Slovenský stolný tenis č. 2/2018http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

Slovenský STOLNÝ TENIS 28. ročník 2/2018 Pištej finalistom na ITTF Challenge Slovenia Open Výborné výkony Slovákov na MS družstiev v Halmstade

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

2

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

obsah SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 2/2018 Foto na prednej strane obálky: Ľubomír Pištej ● foto: archív SSTZ 2 ROZHOVOR Stolný tenis ma stále baví Rozhovor s Petrom Šeredom 4 MAJSTROVSTVÁ SVETA DRUŽSTIEV Vynikajúce tímové výkony Slovákov 7 kvalifikácia me družstiev 8 MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA MLÁDEŽE 9 Z KUCHYNE VV SSTZ 10 ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÍ 11 VETERÁNI 12 čo dnes robí... Alica Grofová-Chladeková 14 predstavujeme trénera 15 stolnotenisové talenty 16 čo nového u susedov Rakúsko 18 TRÉNERSKÉ OKIENKO 20 TABUĽKY SSTZ, Z REGIÓNOV 22 ZA ROZHODCOVSKÝM STOLÍKOM 24 osobnosti stolného tenisu inak Nepriestreľný „Gombík“ 25 slovak junior open 26 SUPERLIGA 27 školský Šport 28 MAJSTRovstvá Slovenska družstiev Hontianske Trsťany/Dudince šampiónom 29 JUBILANTI 30 STOLNOTENISOVÉ KLUBY ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján 31 právny servis 32 krížovka 33 svetový deň stolného tenisu Milí čitatelia, keďže od tohto roka vychádza náš časopis prvýkrát v histórii ako štvrťročník, netradične sa vám už po necelých dvoch mesiacoch opäť prihováram. O niečo skorší termín vydania tohto čísla totiž súvisí s jú- novou celoslovenskou konferenciou SSTZ. Množstvo udalostí v našom stolnotenisovom hnutí nás v poslednom období čoraz viac presvedčuje o tom, že krok k vydávaniu časopisu štyrikrát ročne bol oprávnený a po- trebný, aj s ohľadom na aktuálnosť informácií. Druhý štvrťrok je na významné podujatia a dôležité udalosti bohatý vo väčšine športových odvetví. Ani stolný tenis nie je v tomto smere výnimkou. Medzinárodným vrcholom tohto obdobia boli majstrovstvá sveta družstiev, ktoré sa na prelome apríla a mája konali vo švédskom Halmstade. Aj keď naše reprezentačné družstvá mužov a žien do elitnej svetovej skupiny nepostúpili, podľa trénerov Jaromíra Truksu a Petra Šeredu Slováci na svetovom šampionáte zanechali výborný dojem. Z môjho pohľadu som síce očakával postup aspoň jedného družstva do 1. divízie, napriek tomu však stolnotenisovú budúcnosť slovenských družstiev vidím pozitívne. S reprezentáciou úzko súvisí aj profilový roz- hovor s novým trénerom družstva žien Slovenska a už bývalým repre- zentantom Petrom Šeredom. Kvalifikácia ME po domácich zápoleniach pokračovala tesnou prehrou mužov v Bielorusku a jednoznačnou vý- hrou žien v Bosne a Hercegovine. Zvlášť mrzí najmä nešťastný zápas Pišteja s bieloruskou legendou Samsonovom, keď s ním nepremenil viacero mečbalov na celkové víťazstvo stretnutí. Výsledok do odvety je však viac ako nádejný. Z domácich udalostí sa venujeme majstrov- stvám Slovenska družstiev ako aj mládežníckym šampionátom jednot- livcov. Titul majstra Slovenska si medzi mužmi premiérovo vybojova- li Hontianske Trsťany/Dudince, medzi ženami sa už štvrtýkrát v rade tešili v Dunajskej Strede. Detailnejšie rozoberáme aj aprílový svetový deň stolného tenisu, pričom do projektov organizovaných SSTZ, ale aj mimo rámca jeho podpory, sa zapojilo množstvo účastníkov. V rubri- ke Čo dnes robí... sme si tentoraz pripomenuli striebornú medailistku z dvojhry na MS 1973 Alicu Grofovú-Chla- dekovú. Prostredníctvom trénera Jarosła- wa Kołodziejczyka a hlavných činovníkov Rakúskeho stolnotenisového zväzu sme sa rozprávali o súčasnosti a budúcnosti stol- ného tenisu v Rakúsku. Dúfam, že vás naša aktuálna stolnote- nisová ponuka oslovila a že si z nej niečo vyberiete. Želám vám príjemne strávené letné dovolenkové dni, možno aj pri čítaní nášho časopisu. Tibor Kollár, šéfredaktor Foto na zadnej strane obálky: TJ Hont. Trsťany/Dudince – majster Slovenska družstiev mužov 2018 SSTE Dunajská Streda – majster Slovenska družstiev žien 2018 ● foto: archív SSTZ SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS – časopis pre priaznivcov stolného tenisu 28. ročník, číslo 2/2018 Vydavateľ: Slovenský stolnotenisový zväz, Černockého 6, 831 53 Bratislava, IČO: 30806836 Šéfredaktor: RNDr. Tibor Kollár Redaktor: Dr. Ján Vaniak Spracovanie výsledkov: Ing. Tomáš Šereda, Jakub Cibula Úprava textov: RNDr. Tibor Kollár Predseda redakčnej rady: PhDr. Zdenko Kríž Členovia redakčnej rady: JUDr. Daniel Fink, Ing. Anton Hamran, Mgr. Bc. Ivica Hatalová, Ing. Branislav Kalužný, RNDr. Tibor Kollár, Dr. Ján Vaniak Redakcia: Černockého 6, 831 53 Bratislava, tel.: 02/4488 4042, fax: 02/4488 8615, e-mail: casopis@sstz.sk, www.sstz.sk Dizajn a typografia: RNDr. Tibor Kollár – TIGEO, Majcichov Tlač: Kasico, a. s., Bratislava Časopis Slovenský stolný tenis vychádza od roku 1991. Periodicita vydávania: štvrťročne (od roku 2018). Náklad: 500 ks. Nepredajné. Uzávierka čísla: 10. 6. 2018. Číslo vychádza v júni 2018. Vyhradzujeme si právo na jazykovú úpravu. Nevyžiadané materiály nevraciame. © Slovenský stolnotenisový zväz, Černockého 6, 831 53 Bratislava

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

2 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 2/2018 ROZHOVOR Do akej miery vplýval na tvoj stolno- tenisový rast starší brat Tomáš, tiež vr- cholový hráč? Bolo super, že som sa mohol v hale po- čas tréningu vždy na niekoho spoľahnúť, ale inak sme trénovali v inej skupine. Asi bola medzi tebou a bratom veľká súrodenecká rivalita... Rivalita ani nie. Vždy sme sa snažili na- vzájom podporiť a fandili jeden druhému. Na ktorých trénerov z tvojej ranej mladosti spomínaš najradšej? RádspomínamnaMilanaMacha(bohu- žiaľ, už nie je medzi nami), Martina Kosana a v neposlednom rade aj na Jarolíma Mika. Tvoj najväčší mládežnícky úspech, do- konca dvojnásobný, prišiel v roku 1998 na európskom juniorskom a kadetskom šam- Prvotne hej, ale dôležitejšie bolo to, že ma pingpong „chytil“ a bavil. A veľmi nerád som prehrával, to mi zostalo doteraz. Ako synovi výborného stolného tenis- tu bol výber tvojho športového zamerania jasný už od malička. Bolo to naozaj tak? Stolný tenis ma stále baví RodenýBratislavčanzačalsostolným tenisomakošesťročný.„Pepa“,akoajjehostaršiehobrataTomáša, priviedolkbielej loptičke ich otec, tiež výborný stolný tenista a dlhoročný stolnotenisový funkcionár, ktorý v roku 1994 založil ŠK Mostex Rača. Po desiatich rokoch strávených v tomto jeho materskom klube hrával postupne v Českej republike, Nemecku, Špa- nielsku, Francúzsku a dva roky bol hráčom ŠKST Bratislava. Úspešné štyri sezóny potom strávil v Hradci Králové, odkiaľ odišiel do druhej nemeckej bundesligy. V mládežníckych kategóriách je jeho najväčším úspechom zlatá medaila vo štvor- hre kadetov (s Maďarom Zwiklom) na majstrovstvách Európy mládeže v talianskej Norcii v roku 1998, kde zároveň získal bronzovú medailu vo dvojhre. Bol taktiež členom strieborného juniorského družstva na európskom šampionáte mládeže v roku 2001 v talianskom Terni. Až do súčasnosti sa v slovenskom rebríčku umiestňuje na popredných priečkach, pričom v rokoch 2004 a 2006 bol slovenskou jednotkou. Je trojnásobným majstrom Slovenska vo dvojhre, deväťnásobným vo štvorhre, šesťnásobným v zmiešanej štvorhre a štvornásobným klubovým majstrom (trikrát slovenským a jedenkrát čes- kým). Člen reprezentačného družstva Slovenska do roku 2017, hráč nemeckého TTC Schwalbe Bergneustadt a aktuálne aj čerstvý tréner reprezentačného družstva žien SR Peter Šereda. Ako trojročný s bratom Tomášom

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

3 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 2/2018 Aké sú tvoje ďalšie trénerské, prípad- ne hráčske plány? Verím, že s mojou trénerskou prácou bude medzi odbornou i laickou verejnos- ťou spokojnosť a že s reprezentačným družstvom žien dosiahneme výborné vý- sledky. Ako hráč si chcem udržiavať stabil- nú výkonnosť, keďže ma stolný tenis stále veľmi baví. ● zhováral sa: Tibor Kollár ● foto: archív Petra Šeredu a SSTZ dôveru najmä v ťažkých stretnutiach, je ešte dlhá cesta. Na ktorú z tvojich viacerých klubových zastávok máš najkrajšie spomienky? Najviac spomínam na to, keď som bol súčasťou družstva Start Horní Suchá. S ním som získal český klubový titul a aj mne sa v play-off českej najvyššej súťaže veľmi darilo. Nedávno si prešiel do stavu manžel- ského. Je aj tvoja polovička stolnoteniso- vým fanúšikom? Myslím si, že teraz už možno aj trocha áno, ale predtým tomu tak nebolo . Pomerne dlhú reprezentačnú kariéru si ukončil len nedávno vo svojich tridsia- tich troch rokoch. Nebolo to príliš skoro? Tak som to vnútorne cítil vďaka via- cerým faktorom. Súvisí to aj so zmenou systému bodovania do svetového rebríčka, pretože treba viac cestovať a zúčastňovať sa turnajov. A keďže s manželkou čakáme prírastok do rodiny – syna, chcem byť aj viac doma. K tomuto rozhodnutiu prispeli aj zdravotné problémy, ktoré mi neumož- ňujú vždy podať stopercentný výkon. V minulom roku si sa stal novým tré- nerom ženskej reprezentácie Slovenska. Ako prišlo k tejto trénerskej práci? Zväz vypísal konkurz na reprezentačné- hotréneraamnesatátomožnosťpozdávala a páčila. Zostal som tak vo vrcholovom stol- nom tenise a je to pre mňa aj nová výzva. pionáte v talianskej Norcii. Pravdepodob- ne to pre teba ako pre jedného z favoritov celého turnaja nebolo prekvapením... Prekvapenie to nebolo, ale boli viacerí favoriti, ktorí odišli z juniorského európ- skeho šampionátu bez medaily. Čiže, bol som veľmi rád, že som dokázal svoje reb- ríčkové postavenie potvrdiť. Ktorú z medailí medzi kadetmi (zlatá medaila vo štvorhre či bronz vo dvojhre) si ceníš viac? Túto otázku dostávam dosť často. Obe si však cením rovnako, keďže dvojhra je dvojhra, ale zasa, zlato je zlato. V roku 2001 si bol na ME v talianskom Terni aj súčasťou strieborného juniorské- ho tímu, pričom od zlata vás delili len dve loptičky. Tréner Anton Kutiš sa vyjadril, že Valentín Baženov sa za stavu 19:15 v rozho- dujúcom sete zľakol víťazstva. Čo ty na to? Myslím si, že chcel určite veľmi vyhrať. Avšak posledné loptičky v takomto zápase sa získavajú najťažšie a vyžadujú si najväč- šiu psychickú odolnosť. Bohužiaľ, nezvlá- dol to. Všetko sa to odohralo tak rýchlo a vo veľmi napätej atmosfére, že si nedo- volím povedať, čo sa presne stalo. Členom reprezentačného družstva mužov SR si sa stal vo svojich pätnástich rokoch. Čo to pre teba vtedy znamenalo? Tešilo ma to, ale vedel som, že k tomu, aby som bol súčasťou základnej zostavy reprezentačného tímu a aby mi dal tréner ROZHOVOR V sezóne 2016/2017 ako hráč nemeckého bundesligového klubu TTC Indeland Jülich Svadobný deň (s manželkou Tatianou)

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

4 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 2/2018 majstrovstvá sveta družstiev Wang Yang – odohral najviac zápasov a bol oporou tímu. Desať víťazstiev a jedi- ná prehra ho posunula vo svetovom reb- ríčku zo 110. na 66. miesto. V krízových momentoch dokázal zabojovať pre druž- stvo, prijal rady a aj ich rozdával. ĽubomírPištej–chcelhraťčonajviaczá- pasov a ak by sa nezranil, určite by pribudli iba víťazné. Zápasové skóre 5:1 prinieslo posun vo svetovom rebríčku zo 78. na 62. priečku a bude tak atakovať TOP 50. Nepo- strádateľný člen družstva bol pre ostatných vzorom. Je líder tímu, nápomocný aj pri tvorbe našej stratégie. Výborne kondične pripravený a aj so zlepšeným bekhendovým topspinom. Odporúčam mu však prevenciu pred zraneniami – viac kondičných jedno- tiek, regeneráciu či využitie fyzioterapeuta. Samuel Novota – dosiahol zápasové skóre 4:3, ukázal profesionálny prístup, stabilné výkony, psychickú odolnosť a se- bavedomie – výsledok práce s mentálnym trénerom. Presadil sa do základu družstva a aplikoval nové prvky z tréningu. Musí po- pracovať ešte na bloku z bekhendovej stra- ny, variabilnom umiestňovaní lôpt a zlep- šení podania, resp. príjmu. Vo svetovom rebríčku sa posunul na 256. miesto. Alexander Valuch – počas turnaja sa do zostavy dostal na stretnutie proti Bulharsku, kde prehral s Golovanovom 1:3 a potom až v najdôležitejšom stretnutí s Maďarmi. V ňom hral proti klubovému spoluhráčovi, snažil sa a z 0:2 vyrovnal na 2:2. Piaty set rozhodli tri netakticky zahrané úvodné lop- tičky. Odporúčam zamerať sa na hru v stred- nej a blízkej zóne, hre na istotu a zmene tempa hry. Taktiež odporúčam viac trénin- gov v NSTC a využitie mentálneho trénera. Tibor Špánik – odohral jedno víťazné stretnutie. Bol platným členom družstva, aj ako tréningový partner. Zažil atmosféru MS a videl na vlastné oči svetových hráčov. V budúcnosti svoje skúsenosti určite zúročí. Odporúčam popracovať na bekhendovom topspine v blízkej a strednej zóne, variabi- lite podania a príjmu. Po mentálnej stránke vidím zlepšenie, určite však treba zvýšiť si sebavedomie a zlepšiť strategické myslenie. Nesplnený cieľ postupu beriem skôr ako ponaučenie do ďalších turnajov. Po poslednej loptičke a prehre s Maďarmi, som mal byť smutný a sklamaný. V sku- nastúpiť nemohol, aj keď náš fyziotera­ peut Pavol Hartel robil všetko možné. Semifinálové stretnutie o postup do 1. divízie proti Maďarsku sme po veľkom boji nakoniec prehrali 2:3. Naše dva body vybojoval Wang Yang. Samo Novota pre- hral dvakrát 1:3, s Majorosom a Szudim. V zápase, do ktorého sme dávali najviac nádejí, Sašo Valuch nedokončil obrat z 0:2 na sety. Škoda začiatku piateho setu, kedy si Sašo výborne pripravil herné situácie, ale vo všetkých troch prípadoch netaktic- ky trafil Ecsekimu priamo na raketu. Na- miesto 3:0 pre Valucha tak vyhrával súper. Maďar vyhral rozhodujúci set 11:5. Verím,žeakbysmenastúpilis Pištejom, určite by sme postúpili. Aj tak sme na MS urobili veľmi dobrý dojem. Náš kolektívny prístup, zvýšené sebavedomie, pozitívne myslenie a športové výkony si všimlo veľa odborníkov. Ak by sa zranil náš tretí, štvrtý alebo piaty hráč, bez problémov ho zastúpi ďalší. Ak sa však zraní naša jednotka alebo dvojka, adekvátnu náhradu momentálne ešte nemáme. Dobré výkony našich mlad- ších hráčov do budúcnosti naznačujú, že by našich najlepších nahradiť mohli. Do 1. divízie budúcich MS družstiev sa ešte môžeme dostať z postavenia vo sveto- vomrebríčku.Trebalenpokračovaťvspoloč- nom snažení a hlavne v kvalitnom tréningu. Priebeh maj- strovstiev slovenskí fanúšikovia sledova- li prostredníctvom médií a vystúpenie Slovákov aj z den- ných správ na stránke sstz.sk a facebooku SSTZ. Pridávame hodnotenie MS z pohľadu reprezentačných trénerov. MS z pohľadu trénera mužov Jaromíra Truksu Slovenské družstvo mužov v zlože- ní Pištej, Wang, Novota, Valuch a Špánik odohralo výborný turnaj s nešťastným koncom. Cieľ postúpiť do 1. divízie sme nesplnili. V skupine sme postupne zdolali Austráliu 3:0, Turecko 3:0, Nigériu 3:1, Ar- gentínu 3:2 a Bulharsko 3:1. Postúpili sme jednoznačne z 1. miesta, mali sme jeden deň na oddych a tréning. Čakali sme na súpera z dvojice Španielsko alebo Nigéria. Náš súper zo skupiny vyhral 3:1 a tešili sme sa na odvetu v boji o postup do semifinále 2. divízie. Nigériu sme tentokrát porazili 3:0. Avšak úraz, ktorý sa stal Ľubovi Pište- jovi v druhom sete proti Arunovi (26. vo svetovom rebríčku), mi poriadne naštrbil plány do ďalších bojov. Na zápas o postup do elitnej 1. divízie proti Maďarsku Ľubo Vynikajúce tímové výkony Slovákov VošvédskomHalmstadesavdňoch29.4.–6.5.2018uskutočnilimajstrovstvásvetadružstievmužovažien.Majstrovskétituly v oboch kategóriách obhájili družstvá Číny, medzi ženami po výhre nad Japonskom a medzi mužmi nad Nemeckom. Slovenské družstvá štartovali v 2. divízii, a tak najlepším možným umiestnením bolo 25. miesto. Muži skončili na 27. a ženy na 29. priečke. Mužská reprezentácia Slovenska pred odchodom na MS družstiev (chýba Wang Yang)

