Čilichilli 1/2018https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Spo- lu- byd- lící Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 1 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

2

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

3 Fakebook ČiliChili 1 | 2018 FIRSTCLASS.CZ Foto: Profimedia äpIQHMYĕWåtKRPDOpKRSLYRYDUXYąHVNX.GRFKFHXVSĕWPXVtVH QDVYĭME\]Q\VSRGtYDWRĆLPD]iND]QtND =ODWiUDGD:DUUHQD%XIIHWWD3ĥLLQYHVWRYiQtMHQHMGĭOHçLWĕMåt QDNXSRYDWSĥHGSĭOURNHPNG\VHWRMHåWĕY\SODWLOR FIRSTCLASS.CZ VGtOHOĆOiQHN FIRSTCLASS.CZ VGtOHOĆOiQHN FIRSTCLASS.CZ FIRSTCLASS.CZ FIRSTCLASS.CZ FIRSTCLASS.CZ VGtOHOĆOiQHN Eliška Anna Firkušná FirstClass.cz FIRSTCLASS.CZ FIRSTCLASS.CZ:7RMHVNYĕOp(OLåNR/LGpVYDåtPHQWiOQtNDSDFLWRX QiPSRPiKDMtSODWLWK\SRWpNX ,QIRUPDFH 0DJD]tQSURQXO\FRMHåWĕYĕĥtçH]QLFKEXGRXMHGQLĆN\ YĕFtNWHUpGĕODMtåSLĆNRYtPDQDçHĥLDY\E\VWHMHPĕOL GĕODWWDN\ ³-H]GtY$VWRQ0DUWLQX³1RVtGLDPDQWRYpKRGLQN\ ³6StVHVXSHUPRGHONDPL³9RODMtVLVHĆOHQ\YOiG\ ³1HĆWRXPRWLYDĆQtEOiERO\ QHMGĭOHçLWĕMåtFKYĕWNWHUpPĭçHWHĥtFWGĕWHP ³8NOLĐVLSURVtPS\çDPR³8NOLĐVLWRS\çDPR ³8NOLĐVLS\çDPR³8NOLĐVLWR]DWUDFHQøS\çDPR ³3RĥiGYLGLPQHXNOL]HQøS\çDPR³8./,ď6,72,0%(&,/1Ì 3<æ$021(%27Ĕ80/É7,0=921(02\'+$-=/8 NOtĆRYøFKUDQQtFKULWXiOĭNWHUpYiPSRPĭçRXSĥLMtW SR]GĕGRSUiFH $QLQHYtWHMDNPRFPLYDåHĆOiQN\SRVOHGQtGRERXSRPiKDMt OpSHçtW\'ĕNXML KDYŽJSIVEVZTAHU TENDRUHÝ,JETAM JEŠTĚNĚKDOTŘETÍ. ABYSMOHLBÝTPRV- NÍ,MUSÍBÝTDRUHÝ TENDRUHÝ. CESTAZAÚSPĚCHEM JETA,POKTERÉJDOU ÚSPĚŠNÍ.CESTAZA NEÚSPĚCHEMJETA,PO KTERÉJDOUÚSPĚŠNÍ, KDYŽNEMAJÍÚSPĚCH.

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

4 02 Víc hlav víc sní Člověk by čekal, že když v jednom bytě bydlí víc lidí, bude všeho víc. Víc jídla, víc alkoholu, víc sprchových gelů, ručníků, jarů, toaletních papírů, duchaplných konverzací. Víc bytového vybavení, víc skříněk, poli- ček, hrnců, hrníčků, dóz na kafe a víc druhů čajů. Opak je ale pravdou. V případě spolubydlení je v omezeném rozsahu všechno všech. Takže jeden krade čaj druhého, druhý používá sprcháč třetího, třetí vyžírá obědy čtvr- tému a čtvrtý pije z hrníčku prvního. Jediné, čeho je ve sdíleném bytě víc, jsou lidi a boty. Byt obývaný lidmi, které nepovažujete za blízké příbuzné, je zvláštní ekosys- tém, kde panují jiná pravidla. Čím víc studentů spolu žije, tím méně studia v bytě probíhá. Protože se konstantně paří. Mužská koupelna většinou obsa- huje víc tělového mléka než ta ženská, protože v té mužské si ho kdysi něja- ká návštěva nechala a od té doby na něj nikdo nesáhl. Když náhodou máte to pochybné štěstí, že navštívíte byt plný Moraváků, většinou nemají ani kapku vína nebo slivovice, protože zásoby z domova vypili a nic z obchodu nechtějí. Zkrátka, spolubydlení je dost… protichůdná zkušenost. Proto si zaslou- ží celé číslo… < Tereza Jiráková tereza.jirakova@cilichili.cz Dočtete se u nás i s obrázky 6 PočasípodleBedřicha 8 Rozvodpoitalsku 10 Pohlednadvěže 12 Jakbydlímespolu 26 Poddohledemtelevize 30 Synťákv Osaděhavranů 36 Hranío závod 38 Lilkyz Turecka 40 Prvníletošníkultura 123:Vodafone 44 4G LTE internet 46 Vodafone stroje 48 Příslušenství 50 Aplikace Záchranka 51 Digitální rodičovství 52 Všechno o telefonech 60 Nabídka pro věrné 62 Pevný internet 63 Přenosný internet 64 Připojení s Vodafonem 65 Předplacená nabídka 68 Tarify pro firmy 70 Tarif pro mladé 71 Nabídka 60+ 72 Rodinný tarif 74 Tarify Naplno 75 Vodafone Pass TIRÁŽ VydavatelBoomerangCommunication,s.r.o.,Nad Kazankou37/708,171 00Praha7 – Troja,IČ:26447657,tel.: 244023201, www.boomerang.co.com,pro Vodafone CzechRepublic,a.s.TiskHelmaRoto,s.r.o.Uzávěrkavydání15.12.2017. Datumvydání1. 1. 2018.DistribuceČeskárepublika.Periodicitaměsíčník.ProdejinzerceMarekHammerschmied, e-mail:marek.hammerschmied@boomerang.co.com.Uzávěrkapodkladůinzerce2/201815.1.2018.MKČR 15371.Zoufejtesi v předsíni.Údajejsouplatnéke dniuzávěrky.Změnyuvedenýchúdajůnebotiskovéchybyjsouvyhrazeny.Splachujteosobě.E-mail do redakce:redakce@cilichili.cz.Kompletní ceníks aktuálnímicenamistejnějakokompletnípopispodmínekjednotlivýchproduktů a služebnajdetena www.vodafone.cz. Foto: Michael Kratochvíl ČILICHILI 123 Ředitelkaprojektu Markéta01Moreno Šéfredaktorka Tereza02Jiráková Zástupkyněšéfredaktorky Petra03Poláková Obsahovýdohled Štefan04Švec Hlavníeditor Filip05Horáček Kreativníředitel Petr06Toman Editořia psavci Jindřich07Novák Markéta08Bajerová Onlinedepartment Jan09Studnička Designéři Tomáš10Trnobranský Petr11Bláha Ilustrátorky KristinaŠimková KarolínaSlováková Manažerredakce Marek12Slezák Produkční Pavel13Matuška DTP Jan14Pitra Manažeřiinzerce MarekHammerschmied ZdeněkVaculík Fotograf MichaelKratochvíl Titulka KarolínaSlovák–Výklopníková 01 03 05 07 04 06 08 09 10 11 13 12 14 Předplatné T Chcete ČILICHILI až domů a originální nálepky k tomu? Stačí říct. Prostě si objednejte předplatné jen za 25Kč měsíčně a samolepky máte ke každému číslu. Více na cilichili.cz/predplatne-cilichili Rozjezd

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Rozjezd 5 ČiliChili 1 | 2018 Společnost T „Podobnějakonarození,ismrtsedá poříditcísařskýmřezem,“nabízejí privátní kliniky. INVESTOVÁNÍ CO S BITCOINY? Jeden bitcoin momentálně stojí kolem 11 000 dolarů. V pražské Paralelní polis si za bitcoiny můžete koupit kávu.= < Novinky T Napoleon Bonaparte byl poražen u městečka Waterloo. Paranormální jevy T Kurýřijsousvětci, potvrdilpapež Neviditelní muži, kteřívozí zásilkyna kratšívzdálenosti, jsou nej- hodnější lidé na světě, zjistil episkopální výzkum vatikánského Centra pro stopování světců. Většinou poctivě plní svou náročnou misi, přestože si nikdo nevšímá, že vůbec existují, a vidí pouze doručené balíčky či nanejvýš podpisový formu- lář. Legendy o jednotlivých řidičích už začalo sepisovat Hagiografické oddělenívatikánské knihovny. Zatím prý jsou poněkud přeplněné harmonogramy jízd.= < Pěstitelský úspěch T VČíně se podařilo vypěstovat největší bonsajnasvětě Čtyřicet dva metrůvysokýministrom se stal zlatým hře- bem zemědělské výstavyv Čuang-čou v čínské provin- cii Lulan. Jeho pěstitel Ming Ce-ping se díky rostlině dostal do Guinnessovy knihy rekordů. Ostatním pěsti- telům bonsají doporučuje jednoduchý recept: „Hodně zalévat a nikdy nestříhat.“ = < Hutně T Klub skeptiků Sisyfos: Některé jógové pozice jsou postavené na hlavu. Batole z Valašského Meziříčí bylo obviněno, že stalkovalo svou matku. Politici a byznysmeni, kteří ulévají peníze do daňových rájů, skončí v daňovém pekle, varují věřící ekonomové. Vánoční ozdoby jsou aktuálně nejlevnější za celý rok všude!

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

6 103 –Nula, Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin Rozjezd Inzerce Prodáme byt 3+1 na Staroměstském náměstí v Praze. Vynikající dostupnost do Jíloviště, veškerá občanská vybavenost v blízkýchVelkých Přílepech. Stručně a strašně T Ministerstva se kvůli počtu úředníků přejmenovávají na maxisterstva. David Beckham byl obviněn z pedofilie poté, co vyšlo najevo, že se oženil s bývalou teenagerkou Victorií. Ťukejte a slajdujte bez přestání T Interaktivní hračka provaše děti SIMULÁTORVYPNUTÉHO IPHONU. Marketing T Dalajlámavyměnil sponzora Po největším indickém producentovi pomerančů, kte- rý Jeho Svatost podporoval více než 40 let, získala letos výhradní práva na sponzoring svobodného Tibetu spo- lečnost distribuující vAsii borůvky.= < Biologie T Delfíni nejsou savci, ale ptáci Podle článku v časopisu Nature je třeba změnit bio- logickou klasifikaci delfínů. Vzhledem k jejich pro- dlouženému tvrdému čumáku, rozsáhlým ploutvím a aerodynamickému tělu se zjevně jedná o poddruh ptáků. Málo je také známo, že delfíni rodí vnitřní vej- ce do takzvaného vnitřního hnízda, ze kterého později vypudí už prakticky vyvinutého jedince. Článek uvá- dí, že výzkum nekončí, a poté, co byli delfíni označeni za savce a ptáky, může nakonec ještě dojít k jejich pře- klasifikování na hmyz.= <

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

7 Rozjezd Foto: Profimedia Obrázek: Tereza Vašků Duel Spolubydlení : Mamahotel Váš podíl na nájmu z vás třeba vymlátí 0 : 1 Sem tam přispějete, ale když je nejhůř, máma půjčí O sexuálním životě spolubydlících bohužel víte vše 0 : 1 O sexuálním životě maminky naštěstí nevíte nic Pravidel je minimum a i na ta se kašle 1 : 0 Pravidla určuje máma a tvrdě je vymáhá Klidně vám vyžerou váš foch v lednici 0 : 1 Co je v lednici, je vaše a občas je i navařeno Pračka i místo na sušáku je na pořadník 0 : 1 Vlastně ani nevíte, k čemu taková pračka je 1 : 4 Opravdu si myslíte, že bychom si to zavařili u mámy? Společnost T Opilýmyslivec omylem sestřelil rogalo S výkřikem „Ty jsi ale velká kachna!“ se muž z Libe- recka vrhl do domu pro zbraň a několikrát prostřelil křídla motorovému rogalu, které prolétalo nad jeho zahradou. Raněný letec nouzově přistál na vrbě nad nedalekým rybníkem. Vzhledem k platnému myslivec- kému průkazu byla střelba mírně alkoholem povzbuzeného lovce označena za relevant- ní prevenci přemnožení vodního ptactva.= < Koktejl měsíce Do nádobyvlijte: 1 díl červenéhovína 1 díl pomerančového džusu 1 díl zeleného čaje Po promíchání vznikne nápoj, při jehož konzuma- ci uvidíte zebru. Pokud na patře ucítíte jako nejvýraznější zelený čaj, můžete po ní přejít. Omluva čísla T Světovýsvaziluminátůseomlouvá zaopožděníapokalypsy. HRAČKY DNES BARBIE SE NECHALA ZMĚNIT NA KENA Nejpopulárnější panenka na světě prošla coming outem a přiznala, že je transgender.= < ČiliChili 1 | 2018 Hluboce lidský příběh T Otyládýně bojuje se sebepřijetím.

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Doprava T Nízkonákladové leteckéspolečnosti znovusnižují ceny Nových úspor dosáhly aerolinie tím, že zavedly za- stávkové lety bez mezipřistání. Přibližně v okolí jed- notlivých destinací prostě vyhodí cestující z letadla a zaručují, že po dopadu nebudou dále než 200 kilo- metrů od cíle. Mezi služby za příplatek patří možnost vyhodit za cestujícím i zavazadla v intervalu kratším než 20 minut, případně padák.= < Rozjezd 8 Foto: Profimedia Manželství T Italka, kteráse oženilasamase sebou,požádalaorozvod. Výživa T Trend farmářských potravin se rozšiřuje Inspirovány farmářskými trhy s čer- stvými biopotravinami začínají čes- ké masokombináty zavádět farmářská jatka, kam si mohou zákazníci přijít sa- mi podříznout vlastní čerstvé telátko. Vznikají farmářské fast foody s rychlými farmářskými menu a v neposlední řadě farmářské slepičívelkochovy, kam může každý přijít vyhrabat si zpod slepičky v kle- ci farmářské vejce ve- likosti M. = < Bezpečnost T Policista dostal ocenění za rychlé řešení případů Policejní důstojník, který v opilos- ti naboural 24 aut, dostal pochvalu za rychlé vyřešení případu. Na mís- tě sepsal o všech 24 kolizích protoko- ly a obvinil majitele aut ze špatného parkování, které ohrozilo plynulost silničního provozu. Škodyna policis- tově autě bude po parkujících vymá- hat soud.= < Těsně T Lidé, kteří stále poslouchají cédéčka, byli úředně prohlášeni za Homo habilis.

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Objevujte spolu s dětmi svět hrou na tabletu a mimo něj Aplikace EDA PLAY pomáhají poznávat svět dětem se specifickými potřebami a zabaví i zdravé děti. Tyto interaktivní hry vyvíjí nezisková organizace EDA, která se věnuje rozvoji dovedností dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. V tabletu můžete mít aplikaci a herní úkoly použít jako inspiraci pro hru mimo tablet. Můžete si vyrobit vlastní hračky nebo zabavit děti zapojením do vaření a pečení. Zdarma si můžete instalovat aplikaci EDA PLAY TOBY a na www.edaplay.cz/aktivity stáhnout pracovní listy. Děti potěší omalovánky, vystřihovánky nebo úkoly s bludištěm a spojováním shodných obrázků. Aplikace EDA PLAY PAULI je příběh dne holčičky, kterou děti ráno probudí a prožijí s ní celý den. Při plnění úkolů v aplikaci jí děti uvaří kaši k snídani a pomohou postavit z kostek věž. Hru na tabletu můžete doplnit skutečnými barevnými kostkami a procvičovat jemnou motoriku nejen plněním úkolů v tabletu, ale také mimo něj. V aplikaci EDA PLAY ELIS děti objevují, co zajímavého se skrývá za dveřmi, za kterými najdou krokodýla nebo kamaráda Davida, kterému pomohou vyčistit brýle, oholí dědův plnovous a společně s holčičkou Elis upečou dort. Až budete mít dort upečený v aplikaci, zapojte děti do pečení skutečného dortu. To bude dobrota! Používáním a nákupem aplikací z rodiny EDA PLAY podporujete činnost neziskové organizace EDA. www.eda.cz www.edaplay.cz

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

1 Foto: Google Maps Šikmávěž,Pisa Žižkovskývysílač,Praha BigBen,Londýn Eiffelovavěž,Paříž 2 3 4 CNTower,Toronto Petřínskározhledna,Praha SkyTree,Tokio 5 6 7 Daliborka,Praha Ještěd,Liberec Fernsehturm,Berlín 8 9 10 TOP 10 ...věží svrchu Rozjezd 10

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Chcete samolepky? Chcete je až do schránkyspolu s celým časopisem? Abyste si zařídili předplatné na rok, pošlete SMSku ve tvaru CILI ROK JMENO PRIJMENI ULICE CP MESTO PSC (třeba: CILI ROK JIRI NOVAK KRATKA 16 PRAHA 19000) na číslo 90211. A pak už jen slovy ANO CILI odkývněte žádost o potvrzení, která vám obratem přijde. Hotovo, hned příští číslo za vámi dorazí samo na požadovanou adresu. Objednejte si ČILICHILI až domů jen za 25 Kč měsíčně a ke každému číslu dostanete navíc originální samolepky. Tyhle jsme například rozdávali k tomuhle vydání. Apozor, nemusíte být ani zákazník Vodafonu. www.cilichili.cz/predplatne

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Téma 12

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Spolubydlení je něco, co si vyzkoušela většina z nás. Aspoň tedy v nějaké formě, kterých je, mimochodem, spousta. Krátkodobě bydlení sdílíme na táborech, školeních a sou- středěních, dlouhodobě na internátech, kolejích a privá- tech. V dospělosti se mačkáme v kasárnách, klášterech, squatech, ubytovnách, hostelech a někteří z nás ve věze- ních. Ke stáří se zase začneme uchylovat do pečovatel- ských domů a důchodcovských komunit. Dalo by se vlastně říct, že spolubydlení je něco, co nás provází po velkou část našich životů, a že léta, která prožijeme v osamocení svých bytů, jsou víceméně výjimkou z pravidla. Dobrá, to možná přeháníme, ale dost možná se situace zanedlouho změní. Lidé spolu totiž sdílí domácnost čím dál častěji a nejde v žádném případě jen o studenty nebo důchodce. Z mileniálních mamánků parazitujících na rodičích už je trochu unavené klišé. Ale lidé, co sdílí byt? To je, přátelé, regulérní fenomén. Text: Jiří Holubec Foto: Profimedia, Michael Kratochvíl Ilustrace: Karolína Slováková › ČiliChili 1 | 2018 Spo- lu- byd- lící

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Postadolescenti Důvodů pro takový velký nárůst je spousta. Jedním z hlavních je trend odkládat závažné životní kroky, jako je založení rodiny a rození dětí, na čím dál vyšší věk. Je tak rozšířený, že pro něj sociologové vytvořili zvláštní výraz „postadolescence“. Postadolescent nežije s rodiči, ale nezaložil ještě rodinu, pracuje, ale daleko více si váží svého volného času a okruhu přátel. Stále vyšší počet přísluš- níků téhle skupiny si sociologové vysvětlují tím, že vyrůstáme v daleko nejistějším pro- středí, než ve kterém vyrůstali naši rodiče. V jejich případě bylo normální ve dvaceti se oženit či vdát, založit rodinu a usadit se na zbytek života v jednom zaměstnání. Dnes ale založení rodiny a koupě bytu znamená, že si na trhu práce pohoršíme, protože přestaneme splňo- vat ideál mladého, flexibilního člověka bez závazků. Dnešní mladí lidé sice mají nekonečně více možností, kam svůj život nasměrovat, ale zároveň i daleko menší jistotu, že se o ně někdo postará, když ho nasměrují špatně. Trend prodlužování mládí není samo- zřejmě jediným důvodem, proč se spolu- bydlení množí. Má na něj velký vliv nárůst sdílené ekonomiky, která nabourala tradiční představu o tom, že je potřeba něco vlast- nit, abychom si to mohli užívat. Sociální sítě umožnily vznik a udržování malých komu- nit, které se ve formě spolubydlení vlastně jen překlopí do reálného světa. Ve světě má navíc spolubydlení dlouhou tradici. Napří- klad v Německu a Anglii nebo v USA fun- gují komunity spolubydlících už od 60. let. Původně to byly sociální experimenty, které se snažily najít radikální alternativu tradiční rodiny. Chtěly odstranit z vedoucí pozice autoritářského otce, založit vzájemné vztahy na jiném základě než na principu „já vydělá- vám a ty budeš poslouchat“. V Německu bylo v 70. letech těchto komunit tolik, že se pro ně dokonce vžila zkratka WG (Wohngemein- schaft nebo Wohnkollektiv). Když radikální generace dospívaly, začal se ze společného bydlení vytrácet sociálně protestní a ideolo- gický náboj. WG sice fungují dodnes a proti establishmentu se pořád tak trochu vymezují, ale ke spolubydlení je spíš táhne touha byd- let v atraktivní lokalitě a nemuset kvůli tomu prodávat orgány na černém trhu. Dělba nájmů Nájmy rostou, rostou rychle, všude a růst budou i nadále. Průměrná evropská rodina utratí za bydlení kolem čtvrtiny příjmů, což ještě nezní tak zle. Údaje o cenách bydlení ve velkých městech jsou ale o dost děsivější. Třeba v Německu a ve Francii zaplatí nájemce za třípokojový byt v centru 67% průměrného ezi lety 2005 a 2015 vzrostl počet dospělých spolubydlících v USA o neuvěřitelných 39%. ve společných domácnostech tam dnes žije skoro třetina lidí ve věku 18–31 let, zatímco v roce 1968 to bylo pouhých 6%. Velmi podobné je to i v Evropě. Třeba v Anglii se za posledních šest let zvýšil počet čtyřicátníků sdílejících jeden byt o skoro 200%, počet padesátníků o 300%. Bydlel jsem jeden čas s div- ným párem. On studoval nějaké bojové sporty a občas mě znenadání napadl. Taky mám podezření, že naváděl svou partnerku, aby se mnou flirto- vala, aby měl záminku mě zbít. Téma 14

