Slovenský stolný tenis č. 1/2018



http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

Slovenský STOLNÝ TENIS 28. ročník 1/2018 Postup Tatiany Kukuľkovej na olympijské hry mládeže Wang Yang a Barbora Balážová majstrami Slovenska

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

2

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

obsah SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2018 Foto na prednej strane obálky: Tatiana Kukuľková ● foto: archív SSTZ 2 ROZHOVOR Splnený olympijský sen Rozhovor s Barborou Balážovou 4 MAJSTROVSTVÁ EURÓPY DO 21 ROKOV Čech Polanský šampiónom vo dvojhre 6 MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA Majstrovské tituly pre Wanga a Balážovú 8 kvalifikácia me družstiev 9 Z KUCHYNE VV SSTZ 10 ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÍ 11 VETERÁNI 12 čo dnes robí... Vladimír Mihočko st. 13 očami reprezentačných trénerov 14 predstavujeme trénera 15 stolnotenisové talenty 16 čo nového u susedov Česká republika 18 TRÉNERSKÉ OKIENKO 20 slovenský pohár mládeže 22 regionálne zväzy 23 TURNAJ osobnostÍ 24 osobnosti stolného tenisu inak 25 pracujú pre sstz 26 Z histórie 27 právny servis 28 JUBILANTI 30 STOLNOTENISOVÉ KLUBY TTC Záhorská Bystrica 31 SVETOVÉ REBRÍČKY K 1. 4. 2018 32 kvíz 33 kvalifikácia na oH mládeže 2018 Milí čitatelia, je pre mňa veľmi potešujúce, že sa náš časopis postupne zaraďuje k takému periodiku, aké si my, stolnotenisoví nadšenci, predstavuje- me. Už v minulom čísle som avizoval, že od roku 2018 postupne po- zmeníme koncepčnú aj grafickú stránku časopisu tak, aby sa stal ešte modernejším a prístupnejším pre celú stolnotenisovú verejnosť. Naj- významnejšou zmenou je však najmä to, že od tohto čísla vychádzame nie polročne, ale už štvrťročne. Z toho vyplývajú aj zmeny v presune jednotlivých rubrík či vytvorení nových, aby bol časopis pútavejší, ale hlavne, aby ste si v každom čísle našli tie najaktuálnejšie informácie zo stolnotenisového diania nielen na Slovensku. Už pomaly tradične pokračujeme v úvode každého čísla s profilovým rozhovorom, v ktorom tentokrát predstavujeme našu najlepšiu stolnú tenistku Barboru Balážovú. Udalosťou prvého štvrťroka boli majstrov- stvá Európy mužov a žien do 21 rokov v bieloruskom Minsku, kde Tatia- na Kukuľková skončila v dvojhre v osemfinále na rakete neskoršej víťaz- ky Rusky Tailakovej. Aj tak je to však pre našu reprezentantku, čerstvú účastníčku tohtoročných olympijských hier mládeže, dobrý výsledok, najmä, keď v tejto vekovej kategórii zostáva ešte tri roky. Detailnejšie sa venujeme aj slovenskému šampionátu jednotlivcov, na ktorom maj- strovské tituly získali po trojročnej prestávke Wang Yang a Barbora Ba- lážová. Do kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy družstiev v roku 2019 vstúpili reprezentácie mužov a žien SR úspešne, keď si zhodne 3:1 poradili s Ukrajinou, resp. Belgickom. V novej rubrike Čo dnes robí... si pripomenieme niekdajšieho špičkového hráča a neskôr ústredného tré- nera SSTZ Vladimíra Mihočka st. Práca mentálneho kouča bude tentoraz témou ďalšej aktuálnej rubriky – Predstavujeme trénera. Od tohto čísla vás budeme oboznamovať aj so stolným tenisom v okolitých krajinách – tentokrát to bude Česká republika. Okrem ďalších tradičných rubrík začíname aj s charakteristikou regionálnych stolnotenisových zväzov či predstavovaním osobností stolného tenisu inak ako len prácou pre stol- notenisové hnutie. Na záver si môžete vyskúšať aj svoje znalosti v kvíze z histórie a pravidiel stolného tenisu. V súvislosti so zmenou periodicity vy- dávania z polročnej na štvrťročnú si uvedo- mujeme, že práca na príprave časopisu tak bude oveľa náročnejšia a intenzívnejšia. O to viac však budeme netrpezlivo čakať na vašu odozvu a konštruktívne pripomienky, ktoré budú viesť k ešte väčšiemu skvalitne- niu nášho časopisu. V menej celej redakcie vám sľubujem, že pre časopis budeme ro- biť všetko to, čo bude v našich silách. Tibor Kollár, šéfredaktor Foto na zadnej strane obálky: Wang Yang, Barbora Balážová – majstri Slovenska pre rok 2018 ● foto: archív SSTZ SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS – časopis pre priaznivcov stolného tenisu 28. ročník, číslo 1/2018 Vydavateľ: Slovenský stolnotenisový zväz, Černockého 6, 831 53 Bratislava, IČO: 30806836 Šéfredaktor: RNDr. Tibor Kollár Redaktor: Dr. Ján Vaniak Spracovanie výsledkov: Ing. Tomáš Šereda, Jakub Cibula Úprava textov: RNDr. Tibor Kollár Predseda redakčnej rady: PhDr. Zdenko Kríž Členovia redakčnej rady: JUDr. Daniel Fink, Ing. Anton Hamran, Mgr. Bc. Ivica Hatalová, Ing. Branislav Kalužný, RNDr. Tibor Kollár, Dr. Ján Vaniak Redakcia: Černockého 6, 831 53 Bratislava, tel.: 02/4488 4042, fax: 02/4488 8615, e-mail: casopis@sstz.sk, www.sstz.sk Dizajn a typografia: RNDr. Tibor Kollár – TIGEO, Majcichov Tlač: Kasico, a. s., Bratislava Časopis Slovenský stolný tenis vychádza od roku 1991. Periodicita vydávania: štvrťročne. Náklad: 500 ks. Nepredajné. Uzávierka čísla: 31. 3. 2018. Číslo vychádza v apríli 2018. Vyhradzujeme si právo na jazykovú úpravu. Nevyžiadané materiály nevraciame. © Slovenský stolnotenisový zväz, Černockého 6, 831 53 Bratislava

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

2 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2018 ROZHOVOR Čo všetko malo vplyv na to, že budeš profesionálnou stolnou tenistkou? Moji rodičia ako mladí tiež športovali a viedli mňa aj mojich dvoch bratov odma- lička k športu. Myslím si teda, že najväčší vplyv a zásluhu na mojej stolnotenisovej kariére mali najmä moji rodičia a  potom tréner Dušan Michalka. Narodila si sa v Topoľčanoch, ktoré boli a sú na Slovensku známe ako stolnoteniso- vé mesto. Vnímala si to v detstve aj ty? Samozrejme. Bola tam veľmi veľká základňa najmä dievčat, a  teda aj veľká konkurencia. Možno aj to bol jeden z dô- vodov, prečo ma to tak „chytilo“ a chcela som byť najlepšia. Vieš, že si slovenskou jednotkou bez prerušenia od roku 2011? Určite ma to veľmi teší, pretože je za tým veľmi veľa tvrdej práce a odriekania. Teší ma hlavne výhra na tohtoročnom slo- venskom šampionáte, kde som hrala po dvoch rokoch absencie a po návrate kvôli zraneniu a stratila som iba jeden set... Splnený olympijský sen Rodáčka z Topoľčian sa stolnému tenisu venuje od svojich šiestich rokov, vzorom pri jej úplnom začiatku kariéry bol starší brat Michal. Jej domovským klubom sa stal ŠKST Topoľčany, kde sa jej venoval najmä tréner Dušan Michalka. Po- čas svojej mládežníckej kariéry absolvovala celkovo osem európskych šampionátov mládeže, z toho päťkrát v kategórii kadetiek a trikrát medzi juniorkami. Získala na nich spolu 11 medailí, z toho štyri zlaté, dve strieborné a päť bronzových. Ako osemnásťročná odišla z Topoľčian do Nemecka. Postupne hrávala v nemeckých kluboch Hannover 96 (jeden rok), Tusem Essen (šesť rokov) a v súčasnosti je prvú sezónu hráčkou francúzskeho Grand Quevilly. Je sedemnásobnou majs- terkou Slovenska vo dvojhre, okrem toho získala päť titulov vo štvorhre a deväť titulov v zmiešanej štvorhre. Jej najväčšími úspechmi sú osemfinále na MS a strieborná medaila na ME v zmiešanej štvorhre (s Ľ. Pištejom) z roku 2013. Najlepšia slo- venská stolná tenistka, účastníčka olympijských hier 2016 v Riu de Janeiro a aktuálne historicky prvá slovenská hráčka medzi najlepšími ôsmymi pármi sveta (s Češkou Matelovou) na prestížnom turnaji Grand Finals 2017 Barbora Balážová.

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

3 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2018 dúcnosti vedela predstaviť aj ako trénerku. Pokiaľ ide o súkromný život, určite by som sa jedného dňa chcela stať aj matkou. Ženský stolný tenis na Slovensku nie je v súčasnosti aj v porovnaní s okolitými kra- jinami na takej úrovni, akú by sme si všetci predstavovali. Čo by sa podľa teba malo udiať, aby sa to v budúcnosti zmenilo? Myslím si, že počas posledného roka sa veľa vecí zmenilo. Zväz investuje viac finančných prostriedkov do hráčov. Hlavne mládež má možnosť odohrať viac turnajov a  má vytvorené lepšie tréningové príle- žitosti. Myslím si tiež, že máme celkom nádejnú generáciu junioriek. Tu by som určite podčiarkla výsledky Tatiany Kukuľ- kovej, ktorá sa prebojovala na olympijské hry mládeže a určite má právom aj miesto v ženskej reprezentácii SR. Čo by si poradila malým stolným te- nistkám, ktoré sa chcú stať „novou“ Bar- borou Balážovou? V prvom rade, každý z nás je iný a jedi- nečný. Tvrdou drinou, poctivým tréningom a disciplínou je však možné čokoľvek. Keď človek naozaj chce, vie dosiahnuť to, čo si zaumieni. Aj zo svojej skúsenosti viem, že sny sa plnia, keď pre ne človek obetuje aj kus seba. ● zhováral sa: Tibor Kollár ● foto: archív Barbory Balážovej a SSTZ Čo považuješ doteraz za svoj najcen- nejší úspech – striebro z  majstrovstiev Európy, účasť na olympijských hrách či účasť na Grand Finals? Všetkysúpremňavýznamné,alenajcen- nejšia je určite účasť na olympijských hrách, pretože to bol môj splnený detský sen. Ako vzniklo spojenie s  tvojím aktuál- nym francúzskym klubom Grand Quevilly? Keďže činnosť môjho bývalého klubu Tusem Essen sa kvôli finančným dôvodom skončila, musela som sa porozhliadnuť po inom klube. A tiež som cítila, že po siedmich rokoch v Nemecku potrebujem zmenu. Viem, že je to ešte ďaleko, ale napriek tomu, máš už nejaké predstavy o svojom živote po skončení hráčskej kariéry? Mojím cieľom sú momentálne olympij- ské hry v japonskom Tokiu v roku 2020. A čo sa týka obdobia po skončení hráčskej karié- ry, myslím si, že by som si samu seba v bu- Neuvažovala si aj o inej športovej ka- riére ako je stolnotenisová? Nie, nikdy, v tomto smere som mala od začiatku jasno. Ktorý z  tvojich mládežníckych hráč- skych úspechov si ceníš najviac? Všetky majú určite cenné miesto v mo- jom srdci, ale asi tie najhlavnejšie sú pre mňa úspechy na ME, a to dvakrát zlato v štvorhre so Sabine Winter a dvakrát s Ri- tou Pesotskou, potom striebro v dvojhre medzi kadetkami a bronz medzi juniorkami. V  roku 2010 si ako osemnásťročná odišla za stolným tenisom do Nemecka. Na ktorú z tvojich dvoch nemeckých za- stávok si spomínaš radšej? Určite na Tusem Essen, kedže som tam strávila krásnych šesť sezón. Ľudia v klube boli pre mňa ako rodina a v ťažších chví- ľach ma vždy dokázali podržať. Doteraz je tvojím najväčším úspe- chom zo šampionátov medzi dospelými strieborná medaila v zmiešanej štvorhre s Ľubom Pištejom z roku 2013. Nebola si napriek tomu sklamaná, že po vyrovna- nom finálovom zápase bolo z toho nako- niec „len“ striebro? Prvé pocity sú, myslím, že vždy po pre- hratom finálovom zápase, miernym skla- maním. Dali sme však do toho všetko a ne- máme si čo vyčítať. Niekedy treba uznať, že súper je v danom zápase lepší. V minulom roku si sa stala historicky prvou slovenskou účastníčkou na prestíž- nom turnaji Grand Finals pre najlepších stolných tenistov sveta? Aký je to pocit? Pocit je to úžasný, keďže to bol jeden z našich snov a cieľov spoločne s  mojou partnerkou zo štvorhry Hankou Matelo- vou. Hlavne po tom, ako som sa zranila, je to viac-menej zázrak, že sa nám to podari- lo práve minulý rok. ROZHOVOR So svojimi súčasnými tímovými spoluhráčmi z francúzskeho klubu Grand Quevilly Juniorské majsterky Európy (so Sabine Winter) Úspešný česko-slovenský pár (s Hanou Matelovou)

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

4 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2018 majstrovstvá európy do 21 rokov na druhej strane to garantovalo, že Slo- vensko bude mať zastúpenie v štvrť- finále a  bude hrať o medailu. Vo večer- nom štvrťfinále sa stretla víťazná slovensko- poľská dvojica s nasadenými Turkami. Turci počas celého zápasu ťažili z  vynikajúceho servisu a zo vzájomnej zohratosti. Kalužný s Kotowskim robili v každom sete pod tlakom chyby, čo bolo rozhodujúce. Kvalitu turecké- ho páru potvrdil aj fakt, že sa stali celkovými víťazmi vo štvorhre a majstrami Európy. Nedarilo sa dievčatám, keď obidva páry prehrali tesne 2:3 aj napriek tomu, že Kukuľková s bieloruskou Nikitchankou patrili medzi nasadené páry. Výsledkom európskeho šampioná- tu bo­ lo pre Slovákov jedno umiestnenie do 8. miesta a dve do 16. miesta. Všetci setu udávala rytmus hry a pomerne vyso- kým rozdielom vyhrala tri sety. V piatom sete ešte mala Kukuľková šancu znížiť ne- priaznivý vývoj zápasu na 2:3, ale po jej nevyužitých štyroch setbaloch Tailaková premenila hneď prvú možnosť a rozhodla zápas vo svoj prospech. Tailaková svoju vý- konnosť potvrdila aj celkovým víťazstvom na majstrovstvách a titulom majsterky Eu- rópy. Napriek prehre však treba Kukuľkovú pochváliť za dobrý a bojovný výkon počas celého turnaja. Jej účasť v osemfinále je veľmi dobrý výsledok, najmä keď zostáva v tejto vekovej kategórii ešte tri roky. O niečo lepšie sa darilo Slovákom v sú- ťaži štvorhier, v ktorej nastúpili všetci naši reprezentanti. Väčšiu radosť pre slovenské farby urobili muži, keď obidva páry Kaluž- ný-Kotowski (POL) a Brat-Špánik postúpili medzi šestnástku najlepších. Vzhľadom na žreb sa, žiaľ, stretli už v ďalšom kole, ale Hralo sa v päťhviezdičkovom komple- xe hotela Mariott v hale Falcon, kde bola ubytovaná aj časť účastníkov. Slovenské družstvo ubytovali v hoteli Olymp, ktorý bol rovnako kvalitný a spĺňal tie najprís- nešie požiadavky na kvalitu a spokojnosť účastníkov. Hrací systém bol pomerne zložitý, po prvom skupinovom kole postúpilo 24 najlepších do druhého skupinového kola, v ktorom pribudlo ešte osem priamo na- sadených hráčov. Žiaľ, zo Slovákov do tejto časti súťaže postúpila len Tatiana Kukuľ- ková. Po kvalitnom výkone sa jej podarilo prekonať aj túto prekážku a postúpila do tretieho stupňa súťaže medzi posledných 16 hráčiek. Tu sa hralo už k.o. systémom. Kukuľkovej priradil žreb Tailakovú z  Ruska. Žreb jej veľmi neprial, lebo aj podľa jej slov hrá zle proti takémuto typu hráčky. Tailaková s výnimkou druhého Slovenská výprava na majstrovstvách Európy mužov a žien do 21 rokov v bieloruskom Minsku Čech Polanský šampiónom vo dvojhre V bieloruskom Minsku sa v dňoch 8. až 11. 3. 2018 organizovali v poradí 2. majstrovstvá Európy mužov a žien do 21 rokov. Organizátori sa zhostili tejto udalosti s plnou vážnosťou a zobrali to ako generálku na budúcoročné Európske hry, ktoré tiež budú v tomto meste. Účastníkom poskytli fantastické podmienky, ktoré často nevídať ani na majstrovstvách sveta alebo na iných vrcholných svetových podujatiach.

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

5 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2018 majstrovstvá európy do 21 rokov účastníci okrem Kalužného zostávajú v ka- tegórii do 21 rokov aj budúci rok. Turnaj im tak poskytol reálny obraz ich výkonnosti a majú celý rok na to, aby bol ďalší šampi- onát pre nich úspešnejší. Z pohľadu celkového hodnotenia vý- sledkov sa v kategórii mužov do 21 rokov potvrdila správnosť nasadenia a všetci favoriti potvrdili svoje rebríčkové postave- nie. Polanský z Česka potvrdil svoju suve- rénnosť dvoma medailovými umiestnenia- mi (zlato z dvojhry a bronz zo štvorhry). Vo finálovom zápase v dvojhre okrem súpera Pleteu z Rumunska bojoval aj so svojím zra- nením ruky, keď v každej prestávke medzi setmi musel byť ošetrovaný. Napriek tomu dotiahol finálový zápas do úspešného kon- ca a v siedmom sete zvíťazil najtesnejším rozdielom 12:10. Bronzové stupňe zhodne obsadili Jorgič (SLO) a Sipos (ROU). Veľmi dobrým výkonom potvrdil svoju kvalitu aj úradujúci majster Európy v juniorskej ka- tegórii Sgouropoulos z Grécka, ktorý pre- hral v štvrťfinále z Pleteaom v siedmom sete najtesnejším rozdielom. V kategórii žien do 21 rokov získali ab- solútnu dominanciu hráčky z Ruska, keď sa všetky tri ruské hráčky umiestnili na medailových pozíciách (Tailaková – zlato, Shcherbatykhová – striebro a Kolishová – bronz). Na delenom 3. mieste skončila ešte Bajorová z Poľska. Sklamaním bolo vystú- penie rumunských hráčok, od ktorých sa očakávalo medailové umiestnenie. ● text: Anton Hamran, foto: archív SSTZ Sumár výsledkov Muži Dvojhra – skupiny: Špánik – Putuntica (MDA) 3:4, Špánik – Andras (HUN) 1:4, Špánik – Hohmeier (GER) 3:4, Kalužný – Simon (ISR) 4:1, Kalužný – Yigenler (TUR) 2:4, Kalužný – Sgouropoulos (GRE) 0:4, Brat – Kotowski (POL) 3:4, Brat – Ulucak (TUR) 4:3, Brat – Chernov (RUS) 0:4; semi- finále: Polanský (CZE) – Sipos (ROU) 4:1, Pletea (ROU) – Jorgič (SLO) 4:3; finále: Po- lanský (CZE) – Pletea (ROU) 4:3 Štvorhra – 1. kolo: Kotowski (POL), Kaluž- ný – Angelakis (GRE), Lusin (EST) 3:1, Brat, Špánik – Pletea (ROU), Ulucak (TUR) 3:1; 2.  kolo: Kotowski (POL), Kalužný – Brat, Špánik 3:2; 3. kolo: Kotowski (POL), Kaluž- ný – Gündüz, Yigenler (TUR) 0:3; semifi- nále: Zatowka, Badowski (POL) – Polanský (CZE), Klein (GER) 3:1, Gündüz, Yigenler (TUR) – Hernov, Abusev (RUS) 3:1; finále: Zatowka, Badowski (POL) - Gündüz, Yigen- ler (TUR) 3:1 Ženy Dvojhra – skupiny: Puchovanová – Shcher- batykh (RUS) 2:4, Puchovanová – Zaharia (ROU) 0:4, Puchovanová – Harasztovich (HUN) 1:4, Kukuľková – Jokic (SRB) 4:3, Kukuľková – Zhang (ESP) 4:1, Kukuľková – Vovk (SLO) 4:0, Labošová – Surjan (SRB) 1:4, Labošová – Avameri (EST) 3:4, Labošo- vá – Srebrnjak (CRO) 4:2, Kukuľková – Ha- rasztovich (HUN) 4:0, Kukuľková – Trigolos (BLR) 1:4, Kukuľková – Kallberg (SWE) 4:2; 1. kolo: Kukuľková – Tailak (RUS) 1:4; semi- finále: Tailak (RUS) – Kolish (RUS) 4:1, Ba- jor (POL) – Shcherbatykh (RUS) 4:2; finále: Tailak (RUS) – Shcherbatykh (RUS) 4:0 Štvorhra – 1. kolo: Puchovanová, Labošová – Mosconi (ITA), Laurenti (ITA) 2:3, Nikit- chanka (BLR), Kukuľková – Vignjevic (SRB), Maesen (BEL) 2:3; semifinále: Zhang, Gar- cia (ESP) – Lung, Degraef (BEL) 3:2, Bratey- ko (UKR), Bajor (POL) – Diaconu, Drago- man (ROU) 3:2; finále: Lung, Degraef (BEL) – Brateyko (UKR), Bajor (POL) 3:0 Pár Kalužný-Kotowski bojoval o medailu Medailisti počas záverečného ceremoniálu európskeho šampionátu mužov a žien do 21 rokov

