. den oDLEt z prAHy Odlet z Prahy do Las Vegas. Transfer do ho- telu, případně půjčení vozu. Nocleh. 2. – 7. den LAS VEgAS Pobyt v Las Vegas za příjemného cinkání her- ních automatů. Vedle samotného pobytu v Las Vegas doporučujeme čerpat některý z fa- kultativních výletů na Grand Canyon - včet- ně prohlídky nové atrakce - totiž skleněné- ho mostu Skywalk nad kaňonem. Rovněž do- poručujeme pronájem vozu a celodenní vý- let do Národního parku Údolí smrti, koupání v nedalekém jezeru Lake Mead, nebo ná- vštěvu monumentální přehrady Hoover Dam vybudované na řece Colorado přibližně 50 km od Las Vegas. 4. den LAS VEgAS – prAHA Volno, transfer na letiště (vrácení vozu), odlet do Prahy. 5. den příLEt Do prAHy Las Vegas L A S V E g A S | u S A FAkuLtAtiVní VýLEty Jaké je tohle oslnivé město hazardu? Proč jej jedni zbožňují a jiní zatracují? Tyhle otázky si lidé kladou většinou až se vymaní z jeho kouz- la, opustí přeplněné ulice a vydají se vstříc opuštěným pouštím, které jej obklopují. Las Vegas je městem kasin, jejichž noblesa bere dech. Ulice bují zábavou, oslňují výbuchy svě- tel neonů, šokují obřími obrazovkami a uzem- ňují nepochopitelnými atrakcemi za miliony, miliony a miliony dolarů. Amerika|L A S V E G A S 9 dní / 7 nocí cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 7x nocleh v hotelu dle výběru cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • zpáteční transfer poplatek 1.300,- Kč • fakultativní výlety • vstupní autorizaci do USA. Žádáte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč proDLoužEní • pobyt v Las Vegas lze výhodně pro- dloužit o libovolný počet nocí, případ- ně zkombinovat s pobytem na Floridě či kdekoli jinde v USA pronáJEM Vozu • v Las Vegas Vám můžeme zajistit pronájem vozu s plným pojištěním: od 5.000,- Kč/týden EXo - 567 GRAND VOYAGER Přelet k západní straně Grand Canyonu, sestup na dno vr- tulníkem a plavba na raftu po řece Colorado (cca 6,5 hod.). cena: 6.490,- Kč ÚDOLÍ SMRTI Autobusový výlet do Národ- ního parku Údolí smrti. Oběd, vstup do rezervace a hotelové transfery v ceně (celý den). cena: 5.290,- Kč GRAND CANYON MOTORCOACH Cena: 2.890,- Kč (Grand Canyon busem, cca 15 hod.) VEGAS NEON LIGHTS Cena: 2.590,- Kč (Las Vegas vrtulníkem, cca 15 min.) PŘEHRADA HOOVER DAM Cena: 1.790,- Kč (cca 6 hod.) DRIVE UP WEDING Cena: 6.890,- Kč (svatební obřad bez vystoupení z vozu) MUZIKÁLY A SHOW Cena: od 2.490,- Kč (různá světoznámá vystoupení) LAS VEGAS MONORAIL Cena: 450,- Kč (zahrnuje 10 jízdenek) uSA - nevada72

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

73nevada - Las Vegas popis: jeden z nejstarších hotelů v Las Vegas, který stál v roce 1968 na počátku novodobého rozkvětu města. Hotel leží přímo na hlavní třídě Stripu a dobré jméno si získal zejména mezi rodinami s dětmi. Vybavení hotelu: restaurace, bary, kavárna, taneční sál, společen- ská místnost, bazén, vířivka, obchodní centrum, bankomat, obchod se suvenýry, parkování (zdarma), svatební obřady. Stravování: a la carte nebo all-you-can-eat bufet (za poplatek). zábava a sport: fitness, kasino, herny, adventuredome – ohromný sál uvnitř hotelu s mnoha atrakcemi pro malé i velké. pokoje: kabelová televize, telefon, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, kávovar, žehlící souprava, trezor, možnost připojení na vysokorych- lostní internet, klimatizace, lednička (na vyžádání). bw Mardi gras *** |oFF Strip bESt wEStErn MArDi grAS & cASino *** obDobí 7 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-31.03.14 31.990,- 700,- 600,- 22.990,- 0,- 01.04.-22.06.14 33.990,- 700,- 600,- 23.990,- 0,- 23.06.-04.09.14 37.990,- 700,- 600,- 27.990,- 0,- 05.09.-15.10.14 33.990,- 700,- 600,- 23.990,- 0,- 16.10.-10.12.14 33.990,- 700,- 600,- 23.990,- 0,- 04.01.-31.03.15 31.990,- 700,- 600,- 22.990,- 0,- popis: prvotřídní hotel na Stripu zachycuje všechny prvky francouz- ské metropole (od dlažebních chodníků po repliku Eiffelovky a Vítězného oblouku). Vybavení hotelu: restaurace, bar, bazén, lázně, vířivka, sauna, pá- ra,masáže, kadeřnický salón, obchodní centrum, bankomat, prádel- na, parkování (zdarma), internet, trezor, svatební obřady. Stravování: a la carte nebo all-you-can-eat bufet (za poplatek) Zábava a sport: fitness centrum, golf, tenis, kasino, poker, kabaret, divadlo, vyhlídkové lety helikoptérou. pokoje: kabelová televize, telefon, rádio, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, kávovar, žehlící souprava, trezor, masáže (možné na pokoji), klimatizace, lednička (na vyžádání). paris Hotel & casino **** |Strip pAriS LAS VEgAS HotEL & cASino **** obDobí 7 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-31.03.14 41.990,- 2.000,- 1.800,- 22.990,- 790,- 01.04.-22.06.14 41.990,- 1.900,- 1.700,- 23.990,- 790,- 23.06.-04.09.14 49.990,- 1.900,- 1.700,- 27.990,- 790,- 05.09.-15.10.14 41.990,- 1.900,- 1.700,- 23.990,- 790,- 16.10.-10.12.14 41.990,- 1.900,- 1.700,- 23.990,- 790,- 04.01.-31.03.15 41.990,- 2.000,- 1.800,- 22.990,- 790,- popis: mimořádně luxusní hotel, postavený v duchu starého Říma. Výzdoba zahrnuje antické motivy: sochy, fontány, lázně, zahrady, fó- ra, amfiteátr či koloseum. Vybavení hotelu: restaurace, bary, taneční sál, bazén, lázně, masá- že, sauna, výřivky, salón krásy, obchody, bankomat, parkování (zdar- ma), trezor, pořádání banketů, svatební obřady, internet, obchody Stravování: a la carte nebo all-you-can-eat bufet (za poplatek). zábava a sport: golf, aerobik, jóga, kasino, poker, ohnivá show boju- jících antických bohů, vyhlídkové lety helikoptérou. pokoje: kabelová televize, telefon, rádio, koupelna s WC, vysoušeč vlasů, žehlící souprava, minibar, masáže (možné na pokoji), klimati- zace, trezor, přístup na internet. caesar\'s palace ***** |Strip cAESAr\'S pALAcE ***** obDobí 7 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-31.03.14 47.990,- 3.000,- 2.700,- 22.990,- 790,- 01.04.-22.06.14 47.990,- 2.800,- 2.400,- 23.990,- 790,- 23.06.-04.09.14 53.990,- 2.900,- 2.500,- 27.990,- 790,- 05.09.-15.10.14 47.990,- 2.800,- 2.400,- 23.990,- 790,- 16.10.-10.12.14 51.990,- 3.500,- 3.000,- 23.990,- 790,- 04.01.-31.03.15 47.990,- 3.000,- 2.700,- 22.990,- 790,- Amerika|L A S V E G A S

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

uSA|Havaj Program zájezdu : 1. den oDLEt z prAHy Odlet přes Los Angeles či San Francisco do Honolulu na ostrově Oahu, případně na jiný z havajských ostrovů. Po příletu půjčení vo- zu (doporučujeme), případně transfer do hotelu a ubytování. 2. - 7. den HAVAJSkÉ oStroVy Pobyt u moře s nepřebernými možnostmi sportovního, společenského i poznávacího vyžití. Doporučujeme využít široké nabídky fakultativních výletů pro jednotlivé ostrovy a také zapůjčení vozu na libovolný počet dnů (pronájem rádi zajistíme). 8. den oDLEt Do prAHy Odlet do Prahy s přestupem v Los Angeles nebo San Francisku. 9. nebo 10. den příLEt Do prAHy H A V A J S k É o S t r o V y FAkuLtAtiVní VýLEty Vítejte v ráji pohádkových možností. Od vý- chodu do západu slunce zvou nekonečné plá- že, příkré útesy a ukryté zátoky ke koupání, surfování a potápění. To není zdaleka vše. Vždyť Havajské ostrovy to je rovněž exotická příroda, činné sopky, deštné pralesy, anana- sová pole, přátelští lidé a polynéská kultura. Havajské ostrovy sedí těm, kdo hledají odpoči- nek, zároveň uspokojí i nejnáročnější cestova- tele bažící po poznání. Co dodat? Snad jen ALOHA - čili vítejte… Amerika|H A V A J 10 dní / 7 nocí cEnA záJEzDu zAHrnuJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 7x nocleh v hotelu dle výběru cEnA záJEzDu nEzAHrnuJE • zpáteční transfer (na vyžádání) • fakultativní výlety • vstupní autorizaci do USA. Žádáte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov • pojištění léčebných výloh ERV 790,- Kč proDLoužEní • pobyt na Havajských ostrovech lze prodloužit o libovolný počet nocí, pří- padně připojit k poznávacím zájezdům do USA. pronáJEM Vozu • na Havajských ostrovech zajistíme pronájem vozu s plným pojištěním: od 5.800,- Kč/týden EXo - 569 OAHU – PEARL HARBOR Návštěva přístavu Pearl Harbor + prohlídka křižníku Arizona (cca 4 hod.). cena: 890,- Kč OAHU – OKRUH Okružní jízda ostrovem Oahu včetně návštěvy ananasové plantáže (cca 8 hod.). cena: 1.990,- Kč MAUI - NP HALEAKALA (VÝCHOD SLUNCE) Cena: 2.690,- Kč (cca 9 hod.) MAUI – HAANA Cena: 2.990,- Kč (cca 12 hod., výlet do městečka Haana, v ceně snídaně, oběd a nápoje v busu) KAUAI – VÝLET DO KAŇONU WAIMEA Cena: 1.990,- Kč (5 hod.) LETY HELIKOPTÉROU BIG ISLAND: let nad vulkanickými oblastmi Cena: 5.490,- Kč (cca 45 min) KAUAI: okružní let vrtulníkem nad ostrovem Cena: 5.490,- Kč (cca 60 min) MAUI: let vrtulníkem Hana/Haleakala Cena: 5.690,- Kč (cca 45 min) Havaj I. 27 25 69 II. 27 25 60 III. 28 25 48 IV. 28 25 28 V. 29 26 19 VI. 31 27 10 VII. 31 28 13 VIII. 32 28 12 IX. 32 28 19 X. 31 28 55 XI. 29 27 58 XII. 28 26 72 Měsíc vzduch(°C) voda(°C) srážky(mm) Havajské ostrovy Havaj-Oahu OAHU - Waikiki Beach uSA - Havajské ostrovy74