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

chytré statistiky z espolubydleni.cz příjmu – a to jsou na tom ještě zdaleka nejlépe. Ve Velké Británii vyšplhají náklady na 84%, v Itálii na 85% a v Česku na 101%. Hůře jsou na tom jen Slováci a Rumuni se 120%. Skupi- nou, která se s tímto nepoměrem potýká nej- více, jsou samozřejmě mladí lidé. Generace, která nastupovala do práce během finanční krize (a vlastně i po ní), byla nucena spokojit se s nižšími platy než jejich předchůdci a na nájmy ve velkých městech a jejich atraktivních čtvr- tích její příslušníci zkrátka nemají. Jedna z mála možností, jak to obejít, je právě spolubydlení. Kde společný byt můj V našich končinách máme se spolubydlením daleko méně zkušeností než ve zbytku Evropy (což je možná jeden z důvodů, proč tak sve- řepě nenávidíme squatting). Za socialismu u nás takřka neexistovalo, protože nebylo legální pronajímat byt a lidé se ve dvaceti letech brali a zakládali rodiny. Dnes jsme se se zbytkem světa v podstatě srovnali, hlavně proto, že naše příjmy přestávají stíhat cenové nároky života v metropolích. Podle našeho nej- většího serveru zaměřeného na inzerci spolu- bydlících eSpolubydlení.cz se 56% sdílených domácností vyskytuje v Praze a Brně a dalších 40 % v krajských městech. Nájmy v těchto měs- tech za poslední rok až na výjimky dramaticky rostly (v Praze o 10%, v Jihlavě a Českých Budějovicích o 17% a v Olomouci dokonce o 20 %), zatímco platy takový vysoký skok roz- hodně nečeká. Zdá se, že pro mileniály, kteří vidí smysl života v usrkávání latte v intelektuálních kavár- nách hip čtvrtí, bude spolubydlení čím dál čas- tějším řešením, jak překlenout propast mezi příjmy a náklady na bydlení. Ze spolubydlení se díky tomu už dnes stává regulérní životní etapa a dost možná se z ní vyklube i nějaká nová forma rodiny. Sociologové koneckonců už od 90. let operují s termínem „zvolená rodina“. Ta se neskládá z pokrevních příbuz- ných, ale ze skupiny přátel, bývalých a sou- časných partnerů, kteří si navzájem poskytují podporu, projevují náklonnost a lásku. Zvo- lená rodina spolubydlících to prostě jen dotáhne na vyšší level v tom, že spolu budou sdílet byt nebo dům. Když to vezmete kolem a kolem, tak spolubydlící vlastně váš životní partner je. Akorát se k sobě nastěhujete hned první den a konflikty nemůžete zažehnat usmi- řovacím sexem. Podíl měst na spolubydlení Praha a brno krajská města okresní města nejvíce nabídek na spolubydlení Panelák Cihlový dům Rodinný dům spolubydlení podle velikosti bytu 1 + 1 (kk) 4 + 1 (kk) 70% 12% 18% stáří spolubydlících 18–29 let 3 + 1 (kk) 30–39 let 39+ let srpen–září největší zájem o spolubydlení › 12% 14% 4 14% 14% 4 4 4 4 14% 4 4 26% % % 6% 6 6 26% 6 26% % % % % 6% % % 6 6 6 26% % % 6 6 8% 8% 8% 8% 40% % % 0 40% 40% 0 40% % % % % % % 0% % % 0 0 0 0 0 40 0 40% 0 0 40% % % % % 0% 0 0 0 0 45% 45 45 45 40% % 0 0% % 0 0 0% % 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 15% 15 15 15 56% 56% 56% 56% 40% 40% 40% 40% 4% 4% 4% 4% ČiliChili 1 | 2018 15 2 + 1 (kk) 5 + 1 (kk)

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Mezigenerační spolubydlení Se společným bydlením seniorů a mladých lidí experimentuje řada projektů. Třeba nizozemský pečovatelský dům Humani- tas nabízí už od roku 2012 část ubytovacích kapacit studentům, kteří zde mohou bydlet zdarma, ale musí minimálně 30 hodin měsíčně věnovat dobrovolnické práci se seniory. Koncept se osvěd- čil a přejaly ho dva další pečovatelské domy, podobné programy fungují i ve Francii a v USA. V Rakousku zase velmi dobře funguje cohousingová komunita Lebensraum, ve které spolu žijí penzisti s matkami-samoživitelkami. Důchodcovské komunity Nejvíce seniorských komunit funguje v USA, kde se do takzvaných „gated retirement communities“ stěhují lidé na stáří běžně. Areály mají vrátnici s ostrahou, každý člen bydlí v samostatném domě a všichni sdílejí společné centrum, kde je restaurace, spor- toviště, bazén, sál pro kulturu a také stálá lékařská ordinace, rehabilitace a další služby. U nás vznikla komunita spolubydlících seni- orů ve vesnici Brod nad Dyjí. Tvoří ji malé bezbariérové nízkoenergetické domečky s dispozicemi od garsonky po třípokojový byt, které sdílí venkovní park a záhumenky. V areálu je neustále přítomna hospodyně a správce, který funguje jako „taxikář“ a vozí v případě potřeby obyvatele k lékaři nebo na nákupy. Nedaleký hotel vaří pro zdejší komunitu meníčka. Jelikož jde o nejteplejší místo v republice a nedaleko leží vyhlášená rybářská oblast Mušovských jezer, je o byd- lení velký zájem a pravděpodobně bude růst. Komunitní bydlení pro důchodce v arizonském Sun City vypadá impozantně. Téma 16 když spolu žijou dědové Může se zdát, že spolubydlení je doménou stu- dentů a mladších ročníků obecně. Ale není to pravda. Ve světě existuje hned několik modelů spolubydlení, které se týká všech generací. A některé se začínají prosazovat i u nás.

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Baugruppe Baugruppe je cohousing v jednom domě, který si jeho obyvatelé navrhli a postavili tak, aby vyhovoval jejich představám a potře- bám. Výhodou je finanční úspora, která je v porovnání s vlastním bytem až třetinová, a také fakt, že se komunita spolubydlících na všem podílí. Od hledání místa na stavbu přes zpracování projektu až po samotné byd- lení. Většinou také bývají v přibližně stejném věku a mají přibližně stejně staré děti, takže se jejich spolužití samovolně rozrůstá o další generace. První baugruppy začaly vznikat v 60. letech ve Skandinávii, kde se experi- mentovalo s domy s malými byty sdílejícími kuchyně, společenské prostory a výchovu dětí. V 90. letech se rozrostly do dalších států Evropy a USA a fungovaly hlavně v ekologic- kých komunitách. V současnosti funguje nej- více baugrupp v Německu a v Dánsku, kde tímto způsobem žijí asi 3% obyvatel a spolu- bydlící projekty tvoří až desetinu novostaveb. U nás už v roce 1999 vznikl podobný projekt v Hostivici, kde parta absolventů architektury sdružená kolem Ivo Slamjáka postavila dva bytové domy s malými startovními garson- kami. V současnosti se ve stejné obci plánuje výstavba společného domu komunity kolem architektonické kanceláře baugruppe.cz. Další by mohly vyrůst v Brně a Žďáru nad Sázavou, kde pro ně chce radnice vyčlenit část rozvojového území. Ekologický cohousingový projekt v britském Springhillu je založený na soužití s přírodou. Gigabyt Experiment občanského sdružení Ramus, které se zabývá zlepšováním pod- mínek pro lidi s fyzickým postižením. Na podzim 2016 si v centru Prahy pro- najali čtyřpokojový byt, který spolu obývají lidé s postižením i bez něj. Stálých obyvatel tu žije šest, dvě místa jsou vyhrazená hendikepovaným lidem, kteří si takové spolubydlení chtějí vyzkoušet. Řád bytu je zařízený tak, aby byl od šesté večerní do osmé ranní k dispozici aspoň jeden ze spolubydlících, který může zafungovat jako asistent. Jinak to zde běží jako v úplně normálním spolubydli- cím bytě. Na nájem se skládají všichni, všichni se i dělí o domácí práce, vaření, pořádají se společné akce, víkendové výlety i výlety do hospody. Cohousing Cohousing je forma spolubydlení, ve kterém spolu funguje několik rodin. Každá bydlí ve svém domě, sdílejí společné prostory a sta- rají se o ně, pomáhají si s hlídáním dětí, péčí o seniory, pořádají společné akce. Hodně jich je k nalezení ve Skandinávii, Nizozem- sku a Německu. U nás se zatím cohousing příliš neujal a funguje tak jen několik komunit. Například 9 pramenů ve Starém Jičíně, Těšíkovská Bydlina u Olomouce nebo Kmen v Říčanech u Prahy. Jeden čas jsem žil se spolubydlícím, který byl posedlý druhou světovou válkou a nacistickým Německem. Před spaním si četl Mein Kampf a jeho spolužáci tvrdili, že ve škole na záchodech maluje švabachem rasistické nápisy. Jo, a taky sbíral nože. › ČiliChili 1 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Jak jste ke spolubydlení přišel? Bylo to v době, kdy jsem se rozváděl a musel jsem prodat byt, ve kterém jsme žili. Posled- ních pár měsíců jsem v něm bydlel s kama- rádem, který se taky rozcházel, takže jsme se pak nastěhovali spolu na privát. Litoval jste toho někdy? Z počátku ne. Připadalo mi super zbavit se spousty věcí, užívat si svobody a připadat si zase jako student. Problémy nastaly, až když se kamarád odstěhoval a já si hledal náhradu. Kde a jak jste hledal? Dal jsem si inzerát na byty.cz a ještě k tomu na espolubydlení.cz. Během pár dnů jsem měl dvacet odpovědí, protože to byl hezký byt ve vilové čtvrti se zahradou. Z těch dvaceti odpovědí jsem ale polovinu okamžitě vyřa- dil. Psali třeba lidi, co smlouvali o ceně, asi čekali, že jejich bydlení budu dotovat ze svého či co. Nebo se ptali, jestli nevadí, že mají tři psy. Jiný zase k odpovědi přiložil pět svých fotek v plavkách z dovolené, ať prý vidím, jak vypadá. Ty aspoň trochu normální jsem pozval na návštěvu, na kterou se polovina z nich nedostavila. Z těch zbývajících jsem zase musel vyřazovat. Jeden mi třeba ozná- mil, že jestli tu má bydlet, tak chce můj pokoj. Další se ptal, jestli je k dispozici víc parkova- cích míst, že vozí z Německa auťáky a potře- buje někde postavit nákladní návěs. Třetí byl kuchař v hotelu a byl zklamaný, že nemáme mrazák. Potřeboval někde skladovat maso, které kradl v práci. Prostě hromada podivínů. Vybral jste někoho? Bydlel jsem během asi tří let se čtyřmi lidmi. První byl fajn kluk, někde ze severu Čech, ale měl hrozné kamarády. Ti za ním jednou za čtr- náct dní přijeli na víkend. V pátek odpoledne přijeli, vybalili kořalku a piko a táhli mejdan do neděle do večera. Takže jsem to musel ukončit, protože domácí to nedával a já taky ne. Další se zdál taky v pohodě, bydleli jsme spolu skoro dva roky a společně jsme se stěhovali do velkého bytu přímo v centru Prahy ke dvěma holkám. Jedna z nich, maji- telka bytu, právě prodala firmu a procházela duchovní obrodou. Rozhodla se, že ji peníze nezajímají, bude cestovat po světě a že u ní můžeme bydlet jen za pár stovek na inkaso. To zní dobře, ne? Jo. Jenže ona se po  dvou měsících vrátila, z  odhod- lání žít prostým, duchovním životem nezbylo nic. Nej- dřív mě vystěhovala z pokoje do kamr- líku u vchodu. Pak začala zvedat nájem. Vyhodila uklízečku, kterou jsme si platili, a rozhodla, že peníze budeme dávat jí a ona bude uklízet. Což nedělala, ale peníze si brala. Do toho se při- daly problémy s tím mým spolubydlícím, který přestal platit nájem a občas se třeba týden neukázal. Když jsme ho pak jednou odchytili mezi dveřmi, tak tvrdil, že je psychicky na dně, protože se mu zabil bratr v autě. Po dvou měsících jsme zjistili, že sice bratra má, ale že je živ a zdráv a že si jeho smrt vymyslel, protože nechtěl platit nájemné. To už zní hůř. Vážně nepřeháním, když řeknu, že jsem začal mít z bydlení deprese. Nebavili jsme se, všichni jsme bývali zavření u sebe v poko- jích, já chodil domů pozdě v noci, abych se s nikým nemusel vídat. Komunikovali jsme přes takové ty pasivně agresivní vzkazy na samolepkách na ledničce. Jeden třeba zněl: „Až zase budeš vařit, tak prosím vyvět- rej, ať ty smrady nemusím čuchat.“ Nebo: „Nevím, kdo se mi o víkendu válel v posteli. Mám na ní hnusné fleky.“ To ale neznamená, že by to takhle mělo být pokaždé, ne? Asi ne, ale je naivní si představovat, že ve spo- lubydlení to funguje jako v Přátelích. Pokud nevyhrajete loterii a netrefíte na dokonalé spolubydlící, tak budete sdílet své nejužší soukromí s lidmi, které minimálně zpo- čátku moc neznáte. A jsou to nejspíš lidi, kteří si z nějakého důvodu nemůžou dovo- lit žít sami. Mají problémy s penězi. Řeší roz- padlé vztahy, osobní problémy. Chtějí bydlet v populární čtvrti, kde jsou drahé nájmy, aby to měli blízko domů z kalby. O spolubydlení jsem slyšel skvělé historky, ale daleko víc jich je dost děsných a sám jsem jich hodně zažil na vlastní kůži. Takže spolubydlení nedoporučujete? Myslím si, že je to způsob života, který vyho- vuje lidem, jimž je spousta věcí jedno. Pro stu- denta a člověka na začátku dospělého života je to ideální. Ve čtyřiceti letech by člověk asi měl mít nějaké své soukromí a nepodávat si ráno dveře na záchod s třemi cizími lidmi a hádat se s nimi, kdo vypil mlíko do kafe. Alan hrdlička si spolubydlením prošel před pár lety a rozhodně by ho jako životní styl nedoporučoval. Můj spolubydlící nám tvrdil, že se mu zabil bratr v autě. Po dvou měsících jsme zjistili, že bratra sice má, ale že si jeho smrt vymyslel, aby nemusel platit nájem. Téma 18 Ze spolubydlení jsem měl depky

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

19

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

David Grudl je úspěšný programátor, publicista a sociálněsíťový živel. Před časem se rozhodl, že se odstěhuje ze svého vlastního bytu do pronájmu, který sdílí se dvěma spolubydlícími. Děsím se, že to jednou skončí Téma 20

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Jak jste ke spolubydlení přišel? Než jsem spolubydlení vyzkoušel, tak jsem si absolutně nedokázal představit, že bych s někým sdílel byt. Žil jsem sám v krásném velkém bytě, extrémně mi vyhovovalo, že v něm nikdo jiný není, že se na nikoho nemusím ohlížet. Pak jsem se ale rozhodl, že už nechci bydlet ve Stodůlkách a že bych chtěl někam blíž k  centru. Kamarád mi nabídl, že se můžu na pár měsíců nastěho- vat k němu, ale že v tom bytě žijí ještě dva spolubydlící. Moje reakce byla: „V 35 letech máš dva spolubydlící? Nejsi divnej?“ Takže jste do toho nešel? Naši diskusi o tom, jestli je sdílení bytu v našem věku normální, nebo ne, poslouchala kama- rádka a najednou mi říká: „Hele, od nás z bytu teď odchází jedna holka a děláme konkurs na spolubydlícího. Nechceš to zkusit?“ A mně to začalo vrtat hlavou. Uvědomil jsem si, že mě osamělé bydlení už vlastně úplně nebaví. Litoval jste toho někdy? Ani na okamžik. Vážně? Přece se občas člověku může zastesk- nout po tom, jak chodil po bytě v trenýrkách. No, to já pořád dělám, protože pracuju z domu a holky chodí do práce. Ale jo, jsou okamžiky, kdy ke mně třeba přijde nějaká pří- telkyně a já se snažím si vzpomenout, jestli jsme v bytě sami, nebo jestli se máme kro- tit. Na spolubydlení dospělých lidí je fajn, že každý má nějaký svůj společenský život. Není to tak, že bychom věčně byli v bytě tři. Máte se spolubydlením zkušenosti i z dřívějška? Z kolejí nebo privátu? Mám, na vejšce jsem bydlel na privátu, kde to bylo podstatně horší. Spali jsme tři v jednom pokoji. Bratránek, který s námi bydlel, si tam přivedl slečnu. Svou první slečnu. No a my jsme předstírali, že tvrdě spíme, abychom mu to nepokazili, a hrozně jsme mu fandili, ať se to povede. Zásadní rozdíl je v tom, že tehdy to byla nutnost a dnes je to volba. Jsou mezi spolubydlením z nutnosti a spo- lubydlením dobrovolným nějaké paralely? U obojího je důležité si na rovinu a v klidu říkat věci, co vám vadí, a nedělat věci, které vadí zase těm druhým. Prostě být normální a ohleduplný. U obou taky záleží na tom, s kým bydlíte. Zažil jsem spolubydlícího, se kterým jsme měli velké problémy – a něco takového dokáže úplně otrávit život. Na život s nepříjemným člověkem si nezvyknete. Jak rychle si člověk zvykne na život s fajn lidmi? Mně to trvalo asi měsíc. Nastěhoval jsem se v listopadu, pak byly Vánoce, a když jsme se druhého ledna sešli, tak už jsem se cítil jako doma. Do té doby jsem se v bytě cítil pořád jako na návštěvě. Dokonce jsem si i zubní kar- táček bral zpátky do pokoje. Co je na spoluby- dlení nejlepší? Společenský život. Kolikrát přijdu domů a  doma probíhá párty. A ne takové ty obvyklé mejdany, jako že se pozvou kámoši a jen se sedí, kecá nebo třeba kouká na filmy. U nás se hrají společenské hry, navíc na ně chodí lidi, které mnohdy neznám, a hodně často holky. Hezký. Prostě samá pozitiva. Co na to říkají vaši známí? Je jim to trochu divné, stejně jako to bývalo divné mně. Většinou mám tendenci je ujišťo- vat, že jsem fakt v pohodě, že jsem nezkra- choval. Že spolubydlení není životní nutnost, ale moje volba. Nedávno za mnou přijel na návštěvu kamarád, který žije a pracuje na Ukrajině. Sedíme, já mu vykládám, že je všechno ok, a úplně jasně na něm vidím, že mi nevěří ani slovo. Po dvou dnech, když odjíž- děl, tak se s námi všemi objímal a pořád opa- koval, jak mi to bydlení hrozně závidí a že už chápe, co na tom mám, a jak se netěší do Kyjeva do svého prázdného bytu. Co říkají vaše známosti na to, že sdí- líte byt se dvěma dámami? Moje bývalá přítelkyně to nesla velmi těžce, i když paradoxně sama taky bydlela se spolu- bydlícím. Teď mě napadá, že díky tomu, jak si spokojeně žiju, tak ani nemám potřebu si hle- dat přítelkyni. Třeba nedávno jsem se s jed- nou slečnou vrátil domů z párty, a asi dost pozdě, protože jsme v kuchyni potkali Verču, která zrovna vstávala. Tak ji zveme, ať si s námi dá panáka, když je sobota. A ona na to, že super, ale že není sobota, ale čtvrtek, takže si panáka nedá, ale že nám udělá snídani. Kde bych takovou druhou našel? Rozmáhá se tenhle styl bydlení? Nedávno jsem se bavil s Ondřejem Austem, co dělá Médiář. Taky začal spolubydlet a taky si to hrozně chválí. Další kamarád se rozvedl a okamžitě si našel spolubydlící, aby na to nemusel myslet a měl kolem sebe neustále kamarády. Osobně bych si tipnul, že tako- vých domácností bude přibývat, protože to zapadá do současného životního stylu. Lidé se později berou, mají později děti, chtějí si déle užívat svobody. Spolubydlení je pro takový životní styl ideální, nehledě k tomu, že lidem šetří peníze a můžou díky sdílení nákladů bydlet ve čtvrtích, kde by sami nájem bytu neutáhli. Já třeba peníze řešit nemusím, ale stejně je fajn, že když jedu na dovolenou, tak nemusím myslet na to, že kromě ní pla- tím ještě prázdný byt v Praze. Není to jen snaha prodloužit si mládí? Spíš bych řekl, že jsou lidé, kteří si mládí chtějí prodloužit, a spolubydlení díky tomu najdou. A proč by vlastně ne? Přece není nic špatného na tom, že si někdo chce užívat. Ze zkušenosti vím, že takový způsob života neznamená jen večírky a odsouvání zásadních životních roz- hodnutí. Patří k němu i chuť něco sdílet, potká- vat lidi a něco jim dávat. Jeden kamarád ze stejného důvodu nabízí spolujízdu přes Bla- BlaCars, ačkoli peníze na benzín nepotřebuje a příspěvek si ani nebere. Dělá to jen proto, že ho baví mít kolem sebe lidi. Ti lidi zase ocení, že pro ně přijede Lexus za tři miliony. V čem vás spolubydlení nejvíce změnilo? Když se přestěhuju z bytu, který mám sám pro sebe, do jednoho pokoje, tak se logicky musím zbavit nějakých věcí, protože se mi tam prostě nevejdou. Když jsem se stěhoval, tak jsem jimi zarovnal mamince sklep. Většinu z těch věcí jsem už rok nepotřeboval, a to si pak člověk uvědomí, kolika zbytečnostmi se obklopuje. Snažím se být minimalista. Přemýšlíte někdy, co budete dělat, až tahle fáze vašeho života skončí? Mě to popravdě řečeno děsí, ale samozřejmě chápu, že to jednou nastane. Asi bych byl rád, aby to dopadlo jako v Přátelích. Ti se rozešli až ve chvíli, kdy každý z nich měl někoho nebo něco, co jim ten společný vztah nahradilo. < Jednou jsme se se spolubydlící pohádali. Druhý den jsem ji přistihl, jak mi na jídlo v ledničce stříká čistič na okna. ČiliChili 1 | 2018 21