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

rov a  zápas ovládol 3:1. Dramatické bolo druhé semifinále me- dzi našimi dvoma hráčmi pôsobiacimi v českej extralige – Kalužným a Špánikom. V ňom Kalužný po prehratých prvých dvoch setoch zmenil taktiku a zápas rýchlo vyrov- nal. Nakoniec v piatom sete po chybách v koncovke prehral 11:9. U žien boli veľmi vyrovnané oba semifinálové zápasy. Nako- niec v nich v piatich setoch zvíťazili vyššie nasadené hráčky – jednotka Kukuľková nad Púchovanovou a dvojka Labošová nad Grigelovou. Naopak, finálové súboje už boli jednoznačné. Adam Brat a Tatiana Ku- kuľková po rýchlom priebehu nad svojimi súpermi vyhrali 3:0 a stali sa historicky pr- vými majstrami SR do 21 rokov. Adam Brat: že potrápiť Balážovú na ceste za siedmym majstrovským titulom. U mužov boli naj- väčšími favoritmi na titul Wang Yang a Ľu- bomír Pištej, a tak boli všetci zvedaví, či sa ich niekomu z nastupujúcej mladej gene- rácie podarí ohroziť. V mužských súťažiach do 21 rokov po- stúpili do semifinále bez problémov všetci štyria najvyššie nasadení a  u  žien tri zo štyroch. Tu postavila rebríčky naopak iba Grigelová výhrou nad štvrtou nasadenou Uríkovou. U žien sa tým súťaž akoby zme- nila na dorastenecké majstrovstvá, keďže do semifinále postúpili štyri juniorské re- prezentantky. V semifinále súťaže do 21 rokov pred- viedol výborný výkon Brat, ktorý proti prvému nasadenému Pekovi predviedol množstvo svojich typických krásnych úde- 6 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2018 majstrovstvá slovenska Tohtoročné majstrovstvá Slovenska jed- notlivcov priniesli niekoľko zlepšení. Jednak to bola rekordná účasť s  počtom 39 žien a 61 mužov, pričom sa na majstrovstvách zúčastnila takmer kompletná slovenská špička mužov. V súťaži žien sa po niekoľkých rokoch opäť predstavila aj slovenská jed- notka Barbora Balážová. A to hlavné – pr- výkrát v histórii sa ako súčasť majstrovstiev Slovenska konali aj súťaže v dvojhre mužov a  žien do 21 rokov. Najlepších 24 hráčov a hráčok podľa slovenského rebríčka najprv odohralo súboje v  ôsmich kvalifikačných skupinách a následne víťazi skupín hrali od štvrťfinále vyraďovacím systémom o  titul majstra Slovenska. Predpoklady pred turnajom dospelých boli pomerne jasné. U žien sa čakalo, či niektorá z mladých reprezentantiek doká- Majstrovské tituly pre Wanga a Balážovú V dňoch 2. až 4. marca 2018 sa v Národnom stolnotenisovom centre v bratislavskej Rači konali majstrovstvá Sloven- ska jednotlivcov. Prvýkrát v histórii bola súčasťou slovenského šampionátu aj súťaž majstrovstiev Slovenska jednotlivcov v dvojhre mužov a žien do 21 rokov, v ktorej odohralo súboje najlepších 24 hráčov a hráčiek zo slovenského rebríčka mužov a žien do 21 rokov. Wang Yang – majster Slovenska jednotlivcov pre 2018

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

7 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2018 „Mám veľkú radosť, bol to môj vytúžený prvý titul vo dvojhre. Pritom od turnaja som nemal veľké očakávania, lebo som štartoval po chorobe. Zrazu vyšlo to, čo sa mi predtým viackrát nepodarilo.“ Tatiana Kukuľková: „Nepríjemný začiatok v skupine proti Dáši Šinkarovej som zvládla 3:1. Naj- ťažší zápas bol proti Nike Puchovanovej, a to fyzicky aj psychicky. Vo finále som sa výborne sústredila. Všetky dievčatá sa na- vzájom dokonale poznáme, takže je to veľ- mi ťažké. Dobre som sa naladila na ME.“ Priebeh súťaže dospelých bol až po osemfinále podľa predpokladov. Tam sa z  nasadených hráčov zo súťažou rozlúčili Kalužný (so Zelinkom), Lelkeš (s Megom) a v ženách Labošová (s Belopotočanovou). Vo štvrťfinále mužov traja najvyššie nasadení Wang, Pištej a Šereda prešli cez súperov suverénne. V súboji štvorky Valu- cha s päťkou Novotom sa presadil výborne hrajúci Novota (4:1). U žien však prekva- pujúco vypadli dve favoritky – obhajkyňa titulu Jurková a tretia nasadená Truksová. Do semifinále sa tak prekvapujúco, ale za- slúžene, dostali 13. a 15. hráčka slovenské- ho rebríčka – Simona Horváthová a Moni- ka Uríková. Keď Horváthová v semifinále zaskočila výhrou 4:3 aj Kukuľkovú, proti očakávanej finalistke Barbore Balážovej (4:0 s Uríkovou) tak stála ako veľké prekva- penie majstrovstiev. Vo finále proti precíz- ne hrajúcej Balážovej však už Horváthová dokázala držať krok iba v prvom sete. Balá- žová prešla súťažou suverénne, so stratou jediného setu v osemfinále proti Pekovej. Po výhre 4:0 sa tešila už zo siedmeho do- máceho triumfu v dvojhre žien. „Dva roky som na majstrovstvách Slovenska nebola a chcela som sa aj vyskúšať, ako zvládnem majstrovstvá slovenska určitý stres spôsobený mojim výpadkom pre zranenie v minulom roku. Tiež som sa tešila, že si vyskúšame mix s Ľubom Pište- jom, na ktorý sa chceme tento rok zame- rať. Bola som príjemne prekvapená vyššou úrovňou ženskej súťaže, aj vďaka zlepšo- vaniu mladých hráčok. Víťazstvo ma dobre naladilo do ďalšej sezóny,“ povedala Balá- žová po finálovej výhre. V  semifinále mužov sa objavili repre- zentanti Pištej, Wang, Šereda a Novota. Pišteja v ňom zaskočil výhrou 4:2 tradičný rival Šereda. Bol to už dvanásty súboj tých- to stálic majstrovstiev, Šereda v ňom znížil celkové skóre na 4:8. Zápas otočil zo stavu 0:2 výhrou v  koncovkách ďalších štyroch setov. V druhom semifinále v peknom sú- boji obranár Wang ukázal svoje kvality a po výhre 4:2 nad výborne hrajúcim Novotom postúpil do finále. Vo finále už dominoval Wang. Výhrou 4:1 nad Šeredom získal už svoj tretí titul majstra Slovenska. „Tešil som sa, že sa môžem ukázať pred slovenským publikom. Trochu ma však mrzeli niektoré reakcie divákov. Majstrovstvá som využil ako prípravu na nadchádzajúci turnaj ITTF Platinum World Tour v Katare. Z tohto po- hľadu mi nesedel výber loptičiek. Trénoval som s tými, ktoré budú v Katare. Prispôso- bil som sa a napokon to bolo v poriadku. Vo finále som bol s výnimkou druhého setu lepším hráčom. S výhrou som spokojný.“ Hodnotenie reprezentačného trénera Jaromíra Truksu: „Majstrovstvá ma uspo- kojili z pohľadu disciplíny a prístupu hrá- čov. Hráči, ktorí cieľavedome trénujú, do- kázali predať svoje výkony. To platí nielen u dospelých, ale aj mladých hráčov. Mla- dá generácia sa už dokáže prebojovať do záverečných kôl. Vyzdvihol by som Zelinku a Špánika, ktorí sa dokázali dostať medzi osem najlepších. Svoje postavenie však po- tvrdili Wang, Šereda a Pištej, ale aj dobre hrajúci Novota. Ten bol výborne priprave- ný a dokázal poraziť svojich rivalov v boji o miesto v reprezentácii. Pištej bol dobrý v príprave, v semifinále však bol v lepšej psychickej pohode Šereda. Finále už bolo pomerne jasnou záležitosťou Wanga.“ Tréner žien Peter Šereda: „Podľa očakáva- nia vyhrala Barbora (Balážová), na ďalších medailových umiestneniach boli hráčky do 21 rokov. Tie potvrdili, že s nimi treba rátať aj do ženskej reprezentácie.“ ● text: Branislav Kalužný, foto: archív SSTZ Sumár výsledkov Muži Dvojhra – štvrťfinále: Pištej (SPG Linz) – Špánik (Baník Havířov) 4:1, P. Šereda (TTC Schwalbe Bergneustadt) – Mego (SV Schott Jena) 4:1, Novota (SK Vydrany) – Valuch (TTC OC Bad Homberg 1987) 4:1, Wang (KS Dekorglass Dzialdowo) – J. Ze- linka (Lokomotíva Košice) 4:1, semifinále: Pištej – P. Šereda 2:4, Novota – Wang 2:4, finále: Wang – P. Šereda 4:1. Štvorhra – semifinále: Péter, Valuch – Peko, Oráč 3:2, Novota, Kalužný – Špánik, Brat 3:2, finále: Péter, Valuch – Novota, Kalužný 3:2. Dvojhra U21 – semifinále: Brat (MSK Ma- lacky) – Peko (SK Vydrany) 3:1, Špánik (Ba- ník Havířov) – Kalužný (Elizza Praha) 3:2, finále: Brat – Špánik 3:0. Ženy Dvojhra – štvrťfinále: Balážová (ALCL TT Grand Quevilly) – Belopotočanová (SG Marssel Bremen) 4:0, Uríková (TTC Po- važská Bystrica) – Truksová (LZ Linz Fro- schberg) 4:0, Kukuľková (Viktória Trnava) – Puchovanová (ŠKST Ružomberok) 4:0, Horváthová (TSG Kaiserslautern) – Jurková (KSTS MOSiR Karpaty Krosno) 4:2, semifi- nále: Balážová – Uríková 4:0, Horváthová – Kukuľková 4:3, finále: Balážová – Hor- váthová 4:0. Štvorhra – semifinále: Grigelová, Pucho- vanová – Jurková, Truksová 3:0, Labošo- vá, Horváthová – Uríková, Kukuľková 3:1, finále: Labošová, Horváthová – Grigelová, Puchovanová 3:1. Dvojhra U21 – semifinále: Kukuľková – Pu- chovanová 3:2, Labošová (STO Valaliky) – Grigelová (Baník Havířov) 3:2, finále: Ku- kuľková – Labošová 3:0. Zmiešanáštvorhra–semifinále:Pištej,Balá- žová – Brat, Kukuľková 3:1, Zelinka, Pucho- vanová – Keinath, Jurková 3:2, finále: Pištej, Balážová – Zelinka, Puchovanová 3:2. Slovenská šampiónka Barbora Balážová Prekvapenie súťaže žien – strieborná Simona Horváthová

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

8 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2018 kvalifikácia ME družstiev MUŽI Slovensko – Ukrajina (27. 3. 2018, Bratislava) Na stretnutie boli pripravení nastúpiť všetci nominovaní hráči: Ľubomír Pištej, Wang Yang, Samuel Novota a Alexander Valuch. Po spoločnom rozhovore sa tréner rozhodol, že na poste jed- notky bude hrať Pištej, dvojkou bude Wang, trojkou Valuch a ako náhradník bude pripravený striedať Novota. Zostava Slovákov teda bola podľa očakávania. Prekvapenie však prichystali Ukrajinci, kto- rí svojho najlepšieho hráča Kou Leia schovali na post trojky. Pred stretnutím boli určite favoritmi Ukrajinci, ale počas zápasu to tak vôbec nevyzeralo. Hlavne Pištej sa zhostil svojej úlohy veľmi dobre a v prvom zápase dokázal poraziť Pryschepu, aj keď musel v dvoch setoch otáčať nepriaznivé skóre. Výsledok 3:1 bol pre Slovákov dobrým začiatkom. Wang nastupoval do zápasu proti Zhmudenkovi ako papierový favorit. Informácie o súperovi však naznačili, že je špe- cialistom na obranárov a najmä, obaja spolu v minulosti trénovali v jednom klube, takže zápas sa zdal byť úplne otvorený. Našťastie, Wang využil svoje nové znalosti a taktické pokyny a celkom v po- hode vyhral 3:1. V treťom súboji sa očakávalo, že Valuch môže po- trápiť 35. hráča sveta, ale Kou Lei využil svoj nevyspytateľný servis a Valuch v troch koncovkách prehral 0:3. Za celkového stavu 2:1 do hry nastúpil namiesto frustrovaného Zhmudenka Yefi- mov, ktorý mal proti Pištejovi otočiť z po- hľadu Ukrajiny nepriaznivé skóre stretnutia. Ten však žiadny obrat nepripustil a v prvom sete deklasoval Yefimova 10:0, potom mu daroval bod, aby z toho nebol „kanár“. V ďalších dvoch setoch bol Pištej tiež úspeš- ný a výsledkom 3:0 na sety spečatil celkové víťazstvo Slovenska nad Ukrajinou 3:1. Celkový dojem zo slovenského druž- stva bol fantastický, všetci držali spolu, navzájom sa povzbudzovali, radili si a te- šili sa z každej vyhratej loptičky. V blízkosti lavičky boli aj ďalší členovia reprezentácie – Kalužný a zranený Brat, ktorí tiež prispe- li k dobrej atmosfére. Svojim povzbudzovaním družstvu Slovákov pomohli aj diváci. V hale Národného stolnotenisového centra ich bolo okolo dvoch stoviek. Ďalšie stretnutie odohrá mužská repre- zentácia SR 22. mája v Minsku proti Bielorusom. ŽENY Slovensko – Belgicko (27. 3. 2018, Bratislava) O úspešný úvod kvalifikačného účinkovania sa spolu s novým reprezentačným trénerom žien SR Petrom Šeredom postaralo trio Barbora Balážová, Eva Ódorová a Tatiana Kukuľková. Balážová sa síce v úvodnej dvojhre s Marchettiovou potrápila, ale v rozhodu- júcom piatom dejstve už za stolom dominovala. Ódorová potom potvrdila svoje skúsenosti proti talentovanej hráčke ázijského pô- vodu Lise Lungovej. Kukuľková ešte nespečatila slovenský triumf v dueli trojok s Koszulapovou. Balážová však v ďalšom zápase po dvoch prehratých setoch zmobilizovala svoje sily a otočila vývoj zápasu ako aj celkové skóre stretnutia na konečných 3:2. Slovenky najbližšie zavítajú 22. mája do Bosny a Hercegoviny. Reprezentačný tréner žien SR Peter Šereda: „Očakávalo sa ná- ročné stretnutie a to sa aj potvrdilo. Som však rád, že ho dievčatá zvládli a k stretnutiu pristúpili veľmi profesionálne. Aj keď Baška Balážová nehrala svoj ideálny stolný tenis, svojou bojovnosťou Otvorenie kvalifikačných stretnutí mužov a žien Slovenska proti reprezentáciám Ukrajiny a Belgicka v Bratislave Muži aj ženy v kvalifikácii ME s domácimi víťazstvami Reprezentácie mužov a žien Slovenska úspešne vstúpili do kvalifikácie družstiev o postup na majstrovstvá Európy 2019 vo francúzskom Nantes. Zverenci trénera Jaromíra Truksu účinkujúci v elitnej A-kategórii zdolali v domácom prostredí Ná- rodného stolnotenisového centra v bratislavskej Rači družstvo Ukrajiny 3:1, ženy si s novým reprezentačným trénerom Petrom Šeredom poradili v rámci B-kategórie s reprezentáciou Belgicka (so slovenskou trénerkou Ninou Kolářovou) taktiež 3:1.

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

9 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2018 úspešných juniorských reprezentantov do- kázala neskôr presadiť iba Barbora Balážová, ktorá odišla trénovať do centra v Nemecku. Prvé kroky – angažovanie kvalitných tréne- rov (profesionálni reprezentační, ďalej kon- dičný, mentálny, sparing, atď.) už boli začaté, ďalej je úlohou dopracovať podmienky cen- tra a systém spoločnej prípravy. Ďalší rozvoj postjunior­ skej špičky je kľúčom k doplneniu reprezentácie po odchode úspešných star- ších reprezentantov v budúcnosti. Ľudia Ľudia sú potenciálne silnou stránkou slovenského stolného tenisu, najmä vďaka nasadeniu. Často sú ochotní urobiť viac, akodostávajú. Nadruhejstranejepotrebné pripraviť systém na rozvoj, aj pre trénerov. Je potrebné zabezpečiť odovzdávanie skú- seností a prenos informácií. Prirodzene, nie každý tréner má prístup k najnovším tren- dom alebo skúsenosti z toho, ako sa trénu- je vo vyspelých krajinách. A každý, vrátane najlepších trénerov, má oblasti, v ktorých sa môže ďalej rozvíjať. V tejto oblasti cez sys- tém spätnej väzby, akým spôsobom sa dá tréning zlepšiť, a cez spoluprácu medzi re- prezentačnými, regionálnymi a klubovými trénermi treba pracovať na zlepšovaní ich zverencov. Pre trénerov pripravujeme mož- nosť absolvovať aj krátke stáže v zahraničí. Je pred nami mnoho úloh. Ak však chceme uspieť v konkurencii s inými kra- jinami a inými športovými odvetviami na Slovensku, musíme všetci pracovať kvalit- nejšie ako oni. ● text: Zdenko Kríž a Branislav Kalužný ného tenisu, ankety. Popularita je základom pre aktívne získavanie sponzorov. Systém Systém rozvoja musí byť cielený na 3 piliere, ktoré sú určujúcimi pre výšku do- tácie od štátu – početnosť mládeže, medzi- národné výsledky mládeže a dospelých. Predstavme si pyramídu, ktorej zá- kladom je mládežnícka základňa a nábor nových detí pre stolný tenis a vrcholom je reprezentácia dospelých. Popri existujúcich aktivitách v oblasti mládežníckej reprezen- tácie je potrebné dopracovať pyramídu práve v oblasti jej základne a vrcholu. Pokiaľ nebudeme úspešnejší v aktívnom nábore detí a včasnom zachytení rozvoja tých naj- talentovanejších, nebude mať mládežnícka reprezentácia dostatok nových kvalitných hráčov. Preto chceme spustiť projekt ná- boru detí v školách na získavanie mládeže v konkurencii iných športov. A pripravenou metodikou pre najmenších a programom pre zvýšenie motivácie ich udržať. Toto je spôsob podpory aktivít klubov, ktorá je však naďalej rozhodujúca. Odmenou je však pre nichfinančnápodporaprácesmládežou.Ta- lenty potom treba ihneď podchytiť v regio­ nálnych výberoch a regionálnych centrách a riadiť v spolupráci s klubmi ich rozvoj. Udospelýchvidímeakokritickézriadenie tréningového centra pre spoločnú kvalitnú prípravu. Jeho neexistencia je jednou z hlav- nýchpríčin,prečosmezniekoľkýchgenerácií mládeže, ktorá aj dosiahla na európsku úro- veň, nedosiahli takúto úroveň aj v dospelom veku. Za posledných 15 rokov sa z viacerých Financie Hlavnou úlohou v oblasti financií pre prvú časť obdobia bolo zvyšovanie finan- cií a nastavenie transparentnej kontroly. Vzhľadom na stanovený vzorec prideľova- nia dotácie z ministerstva školstva to zna- mená zamerať činnosť na zlepšovanie para- metrov ovplyvňujúcich rozdelenie financií. Vďaka analýze vzorca sme zistili chybu ministerstva vo výpočte dotácii. Jej napra- venie znamenalo vyše 80-percentný ná- rast dotácie. Oblasť kontrolingu sme nastavili tak, aby boli financie kontrolované výkonným výborom na každom zasadnutí. Popri kon- trole čerpania štátnych prostriedkov mi- nisterstvom bol pripravený trojitý systém kontroly čerpania prostriedkov zväzu: – kontrola zodpovednou osobou za jednotlivé oblasti rozpočtu, – kontrola komisiou pre ekonomiku a marketing, – verejná kontrola na základe zverejne- nia všetkých transakcií na webe. Napriek tomu, že dotácia ministerstva bude hlavným zdrojom financií, úlohou pre ďalšie obdobie je pripraviť predpoklady pre získavanie sponzorov – zvýšiť popularitu, prítomnosť v médiách a aktívny marketing. Iniciatívne prezentujeme stolný tenis v mé- diách, či to boli raňajky s novinármi, tlačové besedy, ale aj aktívna príprava článkov do novín pri každom úspešnom výsledku. Za- čali sme komunikáciu na facebooku, ktorú budeme ďalej rozvíjať, spolu s ďalšími soci- álnymi médiami. Pripravujú sa ďalšie aktivi- ty na popularizáciu, napr. Svetový deň stol- z kuchyne vv sstz Priority SSTZ v roku 2018 Výkonný výbor na úvodných zasadnutiach v tomto roku spolu s rozpočtom schvaľoval priority na nasledujúceobobie.Tieobsahujúviaceronovýchprojektov.Smerujúkvíziidostaťstolnýtenismedzi špičkové športové odvetvia na Slovensku. Sumár výsledkov Muži Slovensko – Ukrajina 3:1 PIŠTEJ Ľubomír – PRYSCHEPA Yevgeny 3:1 (-5,3,8,9) WANG Yang – ZHMUDENKO Yaroslav 3:1 (5,-8,6,6) VALUCH Alexander – KOU Lei 0:3 (-8,-9,-7) PIŠTEJ Ľubomír – YEFIMOV Viktor 3:0 (1,8,8) Ženy Slovensko – Belgicko 3:1 BALÁŽOVÁ Barbora – MARCHETTI Nathalie 3:2 (-8,9,12,-8,3) ÓDOROVÁ Eva – LUNG Lisa 3:1 (7,9,-8,5) KUKUĽKOVÁ Tatiana – KOSZULAP Natacha 0:3 (-,8,-3,-9) BALÁŽOVÁ Barbora – LUNG Lisa 3:2 (-6,-10,11,4,8) a nasadením dokázala vyhrať oba svoje zápasy. Druhý zápas do- konca otočila zo stavu 0:2 na sety vo svoj prospech a veľkou mie- rou prispela k výhre. Eva Ódorová podala vynikajúci výkon a s pre- hľadom porazila súperovu jednotku. Tá sa síce zlepšovala set od setu, to však na dobre hrajúcu Evu nestačilo. Táňa Kukuľková po dobrých výsledkoch v kvalifikácii nezačala najlepšie, robila ľahké chyby a bola miestami nervózna. Prvé dva sety prehrala ľahko a až v treťom sete sa dostala do svojho zápasového rytmu. To však proti dobre hrajúcej súperke nestačilo a tá aj vďaka troške šťastia vyhra- la tretí set. Celkovo dievčatá podali skvelý tímový výkon a aj keď práve nehrali, navzájom sa povzbudzovali, čo tiež prispelo k dobrej atmosfére. Vďaka patrí aj všetkým divákom za ich podporu.“ ● text: Tibor Kollár a Jaromír Truksa, foto: archív SSTZ