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

75Havajské ostrovy - oahu Amerika|H A V A J popis: velmi dobrý hotel s 295 pokoji se nachází v blízkosti pláže Waikiki. Hotel je vhodný i pro náročnější klientelu. Za příplatek lze garantovat výhled na moře nebo pokoj s kuchyňkou. Vybavení: 2 restaurace, bar, kavárna, venkovní bazén s velkou tera- sou, obchody se suvenýry, čistírna, prádelna, parkování (za poplatek). pláž: s jemným bílým pískem ve vzdálenosti 3 minut chůze od hotelu. Zábava a sport: vodní sporty na pláži. Stravování: bez stravy; možnost stravování a la carte v hot. restauraci. Vybavení pokojů: velmi dobře zařízené pokoje s klimatizací, koupel- na s WC a sprchou, TV, telefon, rádio s budíkem, lednička, trezor, balkon. Pokoj s výhledem na moře či s kuchyňkou za příplatek. Maximálně 4 osoby na pokoji. waikiki resort Hotel *** |wAikiki bEAcH – oAHu wAikiki rESort HotEL *** obDobí 7 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-31.03.14 46.990,- 1.700,- 1.500,- 31.990,- 290,- 01.04.-22.06.14 49.990,- 1.600,- 1.400,- 32.990,- 290,- 23.06.-04.09.14 51.990,- 1.600,- 1.400,- 33.990,- 290,- 05.09.-15.10.14 46.990,- 1.500,- 1.300,- 31.990,- 290,- 16.10.-10.12.14 46.990,- 1.600,- 1.400,- 31.990,- 290,- 04.01.-31.03.15 46.990,- 1.700,- 1.500,- 31.990,- 290,- popis: luxusní hotel s 858 pokoji pro náročnější klientelu. Vybavení: 2 restaurace, bar, kavárna, vlastní bazén s terasou, tropic- ká zahrada, lázně, fitness centrum, obchody, konferenční centrum, parkování za poplatek, půjčovna automobilů. pláž: s jemným bílým pískem přímo u hotelu. Zábava a sport: vodní sporty na pláži za poplatek (potápění, kánoe, katamarány). Stravování: bez stravy; možnost stravování a la carte v hot. restauraci. Vybavení pokojů: velmi dobře vybavené pokoje, koupelna s WC, fén, TV, telefon, rádio, žehlička a žehlicí prkno, minibar, lednička, kávo- var, trezor, balkon, možnost internetového připojení. Maximálně 4 osoby na pokoji. outrigger reef on the beach *** |wAikiki bEAcH – oAHu outriggEr rEEF on tHE bEAcH **** obDobí 7 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-31.03.14 57.990,- 3.100,- 2.700,- 31.990,- 490,- 01.04.-22.06.14 59.990,- 3.100,- 2.700,- 32.990,- 490,- 23.06.-04.09.14 61.990,- 3.100,- 2.700,- 33.990,- 490,- 05.09.-15.10.14 57.990,- 3.100,- 2.700,- 31.990,- 490,- 16.10.-10.12.14 56.990,- 3.100,- 2.700,- 31.990,- 490,- 04.01.-31.03.15 57.990,- 3.100,- 2.700,- 31.990,- 490,- popis: luxusní hotel skýtající souhru znamenitých služeb, tradiční ha- vajské pohostinnosti, nadstandardního komfortu ubytování a vynikající polohy v bezprostřední blízkosti pláže Waikiki Beach. Hotel: 2x restaurace, bar u bazénu a na pláži, vlastní pláž, možnost půjčení vozu, parkování ($30/den), fitness, bazén (ručníky pro hosty zdarma), vířivka, cca 60 obchodů se suvenýry, lázně, salon krásy. Vybavení pokoje: balkon, klimatizace, kávovar, vysoušeč vlasů, kou- pelna a WC, kabelová TV s možností služby „video on demand“, data port a možnost připojení vysokorychlostního internetu port, plášť, tre- zor, žehlící souprava, rádio, telefon. Za příplatek možnost ubytování s výhledem na moře či pokoj přímo před oceánem. Hyatt regency waikiki ***** |wAikiki bEAcH – oAHu HyAtt rEgEncy wAikiki ***** obDobí 7 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-31.03.14 64.990,- 4.200,- 3.600,- 31.990,- 490,- 01.04.-22.06.14 63.990,- 3.700,- 3.200,- 32.990,- 490,- 23.06.-04.09.14 64.990,- 3.700,- 3.200,- 33.990,- 490,- 05.09.-15.10.14 60.990,- 3.700,- 3.200,- 31.990,- 490,- 16.10.-10.12.14 59.990,- 3.700,- 3.200,- 31.990,- 490,- 04.01.-31.03.15 64.990,- 4.200,- 3.600,- 31.990,- 490,-

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

popis: hotel se 452 pokoji se nachází uprostřed tropického ráje s vy- hlídkou na zátoku Kailua s průzračně čistou vodou v blízkosti městeč- ka Kailua-Kona s mnoha restauracemi, obchůdky a atrakcemi. Vybavení: restaurace, bazén s dětským brouzdalištěm, fitness cent- rum, salon krásy, kadeřnické služby, lázně, masáže, obchůdky, na vy- žádání hlídání dětí (za poplatek), konferenční centrum. pláž: s jemným bílým pískem přímo u hotelu. zábava a sport: 4 tenisové kurty, vodní sporty na pláži, potápění, šnorchlování, v blízkosti hotelu golfové hřiště. Stravování: bez stravy; možnost stravování a la carte v hot. restauraci. Vybavení pokojů: koupelna s WC a sprchou, fén, klimatizace, TV, te- lefon, lednička, kávovar, trezor. Maximálně 4 osoby na pokoji. royal kona resort ***+ |oStroV HAwAii – big iSLAnD royAL konA rESort ***+ obDobí 7 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-31.03.14 48.990,- 1.600,- 1.400,- 32.990,- 700,- 01.04.-22.06.14 51.990,- 1.600,- 1.400,- 35.990,- 700,- 23.06.-04.09.14 53.990,- 1.800,- 1.400,- 36.990,- 700,- 05.09.-15.10.14 48.990,- 2.800,- 2.100,- 32.990,- 700,- 16.10.-10.12.14 47.990,- 2.800,- 2.100,- 32.990,- 700,- 04.01.-31.03.15 48.990,- 1.600,- 1.400,- 32.990,- 700,- popis: luxusní hotel s 523 pokoji leží 28 km severně od letiště v Kona. Hotel se nalézá v resortu Kohala v těsné blízkosti pobřeží. Vybavení: restaurace, bary, bazén s dětským brouzdalištěm, vířivka, fitness, husté tropické zahrady, obchody, salon krásy, kadeřnické služby, lázně, masáže, konferenční centrum, půjčovna automobilů. pláž: s jemným bílým pískem přímo u hotelu. zábava a sport: tenisové kurty, dvě 18-ti jamková golfová hřiště, vo- lejbal, vodní sporty na pláži (potápění, šnorchlování, kajaky). Stravování: bez stravy, možnost stravování a la carte v hot. restauraci. Vybavení pokojů: koupelna s WC, fén, nastavitelná klimatizace, TV, rádio s budíkem, kávovar, lednice, žehlička a žehlicí prkno, trezor, balkon. Maximálně 4 osoby na pokoji. Marriott waikoloa beach **** |oStroV HAwAii – big iSLAnD MArriott wAikoLoA bEAcH **** obDobí 7 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-31.03.14 56.990,- 3.200,- 2.800,- 32.990,- 400,- 01.04.-22.06.14 63.990,- 3.300,- 2.900,- 35.990,- 400,- 23.06.-04.09.14 69.990,- 3.900,- 3.400,- 36.990,- 400,- 05.09.-15.10.14 60.990,- 3.300,- 2.900,- 32.990,- 400,- 16.10.-10.12.14 61.990,- 3.400,- 3.000,- 32.990,- 400,- 04.01.-31.03.15 56.990,- 3.200,- 2.500,- 32.990,- 400,- popis: velmi pěkný hotel s 265 pokoji se nachází v srdci městečka Kihei s nákupním centrem a restauracemi. Vybavení: 2 restaurace, kavárna, venkovní bazén s dětským brouzda- lištěm, 2 vířivky, fitness centrum, obchody, konferenční centrum. pláž: s jemným bílým pískem v blízkosti hotelu. Zábava a sport: 2 tenisové kurty, vodní sporty na pláži. Stravování: bez stravy, možnost stravování a la carte v hot. restauraci. Vybavení pokojů: koupelna s WC, fén, klimatizace, stropní ventilá- tor, TV, telefon, rádio s budíkem, kávovar, lednička, trezor, žehlička a žehlicí prkno, balkon, možnost internetového připojení. Maximálně 4 osoby na pokoji. Maui coast Hotel *** |oStroV MAui MAui coASt HotEL*** obDobí 7 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-31.03.14 58.990,- 3.000,- 2.700,- 32.990,- 400,- 01.04.-22.06.14 56.990,- 2.400,- 2.000,- 35.990,- 400,- 23.06.-04.09.14 64.990,- 3.000,- 2.700,- 36.990,- 400,- 05.09.-15.10.14 54.990,- 2.400,- 2.000,- 32.990,- 400,- 16.10.-10.12.14 54.990,- 2.400,- 2.000,- 32.990,- 400,- 04.01.-31.03.15 58.990,- 3.000,- 2.700,- 32.990,- 400,- Amerika|H A V A J Havajské ostrovy - big island, Maui76