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Tyhle lidi znáte opravdu intimně. oni vás ne, ale vy je jo. málokdo je člověku bližší než televizní spolubydlící. ti, co s vámi sdílí telku Pro scenáristy sitkomů není vděčnějšího prostředí než byt, který spolu sdílí nesourodí jedinci. Většina děje se odehrává v jedné místnosti, čímž se šetří rozpočet, všichni protagonisti jsou hezky pohromadě a kvůli jejich povahovým rozdílům mezi nimi vznikají třecí plochy, čímž vzniká humor. Není divu, že dějiny televizní zábavy se spolubydlícími přímo hemží. The Odd Couple/ Podivný pár (1970–1975) Praotec sitkomů o spolubydlících, ve kterém spolu bydlí dva rozvedení pánové v malém bytě na Manhattanu. Původně to byla diva- delní hra, pak film, následně seriál, kreslený seriál, obnovený seriál a předloni se začala vysílat další obnovená verze, kde dva rozve- dené páprdy hrají Matthew „Chandler“ Perry a Thomas Lennon. FRIENDS/ Přátelé (1994–2004) Monika, Phoebe, Rachel, Ross, Chandler a Joey žijí ve dvou sousedících bytech na Man- hattanu. Phoebe je ovšem psychopat, Monika je obsesivně kompulzivní, Rachel rozmazlená, Chandler traumatizovaný svým transvestitním otcem a Joey je sexuální predátor. Jediný nor- mální člověk je Ross, pročež se mu všichni posmívají. How I Met Your Mother/ Jak jsem poznal vaši matku (2005–2014) Ted vypráví svým dětem příběh, jak žil v jed- nom bytě s Marshallem a Lily, tajně miloval kamarádku Robin a byl terorizován psycho- patickým sexuálním predátorem Barneym. Pak jednoho dne potkal jejich matku. 2 Broke Girls/ 2 $ocky (2011–2017) Max, která byla chudá odjakživa, bydlí v jednom bytě s Caroline, která je chudá od chvíle, kdy její tatínek přišel o majlant na burze. Téma 22

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Three\'s a Company (1977–1984) Jack se nastěhuje ke dvěma kamarádkám Janet a Chrissy a kvůli prudérnímu domá- címu musí předstírat, že je gay. To vede k řadě humorných situací, protože až donedávna museli být televizní gayové legrační, abychom se jich nebáli. Will and Grace/ Will a Grace (1998–2006) Will spolubydlí s návrhářkou Grace. Je gay, ale už není v roli humorné postavičky, což seriálu vyneslo pověst progresivní zábavy. Tu mu zároveň kazila humorná postavička Jacka, snůška všech gay stereotypů, že to ani není vtipné. Letos byl seriál obnoven. Two And a Half Men/ Dva a půl chlapa (2003–2015) Rozvedený patlal Alan se nastěhuje ke svému staršímu, bohatšímu, hezčímu a úspěšněj- šímu bratrovi. O víkendech společně vycho- vávají Alanova syna Jakea. The Big Bang Theory/ Teorie velkého třesku (2007–dodnes) Experimentální fyzik Leonard bydlí v jednom bytě s teoretickým fyzikem a sociopatem Shel- donem. Naproti přes chodbu se přistěhuje sexy sousedka Penny. Byli jednou dva písaři (1972–1973) Klasika natočená podle románu Gustava Flauberta. Dva čerství penzisté Bouvard a Pécuchet se spolu odstěhují z Paříže na ven- kovskou usedlost, kde se oddávají vědám a umění. Chalupáři (1975) Upjatého kontrolora Evžena Humla jeho děti odsunou z Prahy na venkov, kde se nastěhuje do chalupy. V té ovšem pořád bydlí Bohuš Císař, který je tu na dožití. It\'s Always Sunny In Philadelphia (2005–dodnes) Brutálně vtipný seriál o partičce provozující irský bar ve Filadelfii. Denis je narcisistní soci- opat a bydlí v bytě s Macem, který chce být tvrďák, ale je asi gay. Frank je milionář a Deni- sův otec, ale bydlí v jednom pokoji s trochu slaboduchým Charliem. Dee je Denisova ses- tra, bydlí sice sama, ale stěhují se k ní prů- běžně ti členové party, které zrovna postihla nějaká katastrofa. Můj spolubydlící pocházel z bohaté rodiny a určité životní nutnosti tím pádem ignoroval. Třeba si odmítal prát špinavé oblečení. Dával ho všechno do pytlů, a když za ním přijela maminka na návštěvu, tak pytle vyhodil a nechal si od ní koupit všechno nové. › ČiliChili 1 | 2018 23

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Atlas divných spolubydlících Ano, my víme, že vaši spolubydlící jsou andělé, co vám ráno přinesou snídani do postele, platí za vás nájem a na narozeniny vám uspořádají v bytě koncert Richarda Krajča. Jenže všichni takové štěstí nemají a na privátech se to hemží všelijakou cháskou. Dlouho jsem pátral, proč se nám tak často ztrácí z kredence sklenice. Když jsem jednoho dne uklízel a rozhodl se vysmejčit i u spolubydlícího v pokoji, našel jsem jednu sklenici pod jeho postelí. Až po okraj naplněnou močí. Zloděj Člověk, který sdílení bytu chápe jako sdí- lení všeho. S  klidem vám sežere štrúdl od maminky, vypůjčí si pár stovek z peně- ženky, co máte schovanou ve stole, a bude bezostyšně flirtovat s kýmkoli, koho si do bytu přivedete. Výčitky ani výhrůžky nezabírají, jediná možnost je všechno zamknout nebo nosit s sebou. A doufat, že kleptománii zaměří na někoho jiného a přinese domů třeba hezký nový televizor. Slídil Byl otravný i v dobách předinternetových, kdy za vaší nepřítomnosti prolézal váš pokoj a zkoušel si vaše spodní prádlo. Dnes vám navíc přes sdílenou wifinu šmejdí v počítači a v historii prohlížeče zkoumá, jaké stránky jste sjížděli ve čtyři ráno, když jste přišli z mejdanu. Prase Člověk, který svou pouhou přítomností v bytě způsobuje nekontrolovatelný růst hub v kou- pelně, srsti v odtokovém kanálku sprchy a slizce nahnědlých skvrn všude jinde. Jeho pokoj je rodištěm lidstvu dosud neznámých substancí a plynů a nádoby ve vaší společné lednici by mohly být z fleku označeny jako biologická zbraň třetího stupně. Ti to dám pozdějc „Hele, tak zaplať nájem tentokrát ty a já ho zaplatím příště, ne? Jo, a mohl bys prosímtě koupit toaleťák a mejdlo? A kilčo bys mi půj- čil? Já příští tejden beru, tak ti to pak dám.“ Dramatik Jeho/její život je nekonečnou řadou pohrom a katastrof a vy jste jediný hromosvod a utěši- tel, kterému se může svěřit. A to si jako mys- líš, že si za to můžu sám/sama? Tak to ti fakt dík. To přesně potřebuju poslouchat, ty necit- livej hajzle! Pejskař Takový ten pocit, když vstáváte v pět ráno a berete cizího psa na procházku, protože by vám jinak zase načural do bot. Umělec Pustíte si ho do bytu s tím, že za ním budou chodit modelky. Ve skutečnosti to budou bledé bytosti neurčitého pohlaví, které budou do hluboké noci žvanit v kuchyni, hulit balené cigarety a krást vám jídlo z ledničky. Kromě toho se budete bát uklidit, abyste náhodou nezlikvidovali nějakou uměleckou instalaci. Vzkazopis Když jednoho dne nenajdete na ledničce nalepený pasivně agresivní vzkaz, jdete se potichoučku podívat, jestli váš spolubydlící náhodou nezemřel. Tichošlap Víte, že tu je. Když jste u sebe v pokoji, sly- šíte jeho opatrné našlapování v kuchyni. Občas ho dokonce zahlédnete, jak vypla- šeně mizí za dveřmi svého pokoje. Není to duch, protože i soužití s opravdovým duchem by vám přinášelo více lidské inter- akce. Opatrně se ohlédněte. Nestojí vám právě za zády? Téma 24

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

ČiliChili 1 | 2018 DJ Whooomp, whooomp, umc, umc. Normální lidi platí těžký love, aby ho slyšeli performo- vat. Umc, umc, whooomp, whooomp. Vy to máte zadarmo. Ve dne i v noci. Whooomp, whoooomp. Umc, Umc. Pařmen Mít v bytě sem tam večírek je fajn. Když se ale mezery mezi jednotlivými večírky zkra- cují a pařby se slévají do nekončícího alko- holového oparu, možná vás napadne, že jste radši měli jít přece jen bydlet do toho kamr- líku u sedmdesátileté tetičky, co vám doha- zovala maminka. Žrout Sorry, já ti to ale říkal. Nic v tý lednici nene- chávej, já všechno sežeru. Hulič Celkem milý týpek, ale žít s ním je silně aro- matická zkušenost a od chvíle, kdy přitáhl do svého pokoje tu divnou bednu, vám pode- zřele narostly účty za elektřinu. Obsesivní uklízeč Že s ním žijete, poznáte ve chvíli, kdy se při- stihnete, že snídáte nad dřezem i v práci a začíná vám vonět Domestos. Někdo, s kým to jiskří Je hrozně milej. Vždycky, když je vám mizerně, tak si udělá čas a vytáhne vás z chandry. A když přijde z fitka, tak úplně krááásně voní. Proč vám vlastně všichni tvrdí, že začínat si něco se spolubydlícím je cesta do pekel? Exhib Marně vzpomínáte, kdy jste naposled vkročili do kuchyně, abyste tam nenachytali naha- tého spolubydlu, jak v předklonu zkoumá obsah ledničky. Rovněž marně vzpomínáte, kdy jste naposled dostali chuť na vajíčka s klobáskou. Poustevník Je pořád doma. 365 dní v roce neopustí byt. Pozitivní je, že se většinou zdržuje u sebe v pokoji. A že to bývá většinou ajťák, takže aspoň funguje jako nonstop helpdesk. Proč nonstop? Protože JE FURT DOMA!!! × Hekal Jedinec, o jehož milostném životě víte tolik podrobností, že vás napadá, jestli náhodou nejedete v nějaké formě švédské trojky. Neustále do mě hučela, že nesnáší mou kočku a ať ji dám pryč. Když jsem podlehla, tak šla a přinesla domů dvě jiné. 25

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Čumenda 26

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Prádelny, bary, obchody, kavárny, obýváky– svítící televizní obrazovkyse zprávami plnými nemocí, terorismu aválek najdeteve Spojených státech doslova na každém kroku. Jakou silou vlastně znepokojivé zprávypůsobí na lidské podvědomí? ŽijíAmeričanévúzkosti, které nelze uniknout? Stírá kabelovka hranice mezi tím, co je imigrace, co terorismus a co třeba epidemie eboly?Tyhle otázkysi položil fotograf Michael P.Amatove své sérii Fear Culture, USA. Podle něj médiavyzdvihují znepokojivé novinkya zahlcují jimi své divákyvrutinním prostředí, ať už jde ovlastní domov, neboveřejně navštěvovaná místa. Neustále tak zasahují každodenní život lidí skrze zdánlivě neškodnou obrazovku. Podvědomě ovlivňují naše názorya rozhodnutí, což ale za „neškodné“ rozhodně považovat nemůžeme. Foto:MichaelP. Amato,www.michaelamatophoto.com STRACH, KAMSEPODÍVÁŠ ČiliChili 1 | 2018 27

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

STRACHZ„TĚCHDRUHÝCH“.STRACHZNEZNÁMA.STRACHZNEPŘÁTELNEBOHROZEB, KTERÉBYNÁMMOHLYVZÍTTO,COJEPRONÁSNEJCENNĚJŠÍ. Čumenda 28

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

ČiliChili 1 | 2018 29

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

pár témat, která se pak rozstříhají na různá místa, ale hotový sound- track připravený na nasazení do filmu. Často ta hudba byla úplně jiná, než co si přál režisér. Zněla v jiných časech, měla jiný charak- ter, rytmus, dávala filmu další rozměr. Nechal si to každý líbit? Nevím o případu, že by kdokoli Liškovi jeho vizi odmítl. Vím ale o pří- padech, kdy za to režiséři byli rádi. Stalo se to hned u jeho první zásadní práce, což byl Zemanův Vynález zkázy. Karel Zeman se prý při střihu filmu trápil. Liška mu přinesl hudbu a navrhl mu, že by věděl o způsobu, jak film přestříhat, zrychlit ho a s jeho hudbou ho sladit. Zeman, který byl tehdy vážený režisér, byl natolik moudrý, že ho poslechl. Vynález zkázy se díky tomu stal klasikou a nejexporto- vanějším československým filmem všech dob. Psal Liška i jinou hudbu než filmovou? Ne. Vždycky říkal, že „píše jen pod obrázky“. Byl ale výjimečný tím, že do žánru filmové hudby dokázal vstřebávat aktuální hudební dění kolem sebe. Když Kadár a Klos točili drama Obžalovaný, tak Liška přišel do studia, kam si objednal čtyři klavíristy, rozdal jim partitury, ale místo piana jim dal psací stroje. Při natáčení hudby pro Holubici vzal Vláči- lovi šálu, zapletl ji do strun piána a vyráběl tak unikátní zvuky. Pracoval se studiovými efekty, s ruchy, kousky dialogů, používal velké pěvecké sbory jako hudební nebo i rytmický nástroj. Podobné postupy v tutéž dobu používala světová hudební avantgarda, která u nás byla takřka neznámá. On si to „odžil“ ve svém oboru filmové hudby. Byl také jeden z prvních experimentátorů s elektronickou hudbou. Začal s ní pracovat na začátku 60. let, což bylo hodně brzy i ve svě- tovém měřítku. Některé zdroje uvádí, že dojížděl i do legendárního Polského experimentálního rozhlasového studia Eugeniusze Rud- nika ve Varšavě, které s elektronikou pracovalo už v 50. letech. Já si ale myslím, že většina jeho elektronické hudby vznikala u nás. > Proč o Liškovi víme tak málo? Proč ho neposloucháme a neučíme o něm ve školách? Důvodů bude asi víc. Ale největší roli hraje skutečnost, že u nás nebylo zvykem vydávat filmové soundtracky. Vzpomeňte si, jaká to byla sen- zace, když si Ondřej Soukup zařídil vydání hudby k Bony a klid. Panton vydal jen jednu kompilaci Zadáno pro film, což byl profil Filmového symfonického orchestru a Liška tam má asi tři skladby. Jeho hudbu tím pádem můžeme slyšet opravdu jen ve filmech. I hudba k oska- rovému snímku Obchod na korze vyšla v USA. Zachovala se někde v původní podobě? V archivech, na magneto- fonových studiových pásech? Při výrobě každého filmu se vyrábí zvlášť tři zvukové stopy: dialogy, ruchy a hudba. Těch hudebních se ale bohužel zachovalo naprosté minimum. Spousta zajímavé hudby je tím pádem nepoužitelná. Já jsem se třeba prokoukal všemi africkými cestopisy Hanzelky a Zik- munda, kteří z nějakého důvodu nenatočili v Africe autentickou hudbu, a Liška ji proto vytvářel ve studiu. Což je strašně zajímavé, protože on exotickou hudbu nestudoval, ale prostě si ji vymýšlel. Říkal jsem si, že na těch čtyřech dlouhých DVD přece musí být nějaký delší kus. Není. Je tam jen pětadvacet vteřin v titulcích a zbytek je utopený pod komentářem. Liška tvořil v období, kdy v české filmové hudbě působila spousta zajímavých autorů. Proč jste si vybral pro dokument právě jeho? Takhle – česká filmová hudba a skladatelé jako Luboš Fišer, Jiří Srnka, Svatopluk Havelka nebo William Bukový si zaslouží vlastní seriál. Liška je unikátní, protože jeho hudba přesahovala roli zvukového doprovodu. Pomáhala film dotvářet, dodávala do filmu něco navíc. Bavil jsem se o něm s Jurajem Herzem, který s ním tvořil. Vyprávěl mi, jak si s Liškou sedl režisér a vyprávěl mu, jak si hudbu předsta- vuje. On to s úsměvem odkýval, pak sbalil krabice s pásem, odnesl si to na svůj vlastní střihací pult a přinesl mu kompletní hudbu. Ne Mezi světovými znalci je Zdeněk Liška hvězda prvního řádu. Doma, tedyu nás, ale tohohle skladatele filmové hudbynezná skoro nikdo. Novinář Pavel Klusák se ho pokusil připomenoutve svém dokumentu „Hudba Zdeněk Liška“.Tak jsme si s ním o tomhle neuvěřitelném a úplně zapomenutém géniovi povídali. Text:JiříHolubec Foto:MichaelKratochvíl,YouTube,Profimedia Muž,kterýdalsyntezátor doOsadyhavranů 30 Pokec