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

nej štvorhre, ktorú však napokon Slováci predsa len vyhrali. Po Ludrovského prehre v prvej dvojhre bola postupová ťarcha opäť na pleciach Ján Riapoša, aktuálnej svetovej trojky v TM2 (Ludrovský je jedenásty). Roz- hodujúci zápas proti Vellovi zvládol s pre- hľadom a vyhral 3:0. V záverečný deň MS nastúpili naši proti Francúzsku. Víťazstvo sa však nerodilo ľahko. Vo štvorhre bolo po- trebných odohrať päť setov. Vzápätí zdolal v prvej dvojhre Ján Riapoš svetovú jednot- ku Fabiena Lamiraulta. Novozložené duo príjemne prekvapilo V TM4 sa Slováci roky spoliehali na dvojicu Andrej Mészáros – Peter Mihálik, ktorého v Bratislave nahradila česká posila s čerstvým slovenským občianstvom Boris Trávníček. Hoci mali na stupienok víťazov ľahšiu cestu ako „dvojkári“, bronzová me- daila z MS sa počíta. Pre oboch bola napo- kon prvá. O ich postupe do semifinále, roz- hodlo víťazstvo nad Tajpej 2:0. „Podarila sa nám štvorhra, čo bolo veľmi dôležité. Boris hral výborne, dodržiavali sme taktiku, kto- rej základom bola trpezlivosť“, povedal po zápase skúsenejší z dvojice Andrej Mészá- ros. Ten taktiež pridal druhý bod v singli. Radosť z cenného kovu im už semifinálová prehra s Tureckom nepokazila. ● text: Roman Végh a Tomáš Varga ● foto: Roman Benický sklamania, takže by som si v Bratislave rád napravil chuť“, pridal sa najskúsenejší hráč spomedzi stojacich Richard Csejtey, ktorý už štartoval na piatich paralympiádach a má z nich aj rovnaký počet medailí. Bez cenné- ho kovu sa vrátil iba z tej poslednej v Riu. Zlato sa nerodilo ľahko Predpoklady začali „dvojkári“ napĺňať už v základnej skupine, kde na úvod pora- zili porazili Srbov Gorana Perliča a Vladana Petkoviča 2:0. Viac ich potrápili v druhom zápase Poliaci. Rozhodujúci bod na 2:1 získal v druhej dvojhre Ján Riapoš proti ne- príjemnému Jakimczukovi. Priznal, že išlo o veľkú taktickú bitku a súper mal výraznú výhodu. „Musím povedať, že keď pri ohrád- ke sedí trénerka Madejska, mám vždy pocit, že hrám proti dvom súperom. Ona je úžas- ný stratég, veľký odborník. Dokáže skvele poradiť a dostať z hráča maximum. Bol to veľmi ťažký zápas, som rád, že ho mám za sebou“, povedal náš štvornásobný para- lympijský víťaz. V poslednom stretnutí sku- piny si Slováci už pomerne hladko poradili s Rakúskom a prvým miestom v skupine sa vyhli v semifinále paralympijským víťazom z Ria Francúzom. Dvojicu Riapoš – Ludrov- ský (tretí hráč Lukáš Kližan do hry nezasia- hol) čakali v semifinále Taliani a opäť to bola trojzápasová bitka. Súper z Apeninské- ho polostrova potvrdil svoju povesť o  sil- 10 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2018 zdravotne znevýhodnení Podujatia zvládnuté organizačne aj športovo Deň pred štartom MS 2017 v stolnom tenise družstiev sa na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu uskutočnil tlačový brífing. „Dúfam, že turnaj dopadne čo najlepšie z organizačného hľadiska. Čo sa týka špor- tovej stránky, máme vyrovnaný tím so skú- senými i mladými hráčmi a chceme zabo- jovať o medaily. Šport je nevyspytateľný, niekedy môžete byť dobre pripravení, ale športová šťastena sa s vami zahrá. Verím, že tentoraz bude na našej strane,“ povedal vtedy riaditeľ turnaja Ján Riapoš, ktorý po- čas MS bojoval na dvoch frontoch. Ludrovský zmenil systém hry Jeho tímový kolega z kategórie TM2 Martin Ludrovský priznal, že túžil v Bratisla- ve odplatiť Brazílčanom prehru z PH 2016. Zmenil raketu a aj systém hry, aby mohol čeliť vysokým rotovaným loptičkám, na ktorých už stavajú svoju hru viaceré tímy. Obaja „dvojkári“ vedeli, že práve do nich sa vkladajú najväčšie domáce nádeje na vý- borný výsledok. „Určite sa budeme snažiť nesklamať túto dôveru. Cesta je koncentro- vať sa na každý zápas“, zdôraznil Ludrovský. „Príprava prebehla dobre, urobili sme všet- ko preto, aby sme na domácej pôde čo naj- lepšie uspeli. Mali sme sústredenia, odohra- li sme niekoľko turnajov. Boli tam aj menšie Za minuloročným svetovým šampionátom Titul majstrov sveta v kategórii TM2 a bronz v kategórii TM4 na majstrovstvách sveta družstiev potvrdili, že Slováci v tomto športe stále patria k užšej svetovej špičke. Domáci tím Slovenska navyše postavil 16 hráčov v siedmych družstvách. S väčším počtom reprezentantov nepricestovala do Bratislavy žiadna krajina. Rovnaký počet mali iba Francúzi, Nemci a Japonci. Slovenskí zdravotne znevýhodnení stolní tenisti počas minuloročných majstrovstiev sveta družstiev v Bratislave

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

tembra. Záverečného turnaja o majstra SR máprávozúčastniťsaosemnajlepšíchz kaž- dejkategórie.Turnajesahrajúpravidelneuž niekoľko rokov v mestách Považská Bystrica, Bošany, Trenčianska Teplá, Ružomberok, Trenčín, Poproč, Martin a Nová Baňa. Súťaží sa vo vekových kategóriách 40 – 49, 50 – 59, 60 – 64, 65 – 69, 70 – 74, 75 – 79 a 80+. Na druhom turnaji v Bratislave sa v marci zišlo viac ako 100 hráčov, pričom prekvapili príchodom najmä tí zo vzdialenejších kútov Slovenska. Aj to je signálom, že naše hnutie je stále populárnejšie. Už na tomto turnaji však boli viditeľné aj nedostatky, ktoré je potrebné do budúcna odstrániť. „Očakávali sme, že jednodňový tur- naj prinesie riziko časového natiahnutia programu. Aj keď sa počas celého turnaja na riadení podieľali asi štyria pracovníci, k časovému sklzu došlo. To potom v záve- re turnaja zapríčinilo predčasný odchod niektorých pretekárov. Myslím si, že v tom- to smere by sa do budúcnosti žiadala ne- jaká metodická forma pomoci obetavým domácim organizátorom.“ dodáva Ján Ku- binda, spravodajca SKVST. ● text: Daniel Fink ● foto: Ján Kubinda a archív Venanca Marettu sku, kde sa dlhodobo hráva súťaž Výcho- doslovenský veterán tour. SKSVT sa taktiež výraznou mierou podieľa na organizovaní účasti svojich členov na ME a MS veterá- nov. Napriek tomu bude víziou nového vedenia SKSVT ešte výraznejšie zvýšenie členskej základne, prepracovanie herného systému celoročnej súťaže, zlepšenie vzá- jomnej informovanosti a vzťahov so SSTZ a  opätovné zavedenie spoločných vete- ránskych podujatí s Českou republikou. Čo konkrétne ste už pre svojich čle- nov za účelom naplnenia týchto cieľov vykonali a aké konkrétne aktivity ešte plánujete? Len nedávno sme napr. spustili úplne novú webovú stránku. Na stránke www. skvst.webnode.sk. budeme postupne uve­ rejňovať všetky dôležité udalosti a infor- mácie o hnutí a jeho aktivitách. Jeho sú- časťou je aj odkaz na fotogalériu či krátke príspevky o už uskutočnených poduja- tiach. Keďže však nový VV SKVST ešte ne- bol kreo­ vaný, jednotlivé zmeny budeme zavádzať postupne. Skúste nám bližšie predstaviť súťaž, ktorú SKSVT v súčasnosti pravidelne organizuje. Súťaž veteránov sa hrá turnajovým spô- sobom (osem turnajov) od januára do sep- Pán Maretta, stolnotenisová verejnosť v súčasnej dobe citlivo vníma aktuálne zmeny v riadení SKVST. Čo je ich cieľom? Veteránske hnutie na Slovensku ne- ustále naberá na sile. Svedčia o tom tak počty súťažiacich, ako aj rozvoj aktivít v jednotlivých regiónoch. Mimoriadne sil- né je zázemie napr. na východnom Sloven- 11 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2018 veteráni Súčasný predseda SKVST Venanc Maretta Veteránske hnutie stále naberá na sile Slovenský klub veteránov stolného tenisu (SKVST) pôsobí na Slovensku ako občianske združenie už od roku 1992. Za- čiatkom tohto roka si jeho členovia zvolili nového predsedu. Stal sa ním Venanc Maretta, súčasný predseda Oravského stolnotenisového zväzu, ktorý tak nahradil doterajšieho predsedu Alexandra Cibulu. Turnaj veteránov v bratislavskej Rači

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

12 čo dnes robí... SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2018 Mihočková, Vladimír Mihočko ml., Vladi- mír Jančí, Patrik Marek, Ľubica Mládková). Na reprezentačnej úrovni som pôsobil ako tréner kadetov aj juniorov ČSSR a zároveň ako tréner strediska vrcholového športu v Bratislave, kde sa pripravovala najmä čes- koslovenská reprezentácia. Bol som aj tré- nerom prvoligovej Lokomotívy Bratislava. Podieľal som sa na príprave olympionikov ako Renáta Kasalová (5. miesto vo štvorhre s Hrachovou na OH v Soule), J. Mihočko- vá, R. Vími a T. Jančí. Ako tréner si okrem iných popredných medzinárodných úspe- chov asi najviac cením osemfinále Milana Grmana na MS 1996 v Manchestri. Počas môjho pôsobenia vo funkcii zväzového ka- pitána a ústredného trénera (1993 až 2009) a predsedukomisiešportovej reprezentácie získalo Slovensko na majstrovstvách Európy juniorov 37 medailí. Bola to zásluha tréner- ských kolegov v reprezentácii, vedenia zvä- zu, klubov i samotných hráčov. Ako sa majú a čo robia syn Vladimír a neter Jaroslava, taktiež bývalí vynikajú- ci hráči? Syn Vladimír pôsobí momentálne vo Francúzsku ako tréner na klubovej úrovni. Venuje sa najmä práci s mládežou. Neter Jaroslava Mihočková – Abrahámová žije pri Brne. Aj keď sa o stolný tenis stále zaujíma, už sa mu nevenuje. Je taktiež členkou SCI Slovakia a venuje sa podnikaniu. Sledujete dianie okolo stolného teni- su na Slovensku a v zahraničí? Ako hod- notíte súčasný slovenský stolný tenis? Dianie okolo stolného tenisu, hlavne slovenského, ma stále zaujíma, aj keď nie ako v  období, keď som pôsobil v štruktú- V roku 1967 ste vo finále o majstra Slovenska porazili po veľkom boji dovte- dy neporaziteľného Františka Tokára 3:2. Ako si spomínate na tento zápas? Na majstrovstvách Slovenska 1967 v Leviciach som ako 19-ročný v tom ob- dobí postupne porazil takých vynikajúcich hráčov ako Viliam Polakovič, Leopold Jurík a František Tokár. Vo finále som s Tokárom prehrával 0:2 a 12:17. Tretí set som otočil v môj prospech a musím povedať, že To- kár zápas naozaj nepodcenil, lebo on nikdy nedal ani jednu loptičku zadarmo. Všetky tri ďalšie sety skončili v môj prospech, ale veľmi tesne. Na šampionáte ma koučoval E. Demetrovič. S Ferkom Tokárom, aj keď bol odo mňa o dosť starší, sme boli dobrí priatelia. On a Joe Veselský (čestný prezi- dent Swaythling Club International) mi boli ručiteľmi za člena SCI v roku 1993 v Göte- borgu, čo som si nesmierne vážil. V roku 2010 som sa stal predsedom SCI Slovakia. Ako ústredný tréner SSTZ či reprezen- tačný tréner ste pripravovali a vychovali množstvo slovenských reprezentantov. Čo považujete za svoj najväčší športový úspech? Ako tréner som na klubovej úrovni pôsobil v Malackách, kde vyrástol rad vy- nikajúcich hráčov (Tomáš Jančí, Jaroslava Čo dnes robí Vladimír Mihočko? Od apríla 2015 som dôchodca. Do tohto obdobia som 12 a pol roka pracoval ako riaditeľ Športovo-rekreačných zaria- dení mesta Malacky. V súčasnosti s man- želkou od marca až do novembra trávime čas na chate v rekreačnej oblasti Tomky pri Borskom Svätom Jure. Nachádza sa pri dvoch jazerách v borovicovom lese. Vzhľa- dom na moje doterajšie povolanie som si chatu veľa neužil, aj keď ju vlastníme už 40 rokov. Rád chodím po lese, zbieram hríby a čajové bylinky. Okrem toho chodíme čas- to aj k rodinným známym do Chorvátska na ostrov Vir. Ako senior si užívam „zlatý vek“. Na čo najradšej spomínate – na svoju hráčsku alebo trénerskú kariéru? Rád spomínam na svoju hráčsku aj tré- nerskú kariéru, neskôr aj na funkcionársku. So stolným tenisom som sa zoznámil ako deväťročný v Malackách a v jedenástich rokoch som v Brne vyhral svoj prvý žiacky turnaj. V mojej hráčskej kariére som mal šťastie na vynikajúce trénerské osobnos- ti. V Malackách ma objavil a viedol Ernest Demetrovič, v Štarte VD Bratislava Peter Krchňák a v Lokomotíve Rača Milan Mach. Hlavne zásluhou E. Demetroviča som sa stal dobrým hráčom, ale aj trénerom či funkcionárom. Vladimír Mihočko ako hráč Užívam si „zlatý vek“ seniorov Vladimír Mihočko starší bol v rokoch 1967 až 1975 dvanásťnásobným majstrom Slovenska v súťažiach jednotlivcov a v rokoch 1963 až 1975 aj členom reprezentačného družstva Slovenska a ČSSR. Na majstrovstvách Slovenska v roku 1967 v Leviciach zvíťazil vo finále dvojhry mužov nad dovtedy neporaziteľným Františkom Tokárom 3:2. Reprezentačný tréner družstva juniorov a kadetov ČSSR v rokoch 1987 až 1989 pracoval od roku 1993 ako ústredný tréner SSTZ a pred- seda komisie športovej reprezentácie a v rokoch 1994 až 2000 ako tréner reprezentačného družstva mužov SR. Vladimír Mihočko s manželkou a vnukom na chate

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

13 Špánik, Zelinka, Peko, Balážová, Ódoro- vá, Kukuľková, Truksová a iní. Viacerí za- hraniční hráči už prisľúbili spoluprácu, na tréningu už boli napríklad Rakúšan Habe- sohn či maďarská reprezentácia. Rieši sa aj trvalá účasť sparingpartnerov. Zmeny v spolupráci sú aj na medzinárodnej úrov- ni. S Maďarmi už tréningy prebiehajú spo- ločne, príprava je dohodnutá aj s Čechmi či Talianmi, predbežné dohody už existujú s Grékmi, Belgičanmi a Rakúšanmi. Vše- obecným problémom sú však kvôli množ- stvu štartov termíny. V hale SSTZ sa v dohľadnej dobe budú modernizovať izby. Kvalitné ubytovanie je potrebné pre sústredenia a najmä kvôli tomu, aby mohli byť na tréningy pozývaní aj špičkoví zahraniční hráči. Príprava na MS Príprava na MS družstiev vo švédskom Halmstade prebieha dlhodobo. V rámci nej hráči absolvovali viacero turnajov, aby zís- kali zápasovú prax. Záverečná časť prípravy je u mužov rozdelená do dvoch cyklov. Prvý bude v Maďarsku od 16. do 19.  4. 2018, druhý, zameraný na vyladenie, je tesne pred MS od 22. do 27. 4. 2018. Ženy absolvujú od 16. do 20. 4. sústre- denie v Bratislave. V prvom týždni príde aj kondičný tréner a tréning bude zame- raný na väčšiu záťaž. Druhý týždeň (23. až 27. 4.) sa bude zameriavať na voľnejšie do- laďovanie a správne mentálne nastavenie smerom k začiatku MS. Na úvod čaká na naše ženy ťažký súper z Francúzska. Cie- ľom je postúpiť do najvyššej divízie. ● text: Jaromír Truksa a Peter Šereda (autori sú reprezentační tréneri SR) mentálneho trénera. Do turnajov sa zapo- jili aj Brat, Zelinka, Péter, Kopányi a Gumáň, ktorí vo všeobecnosti k dobrým výkonom pridali aj niečo navyše. Škoda len Adama Brata, ktorý bol na dobrej ceste sa zlepšo- vať, no úraz ho vyradil na nejaký čas z hry. Muži do 21 rokov hrali aj na ME – Ka- lužný obsadil vo štvorhre 5. miesto a Špá- nik spolu s Bratom 9. miesto. V jednot- livcoch však Kalužný nepodal optimálny výkon a nepostúpil zo skupiny. Brat odo- hral dva výborné zápasy so skóre 4:3 a 3:4, no boj o postup mu vôbec nevyšiel. Špánik dvakrát prehral 3:4 v skupine, z ktorej dva- ja hráči postúpili do štvrťfinále. Barbora Balážová dosahuje po polroč- nej pau­ ze ešte nevyrovnané výkony, ale s  každým turnajom je čoraz viac vidieť, ako jej rastie sebavedomie. Fantastické bolo najmä jej finále štvorhry v Poľsku. Ve- rím, že na MS bude už v optimálnej forme a bude líderkou družstva. Tatiana Kukuľko- vá hrala veľmi dobre v Budapešti a hlavne v Poľsku, kde postúpila do hlavnej súťaže a dostala sa do 2. kola. Dobrú výkonnosť potvrdila postupom do osemfinále dvoj- hry na ME21 a postupom na OH mládeže. Eva Ódorová hrala len kvalifikačný zápas s Belgickom, kde sa ukázala vo veľmi dob- rej forme. Verím, že jej to vydrží aj na MS. Ostatné mladšie hráčky nedosiahli výraz- nejšie výsledky, ale všetko majú ešte pred sebou. Pomocou sústredení a dobrou spo- luprácou s klubovými trénermi postupne zvyšujú svoju výkonnosť. Systémové zmeny Najdôležitejšia zmena je v tom, že pri- pravované Národné stolnotenisové cen- trum sa pomaly stáva realitou. Spolupráca s kondičným trénerom Pavlom Hartelom je už pokročilá a hráči si ju pochvaľujú. Spolupráca s mentálnym koučom tiež pri- náša veľa pozitív. Hráči majú zabezpeče- nú regeneráciu. Individuálne prichádzajú do centra na tréning Wang Yang, Valuch, Reprezentácia SR absolvovala od začiat- ku roka postupne viacero štartov. Nové pra- vidlá tvorby rebríčkov ju nútia absolvovať čo najviac turnajov. Niekedy aj na úkor tré- ningov. Je to viditeľné najmä u hráčov, ktorí musia štartovať hlavne v juniorských kate- góriách či v kategórii do 21 rokov, prípad- ne dospelých. Postupne sa reprezentanti zúčastnili na turnajoch v Maďarsku, Katare, Poľsku, Nemecku a Španielsku. Po neúspe- chu v Maďarsku sme na ďalších turnajoch zaznamenali striedavé výsledky. Smerom k prvým stretnutiam európskej kvalifikácie a majstrovstvám sveta však najmä najlepší hráči ukazovali stúpajúcu formu. V Katare a Poľsku prehral Pištej veľmi skoro s čínsky- mi hráčmi, no v Nemecku postúpil zo sku- piny a prehral až po vyrovnanom boji s 34. hráčom sveta Gerasimenkom. Wang Yang v Maďarsku po postupe zo skupiny pre- márnil zopár šancí s Jorgičom a prehral 3:4. A to v piatom sete viedol 9:5 a v siedmom sete vyhrával 5:0! V Katare a v Nemecku vy- hral iba jeden zápas v skupine. Urobili sme zmenu a nominovali ho na turnaj ITTF Chal- lenge v Slovinsku, aby sa mohol zápasovo chytiť. Bai He sa potrebuje zapojiť do kva- litného tréningu a zvýšiť svoju výkonnosť, inak bude mať problém udržať si miesto v reprezentácii. Valuch v Maďarsku všetky zápasy prehral, ale v Poľsku sa mu po nevy- darenom prvom zápase podarilo postúpiť zo skupiny. Vyhral kvalifikáciu a aj v 1. kole hlavnejsúťažebolúspešný.Novotadosiahol v Maďarsku aj v Poľsku 2. miesto v skupine. Nedarí sa mu medzinárodne ukázať všetko to, čo v ňom je, hoci na domácej scéne je výborný. Kalužný hral len v Maďarsku, kde bol nasadený do hlavnej súťaže U21. Keďže bol po zranení, sústredil sa hlavne na víťaz- né body a podal dobrý výkon. Špánik hral veľmi úspešne v Poľsku, keď medzi mužmi dosiahol 2. miesto v skupine. V rámci U21 postúpil do štvrťfinále, porazil Japonca Tanaku, Poliaka Zatowku, prehral až s Le- venkom 2:3. K výborným výkonom určite pomohol aj nový prístup v koučovaní od SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2018 očami reprezentačných trénerov rach SSTZ. V rokoch 1974 až 2017 som bol aj členom metodicko-vzdelávacej komisie ako lektor pri štúdiu a školeniach trénerov. Pravidelne sa zúčastňujem celoslovenských seminárov trénerov. Hodnotiť súčasnú úro- veň slovenského stolného tenisu mi nepri- náleží, ale čo sa týka výsledkov, rád sa s nimi oboznamujem. Každé vývojové obdobie a spoločenské pomery majú svoje špecifiká. Životné priority a záujmy sa v súčasnej spo- ločnosti, a to hlavne u mladých ľudí, oproti minulosti zmenili. Myslím si, že Slovensko, aj keď je malá krajina, dosiahla viacero kva- litných výsledkov a umiestnení (Pištej, Balá- žová, Valuch, Ódorová, Kukuľková). Určitú stagnáciu oproti minulosti vidím v mládež- níckych kategóriách. Z rozhovorov s niekto- rými trénermi na seminároch som zistil, že naši mladí hráči majú objemovo nižšiu tré- novanosť v porovnaní s minulosťou či so sú- časnými poprednými zahraničnými hráčmi. V osemdesiatych rokoch 20. storočia bol ročný objem zaťaženia v strediskách vrcho- lového športu mládeže viac ako 900 hodín ročne. Na Slovensku máme rad kvalitných trénerov a talentovaných hráčov, len talent však nestačí. Slovenskému stolnému tenisu želám do budúcnosti veľa úspechov. ● text: Tibor Kollár ● foto: archív Vladimíra Mihočka Očami reprezentačných trénerov

