Čilichili 2/2018https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

Vybrané telefony a tarify Vodafonu plus porce pěkně ostrého čtení | www.cilichili.cz | 2 | 2018 MOHYKÁNI SILNIC

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

Galaxy A8 ˜ͱϩ̟̋ʪϕϩʯ̷ʭΧʪ Duální selfie fotoaparát Infinity displej Certifikovaná voděodolnost (IP68)

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

3 Která nádoba se naplní jako první? Fakebook ČiliChili 2 | 2018 I fucking love science Foto: Profimedia Astronomové objevili další exoplanetu 3ODQHWDYHOPLSRGREQi=HPLVHQDFKi]tPLOLRQĭVYĕWHOQøFKOHW RGQiVMHWYRĥHQD]HUWXīRYøFKSDUDWHSORWDQDQtVHSRK\EXMH NROHPVWXSğĭ&HOVLD9ĕGFLQHY\OXĆXMtçHE\VHQDQtPRKO Y\VN\WRYDWçLYRW ąHåWtYĕGFLQDåOLOpNQDUDNRYLQXąWĕWH =NDUDPHOL]RYDQpKOHQ\VWDUøFK(J\SīDQĭSURNi]DO\ çH7XWDQFKDPRQPRKO]DçtWUøPX 8çLYDWHO,IXFNLQJORYHVFLHQFHVGtOHOĆOiQHN 8çLYDWHO,IXFNLQJORYHVFLHQFHVGtOHOĆOiQHN 8çLYDWHO,IXFNLQJORYHVFLHQFHVGtOHOĆOiQHN ,IXFNLQJORYHVFLHQFH ,IXFNLQJORYHVFLHQFH ,IXFNLQJORYHVFLHQFH ,IXFNLQJORYHVFLHQFH Jan Repelík:-H~SOQĕMDVQpçHOLGVWYRQHQtYHYHVPtUXVDPR Marie Jandová:3UYQt -Lĥt.ĥHQHN7ĥHWtW\EOENR Marie Jandová:7RYtNDçGHMçHWĥHWtDOHNRPHQWiĥPiPSUYQt -Lĥt.ĥHQHN$PiåLWĥHWt Marie Jandová:7HEHGRPDPiORĥH]DOL Toto se líbí 245 879 lidíNWHĥtQHUR]XPtDQL(LQVWHLQRYLDQLMHKR Y\P\åOHQøPFLWiWĭP Arnošt Vilímek: To je letos šestej, nebo sedmej? Karolína Málková: ąWUQiFWHM Berenika Zdráhalová: 1HFKiSXSURĆY\PHMåOHMIXUWGDOåtDGDOåt$ç EXGXPtWUDNRYLQXWDNQHEXGXYĕGĕWNWHUHMEUiW ,QIRUPDFH 6WUiQNDNWHURXVOHGXMHNDçGøNURPĕYĕGFĭ 0RçQiEXGHPHPtWEU]\QiYåWĕYX )DQWDVWLFNiQHXYĕĥLWHOQi]SUiYD 6YĕWMHIDVFLQXMtFt 1 2 4 5 6 7 3 Která nádoba se vyprázdní jako první? NEJVĚTŠÍOBJEVYJSOU JAKOPSÍGRANULE.KDYŽ SEPYTLÍKROZTRHNE, TAKSESYPOU. AlbertEinstein 9\SRĆtWiWHWXWRURYQLFL"SURFHQWOLGtWRQHGRNiçH 2 + x = 3 Alena Bílá: 3ĕW Mirka Vávrová: -HWRFK\WiNQHMGHWR Aleš Beran: 7RY\SRĆtWiNDçGøGHELO3ĕW 7HUH]ND9ROQtĆHN1H]EHGRYi-iMVHPQDPDWLNXQLNG\QHE\ODPiP VLOQĕMåtOHYRXKHPLVIpUXMVHPVStåKXPDQRLGQtWLS.UHVOtPKRURVNRS\

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

4 02 Říká se o nich, že jsou: – špinaví, – nevěrní, – sprostí, – pořád na cestách (takže nikdy doma), – hrubí, – hloupí, – agresivní, – bez respektu k nám, běžným smrtelníkům, na které shlížejí shora. Ale taky: – klidní, – profesionální, – vtipní, – obětaví, – rázní, – přátelští, – silní, – pohotoví, – spravedliví. Jestli je to všechno pravda, nevím. Asi jak kdy, jak u ko- ho. Ve finále jsou to totiž pořád „jen“ lidi. Něco exo- tického, dobrodružstvím vonícího na nich ale bude určitě – jinak by se o řidičích, a to zejména kamio- nů, neskládaly oblíbené písničky a nenatáčely filmy. Při čtení dalších stránek si můžete udělat vlastní obrá- zek. (A až ho budete kreslit, nezapomeňte na volant. To je totiž základ.) < Tereza Jiráková tereza.jirakova@cilichili.cz Dočtete se u nás i s obrázky 6 HřejivýBedřich 7 Zatmění Země 8 Točičivolantem 22 Napohovoru 26 Psychopati 32 Bubáciinternetu 36 Filipínskávajíčka 38 Kulturníúnor 123:Vodafone 42 4G LTE internet 44 Pojďte k nám 46 Vodafone stroje 48 Příslušenství 50 Program Vpohybu 51 Všechno o telefonech 60 Nabídka pro věrné 62 Předplacená nabídka 65 Připojení s Vodafonem 66 Pevný internet 67 Přenosný internet 68 Tarify pro firmy 70 Nabídka 60+ 71 Tarif pro mladé 72 Tarify Naplno 73 Rodinný tarif 74 Vodafone Pass TIRÁŽ VydavatelBoomerangCommunication,s.r.o., Nad Kazankou37/708,171 00Praha7 – Troja, IČ: 26447657,tel.: 244023201, www.boomerang.co.com,pro VodafoneCzech Republic,a.s.TiskHelmaRoto,s.r.o. Uzávěrkavydání15.1.2018. Datumvydání1. 2. 2018.DistribuceČeskárepublika. Periodicitaměsíčník.ProdejinzerceLenkaSchindlerová, e-mail:lenka.schindlerova@boomerang.co.com. Uzávěrkapodkladůinzerce3/201815.2.2018. MK ČR 15371.Zákazpřehlíženíkamionů.Změny uvedenýchúdajůnebotiskovéchybyjsouvyhrazeny. Paneřidiči,předložteobklady.E-maildo redakce: redakce@cilichili.cz.Kompletní ceníks aktuálními cenamistejnějakokompletnípopispodmínek jednotlivýchproduktůa služebnajdete na www.vodafone.cz. Foto: Michael Kratochvíl ČILICHILI 123 Ředitelkaprojektu Markéta01Moreno Šéfredaktorka Tereza02Jiráková Zástupkyněšéfredaktorky Petra03Poláková Obsahovýdohled Štefan04Švec Hlavníeditor Filip05Horáček Kreativníředitel Petr06Toman Editořia psavci Jindřich07Novák Markéta08Bajerová Onlinedepartment Jan09Studnička Designéři Tomáš10Trnobranský Petr11Bláha Ilustrátorka KarolínaSlováková Manažerredakce Marek12Slezák Produkční Pavel13Matuška DTP Jan14Pitra Manažeřiinzerce LenkaSchindlerová ZdeněkVaculík Fotograf MichaelKratochvíl Titulka Profimedia 01 03 05 07 04 06 08 09 10 11 13 12 14 Předplatné T Chcete ČILICHILI až domů a originální dárky k tomu? Stačí říct. Prostě si objednejte předplatné jen za 25Kč měsíčně a dárek máte ke každému číslu. Více na cilichili.cz/predplatne-cilichili Rozjezd

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

Rozjezd 5 Mezinárodní vztahy T SlovácipředstihliČechy už úplněvevšem Slovenská republika je ekonomicky výkonnější, roste rychleji, je bezpečnější,vzdělanější a čistší zemí než Čes- ko. „Česi sa nám napriek tomu ajtakomisto neurekom napokon stále smejú,“ rozvzlykal se předseda Slovenskej štatistickej salače, když výsledky oznamoval. Psycho- logové při této příležitosti pojmenovali syndrom závisti k někomu, kdo je na tom hůř, jako slovenský komplex, protože i Slováci závidí Čechům a nemají co.= < Evoluce T Vývoj nezastavíš Darwin měl pravdu. Jednotlivé bytosti se vyvíjejí ke stále vyšším a vyšším stadiím a konce nikdo nedohlédne.= < Sport T Tour de France chystá nová bezpečnostní opatření.Vyžádají si maximálně 15 životů Kvůli bezpečnosti cyklistů a jejich doprovodu umís- tí pořadatelé cyklistického závoduTour de France na trať bezpečnostní betonové zátarasy.Tybudou na tra- ti položeny nepravidelně a především v nepřehledných úsecích, kde hrozí největší riziko útoku automobilem. „Náhodně rozmístěné zátarasyvtrati budou pro závod- níky samozřejmě trochu nepříjemné, očekáváme však ztráty maximálně 10–15 životů na etapu,“ uvedl mluv- čí soutěže.= < Byznys T Dalšího finančního poradce náhle odnesl Satan. ČiliChili 2 | 2018 VĚDA VĚDCIVYŠLECHTILI STRAŠIDELNÉ KOČKY Ano, dojem strašidelnosti je způsobený tím, že má kočka příliš vztyčené uši.

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

6 104 –Spodky, Píše Ž.I.V.O.T, kreslí Nikkarin Rozjezd Architektura T Mladýarchitekt staví rodinné domy za 500 tisíc korun ArchitektTomáš Jaroš z brněnské kanceláře Jaroš Systems získal Cenu Jana Kaplického za své realizace vysokoenergetických domů z vod- ních par. Každýdům permanentněvystřikují dovzduchu parní trysky mířícívzhůru, proud páryse pak lomí pomocí systému šikmých odra- žečůvrozích a tvoří střechu. Domy jsou dokonale nehořlavé a interiér slouží kromě bydlení zároveň jako přirozená sauna. K ceně domu je třeba připočítat provozní nákladyvceně 7,5 milionu korun měsíčně.= < Sociální sítě T Lidé, kteří mají naFacebooku hodně lajků, jsou opravdu lepší, krásnější,chytřejší aschopnější než ostatní, potvrdil internetovývýzkum. Stručně T Začaly předvánoční nákupy2018! Státní vyznamenání letos obdrží pošťák, který skutečně doručil balík adresátovi domů. Řvaní instruktorů v autoškolách přesahuje hygienické limity. Studenti při jízdách začnou povinně nosit sluchátka. Bezpečnost státu T Jihočeštívlastenci odmítají přijímat uprchlíkyz Prahy.

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

7 Rozjezd Foto: Profimedia, Obrázek: Tereza Vašků Duel Vosobáku : Vtiráku Doma jste jen tam, kde máte svůj pokojíček 0 : 1 Doma jste doma; na cestě a v autě to máte jak v pokojíčku Jste taky řidič (vyjma jiného) 0 : 1 Prostě řidič. To zní hrdě. Jste rychlejší, ale ocení to ženy? 0 : 1 Jste větší, silnější a víc vydržíte Pro kategorii B v řidičáku nikdo nezpívá 0 : 1 „Já a můj kamion“ Ivana Mládka je v adorování tiráků jen začátek Z benzínky vás žena fofrem žene za tchyní 0 : 1 Všechny ženy na benzínce prosí: „Zůstaň..., zůstaň...“ 0 : 5 Jak říkáme… větší a silnější Hvězdy T Odložte spánek! Dnes vnoci nás čekávzácný astronomickýúkaz V noci z dneška na zítřek astronomové ohlašujívýjimečnou událost, ato zatmění Země. Doporučujeme odložit usnutí a užít si vzácný úkaz do sytos- ti. Zatmění bude trvat ce- lou noc a vrátí se až při následujícím oběhu na- ší planety kolem její osy. Nepromeškejte!= < ČiliChili 2 | 2018 Hutně T Na Mimibazaru začal výprodej okoukaných hraček z Vánoc. Hiphoper omylem usekl svému DJovi hlavu kšiltem. Adamité obvinili breathariány, že jim ujídají oblečení. ZAJÍMAVOSTI PANÍ UKAZUJE MUCHO- LAPKY Marie Lysá z Lomu u Telče ukázala našemu fotografovi mucholapky. Děkujeme.= < Královský život T Nejžádanější nezadaní muži planetyse změnilivnejžádanější zadané muže planety.

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

ANIŽ BYCHOM CHTĚLI GENERALIZOVAT, TROUFÁME SI TVRDIT, ŽE SKORO KAŽDÝ MALÝ KLUK ASPOŇ NA CHVÍLI ZATOUŽÍ BÝT PROFESIONÁLNÍM ŘIDIČEM. VYŠPLHAT SE DO KABINY NADUPANÉHO TIRÁKU A VYJET DO SVĚTA, JEN ON SÁM NA CESTÁCH TOULAVÝCH, KTERÝCH UŽ SE NIKDY NEZBAVÍ. JENŽE KDYŽ UŽ TU CITUJEME SLAVNÉ TIRÁCKÉ SONGY, TAK JE POTŘEBA ODZPÍVAT I TEN, KTERÝ V REFRÉNU PŘIPOMÍNÁ, ŽE ŘIDIČ, TEN TVRDEJ CHLEBA MÁ. TEXT: JIŘÍ HOLUBEC, FOTO: PROFIMEDIA, YOUTUBE.COM, ILUSTRACE: KAROLÍNA SLOVÁKOVÁ Téma 8

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

ČiliChili 02 | 2018 9

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

bychom pochopili a  patřičně doce- nili situaci, ve které se řidiči nachází, je potřeba si připomenout pár věcí. Za prvé: Řidič je jedno z nejdůležitějších zaměstnání na světě. Na jeho schopnosti probojovat se s nákladem zasekanými dálnicemi, ucpanými přivaděči a houšti- nou jednosměrek závisí pořádný kus naší civilizace. Podíl silniční dopravy na veš- keré světové logistice se pohybuje kolem 80% a po sil- nici se přepravuje až 90% celkové hodnoty veškerého zboží. Za druhé: Řidič je také jedno z nejrozšířenějších zaměstnání na světě. Kamionová doprava poskytuje obživu více než šesti a půl milionu Evropanů a další mili- ony pak pracují v odvětvích, která jsou na řidičích přímo závislá. Za třetí: Povolání řidiče patří na celém světě k nej- náročnějším a nejrizikovějším. Pracovní doba šoférů je rozdělena na práci a spánek. Volný čas v podstatě neznají, pracují daleko od domova, rodiny, jediný komfort jim poskytuje kabina náklaďáku a zázemí čerpacích stanic. Stres, únava a nebezpečné pracovní prostředí se podepi- sují i na počtu pracovních nehod, které řadí řidičské povo- lání mezi nejnebezpečnější na světě. Větší počet úrazů než řidiči mívají jen námořní rybáři a dřevorubci. Vzato kolem a kolem, profi řidiči jsou něco jako kovbojové naší doby. Jejich práce se zdá být romanticky dobrodružná, ale kdo ji zažije na vlastní kůži, ten ví, že je to hlavně pořádně náročná a nic moc placená fuška. A ještě další paralela se dá mezi kovboji a řidiči najít. Oběma povoláním hrozí, že se brzy odporoučí do věčných lovišť. Řidičů ubývá. Staří šoféři odchází do důchodu a mladí je nenahrazují ani zdaleka v dostatečném počtu. Jen v USA se odhaduje, že v nejbližších pěti letech bude přepravním společnostem chybět skoro čtvrt milionu řidičů, a Evropa je na tom podobně. Příčin, proč se za volant mladí lidé nehrnou, je celá řada. Stále horší poměr náročnosti práce a finančního ohodnocení, výpadek přísunu zaškolených řidičů, který generovala povinná vojenská služba, a další. A Téma 10