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

31 ČiliChili 1 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

...HUDBAKFILMULIŠÁCI,MYŠÁCIAŠIBENIČÁKJEJEDNA ZNEJKRÁSNĚJŠÍCHLIŠKOVÝCHPRACÍVŮBEC.USCÉNY,KDE MLADÝJANKRAUSCVÁLÁNAKONI,SEVŽDYCKYROZBREČÍM. Jednak hudbu k multimediálnímu památníku inspirovanému českým Kinoautomatem, který šáh viděl na výstavě Expo 68, a potom takovou patetickou zatěžkanou symfonickou suitu k 2500. výročí Perské říše. Dozvěděl jste se díky dokumentu o Liškovi něco úplně nového? Ono se o něm vlastně moc neví. Neměl rád publicitu, za svého života dal jediný rozhovor nějakému slovenskému časopisu. Jediná mož- nost, jak se o něm něco dozvědět, je zpovídat tvůrce, se kterými pra- coval. Od nich jsem se dozvěděl, jaká osobnost to byla. Když mi Jan Švankmajer, jeden z nejznámějších a nejrespektovanějších filmařů, vypráví, že si netroufal Lišku požádat, aby mu složil hudbu. Že k němu měl celou dobu úctu a odstup, že si nedokázal ani představit, že by mu mohl něco vytknout nebo mu, nedejbože, vynadat. Není vlastně divné, že třeba Švankmajer je ve světě proslulý, kdežto o Liškovi se vlastně neví? Je a je to škoda. Když se o Liškovi bavím s lidmi ze zahraničí, tak se diví, proč není vydaná jeho kompletní diskografie. Je to typický, kultovní, polozapomenutý autor, jejichž objevování je teď v módě. Pracoval se známými tvůrci, je součástí české nové vlny. Pro vydava- tele by to vlastně ani nebyl nějaký velký risk. Pak se ale bavím s Andy Votelem z labelu Finders Keepers, který Lišku začal vydávat v Anglii, a on mi říká, že vydání jediné desky mu zabralo deset let vyjednávání. Neznám u nás nikoho, kdo by se do takové práce pustil. Takže si za to můžeme sami. Je otázka, jestli už není pozdě. Tím, jak se měnili vlastníci, privatizo- valy firmy a likvidovaly archivy, tak je obrovská část české hudební produkce navždy ztracená. Když se v 90. letech vydavatelství Zóna rozhodlo vydat alba věnovaná Vláčilovým filmům Údolí včel a Mar- keta Lazarová, tak producent Petr Soukup zjistil, že mu nezbývá než vydat kompletní zvukovou stopu. Nakonec je to ale dobře, pro- tože ta Liškova hudba funguje i v takovémto zvláštním propletenci s ruchy a dialogem. < V Praze tehdy působil člověk, který syntezátory stavěl, Liška k němu chodil, společně hledali a modulovali zvuky a vybíral si ty, které pak používal. Je hrozně zajímavé, že Liška používal elektronickou hudbu v úplně neočekávaných filmech. V Ikarii XB 1 je pochopitelná. On ale používal syntezátory i v Osadě havranů, ve filmu o pravěku, kde navíc z nějakého důvodu používal tak hluboké tóny, že je v tehdej- ších kinech nebylo možné slyšet. Pulzující elektronická hudba, místy snad až skoro techno, zní i v dětské animované pohádce Hermíny Týrlové Sněhulák. Vážně nevím, kdo jiný by si to dovolil. Složil i něco špatného? Koncem 70. let už byl unavený, potýkal se s cukrovkou a v hudbě se často opakoval. Navíc jak skládal pro takřka cokoli, tak se podí- lel na propagandistických dílech, jako byly seriály Nejmladší z rodu Hamrů, Muž na radnici nebo na válečné trilogii Otakara Vávry. Je to škoda, protože jeho hudby v těch seriálech a filmech není moc a skládání mu zabralo spoustu času. Opustil kvůli tomu třeba spolu- práci s Věrou Plívovou-Šimkovou. Přitom hudba k filmu Lišáci, Myšáci a Šibeničák je podle mě jedna z nejkrásnějších Liškových prací vůbec. U scény, kde mladý Jan Kraus cválá na koni, se vždycky rozbrečím. Práci na Páni kluci už ale nestíhal a doporučil místo sebe mladého Petra Hapku, který se díky ní proslavil. Jiná věc je, že často skládal dob- rou hudbu pro špatné filmy, a často právě tam jsem nacházel hrozně zajímavé věci. V polozapomenutých slovenských televizních filmech zní motivy z pravoslavných chorálů. V dost nekoukatelném filmu Dýmky hraje kapela Liškův jazz. Ve 30 případech majora Zemana je k nalezení obrovská spousta originálních hudebních motivů. Za nepří- liš povedenou ale považuji jeho práci pro íránského šáha. Je pravda, že složil kuvajtskou hymnu? Údajně skládal návrhy hymny pro asi tři blízkovýchodní státy. Nevím, jestli si ten jeho návrh Kuvajt vybral, mně jejich hymna zní jak od Jaro- slava Uhlíře. Pro Muhammada Rezá Šáha Pahlavího ale opravdu skládal. ZDENĚKLIŠKA(1922–1983) je nezapomenutelná postava, na kterou jsme úplně zapomněli. Složil hudbu ke 160 celovečerním filmům, stovkám kraťasů a dokumentů a dost možná i kuvajtskou hymnu. Byl průkopníkem elektronické hudby, ale nedal dopustit na dechovku. Deset let prožil ve vlaku, kterým dojížděl ze Zlína do Prahy a rozepisoval v něm partitury. Když ho nepozvali na karlovarský festival, stoupl si před hotel Pupp a na protest rozdával své milované chlebíčky. Byl tak oblíbený, že si dovolil vzkázat ministru kultury Galuškovi, ať si taky koupí v trafice notový papír a kreslí na něj tečky, když mu závidí vysoký plat. Film Hudba Zdeněk Liška natočil Pavel Klusák pro Českou televizi a je ke zhlédnutí v online archivu. 32 Pokec

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

JESTLICHCETEOBJEVITZDEŇKALIŠKUSNADNOARYCHLE,PUSŤTESI: IKARIEXB1 První elektronický soundtrack sice Liška složil k satirickému (a dnes těžko koukatelnému) filmu Muž z prvního století, v kultovní Ikarii ale zkomponoval s pomocí tehdy těžko dostupných syntezátorů temný futuristický opus. HŘÍŠNÍLIDÉMĚSTA PRAŽSKÉHO V hudbě pro detektivní seriál použil hudební amalgám, ve kterém propojil elektronické zvuky s flašinetem, který prý našel s Jiřím Sequensem na matějské pouti. SPALOVAČMRTVOL Zdeněk Liška se údajně ptal Juraje Herze, jestli má v hudbě strašit, nebo jít náladově proti děsu, který scéna navozuje. Režisér odpověděl, že strachu je dost v obraze, ať prý složí něco, co jde náladou proti. Rudolf Hrušínský coby Karel Kopfrkingl tím pádem honí svou dceru po márnici za doprovodu slavnostního plesového valčíku. OVOCESTROMŮ RAJSKÝCHJÍME Ve feministickém dramatu Věry Chytilové je slyšet Liškův obrovský hudební záběr od elektroniky po symfonické zpracování biblických textů. Hudba je náročná, trpká a souzní s filmem. 33 ČiliChili 1 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Vědcůmvděčíme za mnohé, ale pořád jsou to jenom lidi. Na hranici dělícívědce geniálního odvědce šíleného mnozívíc než balancují. Aprovádějí při tomvěci… Text:JiříHolubec Foto:Profimedia OPRAVDOVÍ FRANKENSTEINOVÉ KOUKAT DO ŽALUDKU V roce 1822 se doktoru Williamu Beaumon- tovi naskytla ideální příležitost nahlédnout do hlubin tajemství lidského zažívacího traktu. Doslova. Přijal totiž za pacienta lovce, který si nedopatřením prostřelil břicho, a než se dopotácel z hor do města, zůstala mu po nehodě nesrostlá díra až do žaludku. Beau- mont s ním provedl řadu experimentů, kdy dírou vkládal do žaludku kousky jídla při- vázané na provázku, v přesných časových intervalech je vytahoval a sledoval pokraču- jící proces trávení. Zní to hrozně, ale díky jeho pokusu bylo poprvé potvrzeno, že žaludek zpracovává potravu chemickými procesy. ZMĚNIT HLAVU Myšlenka samostatně žijící lidské hlavy a její transplantace straší vědcům v hlavách už dlouho. To, že hlava dokáže žít oddělena od těla, dokázal už v roce 1928 sovětský lékař Sergej Brjuchoněnko, který sestrojil zařízení simulující plíce a krevní oběh a udržoval jím několik hodin při životě uříznutou hlavu psa. Na jeho práci navázal Vladimír Demikov, který v roce 1954 úspěšně přišil hlavu štěněte na tělo živého ovčáka a s dvouhlavým psem budil senzaci na vědeckých konferencích. Vzájemná rivalita Sovětů a USA způsobila, že se do fran- kensteinovských pokusů pustili i Američané. Nejúspěšnější byl slavný neurolog a osobní poradce papeže Jana Pavla II. Robert White, který v roce 1970 provedl úspěšnou transplan- taci hlavy makaka. K výměně hlavy lidské se White přes úpornou snahu nikdy nedostal. Štafetu po něm převzal italsko-čínský tým Sergio Canavero a Siao-pching Žen, kteří už mají dokonce i pacienta – ruského počítačo- vého odborníka Valerije Spiridonova, trpícího svalovou dystrofií. Jeho hlava se má našít na cizí tělo. Teda měla. Poslední zprávy mluví o tom, že Spiridonov nakonec první pacient nebude a že to bude někdo z Číny. Operace se totiž má provádět tam, protože kolem toho bude míň papírování. ZMĚNIT POHLAVÍ V roce 1965 Bruceovi Reimerovi krátce po narození lékaři při obřízce trvale poško- dili penis. Když rodiče hledali pomoc u psy- chologa, měli smůlu, že narazili na Johna Moneyho. Ten tvrdil, že sexuální identita je získávána výchovou. Přesvědčil je, aby nechali Bruce chirurgicky přeměnit na dívku a vychovávali ho jako Brendu. Do puberty to fungovalo. Pak se Brenda začala potýkat s depresemi. Rodiče jí nakonec prozradili, že je ve skutečnosti chlapec, a Brenda se rozhodla k mužskému pohlaví operací vrátit. Stal se z ní David, oženil se a vychoval tři děti. Čekal ho ale šok, když se dozvěděl, že doktor Money jeho případ používal jako důkaz, že je možné dětem bez problému měnit pohlaví. Ve 38 letech spá- chal sebevraždu. Neunesl fakt, že kvůli jeho pří- padu potkal podobný osud i další děti. 34 Zoom

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

ZVÁŽIT DUŠI Že se vědci nezdráhají pouštět do podobných ezoterických končin, dosvědčují i experimenty pana Duncana MacDougalla. Ten se v roce 1907 rozhodl empiricky dokázat existenci lid- ské duše a šel na to geniálně jednoduchou metodou. Vybral si v hospicu šest umírají- cích pacientů, umístil jejich lůžka na přesnou váhu a čekal, až vydechnou naposledy. Metoda i výsledky měření byly sice okamžitě zpochyb- něny, ale tvrzení, že duše váží 21 gramů, se traduje dodnes. MacDougall si ale hned vzá- pětí pokazil reputaci zajímavě švihlého vědce tím, že pokus rozšířil na experimenty se zví- řaty, a při dokazování, že psi duši nemají, jich patnáct otrávil. LÉČIT HOMOSEXUALITU Armádní psycholog Aubrey Levin byl jedním z mnoha lékařů, kteří byli skálopevně přesvěd- čeni, že homosexualita je nemoc, a tím pádem se dá léčit (nebyl sám, ze seznamu nemocí WHO byla homosexualita vyňata až v roce 1990). Jeho oddělením vojenské nemocnice v jihoafrickém Voortrekkerhoogte prošly stovky „pacientů“, kteří se zde dočkali „léčby“ psycho- farmaky, elektrošoky, chemickou kastrací a hor- monální terapií způsobující změnu pohlaví. Pokusy začaly v 70. letech a pokračovaly až do pádu apartheidu v roce 1994, po kterém Levin emigroval do Kanady. Tam byl posléze postaven před soud. VYRÁŽET OČI Z DŮLKŮ Když po 2. světové válce začali inženýři v US Air Force experimentovat s katapultáží pilotova křesla, potřebovali zjistit, jak bude lidský orga- nismus reagovat na prudké zpomalení způso- bené otevřením padáku ve velkých rychlostech. Naštěstí se našel dobrovolník jménem John Paul Stapp, který během sedmi let pokusů absolvoval desítky jízd na horské dráze pohá- něné raketovým motorem. Prodělal nespo- čet otřesů mozku, zlámaných a vykloubených kostí, stavy bezvědomí a úporných bolestí hlavy. Při nejextrémnějším pokusu byl vymrš- těn rychlostí 1017 km/h. Přetížení 46,2G, kte- rému byl vystaven, mu z hlavy málem vytáhlo oční bulvy skrz zavřená víčka. Vše přežil a ode- šel do výslužby ověšen medailemi. Věnoval se výzkumu havárií automobilů a ve volných chví- lích sbíral humorné aforismy. < JohnPaulStappnapracovišti 35 ČiliChili 1 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Jako bynestačilo, že jsem se musela samavydat do Brna. Ještě navíc mě tam čekala akce Life 2017, jejíž součástí bylo iVodafone Mistrovství ČRvmobilních hrách.Akdo jinýbyměl napsat reportáž z takového mistrovství než člověk, co hrál naposledyhada na Nokii.Vlastně ne, kecám, ještě jsem takydost pařila 2048. Jednou jsem to i dohrála do konce, poté co jsem sivygooglila správnou taktiku. Text:MarkétaLukáškováa JanRosenthalerv rámciprojektu#jetovtobě Foto:PatrikKlema aneb Poslali jsme našampionát vmobilníchhráchholku, co nemáánunk Klírovatbórd 36 Reportáž

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Akce Life 2017 se konala v areálu brněnského výstaviště a v každém pavilonu byl úplně jiný druh zábavy. V céčku se konal pokus o to, překonat rekord v počtu lidí, co tančí najednou jednu sestavu, pod dohledem Leoše Mareše. V dalším pavilonu se na pódiu střídaly taneční skupiny a lidi, co stepují rychleji, než Pavel Novotný mluví. Taky tam byl sportovní pavilon, kde se jezdilo na BMX kolech a skákalo do duchny a hrálo frisbee. Na všechny tyhle druhy pohybu koukaly fascinovaně skupinky dětí mladších 14 let, které do té doby znaly pohyb jen z YouTube. No a v béčku se soustředili nerdi a lidé v divných kostýmech stře- dověkých postav, kombinovaných s draky a anime nebo co. A tam jsem zamířila já. Pavilon byl pomyslně rozdělený na dvě půlky. V jedné se konalo mistrovství v hraní mobilních her a ve druhé mistrovství v hraní her počítačových. Všude okolo byly desítky stánků s konzo- lemi, počítači a různými interaktivními blbostmi, každé místečko obsy- pané bandou kluků v tričkách s nápisy typu WARLORD a podobně. Okolo chodili už zmínění lidé v kostýmech, cosplay se to říká správně, převlečení za různé herní postavy, a pak taky spousta nadšených dětí s hlavou koně nebo želvy. Nevím proč, tomu my staří už nerozumíme. Rozhodla jsem se něco zjistit o průběhu mistrovství a o tom, jak to vlastně celé funguje. Investigativně jsem se rozhodla jít se zeptat dvou uhrovatých kluků u pódia, jak to mistrovství vlastně funguje. „Ahoj, vy to tady nějak organizujete?“ „Ne, my jsme youtubeři a za chvíli jdeme vystupovat.“ Tak jsem se jim omluvila, že jsem stará a nemožná, oni mi za to do mobilu naťukali svoje nicky a já zjistila, že jsem právě ura- zila dva lidi, co mají dohromady 150 tisíc followerů. Tímto se FiFqovi a Petráčkovi ještě jednou omlouvám. Na pódiu se střídali hosté, mode- rátor s nimi řešil hraní her a po stranách byly takové dvě kukaně, ve kterých se odehrávalo mistrovství. Vlevo Clash Royale a vpravo Hearthstone. Pokaždé nastoupila dvojice hráčů, připojili se k obra- zovkám a jelo se. Souboj se odehrával před zraky diváků na vel- kém plátně. Všichni fascinovaně hleděli na to, jak se dva kluci vybí- její v hraní virtuálních kartiček. Publikum fandilo, pískalo, celý zápas dokonce komentovalo několik komentátorů, pár z nich v převleku za sci-fi orly nebo co to bylo. Ozývaly se fráze jako, cituji: „Je to lepší plej, tak to Skrafi asi developne.“ „Uvidíme, jak to Gumicuk teď vyklíruje.“ „Šáhnul bych po pětkovým poušnu. Hlavně vyklírovat bórd, no.“ Ale abych ze sebe zas nedělala úplného retarda, tak vězte, že ve finále Hearthstone byli hráči s přezdív- kami Scruffy a Gumicuk. Oba měli na sobě týmové dresy, oba měli své sponzory, ostatní členy týmu, tohle je už prostě normální regu- lérní sport. ODÉR Z PUBESCENTNÍCH TRIČEK První mistrovství ČR v mobil- ních hrách se konalo teprve loni, druhý ročník má mnohem větší ohlas. Už teď to vypadá, že příští rok bude trhák. Vodafone zjevně ví, co dělá, když tuhle akci v rámci projektu #jetovtobě podporuje. Když se na mistrovství zrovna neklírují bórdy, diskutují na pódiu youtubeři jako DeeThane a Martin Rota. Třeba DeeThane nejen hraje hry a komentuje hraní jiných, ale taky vydává rapové songy a měl po střechu Akro- pole vyprodaný koncert. Rozhodla jsem se jít trochu provětrat na vzduch. Vzduch v béčku obecně nebyl nic moc, zkuste si smíchat odér propocených warlord triček na tělech pubescentů, co si právě zkusili poprvé udělat dřep při virtuální sportovní hře, k tomu majonézu z burgrů, co tam všude měli, chipsy, cukr a adrenalin. Vylezla jsem před pavilon a nohu mi málem přejela červená ško- dovka, která troubila na celý areál. Než jsem stihla zanadávat, koukla jsem se líp. Škodovka byla v obležení fotografů a dětí a já po chvíli zjistila proč. Seděli v ní Leoš Mareš a Ondřej Sokol v šusťákovkách a vpředu Simona Krainová v něčem sexy. Jeli do céčka tancovat na rekord. Vrátila jsem se do bezpečí pavilonu B, kde stále probíhalo mistrovství a diváci napětím ani nedýchali. Vyhraje v Hearthstonu Scruffy, nebo Gumicuk? Ještě pro pořádek, Scruffy byl z týmu eSuba a Gumicuk z týmu eE. Scruffy ho nakonec porazil 3:1 a odnesl si výhru 25 tisíc korun, mobilní telefon a tarif od Vodafonu na rok zdarma. Finále Clash Royale druhý den probíhalo vlastně úplně stejně. Utkali se v něm Adů a Brock, vyhrál to druhý jmenovaný a celý zápas komentoval můj kámoš ze soboty FiFqo (ještě jednou se omlouvám!). Všechno dobře dopadlo, nikdo nikoho nepropíchl umělohmotným středověkým mečem a já se mohla vydat na dlouhou cestu do Prahy. Sice si z toho všeho dělám trochu srandu, ale byl to pro mě poučný víkend. Aspoň trochu jsem pronikla do světa o generaci mladších lidí, který je fakt diametrálně odlišný od toho, kde jsem v patnácti žila já. Tak když budete mít zájem o takovou zvláštní exkurzi, vydejte se příští rok taky. Já jdu teď developnout nějaký bórd. < MartinRotaa DeeThane,dvavyslanciprojektu#jetovtoběodVodafonu. LIDINAMÍSTĚ Co říká na vaše sezení u obrazovky maminka? Filip: Co tomu říká? Pořád sedíš za počítačem, padej uklízet! David: Mámě to nevadí, pokud teda zrovna není v mým pokoji, když vystřelím a mám celý displej od krve. Kačka: Říká, že na tom trávíme moc času. Občas vypne elektriku nebo wi-fi. Nebylo by lepší hrát si venku s míčem? Matyáš: Vůbec, při tom se člověk může zranit. Tady vás sice zabijou, ale vy se zas rychle respawnete. Filip: To by moc nešlo, já ten míč ani netrefím. Alfons: Chtěl bych, ale maminka mě nechce pouštět, protože venku si spíš koupím nějaké drogy než za počítačem. Boris: Já hraju fotbal naživo i virtuálně, takže já to mám vychytaný. 37 37 ČiliChili 1 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Spousta lidí si pod pojmem turecké specialitypředstaví akorát kebab a tureckýmed. Přitom je kuchyně z Blízkéhovýchodu pestřejší než anatolskýkoberec. STurkem Bedirem jsme se chvílivyžívalivlilku.Aco nám z tohovyšlo?Turecká kuchyně je jednoduchá, lahodná a dobře stravitelná –vyzkoušejte sami. Text:HelenaSuchá Foto:MichaelKratochvíl TUREKCHYTÁLILKY Máměz Penzionuv políchjsmeužvyjedlicelýšpajza tusvojičeskoukuchyniužtaknějakumíme.Kdobysimyslel,žene,aťsidoMalýchČíčoviczajede. Doporučujeme.A mysepustímemáminyzástěrya vyrazímedosvěta.Neboalespoňdokuchynítěch,kteřík námz nějpřišli.A zjistíme,covařilijejich mámyjim.NazačáteksidámeTurka. 38 Sporák

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

KDE SE TU VZAL BEDIR? Zavšímhledejteženu.BediradoČeskanepřilákalasvíčkováanikrutopřísnázima,aleČeškajakBrno(navícz Ústí),sekterousepoznalna Erasmu.Dotédobyvedlpokojnýživotv Ankaře,kdesvémuotcipomáhals vedenímvydavatelství.Tíhurodinnéfirmyvšakvyměnilzalehkost bytív Praze.Tadyseživíjakoartdirectorv reklamcea sesvoupřítelkynípovečerechpařínaPlayStationu. —3lilky,2cibule,1červenápaprika,2rajčata,3stroužky česneku —300gramůmletéhohovězího —2lžícerajčatovéhoprotlaku —1lžícepaprikovépasty(Bedirmáněco,cosejmenujeBiber Salçası,aleprýjetototéž,coajvar,kterýu násběžněkoupíte) —sůl,pepř,olej PLNĚNÝ LILEK CO BUDE POTŘEBA 1—Na začátek takový trik. Lilky omyjte a ze všech stran na střídačku podélně oloupejte. Udělejte prostě takové asi 1,5cm široké pruhy. Vložte je do mísy s osolenou studenou vodou a nechte je alespoň třicet minut „kou- pat“. Díky těm pruhům se do nich dostane sůl. 2 — Mezitím nakrájejte na kostičky cibuli a papriku. Cibulku zpěňte na oleji, přihoďte papriku a po chvíli i mleté hovězí. Osolte, opepřete a důkladně míchejte, aby se vám neudělaly hrudky. Nakonec přilijte decku vody a zhruba dvacet minut na mírném plameni duste. 3—Vysvoboďte lilky ze slané lázně, osušte je a rozpulte. Na větší pánvi rozpalte olej a lilky z obou stran opečte. Jakmile jsou zlatohnědé a měkké, přesuňte je na plech s pečicím papírem, položte řeznou stranou nahoru a nechte vychladnout. 4—A jde se plnit. Lilky uprostřed nařízněte a dvěma lží- cemi rozevřete asi na 2cm. Naplňte masovou směsí a navrch položte plátky rajčat a půlky stroužků česneku. 5—V hrnku smíchejte rajčatový protlak a paprikovou pastu s 1,5 dcl horké vody a lilky červeným sosem po lžičkách zakápněte. Vložte plech do trouby rozehřáté na 170°C a pečte zhruba 25 minut. Podávejte s rýží, bramborem nebo jen tak – jako my! < 39 ČiliChili 1 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Věci, které jsme objevili a které stojí za tovidět, slyšet, přečíst, stáhnout nebo objet. Text:MichalPařízek, MarkétaBajerová, JanStudnička, FilipSerranito Obrázky:archiv,Tereza Kunderová ALBUM Shame nejsou ostuda Oblíbená hra ostrovních hudebních novinářů „Hledáme nejlepší mladou kapelu Británie“ má další pokračování. Jiholondýnská pětice Shame, tvořená dvacetiletými spolužáky, navazuje na Gang of Four, The Fall nebo Sleaford Mods. Není to žádná revoluce, jen evoluce v mimořádně žhavém a hitovém balení. Ale pokud zoufale čekáte na to, co na ostrovech uměli vždycky, tedy skloubit jasný názor s citem pro hit a uměním napsat jednoduchou tříakordovku, která vás rozhoupe, dejte jim šanci. Songs of Praise, debut Shame, vychází 12. ledna. Spousta energie, punkové riffy a hubatý zpěvák. První velká deska roku 2018? Shame: Songs of Praise, www.shamebanduk.bandcamp.com 40