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

Aké boli tvoje športové začiatky? Najprv som chcel hrávať futbal. Aj ma vybrali, ale skončil som pri hokeji. Rodičia ma veľmi podporovali. Som im za to veľmi vďačný. Otec robil do noci, aby zvádal nákla- dy a mama ma denne vodila na tréningy cez celé mesto. S otcom som ako malý chodil behať, vtedy ma učil zatnúť zuby, keď som nevládal. Postupne som zistil, že toto ma neskôr posúvalo ďalej. Naučil som sa v tré- ningu nič neoklamať. Nebol som najtalento- vanejší, ale robil som vždy všetko naplno a bol som ochotný opustiť svoj komfort. Dnes to mnohým mladým športovcom chýba. A bez toho sa v športe nedá byť úspešný. Prečo si sa začal venovať mentálnemu koučingu? Prešiel som vlastnými skúsenosťami – ako junior som mal obdobie, keď som dva roky nehrával, tréner ma nepostavil na zápas, kričal na mňa. Vydržal som makať a nakoniec som sa dokonca stal kapitánom tímu v juniorke. To bolo veľké zadosťučine- nie.Naučilomatopracovaťsodloženouod- menou – úspech sa nedosiahne ihneď, na druhý deň, ani o týždeň a neviem, či o me- siac, rok alebo možno vôbec. Je potrebné byť trpezlivý a veľa pracovať, kým uvidíte výsledky svojej práce. To dnes vnímam ako základnú črtu úspešných športovcov. Ne- skôr som však nezváldol prechod do muž- skej kategórie. Stretol som sa s tým, s čím bojuje mnoho športovcov – očakávania od seba samého a od ostatných. Tiež strach z toho, že pokazím výsledok celého tímu. Začal som teda študovať to, čím som sám prešiel. Naučil som sa získať nadhľad, od- stup, neriešiť samého seba. Ako vidíš porovnanie hokeja a stolné- ho tenisu z pohľadu mentálneho? Hlavný rozdiel je, samozrejme, indivi- duálny versus kolektívny šport. To má svoje výhody aj nevýhody. Stolný tenista sa ne- môže skryť za výkon iného hráča, musí sa spoliehať len na seba. Je to o jeho výkone a výsledku. Iný dôležitý rozdiel je, že sa ne- hrá na čas. V hokeji, keď družstvo vyhrá- va, často stačí počkať a dohrať, kým zápas skončí, hoci to zo športovo-psychologic- kého hľadiska nie je správny prístup. Toto stolný tenista nemôže, musí zápas na výhru uzavrieť. Nie je možné čakať, že sa zápas nejako dohrá. Ak prestane hrať a začne hrať na istotu, dáva možnosť súperovi dostať sa späť do zápasu, čo je známa pasca. Takže proaktivita a snaha ísť za víťazstvom musí byť počas celého zápasu a dôsledne dotiah- nutá do konca. Intenzita výkonu športovca by mala byť stále rovnaká bez ohľadu na stav. Pri športoch, ktoré končia uplynutím času, je však riziko škody menšie. A v čom sú podobné? Obidva sú veľmi rýchle športy. Takže rýchlosť spracovania informácie a robenia rozhodnutí. Tu sú často rezervy v tom, ako trénujeme. Veľa trénujeme jednotlivé úde- ry, podania. Čo však robí športovec počas zápasu najviac, je rozhodovanie. To je zruč- nosť, ktorú treba trénovať. Vyžaduje si pri nácviku veľa náhodných situácií. Takže tré- ning úderov je v poriadku, najmä v začiat- koch, ale postupne ich musím zasadiť do kontextu hry. Ďalšia podobnosť je spoločná pre všetky športy – strach, obava z prehry. A v prípade výhry z očakávaní, že úspech zopakujem. Tiež koncentrácia na opakova- ný výkon – v stolnom tenise na loptičku po loptičke, v hokeji na každé striedanie. Ping- pongista má veľmi malý priestor spracovať prípadnú chybu a sústrediť sa na ďalšiu výmenu, v hokeji je čas medzi striedania- mi dlhší, aj keď ovplyvnený vyššou fyzickou únavou. Je dlhší čas koncentrácie na hru a dlhšia pauza medzi striedaniami. To však môže byť aj nevýhoda, pretože je viac času na to, aby myšlienky išli aj nesprávnym smerom, keď hlava „nemá čo robiť“. Čo sú priority, na ktorých pracujete s tímom? Každý sa nachádza na inej úrovni, ale mohli by sme ich zosumarizovať do troch krokov – v prvom rade stabilizovať výkon, dokázať pravidelne podávať svoj štandard- ný priemerný výkon bez ohľadu na situá- ciu alebo silu súpera. Následne zvyšovať úroveň toho štandardného stabilného výkonu. A v poslednom stupni hľadáme aj taktické veci, ako reagovať na rôzne sce- náre a použiť rôzne taktiky ako dosiahnuť víťazstvo, alebo prerušiť tzv. psychologické momentum súpera. Tieto sú už nadstav- bou mentálnej prípravy. Práve nimi sa však môžu rozhodovať zápasy. Aké základné techniky hráčov učíš? Sútotrizákladnéoblasti.Pristabilizova- ní výkonu je dôležité naučiť sa, že výsledok nemá pod svojou kontrolou. Preto sa hráč musí sústrediť na veci, ktoré vie ovplyvniť – vie, čo treba urobiť pre víťazstvo a kontro- luje svoje nasadenie, koncentráciu, taktiku. Zamerať sa na veci, ktoré môže mať pod kontrolou. Výsledok je vedľajší produkt toho, ako tento proces zvládne. Ďalej je to znovuzameranie pozornosti – schopnosť rozpoznať, keď nie som sústredený a zno- vu sa skoncentrovať na to, čo mám robiť. Ísť krok po kroku a stále sa sústrediť na to najbližšie, čo ma čaká. Nemyslieť príliš do- predu na to, čo bude, alebo na to, čo bolo, byť tu a teraz. A ešte zvládanie stresu – ako pracovať so stresom, ako naň reagovať. Snažíme sa pracovať aj s trénermi, aby ve- deli hráčom v tomto pomáhať. Mentálnemu koučingu sa budeme ve- novať aj v ďalších číslach časopisu. ● text: Branislav Kalužný ● foto: archív Lukáša Pipereka 14 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2018 predstavujeme trénera Lukáš Piperek Prvoradé je stabilizovať svoj výkon LukášPiperekjementálnymkoučomreprezentácieSRvstolnomtenise.Narodilsavroku1988aakošesťročnýzačalhraťak- tívnehokej,pričomneskôrdosiaholažnaslovenskúmužskúsúťaž.UžakomentálnykoučzískalcertifikátodThe International MentalGameCoachingAssociation.Spolupracovalsošportovcamipribližnez25športovýchodvetví,medzinimisúnapríklad hokejisti, futbalisti, basketbalisti, tenisti, bedmintonisti či stolní tenisti. So slovenskými juniorskými reprezentantami

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

15 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2018 stolnotenisové talenty ● text: Ivica Hatalová ● foto: archív Filipa Delinčáka pohára mládeže v kategórii staršie žiactvo. Už vo veľmi mladom veku dokázal zvládnuť prechod z rodnej Čadce do Prievidze, pred ktorým mal obrovský rešpekt a aj strach. Rodina a tréner mu v tomto boli veľmi nápomocní. Filipove úspechy je možné sledovať na jeho osobnej webovej stránke www.filipdelincak.sk. Filip, čo považuješ zatiaľ za svoje najväč- šie úspechy? Môj najväčší úspech v poslednej dobe bolo 1. miesto na medzinárodnom turnaji v Maďarsku alebo dve 1. miesta na tur- najoch Slovenského pohára mládeže. Čo by si chcel v blízkej budúcnosti dosiah- nuť? Čo patrí medzi tvoje športové ciele? Chcel by som sa dostať do prvej osmičky na majstrovstvách Európy v Rumunsku. Kto je tvojim hráčskym vzorom? Môj najväčší vzor je Tiago Apolonia z Por- tugalska. Pätnásťročný Filip Delinčák je jeden z  najväčších talentov súčasného mládež- níckeho stolného tenisu. Momentálne mu patrí v slovenskom rebríčku starších žiakov 1. miesto a vo svetovom rebríčku je aktuál- ne38.Postupnejehorebríčkovépostavenie stúpa a výkonnosť sa zlepšuje. K stolnému tenisu ho priviedol jeho dedo Ľudovít Va- lárik (vychoval veľké množstvo špičkových hráčov v Čadci a v tomto roku oslavuje 75 rokov). S Filipom pracoval od jeho dvoch rokov. Objavil v ňom jeho stolnotenisový talent a podarilo sa mu u neho správne na- štartovať športového ducha. Odchovanec z Čadce momentálne pôsobí pod vedením trénera Sašu Dragaša v Prievidzi. V tejto se- zóne sa zúčastnil na viacerých juniorských a kadetských medzinárodných turnajoch, či už v českom Hodoníne, talianskom Lignane alebo chorvátskej Opatiji, odkiaľ si prinie- sol striebornú medailu. Taktiež v tohtoroč- nej sezóne vyhral dva turnaje Slovenského Filip Delinčák Filip Delinčák Slovenskému rebríčku najmladších žiačok v súčasnosti kraľuje východniarka Michaela Bitoóvá narodená v roku 2007. Z  prvých troch tohtosezónnych turnajov Slovenského pohára mládeže v tejto ka- tegórii vyhrala dva, za pozornosť stojí aj striebro medzi družstvami a vo štvorhre na poslednom turnaji Slovak Open Malacky. Miška, skús nám prezradiť, ako si sa dostala k stolnému tenisu a kto sa najviac zaslúžil o tvoj športový rast? V našej rodine hrával stolný tenis najprv môj starší brat. S mamkou sme po neho po tréningoch pravidelne chodievali do telo- cvične. Najväčšiu zásluhu na mojom raste má jednoznačne tréner František Solár, ktorý ma ako hráčku objavil, viedol moje kroky takmer päť rokov a dal mi kvalitné základy. Som mu za to veľmi vďačná. Keďže si však už takmer pol roka plní povinnosti reprezentačného trénera, mojím súčasným trénerom je Andrej Dzelinský. „Veľmi dobre si spominam na náš prvý tréning. Mala v tom čase päť rokov a bola najmladšia v kolektive. Mamina musela odísť a Miška po dvadsiatich minútach za- čala za ňou plakať. Tak som ju zobral na ruky a chodil s ňou pomedzi stoly. Za vyše päť rokov sme toho strávili viac než dosť. Miška má stolny tenis rada a bude len na jej novom trénerovi, aby ju správne viedol k naplneniu cieľov. Ak sa naučí prekoná- vať prekážky, sú jej ciele reálne“, dodáva reprezentačný tréner kadetiek František Solár. Čo považuješ za svoju najväčšiu výho- du oproti súperkám? Sú veci, na ktorých treba ešte popracovať? Mojou silnou stránkou je bekhendový topspin. Kondične som na tom, myslím, tiež dobre. Postupom času si začínam viac veriť a snažím sa aj viac počúvať taktické rady trénera. Aké športové ciele by si chcela dosiah- núť? Máš nejaký hráčsky vzor? Mojím najbližším sezónnym cieľom je stať sa majsterkou Slovenska. Spomedzi hráčok momentálne najviac obdivujem Evu Jurkovú, s ktorou trénujeme v Koši- ciach. Cením si na nej to, že je svedomitá, skromná a cieľavedomá. Prezradíš nám niečo o svojich plánoch do budúcna? V súčasnosti sa snažím trénovať vždy minimálne štyrikrát týždenne. Cítim, že stolný tenis ma baví stále viac. Aj preto od septembra 2018 prestupujem na Športo- vé gymnázium do Košíc. Dúfam, že mi to pomôže v mojom ďalšom výkonnostnom raste. ● text a foto: Daniel Fink Michaela Bitóová Filip Delinčák

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

16 stále je čo zlepšovať. Najdôležitejšie však je, že sa nám podarilo stabilizovať financie. To je moja úloha. Samozrejme, peňazí nikdy nie je dosť, ale my nemusíme obmedzovať činnosť zväzu, výdavky na reprezentáciu, mladé talenty. Je dostatok aj na projekty. Z ktorých priorít máš najväčšiu radosť? Krátko po nástupe som v televízii pove- dal, že mojím snom je dostať aspoň jeden stôl do každej základnej školy. Nesplnil sa obdobie ich máme už len 14 . Vo svojej správe na konferencii sa snažím zhodnotiť, ako plníme jednotlivé body. Sú rôznorodé, od reprezentácie a usporiadania veľkých turnajov až po starostlivosť o bývalých maj- strovEurópyasvetaazavedeniesieneslávy. Dali sme si veľkú úlohu rozšíriť stolný tenis do škôl a robiť akcie pre začínajúcich stol- ných tenistov. Podľa hodnotení kolegov je za nami nepredstaviteľný kus práce. Aj keď SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2018 čo nového u susedov Nedá sa začať inak ako skve- lým úspechom na ME21 v Bielorusku – víťazstvom Poliša (Tomáša Polanské- ho, pozn. autora) v dvojhre mužov. Aké bolo Vaše hodnote- nie majstrovstiev? Pre český stolný tenis je to obrovský úspech. Hoci bol nasadený ako jednotka, obhájiť túto pozíciu je vždy veľmi ťažké. Mal navyše zdravotné problémy. Nevedeli sme, či súťaž dohrá, ale ruka to našťastie vydrža- la. Aj vďaka tomu, že až do semifinále pre- šiel pomerne hladko. Splnil rolu favorita na jednotku.Celkovo,okremZdenkyBlaškovej, ktorá je po dlhodobom zranení, všetci pre- konali očakávania. Mali sme v dvojhre troch mužov v šestnástke – okrem Polanského aj Jirko Martinko dosiahol skvelé štvrťfinále a Standa Kučera osemfinále. U žien prešla obranárka Markéta Ševčíková medzi 16 naj- lepších a Kateřina Čechová do druhej fázy. Päť hráčov uhralo lepší výsledok ako bolo ich nasadenie, takže sme veľmi spokojní. K tomu nesmieme zabudnúť ani na bron- zovú medailu Polanského vo štvorhre spolu s Nemcom Kleinom. Dlho sme čakali na po- dobný úspech. Považuješ to za najväčší úspech počas éry vášho vedenia? Porovnávať úspechy je problematické. Neviem, či je to viac ako medaila, ktorú zís- kali ženy na ME družstiev alebo prvých Eu- rópskych hrách. Ja považujem za obrovský úspech aj účasť plného počtu dvoch mužov a dvoch žien na OH v Riu de Janeiro. Aj keď výsledok na olympiáde tomu až tak nena- svedčoval. Po našom nástupe dosiahol ob- rovský úspech práve Polanský, keď na ME kadetov vyhral tri zlaté medaily a jeden bronz. Takže tých úspechov je viac. Aj keď ich je možno menej, ako sme boli zvyknutí za bývalého Československa. Ale stolný te- nis je medzi ostatnými športami vidieť. Do vedenia ČAST ste nastupovali pred siedmimi rokmi s novou víziou pre čes- ký stolný tenis a s veľmi profesionálnym programom. Na akých hlavných bodoch bol založený? Ja som si vytýčil 34 priorít. Vytýkali mi, že to sa nerobí. Tak na druhé volebné Vsadiť na mládež sa vypláca S predsedom Českej asociácie stolného tenisu Zbyňkom Špačkom sme sa rozprávali o stave a budúcnosti „pincu“ u našich susedov. Rozhovor prebehol krátko po zisku titulu majstra Európy do 21 rokov. Pozitívnu náladu bolo z neho cítiť. Zbyněk Špaček s podpredsedom ČAST Nikolasom Endalom Projekt Všichni za stůl s Ivetou Vacenovskou

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

17 hýčkať. Dať im maximálnu podporu. Tých talentov nemáme toľko. Treba si ich udržať a dať im plnú podporu, zázemie. Aj tréne- ra, ktorý sa bude o nich starať. Nikdy ne- budeme mať toľko financií ani taký počet talentov ako Nemci alebo Francúzi. O to viac sa na tých našich musíme sústrediť. Aké sú vaše nové plány? Chcemepokračovaťvnašichprojektoch. Primnožstverozbehnutýchprojektovmáme naplno vyťažené personálne kapacity. Až do budúcoročných volieb je teda potrebné v prvom rade stabilizovať existujúce projek- ty. Je tu však aj jeden nový zaujímavý pro- jekt – stoly na ulici. Vo vybraných mestách chceme na exkluzívnych miestach inštalo- vať stoly pre verejnosť. Boli by sme radi, aby sa stolný tenis dostával viac do povedomia verejnosti a bol zábavou pre všetkých. ● text: Branislav Kalužný ● foto: archív ČAST publike a pomáha im zlepšovať tréning. A máme veľký projekt Hľadáme budúcich olympionikov, kde vybrané talenty v pred- kadetskom veku štyri- až päťkrát do roka prichádzajú na kemp spolu s rodičmi alebo trénermi. A ja dúfam, že z týchto začínajú- cich talentov vyrastú budúci reprezentanti. Čo vám dnes ako zväzu najviac chýba? Je to stále nedostatok vynikajúcich tré- nerských kapacít. Aj keď situácia sa zlepšila – je veľký záujem o štúdium trénerskej A a B-licencie. Trénerská profesia však stále nie je úplne taká, aby sa s ňou dalo uživiť. Teraz robíme opatrenie, aby aspoň reprezentač- ní tréneri a tréneri stredísk vrcholového športu boli zaplatení na plný úväzok a mali maximálne dvojkombináciu týchto dvoch funkcii. Budú spadať priamo pod asociáciu. Aj preto, aby nemuseli hrať a privyrábať si v cudzine. Druhým nedostatkom je situácia s deťmi. Máme nové fenomény, ktoré od- ťahujú deti od športu. A taktiež veľkú kon- kurenciu športových odvetví v  získavaní detí. Kedysi bolo takmer nemožné dostať sa do prestížnych klubov. Dnes sme často radi, že vôbec niekto športuje. Veľa sa o tom hovorí, ale štát nič nerobí v tom, aby deti všeobecne viac športovali. Vrátim sa k úspechu na ME21. Ako ďalej, aby ste tento úspech čo najlepšie zúročili do budúcnosti? Nerád o tom takto hovorím. V každom prípade si tie najväčšie talenty, ktoré sa chcú venovať stolnému tenisu, musíme úplne, ale dnes máme na školách 57 krúž- kov stolného tenisu. Robíme v školách show a o krúžky stolného tenisu je taký záujem, že by sme to asi splnili, keby sme mali personálne zabezpečenie. Toto pova- žujem v mojom srdci za najväčší úspech. Z mládežníckych ME nosíte takmer každý rok medaily. Čo je podľa teba kľú- čové, že sa vám darí neustále vychovávať nové mladé generácie schopné konkuro- vať európskej špičke? Síce medaily vozíme pravidelne, ale ja by som si vedel predstaviť, že by ich malo byť trochu viac. Možno je to aj preto, že mám na seba kritický pohľad. Vytvorili sme znova systém niekoľkých stupňov výchovy – reprezentačné centrá mládeže, strediská vrcholovéhošportu,športovéstrediská,klu- by talentovanej mládeže a systém krajských centier. Snažíme sa ešte podporiť niektoré kluby, ktoré do týchto kategórií nepatria. Pavel Šteffek navštevuje kluby po celej re- SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2018 čo nového u susedov Tomáš Polanský – majster Európy do 21 rokov vo dvojhre Iveta Vacenovská medzi deťmi Tomáš Konečný prijíma od predsedu ČAST ocenenie Hráč roka

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2018 18 trénerské okienko K úspechu sa dá dostať len tvrdou prácou Reprezentantkou SR som od vzniku samostatného Sloven- ska v roku 1993, predtým som bola aj reprezentantkou ČSSR.Mojouhlavnoušportovoumotivácioubolavždyosob- ná túžba. Najprv to bol cieľ stať sa najlepšou na Slovensku, neskôr v Česko-Slovensku a byť majsterkou Európy, čo sa mi nakoniec podarilo. Som držiteľkou titulov z ME juniorov a kadetov v dvojhre, štvorhre a zmiešanej štvorhre. Ďalším mojim snom a cieľom od ranného detstva bolo prebojovať saaspoňraznaolympijskéhry.Vždysomichsledovalav te- levízii a bolo nesmierne krásne a motivujúce zároveň vidieť všetkých tých športovcov, ktorí zo seba vydávajú úplné ma- ximum a ešte aj trochu viac. Toto ma motivovalo najviac, že raz chcem byť ja tá, ktorá bude na televíznej obrazovke a práve mne bude celý národ držať palce a sledovať, ako reprezentujem svoju krajinu, svoje mesto. Byť na dvoch OH a byť súčasťou tejto obrovskej športovej udalosti, kto- rú sleduje takmer päť miliárd ľudí pri obrazovkách a ďalší v hľadisku, bolo pre mňa tým najväčším zadosťučinením a dosiahnutím najvyšších vysnívaných cieľov. A byť na sláv- nostnom otvorení OH, kde vás sleduje vyše 90 000 divákov na štadióne a pri obrazovkách ďalšie milióny ľudí, je ten na- jväčší zážitok a taký silný adrenalín, ktorý sa nedá k žiadne- mu víťazstvu prirovnať. K dosiahnutiu spomínaných cieľov však viedla veľmi dlhá a náročná cesta... Celá moja športová kariéra, ako napo- kon aj u ostatných športovcov, ktorí dosahu- jú výnimočné výsledky, by sa nezaobišla bez podpory rodiny, trénerov, klubov, organizá- cií a zdravotnej starostlivosti. Na úvod rada spomeniem môjho prvého objaviteľa – tré- nera Ladislava Mátyasa, ktorý sa mi venoval od 6 do 11 rokov. V období mojich 11 až 13 rokov to bol Jozef Bardoň, od 13 do 17 ro- kov tréner Jarolím Miko a od 17 do 29 rokov ma viedol Vladimír Mihočko ml. Vďaka patrí aj mojim klubom, v ktorých som hrávala od malička až doteraz. Určite musím zdôrazniť zdravotnú starostlivosť lekára Branislava Deleja, pretože ľahké zranenia sa ani mne nevyhýbali a vždy mi pomohol sa z nich do- stať. Rada spomeniem aj Slovenský olym- pijský výbor, ktorý ma podporil finančne, keď som sa prebojovala na OH do Pekingu v roku 2008 a do Ria de Janeiro v roku 2016. A v neposlednom rade mi pomáha aj SSTZ, ktorý ma sprevádza počas celej kariéry. V devätnástich rokoch prišiel v mojom živote určitý zlom. Odišla som žiť a tréno- vať do Francúzska, kde som našla novú mo- tiváciu a nové ciele. Od začiatku som hrala najvyššiu francúzsku ligu – Superdivíziu, dnes nazývanú Pro A (profesionálna liga). Je považovaná za najkvalitnejšiu ligu v Eu- rópe. Vo Francúzsku som vlani začala svoju sedemnástu sezónu, pričom som hrala iba v troch kluboch. Aj z toho vidieť, že mám rada stabilitu, chcem byť tam, kde sa cítim dobre a mám vytvorené kvalitné podmien- ky. V prvom klube Lys Les Lannoy som pô- sobila 12 rokov s dvojročnou prestávkou, kedy som hrala v KTS Tarnobrzeg najvyššiu poľskú ligu. Tam sme získali dvakrát titul majstra Poľska. Po dvoch rokoch ma pre- došlý francúzsky klub vyhľadal, aby som sa vrátila naspäť. S Lysom sme vyhrali dvakrát titul majstra Francúzska, čo pokladám tiež za obrovský úspech, ako osobný, tak aj tí- mový. Teraz pôsobím v klube TTACC 86 Po- itiers, ktorý dva roky po sebe skončil v lige na 3. mieste. Každé jedno moje pôsobenie – či to bol jeden rok v Nemecku (1. bun- desliga), dva roky v Poľsku a 17 rokov vo Francúzsku, mi dalo veľa a pomohlo v mo- jom napredovaní. A nie vždy to boli iba vý- hry, ale aj prehry. Tie ma motivovali a učili, aby som na sebe pracovala ešte tvrdšie a ešte viac, aby som bola lepšia nielen ja, ale aj tím. Nie vždy som však mala adek- vátne podmienky. Zakaždým som si ich musela nájsť a ísť ďalej, aby som dosiahla svoj vysnívaný cieľ. Do veku 30 rokov som mala aj trénera, ktorý mi veril, pomáhal mi v napredovaní a zabezpečoval tie najopti- málnejšie podmienky. Každý klub ma však vždy podporoval a mala som šťastie aj na ľudí, ktorí ma obklopovali, dôverovali mi. Najväčšiu podporu som však po celú moju kariéru dostávala a dostávam od rodičov. Bez nich by som sa nikdy nedostala tam, kde som a nestala sa tou, ktorou som. Mo- tivovali ma a povzbudzovali v najťažších chvíľach, ktorých bolo nespočetne veľa. Vlastnosti, ktoré musí mať každá top hráčka, sú cieľavedomosť, húževnatosť, na- danie, športové šťastie, vytrvalosť, schop- nosť stáletvrdo nasebepracovať,maťsvoje