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

A asi nejvíce fakt, že auťáky přestávají nejmladší generaci přitahovat. Zatímco pro dnešní čtyřicátníky představovala nadupaná kára symbol úspěchu, u jejich dětí už auto daleko zaostává za mobilem. Na něm pak pravděpodobně mají nějakou aplikaci, díky které budou namísto naleště- ného mazlíka řídit nějakou plečku sdílenou se spolu- bydlícími. Znamená to, že se v blízké budoucnosti konvoj tiráků a s ním i tok zboží prostě zastaví? Nej- spíš ne. Jen za volantem pravděpodobně nebude sedět řidič. PŘED ROBOTY ZA ROBOTY O samořídících autech už se mluví poměrně dlouho, a i když nikdo přesně není schopen odhadnout, kdy se jich dočkáme, je celkem jisté, že první z nich budou auta nákladní. Proč? Protože v logistice 21. století už jsou řidiči v podstatě jediným živým, a tím pádem nespolehlivým, a především drahým článkem. Náklady na řidiče kamio- nů tvoří až 75% nákladů kamionové dopravy, ale záro- veň nesmí jezdit víc než 11 hodin denně a musí dodržovat povinné přestávky. Kamion řízený robotem, který by byl schopen jet bez zastavení a bez přestávek, by zdvojnáso- bil výkon dopravní sítě, snížil náklady na čtvrtinu a elimi- noval chybující lidský faktor. V moderních skladech, třeba v Amazonu, stroje zajišťují nakládku a vykládku i rozvoz zboží. Posadit robota za volant tedy dává smysl. Někteří dopravci jsou přesvědčeni, že ke změně tak rychle nedojde. Pro plně automatizovaný dopravní pro- voz podle nich chybí infrastruktura, experimentální modely samořídících aut stále bourají a navíc je politicky dost těžko průchodné připravit šmahem o zaměstnání miliony řidičů. První kroky už se ale dějí. V několika státech USA již jezdí náklaďáky v takzvaných synchronizovaných kolonách. První kamion v koloně řídí řidič, další auta se drží v přednastave- ných rozestupech a kopírují jeho jízdu pomocí wifi komu- nikátoru. V jejich kabinách sice jsou řidiči, ale jen sedí a vše kontrolují. Firma Budweiser zase využívá poloautomatické kamiony Otto, ve kterých řidič točí volantem pouze při průjezdu městem a na dálnici přepíná vůz na autopilota. Na plně automatizovaných náklaďácích pilně pracují jak technologičtí giganti typu Google, Uber, Tesla a Amazon, tak velcí autovýrobci DAF, Daimler, Iveco, MAN, Scania a Volvo. Takhle mocná parta by mohla stvořit robotického řidiče poměrně brzo. Až se tedy zase octnete na dálnici zaseklí za náklaďákem, který potřebuje deset kilometrů na předjetí svého kolegy, tak ho neproklínejte. Važte si toho, že máte tu čest doprovázet na cestě jednoho z posledních živých mohykánů silnic a dálnic. JAKSESTÁTPROFÍKEM PRACOVNÍDOBA ODMĚNA Absolvovat cca měsíční kurz v autoškole a získat řidič- ský průkaz C+E v ceně kolem 18 tisíc Kč. Absolvovat měsíční vstupní školení k získání profes- ního průkazu v ceně kolem 30 tisíc Kč. Projít zdravotním vyšetřením. Projít dopravně-psychologickým vyšetřením. Získat kartu do digitálního tachografu. Řidič má ze zákona třinácti- nebo patnáctihodinovou pracovní dobu, do které se započítává řízení, odpočinek, nakládka a vykládka. Maximální doba řízení je 9 hodin, dvakrát do týdne smí řídit 10 hodin. Po 4,5 hodinách si musí dát 45 minut pauzu. Po celém pracovním dni musí mít 11 hodin pauzu, devět hodin by měl spát. V každém týdnu má řidič povinnou dobu odpočinku v délce 45 hodin, po kterou nesmí být v kabině. Jedno volno je možné zkrátit na 24 hodin, následující pauza pak ale musí trvat 60 hodin. A jak je to s nocováním? Velké spediční firmy mají svá vlastní parkoviště, kde smí nocovat pouze jejich řidiči. Běžně se nocuje na čerpacích stanicích. Úro- veň vybavení kolísá od sprchy se studenou vodou po německé a rakouské Autohofy s restauracemi, sprchami a wifi. Prostitutky nejsou tak časté, jak se vypráví, vyhlášené jsou v tomto ohledu česká Rudná a parkoviště na španělských hranicích. Řidiči jsou placení podle odježděných hodin, za jízdu o víkendech a o svátcích jsou příplatky. V zahraničí jim přibývají diety, za které si ale musí platit jídlo a poplatky na parkovištích. O část platu ale taky můžou přijít, napří- klad při překročení nastaveného limitu spotřeby pohon- ných hmot, za nedodržení trasy atd. Řidičům, kteří jezdí po Česku, může plat začínat na cca 25 000Kč, zahraniční tiráci si přijdou až na trojnásobek. První truckerka s oficiální dálkovou řidičskou licencí byla Lillie McGee Drennanová, která začala jezdit po USA v roce 1929. Proslula také jako výborná střelkyně a nikdy neodkládala revolver. 96% 4% ...ŘIDIČIJSOU KOVBOJOVÉ NAŠÍDOBY... ČiliChili 2 | 2018 11

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

Je nějaký rozdíl v tom, jak žili řidiči na cestách před čtvrtstoletím a dneska? No jéje. Pamatuju se, jak jsem z jednoho kastrůlku jedl i se v něm myl. To se s dneškem vůbec nedá srovnávat. Chápu. Sprchy tehdy na pumpách nebyly... Ale byly. Jenže stály 5 marek. To bylo přes 100 korun, tehdejších. Tak jsem se radši umyl z toho kastrůlku. Takže jste jezdil hlavně na Západ? Na Východ ne? Do Ruska jsem se bál. Tam nebylo zázemí, servis, nic. A ztráceli se tam lidi. Ale zase za to byly super peníze. Člověk mohl klidně jet naložený jenom jednosměrně a vyplatilo se to. Já měl rodinu a nešel jsem do toho. On i ten Západ byl docela o nervy. Představte si mě, oslátko ze vsi, řidiče z JZD, jak jedu poprvé do Hamburku. Tam pří- stav jak dvě Prahy a já měl vykládat asi na 15 místech. Netušil jsem, kudy kam, a vykládal jsem to tři dny. Proč jste s tím vlastně začal? Tehdy byl strašný hlad po dopravcích. Všechny továrny chtěly vyvá- žet, stačilo přijet před bránu a něco vám šouply. A mě vždycky lákalo jezdit na sebe. Majitelé dopravních firem se k řidičům často chovali jak hovada. Jaký pro to měli důvod? Vlastně se jim nedivím. Řidiči jim taky nic nedarovali. Pamatuju se třeba, že jsem nikdy na kamion nemusel oficiálně kupovat kola. Když jste měl u tiráku deset velkých kol, tak všechna dohromady stála třeba 200 tisíc. No a já přijedu na přechod, zastavím, začnu se bavit s chlapem z vedlejšího auta a on povídá: „Máš peníze? Chceš kola?“ A už mi valil dvě na korbu. Dal jsem mu šest tisíc a ještě slyším, jak vytáčí telefon: „Šéfe, jsem na přechodu, přes noc mi ukradli rezervy, pošlete někoho, ať mi je doveze.“ Za tři dny jsem se vracel bez nákladu a na tom samém přechodu na mě mávají: „No už na tebe čekáme. Chceš ještě dvě?“ Ty prachy zatím projeli v automatech. Nebál jste se na těch parkovištích? Neobtěžovaly vás třeba prostitutky? Ne, na parkovišti pořád někdo je, tam se nic neděje. Jednou mi na kabinu ťukal homosexuál, mluvil německy, nejdřív jsem netušil, co chce. Ale nechal se normálně v klidu vyhodit. RADIM MACOCH SI VLASTNÍ KAMION POŘÍDIL PŘED PĚTADVACETI LETY. ZEPTALI JSME SE, JAK SE TEHDY JEZDILO. VIDĚLJSEMCHLAPA PŘESEKNUTÉHO NAPŮL Téma 12

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

UPOCENÍA UNAVENÍ TÝPCIS HEMOROIDY Co je na té práci nejtěžší? Stálý stres. Dřív se taky přetáčely hodiny, člověk jezdil pořád, aby si něco vydělal. No a přitom víte, že řídíte obří zbraň, každá nepozornost se může vymstít. Viděl jsem děsný věci, třeba půlku chlapa, spodní, to bylo všechno, co z něj zbylo. Vezl traverzy, osobák před ním to zadupl, on to ubrzdil, ale ten za ním už ne. Traverzy byly naskládané na korbě v jeho výšce, posunuly se dopředu a zbyla z něj ta spodní půlka. A to je jen jedna z mnoha nehod, těch vysypaných aut byla kolem cest za ty roky kvanta. A i mimo to – bál jsem se, abych všechno správně vyfak- turoval, proclil. Nikdy jsem si neužil žádnou dovolenou, protože jsem furt jenom myslel na to, jestli mám všechny papíry v pořádku. Je nějaký náklad, který jste fakt nerad vozil? Ty traverzy třeba? Ne. Nejhorší je papír. Velké role papíru, třeba dva metry čtyřicet vysoké, naskládané na výšku. Papír je takhle mnohem těžší než železo, těžiště máte extrémně vysoko, to jsem jezdil každou zatáčku krokem. Protože když se vám ty role na korbě posunou, tak vás nezastaví žádná svodidla. V motorestech jde zažít ledacos. Jednou jsem v rizotu našel kus hrnku. KDYŽ CHCETE ZJISTIT NĚCO O ŘIDI- ČÍCH, ZEPTEJTE SE NA PUMPĚ. MY JSME NAŠLI PUMPAŘKU JARMILU, CO SI NAVÍC VZALA KAMIOŇÁKA. Proč se řidiči stávají řidiči? Zpočátku to bývá taková ta klučičí záliba v autech a řízení. Oni mají představu, že budou řídit super auto, cesto- vat po světě a ještě za to brát peníze. Sice brzy zjistí, že řízení je dřina, ale pořád to u nich vyvažuje ta roman- tika za volantem. Po pár letech se ale romantika okouká a zůstane jen ta dřina. Být řidičem tedy není žádný med. Je to hrozně náročné a taky nebezpečné povolání. Kdo kdy projel dálnici, tak ví, jaké stresy na ní zažívá. Řidič v tomhle prostředí tráví celou pracovní dobu. Navíc má starost, aby dovezl v pořádku náklad a aby dojel včas. Chodí si odpočinout k vám na benzínku? Jak na kterou. Hodně záleží na provozovateli stanice. Můj šéf měl řidiče rád a vycházel jim vstříc. Vím ale, že hodně stanic o kamioňáky nestojí a nenechají je ani zaparkovat, natož jít do sprch. Jakou máte zkušenost s řidiči vy? Já jsem za ně ráda. Hlavně když sloužím noční a jsem na stanici sama, tak je milé mít poblíž někoho, s kým si můžu popovídat a kdo by mi v případě potřeby při- šel pomoct. Postupem času jsem si je moc oblíbila a  dodneška kamioňáky na  první pohled poznám. Neřeknu vám jak, ale něco na nich je. Čekají na kamioňáky na benzínkách holky? To jsou jen fámy. Na naší benzínce žádné nebyly. Já jsem si tedy jednoho kamioňáka vzala, ale ten měl jenom mě. Jak si vás získal? Vozil mi melouny. Líbí se řidiči ženám? Mají zvláštní sex appeal? Můj manžel sexy je. Ale obecně? To fakt nevím. Já je vždycky viděla jako ucamraný, upocený a unavený chlapy, co určitě mají hemoroidy a co se chtějí hlavně trochu vyspat, než pojedou dál. Možná snad, že jsou vděční, když je na ně v téhle situaci někdo hodný a něco pro ně udělá. To potom dokážou být hrozně milí. Jak se s kamioňákem žije? Není to snadné. Je věčně někde na cestách a ženská o něj má věčně strach. Každá zpráva o bouračce, každá před- pověď špatného počasí jí připomene, že má manžela někde za volantem. Já jsem ráda, že manžel už dnes jezdí míň. A nedovedu si představit, že by s tím začal syn. 13 ČiliChili 2 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

KABINA Kabina je různá v různých kamio- nech. Podle výšky kabiny se dělí na  nízké, normální, highline a topline. SEDADLO ŘIDIČE Sedadlo řidiče je odpružené vzduchem a nastavitelné podle posezu řidiče. SEDADLO SPOLUJEZDCE Vyšší řady vozů ho mají otočné a slouží jako křeslo v obytné části vozu. VOLANT Před třiceti lety každý malý kluk obdivoval obří kola na palubní desce. Dnes jsou menší a lehčí. BRZDOVÝ ASISTENT Kromě hlavní vzduchové brzdy má kamion k dispozici retardér čili hydraulickou brzdu v převo- dovce a motorovou výfukovou brzdu. To aby řidič na hlavních brzdách neutavil obložení. Brz- dový asistent pomáhá všechny tři okruhy koordinovat. POKOJÍČKY KABINA TIRÁKU JE ŘÍDICÍ VĚŽ CELÉ SOUPRAVY, MÍSTO K BYDLENÍ I UMĚ- LECKÝ PROSTOR VYJADŘUJÍCÍ OSOB- NOST ŘIDIČE. Téma 14

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

TACHOGRAF V jeho paměti se zaznamenává: doba řízení, doba odpočinku, ujetá vzdálenost, rychlost vozi- dla se vzorkovací frekvencí jedné sekundy. VYSÍLAČKA Je naladěná na CB pásmo neboli síbíčko v kmitočtovém pásmu krátkých vln v blízkém okolí fre- kvence 27 MHz. Řidiči využívají hlavně 10. kanál, který je u nás využíván jako národní komuni- kační kanál pro všechny řidiče. Každý uživatel si volí svou „volačku“ čili jméno. PREDIKTIVNÍ TEMPOMAT Upravuje způsob jízdy podle topografie trasy. Díky technologii GPS a 3D mapě uložené ve vozi- dle systém sám zvolí optimální způsob jízdy s co nejmenší spo- třebou paliva. PALUBNÍ POČÍTAČ Řidič v něm sleduje například nahuštění pneumatik, zatížení náprav, tlak v brzdovém vzducho- jemu atd. Nabízí celkový přehled o odjetých hodinách, týdenní době řízení a hlídání doby zbý- vající do pauzy. AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA Moderní kamiony mají senzory, které sledují, jak je auto zatížené a na jakém stojí terénu, a samy rozhodují o zařazení rychlosti. Do kopce se rozjíždějí na jed- ničku, z kopce na dvojku, při mani- pulaci u skladu mají zvláštní mód. ADAPTIVNÍ TEMPOMAT Pomocí radaru zabudovaného v čelní mřížce vyhodnocuje situa- ci před vozem. Řidič může napří- klad nastavit padesátimetrový odstup od vozidla před sebou a tempomat si ho pak udržuje. Když jsem ještě dělal závozníka, poslouchal kolega při jízdě pořád jenom rádio Blaník. Uf. SPACÍ PROSTOR Liší se výbavou podle modelu auta. Standardem jsou dvě lůžka. Vrchní palanda je užší a sklopná. Spodní lůžko je rozšířené, někdy se dá rozlo- žit na dvě sedačky se stolkem uprostřed. Mezi řidičovým prostorem a spacím prosto- rem jsou vestavěné úložné prostory. Nejvyšší řady mají lednici, kávovar, DVD přehrá- vač a mikrovlnou troubu. 15