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

5 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 2/2018 majstrovstvá sveta družstiev točnosti som bol hrdý na hráčov a na to, čo sme spolu vytvorili. Urobili sme pre úspech maximum. Ak budeme pokračovať v tom, čo sme začali, vidím slovenskú stol- notenisovú budúcnosť pozitívne. MS z pohľadu trénera žien Petra Šeredu Slovenskédružstvožienvzložení Balážo- vá, Ódorová, Kukuľková, Labošová a Pucho- vanová ukázalo na MS, že dokážu poraziť aj veľmi silné tímy. Napriek tomu v dôležitom stretnutí proti Francúzsku, ktoré v základ- nej skupine zdolali, tesne prehrali. V základnej skupine sme po dramatic- kej koncovke zdolali Francúzsko 3:2, keď sme podali skvelý tímový výkon. V nasle- dujúcich zápasoch sme zdolali Mexiko, Chorvátsko, Uzbekistan a Kolumbiu. Pro- ti Kolumbii nastúpili tri juniorky a všetky svoje zápasy presvedčivo vyhrali. V druhej fáze turnaja bol k nám žreb veľ- mi krutý a ešte raz nám prisúdil silné Fran- cúzky. Tento zápas nám nevyšiel a prehrali sme 3:1. Barbora vybojovala prvý bod, keď ukázala pevné nervy a bojovnosť. Otočila dôležitý zápas, i keď sa jej zo začiatku neda- rilo. V ďalších zápasoch sa presadili už len súperky. Najprv Eva prehrala svoj prvý zápas 3:1, keď mala problém hlavne s príjmom podania, čo jej súperka dokázala využiť. Ďalší zápas nezačala dobre ani Kukuľková. Prvý set bola nervózna a škoda, že v dru- hom sete nepremenila setbaly. Nasledujúce dva sety vyhrala a rozhodovalo sa v piatom sete, ktorý však prehrala. Potom nastúpila znova Eva. V prvom sete nevyužila vedenie 9:6 a v druhom 8:5. Eva sa však nevzdala a ďalšie dva sety dokázala vyhrať. V koncov- ke rozhodujúceho piateho setu mala viac šťastia jej súperka a Eva ho prehrala 11:8. Aj napriek celkovej prehre naše hráčky ukázali vynikajúci tímový výkon. Verím, že na ďal- ších MS sa prebojujú medzi elitu. Barbora Balážová – jej bilancia 7:0 ho- vorí, že odohrala tento turnaj perfektne a dokázala zvládnuť pozíciu líderky. Po zra- není hráva už znova v dobrej forme, čo je vidno aj vo svetovom rebríčku (postup po MS o 70 miest). Je základným kameňom nášho tímu a dobrým vzorom pre mladšie hráčky, hlavne svojou bojovnosťou a pro- fesionálnym prístupom k zápasom. Eva Ódorová – s bilanciou 3:3 nastu- povala na najťažšie zápasy. Taktiež hráčka s profesionálnym prístupom odohrala dobrý turnaj a svojou prítomnosťou a skúsenosťa- mi zvýšila celkovú kvalitu tímu. Jeden zápas proti Francúzkam jej ideálne nevyšiel, ale bojovnosťou je príkladom pre všetky hráčky. Tatiana Kukuľková – pri zápasovej bi- lancii 3:3 však prehrala dva zápasy 2:3. Hlavne v prvom zápase proti Francúzkam nevyužila vedenie 8:2 v piatom sete. Od sta- vu 8:4 bolo vidno, že znervóznela. Mala by popracovať na psychike, aby takéto zápasy dokázala úspešne dohrávať. Zapadla dobre do tímu a má predpoklady s Barborou tvoriť v budúcnosti silný základ nášho družstva. EmaLabošová–dosiahlazápasovéskóre 2:0. PrvýzápasprotiMexikuodohralatrochu nervózne, ale druhý proti Kolumbii výborne a dokázala zdolať aj ich jednotku. Ukázala, že má tiež potenciál, aby bola pevným zákla- dom tímu. Musí však dbať o svoje zdravie, veľa cvičiť a zvýšiť tréningové dávky. Nikoleta Puchovanová – odohrala len jeden zápas. Po koncentrovanom a dobrom výkone ho vyhrala 3:0. Dobre zapadla do družstva, potrebuje však zvýšiť svoj silový fond a taktiež tréningové dávky. Celkovo dievčatá tvorili výborný tím, ktorý ťahal za jeden povraz. Napriek tomu, že sa nám nepodarilo postúpiť medzi elitu, zanechali sme na MS dobrý dojem. Nevídané spojenie za stolmi „Pingpongová diplomacia“, ktorá za- čiatkom sedemdesiatych rokov 20. storočia prostredníctvom stolného tenisu oteplila politické a ekonomické vzťahy medzu USA a Čínou, sa dostala už do učebníc medziná- rodných vzťahov. Potenciál magickej loptič- kysatýmvšakeštezďalekanevyčerpal.Stol- ný tenis v apríli 2018 opäť raz šokoval nielen športový, ale aj diplomatický svet. Pomohol zblížiť dve znepriatelené krajiny a vytvoriť medzi nimi krehký most porozumenia. Na stolnotenisových MS vo švédskom Halmstade nastúpili družstvá KĽDR a Južnej Kórey ako tradične – každé samostatne a ďaleko od seba. V minulosti sa hráči, ale aj funkcionári týchto krajín, zďaleka obchádza- li a zásadne spolu nekomunikovali. Vo Švéd- sku sa tentokrát už aj pozdravili a pousmiali sa na seba. Proces zlepšovania vzťahov, kto- rý sa začal na zimných olympijských hrách v Pchjongčangu (nastúpilo tam spoločne kórejské hokejové družstvo žien), akoby pomaly pokračoval. Pri ustanovení Nadácie ITTF na podporu ohrozených krajín a skupín obyvateľovprostredníctvomstolnéhotenisu dokonca KórejčankyprišlidohotelaTylosand predviesť exhibíciu. Nehrali však podľa oča- kávania – juh proti severu, ale nastúpili ako dve zmiešané dvojice. Na druhý deň ráno sa stalo čosi ešte nevídanejšie. Funkcionári obidvoch krajín spolu raňajkovali, živo disku- tovali a často telefonovali. No a potom pri- šiel ten najväčší šok. Vo štvrťfinále ženských družstiev sa stretli Južná Kórea s KĽDR. Na- miesto neľútostného súboja si podali ruky, objali sa a vytvorili spoločné družstvo, ktoré postúpilo do semifinále! Z hľadiska pravidiel úplne neprípustné, ale ITTF tomuto kroku v rámci vyššieho princípu udelila bezprece- dentnú výnimku. Zjednotené kórejské druž- stvo potom v semifinále síce hladko prehra- lo s Japonskom, Kórea si však zo Škandinávie odváža spoločnú bronzovú medailu. Oveľa väčšiu hodnotu má však pokračujúci proces približovania, na ktorý nadväzujú aj politickí lídri oboch kórejských republík. V roku 1953 po krvavej vojne starí ro- dičia súčasných politikov podpísali príme- rie, ale dodnes neexistuje žiadna mierová zmluva. Možno to bude práve stolný tenis, ktorý pomôže Kórejčanom po šesťdesiatich piatich rokoch nájsť opäť mier a obnoviť normálne susedské vzťahy, a azda raz aj zrušiť najstráženejšie hranice na svete na 38. rovnobežke. ● text: Branislav Kalužný a Zdenko Kríž ● foto: archív SSTZ Ženská reprezentácia Slovenska pred odchodom na MS družstiev vo švédskom Halmstade

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

6 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 2/2018 majstrovstvá sveta družstiev Z rokovania kongresov ITTF a ETTU v Halmstade Na MS bude štartovať len 32 družstiev Ako už tradične majú počas stolnoteni- sových MS nabitý program nielen hráči, tré- neri,rozhodcovia,aleajfunkcionári.Zmnož- stva rokovaní (podľa programu ich bolo 69), vzbudili vo švédskom Halmstade najväčšiu pozornosť tri: mimoriadny kongres ETTU, riadny kongres ITTF a zasadnutie Rady ria- diteľov ITTF, ktoré rieši predovšetkým od- borné otázky. Na prvých dvoch schôdzach sa zúčastnili predseda a podpredseda SSTZ a na tretej predseda SSTZ, ktorý je jedným z členov Rady riaditeľov za Európu. Európska stolnoteniso- vá únia zažila užpočassvojej 61-ročnej exis- tencie všako- vaké kongresy, ale taký ako koncom apríla 2018 v Halmstade sa v jej histórii určite ne- nájde. Delegáti zastupujúci 49 krajín sa po piatich hodinách búrlivej diskusie nedohodli vlastne na ničom. Neodhlasovali do progra- mu ani doplnenie bodu, aby kongres doda- točne odobril finančné ohodnotenie prezi- denta, ale ani to, aby sa mediátorom sporu medzi prezidentom ETTU R. Kramerom a za- stupujúcim prezidentom I.  Munivranom stal prezident ITTF T. Weikert. Mimoriadny kongres sa tak neplánovane zišiel ešte aj na druhý deň a  zaoberal sa už štandardným programom. Okrem iného schválil aj prípra- vu stolnotenisového turnaja na 2. Európ- skych hrách v Minsku (21. – 30. 6. 2019), kde nastúpi po 12 družstiev žien a mužov, po 52 mužov a žien v dvojhrách a 16 párov v zmiešanej štvorhre. Kongres ITTF mal omnoho pokojnejší priebeh. Delegáti za- stupujúci 144 člen- ských krajín (z celko- vých 226) bez dlhých diskusií schválili nielen správu o činnosti a rozpočet (na rok 2018 počíta s takmer 21,6 mil. USD), ale aj strategický plán čin- nosti na roky 2018 – 2024. Rozhodli, že MS 2020 v súťaži družstiev budú v kórejskom Pusane (po prvý raz v histórii tejto kraji- ny). Potleskom ocenili prezentáciu Buda- pešti, organizujúcej MS jednotlivcov v roku 2019, kde sa svetový šampionát vracia po päťdesiatich deviatich rokoch. MS juniorov 2018 budú v austrálskom Bendigu a MS ju- niorov 2019 v portugalskom Guimarãesi. Kongres ITTF rozhodol aj o vzniku Nadácie ITTF na pomoc málo rozvinutým krajinám a ohrozeným skupinám obyvateľov. Schvá- lil čínštinu ako svoj šiesty oficiálny rokovací jazyk (okrem angličtiny, ruštiny, nemčiny, francúzštiny a arabčiny). Oznámil, že v roku 2018 môžu hráči na oficiálnych turnajoch vyhrať celkovú sumu 3,8 mil. USD. Rada riaditeľov ITTF sa najdlhšie zaobe- rala redukciou počtu štartujúcich družstiev na MS. V minulosti mohol na svetovom šampionáte štartovať tím z každej členskej krajiny, dnes je to len 72 najlepších kolek- tívov. Od roku 2022 to však už bude iba 32 najlepších družstiev mužov a žien. Dôvody sú najmä marketingové, ale aj organizačné (príliš veľké podujatia). Budú tak stano- vené kvóty pre kontinenty a bude sa hrať aj skupinová kvalifikácia systémom doma –  vonku. Protesty viacerých krajín vráta- ne Slovenska proti takémuto radikálnemu zníženiu štartujúcich neboli vypočuté. Až 32 hlasov bolo za redukciu, 5 proti a 9 sa zdržalo – tým bol tento proces schválený. Zníženie počtu štartujúcich sa týka aj jed- Zaujímavosti zo svetového šampionátu družstiev • ženy Číny v štvrtom zápase skupiny (3:1 proti Singapuru) prehrali svoj prvý individuálny zápas od majstrovstiev sveta v roku 2012, výsledkom 3:1 sa skončilo aj semifinále proti Hongkongu a finále proti Japonsku; od finálovej prehry na MS v roku 2010 ženy Číny na troch MS prehrali spolu jeden individálny zápas, na týchto majstrovstvách tri • muži Číny neprehrali počas MS ani jeden individuálny zápas, v skupine z piatich stretnutí v troch neprehrali ani set; celkovo z ôs- mych stretnutí ani raz neprehrali set(y) vo viac ako jednom individuálnom zápase; k päťsetovému zápasu ich dokázali prinútiť iba Portugalec Geraldo (dva mečbaly proti Fan Zhendongovi) a Rakúšan Gardos (proti Ma Longovi) • jedinou krajinou okrem Číny, ktorá získala medaily v oboch kategóriách, je Južná Kórea (aj keď medzi ženami ako spojené družstvo Kórea) • ďalšie dve krajiny mali zastúpenie vo štvrťfinále oboch kategórií – Japonsko a Rakúsko (veľký úspech pre našich susedov) • ženy Japonska až po finále neprehrali ani jediný individuálny zápas; muži Japonska však po striebre z minulých MS nedokázali do- siahnuť na medailu, keď už v skupine podľahli Anglicku a následne vo štvrťfinále družstvu Južnej Kórey • muži Nemecka postúpili do finále šiesty raz v histórii, titul sa im zatiaľ získať nepodarilo • štyri európske družstvá postúpili do štvrťfinále súťaže mužov, dve do semifinále a Nemecko do finále; u žien tri do štvrťfinále, do semifinále však žiadne • úradujúce majsterky Európy Rumunky takmer nepostúpili medzi najlepších 12 tímov, keď tréner zmeškal vyžrebovanie stretnutia proti Holandsku. Rozhodcovia tak postavili zostavu podľa abecedného poradia hráčok a museli hrať dve náhradníčky; Rumunky následne zachránila výhra nad nasadeným Taiwanom (3. družstvo svetového rebríčka), vďaka ktorej dokonca vyhrali skupinu • 10 z 12 najlepších tímov žien postúpilo do osemfinále, nepostúpili Maďarsko (10. v svetovom rebríčku) a Holandsko (12. v sveto- vom rebríčku); u mužov z najvyššie postavených 12 tímov nepostúpilo iba Francúzsko (4. v svetovom rebríčku) • prvý raz v histórii sa podarilo postúpiť do štvrťfinále MS družstvu žien Ukrajiny po víťazstve nad Singapurom, pre ktorý to bol naj- horší výsledok od roku 2006 • mužov Ukrajiny postihol rovnaký osud ako Slovákov, keď sa im v rozhodujúcom zápase o postup z 2. divízie počas stretnutia zranil hráč • taktiež prvý raz v histórii sa podarilo do štvrťfinále prebojovať Brazílii (muži), najmä vďaka výborným výkonom Huga Calderana (12.) • muži Švédska dosiahli semifinále prvýkrát od roku 2004, keď vo štvrťfinále porazili 3:0 dovtedy suverénnych Angličanov • muži ČR skončili na výbornom 13. mieste a ženy na 21. mieste ● text: Branislav Kalužný Z výsledkov MS družstiev Muži – skupina: Slovensko – Argentína 3:2, Slovensko – Nigéria 3:1, Slovensko – Austrália 3:0, Slovensko – Turecko 3:0, Slovensko – Bulharsko 3:1; 25. – 32.: Slovensko – Nigéria 3:0, 25. – 28.: Slovensko – Maďarsko 2:3; semifinále: Nemecko – Južná Kórea 3:2, Švédsko – Čína 0:3; finále: Nemecko – Čína 0:3 Ženy – skupina: Slovensko – Francúzsko 3:2, Slovensko – Chorvátsko 3:1, Slovensko – Kolumbia 3:0, Slovensko – Uzbekistan 3:0, Slovensko – Mexiko 3:0; 25. – 32.: Slovensko – Francúzsko 1:3; semifinále: Čína – Hongkong 3:1, Kórea – Japonsko 0:3; finále: Čína – Japonsko 3:1

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

7 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 2/2018 kvalifikácia ME družstiev MUŽI (A-kategória) Bielorusko – Slovensko 3:2 (22. 5. 2018, Minsk) Druhé skupinové stretnutie o postup na ME družstiev malo byť po prvej výhre nad Ukrajinou 3:1 pre Slovákov o dosť nároč- nejšie. A to aj kvôli tomu, že Wang Yang nemohol kvôli klubovým povinnostiam nášmu tímu pomôcť. Takže deň pred zápasom odle- teli do dejiska v Minsku v zostave s trénerom Jaromírom Truksom hráči Ľubomír Pištej, Samuel Novota a Alexander Valuch. V prvom zápase nastúpil Novota proti bieloruskej legende Vladimirovi Samsonovovi, momentálne stále 24. hráčovi sveta. Po Novotovej prehre 3:1 nastúpil v druhom zápase Pištej proti Platonovi (138.). Zápas patril jednoznačne Ľubovi, ktorý ho vyhral suverénne 3:0. Najmladší z našej zostavy Alexander Valuch išiel hrať proti Kha- ninovi (122.) rozpačito a musel otáčať celý vývoj zápasu, pretože prehrával 0:2 na sety. Napokon sa mu podarilo v piatom sete vy- hrať tesne 12:10. Vyhrávali sme 2:1 na zápasy, keď Pištej nešťast- ne prehral so Samsonovom. Vo štvrtom sete mal na neho niekoľko mečbalov, no škoda, že ich nepremenil vo svoj prospech. Za stavu 2:2 do hry nastúpil opäť Novota, ktorý prehral s Platonovom 3:0. Slová trénera Jaromíra Truksu bezprostredne po zápase: „Cel- kovo dobré stretnutie, veľa divákov, krásne stolnotenisové centrum, pekné mesto Minsk. Tešíme sa na odvetu. Výsledok 2:3 je nádejný. Chalani sa určite ešte zlepšia. Gratulujem im a ďakujem za výkony.“ ŽENY (B-kategória) Bosna a Hercegovina – Slovensko 0:3 (22. 5. 2018, Brčko) Tréner ženskej reprezentácie Peter Šereda sa rozhodol, že proti Bosne bude dôverovať družstvu zloženému z dvoch junioriek – Ta- tiany Kukuľkovej a Nikolety Puchovanej, ako aj skúsenej Barbore Balážovej. Oproti prvému marcovému stretnutiu proti Belgicku pri- šlo k zmene v zostave, keď nehrala naša najskúsenejšia hráčka Eva Ódorová. Dievčatá však zvíťazili bez väčších problémov, keď spolu prehrali len dva sety. Prvá nastúpila Kukuľková proti taktiež junior- ke S. Marković (379.). Stratila s ňou síce tretí set, ale v poslednom štvrtom suverénne vyhrala 11:2. V druhom zápase naša najskúse- nejšia hráčka Balážová nedala absolútne šancu bosnianskej hráčke E. Šehić a zmietla ju vysoko v každom sete 3:0. Dievčatá tak vyhrá- vali bez problémov 2:0, keď do hry nastúpila čerstvo osemnásťroč- ná Puchovanová proti vyššie postavenej hráčke svetového rebríčka S. Milojica, s ktorou po tesne prehratom prvom sete napokon do- kázala vyhrať 3:1 a zabezpečiť Slovenkám celkovú výhru 3:0. Reprezentantka Barbora Balážová: „Stretnutie by som zhodno- tila pozitívne. Myslím si, že sme to zvládli s prehľadom. Išli sme tam vyhrať 3:0 a som rada, že sa nám to aj podarilo.“ ● text: Ivica Hatalová, foto: archív SSTZ ReprezentáciamužovSlovenskasbieloruskoulegendouV.Samsonovom V kvalifikácii ME so striedavými úspechmi Po domácich zápoleniach čakali na reprezentačné družstvá v máji ďalšie stretnutia v kvalifikačných skupinách o postup na majstrovstvá Európy 2019 vo Francúzsku. Muži v elitnej A-kategórii s Bieloruskom v Olympijskom centre v hlavnom meste MinskaženyvB-kategóriisBosnouaHercegovinouvhaleGymnáziaVesoPelagićvBrčkublízkochorvátsko-srbskýchhraníc. Ženy bez Evy Ódorovej, ale zato s Barborou Balážovou a našimi najlepšími juniorkami si išli pre jednoznačné víťazstvo. Muži bez Wanga išli zabojovať a skúsiť šťastie proti silnému Bielorusku so skúseným Vladimirom Samsonovom. Sumár výsledkov Muži Bielorusko – Slovensko 3:2 Vladimir SAMSONOV – Samuel NOVOTA 3:1 (4,-9,1,9) Pavel PLATONOV – Ľubomír PIŠTEJ 0:3 (-5,-7,-3) Aliaksandr KHANIN – Alexander VALUCH 2:3 (5,7,-7,-7,-10) Vladimir SAMSONOV – Ľubomír PIŠTEJ 3:2 (9,-6,-11,13,5) Pavel PLATONOV – Samuel NOVOTA 3:0 (4,8,2) Ženy Bosna a Hercegovina – Slovensko 0:3 Snežana MARKOVIĆ – Tatiana KUKUĽKOVÁ 1:3 (-6,-9,6,-2) Elda ŠEHIĆ – Barbora BALÁŽOVÁ 0:3 (-5,-5,-3) Sanja MILOJICA – Nikoleta PUCHOVANOVÁ 1:3 (9,-8,-7,-7) notlivcov. Na MS v individuálnych kategó- riách bude od roku 2021 hrať už iba po 128 mužov a žien, 64 štvorhier mužov a žien a 128 zmiešaných štvorhier. Upravili sa tiež princípy štartu hráčov na MS a OH po zme- ne občianstva a predpisy ITTF sa zjednotili s MOV. Zaujímavosťou je, že v Halmstade bolo celkovo akreditovaných 2148 osôb (hráči, tréneri, rozhodcovia, fyzioterapeu- ti, novinári a funkcionári zo 70 krajín). Zlatým klincom rokovania však bolo od- súhlasenie nebývalej výnimky pre ženské družstváJužnej Kóreya KĽDR.Tietodvatímy sa pred štvrťfinálovým stretnutím družstiev bez boja spojili a vytvorili spoločný kórejský kolektív, ktorý postúpil do semifinále. Je to výsledok vyššieho stupňa povestnej „ping- pongovej diplomacie“ a ukážka toho, ako stolný tenis dokáže spájať dlhé roky rozhá- dané stolnotenisové federácie, ale aj navzá- jom nepriateľské krajiny. Spoločné kórejské družstvo žien získalo bronzové medaily. V rámci MS sa uskutočnili aj voľby ve- denia Swaythling Clubu International (SCI). Jeho novým predsedom sa stal Nór Örvin Ericsson, ktorý vystriedal na čele tejto orga- nizácie združujúcej bývalých majstrov sveta a významné osobnosti svetového stolného tenisu Eberharda Schölera z Nemecka. ● text: Zdenko Kríž