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

19 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2018 trénerské okienko ciele a motiváciu a urobiť všetko pre ich do- siahnutie. Často to je podstatne ťažšie, ako to má hráč z inej krajiny s komplexnejšími a štedrejšími podmienkami. Byť cieľavedo- má a nekompromisná, tvrdá na seba, ale aj na okolie, v ktorom pôsobíte. Treba ukázať, že máte svoj cieľ, za ktorým si systematicky idete. Mojou motiváciou bolo okrem iného aj naučiť sa cudzie jazyky. Hovorím plynule po anglicky, francúzsky, poľsky a maďarsky. Chcela som spoznať krajinu ako je Francúz- sko, jeho kultúru a pochopiť Francúzov, ich život a zmýšľanie. Vďaka stolnému tenisu som spoznala množstvo ľudí z rôznych kra- jín, s ktorými sa viem dohovoriť a nie iba pekne sa na seba usmievať. Spoznala som nespočetnémnožstvoexkluzívnychdestiná- cií a hlavných miest po celom svete. A chce- la som tiež dosiahnuť, aby bolo moje meno známe v takej športovo vyspelej krajine ako je Francúzsko. Po sedemnástich rokoch mô- žem konštatovať, že sa mi to podarilo. V každom francúzskom klube sú dnes cudzinky, z toho jedna až dve Aziatky a veľ- mi málo domácich hráčok. Na stretnutia skoro všetky stolné tenistky dochádzajú priamo zo svojich krajín, v ktorých žijú. Vo Francúzsku sa preto využíva skôr koučova- nie. Svojho trénera má tak každá hráčka doma – buď reprezentačného alebo pria- mo v mieste bydliska. Ja pôsobím už piaty rok v Budapešti v národnom tréningovom centre, kde som pod dohľadom maďarské- ho reprezentačného trénera. A aké vlastnosti by mal mať dobrý tré- ner? Určite by mal mať autoritu, byť empa- tický, psychológ a komunikatívny typ, mal by vedieť s hráčkou analyzovať jej chyby a vedieť ich odstrániť. Musí byť technicky zdatný, poznať top hráčky a spôsoby, ako sa medzi ne dostať. Na záver by som chcela odkázať každej mladej hráčke na Slovensku, aby si išla za svojimcieľom,tvrdonasebepracovala,ne- bála sa pýtať skúsenejších hráčok či hráčov a trénerov na ich vedomosti a skúsenosti, hľadať cestu, ako dosiahnuť svoj cieľ. Tre- ba sa obklopiť správne motivovanými ľuď- mi a cieľ i úspech určite raz prídu. ● text: Eva Ódorová ● foto: archív Evy Ódorovej Barbora Balážová má citlivú ruku, ale nie tak rýchle nohy. Pomáha si pri tom svo- jimi obľúbenými kombináciami. „Ako ľaváčke mi veľmi veľa hrajú do bekhendu (BH)“, hovorí Barbora Balážová, „a človek má často tendenciu, z toho mies- ta potom hrať len BH“. Svojou obľúbenou kombináciou sa reprezentantka Slovenska núti, aby častejšie používala forhend (FH). Týmto si cvičí nielen výmenu pri stole, ale aj prácu nôh dopredu a dozadu. Pretože hrá BH, ako sama hovorí, tak ako väčšina hráčov trochu bližšie pri stole, pri obehnu- tí na FH musí zmeniť aj vzdialenosť. „Túto Typická ľaváčka kombináciu hrávam dva až trikrát týžden- ne a tiež rada pred súťažou.“ Prečo cvičiť práve tieto kombinácie? Odpovedá expertka Jie Schöpp, trénerka reprezentácie žien Nemecka, ktorá pracu- je aj s Barborou Balážovou: „Človek je čas- to „priklincovaný“ na BH a má strach, ale- bo nemá dosť času, obehnúť si úder. Ak sa zahrá FH topspin z BH strany, odporúčala by som, hrať ďalej len FH. Vo všeobecnos- ti platí: Čím je človek ďalej od stola, tým dlhší je pohyb. Ale pri FH topspine netre- ba byť bezpodmienečne ďalej od stola, to je otázka individuálnej techniky. Topspi- nová hra by sa mala ovládať z rôznych vzdialeností.“ Z nemeckého časopisu Tischtennis, č. 8, august 2016, str. 50. ● text: Jie Schöpp ● preklad: Andreja Vidová ● foto: archív Barbory Balážovej 1. krok Barbora hrá FH topspin po diagonále zo svojej BH strany, jej partnerka blokuje len do ¾ BH strany stola späť. Variáciu za- čína podaním so spodnou rotáciou a dlhou vrátenou loptičkou do BH. 2. krok Barbora sa musí rozhodnúť, či bude hrať BH alebo FH topspin podľa toho, ako ďaleko príde blok do jej BH strany. Bar- bora nesmie nikdy zahrať dve loptičky po sebe BH. 3. krok Hra prebieha po diagonále, kým sa jed- na z hráčok nerozhodne zaútočiť. Barbora hrá topspin po čiare, alebo partnerka od- povedá topspinom. Po piatom topspine sa ďalej hrá kontrami.

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

20 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2018 SLOVENSKÝ POHÁR MLÁDEŽE SPM SR, stolnotenisové centrum, 14. 1. 2018 – dorastenci 1. Zelinka Jakub 2000 STK LOKOMOTÍVA KOŠICE 2. PEKO ŠTEFAN 2000 SK VYDRANY 3. ORÁČ DANIEL 2000 MŠK VSTK VRANOV N/T 4. Diko Dalibor 2002 MSTK TVRDOŠÍN 5. Reho René 2000 STK LOKOMOTÍVA KOŠICE 6. Cyprich Samuel 2001 MSK ČADCA 7. Pindura Tobiáš 2001 ŠKST RUŽOMBEROK 8. BUČKO PATRIK 2000 HONTIANSKE TRSŤANY-DUDINCE 9.-10. KYSEL MARTIN 2001 MSTK TVRDOŠÍN 9.-10. Delinčák Filip 2003 ŠK ŠOG NITRA 11.-12. Klajber Adam 2003 STO MOKRANCE 11.-12. Cyprich Radovan 2000 MSK ČADCA 13.-14. HURKA RASTISLAV 2001 STO VALALIKY 13.-14. Maruniak Dominik 2000 ŠKST RUŽOMBEROK 15.-16. Ivančo Félix 2003 ŠK ŠOG NITRA 15.-16. Gašparovič Dávid 2000 JAVORINKA LEVOČA SPM SR, ttc majcichov, 14. 1. 2018 – dorastenky 1. LABOŠOVÁ EMA 2001 STO VALALIKY 2. PUCHOVANOVÁ NIKOLETA 2000 ŠKST RUŽOMBEROK 3. KUKUĽKOVÁ TATIANA 2000 KST VIKTÓRIA TRNAVA 4. GRIGELOVÁ NATÁLIA 2000 ŠKST BANÍK HAVÍŘOV 5. MAROUSKOVÁ MONIKA 2000 KERAMING - KUBRAN TRENČÍN 6. KARKUŠOVA DANIJELA 2003 ŠK ŠOG NITRA 7. PEKOVÁ ZUZANA 2002 KST VIKTÓRIA TRNAVA 8. LACENOVÁ RENÁTA 2003 ŠKST TOPOĽČANY 9.-10. KLUČÁROVÁ AGÁTA 2000 STO VALALIKY 9.-10. TEREZKOVÁ JANA 2002 ŠKST MICHALOVCE 11.-12. GUNIŠOVÁ IVANA 2002 ŠKST TOPOĽČANY 11.-12. ČERMÁKOVÁ PAULA 2000 ŠKST RUŽOMBEROK 13.-14. DZELINSKA JÚLIA 2002 STK LOKOMOTÍVA KOŠICE 13.-14. HUDÁKOVÁ IVANA 2001 MŠK VSTK VRANOV N/T 15.-16. LIPTÁKOVÁ NIKOLETA 2001 STO SPOJE IVANKA 15.-16. KREŠILOVÁ ANDREA 2000 ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU SPM SR, msk čadca, 20. 1. 2018 – starší žiaci 1. KLAJBER ADAM 2003 STO MOKRANCE 2. DELINČÁK FILIP 2003 ŠK ŠOG NITRA 3. PACH KAMIL 2003 STO VALALIKY 4. REMEŇ MATÚŠ 2003 ŠKST TOPOĽČANY 5. BUDINSKÝ DANIEL 2003 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŢANY 6. VETERNÍK JAKUB 2003 ŠKST RUŢOMBEROK 7. ŠVENTO JAKUB 2004 ŠKST RUŢOMBEROK 8. KAPUSTA MICHAL 2004 MSK ČADCA 9.-10. VETERNÍK PETER 2003 ŠKST RUŢOMBEROK 9.-10. PŠENKA MARTIN 2004 MKST NOVÁ DUBNICA 11.-12. DOUBEK KRISTIAN 2003 ŠKST KARLOVA VES 11.-12. PAĽKO KAMIL 2003 MŠK VSTK VRANOV N/T 13.-14. FATUL GREGOR 2004 ŠK PRIEVIDZA 13.-14. UHERÍK KRISTIÁN 2006 ŠKST TOPOĽČANY 15.-16. TKÁČ MATEJ 2004 ŠKST MICHALOVCE 15.-16. KÁLLAY FEDOR 2004 STK SOKOL STRÁNSKE SPM SR, škst ružomberok, 20. 1. 2018 – staršie žiačky 1. KARKUŠOVA DANIJELA 2003 ŠK ŠOG NITRA 2. WILTSCHKOVÁ DOMINIKA 2006 GASTO METALFIN GALANTA 3. LACENOVÁ RENÁTA 2003 ŠKST TOPOĽČANY 4. KOVÁČOVÁ ALŽBETA 2003 ŠKST RUŽOMBEROK 5. ŠTULLEROVÁ ELIŠKA 2005 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 6. ČINČUROVÁ EMA 2005 ŠKST TOPOĽČANY 7. BILKOVIČOVÁ SÁRA 2005 MSK MALACKY 8. VIŠŇOVSKÁ NINA 2003 TTC INTERSPEAD N.ZÁMKY 9.-10. VINCZEOVÁ LAURA 2005 MKST NOVÁ DUBNICA 9.-10. CHORVÁTOVÁ DOMINIKA 2004 STK RYBNÍK 11.-12. DROBOVÁ VERONIKA 2004 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES 11.-12. WALLENFELSOVÁ ANETA 2006 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA 13.-14. MÜLLEROVÁ EMA 2005 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 13.-14. DRBIAKOVÁ KARIN 2005 MSTK TVRDOŠÍN 15.-16. NÉMETHOVÁ NOEMI 2004 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES 15.-16. FERENČÍKOVÁ SÁRA 2005 MSTK TVRDOŠÍN SPM SR, stolnotenisové centrum, 28. 1. 2018 – mladší žiaci 1. GOLDÍR JAKUB 2005 ŠK PRIEVIDZA 2. KUBALA NICOLAS 2005 OŠK ZAVAR 3. FRANCE ROMAN 2005 TTC INTERSPEAD N.ZÁMKY 4. UHERÍK KRISTIÁN 2006 ŠKST TOPOĽČANY 5. KULICH IVAN 2005 STK LUČENEC - KALINOVO 6. GAŠPARÍK JAKUB 2005 ŠKST TOPOĽČANY 7. ŠUTIAK SAMUEL 2005 ŠKST TOPOĽČANY 8. BELOPOTOČAN DÁVID 2005 MSTK TVRDOŠÍN 9.-10. MUDRÁK ALEX 2005 STK 1.ZŠ VRÁBLE 9.-10. ARPÁŠ SAMUEL 2007 ŠK ŠOG NITRA 11.-12. ŠRAMO RADOSLAV 2005 MSK ČADCA 11.-12. BILKA PAVOL 2006 TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA 13.-14. NOVICKÝ OLIVER 2005 JMC LUŽANY 13.-14. KUBJATKO SAMUEL 2006 MSK ČADCA 15.-16. KATONA ALEXANDER 2006 ŠKST TOPOĽČANY 15.-16. ZEMAN SLAVOMÍR 2005 STK 1.ZŠ VRÁBLE SPM SR, MŠK vstk vranov n/T, 28. 1. 2018 – mladšie žiačky 1. ČINČUROVÁ EMA 2005 ŠKST TOPOĽČANY 2. VINCZEOVÁ LAURA 2005 MKST NOVÁ DUBNICA 3. WILTSCHKOVÁ DOMINIKA 2006 GASTO METALFIN GALANTA 4. ŠTULLEROVÁ ELIŠKA 2005 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 5. BILKOVIČOVÁ SÁRA 2005 MSK MALACKY 6. ŠINKAROVÁ MONIKA 2005 ŠKST MICHALOVCE 7. MÜLLEROVÁ EMA 2005 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 8. WALLENFELSOVÁ ANETA 2006 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA 9.-10. GAZOVÁ MARTINA 2006 ŠKST TOPOĽČANY 9.-10. DZIEWICZOVÁ LEA 2006 ŠKST RUŽOMBEROK 11.-12. MAJERČÍKOVÁ LINDA 2006 MŠK ŽIAR/HRONOM 11.-12. DAROVCOVÁ NINA 2007 ŠKST KARLOVA VES 13.-14. VANČÁKOVÁ SIMONA 2005 STO VALALIKY 13.-14. BITÓOVÁ MICHAELA 2007 ŠKST MICHALOVCE 15.-16. ŠTETKOVÁ EMA 2006 STK LUČENEC - KALINOVO 15.-16. BOHÁČOVÁ SABÍNA 2007 MŠK VSTK VRANOV N/T SPM SR, STO Valaliky, 17. 2. 2018 – najmladší žiaci 1. ARPÁŠ SAMUEL 2007 ŠK ŠOG NITRA 2. MADARAS ADAM 2007 KST RAKSIT 3. MITRÍK JOZEF 2007 ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU 4. LESŇÁK DOMINIK 2008 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK 5. FLÓRO DAMIÁN 2008 STK OROL OTRHÁNKY 6. HOREČNÝ JAKUB 2007 KST RAKSIT 7. KUBÍK ADAM 2007 MŠK KYS.NOVÉ MESTO 8. BOBOK TOMÁŠ 2007 STKM PODLAVICE 9.-10. KOKAVEC PAVOL 2009 ŠK ŠOG NITRA 9.-10. KIRÁLY MATÚŠ 2007 STK LUČENEC - KALINOVO 11.-12. SEPEŠI LUCA 2007 STO VALALIKY 11.-12. MRIŽO MAREK 2008 ŠKST TOPOĽČANY 13.-14. KIRCHMAYER JAKUB 2007 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK 13.-14. SABOVČÍK LUKÁŠ 2007 LOKOMOTÍVA VRÚTKY 15.-16. KARVAŠ ŠIMON 2007 KST PLUS40 TREBIŠOV 15.-16. MARKO MARTIN 2008 KAC JEDNOTA KOŠICE SPM SR, STO Valaliky, 17. 2. 2018 – najmladšie žiačky 1. BITÓOVÁ MICHAELA 2007 ŠKST MICHALOVCE 2. DAROVCOVÁ NINA 2007 ŠKST KARLOVA VES 3. PUŠKÁROVÁ LUCIA 2007 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES 4. NÉMETHOVÁ NINA 2007 STO VALALIKY 5. KORF CAROLINA 2008 ŠKST TOPOĽČANY 6. BIKSADSKÁ EMA 2007 MSK MALACKY 7. FIALOVÁ SOFIA 2007 STK RYBNÍK 8. BOHÁČOVÁ SABÍNA 2007 MŠK VSTK VRANOV N/T 9.-10. KRAJČOVIČOVÁ PETRON. 2009 TTC MAJCICHOV 9.-10. KUBJATKOVÁ ALICA 2008 MSK ČADCA 11.-12. KOTESOVÁ ADELA 2008 ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN 11.-12. KABÁTOVÁ ALEXANDRA 2007 STKM PODLAVICE 13.-14. VČELKOVÁ ADELA 2008 ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN 13.-14. VANIŠOVÁ VANDA 2008 MSK MALACKY 15.-16. GERÁTOVÁ SOŇA 2008 MSK ČADCA 15.-16. STANKOVIČOVÁ HANA 2008 TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

21 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2018 SLOVENSKÝ POHÁR MLÁDEŽE SPM SR, STO valaliky, 10. 3. 2018 – Starší žiaci 1. PACH KAMIL 2003 STO VALALIKY 2. KLAJBER ADAM 2003 STO MOKRANCE 3. IVANČO FÉLIX 2003 ŠK ŠOG NITRA 4. ŠVENTO JAKUB 2004 ŠKST RUŽOMBEROK 5. KUBALA Nicolas 2005 OŠK ZAVAR 6. GOLDÍR JAKUB 2005 ŠK PRIEVIDZA 7. BUDINSKÝ DANIEL 2003 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 8. UHERÍK KRISTIÁN 2006 ŠKST TOPOĽČANY 9.-10. PIALA MARIÁN 2004 MSK ČADCA 9.-10. DOUBEK KRISTIAN 2003 ŠKST KARLOVA VES 11.-12. PALUŠEK SAMUEL 2006 STK LOKOMOTÍVA KOŠICE 11.-12. VETERNÍK PETER 2003 ŠKST RUŽOMBEROK 13.-14. MICHEĽ PETER 2003 TZO BYTČA 13.-14. ŠRAMO RADOSLAV 2005 MSK ČADCA 15.-16. BILKA PAVOL 2006 TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA 15.-16. VETERNÍK JAKUB 2003 ŠKST RUŽOMBEROK SPM SR, STO valaliky, 10. 3. 2018 – Staršie žiačky 1. KARKUŠOVA DANIJELA 2003 ŠK ŠOG NITRA 2. ČINČUROVÁ EMA 2005 ŠKST TOPOĽČANY 3. ILLÁŠOVÁ ADRIANA 2004 ŠK ŠOG NITRA 4. ŠINKAROVÁ MONIKA 2005 ŠKST MICHALOVCE 5. LACENOVÁ RENÁTA 2003 ŠKST TOPOĽČANY 6. KOVÁČOVÁ ALŽBETA 2003 ŠKST RUŽOMBEROK 7. BALÚCHOVÁ ADRIANA 2003 STK RYBNÍK 8. ŠTULLEROVÁ ELIŠKA 2005 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 9.-10. NÉMETHOVÁ NOEMI 2004 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES 9.-10. WILTSCHKOVÁ DOMINIKA 2006 GASTO METALFIN GALANTA 11.-12. BILKOVIČOVÁ SÁRA 2005 MSK MALACKY 11.-12. PORUBÄNOVÁ NINA 2004 STK LOKOMOTÍVA KOŠICE 13.-14. VINCZEOVÁ LAURA 2005 MKST NOVÁ DUBNICA 13.-14. MÜLLEROVÁ EMA 2005 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 15.-16. MAJERČÍKOVÁ LINDA 2006 MŠK ŽIAR/HRONOM 15.-16. DROBOVÁ VERONIKA 2004 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES SPM SR, stk Pezinok, 24. 3. 2018 – najmladší žiaci 1. ARPÁŠ SAMUEL 2007 ŠK ŠOG NITRA 2. KOPEČNÝ DANIEL 2007 TTC INTERSPEAD N.ZÁMKY 3. MADARAS ADAM 2007 KST RAKSIT 4. SEPEŠI LUCA 2007 STO VALALIKY 5. MITRÍK JOZEF 2007 ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU 6. KIRÁLY MATÚŠ 2007 STK LUČENEC - KALINOVO 7. BOBOK TOMÁŠ 2007 STKM PODLAVICE 8. HOREČNÝ JAKUB 2007 KST RAKSIT 9.-10. FLÓRO DAMIÁN 2008 STK OROL OTRHÁNKY 9.-10. LESŇÁK DOMINIK 2008 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK 11.-12. KIRCHMAYER JAKUB 2007 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK 11.-12. MRIŽO MAREK 2008 ŠKST TOPOĽČANY 13.-14. DRAHOŠ DAMIAN 2007 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK 13.-14. KOKAVEC PAVOL 2009 ŠK ŠOG NITRA 15.-16. SKALICKÝ SAMUEL 2008 LOKOMOTÍVA VRÚTKY 15.-16. SABOVČÍK LUKÁŠ 2007 LOKOMOTÍVA VRÚTKY SPM SR, šk jáňan Mor. sv. ján, 24. 3. 2018 – najmladšie žiaČky 1. BITÓOVÁ MICHAELA 2007 ŠKST MICHALOVCE 2. NÉMETHOVÁ NINA 2007 STO VALALIKY 3. DAROVCOVÁ NINA 2007 ŠKST KARLOVA VES 4. PUŠKÁROVÁ LUCIA 2007 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES 5. KORF CAROLINA 2008 ŠKST TOPOĽČANY 6. STRAKOVÁ JANKA 2007 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK 7. VANIŠOVÁ VANDA 2008 MSK MALACKY 8. FIALOVÁ SOFIA 2007 STK RYBNÍK 9.-10. KUBJATKOVÁ ALICA 2008 MSK ČADCA 9.-10. BIKSADSKÁ EMA 2007 MSK MALACKY 11.-12. KRAJČOVIČOVÁ PETRON. 2009 TTC MAJCICHOV 11.-12. NAGYOVÁ VERONIKA 2008 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK 13.-14. KABÁTOVÁ ALEXANDRA 2007 STKM PODLAVICE 13.-14. BOHÁČOVÁ SABÍNA 2007 MŠK VSTK VRANOV N/T 15.-16. VČELKOVÁ ADELA 2008 ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN 15.-16. ČIŽLÁKOVÁ LUCIA 2009 ŠKST TOPOĽČANY SPM SR, msk čadca, 14. 4. 2018 – dorastenci 1. DELINČÁK FILIP 2003 ŠK ŠOG NITRA 2. KLAJBER ADAM 2003 STO MOKRANCE 3. DIKO DALIBOR 2002 MSTK TVRDOŠÍN 4. CYPRICH SAMUEL 2001 MSK ČADCA 5. CYPRICH RADOVAN 2000 MSK ČADCA 6. KYSEL MARTIN 2001 MSTK TVRDOŠÍN 7. PINDURA TOBIÁŠ 2001 ŠKST RUŢOMBEROK 8. PACH KAMIL 2003 STO VALALIKY 9.-10. FEČO SAMUEL 2001 MŠK VSTK VRANOV N/T 9.-10. IVANČO FÉLIX 2003 ŠK ŠOG NITRA 11.-12. VETERNÍK PETER 2003 ŠKST RUŢOMBEROK 11.-12. JOHN MAREK 2000 ŠKST RUŢOMBEROK 13.-14. ĎANOVSKÝ MARTIN 2002 LOKOMOTÍVA VRÚTKY 13.-14. MARUNIAK DOMINIK 2000 ŠKST RUŢOMBEROK 15.-16. PISARČÍK PETER 2000 ŠKST RUŢOMBEROK 15.-16. BUČKO PATRIK 2000 HONTIANSKE TRSŤANY-DUDINCE SPM SR, škst ružomberok, 14. 4. 2018 – dorastenky 1. MAROUSKOVÁ MONIKA 2000 KERAMING - KUBRAN TRENČÍN 2. DIVINSKÁ NATÁLIA 2002 ŠKST RUŽOMBEROK 3. ŠINKAROVÁ DÁŠA 2001 ŠKST MICHALOVCE 4. HUDÁKOVÁ IVANA 2001 MŠK VSTK VRANOV N/T 5. TEREZKOVÁ JANA 2002 ŠKST MICHALOVCE 6. DZELINSKA JÚLIA 2002 STK LOKOMOTÍVA KOŠICE 7. KLUČÁROVÁ AGÁTA 2000 STO VALALIKY 8. DZUROVÁ LENKA 2002 STK STARÁ TURÁ 9.-10. VOJTASOVÁ PATRÍCIA 2001 OBEC LIETAVSKÁ LÚČKA 9.-10. ŠVAJDLENKOVÁ LAURA 2001 PST STUPAVA 11.-12. MIKULOVÁ TERÉZIA 2001 KST DRIVE TR. JASTRABIE 11.-12. ČERMÁKOVÁ PAULA 2000 ŠKST RUŽOMBEROK 13.-14. LACENOVÁ RENÁTA 2003 ŠKST TOPOĽČANY 13.-14. ČINČUROVÁ EMA 2005 ŠKST TOPOĽČANY 15.-16. KOBZOVA LUCIA 2000 KERAMING - KUBRAN TRENČÍN 15.-16. MÜLLEROVÁ EMA 2005 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY SPM SR, Mšk žiar nad hronom, 21. 4. 2018 – mladší žiaci 1. GOLDÍR JAKUB 2005 ŠK PRIEVIDZA 2. FRANCE ROMAN 2005 TTC INTERSPEAD N.ZÁMKY 3. ŠRAMO RADOSLAV 2005 MSK ČADCA 4. KUBALA NICOLAS 2005 OŠK ZAVAR 5. KULICH IVAN 2005 STK LUČENEC ľ KALINOVO 6. ŠUTIAK SAMUEL 2005 ŠKST TOPOďČANY 7. GAŠPARÍK JAKUB 2005 ŠKST TOPOďČANY 8. PALUŠEK SAMUEL 2006 STK LOKOMOTÍVA KOŠICE 9.-10. UHERÍK KRISTIÁN 2006 ŠKST TOPOďČANY 9.-10. ARPÁŠ SAMUEL 2007 ŠK ŠOG NITRA 11.-12. MUDRÁK ALEX 2005 STK 1.ZŠ VRÁBLE 11.-12. KUBJATKO SAMUEL 2006 MSK ČADCA 13.-14. NOVICKÝ OLIVER 2005 JMC LUŽANY 13.-14. KATONA ALEXANDER 2006 ŠKST TOPOďČANY 15.-16. HATALA JURAJ 2006 ŠK PRIEVIDZA 15.-16. PEČALKA NATANIEL 2006 MŠK KYS.NOVÉ MESTO SPM SR, TTC Považská Bystrica, 21. 4. 2018 – mladšie žiačky 1. VINCZEOVÁ LAURA 2005 MKST NOVÁ DUBNICA 2. ČINČUROVÁ EMA 2005 ŠKST TOPOĽČANY 3. WALLENFELSOVÁ ANETA 2006 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA 4. ŠINKAROVÁ MONIKA 2005 ŠKST MICHALOVCE 5. IGAZOVÁ MARTINA 2006 ŠKST TOPOĽČANY 6. MÜLLEROVÁ EMA 2005 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY 7. BILKOVIČOVÁ SÁRA 2005 MSK MALACKY 8. NÉMETHOVÁ NINA 2007 STO VALALIKY 9.-10. POKORNÁ KAROLÍNA 2005 OŠK SLOVENSKÝ GROB 9.-10. KRAJČIOVÁ VERONIKA 2005 ŠKST RUŽOMBEROK 11.-12. DAROVCOVÁ NINA 2007 ŠKST KARLOVA VES 11.-12. FERENČÍKOVÁ SÁRA 2005 MSTK TVRDOŠÍN 13.-14. STRAKOVÁ JANKA 2007 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK 13.-14. ČULKOVÁ SIMONA 2005 STO VALALIKY 15.-16. DZIEWICZOVÁ LEA 2006 ŠKST RUŽOMBEROK 15.-16. DRBIAKOVÁ KARIN 2005 MSTK TVRDOŠÍN