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

KNIHA TELEVIZE Paměti, co trhají bránici Je mu 84 a ještě pořád vede ambulanci na Homolce. Pacienti profesora Josefa Hyánka milují. Tenhle pediatr a biochemik získal několik ocenění, zachránil tisíce dětí a kromě toho je neskutečně vtipný, vitální a má v zásobě tolik historek, že by to vydalo na celou sérii knížek. K naší radosti teď ale vydal aspoň jednu. U jeho popisu rodného Valašska a lékařské praxe nejen na moravských dědinách se dojmete i pobavíte. Nechybí ani historka s Janem Masarykem... Josef Hyánek: Lépe bych život už znovu neprožil, Galén, 186 stran Seriál pro autisty Jestli máte rádi kvalitní seriály z lékařského prostředí tak jako my, rozhodně nepřehlédněte novinku od scenáristy Davida Shorea, který naše životy na léta paralyzoval závislostí na Dr. Housovi. Tentokrát vytvořil příběh mladého geniálního autisty, který se rozhodl být doktorem, což se kolegům z elitního amerického špitálu moc nezamlouvá. Mladému asociálovi tak hází klacky pod nohy, ale ten umí zapeklité případy řešit lépe než oni. The Good Doctor, stanice ABC, vysílán od září 2017 UBYTOVÁNÍ Pohovv Luníkově Hledáte kousek venkova a navrch kousek od Prahy? Zajeďte o víkendu na statek Luníkov – celý historický objekt stylově zrekonstruovali, vybudovali domácí zahrádku, přidali k tomu dobrou restauraci, stylové apartmány a saunu s vířivkou. Pořádají tu navíc svatby, teambuildingy a semináře o zdravém životním stylu a pěstování rostlin. Nám se tam líbilo i v zimě – je tu klid jak v kostele, hromada knih a her na požádání. Místní svíčkovou doporučujeme. Statek Luníkov, Luníkov 11, Žižice, www.stateklunikov.cz ALBUM Sýček z jihu Na jihu Čech se zrodil Sýček, kapela, která stojí za pozornost. Klíčová slova jsou garáž, psychedelie, noise. Nedávno vydali první album, nazvané lakonicky I. Nahrával Hromi (Five Seconds to Leave), masteroval David Zeman (Kalle). Málokdy se domácím psychedelikům povedlo na nahrávku tak věrně přenést koncertní energii, zvlášť v případě debutu. Sýček: I., www.facebook.com/Syyccek Konzum 41 ČiliChili 1 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

FESTIVAL Šoubyz ve squatu Se showcase festivaly, což jsou takové, kde se mladí a nadějní umělci představují odborné i laické veřejnosti, se v posledních letech roztrhl pytel. Původně zajímavý model během několika let vyrostl do vlastního, nyní už poněkud zacykleného odvětví. Ale existují výjimky. Čtvrtý ročník festivalu MENT se uskuteční na přelomu ledna a února ve slovinské Lublani. Skromná akce dokázala během pouhých tří ročníků vzbudit zájem nejen odborníků, ale hlavně místní veřejnosti. Je to tím, že akcentuje domácí hudební scénu a skvěle využívá místní lokace. Konferenční část se odehraje v kulturním centru Kino Šiška, koncertní pak ve známém squatterském komplexu Metelkova. Pozorovat šajby z hudebního byznysu, jak se noří do punkových klubů v někdejších kasárnách plných graffiti, je skutečně zážitek. Za hvězdy jsou letos Young Fathers nebo Algiers, za nás jedou například Manon meurt. MENT, 31. 1.–2. 2. 2018, Lublaň, Slovinsko, www.ment.si Marek Švehla: Magor a jeho doba * „Výtvarníci z Křižovnické školy navíc nad Jirousovými zájmy o rockovou hudbu ohrnovali nos. Plastikům říkali posměšně cvičené opičky, protože se jim zdálo, že dělají vše, co jim jejich vedoucí řekne. Tak doslova to samozřejmě nefungovalo, přinejmenším v hudbě měli hlavní slovo Hlavsa nebo Janíček. Na druhou stranu se u nich těšil Jirous obrovskému respektu, který u křižovníků nacházel v neskonale jemnější, skryté formě. Pro širším vzděláním nepolíbené Plastiky se Jirousovy názory stávaly čímsi jako majákem ukazujícím směr hlavně v umění nebo literatuře. Pro Plastiky navíc pivní debaty křižovníků nebyly snadným prostředím. Univerzitně většinou vzdělaní a věkově starší umělci byli plní ironie a osobité poetiky, v níž nebylo lehké se orientovat. Komu se to nepovedlo, brzy vypadl.“ Marek Švehla: Magor a jeho doba, Torst, www.torst.cz KNIHA FESTIVAL APLIKACE Všechny koncerty světa Dobře, možná Songkick znáte, pak nečtěte dál. My tuhle aplikaci (a taky webovky) objevili teprve nedávno. Jestli nechcete, aby vám ještě někdy utekl koncert vaší oblíbené kapely nebo lístek na něj, tak přesně tohle potřebujete. Zadáte svoje město a další, do kterých jste ochotni za svými favority dojet, ať už doma, či ve světě, a taky umělce, o které stojíte, a Songkick už je hlídá za vás. O každém koncertě se dozvíte, hned jak bude oznámený, takže vaše šance, že neprošvihnete lístky, se zvyšuje. A pokud jí to dovolíte, aplikace projede i vaše iTunes, Spotify a podobně a nabídne vám zařazení i těch interpretů, na které jste zapomněli. Jak prosté. Songkick, iOS, Android, zdarma, www.songkick.com Konzum 42 ČiliChili 1 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

VÝLET Víkend u Jestřábů V jednom z nejromantičtějších zákoutí východních Čech najdete Jestřebí hory, o kterých jste dost možná nikdy neslyšeli, ale rozhodně stojí za to si je projít. A to zvlášť v zimě, kdy jsou místní lesy plné válečného opevnění obzvlášť magické. Ubytování doporučujeme ve vyhlášené radvanické chatě Jestřebí bouda, která je 700 m n. m. a starají se o ni nadšenci z Klubu českých turistů Úpice. Vyspěte se za 220 korun za noc, projděte se na rozhlednu Žaltman a pak si dejte oběd za osmdesát, skvělou domácí medovinu a točeného Krakonoše. Jestřebí bouda, Radvanice, okres Trutnov, www.jestrebibouda.cz Foto: www.jestrebibouda.cz HRA Frustrace ještě nikdy nebyla tak zábavná Jasně, tahová taktická artovka Darkest Dungeon teď bude slavit už dva roky, ale my už to taky ty dva roky hrajem. Zdědit po otci staré panství a pokusit se ho vyčistit od lovecraftovských potvor je totiž pořád stejná zábava jako na začátku, protože to furt nemáme hotový. Je to extrémně těžká, nefér a frustrující hra, na kterou si ale jednou za měsíc vzpomenete a uvaříte na ní dalších deset hodin svého času. Navíc se pořád vydávají nové mody, DLCéčka a dá se hrát skoro na všech platformách, takže… vzhůru do temnot! Darkest Dungeon, Android, iOS, Microsoft Windows, Mac OS, Linux, Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation Vita FILM Návrat odnikud Německý režisér tureckého původu Fatih Akin zazářil snímky jako V červenci, Proti zdi nebo Na druhé straně. V posledních letech se mu ale příliš nedařilo. Novinka Odnikud však znamená návrat v plné síle. Akin se pohybuje v důvěrně známém prostředí turecké menšiny v Německu a téma pravicového extremismu namířeného proti menšinám si říká o pozornost. Famózní režie a vynikající Diane Krugerová, která za roli Katji zaslouženě obdržela Zlatou palmu na loňském festivalu v Cannes, dávají zapomenout na poněkud vyděračskou premisu. Sugestivní a hluboký zážitek, který s vámi zůstane dlouho po odchodu z kina. Odnikud, Německo/Francie, 106 min. 7,1 IMDB 43

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Více na vodafone.cz/nase-sit 44 4G LTE internet \'öO¼PHYwHFKQRSURWRDE\FKRPQDwLVÈļQHXVW¼OH]GRNRQDORYDOL -HMÈNYDOLWXGRNRQFHSRWYUGLODLQH]¼YLVO¼PöIJHQÈ\'6/F]]DFHOØURN 9NYöWQXQDwHVÈļ]YÈWö]LODWDNÄYQH]¼YLVOÄPWHVWXNYDOLW\ VÈWöYHYRO¼QÈDPRELOQÈFKGDWHFKVSROHèQRVWL3FRPPXQLFDWLRQV Podporujeme chytrétechnologie 1DSRG]LPMVPHVSXVWLOLVSHFL¼OQÈPRELOQÈVÈļ1DUURZ%DQG,R7 1%,R7

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

SUR WHFKQRORJLHW]Y,QWHUQHWXYöFÈ3RWÄWRVÈWLGRN¼ŔRX]DIJÈ]HQÈDYöFLNRPXQLNRYDW SRPRFÈNU¼WNØFK]SU¼Y2EöPDVPöU\WDNSRVÈODMÈMHGQRGXFKÄLQIRUPDFHQHER XPRŔģXMÈRYO¼GDW]DIJÈ]HQÈQDG¼ONX6ÈļMH]DEH]SHèHQ¼VWHMQØPLWHFKQRORJLHPL MDNRYSIJÈSDGöVÈWö/7(WDNŔHVHQHPXVÈWHE¼W]FL]HQÈGDWQHERQDSDGHQÈKDFNHU\ 9ØKRGRXVÈWöMHYHOPLGORXK¼YØGUŔ]DIJÈ]HQÈQDMHGQXEDWHULL GRNRQFHGHVHWOHW

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

 OHYQÄSIJLSRMHQÈYHVURYQ¼QÈVNODVLFNØPPRELOQÈPWDULIHPDVNYöO¼SURVWXSQRVW VLJQ¼OX]GPL-HWHG\SUDYGöSRGREQÄŔHVY¼PLMLŔEU]\]DèQHNRPXQLNRYDWYDwH DXWRGņPQHERWIJHEDREOÈEHQ¼ODYLèNDYSDUNX Zarok2017jsme SRVWDYLOL SIJHV 200 Y\VÈODèņ ]OHSwLOLWDN SRNU\WÈSUR 75000 OLGÈ YHYÈFH QHŔ 180 REFÈFK DP¼PH SRNU\WR 99% RE\YDWHO 7DG\MH 9RGDIRQRYR 4G LTE internet 44 9RGDIRQHVWURMH 46 3IJÈVOXwHQVWYÈ 48 $SOLNDFH=¼FKUDQND 50 \'LJLW¼OQÈURGLèRYVWYÈ 51 9wHFKQRRWHOHIRQHFK 52 1DEÈGNDSURYöUQÄ 60 3HYQØLQWHUQHW 62 3IJHQRVQØLQWHUQHW 63 3IJLSRMHQÈV9RGDIRQHP 64 3IJHGSODFHQ¼QDEÈGND 65 7DULI\SURILUP\ 68 7DULISURPODGÄ 70 1DEÈGND 71 5RGLQQØWDULI 72 7DULI\1DSOQR 74 9RGDIRQH3DVV 75

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

&RSRWIJHEXMHWHDE\VWHWRUR]EDOLOLQD*/7(" 7DULI VGDW\ /7(6,0NDUWXNWHURX Y¼PY\PöQÈPHU¼GL ]GDUPDYMDNÄNROL SURGHMQö 7HOHIRQQHERWDEOHW SRGSRUXMÈFÈ*/7( 8ŔLMWHVLKRYRU\YQHMY\wwÈNYDOLWö +ODVRYÄYRO¼QÈSIJHV*/7(VÈļ 9R/7(

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

SRYØwÈYDwLNRQYHU]DFL QDQHYwHGQÈ]¼ŔLWHN9¼wKRYRUVHVSRMÈXŔGRGYRXVHNXQGDQDYÈF VHGÈN\+\'YRLFHSHUIHNWQöXVO\wÈWH=DKRYRU\]DSODWÈWHVWHMQöMDNR ]DEöŔQÄKRYRU\DWHOHIRQ¼WY¼PQHEXGHèHUSDWŔ¼GQ¼GDWD]YDwHKR GDWRYÄKREDOÈèNX1¼URèQöMwÈMHGLQFHSRWöwÈPHPRŔQRVWÈSIJLG¼QÈ YLGHRKRYRUX 9L/7(

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

9ÈFHVHGR]YÈWHQDYRGDIRQHF]YROWH 45 6W¼OH Y\OHSwXMHPH SRNU\WÈ

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Nespokojtese smálem 1DwHWHOHIRQ\MVRXQDYUŔHQ\WDNDE\SRWöwLO\P\VO VUGFHLYDwLSHQöŔHQNX1DEÈ]ÈVNYöOØSRPöUFHQ\ DYØNRQXDQDGFKQRXLQHMYöWwÈIDMQwPHNU\ 8YHGHQÄFHQ\MVRXSODWQÄSIJLQ¼NXSX]DIJÈ]HQÈQDVSO¼WN\V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈP.èDMVRXYèHWQö\'3+\'DOwÈLQIRUPDFHY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL &HQ\MVRXSODWQÄGRDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ 46 Vodafone stroje VodafoneSmartE8 1HMGRVWXSQöMwÈWHOHIRQ VSRGSRURX9R/7(D:L)L YRO¼QÈ 9HONØGLVSOHM \'ORXK¼YØGUŔEDWHULH µORŔLwWöRYHOLNRVWL*% 6NYöOØSRPöUFHQDYØNRQ 3URYöUQÄ]DOHSwÈFHQX 9ÈFHQDVWUDQö 9ÈFHQDvodafone.cz/nase-zarizeni QHER 800 777 777 .è .è²PöVÈFņ .è VodafoneSmartN8 6W\ORYØWHOHIRQVHèWHèNRX RWLVNņSUVWņ .YDOLWQÈ+\'GLVSOHM 6NYöOØ0SL[IRWRDSDU¼W *%ÕORŔLwWö D*%RSHUDèQÈSDPöWL 9HGYRXEDUHYQØFK YDULDQW¼FK 3URYöUQÄ]DOHSwÈFHQX 9ÈFHQDVWUDQö .è .è²PöVÈFņ .è 3RGSRUXMH 9R/7(D:L)L YRO¼QÈ 3RGSRUXMH 9R/7(D:L)L YRO¼QÈ

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

VodafoneTabN8 1HQ¼URèQÄPXXŔLYDWHOL SIJLQHVHYwHFRSRŔDGXMH DMHwWöQöFRQDYÈF +\'GLVSOHMRYHOLNRVWL 0SL[IRWRDSDU¼W 3RGSRUDSDPöļRYØFKNDUHW *%ÕORŔLwWöD*%5$0 9RGDIRQHVWURMH 47 3URYöUQÄ]DOHSwÈFHQX 9ÈFHQDVWUDQö 3URYöUQÄ]DOHSwÈFHQX 9ÈFHQDVWUDQö .è .è²PöVÈFņ .è VodafoneSmartV8 &HORNRYRYØVW\ORYØWHOHIRQ V0SL[IRWRDSDU¼WHP 1¼GKHUQØ)+\'GLVSOHM )RWRDSDU¼W VUR]OLwHQÈP0SL[ µORŔLwWöRYHOLNRVWL*% DRSHUDèQÈSDPöļ*% çWHèNDRWLVNņSUVWņ .è .è²PöVÈFņ .è 3RGSRUXMH 9R/7(D:L)L YRO¼QÈ

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Více na vodafone.cz/prislusenstvi 3RIJLêWHVLSIJÈVOXwHQVWYÈNWHUÄRFKU¼QÈY¼wFK\WUØWHOHIRQQHERSRKOÈG¼YDwLNRQGLFL&RVHWØèH NU\WņQHERFK\WUØFKKRGLQHNUR]KRGQöXQ¼VP¼WH]èHKRY\EÈUDW6MHMLFKSRIJÈ]HQÈPY¼P SRPRKRXWIJHEDQDwLSURGHMFL]9UFKODEÈQHER-DEORQFHQDG1LVRX \'RSIJHMWHVLNYDOLWQÈSIJÈVOXwHQVWYÈ 48 3IJÈVOXwHQVWYÈ &HQ\XY¼GÈPHYèHWQö\'3+DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ Pouzdraprotelefony HuaweiP10aHuaweiP9lite2017 2ULJLQ¼OQÈSRX]GUD]QDèN\+XDZHL =DFKRY¼YDMÈVQDGQØSIJÈVWXSNHYwHPNRQHNWRUņP &KU¼QÈWHOHIRQSIJHGQHèLVWRWDPLSUDFKHP DSRwNU¼E¼QÈP 3RGSRUDIXQNFHDXWRPDWLFNÄKRSUREX]HQÈs SRRWHYIJHQÈSRX]GUDVHWHOHIRQV¼PUR]VYÈWÈ 3RX]GURP¼PDORXNDSVXQDNUHGLWQÈNDUWX HodinkyGarminFenix3SilverOptic 0XOWLVSRUWRYQÈKRGLQN\VQDYLJDFÈQDO\ŔH NRORQHEREöK *36*/21$66YØwNRPöUEDURPHWUNRPSDV WHSORPöU %OXHWRRWK® SURSRMHQÈVWHOHIRQHPsSIJLMÈP¼QÈ 606KRYRUņDHPDLOņ

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

 :L)L$17 %DUHYQØ&KURPDGLVSOHM 5HJHQHUDèQÈDVLVWHQW 9ØSRèHW92PD[ 3RGSRUD&RQQHFW,4 0LQHU¼OQÈVNOÈèNR .è 3RX]GUR +XDZHL3OLWH .è 3RX]GUR +XDZHL3 .è .è

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

3IJÈVOXwHQVWYÈ 49 SilikonovýkrytproiPhoneX 2ULJLQ¼OQÈ]DGQÈNU\WMHSOQöNRPSDWLELOQÈVL3KRQH; =DFKRY¼Y¼VQDGQØSIJÈVWXSNHYwHPNRQHNWRUņP %U¼QÈWHOHIRQSIJHGQHèLVWRWDPLSUDFKHPDSRwNU¼E¼QÈP 2FKUDģXMHSIJHGQ¼UD]\QHER]QHèLwWöQÈP 1DEÈ]ÈPHYHEDUY¼FKsèHUQ¼EÈO¼èHUYHQ¼ 6OHYD.è 3IJLQ¼NXSXWHOHIRQXQHERWDEOHWX D]¼URYHģMDNÄKRNROLSIJÈVOXwHQVWYÈ NWHUÄEXGHYKRGQRWöDOHVSRģ .è 3URGXNW\VLPņŔHWH ]DNRXSLWQDVWU¼QN¼FK vodafone.cz/prislusenstvi QHERVLMHREMHGQDWGRMDNÄNROL QDwÈSURGHMQ\ PouzdroproNokia8aSony XperiaXZ1Compact 6W\ORYÄRFKUDQQÄSRX]GURMH QDYUŔHQRWDNDE\GRNRQDOH ODGLORNYDwHPX]DIJÈ]HQÈDSIJHVWR XPRŔQLORVQDGQÄRYO¼G¼QÈ 6WDèÈRGNORSLWSIJHGQÈNU\WDWHOHIRQ PņŔHWHSRXŔÈYDW 3RX]GURMHQDYUŔHQRSIJHVQöSUR Y¼wWHOHIRQGÈN\WRPXEXGHWH PÈWSIJÈVWXSNHYwHPGņOHŔLWØP NRQHNWRUņPDWODèÈWNņP -HY\UREHQR]RGROQÄKR DPRGHUQÈKRPDWHUL¼OXNWHUØFKU¼QÈ WHOHIRQSURWLSRwNR]HQÈ .è .è