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

77Havajské ostrovy - Maui, kauai popis: luxusní resort s 510 pokoji se nachází v romantickém prostředí tropického ráje u pláže Kaanapali. Vybavení: 3 restaurace, bary, bazén s dětským brouzdalištěm, vířiv- ka, lázně, masáže, salon krásy, fitness, obchody, hlídání dětí (za po- platek), konferenční centrum, internet, půjčovna automobilů a lodí. pláž: s jemným bílým pískem přímo u hotelu. zábava a sport: tenisové kurty, golf, vodní sporty na pláži, potápění, šnorchlování, rybaření, jízda na koni. Stravování: bez stravy; možnost stravování a la carte v hot. restauraci. Vybavení pokojů: koupelna s WC, fén, nastavitelná klimatizace, TV, telefon, žehlička a žehlící prkno, lednička, kávovar, mikrovlnná trou- ba, trezor. Maximálně 4 osoby na pokoji. Sheraton Maui resort **** |oStroV MAui SHErAton MAui rESort **** obDobí 7 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-31.03.14 67.990,- 4.400,- 3.800,- 32.990,- 390,- 01.04.-22.06.14 71.990,- 4.500,- 3.900,- 35.990,- 390,- 23.06.-04.09.14 70.990,- 4.000,- 3.500,- 36.990,- 390,- 05.09.-15.10.14 65.990,- 4.000,- 3.500,- 32.990,- 390,- 16.10.-10.12.14 65.990,- 4.000,- 3.500,- 32.990,- 390,- 04.01.-31.03.15 67.990,- 4.400,- 3.800,- 32.990,- 390,- popis: tento nedávno zrenovovaný hotel nabízí havajské požitky v nejčistší podobě. Hotel se nachází v zátoce Wailua Bay na východní a rovněž nejzelenější straně ostrova, kde se pěstují cukrová třtina a kávové boby. Okolí hotelu nabízí nádherné pohledy na safírovou modř oceánu s pozadím svěže zelení porostlých hor. Vybavení: 2x bazén, vířivka, obchod se suvenýry, bar, prádelna, res- taurace, piknikové stoly, vlastní pláž s chráněným mořským bazénem vhodným pro děti bez rozdílu věku, společenská místnost, tenisové kurty, volejbalové hřiště, parkování zdarma. Vybavení pokoje: klimatizace, lednice, kávovar, vysoušeč vlasů, kou- pelna a WC, kabelová TV, data port, plášť, trezor, žehlící soupravou, rádio, telefon. Maximálně 4 osoby na pokoji. Aloha beach resort *** |oStroV kAuAi ASton ALoHA bEAcH rESort *** obDobí 7 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-31.03.14 45.990,- 1.100,- 1.000,- 32.990,- 700,- 01.04.-22.06.14 48.990,- 1.200,- 1.100,- 35.990,- 700,- 23.06.-04.09.14 51.990,- 1.200,- 1.100,- 36.990,- 700,- 05.09.-15.10.14 46.990,- 1.200,- 1.100,- 32.990,- 700,- 16.10.-10.12.14 46.990,- 1.200,- 1.100,- 32.990,- 700,- 04.01.-31.03.15 45.990,- 1.100,- 1.000,- 32.990,- 700,- popis: luxusní resort s 345 pokoji v zátoce Kalapaki, kde najdete plá- že nejjemnějšího písku a safírově modré laguny. Vybavení: restaurace, bar, kavárna, bazén s dětským brouzdalištěm, vířivka, lázně, masáže, salon krásy, fitness, půjčovna sportovního vyba- vení a automobilů, parkování (za poplatek), hlídání dětí (za poplatek). pláž: s jemným bílým pískem přímo u hotelu. zábava a sport: tenis, golf, jízda na koni, bowling, volejbal, vodní sporty na pláži (potápění, šnorchlování, windsurfing). Stravování: bez stravy, možnost stravování a la carte v hot. restauraci. Vybavení pokojů: koupelna s WC, fén, nastavitelná klimatizace, TV, videopřehrávač, telefon, rádio s budíkem, kávovar, žehlička a žehlicí prkno, trezor. Maximálně 4 osoby na pokoji. Marriott kauai resort **** |oStroV kAuAi MArriott kAuAi rESort **** obDobí 7 nocí noc navíc sgl pokoj/noc dítě/týden dítě/noc navíc 04.01.-31.03.14 64.990,- 3.800,- 3.300,- 32.990,- 400,- 01.04.-22.06.14 66.990,- 3.800,- 3.300,- 35.990,- 400,- 23.06.-04.09.14 70.990,- 3.900,- 3.300,- 36.990,- 400,- 05.09.-15.10.14 64.990,- 3.800,- 3.400,- 32.990,- 400,- 16.10.-10.12.14 64.990,- 3.800,- 3.300,- 32.990,- 400,- 04.01.-31.03.15 64.990,- 3.800,- 3.300,- 32.990,- 400,- Amerika|H A V A J

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

ZáPADNÍ KARIBIK|p l a v b a Miami ▲▲ ▲▲ Falmouth Georgetown Cozumel Great Stirrup Cay CENA ZáJEZDU ZAHRNUJE • leteckou přepravu a letištní taxy • 1x noc v hotelu 3* v Miami (bez snídaně) • 7x noc ve vnitřní dvoulůžkové kajutě 4* • plnou penzi během plavby • room service, portýrské služby, kajutového stewarda • dětský a mládežnický klub, animační služby • přístup na kulturní a sportovní akce CENA ZáJEZDU NEZAHRNUJE • servisní poplatek personálu $84/os/pobyt • transfery v Miami 2.100,- Kč/osoba • faultativní výlety během zastávek lodi • kadeřnický salon, masáže, sport. kurzy • služby českého delegáta/průvodce pokud není uvedeno u termínu jinak • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov EXO - 9020 Program zájezdu: 1. den ODLET Z PRAHY Po příletu transfer do hotelu (za příplatek), nocleh. 2. den MIAMI (USA) V poledne transfer do přístavu (za příplatek), nalodění – loď MSC DIVINA 4*. Vyplutí. 3. den PLAVBA 4. den FALMOUTH (JAMAJKA) Nenápadný starý přístav udiví unikátní architekturou tzv. Jamajského geor- giánského slohu a je památkou UNESCO. Nechcete-li strávit den na pláži nebo ve městě, vydejte se do okolní krajiny. 5. GEORGETOWN (GRAND CAYMAN) Kolumbus říkal Kajmanským ostrovům "Las Tortugas" – želvy. I když je jich tu stále mnoho, vžilo se později jméno nepřesně označující zde žijící leguány jako krokodýli. Den zde můžete strávit šnorchlováním s rejnoky, cyklovýletem po ostrově nebo lenošením na Sedmimílové pláži. 6. den COZUMEL (MEXIKO) Španělští objevitelé "Conquistadores" odsud spatřili poprvé břehy Mexika, když pátrali po zlatě a jiném bohatství. Na ostrově Cozumel naleznete poklady také pod hladinou moře. Jsou zde výborné podmínky pro potápění a šnorchlování. Na souši doporučujeme výlet do kdysi mocného mayského města Tulum. 7. den PLAVBA 8. den GREAT STIRRUP CAY (BAHAMY) Bělostné pláže, příjemné vlny Karibského moře, to je ten správný začátek exotické dovolené. Soukromý ostrov nabízí vodní sporty, překrásné pláže a další aktivity jen pro účastníky plavby. 9. den MIAMI (USA) Vylodění, transfer na letiště (za příplatek), odlet do Prahy. 10. den PŘÍLET DO PRAHY 10 dní / 8 nocí 24.01.- 02.02.2014 . . od 38.990,- Kč 11.02.- 19.02.2014 . . od 37.990,- Kč 21.02.- 02.03.2014 . . od 39.990,- Kč 11.04.- 20.04.2014 . . od 45.990,- Kč 09.05.- 18.05.2014 . . od 45.990,- Kč 01.08.- 10.08.2014 . . od 56.490,- Kč 29.08.- 07.09.2014 . . od 48.990,- Kč 12.09.- 21.09.2014 . . od 45.990,- Kč 10.10.- 19.10.2014 . . od 43.990,- Kč Příplatek za sgl kajutu . . . . . . . . od 7.200,- Kč Příplatek za vnější kajutu . . . . . . od 2.800,- Kč TECHNICKÁ DATA LODI: MSC Divina 4* Délka: 333 m Šířka: 38 m, 18 pater Posádka: 1.370 osob Hosté: 3.502 osob Rychlost plavby: 22,99 uzlů Výtlak: 139.400 t OKRUŽNÍ PLAVBY se staly synony- mem pohodlí, luxusu a dovolené na úrovni. Na plovoucích resortech najdete nejen luxusní ubytování, ale především řadu kulturních, sportovních a relaxačních aktivit. Budete překvapeni kvalitou stravy formou plné penze spolu s perfekt- ním přístupem personálu. Než se stačíte rozkoukat, ocitnete se již na tropickém pobřeží Karibiku či u ledovci pokrytém pobřeží Aljašky. Stačí jen zamknout strávit den na pláži či výletech. Amerika|P L A V B Y Amerika - plavby78

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Amerika|P L A V B Y LEdOVOu ŘÍŠÍ ALjAŠKY Program zájezdu: 1. den OdLET z PrAhY Přílet do Seattlu transfer do hotelu, volny program, nocleh. 2. den VYPLuTÍ zE SEATTLu Po poledni transfer do přístavu, nalodění - loď rhAPSOdY OF ThE SEAS 4*. Vyplutí. 3. den PrŮLIV InSIdE PASSAGE Plná penze. Plavba malebným průlivem Inside Passage. Volno k využití lázeňských a rekreačních zařízení lodi. Loď v těchto místech často doprovázejí velryby a kosatky. 4. den junEAu, ALjAŠKA Hlavní město Aljašky, do něhož nevede žádná silnice, bylo založeno roku 1880 a skrývá své největší poklady v okolní pří - rodě. Jako výlet doporučujeme jízdu psím spřežením. 5. den SKAGWAY, ALjAŠKA Výchozí bod všech odvážných mužů a zoufalců, které zachvátila roku 1898 zlatá horečka na Klondiku. Čilý obchod - nický ruch panuje v ulicích Skagway stále, i když zlatokopecké propriety dnes nejsou hlavním artiklem. Fakultativně možnost jízdy historickou železnicí do okolních hor. 6. den TrAcY ArM FjOrd Pozorování přírody ve fjordu Tracy Arm, na jehož konci se noří do vody ledovcová dvojčata Sawyer Glaciers. 7. den PrŮLIV InSIdE PASSAGE Plavba malebným průlivem Inside Passage. Volno k využití lázeňských a rekreačních zařízení lodi. 8. den VIcTOrIA (KAnAdA) Hlavní město provincie Britská Kolumbie své britské kořeny nezapře – pohodlně se usaďte a vychutnávejte po prohlídce města odpolední čaj v okázalém prostředí hotelu Empress. 9. den SEATTLE (uSA) Vylodění v Seattlu, transfer na letiště a odlet do Prahy. 10. den PŘÍLET dO PrAhY ▲▲ ▲▲ Skagway Seattle Juneau Inside Passage Tracy Arm Fjord Victoria cEnA zájEzdu zAhrnujE • leteckou přepravu a letištní taxy • 1x noc v hotelu 3* v Seattlu (bez snídaně) • 7x noc vnitřní kajuta 4* + přístavní poplatky • plnou penzi během plavby • room service, portýrské služby, kajutového stewarda • dětský a mládežnický klub • přístup na kulturní a sportovní akce cEnA zájEzdu nEzAhrnujE • servisní poplatek personálu €64/os/plavba • transfery v Seattlu 3.200,- Kč/osoba • faultativní výlety během zastávek lodi • kadeřnický salon, masáže, sport. kurzy • služby českého delegáta/průvodce pokud není uvedeno u termínu jinak • vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov EXO - 90310 dní / 8 nocí 29.05.- 01.06.2014 . . . 52.990,- Kč 05.06.- 14.06.2014 . . . . 53.990,- Kč 19.06.- 21.06.2014 . . . . 52.990,- Kč 26.06.- 05.07.2014 . . . . 52.990,- Kč 03.07.- 12.07.2014 . . . 60.990,- Kč 10.07.- 19.07.2014 . . . 60.990,- Kč 17.07.- 26.07.2014 . . . 60.990,- Kč 24.07.- 09.08.2014 . . . 63.490,- Kč 07.08.- 30.08.2014 . . . 59.990,- Kč Příplatek za sgl kajutu . . . . . . . . od 11.400,- Kč Příplatek za vnější kajutu . . . . . . od 3.600,- Kč TECHNICKÁ DATA LODI: Rhapsody of the Seas 4* Délka: 279 m Šířka: 32 m, 11 palub Posádka: 765 osob Hosté: 2.435 osob Rychlost plavby: 22 uzlů Výtlak: 78.490 t 79Amerika - plavby