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

klubov v práci s mládežou sú STK Lučenec- Kalinovo, MŠK Žiar nad Hronom, STKM Podlavice, Rimavská Sobota, ale aj menšie kolektívy, kde postupne rozbiehajú prácu s talentovanými deťmi, napr. Zvolenská Sla- tina,HliníknadHronom,HontianskeNemce či Malachov. Medzi stolnotenisové talenty kraja patrí Ivan Kulich, ktorý figuruje na 6. mieste v slovenskom rebríčku mladších žiakov, ďalej Matúš Király (obaja STK Luče- nec-Kalinovo), ktorý je na 7. mieste v pora- dí najmladších žiakov. Tomáš Bobok z klubu STKM Podlavice je na 11. mieste v rovnakej kategórii, Linda Majerčíková z  MŠK Žiar nad Hronom je 11. a Ema Štetková (STK Lu- čenec-Kalinovo) 15. medzi mladšími žiačka- mi. Usporadúvame tiež majstrovstvá kraja a turnaje TOP 10 vo všetkých spomínaných kategóriách. Zapojili sme sa aj do projektu a výzvy pre regióny SR na organizovanie kempov s cieľom vytvoriť regionálne výbe- ry v kategó­ riách mladších a najmladších žiakov – ročníky narodenia 2005 a mlad- šie. Zabezpečili sme tri takéto tábory v Lu- čenci, v Žiari nad Hronom a Hliníku nad Hronom, kde tí najlepší z kraja trénujú so sparingpartnermi pod dohľadom trénerov. Aktívni sme aj v rámci projektu Svetový deň stolného tenisu“, sumarizuje Z. Perháčová. ● text: Jozef Barniak a Zuzana Perháčová ● foto: Jozef Barniak a A. Majerčíková lifikovaných rozhodcov. V 1. lige hrajú naše dva kluby TJ Mladosť Relax Rimavská Sobo- ta a STK Lučenec-Kalinovo a v 2. lige MŠK Žiar nad Hronom a STK Revúca. Dosiahli sme už aj niekoľko pekných výsledkov na ce- loslovenských i medzinárodných súťažiach, najmä v mládežníckych kategóriách. Za posledné obdobie to boli dve medaily z ME mládeže, ktoré vybojovala Martina Adáme- ková, ďalej majstrovské tituly z mládežníc- kych kategórií, o ktoré sa pričinili Michal Adámek, Ingemar a  Niklas Péterovci, Mi- chal Pavolka, Ivan Kulich a Petra Cerovská. Uznanie si zaslúžia aj medailisti z majstrov- stiev SR mládeže Nikoleta Puchovanová, Hugo Repáň, Jakub Filús, Linda Majerčíko- vá, Patrik Hrabaj, Samuel Gombala a ďalší. Najväčším úspechom v kategórii dospelých je doteraz víťazstvo družstva Štiavnických Baní v extralige mužov a postup kolektívu STK Lučenec-Kalinovo (Péterovci, Adámek, Barkáč) do extraligy s vlastnými odchovan- cami. V budúcnosti chceme na tieto úspe- chy nadviazať, dať šancu najmä vlastným mladým talentovaným hráčom“, zdôrazňu- je J. Barniak. „Práci s mládežou v Banskobystrickom kraji venujeme veľkú pozornosť“, hovorí Zuzana Perháčová, zodpovedná za roz- voj talentovanej mládeže. „Už tradične usporadúvame krajské bodovacie turnaje. V sezóne 2017/2018 boli tri v kategóriách najmladšie a staršie žiactvo a rovnako tri v kategóriách mladšie žiactvo a dorast. Tur- najov sa zúčastňuje okolo 40 štartujúcich. Vzhľadom na fakt, že dievčat je málo, hra- jú spoločne s chlapcami. Ťahúňmi v rámci 22 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2018 regionálne zväzy Stolný tenis v Banskobystrickom kraji nepatril v minulosti medzi najrozšírenej- šie športy, ale postupne sa udomácňuje prakticky vo všetkých mestečkách či ob- ciach. Môže počítať s nadšením, ale aj s obetavosťou dobrovoľných funkcionárov krajského či okresných stolnotenisových zväzov, s nadšencami v kluboch, ale nad- väzuje aj na úspešnú históriu. Veď naprí- klad v Krupine vyrástol nedávno zosnulý Vladimír Miko, bývalý československý re- prezentant a medailista z MS a ME. Medzi významné osobnosti nielen regionálneho, ale aj celoslovenského významu, môžeme zaradiť aj ďalšie osobnosti stolného tenisu ako nesporne boli a ešte aj sú V. Sýkora st., V. Sýkora ml., J. Čermák, M. Berik, L. Faško, V. Lamper, I. Šedivec, M. Pirnik, J. Adámek, P. Cerovský, Ľ. Majerčík, S. Hartwig, Ľ. Pin- zík, M. Šurka, I. Sokáč a ďalší. Všetci sa vý- znamne pričinili o rozvoj stolného tenisu, či už ako hráči, tréneri, rozhodcovia alebo funkcionári. Krajský stolnotenisový zväz Banská Bys- trica vznikol v roku 1993 a odvtedy ho viedli piati predsedovia: Ivan Sokáč, Ivan Šedivec, Marián Gajdoš, Juraj Péter a v  súčasnos- ti Jozef Barniak. Hladký chod súťaží, ale aj rozvoj stolného tenisu v kraji, riadi výkonný výbor, v ktorom dnes okrem predsedu pra- cujú Zuzana Perháčová, Miroslav Kačáni, Oliver Kovács a Jaroslav Zliechovec. „V súčasnosti je v našom kraji registro- vaných takmer 700 hráčov v 60 kluboch“, hovorí predseda krajského zväzu J. Barniak. „Máme 21 licencovaných trénerov a 53 kva- KRAJSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ BANSKÁ BYSTRICA Základom je talentovaná mládež Krajské sústredenie mládeže v Žiari nad Hronom v novembri 2017 Linda Majerčíková (dvojnásobná medailistka z Prague Grand Prix 2017) s Ľubomírom Majerčíkom – otcom a trénerom v jednej osobe, ktorí sú majstri kraja v zmiešanej štvorhre pre rok 2018

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

23 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2018 TURNAJ OSOBNOSTÍ Turnaj osob- ností sa vo Veľkom Mederi uskutočnil už druhýkrát. Prvý raz sem turnaj za- vítal pred šiestimi rokmi. V  tomto roku to bol už jeho 18. ročník a organizátorom turnaja bol Slovenský stolnotenisový zväz v  spolupráci s mes- tom Veľký Meder a miestnym termálnym kúpaliskom. Prítomný bol aj jeden zo spo- luzakladateľov tohto turnaja Marian Šere- da, prezident stolnotenisového oddielu ŠK Mostex Rača. Po prijatí všetkých účastníkov primá- torom mesta Samuelom Lojkovičom na- sledovalo otvorenie turnaja, vyžrebovanie a  oboznámenie účastníkov so systémom súťaží. Prítomných nadšencov stolného tenisu privítal i generálny sekretár Slo- venského stolnotenisového zväzu Anton Hamran, ktorý všetkým zaželal mnoho športových zážitkov. Celý turnaj riadila trojica medzinárodných rozhodcov v stol- nom tenise Milan Dufek, Vladimír Kondel a Vladislav Kmeť. Hralo sa na šiestich sto- loch a súťažiaci boli vyžrebovaní do šies- tich päťčlenných skupín. Oživením celého turnaja bola účasť herca Slovenského ná- rodného divadla, rodáka z Dunajskej Stre- dy Ivana Tulyho Vojteka, ktorý sa veľmi rád k turnaju vyjadril: „Stolný tenis milujem od detstva. Pokladám ho za veľmi vhodný re- lax po ťažkej a namáhavej duševnej práci nás hercov. No a, samozrejme, je dobrý aj pre našu kondíciu a dá sa hrať do vysoké- ho veku. Dôkazom je i tento náš dnešný turnaj, ktorého sa zúčastňujú aj hráči nad 70 rokov, ako napríklad Jožko Mikloško, náš bývalý veľvyslanec či poslanec parla- mentu. Som veľmi rád, že sa tento turnaj uskutočňuje tu vo Veľkom Mederi v tom- to prekrásnom prostredí. Účastníci okrem toho, že si zašportujú, môžu spoznať aj váš prekrásny areál termálneho kúpaliska.“ Po skončení turnaja sa víťazmi stali všetci a každý jeden jeho účastník obdržal medailu, kalendár Slovenského stolnote- nisového zväzu a množstvo propagačných materiálov o termálnom kúpalisku. ● text a foto: Vladislav Kmeť Turnaj osobností opäť vo Veľkom Mederi V piatok 23. februára 2018 sa v prekrásnom prostredí termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi uskutočnil Turnaj osob- ností, ktorého sa zúčastnili zástupcovia diplomatických zborov na Slovensku, pozvaní primátori a starostovia miest a obcí Slovenska, podnikatelia, zástupcovia médií a ďalšie osobnosti verejného života. Otvorenie turnaja Na turnaji sa zúčastnilo množstvo osobností spoločenského života Víťazi turnaja s primátorom S. Rojkovičom a generálnym sekretárom SSTZ A. Hamranom

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

to úplne inak ako vychovávaním si budú- cej konkurencie. Podarila sa mi vec, ktorá sa málokomu podarí – mám 5 až 6 výbor- ných nasledovníkov, ktorých odovzdávam všetko a ťahám ich. Oni zostanú, keď raz pôjdem do dôchodku. Použijúc paralelu so športom – najväčšia radosť trénera je, keď jeho zverenec je lepší ako on sám. Je cesta za vynálezom viac konkurenč- ná alebo tímová? 24 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2018 osobnosti stolného tenisu inak medzi tým. To, čo robíme my, je odliš- né od toho, čo robia iní vo svete. Išli sme najťažšou cestou – skĺbiť pôvod surovín a bio-rozložiteľnosť. Úplne ekologický plast je taký, ktorý sa rozloží v biologic- kom prostredí, napr. v komposte a súčas- ne vznikajúci CO 2 nie je z fosílnych zdrojov. Robíme plas­ ty pochádzajú- ce z obnoviteľných zdrojov – škrob, kukurica, odpadový fritovací olej – rast- linné alebo živočíš- ne zdroje, ktoré sa rozložia v komposte a vrátia sa späť ako humus. V tvojej profe­ sio­ nálnej dráhe učiteľa a hlavne vedca si to dotia- hol až na ocenenie Technológa roka SR. Je toto súťaž? Vôbec nie. V mo- jom vednom odbore sú na Slovensku dva väčšie tímy, ktoré sa venujú v tejto oblasti špičkovému výskumu – Ústav polymérov SAV a náš ústav na STU a tieto úzko spo- lupracujú. Celkovo v rámci Európy sa vý- skum robí najmä na univerzitách a je to platforma, kde sa ľudia spájajú. Ja aj šport beriem viac ako výchovu mladých. Nie ne- vyhnutne, aby moji zverenci boli najlepší. V profesnej oblasti už vôbec nie. Vnímam Čo ti hovoria písmená OH? Ako chemikovi veľa, lebo je to funk­ č­ ná skupina, ktorá rada reaguje s inými látkami. Inak sa alkoholom vyhýbam, keďže som abstinent. Ak to mal byť test, či mi bude bližšie chémia alebo šport, tak v tomto smere má profesia prednosť. Šport je pre mňa predovšetkým zábava, skvelý doplnok a relax. Bolo to vždy tak, alebo si mal v mla- dosti iné túžby a ciele? Pre mňa bola prvoradým záujmom od malička príroda. Až po 7. triedu ZŠ som chcel byť veterinár. Zmenila to skvelá uči- teľka chémie v 8. triede, odvtedy chémia víťazila nad všetkým. Šport bol vždy obľú- beným doplnkom a zábavou. Neskôr moja práca skĺbila pedagogickú činnosť a  vý- chovu mládeže v rámci pezinského klubu. V posledných rokoch boli moje aktivity v športe oveľa intenzívnejšie, ako by som si kedy pomyslel. Je niečo, čo ti dal šport pre tvoju bu- dúcu profesionálnu kariéru? Šport vychováva k systematickému prí- stupu k povinnostiam. Ak chcem niečo do- siahnuť, musím pre to niečo urobiť. Robím v oblasti, ktorá funguje nezávisle od sociál­ nej sféry a politiky, zákony prírody sú ne- úprosné a jablko vždy padne na zem. Fun- guje to aj v športe. Ak do systému niečo dám, môžem od neho aj niečo očakávať. Ak nedám, tak nie. A ďalšie, vo vzdeláva- ní mi pomáha aj to, že som trénoval malé deti. Hľadal som spôsoby, ako im zrozumi- teľne veci vysvetliť. Systém zjednodušova- nia prenášam aj do práce na univerzite. Čím sa teda v profesionálnom živote zaoberáš? Bioplastov je veľa druhov. Napríklad bi- oplasty, ktoré sú z ropy a rozložia sa. Na dru- hej strane sú aj bioplasty z prírodných suro- vín, ale v komposte sa nerozložia. A mnoho Profesor s loptičkou Narodil sa v roku 1961 v Partizánskom, od roku 1993 žije v Pezinku. Vyštudoval chémiu na ChTF SVŠT v Bratislave. Športu savenovalodmladosti,počasškolskýchrokovhrávalhokej.VPezinkunazákladochklubuŠKPzaložilStolnotenisovýklubZŠ na Bielenisku Pezinok, v ktorom je predsedom. Osem rokov pôsobil ako člen VV SSTZ zodpovedný za komisiu mládeže, v sú- časnosti je predsedom BSTZ. V profesionálnom živote je vedec a pedagóg, je vedúcim Oddelenia plastov, kaučuku a vlákien ÚPSP na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU. Viac ako dvadsať rokov sa venuje problematike biodegrado- vateľných polymérov, je autorom ôsmich udelených patentov v SR a jedného svetového patentu. V roku 2012 obdržal oce- nenie Technológ roka SR za „vývoj receptúry a technológie prípravy zmesných materiálov s vysokou húževnatosťou na báze biodegradovateľných polymérov pochádzajúcich z obnoviteľných zdrojov surovín.“ V roku 2013 ho prezident SR vymenoval za vysokoškolského profesora. Je aj poslancom mestského zastupiteľstva a predsedom komisie športu v Pezinku. Pavol Alexy

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

Vynález je už aplikovaný výskum, to už je tvrdý ťah na ko- merciu a tam je silná konkurencia. Ide o to, kto je skôr a bude z toho mať viac. Titul Technológ roka SR je akoby majster Slovenska vo svo- jej kategórii. Existuje potom aj titul majstra Európy či sveta? Majster sveta je Nobelova cena . Niektorí vedci sú hodno- tení veľmi vysoko, ale nie je to o tituloch. Kam sa môže technológ roka ďalej posunúť vo svojej kariére? Porovnám to so športovou terminológiou – sú hráči, ktorí neustále sledujú rebríček, aby boli čo najvyššie, a niekedy aj nečestným spôsobom. A sú takí, ktorí chcú hrať najlepšie ako vedia a ten rebríček príde sám. Ja chcem robiť robotu, ktorá má zmysel. Aby veci, ktoré vyskúmame, vymyslíme, vyrobíme, boli k niečomu užitočné. A v pedagogickej oblasti, aby po nás ostávali kvalitní ľudia. Ak to budeme robiť poctivo, výsledky sa dostavia sami. Aj vo vede, aj v športe. Aká je tvoja vízia? Tá je v dvoch rovinách. Jedna je technická a ja sa cítim viac technológom ako vedcom. Viac mi sedia montérky ako biely plášť. Tam je to o tom, ako dostať produkty do života. Jeden ľudia poznajú – výsevné pásiky na zeleninu, to je môj vynález. Je to skvelý pocit, keď vidíš fungovať vlastný nápad. Dúfam, že aj bioplasty uzrú čo najskôr svetlo sveta. Pedagogická rovina znamená, aby mohli mladí ľudia rásť. A to sa týka aj stolného tenisu. Tu ma napríklad najnovšie potešil Adam Brat (priaznivci stolného tenisu vedia, že Adam začínal u nás), ktorý konečne získal titul majstra Slovenska. Takisto ma teší, keď vidím, keď sa moji absolventi uchytia vo svete a sú takí viacerí, napríklad v Rakúsku či Belgicku. Je niečo, čo by si odporučil športovcom prebrať z tvojej profesionálnej dráhy, ak chcú uspieť vo svojej oblasti? Striktné dodržiavanie pravidiel. V prírodných vedách fungu- jú striktné pravidlá, ktoré nemôžeš oklamať. A akonáhle si mimo nich, veci nefungujú. A to isté sa deje v sociálnej sfére. Akonáhle začneš porušovať pravidlá, podvádzať, tak veci prestanú fungo- vať. Aj keď je to nepopulárne. Napríklad, ak má byť rozhodca pri zápase, musí tam byť. Potom sa nemusíš baviť o tom, ako sa má rozhodnúť, ak tam rozhodca nie je. Samozrejme, že v so­ ciálnej oblasti sa nie vždy dajú veci úplne striktne vyložiť, ale čím viac sa k tomu priblížime, tým viac budú veci fungovať. Ak má byť tréningová jednotka dve hodiny, tak nemôže byť hodinu a pol, lebo to potom bude niekde chýbať. Keďže si stále aktívny v športe – kde sa vidíš tak o päť alebo desať rokov? Vzhľadom na môj vek, už len taká 7. až 8. liga . Vo funkcio­ nárskej oblasti klub postupne posúvam do rúk šikovným mladým chalanom. Je tam Juraj Bella, Matúš Sklenár, Juraj Mudrík a môj syn Ján Alexy. Im treba odovzdať štafetu a ja budem rád, keď uvidím, že klub prosperuje a oni posúvajú ďalej to, čo som založil a na čo som často nemal v poslednom období dostatok času. Ako dnes dokážeš skĺbiť profesiu a aktivity v stolnom tenise? Keďže naše projekty výroby bioplastov sa dostávajú do finál- nej fázy, sú prioritou. Tento rok sme už chceli spustiť výrobu, ešte sa to však pre rôzne okolnosti nepodarilo. Takže stolný tenis už len manažujem a zabezpečujem pre klub financie a podmienky pre riadne fungovanie. A taktiež riadim diplomaciu v kraji, aby krajské mládežnícke prostredie bolo viac spolupracujúce ako konkurenčné a aby súčasťou toho bol aj pezinský klub. Aj preto sme rozbiehali projekt regionálnych výberov, aby sme prepojili bratislavskú krajskú komunitu. A myslím si, že sa nám to darí. ● text: Branislav Kalužný, foto: archív Pavla Alexyho 25 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2018 Začiatkom roka 2018 si delegáti SSTZ na obdobie nasledujúcich piatich rokov zvolili nového kontrolóra. Stal sa ním Ing. Ga­ briel Wawrek, rodák z Košíc. V rozhovore nám priblížil svoje predstavy o jeho budúcej činnosti. Pán Wawrek, môžete verejnosti bližšie predstaviť Vaše doterajšie pôsobenie v stolnotenisovom hnutí? Už ako osemročný som nasledoval svojho spolužiaka a prihlásil sa do Lokomotívy Ko- šice, kde sa vytváralo nové žiacke družstvo. Ako žiak som bol tiež členom VSS Košice. Neskôr ako študent gymnázia som sa po krátkej prestávke k stolnému tenisu vrátil a hrával za OPS Koši- ce. Počas štúdia na VŠE v Bratislave som bol štyri roky členom TJ Pozemné stavby. Po návrate z vojenčiny som sa presťahoval do Trebišova, kde pôsobím až doposiaľ. Hrával som aj za kluby Štart Trebišov a Sokol Vojčice. Aktuálne pôsobím v klube KST PLUS 40 Trebišov ako hráč, tréner mládeže a funkcionár. Čo Vás motivovalo uchádzať sa o funkciu kontrolóra? Koncom roka 2017 som pri pravidelnom prezeraní webstránky SSTZ našiel oznam o výberovom konaní na túto pozíciu. Keďže som spĺňal kvalifikačné predpoklady a mám aj dlhoročné odbor- né skúsenosti v ekonomickej oblasti, vrátane riadiacej pozície, rozhodol som sa prihlásiť. Konzultoval som to aj so svojou rodi- nou, najmä synom, ktorý je kontrolórom mesta Sečovce. Čo predchádzalo tomu, aby ste mohli vykonávať túto funkciu? Vjanuári2018sommalosobnýrozhovorsvedenímSSTZ,kdesom potvrdil reálny záujem o túto funkciu ako aj mojimi predstavami. Následne som bol ako VV SSTZ schválený kandidát 24.januára zvolený do tejto funkcie konferenciou SSTZ (hlasovanie per rol- lam). Koncom februára som úspešne absolvoval skúšku formou písomného odborného testu u Hlavného kontrolóra športu SR na MŠVVaŠ SR a získal som Osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Aké sú Vaše predstavy a ciele na najbližšie obdobie? Postavenie a náplň práce kontrolóra zväzu je stanovená najmä zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov, ako aj ďalších s tým súvisiacich právnych predpisov. Tieto práv- ne predpisy výrazne ovplyvňujú činnosť stolnotenisových klubov, športovcov, športových odborníkov a prinášajú do ich života nové podmienky pre ich fungovanie. Pre mnohých zložité, nepopulár- ne, zvyšujúce administratívne nároky, odvádzajúc tak pozornosť a energiu od samotného športového výkonu. Úroveň ich pozna- nia a implementácia do vnútornej činnosti športových organizácií je však rozdielna. Mojou ambíciou tak bude najprv pomôcť a po- radiť ako majú tieto subjekty postupovať, aby ich pôsobenie bolo v súlade s právnym rámcom. Úlohou kontrolóra však nie je len prevencia. Na čo sa plánujete v oblasti reálneho výkonu kontroly najviac zamerať? Moja aktivita bude venovaná hlavne kontrole účelnosti a efektív- nosti hospodárenia s verejnými prostriedkami u tých, ktorí tieto prostriedky požadujú a využívajú. Zvýšený záujem subjektov, žia- dajúcich o verejné financie, musí byť adekvátny aj zvýšenej zod- povednosti za ich hospodárne, účelné a efektívne využitie. Agen- da,súvisiacastýmtoprocesommusíbyťriadnezdokumentovaná, účtovne vedená a pripravená na nahliadnutie za účelom kontroly. Zameriam sa aj na zákonnosť prideľovania verejných zdrojov, ich využitie a náležité zúčtovanie. Verím, že funkcia kontrolóra SSTZ nebude do budúcna strašiakom, ale že v stolnotenisovom hnutí postupne zvýši úroveň poznania právnych predpisov. ● text: Daniel Fink, foto: archív Gabriela Wawreka Práca kontrolóra nemá byť postrachom pracujú pre sstz