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

50 Zadáno pro Vodafone Více na www.zachrankaapp.cz 5¼GLEU¼]GÈWHVMH]GRYN\QHERVHNRFK¼WH]LPQÈSIJÈURGRXQDEöŔN¼FK"$ļXŔ MVWHVHEHOHSwÈVSRUWRYFLWDNRY¼]ORPHQ¼QRKDPņŔHSIJHNYDSLWNDŔGÄKR $OHQHERMWHRG9¼QRFVLPņŔHWHYDSOLNDFL=¼FKUDQNDSIJLYRODWSRPRFQHMHQ ]¼FKUDQ¼IJņDOHWDN\]NXwHQØFKKRUDOņ]KRUVNÄVOXŔE\ .G\ŔVHVSRMÈSURIÈFL WDNŔHSRPRFEXGHLQIRUPRYDQ¼MHwWöQHŔ NY¼PGRUD]È Od konce ledna navíc v Záchrance najdete LVDPRVWDWQÄWODèÈWNRe+RUVN¼VOXŔEDp 9\XŔLMHWHKRWIJHEDYSIJÈSDGöNG\EXGHWH SRWIJHERYDWUDGX3RNXGKRVWLVNQHWHPņŔHWH VHVH]NXwHQØPLKRUDO\SRUDGLWQDSIJÈNODG RWRPMHVWOLY¼PQDWUDVHQHKUR]ÈODYLQD $SOLNDFL=¼FKUDQNDQDMGHWHXŔYSņOPLOLRQX FK\WUØFKWHOHIRQņ\'ÈN\SRGSRIJH1DGDFH $ŔY\UD]ÈWHVH]LPQÈYØEDYRXREMHYRYDWNU¼V\ èHVNØFKKRUQH]DSRPHģWHVLGRWHOHIRQX VW¼KQRXWDSOLNDFL=¼FKUDQND9SIJÈSDGö MDNÄKRNROLSUREOÄPXWRWLŔGÈN\QÈGRN¼ŔHWH SIJLYRODWSRPRFMHGLQØPVWLVNQXWÈPQRX]RYÄKR WODèÈWND$SOLNDFHRGHwOHYDwL*36SRORKX ]¼FKUDQ¼IJņP]¼URYHģ]DYRO¼QDOLQNX DNURPö]GUDYRWQÈNņVHYQÈRG9¼QRFSURSRMÈWH LVQHMEOLŔwÈSRV¼GNRXSURIÈNņ]KRUVNÄVOXŔE\ 9DSOLNDFLVLQDYÈFPņŔHWHY\SOQLWLQIRUPDFH RVYÄP]GUDYRWQÈPVWDYXDXŔÈYDQØFKOÄFÈFK Vodafone, která je generálním partnerem DSOLNDFHDSDUWQHUVWYÈVçHVNRXSRMLwļRYQRX VHSRGDIJLOR]DFKU¼QLWXŔŔLYRWņ7DNVL MLWDN\QDLQVWDOXMWH%XGHWHPÈWSRPRFQD GRVDKMDNYHPöVWöWDNLQDKRU¼FK $SOLNDFHMHGRVWXSQ¼SURL26$QGURLG L:LQGRZV3KRQH9ÈFHLQIRUPDFÈVHGR]YÈWH na www.zachrankaapp.cz Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Více na vodafone.cz/digitalni-rodicovstvi \'LJLW¼OQÈURGLèRYVWYÈ 51 9ÈFHQHŔSRORYLQDèHVNØFKGöWÈNRPXQLNXMHSIJHV LQWHUQHWVOLGPLNWHUÄQH]QDMÈDèDVWRRVREö SUR]UDGÈLVSRXVWXRVREQÈFKLQIRUPDFÈ Jakchránitsvé GöWLQDLQWHUQHWX 3IJÈNODGHPPņŔHEØWSIJÈEöKWHSUYHèWUQ¼FWLOHWÄGÈYN\NWHU¼VH VWDODWHUèHPÕWRNXY\GöUDèH3IJHVVRFL¼OQÈVÈļ]QÈYSUņEöKX OHWQÈFKSU¼]GQLQY\O¼NDOLQWLPQÈIRWRJUDILHVSRPRFÈQLFKŔMLSDN LQWHQ]LYQöY\GÈUDO1DNRQHFVHVQDŔLOGÈYNXYØKUņŔNDPLSIJLPöW NRVREQÈVFKņ]FH1DwWöVWÈNRQWDNWRYDODWØPSURMHNWX(%H]SHèÈ .\EHUwLNDQDPņŔHPÈWQDGöWLVWHMQöUH¼OQØGRSDGMDNRI\]LFN¼èL SV\FKLFN¼wLNDQDYUH¼OQÄPŔLYRWö-HQDURGLèÈFKDE\VYÄUDWROHVWL SIJHGQHEH]SHèÈPFKU¼QLOL3RPRFLPņŔHQöNROLNSUDNWLFNØFKUDG #GLJLURGLè 54% 30% 55% 8% 12% =YHIJHMģRY¼QÈLQIRUPDFÈ .URPöWRKRŔHVGöWPLSUREHUHWHFRDNRPX MHYKRGQÄRVREöVGÈOHW WHOHIRQQÈèÈVODSIJH ]GÈYN\QDVRFL¼OQÈFKVÈWÈFKKHVOD

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

MHGņOHŔLWÄ WDNÄWRNG\WRVGÈOHW)RWRJUDŻHVSRSLVNHP eFHVWD]WUÄQLQNXpPņŔHEØWSURSRWHQFL¼OQÈKR ÕWRèQÈNDQ¼YRGHPNGHGÈWöQDOÄ]W3UR]ORGöMH SDNPņŔHEØWURGLQQ¼IRWRJUDŻHQ¼YRGHPSUR Y\NUDGHQÈSU¼]GQÄKRE\WX =GURMZZZHEH]SHFLF] 9\WY¼IJHQÈIRWRJUDILÈ 9\VYöWOHWHGöWHPMDNÄIRWRJUDŻHPDMÈSRIJL ]RYDW1DIRWRJUDŻLE\QHPöO\EØW]DFK\FHQ\ YFKRXORVWLYÄVLWXDFL1DXèWHMHSUDYLGORŔH PDMÈWYRIJLWMHQWDNRYÄIRWRJUDŻHNWHUÄE\SRVOD O\YwHPYHWIJÈGö :HERY¼NDPHUD \'öWLE\PöO\YöGöWŔHNGRNROLPņŔHMHMLFK YLGHRKRYRUQDKU¼YDW,NG\E\MLPSURWLVWUDQD VOLERYDODŔHMGHRSULY¼WQÈKRYRUDQLNGRMLQØ KRQHXYLGÈ]DŔ¼GQØFKRNROQRVWÈE\QDQöP QHPöO\GöODWQLFFRE\QHXGöODO\YHWIJÈGö QHERQDXOLFL3UREH]SHèQRVWGöWÈMHGREUÄPÈW SRèÈWDèY\EDYHQØNDPHURXQDYHIJHMQÄPPÈVWö NWHUØPPņŔHEØWWIJHEDREØYDFÈSRNRM1HMPÈģ YKRGQÄMHSURVWIJHGÈNGHVHPņŔRX]DPNQRXW =DND]RY¼QÈLQWHUQHWX \'öWHPPņŔHWH]DN¼]DWFRNROLDOHQH]DSR PHģWHŔHMVRXWHFKQRORJLFN\RNURNG¼OH DWHQWR]¼ND]GRN¼ŔÈREHMÈW0RŔQRVWÈMHFHO¼ IJDGDsSIJHV:L)LDSRèÈWDèHYHwNROHYROQÄ SIJLSRMHQÈQDSIJÈNODGYHIDVWIRRGXQHERY\WYR IJHQØKRWVSRWRGNDPDU¼GD-HWHG\PQRKHP OHSwÈNG\ŔYDwLSRWRPFLPDMÈLQWHUQHWSRYROHQØ DFKRGÈQDQöMSRGGR]RUHP GöWÈNRPXQLNXMHSIJHVLQWHUQHW VOLGPLNWHUÄQH]QDMÈ GöWÈSRSURVLOQöNGRNRKR]QDMÈ MHQ]LQWHUQHWXRMHMLFKIRWNX ]RVORYHQØFKGöWÈŔ¼GRVWL Y\KRYöOR PODGLVWYØFKQöNG\GDORQDLQ- WHUQHWVYRXeVH[\pIRWNXQDQÈŔ MVRXÕSOQöQHERè¼VWHèQöQD]È ]QLFKWDNRYØPDWHUL¼OQöNRPX VRXNURPöSRVODORSRPRFÈSRèÈ- WDèHQHERPRELOX \'RSRUXèHQÈMDNVHVW¼W GREUØPGLJLW¼OQÈPURGLèHP VHGR]YÈWHQDVWU¼QFH vodafone.cz/digitalni-rodicovstvi

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

52 3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ Více na vodafone.cz Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL Vodafone Smart E8 LG K4 2017 Vodafone SmartN8 Ceny Standardní cena .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost ]ODWREÈO¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMYFP FP FP FP Rozlišení displeje 480 × 854 480 × 854 720 × 1280 &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r*% Procesor ²*+] ²*+] ²*+] 7\S86%NRQHNWRUX3RGSRUD EH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rs 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

2200 2500 2400 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrs rrs rrr Bluetooth r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè sr rr rr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

/7(    5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

²² ²² ²² Speciální certifikace s s s )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM /HSwÈ cenapro YöUQÄ 3URYöUQÄ]¼ND]QÈN\ P¼PHWHOHIRQ\DWDEOHW\ za lepší cenu. Více QDVWUDQ¼FKs 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání /HSwÈ cenapro YöUQÄ 9R/7( D:L)L volání /HSwÈ cenapro YöUQÄ 9<%5$1¤352\'(-1<652=k¨ı(128 1$%¨\'.287(/()21Ņ$7$%/(7Ņ Brno • *DOHULH9DģNRYND • Masarykova 2 • 2&2O\PSLD çHVNÄ%XGöMRYLFH • ,*<&HQWUXP 3UDŔVN¼ +UDGHF.U¼ORYÄ • 2&)XWXUXP -LKODYD • City Park .DUORY\9DU\ • =H\HURYD /LEHUHF • OC Nisa 0ODG¼%ROHVODY • 2&2O\PSLD 0RVW • 5DGQLèQÈ 2ORPRXF • *DOHULHkDQWRYND • *OREXV 2VWUDYD • Avion Shopping Park • Nová Karolina 3DUGXELFH • $WULXP3DODFH 3O]Hģ • Q¼P5HSXEOLN\ 3UDKD • &HQWUXP&KRGRY • &HQWUXPçHUQØ Most • \'HMYLFN¼ • -XJRVO¼YVN¼ • 1&(GHQ • OC Arkády • 2&$WULXP)ORUD • OC Novodvorská Plaza • 2&1RYØ6PÈFKRY • 2&/HWģDQ\ • 3DOODGLXP • 9¼FODYVNÄ Q¼PöVWÈ 3URVWöMRY • .RQHèQ¼ 7¼ERU • (UEHQRYD 7HSOLFH • Q¼P6YRERG\ µVWÈQDG/DEHP • 2&)RUXP =OÈQ • NYöWQD Všechny SIJÈVWURMHMHPRŔQÄ REMHGQDWGRNWHUÄNROL SURGHMQ\RVREQö nebo e-mailem.

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ 53 1DEÈGNDFK\WUØFKWHOHIRQņ 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL Huawei Y6 2017 Nokia 3 Lenovo Moto E4 Plus Huawei P9 lite Samsung Galaxy J3 2017 Nokia 5 Ceny Standardní cena .è .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost ]HSWHMWHVHQ¼VèHUQ¼YD ULDQWDsQRYLQNDGRVWXSQ¼ YSUņEöKXPöVÈFH YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK SRVOHGQÈwDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V ]ODW¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLG $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje ² ² ² ² ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 *%*% *%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% *%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r*% r*% r*% r*% Procesor ²*+] ²*+] ²*+] ² ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

²*+] ²*+] 7\S86%NRQHNWRUX3RGSRUD EH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

3000 2630 5000 3000 2400 3000 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrs rrs rrr rrr rrs rrr Bluetooth r r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè rr rr rr rr rr rr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

/7(       5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

²² ²² ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace s s s s s s )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÈPHLV\'3+DMVRXSODWQÄGRDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ /HSwÈ cenapro YöUQÄ 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

54 3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL Více na vodafone.cz Huawei P9 lite 2017 Vodafone SmartV8 Samsung Galaxy J5 2017 Sony Xperia XA1 Huawei P10 lite LG Q6 Ceny Standardní cena .è .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost PRGU¼YDULDQWDsSRVOHGQÈ wDQFH]HSWHMWHVHQ¼V YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje ² 1080 × 720 × 1280 720 × 1280 ² 1080 × 2160 &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% *%*% *%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r*% r*% r*% r*% Procesor 8× ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

8× (4× *+]× *+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

²*+] 8× ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

8× ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

²*+] 7\S86%NRQHNWRUX3RGSRUD EH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%&s 0LFUR86%s 0LFUR86%s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

3000 3000 3000 2300 3000 3000 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrr rrr rrr rrr rrs Bluetooth r r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè rr rr rr rr sr rr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

/7(       5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

²² 156 × 76 × ²² 145 × 67 × 8 ²² ²² Speciální certifikace s s s s s IP52 )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání /HSwÈ cenapro YöUQÄ 9R/7( D:L)L volání /HSwÈ cenapro YöUQÄ /HSwÈ cenapro YöUQÄ /HSwÈ cenapro YöUQÄ /HSwÈ cenapro YöUQÄ 3URYöUQÄ]¼ND]QÈN\ P¼PHWHOHIRQ\DWDEOHW\ za lepší cenu. Více QDVWUDQ¼FKs

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ 55 Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL 1DEÈGNDFK\WUØFKWHOHIRQņ Samsung Galaxy Xcover4 Samsung Galaxy A3 2017 Apple iPhone SE 32/128 GB Sony Xperia XCompact Samsung Galaxy A5 2017 LG G6 Ceny Standardní cena .è .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK *%YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK SRVOHGQÈwDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V YHVKRSX 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr L26r $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje ² ² ² ² ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 *%*% DŔ*%*% DŔ*%*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% –/– r*% r*% r7% Procesor ²*+] ²*+] ²*+] ² ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

²*+] ² ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

7\S86%NRQHNWRUX3RGSRUD EH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%s 0LFUR86%&s /LJKWQLQJs 0LFUR86%&s 0LFUR86%&r 0LFUR86%&s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

2800 2350 QHXY¼GÈVH 2700 3000 3300 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrs rrr rrr rrr rrr rrr Bluetooth r r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè sr rr sr rr rr sr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

/7( 800/850/900/1800/ 800/850/900/1800/ 800/850/900/ 700/800/850/900/  700/800/850/900/ 700/800/850/900/ 1800/1900/2100/ 5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

²² ²² ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace ,3 ,3 – – ,3 ,3 )RUP¼W6,0 0LFUR6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání /HSwÈ cenapro YöUQÄ 9R/7( D:L)L volání

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

56 3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL Více na vodafone.cz Huawei P10 Samsung Galaxy S7 Sony Xperia XZ1 Compact Nokia 8 Sony Xperia XZ1 Apple iPhone 7 32/128GB Ceny Standardní cena .è .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK SRVOHGQÈwDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK YHVKRSX *%YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr L26r \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje ² 1440 × 2560 720 × 1280 1440 × 2560 ² 750 × 1334 &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%DŔ*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r*% r*% r*% –/– Procesor 8× ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

8× ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

8× ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

8× ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

8× ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

²7ZLVWHU \'0,360+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

7\S86%NRQHNWRUX3RGSRUD EH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%&s 0LFUR86%r 0LFUR86%&s 0LFUR86%&s 0LFUR86%&s /LJKWQLQJs )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

3200 3000 2700 2700 QHXY¼GÈVH :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrr rrr rrr rrr rrr Bluetooth r r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè rr sr sr sr sr sr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

/7(   1800/2100/2600 700/800/850/  1800/2100/2600 2100/2600 5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

²² ²² ²² ²² ×× ²² Speciální certifikace – ,3 ,3 ,3 ,3 ,3 )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ 57 Apple iPhone 8 64/256 GB Huawei Mate 10 Pro Samsung GalaxyS8 Samsung GalaxyS8+ Apple iPhone 8 Plus 64/256 GB Apple iPhone 7 Plus 256GB Ceny Standardní cena .è .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ    9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost ]HSWHMWHVHQ¼V YHVKRSX YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK ]HSWHMWHVHQ¼V SRVOHGQÈwDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 L26r $QGURLG $QGURLGr $QGURLGr L26r L26r \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje × × ² ² ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ ss ss r*% r*% ss ss Procesor × 0RQVRRQ0LVWUDOQP ² ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

²*+]²*+] ²*+]²*+] ² 0RQVRRQ0LVWUDOQP ²7ZLVWHU \'0,360+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

7\S86%NRQHNWRUX3RGSRUD EH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ /LJKWQLQJr 0LFUR86%&s 0LFUR86%&r 0LFUR86%&r /LJKWQLQJr /LJKWQLQJs )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr \'XDOSL[HO0SL[rr \'XDOSL[HO0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

QHXY¼GÈVH  QHXY¼GÈVH QHXY¼GÈVH :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrr rrr rrr rrr rrr Bluetooth r r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè sr sr sr sr sr sr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

/7(       5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

²² ²² ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace ,3 ,3rr ,3 ,3 ,3 ,3 )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM 1DEÈGNDFK\WUØFKWHOHIRQņ 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL 9R/7( D:L)L volání

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

58 3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ Více na vodafone.cz 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÈPHLV\'3+DMVRXSODWQÄGRDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL Samsung Galaxy Note8 Apple iPhoneX 64/256GB Nokia 130 Nokia 3310 CAT B30 Ceny Standardní cena .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 12 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK YHVKRSX YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr L26r EH]RSHUDèQÈKRV\VWÄPX 1RNLD6HULHVs EH]RSHUDèQÈKRV\VWÄPXs \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje 1440 × 2960 1125 × 2436 128 × 160 240 × 320 176 × 220 &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ0%0% ss *%0% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% ss r*% r*% r*% Procesor ²*+]²*+] 6×0RQVRRQ0LVWUDOQP s s s 7\S86%NRQHNWRUX3RGSRUD EH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%&r /LJKWQLQJr 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[ss 0SL[rs 0SL[rs )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ s s s .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

3300 QHXY¼GÈVH 1020 1200 1000 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrs sss sss sss Bluetooth r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè sr sr rr rr rr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

/7( 700/800/850/900/ 1800/1900/2100/2300/ 2500/2600 800/900/1800/ 2100/2600 s s s 5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

162,5 × 74,8 × 8,5 143,6 × 70,9 × 7,7 111,5 × 48,4 × 14,2 116 × 51 × 12,8 118 × 54 × 16 Speciální certifikace IP68 IP67 s s IP67 )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM 0LQL6,0 0LFUR6,0 0LFUR6,0 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ 59 Vodafone Tab N8 Alcatel PLUS 10 Apple iPad 32 GB Apple 10.5 iPad Pro 64/256/512 GB Apple 12.9 iPad Pro 512 GB Ceny Standardní cena .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost YSURGHMQ¼FKVLQRYDWLYQÈP NRXWNHP YSURGHMQ¼FKVLQRYDWLYQÈP NRXWNHP YHVKRSX YHVKRSX 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr :LQGRZVGHVNWRSs L26r L26r L26r \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje ² ² ² ² ²2048 &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%QHXY¼GÈVH DŔ*%QHXY¼GÈVH 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% ss ss ss Procesor ²*+] ²*+] ²*+] QHXY¼GÈVH QHXY¼GÈVH 7\S86%NRQHNWRUX3RGSRUD EH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%s 0LFUR86%s /LJKWQLQJs /LJKWQLQJs /LJKWQLQJs )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[ss 0SL[ss 0SL[sr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

4600 5830 8827 QHXY¼GÈVH QHXY¼GÈVH :L)L*36èWHèNDRWLVNņSUVWņ rrs rrs rrr rrr rrr Bluetooth r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè sr sr sr sr sr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

/7(   5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

²² ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace s s s s s )RUP¼W6,0 0LFUR6,0 0LFUR6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM 1DEÈGNDWDEOHWņ 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWDEOHWXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL /HSwÈ cenapro YöUQÄ 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÈPHLV\'3+DMVRXSODWQÄGRDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ /HSwÈ cenapro YöUQÄ 3URYöUQÄ]¼ND]QÈN\ P¼PHWHOHIRQ\DWDEOHW\ ]DOHSwÈFHQX9ÈFH QDVWUDQ¼FKs