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

bEz Víz, ALE S AutorizAcAcí 17. listopadu 2008 byla Česká a Slovenská re- publika definitivně zahrnuta do režimu Visa waiver program. Jinými slovy: občané obou zemí nemusejí při cestě do USA žádat o ví- zum, ktera nahrazena elektronickým systé- mem cestovních autorizací (EStA). Žádost podáváte na: https://esta.cbp.dhs.gov. Od září 2010 je registrace zpoplatněna částkou $14. Tu je možné uhradit pouze platební kar- tou přes internetové rozhraní žádosti. Případně registraci zajistí CK za 500,- Kč/os. Pokud chce cestující navštívit USA bez víz, musí vlastnit biometrický pas, který vydává ČR od září roku 2006, a internetovou autori- zaci formuláře ESTA. Doporučujeme si výtisk autorizace vzít s sebou na cestu. Autorizaci si zajistěte nejpozději tři dny před cestou. Autorizace platí dva roky, pokud vyprší plat- nost pasu, je nutné vyřídit autorizaci znovu. Bezvízový styk se týká cest do USA na krát- ké turistické či obchodní pobyty, s max. délkou 90 dní. Češi, plánující cestu do USA za jiným účelem, víza nadále potřebují. Pokud nebude autorizace automaticky u- dělena, je možné se obrátit na americkou ambasádu se standardní žádostí o vízum. Majitelé pasů, kteří dříve obdželi americké vízum, cestují do USA, aniž by potřebovali žádat o autorizaci ESTA. Limitujícím fakto- rem je pouze platnost pasu či víz. Bohužel, do kanady potřebují od roku 2009 občané ČR cestovní víza. S jejich vyřízením klientům pomůžeme za poplatek 2.500,- Kč/os. Občanů SR se vízová povinnost netýká. DoprAVA Mezi jednotlivými místy zájezdu je doprava zajištěna v autobusech, vozech pro maximál- ně 6 osob či mikrobusech pro max 10 osob s ohledem na počet cestujících, zvolený pro- gram zájezdu, pohodlí a množství zavazadel. Často používaným dopravním prostředkem pro zájezdy v USA (západ, východ, Florida) je tzv. 15-ti místný mikrobus (viz obrázek) pro max.10 klientů + řidiče (průvodce). Vozy jsou maximálně flexibilní a jsou určeny pro menší skupiny. Neskýtají sice pohodlí velké- ho autobusu (sedí v něm tři osoby vedle se- be), zato nejsou omezeny dopravními re- strikcemi, náročným profilem tratí či časový- mi limity. Velmi často umožní navštívit více míst nad rámec programu daného katalo- gem. Vozy jsou vybaveny klimatizací a audio systémem, který zajišťuje, že výklad prů- vodce je slyšet i v zadních částech vozu. Průvodce stanoví tzv. rotační systém, na je- hož základě dochází ke střídaní klientů v přední a zadní části vozu. rezervace před- ních míst v jakémkoli dopravní prostředku není v rámci zájezdů ESo travel možná. Početnější skupiny přepravujeme (pokud to umožňuje profil trasy) autobusy vybavenými klimatizací, ozvučením a WC.. ubytoVání Ubytování je na poznávacích zájezdech v USA a Kanadě zajištěno v hotelech/motelech kategorie 3* a vyšší. Pokoje jsou vybaveny kli- matizací, televizí, telefonem, koupelnou a WC. Zcela samořejmé bývá zdarma wi-fi při- pojení k internetu. Bazény bývají v hotelech přístupné do 21 hod. K běžné výbavě patří ká- vovar (na pokoji či recepci), fén, automat na led či prádelna a sušička. Varné konvice ne- jsou v hotelech obvyklé. Vaření čaje pomocí kávovaru je možné, byť ne úplně snadné. Hotely v USA umožnují ubytování 1 až 4 osob na jednom pokoji. Tři nebo čtyři osoby pak pouze v pokojích twin (dvě dvoulůžka na jednom pokoji – zpravidla o velikosti 2x dbl bed nebo 2x queen bed). Přistýlky ani poste- le navíc nelze garantovat. Ráno bývá k dispozici káva, čaj a v některých případech i tzv. kontinentální snídaně (ani jedno není pravidlem a nelze kvůli jejich ab- senci uplatňovat slevu). Každému z účastníků zájezdu (netýká se zájezdů 500, 505, 550 a 580) a zejména pak klientům s individuálním programem ) doporučujeme, aby se před ces- tou vybavili elektronickou platebni kartou (Visa, Mastercard, Discovery, American Express). Většina hotelů v USA a Kanadě kar- tu po klientovi automaticky vyžaduje coby záruku pro případ, že klient nad rámec před- placeného ubytování využije některé z nad- standardních služeb (telefon, pokojový bar, placené TV programy, filmové kanály apod.). CK nebude za klienta hradit žádnou z těchto služeb, ani se nebude aktivně podílet na re- klamačních řízení vzniklých z jejich užívání. StrAVoVání Není zahrnuto v ceně žádného zájezdu do USA a Kanady. Stravování je individuální sta- rostí každého klienta. Výdaje na stravu se pohybují mezi $20 až $35 na osobu a den. Průvodce však standardně zastavuje na oběd případně večeři v místech s koncentrací res- taurací, rychlého občerstvení, supermarke- tů, apod. Snídaně a stejně tak i večeře se řeší v rámci hotelu nebo jeho blízkém okolí. Některé s okruhů USA zahrnují v ceně i sní- daně a to kombinovanou formou. Snídaně tedy může být kontinentální (CB), americká (AB) či kanadská (CB), případně bufetová (BB). Upozorňujeme tedy, že snídaně není na každém hotelu stejná, přičemž její stan- dard se může značně lišit a to hotel od ho- telu, neboť každý hotel či hotelová síť s se- bou nese jiný standard. poJištění V základní ceně zájezdu je zahrnuto pojiště- ní proti úpadku cestovní kanceláře, a pojiš- tění odpovědnosti za škodu vzniklou z pro- vozu cestovní kanceláře - tedy pořadatele zá- jezdu, nikoli však pojištění léčebných výloh v zahraničí (PLVZ), které rádi na požádání za- jistíme. Každému z cestujících rovněž dopo- ručujeme uzavřít při podpisu smlouvy i při- pojištění proti stornu zájezdu, které klienta chrání před nepředvídatelnými zdravotními okolnostmi (událostmi) a s nimi spjatými ztrátami, pokud se čas události překrývá s ob- dobím, v němž je CK oprávněna uplatnit stor- no podmínky. Zároveň upozorňujeme, ze při- pojištění proti stornu zájezdu nelze uzavřít samostatně bez pojištění léčebných výloh v zahraničí. klient a jeho zavazadla jsou po- jištěny po dobu letu u leteckého dopravce. pEnízE Platebními kartami zaplatíme v USA téměř všude a všechno. Vzácně vejdeme do obcho- du, kde smíme použít kartu jen od deseti do- larů výše. Peníze jsou v USA papírové i kovo- vé. Americký dolar se dělí na 100 centů. Bankovky mají hodnoty $10, 20, 50 a 100. Mince (change) pak: čtvrťák (quarter) – $0,25, desetník (dime) – $0.10 pětník (nic- kel) – $0,05 a cent (penny) – $0,01. K výběru hotovosti slouží síť bankomatů ATM, které jsou v bankách, obchodech, čerpadlech, atd. Za výběr v bankomatu strhne poplatek ban- komat i mateřská banka. Výběr z ATM je te- dy nevýhodný. Oproti tomu platby kartami jsou zdarma. zda je i Vaše karta způsobilá k platbám v USA a Kanadě zjistíte dotazem jen a pouze ve Vaší bance, neboť cestovní kan- celář kartu nevydala a nemůže znát podmín- ky vydání příslušné platební karty. nAkupoVání Nákupní střediska – shopping mall jsou zpra- vidla na předměstích. Nejlevněji se nakupuje v obchodech wal-Mart, target či Sears, po- traviny v řetězcích Safeway, elektroniku v best buy nebo circuit city, drogistické zbo- ží pak v cVS či walgreens. V obchodech Dollar stojí každý kus zboží dolar. Cedule out- let označuje v USA výprodeje. Zboží je v nich o 40 a více procent levnější. K cenám zboží, naskočí při placení spotřební daň 3 – 12 %. Ceny na pultech jsou uvedeny bez daně! Obecně platí, že v USA je veškeré spotřební zboží o cca 30% lacinější než v ČR. Ceny potravin v supermaketech jsou pak až na výjimky srovnatelné. čASoVý poSun Vůči prAzE uSA – obLASt prAHA EAStErn 06.00 (–6 hod.) 12.00 hod. cEntrAL 05.00 (–7 hod.) MountAin 04.00 (–8 hod.) pAciFic 03.00 (–9 hod.) ALASkA 02.00 (–10 hod.) HAwAii 01.00 (–11 hod.) uSA80 inForMAcE A rADy nA cEStu inForMAcE A rADy nA cEStu 15-ti místný mikrobus