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

26 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2018 z histórie vými veľmocami USA, Sovietskym zväzom a Čínou. Tak ako väčšina príbehov, aj ten- to má svojich hrdinov. Sú nimi trojnásobný majster sveta Číňan Čuang Ce-tung a ame- rický stolný tenista Glenn Cowan. Na 31. stolnotenisových MS v japon- skej Nagoji sa po dlhej odmlke spôsobenej „kultúrnou revolúciou“ opäť zúčastnili vý- borní čínski hráči. Držali sa bokom od sú- perov, báli sa zapojiť do mimošportového spoločenského života počas šampionátu. Izolovali sa. Až kým k nim jedného dňa náhodou do autobusu nenastúpil ame- rický reprezentant Cowan, ktorý zmeškal svoj dopravný prostriedok a ponáhľal sa na štadión. Hoci to vôbec nebolo bežné, dal sa s ním do reči Číňan Čuang Ce-tung. Dokonca si vymenili aj suveníry! Ich široké úsmevy a spoločné vystúpenie z autobusu neunikli fotoreportérom a na druhý deň raritná fotografia športovcov zo znepriate- lených krajín (od roku 1966 boli diploma- tické styky Číny a USA prerušené) obletela nielen japonské ostrovy, ale celý svet! Takáto obrovská reklama Číny a USA neunikla ani vtedajším čínskym pohlavá- rom na čele s premiérom Čou En-lajom snažiacim sa prevziať vládnuce žezlo od starnúceho a chorľavého Mao Ce-tunga a ukončiť nevydarenú „kultúrnu revolúciu“. Výsledkom ich snahy o vylepšenie imidžu Číny vo svete a o nové kontakty s USA bola pozvánka pre družstvo stolných tenistov USA na turné po krajine. Dňa 10. apríla 1971 pricestovalo 11 amerických hráčov spolu s manželkami a novinárskym do- provodom do Číny. Bola to prvá oficiálna americká delegácia od prevzatia moci Mao Ce-tungom v roku 1949. Pre hostí z USA po prvý raz od „kultúrnej revolúcie“ sprístup- nili aj dovtedy hermeticky uzavreté Zakáza- né mesto v centre Pekingu. Delegáciu prijal osobne aj premiér Čou En-laj, ktorý v Číne prezentoval na tie časy neslýchaný slogan: „Najskôr priateľstvo, až potom súťaž“. Sym- bolicky v deň návštevy Zakázaného mesta zrušil americký prezident Richard Nixon obchodné embargo voči Číne a následne Čína urobila rovnaké gesto smerom k USA. Potom nasledovalo pozvanie čínskeho stolnotenisového tímu do USA a súčasne cesta ministra zahraničných vecí Henryho aktívneho prispenia spoločensko-politic- kej klímy začiatkom sedemdesiatych rokov 20. storočia, kedy sa svet zmietal v studenej vojne a v napätých vzťahoch medzi sveto- Odpoveď nie je celkom jednoznačná, pretože toto slovné spojenie sa zrodilo celkom náhodne, priam neuveriteľnou kombináciou politiky a športu. Pravda, za Ako sa zrodila „pingpongová diplomacia“ Vo svojej dlhoročnej funkcionárskej praxi sa často stretávam s otázkou, najmä z úst mladej generácie: Čo je to „pingpongová diplomacia?“. Je to metaforic- ký výraz z diplomatického slovníka znamenajúci prehadzovanie si neriešeného problému medzi partnermi z jednej strany na druhú alebo je priamo spojený so stolným tenisom, ktorému hovoríme aj pingpong. Má niečo spoločné s politikou alebo je prepojený so športom? Trojnásobný čínsky majster sveta Čuang Ce-tung v súčasnosti

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

stolnotenisový tím a následne prišiel kolek- tív čínskych stolnotenisových „kúzelníkov“ propagovať stolný tenis, ale najmä svoju krajinu, do vtedajšej ČSSR. Paralela so za- čiatkom sedemdesiatych rokov 20. storo- čia bola zjavná, s jediným výrazným rozdie- lom – zatiaľ čo vtedy Číňania nechali občas Američanov aj zvíťaziť, naše reprezentačné družstvá mužov i žien nevyhrali ani jediné stretnutie, aj keď v tom čase patrili pevne k európskej stolnotenisovej elite. ● text: Zdenko Kríž, foto: archív SSTZ vtedajšieho amerického spojenca Taiwanu. Spolupráca dvoch veľmocí bola aj protivá- hou vtedajšej sile Sovietskeho zväzu. Toto je v stručnosti zrod „pingpongovej diplomacie“, ktorá sa odvtedy často využí- va, aj keď v menej napätých vzťahoch. Mali sme ju možnosť zažiť na vlastnej koži aj my v polovici osemdesiatych rokoch 20. storo- čia, keď Čína prejavila záujem o intenzív- nejšie obchodné vzťahy s vtedajším Česko- slovenskom. Aj vtedy pozvala na turné po čínskych mestách československý národný Kissingera do Číny. Oteplenie vyše 20 ro- kov zmrazených diplomatických vzťahov bolo evidentné. O štyri mesiace neskôr sa konalo aj historické stretnutie amerického prezidenta Richarda Nixona s  najvyššími predstaviteľmi Číny v Pekingu. Takto sa pre- nieslo americko-čínske partnerstvo zo špor- tovej aj na politickú scénu. Jeho výsledkom neboli len výrazne efektívnejšie obchodno- -ekonomické vzťahy, ale napríklad aj súhlas USA s členstvom Číny v Bezpečnostnej rade OSN či uznanie politiky jednej Číny na úkor 27 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2018 právny servis JUDr. Peter Handiak, jeden z členov od- borného tímu, ktorý sa na procese prípravy tohto inštitútu podieľal, v rozhovore pre TANS k tomu dodáva: „Rozvoj a skvalitnenie spolupráce medzi MVO a podnikateľmi, to je dôležitý rámec celého nami navrhované- ho inštitútu. Neziskový sektor je odkázaný v rámci svojej činnosti na vlastnú prezen- táciu, marketing, na spoluprácu s darcami ako aj podnikateľmi. Ako protihodnotu však okrem plnenia verejnoprospešného účelu má veľký záujem vyjadriť aj vďaku za po- moc (dar) a takisto reklamou príslušnému podnikateľovi ukázať verejnosti, kto podpo- ril jeho činnosť a takto vytvoriť určitú pro- tihodnotu k získaným finančným prostried- kom. Veľmi dôležitou skutočnosťou je aj to, že každá MVO si sama zvolí formu charita- tívnej reklamy. Neziskové organizácie si tak sami začnú vytvárať vlastné marketingové nosiče, na ktorých budú prezentované re- klamy podnikateľských subjektov. Môže ísť o reklamy na webovej stránke, vo vydaných publikáciách a pod. Tým, že tieto príjmy sú do výšky 20 000 € plne oslobodené od dane na strane MVO a na strane podnikateľov ide plná suma do nákladov, vytvorili sme oboj- stranne motivačný model. A to je presne to, čo sme potrebovali. Teraz to bude už len na vzájomnom sa približovaní oboch sektorov – podnikateľského a neziskového.“, (zdroj: TANS – Tlačová agentúra neziskového sek- tora, spracovala: Mgr. Lenka Michalovičo- vá, 13. 12. 2017). ● text: Daniel Fink, foto: archív autora kladného dokumentu akým sú napr. stano- vy klubu. Výdavky sú u podnikateľa po zaplatení súčasťou základu dane V prípade, že športový klub, resp. špor- tová organizácia takýto príjem získa od pod- nikateľov, tí si o tieto výdavky môžu znížiť svoj základ dane. Veľmi dôležité je však pri- pomenúť, že v súlade s ustanovením § 17 ods. 19/písm. i/DzP, súčasťou základu dane daňovníka sú tieto výdavky (náklady) na re- klamu len po zaplatení. Podľa § 17 ods. 3/ písm. m/ zákona o dani z príjmov, do zákla- du dane sa podľa odseku 1 nezahŕňa príjem (výnos) z reklám plynúci daňovníkovi podľa § 12 ods. 3 písm. a/, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva v zdaňovacom ob- dobí, v ktorom bolo o ňom účtované vo vý- nosoch podľa osobitného predpisu; tento príjem (výnos) z reklám sa zahrnie do zákla- du dane daňovníka v zdaňovacom období, v ktorom ich prijal. Lehota na vyčerpanie príjmu Obdobne ako pri inštitúte 2%, aj v tomto prípade bude športový klub povinný použiť takýto príjem do konca roka nasledujúceho poroku,vktoromtietopríjmyzískali.V opač- nom prípade bude musieť zvýšiť základ dane vovýškeoslobodenýchpríjmovaleboichne- použitú časť na vymedzené účely. Očakávané zvýšenie spolupráce s podnikateľským sektorom Aby sme boli konkrétni, pres- né paragrafové znenie uvede- ného inštitútu podľa § 13 ods. 1/ písm. g/ DzP znie: „Od dane sú oslobodené príjmy z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely, daňovní- kov uvedených v § 12 ods. 3 písm. a) najviac do výšky 20 000 eur za príslušné zdaňova- cie obdobie, pričom tieto príjmy je daňov- ník povinný použiť len na účel vymedzený v § 50 ods. 5, a to najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom tieto príj- my daňovník prijal; ak daňovník do uplynu- tia tejto lehoty nepoužije príjmy z reklám oslobodené od dane na účel vymedzený v § 50 ods. 5, je povinný zahrnúť tieto príjmy alebo ich nepoužitú časť do základu dane najneskôr v zdaňovacom období, v ktorom uplynie táto lehota.“ Účel použitia finančných prostriedkov Podiel zaplatenej dane pritom možno poskytnúť len prijímateľovi (napr. športo- vý klub, ktorý je občianskym združením) a použiť len na činnosti, ktoré sú predme- tom jeho činnosti, ktorým je okrem iného aj podpora a rozvoj športu. Tento predmet pritom bezpochyby musí byť zrejmý zo zá- Charitatívna reklama ZákonomNRSRč.344/2017Z.z.,ktorýmbolnovelizovanýzákonodanizpríjmov(DzP)boldonášhoprávnehoporiadkuza- vedený nový inštitút, tzv. charitatívna reklama. Po príjme 2% z dane je to pravdepodobne druhý najsilnejší možný zdroj príjmu športových klubov, od ktorého sa všeobecne očakáva výraznejšie zvýšenie spolupráce podnikateľov s tretím sektorom. Nový pilier financovania športových organizácií

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2018 28 jubilanti Vladimír Mihočko – 70 rokov Čerstvý sedemde- siatnik Vladimír Mihočko patrí medzi najvýznam- nejšie osobnos- ti slovenského stolného tenisu. Dnes vedie pre- stížny Swaythling Club Internatio- nal Slovakia (SCI), ale tejto čestnej funkcii predchádzala bohatá športová kariéra za- nieteného Malačana. Ako devätnásťročný zdolal vo finále majstrovstiev Slovenska päťnásobného majstra sveta, legendár- neho Františka Tokára 3:2. K prvému titu- lu ešte pridal ďalšie tri v dvojhrách a päť v  štvorhrách. Bol členom širšieho kádra reprezentácie ČSSR a výberu Slovenska. Po skončení aktívnej činnosti a absolvo- vaní DŠT sa stal jedným z našich najúspeš- nejších trénerov. Viedol kadetov, juniorov a  mužov SR. V  rokoch 1993 – 2009 bol zväzovým kapitánom, ústredným tréne- rom SSTZ a pracoval na sekretariáte zväzu. Významne sa pričinil aj o kvalitatívny rast slovenských stolnotenisových olympioni- kov ako J. Mihočková, R. Vími, R. Kasalo- vá a T. Jančí a má podiel aj na športových a trénerských úspechoch svojho syna Vla- dimíra Mihočka mladšieho. Jaroslav Novotný – 70 rokov Patrí medzi dl- horočných funk- cionárov, rozhod- cov a trénerov. Je zakladateľom stolnotenisové- ho klubu Severka Kežmarok, v kto- rom vykonával funkciu predse- du a aj sám si v ňom aktívne stolný tenis zahral. Je držiteľom trénerskej licencie B a aktívne sa venoval najmä výchove mlá- deže. Prevažná časť jeho stolnotenisového života je spojená predovšetkým s funkcio­ nárskou a rozhodcovskou činnosťou. Vy- konával funkciu predsedu Podtatranského stolnotenisového zväzu, v rokoch 2001 až 2005 bol predsedom KSTZ Prešov a súčas- ne bol aj členom VV SSTZ. V rokoch 2005 až 2009 bol členom kontrolnej komisie SSTZ. Je dlhoročným členom lektorské- ho zboru SSTZ pre školenia rozhodcov, predovšetkým pre východoslovenský re- gión. Od roku 1991 je držiteľom licencie funkcia rozhodcu. Už od roku 1981 začal organizovať turnaje detí, mládeže a  do- spelých, často rozhodoval pri stole na „Du- keláku“ a pri okresnom prebore dospe- lých. V roku 1996 už bol rozhodcom na ME 1996 dospelých v Bratislave s licenciou A. Po povinnej trojročnej medzinárodnej a domácej praxi zložil v roku 1999 skúšky pre rozhodcov medzinárodnej federácie ITTF a IPTTC. Získal licenciu M medziná- rodného rozhodcu pre zdravých športov- cov a taktiež licenciu M medzinárodného rozhodcu pre telesne postihnutých špor- tovcov. Následne rozhodoval viacero ME a MS dospelých a juniorov, ME veteránov, ME telesne postihnutých športovcov či turnaje World Tour dospelých aj juniorov. Ako funkcionár bol v rokoch 1997 až 2001 členom VV SSTZ (predseda LK), predsedom KSTZ Prešov, pôsobil vo funkcii predsedu klubu TJ Šport­ klub MSS Prešov a v rokoch 1997 až 2005 bol predsedom OSTZ Prešov. Od roku 2011 bol tiež členom KM SSTZ. Anton Hamran – 60 rokov Funkcionár, roz- hodca a hráč. Už 18 rokov sedí na „horúcej“ stolič- ke generálneho sekretára Sloven- ského stolnoteni- sového zväzu. Za tento čas si získal uznanie doma i v  zahraničí, ale aj oponentov, ktorí majú inú predstavu o tejto funkcii... Každoden- ne manažovať slovenský stolný tenis si však vyžaduje permanentnú pracovnú dobu vrátane nasadenia aj počas sobôt i  nedieľ, kedy sa koná najviac podujatí. Na obľúbené koníčky, ako sú poľovníctvo či fajky má tak jubilant čoraz menej času. Ešteže si občas zahrá stolný tenis v 7. či 8. lige za ŠKP Bratislava alebo aspoň počas tradičných pondelkov spolu so sponzormi či podporovateľmi stolného tenisu. Anton Hamran pochádza z Duloviec, kde zakla- dal stolnotenisový klub. Je aj dlhoročným rozhodcom s účasťou na vrcholných sve- tových podujatiach. V medzinárodnom hnutí je tiež známy ako spoluorganizátor európskych a svetových stolnotenisových podujatí za posledné dve dekády na území SR. Je tiež členom mediálnej komisie ITTF a podpredsedom mládežníckej komisie ETTU, ako aj členom Swaythling Clubu In- ternational Slovakia. Renáta Budayová-Žaťková – 50 rokov Reprezentantka ČSSR, ČSFR a Slo- venska v rokoch 1983 až 1994. Špičková sloven- ská hráčka s útoč- ným topspinovým spôsobom hry. Zís­ kala sedem titulov majsterky Sloven- ska žien v individuálnych súťažiach. Titul majsterky ČSSR vo dvojhre žien vybojova- la v roku 1989 a 1990, vo štvorhre 1984 (s Davidkovou). Bola členkou víťazného družstva na MT vo Schwerine v roku 1989, MT v Bulharsku v roku 1987. Bola tiež členkou víťazného družstva 1. celoštát- nej ligy Lokomotívy Bratislava v sezóne 1989/1990. V  rokoch 1994 až 2000 bola hráčkou rakúskeho Linzu a v rokoch 2004 až 2010 pôsobila v TTC Villach. Je drži- teľkou trénerskej licencie B, ktorú získala v roku 2005. V tohtoročnej sezóne bola na súpiske Extraligy žien v klube ŠKST Ružom- berok, avšak neodohrala ani jeden zápas. Miroslav Gábor – 65 rokov Hráč, tréner, funk­ cionár a rozhod- ca. K stolnému tenisu sa dostal v roku 1962, keď navštívil Pioner- sky dom v Pre- šove, kde hrával s korkovými rake- tami. Ako samo- uk sa učil od starších chlapcov, už v roku 1967 na turnaji v ukrajinskom Mukačeve obsadil 2.  miesto, výhrou mu bola nová špongiová raketa. Počas vyše 45 rokov ak- tívnej činnosti pôsobil v kluboch ODP Pre- šov, SOU Spoje Košice, Spoje Prešov, Štart VD Prešov a Športklub MSS Prešov. V sú- časnosti ešte stále hráva 4. a 5. ligu. Ako tréner začínal už v roku 1971. Postupne vštepoval deťom stolnotenisové základy a mal vplyv na hráčske formovanie stoviek chlapcov a dievčat. V začiatkoch trénoval napr. aj Oľgu Barbušovú, účastníčku para- lympijských hier, ktorá svojho času patrila k svetovej špičke vo svojej kategórii. Je dr- žiteľom trénerskej licencie A, spoluorgani- zátorom pravdepodobne najstaršieho tur- naja na Slovensku O pohár duklianskych hrdinov (organizovanom od roku 1953). Neoddeliteľnou súčasťou jeho života je aj

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

keď abdikoval bývalý predseda klubu, ho zvolili za jeho nástupcu. Aj keď klub v tej dobe pôsobil v extralige, práca s mládežou takmer nefungovala. Rozhodol sa zamerať svoju ďalšiu činnosť na mládež. Nasledujú- cu sezónu už družstvo do Extraligy mužov neprihlásil. Ešte takmer s deťmi hrávalo družstvo 3.ligu a každý rok postupovalo vyššie. V súčasnosti hráva STK Lokomotíva Košice opäť už druhú sezónu najvyššiu slo- venskú súťaž. Popri funkcionárskych po- vinnostiach pracuje aj ako rozhodca. Mo- mentálne má licenciu M medzinárodného rozhodcu a podieľa sa aj na organizácii vý- znamných podujatí SSTZ. Patria k nim ME juniorov v Bratislave, Slovak Junior Open, Slovak Cadet Open či majstrovstvá Slo- venska mužov a žien, kde bol už druhýkrát zástupcom hlavného rozhodcu. Taktiež pôsobil vo výkonnom výbore SSTZ ako aj VsSTZ. Miroslav Čerňan – 70 rokov medzinárodný rozhodca, tréner, funkcionár Viera Galanská – 55 rokov bývalá hráčka Slovenska, medzinárodná roz­ hodkyňa 29 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2018 jubilanti M medzinárodného rozhodcu. Ako roz- hodca sa pravidelne zúčastňuje takmer všetkých vrcholných stolnotenisových podujatí na Slovensku od mládežníckych až po veteránske kategórie – majstrovstvá SR jednotlivcov a družstiev, turnaje Slo- venského pohára mládeže a  dos­ pelých, medzinárodné majstrovstvá SR, majstrov- stvá Európy juniorov a kadetov, telesne znevýhodnených športovcov, veteránov a majstrovstvá sveta juniorov konané v  roku 2010 v  Bratislave. Ako rozhodca sa takmer každý rok zúčastňuje viacerých turnajov a majstrovstiev organizovaných ITTF a ETTU. Bol účastníkom viacerých majstrovstiev sveta a Európy mládeže a  dospelých, majstrovstiev sveta veterá- nov, turnajov World Tour, Pohára ETTU družstiev a kvalifikácie na OH. Svojou ak- tivitou patrí medzi našich najskúsenejších a najaktívnejších rozhodcov. Erich Reho – 55 rokov Jeho pôsobenie v stolnom teni- se začalo v roku 2009 zapísaním syna do klubu STK Lokomotíva Koši- ce. Tento klub sa stal jeho domov- ským stánkom. O  rok neskôr, Miroslav Harabin – 50 rokov hráč, rozhodca, tréner Jaroslav Jaslovský – 65 rokov bývalý hráč, tréner Jozef Kmeť – 60 rokov hráč, rozhodca, tréner Ján Koščo – 60 rokov paralympijský reprezentant Slovenska Štefan Kveták – 75 rokov rozhodca Vladislav Sluk – 65 rokov tréner Milan Švec – 85 rokov bývalý hráč, funkcionár Za Michalom Vozárom, čestným členom SSTZ Dňa 15. marca 2018 postihla slovenský stolný tenis veľká strata. Vo veku 78 rokov zomrela významná osobnosť Slovenského stolnotenisového zväzu Michal Vozár, ktorý sa vyše 60 rokov aktívne podieľal na stolnotenisovom dianí v Československu i na Slovensku, osobitne v Topoľčanoch. Michal Vozár bol v mladosti významným predstaviteľom topoľčianskeho i slovenské- ho stolného tenisu a členom širšej československej reprezentácie. Štartoval na MS 1963 v Prahe a po skončení aktívnej činnosti získal najvyššie trénerské vzdelanie – licenciu A a venoval sa výchove stolnotenisových talentov. Bol jedným zo zakladateľov topoľčian- skej liahne, kde vyrástli významné postavy slovenského stolného tenisu ako sú Renáta Kasalová (5. miesto na OH 1988 v Soule), Milan Grman (3. miesto v družstvách na MS 1991 v Čibe) či súčasná slovenská jednotka Barbora Balážová a ďalší. Dlhé roky viedol v Topoľčanoch aj jeden z najstarších klubov na svete. Bol jedným z hlavných organizátorov troch európskych šampionátov juniorov a kadetov v Topoľčanoch v rokoch 1981, 1992 a 1997, ako aj turnajov TOP 12 juniorov v roku 1987 a TOP 10 juniorov a kadetov v roku 2010. V rokoch 1992 – 2009 bol členom VV SSTZ a dve volebné obdobia aj podpredsedom Slovenského stolnotenisového zväzu. Od roku 2009 je čestným členom SSTZ. Michala Vozára pochovali 22. marca 2018 v Tovarníkoch pri Topoľčanoch. Česť jeho pamiatke!