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

V AUTĚ NADÁVÁ KAŽDÝ A ROZHODNĚ NA TO NEMUSÍ ŘÍDIT KAMION. ŘIDIČ- SKÁ ZUŘIVOST (ŘEKNĚTE TO PĚT- KRÁT RYCHLE PO SOBĚ) JE ZVLÁŠTNÍ FENOMÉN, KTERÝ BEZESPORU EXIS- TUJE. NIKDO ALE PŘESNĚ NEVÍ, KVŮLI ČEMU SE ZE SPOŘÁDANÝCH TATÍKŮ STÁVAJÍ POMATENÍ AGRE- SOŘI, CO S RUDÝM ZRAKEM VYBRŽ- ĎUJÍ OSTATNÍ ŘIDIČE NA DÁLNICI. PÁR PODEZŘELÝCH ALE EXISTUJE: STRES Možná máte řízení v krvi, couváte poslepu a čuráte benzín. Pilotáž auta je i přesto obrov- sky náročná činnost. Vyžaduje zapojení všech smyslů, automatickou koordinaci spousty čin- ností, neustálé sledování nevyzpytatelného okolí a předvídání činů neméně nevyzpytatel- ných řidičů. Při tom všem se podvědomě vyrov- náváme s tím, že jsme v potenciálně smrtelně nebezpečné situaci. Během řízení nám stoupá srdeční tep, svalové napětí, vyplavuje se adrena- lin a všechny emoce díky tomu vnímáme silněji. Někteří odborníci, třeba John Bargh z Fakulty sociální psychologie na Yale, soudí, že nahro- maděný stres a únava z řízení v nás postupně ruší schopnost racionálního uvažování a domýš- lení důsledků našeho chování. Namísto něj nás za  volantem ovlá- dají instinkty, které si neseme z  dob, kdy jsme museli neustále bojovat o život. Prostředí ple- chové krabičky řítící se smrtelnou rych- lostí uprostřed hordy anonymních mania- ků je prostě ideální prostředí pro to, aby v nás převládl primi- tivní opičák ovládaný pudem přežít. NEPSANÁ PRAVIDLA Silniční provoz sice de iure řídí zákon, ale de facto si každý řidič vytváří pravidla svého řízení sám a vyhlášku bere v nejlepším pří- padě jako návod. Problém je samozřejmě v  tom, že každý má svá pravidla nastavená tro- chu jinak, takže zatímco vy jste ochoten jet v obci maximálně 55, někdo si to klidně stejným úsekem brousí sedmdesátkou. Když se na silnici potkáte, začnete nadávat oba. Ne proto, že jeden i druhý porušujete zákon, ale proto, že ten druhý porušil vaše nepsaná pravidla. PROČ SEZA VOLANTEM ZAČNEME CHOVAT JAKO IDIOTI? 16

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

ŘIDIČIA MUZIKA RŮZNÉ STYLY HUDBY OVLIVŇUJÍ ŘIDIČE RŮZNÝM ZPŮSOBEM Drum‘n‘Bass – u mužů vzbuzuje agresivitu vůči ostat- ním řidičům Hip hop – u žen vzbuzuje agresivitu vůči ostatním řidičům Jazz – je častou příčinou překračování povolené rychlosti Reggae – řidiči se při něm často dostávají do rizikových situací, které na poslední chvíli odvrací Rock – zlepšuje reakční čas, ale řidiči-rockeři přesto čas- těji bourají Klasická hudba – poslouchají ji nejopatrnější řidiči NEJLEPŠÍ SONGY PRO BEZPEČNÉ ŘÍZENÍ Norah Jones – Come Away With Me Travie McCoy – Billionaire Jason Mraz – I‘m Yours Málo se to ví, ale dlouhou dobu bylo autorádio nejčastěj- ším médiem pro poslech hudby. Producenti kvůli tomu ještě v 70. letech míchali nahrávky tak, aby zvuk co nej- líp vynikl v reproduktorech tehdejších bouráků (proto se dnes zdá, že v hudbě té doby chybí basy a zpěváci moc křičí). I dnes se najde málo aut, která by na palubní desce neměla přehrávač nebo aspoň rádio. A teď pár faktů: Při poslechu jakékoliv hudby se řidiči zdá, že jede až o 1/3 pomaleji než ve skutečnosti. Ideální pro řízení je nepříliš hlasitá hudba, jejíž tempo zhruba odpovídá srdečnímu tepu v klidu. Rychlá hudba zvyšuje riziko překračování povolené rychlosti a ježdění na červenou. Hlasitá hudba zpomaluje reakční čas. ANONYMNÍVINÍCI Auto zaujímá v našem životě zvláštní pozici. Na jedné straně je to velmi privátní prostor, který považujeme za svůj a jsme v něm často sami. Na druhou stranu v této uzavřené bublince vyrážíme do velmi veřejného a velmi interaktivního prostředí. Tím, že okolní řidiče nevidíme, neznáme jejich motivy a důvody, proč se chovají, jak se chovají, přidává se do mixu fenomén, kterému psycho- logové říkají deindividualizace. V 50. letech ho popsal Leon Festinger, psycholog působící na MIT. Při experi- mentech dokázal, že člověk má tendenci soudit daleko přísněji chování jedinců, se kterými se nedokáže identifi- kovat, a má také daleko menší zábrany jim ubližovat. Pro- voz na silnici je pro deindividualizaci ideální. Logicky vzato se kolem nás pohybují jedinci nám velmi podobní. My je ale vnímáme jen jako proud anonymních řidičů, kteří nám otravují život, a vůbec nám nedělá problémy přisuzovat jim výhradně negativní vlastnosti a jejich chování pova- žovat za útok na nás samotné. Schválně si vzpomeňte, kolikrát jste vynadali z plna hrdla někomu, kdo vás zdržuje jízdou rychlostí pět kilometrů pod limit. Racionálně vzato je to opatrný řidič, díky kterému je na silnicích bezpečněji. Pro vás je to ale idiot, který neumí řídit, narušuje ply- nulost, ohrožuje nás na životě, nestihnete kvůli němu schůzku a vůbec, takový řepák má jez- dit autobusem a  nemotat se na silnici. POCIT,ŽENÁM NĚCOBRÁNÍ V DOSAŽENÍCÍLE Jestli náhodou nepatříte k mino- ritě podivínů, kteří se na pře- cpané silnice vydávají pro potěchu z jízdy, tak za volant usedáte s  jasně stanoveným cílem. Chcete se někam dopra- vit a s největší pravděpodobností máte na jízdu vyhrazený ome- zený časový úsek. Každé čer- vené světlo, každý řidič, který jede moc pomalu, každá špatně označená odbočka je něco, co vám v dosažení toho cíle brání. Náš mozek funguje tak, že jak- mile nám něco brání v dosažení cíle, tak se naštve. Čím důležitější je váš cíl nebo čím kratší dobu máte na jeho dosažení, tím je tendence naštvávat se na ostatní řidiče silnější. NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ SONGY PRO ŘIDIČE Black Eyed Peas – Hey Mama Fall Out Boy – Dead on Arrival M.I.A. – Paper Planes Zpěvačka M.I.A. nepodporuje bezpečnou jízdu ani ve svých klipech. Tady v songu Bad Girls. 17 ČiliChili 2 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

Proč se někdo rozhodne stát se řidičem kamionu? Myslím, že nejčastějším předpokladem pro takové rozhodnutí je mít řidičem někoho v rodině, známého nebo kamaráda. Díky němu získáte představu, o čem ta práce je. Ve většině případů potom hrají roli i peníze. Liší se nějak kamioňáci od ostatních řidičů? Řidiči jsou různí. Obecně jsou ale ti za volan- temkamionůvyrovnanějšínežtiz osobníchaut. Existuje nějaká zásadní vlastnost nebo dovednost, kterou musí dobrý profi řidič mít? Bez které se neobejde?  Pravděpodobně schopnost odpoutat se od domova. Je spousta lidí, kteří si nedo- kážou představit, že tráví několik dní nebo týdnů mimo domov a rodinu a žijí tímhle sty- lem mnoho let. Fungují profesionální řidiči v nějaké komunitě? Pomáhají si? Pomáhají, ale už to není takové jako dřív. Dnes je všechno v hrozném spěchu a pohyb vozu se neustále monitoruje. Proto když se někde na hodinu zdržíte, abyste někomu pomohl, máte problém s  dispečery, nestihnete vykládku a podobně. Pokud se ale na něco zeptáte přes vysílačku nebo online, každý vám rád pomůže. To je u řidičů samozřej- most. Co se týče komunit, ty vytváří spíš spe- cifický druh práce. Třeba řidiči přepravující námořní kontejnery tvoří takovou svoji komu- nitu. Stejně tak řidiči na pravidelných trasách do Španělska, řidiči zavážející místní potravi- nové řetězce a podobně. Jak probíhá nocování a odpočinek na čerpacích stanicích? Existují tam nějaká psaná či nepsaná pravidla? Kde zaparkovat, jak se chovat? Základní pravidlo je chovat se ohleduplně k ostatním. Nepouštět hlasitou hudbu, neblo- kovat výjezd, pokud na přeplněném parkovi- šti parkujete mimo vyhrazená místa. Pokud vezete chlazené zboží, a máte tudíž návěs s hlučným motorem pro chlazení, tak byste měl zaparkovat někde stranou. Co se týče využívání služeb, častým problémem jsou sprchy pro řidiče. Měly by se udržovat v čis- totě, na což někteří neberou ohled. Nechávají sprchy špinavé a údržba může ztratit nervy a přestat je uklízet, nebo je dokonce nadobro zavřít, případně zpoplatnit. To se stává docela často. Pár řidičů prasat dělá vizitku ostatním. Změnili se kamioňáci za poslední dobu? Změnili se hodně. Jedním důvodem je, jak už jsem říkal, že je vše v mnohem větším spěchu. Každé menší zdržení stojí peníze. Další změna je to, že dnes jsou řidičů desetitisíce a být řidičem není nic výjimečného. Bývaly doby, kdy byl řidič dálkové dopravy někdo. Bylo to taky větší dobrodružství. Obsluha kamionu byla složitější. Řidič musel ovládat i techniku. Musel si poradit s jednoduchými opravami. Musel se orientovat v mapě, víc komunikovat s lidmi, aby našel cestu, a podobně. Technika dnes tuhle práci zjednodušila, ale zároveň jí vzala dobrodružnost. Liší se nějak čeští a cizí řidiči? Západní řidiči, hlavně Němci, Francouzi a Angličané, jezdí tak, aby byli doma co nej- častěji. Pro mnohé nepřipadá v úvahu trávit mimo domov víkend. Angličané bývají doma z 99% každý den. Na spoustě českých řidičů se také podepíše drzost nebo přehnané poža- davky některých našich dopravců. V západ- ních zemích si zaměstnavatel nemůže dovolit chovat se k řidičům tak jako někteří dopravci u nás. Zejména strhávání peněz z výplaty je jinde naprosto nemyslitelné. Čeští řidiči jsou víc pod tlakem. DANIEL LYNN JE AUTOR A SPRÁVCE WEBOVÝCH STRÁNEK KAMIONACI.COM. KROMĚ TOHO JE SÁM ŘIDIČ TIRÁKU S NĚKOLIKALETOU PRAXÍ A O ŽIVOTĚ ZA VOLANTEM LECCOS VÍ. Téma 18

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

Jaký je nejčastější předsudek o profesionálních řidičích, se kterým se setkáváte? Na to jsem se zeptal na našem fóru a při- šla mi takováhle odpověď – pro pobavení: „Špinavý, smrděj, blbci, zadlužené pochybné existence, paroháči, ztroskotanci, alkoho- lici, jezděj ožralý, velkým autem si léčej kom- plex z malýho péra, zdržujou, neumějí řídit.“ Jedna speciální otázka, která padala nejčastěji v redakci: Proč se kamiony předjíždí na dálnici, když mají stejně všichni omezenou rychlost a musí tím pádem jet vedle sebe a blokovat auta za sebou? Ne všichni mají omezenou rychlost na 90. Někteří mají limit na 88, 85... to je různé. Na skutečnou rychlost má navíc vliv řada KAMIONACI.COM Na konci roku 2017 jsme měli 7190 uži- vatelů. Pravidelně jich je aktivních kolem 150. Myslím, že žádný sraz se nikdy nekonal. Sem tam si někdo dohodne nějaké pivko třeba na parko- višti ve dvou. Do budoucna plánujeme zobrazování polohy, takže třeba pokud dálkový řidič zastaví na víkend, může si zjistit, zda někdo není poblíž. Snažíme se na náš web přidávat funkce, které by kamioňákům mohly v něčem pomoci nebo jim usnadnily komunikaci. Vše online – žádnou akci nebo službu mimo internet zatím neplánujeme. dalších faktorů, takže v reálu nikdy nebudou mít dva kamiony identickou rychlost. Před- jíždějící kamion je ale rychlejší jen o málo a předjíždění mu trvá i několik minut. Pokud za nimi není žádný další kamion, bylo by slušné, aby předjížděný kamion zpoma- lil a umožnil rychlejší předjetí. To se často stává. Pokud je ale v koloně více kamionů a ten předjížděný přibrzdí, zbrzdí tak celou kolonu. Následně ho předjíždí další a další. Ve finále je to nekonečné předjíždění kami- onů a celkové zpomalení dopravy. Problém je čím dál větší množství kamionů a nedo- stačující infrastruktura. Kdyby byly všude tři pruhy, kamiony by se mohly předjíždět ve „svých“ dvou a doprava by byla plynulejší. Řidič Paul Stearman z Velké Británie si svůj tirák nechal potisknout fotkami rodiny, aby na cestách nebyl tak sám. 19 ČiliChili 2 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

SLOUPDO MĚNARAZIL POJISTNÝ LIK- VIDÁTOR JE VLASTNĚ TAKOVÝ ŘIDIČŮV ZPO- VĚDNÍK. NEBO MOŽNÁ SPÍŠ INKVIZITOR.TŘÍDÍ HODNÉ ŘIDIČE OD HŘÍŠNÝCH. ZPOVĚDI, KTERÉ MU ŘIDIČI NA PŘEDTIŠTĚNÝCH FORMULÁŘÍCH VYPLŇUJÍ, ČASTO STOJÍ ZA TO. Škodu na automobilu uznávám, ale ohrazuji se proti ublížení na zdraví, protože je známo, že sousedovi se spouští krev z nosu pořád, má asi tlak. Viditelně nebylo poškozeno nic, nicméně je tma, takže ještě dopl- ním ve dne. Na  silnici byl sníh. Přestože jsem jela pomalu a navíc inten- zivně brzdila, ten sloup se rychle přibližoval. Snažila jsem se mu vyhnout, ale v tom do mě z ničeho nic narazil. Když jsem přijížděl domů, vjel jsem omylem do jiného dvora a  naboural do  stromu, pro- tože ho doma na tomto místě nemáme. PARKOVALJSEM NA LESNÍCESTĚ ZA ÚČELEMHUB, JAKOMNOHO JINÝCHAUT. Necouvala jsem zbrkle, nestačila jsem pouze přeřadit nohou. BĚHEMPOBYTU V AIRBAGUSI NICNEVYBAVUJI. Požadoval jsem vyšetření vinice na alkohol. Před nehodou jsem netelefono- vala, jen psala manželovi struč- nou SMS, že jsem v pořádku. Stál jsem na křižovatce a dával přednost vozidlům na hlavní sil- nici. Najednou, kde se vzalo, tu se vzalo, přijelo neviditelné auto, narazilo do mého vozidla a zase zmizelo. Paní při snaze zaparkovat nabo- řila nejdřív jeden a  následně i druhý vůz. Když pochopila, že se na vybrané místo nevejde, sna- žila se zaparkovat v mezeře vedle mého vozu. Přitom ale nacou- vala do třetího auta. Vystoupil jsem z vozu a chtěl paní navést, jenže ona si spletla rychlosti a při- máčkla mě k vozu. Při vystupo- vání z auta mě pak udeřila dveřmi do hlavy. Víc už si nepamatuji. Téma 20