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

kucHyně Evropanům Američané připadají jako lidé žijící z hamburgerů, kuřat a hranolků. To je však falešné klišé. Z kulinářského hlediska jsou USA pestrou směsicí národních a kul- turních vlivů, které krystalizují i na talíři. Prakticky na každém kroku potkáme restau- race italské, čínské, japonské, korejské, in- dické, vietnamské či řecké. rEStAurAcE Při návštěvě restaurace nás potká pár rozdí- lů. Kupříkladu si ke stolu nesedáme automa- ticky, vyčkáme na číšníka, až nás usadí. S jí- delním lístkem přijde sklenice s čistou vo- dou. Salát je servírován jako první. Po skon- čení jídla nabídne číšník dezert a kávu, pak přinese účet. Jeden pro všechny stolující. V restauracích není zvykem večeři zapíjet pěti pivy – pokud však chceme zůstat a ještě “po- pít”, pak je dobré číšníka upozornit přede. Platíme hotově i kartou. Spropitné (tip) je očekáváno ve výši 15 až 20 procent útraty (více viz níže SPROPITNÉ)! Pokud je porce nad Vaše síly, směle požádejte o tzv. doggie bag – plastikovou krabici, ve které si jídlo od- nesete. Je to zcela normální. Nestyďte se! Často si všimneme značných rozdílů v cenách jídel v téže restauraci. Jde o obdobu našich hotových jídel tzv. lunch special, čili lev- nějších jídel podávaných v poledních hodi- nách. Nižší návštěvnosti čelí restaurace sle- vami tzv. happy hours. V určitou dobu, vět- šinou ve všední dny odpoledne či v podvečer, jsou vybraná jídla a nápoje levnější. Při objednávce alkoholu, třeba jen piva či ví- na, budeme v mnoha případech požádáni o ID (identification card) čili průkaz totož- nosti, cestovní pas nebo řidičský průkaz. Překvapeni mohou být zejména lidé, kterým je třicet až padesát. ID je bezpodmínečně vyžadováno při vstupu do barů a klubů. Pokud zapomenete, diskuze nemá smysl! FAStFooD Fastfoodové řetězce pomáhají šetřit čas i pe- níze. Na rozdíl od českých řetězců dostaneme v USA větší porce a přísady jako kečup, hořči- ci či majonézu zdarma. U studených nápojů platíme většinou za kelímek, a tudíž si může- me nápoj zdarma doplnit. Setkáme se i s fast- foody či restauracemi, které fungují na prin- cipu „all you can eat". Po zaplacení paušálu ($8 až 15) můžeme jíst do prasknutí. Z res- taurace však nesmí být nic vyneseno. řetězce: McDonald\'s (hamburgery), Burger King (hamburgery), Taco Bell (mexická jídla), KFC (kuřata), Pizza Hut (pizza), Arby’s a Wendy’s (hamburgery), Waffle House (steaky) SpropitnÉ (tip) Spropitné je nedělitelná součást amerického způsobu života a řada profesí je odkázána převážně na tyto příjmy. U těchto profesí se spropitné považuje za samozřejmost a jeho absence vyvolá nepříjemné situace. Jsou to číšníci, nosiči zavazadel, taxikáři, řidiči, prů- vodci a pokojské. Důležité je spropitné číšní- ků a řidičů autobusů, neboť z něj odvádějí daně bez ohledu, zda jej obdrží či nikoliv. Apelujeme na účastníky autobusových zá- jezdů, aby nikdy neopoměli předat řidiči spropitné ve výši $2-3/osoba/den! Abychom předešli případným konfliktům, je nutné si pamatovat následující: spropitné se platí v restauracích s obsluhou. Nechává se na stole po zaplacení účtu nebo se připisuje k účtu při jeho podpisu v případě placení kre- ditní kartou. nelze odejít bez spropitného! Dále se platí spropitné v některých americ- kých bufetech All-you-can-eat nebo steak- housech (např. Ponderosa nebo Sizzler), kde se jídlo předplácí u pokladny. Někde tu bývá spropitné zahrnuto v  ceně, ale obvykle po- stačí jeden dolar na osobu (nikoliv v drobných mincích!). V rychlých občerstveních typu MacDonalds, Wendy‘s, Burger King, Taco Bell, atd. se spropitné neplatí. Nosičům za- vazadel se platí obvykle 1 USD za 1 zavaza- dlo, taxikářům 10-15% z účtované ceny, po- kojským opět 1 USD za noc (nechává se na pokoji obvykle na lůžku a je zcela dobrovol- né). ALkoHoL Pití alkoholu je v mnoha částech USA stále považováno za cosi špatného, v některých státech na východu, indiánských rezerva- cích a Utahu koupíme alkohol jen ve speci- álních prodejnách – Liquor Store, v restau- racích pak běžně. Vždy je vyžadováno ID či- li průkaz totožnosti a věk 21 let. Pití na ve- řejnosti je, s výjimkou new orleans a flo- ridského key west, zakázáno a láhev či ple- chovka nesmí být vidět. Při nákupu dosta- neme alkohol v hnědém papírovém sáčku. kouřEní Kuřáci nemají v USA na růžích ustláno. Kouření je zakázáno v úředních budovách, autobusech, vlacích a letadlech. V restaura- cích bývají oddělené kuřácké sekce. Cigarety jsou drahé (cca $6 a více). tAXi Ježdění v USA taxíkem (taxi, cab) je běžné. Okrádání zákazníků prakticky neexistuje. Ři- dič je povinen zapnout při nástupu taxametr. Jedeme-li například čtyři, zaplatí každý z dří- ve vystupujících cenu na taxametru. Šoférovi necháme spropitné 10 – 15 % z ceny. tELEFonoVání V USA se při vytáčení meziměstského tele- fonního čísla volí nejprve 1, pak směrové čís- lo oblasti (obvykle uvedeno v závorce) a na- konec sedmimístné telefonní číslo. Při telefo- nování do ČR točíme nejdříve předvolbu 011. Čísla začínající 1-800 nebo 1-888 jsou zdar- ma. Značné částky uspoříme používáním te- lefonních karet (calling, prepaid card). Jsou k dostání na pumpách, v supermarketech. Ušetříme rovněž voláním přes Skype, Facetime či Viber, neboť vetšina hotelů mna- bízí wi-fi zdarma. S mobilním telefonem se dovoláme všude s  výjimkou velmi odlouče- ných oblastí. Podrobnosti sdělí váš operátor. intErnEt Přístup k internetu je zdarma ve veřejných knihovnách a rovněž v drtivé vetšině hotelů s výjimkou hotelů vyšší kategorie. poštA Poštovní úřady (Post Office) jsou ve všední dny otevřeny 9-17 hod. V sobotu zavírají v poledne. Poštovní schránky jsou modré. ELEktřinA A tV V USA používají v elektrické síti rozdílné na- pětí 110 voltů s frekvencí 60 herzů. Spotřebiče na 220 voltů nebudou fungovat bez přepínače napětí. Zdroje s rozsahem 110-220 voltů má dnes ale prakticky každý počítač, notebook, tablet, holící strojek, fo- toaparát ři kamera. Také zásuvky jsou v USA jiné. Redukci si můžete koupit v USA v ob- chodech s  elektronikou či supermarketech. Rovněž si můžete koupit v ČR univerzální re- dukci pro celý svět, tzv. ježka. cEStuJEME VozEM Při cestování po USA a Kanadě je auto ne- zbytností. V obou státech je platný meziná- rodní řidičský průkaz podle ženevské úmluvy, ale zpravidla si vystačíte pouze s národním ři- dičským průkazem. Benzín stojí v průměru okolo $4 za galon (3,8 l). Ve městech je po- volena rychlost cca 60 km/hod, mimo města 100 - 110 km/hod, na dálnicích 110 – 130 km/hod. Pokud je na křižovatce značka STOP s nápisem 4WAY či ALL WAY platí, že první z křižovatky odjíždí ten, kdo první i přijel. V USA je dovoleno zatáčet doprava na červe- nou, pokud není vyznačeno jinak. Pravidlo neplatí v New Yorku. Blikající červená zna- mená totéž, co STOP. kLiMA Počasí dokáže v USA nachystat mimořádná překvapení. Změny mohou být náhle a tep- lotní výkyvy přicházejí ze dne na den dokon- ce i z hodiny na hodinu. Jižní státy a oblasti Velkých plání na středozápadu charakterizují v létě velká tepla. Totéž platí o jižní části at- lantického pobřeží, Floridě a státech u Mexického zálivu. Tam se navíc přidá i ne- snesitelná vlhkost. Na americkém jihozápadě a v jižní Kalifornii jsou léta také horká, ale suchá. Na jihu Arizony, Kalifornie, Nového Mexika a Texasu panují v létě teploty kolem 30 – 40 stupňů Celsia. Naopak západní pobřeží je trvale pod vlivem Tichého oceánu a klima je zde po ce- lý rok stabilní. Věčné léto trvá na jihu Kalifornie, na Floridě a na jihu Texasu. DÉLkA A pLocHA HMotnoSt 1 inch (palec) 2,54 cm 1 ounce (unce) 28,35 g 1 cm 0,39 palce 1 gram 0,035 kg 1 feet (stopa) 30,3 cm 1 pound (libra) 0,45 kg 1 m 3,28 stopy 1 kg 2,20 libry 3 feet 1 yard 1 US tuna 907 kg 1 yard 0,91 m 1 britská tuna 1016 kg 1 m 1,09 yardu obJEM (DutÉ Míry) 1 mile (míle) 1,61 km US gallon (galon) 3,78 l 1 km 0,62 míle 1 l 0,26 US galonu 1 acre (akr) 0,40 ha 81kanada yy 100 80 60 40 20 0 -20 -40 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 tEpLotA °F °C průMěrnÉ DEnní tEpLoty VE VybrAnýcH MěStEcH uSA A kAnADy (o c) MěSíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. New York 2o 4o 9o 14o 20o 25o 28o 27o 23o 17o 11o 6o Washington 6o 8o 13o 19o 24o 29o 31o 30o 26o 20o 14o 8o Miami 24o 26o 27o 29o 31o 32o 33o 33o 32o 29o 27o 26o San Francisco 14o 16o 17o 18o 18o 20o 20o 21o 22o 21o 18o 15o Las Vegas 14o 17o 21o 26o 31o 37o 40o 39o 34o 27o 19o 14o Seattle 8o 11o 13o 15o 18o 21o 24o 24o 21o 16o 11o 8o Yellowstone -5o -2o 2o 6o 11o 16o 21o 21o 16o 9o 1o -4o Grand Canyon 7o 8o 11o 16o 21o 27o 29o 27o 24o 18o 11o 7o Anchorage -6o -3o 1o 7o 13o 17o 18o 17o 13o 4o -2o -4o Toronto -3o -2o 3o 11o 18o 23o 27o 25o 21o 14o 7o 0o