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

8 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 2/2018 majstrovstvá slovenska mládeže Šampionát staršieho žiactva plný prekvapení O prvé prekvapenie sa postaral už v skupinovej fáze Peter Veterník (ŠKST Ru- žomberok), a to víťazstvom nad Filipom Delinčákom, 20. hráčom európskeho reb- ríčka. Krátko pred majstrovstvami si s ním Delinčák hladko poradil, tu ho však výbor- ne hrajúci Veterník dokonale zaskočil. Hneď v osemfinále sa tak stretli dvaja najväčší fa- voriti – Adam Klajber a Filip Delinčák. Delin- čák zvíťazil 4:2 a najvyššie nasadený hráč sa so súťažou rozlúčil. Ďalšie obrovské prekva- penie sa konalo v semifinále na práve úkor Delinčáka. Ten nevyužil vedenie 3:1 nad Ja- kubom Goldírom a poľavenie jeho koncen- trácie znamenalo, že Goldír výbornou hrou zápas vyrovnal a vyrovnaný siedmy set roz- hodol vo svoj prospech. Po výhre vo štvrťfi- nále nad Félixom Ivančom to bolo už jeho druhé víťazstvo pomerom 4:3. V  druhej polovici pavúka sa do finále suverénne pre- bojoval Kamil Pach, keď v semifinále porazil Jakuba Veterníka. Vo finále bol aktívnejší aj istejší Jakub Goldír, ktorý od začiatku išiel do vedenia. Ani malé zaváhanie v piatom sete, keď mal výhru na dosah, ho nezastavi- lo a zvíťazil 4:2. Vekom ešte len mladší žiak sa tak stal najväčším prekvapením. U diev- čat sa do semifinále dostali tri najvyššie na- sadené hráčky Renáta Lacenová, Danijela Karkušová a Adriana Illášová. Spolu s nimi sa v štvorici najlepších prekvapujúco ocitla aj Laura Vinczeová, v semifinále však už ne- stačila na Karkušovú a prehrala 4:0. V súbo- joch o medaily zaúradovala trojka Illášová, ktorá najprv po boji vyradila jednotku Lace- novú 4:3 a vo finále aj Karkušovú 4:2. Medzi dorastencami zvíťazili favoriti V súťaži dorasteniek sa o najväčšie pre- kvapenie postarala Zuzana Peková, ktorá sa ako ôsma nasadená dostala do finále. Vo štvrťfinále si poradila so štvorkou Moni- kou Marouskovou 4:2 a v semifinále s Na- táliou Grigelovou 4:2. Finále tak bolo trnav- skou záležitosťou, keď najvyššie postavená Slovenka v európskom rebríčku Tatiana Ku- kuľková v druhom semifinále porazila po veľkom boji prvú nasadenú Emu Labošovú 4:3. Vo finále Kukuľková okrem prvého setu stretnutie ovládla a tešila sa z výhry 4:1 a ti- tulu majsterky Slovenska. Medzi chlapcami potvrdili svoju dominanciu v  tejto sezóne prví traja nasadení a bez problémov postú- pili do semifinále (Zelinka so stratou jedné- ho setu, Peko dvoch a  Oráč troch setov). Spolu s nimi sa do semifinále prebojoval aj kadet Adam Klajber. Z titulu sa napokon te- šil Zelinka, ktorý vo finále zdolal Peka 4:2. Jednotky medzi mladšími žiakmi potvrdili v dvojhrách svoje postavenie V súťaži mladších žiakov vyhrali obe dvojhry najvyššie nasadení hráči – Jakub Goldír a Ema Činčurová. Pre Goldíra to bol po šampionáte starších žiakov už druhý ti- tul, čím napodobnil Adama Klajbera spred dvoch rokov. A to aj napriek tomu, že vo finále proti Samuelovi Šutiakovi musel otáčať zápas, keď prehrával 1:0 a 10:9, na- pokon však vyhral 3:1. Šutiak síce postúpil z druhého miesta v skupine po prehre s Pa- lušekom, využil však zaváhanie druhého nasadeného Franceho, ktorého v skupine porazil Arpáš. Výhrou nad Arpášom prešiel do semifinále, kde porazil aj tretieho na- sadeného Kubalu 3:2. Ďalším bronzovým medailistom bol France, ktorý prehral s ne- skorším majstrom 3:1. Medzi dievčatami prešli hladko do štvrťfinále štyri najvyššie nasadené hráčky, tu však zaváhala dvojka Laura Vinczeová, ktorú porazila Ema Mülle­ rová. V ďalšom zápase prelomila štvorka Sára Bilkovičová tohtoročnú štvrťfinálovú kliatbu a aj následným semifinálovým víťaz- stvom nad Müllerovou prešla až do finále. V druhom semifinále zvíťazila Ema Činčuro- vá nad mladšou Dominikou Wiltschkovou 3:0 a rovnako si počínala aj vo finále. Zho- dou náhod obaja víťazi počas celej súťaže stratili iba dva sety. pozn.:MajstrovstváSlovenskajednotlivcov – najmladšie žiactvo, Pezinok, 16. – 17. 6. 2018, sa konali po uzávierke čísla. ● text: Branislav Kalužný, foto: archív SSTZ Zelinka dorasteneckým šampiónom Tradične v máji a júni sa konali majstrovstvá Slovenska mládeže pre rok 2018. Hneď prvé dva šampionáty rozhodovali o no- mináciách na majstrovstvá Európy mládeže, a to majstrovstvá Slovenska staršieho žiactva vo Valalikoch (5. – 6. 5. 2018) a dorastu v Čadci (12. – 13. 5. 2018). Slovenský šampionát mladšieho žiactva sa odohral 2. – 3. 6. 2018 v Bratislave a po uzávierke tohto čísla časopisu sa konali aj majstrovstvá Slovenska najmladšieho žiactva v Pezinku (16. – 17. 6. 2018). Jakub Goldír – majster Slovenska vo dvojhre medzi staršími aj mladšími žiakmi Majster Slovenska v doraste Jakub Zelinka

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

9 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 2/2018 materiály, plagáty, brožúry, atď. SSTZ tiež prispel tlačou vlastného propagačného materiálu. Podujatie takpovediac „nakoplo“ množ- stvo ľudí k aktívnejšej práci. Spolu sa do projektov organizovaných SSTZ zapojili tisícky účastníkov, čo prispelo k výraznejšej prezentá- cii stolného tenisu v očiach verejnosti. Spojme sily za stolný tenis Aj napriek tomu však stále existujú pri organizovaní podujatí tohto druhu určité rezervy. Aj preto možeme už v budúcom roku očakávať viacero zmien za účelom ešte výraznejšieho zviditeľne- nia nášho športu. Verejnosti tiež neušlo, že do príprav a priebehu WTTD sa zapojilo množsvo subjektov, a to aj mimo rámca podpo- ry SSTZ. Z hľadiska napĺňania priorít SSTZ by bolo v budúcnosti prínosom spojiť svoje sily pod jednu „strechu“, ktorou je oficiálne stolnotenisové hnutie zastrešné ITTF a následne reprezentované národnými zväzmi. ● text: Daniel Fink ● foto: archív STK Trakovice a Daniel Fink Hrať stolný tenis pre zábavu Svetový deň stolného tenisu (World Table Tennis Day – WTTD) možno charakterizovať ako oslavu radosti, resp. možnosti hrať stolný tenis pre zábavu. Táto aktivita má ľudí navzájom spolu spá- jať, pričom viac dôrazu ako na súťažný stolný tenis sa kladie na zábavu a samotnú účasť na hre. Cieľom je zapojiť do tejto aktivity ľudí, ktorí zvyčajne stolný tenis nehrávajú. Systematická a kvalitná príprava Už na prelome rokov 2017 a 2018 SSTZ oznámil verejnosti tento zámer a včas tak informoval stolnotenisové kluby. Keďže záujmom bola príprava transparentného projektu s vopred stanovenými pra- vidlami a sledovaním reálnych cieľov, bola vypracovaná kompletná projektová výzva SSTZ (usmernenie k projektu, výzva na predklada- nie žiadostí, príslušné vzory vyhlásení, žiadosť o príspevok, usmer- neniekvyúčtovaniu,zmluvaoposkytnutídotácie,atď.).Hodnotenie projektov posudzovala komisia podľa vopred stanovených kritérií, napr. dosah aktivity, počet účastníkov, propagácia stolného tenisu. SSTZ podporil finančne 15 projektov Projekt bol prioritne určený pre športové kluby, prípadne ob- lastné či krajské zväzy, ktoré sú hlavným nositeľom rozvoja stolné- hotenisu vjednotlivýchregiónoch. Nazákladedoručenýchžiados- tí následne VV SSTZ na návrh komisie priamo finančne podporil projekty organizované STK Trakovice, KST Raksit, STK Bardoňovo, ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján, KSTZ Banská Bystrica, TTC Záhor- ská Bystrica, OZST Ružomberok, ŠK Žarnovica, STK Devínska Nová Ves, STO Svätý Jur, ŠKST Humenné, TJ Lokomotíva Vrútky, MŠK Žiar nad Hronom, STO Veľký Biel a STO Slovenská Ľupča. Transparentnosť a verejná kontrola SSTZ malo záujem o reálne aktivity. Neprekvapilo preto, že na jednej z nich sa v Záhorskej Bystrici zúčastnil aj predseda SSTZ Zdenko Kríž. O všetkých akciách boli vypracované záverečné sprá- vy s množstvom sprievodnej dokumentácie a fotogalériou. Dôle- žitým faktorom bola práve existencia spätnej väzby. Mediálna propagácia splnila očakávania Podujatie malo aj svoju primeranú mediálnu propagáciu. Sved- čia o tom množstvá linkov na videopozvánky, reportáže miest- nych televízií či prítomnosť ďalších médií a následne reportáže po ukončení aktivít. Kluby si sami pripravovali vlastné prezentačné z kuchyne vv sstz Projekty svetového dňa boli viditeľné Výkonný výbor Slovenského stolnotenisového zväzu (VV SSTZ) koncom roka 2017 schválil svoje programové priority na nad- chádzajúceštvorročnéobdobie.Včastimasovéhorozvojaarozšíreniačlenskejzákladne(článokVI.,bod5)jejednouzpriorít aj zapojenie sa do aktivít Svetového dňa stolného tenisu, ktorý sa každoročne koná pod záštitou ITTF 6. apríla. Jednotlivé projekty a priebeh nám bližšie priblížil predseda komisie rozvoja stolného tenisu a školského športu SSTZ Daniel Fink. Účastníci Svetového dňa stolného tenisu v STK Trakovice zaujali aj vtipnými momentkami Na východe Slovenska si deti v rámci sprievodných aktivít vymaľovali aj obrovskú raketu

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

ta ich na paralympiáde pripravila o bronz a zvíťazila aj v Bratislave 2:0. Slovenský tím (Riapoš, Ludrovský, Kližan) napokon skon- čil vo štvrťfinále na raketách českého páru Suchánek – Zvolánek 0:2. Nedarilo sa ani „štvorkárom“ a „šestkárom“. Trio Mihálik –  Mészáros – Trávníček podľahlo Thajča- nom aj kórejsko-egyptskému tímu a dvojici Csémy – Nagy nestačilo k postupu ani jedi- né víťazstvo nad Japoncami. V TT7 to síce dvojica Jambor – Valach dotiahla do štvrťfi- nále, ale tam ich zastavili Ukrajinci. O jediný cenný kov usporiadateľskej krajiny sa tak postaral Richard Csejtey v skupine TT8, kto- rého tímovým partnerom bol Ukrajinec Ro- man Vakaraš. V semifinále podľahli britsko- talianskemu tímu Shilton – De Chiara 0:2. Kvalifikácia do Tokia 2020 Hráčov, ktorí nazbierajú dostatočný po- čet bodov, čakajú súťaže v hale Tokyo Met- ropolitan Gymnasium. Predstaví sa tam 280 športovcov (174 hráčov a 106 hráčok), ktorí zabojujú spolu o 124 medailí. V porovna- ní s Riom 2016 to bude o 37 viac. Medzi základné kritériá nominácie patrí: splniť požiadavky ITTF na kredity, ktoré sa budú počítať od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2020, ran- kingové postavenie k 31. 3. 2020 a potvrde- ná medzinárodná klasifikácia. Nominovať sa priamo bude možné na regionálnych majstrovstvách kontinentov v roku 2019 (len víťazi jednotlivcov), umiestnením na kvalifikačnom turnaji, rankingovým posta- vením a rozhodnutím Bipartitnej komisie (divoká karta). Na PH 2020 sa bude súťažiť u jednotlivcov v kategóriách 1 – 11, pričom u žien bude spojená skupina 1-2. U mužov v družstvách budú skupiny 1-2, 3, 4-5, 6-7, 8 a 9-10 a u žien 1-3, 4-5, 6-8 a 9-10. PH 2020 sa uskutočnia v dňoch 25. 8. – 6. 9. ● text: Tomáš Varga, foto: Roman Benický čili svoje pôsobenie na turnaji v základných skupinách, keď obaja prehrali všetky tri zá- pasy. Štvrťfinálové zastúpenie sme mali aj v TT7 vďaka Miroslavovi Jamborovi, ktorý si v osemfinále poradil s Japoncom Hem- mim 3:0. Náš druhý „sedmičkár“ Tomáš Valach nepostúpil zo skupiny. Viacnásobný medailista z paralympiád Richard Csejtey síce postúpil ako druhý zo základnej sku- piny, ale vo štvrťfinále už nestačil na Brita McKibbina (1:3). Riapoš s bronzom Z troch slovenských reprezentantov sa v štvrťfinálových zápasoch podarilo postú- piť iba Jánovi Riapošovi (TT2). Po päťseto- vombojivyradil FrancúzaVincenta Bouryho a v semifinále nastúpil proti Čechovi Jiřímu Suchánkovi. Po prehre 0:3 získal bronzovú medailu. V rovnakej skupine nestačil Martin Ludrovský na Ukrajinca Oleksandra Yezyka (0:3) a rovnakým pomerom prehral v skupi- ne stojacich TT7 Miroslav Jambor s ďalším Ukrajincom Myhajlo Popovom. Neúspešný reparát majstrov sveta, Csejtey v semifinále Súťaž tímov mala pre Slovensko podob- nýscenárakosúťažjednotlivcov.„Jednotká- ri“ Polkoráb s Barbierikom prehrali v skupi- ne oba zápasy 0:2 (s Maďarskom a Kóreou) a do bojov o medaily nezasiahli. Odveta za Rio 2016 nevyšla našim vlaňajším majstrom sveta v TT2. Dvojica Espindola – Da Cos- 10 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 2/2018 zdravotne znevýhodnení V náhradných priestoroch v NTC V dôsledku rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu kvôli budúco- ročným majstrovstvám sveta v ľadovom hokeji sa prvýkrát stalo dejiskom turnaja Národné tenisové centrum. Štartovalo 256 hráčov z 34 krajín. Celkovo sa v Brati- slave predstavilo 181 mužov a 75 žien. Slo- vensko reprezentovalo 13 hráčov: Martin Polkoráb, Martin Barbierik (TT1), Ján Ria- poš, Martin Ludrovský, Lukáš Kližan (TT2), Peter Mihálik, Andrej Mészáros, Boris Trávniček (TT4), Gabriel Csémy, Alexander Nagy (TT6), Miroslav Jambor (TT7), Tomáš Valach a Richard Csejtey (TT8). Postupy našich favoritov zo základných skupín podľa predpokladov V TT2 postúpili zo základnej skupiny podľa očakávania Ján Riapoš a Martin Lud- rovský. Lukáš Kližan obsadil nepostupové tretie miesto. Riapoš mal vo štvrťfinále voľno, Ludrovský zdolal Kórejčana Parka 3:2. V súboji o postup do semifinále ho čakal Ukrajinec Oleksandr Yeyzk (svetová štvorka, Ludrovský je ôsmy), Riapoša (2.) zasa Francúz Vincent Boury (14.). V TT4 zo základných skupín postúpili Peter Mi- hálik a Boris Trávníček, nepostúpil Andrej Mészáros. Vo štvrťfinále však ťahali naši za kratší koniec. Mihálik prehral s Francúzom Delarquem 0:3 a Trávníček rovnakým po- merom s Kórejčanom Jung-gil Kimom. Ga- briel Csémy a Alexander Nagy (TT6) ukon- Corex Slovakia Open Od 3. do 6. mája 2018 sa v Bratislave odohral ďalší ročník medzinárodného turnaja v stolnom tenise zdravotne znevýhodne- nýchšportovcovCorexSlovakiaOpen2018.TurnajbolzároveňjednouznominačnýchzastávoknatrasedoTokia,ktorébude v roku 2020 organizovať v poradí XVI. paralympijské hry. Poháre pre víťazov na turnaji Corex Slovakia Open Tomáš Valach (kategória TT8)

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

Ďalšie dve kolá aj v súťaži mužov SKVST Vkategóriiveteránov simužizmeralisily na treťom a štvrtom tohtoročnom turnaji. V Trenčianskej Teplej si 14. až 15. apríla 115 účastníkov zaspomínalo aj na ich bývalého kolegu P. Gjabela. Výborne organizovaný turnaj bez zbytočných prestojov len pod- čiarkol výbornú prácu rozhodcov. Turnaj v Ružomberku 12. až 13. mája otvoril hlav- ný rozhodca M. Bystričan. Aj tento turnaj sa odohral podľa časového plánu, rešpektujúc vlakové spojenia 120 účastníkov, ktorí zvlá- dli odohrať svoje zápasy včas aj na siedmich stoloch. Priebežné výsledky si môžete po- zriet: https://skvst.webnode.sk/ ● text: Daniel Fink, foto: archív SKVST mesta Martin, pričom na úvod sa prítom- ným okrem iných hostí prihovoril aj nový predseda Slovenského klubu veteránov stolného tenisu (SKVST) Venanc Maret- ta. Riaditeľ turnaja Jozef Jaško a hlavný rozhodca Jaroslav Žilla sú presvedčení, že takéto podujatia budú postupne pribúdať. Prítomní si rozhodne pochvaľovali dobrú organizáciu turnaja a takmer rodinnú at- mosféru, čo potvrdzuje výbornú prácu or- ganizačného výboru. Organizátori z klubov Medokýš Martin a MSTK Martin tak dúfajú, že tento turnaj bude prvým impulzom na aktívnejšie sa zapojenie žien do veteránskeho hnutia. Celkovo 18 žien si na turnaji zahralo o ti- tuly v štyroch vekových kategóriách, a to 40 – 49, 50 – 59, 60 – 69 a 70+, štvorhra sa hrala bez rozdielu veku. Telocvična Gym- názia J. Lettricha v Martine poskytla dob- ré zázemie, nechýbal ani kotlíkový guľáš. Turnaj sa uskutočnil za finančnej podpory 11 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 2/2018 veteráni Najlepšie hráčky v kategórii nad 70 rokov, zľava: M. Polievková, G. Šupíková a O. Nogová Nultý ročník turnaja veteránok v Martine Nebýva častým zvykom, aby sa na Slovensku organizoval väčší turnaj len v kategórii žien a už vôbec nie v kategórií veterá- ni. Nakoľko dopyt po takýchto podujatiach v poslednom období stále rastie, stolnotenisoví nadšenci z Martina zorganizo- vali 21. apríla nultý ročník veteránskeho turnaja žien Slovenska. Ocenené veteránky v jednotlivých kategóriách spolu s organizátormi turnaja Výsledky veková kategória 40 – 49 rokov: 1. Iveta Ivaničová (ŠK ŠOG Nitra) 2. Anna Molčanová (ŠK ŠOG Nitra) 3. Martina Grznárová (MSTK Martin) veková kategória 50 – 59 rokov: 1. Viera Uramová (STO Krupina) 2. Jana Szellová (Bratislava) 3. Jana Palušová (Trenčín) veková kategória 60 – 69 rokov: 1. Emília Malíková (STO Rosina) 2. Jozefína Uličná (Tatran Sučany) 3. Oľga Múčková (Medokýš Martin) veková kategória 70 rokov a viac: 1. Mária Polievková (STO Krupina) 2. Gabriela Šupíková (Žilina) 3. Oľga Nogová (Medokýš Martin)

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

12 čo dnes robí... SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 2/2018 a aj taktické myslenie. Naopak, veľkou mo- jou slabinou bola práca nôh, podanie a jeho príjem. Paradoxne, vo štvorhre a zmiešanej štvorhre som behať dokázala. A veľmi rada som štvorhry hrala, možno preto, že som za stolom nebola sama. Spoluhráčov mi stále menili, ale medaily prichádzali, často i úpl- ne neplánované. Napríklad aj moja posled- ná medaila – striebro vo štvorhre s Dubino- vou z ME 1976 v Prahe. Po tomto úspechu som bola vyradená z reprezentácie. Údajne na moju žiadosť, ktorú som nikdy nenapísa- la. Mala som 24 rokov. Ako sa vašej generácii podarilo presa- diť sa aj proti ázijským hráčkam? Veľmi ťažko, nemali sme možnosť s nimi trénovať, vôbec sme ich nepoznali. Moje rovesníčky z Európy však chodili do Číny či Japonska na sústredenia. Každý zápas pro- ti Aziatkám bol úplnou neznámou. Vedela som len to, že musím hrať na 150 percent, agresívne a nehrať žiadne dlhé výmeny. Najhoršie sa hralo proti univerzálnym hráč- kam, ktoré hrali všetko a boli ťažko predví- dateľné. Práveproti takej Číňankesomhrala malé zakopnutie a nahradila by ma česká hráčka. Moja kariéra sa vyvíjala postupne, päťkrát som sa zúčastnila ME juniorov so ziskom ôsmich medailí. Spolu s vynikajúcou Ilonou Voštovou sme získali medaily v druž- stvách na ME a MS, v roku 1971 na MS v Na- goji sme v družstvách skončili na 3. mieste a ako jediné Európanky sme sa prebojovali vo dvojhre medzi 8 najlepších hráčok. Ilona dokonca do semifinále. Obe sme prehrali s Číňankami – finalistkami MS. A to sme mali 17 a 19 rokov. Sarajevské finále MS prišlo o dva roky neskôr. Bola to pre mňa najúspeš- nejšia sezóna, napriek štvormesačnej tré- ningovej absencii zo zdravotných dôvodov. Všetok čas som vtedy venovala tréningom, škola musela počkať. Výkonnostne mi veľ- mi prospievala účasť na medzinárodných turnajoch. Tam som sa zdokonaľovala a zís- kavala najviac skúseností. Moja forma tak prirodzene kulminovala vždy na ME či MS v závere sezóny. Nikdy som netrénovala tak kvalitne ako moje súperky, preto si každú získanú medailu nesmierne vážim. Čo patrilo k Tvojim silným stránkam? Predovšetkým to bol dominantný forehandový úder, vraj jeden z najsilneších nasvete.Atieždobrýmotorickýreakčnýčas Vraciaš sa v myšlienkach často späť k najkrajším úspechom? Často nie, ale príležitostne, medzi pria- teľmi a spolužiakmi. Sú to ľudia, ktorí so mnou prežívali moje úspechy i neúspechy. Poznali ma a úprimne mi fandili. A ja si to veľmi vážim. Popri všetkých radostiach z úspechov ma mrzí, že som sa nemohla zúčastniť olympijských hier. Je to pre kaž- dého športovca veľká pocta. Stolný tenis bol zaradený do programu OH až o 10 ro- kov neskôr. A z tohto dôvodu nemám na- príklad ani nárok na športový dôchodok, napriek tomu, že som získala 20 medailí. Netušila som však, čo ma čaká po ukon- čení kariéry. A myslím si, že viac trpel môj otec, ktorý stál za mojimi úspechmi. Čomu vďačíš za to, že sa Ti podarilo byť druhou najlepšou hráčkou na svete? Predovšetkým otcovi, rodine. Otec bol veľmi prísny, ale spravodlivý. Ako bývalý športovec mal vždy k športu veľmi blízky vzťah. Videl vo mne potenciál a bez jeho podporybysomnedosiahlanič. Presadiťsav reprezentácii bolo veľmi ťažké, pretože čes- ké hráčky mali väčšiu podporu. Často som svoju pozíciu musela dokazovať viackrát. Hrala som vždy pod veľkým tlakom, stačilo Vicemajsterka sveta v akcii Úspechy som si vždy tvrdo odpracovala Ak by sme chceli vymenovať všetky úspechy Alice Grofovej-Chladekovej, potrebovali by sme vyčleniť priestor pre ďalší člá- nok. V skratke, je držiteľkou dvadsiatich medailí z majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy a majstrovstiev Európy juniorov a najúspešnejšou slovenskou stolnou tenistkou v histórii. Pri pomerne krátkej reprezentačnej kariére je to neuveriteľný počet. Zo všetkých úspechov spomeňme striebornú medailu vo dvojhre na MS 1973 v Sarajeve. Jej ziskom je doteraz poslednou európskou hráčkou, ktorej sa podarilo dosiahnuť finále. V tom istom roku sa stala aj akademickou majsterkou sveta a bola ocenenáakonajúspešnejšiašportovkyňaSlovenska.OkremtohonaMSzískalaajtribronzovémedaily.Poskončeníhráčskej kariéry sa krátko venovala trénerskej práci a neskôr päť rokov pracovala aj na Slovenskom stolnotenisovom zväze. Finále MS 1973 v Sarajeve – Alica Grofová bola postrachom aj pre Aziatky

