Klikhttps://www.floowie.com/cs/cti/klik/

1

https://www.floowie.com/cs/cti/klik/

2

https://www.floowie.com/cs/cti/klik/

3

https://www.floowie.com/cs/cti/klik/

4

https://www.floowie.com/cs/cti/klik/

5

https://www.floowie.com/cs/cti/klik/

6

https://www.floowie.com/cs/cti/klik/

5 KDY UŽ, PANÍ KLAUDIE, KONEČNĚ PŘESTANETE NENÁVIDĚT SVÉ KRÁSNÉ TĚLO? KDY SE ZA NĚJ PŘESTANETE STYDĚT? PROSÍM VÁS, DOKTORE FEZI. PŘESTAŇTE S TĚMI NARÁŽKAMI. DOBŘE VÍTE, JAK MI TO VADÍ. ALE KLAUDIE, TAK KRÁSNÁ ŽENA JAKO VY… KROŤTE SE, DOKTORE FEZI! JESTLI TO TAKHLE PŮJDE DÁL, BUDU MUSET UVĚDOMIT MANŽELA. MANŽEL, TEN URČITĚ UMÍ VAŠE OHROMUJÍCÍ PROPORCE OCENIT NEJLÉPE. TO STAČÍ, DOKTORE FEZI! UŽ ANI SLOVO! VÁM SE NEUSTÁLE DAŘÍ VYVÁDĚT MĚ Z MÍRY. OBÁVÁM SE, ŽE BUDU NUCENA PŘERU- ŠIT S VÁMI STYKY.

https://www.floowie.com/cs/cti/klik/

6 HEJ, FEZI! TY PŘESTÁRLEJ ADONISI! VÁLÍŠ JAKO OBVYKLE, CO? NAZDAR, CONTINI! POŘÁD PROVOZUJEŠ TU SVOJI BÁJEČNOU ORDINACI? ALE JISTĚ, MNĚ ZATÍM JEŠTĚ PRAXI NEZAKÁZALI! HAHAHA! MIMOCHODEM, MÁM PRO TEBE DOBROU ZPRÁVU, TY STAREJ IMPOTENTE! ČETL JSI POSLEDNÍ ČÍSLO ESKULAPA? TSS… JAK VÍŠ, MEDICÍNA JE MI UŽ VOLNÁ. VYPADÁ TO, ŽE TVŮJ KAMARÁD KRANZ OBJEVIL SE SVÝM ŽENEVSKÝM TÝMEM ZARUČENÝ PROSTŘEDEK PROTI IMPOTENCI. NA, PŘEČTI SI ČLÁNEK. PROSÍM TĚ, CONTINI, VLEZ MI S TÍM NA ZÁDA. TAK JÁ TI HO PŘEČTU. VYDRŽ, TADY JE. AČKOLIV PROFESOR KRANZ DOSUD NEPŘIKROČIL K TESTOVÁNÍ NA LIDECH, EXPERIMENTÁLNÍ VÝSLEDKY TOHOTO NEOBYČEJNÉHO VÝZKUMU JSOU NATOLIK SLIBNÉ, ŽE NEDÁVAJÍ PROSTOR POCHYBNOSTEM. PROFESOR KRANZ HOVOŘÍ O SEDMDESÁTIPROCENTNÍ ÚSPĚŠNOSTI. KRANZŮV PŘÍSTROJ MÁ DVĚ ČÁSTI, VYSÍLAČ A PŘIJÍMAČ. PŘIJÍMAČ, KTERÝ MĚŘÍ PŘIBLIŽNĚ DVA ČTVEREČNÍ MILIMETRY, SE ZAVÁDÍ DO PACIENTOVA MOZKU. JE VYROBEN Z MATERIÁLU, KTERÝ SE V ŘÁDU NĚKOLIKA HODIN ZCELA PROPOJÍ S HOSTITELSKÝMI NERVOVÝMI BUŇKAMI A VYTVOŘÍ S NIMI JEDNOLITOU HMOTU, TAKŽE HO NEODHALÍ UŽ ANI SEBEPODROBNĚJŠÍ VYŠETŘENÍ MOZKU. VYSÍLAČ NAPROTI TOMU SESTÁVÁ Z KRABIČKY KAPESNÍCH ROZMĚRŮ, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE koleČko, S JEhoŽ POMOCÍ JE MOŽNÉ ZVYŠOVAT A SNIŽOVAT ÚČINEK ZAŘÍZENÍ. MŮŽEME TUDÍŽ DOUFAT, ŽE IMPOTENCE NERVOVÉHO PŮVODU BUDE JIŽ BRZY PŘEKO- NÁNA. PŘÍSTROJ DOKTORA KRANZE JE TOTIŽ DOKONCE UMĚLE SEŘÍZEN TAK, ABY NEBYLO MOŽNÉ INTENZITU JEHO PŮSOBENÍ LIBOVOLNĚ STUPŇOVAT. TO BY TOTIŽ MOHLO MÍT NEDOZÍRNÉ DŮSLEDKY.