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Foto: soukromý archiv Ivany a Karla Gottových Karel Gott cestuje s profesionály Dovolená 2013

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.Všeobecné smluvní podmínky ESO travel a.s.,se sídlem Korunovační 22,170 00 Praha 7,IČO 27957039 DIČ CZ27957039 jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu, které poskytuje na základě koncesní listiny (dále jen „Podmínky“). 2.Všeobecné smluvní podmínky ESO travel a.s. tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy nebo jiné smlouvy uza- vřené mezi zákazníkem a ESO travel a.s. Článek I. - PŘEDMĚT SMLUVNÍHOVZTAHU Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji: 1.zájezdů (§ 1,odst.1 zák.č.159/1999 Sb.) nebo 2.ubytovacích,stravovacích,dopravních a jiných služeb jako jednotlivéslužbydleindividuálníhopožadavkuzákazníka,jakonapříkladpořádáníseminářů,služebníchcest(dá- le jen „jednotlivé služby“). Článek II. -VZNIK SMLUVNÍHOVZTAHU Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří ESO travel a.s.,se sídlem Korunovační 22,170 00 Praha 7 a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká na základě zákazníkem řádně vyplněné a podepsané písemné ce- stovní smlouvy potvrzené cestovní kanceláří ESO travel,případně jejím zplnomocněným zástupcem. Článek III. - ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHOVZTAHU Účastníky smluvního vztahu jsou: 1.ESO travel a.s.,se sídlem Korunovační 22,170 00 Praha 7,IČO 27957039 zapsaný v obchodním rejstříku ve- deném Městským soudem v Praze oddíl B.vložka 12329,který do smluvního vztahu vstupuje prostřednictvím sí- tě vlastních prodejních míst nebo prostřednictvím obchodních zástupců (dále jen „ESO travel“) a 2.Zákazník,kterým může být jak fyzická,tak právnická osoba (dále jen „zákazník“). Článek IV. - CENA ZÁJEZDU 1.Cenyzájezdůzahrnujídopravu,transferyzanaletištěvmístěpobytu,letištníabezpečnostnítaxy,palivovýpří- platek a stravování podle vlastního výběru,případně program během zájezdu,průvodce u skupinových zájezdů, není-li v popisu zájezdu uvedeno jinak,nebo i další služby uvedené v cestovní smlouvě. 2. Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho zahájením a ceny jednotlivých služeb před jejich poskyt- nutím.Cenu zájezdu platí objednavatel zájezdu v hotovosti nebo platební kartou v provozovnách CK nebo ban- kovnímpřevodem(popř.složenkou)naúčetCKuvedenýmvcestovnísmlouvě.Zazaplacenícenysepovažujepod- le formy úhrady den převzetí hotovosti či platby platební kartou a nebo den připsání platby na účet ESO travel. 3. Objednavatel zájezdu je povinen celou cenu zájezdu uhradit tak, aby byla nejpozději 28 dnů před datem za- hájení zájezdu složena v provozovnách CK nebo připsána na účet CK. 4. Cenová garance společnosti ESO travel. Ceny zájezdů byly kalkulovány na základě měnových kurzů platných před30dnypovydáníaktuálníhokatalogovéhoceníku.CestovníkancelářESOtraveldisponujemechanismy,kte- ré tlumí dopad výkyvů jednotlivých měn na ceny našich zájezdů,a je schopna z vlastních zdrojů a na základě vy- sokých akontací v zahraničí absorbovat až 10% pokles kurzu české koruny vzhledem k aktuálním katalogovým cenám bez změny ceny zájezdu.V případě,že by pokles kurzu koruny byl vyšší,bude cestovní kancelář ESO tra- vel nucena přistoupit k ukončení platnosti ceníků a vydání ceníků nových,kalkulovaných na základě nových kur- zů. 5.Cenu zájezdu uvedenou ve smlouvě je ESO travel oprávněna jednostranně zvýšit: a) při zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot b) při zvýšení plateb spojených s dopravou,např.letištních,bezpečnostních a přístavních poplatků c) při zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10% o částku odpovídající procentní výši změny kurzu služeb zaplacených v cizí měně. Rozhodný den, kdy byla stano- vena cena služeb,je uveden v katalogu,ceníku nebo jiné formě nabídky zájezdů. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Zákazníkjepovinendo5dnůodoznámeníozvýšenícenyzájezduuhraditrozdíl.Připorušenítohotozávazkumá ESO travel právo od cestovní smlouvy odstoupit (§ 852g obč. zák.) a platí ustanovení článkuVIII – storno pod- mínky. ČlánekV. - PLATEBNÍ PODMÍNKY 1. Cestovní kancelář ESO travel má právo na zaplacení objednaných služeb před jejich poskytnutím a čerpáním. 2. Cestovní kancelář je oprávněna požadovat zálohu ve výši 30% z celkové ceny zájezdu (včetně fakultativních služeb).Tato záloha je splatná při podpisu cestovní smlouvy. 3. Doplatek musí být uhrazen tak, aby nejpozději 28 dní před odletem byl připsán na účet cestovní kanceláře ESO travel. 4.PřiuzavřenícestovnísmlouvyuautorizovanéhoprodejcesložízákazníkzálohunaúčetcestovníkancelářeESOtra- vel.Doplatek zájezdu poukáže zákazník přímo na účet cestovní kanceláře ESO travel.Autorizovaný prodejce není in- kasnímmístemcestovníkancelářeESOtravel.CKbudepovažovatpovinnost zákazníkauhraditcenuzájezduzaspl- něnouažokamžikem,kdyjíbudečástkazazájezdpředána,resp.připsánanaúčet.Poplatkyzazměnyvknihovánía odstoupení od smlouvy (stornopoplatky) jsou splatné ihned.Je-li zřejmé,že cestovní smlouva bude uzavřena v době kratšínež30 dnůpředdatemzahájenízájezdu,jezákazníkzájezdupovinenuhraditceloucenuzájezdu,tedy100% ceny,vdenpodpisucestovnísmlouvyzákazníkem. 5.VpřípaděnedodrženítermínuúhradycenyzájezduzákazníkemjecestovníkancelářESOtraveloprávněnazájezdzru- šitbezdalšíhoupozorňováníaodsmlouvyodstoupit.Zákazníkhradínákladyspojenésezrušenímcesty(stornopoplat- ky).VlodnípřepravěsetatoodpovědnostřídíMezinárodníúmluvouvztahujícísekpřepravěosobazavazadelnamo- řizedne13.12.1974ajejímProtokolemzroku1976(tzv.Athénskoudohodou). 6.Zákazník má nárok na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny zájezdu.Bez úplného zaplacení ceny zájez- duaostatníchslužebvcenězájezdunezahrnutých,nemázákazníknároknaplnění(poskytnutíslužeb)zestranyCK. 7.U jednotlivých služeb je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny při vzniku smluvního vztahu.U zájezdů na zvláštní objednávku (na vyžádání) je CK oprávněna vyžadovat zaplacení zálohy až ve výši 100% ceny zájez- du,pokud není domluveno jiným způsobem. 8.Případné slevy vyhlášené CK po datu podpisu cestovní smlouvy zákazníkem zájezdu,nemají vliv na cenu plat- nou v době podpisu cestovní smlouvy zákazníkem zájezdu. ČlánekVI. - PRÁVAA POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA 1.K základním právům zákazníka patří zejména: a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb. Pokud bez zavinění cestovní kanceláře ESO travel dohodnuté služby nevyčerpá,nemá právo na jejich náhradu. b) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách c) právo kdykoliv před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy dle článkuVIII. d) právo na reklamaci vad a její vyřízení v souladu s Reklamačním řádem ESO travel a článkem X.této smlouvy, e) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou obsahem smlouvy příp. v dalších doku- mentech,před nepovolanými osobami f) u zájezdů právo na poskytnutí nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu dalších písemných podrobných infor- mací o všech skutečnostech,které jsou pro zákazníka důležité a které jsou ESO travel známy,pokud nejsou ob- saženy již v cestovní smlouvě nebo v katalogu, který byl zákazníkovi předán, které se dotýkají smluvně sjedna- ných a zaplacených služeb g) právo obdržet doklad o povinném pojištění cestovní kanceláře pro případ jejího úpadku, obsahující označení pojišťovny,podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. 2.K základním povinnostem zákazníka patří zejména: a) poskytnout cestovní kanceláři ESO travel součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb,zejménaúplněapravdivěuvádětúdajevesmlouvěapředložitdokladycestovníkancelářípožadovanépro zajištění zájezdu,vč.jakýchkoliv změn takových údajů a předložit další doklady k žádosti o udělení víz,pokud si tuto službu u CK objednal b) zajistit u osob mladších 15ti let doprovod a dohled dospělého účastníka,obdobně zajistit doprovod a dohled osob,jejichž zdravotní stav to vyžaduje c) předložit souhlas zákonného zástupce v případě,že zákazník starší 15ti let a mladší 18ti let hodlá uzavřít ce- stovní smlouvu/smlouvu na služby čerpané v zahraničí c) zaplatit cenu zájezdu v souladu s článkem IV.těchto podmínek a zaplacení prokázat dokladem d) převzít od cestovní kanceláře ESO travel doklady potřebné pro čerpání služeb (letenky,vouchery,cestovní po- kyny),řádně si je překontrolovat a řídit se jimi,a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu,odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady a řídit se cestovními pokyny a ústními pokyny zástupce ESO travel e) bez zbytečného odkladu sdělovat ESO travel své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb f) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzitu (platný cestovní do- klad,víza,doklad o zdravotním pojištění,apod.pokud je vyžadováno),dodržování pasových,celních,zdravotních a dalších předpisů a pravidel dané země,do které cestuje.Zákazník zájezdu je povinen zajistit,aby účastníci zá- jezdu,v jejichž prospěch uzavřel cestovní smlouvu,měli u sebe po celou dobu zájezdu veškeré doklady o zapla- cení a na požádání je předložili ke kontrole pracovníkům CK. Příslušníci jiného státu než ČR jsou povinni se in- formovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují a potřebná víza si obstarat.Veškeré ná- klady,které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení,nese zákazník g) veškeré závady a odchylky od objednaných služeb bezodkladně ihned po jejich zjištění na místě oznámit píse- mně zástupci cestovní kanceláře ESO travel a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění h) zdržet se jednání,které by mohlo ohrozit,poškodit,omezovat či odpuzovat ostatní účastníky zájezdu i) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo ESO travel a uhradit případnou škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení,kde čerpal služby zajištěné dle cestovní smlouvy j) řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné ESO travel určené osoby a dodržovat stanovený program k) splnit očkovací,popř.další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí,pro které jsou stanoveny mezinárodní- mi zdravotnickými předpisy l) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové odstoupení od smlouvy ESO travel oznámit a za- platit odstupné dle článkuVIII. m) z účasti na zájezdu nevyplývá pro zákazníka právo na žádné jiné plnění a služby než ty,které tvoří součást vý- slovně stanoveného programu a zaplacené ceny zájezdu. Jakékoli další služby mimo předem sjednaný rozsah, včetně služeb souvisejících s onemocněním, úrazem či úmrtím účastníka v průběhu zájezdu (tj. léčení v zahrani- čí,náhradní přeprava do ČR,apod.) jsou službami,které může CK poskytnout jen na podkladě objednávky a ná- sledné úhrady takových dodatečně vyžádaných služeb. n) klient je odpovědný za správné uvedení svého jména/příjmení a spolucestujících v cestovní smlouvě. 