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

13 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 2/2018 čo dnes robí... finále MS. V semifinále som porazila veľmi rýchlu Kórejčanku, druhé semifinále hrali dve Číňanky, jedna z nich bola tiež útočná hráčka. Tak vyčkávali, ako dopadne náš zá- pas. Podľa neho určili, kto má väčšiu šancu na víťazstvo. Číňania to robievali často, vo vzájomných súbojoch určovali, kto zvíťazí. Povedz nám, prosím, krátko o svojich začiatkoch. Ako začínala vicemajsterka sveta? Stolný tenis ma zaujal na dovolenke s rodinou v Orlických horách. Učil nás otec. Mala som 8 rokov. Po návrate sme hrávali doma s bratom na jedálenskom stole s do- skou, príležitostne v  škole vo Vajnoroch a  tiež v  sokolovni so staršími chlapcami. Po roku nás otec prihlásil do Lokomotívy Rača k  trénerovi Milanovi Machovi. Môj brat vydržal trénovať rok, ja som zostala hrať. Ako trinásťročná som prvýkrát hrala 1. celoštátnu ligu žien spolu s  vtedajšou reprezentantkou a mojím vzorom – Irenou Bosou-Mikócziovou. Za celú sezónu som vyhrala jediný zápas, ale veľa som získa- la. Zúčastnila som sa prvých MEJ v Prahe, o rok neskôr som bola vo finále majstrov- stiev ČSSR žiačok vo dvojhre. Po ďalších MEJ tréner Andreadis poradil otcovi, aby som zmenila herný štýl na útočný, čo mi veľmi pomohlo. Zúčastnila som sa spolu piatich MEJ so ziskom 8 medailí. Ako šest- násťročná som sa prebojovala do finále majstrovstiev ČSSR žien, kde som prehrala s vtedajšou jednotkou Martou Lužovou. Ktorým smerom si sa uberala po skon- čení kariéry a čo robíš dnes? Mojím snom bolo stať sa trénerkou, preto som v Bratislave absolvovala FTVŠ UK – trénersko-metodický smer so špecia- lizáciou stolný tenis. Pre mňa bolo štúdium na FTVŠ UK vždy prvoradé, tiež však veľmi komplikované, pokiaľ ide o praktickú časť. Veľa som kvôli turnajom chýbala, nácvik jednotlivých športových disciplín som mu- sela doháňať individuálne, pomáhali mi spolužiačky. A skriptá často cestovali so mnou. Napriek zložitej situácii som po ab- solvovaní štúdia dostala od dekana FTVŠ ocenenie za vzorný prístup k štúdiu. Bola som presvedčená, že moje skúsenosti, pod- ložené vzdelaním a veľkou túžbou vychovať nasledovníkov, budú dostatočné na to, aby som sa stala profesionálnou trénerkou. Žiaľ, realita bola úplne iná. Vždy som bola ako re- belka, mala som svoj vlastný názor a nebála sa ho vysloviť. Bola som si vedomá toho, že o vrcholovom stolnom tenise viem viac, ako mnohí tréneri na Slovensku. Ale som žena a vtedy boli trénermi len muži. Chcela som vniesť do práce odbornosť a spravodlivosť, čo mne v príprave veľmi chýbalo. Nebolo to však v súlade s praktikami našich vrcholo- vých funkcionárov. Amorálna ponuka zna- menala pre mňa iba poníženie. Paradoxne, ponuky zo zahraničia som dostala, ja som však nechcela emigrovať. Zaoberáš sa aj v súčasnosti stolným tenisom? Po kontroverznom pôsobení v  SSTZ a odchode z neho v roku 1992 som pracova- la 13 rokov v marketingu a reklame. Bola to kreatívna práca, zaujala ma. Tiež som krátke obdobievyučovalatelesnúvýchovunagym- náziu. Dnes som dôchodkyňa, v uplynulých rokoch som viedla na ZŠ aj krúžok stolného tenisu. Keď som sa v minulom roku náhod- ne na internete dozvedela, že existuje Sve- tový deň stolného tenisu, veľmi spontánne mi napadlo, že zorganizujem oslavy aj u nás. Jednoducho, aby všetci hrali pingpong, tak ako v Číne . Chcela som, aby hrali deti, ro- dičia, starí rodičia či učitelia. Pripravila som projekt Ideme hrať ping-poooooong a spo- lu s Mariánom Bystričanom sme v tomto roku zorganizovali celoslovenské oslavy na školách. Prihlásilo sa nám 141 subjektov a 11 776 účastníkov. To sú úžasné čísla. Bola som nadšená, už teraz sa teším na budúci rok, keď si podujatie zopakujeme. Sleduješ výkony a úroveň súčasného slovenského stolného tenisu? Našich stolných tenistov sledujem spo- radicky, moji favoriti sú Barbora Balážová a Ľubomír Pištej. Majú veľký potenciál, ve- rím, že nás ešte prekvapia najmä v zmieša- nej štvorhre. Často sa hovorí, že mládeži chýbajú vzory. Čím to je, že dnešní mladí stolní te- nisti nevedia, kto je Alica Grofová? Ako to majú vedieť, keď sa o  histórii nerozpráva. Ak sa spomína minulosť, tak len novodobé Slovensko. Akoby predtým bola potopa. Vedeli by to, keby som v stol- notenisovom hnutí pracovala. Deti potre- bujú svoje vzory vidieť, byť s nimi v kon- takte. V období, keď som viedla krúžky na ZŠ a deťom som sa predstavila, oni si ma doma „vygoooglili“, aby sa presvedčili, že vravím pravdu. Prípadne ma poznali ich starí rodičia. A najradšej hrali so mnou. Raz mi jeden druhák povedal: „Alica, si síce stará, ale hráš dobre“. Môžeme na Slovensku medzi deťmi nájsť nové Grofové? Určite áno. Ja som nebola žiaden stolno- tenisový zázrak, ako napríklad moja vtedaj- šia spoluhráčka Ilona Voštová. Tá sa zrejme s  raketou v  ruke narodila, začínala už ako štvorročná. Veľká škoda, že svoj obrovský ta- lent nedokázala viac zúročiť. Ja som si úspe- chy tvrdo odpracovala. Aj na našom malom Slovensku sa talenty stále rodia. Len ich tre- ba správne usmerniť, tak ako to robil môj otec. Stálo ho to veľa úsilia, času a peňazí, za čo som mu nesmierne vďačná. Dôležité je tiež pracovať na sebe viac ako ostatní. ● text: Branislav Kalužný ● foto: archív Alice Grofovej-Chladekovej Alica Grofová-Chladeková v súčasnosti Počas Svetového dňa stolného tenisu v roku 2018

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

Jarek, bol si úspešný hráč, ale veľmi rýchlo si zmenil kariéru na trénerskú. Aké boli tvoje najväčšie hráčske úspechy? Prešiel som všetkými mládežníckymi reprezentáciami a dostal som sa do repre- zentácie dospelých. Zvyknem to zhrnúť do jednej vety – bol som dosť dobrý, že som dokázal hrať s velikánmi našej doby, ale nie dosť dobrý, aby som ich dokázal poraziť. Prečo si prešiel k trénerstvu v takom mladom veku? Malsom24,keďprišiel Leszek Kucharski s ponukou v novovytvorenom národnom stredisku v Gdaňsku. Hľadal niekoho, s kým by začal prácu v stredisku a ja som mu do- dnes za to vďačný. Naviac, na dvere repre- zentácie klopali mladší a perspektívnejší hráči ako Blaszczyk alebo Krzeszewski. Roz- hodol som sa začať novú kariéru. Podmien- ky boli také, že nikto by dnes do toho nešiel. Ja som to bral ako poctu, v mladom veku dostať takú úlohu na úrovni reprezentácie. Najprv ukáž, čo vieš. Po dvoch rokoch práce prišiel prvý úspech – dve medaily kadetov na MEJ 1997 v Topoľčanoch. Práve v čase, keď ministerstvo rozhodovalo o ďalšej bu- dúcnosti projektu. S poľským tímom sme neskôr viackrát spievali hymnu na MEJ. Ako si sa dostal do Rakúska? Po desiatich rokoch práce v Poľsku som nesúhlasil s ďalším konceptom práce v no- vopostavenej hale strediska v Gdaňsku. Bol som presvedčený, že ako spolutvorca úspe- chu by som mal mať na tie rozhodnutia zá- sadný vplyv. Tak som rešpektoval iný názor a odstúpil som. Po pauze, za ktorú mi bolo vďačné moje telo, som dostal ponuku z Ra- kúska. Nakoniec som tam zostal dodnes. Tiež som mal šťastie, že som súčasne osem rokov pracoval ako tréner v skvelých progra- moch Eurokids a Eurotalents, ktorými prešli mnohí súčasní poprední európski hráči. Možnosť cestovania po celom svete za vr- cholovým tréningom, nielen na turnaje, mi dala veľa nových myšlienok a poznatkov. A ja cítim povinnosť niečo z toho vrátiť. Čo považuješ za svoje najväčšie tré- nerské úspechy? To by mali hodnotiť iní. Sú však tri fak- ty, ktoré si veľmi vážim. Prvý – viedol som hráčov z dvoch krajín a úplne odlišných prostredí vo finále MEJ. Druhý – na konci kariéry Wernera Schlagera som prebral ra- kúsku reprezentáciu a očakával sa pokles. My sme na MS 2014 suverénne prešli do štvrťfinále, tam sme narazili na Čínu a trá- pili sme aj ich. Skončili sme piati. Krátko na to sme skončili druhí na Svetovom pohári, kde sme opäť prehrali len s Čínou. A tretí – v roku 2007 sme v Kapskom Meste vo fi- nále World Cadet Challenge ako tím chlap- cov Európy porazili 3:2 Áziu hrajúcu v plnej zostave. Bol to zážitok na celý život. Čo sú pre teba ako reprezentačného trénera priority, na ktoré by sa mali kluby zamerať? Moja štandardná odpoveď – neučte deti hrať zle. Od začiatku sa musia učiť správne. Potom je ešte otázka, čo to zna- mená správne. To je v európskych pod- mienkach veľmi skreslené, nehľadí sa na to, ako hráme, ale aby to prinieslo bod. Deti prirodzene začnú rozmýšľať nad tým, akokoľvek ten bod získať. Je na nás tréne- roch klásť akcent na správnu hru. Naprí- klad by sme mali presvedčiť deti aj rodičov, aby hrali na nižších stoloch. Keď sú deti malé, hrajú neprirodzene nad hlavou a to napätie obmedzuje techniku celého tela. A všetko by malo začínať od práce nôh. Asi nikdy nedosiahneme to, aby európske deti trénovali toľko ako čínske. Musíme nájsť efektívnejší systém v rámci toho, čo máme k dispozícii. Aj preto si myslím, že by mali byť v európskych krajinách strediská a tam by sa toto už malo uskutočňovať. Keď to kluby uvidia, mali by to jednoduchšie a ro- bili by to isté. A som presvedčený, že sa oplatí investovať do stolov s regulovateľ- nou výškou. Nevznikalo by tak množstvo problémov hráčskej techniky. Trénuje sa dostatočne práca nôh? U detí podceňujeme tréning bez loptič- ky. Ide napríklad o tieňovanie, nácvik pred zrkadlami, prípadne aj s ťažšou raketou, aby sa doladili svaly zodpovedné za pres- nosť určitých pohybov. Takmer sa na tom nepracuje. Keď z nášho objemu tréningu 10 až 15 minút „odkrojíme“, nezmeníme nič na tom, či budeme mať istejšie údery. Ale môžeme mať správny pohyb, čo sa ne- skôr vráti. Rovnako, všetci vieme, že najú- činnejší úder je, keď sa hráč k nemu postaví 14 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 2/2018 predstavujeme trénera Jarosław Kołodziejczyk Atletické zaostávanie nemožno prepáčiť Jarosław Kołodziejczyk – bývalý poľský reprezentant, dnes jeden z popredných európskych trénerov. Ako tréner spolu- vytváral národné centrum v Gdaňsku. Viac rokov pôsobil pri mládežníckej reprezentácii Poľska, ktorú priviedol k mnohým medailám na majstrovstvách Európy mládeže. Od roku 2005 pôsobí v Rakúsku, kde vystriedal funkcie reprezentačného trénera mládeže a dospelých. V súčasnosti je trénerom rakúskych juniorov. Zároveň pracoval pre ETTU v projektoch Euro- kids a Eurotalents a viedol aj tím Európy na Svetovom pohári kadetov. Jarosław Kołodziejczyk ako tréner reprezentácie Rakúska (s Gardosom a Habesohnom)

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

15 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 2/2018 stolnotenisové talenty športové ciele sú zlepšenie si rebríčkového postavenia na svete a účasť na MS. Kto je tvojim hráčskym vzorom? Mojimi hráčskymi vzormi sú Dimitrij Ovtcharov a Fan Zhendong. ● text: Ivica Hatalová, foto: archív SSTZ Levoča (1. liga mužov – východ) a v sezóne 2017/2018 hral opäť 1. ligu mužov – východ za STO Mokrance. Sezónu ukončil v úspeš- nosti jednotlivcov na 5. mieste (81,36 %). Jeho najlepším umiestnením vo svetovom rebríčku kadetov je 24. miesto z apríla 2018 (10. miesto v európskom rebríčku). Čo patrí k tvojim najväčším úspechom? Za najväčšie úspechy považujem svo- je majstrovské tituly v rámci Slovenska, celkové víťazstvá na medzinárodných tur- najoch (Malacky, Veľká cena Prahy, sate- litné turnaje), 2. miesto na Molnár Cup-e a bronzová medaila v štvorhre na Po- lish Junior & Cadet Open spolu s Filipom Delinčákom. Čo by si chcel v blízkej budúcnosti dosiahnuť? V najbližšej dobe chcem získať kadetskú medailu z ME mládeže v Rumunsku. Moje Adam Klajber K stolnému tenisu ho priviedol dedo Ladislav Ivanko, ktorý bol aj jeho prvým tré- nerom a dodnes je jeho najväčším fanúši- kom. Prvú súťaž absolvoval ako deväťročný a o rok bol už v prvej päťke na Slovensku. Keďže býva v Moldave nad Bodvou, pr- výkrát bol zaregistrovaný v SŠK Poproč, kde začínal súťažiť v 5. okresnej lige. Potom po- kračoval účasťou v 3. lige mužov. V tomto období boli jeho trénermi spoluhráč z SŠK Poproč – Gejza Filkorn a samozrejme vedú- ci klubu Martin Gumáň. Pred tromi rokmi bolo kvôli stúpajúcej výkonnosti potrebné zmeniť tréningové prostredie a klubovú príslušnosť. Vtedy prestúpil do STK Loko- motíva Košice. Tam pod vedením Andreja Dzelinského pôsobí doteraz. Medzitým pôsobil v rámci hosťovania v kluboch STO Mokrance (2.  liga mužov), STK Javorinka Nina Darovcová Užpočassezóny2016/2017sapostupne zlepšovala a na jej konci vybojovala bronz v dvojhre a štvorhre na majstrovstvách Slo- venska najmladšieho žiactva. V súčasnosti ako dvojka slovenského rebríčka najmlad- ších žiačok zaznamenala aj prvé medziná- rodné úspechy v zahraničí. Výbornou hrou sa prezentovala už na Hungarian Mini Ca- det Open, ale najmä skvelým 2. miestom na Austrian Youth Championships. Prečo si si vybrala stolný tenis? Kde si s ním začínala? Hrám od svojich siedmich rokov. Prišli sme do klubu v bratislavskej Karlovej Vsi a pingpong ma začal baviť. Skúšala som vte- dy viac športov, ale stolný tenis ma „chytil“ najviac zo všetkých. Som rada, že som pri ňom zostala. Aj dnes stále hrám za Karlovu Ves.MojimprvýmtrénerombolMartinGre- žo. Neskôr sa k tomu pridal ako sparing Jaro- slav Gunár, ktorý sa mi v súčasnosti venuje najviac. Tréningy s ním ma veľmi bavia. Koľko trénuješ a čo ťa na tréningu naj- viac baví? Trénujem každý deň približne 1 a pol hodiny. Veľmi ma baví trénovať napríklad servis. Na to často využívam voľné chvíle a trénujem ho aj sama. Čo považuješ za svoje silné stránky? Podľa mňa sú to dobré podanie a for- hendový topspin. Myslím, že tréning po- dania sa prejavuje a postupne som si ho zlepšila. A stále na ňom pracujem. Predstav nám svoje doterajšie najväč- šie úspechy. V minulom roku to bolo 3. miesto z majstrovstiev Slovenska. Najväčší úspech je však určite 2. miesto v rakúskom Linzi. Porazila som niekoľko kvalitných zahranič- ných hráčok a k víťazstvu mi chýbalo málo. Vo finále som viedla 2:0 na sety. Bohužiaľ, začala som kaziť a hlavne som prestala po- čúvať trénera. Máš nejaké stolnotenisové vzory? Čo by si raz chcela dosiahnuť? Najviac sa mi páči Ma Long a z európ- skych hráčov Timo Boll. Mojou túžbou je stať sa raz majsterkou sveta žien. ● text a foto: Branislav Kalužný a potom zahrá. Ale v zápase je zhruba 70 % úderov takých, ktoré hráme v pohybe, bez úplného zastavenia sa. Do tejto situácie by sme hráčov mali dostať na tréningu. Me- todicky je správne, aby sa hráč na loptu snažil postaviť. Všetko sa to dá trénovať aj so zásobníkom, a tiež rôznymi pohybovými cvičeniami. Ide to, len to málo trénujeme. Potom veľmi zaostávame za ázijskými hráč- mi atleticky. Práve na to nevidím žiadne ospravedlnenie. Ďalšia rezerva je v nácviku podania a príjmu. Prvá šanca, ktorou mô- žeš urobiť bod, je podanie, druhá je príjem a potom prvý úder po podaní. Je to men- tálne ťažké trénovať, ale nevyhnutné. Aká je tvoja spolupráca s klubmi? Neviem si predstaviť zlepšovanie sa naj- lepších hráčov bez diskusie medzi trénermi. Napríklad vo Švédsku, kde sú tradične silné kluby, je táto komunikácia kľúčová a tam je úloharešpektovanejosobnostivofunkciiko- ordinátora. Lebo každý tréner má svoj názor a niekedy je ťažké potlačiť vlastnú pravdu v prospech rozvoja hráča. V Rakúsku ideme formou vytvorenia mládežníckeho centra s väčším vplyvom na prípravu hráčov, preto- že klubová základňa je úplne nedostatočná. Pracuješ na svojom vlastnom rozvoji? Samozrejme, inak sa to nedá. Neustále sledujem nové trendy, analyzujem, sledu- jem videozáznamy, hľadám. Ak z toho raz vypadnem, veľmi ťažko sa dá dobehnúť rýchle napredovanie hry. Aké máš pred sebou ďalšie ciele? Pravdepodobne sa nám dostane jeden hráč na OH mládeže, zhodou okolností môj synovec Maciej. Ten má dobré šance aj na MEJ. A následne, vzniklo nové rakúske cen- trum v Südstadte, kde chceme postupne sústrediť prípravu najlepších mladých hrá- čov. Vrátane komplet zázemia, starostli- vosti a aj školy. Bude to chcieť čas. Čaká nás veľa práce. Stolný tenis však nie je šport, v ktorom môžeš úspech urobiť skratkou. ● text: Branislav Kalužný, foto: archív öttv

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

16 dostupní. Jeden špičkový klub ako u žien by bol výborným východiskom, tak ako v mi- nulosti SVS Niederösterreich. Keby bol celý tím v Rakúsku, systém tréningu by sa dal oveľa ľahšie riadiť. Družstvo sa síce stretá- va na tréningu v Stockerau, ale v súčasnosti je to veľmi nekoordinované. Tu je aj nová úloha Karla Jindraka ako športového ria- diteľa, koordinovať prípravu a vybudovať v nej systematický prístup, aby boli obe družstvá ešte úspešnejšie. U mužov musí aj trénerov viesť k tomu, aby lepšie riadili prácu s tímom, aj keď hrajú v zahraničí. Rakúsky stolný tenis je stále veľmi úspešný. Drží si takú popularitu a atrak- tívnosť aj pre médiá? Televízia prenáša živé prenosy z World Tour Austrian Open, okrem toho aj obrazo- vé správy z majstrovstiev Rakúska, Austria TOP 12 a ligových stretnutí. Na národnej úrovni televízia prináša dokonca viac stol- ného tenisu ako v minulosti. Predtým, za najslávnejšej éry, o nás písali oveľa viac printové médiá. Nosili sme pravidelne me- daily z medzinárodných turnajov. Printové médiá išli teraz do úzadia. Na druhej strane, napríklad tlačová konferencia na predsta- venie Karla ako nového športového riadi- teľa bola úspešná, priniesla viaceré články a 45 minútový živý prenos na ORF Sport+. li zápas s Indiou zo stavu 0:2. V osemfinále proti Portugalsku sme opäť prehrávali 0:2 a vyhrali. Družstvo sa prezentovalo veľmi dobrými výkonmi. A  tesné stretnutia, na rozdiel od posledných ME v Luxembursku, sme dokázali rozhodnúť vo svoj prospech. Ženy postúpili zo skupiny bez problémov. A pôsobili veľmi suverénne. Víťazstvo v osemfinále proti Nemecku, to je pre nás vždy niečo viac. Zvlášť treba spomenúť So- fiu Polcanovú, ktorá sa aj vďaka výkonom na MS stala novou ženskou európskou jednotkou a vo svetovom rebríčku jej patrí 18. miesto. U nej je pritom ešte priestor rebríčkovo rásť. Ako teda funguje systém prípravy špičkových rakúskych hráčov? U žien je to vďaka výbornému prostre- diu v Linzi a spolupráci medzi reprezen- tačným trénerom Liu a miestnym klubom. Zväz aj klub pravidelne zariaďujú trénin- gových partnerov pre centrum v Linzi. Vy- budoval sa tu dobrý systém so silným klu- bom a tréningom národného tímu. Všetky hráčky reprezentácie trénujú v Linzi, aj keď hrajú v iných kluboch – Amelie Solja vo Vil- lachu a Liu Jia sa práve s tímom Kolbermo- or stala majsterkou Nemecka. U mužov je to momentálne komplikovanejšie. Všetci hrajú v Nemecku a Francúzsku a nie sú takí SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 2/2018 čo nového u susedov Gratulujeme k veľmi úspešným maj- strovstvám sveta družstiev. Ako ich spät- ne hodnotíte? Prirodzene, je to super výsledok. Dve piate miesta, nanešťastie, oba tímy hrali vo štvrťfinále proti Číne. Muži začali prehrou proti Chorvátsku. Hneď nato prišla aj pre- hra s Južnou Kóreou. Tu už však hrali dobre a s výkonom sme boli spokojní. Zápas nás naštartoval a hneď sme vyhrali 3:0 nad Francúzskom, čo bolo rozhodujúce pre po- stup do play-off o titul. A potom ešte otoči- Prioritou sú olympijské hry 2020 Odprezentovaťrakúskystolnýtenisbolatodobrávoľba–RakúskodosiahlonajväčšíúspechnanedávnychMSdružstiev.Oba tímy sa dostali do štvrťfinále. O tomto úspechu aj o budúcnosti rakúskeho stolného tenisu sme sa rozprávali s Matthiasom Neuwirthom,generálnymsekretáromRakúskehostolnotenisovéhozväzu(öttv)aKarlomJindrakom,bývalýmmajstromEu- rópyvoštvorhreanovýmšportovýmriaditeľomzväzu.KarlobmedzilsvojepôsobenieakoriaditeľsúťažívrámciITTFaod júna 2018 pracuje vo svojej novej funkcii. V živej diskusii obaja spoločne odpovedali na naše otázky. Mužská reprezentácia Rakúska na majstrovstvách sveta družstiev vo švédskom Halmstade na prelome apríla a mája 2018 Karl Jindrak – športový riaditeľ öttv

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

17 a možnosť kvalifikácie. Koncom roka po- čas svetovej kvalifikácie družstiev by sme chceli mať všetkých hráčov v najlepšej forme. Máme šance aj na medaily na sep- tembrové ME, pozeráme sa však hlavne na olympijské hry. Prioritou je postup a tam už je možné všetko. Olympijská medaila nám ešte chýba. ● text: Branislav Kalužný, foto: archív öttv budúci rok bude patriť medzi najväčších favoritov na MEJ. Okrem toho sme mali teraz slabšie obdobie. Prichádzajú však znova lepšie kategórie mladších a najmlad- ších žiakov s talentovanými chlapcami aj dievčatami. Nedávno sme zaviedli kompe- tenčné centrá v jednotlivých spolkových krajinách, kde krajinské zväzy ponúkajú viac tréningových možností. Krajinské vý- bery tak môžu lepšie trénovať. Náklady na trénerov znáša rakúsky zväz a tréning orga- nizujú krajinské zväzy. Niektoré pravidelne každý týždeň, niektoré idú cestou sústre- dení. Cieľom je byť o pár rokov znova me- dzi Top 10 tímami. Preto sa teraz vytvára aj tréningová skupina v novom zväzovom centre v Südstadte. Vybudovať centrum so školou, internátom a tréningom na jednom mieste je kľúčové. Podobné centrum je v Linzi (Borg), kde vstupujú hráči od 14 do 18 rokov, ide sa však rozširovať aj od 10 do 14 rokov. Deti v centrách by mali mať pod- poru školy, aby mohli viac trénovať. Repre- zentační tréneri však chodia aj za deťmi do klubov, aj keď to nemôže byť často. Aké sú najbližšie ciele tímu Rakúska? Veľkým cieľom sú olympijské hry 2020, chceme tam mať maximum hráčov v družstvách aj dvojhrách. Európske hry v budúcom roku vidíme ako prvý vrchol Je ešte niečo iné nové v rakúskom vr- cholovom stolnom tenise? Mužská liga sa bude o rok reformo- vať a  najvyššia súťaž sa zúži. Bude hrať iba osem tímov, aby ubudlo hracích dní. Návrh je po základnej časti, hranej každý s každým doma-vonku, hrať semifinále hrané tiež doma-vonku. Finále a stretnutie o 3. miesto by sa hrali na jednom mieste, kvôli pokrytiu médiami. Príde aj na nejaké výdaje klubov – livestream z každého zá- pasu, červená podlaha, lepšia prezentácia ligy, atď., a to je jednoduchšie pre zúžený počet tímov. Pre ďalšie tímy chceme pri- dať jednu úroveň, kde by sa mohlo hrať povinne aj s mladým hráčom. Aká je budúcnosť rakúskeho pingpon- gu? Úroveň mládeže rastie? Čo je výborne organizované, je systém pre hráčov do 21 rokov. To sú budúci hrá- či národného tímu. Tí najlepší môžu od 18 rokov vstúpiť do Armádneho športové- ho centra (HSZ). To im dáva sociálne zabez- pečenie, keďže majú určitý plat a môžu sa tak koncentrovať na tréning. Toto je roz- hodujúce na ceste od juniorského veku na vrchol. Medzi juniormi máme veľkú nádej Macieja Kołodziejczyka, ktorý sa s najväč- šou pravdepodobnosťou prebojuje na OH mládeže. A ešte jeden rok je junior, takže SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 2/2018 čo nového u susedov Matthias Neuwirth – generálny sekretár öttv Reprezentácia žien Rakúska

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 2/2018 18 trénerské okienko Kvalitu pohybovej techniky u najmenších neurčujú len „rýchle“ nohy Práca dolných končatín musí byť komplexná Pod dokonalosťou máme na mysli nie- len rýchlosť a výbušnosť, ale aj „úsporné“ prevedenie pohybov, orientáciu v priesto- re, reakčné schopnosti, aeróbnu a anae- róbnu vytrvalosť, rovnováhové schopnos- ti, schopnosť rýchlej regenerácie a ďalšie. S prácou dolných končatín je úzko spätá práca brušného svalstva a hlbokého sta- bilizačného systému chrbtice (Core). Bez pevného „stredu tela“ nedokážeme do- statočne využiť rýchlosť dolných končatín. Brušné svalstvo (predné, bočné a zadné) nám premiestňuje ťažisko tela, aby sme dokázali vyrovnať stabilitu (koordinačné rovnováhové schopnosti), aby sme jedno- ducho nespadli. Limitujúce faktory pohybu hráča U mnohých detí je možné si všimnúť, že hocimajúrýchledolnékončatiny,nedokážu rýchlo meniť smer pohybu, keďže im v tom brániochabnutébrušnésvalstvo.Napríklad rýchly presun z bekhendovej strany do hl- bokého forhendu potrebujeme zastaviť po odohratí forhendového topspinu a vrátiť sa rýchlo naspäť do východiskovej pozície. Pravá dolná končatina (u pravákov) v tom- to prípade zabrzdí pohyb za súčasného sa ohnutia v kolennom kĺbe a brušné svalstvo musí nakloniť trup vľavo kvôli preneseniu ťažiska, aby sa hráč mohol odraziť naspäť vľavo. Ak je brušné svalstvo oslabené a ne- dokáže to spraviť v danej rýchlosti, tak hráč je nútený urobiť ešte krok navyše doprava, aby nespadol. Tým sa dostáva do defenzívy. Podobne je to pri slabých dolných končati- nách, kedy hráč nedokáže účinne zabrzdiť pohyb jednou nohou. Ochabnuté brušné svalstvo je možné si všimnúť aj počas vytá- čania sa pri forhendových topspinoch. Hoci sa vytáčame v dolných končatinách, nie v chrbtici, stred tela musí byť pri tom do- statočne silný, aby preniesol silu z dolných končatín až do hrajúcej paže, kde sa využije na rýchlosť úderu. Budúci rozvoj pohybových schopností závisí už od predškolskej prípravy Deti, ktoré absolvovali dostatočnú predškolskú všestrannú pohybovú prípra- vu, sa rýchlejšie učia novým pohybom. Ich pohybová sústava má totiž skúsenosti s pohybmi rôzneho druhu, pretože tieto sa zapísali v ich pamäti vo forme inervačných pohybových vzorov. Z takto skôr nauče- ných pohybov je ľahšie vytvárať nové po- hyby potrebné pre stolný tenis. Rozhodujúca je efektivita pohybu, nie množstvo krokov a skokov Pre niektoré deti je prirodzené sa po- hybovať pri stole presne tak, ako je to po- písané v metodikách stolného tenisu, bez toho, aby ich to niekto učil. V stolnom te- nise nie sú vymyslené zložité kroky ako pri tanci, ale sú to čo najjednoduchšie a najú- čelnejšie krokové, skokové, bežecké a vý- padové pohyby dolných končatín. Niekto snáď namietne, že sa pri tom „zbytočne“ skáče na mieste, ak sa nepohneme do strany. Ale ten medziskok nie je zbytočný. Zabezpečí nám následný účinnejší odraz do iného smeru tým, že naakumuluje do príslušných šliach, väzov a svalov elastickú energiu pri brzdení dopadu z medziskoku. Podobne aplikujú medziskok napríklad futbaloví brankári pri penalte, alebo te- nisti pri príjme podania. Niektoré deti to samé pochopia a podvedome správnym spôsobom sa pohybujú pri stole, v čom im pomáhajú skúsenosti s rôznymi pohyb- mi z  predchádzajúcej všestrannej prípra- vy, iné deti je však potrebné od začiatku správne učiť novým pohybom. Môžeme ju spresniť aj individuálne Pohybovú techniku dolných končatín je vhodné učiť a kontrolovať jej správne vykonávanie od začiatku športovej prípra- vy, aby sa predišlo zlým návykom. Nácvik a zdokonaľovanie môžeme precvičovať aj mimo stola individuálne alebo skupinovo, bez rakety alebo s raketou. Učíme najprv jednoduchšie krokové a výpadové pohy- Takmer rovnobežné postavenie nôh so zadnou čiarou stola Hráčsku techniku v stolnom tenise možno všeobecne rozlíšiť na úderovú a pohybovú. Pri úderovej technike popisujeme okrem práce hrajúcej paže aj prácu celého tela počas úderu, čiže aj prácu dolných končatín a trupu. Pohybová technika skúma najúčelnejší pohyb dolných končatín počas hry medzi jednotlivými údermi, ide o pohyb v priestore. Takže práca dolných končatín sa zapája ako pri pohybovej technike, tak aj pri konkrétnom údere. Vo vrcholovom stolnom tenise je dokonalá práca dolných končatín limitujúcim faktorom herného výkonu.

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

19 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 2/2018 trénerské okienko by, ktoré neskôr medzi sebou kombinuje- me a prechádzame na skokové a bežecké pohyby. Správne postavenie nôh predurčuje ďalší priebeh hry V modernom stolnom tenise je po- stavenie nôh už prakticky rovnaké – rov- nobežné so zadnou čiarou stola, či pôjde o bekhendové alebo forhendové údery. Je to hlavne kvôli tomu, že z tohto postave- nia sa dokážeme rýchlejšie pohybovať do strán. Niektorí dominantne forhendoví hrá­ či sa snažia mať však ľavú nohu bliž- šie k stolu (u pravákov), čo neplatí u do- minantne bekhendových hráčov. „Pred- sunutie“ ľavej nohy je vhodné využiť pri výbušných forhendových úderoch, keď má hráč viac času kvôli defenzívnej hre sú- pera alebo ak je súper vzdialený od stola a takéto úderové postavenie mu umožní zväčšiť náprahovú fázu úderu, čím zahrá výbušnejší úder. Hráč má v tomto prípade dostatok času na zmenu postavenia k ďal- šiemu úderu. Ľavá noha sa takisto kladie bližšie k  stolu pri obskočení forhendom z bekhendového rohu stola, u ľavákov je to opačne. Takéto postavenie pri rýchlej obojstrannej útočnej hre však bráni v rých- lom presune smerom vľavo, pretože hráč by musel prakticky „cúvať“. Pri obskočení to však nevadí, pretože hráč už stojí vedľa stola z ľavej strany, takže pri ďalšom údere sa nebude pohybovať ešte viac vľavo. Iba, ak by sa chcel vzdialiť od stola kvôli kon- tratopspinovej hre a smerom vpravo po- užije krížny krok alebo krížny skok, podľa vzdialenosti loptičky. Je žiadúce učiť už od malička oba topspiny súčasne Obskakovanie však už v súčasnosti nie je veľmi úspešné, je to skôr riziko, pretože ak súper rýchlo odblokuje úder hlboko do forhendu, tak útočiaci hráč sa po obsko- čení zväčša dostáva do defenzívy. Preto odporúčame trénerom, aby začínali u detí s nácvikom bekhendového topspinu spolu s forhendovým topspinom, tak ako sa to nacvičuje v súčasnom modernom stolnom tenise, aby neboli nútení často obskakovať bekhend forhendom. ● text: Jozef Blaško ● foto: archív Jozefa Blaška Varianty pohybovej techniky

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

20 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 2/2018 súťaže sstz Majstrovstvá Slovenska družstiev mládeže 2018 Starší žiaci 1. ŠK ŠOG Nitra 2. ŠKST Ružomberok 3. ŠKST Topoľčany 4. STK Lokomotíva Košice 5. MSK Čadca 6. ŠKST Karlova Ves 7. ŠK Orion Belá nad Cirochou 8. ŠK Blava Jaslovské Bohunice Staršie žiačky 1. ŠKST Topoľčany 2. ŠKST Ružomberok 3. STK Nová Baňa/Podlužany 4. STK Devínska Nová Ves 5. STO Valaliky 6. STKM Podlavice 7. TJ STO Slovenská Ves Mladší žiaci 1. ŠKST Topoľčany 2. MSK Čadca 3. TTC Interspead Nové Zámky 4. STK Lučenec-Kalinovo 5. STK Lokomotíva Košice 6. TTC Záhorská Bystrica 7. ŠKST Karlova Ves 8. ŠK Orion Belá nad Cirochou Mladšie žiačky 1. ŠKST Topoľčany 2. STK Nová Baňa/Podlužany 3. STO Valaliky 4. MSK Malacky 5. MSTK Tvrdošín 6. ŠKST Ružomberok 7. TTC Záhorská Bystrica 8. ŠKST Humenné 3. MSK Čadca B 4. STK Stará Ľubovňa/Jakubany 5. STK Sokol Stránske 6. ŠKST Ružomberok B 7. MSTK Tvrdošín 8. STO Mokrance 9. Mladosť Rimavská Sobota 10. Lokomotíva Vrútky 11. 1. PPC Fortuna Kežmarok 12. STK Lučenec-Kalinovo postup do extraligy muži – STO Nižná zostup do 2. ligy ZA-BB – Lokomotíva Vrút- ky, STK Lučenec-Kalinovo zostup do 2. ligy VR – 1. PPC Fortuna Kežmarok postup do 1. ligy muži-východ – STO Niž- ná B, STO Valaliky 1. liga ženy-západ 1. TTC Majcichov 2. MSK Malacky 3. KST DRIVE Trenčianske Jastrabie 4. TJ Trnávka Bratislava B 5. MKST Nová Dubnica 6. STK Pezinok 1. liga ženy-východ 1. ŠK Orion Belá nad Cirochou 2. Geológ Rožňava 3. KST ZŠ Turčianske Teplice 4. STO Valaliky B 5. ŠK Orion Belá nad Cirochou B postup do extraligy ženy – TTC Majcichov Extraliga dorastenci 1. MŠK VSTK Vranov nad Topľou 2. STK Lokomotíva Košice 3. ŠKST Ružomberok 4. STO Valaliky 5. ŠK ŠOG Nitra 6. Lokomotíva Vrútky 7. MSK Čadca 8. ŠKST Ružomberok B 9. STK Lokomotíva Košice B 10. STK Nová Baňa/Podlužany 11. ŠKST Karlova Ves 12. TJ Oravan Námestovo Extraliga dorastenky 1. ŠKST Michalovce 2. ŠKST Ružomberok 3. ŠK Orion Belá nad Cirochou 4. Keraming Trenčín 5. TTC Považská Bystrica 6. STK Nová Baňa/Podlužany 7. KST PLUS 40 Trebišov 8. TTC Majcichov 9. Lokomotíva Vrútky 10. ŠK Orion Belá nad Cirochou B 11. STK Veľké Uherce 12. MSK Malacky (odhlásil sa) Konečné poradie 2017/2018 Extraliga muži 1. TJ Hontianske Trsťany/Dudince 2. SK Vydrany 3. MSK Malacky 4. MŠK VSTK Vranov nad Topľou 5. STK Lokomotíva Košice 6. MSK Čadca 7. ŠKST Ružomberok 8. TTC Interspead Nové Zámky 9. STK Rybník 10. STO Valča 11. Geológ Rožňava 12. ŠKST Energodata Žilina Majster SR družstiev mužov 2017/2018 – TJ Hontianske Trsťany/Dudince zostup do 1. ligy muži-východ – Geo- lóg Rož­ ňava, ŠKST Energodata Žilina postup do extraligy muži – STK Devínska Nová Ves, STO Nižná Extraliga ženy 1. SSTE Dunajská Streda 2. KST Viktória Trnava 3. ŠKST Ružomberok 4. STO Valaliky 5. TTC Považská Bystrica 6. TJ Trnávka Bratislava 7. Doprastav Zvolen 8. ŠKST Topoľčany Majster SR družstiev žien 2017/2018 – SSTE Dunajská Streda zostup do 1. ligy ženy-západ – ŠKST Topoľ- čany postup do extraligy ženy – TTC Majcichov 1. liga muži-západ 1. STK Devínska Nová Ves 2. STK Senec 3. STK Elastik Trnava 4. MSTK Leopoldov 5. STO Spoje Ivanka 6. ŠK ŠOG Nitra 7. Gasto Metalfin Galanta 8. STK Pezinok 9. SK Vydrany B 10. ŠKST FEROMAX Bratislava 11. MTJ Piešťany-Moravany 12. TJ Hontianske Trsťany/Dudince B postup do extraligy muži – STK Devínska Nová Ves zostup do 2. ligy NR-TN – TJ Hontianske Trsťany/Dudince B postup do 1. ligy muži-západ – Polstrav Bystričany, ŠK Ister Bratislava 1.liga muži-východ 1. STO Nižná 2. ŠKST Michalovce ŠKST Topoľčany – majster Slovenska družstiev mladších žiakov a mladších žiačok

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

21 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 2/2018 regióny 6. STK Rybník B 7. PK Komárno 8. ŠKST Topoľčany 9. STC TJ Čab 10. Nitra 08 11. STK Vráble 12. Lokomotíva Šurany Krajský stolnotenisový zväz Žilina 2. liga muži 1. TJ STO Nižná B 2. TJ Oravská Lesná 3. MSTK Tvrdošín B 4. STO Valča B 5. ŠKST Energodata Žilina B 6. MSTK Martin 7. Medokýš Martin 8. TZO Bytča 9. MŠK Žiar nad Hronom 10. Revúca 11. MSK Čadca C 12. TJ Oravan Námestovo 3. liga muži 1. ŠKST Ružomberok C 2. Lokomotíva Vrútky B 3. Slávia Zákopčie 4. STK Radoľa 5. STK Sokol Stránske B 6. Vitalit Liptovský Hrádok 7. Kysucký Lieskovec 8. TJ Dolný Kubín 9. TJ STO Nižná C 10. Bziny 11. MSTK Tvrdošín C 12. Teplička nad Váhom Krajský stolnotenisový zväz Banská Bystrica 3. liga muži 1. STO Podbrezová 2. STK Lučenec-Kalinovo B 3. Zvolenská Slatina 4. OTJ Hontianske Nemce 5. STO Podkonice 6. OŠK Hliník nad Hronom 7. MSTK Krupina 8. Mladosť Rimavská Sobota B 9. STK Vyhne 10. MŠK STO Brezno 11. ŠK Žarnovica 12. Lokomotíva Banská Bystrica 6. Slavoj Sládkovičovo B 7. ZŠK Mesta Vrbové 8. SK Vydrany C 9. Propria Kúty B 10. TTC Majcichov 11. OSTK Malženice 12. Gasto Metalfin Galanta B Krajský stolnotenisový zväz Trenčín 2. liga muži 1. Polstrav Bystričany 2. Interspead Nové Zámky B 3. STK Vlkas 4. TTC Považská Bystrica 5. Keraming Trenčín 6. TJ Dynamo Trnovec n/V 7. STK Nové Mesto n/V 8. STK TEVOS Partizánske 9. STK PC Trenčianska Teplá 10. STK CVČ Zlaté Moravce 11. STK Veľké Uherce 12. STK EURO Drietoma 13. MKST Nová Dubnica 14. ŠKST Bošany 3. liga muži 1. ŠK STO Prusy 2. STK Nové Mesto n/V B 3. ŠKST Sedmerovec 4. TJ Tatran Ladce A 5. ObSK UNIMAT Lazany 6. SK Karpatia Prievidza 7. Keraming Trenčín B 8. STK Stará Turá 9. STK Prievidza 10. ŠKST Bošany B 11. STK TEVOS Partizánske B 12. STK Veľké Uherce B 13. TJ Slovan Dolné Kočkovce Krajský stolnotenisový zväz Nitra 3. liga muži 1. Slovenský Orol Ludanice 2. TJ Lokomotíva Bánov 3. Šahy/Veľké Turovce 4. TK Nová Baňa/Podlužany 5. STK Levice Bratislavský stolnotenisový zväz 2. liga muži 1. ŠK Ister Bratislava 2. STK Devínska Nová Ves B 3. ŠK VATEK Bernolákovo 4. STO Spoje Ivanka B 5. MSK Malacky B 6. STK Senec B 7. ŠKST Karlova Ves 8. OŠK Slovenský Grob 9. STO Svätý Jur 10. STK Blatné 11. ŠK Ister Bratislava B 12.STK Pezinok B 3. liga muži 1. TJ Štadión Bratislava 2. ŠKST Karlova Ves C 3. STO Spoje Ivanka C 4. Educo Petržalka 5. TJ Slovan Most pri Bratislave 6. ŠKST FEROMAX Bratislava B 7. STO Svätý Jur B 8. Čataj Last Mile 9. ŠK Ister Bratislava C 10. MSK Malacky C 11. ŠKST Karlova Ves B 12. STK Pezinok C Krajský stolnotenisový zväz Trnava 2. liga muži 1. Slavoj Sládkovičovo 2. TTC Baka 3. ŠK III. ZŠ Hlohovec 4. Propria Kúty 5. STO Veľké Úľany 6. MTJ Piešťany-Moravany B 7. MSTK Leopoldov B 8. STC Rohožník 9. ŠKST Gabčíkovo 10. STK Elastik Trnava B 11. ŠK Dobrá Voda 12. Sokol Skalica (odhlásil sa) 3. liga muži 1. ŠK Blava Jaslovské Bohunice 2. ŠKP Trnava 3. OSK Zavar 4. OSTK Špačince 5. STO Veľké Úľany B Východoslovenský stolnotenisový zväz Košice 2. liga muži 1. STO Valaliky 2. ŠKP PŠ Košice 3. ŠKST Humenné 4. STK Zbereko Košice 5. ŠKST Michalovce B 6. OŠK Šarišské Michaľany 7. ŠKST Sokol Vojčice 8. STO Valaliky B 9. ŠKST Margecany 10. TJ Javorinka Levoča 11. ŠŠK Centrál Svidník 12. SO ZŠ MIHRA Bracovce 3. liga muži-západ 1. Geológ Rožňava B 2. TJ STO Slovenská Ves 3. OŠK Spišský Štvrtok 4. AŠK Maria Huta 5. ŠK Veterán Poprad 6. Slavoj Spišská Belá 7. ŠKST Spišské Vlachy 8. MŠK STO Krompachy 9. TJ Javorinka Levoča B 10. STK Severka Kežmarok 11. STK Gemerská Poloma 12. TJ Spišská Stará Ves 3. liga muži-severovýchod 1. STJ Družba Bardejov 2. MŠK VSTK Vranov n/T B 3. JMC Lužany pri Topli 4. ŠKST Humenné B 5. ŠK Orion Belá nad Cirochou 6. ŠKST Kamenica nad Cirochou 7. STO Sedlice 8. STK Lemešany 9. TJ Hrabovec nad Laborcom 10. STO Snina 11. MŠK VSTK Vranov n/T C 12. OŠK ST Bzenov-Janov 3. liga muži-juh 1. MKST Veľké Kapušany 2. TJ Čečehov 3. STK Lokomotíva Košice B 4. ŠKST Sokol Vojčice B 5. SO TJ Malý Kamenec 6. ŠKST Michalovce C 7. SO TJ Čičarovce 8. TTC Vojany Tigers 9. MKST Veľké Kapušany B 10. SO ZŠ MIHRA Bracovce B 11. SŠK Poproč 12. SO Borša Konečné poradie 2017/2018

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

výber loptičiek a pod.); menej zápasov po- čas hracieho dňa; systém multi-ball, ktorý skracuje intervaly medzi výmenami; použí- vanie elektronických počítadiel a aplikácií; prispôsobovanie časového plánu a hracích kurtov televíziám a iným médiam; taktiež zvuková a svetelná šou pred, ale aj v prie- behu jednotlivých zápasov. Zvyšovanie nárokov na rozhodcov má vplyv aj na nomináciu rozhodcov na me- ktorí budú rozhodovať len vo finálnej fáze turnaja. Nezúčastnia sa tak úvodných kôl a kvalifikácie, ktoré doteraz museli absol- vovať všetci rozhodcovia a až v priebehu turnaja sa uskutočňoval ich výber na roz- hodujúce zápasy. Cieľom je zvýšenie kvality a konštantnosť rozhodovania na vrcholnej úrovni. Zároveň sa tým vytvára priestor na zvýšeniefinančnéhoohodnotenia,atýmna čiastočnú profesio­ nalizáciu. Keďže sa nový spôsob osvedčil, bude sa v tomto trende pokračovať aj v nasledujúcich sezónach. V rámci prezentácie sa kladie dôraz na komunikáciu s hráčmi, trénermi a ďalšími účastníkmi, na dôstojné vystupovanie roz- hodcov v hracom priestore a mimo neho, dôsledné dodržiavanie pravidiel a ne- strannosť. Stolný tenis sa stáva stále viac medializovaným športom a prezentácia rozhodcov je jeho súčasťou. Čo sa týka ob- lečenia, upúšťa sa od formálnych oblekov (čo bolo možné vidieť už aj na posledných majstrovstvách sveta družstiev vo Švéd- sku). Postupne sa zavádzajú jednotné trič- ká, ktoré majú za cieľ priblížiť rozhodcov k športovcom a širšej športovej verejnosti. Približovaniesakdivákommožnovidieť pri postupnom zavádzaní ďalších zmien: dôraz na procesy vo vnútri hracieho kurtu a odbúravanie činností, ktoré priamo nesú- visia so samotným priebehom zápasu (call area, žrebovanie, kontrola rakiet, dresov, 22 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 2/2018 za rozhodcovským stolíkom V súčasnosti sú na rozhodcov kladené stále vyššie nároky na ich výkon, priebež- né vzdelávanie v oblasti pravidiel, ale aj ich komunikačné schopnosti a celkové vystu- povanie. Medzinárodní rozhodovia musia absolvovať test z pravidiel v anglickom ja- zyku, a teda znalosť najmä základov ang- lického jazyka, prípadne aj iných svetových jazykov, je nevyhnutnosťou. Na získanie vyššej úrovne Blue Badge (modrý odznak) je potrebné absolvovať ďalší test v jednom z určených svetových jazykov. Podmienkou však je aj absolvovanie ústneho pohovoru v angličtineaziskaspoňštyrochpozitívnych hodnotení z najprestížnejších turnajov. Od minulej sezóny prešla rozhodcovská komisia ITTF na nový systém nominácie rozhodcov na turnaje ITTF World Tour, a to výberom kvalitných Blue Badge rozhodcov, Matej Hamran – čerstvý medzinárodný hlavný rozhodca ITTF Súčasné trendy v rozhodovaní na medzinárodnej a národnej úrovni Vo všeobecnosti možno konštatovať, že rozhodovanie stolného tenisu na svetovej úrovni sa uberá smerom k vyššej profe- sionalite a rozhodcovia sú stále viac súčasťou celkovej prezentácie stolného tenisu. Z toho dôvodu možno v jednoduchosti rozdeliť súčasné trendy na medzinárodnej úrovni na dve hlavné oblasti: profesionalizácia a prezentácia. Rozhodcovský zbor v nových uniformách na turnaji ITTF World Tour Hong Kong Open 2018 Signál rukou – nedostatočne vyhodená loptička pri podaní

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

23 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 2/2018 za rozhodcovským stolíkom dzinárodné podujatia, kedy rozhodcovská komisia ITTF, príp. hosťujúci organizátor môže odmietnuť nomináciu národnej aso- ciácie. Zvýšené nároky na rozhodcov majú vplyv aj na sprísnenie posudzovania ne- športového správania sa hráčov. Nastúpený trend v práci rozhodcov na medzinárodnej úrovni sa postupne preja- vuje aj v práci a dostáva sa do krvi aj našim najskúsenejším rozhodcom, ale najmä no- vej, nastupujúcej mladšej a strednej gene- rácii rozhodcov. Potešiteľné je, že títo roz- hodcovia neustále na sebe pracujú, okrem pravidiel stolného tenisu sa oboznamujú aj s novými trendami v rozhodovaní zavádza- nými komisiou ITTF a snažia sa ich uplat- ňovať aj v slovenských podmienkach. V minulosti mali naši rozhodcovia vy- soký medzinárodný kredit a boli pozitívne hodnotení. Môžeme konštatovať, že túto úroveň sa nám darí udržiavať aj naďalej, avšak stále s väčšími problémami. Naj- väčším nedostatkom našich dlhoročných medzinárodných rozhodcov je až na pár výnimiek ich nedostatočná jazyková vyba- venosť a získanie modrého odznaku, čo ich stále viac diskvalifikuje v účasti najmä na najvýznamnejších medzinárodných podu- jatiach ako sú majstrovstvá sveta, Európy, ale aj svetová séria World Tour a  ďalšie významné podujatia. A tak pomaly jedi- nými a pozitívne hodnotenými účastníkmi týchto podujatí sú najmä držitelia modré- ho odznaku Boris Račko a Marián Bystri- čan. Verme, že sa táto situácia v blízkej budúcnosti zmení, pretože v tomto roku absolvovalo skúšky medzinárodného roz- hodcu desať nových kvalitných rozhodcov. Väčšina z nich ovláda anglický jazyk na vysokej úrovni, neustále na sebe pracuje a má záujem naďalej si zvyšovať svoju roz- hodcovskú odbornosť získaním modrého odznaku. Potešiteľná je aj skutočnosť, že je medzi nimi šesť žien. Títo rozhodcovia patria medzi našich najkvalitnejších a pra- videlne rozhodujú nielen v domácich sú- ťažiach, ale zúčastňujú sa už aj medziná- rodných turnajov v susedných krajinách. Organizátori turnajov a hlavní rozhodcovia ich hodnotia veľmi kladne. Je to zároveň záruka, že nám vyrastá nová generácia medzinárodných rozhodcov, ktorá postup- ne nahradí súčasných, vekovo starších a dosluhujúcich rozhodcov. V posledných rokoch nám funkcionári ITTF a ETTU vytýkali, že po skončení aktív- nej rozhodcovskej činnosti Jozefa Goláňa (zo zdravotných dôvodov) sme nemali me- dzinárodného hlavného rozhodcu s licen- ciou ITTF, ktorý by mohol vykonávať funk- ciuhlavnéhorozhodcunamedzinárodných podujatiach organizovaných na území SR. Tento nedostatok sa nám podarilo odstrá- niť, keďže koncom minulého roka úspešne absolvoval skúšky na hlavného rozhodcu Matej Hamran. Ten už úspešne pôsobil najmä na turnajoch zdravotne znevýhod- nených stolných tenistov a turnajoch ITTF v zahraničí aj ako zástupca hlavného roz- hodcu alebo technický delegát. Verme, že ho budú nasledovať aj ďalší rozhodcovia, predovšetkým z mladšej generácie. Obdobne ako na medzinárodných akciách sa už aj v našich podmienkach postupne uplatňujú nové trendy v práci rozhodcovských tímov, ktoré napomáhajú zatraktívniť a skvalitniť prácu rozhodcov pri stole a zabezpečiť plynulosť samotnej hry. Pri medzinárodných turnajoch organizova- ných SSTZ a na majstrovstvách Slovenska je už samozrejmosťou zriadenie tzv. call area s kontrolou rakiet. Tu sa v  dostatočnom predstihu vykonávajú činnosti, ktoré boli v minulosti povinnosťou rozhodcu pri sto- le. V súťaži družstiev je to predovšetkým vyžrebovanie a príprava zápisu, kontrola rakiet, dresov, výber loptičiek, čo platí aj pre súťaže jednotlivcov. Za nedostatok však považujeme najmä skutočnosť, že sa nám to v dlhodobých súťažiach riadených SSTZ nedarí realizovať. Dôvodom je to, že stretnutia rozhodujú len dvaja rozhodco- via, z ktorých jeden je aj hlavným rozhod- com. V prípade, že sú na stretnutí traja rozhodcovia, tak hlavný rozhodca vykoná pred každým zápasom okrem spracovania zápisu aj kontrolu rakiet, dresov a v plnej miere môže uplatňovať aj svoje práva a po- vinnosti. To mu v prípade, že musí rozho- dovať aj pri stole, nie je umožnené a je to aj v rozpore s pravidlami stolného tenisu. ● text: Matej Hamran a Ján Vaniak ● foto: archív SSTZ Hlavní rozhodcovia a rozhodcovia v novom oblečení na MS družstiev 2018 vo Švédsku Účastníci skúšok na hlavných rozhodcov v decembri 2017 v Bratislave

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

Vďaka športu som si vypestoval pevnú vôľu, získal kondíciu, húževnatosť, nau- čil sa cieľavedomosti, trpezlivosti a čo je veľmi dôležité, šport mi ukázal cestu, ako prekonávať prekážky. Treba sa nielen tešiť z výhier, ale vždy sa aj poučiť z prehier. Na svojich diplomatických misiách ste stretávali nielen diplomatov, politikov, ale aj športovcov. Stretli ste sa aj so stol- nými tenistami? Doteraz si v pamäti vybavujem turnaj TOP 12 juniorov v roku 1996 v Kodani. V tom 24 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 2/2018 osobnosti stolného tenisu inak Pre mňa boli v tom čase zážitkom i vzo- rom výkony československej dvojice Ja- roslav Staněk – Vladimír Miko. Obdivoval som ich hru, ale aj úspechy z majstrovstiev Európy, kde sa mi napriek snahe nikdy ne- podarilo prebojovať. Páčila sa mi aj hra Štefana Kollárovitsa a viackrát som robil sparingpartnera neskoršej vicemajsterke sveta Alici Grofovej. Práve na mne si tré- novala hru na obranárky. Možno to znie ako klišé, ale čo vám dal šport do ďalšieho života? V prvej tretine vášho života patril šport, osobitne stolný tenis, medzi vaše priority. Ako ste sa vlastne dostali za ze- lené stoly? Môj otec pracoval v Západoslovenskej správe spojov a jedného dňa ma ako sotva desaťročného chlapca zobral do oddycho- vého sídla spojárov do Petržalky. Mali tam vtedy krásny športový areál s najlepším futbalovým trávnikom v republike, ale aj útulnú stolnotenisovú herňu. Vyskúšal som viacero športov, ale najlepšie mi išiel stolný tenis a tak som pri ňom zostal. Mal som talent najmä na defenzívu. Keď som si na raketu neskôr nalepil antitopspino- vý poťah, začal som vyhrávať aj nad oveľa skúsenejšími hráčmi. Podarilo sa mi zdolať aj také esá, ako boli vtedy Vladimír Mihoč- ko či Viliam Polakovič. Ktoré úspechy s celuloidovou loptič- kou si s odstupom času najviac vážite? Na čestnom mieste sú dve bronzové medaily z majstrovstiev Slovenska v dvoj- hre. V slovenskom rebríčku som bol me- dzi mužmi najvyššie na 6. mieste a v rám- ci ČSSR na 18. mieste. Hral som niekoľko rokov 1. ligu za Spoje Bratislava a po- tom 2. ligu za Trnávku. Po dlhšej odmlke som po návrate zo zahraničia hrával ešte v mestskej súťaži v Bratislave. Vaša defenzívna hra robila už pred päťdesiatimi rokmi problémy mnohým hráčom. Pre viacerých bol „Gombík“ ne- priestreľný. Na čo si z toho obdobia naj- viac spomínate? Nepriestreľný „Gombík“ V bohatej 93-ročnej histórii slovenského stolného tenisu nájdeme niekoľko stoviek hráčov a hráčok, ktorí sa výraznejšie presadili na domácej ako aj zahraničnej scéne, ale iba malá časť z nich dokázala súčasne vyniknúť aj v iných oblastiach spoločenského života. Jedným z nich je dnes sedemdesiatročný docent Alojz Némethy. Dvojnásobný medailista z maj- strovstiev Slovenska v stolnom tenise v dvojhre spred vyše 50 rokov sa stal neskôr uznávaným matematikom. Od začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia až do odchodu do dôchodku bol aj popredným slovenským diplomatom, ktorý sa podie- ľal na budovaní ministerstva zahraničných vecí samostatného Slovenska. Alojz Némethy, ktorého priatelia už od mladosti familiárne oslovujú „Gombík“ (prezývka mu prischla, keď bol ako desaťročný chlapec najmenším hráčom za stolom), vyštudoval v rokoch 1971 až 1975 matematickú analýzu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Neskôr sa stal doktorom prírodných vied a následne kandidátom matematicko-fyzikálnych vied z odboru matematická analýza. Za docenta sa habilitoval v roku 1989 v odbore približné numerické metódy. Bol pedagógom na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, Kuvajtskej univerzite v Kuvajte (1979 – 1984), Matema- ticko-fyzikálnej fakulte UK, Elektrotechnickej fakulte SVŠT a Vysokej škole manažmentu v Bratislave. Od roku 1986 začal pracovať na Ministerstve školstva SR, odbor zahraničných stykov a od roku 1991 na Ministerstve zahraničných vecí SR. Prešiel viacerými diplomatickými postami, okrem iného bol chargé d´affaires v Dánsku (1993 – 1996) a v rokoch 1999 až 2004 aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Stálej misie SR a stály predstaviteľ SR pri OSN vo Viedni. Samozrej- me, témou našej debaty v Bernolákove, kde Alojz Némethy dnes žije, bol v prvom rade stolný tenis. Alojz Némethy ako veľvyslanec Stálej misie SR pri OSN vo Viedni na prelome tisícročí

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

čase som bol chargé d´affaires v Dánskom kráľovstve. Mal som možnosť stráviť pár nezabudnuteľných dní so slovenskou repre- zentantkou Evou Ódorovou a jej trénerom Jarolímom Mikom, vidieť celkom zblízka a dôverne, ako sa bojuje o najvyššie méty. Pre Evu som vtedy vypísal privátne motivač- né ceny. V tvrdom súboji nakoniec vybojova- la pre Slovensko vynikajúce striebro a získala aj moju prémiu – 1 kg lahôdkovej čokolády. 25 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 2/2018 slovak junior open Družstvá – štvrťfinále: Slovensko 1 (Peko, Zelinka, Oráč) – Poľsko (Walaszek, Kulczyc- ki, Zandecki) 1:3; Slovensko 3 (Delinčák, Klajber, Pach) – Brazília (Tomoike, Teodo- ro, Torino) 0:3 Juniorky Jednotlivci – pavúk 32: Kukuľková – Szymc- zak (POL) 4:2, Puchovanová – Gao Yanan (CHN) 0:4, Šinkarová – Sugasawa (JPN) 0:4, Grigelová – Yokoi (JPN) 0:4; pavúk 16: Ku- kuľková – Wang Xiaotong (CHN) 0:4, semi- finále: Sugasawa (JPN) – Wang Amy (USA) 4:2; Wang Xiaotong – Gao Yanan 4:2, finá- le: Wang Xiaotong – Sugasawa 4:0 Štvorhry – štvrťfinále: Kukuľková, Terezková – Chien Tung-Chuan, Yu Hsiu-Ting (TPE) 0:3, semifinále: Chien Tung-Chuan, Yu Hsiu-Ting –Akae,Sugasawa(JPN)3:1;WangXiaotong, Wei Yuanhui (CHN) – Nakamori, Yokoi (JPN) 3:0, finále: Chien Tung-Chuan, Yu Hsiu- -Ting – Wang Xiaotong, Wei Yuanhui 2:3 Družstvá – štvrťfinále:Slovensko 1 (Kukuľko- vá, Puchovanová, Grigelová) – Čína (Wang Xiaotong, Wei Yuanhui, Gao Yanan) 0:3 ● text: Ivica Hatalová, foto: archív SSTZ v zostave Delinčák, Klajber a Pach žreb pri- súdil veľmi silnú Brazíliu, s ktorou prehrali 0:3. Je možné predpokladať, že nám rastie veľmi sľubná generácia mladých hráčov, ktorí aj vo vyššej kategórii dokážu veľmi solídne zahrať. V dievčenskej kategórii bola našou naj- úspešnejšou zástupkyňou momentálne naj­ vyššie postavená juniorka svetového rebríčka (45.) Tatiana Kukuľková. Jej púť ukončila celková víťazka medzi jednotliv- kyňami – Wang Xiaotong z Číny, ktorá jej nenechala ani jeden set (0:4). V štvorhre sme mali zastúpenie vo štvrťfinále v podo- be Kukuľkovej a Terezkovej. Tie mali taktiež neúprosný žreb a narazili na strieborné me- dailistky Chien Tung-Chuan a Yu Hsiu-Ting z Tchaj-peja a prehrali s nimi 0:3. Z našich troch dievčenských družstiev sa zo skupiny prebojovalo len jedno – v zložení Kukuľko- vá, Puchovanová, Grigelová a Terezková. Dievčatá sa dostali do štvrťfinále, kde ich súperom boli opäť celkové víťazky z Číny a prehrali 0:3. Dievčatá tak mali veľmi ťaž- ký a neúprosný žreb. Zaujímavosťou je, že juniorky z Číny sa prvýkrát v živote zúčast- nili juniorského okruhu svetového pohára a hneď víťazne. Dá sa povedať, že aj abso- lútne dominantne ovládli všetky tri súťaže – dvojhru, štvorhru a súťaž družstiev. Z výsledkov Juniori Jednotlivci – pavúk 32: Zelinka – Onderka (CZE) 4:1; Peko – Martinko (CZE) 4:2; Oráč – Kashiwa (JPN) 1:4; Delinčák – Bako (CZE) 3:4, pavúk 16: Zelinka – Levajac (SRB) 4:0, Peko – Chen Jun-Ting (TPE) 2:4, štvrťfinále: Zelinka – Kulczycki (POL) 2:4, semifinále: Kulczycki – Bako (CZE) 4:0; Chen Jun-Ting – Kashiwa 2:4, finále: Kulczycki – Kashiwa 4:3 Štvorhry – pavúk 16: Peko, Zelinka – Dilas, Levajac (SRB) 2:3, semifinále: Kołodziejczyk (AUT), Meissner (GER) – Chen Jun-Ting, Peng Chih(TPE)3:1;Dilas, Levajac– Kulczyc- ki,Walaszek(POL)1:3,finále: Kołodziejczyk, Meissner – Kulczycki, Walaszek 3:2 V poradí už 22. ročník Slovak Junior Open sa tradične konal pri Seneckých ja- zerách. Tohtoročného juniorského okru- hu svetového pohára sa v dňoch 16. až 20. mája zúčastnili hráči a hráčky z 21 kra- jín sveta. Hráčov tvorilo spolu 62 juniorov a 65 junioriek z celého sveta. Konkurencia bola veľmi veľká, čo naznačuje aj zoznam zúčastnených krajín, napr. Čína, Japonsko, Taipei, Argentína, Brazília, Kanada, Irán a veľké množstvo európskych krajín. Opäť bolo cítiť dominanciu ázijských krajín. Tie mali tento rok zastúpenie najmä v dievčenskej kategórii, kde čínsky „regio- nálny výber“ zo Shandongu získal zlatú me- dailu v každej dievčenskej kategórii. Ale aj dievčatá z Japonska stáli na stupienku víťa- zov vo dvojhre, štvorhre a aj v družstvách. Slovákom sa nepodarilo prebojovať až na stupienky víťazov, ale podali veľmi pekné výkony. Skôr mali smolu na žreb, v ktorých mali takmer v každom prípade neskorších víťazov celého turnaja. Z domá- cich hráčov sa spomedzi juniorov najlepšie umiestnil Jakub Zelinka. Košický odchova- nec prehral vo štvrťfinále so Samuelom Kulczyckim z Poľska 2:4. Zaujímavosťou je, že deň predtým s ním v súťaži družstiev vyhral 3:1. Kulczycki sa stal aj celkovým víťazom medzi jednotlivcami. Vyrovna- ný zápas, v ktorom raz dominoval jeden a potom druhý, bohužiaľ, Jakub nedokázal obrátiť vo svoj prospech. Aj vďaka tomu- to výsledku sa Jakub v júnovom svetovom rebríčku posunul o šesť miest vyššie a patrí mu 42. miesto. Vo štvorhre nás medzi naj- lepšou šestnástkou zastupovala len dvojica Zelinka-Peko, ktorá podľahla Srbom Dilaso- vi s Levajacom tesne 2:3. V súťaži družstiev sme vo štvrťfinále mali až dvojnásobné za- stúpenie. Z troch našich družstiev postúpili zo skupiny dve. Prvé v zložení Peko, Zelin- ka, Oráč a Reho prešli skupinou bez prehry a v boji o postup do semifinále prehrali 1:3 s  neskoršími víťazmi – Poľskom. Nášmu druhému družstvu zloženému z kadetov Opäť bolo cítiť prevahu ázijských krajín Jakub Zelinka – štvrťfinalista vo dvojhre Dnes si užívate zaslúžený dôchodok v Bernolákove, pričom ste v dobrej kondí- cii. Športujete či aspoň sledujete šport? Stále sa hýbem a ani športové aktivity som celkom nevypustil, aj keď do žiad- nych extrémnejších výkonov sa už nenú- tim. Stolný tenis v televízii občas sledu- jem, aj keď ho vysielajú len zriedkakedy. Najčastejšie však pozerám futbalovú Ligu majstrov, kde je mojím favoritom FC Liver­ pool, ktorý ma dokáže často potešiť. Veľkú radosť mám však aj z výborných výkonov našich špičkových športovcov, keď zažiaria na olympijských hrách či majstrovstvách sveta. Nikto nedokáže urobiť toľko pozitív- neho pre propagáciu Slovenska ako práve úspešní športovci, a preto si zaslúžia obdiv, uznanie i adekvátne ohodnotenie. ● text: Zdenko Kríž ● foto: archív Alojza Némethyho

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

26 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 2/2018 superliga Ženy 1. Linz AG Froschberg 2. Dr. CASL 3. Szekszard AC 4. TT Moravský Krumlov 5. Budaorsi 2iSC 6. SKST Hodonín 7. U21 Team Czech Republic 8. LZ-easy Therm Linz-Froschberg 9. U21 Team Hungary 10. U21 Team Slovakia 11. TTC Wiener Neudorf V Superlige sa vý- borne darilo aj družstvu mužov Slovenska do 21 rokov. Napriek tomu, že bolo vyžrebované do ťažšej základnej skupi- ny, prvýkrát v histórii účasti tímov U21 sa im podarilo postúpiť do play-off a do bojov o  medaily. V základnej skupine odohrali vyrovnanéstretnutiasovšetkýmisúpermi, vrátane neskoršieho víťaza Celldömölku, s ktorým prehrali doma 3:6 a vonku 4:6. Pritom ani raz v týchto dvoch stretnutiach nenastúpili v najsilnejšej zostave. Napokon po úspešnom zvládnutí stretnutí s ďalšími súpermi a kontumácii dvoch zápasov čes- kému tímu pre neoprávnený štart hráča mali postup zabezpečený. Stalo sa tak už pred posledným kolom základnej skupiny proti Varaždinu (prehra 3:6). Superligu si mohli vyskúšať aj ďalší hráči z družstva. Celkovo sa v stretnutiach A-skupiny pre- striedalo 7 hráčov Slovenska U21 – Samuel Kalužný (skóre 4:2), Adam Brat (5:3), Tibor Špánik (4:4), Jakub Zelinka (3:8), Markus webová stránka, bannery a ďalšie kroky spojené so zvýšením atraktívnosti stretnutí. My v novom ročníku určite nebudeme chý- bať a chceme opäť útočiť na čelné pozície. Aké sú ďalšie plány SK Vydrany? Naším cieľom je udávať tón aj v extra- ligovej súťaži. Veríme, že nám opäť výdat- ne pomôže obec Vydrany, naši tradiční sponzori a že po ročnej prestávke a vice- majstrovskej pozícii opäť zaútočíme už na štvrtý majstrovský titul. Neradi by sme na- sledovali niektoré vynikajúce tímy z minu- losti, ktoré po zisku titulu prakticky ukončili svoju činnosť, ako napr. Banská Štiavnica, Holíč či Hontianske Trsťany-Dudince. Verím, že o SK Vydrany bude stolnotenisová verej- nosť počuť ešte veľa pozitívneho. Chystáme sa štartovať opäť aj v Pohári ETTU. Superliga 2017/2018 Muži 1. CVSE Celldömölk 2. SK Vydrany 3. U21 Team Slovakia 4. TTC Wiener Neudorf 5. LifeClass RC Starr Varaždin 6. U21 Team Czech Republic 7. Slavonija and Baranja 8. U21 Team Slovenia Ako videl účinkovanie svojich hráčov predseda SK Vydrany Jozef Kmeť? S vystúpením nášho kolektívu v Super- lige v sezóne 32017/2018 som spokojný, aj keď pri troche šťastia v odvetnom stret- nutí s Maďarskom sme neboli bez šance ani na celkové prvenstvo. Aj tento výsle- dok bude patriť medzi naše cenné trofeje. Škoda, že uplynulý ročník v základnej časti nemal očakávanú úroveň, ale záverečné súboje už priniesli kvalitnejší stolný tenis, zaujímavý aj pre divákov. Ako hodnotíte výkony jednotlivých čle- nov družstva? Hlavnou oporou tímu bol slovenský re- prezentant Samuel Novota, nesklamali ani Zoltán Lelkeš a Péter Muskó. Príjemným prekvapením boli výkony mladého Štefana Peka. Osvedčený káder ostane asi v rovna- kej zostave aj v ďalšej sezóne, do úvahy prichádza maximálne jedna zmena. Čo by ste navrhli medzinárodnému ve- deniu Superligy skvalitniť do budúcnosti? Jednoznačne by to chcelo zatraktívniť súťaž, získať sponzora a vypísať aj finančné ocenenie pre najlepšie družstvá. Z každej krajiny by mali hrať v súťaži tri najlepšie tímy, prípadne družstvo do 21 rokov, aby bola zachovaná kvalita. Myslím si, že propa- gácii Superligy pomôže aj nové logo, nová Superliga Vydranom svedčí Medzinárodná stredoeurópska Superliga, v ktorej hrajú klubové družstvá a aj kolek- tívy do 21 rokov zo šiestich krajín, má za sebou ďalší ročník. Prvenstvo v nej získali ženyFroschbergLinzamužiCelldömölku,ktorísadosúťažeprihlásiliažpotermínea dožrebovaniabolizaradenídodatočne,poodsúhlasenívšetkýmiúčastníkmi.Zo slo- venskýchtímovsinajlepšiepočínalihráčiSKVydrany.Poveľkejfinálovej„bitke“(5:5 a 2:6) síce neobhájili vlaňajšie prvenstvo, ale aj ich strieborná priečka má svoju vy- sokú hodnotu. Vydrany sa už tretíkrát po sebe dostali do finále tejto súťaže (2016 – 2. miesto,2017–1.miesto,2018–2.miesto).Prepracovalisatakhistorickyhneď za celok ŠKST Sporiteľňa Bratislava, ktorý vyhral úvodné dva ročníky Superligy. Strieborní z medzinárodnej stredoeurópskej Superligy v družstvách mužov – SK Vydrany Samuel Kalužný

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

27 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 2/2018 ŠKOLSKÝ ŠPORT a 30 skupín dievčat. Slováci mali na maj- strovstvách úspešnosť (výhry/prehry): Peko – 5:7, (v jednotlivcoch nehral, zranil sa), Oráč – 7:8 (v jednotlivcoch 17. – 32.), Labošová – 9:5 (v jednotlivcoch 9. – 16.), Puchovanová–6:7(vjednotlivcoch17.–32.), Grigelová – 7:6 (v jednotlivcoch 17. – 32.), J. Zelinka – 8:5 (v jednotlivcoch 17. – 32.), M.Zelinka–3:9(vjednotlivcochnepostúpil), Gašparovič – 4:8 (v jednotlivcoch nepostúpil), Petrík – 0:14 (v jednotlivcoch nepostúpil), Kukuľková – 16:2 (v jednotlivcoch 9. – 16.), Peková – 11:4 (v jednotlivcoch nepostúpila), Čápková – 0:11 (v jednotlivcoch nehrala). Za zmienku stojí úspešný výsledok zo súťaže družstiev. Puchovanová s Grigelo- vou porazili vo štvorhre Číňanky 4:1. Záverečný deň sa konala súťaž zmieša- ných štvorhier – Turnaj priateľstva. Dvojice sa žrebovali vždy v každom kole z chlapcov a  dievčat, ktorí nepostúpili do druhého stupňa. Zo Slovákov sa turnaja zúčastnili Petrík, Gašparovič, M. Zelinka a Čápková. Spoločenskúčasťmajstrovstievpredsta- voval Večer národov, prehliadka tanečných schopností účastníkov, výstava suvenírov a  gastronómie jednotlivých krajín. Nechý- bal ani výlet do hlavného mesta Valletta a rozlúčková párty. Nasledujúca stolnoteni- sová súťaž škôl bude v rámci Gymnaziády škôl v roku 2020 v čínskom Jinjiangu. ● text a foto: Marta Brúderová a René Reho (Gymnázium, Trebišovská ul., Košice), ktorý sa však súťaže nezúčastnil zo zdravotných dôvodov. Do národného družstva tak zaradili Filipa Petríka. Vedúcim družstva bol Roman Grigel. Národný výber dievčat tvorili Nikoleta Puchovanová (Gym- názium Ľ.  Štúra, Zvolen), Natália Grigelo- vá (Spojená škola, Nitra) a Ema Labošová (Gymnázium sv. T. Akvinského, Košice). Ve- dúcou družstva bola Zuzana Grigelová. Pri účasti štyroch družstiev muselo Slo- vensko zabezpečiť dvoch rozhodcov mi- nimálne s najvyššou národnou licenciou. Boli to Marta Brúderová a Laura Vištano- vá, ktorá spolu s rozhodkyňou z Poľska rozhodovala finálové stretnutie školských družstiev dievčat Čína – Taiwan. Veľmi dô- ležitým členom výpravy bol jej vedúci Vla- dimír Černušák, predseda KR SAŠŠ v Brati- slavskom kraji a člen ŠTK SAŠŠ. Celkovo sa školských majstrovstiev zú- častnilo 49 družstiev a 185 jednotlivcov z  20 krajín. V súťažiach jednotlivcov vy- žrebovali 31 trojčlenných skupín chlapcov V dňoch 8. až 14. 4. 2018 sa v Gzire na Malte konali medzinárodné školské maj- strovstvá v stolnom tenise, na ktorých sa po ôsmich rokoch zúčastnilo aj Slovensko. Členovia družstiev museli spĺňať vekovú kategóriu 2000, 2001, 2002, 2003 a museli byť žiakmi denného štúdia školy. Slovenské školské družstvá si účasť vybojovali v kvalifikácii škôl. Ich štart fi- nančne podporilo aj Ministerstvo školstva SR. Výpravu tvorilo družstvo chlapcov zo Športového gymnázia v Košiciach – Jakub Zelinka, Matúš Zelinka, Dávid Gašparovič, Filip Petrík s vedúcim družstva Andrejom Dzelinským a družstvo dievčat z Gymnázia J. Hollého v Trnave – Tatiana Kukuľková, Zuzana Peková, Martina Čápková s vedú- cim družstva Štefanom Pekom. Vďaka finančnému príspevku SSTZ na pobytové náklady mohlo Slovensko zosta- viť aj národné výbery chlapcov a dievčat. Národný výber chlapcov tvorili Štefan Peko (Gymnázium J. Hollého, Trnava), Daniel Oráč (Gymnázium, Vranov nad Topľou) Dlhoročná dominancia Číny medzi školami Slovenská asociácia športu na školách reprezentuje Slovensko ako jednu z 91 krajín sveta združených v Medzinárodnej federácii školského športu (ISF – International School Sport Federation) so sídlom v Belgicku. Stolný tenis bol prvýkrát na programe ISF v roku 1978 na gymnaziáde v Turecku a jej oficiálnym športom sa stal v roku 1995. Stolnotenisové súťaže sa od roku 1998 konajú pravidelne každé dva roky. V roku 2002 bolo v Senci hostiteľskou krajinou aj Slovensko. Slovenská výprava na Medzinárodných školských majstrovstvách v maltskej Gzire Tonkovič (1:3), Daniel Oráč (1:0), Martin Truska (1:4). V semifinále prišlo na sloven- ský súboj Slovensko U21 – SK Vydrany. Toto boli pre mladý tím najmenej vydare- né zápasy v tomto ročníku, keď obhajcovi superligového titulu z Vydrian nedokázali vzdorovať ani v jednom z dvoch stretnu- tí. Už po úvodnej prehre 1:6 bolo semi- finále prakticky rozhodnuté a oba tímy na  druhé stretnutie nastúpili oslabenej zostave. V súboji 3. miesto nastúpili mladí reprezentanti do 21 rokov proti rakúske- mu prvoligovému tímu Wiener Neudorf. V dvojstretnutí už chýbal zranený Adam Brat. Napriek tomu si mládežníci počínali veľmi dobre a po remíze v prvom stretnu- tí v Neudorfe 5:5 si doma víťazstvom 6:3 zabezpečili bronzové medaily v Superlige. Najlepším hráčom série o 3. miesto bol Sa- muel Kalužný, ktorý v oboch stretnutiach vyhral tri zápasy. Okrem neho sa o víťaz- stvo zaslúžili aj Tibor Špánik (2:3), Daniel Oráč (1:2) a Jakub Zelinka (1:2). Blahožela- nie patrí všetkým, ktorá sa tohtoročných superligových bojov zúčastnili. ● text: Zdenko Kríž a Branislav Kalužný ● foto: archív SK Vydrany a SSTZ Sumár výsledkov Školy – chlapci 1. Čína, 2. Poľsko, 3. Turecko, ...9. Slovensko Školy – Dievčatá 1. Čína, 2. Taiwan, 3. Chorv., ...5. Slovensko Národné výbery – chlapci 1. Čína, 2. Taiwan, 3. Poľsko, ...5. Slovensko Národné výbery – dievčatá 1. Čína, 2. Taiwan, 3. India, 4. Slovensko

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 2/2018 28 majstrovstvá slovenska družstiev V družstvách mužov mali obhajca titu- lu SK Vydrany (druhý po základnej časti) a TJ Hontianske Trsťany/Dudince ako víťaz základnej časti vo štvrťfinále play-off voľný žreb, ostatné štyri družstvá sa o semifiná- le museli „pobiť“ v súboji na dve vyhraté stretnutia. V prvom štvrťfinále, vo východ- niarskomderby,zvíťazilvtrochstretnutiach MŠK VSTK Vranov nad Topľou (Tušim, Oráč, Fečo) nad Lokomotívou Košice (J. Zelinka, Till, Reho) pomerom 2:1, druhé štvrťfinále medzi MSK Malacky (Truksa, Brat, B. Kaluž- ný) a MSK Čadca (Petráš, Blažek, R. Cyp­ rich, S. Cyprich) sa po dvoch vyhratých stretnu- tiach stalo korisťou Záhorákov. V semifinále tak proti sebe nastúpili Hontianske Trsťany/Dudince a Vranov nad Topľou, resp. Malacky a Vydrany. V súboji na tri vyhraté stretnutia obaja favoriti neza- váhali a zhodne pomerom 3:0 poslali Mala- čanov a Vranovčanov do boja o 3. miesto. V ňom Malacky v zostave Truksa, B. Kalužný, V. Jančí a bez zraneného Brata zvíťazili nad Vranovom nad Topľou v troch stretnutiach pomerom 2:1 a získali bronzové medaily. Extraligové finále teda odohrali Vydrany (Novota, Lelkeš, Muskó) proti družstvu Hon- tianske Trsťany/Dudince (Didukh, Bardoň, Bučko), ktoré bolo ako víťaz dlhodobej súťa- že miernym favoritom. Prvý aprílový finálo- vý boj v Dudinciach priniesol pre domácich výhru 5:2, keď Vydrančania Lelkeš a Muskó zobrali body iba domácemu Bučkovi. Celko- vý priebeh však nebol až taký jednoznačný, pričom dva päťsetové zápasy skončili v pro- spech domáceho družstva, ktoré tak malo poprvomstretnutícestuk titulujednoduch- šiu. Podobný scenár sa v Dudinciach opako- val aj na druhý deň, keď domáce družstvo opäť zvíťazilo 5:2. Rozdiel bol len v tom, že Bučko tentoraz stratil dva body proti Lelke- šovi a Novotovi. V treťom stretnutí vo Vy- dranoch sa prekvapenie nekonalo, domáci prehrali 3:5, aj keď hosťujúci Didukh pr- výkrát v extraligovej mužskej súťaži prehral zápas (1:3 s Muskóm). Majstrom Slovenska sa tak pre sezónu 2017/2018 stalo premié- rovo družstvo TJ Hontianske Trsťany/Dudin- ce. Z mužskou extraligou sa minimálne pre budúcu sezónu rozlúčili Geo­ lóg Rožňava a ŠKST Energodata Žilina, nováčikmi extra- ligy budú v sezóne 2018/2019 STK Devínska Nová Ves a STO Nižná. Finále (na tri víťazné stretnutia) 16. – 21. 4. 2018 TJ Hont. Trsťany/Dudince – SK Vydrany 5:2 TJ Hont. Trsťany/Dudince – SK Vydrany 5:2 SK Vydrany – TJ Hont. Trsťany/Dudince 3:5 o 3. miesto (na dve víťazné stretnutia) 17. – 21. 4. 2018 MŠK VSTK Vranov n/T – MSK Malacky 5:2 MSK Malacky – MŠK VSTK Vranov n/T 5:2 MSK Malacky – MŠK VSTK Vranov n/T 5:1 V ženskom finále extraligy sa o titul „po- bili“ najlepšie štyri družstvá – SSTE Dunaj- ská Streda, Viktória Trnava, ŠKST Ružombe- rok a STO Valaliky. Všetky súboje ženského play-off o majstra Slovenska družstiev sa odohrali počas jedného dňa v Národnom stolnotenisovom centre v bratislavskej Rači. V  prvom semifinálovom stretnutí vyhrala Dunajská Streda (A. Daubnerová, Vereská, M. Daubnerová) proti STO Valaliky (Labo- šová, Klučárová) 6:3, pričom Valaličanky nastúpili bez svojej trojky. Druhé semifinále bolobojomokaždúloptičku,keďzdesiatich zápasov až polovica skončila po päťsetovej bitke. Viktória Trnava v zložení Kukuľková, Peková, Takáčová a Karkušová nakoniec s Ružomberkom (Puchovanová, Šinkarová, Marousková, Divinská) remizovala 5:5 a tak o postupujúcom rozhodlo lepšie umiestne- nie Trnavčaniek po základnej časti. Stretnutie o 3. miesto o niečo lepšie zvládli Ružomberčanky, ktorým k výhre 6:4 výrazne pomohla aj oklieštená zostava Va- lalík, ktoré opäť nastúpili iba s dvoma hráč- kami. Finálové stretnutie medzi Dunajskou Stredou a Trnavou bolo od začiatku napína- vé a malo všetko to, čo k finále patrí – ná- boj, emócie aj nečakané obraty v zápasoch. Trnavčanky až do stavu 3:4 viedli vždy o je- den bod, potom však súperky s Dunajskej Stredy tromi bodmi v rade stretnutie otočili a vyhrali 6:4. Majstrom SR sa tak pre sezó- nu 2017/2018 právom stalo družstvo Du- najskej Stredy. Najväčší podiel na úspechu klubu zo Žitného ostrova má bývalá repre- zentantka Andrea Daubnerová. Tá ovládla celú finálovú časť a ako jediná zo všetkých hráčok finálového turnaja neprehrala ani jeden zápas, keď porazila aj súčasnú re- prezentanku Tatianu Kukuľkovú. Zo ženskej najvyššej súťaže vypadol niekoľkonásobný slovenský majster ŠKST Topoľčany, nová- čikom extraligy bude v sezóne 2018/2019 premiérovo TTC Majcichov. Finále Viktória Trnava – SSTE Dunajská Streda 4:6 o 3. miesto ŠKST Ružomberok – STO Valaliky 6:4 ● text: Tibor Kollár, foto: archív SSTZ Hontianske Trsťany/Dudince šampiónom Play-off našej najvyššej mužskej ligovej súťaže – extraligy o majstra Slovenska v sezóne 2017/2018 odohralo v prie- behu februára, marca a apríla prvých šesť najlepších slovenských družstiev. Ženské finále extraligy prebiehalo 7. apríla 2018 turnajovým play-off systémom, v porovnaní s mužmi však o titul súperili prvé štyri družstvá žien. SSTE Dunajská Streda – ženský majster SR RODINNÝ KLAN DAUBNEROVCOV Majsterkami Slovenska v družstvách si tento rok už štvrtýkrát v rade vybojovali hráčky Dunajskej Stredy. Možno by na tom nebolo nič zvláštne, keby titul pr- výkrát nezískalo takpovediac rodinné družstvo. O tento svetový unikát sa po- starala rodina Daubnerová, keď mama Marta so svojimi dvoma dcérami Simo- nou a Andreou vyhrali nielen základnú časť, ale aj finálový turnaj ženskej ex- traligy. Zaujímavosťou je aj to, že Mar- ta Daubnerová ako najstaršia hráčka rodinného klanu dosiahla už svoj druhý titul, keď ten prvý získala ešte v rámci Československa v drese Lokomotívy Bratislava. Na súpiske Dunajskej Stredy bola Marta ako náhradníčka za ďalšiu z opôr súčasného ženského majstra – Evgeniju Malú, ktorá však v priebehu sezóny otehotnela, a tak bolo jasné, že jej miesto musí zaujať práve Marta.