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

1DEÈGNDSURYöUQÄ]DOHSwÈFHQX 7\NWHIJÈXQ¼V]ņVW¼YDMÈGRYHGHPHRGPöQLW 1DEÈGNDSURYöUQÄVHY]WDKXMHQDYwHFKQ\GRVWXSQÄEDUHYQÄYDULDQW\GDQÄKRWHOHIRQX-HXUèHQDSUR]¼ND]QÈN\VSOģXMÈFÈSRGPÈQN\YöUQÄKR]¼ND]QÈND9RGDIRQXDSODWÈSIJL VRXèDVQÄPX]DYIJHQÈèLSURGORXŔHQÈVPORXY\V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈP.èDSRIJÈ]HQÈWHOHIRQXèLWDEOHWXQDVSO¼WN\YGDQÄYDULDQWö&HQ\XY¼GÈPHLV\'3+ DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\9ÈFHLQIRUPDFÈQDYRGDIRQHF]WHOHIRQ\SURYHUQHYRGDIRQHF]WDEOHW\SURYHUQHQHERXSURGHMQÈKRWØPX VodafoneSmartE8 1HMGRVWXSQöMwÈWHOHIRQ VSRGSRURX9R/7(D:L)L YRO¼QÈ 9HONØGLVSOHM \'ORXK¼YØGUŔEDWHULH µORŔLwWöRYHOLNRVWL*% 6NYöOØSRPöUFHQDYØNRQ 6WDQGDUGQÈFHQDMH.è 8wHWIJÈWH.è 9ÈFHQDvodafone.cz/telefony-pro-verne QHER 60 1DEÈGNDSURYöUQÄ .è .è²PöVÈFņ .è VodafoneSmartN8 6W\ORYØWHOHIRQVHèWHèNRX RWLVNņSUVWņ .YDOLWQÈ+\'GLVSOHM 6NYöOØ0SL[IRWRDSDU¼W *%ÕORŔLwWöD*% RSHUDèQÈSDPöWL 6WDQGDUGQÈFHQDMH.è 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è Samsung *DOD[\- 1DYUŔHQVH]IJHWHOHP NGHWDLOX *%5$0D*%ÕORŔLwWö 6XSHU$02/(\'GLVSOHM 2VPLM¼GURYØSURFHVRU &HORNRYRYØGHVLJQ 6WDQGDUGQÈFHQDMH.è 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è Nokia3 .U¼VQØWHOHIRQVHV\VWÄPHP $QGURLGvDYwHPLQH]E\WQØPL IXQNFHPL +\'GLVSOHM 9QLWIJQÈSDPöļ*% )RWRDSDU¼W03L[ *RRJOH$QGURLG 1RXJDW

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

 6WDQGDUGQÈFHQDMH.è 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

1DEÈGNDSURYöUQÄ 61 HuaweiP9lite2017 (UJRQRPLFNÄVNOHQöQÄWöOR VWHQNØPSURILOHP 2VPLM¼GURYØSURFHVRU.LULQ a 3 GB RAM 0SL[IRWRDSDU¼WVU\FKOØP RVWIJHQÈP çWHèNDRWLVNņSUVWņ GLVSOHMV)XOO+\'UR]OLwHQÈP 6WDQGDUGQÈFHQDMH.è 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è VodafoneSmartV8 &HORNRYRYØVW\ORYØWHOHIRQ V0SL[IRWRDSDU¼WHP 1¼GKHUQØ)+\'GLVSOHM )RWRDSDU¼WVUR]OLwHQÈP0SL[ µORŔLwWöRYHOLNRVWL*%DRSHUDèQÈ SDPöļ*% çWHèNDRWLVNņSUVWņ 6WDQGDUGQÈFHQDMH.è 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è Samsung *DOD[\$ (OHJDQFHYHVYÄQHMèLVWwÈ SRGREö 2GROQRVWYņèL YRGöDSUDFKX ,3

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

 0SL[IRWRDSDU¼W +\'6XSHU$02/(\'GLVSOHM 2VPLM¼GURYØSURFHVRU 6WDQGDUGQÈFHQDMH.è 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è VodafoneTabN8 1HQ¼URèQÄPXXŔLYDWHOLSIJLQHVHYwH FRSRŔDGXMHDMHwWöQöFRQDYÈF 7DEOHWV+\'GLVSOHMHPRYHOLNRVWL 0SL[IRWRDSDU¼W 3RGSRUDSDPöļRYØFKNDUHW *%ÕORŔLwWöD*%5$0 6WDQGDUGQÈFHQDMH.è 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è HuaweiP10lite 6W\ODYØNRQEH] NRPSURPLVņ \'RERXVWUDQQö ]DNIJLYHQÄVNOR .RYRYØU¼P %DWHULHVNDSDFLWRXP$K çWHèNDRWLVNņSUVWņ 6WDQGDUGQÈFHQDMH.è 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Pevnýinternet kdekoli 8ŔLMWHVLQHRPH]HQØLQWHUQHWEH]GDWRYÄKROLPLWX 3IJHV:L)LURXWHUSRKRGOQöSIJLSRMÈWHFHORXGRP¼FQRVW LVQ¼YwWöYRXQHERPHQwÈILUPX 3RNXGX9RGDIRQXXŔP¼WHMDNØNROLMLQØWDULIVHVPORXYRXVPöVÈèQÈPSOQöQÈPDOHVSRģ.èSIJÈSDGQöVLMHMQRYöSRIJÈGÈWHP¼WHQ¼URNQD]YØKRGQöQRXFHQX3HYQÄKR LQWHUQHWX.è3RNXGMVWHQRYØ]¼ND]QÈNQHERWXWRSRGPÈQNXQHVSOģXMHWHY\MGHY¼VWDULIQD.èPöVÈèQö 9ÈFHQD vodafone.cz/pevny-internet QHER 800 777 777 0öVÈèQÈWDULI 3RNXGXŔXQ¼V P¼WHMLQØWDULI 6WDQGDUGQÈ cena 3HYQØLQWHUQHW .è .è ANTÉNA + WI-FI ROUTER HuaweiB2338-168 3URSRMHQÈMHGQRWHNHWKHUQHWNDEHOHP HWKHUQHWSRUW\ :L)LDFEJQ &HUWLILNDFH,3SURYHQNRYQÈDQWÄQX Novinka .è .è²PöVÈFņ .è =DIJÈ]HQÈVHVNO¼G¼]YHQNRYQÈDQWÄQ\NWHU¼ VHSIJLSHYQÈQDYHQNRYQÈSO¼wļQHPRYLWRVWL DYQLWIJQÈKR:L)LURXWHUX ,QVWDODFHMHzdarma 5\FKORVWVWDKRY¼QÈMHDŔ0ELWVDQDKU¼Y¼QÈ DŔ0ELWV $NWLYXMWHVLPRELOQÈ79 SlHGXMWHVYÄREOÈEHQÄVHUL¼O\ILOP\QHER WHOHYL]LSIJÈPRYWHOHIRQXèLWDEOHWX .G\NROLDRGNXGNROL 9\EHUWHVLWIJHEDMHGHQ]WHOHYL]QÈFK EDOÈèNņVIXQNFÈRVREQÈKRYLGHRUHNRU GÄUX1RYöVNDSDFLWRXDŔKRGLQ ]¼]QDPXQHER]SöWQÄKRVOHGRY¼QÈ %DOÈèHNSURJUDPņMLŔRG.èVLPņŔHWH Y\EUDWDDNWLYRYDWQDWDPMHWY 62 Pevný internet

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

:L)LVÈļVHVOHYRXDPRGHP]D.è]ÈVN¼WH NURGLQQØPWDULIņP5HGQHERNWDULIņP %XVLQHVV5HGWDNQHY¼KHMWHDNRXNQöWHQDVWU D 9\WYRIJWHVL:L)LVÈļ YŔG\WDPNGHMVWHY\ 3IJLSRMHQÈV*%GDWVLPņŔHWHXŔÈW GRPDLQDFKDWö \'DWRYØREMHP*%REY\NOHSRNU\MHFHORX PöVÈèQÈVSRWIJHEXGRP¼FQRVWL.G\E\Y¼P GDWDSIJHVWRFK\EöODPņŔHWHVLMHNG\NROL MHGQRGXwHQDY\wRYDWSR*%]D.è 5\FKORVW0ELWVSURVWDKRY¼QÈD0ELWV SURQDKU¼Y¼QÈY¼PEXGHVWDèLWNURPö EöŔQÄKRVXUIRY¼QÈLSURVN\SRY¼QÈKUDQÈ KHUDVOHGRY¼QÈYLGHÈ =DSRMHQÈMHYHOLFHVQDGQÄ0ņŔHWHSIJLSRMLWDŔ ]DIJÈ]HQÈQDMHGQRXWIJHEDWHOHIRQWDEOHW DSRèÈWDè 3IJLSRIJÈ]HQÈPRGHPXQDVSO¼WN\NWHUÄ MVRXEH]QDYØwHQÈGRVWDQHWHVOHYX .è6WDQGDUGQÈFHQDMH.è WI-FI \'20$ WI-FI 1$&+$7õ WI-FI 9.$1&(/œı, 0öVÈèQÈWDULI =YØKRGQöQ¼FHQD VHVPORXYRX QDPöVÈFņ &HQD EH]]¼YD]NX 3IJLSRMHQÈEH]NDEHOX1DSOQR .è .è &HQ\MVRX]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\VPöUHPGROņXY¼GÈPHMHLV\'3+DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ .è .è²PöVÈFņ .è :L)LVÈļVHVOHYRXDPRGHP ]D.è]ÈVN¼WHNURGLQQØP WDULIņP5HGQHERNWDULIņP %XVLQHVV5HGWDNQHY¼KHMWH DNRXNQöWHQDVWUD 9ÈFHQDYRGDIRQHF]SULSRMHQLEH]NDEHOX QHER :,),02\'(0 +XDZHL/7(&3(% 3IJHQRVQØLQWHUQHW 63

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Více na vodafone.cz Mobilníinternet 0RELOQÈSIJLSRMHQÈ 3RèHW6,0NDUHW YWDULIX =YØKRGQöQ¼ FHQDVHVPORXYRX QDPöVÈFņ Cena EH]]¼YD]NX 5HG\'DWD*% 1+3 .è .è 5HG\'DWD*% 1+1 .è .è 0RELOQÈSIJLSRMHQÈ*% 1 .è .è */7(LQWHUQHWXŔSRNUØY¼WDNIJNDNDŔGØNRXWUHSXEOLN\)UèHW QDQöPPņŔHWHVMDNØPNROLGDWRYØPSIJLSRMHQÈPRG9RGDIRQX -DNVLSRIJÈGLWGDOwÈGDWRYØREMHP 2EMHPGDWVLPņŔHWHQDYØwLWYDSOLNDFL0ņM9RGDIRQHQHERQDPXMYRGDIRQHF]SURVWIJHGQLFWYÈPVOXŔHE=YöWwHQÈGDWRYÄKREDOÈèNX R*%PöVÈF]D.è

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

D\'RGDWHèQØREMHPGDW &HQ\MVRX]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\VPöUHPGROņDXY¼GÈPHMHLV\'3+ 7DULISURSIJÈOHŔLWRVWQÄSIJLSRMHQÈsLGH¼OQÈQDSIJSURMÈ]GQÈIJ¼G\ QHERSIJHGSRYöêSRèDVÈ Cena 3IJLSRMHQÈQDPöVÈF0% .è .WDULIņP5HG\'DWDGRVWDQHWHGDOwÈ/7(6,0NDUWXSURWDEOHW QHERQRWHERRN\'DWD]WDULIXWDNEXGHWHPRFLèHUSDW]YÈFH]DIJÈ]HQÈ 6,0 GRGDOwÈKR ]DIJÈ]HQÈ 9ÈFHQDYRGDIRQHF]LQWHUQHW QHER XŔRG 477.è XŔRG 477.è 477.è VWDULIHP5HG\'DWD QHERVDPRVWDWQö ]D.è 86%02\'(0 9RGDIRQH&RQQHFW 86%6SHHG \'RSIJHMWHVYÄPXGRP¼FÈPXPD]OÈèNRYLYRO QRVWLEH]SHèÈ3RK\ESVDPņŔHWHSRKRGOQö VOHGRYDWQDVYÄPPRELOX +/¨\'$&¨2%2-(. $OFDWHO0RYH7UDFNHU :,),+276327 VodafoneMobile :L)L5K /]HSIJLSRMLWDŔ]DIJÈ]HQÈ %DWHULHVNDSDFLWRXP$K .RPSDNWQÈUR]PöU\ 64 3IJLSRMHQÈV9RGDIRQHP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

3IJHGSODFHQ¼QDEÈGND 65 9ÈFHQD vodafone.cz/predplacene-karty QHER 800 777 777 6NRèWHVLSURNDUWXGR9RGDIRQXQHERNQDwLPY\EUDQØPSDUWQHUņP 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÈPHLV\'3+DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ 1HNDŔGØFKFHPÈWWDULIDWDNSURY¼VP¼PHSDU¼GQÈSIJHGSODFHQÄ NDUW\6WDèÈVLMHQY\EUDW$GÈN\QDwLPEDOÈèNņPVLVQLPLPņŔHWHXŔÈW QHRPH]HQÄYRO¼QÈD606%H]]¼YD]Nņ0UNQöWHQDVWUDQX 9\EHUWHVL]QDwLFK SIJHGSODFHQØFKNDUHW Kartapropartunavolání 9FHQöNDUW\MHEDOÈèHNQHRPH]HQÄKR YRO¼QÈYVÈWL9RGDIRQXQDSUYQÈPöVÈF 3RWÄVHEDOÈèHNREQRYÈ]D.èPöVÈèQö 1DVWDYHQÈO]HXSUDYLW $NWLYXMWHVL3URJUDPèW\IJNDDYROHMWHQD èW\IJLèÈVODGRYwHFKVÈWÈ]D.èPLQ 9RO¼QÈQDRVWDWQÈèÈVODYç5Y¼VEXGHVW¼W .èPLQ606VWRMÈ.è 3RNXGVHSIJLSRMÈWHNLQWHUQHWXDNWLYXMHVH Y¼PEDOÈèHN3IJLSRMHQÈQDPöVÈFVH0% GDWMHQ]D.è .DUWXSRIJÈGÈWH]D.è9FHQöMH([WUD NUHGLW.è .DUWDGRVYöWD 9RO¼WHèDVWRGR]DKUDQLèÈ"3RIJLêWHVL.DUWX GRVYöWDDYROHMWHGRY\EUDQÄ]HPö YØKRGQöMLGÈN\VOXŔEö0\&RXQWU\ 6WDèÈVLMHQY\EUDWQöNWHURX]]HPÈ \'R9LHWQDPXçÈQ\5XVND0ROGDYVND QD8NUDMLQXQHERGR86$D.DQDG\ SDNPņŔHWHYRODWMHQ]D.èPLQ .RPSOHWQÈVH]QDP]HPÈDFHQÈNQDMGHWH QDYRGDIRQHF]P\FRXQWU\ 6OXŔEX0\&RXQWU\QDYÈFVWRXWRNDUWRX ]ÈVN¼WHQDPöVÈFņ]GDUPD 9ç5Y¼VYRO¼QÈEXGHVW¼W.èPLQ 63URJUDPHPèW\IJNDQDYÈFPņŔHWHYRODW QDèW\IJLèÈVODGRYwHFKVÈWÈMHQ]D .èPLQ606Y¼VY\MGHQD.è &HQDNDUW\MH.è9FHQö MH([WUDNUHGLW.è Karta26 6.DUWRXVLPņŔHWHY\EUDW]HEDOÈèNņ NHNDUWö]DVNYöORXFHQX %DOÈèHNV*%GDWDQHRPH]HQØPL606 v síti VVOHYRXMHQ]D.è 1HEREDOÈèHNVQHRPH]HQØPYRO¼QÈP YVÈWLDPLQXWDPLGRRVWDWQÈFK QDYUFKVHVOHYRX]D.è $NWLYRYDWVLMHPņŔHWHMDNSRWIJHEXMHWH %DOÈèN\O]HVWIJÈGDWQHERY\XŔÈYDWRED VRXèDVQö &HQDNDUW\MH.è9FHQöMH([WUDNUHGLW .è Pro PODGÄ

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Více na vodafone.cz/odmeny nebo 800 777 777 66 3IJHGSODFHQ¼QDEÈGND 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÈPHLV\'3+DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ ([WUDNUHGLWSODWÈSRGREXGQÈDQHQÈPRŔQÄMHMSRXŔÈW QDÕKUDGXVOXŔE\SRVN\WRYDQÄWIJHWÈVWUDQRX =DNDŔGÄGRELWÈPLQLP¼OQö.è Y¼VRGPöQÈPHNUHGLWHPQDYÈF $SURWRŔHVLY¼ŔÈPHYDwÈYöUQRVWLWDNèÈPGÄOHVQ¼PLMVWHWÈPYÈFH([WUDNUHGLWX GRVWDQHWH6WDèÈVH]DUHJLVWURYDW 352=¨6.œ1¨2\'0õ1<6( =$5(*,6758-7( =DVO¼QÈP606]SU¼Y\sSRwOHWH]SU¼YX YHWYDUX2\'0(1<QDèÈVOR7700 SIJHVDSOLNDFL0ņM9RGDIRQH na muj.vodafone.cz QHER]DYRO¼QÈPQD 10 % ([WUDNUHGLWX 3RNXGMVWHVQ¼PL PÄQöQHŔPöVÈFH 20% ([WUDNUHGLWX 3RNXGMVWHVQ¼PL GÄOHQHŔPöVÈFH

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Více na vodafone.cz/balicky 3IJHGSODFHQ¼QDEÈGND 67 ,VSIJHGSODFHQRX NDUWRXPņŔHWH YRODWQHRPH]HQö 3RNXGEXGHWHPÈWQöNWHUØ ]EDOÈèNņNWHUÄREVDKXMÈ GDWDDNWLYQÈPņŔHWH VLQ\QÈYDSOLNDFL0ņM 9RGDIRQHY\]YHGQRXWGDOwÈ GDWDQDYÈF Neomezené $QRQDwHEDOÈèN\MVRX QHRPH]HQÄMDNSURYRO¼QÈWDN SUR606N\ Bezsmlouvy 9wHFKQ\EDOÈèN\MVRXEH] VPOXYD]¼YD]Nņ&HQXEDOÈèNX Y¼PRGHèWHPH]NUHGLWX 3IJL]SņVRELYÄ 0ņŔHWHVLY\EUDWEDOÈèHNNWHUØ SU¼YöSRWIJHEXMHWH$NG\Ŕ ]URYQDMHGHWHQDGRYROHQRX DFKFHWHPÈWRGWHOHIRQX SRNRMPņŔHWH]ņVWDWMHQ XVYÄKRNUHGLWX Sobnovováním SRPöVÈFL %DOÈèN\VHY¼PSIJHVQö SRPöVÈFLDXWRPDWLFN\REQRYÈ WDNŔHVHRQLFQHPXVÈWHVWDUDW 1DSIJÈNODGEDOÈèHN]VH Y¼PREQRYÈ DWG 8NRQèHQÈEDOÈèNņ sobnovováním SRPöVÈFL 9SIJÈSDGöŔHQHEXGHWH PÈWYGREöNG\VHEDOÈèHN REQRYXMHGRVWDWHèQØNUHGLW ]UXwÈVHY¼PDXWRPDWLFN\ 3RNXGKREXGHWHFKWÈWG¼OH Y\XŔÈYDWMHSRWIJHEDMHM]QRYX DNWLYRYDW%DOÈèHNWDNÄPņŔHWH MHGQRGXwH]UXwLWSIJHV0ņM 9RGDIRQH 6WDèÈVLDNWLYRYDWQDwHEDOÈèN\ NWHUÄMVRXSURVWö %DOÈèN\NHNDUWös\'DWDD606 ZDwOHWH606YHWYDUX\'$7$),;QDèÈVOR 0%GDWD606 YVÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è ZDwOHWH606YHWYDUX\'$7$),;QDèÈVOR *%GDWD606 YVÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è =DwOHWH606YHWYDUX\'$7$),;QDèÈVOR *%GDWD606 YVÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è %DOÈèN\NHNDUWös9RO¼QÈ =DwOHWH606YHWYDUX92/$1,9)),;QDèÈVOR 9RO¼QÈYVÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è =DwOHWH606YHWYDUX92/$1,9)3/86),;QDèÈVOR 9RO¼QÈGRYwHFKVÈWÈ 1HRPH]HQÄYRO¼QÈYVÈWL9RGDIRQXPLQXWGRRVWDWQÈFKVÈWÈ .è =DwOHWH606YHWYDUX92/$1,9)3/86QDèÈVOR 9RO¼QÈGRYwHFKVÈWÈ 1HRPH]HQÄYRO¼QÈYVÈWL9RGDIRQXPLQXWGRRVWDWQÈFKVÈWÈ .è =DwOHWH606YHWYDUX92/$1,968\'(),;QDèÈVOR 9RO¼QÈGRYwHFKVÈWÈQHRPH]HQö .è 6OHGXMWHVYÄREOÈEHQÄSRIJDG\DQRYLQN\ QDVRFL¼OQÈFKVÈWÈFKDQLŔE\VWHPXVHOL SRèÈWDWGDWD0¼PHSURY¼VVOXŔE\ 6RFLDO3DVVD9LGHR3DVVGRNRQFH OHGQD]GDUPD3RGÈYHMWHVHQDSRVOHGQÈ GYRXVWU¼QNX %DOÈèN\NHNDUWös.RPSOHW ZDwOHWH606YHWYDUX.203/(79)),;QDèÈVOR .RPSOHWYVÈWL *%GDW606DYRO¼QÈYVÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è ZDwOHWH606YHWYDUX.203/(7968\'(),;QDèÈVOR .è .RPSOHWGRYwHFKVÈWÈ *%GDW606DYRO¼QÈGRYwHFKVÈWÈQHRPH]HQö