3.K povinnostem zákazníků – právnických osob dále patří: a) seznámit své účastníky s těmitoVšeobecnými smluvními podmínkami cestovní kanceláře ESO travel, jakož i s dalšími informacemi,které od ESO travel obdrží,zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb b) v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zájezd, seznámit účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny, který obdržel dle článku XI. c) zabezpečit,aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků,které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník d) určit vedoucího skupiny v případě,kdy podle dohody s ESO travel není zajištěn doprovod průvodcem ESO tra- vel.Tento vedoucí organizačně zabezpečuje řádné poskytnutí služeb od dodavatelů,dbá na plnění programu slu- žeb. ČlánekVII. – POVINNOSTIA PRÁVA ESO travel 1.KprávůmapovinnostemzákazníkůuvedenýmvčlánkuV.sevztahujíodpovídajícípovinnostiaprávaESOtravel. 2.ESO travel je povinna pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech,týkajících se sjednaných služeb,které jsou pro zákazníka důležité a které jsou ESO travel známy. 3.ESO travel není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb. 4. ESO travel je povinna mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku dle zákona 159/1999 Sb. v plat- ném znění,na základě níž vzniká zákazníkovi,s nímž ESO travel uzavřel cestovní smlouvu,právo na plnění v pří- padě pojistné události.ESO travel je povinna v těchto případech předat zákazníkům současně s cestovní smlou- vou doklad pojišťovny,který obsahuje informace o uzavřeném pojištění,zejména označení pojišťovny,podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. 5.Náhradu škody vzniklou z porušení závazku ESO travel ze smlouvy,není ESO travel povinna nahradit nad část- ku přesahující omezení v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána.V letecké přepravě se tak odpovědnostřídíÚmluvouosjednoceníněkterýchpravidelvmezinárodníleteckédopravězedne28.5.1999(tzv. Montrealskou úmluvou) a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č.2027/97,ve znění na- řízení č.889/2002 ze dne 13.května 2002,které vychází z Montrealské úmluvy a vztahuje se jak na mezinárod- ní,tak na vnitrostátní leteckou dopravu. ČLÁNEKVIII. - ZRUŠENÍA ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEBA JEJICH PRÁVNÍ NÁSLEDKY a) Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu v průběhu zájezdu a čerpání služeb 1.ESO travel je oprávněna zrušit zájezd a jednotlivé služby před zahájením jejich čerpání,jestliže z objektivních důvodů nebo ekonomických důvodů nemůže dodržet podmínky smlouvy.ESO travel má dále právo zrušit zájezd nebo jednotlivé služby v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí,které lze na ní rozumně požadovat.Změny a odchylky jednotlivých služeb cestovní kanceláře ESO travel od dohodnutého obsahu smlouvy jsou v nutných případech přípustné a CK je k nim oprávněna.Takovéto změny je povinna zákazníkovi oznamovat v nejkratším možném termíně.Jedná se zejména o změny druhu dopravy,letec- ké společnosti,typu letadla,trasy a termínu letu event.programu během zájezdu.Pokud zákazník nejpozději do 5 dnů od obdržení návrhu změn cestovní smlouvy od cestovní smlouvy neodstoupí, pak platí, že s navrženými změnami souhlasí ( § 852e obč.zák.).Jestliže změna smlouvy vede ke zvýšení ceny zájezdu,je zákazník povinen uhradit ESO travel rozdíl v ceně zájezdu ve lhůtě určené v návrhu na změnu smlouvy. 2.Cestovní kancelář ESO travel neručí za případné zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických důvodů,z důvodů nepříznivého počasí,popřípadě z důvodů přetížení vzdušných koridorů.Cestující musí při plá- nování přípojů, dovolené, obchodních termínů, apod. brát v úvahu možnost výrazného zpoždění. Cestovní kan- celář ESO travel neručí za škody,které mohou cestujícím vzniknout v důsledku zpoždění.V těchto případech CK nenahrazuje služby,které v důsledku těchto změn nemohly být vyčerpány a neodpovídá za případné škody,kte- ré by tím mohly zákazníkovi vzniknout.V případě nočních letů,kdy je přílet do místa určení v nočních hodinách, se celá noc účtuje.V případě zpoždění nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od smlouvy. 3.Cestovní kancelář si vyhrazuje právo zrušit zájezd,jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků uve- deného u jednotlivých zájezdů.Jestliže ESO travel zruší zájezd z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazní- ků, je povinna tuto skutečnost zákazníkovi písemně oznámit, nejpozději však ve lhůtě do 7 dní před zahájením zájezdu. 4.CestovníkancelářESOtraveljeoprávněnaprovádětoperativnězměnyprogramuaposkytovanýchslužebvprů- běhu zájezdu,pokud z vážných důvodů není možné zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet.V takovém případě je cestovní kancelář povinna: -zabezpečitnáhradníprogramaslužbyvkvalitěarozsahupokudmožnoshodnéneboblížícísekpůvodnímpod- mínkám,resp.odpovídající zaměření zájezdu - vrátit zákazníkovi plnou cenu služeb,za které nebylo poskytnuto náhradní plnění - poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě.V případě,že cestovní kancelář ESO travel zajistí jako náhradní plnění služby ve stejném rozsa- hu (např.ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší kategorie),jsou další nároky zákazníka vůči cestovní kance- láří vyloučeny. 5. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace,stávky,dopravní problémy, zavedení vízové povinnosti, neštěstí a další okolnosti, které cestovní kancelář ESO travel nemohla o- vlivnit ani předvídat). V těchto případech nemá zákazník právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu ani na od- stoupení od smlouvy. U poznávacích zájezdů upozorňujeme na určitá omezení návštěv historických, nábožen- ských a jiných pamětihodností ve dnech státních,náboženských svátků nebo oslav v místě pobytu. Lodní společnosti si vyhrazují právo změnit trasu plavby, případně plavbu zrušit. Důvodem takového kroku mo- hou být povětrnostní či bezpečnostní podmínky,aktuální politická situace,epidemie nebo jiné neočekávané udá- losti spadající do kategorie vis major.Nachází-li se loď na moři,má absolutní právo rozhodování kapitán daného plavidla.CK ESO travel nemá na takové změny a rozhodnutí žádný vliv a nepřebírá proto za tyto změny žádnou odpovědnost.V takových případech klientům nevzniká nárok na odškodnění za plavbu nebo její část. 6.U plaveb si lodní společnosti vyhrazují právo na změnu kajuty z bezpečnostních,kapacitních či jiných důvodů. V případě změny bude klientovi poskytnuta kajuta minimálně stejné, nebo vyšší kategorie. CK ESO travel nemá na takové změny a rozhodnutí žádný vliv a nepřebírá proto za tyto změny žádnou odpovědnost. 7. U zájezdů pořádaných cestovní kanceláří ESO travel je první a poslední den určen především k zajištění do- pravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu.V tomto smyslu nel- ze tudíž reklamovat event.zkrácení pobytu. 8.V případě, že bude na základě překnihování hotelu nutné ubytovat zákazníka v jiném hotelu, uskuteční se u- bytování v hotelu stejné nebo vyšší kategorie.Překnihování může být i na část pobytu.Další nároky vůči cestov- ní kanceláři ESO travel jsou vyloučeny. 9.Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odlet,má cestovní kancelář ESO travel nárok na plnou úhradu ce- ny zájezdu. b) Změny smluvních podmínek na základě přání zákazníka ESO travel na přání zákazníka,je-li to podle okolností možné,provádí změny podmínek sjednaných ve smlouvě. Provedení takových změn podléhá zaplacení poplatku ve výši a za podmínek níže uvedených.Poplatky se účtují vždy za každou osobu včetně dětí. V případě změny jména cestujícího nebo hotelu v téže destinaci (pokud je toto možné) účtuje ESO travel poplatek: - od potvrzení přihlášky do 31.dne před odletem 5.000,- Kč nebo skutečně již vynaložené náklady, - od 30.dne před odletem se změna knihování posuzuje jako zrušení zájezdu a postupuje se dle uvedených stor- novacích podmínek.Změna termínu odjezdu a destinace je vždy posuzována jako zrušení původní objednávky a nové zaknihování. Článek IX. - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVYA STORNOPODMÍNkY 1.ESOtraveljeoprávněnapředzahájenímzájezdunebočerpánímslužeb,kromějinýchdůvodůuvedenýchvtěch- to podmínkách, od smlouvy odstoupit i z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu zrušení jednotlivých služeb. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručí ESO travel zákazníkovi. Účinky odstoupení od smlouvy na- stávají dnem doručení oznámení. 2.Odstoupí-li zákazník od cestovní smlouvy a důvodem odstoupení není porušení povinnosti cestovní kanceláře stanovené cestovní smlouvou nebo Občanským zákoníkem,nebo odstoupí-li CK od cestovní smlouvy před zahá- jenímzájezduzdůvoduporušenípovinnostizákazníka,jeCKpozákazníkovioprávněnapožadovatzaplaceníod- stupného. 3. Není-li tedy důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností ESO travel stanovené smlouvou nebo odstoupí-li ESO travel před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákaz- ník povinen zaplatit ESO travel odstupné ve výši: 1.000,- Kč za osobu od potvrzení přihlášky do 60.dne před odletem 30% z celkové ceny zájezdu od 59.dne do 30.dne před odletem 50% z celkové ceny zájezdu od 29.dne do 21.dne před odletem 70% z celkové ceny zájezdu od 20.dne do 15.dne před odletem 80% z celkové ceny zájezdu od 14.dne do 4.dne před odletem 100% z celkové ceny zájezdu od 3. dne před odletem a zruší-li zákazník zájezd v den odletu, nedostaví se k odletu nebo odlet zmešká. Platí však,že zákazník je vždy povinnen minimálně uhradit skutečně vzniklé náklady,především na leteckou pře- pravu,lodní přepravu a ubytování. 