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

30 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2018 stolnotenisové kluby detí a mládeže v Záhorskej Bystrici, prípad- ne aj v širšej spádovej oblasti. Zároveň chce pripraviť a vypracovať koncept práce s mlá- dežou v stolnom tenise v Záhorskej Bystrici. V rámci mládežníckych podujatí klub rozbieha súbežne prácu v dvoch vzájomne sa podporujúcich projektoch. Prvý projekt je zameraný na podporu širokej verejnosti, všetkých detí a mládeže, ktoré majú záu- jem športovať a hrávať stolný tenis, vráta- ne detí s ľahkým zdravotným postihnutím. Druhý projekt sa venuje práci s talentova- nými a nadanými deťmi, ktoré dosahujú mimoriadne dobré športové výsledky a sú vysoko umiestnené v oficiálnych stolno- tenisových rebríčkoch v ich vekových ka- tegóriach, aj so zameraním na prípravu budúcej reprezentácie Slovenska. Víziou všetkých je podpora zdravého rozvoja detí pri stolnom tenise v Záhorskej Bystrici. „Záhorská Bystrica je centrom relaxu a oddychu. My ideme za svojím snom a ch- ceme si plniť svoje vízie, vybudovať a pod- poriť vzťah k  stolnému tenisu pre širokú verejnosť, pre deti a mládež, pre ligových hráčov a  vytvoriť tak ideálne prostredie pre športovanie vo viacerých úrovniach či v rôznych vekových kategóriách,“ hodnotí Zuzana Juríková. ● text: Zuzana Juríková, foto: archív klubu Bližšie informácie a výsledky sú na web- stránke klubu www.ttc-zahorskabystrica.sk. ných a domácich turnajov. Z nich v priebehu celého obdobia dosahovali dobré výsledky a nosili pre Záhorskú Bystricu trofeje. V roku 2017 získal Pavol Bilka prvú medailu z maj- strovstiev Slovenska najmladšieho žiactva a  dosiahol štvrťfinálové umiestnenie na medzinárodnom turnaji v Maďarsku. Dnes klub eviduje 39 detí, predovšetkým v kate- góriach najmladších. Tri z nich sú súčasťou regionálneho výberu najlepších bratislav- ských stolných tenistov. V oblasti práce s deťmi a podpory stol- ného tenisu mládeže v Záhorskej Bystrici je dôležité začať trénovať a pracovať s mlá- dežou v spolupráci so ZŠ Záhorská Bystrica. Klubchcenaštartovaťrozvojstolnéhotenisu Dátum 1. 2. 2015 je medzníkom v  za- čiatkoch práce s  deťmi a  mládežou v Zá- horskej Bystrici, kedy vznikol detský klub stolného tenisu pod pracovným názvom Ping Pong King Kong Klub. Za veľmi krátke obdobie troch rokov sa podarilo zrealizovať a dosiahnuť výborné výsledky a to po strán- ke organizačnej, ako aj hernej. Ako hovorí predsedkyňa Výkonného výboru klubu Zu- zana Juríková: „Viackrát aj vďaka podpore z grantov hlavného mesta SR Bratislavy – na turnaje, technické vybavenie pre deti, kúpa loptičiek, rakiet a dresov. Z  mestskej časti ZáhorskáBystricaprišlapomocpriprenájme priestorov, zakúpení robota na trénovanie.“ Hlavným trénerom a novou posilou v Záhor- skej Bystrici je aj Ľubica Gogová (Mládková), bývalá úspešná reprezentantka Slovenska. Deti postupne začali trénovať viacerí tréneri asparingpartneri,sjasnýmrozdeleníma pri- oritami. Deľom sa začali venovať od úplných začiatkov od držania rakety až po neustále chodenie po mládežníckych turnajoch. Výborná práca detí na tréningoch priná- ša už aj prvé výsledky a skvelú reprezentá- ciu Záhorskej Bystrice. Deti odohrali viacero turnajov Slovenského pohára mládeže, re- gionálnych bodovacích turnajov v rámci KSTZ Bratislava a Trnava ako aj súťaže druž- stiev v bratislavských ligách. Súbežne s bo- dovacími turnajmi deti odohrali aj turnaje v školskej lige a zúčastnili sa medzinárod- Záhorská Bystrica – miesto, kde loptičky začali (ne)lietať Obec Záhorská Bystrica nemá takmer žiadnu históriu stolného tenisu. Celý vývoj a začiatky práce s deťmi siahajú len do roku 2015, no napriek krátkemu času sa podarilo zrealizovať v tejto oblasti neuveriteľné výsledky a kus poctivej práce, ktorá by nemala zostať bez povšimnutia. Na turnaji v rakúskom Linzi Stolnotenisová mládež v Záhorskej Bystrici

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

31 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2018 svetové rebríčky k 1. 4. 2018 JUNIORKY 1 QIAN Tianyi CHN 7238 2 SUN Yingsha CHN 6092 3 SHI Xunyao CHN 5789 4 SURJAN Sabina SRB 5173 5 SU Pei-Ling TPE 4926 6 NAGASAKI Miyu JPN 4546 7 TAKAHASHI Bruna BRA 4514 8 CHAU Wing Sze HKG 4435 9 CHEN Ting-Ting TPE 4411 10 WANG Amy USA 4301 47 KUKUĽKOVÁ Tatiana SVK 2163 55 PUCHOVANOVÁ Nikoleta SVK 1933 57 LABOŠOVÁ Ema SVK 1850 63 GRIGELOVÁ Natália SVK 1683 263 ŠINKAROVÁ Dáša SVK 336 300 DIVINSKÁ Natália SVK 253 390 PEKOVÁ Zuzana SVK 107 451 TEREZKOVÁ Jana SVK 53 459 KĽUČÁROVÁ Agáta SVK 38 KADETI 1 FENG Yi-Hsin TPE 6261 2 VAHNISH Jacobo PAN 5554 3 AZZAM Mohamed EGY 4619 4 KUMAR Nikhil USA 3378 5 KUBIK Maciej POL 3374 6 LI Hsin-Yu TPE 3279 7 BAN Ivor CRO 3153 8 JAIN Payas IND 3151 9 WONG Yan Kai Andy SGP 2929 10 XIANG Peng CHN 2870 24 KLAJBER Adam SVK 2145 38 DELINČÁK Filip SVK 1685 84 IVANČO Félix SVK 938 300 PACH Kamil SVK 159 311 GOLDÍR Jakub SVK 150 432 ŠVENTO Jakub SVK 50 527 VETERNÍK Jakub SVK 8 527 VETERNÍK Peter SVK 8 KADETKY 1 ABRAAMIAN Elizabet RUS 7521 2 ZAHARIA Elena ROU 6646 3 HUANG Yu-Jie TPE 5055 4 CHITALE Diya Parag IND 4329 5 RILISKYTE Kornelija LTU 3868 6 TOMINJAK Radmila SRB 3623 7 NG Wing Lam HKG 3583 8 PAVADE Prithika FRA 3502 9 ZHOU Jingyi SGP 3476 10 SUNG Rachel USA 3355 76 LACENOVÁ Renáta SVK 971 85 ILLÁŠOVÁ Adriana SVK 875 174 KOVÁČOVÁ Alžbeta SVK 372 262 ŠTULLEROVÁ Eliška SVK 135 295 WILTSCHKOVÁ Dominika SVK 99 326 SLOBODNÍKOVÁ Hana SVK 75 361 VINCZEOVÁ Laura SVK 46 378 CHORVÁTOVÁ Dominika SVK 27 397 ČINČUROVÁ Ema SVK 16 399 BILKOVIČOVÁ Sára SVK 15 760 PUCHOVANOVÁ Nikoleta SVK 98 788 LABOŠOVÁ Ema SVK 38 816 HUDECOVÁ Soňa SVK 15 MUŽI DO 21 ROKOV 1 LIM Jonghoon KOR 13200 2 KIZUKURI Yuto JPN 12450 3 OIKAWA Mizuki JPN 12300 4 SEYFRIED Joe FRA 11730 5 CHO Seungmin KOR 11340 6 LIN Yun-Ju TPE 11100 7 POLANSKY Tomas CZE 10635 8 NG Pak Nam HKG 10140 9 JORGIC Darko SLO 9795 10 XUE Fei CHN 9780 67 KALUŽNÝ Samuel SVK 2743 98 ŠPÁNIK Tibor SVK 1822 210 KOPÁNYI Tomáš SVK 856 216 BRAT Adam SVK 837 343 ZELINKA Jakub SVK 36 ŽENY DO 21 ROKOV 1 SHIBATA Saki JPN 13110 2 SOO Wai Yam Minnie HKG 12450 3 CHEN Ke CHN 11340 4 KIHARA Miyuu JPN 10680 5 DIAZ Adriana PUR 9840 6 ANDO Minami JPN 9750 7 KIM Jiho KOR 9556 8 MAK Tze Wing HKG 9510 9 ZHANG Rui CHN 9420 10 LIN Chia-Hsuan TPE 9390 54 KUKUĽKOVÁ Tatiana SVK 3651 160 PUCHOVANOVÁ Nikoleta SVK 922 225 GRIGELOVÁ Natália SVK 53 251 LABOŠOVÁ Ema SVK 43 JUNIORI 1 JHA Kanak USA 8027 2 THAKKAR Manav Vikash IND 6946 3 WANG Chuqin CHN 6220 4 PLETEA Cristian ROU 5981 5 SIPOS Rares ROU 5940 6 XU Haidong CHN 5669 7 FENG Yi-Hsin TPE 5573 8 MOREGARD Truls SWE 5297 9 ABDEL-AZIZ Youssef EGY 5091 10 LI Hsin-Yang TPE 4845 44 ZELINKA Jakub SVK 2131 54 PEKO Štefan SVK 1966 108 ORÁČ Daniel SVK 1117 355 REHO René SVK 242 443 DIKO Dalibor SVK 135 456 KLAJBER Adam SVK 122 465 CYPRICH Samuel SVK 115 591 BUČKO Patrik SVK 53 591 CYPRICH Radovan SVK 53 652 PINDURA Tobiáš SVK 27 652 JOHN Marek SVK 27 652 DELINČÁK Filip SVK 27 652 FEČO Samuel SVK 27 652 MARUNIAK Dominik SVK 27 MUŽI 1 FAN Zhendong CHN 16545 2 BOLL Timo GER 15705 3 OVTCHAROV Dimitrij GER 15465 4 XU Xin CHN 14935 5 LIN Gaoyuan CHN 14514 6 MA Long CHN 14240 7 WONG Chun Ting HKG 13985 7 LEE Sangsu KOR 12945 9 NIWA Koki JPN 12930 10 GAUZY Simon FRA 12893 11 MIZUTANI Jun JPN 12470 12 CALDERANO Hugo BRA 12055 13 HARIMOTO Tomokazu JPN 11940 14 MATSUDAIRA Kenta JPN 11835 15 FREITAS Marcos POR 11264 16 CHUANG Chih-Yuan TPE 10890 17 ASSAR Omar EGY 10798 18 GROTH Jonathan DEN 10757 19 KARLSSON Kristian SWE 10644 20 KARLSSON Mattias SWE 10338 78 PIŠTEJ Ľubomír SVK 5563 110 WANG Yang SVK 4497 210 ŠEREDA Peter SVK 2154 237 BAI He SVK 1748 252 KEINATH Thomas SVK 1600 257 VALUCH Alexander SVK 1518 323 NOVOTA Samuel SVK 1105 441 PÉTER Ingemar SVK 676 561 ZELINKA Jakub SVK 437 596 GUMÁŇ Martin SVK 383 615 ILLÁŠ Erik SVK 376 693 MEGO Pavol SVK 240 811 KALUŽNÝ Samuel SVK 166 818 BRAT Adam SVK 158 866 KOPÁNYI Tomáš SVK 121 1040 ŠPÁNIK Tibor SVK 46 1073 KOBES Kristián SVK 23 ŽENY 1 CHEN Meng CHN 16395 2 ZHU Yuling CHN 16185 3 ISHIKAWA Kasumi JPN 14775 4 FENG Tianwei SGP 14510 5 WANG Manyu CHN 13974 6 HIRANO Miu JPN 13808 7 ITO Mima JPN 13005 8 CHENG I-Ching TPE 12870 9 CHEN Xingtong CHN 12687 10 LIU Shiwen CHN 12029 11 DING Ning CHN 11994 12 SUH Hyowon KOR 11734 13 SATO Hitomi JPN 11268 14 CHEN Szu-Yu TPE 11175 15 SUN Yingsha CHN 11163 16 LEE Ho Ching HKG 11110 17 DOO Hoi Kem HKG 11049 18 HAYATA Hina JPN 11025 19 KATO Miyu JPN 10575 20 LI Jie NED 10441 146 KUKUĽKOVÁ Tatiana SVK 2781 204 BALÁŽOVÁ Barbora SVK 1945 290 ÓDOROVÁ Eva SVK 1200 312 TRUKSOVÁ Lucia SVK 1051 403 JURKOVÁ Eva SVK 671

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

32 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 1/2018 KvÍZ ● autor: Branislav Kalužný Správne odpovede zašlite poštou na adresu redakcie alebo e-mailom na: casopis@sstz.sk do 31. mája 2018. Vyžrebovanému výhercovi pošleme vecnú cenu od stolnotenisovej firmy Butterfly. Tajnička krížovky z čísla 2/2017 znie: raketa so sendvičovým a softovým poťahom, používaná od roku 1959 až dodnes, bola v jednotlivých obdobiach viackrát modifikovaná. Cenu od firmy Butterfly vyhráva Erik Frandofer z Humenného. 1. Prvým majstrom sveta v dvojhre sa stal: a) Jacobi (Maďarsko) b) Perry (V.Británia) c) Barna (Maďarsko) d) Váňa (ČSR) 2. Najviac titulov majstra sveta v dvojhre mužov vyhral: a) Waldner (Švédsko) b) Bergmann (V.Británia) c) Barna (Maďarsko) d) Wang Liquin (Čína) 3. Najviac titulov majstra sveta v dvojhre žien vyhrala: a) Rozeanu (Rumunsko) b) Mednyanszky (Maďarsko) c) Deng Yaping (Čína) d) Wang Nan (Čína) 4. Kedy prvýkrát štartovala čínska reprezen- tácia na MS? a) 1951 b) 1953 c) 1955 d) 1957 5. Čína nezískala medailu na MS v säťaži druž- stiev iba dva razy v histórii – pri svojom prvom štarte a v roku 1991. Na MS v roku 1991 v Japonsku prehrala vo štvrťfinále s: a) Ruskom b) Československom c) Japonskom d) Maďarskom 6. Posledná nečínska majsterka sveta v dvojhre žien bola Hyun Jung Hwa z Kó- rey v roku: a) 1969 b) 1977 c) 1983 d) 1993 7. Jan Owe Waldner získal už ako 16-ročný na ME v dvojhre mužov striebornú medailu. Na ME v Budapešti vo finále prehral s: a) Klampárom (Maďarsko) b) Šurbekom (Juhoslávia) c) Appelgrenom (Švédsko) d) Bengtssonom (Švédsko) 8. Československá table tenisová asociácia bola založená v roku: a) 1924 b) 1925 c) 1926 d) 1927 Stolnotenisový kvíz z histórie a pravidiel 9. Zuzana Poliačková získala titul Majsterky Európy juniorov, cenu Fair Play SOV a cenu Fair Play UNESCO za rok: a) 1992 b) 1993 c) 1994 d) 1995 10. Renáta Kasalová Maňáková získala na ME spolu 5 medailí. V dvojhre získala striebro na ME: a) v Paríži b) v Bratislave c) v Budapešti d) v Düsseldorfe 11. Počas zápasu je povolené utrieť sa uterá- kom: a) iba pri zmene podania b) iba po 6-tich bodoch a pri zmene strán v poslednom možnom sete c) iba pri zmene podania a pri zmene strán v poslednom možno sete d) iba po odohraných 6-tich bodoch 12. Na začiatku podania: a) lopta musí byť za koncovou čiarou stola na strane podávajúceho b) raketa musí byť za koncovou čiarou stola na strane podávajúceho c) celá nehrajúca ruka podávajúceho musí byť za koncovou čiarou stola na jeho strane d) lopta a raketa musia byť viditeľné prijíma- júcemu 13. V súťaži družstiev kapitán hráča A signali- zuje time-out, ale A hovorí, že ho nechce. R by mal: a) povoliť time-out do 1 minúty, a hráč A nie je oprávnený na ďalší time-out b) nepovoliť time-out, pretože konečné roz- hodnutie je na hráčovi c) povoliť time-out, a keďže je A pripravený hrať, time-out je okamžite ukončený d) povoliť time-out a umožniť X prijímať rady po dobu kratšiu ako 1 minúta 14. A vyhrá žreb pred začiatkom zápasu: a) A musí vybrať, kto podáva, X musí vybrať strany b) A rozhoduje, kto bude podávať a na ktorej strane začne hrať c) A si vyberie buď stranu, alebo podanie, ale- bo príjem, X si môže potom vybrať zo zvyš- ného výberu d) A si môže vybrať buď kto podáva alebo stranu, alebo požadovať od X, aby si prvý vybral 15. Keď sa hrá podľa časového limitu počíta- júci údery počíta: a) dobré údery podávajúceho, od 1 do 13 vrá- tane podania b) dobré údery prijímajúceho od 1 do 13 c) údery podávajúceho, od 1 do 13 vrátane podania d) údery prijímajúceho od 1 do 13 16. Ak raketa hráča X nie je poškodená, môže ju vymeniť za inú počas zápasu: a) kedykoľvek s tým, že ukáže novú raketu rozhodcovi a hráčovi A b) len medzi setmi s tým, že ukáže novú rake- tu rozhodcovi a hráčovi A c) kedykoľvek, po dohode s hráčom A d) nikdy 17. Pri dávaní kariet rozhodca ukáže: a) žltú kartu na vyjadrenie napomenutia za nešportové správanie b) červenú kartu na vyjadrenie udelenia trest- ného bodu c) žltú kartu a červenú kartu spoločne pri vy- kázaní radcu z hracieho priestoru d) žltú kartu na vyjadrenie napomenutia za nesprávne podanie 18. Hlavný rozhodca môže povoliť prerušenie hry v trvaní do 10 minút: a) pre zraneného hráča na ošetrenie b) pre hráča, ktorý nechtiac zlomí svoju raketu na jej opravu alebo na obdržanie náhradnej c) pre hráča, ktorý je vyčerpaný po namáha- vej hre, aby si oddýchol d) pre zraneného hráča na ošetrenie a ak je to nevyhnutné tak aj dlhšie na utretie všetkých stôp po krvi v hracom priestore 19. Počas zápasu jednotlivcov je hra nepretr- žitá okrem: a) intervalu 2 minút medzi po sebe nasledujú- cimi setmi b) intervalu 1 minúty medzi po sebe nasledu- júcimi setmi c) intervalu 5 minút medzi 3. a 4. setom v zá- pase na 3 víťazné sety, a 1 minúty medzi po sebe nasledujúcimi setmi d) intervalu 1 minúty medzi po sebe nasledujú- cimi setmi a inými povolenými intervalmi 20. Pred začiatkom zápasu sú hráči oprávnení trénovať po dobu: a) do1minúty,akužpredtýmhralinadanomstole b) do 1 minúty, či už hrali na danom stole ale- bo nie c) do 2 minút, ak už na danom stole hrali d) do 2 minút, či hrali na danom stole alebo nie

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

Kukuľková na olympijské hry mládeže Slovenská juniorská i ženská reprezentantka Tatiana Kukuľková sa v Tunisku ako prvá Slovenka kvalifikovala na 3. olym- pijské hry mládeže, ktoré sa v októbri 2018 uskutočnia v argentínskom Buenos Aires. Tuniský Rades hostil v dňoch 24. až 25. marca 2018 jeden z kvalifikačných turnajov o postup na októbrové mládežnícke olympijské hry v argentínskom Buenos Aires. V 1. kole si Tatiana pomerne hladko poradila s Alžírčankou Nalissou Nasri. Už v 2. kole (štvrťfinále) však narazila na najťažšiu prekážku – Srbku Sabinu Surjan, nasadenú jednotku turnaja a aktuálne prvú hráčku európskeho rebríčka. Tatiana prehrávala už 1:3 na sety, ale zápas dokázala otočiť na 4:3. Po dramatickom semifinále porazila aj druhú hráčku Európy Andreu Pavlovič z Chorvátska a úspešne zvládla aj finálový súboj proti Talianke Jamile Laurenti. Tatiana tak dosiahla veľký úspech, pričom je v poradí druhým športovcom Slovenska, ktorý sa kvalifikoval na októbrovú mládežnícku olympiádu. ● text: Tibor Kollár, foto: archív SSTZ kvalifikácia na olympijské hry mládeže 2018

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/

Barbora Balážová majsterka Slovenska vo dvojhre žien 2018 Wang Yang majster Slovenska vo dvojhre mužov 2018

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-12018/