https://www.floowie.com/cs/cti/klik/

7 TAK CO NA TO ŘÍKÁŠ? KDOVÍ, JESTLI TO ZABÍRÁ I NA ŽENY? NA ŽENY? JDI, TY JEDEN CHLÍPNÍKU! KDYSI JSME BÝVALI DOBŘÍ PŘÁTELÉ. SCHVÁLNĚ, JAK BUDE KRANZ KOUKAT, AŽ MĚ UVIDÍ… TY JSI NA ZÍTŘEJŠÍ VEČEŘI POZVAL I DOKTORA FEZE? SAMOZŘEJMĚ, DRAHOUŠKU! ACH ALEARDO, VÍŠ, ŽE TOHO CHLAPA NEMUSÍM… ALE MILÁČKU, MĚLA BYS PŘECE VĚDĚT, NAKOLIK JSEM TOMU ČLOVĚKU ZAVÁZÁN! SLIBUJI TI, ŽE HO POSADÍM CO NEJDÁLE OD TEBE. TY BUDEŠ SEDĚT TADY U MĚ. A JEHO USADÍM AŽ TAMHLE NA DRUHOU STRANU. VŠECHNO V POŘÁDKU? MÁTE KDE SEDĚT, PŘÁTELÉ?

https://www.floowie.com/cs/cti/klik/

8 TAK JE TO SKVĚLÉ! AŤ ZAČNOU NOSIT NA STŮL, ARMIDO! DOKTORE FEZI, SLYŠEL JSTE, CO SE PŘIHODILO VAŠEMU PŘÍTELI Ze ŽENEVY, DOKTORU KRANZOVI? NEMÁM ZDÁNÍ, UŽ JSEM HO LÉTA NEVIDĚL. O CO JDE? PRÝ MU UKRADLI NĚJAKÝ VYNÁLEZ. ALESPOŇ TO PSALI V DNEŠNÍCH NOVINÁCH. BYLO TO JAKÉSI ZAŘÍZENÍ NA LÉČBU IMPOTENCE. NA SVĚTĚ JE HROMADA IMPOTEN- TŮ! NENÍ DIVU, ŽE SE NAMANUL CHYTRÁK… PŘESNĚ TAK! ZŘEJMĚ BYLO TĚŽKÉ SE MU POSTAVIT, ŽE ANO? HAHAHA! ALE NO TAK, PŘÁTELÉ! NEBUĎTE NECHUTNÍ! PŘESNĚ TAK, ZANECHME PLANÝCH ŘEČÍ! VZHŮRU, MOJI MILÍ, VŠICHNI NA TERASU! PODÁVÁ SE KÁVA!

https://www.floowie.com/cs/cti/klik/

9 JAK JE MOŽNÉ, ŽE VÁS I LEHOUNKÝ NÁZNAK JISTÉ PROBLEMATIKY NATOLIK ZNERVÓZNÍ? ŽE BY TO ROZRUŠENÍ A POHORŠENÍ PROZRAZOVALO NĚJAKOU SLABOST? VAŠE NARÁŽKY SE MI HNUSÍ! VLASTNĚ SE MI NA VÁS HNUSÍ ÚPLNĚ VŠECHNO! TAK HNUSÍ, JO? BURTE! BURTE! BURTE! UNESLI MI ŽENU! NĚKDO UNESL MOJI ŽENU KLAUDII! MUSÍTE MI JI NAJÍT, BURTE! JÁ SE Z TOHO ZBLÁZNÍM! UŽ NEVÍM, CO… UKLIDNĚTE SE, PANE! UŽ JSTE TO NAHLÁSIL POLICII? NE, JEŠTĚ NE… JÁ… DOBRÁ. NEDĚLEJTE TO. VRAŤTE SE DOMŮ A VYČKEJTE. ÚNOSCI VÁS BUDOU SHÁNĚT PRÁVĚ TAM. JDĚTE DOMŮ A ZŮSTAŇTE V KLIDU. JÁ DORAZÍM ZA CHVÍLI. ŽÁDNÉ OBAVY, NA TYHLE ZÁLE- ŽITOSTI JSEM ODBORNÍK. VÍM, JAK SI PORADIT. TADY DETEKTIVNÍ KANCELÁŘ CROW. ROZUMÍM… ANO, ANO… ROZU… ANO, ANO… OK… OK.

https://www.floowie.com/cs/cti/klik/

10 TAK FAJN, VOLALI Z VAŠEHO DOMU, PANE. VYPADÁ TO, ŽE VAŠI PANÍ VŮBEC NIKDO NEUNESL. JE ŽIVÁ A ZDRAVÁ A ČEKÁ NA VÁS DOMA. ACH MILÁČKU! PŘÍŠERNĚ JSEM SE O TEBE BÁL! CELÉ DVA DNY pO TOBĚ NEBYLO VIDU ANI SLECHU! CO SE JEN MOHLO… JAK JSEM ŘÍKALA, ALEARDO, VYBAVUJU SI JEN TAKOVOU NEVOLNOST… ZÁVRAŤ A TO JE VŠE. A PAK JE TU TA BOLEST HLAVY… MOŽNÁ JSEM UPADLA. HLAVNĚ, ŽE TO DOBŘE DOPADLO. UŽ NA TO NEMYSLEME, LÁSKO MOJE. JSEM… JSEM ŠŤASTNÝ, TAK JE TO. AHOJ, DRAHÝ! DNES SE CÍTÍM SKVĚLE! PŘIJEDE GIOVANNA A VYRAZÍME SI DO MĚSTA! LÁSKO, TY JSI TAK NÁD- HERNÁ! VYPADÁŠ ÚŽASNĚ! JAK RÁD BYCH TĚ SÁM DO- PROVODIL, ALE MÁM TOLIK PRÁCE… KDEPAK, ALEARDO! ANI BYCH TI TO NEDO- VOLILA. VÍŠ, GIOVANNA POVÍDALA, ŽE VÝLOHY JSOU SAMÁ NOVINKA. TAK JSEM SI ŘÍKALA…

https://www.floowie.com/cs/cti/klik/

11 TAK CO, KLAUDIE, JSI HOTOVÁ? MUSÍME SEBOU HODIT, PARKU- JU TOTIŽ ÚPLNĚ JAKO TRUBKA. PŘÍMO NA ZÁKAZU, JEN SI TO PŘEDSTAV! UŽ JDU, GIO, LÉPE PŘIPRAVENÁ BYCH ANI BÝT NE- MOHLA! MŮŽEME VYRAZIT. DEJ POZOR, AŤ SE MOC NEUNAVÍŠ!

https://www.floowie.com/cs/cti/klik/

12 NEJDŘÍV TĚ CHCI VZÍT DO OBCHOĎÁKU, KLAUDIE. NEŠKLEB SE! VYHLÁSILI TÝDEN DOPLŇKŮ, MAJÍ ÚŽASNÉ VĚCIČKY, TAKOVÉ BYS NESEHNALA ANI U VERSACEHO! TAK CO NA NI ŘÍKÁŠ? NENÍ ROZKOŠNÁ? TO ANO, JE PĚKNÁ, ALE… V MÉM VĚKU… TAKOVÉ VĚCI ANI NEVYSLOVUJ! UŽ OD TEBE PODOBNÉ HLOUPOSTI NIKDY NECHCI SLYŠET! VYPADÁŠ NA OSMNÁCT! UPALUJ DO KABINKY A HNED SI JI VYZKOUŠEJ! TAK CO, KLAUDIE, JAK TI SEDÍ? HEJ, KLAUDIE, SLYŠÍŠ MĚ? PADNE TI?

https://www.floowie.com/cs/cti/klik/