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

tičku adaptoval veľmi rýchlo a 18 rokov od- vádzal cenné služby pre SSTZ. V roku 2016 ho na celoslovenskej konferencii už ako dôchodcu zvolili za prvého kontrolóra SSTZ. Tejto funkcie sa však po 1 a pol roku zo zdra- votných a osobných dôvodov vzdal. Jubilant bol v mladosti ligovým basketbalistom, ne- skôr funkcionárom v Lokomotíve Pezinok a aj asistentom trénera basketbalovej re- prezentácie SR do 21 rokov. Významne sa podieľal aj na práci SSTZ, organizovaní eu- rópskeho i svetového šampionátu juniorov v Bratislave a ďalších významných podujatí. Jeho činnosť ocenil aj SOV „Plaketou SOV za dlhoročnú prácu v prospech olympizmu“. Ľudovít Valárik – 75 rokov Rodák zo Zákopčia začínal ako aktívny futbalista,celýsvoj život však zasvätil stolnému tenisu. Najskôr ako aktív- ny hráč, následne ako tréner, roz- hodca a funkcio­ nár. S trénerskou prácou začal výchovou mladých talentov v ZDŠ Revolučná v Čadci v roku 1971. Počas svojej dlhoročnej kariéry vychoval množstvo slovenských reprezentantov ako Poliaček, Jakubec, Petráš, Krkoška, Blažek, Mudrík, Maják, Cisariková a Delinčák. V roku 2001 doviedol HCH Čadca k prvenstvu v 1. lige mužov a postupu do medzinárodnej Super- ligy. V roku 2007 stál pri najväčšom úspe- chu čadčianskeho klubu, ktorý sa stal v sú- ťaži družstiev mužov majstrom Slovenska. Za svoju aktívnu, dlhoročnú a úspešnú tré- nerskú prácu získal množstvo vyznamenaní a ocenení. Je členom Siene slávy kysuckého športu, Kysucká kultúrna nadácia mu udelila čestný titul Osobnosť Kysúc 2009 za „Špor- tový výkon roka“. V súčasnosti reprezentuje Slovensko vo veteránskych kategóriách na vrcholných medzinárodných podujatiach. Roman Ježo – 50 rokov tréner, hráč a funkcionár, Trenčianska Teplá Jaroslav Uherčík – 55 rokov tréner a hráč, MTJ Piešťany-Moravany Peter Šiška – 60 rokov rozhodca, funkcionár, tréner a hráč, ŠK III. ZŠ Hlohovec nosti pôsobí ako tréner dievčat v stolnote- nisovom centre S.D. v Prievidzi a zároveň je reprezentačným trénerom kadetiek a mi- nikadetiek. So svojimi zverencami dosiahol viacero titulov majstra SR v individuálnych a kolektívnych kategóriách. Medzi jeho naj- úspešnejších zverencov patria Ema Labo- šova a Michaela Bitóová. Za jeden z naj- krajších stolnotenisových zážitkov považuje finále kadetiek na ITTF Junior Cadet Circuit v Srbsku medzi E. Labošovou a Rumunkou T. Plaian, ale aj ďalšie prvenstvá, medailové umiestnenia na mládežníckych turnajoch v Európe a 4. miesto na neoficiálnych maj- strovstvách Európy Eurominichamps. Miroslav Čerňan – 70 rokov Patrí medzi dlho- ročných funkcio- nárov, rozhodcov a trénerov.Doroku 2002 bol aktívnym členom a  hráčom v TJ Nižná, potom v STK Žilina a od roku 2010 v jeho rodisku Lietavskej Lúčke, kde založil klub. Tu je aj hráčom a tré- nerommládeže.Jejednýmzmálafunkcioná- rov na Slovensku, ktorí sú držitelia rozhodcu licencie M a zároveň trénerom licencie A. Ako rozhodca sa zúčastnil viacerých maj- strovstiev Európy, sveta a zdravotne zne- výhodnených športovcov. V  domácich sú- ťažiach pôsobí ako rozhodca v Superlige, extralige a iných súťažiach na Slovensku. V minulosti pracoval ako člen trénersko-me- todickej, masovo-rekreačnej a rozhodcov- skej komisie SSTZ. Ako tréner pôsobil v SNL s družstvami žien a dorasteniek TJ Nižná ne- pretržite 10 rokov a v súťažiach jednotlivcov získal na M SR štyri medaily. Ako hráč Nižnej sa v roku 1977 stal víťazom Oravy, najvyššie hral v 1. divízii Stredoslovenského kraja. Ján Tichý – 70 rokov Keď pred dvadsia- timi rokmi Janko Tichý prestúpil zo stoličky ekonóma Slovenskej basket- balovej asociácie na rovnaký post v SSTZ, niektorí pochybovali, či ús­­ pešne zvládne novú problematiku. Basketbalista telom i  dušou (vysoký 193 cm) sa však z  veľkej oranžovej lopty na malú celuloidovú lop- Ladislav Jurko – 50 rokov Hráč, tréner a ús­ pešnýmanažér. Eš­ te v školskom veku začal hrávať stolný tenis v Stropkove. Aj keď hral ako samouk, dosiahol úspechy v 3. lige mužov. Lásku ku stolnému tenisu preniesol na svoje dcéry, staršiu Ľudmilu a  mladšiu Evu. Práve vďaka nim Obecný klub Miňovce pod jeho vedením dosiahol veľké úspechy. V sezóne 2007/2008 postú- pil do extraligy žien, kde obsadil 8. miesto. V ďalších sezónach získal klub strieborné a bronzové medaily v extralige žien. V ro- koch 2011 – 2013 bol klub účastníkom ženskej Superligy. Vďaka jeho vynikajúcim schopnostiam sa Stropkov stal baštou stol- ného tenisu a organizátorom viacerých vý- znamných medzinárodných podujatí, ako boli medzištátne stretnutia ženskej repre- zentácie Slovensko – Portugalsko, Sloven- sko – Turecko a M SR dorastu. Má obrovskú zásluhu na výsledkoch svojich dcér, pre- dovšetkým Evy. Vďaka trpezlivosti a občas nekompromisnému postoju sa z Evy sta- la niekoľkonásobná majsterka Slovenska, zúčastnila sa na viacerých majstrovstvách Európy a sveta. V súčasnosti pôsobí v reali- začnom tíme svojej dcéry ako tréner a ma- nažér. Okrem toho je aktívnym športovcom. Zúčastňuje sa rôznych bežeckých pretekov, avšak stále má stolný tenis najradšej. František Solár – 55 rokov V sedemdesiatych rokoch 20. storo- čia patril medzi najtalentovanej- ších a medailovo najúspešnejších mladých stolných tenistov z výcho- du Slovenska. Je viacnásobným medailistom z majstrovstiev Slovenska a fi- nalistom medzinárodného turnaja o Pohár Dukelských hrdinov. Pre problémy s chrbti- cou musel ukončiť svoju hráčsku kariéru už ako štrnásťročný. Po niekoľkoročnej odmlke sa k stolnému tenisu vrátil najskôr ako hráč ligových Košíc, neskôr ako tréner. Posled- ných trinásť sezón sa venuje výlučne výcho- ve mládeže. Ako mládežnícky tréner začínal vo Valalikoch. V roku 2012 založil úspešný mládežnícky klub Junior Čaňa a nadáciu Slovenské stolnotenisové talenty. V súčas- 29 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 2/2018 jubilanti

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

30 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 2/2018 stolnotenisové kluby Zhrnúť všetky úspechy klubu na tak ma- lom priestore a nezabudnúť na niekoho je takmer nemožné. ŠK JÁŇAN však podporu- jú najmä starosta obce Moravský Svätý Ján Anton Emrich, obecné zastupiteľstvo a ve- denie ZŠ Sekule. Veľká vďaka patrí aj spon- zorom klubu. Bez ich pomoci by klub nebol na takej úrovni ako ho poznáme dnes. Je to však najmä preto, že stolný tenis a práca s deťmi a mládežou predstaviteľov klubu baví. Aj keď nikdy neboli veľkými hráčmi, dokázali ich vychovať. Vedia vý- borne organizovať turnaje a sú obklope- ní ľuďmi, ktorí sa pre dobrú vec dokážu zapáliť. Za krátky čas vybudovali stabilný klub, ktorý už poznajú na celom Slovensku a vedia, kde ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján pôsobí. Stále chcú byť lepší a napredovať. Držme im palce, nech sa im to darí! ● text: Ondrej Kmoško, foto: archív klubu Pomocou úspešne vypracovaných pro­ jektov a sponzorov sa predstaviteľom klu- bu podarilo po materiálnej stránke zabez- pečiť výborné tréningové podmienky pre rozvoj stolného tenisu. V spolupráci so ZŠ Sekule klub využíva telocvične školy na tréningy, súťažné stretnutia a organizova- nie športových podujatí. ŠK JÁŇAN bol viackrát poverený orga- nizovaním turnajov Slovenského pohára mládeže a podieľa sa na organizovaní bo- dovacích turnajov mládeže a majstrovstiev regiónu mládeže Bratislava-Trnava. V senic- kom re­ gió­ ne klub zabezpečuje majstrovstvá žiakov senicko-skalickej oblasti. Okrem tur- najov zastrešených stolnotenisovými zväz- mi ŠK JÁŇAN pravidelne organizuje me- dzinárodný turnaj O pohár starostu obce Moravský Svätý Ján. Turnaj má svoje pevné miesto v kalendári v decembri po vianoč- ných sviatkoch. V tomto roku sa bude konať už jeho 12. ročník. Dvojdňového turnaja žiakov, mužov a žien sa zúčastňuje približ- ne 130 až 150 hráčov v trinástich súťažných kategó­ riách. Hráči prichádzajú zo širokého okolia, ale aj z Rakúska či Českej republi- ky. Pre žiakov základných škôl klub v máji organizuje medzinárodný turnaj O  pohár Sekuláčik, ktorý sa koná v spolupráci so ZŠ Sekule. Turnaj je u detí veľmi obľúbený a je pozitívne hodnotený aj pedagógmi. Športový klub nadviazal na históriu stolnotenisového oddielu TJ Slavoj Morav- ský Ján, ktorý pôsobil v obci s prestávkami od roku 1956 približne do roku 1983. Od súťažného ročníka 2008/2009 hráva pravi- delne okresné súťaže ObSTZ Senica v muž- ských aj žiackych kategóriách. Prioritou klubu je výchova detí a mládeže. Bez známych stolnotenisových mien a  trénerov, bez stolnotenisovej histórie a „od nuly“ si stolnotenisový klub za svoj krátky čas vytvoril dobré meno a dostal sa do povedomia širokej laickej aj odbornej verejnosti. Jedenásťročná spolupráca Petra Šrámka a Ondreja Kmoška a ich práca s deť- mi i mládežou prinášajú ovocie v podobe vlastných odchovancov. Známe sestry Erika a Veronika Šrámkové majú svoje nasledov- níčky, ktoré sa kvalifikovali aj na majstrov- stvá Slovenska. Adelky Kotesová a Včelková či Ivana Čermáková sú ďalšími mladými ná- dejami nášho klubu. Z chlapcov k nim patria najmä Sebastián Kotesa, Christopher Klem- pa a ďalší hráči a hráčky. V súčasnosti má klub registrovaných 41 hráčov (z toho deti a mládež do 18 rokov – 21, juniori do 23 ro- kov – 6 a dospelí – 14). Okrem toho ďalších 10 neregistrovaných detí navštevuje stolno- tenisový krúžok. Klub má dvoch kvalifikova- ných trénerov s licenciou C a 16 rozhodcov (dvaja s licenciou A a 14 s licenciou C). Členovia Športového klubu JÁŇAN Moravský Svätý Ján Symbióza detí a dospelých Stále chcú byť lepší a napredovať Na Záhorí v okrese Senica v Trnavskom kraji leží v blízkosti hraníc Rakúska a Českej republiky Moravský Svätý Ján, bez- prostredne územne prepojený s obcou Sekule. Od roku 2008 pôsobí v obci Športový klub JÁŇAN Moravský Svätý Ján. Svo- jou činnosťou sa zameriava na rozvoj stolného tenisu v Moravskom Svätom Jáne, Sekuliach a ich bezprostrednom okolí.

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

31 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 2/2018 právny servis dobrovoľníka, spôsob dopravy alebo úhra- du cestovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu dobrovoľníckej činnos- ti, príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov na miesto vykonávania dobro- voľníckej činnosti alebo poskytnutie jed- notného oblečenia alebo iného osobného vybavenia. Ide aj o náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu za každú hodinu vykoná- vania dobrovoľníckej činnosti v športe, najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy. Obsahovou náležitosťou zmluvy môže byť taktiež napr. dohoda o uzatvo- rení poistenia zodpovednosti za škodu v prospech dobrovoľníka, rovnako aj pois- tenie pre prípad, ak by dobrovoľník utrpel pri výkone činnosti úraz. Prijímateľ dob- rovoľníckej činnosti je povinný dobrovoľ- níkovi vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti dobrovoľníka. Náhrada za stratu času do 500 € je oslobodená od dane z príjmov Podľa § 9 ods. 1 písm. m/ zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je náhrada za stratu času dobrovoľníka oslobodená od dane z príjmov, ak úhrn týchto príjmov nepre- siahne v zdaňovacom období 500 €, pri- čom, ak takto vymedzené príjmy presiah- nu 500 €, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu. Zvýšená administratíva vs. vyšší príjem Plne si tiež uvedomujeme, že postupné zavádzanie nových právnych inštitútov do podmienok praxe športových klubov pri- náša aj navýšenie administratívnych prác. Na druhej strane, legislatíva dnes už reál- ne umožnuje viaczdrojové financovanie činnosti klubu, čo so sebou prináša aj mož- nosť získania zvýšeného príjmu. Je preto možné do budúcnosti predpokladať, že viaceré kluby budú musieť hľadať spoloč- nú platformu pre výkon týchto činností, či už využitím externých služieb alebo mož- no aj spájaním do väčších celkov (možné spojenie viacerých klubov), ktoré budú ekonomicky silnejšie a nezávislejšie. ● text: Daniel Fink, foto: archív autora Reálne využitie v praxi športových klubov Je dostatočne známe, že v praxi športo- vých klubov je vykonávané množstvo dob- rovoľníckej práce. Pred každým turnajom či zápasom treba pripraviť hrací priestor, v priebehu podujatia vykonávať najrôznej- šie činnosti, po skončení podujatia opäť zložiť stoly, atď. Dobrovoľník (stolný tenis- ta) však môže výkon tejto činnosti realizo- vať napr. aj pre inú organizáciu a v iných oblastiach (napr. v aktuálnych projektoch na záchranu hradov, atď.). Práve takéto vzťahy možno pokryť Zmluvou o výkone dobrovoľníckej činnosti, kde dobrovoľník navyše po splnení podmienok (40 hodín činnosti v rámci zdaňovacieho obdobia) môže v rámci daňovej asignácie darovať napr. klubu nie 2 %, ale 3 %. Je si však po- trebné uvedomiť, že táto činnosť by mala byť vykonávaná ako činnosť mimo rámca povinností uložených osobe – dobrovoľní- kovi vnútornými predpismi klubu. Samo- zrejme, že výkazníctvo musí byť maximál- ne prehľadné a transparentné, všetci si totiž uvedomujú, že zvýšený príjem z da- ňovej asignácie by inak skončil v štátnom rozpočte, takže štát má právo kontroly. Kompletný manuál k dobrovoľníckej čin- nosti si v prípade záujmu možno pozrieť v nasledujúcom odkaze http://www.ucps. sk/blog-391-1-default/833_Dobrovolnic- tvo_v_sporte.html. Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti V bežných podmienkach nášho hnutia bude asi najčastejším prípadom uzatvore- nie Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti me- dzi dobrovoľníkom a športovým klubom ako prijímateľom dobrovoľníckej činnosti. V prípade osoby mladšej ako 18 rokov ju musí podpísať jej zákonný zástupca. Zmlu- va okrem iných náležitostí obsahuje najmä údaje o dobrovoľníkovi, označenie športo- vého klubu ako prijímateľa dobrovoľníc- kej činnosti s označením fyzickej osoby oprávnene konať za klub, miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti. Zmluva obsahuje taktiež materiálne zabezpeče- nie dobrovoľníka, ak bolo dohodnuté. Je to najmä spôsob stravovania a ubytovania Kto je dobrovoľník? Podľa § 2 ods. 1/ záko- na č.  406/2011 Z.  z. o dobro- voľníctve v zne- ní neskorších predpisov dob- rovoľníkom je (za splnenia ďal- šíchpodmienok) fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného roz- hodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa ďalšie podmienky ustanovené týmto zákonom. Túto činnosť však musí vykonávať: a) mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a študijných povin- ností vyplývajúcich takejto osobe zo záko- na, z pracovnej zmluvy, zo služobnej zmluvy, študijného poriadku alebo z iného obdob- ného pre neho záväzného dokumentu, b) nevykonáva túto činnosť pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, kto- rej je členom, zamestnancom, žiakom či študentom, c) mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti. Aj športový odborník môže byť dobrovoľníkom Naša legislatíva pritom v súčasnej dobe umožňuje, že za určitých podmienok aj športový odborník (§ 6 ods. 1 písm. a/ až d/ zákona o športe) môže vykonávať športovú činnosť ako dobrovoľník. Povinnosťou špor- tovejorganizácie,vprospechktorejvykonáva dobrovoľník (športový odborník) takúto čin- nosť, je však zapísať ho do registra fyzických osôb v športe. Navyše, organizácia je povin- ná uviesť o dobrovoľníkovi aj ďalšie (okrem údajov povinne zapisovaných o športovom odborníkovi) údaje ako napr. miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti, označenie športovej súťaže, v súvislosti s ktorou je táto činnosť vykonávaná či uvedenie poskytnu- tého zabezpečenia a náhrad. Potenciál dobrovoľníctva v športe stále nedokážeme naplno využiť Dobrovoľníctvo je vo svete fenomén, ktorý sa v športe aktívne využíva najmä pri organizovaní rôznych športových podujatí. Aj napriek tomu, že na Slovensku už od roku 2011 platí zákon o dobrovoľníctve, pre mnohých je tento inštitút stále vzdialený.

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

32 SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS 2/2018 Krížovka ● autor: Roman Vittek HRACIA PLOCHA stola (TAJNIČKA 1) a (TAJNIČKA 2). Tajničku krížovky zašlite poštou na adresu redakcie alebo e-mailom na: casopis@sstz.sk do 30. septembra 2018. Vyžrebovanému výhercovi pošleme vecnú cenu od stolnotenisovej firmy Butterfly a zberateľský suvenír z MS družstiev v Halmstade. Správne odpovede v kvíze z čísla 1/2018 sú: 1a, 2c, 3a, 4b, 5b, 6d, 7c, 8b, 9b, 10a, 11b, 12a, 13a, 14c, 15d, 16d, 17a, 18a, 19d, 20d. Cenu od firmy Butterfly vyhráva František Kostelník z Košíc.

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

6. apríl – svetový deň stolného tenisu Celosvetový deň stolného tenisu – World Table Tennis Day (WTTD) oslavujú stolní tenisti 6. apríla. V roku 2018 sa do tohto projektu ITTF a ETTU po prvýkrát organizovane zapojil aj Slovenský stolnotenisový zväz. Podľa oficiálnej webovej stránky www.tt4all.com možno tento deň charakterizovať ako oslavu radosti, resp. možnosti hrať stolný tenis pre zábavu, táto aktivita má ľudí navzájom spolu spájať, pričom viac dôrazu ako na súťažný stolný tenis sa kladie na zábavu a sa- motnú účasť na hre. Cieľom je zapojiť do tejto aktivity ľudí, ktorí zvyčajne stolný tenis nehrávajú, vzbudiť v nich lásku k tomuto športu a samozrejme pritiahnuť k stolom nových hráčov, ktorí by sa mu venovali následne aj dlhodobo. Záujmom SSTZ je podporiť celosloven- skú aktivitu v tento deň tak, aby sa stolný tenis viac zviditeľnil. Za týmto účelom SSTZ vytvoril systém finančnej podpory a na základe výzvy na predkladanie žiadosti a následného posúdenia projektov SSTZ zo svojho rozpočtu finančne podporil pätnásť projektov. ● text: Tibor Kollár, foto: archív SSTZ svetový deň stolného tenisu

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/

SSTE Dunajská Streda majster Slovenska družstiev žien 2018 TJ Hontianske Trsťany/Dudince majster Slovenska družstiev mužov 2018

http://www.floowie.com/sk/citaj/slovensky-stolny-tenis-c-22018/