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

Uznávám, že vám moje pojistná událost může připadat kuriózní. Trvám však na tom, že mi zapadly syrečky do sedačky, a protože auto stálo na slunci, smrdí teď jak tchoř. A já se ježděním živím. PLÁNEKNEHODY NEPŘIKLÁDÁM, PROTOŽENEVÍM, JAKZTVÁRNIT OPILCE,KTERÝ MIUPADL NA AUTO,URVAL STĚRAČA ROZBIL FLAŠKOUSKLO. Stav tachometru neuvádím, pro- tože bohužel nemůžu najít tech- nický průkaz vozidla. Na klidném a přehledném úseku silnice mě v  kabině napadla včela. Do stromu jsem narazil, protože jsem ji chtěl zabít. Včela ovšem po nárazu vylétla rozbitým okénkem. Vyhýbalajsemsezajíci,kterývběhl do silnice, a narazila jsem do pro- tijedoucího auta. Auto v proti- směru mě tak rozhodilo, že jsem místo brzdy šlápla na plyn a nara- zila do auta před sebou. Nejvíc mě ale mrzí, že zajíce potom pře- jelo auto v protisměru. To jsem ho mohla přejet rovnou a neměla bych škodu na vozidle. Projížděl jsem kolem chatky, když jsem si všiml, že se před ní opa- luje krásná slečna. Lehce jsem přibrzdil, abych si mohl dotyč- nou důkladně prohlédnout. Vzá- pětí jsem narazil do vozu přede mnou, jehož řidič zpomalil ze stejného důvodu, akorát trochu víc. Podle policistů se na tomto úseku podobné nehody stávají poměrně často. Fotografii slečny pro ilustraci přikládám. Výstražnýtrojúhelníkjsemneinsta- loval, beztak by mně ho rozsekali stejně jako ten nahlášený zadek. BEZPEČNOST A NEBEZPEČNOST NEJVĚTŠÍBOURAČKA 1:300 Doba řízení, za kterou s největší pravděpodobností havarujete: 6 let Dny s největším počtem nehod: pátek a středa Dny s největším počtem smrtelných nehod: sobota a pondělí NEJČASTĚJŠÍ PŘESTUPKY 34% 18,4% 9,3% 9% NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ ŘIDIČI PODLE ZNAČKY AUT Kolik registrovaných vozů dané značky havaruje: Mercedes ___________________________________________3,47% BMW __________________________________________________1,8% Audi ____________________________________________________1,5% Volkswagen _______________________________________ 1,3% Renault _______________________________________________1,22% Ford ____________________________________________________1,21% Největší karambol v  českých dějinách se odehrál na Zelený čtvrtek 20. března v roce 2008. Kolem desáté dopoledne se neočekávaně silně ochladilo a začalo hustě sněžit. Na břečkou pokryté D1 se v obou směrech mezi 90. a 140. kilometrem srazilo 131 osobních aut, 96 kami- onů a 4 autobusy. V nekonečných kolonách zůstalo zablo- kováno 20 000 lidí po dobu až 11 hodin. Naštěstí nikdo nezemřel, ale škody dosáhly 28 milionů Kč. Občas jsou v silnici díry, že i když máte dobré tlumiče, tak to drncá až nepříjemně. Pravděpodobnost, že se stanete obětí smrtelné dopravní nehody. Překročení povolené rychlosti v obci o 5–20 km/h Nezapnutý bezpečnostní pás Překročení povolené rychlosti mimo obec o 10–30 km/h Překročení povolené rychlosti v obci o více než 20 km/h 21 ČiliChili 2 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

Sledovat přijímací testyuchazečů o prácive státní správě, to musí být tedyzábava, říkáte si asi. Fotograf Michele Borzoni si to neřekl. Prosedělvrámci projektuWorkforce – OpenCompetitive Examinations hodinyna takových zkouškách s tisícovkami Italů, kteří touží po práci. Na snímcích přeplněných sportovních a koncertních hal je ale nejsmutnější to, co nenívidět. Selekce odosobněných mas lidí, kteří nemají na živobytí, zato mají malou šanci uspět. VItálii je nyní bez prácevíc než 40 procent mladých lidí, takže boj o potenciálnívýplatu u policie,vnemocnicích nebo školách přece jen napínavýje. Jen málokdo se dostane do dalšího kola. Foto:MicheleBorzoni/TerraProject,www.terraproject.net BITVAOŽIVOBYTÍ — Nemocnice v Cremoně hledala novou zdravotní sestru. Do výběrového řízení se jich přihlásilo 1099. Čumenda 22

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

— Po kariéře důstojníka italského vojenského letectva toužilo 3387 zájemců. Brali jich 84. Konkurz se konal stylově – v hangáru v Guidonii. — Poddůstojníkem italské armády se plánovalo stát 7672 uchazečů. Vojenské frčky získalo po konkurzu v náborovém centru ve Folignu 860 z nich. 23 ČiliChili 2 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

— Když Ministerstvo kultury v Římě hledalo 40 nových historiků, mohlo si vybírat z 1550 zájemců. — Na práci učitelky zdravotnické školy ve Florencii mělo zálusk 2813 zájemkyň. Brali jich devět. Čumenda 24

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

„PROZÁJEMCEOPRÁCIJEPRVNÍVYŘAZOVACÍKOLOPONIŽUJÍCÍ.MAJÍMALOUŠANCINA ÚSPĚCH,ASIJAKOVLOTERII.CHTĚLJSEMSVÝMIFOTKAMIVYJÁDŘITTO,ŽEJDEOKONKRÉTNÍ LIDI.KAŽDÝZNICHMÁSVŮJPŘÍBĚH,SVÉSNYAHLAVNĚPRÁVA–TŘEBAPRÁVONATO,NEBÝT POUHÝMČÍSLEMNEBOKÓDEMVSYSTÉMU.“ — Konkurzu na místo strážníka v Miláně se účastnilo 10 000 lidí. Nové zaměstnání získalo 14 šťastlivců. 25 ČiliChili 2 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

narodit jako úplně normální člověk. Označuje se tak osoba, která určité charakteristiky bezcitnosti, egocentricity a sklony k manipu- laci získala vlivem výchovy či prostředí. Nefunkční rodina, ghetto, ulice, „špatná“ parta. Sociopatem se může stát i dospělý člověk vli- vem extrémních okolností, ale i dlouhodobým vlivem prostředí. Například běžný člověk přijde do velké korporace, která funguje nezdravě – všichni se chovají extrémně dravě bez ohledu na druhé, on se přizpůsobí a začne se chovat stejně. Na první dobrou si jako psychopata člověk asi představí prudce inte- ligentního sériového vraha z drsné kriminálky. Oni ale existují i psy- chopati v bílých límečcích... Říká se jim hadi nebo žraloci v oblecích. Jen část psychopatů se pro- jeví nějakým brutálním násilím nebo vraždou. Těm, kteří sedí v krimi- nále, říkáme „neúspěšní psychopati“. Řekl bych, že většina psychopatů však své schopnosti využívá skrytěji, rafinovaněji, a pokud se dopou- ští násilí, jde spíš o násilí psychické či sociální. Psychopati jsou v poli- tice, v managementu firem, ale i mezi lékaři nebo profesemi, které jsou spojené s nějakou mocí a možností manipulace, což může být i za přepážkou na úřadě. A poznají se podle úspěchu? U části by se to určitě dalo říct. Mnozí by svých úspěchů nedosáhli, kdyby neměli alespoň nějaké psychopatické rysy. Setkal jsem se s takovými právníky, podnikateli, politiky, ale i akademickými funk- cionáři. = > Kdo je vlastně psychopat? Psychopatie je vrozená osobnostní charakteristika. Projevuje se bez- citností, úplnou absencí nebo nedostatkem empatie, ale taky výbor- nou schopností manipulace. Psychopatie je pravděpodobně z velké části dána geneticky, má neurobiologickou podstatu. Viděla jsem snímky z magnetické rezonance psychopatů, bylo „to“ tam vidět. Vedle normálních mozků jim vůbec nesvítila centra pro empatii… To je ono? Ano. Jedná se především, i když nejen, o takzvaný prefrontální kor- tex. To je část mozku, která z nás dělá „lidi“, centrum spojené se sociální inteligencí, schopností vnímat etické hodnoty a učit se ze zkušenosti. U psychopata je činnost této části mozku nízká až mizivá. Psychopatie by tak mohla být velmi teoreticky diagnostikovatelná neurofyziologicky. Že by lidi pro jistotu rovnou procházeli rezonancí? To je samozřejmě zatím spíš utopie. Psychopaty musíme rozeznávat podle jejich chování. Ani psychotesty nám nepomůžou. Jak to? Psychopat je oblafne? S přehledem. Z průměrného psychologického testu vyjde psycho- pat obvykle velmi dobře, protože ho „přečte“ a moc dobře ví, jak odpovědět. Při krátkém setkání máme málo šancí ho prohlédnout. Psychopati se někdy chybně zaměňují se sociopaty. Tak pro pořá- dek. Kdo je sociopat? Nemá vrozené predátorské charakteristiky jako psychopat, mohl se Psychopati jsou bezcitní, manipulující a přesněvědí, co chcete slyšet i covás zaručeně raní.Auž se takoví narodili. Někteří sedívkriminále, ti úspěšnější řídí firmya ministerstva. „Ivyjste nějakého psychopata zaručeně potkali...“, říká psycholog Radek Ptáček, kterýse tímhle zajímavým druhem lidí dlouhodobě zabývá. Text:LenkaVrtiškováNejezchlebová Foto:MichaelKratochvíl 26 Pokec ČiliChili 2 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

27

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

28 Pokec

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

Minimální. Psychopatii neumíme léčit. Je to forma poruchy osobnosti, byť není uvedena v diagnostických manuálech, a nemá tedy jasná dia- gnostická kritéria. Například úzkostné osobě, což je taky porucha osob- nosti, můžeme pomáhat nalézat způsoby, jak se s úzkostí vyrovnávat a překonávat ji. Psychopat ale nemá důvod podobné techniky použí- vat, pokud by tím nezískal ještě větší výhodu nebo nedosáhl úspěchu rychleji. Málokterý trest je pro něj skutečně „výchovný“ tak, aby určitým způsobem ovlivnil jeho budoucí chování. Jednou z dalších charakte- ristik je totiž snížená schopnost poučit se ze zkušenosti. Když predá- tor skočí po kořisti a bude neúspěšný, neodradí ho to. Zkusí to znovu. Proto jsou psychopati tak častými hrdiny detektivních románů? Jako nezastavitelní sérioví vrazi? Určitě. Obecně nás pachatelé zla fascinují. Ti psychopatičtí mívají taky povrchní šarm a výborný sociální odhad. Vědí, co si myslíte, co chcete slyšet, co vás rozhodí a co vám zalichotí. A stejně jako predá- toři v přírodě si ze stáda vybírají obvykle nejslabší kus. Setkal jste se jako soudní znalec s hodně psychopaty? Znaleckých posudků jsem za jedenáct let dělal stovky, takže pár psychopatů, ale i sociopatů jsem už viděl. Nedávno jsem například vyšetřoval tři sedmnáctileté chlapce, kteří plánovali vraždu svého vychovatele ve výchovném ústavu. Chtěli ho zabít bodnutím šrou- bováku do krku. Tři kluci z různých částí republiky, všichni tři pro- blémy v rodině, tráva v deseti letech, pervitin ve dvanácti, problémy ve škole. Ve dvanácti skončili ve výchovných ústavech. Desítky útěků. Tam vykrádačky, drogy. V sedmnácti připravili vraždu. Signály o mož- ném průšvihu měla společnost na očích už tak sedm let. Doslova pod dozorem státu vyrostly děti pro kriminál. Nemají jakékoliv sociální návyky, nikdo s nimi dosud systematicky nepracoval. Půjdou do vězení. Dva se těší, protože mají ve stejné věznici otce. Tam ale žádné dobré vzory nebo návyky taky nezískají. Stráví tam několik let. Pak je pustí… a co se tak asi bude dít dál? Práce? Rodina? Spořádaný život? Vždyť ani zdálky neviděli, jak něco takového vypadá. Nechci na to pomyslet. Začarovaný kruh. Bohužel… už v zásadě nemají moc šanci se změnit. V sociálně patolo- gickém vývoji osobnosti toho moc nefunguje. Rozhodně ne represe. Obvykle jen pozitivně orientované programy. Jenže není moc spo- lečensky přijatelné, abychom byli ve vězení „hodní“ na někoho, kdo spáchal něco zavrženíhodného. Trest ale funguje jen v případě, že i psychopatovi nahání strach, a oni mívají práh bolesti a strachu opravdu vysoko. Jeden z nejmladších na doživotí odsouzených vrahů v Česku mi na otázku, jestli mu to ve vězení nevadí, řekl, že vězení pro něj není žádný trest. A co by byl trest, kterého by se bál – ptal jsem se. Mladík s ledovým klidem a prázdným pohledem řekl: „Kdyby mě při- kovali ke skále a mé vnitřnosti trhali supi, z toho bych měl fakt strach.“ Prométheus! Ale takový trest mu společnost prostě nedopřeje… Takže jaká je cesta? Soustředit síly, peníze a lidi k práci tam, kde to teprve začíná. Dys- funkční rodina a narušené vztahy patří k nejvýznamnějším předpo- kladům budoucího problémového vývoje osobnosti. Jenže často se pozornost soustředí jen na dítě, které končí ve výchovném ústavu – a to může být cesta do pekel. Začít musíme u rodiny. Pomáhat jim. Jen to je prevence, i když taky ne vždycky. = > Poznáte je? Musím buď znát jejich chování v delším intervalu, nebo soudní spis. Když víte, jak psychopati obecně jednají, není velký problém je poznat. Pravděpodobně i vy jste nějakého potkala… Mám své tipy… Po psychopatech je v určitém smyslu společenská poptávka. I když si to otevřeně neřekneme, tak se nemůžeme divit, že tu jsou a mají vliv. Na některé pozice se hledají dynamické osobnosti, které dove- dou dobře jednat s druhými lidmi, tedy manipulovat. No a k tomu, abyste někoho k něčemu dotlačila, musíte být alespoň trochu bez- citná a dobře umět v lidech číst. A to psychopati právě umí velmi dobře. A umí také přivést byznys do skvělých čísel, byť často nečest- ným, nebo dokonce protizákonným způsobem. Jak je na tom psychopatův kolega? Každý správný psychopat si v pracovním prostředí kolem sebe vytváří specifické sociální struktury. V nich se většinou pasuje do role někoho zcela nepostradatelného, přesvědčí o tom všechny kolem i šéfa. Je obklopen pěšáky, kteří ho obdivují nebo se ho bojí. Každopádně dělají práci za něj. Pokud se někdo vzepře, nemá většinou šanci vyhrát. A je-li psychopatem šéf? Tím bývá často. Pokud to zaměstnanec rozezná, měl by vědět, že nemá cenu jít do boje, v 99 procentech prohraje. Lepší je odejít. Pokud bude chtít zůstat, bude muset své jednání přizpůsobit. Buď být pasivní a plnit „své“ úkoly, nebo se přizpůsobit zlu a chovat se taky jako psychopat. Pak tam, kde vládne psychopat, probíhá to, co se nazývá korporátní sociopatie a už jsme o tom mluvili. Přicházíte jako průměrný zaměstnanec do firmy, kde je žádoucí chovat se bez- ohledně. Pokud setrváte, ve čtyřech z pěti případů se přizpůsobíte. Na to existují studie a experimenty. Něco podobného se bohužel děje i v současné společnosti. U nás i ve světě. Mezi čelními představiteli jsou psychopati? Dalo by se říct, že do vedení čehokoli se velmi často dostávají osoby s nějakými psychopatickými rysy. Ve společnosti pak dochází k formě „korporátní sociopatie“. Jde o legitimizaci nenávistného či bezohled- ného chování. Jako společnost ztrácíme univerzální hodnoty a odpo- vědné lídry, kteří by se jich drželi. Nenávist a zlo se pak pomalu stává normou. Jak říká Philip Zimbardo v Luciferově efektu, máme tendenci podlehnout zlu a začít se chovat jako naši vůdci nebo jako zbytek sku- piny. Krásně to je vidět na Facebooku, kde hladina nenávisti a agre- sivity stoupá, v podstatě konstantně a progresivně. Přijde někdy psychopat k psychiatrovi, aby řekl, prosím vás, zbavte mě toho?! To opravdu ne. Jedním ze základních znaků je takzvaný maligní nar- cismus, nadměrné sebehodnocení a kriticky nízký sebenáhled. Psy- chopat se vnímá jako mnohem lepší a schopnější než ostatní, navíc nemá sociální brzdy, empatii, tak dojde dál. A když si bude číst tento rozhovor, pozná se? Většina ne. Spíše se bude pohoršovat. Existuje ale skupina psychopa- tických osobností, které si v sobě plně uvědomují predátora či mani- pulátora i „bezohledného hajzla“. Jsou dvojnásobně nebezpeční. A když mluvíme o neúspěšném psychopatovi, kterého dostihne zákon kvůli nějaké trestné činnosti, je u něj vůbec šance na změnu? 29 ČiliChili 2 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

Máte příklad? Asi nejextrémnější případ, který jsem zažil. Třicetiletá žena porodila doma a své dítě zabila bodnutím nůžkami do krku. Ve sklepě. A to dítě pak spálila. V kamnech. Říkáte si, že tohle nemůže udělat nor- mální člověk. Ale může. Její profese byla odkrvovačka. Na jatkách. Když kuře neprojelo noži, tak vzala nůž a bodla ho do krku, aby vykr- vácelo… Když se psychologicko-psychiatricky podíváte na její osob- nost, musíte zkonstatovat, že do doby spáchání tohoto hrůzného činu byla zcela bez nápadností, tedy „normální“. Většinu i těch nej- zavrženějších činů totiž páchají lidé, kteří jsou z pohledu psycholo- gie a psychiatrie normální. Náš rozhovor je dost ponurý. Máte nějaké světlo na konci tunelu? Mluvíme o úzkém, ale velmi temném zákoutí našeho lidství. Ale s urči- tou mírou psychopatie, nenávistného agresivního chování si příroda vždycky poradila. Psychopati jsou sice potenciálně dobří rozsévači svých genů, ale příroda to vždy při- rozeně zreguluje a procento psycho- patů je pravděpodobně stále stejné. To ovšem nemluvím o těch nepravých psychopatech, které si jako společnost vyrábíme. Ale tím světlem jsou dobré stránky lidí, které jsou – podle mě – sil- nější než ty temné.= < Říkal jste, že jste se setkal s psychopatickým jednáním i u rozvodu. Máte příklad? Tady je namístě si říct, že projevy mužské a ženské psychopatie můžou být odlišné. Zatímco muži často volí „viditelnější“, silovější formy nátlaku a manipulace, ženy používají často skrytější a rafinovanější formy. Ale jinak si s muži nezadají. Jako žena, o které chci mluvit. V daném případě šlo o nesezdaný pár. Po dvou letech soužití se jim narodilo dítě. Ještě půl roku po narození žili pohromadě a otec se o ženu a dítě perfektně staral. Žena ovšem najednou dítě sbalí a odveze. Z Prahy do Jeseníka. V podstatě tedy otci znemožní kontakt s dítětem. Otec dokonce tvrdil, že mu matka řekla: „Dals mi, co jsem potřebovala, ty už jsi mi k ničemu. Kluk o tobě nikdy nebude vědět.“ Otec to dá k soudu, ten ovšem činu matky požehná a legitimizuje ho: „Matka jela za svými rodiči z důvodu neshod mezi partnery.“ Přitom došlo k těžké manipulaci, bezcitně a plánovitě připravila dítě o mož- nost kontaktu s otcem, vytrhla ho z jeho prostředí. V dalších měsících dál zamezuje kontaktu, odvolává se na nemoc a podobně. Otec se snaží domoci kontaktu s dítětem u soudu, což se povede po víc než tři čtvrtě roce. Dítěti je rok a půl. Rok otce nevidělo. Setkají se pod dohledem sociální pracovnice v Jeseníku. Dítě brečí a z otce má strach. Asi pochopitelně, ne? Je pro ně neznámý. Ano. Sociální pracovnice zapíše: „Dítě brečí při kontaktu s otcem a má z něho strach.“ Dál se otec může s dítětem setkávat jednou za měsíc pod dohledem třetí osoby. V Jeseníku. Po dalších dvou letech se domůže práva mít dítě na víkend. Po víkendu, když se syn vrací k matce, brečí, je nepříjemný a vůči matce agresivní. Velmi pravdě- podobně to může znamenat, že se mu u otce líbilo a nechce se mu domů. Matka ale podá trestní oznámení pro podezření z nevhod- ného chování k dítěti. Odtuší, že to asi nevyjde, a podává další ozná- mení, partner ji prý od začátku vztahu týral, a vlastně i proto odešla. Matka plně manipuluje se systémem. Staví se do role starostlivé a zra- nitelné ženy a oběti. A ten na začátku příběhu slušný chlap úporně bojuje s úřady, které požehnávají psychopatickému jednání matky. Stává se tak z něj postupně frustrovaný kverulant, podává jednu stíž- nost za druhou a hádá se, nikdo ho nechce poslouchat a prohlédnout cíleně manipulativní jednání matky. A tak se začne chovat v určitém smyslu psychopaticky. Až si zaangažovaní odborníci začnou říkat: „Vždyť ta ženská má vlastně pravdu, podívejte se na něj!“ Psycho- patka udělala ze své oběti sociopata. A dítěti je mezitím šest let, jde do školy v Jeseníku. Tátu už nechce vídat, prakticky ho nezná. Z otce je zdevastovaná, nešťastná bytost. Sociopat, který obíhá úřady, stě- žuje si, je agresivní. Přišel o své dítě a nemá už v podstatě co ztratit. Chce spravedlnost. Z nás obou by se takový sociopat mohl klidně stát, kdyby nám partneři odvezli děti pryč a znemožnili nám s nimi kontakt, jen si to představte. Četla jsem o vás, že vaší profesionální deformací je značně posu- nutý práh normality... Díky tisícům příběhů a osudů, které jsem již slyšel, mi máloco při- jde jako nenormální. A u soudu velmi často s kolegy psychiatry popi- suji osobnost, která se dopustila něčeho mimořádně závažného, ale z psychologického a psychiatrického hlediska na ní nic zásadně nápadného nezjišťujeme. RADEKPTÁČEK Klinický psycholog, soudní znalec, hlavní autor nebo spoluautor odborných monografií a více než sta původních vědeckých, ve světě citovaných prací Prezident největšího světového kongresu ochrany dětí, který proběhne v roce 2018 v Praze Jeho působištěm je Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, University of New York in Prague 30 Pokec ČiliChili 2 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

Možnávám to uniklo, ale před pár týdnyseYouTube rozhodlo zakročit proti skupiněvelmi sledovaných videokanálů, které zahlcují internet úchylnými parodiemi oblíbených dětských pohádek. Možnávám také uniklo, že to zdaleka není to nejhorší, covaše děti může na internetu potkat. POHÁDKY OPERVERZNÍCH PRASÁ CÍCH rodičů smazáno, nasbíralo hezkých pár set tisíc přehrání. You- Tube se brání, že šlo o nedopatření, protože všechna videa pro- hlíží jejich automatický algoritmus a kontroluje armáda adminů. Když si ale dáte trochu práce, naleznete dětských snuff videí doslova tisíce. YouTube a programátoři aplikací sice vyrazili do protiútoku a chtějí jejich tvůrce odstřihnout od peněz plynou- cích z reklam, ale takové opatření předpokládá, že pohádky o perverznostech nejdřív někdo odhalí. Fakt, že algoritmům i adminům proklouzlo i video, které má v názvu „POHŘBENI ZAŽIVA“, ale moc nadějí nebudí. Jestli stále nevěříte a myslíte si, že děti může vychovat internet, tak si zadejte do vyhledá- vače „BURIED ALIVE Outdoor Playground Finger Family Song Nursery Rhymes Animation Education Learning Video“. Až vás vzkřísí, nezoufejte. Na vaše děti číhají i horší věci. HACKEŘI DĚTSKÝCH MONITORŮ Přístroje jsou dnes mezi sebou propojené. Třeba nezabezpe- čená wifi může způsobit nepříjemnosti. Pokud nám jen soused přes ni tahá porno, není to tak hrozné. Horší je, když se někdo nabourá třeba do elektronické chůvy. To se stává častěji, než si myslíte, a není to tak dávno, co úřad na ochranu zákazníků státu New York musel vydat veřejné varování, aby si rodiče chůvičky zabezpečovali. Vedly k tomu případy, kdy maminka uspávala svou dcerušku, načež se z reproduktoru monitoru začala ozývat strašidelná hudba. Zkoprnělá matka chvíli přemýšlela, jestli to není důsledek spánkové deprivace (to se rodičům stává). Pak ale hudbu pře- rušil mužský hlas, který jí oznámil, že děťátko dnes zlobilo a asi bude mít zlé sny. Podobný šok si prožili manželé v Ontariu, kte- rým chůva jednoho večera vyčetla, že ji nemusí neustále napo- mínat po monitoru, aby zkontrolovala dítěti pokakanou plenu. Rodiče samozřejmě o ničem nevěděli a přes online kameru sle- doval chůvu úplně někdo jiný. Na jaře 2015 proběhla médii zpráva o rodině, ve které si tří- letý chlapeček stěžoval, že na něj v noci mluví nějaký pán. Rodiče to připisovali dětské fantazii asi jako obavy z bubáka ve skříni. Názor změnili, když jedné noci zaslechli z dětského pokoje: „Vzbuď se, chlapečku, tatínek si pro tebe jde.“ Vyšetřování jedné Celý případ popsaný takhle ve zkratce může znít dost neuvěřitelně, ale je to opravdu tak. Na dětských internetových videokanálech a na nich navázaných mobilních aplikacích se už delší dobu objevují videa, ve kterých sice vystupují roztomilí hrdinové, ale dějí se v nich velmi neroztomilé věci. Představte si, že posadíte dítko před obrazovku, abyste si dali v klidu kafe. Když se za deset minut vrátíte, bude vaše ratolest sledovat, jak bez- mocně naříkající princeznu Holly z Malého království spoutanou ostnatým drátem unáší gangsterský vepř do lesa. Nebo prasátko Pepinu, jak se zmítá uvázaná v zubařském křesle a podstupuje extrakci všech zubů bez umrtvení. Popřípadě Spidermana, který prdí spící Sněhurce do obličeje a krade princezně Else z Ledo- vého království spodní prádlo. Účinkování v takovýchto hororech není ušetřen doslova žádný dětský hrdina, a přestože je jejich animace často odfláknutá, nejsou na první pohled od originálů rozpoznatelné. Díky chytře zvole- ným názvům kanálů jako „Hračky, překvapení a legrace pro děti“ se lehce dostávají do automatických playlistů a seznamů dopo- ručených klipů. Video s unesenou Holly bylo dokonce odhaleno v oficiální appce YouTube Kids, a než bylo na žádost rozzuřených Text:JiříHolubec Obrázek:TerezaVašků Foto:Profimedia 32 ČiliChili 2 | 2018 Zoom

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

takové kauzy dokonce objevilo celé online fórum, na kterém si šmíráci vyměňovali tipy na přístupová hesla k elektronickým chůvám, bezpečnostním kamerám a webkamerám nezabez- pečených počítačů. HRA NAADOPTIVNÍ RODIČE I když svoje dítě ochráníte před šmíráky a příběhy perverz- ních prasátek, nemáte ještě zdaleka vyhráno. Internetoví tro- llové totiž neútočí jen na děti samotné, ale ve své nekonečné zvrácené vynalézavosti dokážou zneužít i jejich fotky. Zvlášť Instagram zažívá v poslední době nárůst případů virtuálního únosu, což zní děsivě a ve skutečnosti je to ještě o něco horší. Digitální únosci jsou lidé, kteří kradou fotografie dětí z cizích účtů a vydávají je za své. K obrázkům připisují celé vymyšlené životopisy, seznamy koníčků a zálib, vymýšlí jim jména a přiřa- zují neexistující kamarády. > 33

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

Komunita virtuálních únosců se počítá na tisíce a je dotažená do všech slizce ujetých detailů, jako jsou „adopční agentury“ prodávající obrázky a vymyšlené identity obzvlášť roztomilých děťá- tek. Její příslušníci se sdružují na internetových fórech, kde si vyměňují rodičovské rady, chlubí se nejnovějšími fotografiemi, úspěchy svých vymyš- lených dětí, a dokonce pořádají chaty, kde se do osob unesených dětí sami převtělují a jeden na druhého roztomile žvatlají. Početná je taky subkomunita uživatelů, kteří předstírají, že jejich „dítě“ je nevyléčitelně nemocné, a existuje samozřejmě i řada trollů, kteří se do těchto už tak dost úchylných končin pouští s cílem vyobrazené děti urážet a jejich „adoptivní rodiče“ šikanovat a ponižovat. Smutné je, že se virtuálním únosům dá jen těžko bránit, protože technicky vzato nejde o trestnou činnost. To ale neznamená, že by šlo o nevinnou zábavu pár podivínů. Jak upo- zornil úřad Australského státního komisaře pro eBezpečnost, až polovina obsahu doupat internetových pedofilů pochází právě ze sociálních sítí. GRIEFEŘI Neutěšujte se, že s narůstajícím věkem bude vaše děťátko v bezpečí. S největší pravděpodobností se totiž dostane do světa online her. A i ten má svá stinná zákoutí, kde se vaše dítka mohou setkat s černým obchodem, gamblingem, vydíráním, šikanou a často až nepochopitelnými sviňárnami. Do dějin World of Warcraft například vstoupil pří- pad, kdy se hráči shromáždili na předem smluve- ném místě virtuálního světa, aby uctili památku kamaráda, který se do hry zabral tak, že zapomněl pít a umřel. Samozřejmě se našlo dost trollů, kteří neváhali uspořádat na tryznu nájezd a nepřipra- vené truchlící klany totálně zmasakrovat. Podobných záškodníků se ve virtuálním světě pohybuje tolik, že mají dokonce své zvláštní jméno – Griefers. Tahle zvláštní skupina se na internetu objevila už začátkem nového tisíciletí, ale největší renesanci prožívá právě teď, v době, kdy se online hraní věnují opravdu malé děti. V obzvlášť velkém počtu se vyskytují ve hře Minecraft. Jejich taktika se různí, ale v pod- statě jim jde o to, co nejvíc škodit, ničit a dovádět ostatní hráče k zuřivosti. Mohou se v organizovaných skupinách vrhat na ...onlinehryumožňují reálnoukomunikaci hráčů,atakmohou griefeřibezmocné zuřenísvýchobětí nahrávatavylepovat honainternet 34 Zoom

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

vytipované bezbranné oběti a ničit jim pracně vybudované infra- struktury. Nebo předstírat, že jsou administrátoři, kteří potře- bují prověřit chybu na serveru, vyžádat si od naivního dítka přístupové heslo k jejich království a pak ho před jeho zraky zdemolovat. Vzhledem k tomu, že online hry umožňují reál- nou komunikaci hráčů, mohou griefeři bezmocné zuření svých obětí nahrávat a vylepovat ho na internet. A jejich videokanály mají statisícové návštěvnosti a v griefingu se dokonce pořádá celosvětová soutěž. VYSOKÁ ŠKOLA DIKTÁTORSTVÍ Internet je samozřejmě i nástrojem k učení a poznávání. Jen je potřeba hlídat, co se tam vaše děti učí. Asi nechcete, aby vám doma vyrostl hrůzovládný diktátor. Právě tuto dovednost dotáhl k dokonalosti Vincent Ocasla. Filipínský student architek- tury, který věnoval celé čtyři roky svého života výstavbě doko- nalé virtuální společnosti fungující na platformě Sim City 3000. Než začal, studoval teoretická díla o utopiích i antiutopiích. Rozebíral Le Corbusiera, strukturalisty a experimentální doku- menty Godfreye Reggia. Osmnáct měsíců mu zabraly pouze složité výpočty a sestavování algoritmů kombinujících podobu města, jeho infrastruktury a optimálního rozmístění obyvatel. Experimentoval s výškou budov, hustotou komunikací, počtem stromů v zahradách. Zabýval se detaily, jako jsou speciální dveře do bytu, které smí používat pouze muž. Jakmile si byl svými výpočty a plány jistý, strávil dva a půl roku trpělivým klikáním, kterým je převáděl do sítí ulic, silnic a dálnic, stavěl infrastrukturu, instituce, domy a rekreační střediska. Výsledkem je dokonale fungující mega- polis Magnasanti, ve které žije 6 milionů obyvatel. Vše doko- nale funguje, nic se nezadrhává, veškerý život se řídí krutou a nekompromisní účelností, kvůli které obyvatelé Magnasanti v 50 letech umírají. Když se reportéři ptali Vincenta na důvod, odpověděl, že délce života a zdraví obyvatel nepřikládal velký význam. Hlavní cíl byla efektivita fungování města. Pokud se efektivitě staví do cesty lidský život, musí být život eliminován. A pak že se na internetu ta děcka ničemu nenaučí. < A dost strašení. Jasně, na internetu jsou nebezpečná zákoutí. Ale především je to užitečný zdroj informací, který zprostřed- kuje vašim dětem poznání a rozvíjí jejich osobnost. Děti se ho jen musí naučit zvládat a pohybovat se v něm. A pro vás je nejdůležitější, abyste s nimi neztratili krok. Zákazy nepo- mohou a pouze dětské profily a další ochranné prvky nejsou samospásným řešením. Podstatné je se dítěti věnovat, rozu- mět mu a být mu na internetu partnerem. Zkuste třeba Vodafone Digitální rodičovství. Je to model, díky kterému rodiče přistupují k internetovému životu dětí chytře. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA —— Nezakazujte, dohlížejte Když bude vaše dítě chtít zkusit nějakou nevhodnou sociální síť nebo aktivitu na webu, těžko mu to zakážete. Udělá to za vašimi zády. Mnohem lepší je nabídnout mu nějakou alter- nativu vhodnou pro jeho věk nebo mít to, co chce zkusit, pod kontrolou. Není nic lákavějšího než zakázané ovoce. —— Udržujte krok Když už nemůžete být napřed, alespoň nebuďte hodně pozadu. Jen tak nepodceníte hrozby, které na dítě na inter- netu čekají, a povedete ho správným směrem. —— Buďte v obraze Vyhledávejte vhodné aplikace, hry a stránky. Existuje spousta zdrojů, pomohou vám média, rodiče vrstevníků, škola i web. —— Používejte zařízení spolu Vaše dítě může být váš digitální partner. Udělejte si na něj čas a společně se podívejte, co na internetu dělá. A neza- pomeňte chválit a s respektem hodnotit. —— Vysvětlete, co je bezpečné Vaše dítě je sice lepší v intuitivním i pokročilém používání digitálních technologií, ale stále je to jen dítě. Vysvětlete mu, jaké informace a fotografie o sobě může sdílet a že to, co udělá digitálně, může mít přesah i do reálného života. Řek- něte mu, že by mělo publikovat jen to, co by pod svým jmé- nem vyvěsilo i na školní nástěnku. Více na vodafone.cz/digitalni-rodicovstvi DIGITÁLNÍRODIČOVSTVÍ GLJLURGLè 35 ČiliChili 2 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

Naše hostitelka Kamille je na rozdíl od svých masožravých krajanů z Filipínvegetariánka. Ale problém to nebyl. Připravila nám tradiční filipínskýoběd složenýze dvou specialit.Až tortang talong a ginisang ampalayu sami ochutnáte, jistě uznáte, že to nejsou jenomvajíčka ve dvou podobách, ale důležitou roli hraje i lilek, zázvor a další skvělé chutě avůně. Text:HelenaSuchá Foto:MichaelKratochvíl FILIPÍNSKÁVEJCE LILKOVÁ OMELETA (tortang talong) 1––– Opláchněte lilky, podélně rozpulte a pečte v troubě na 180 °C zhruba 40 minut, dokud nezměknou. Mezi- tím si připravte rýži. Propláchněte ji a pak v hrnci zalijte studenou vodou, přidejte špetku soli a rukama promí- chejte (doporučený poměr rýže : voda je 1 : 1,5). Vařte ji zhruba 10 minut. 2–––Když bude lilkům zbývat asi deset minut, připravte ostatní ingredience. Rozklepněte vejce do mísy, přidejte špetku soli a pepře a rozšlehejte. Vedle nakrájejte na kostičky rajče a cibuli, na drobno nasekejte koriandr a vše zamíchejte s vejci. 3–––Vyndejte lilky z trouby, a když vychladnou, tak vni- třek lehce rozmačkejte vidličkou. Vložte je nejprve do vaječné směsi a pak do pánve s rozpáleným olejem. Navrch každého lilku naneste ještě zbytek zeleniny z mísy a smažte z obou stran, dokud se vajíčko neza- táhne. Na talíř servírujte s kopečkem rýže. SOTÉ Z HOŘKÉHO MELOUNU (ginisang ampalaya) 1––– Dva hořké melouny podélně rozpulte, vydlabejte z nich zrníčka, nakrájejte na plátky a dejte do mísy. Posolte je a promíchejte (meloun je pak méně hořký). Nakrájejte na drobno půlku zázvoru a česnek, cibuli zase na plátky a rajčata na větší kusy. V míse si roz- šlehejte vejce, přidejte špetku soli, pepř a lžičku ore- gana s bazalkou. 2 ––– Na pánvi si orestujte cibuli do sklovata, přidejte česnek se zázvorem a po chvíli míchání i rajčata. Když změknou, tak je lehce vařečkou rozmačkejte a nakonec přidejte i hořký meloun. Po chvíli dušení zalijte zele- ninu rozšlehanými vejci. Nechte je lehce zatáhnout a promíchejte. Nakonec směs zakápněte citronovou šťávou a míchejte, dokud směs neztuhne. A je hotovo! 36 Sporák

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

HOŘKÝ MELOUN Vypadájakookurka,aleokurka tonení.Hořkýmelounneboli momordikachutnátak,jakse jmenuje,alešpatněvámpo němrozhodněnebude.Tahle zeleninaz Asiea JižníAmeriky léčířaduneduhů,jakojsou astma,vysokýtlak,příznaky cukrovkyčižaludečníobtíže, a dokonceprýzabíjírakovinné buňky.Ažvámpříštěbudešoufl, místodolékárnytovezměte donejbližšívietnamskétržnice, třebadopražskéSapy! Tortangtalong ––– 2lilky ––– 2hrnkyrýže ––– 5vajec ––– 1rajče ––– 1cibule ––– hrstčerstvéhokoriandru ––– sůla pepř ––– olivovýolej Ginisangampalaya ––– 2hořkémelouny ––– asi7cmoloupanéhozázvoru ––– 2stroužkyčesneku ––– 1cibule ––– 2rajčata ––– 3vejce ––– 1lžičkasměsisušeného oreganaa bazalky ––– 1/2citronu ––– sůla pepř ––– olivovýolej CO BUDE POTŘEBA FILIPÍNKA Z CHODOVA „PročzrovnaČesko?Aninevím, chtělajsempryč,poznatsvět. ChtělajsemdoDubaje,a nakonec mětozaválosem.“Potřeba pomáhatdruhýmKamilledostala dosirotčincev SaúdskéArábii, k námjipřivedlanabídkapráce pečovatelkyo seniory.Dnesdělá v anglickéškolce,kdetaképotkala svéhopřítele,britskéhohudebníka Steva.Onjíkomponuje,ona muvařía společněnaChodově chovajíželvy.(Nikolipro gastronomickéúčely!) 37 ČiliChili 2 | 2018

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

Konzum 38 Jazzík po etiopsku Mulatu Astatke, Etiopie, 27. 2., Palác Akropolis, Praha, www.rachot.cz Etiopský novátor Mulatu Astatke za svoji současnou pozici vděčí hlavně režiséru Jimu Jarmuschovi. Ten jeho skladby použil ve filmu Zlomené květiny. Hořkosladké putování Billa Murrayho po bývalkách doprovázela podivná taneční hudba, spojující v sobě africkou energii, latinskoamerické rytmy a jazzovou noblesu. Mulatu Astatke je považován za zakladatele ethio-jazzu, který v první polovině sedmdesátých let ovládl africké parkety. Nástup vojenské diktatury ovšem etiopskou bujarou hudební scénu totálně rozložil. Začátkem třetího tisíciletí díky masivnímu rozšíření internetu a labelům jako Buda Musique nebo Awesome Tapes of Africa začala širší veřejnost objevovat slavné africké nahrávky a osobnosti, jako je Hailu Mergia nebo právě Mulatu Astatke. Samply z jeho unikátních skladeb používají takové hvězdy jako Kanye West nebo Nas. Od premiéry Zlomených květin vydal Astatke hned několik nových alb, často ve spolupráci se současnými skupinami Heliocentrics nebo Black Jesus Experience. Svou žhavou fúzi přiváží po několika letech také do Prahy. KONCERT Věci, které jsme objevili a které stojí za tovidět, slyšet, přečíst, stáhnout nebo objet. Text:MichalPařízek,Jan Studnička,ŠtefanŠvec, MarkétaBajerová Foto:archiv 38

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

39 Mluvčí mileniálů King Krule, UK, 14. 2., Roxy, Praha, www.dsmacku.com Málokdo začínal tak brzy a strmě jako londýnský hudebník a producent King Krule. Anchy Ivan Marshall (jak zní jeho pravé jméno) svůj debut vydal v sedmnácti a do srdcí nejen stejně starých mileniálů se navždy zapsal albem 6 Feet Beneath the Moon. Nová generace britských teenagerů tak v drobném klučinovi, který miluje jazz, hip hop a The Libertines, našla poměrně nečekaně mluvčího. Po intermezzu v podobě alba A New Place 2 Drown, které vydal (prý pro žánrovou odlišnost) pod svým občanským jménem, přišla na podzim novinka The Ooz, která úspěch debutu znásobila. A nejlepší nakonec, King Krule brzy vystoupí v pražském Roxy. Aktuální a znepokojivý Detroit, USA, 2017, režie Kathryn Bigelowová, www.detroit.movie.com Kathryn Bigelowová si témata pro své filmy velmi pečlivě vybírá, často točí podle skutečných událostí a dává si načas. Novinka Detroit měla premiéru v amerických kinech v létě loňského roku, ale do těch českých se vůbec nedostala. Škoda. Padesáté výročí občanského povstání v Detroitu vyprovokovaného rasově motivovanou policejní brutalitou až strašidelně dobře koresponduje s aktuální atmosférou (nejen) ve Spojených státech. Tradičně citlivá a přesná režie, dokonalá produkce a vyhraněná atmosféra. Scéna výslechu v motelu je přes svou délku jednou z loňských nejlepších a Will Poulter je zase opravdu parádní záporák. Aktuální a notně znepokojivý snímek. Upřímnost, nebo život Never Have I Ever, Tiggel, aktualizováno 2017 Pokud jste někdy hráli párty hru „Nikdy jsem“, už víte, o čem je řeč. Pokud ne, měli byste začít a tahle appka je skvělý způsob, jak na to. Spousta otázek z osobního života, které vás donutí vylít si srdíčko a hlavu. Emoce na pochodu Markéta Lukášková: Losos v kaluži, Motto, 2017 Barbora je normální holka z Prahy, které umře její normální babička z Prahy. Zní to nudně, ale pokud vás tahle knížečka nerozbrečí a nerozesměje, tak jste uvnitř mrtví. Lukášková píše svým standard- ním facebookovým stylem a právě se chystá třetí dotisk. Co víc chcete vědět? FILM KONCERT ČiliChili 2 | 2018 Kočičí seznamka 5. umisťovací výstava koček bez domova, 10. 2. od 11:00 do 17:00, Plechárna Černý Most, Bryksova 1002, Praha Chcete domů kotě? Nebo pořádnou kočku? Osobně si můžete vybrat na umisťovací výstavě, kde se sejde hned několik útulků z Česka a nechají vás seznámit se se svými svěřenci. Pokud si s nějakým padnete do oka, můžete si ho rovnou odnést domů. A pokud se chcete jen podívat, něco se o kočkách dozvědět nebo jim donést dárek, taky neváhejte. Užijete si i programu pro děti, tržiště s charitativními stánky a do- jde i na ukázky výcviku asistenčních psů nebo poradnu veterinární ordinace. PETICE Jsme fér, takže rovnou rovnost Petici můžete podepsat do 28. 2. 2018 ve vybraných prodejnách Vodafonu Asi jste zaregistrovali, že se homosexuál- ní páry můžou registrovat. Ale možná už jste si nevšimli, že to je tak všechno. Registrace není totéž co manželství. Nemůžete třeba pobírat vdovský důchod, mít u registrace svědky nebo mít společné jmění. A podle nás to není fér. A my jsme fér. Takže pokud chcete podpořit tuhle věc, můžete zajít do některé z vybraných prodejen Vodafone a podepsat petici. Více se dozvíte na webu www.jsmefer.cz.

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

Po svém Viva Luboš Plný!, do 12. 3., DOX, Praha, www.dox.cz Od zkoumání prahu bolesti vlastního těla přes experimenty s popelem rodičů až na benátské Bienále současného umění. Málokdo naplňuje známé úsloví „dělat si věci po svém“ tak dokonale jako výtvarný samouk Luboš Plný. Na retrospektivní výstavě Viva Luboš Plný! čekejte nečekané, uvidíte nevídané. Umělec zde vystavuje kresby, koláže a asambláže, jež působí jako podivuhodný výtvarný deník. Luboš Plný proslul také netra- dičními výtvarnými projekty, jako byl například Černý pasažér, kdy používal celý rok v pražské MHD jedinou jízdenku, kterou si neustále označoval. Další sférou, která Plného naplňuje, je výroba netradičních erotických hraček, které s oblibou kombinuje. Jak to chodí v osadě Asaf Gavron: Osada na pahorku, Pistorius & Olšanská, 2017 O ilegálních izraelských osadách slyšíme ve zprávách obden. Ale víme, co se v nich děje? Asaf Gavron se do jedné odstěhoval a ve svém románu barvitě, realisticky, ale i humorně popisuje osudy dvou bratrů, kteří vyrůstali v kibucu, bu- dovali kariéru v Americe, bojovali s běsy i následky milostných vztahů a skončili v karavanu, kde si lezli na nervy. Velký román o současném Izraeli. U nás doma Michaela Spurná: U nás, do 4. 3., Dům umění, Opava, www.oko-opava.cz Fotografka Michaela Spurná představuje v Opavě svůj mnoho let vznikající dokumentární cyklus U nás, který se vztahuje k její rodině a nejbližším přátelům. Ale není to jen tak obyčejný fotodiář jedné rodiny. VÝSTAVA Konzum 40 Foto:MichaelaSpurná VÝSTAVA Dopisy pro mrtvou Michel Faber: Neskonalá, Argo, 2017 Když někoho milujete a on umře, začne zapomínání. Michel Faber (Kvítek karmínový a bílý) se se zapomínáním odmítl smířit. O své mrtvé ženě a pro ni napsal knížku básní, která se do vás zatne. Není to oddechová četba. Takhle syrové čtení těžko najdete i v románech. Ale budete si ho pamatovat.

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

UŽIJETE SI KVĚTINOVÝ TANEC HULA HULA Aktualizované vydání s krásnými ilustracemi a nádhernými fotografiemi Jiřího Kolbaby AUTOBIOGRAFIE BIATLONOVÉ LEGENDY S předmluvou Gabriely Koukalové OD MISTRA PŘEŽITÍ BEARA GRYLLSE Pradávné tajemství ohrožuje budoucnost lidstva DEJTE SVÉMU ŽIVOTU LYKKE TAKÉ JAKO E-KNIHY U BERLÍNSKÉ ZDI JE NALEZENO TĚLO MRTVÉ DÍVKY Východní Berlín 1975. Otázky jsou nebezpečné. Odpovědi mohou zabíjet. AUTOBIOGRAFIE MARIE ŠARAPOVOVÉ Nejdravější, Nejkontroverznější, Nezapomenutelná… STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA Bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže, který poznal celý svět www.JOTA.CZ vždy výhodněji na MIROSLAVZIKMUND SLAVÍ14.ÚNORA 99LET

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

Více na vodafone.cz/nase-sit 42 4G LTE internet /RQLMVPHE\OLSRGOHXŔLYDWHOVNØFKPöIJHQÈQD\'6/F] QHMU\FKOHMwÈ]HYwHFKRSHU¼WRUņYHVWDKRY¼QÈ/7(GDW DWREöKHPMHGHQ¼FWLPöVÈFņ]FHOÄKRURNX1DSIJÈNODG YSURVLQFLMVPHPöOLSUņPöUQRXU\FKORVWVWDKRY¼QÈ 0ELWV3RGOHPöIJÈFÈKRQ¼VWURMH1HW0HWUMVPH YURFHE\OLYHVWDKRY¼QÈ/7(GDWQHMU\FKOHMwÈ GRNRQFHNDŔGØPöVÈF Podporujeme chytrétechnologie 1DSRG]LPMVPHVSXVWLOLVSHFL¼OQÈPRELOQÈVÈļ1DUURZ%DQG,R7 1%,R7

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

SUR WHFKQRORJLHW]Y,QWHUQHWXYöFÈ3RWÄWRVÈWLGRN¼ŔRX]DIJÈ]HQÈDYöFLNRPX QLNRYDWSRPRFÈNU¼WNØFK]SU¼Y2EöPDVPöU\WDNSRVÈODMÈMHGQRGXFKÄ LQIRUPDFHQHERXPRŔģXMÈRYO¼GDW]DIJÈ]HQÈQDG¼ONX6ÈļMH]DEH]SHèHQ¼ VWHMQØPLWHFKQRORJLHPLMDNRYSIJÈSDGöVÈWö/7(WDNŔHVHQHPXVÈWHE¼W ]FL]HQÈGDWQHERQDSDGHQÈKDFNHU\9ØKRGRXVÈWöMHYHOPLGORXK¼YØGUŔ ]DIJÈ]HQÈQDMHGQXEDWHULL GRNRQFHGHVHWOHW

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

OHYQÄSIJLSRMHQÈYHVURYQ¼QÈ VNODVLFNØPPRELOQÈPWDULIHPDVNYöO¼SURVWXSQRVWVLJQ¼OX]GPL-HWHG\ SUDYGöSRGREQÄŔHVY¼PLMLŔEU]\]DèQHNRPXQLNRYDWYDwHDXWRGņP QHERWIJHEDREOÈEHQ¼ODYLèNDYSDUNX Tadyje 9RGDIRQRYR 4G LTE internet 42 3RMêWHNQ¼P 44 Vodafone stroje 46 3IJÈVOXwHQVWYÈ 48 3URJUDP9SRK\EX 50 9wHFKQRRWHOHIRQHFK 51 1DEÈGNDSURYöUQÄ 60 3IJHGSODFHQ¼QDEÈGND 62 3IJLSRMHQÈV9RGDIRQHP 65 3HYQØLQWHUQHW 66 3IJHQRVQØLQWHUQHW 67 Tarify pro firmy 68 1DEÈGND 70 7DULISURPODGÄ 71 7DULI\1DSOQR 72 5RGLQQØWDULI 73 9RGDIRQH3DVV 74

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

&RSRWIJHEXMHWHDE\VWHWRUR]EDOLOLQD*/7(" 7DULI VGDW\ /7(6,0NDUWXNWHURX Y¼PU¼GLY\PöQÈPH ]GDUPDYMDNÄNROL SURGHMQö 7HOHIRQQHERWDEOHW SRGSRUXMÈFÈ*/7( 8ŔLMWHVLKRYRU\YQHMY\wwÈNYDOLWö +ODVRYÄYRO¼QÈSIJHV*/7(VÈļ 9R/7(

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

SRYØwÈYDwLNRQYHU]DFL QDQHYwHGQÈ]¼ŔLWHN9¼wKRYRUVHVSRMÈXŔGRGYRXVHNXQGDQDYÈF VHGÈN\+\'YRLFHSHUIHNWQöXVO\wÈWH=DKRYRU\]DSODWÈWHVWHMQöMDNR ]DEöŔQÄKRYRU\DWHOHIRQ¼WY¼PQHEXGHèHUSDWŔ¼GQ¼GDWD]YDwHKR GDWRYÄKREDOÈèNX1¼URèQöMwÈMHGLQFHSRWöwÈPHPRŔQRVWÈSIJLG¼QÈ YLGHRKRYRUX 9L/7(

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

9ÈFHVHGR]YÈWHQDYRGDIRQHF]YROWH 43 1DwLVÈļQHXVW¼OH ]GRNRQDOXMHPH

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

44 3RMêWHNQ¼P 9ÈFHQD vodafone.cz/kariera 3U¼FHYFDOOFHQWUXQHPÈYDODPRFGREURXSRYöVW9PRGHUQÈFK FHQWUHFKNWHU¼]DMLwļXMÈ]¼ND]QLFNØVHUYLVSUR9RGDIRQHVHDOHRSUDYGX E¼WQHPXVÈWH7DG\VHFKRGÈQDVPöQXVÕVPöYHP3URè"=HSWDOLMVPH VHOLGÈFRWDPGöODMÈ &DOOFHQWU¼N" 7DNWRG¼YQRQHQÈ $FRQöMDN¼FHOHEULWDSRYHGODVH"$E\OD SIJÈMHPQ¼" -HGQRXMVHPYRODOVH=GHģNHP7URwNRX7RMH PRFSRKRGRYØFKO¼SHN0LOØSIJÈMHPQØYÈFR FKFHQHFKDOVLSRUDGLW &RY¼VWDKOHSU¼FHQDXèLOD"çÈPMHSURY¼V SIJÈQRVQ¼" 6HEHRYO¼G¼QÈ.G\ŔVHQDXèÈWHIJHwLWKRGLQRYRX VWÈŔQRVWVY\WRèHQØP]¼ND]QÈNHPNWHUØY¼V EöKHPKRYRUXRGSRMXMHDY\IJL]XMHVLSIJLWRP GDOwÈKRYRU\WDNXŔ]YO¼GQHWHOHGDFRV 3HWU6OLYRģs2VWUDYD&RPGDWD 2SU¼FLYFDOOFHQWUXVHIJÈN¼ŔHMHKRGQö Q¼URèQ¼&RY¼VWXEDYÈDGUŔÈ" 6HwODVHWXGREU¼EDQGDWDNŔHIDMQNROHNWLY-H VHSRIJ¼GFRXèLWQHQÈWXQXGDDèORYöNSIJHG VHERXYLGÈPRŔQRVWVHQöNDPSRVRXYDW %\OQDY¼VQöNG\QöNGRKRGQØ" -HGQRXPLYRODOS¼QèLVWöSURWRDE\Q¼PVGö OLOŔHMHX9RGDIRQXQ¼UDPQöVSRNRMHQØ0\VOHO MVHPVLŔHEXGHFKWÈWYØPöQRX]DSRFKYDOX QöMDNRXYØKRGXDOHRQMHQSRGöNRYDOSRORŔLO WHOHIRQDSRVODOQ¼PSOQØSRèHWERGņMDNR KRGQRFHQÈKRYRUX9]SRPÈQ¼PQDQöMGRGQHV 0LURVODYD.RQYLFRY¼s%UQR 3URYHRQ 2SU¼FLYFDOOFHQWUXVHIJÈN¼ŔHMHKRGQö Q¼URèQ¼&RY¼VNQÈSIJLYHGOR" 3RPöUQöGORXKRMVHPVHSRWØNDODVH]GUDYRW QÈPLSUREOÄP\DNG\ŔMVHPSRX]GUDYHQÈKOH GDODSU¼FLQDEÈGODPLILUPD3URYHRQNWHU¼FDOO FHQWUXPSURYR]XMHGREUÄSUDFRYQÈSRGPÈQN\ -HPLXŔSIJHVSDGHV¼WDYWRPWRYöNXQHQÈ SRGREQØFKSUDFRYQÈFKSIJÈOHŔLWRVWÈPRF3U¼FH WRQ¼URèQ¼MHDOHWRQDNRQHFSODWÈRNDŔGÄP ]DPöVWQ¼QÈYHNWHUÄPVHMHGQ¼VOLGPL \'RYRODODVHY¼PQöNG\QöMDN¼FHOHEULWD" 0¼PGRMHPŔHMVHPMHGQRXPOXYLOD V7RP¼wHP.OXVHP 0¼WHQDSUDFRYLwWLQöMDNØY]RU"1öNRKR NGR]YO¼G¼SU¼FLVSIJHKOHGHP"$MDNÄ WDNRYØèORYöNPXVÈPÈWYODVWQRVWL" kLNRYQØFKNROHJņP¼PSOQR=YO¼GDMÈSHU IHNWQöSU¼FLQDSRèÈWDèLY\]QDMÈVHYWHOHIRQHFK LYDSOLNDFÈFKDXPÈ]¼ND]QÈNņPYØERUQö SRUDGLW7RMHKRGQöGņOHŔLWÄ6WHMQöWDNMH DOHGņOHŔLWÄXPöWVHN]¼ND]QÈNņPFKRYDW 3HWU6OLYRģQDEUèNX VÝHODYPRÁCE 9=œ.$=1,&.¤0&(1758 6OXŔHEQÈWHOHIRQD*%GDWQDPöVÈF =YØKRGQöQÄVOXŔE\SURURGLQXD]Q¼PÄ 8ŔEöKHP]DwNRORY¼QÈQRUP¼OQÈSODW 3R]DwNROHQÈPRŔQRVWSU¼FH]GRPRYD 2WHYIJHQ¼NDULÄUDYH9RGDIRQX 6RXWöŔHVHVXSHUYØKUDPL 6NYöOÈNROHJRYÄDSIJÈMHPQÄSURVWIJHGÈ &KFHWHVLWR]NXVLW" 2]YöWHVHQ¼PQDvodafone.cz/kariera

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

3RMêWHNQ¼P 45 9ÈFHQD vodafone.cz/kariera 9RMWD.RQHèQØYUHOD[]ÎQö EØWÕVOXŔQØDOHQHYWÈUDYØ$VDPR]IJHMPöVH QHQHFKDWY\YÄVW]PÈU\ 1DXèLODMVWHVHQöFRYHVYÄSU¼FL"-HSUR Y¼VQöMDNSIJÈQRVQ¼" 1DXèLODMVHPVHSUDFRYDWVSRèÈWDèHP 1HIJÈN¼PŔHMVHPH[SHUWDOHYPÄPYöNXMH IDMQEØWVFKRSQØGUŔHWYWÄKOHREODVWLNURN \'RSRUXèLODE\VWHSU¼FLYFDOOFHQWUX QöNRPXGDOwÈPX" =Q¼PØPMLGRSRUXèXMLSURWRŔHMVHPWX VSRNRMHQ¼DP\VOÈPVLŔHMHWRSU¼FH]DNWHURX VHèORYöNUR]KRGQöQHPXVÈVW\GöW -DURPÈU0DFKHNsµVWÈQDG/DEHP &RQGXHQW 9]SRPHQHWHVLQDQöMDNØQ¼URèQØSIJÈSDG NWHUØMVWHIJHwLO" 9RODOPLMHGHQPODGØNOXèLQDNWHUØ]URYQD VMÈŔGöO2KIJLDVWöŔRYDOVLŔHQDIJHFHQHP¼/7( VLJQ¼O3UREUDOMVHPWRVQÈPDY\IJHwLOMVHP VWÈŔQRVWVSHFL¼OQÈPGDWRYØPEDOÈèNHP1D UDGXDE\VLG¼YDOVSÈwSR]RUQDS¼GORY¼QÈMVHP DQLQHSRP\VOHO-VHPSIJHFHSURIHVLRQ¼O 0¼WHLRSDèQÄSIJÈSDG\"œHMHQDY¼VQöNGR PLOØDYGöèQØ" +UR]QöPLO¼E\ODMHGQDSDQÈNWHU¼YRODODŔHVH PRFRPORXY¼ŔHQHVWLKOD]DSODWLWYèDVIDNWXUX DOHŔHMH]URYQDYSRURGQLFL 1DXèLOMVWHVHQöFRYHVYÄSU¼FL"-HSURY¼V QöMDNSIJÈQRVQ¼" 5HVSHNW7ROHUDQFL=YO¼G¼QÈVWUHVX $VFKRSQRVWRGSRMLWVHYHVYÄPVRXNURPÈRG SUDFRYQÈFK]¼OHŔLWRVWÈ \'RSRUXèLOE\VWHSU¼FLYFDOOFHQWUXQöNRPX GDOwÈPX" 0¼PHXQ¼VYØERUQRXSDUWXYHOPLVOXwQÄ SHQÈ]HDOX[XVQÈSUDFRYQÈSRGPÈQN\9èHWQö UHOD[]ÎQ\VN¼YRX]GDUPDJDXèLDER[RYDFÈP S\WOHP 9RMWD.RQHèQØs2VWUDYD&RPGDWD \'¼Y¼PKRGQöSU¼FHXGUŔHWNOLGNG\ŔQD Y¼VQöNGRMHèÈ" -¼MVHP]DORŔHQÈPGRVWIOHJPDWLNWDNŔHVWÈP QHP¼PSUREOÄP.G\ŔVLSRWIJHEXMHY\OÈW HPRFHWDNSURVÈP\'ņOHŔLWÄMHDOHQH]WUDWLWQDG KRYRUHPNRQWUROXEØWVLYöGRPWRKRŔHMVHP WRM¼NGRKRYRUYHGHDG¼Y¼PXQöMDNØVFÄQ¼IJ =¼URYHģE\FKDOHQLNG\QHPöOVNORX]QRXW NIOHJPDWLèQRVWL=¼ND]QÈNPXVÈFÈWLWŔHL]PÄ VWUDQ\SURXGÈQöMDNÄHPRFHDVQDKDMHKR SUREOÄPY\IJHwLW \'öO¼WXVSRXVWDKH]NØFKOLGÈ1HP¼WH SUREOÄP\VHY]WDK\QDSUDFRYLwWL" -¼VWÈPSUREOÄPQHP¼P-¼P¼PVYRX SULQFH]QX1DW¼OLX &RY¼PGDODSU¼FHYFDOOFHQWUXGRŔLYRWD" çÈPMHSURY¼VSIJÈQRVQ¼" 1DXèLOMVHPVHWXGREIJHPOXYLWDNRPXQLNRYDW 8PÈPQDFRNROLQDMÈWRGSRYöê \'DYLG*DOXwNDs%UQR3URYHRQ 3U¼FHYFDOOFHQWUXQHP¼SRYöVWQHMOHKèÈKR ]DPöVWQ¼QÈQDVYöWöSURèMVWHVHPwHO" 5¼GGöO¼PQRYÄYöFLıHNOMVHPVLŔHWR Y\]NRXwÈP%XêPöWREXGHEDYLWQHERQH -VHPWX]KUXEDèWYUWURNXD]DWÈPPöWREDYÈ \'RSRUXèLOE\VWHNDPDU¼GRYLQHER NDPDU¼GFHDE\VHPwOLGöODW"$èÈPE\VWH MHQDO¼NDO" \'RSRUXèLO-¼VLP\VOÈPŔHMHQNYņOL]NXwHQRVWL VIXQJRY¼QÈPFDOOFHQWUDWR]DWRVWRMÈ.DŔGØ ]Q¼VREèDVGRQöMDNÄKRFDOOFHQWUDYRO¼DMH GREUÄSR]QDWMDNWRIXQJXMHL]GUXKÄVWUDQ\ 7DN\SHQÈ]HQHMVRXYņEHFwSDWQÄ 1DXèLOMVWHVHYSU¼FLQöFRFRY\XŔLMHWH YŔLYRWö" 1DXèLOMVHPVHIJHwLWSUREOÄP\VWHOHIRQ\FRŔ VHYVRXNURPÄPŔLYRWöKRGÈ.URPöWRKRMVHP VL]OHSwLONRPXQLNDFLQDXèLOVHDUJXPHQWRYDW DXGUŔHWNOLGYQHSIJÈMHPQØFKVLWXDFÈFK 7HUH]D.U¼ORY¼sµVWÈQDG/DEHP &RQGXHQW 3UDFXMHWHYFDOOFHQWUXSIJHVSöWOHW&RY¼V WXGUŔÈ" 6XSHUNROHNWLYNWHUØY&RQGXHQWXP¼PH &KRGÈPVHPU¼GDDQDYÈFVHWXGDMÈY\GöODW GREUÄSHQÈ]HNWHUÄE\FKMLQGHDVLQHGRVWDOD -DNØE\OQHMQ¼URèQöMwÈSIJÈSDGNWHUØMVWH IJHwLOD" -HGQRXMVHPPöOD]¼ND]QÈNDQDWHOHIRQX FHORXKRGLQXıHwLOLMVPHSRNU\WÈRGHèW\ ]9\ÕèWRY¼QÈWDULI\KODYQö]H]Dè¼WNXE\O KRGQöUR]èÈOHQØDQDG¼YDO3RVWXSQöVH DOHXNOLGQLODGDOLMVPHQDNRQHFYwHFKQR GRKURPDG\7XwÈPŔHQ¼PSDNGRNRQFHSRVODO SRFKYDOX 0¼WRYŔG\FN\WDNRYØKDSS\HQG" 9ŔG\FN\QH2EèDVYRO¼]¼ND]QÈNNWHUØGYö WIJLPLQXW\NIJLèÈDSDNSRORŔÈWHOHIRQDQLŔP¼P wDQFLFRNROLIJÈFW9WRPSIJÈSDGöKRQHFK¼P KRGLQXY\FKODGQRXWDSDNPX]DYRO¼P]S¼WN\ ŔHMVHPVHQDMHKRSUREOÄPSRGÈYDODDŔHSUR QöMP¼PIJHwHQÈ9ŔG\FN\VHG¼QDMÈWVSROHèQ¼ IJHè 0¼WHLRSDèQÄSIJÈSDG\"œHMHQDY¼VQöNGR PLOØDYGöèQØ" 3IJHG9¼QRFHPLQ¼PYRODOLOLGLSIJ¼OLQ¼PKH]NÄ VY¼WN\DQDE¼GDOLQ¼VDļMGHPHEU]\GRPņ DXŔLMHPHVL9¼QRFH7RE\ORKUR]QöPLOÄ =PöQLODVHYDwHSU¼FHRGGRE\NG\MVWH ]DèÈQDOD" =PöQLODVHYWRPŔHVL]¼ND]QÈN\VW¼OHYÈF KØèN¼PHDP¼PHYÈFPRŔQRVWÈMDNMLPY\MÈW YVWIJÈF=PöQLOVHLSIJÈVWXS9RGDIRQXNQ¼P RSHU¼WRUņP1DVORXFK¼Q¼PMHwWöYÈFQHŔGIJÈY Y\FK¼]ÈMHwWöYÈFYVWIJÈFRSUDYGXPX]¼OHŔÈQD WRPDE\VHQDwHQ¼YUK\DQ¼SDG\]UHDOL]RYDO\ \'RSRUXèLODE\VWHSU¼FLYFDOOFHQWUX QöNRPXGDOwÈPX" \'RSRUXèLODE\FKMLOLGHPNWHUØPQHGöO¼ SUREOÄPEDYLWVHVOLGPLU¼GLMLPSRP¼KDMÈ DFKWöMÈVLY\GöODWGREUÄSHQÈ]H

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

Nespokojtese smálem 1DwHWHOHIRQ\MVRXQDYUŔHQ\WDNDE\SRWöwLO\P\VO VUGFHLYDwLSHQöŔHQNX1DEÈ]ÈVNYöOØSRPöUFHQ\ DYØNRQXDQDGFKQRXLQHMYöWwÈIDMQwPHNU\ 8YHGHQÄFHQ\MVRXSODWQÄSIJLQ¼NXSX]DIJÈ]HQÈQDVSO¼WN\V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈP.èDMVRXYèHWQö\'3+\'DOwÈLQIRUPDFHY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL &HQ\MVRXSODWQÄGRDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ 46 Vodafone stroje VodafoneSmartE8 1HMGRVWXSQöMwÈWHOHIRQ VSRGSRURX9R/7(D:L)L YRO¼QÈ 9HONØGLVSOHM \'ORXK¼YØGUŔEDWHULH µORŔLwWöRYHOLNRVWL*% 6NYöOØSRPöUFHQDYØNRQ 3URYöUQÄ]DOHSwÈFHQX 9ÈFHQDVWUDQö 9ÈFHQDvodafone.cz/nase-zarizeni QHER 800 777 777 .è .è²PöVÈFņ .è VodafoneSmartN8 6W\ORYØWHOHIRQVHèWHèNRX RWLVNņSUVWņ .YDOLWQÈ+\'GLVSOHM 6NYöOØ0SL[IRWRDSDU¼W *%ÕORŔLwWö D*%RSHUDèQÈSDPöWL 9HGYRXEDUHYQØFK YDULDQW¼FK 3URYöUQÄ]DOHSwÈFHQX 9ÈFHQDVWUDQö .è .è²PöVÈFņ .è 3RGSRUXMH 9R/7(D:L)L YRO¼QÈ 3RGSRUXMH 9R/7(D:L)L YRO¼QÈ

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

VodafoneTabN8 1HQ¼URèQÄPXXŔLYDWHOL SIJLQHVHYwHFRSRŔDGXMH DMHwWöQöFRQDYÈF +\'GLVSOHMRYHOLNRVWL 0SL[IRWRDSDU¼W 3RGSRUDSDPöļRYØFKNDUHW *%ÕORŔLwWöD*%5$0 9RGDIRQHVWURMH 47 3URYöUQÄ]DOHSwÈFHQX 9ÈFHQDVWUDQö 3URYöUQÄ]DOHSwÈFHQX 9ÈFHQDVWUDQö .è .è²PöVÈFņ .è VodafoneSmartV8 &HORNRYRYØVW\ORYØWHOHIRQ V0SL[IRWRDSDU¼WHP 1¼GKHUQØ)+\'GLVSOHM )RWRDSDU¼W VUR]OLwHQÈP0SL[ µORŔLwWöRYHOLNRVWL*% DRSHUDèQÈSDPöļ*% çWHèNDRWLVNņSUVWņ .è .è²PöVÈFņ .è 3RGSRUXMH 9R/7(D:L)L YRO¼QÈ

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

Více na vodafone.cz/prislusenstvi 3RIJLêWHVLY\PDNDQÄSIJÈVOXwHQVWYÈNWHUÄY\OHSwÈY¼wFK\WUØWHOHIRQQHERWDEOHWDSRYØwÈQDW¼èHQÈ YLGHÈèLSRVOHFKKXGE\QDQHYwHGQÈ]¼ŔLWHN5R]KRGQöXQ¼VP¼WH]èHKRY\EÈUDW6SRIJÈ]HQÈPWöFKWR NRXVNņY¼PSRPRKRXWIJHEDQDwLSURGHMFL]SUDŔVNØFK/HWģDQ \'RSIJHMWHVLSUÄPLRYÄSIJÈVOXwHQVWYÈ 48 3IJÈVOXwHQVWYÈ &HQ\XY¼GÈPHYèHWQö\'3+DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ BezdrátovýreproduktorRivaFestival YØNRQQØFK$\';vUHSURGXNWRUņ 3DWHQWRYDQØwHVWLNDQ¼ORYØ]HVLORYDè 3DWHQWRYDQ¼VWHUHRIRQQÈWHFKQRORJLH7ULOOLXPv 3RGSRUD+,5(6DXGLD \'IJHYöQÄM¼GUR 3RUW86%SURQDEÈMHQÈPRELOQÈFK]DIJÈ]HQÈ 9ØNRQ: KlávesniceZAGGLimitless %OXHWRRWKNO¼YHVQLFHMHWÈPQHMMHGQRGXwwÈP]SņVREHPMDNSRKRGOQöSV¼W VFK\WUØPWHOHIRQHPQHERWDEOHWHP 7DWRXQLYHU]¼OQÈNO¼YHVQLFHGRN¼ŔHQDMHGQRXVS¼URYDWDŔWIJL]DIJÈ]HQÈPH]L NWHUØPLQ¼VOHGQöSIJHSÈQ¼WHMHGQRGXFKRXNO¼YHVRYRX]NUDWNRX -HY\UREHQ¼WDNDE\VHSRXNRQèHQÈSU¼FHGDODSRKRGOQöSIJHQ¼wHWYWDwFHèL NDEHOFH .O¼YHVQLFHMHQDYUŔHQDSURSRXŔLWÈVMDNØPLNROL]DIJÈ]HQÈPLVRSHUDèQÈPLV\VWÄP\ L26$QGURLGQHER:LQGRZV .è KameraGarminVirb360 2GROQ¼DYRGRWöVQ¼NDPHUDSUR SDQRUDPDWLFNÄ‹VQÈP¼QÈ LQWHJURYDQÄPLNURIRQ\ %H]GU¼WRY¼NRQHNWLYLWDs:L)L%OXHWRRWK1)&$17 1DKU¼Y¼‹SURVWRURYØ]YXN 0RŔQRVWRNDPŔLWÄKRVWUHDPRY¼QÈ 6WDELOL]DFHVIÄULFNÄKRREUD]XYUR]OLwHQÈ. \'LVSOHMèLWHOQØLQDVOXQFL 0RŔQRVWLPSOHPHQWDFHYLUWX¼OQÈFK GDWGRYLGHD .è .è

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

3IJÈVOXwHQVWYÈ 49 SluchátkaBeoplayE8 %H]GU¼WRY¼VOXFK¼WNDVNYDOLWQÈP ]YXNHP 9\VRN¼NYDOLWD]SUDFRY¼QÈ 9\YLQXWRYHVSROXSU¼FLV%DQJ 2OXIVHQ \'ORXK¼YØGUŔSRVOHFKXQDMHGQRQDELWÈ -HGQRGXFKÄRYO¼G¼QÈ ,QWHJURYDQØPLNURIRQ 6OXFK¼WNDPņŔHQDEÈWLSRX]GURVYQLWIJQÈ EDWHULÈ SņVREÈQDSULQFLSXSRZHUEDQN\ DY\GUŔÈDŔGYöGRELWÈ

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

GarminFenix5SSilverOptic 9wHVWUDQQÄPXOWLVSRUWRYQÈ*36KRGLQN\ µVSRUQØ&KURPDGLVSOHMVY\VRNØP UR]OLwHQÈP ,QWHJURYDQØRSWLFNØVQÈPDèVUGHèQÈKRWHSX ıHPÈQN\SURU\FKORXDVQDGQRXYØPöQX 3IJÈMHPVLJQ¼OXVDWHOLWQÈFKV\VWÄPņ*36 RVØNRPSDVJ\URVNRSEDURPHWULFNØ YØwNRPöUDDNFHOHURPHWU 9RGRWöVQÄSURYHGHQÈ 1RWLILNDFH]PRELOQÈKRWHOHIRQX 0RQLWRURY¼QÈGHQQÈDNWLYLW\DVS¼QNX GarminForerunner35Optic &LWOLYØSIJLMÈPDèVDWHOLWQÈKRV\VWÄPX*36 2SWLFNØVQÈPDèVUGHèQÈKRWHSX %OXHWRRWKSURSRMHQÈVPRELOHP 6PDUWQRWLILNDFHRYO¼G¼QÈKXGE\ /LYH7UDFNLQJ &HORGHQQÈ]¼]QDPDNWLYLW\ 1HXVW¼OØPRQLWRULQJVUGHèQÈKRWHSX DVS¼QNX .è .è .è 3IJL]DNRXSHQÈ KRGLQHN*DUPLQ)HQL[6 6LOYHU2SWLF]ÈVN¼WH GUXKÄKRGLQN\*DUPLQ )RUHUXQQHU SRX]H]D.è 6OHYD.è 3IJLQ¼NXSXWHOHIRQXQHER WDEOHWXD]¼URYHģMDNÄKRNROL SIJÈVOXwHQVWYÈNWHUÄEXGHYKRGQRWö DOHVSRģ.è 3URGXNW\VLPņŔHWH ]DNRXSLWQDVWU¼QN¼FK vodafone.cz/prislusenstvi QHERVLMHREMHGQDWGRMDNÄNROL QDwÈSURGHMQ\

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

50 Zadáno pro Vodafone Více na nadacevodafone.cz ProgramVpohybu, kterýpodporovalmladé lidive zlepšování jejich okolí, po jedenácti letech NRQèÈ=DGREXVYÄH[LVWHQFHSRPRKOYUR]MH]GXQH]LVNRYN¼P]REODVWLNXOWXU\HNRORJLHèL]GUDYÈ MDNRWIJHEDRUJDQL]DFL/RRQR9EXGRXFQXEXGHSRGSRUDPODGØFKSUREÈKDWYU¼PFL/DERUDWRIJH 1DGDFH9RGDIRQHDWRVH]DPöIJHQÈPQDVRFL¼OQÈSRGQLN¼QÈDLQRYDFH]DSRPRFLWHFKQRORJLÈ JedenáctletpomociVpohybu MDNSIJHGFK¼]HWNDUGLRYDVNXO¼UQÈPRQHPRF QöQÈPsMDNMHYèDVRGKDOLWDFRGöODWNG\ŔVH VLQIDUNWHPèLPUWYLFÈVHWNDMÈ e6UGFHP¼NDŔGØ]Q¼VGÈN\QöPXŔLMHPH DSURŔÈY¼PHYHwNHUÄUDGRVWLLVWDURVWL1DUR] GÈORGSUVRXèLYDUODWVLQDQöMQHV¼KQHPH SHèRYDWRQöMDOHO]H.DPSDQÈœLMHwVUGFHP FKFHPHOLGLQDXèLWMDNQDWRVSU¼YQöMÈW D]DFKU¼QLWWDNŔLYRWQHMHQVREöDOHLOLGHP YHVYÄPRNROÈpIJHNODNSURMHNWX.DWND 7HQKOHDGDOwÈFKYÈFQHŔSRGREQö SURVSöwQØFKSURMHNWņSRGSRIJLOEöKHPVYÄ MHGHQ¼FWLOHWÄH[LVWHQFHNRQèÈFÈJUDQWRYØ SURJUDP9SRK\EX .DŔGØURNXQ¼VQDQ¼VOHGN\UDNRYLQ\SUVX DYDUODW]HPIJRXWLVÈFHPXŔņDŔHQ3IJLWRP E\PQRKG\VWDèLORWDNeP¼ORpsYèDVQ¼ SUHYHQFH7RVHSIJHGOHW\UR]KRGOD]PöQLW QH]LVNRY¼RUJDQL]DFH/RRQRMHMÈŔQDGwHQÈ èOHQRYÄYU¼PFLNDPSDQöSUVDNRXOHY\wNROLOL YVDPRY\wHWIJHQÈDSUHYHQFLWöFKWRQHPRFÈ GYDQ¼FWWLVÈFOLGÈSRFHOÄ]HPL.URPöWRKRWDNÄ ]YO¼GOLVYÄNQRZKRZUR]wÈIJLWPH]LGDOwÈPODGÄ RGERUQÈN\ =DNODGDWHONDRUJDQL]DFH/RRQRDLQLFL¼WRUND SUYQÈÕVSöwQÄRVYöWRYÄNDPSDQöSUVDNRXOH .DWND9DFNRY¼GÈN\SRGSRIJHSURJUDPXYURFH QDVWDUWRYDODGDOwÈÕVSöwQRXNDPSDģ œLMHwVUGFHPYQÈŔXèLOD]HMPÄQDPODGÄOLGL 3U¼YöQH]LVNRYND/RRQRDMHMÈNDPSDQö MVRXQ¼]RUQØPSIJÈNODGHPWRKRŔHSRGSRUD QH]LVNRYØFKSURMHNWņP¼VP\VO,QVSLUXMH NQRYØPDNWLYLW¼PMDNQRY¼èN\WDNLW\NWHIJÈ XŔVYņMÕVSöwQØSURMHNWG¼YQRUR]MHOL5DGRYDW VH]QLFKSDNPņŔHFHO¼VSROHèQRVW1DGDFH 9RGDIRQHSURWRYSRGSRIJHPODGØFKDNWLYQÈFK OLGÈEXGHQDG¼OHSRNUDèRYDWMLQRXFHVWRX 3RNXGP¼WHLY\VSROHèHQVN\SURVSöwQØ Q¼SDGQHY¼KHMWHVHSIJLKO¼VLWGR/DERUDWRIJH Nadace Vodafone na www.laboratornadacevodafone.cz ;[[[[[[[[[[[[[[[[[ 3URJUDP9SRK\EXORQLSRGSRIJLOQDSIJSURMHNWœLMHwVUGFHP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ 51 Více na vodafone.cz Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL Vodafone Smart E8 LG K4 2017 Vodafone SmartN8 Nokia 2 Xiaomi Redmi 5A Huawei Y6 2017 Ceny Standardní cena .è .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost ]ODWREÈO¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK QRYLQNDGRVWXSQ¼ YSUņEöKXPöVÈFH 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje ² ² ² ² ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% *%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r*% r*% r*% r*% Procesor ²*+] ²*+] ²*+] ²*+] ²*+] ²*+] 7\S86%NRQHNWRUX3RGSRUD EH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rs 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

2200 2500 2400 4100 3000 3000 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrs rrs rrr rrs rrs rrs Bluetooth r r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè sr rr rr rr rr rr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

/7(       5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

²² ²² ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace s s s s s s )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM /HSwÈ cenapro YöUQÄ 3URYöUQÄ]¼ND]QÈN\ P¼PHWHOHIRQ\ za lepší cenu. Více QDVWUDQ¼FKs 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání /HSwÈ cenapro YöUQÄ 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání Dual 6,0 /HSwