Floowie
Publikoval: Grand IT

Jeho království – Jedenáct listů Marca Manilia Mezentiana z jara roku 30 po Kristu

Od autora: Mika Waltari

Interpret: Ondřej Brousek

Délka: 17h 32mDatum publikování: 9.4.2024Jazyk: Čeština

Ihned ke stažení ve formátu mp3

„A svěřím ti zázrak, jenž se mi zjevil ve snu: Cesta sama je již královstvím.“ Před Velikonocemi dramatického roku, který v budoucím křesťanském kalendáři ponese číslovku 30, se nešťastný Říman Marcus Manilius Mezentianus vydal z Alexandrie do svatého města Židů. Cítí, že zhrzenému srdci uleví jedině očistná pouť, avšak dál zasílá listy římské milence Tulii, neboť se s její krutostí dosud nevyrovnal. Do Jeruzaléma dorazí ve chvíli, kdy na kříži dotrpěl Ježíš, jenž Judeu pobuřoval divotvornými zázraky a ještě neslýchanějším učením. A zatímco se Marcus u svého známého Piláta Pontského dovídá o farizejských pohnutkách exekuce, mizí Ukřižovaný ze skalního hrobu, zrádce Jidáš vrací stříbrňáky a kolonii zachvátí neklid. V poctivé snaze vypátrat, čím se Ježíš Nazaretský lišil od záplavy místních mesiášů, se noblesní vzdělanec Marcus vydává za těmi, které prorok poctil milosrdenstvím. Zpovídá sedláky, kupce i padlé ženy, apoštoly mladé víry nevyjímaje. Připouští si už, že na Golgotě viděl živého boha a zastánce spravedlivějšího království mimo tento svět, ale ještě netuší, že i on sám bude muset ve vztahu k němu učinit zásadní krok… Stvořitel Egypťana Sinuheta – původním školením teolog – přiblížil Kristovu dobrou zvěst moderně, s ohledem na všední mentalitu obyvatel starověkého Středomoří. Pro pochopení kořenů křesťanství tím učinil mnohem víc než díla o svědcích Benu Hurovi či Barabášovi. Plasticitou pohledu na biblickou Judeu se román vyrovná Bulgakovovi i Kazantzakisovi. „Velkolepé svědectví o tom, jak víra v Krista povstala a vzkvetla, a to za pouhých čtyřicet dní od jednoho Pesachu k Letnicím.“ – The New York Times Book Review. „Protentokrát se autor odpoutal od vzorců uplatněných v Sinuhetovi, a přece stvořil další pozoruhodnou, dojemnou a klidnou knihu, jež nehledě na látku nemá potřebu šokovat.“ – Kirkus Reviews, 1960. „Waltari kráčí ve stopách Ernesta Renana a jeho další velký román je úžasný se vším všudy. Smutné, ale hladké, plavné – a vlastně neskutečně prosté.“ – The Saturday Review, 1961. „Téma knihy je blízké mé víře a oslovuje i nevěřící. Rozšiřuje do podrobností biblický děj pro jeho lepší přijetí do srdce, dává lépe pochopit racionálně uvažujícím lidem dneška poselství, které lidstvu Ježíš Kristus přinesl. (…) Knihy od Waltariho by měly patřit k základům všeobecného rozhledu člověka dnešní doby.“ – ze čtenářských recenzí.

List první, část 1 - 12m 34s
List první, část 2 - 16m 47s
List první, část 3 - 17m 38s
List druhý, část 1 - 20m 24s
List druhý, část 2 - 19m 57s
List druhý, část 3 - 19m 18s
List druhý, část 4 - 26m 19s
List třetí, část 1 - 24m 5s
List třetí, část 2 - 27m 26s
List třetí, část 3 - 18m 5s
List třetí, část 4 - 15m 5s
List čtvrtý, část 1 - 16m 57s
List čtvrtý, část 2 - 15m 57s
List pátý, část 1 - 16m 55s
List pátý, část 2 - 15m 10s
List pátý, část 3 - 15m 6s
List pátý, část 4 - 14m 34s
List pátý, část 5 - 16m 2s
List pátý, část 6 - 15m 35s
List šestý, část 1 - 13m 54s
List šestý, část 2 - 16m 40s
List šestý, část 3 - 25m 46s
List šestý, část 4 - 26m 52s
List šestý, část 5 - 24m 40s
List šestý, část 6 - 25m
List sedmý, část 1 - 21m 2s
List sedmý, část 2 - 20m 14s
List sedmý, část 3 - 22m 46s
List osmý, část 1 - 22m 15s
List osmý, část 2 - 23m 1s
List osmý, část 3 - 19m 17s
List osmý, část 4 - 23m 21s
List osmý, část 5 - 24m 19s
List devátý, část 1 - 14m 52s
List devátý, část 2 - 17m 28s
List devátý, část 3 - 22m 17s
List devátý, část 4 - 25m 6s
List devátý, část 5 - 19m 52s
List devátý, část 6 - 17m 44s
List desátý, část 1 - 24m 51s
List desátý, část 2 - 27m 2s
List desátý, část 3 - 25m 57s
List desátý, část 4 - 22m 58s
List desátý, část 5 - 25m 52s
List desátý, část 6 - 18m 17s
List desátý, část 7 - 14m 31s
List desátý, část 8 - 22m 54s
List desátý, část 9 - 28m 17s
List jedenáctý, část 1 - 30m 14s
List jedenáctý, část 2 - 21m 8s
List jedenáctý, část 3 - 19m 41s

Mohlo by se vám také líbit