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Více na vodafone.cz/business-red-plus nebo 800 777 700 &HQDMHSODWQ¼SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈPQDPöVÈFņYèHWQö\'3+ :L)LVÈļ]GDUPD]ÈVN¼WHSIJL]DNRXSHQÈPRGHPX+XDZHL%]D.è5\FKORVWVWDKRY¼QÈMH0EVDRGHVÈO¼QÈ0EV 6OHYD.èQD]DIJÈ]HQÈSODWÈSURQRYÄLVW¼YDMÈFÈILUHPQÈ]¼ND]QÈN\VWDULIHP%XVLQHVV5HGVHVPORXYRXQDPöVÈFņ9ØwHVOHY\MH]¼YLVO¼QDYØwL0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKR SOQöQÈ1HSODWÈSURU¼PFRYÄVPORXY\D2QH1HW )LUHPQÈWDULI%XVLQHVV5HG Q\QÈVH*%GDWQDYÈF 68 Pro firmy 6OHYD.è QD]DIJÈ]HQÈ .G\ŔVLNWDULIņP%XVLQHVV 5HGSRIJÈGÈWHFK\WUØWHOH IRQQHERWDEOHWGRVWDQHWH KRDŔR.èOHYQöML 9ÈFHLQIRUPDFÈXSURGHMQÈKR WØPX :L)LVÈļ zdarma .WDULIņP%XVLQHVV5HG %XVLQHVV5HG*% D%XVLQHVV5HG*%QDYÈF ]GDUPD]ÈVN¼WHSIJHQRVQÄ 3IJLSRMHQÈEH]NDEHOX]GDUPD DPRGHP]D.è3IJLSRMÈWH WDNQDMHGQRXDŔ]DIJÈ]HQÈ 9ÈFHQDVWU .è PöVÈèQö 3 GB + 1 GB PöVÈèQÈGDWDVGÈOHQ¼PH]L èOHQ\ILUP\ Business RED+ =¼NODGQÈWDULI SURèOHQ\ 1HRPH]HQÄYRO¼QÈ GRYwHFKVÈWÈSURèOHQ\ILUP\ Neomezené SMS GRYwHFKVÈWÈSURèOHQ\ILUP\ .è PöVÈèQö 3 GB + 40 GB PöVÈèQÈGDWDVGÈOHQ¼PH]L èOHQ\ILUP\ 1HRPH]HQÄYRO¼QÈ GRYwHFKVÈWÈSURèOHQ\ILUP\ Neomezené SMS GRYwHFKVÈWÈSURèOHQ\ILUP\ Business RED+ 40 GB Tarif pro 4 s OBROVSKOUSRUFÈGDW 6SHFL¼OQÈQDEÈGND 6OHGXMWHVYÄREOÈEHQÄSRIJDG\DQRYLQN\ QDVRFL¼OQÈFKVÈWÈFKDQLŔE\VWHPXVHOL SRèÈWDWGDWD0¼PHSURY¼VVOXŔE\6RFLDO 3DVVD9LGHR3DVVGRNRQFHOHGQD]GDUPD 3RGÈYHMWHVHQDSRVOHGQÈGYRXVWU¼QNX

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

VodafoneeDohled: Pohlídámecokoli 9ODVWQÈWHYR]RYØSDUNVWURMHQHERWIJHEDGRUXèXMHWH]¼VLON\DFKFHWH PÈWYwHQHXVW¼OHSRGNRQWURORX"\'ÈN\VOXŔEö9RGDIRQHH\'RKOHG EXGHWHPÈWQHXVW¼OØRQOLQHSIJHKOHGRWRPNGHVHY¼wPDMHWHNQDFK¼]È DFRVHVQÈPGöMH 3URŻ UP\ 69 3RWIJHEXMHWHYÈFHLQIRUPDFÈRVOXŔEöH\'RKOHG"&KFHWHVLH\'RKOHGNRXSLW" 5H]HUYXMWHVLVFKņ]NXVQDwÈPSRUDGFHPSURILUHPQÈ]¼ND]QÈN\ eDohled–Evropa Monitoring po celé EU 8NO¼G¼QHRPH]HQRXKLVWRULL DXPRŔģXMHQDVWDYHQÈ OLERYROQÄKRSRèWX geozón .è ]DPöVÈF &HQ\XY¼GÈPHYèHWQö\'3+DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ Více na vodafone.cz/edohled Snadnáinstalace 1HPXVÈWHQLF]DSRMRYDWVOHGRYDFÈMHGQRWNX XORŔÈWHGR]DYD]DGODQHERVLOQØPPDJQHWHP NDPNROLSIJLFK\WÈWH Obsluhaasprávaodkudkoli $ļMHMHGQRWNDNGHNROLYWHUÄQXPņŔHWHML RQOLQHQDVWDYLWDVOHGRYDW]SRUW¼OX eDohledmodulStandard %DWHULHY\GUŔÈDŔPöVÈFņEH]QDELWÈ 9SRK\EXFFDNP 3RVN\WXMHVW¼OØSIJHKOHGRWHSORWö YOKNRVWLRWIJHVHFKSIJHNURèHQÈU\FKORVWL èDVHFKSURVWRMņDGDOwÈFKSDUDPHWUHFK Monitoringkdekoli \'ÈN\JORE¼OQÈ6,0PņŔHWHVOHGRYDW VYņMPDMHWHNSRFHOÄPVYöWö ([WUÄPQÈYØGUŔEDWHULH %DWHULHY\GUŔÈGOHW\SXMHGQRWN\DŔURN .è .è²PöVÈFņ .è Novinka \'DOwÈYDULDQW\PRGXOņNWHUÄVHOLwÈSRX]HYØGUŔÈEDWHULH 9ØGUŔEDWHULHQDMHGQR nabití Cena eDohledmodulMini PöVÈF .è eDohledmodulMaxi URN .è \'DOwÈYDULDQW\VOXŔE\H\'RKOHG Dosah Cena eDohledMini SRX]HQDÕ]HPÈç5 .èPöVÈèQö H\'RKOHG6YöW PRQLWRULQJSRFHOÄPVYöWö .èPöVÈèQö

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

70 Tarify 7DULIMHEH]VPORXY\DMHKRFHQDMHYèHWQö\'3+ Více na vodafone.cz/jetovtobe nebo 800 777 777 :L)LMHRXWUR]MHê WRV*,*$YH VWXGHQWVNÄPWDULIX -HWRYWREö"7DNVHNQ¼PSIJLGHM0¼PHSURWHEH*% ]¼EDY\QDVXUIRY¼QÈDQHRPH]HQÄYRO¼QÈL606GRYwHFK VÈWÈ3URèHUS¼QÈGDW]WDULIXWL]GDUPDSIJLG¼PHGUXKRX GDWRYRX6,0WIJHEDGRWDEOHWX7DNMHVWOLWLMHwWöQHE\OR DP¼wSODWQØ,6,&MGLGRWRKR Tarif MHWRYWREö Datová SIM ]GDUPD .è PöVÈèQöEH]]¼YD]NX Neomezené SMS GRYwHFKVÈWÈ Neomezené volání GRYwHFKVÈWÈ 10GB dat Bez ]¼YD]NX &KFHPHDE\VWHVLXŔLOLNXSX]¼EDY\3URWR RGQ¼VP¼WHVOXŔE\6RFLDO3DVVD9LGHR 3DVVGRNRQFHOHGQD]GDUPD3RGÈYHMWHVH QDSRVOHGQÈGYRXVWU¼QNX

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Více na vodafone.cz/60 nebo 800 777 777 Nabídka 60+ 71 1DEÈGNDMHXUèHQDSRX]H]¼ND]QÈNņPVWDUwÈPOHW8WDEOHWXVGDW\VHFHQD .èVNO¼G¼]HVSO¼WN\WDEOHWXNWHU¼èLQÈ.èPöVÈèQöDPöVÈèQÈFHQ\WDULIX VLQWHUQHWHP.è7DEOHWEXGHSOQöVSODFHQSRPöVÈFÈFK&HQ\XY¼GÈPH YèHWQö\'3+-VRXSODWQÄSIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈP SOQöQÈPQDPöVÈFņ]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\VPöUHPGROņDMVRXSODWQÄ GRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ 3IJL]PöQöRSHU¼WRUDVLPņŔHWHQHFKDWVYRMHVRXèDVQÄ WHOHIRQQÈèÈVOR 1DQRYÄPWHOHIRQXèLWDEOHWXY¼PQDVWDYÈPHYöWwÈSÈVPR SUROHSwÈèLWHOQRVW 6SRXVWDYØKRG SRwHGHV¼WFH 8ŔY¼PE\OR"6WDèÈQ¼PXN¼]DWREèDQNXDPņŔHWH VLY\EUDWWDULISIJHGSODFHQRXNDUWXQHERWDEOHW VPRELOQÈPLQWHUQHWHP]D]YØKRGQöQRXFHQX-È]GQÈ IJ¼G\PDS\DGDOwÈDSOLNDFHNWHUÄY¼PSRPRKRXXŔÈW VLŔLYRWQDSOQRSDNEXGHWHPÈWNG\NROLSRUXFH Internet 4 GB + tablet Vodafone Tab N8 Nyní zaplatíte .è a poté .èPöVÈèQö 7DEOHWVPRELOQÈPLQWHUQHWHP Vodafone Smart E8 VHVOHYRX.è 1\QÈ.èDSRWÄ .è²PöVÈFņ .è VWDQGDUGQÈFHQDMH.è

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

=DNDŔGÄGRELWÈQDG.è Y¼VRGPöQÈPHNUHGLWHP QDYÈF9ÈFHQDVWU .è PöVÈèQö 0öVÈèQÈWDULI VYROQØPL MHGQRWNDPL SMS .è PLQXW GRYwHFKVÈWÈ SRY\èHUS¼QÈ]D.èPLQ 250 MB GDW .è PöVÈèQö 3IJHGSODFHQ¼NDUWD VQHRPH]HQØP YRO¼QÈPYVÈWL SMS .è 1HRPH]HQÄYRO¼QÈ YVÈWL9RGDIRQH 9RO¼QÈGRRVWDWQÈFKVÈWÈ .èPLQQDY\EUDQ¼èÈVOD .èPLQQDRVWDWQÈèÈVOD 6OHGXMWHVYÄREOÈEHQÄSRIJDG\DQRYLQN\ QDVRFL¼OQÈFKVÈWÈFKDQLŔE\VWHPXVHOL SRèÈWDWGDWD0¼PHSURY¼VVOXŔE\6RFLDO 3DVVD9LGHR3DVVGRNRQFHOHGQD]GDUPD 3RGÈYHMWHVHQDSRVOHGQÈGYRXVWU¼QNX

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Více na vodafone.cz/rodina nebo 800 777 777 NABÍDKA PLATÍ PRO 4 SIM KARTY =DEDYWHFHORXURGLQXDUR]wLIJWHVLRE]RU\EXGHWHQDWRPÈW RKURPQRXSRUFLVGÈOHQØFKGDW.URGLQQÄPXWDULIXMLFKWRWLŔ ]ÈVN¼WHDŔ*%QDYÈFDWRMHSRIJ¼GQ¼NXSDYöGRPRVWÈ GRNDSV\.URPöWRKRY¼VSRWöwÈQHRPH]HQÄYRO¼QÈD606 GRYwHFKVÈWÈ 72 7DULISURURGLQX *,*$YöGRPRVWL VURGLQQØPLWDULI\5HG &HQDMHSODWQ¼SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈPQDPöVÈFņMHYèHWQö\'3+DSODWÈGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ 5\FKORVW:L)LVÈWöMHSURVWDKRY¼QÈ0EVDRGHVÈO¼QÈ0EV .è PöVÈèQö .è PöVÈèQö 2 GB + 40 GB GDWVGÈOHQØFKPH]LèOHQ\ Neomezené SMS GRYwHFKVÈWÈSURèOHQ\URGLQ\ 1HRPH]HQÄYRO¼QÈ GRYwHFKVÈWÈSURèOHQ\URGLQ\ RED+ 40 GB 1RYØURGLQQØWDULI VOBROVSKOUSRUFÈGDW 6SHFL¼OQÈQDEÈGND RED+ 5RGLQQØWDULI 2 GB GDWVGÈOHQØFKPH]LèOHQ\ Neomezené SMS GRYwHFKVÈWÈSURèOHQ\URGLQ\ 1HRPH]HQÄYRO¼QÈ GRYwHFKVÈWÈSURèOHQ\URGLQ\ 6OHGXMWHVYÄREOÈEHQÄSRIJDG\DQRYLQN\QDVRFL¼OQÈFKVÈWÈFKDQLŔE\VWH PXVHOLSRèÈWDWGDWD0¼PHSURY¼VVOXŔE\6RFLDO3DVVD9LGHR3DVVGR NRQFHOHGQD]GDUPD3RGÈYHMWHVHQDSRVOHGQÈGYRXVWU¼QNX

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Tarify 73 3IJHKOHGQØÕèHW Výdaje celé rodiny máte pod kontrolou na jednom ÕèWX çHUS¼QÈGDW \'DWDYURGLQöVLPņŔHWH GRSIJHGXUR]GöOLWSURNDŔGÄ èÈVOR]YO¼wļ 1\QÈY¼PYDSOLNDFL0ņM9RGDIRQHGDUXMHPH0%GDW QDYÈF6WDèÈVLMHY\]YHGQRXW .WDULIXVLPņŔHWHGRNRXSLWDŔGDOwÈGDWRYÄ6,0NDUW\GÈN\ QLPŔVYņMGDWRYØEDOÈèHNY\XŔLMHWHLYGDOwÈFK]DIJÈ]HQÈFK 3RIJÈ]HQÈMH]GDUPD]DVGÈOHQÈ]DSODWÈWH.èPöVÈèQö]DMHGQX 6,0NDUWX :L)L]DSRORYLQX .URGLQQÄPXWDULIXQDYÈF ]ÈVN¼WHSIJHQRVQRX:L)L VÈļQDGRPDLQDFKDWX VHVOHYRXDPRGHP +XDZHL%MHQ]D.è 0UNQöWHQDVWU K tarifu GRSRUXèXMHPH telefony Vodafone ]DVNYöOÄFHQ\1DMGHWHMH QDVWUs=HSWHMWHVH SURGHMFņQDDNWX¼OQÈ QDEÈGNX 7IJHED 9RGDIRQH6PDUW1]D .è neERQDVSO¼WN\ .è .è²PöVÈFņ 1DVWDUWXMWH VYņMWDULI 3RNXGQHSRWIJHEXMHWHQHRPH]HQÄYRO¼QÈ DYHONRXSRUFLGDWP¼PHSURY¼VWDULI6WDUW PLQXWNWHUØY¼VXUèLWöXVSRNRMÈ 9ÈFHQDYRGDIRQHF]WDULI\ QHER START 500MINUT 500 MB GDW PLQXW GRYwHFKVÈWÈGDOwÈ.èPLQ .è606 .è PöVÈèQö 6OHGXMWHVYÄREOÈEHQÄSRIJDG\DQRYLQN\QDVRFL¼OQÈFK VÈWÈFKDQLŔE\VWHPXVHOLSRèÈWDWGDWD0¼PHSUR Y¼VVOXŔE\6RFLDO3DVVD9LGHR3DVVGRNRQFHOHGQD ]GDUPD3RGÈYHMWHVHQD SRVOHGQÈGYRXVWU¼QNXNGH VHQDYÈFGR]YÈWHRGDOwÈFK VOXŔE¼FK9RGDIRQH3DVV

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

74 Tarify TarifyRedNaplno Více na vodafone.cz/tarify nebo 800 777 777 .è PöVÈèQö 5 GB dat 1HRPH]HQÄYRO¼QÈ do všech sítí Neomezené SMS do všech sítí REDNAPLNO 5 GB .è PöVÈèQö 10 GB dat 1HRPH]HQÄYRO¼QÈ do všech sítí Neomezené SMS do všech sítí REDNAPLNO 10 GB 1000 minut pro volání ]ç5GRUHJLRQX DQD6ORYHQVNR .è PöVÈèQö 20 GB dat 1HRPH]HQÄYRO¼QÈ do všech sítí Neomezené SMS do všech sítí $NWLYXMWHVL6RFLDOD9LGHR3DVVGRNRQFHOHGQD]GDUPD DY\]NRXwHMWHLGDOwÈ]HVOXŔHE9RGDIRQH3DVV DatováSIM .WDULIņPVLPņŔHWHSRIJÈGLWDŔGDOwÈGDWRYÄ6,0 \'DWDSDNY\XŔLMHWHLYGDOwÈFK]DIJÈ]HQÈFK3RIJÈ]HQÈMH ]GDUPD]DVGÈOHQÈ]DSODWÈWH.èPöVÈèQö]DMHGQX 6,0 1\QÈG¼UHN*% 9DSOLNDFL0ņM9RGDIRQHY¼PQ\QÈG¼PHQDYÈF *%GDW]GDUPD6WDèÈMLMHQSRXŔÈYDWDGDWDVL Y\]YHGQRXWYVHNFL0RMHQDEÈGN\ &HQDWDULIX1DSOQRMHSODWQ¼SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈPQDPöVÈFņMHYèHWQö\'3+DSODWÈGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ çHUS¼QÈGDWPņŔHWHNRQWURORYDWGÈN\DataStropuSRMHKRŔGRVDŔHQÈSIJHVWDQHLQWHUQHWIXQJRYDW3URWDULI\MHQDVWDYHQQ¼VOHGRYQö*%XWDULIX5HG1DSOQR*%*% XWDULIX5HG1DSOQR*%*%XWDULIX5HG1DSOQR*%D*%XVGÈOHQÄGDWRYÄNDUW\9ØwLDataStropu]PöQÈWHYDSOLNDFL0ņM9RGDIRQH 3URILUHPQÈ]¼ND]QÈN\$NWLYXMWHVL931DNRPXQLNXMWHYU¼PFLVYÄILUP\]DGDUPR6QDwÈ931P¼WHYRO¼QÈD606YHVYÄILUHPQÈeVNXSLQöp]DGDUPRDWREH]RKOHGXQDGUXK WDULIXXMHGQRWOLYØFKèÈVHO0D[LP¼OQÈSRèHWÕèDVWQÈNņ931QHQÈRPH]HQ 1000 minut pro volání ]ç5GRUHJLRQX DQD6ORYHQVNR REDNAPLNO *% GQÈQHRPH]HQÄKRYRO¼QÈ SMSDDŔ0%GHQQö ]Y\EUDQØFK]HPÈVYöWD

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

Více na vodafone.cz/pass 6GÈOHMWHVYÄ]¼ŔLWN\QD VRFL¼OQÈFKVÈWÈFK 5R]MHêWHWRQD)DFHERRNX7ZLWWHUX,QVWDJUDPX D3LQWHUHVWX 2G ]DQöM]DSODWÈWH .èPöVÈèQö Social Pass od nás máte do konce ledna 2018 ZDARMA 0LOXMWHVHDVSRMWHVH Tarify 75 $ŔGRNRQFHOHGQDSURY¼VP¼PH]EUXVXQRYÄVOXŔE\6RFLDO3DVVD9LGHR3DVV ]GDUPD6WDèÈVLMHMHGQRGXwHDNWLYRYDWYDSOLNDFL0ņM9RGDIRQHDSDNXŔPņŔHWH VGÈOHWVYÄQRYRURèQÈUDGRY¼QN\DVOHGRYDWVYÄREOÈEHQÄSRIJDG\DQLŔE\VWHSRèÈWDOL GDWDœ¼GQ¼]DSOLNDFÈNWHUÄVOXŔE\]DKUQXMÈY¼PWRWLŔQHRGHèÈW¼GDWD]YDwHKRWDULIX 6SU¼YQÄIXQJRY¼QÈVOXŔE\Y¼PPņŔHPH]DUXèLWXRILFL¼OQÈFKPRELOQÈFKDSOLNDFÈNWHUÄMVRXGRY\EUDQÄKREDOÈèNX]DIJD]HQ\9SIJÈSDGöY\XŔLWÈDOWHUQDWLYQÈFKDSOLNDFÈQHER ZHERYØFKYHU]ÈVOXŔHEQHPņŔHPHRYOLYQLWŔHGDWDQHEXGRXSRèÈW¼QD\'DWDQHPXVÈWHSRèÈWDWSRNXGSRXŔÈY¼WHREVDKSIJÈPRYDSOLNDFLDQHMGHRREVDKWIJHWÈVWUDQ\ 6HVOXŔERX&KDW3DVVY¼PQHSRèÈW¼PHGDWDSIJLFKDWRY¼QÈDSRVÈO¼QÈ]SU¼YVREU¼]N\IRWNDPLYLGHLDWG6SRWIJHEXGDWY¼PSRèÈW¼PHMHQSIJLDXGLRDYLGHRKRYRUHFK 6HVOXŔEDPL9LGHRD0XVLF3DVVSRèÈW¼PHGDWDYSIJÈSDGöSIJHKU¼QÈUHNODP\SIJHGYLGHHPKXGERXQHERNG\ŔY¼VUHNODPDRGN¼ŔHPLPRDSOLNDFL6RXè¼VWÈVOXŔHEQHQÈ SIJHGSODWQÄ QDSIJSIJHGSODWQÄYU¼PFL+%2*2QHER0XVLF-HWX

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

6HVOXŔERX0XVLF3DVVYU¼PFL$SSOH0XVLFSRèÈW¼PHGDWDSIJLSIJHKU¼QÈYLGHÈ 8ŔLMWHVL NYDOLWQÈKXGEX 3RVOHFKQöWHVLREOÈEHQRXPX]LNX GÈN\DSOLNDFÈP$SSOH0XVLF0XVLF-HW (YURSD

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/

www.scanquilt.cz 4 6 p r o d e j e n v Č R uà zijte si pà ríjemné usínání

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-01-2018/