4. ESO travel má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny. Pro výpočet odstupného platí den,kdy nastaly účinky odstoupení. 5.Cestovní kancelář ESO travel může před nástupem cesty odstoupit s okamžitou platností od smlouvy nebo po započetí cesty smlouvu vypovědět v těchto případech: a) neprodleně,když cestující vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu.Cestujícímu v takovém případě nevzniká nároknavráceníalikvotníčásticenyslužeb,kterénebylyčerpányadálejezákazníkpovinenuhraditcestovníkan- celáři náklady spojené se zpáteční dopravou.V případě závažného porušení právních předpisů ČR nebo navští- veného státu účastníkem zájezdu. Průvodce zájezdu či delegát je pak oprávněn takového účastníka ze zájezdu vykázat bez nároku na náhradu nevyužitých služeb. b) 7 dní před započetím cesty při nesplnění minimálního počtu osob uvedeného v katalogu nebo v dodatečných podmínkách.Zákazník je obratem informován a je mu nabídnuta změna cestovní smlouvy/knihování. c) 7 dní před termínem zahájení zájezdu,jestliže uskutečnění zájezdu je pro cestovní kancelář ESO travel ekono- micky neúnosné, protože náklady vynaložené na uskutečnění cesty výrazně překračují náklady plánované. Zákazník je okamžitě informován a je mu nabídnuta změna. d) Bez stanovení lhůty – okamžitě v důsledku tzv.vyšší moci,tj.z příčin,kterým cestovní kancelář ESO travel ne- mohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. Cestovní kancelář ESO travel má právo na úhradu dosud po- skytnutých služeb.V případě přerušení cesty z důvodů vyšší moci je cestovní kancelář ESO travel povinna učinit veškerá opatření k dopravení cestujících zpět.Dodatečné náklady s tím spojené pak nesou obě strany rovným dí- lem. 6. Předem stanovenou cenou se rozumí prodejní cena včetně všech účastníkem zakoupených fakultativních slu- žeb.Předem stanovená cena nezahrnuje zvláštní slevy poskytované ESO travel. 7.Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady ESO travel a smluvně sjednané nebo právním předpi- sem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb. 8. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly ú- činky odstoupení od smlouvy.Do počtu dnů se nezapočítává den odletu na příslušný zájezd,pobyt,apod. 10.Nenastoupí-li zákazník na zájezd,či nevyčerpá-li službu cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo z důvodu,že nesplnil povinnost dle čl.V, hradí 100% předem stanovené ceny. Článek X. – REKLAMACE 1.Rozsah,podmínky,lhůty a způsob uplatnění odpovědnosti za vady služeb (dále jen reklamace) jsou upraveny zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zejména pak § 852i, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spo- třebitele. Vpřípaděvadněposkytnutýchneboneposkytnutýchslužeb,ježbylysjednányvesmlouvěsESOtravel,vznikázá- kazníkovi právo na reklamaci. CK odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené cestovní smlouvy.Způsob uplatnění reklamace,postup vyřizování reklamace,jakož i rozhodnutí o reklamaci blíže upravu- je Reklamační řád ESO travel,který je zákazníkům k dispozici ve všech provozovnách ESO travel a na webových stránkách společnosti. 2.Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných ESO travel (reklamace) musí být uči- něno vážně,určitě a srozumitelně. Zákazník musí uplatnit své právo u CK bez zbytečného odkladu,nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájez- du, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy. Doporučujeme její uplatnění v místě reklamovaných služeb, a to proto, že uplatnění reklamace na místě umož- ňuje cestovní kanceláři,resp.jejímu delegátovi zajistit odstranění vady,s odstupem času je průkaznost i objektiv- nost posouzení a řádného vyřízení reklamace velmi obtížná a ne vždy možná. Cestovní kancelář je povinna při- jmout reklamaci v kterékoliv svojí provozovně, v jejím sídle a dále prostřednictvím svého delegáta, resp. pověře- ného zástupce v zahraničí. 4. Cestovní kancelář je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Povinností zákazníka je povinnost poskytnout součinnost k řádnému vyřízení reklamace, a to zejména dodat všechny potřebné dokumenty a doklady,dále umožnit přístup do reklamovaných ubytovacích prostor (je-li před- mětem reklamace ubytovací služba) apod.Lhůta pro vyřízení reklamace cestovní kanceláří je 30 dnů. 5. Je-li uzavření cestovní smlouvy zprostředkováno jinou cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, jsou lhůty stanovené právními předpisy podle předchozího odstavce zachovány,i pokud tak zákazník učinil řádně a včas u zprostředkující cestovní kanceláře nebo cestovní agentury. CK neručí za úroveň služeb a akcí, které si zákazník objedná na místě a jejichž organizátorem není CK. 6.V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce ESO travel či jiného ESO travel pověřeného zástupce a poskytnutá služba má vady,je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči do- davatelům/ poskytovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí. 7.Nastanou-li okolnosti,jejichž vznik,průběh a příp.následek není závislý na vůli,činnosti a postupu ESO travel (vis major) nebo okolnosti,které jsou na straně zákazníka,na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyuži- je objednané, zaplacené a ESO travel zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ce- ny nebo na slevu z ceny. Článek XI. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍA POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE 1.SoučástízájezdůaslužebcestovníhoruchuESOtravelnenípojištěníléčebnýchvýlohzákazníkaprocestyapo- byt v zahraničí ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlou- vy.Pojištění je pouze u leteckého dopravce.Za poškození nebo ztrátu zavazadla při letecké přepravě přebírá veš- kerou odpovědnost letecká společnost.Tato zodpovědnost je omezena na 20,- USD za kilogram. 2.Zákazník má možnost uzavřít pojištění pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ,že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy prostřednictvím ESO travel, a ten na vyžádání zákazníka tako- véto pojištění při uzavírání smlouvy zprostředkuje. 3.Pokud zákazník nevyužije možnosti uzavřít pojištění pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ,že zákazníkovi vzniknou náklady s odstoupením od smlouvy prostřednictvím ESO travel nebo pokud zákazník nebude ani indi- viduálně pojištěn pro uvedené případy, bere na vědomí, že nese sám plnou odpovědnost, náklady a rizika s tím související.Důrazně upozorňujeme na nutnost uzavřít minimálně pojištění léčebných výloh v zahraničí u některé ze známých cestovních pojišťoven.Podrobnější informace o cestovním pojištění a o pojištění storna cesty a nevy- užité dovolené obsahuje katalog CK, úplné znění pojistných podmínek je k dispozici v CK.V případě zakoupení cestovního pojištění klientem přímo jako součásti cestovní smlouvy,je CK v destinaci prostřednictvím svého prů- vodce/delegáta nápomocna,pokud je to možné,k řešení pojistné situace.U pojistných smluv,které klient neza- koupí přímo jako součást zájezdu,ale individuálně,nemůže být CK při řešení nenadálé situace z provozních dů- vodů nápomocna. CK není oprávněna vstupovat do vztahu mezi zákazníkem a pojišťovnou, působí pouze jako prostředník pro sjednání pojistné smlouvy a smluvní vztah v oblasti pojištění vzniká mezi pojišťovnou a zákazní- kem. Cestovní kancelář ESO travel je povinna po celou dobu své účinnosti mít ve smyslu příslušných ustanovení záko- na č 159/99 Sb. uzavřenu pojistnou smlouvu (tato smlouva je uzavřena u ETISC ITP, s r.o. Křižíkova 36 a, Praha 8, číslo smlouvy 1120000001) na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z dů- vodů svého úpadku: a)neposkytnezákazníkovidopravuzmístapobytuvzahraničídoČeskérepubliky,pokudjetatodopravasoučástí zájezdu b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě,že se zájezd neuskutečnil c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části. Cestovní kancelář ESO travel je povinna předat zákazníkovi doklad pojiš- ťovny,obsahujícínázevpojišťovny,podmínkypojištěníazpůsoboznámenípojistnéudálosti.Tentodokladjeplat- nýpouzevespojeníspotvrzenímoúhraděcenyzájezdu/zálohy.Nárokyzákazníka,kterémuvzniklyproticestovní kanceláři v důsledku neplnění cestovní smlouvy,přecházejí na pojišťovnu,a to až do výše plnění,které mu pojiš- ťovna poskytla. Článek XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Platnost těchto podmínek se vztahuje na služby poskytované cestovní kanceláří ESO travel jen tehdy, není-li ce- stovní kanceláří stanoven,či předem sjednán rozsah vzájemných práv a povinností jinak,a to vždy písemnou for- mou.Zákazníci potvrzují podpisem cestovních smluv,že jsou jimVšeobecné podmínky známy,rozumějí jim,sou- hlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímají.Veškeré údaje a pokyny obsažené v katalogu a ceníku cestovní kan- celářeESOtraveloslužbách,cenáchacestovníchpodmínkáchodpovídajíinformacímznámýmvdobětiskuace- stovní kancelář si vyhrazuje právo jejich změny do doby uzavření cestovní smlouvy se zákazníkem. Katalog i ce- ník jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy,tak jako i „Důležité informace – obsah,rozsah a další podmínky po- skytování služeb“,které jsou zpřístupněny na www.esotravel.cz. Tyto Podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.9.2009. Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů Souhlasím,aby mé osobní údaje uvedené na této smlouvě zpracovávala cestovní kancelář ESO travel a.s.se síd- lem v Korunovační 22, 170 00 Praha 7 v souladu se zákonem č.101/200 Sb.Tento souhlas uděluji až do píse- mného odvolání.Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům cestovní kanceláře ESO tra- vel a.s. a dále osobám, které jsou oprávněny služby poskytované CK ESO travel a.s. nabízet a poskytovat. Dále prohlašuji, že jsem zmocněn a podpisem této smlouvy uděluji souhlas ve smyslu paragrafu 5 odst. 2 zák. č.101/200 Sb.,rovněž i jménem všech uvedených na této smlouvě.

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/

Vy cestujete, my se staráme www.ERVpojistovna.cz Nezapomeňte na cestovní pojištění TravelLine od specialistů z ERV Evropské „ komplexní pojištění na cesty do celého světa „ neomezená aktivní asistence, síť Euro-Center na všech kontinentech „ k dispozici i varianta obsahující pojištění storna za 790 Kč až na 24 dní

http://www.floowie.com/sk/citaj/rotaceusa-amp-can-2014/