Floowie

Vydavateľstvo s 22 - ročnou pôsobnosťou (zamestnáva viac ako

franek@icupbmediast.sk
www.mediast.sk/

MEDIA/ST s.r.o.

Vydavateľstvo s 22 - ročnou pôsobnosťou (zamestnáva viac ako


Webová stránka: http://www.mediast.sk/
Floowie: http://www.floowie.com/sk/mediastVydavateľstvo s 22 - ročnou pôsobnosťou (zamestnáva viac ako 30 interných a externých pracovníkov) bolo od svojho vstupu na mediálny trh zamerané na vydávanie časopisov a tlačovín s technickým zameraním, no svoje portfólio produktov neustále rozširuje.
V printovej verzii resp. na internetových stránkach si môžete prečítať jeho časopisy a publikácie: STROJÁRSTVO/STROJÍRENSTVÍ, STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE, TOP TRENDY V BÝVANÍ, EKOBÝVANIE, TOP HOTELIERTSVO, TOP HOTELNICTVÍ, STROJÁRSKY KALENDÁR, ...
Pod hlavičkou MEDIA/ST nájdete tiež elektronický katalóg strojárskych a stavebných firiem a každoročne sa v dielni tohto vydavateľstva pripravuje aj stolový kalendár strojárskych a priemyselných firiem.Centrálu vydavateľstva, ktoré vzniklo v roku 1997, nájdete v Žiline a jeho pobočky v Bratislave, v Banskej Bystrici, v Trenčíne, Košiciach a v Brne.

V rámci vydavateľstva MEDIA/ST pracuje samostatná skupina pre elektronické produkty, ktoré sú umiestnené na 1. strojárskom portáli www.strojarstvo.sk a na stavebníckom serveri www.stavebnictvoabyvanie.sk . Ide najmä o ponuku reklamných bannerov, elektronického spravodajského servisu, aktualizáciu katalógu strojárskych, resp. stavebníckych firiem, hromadné doručovanie e-pošty a ďalšie produkty.

Kolektív pracovníkov MEDIA/ST sa teší na spoluprácu s Vami.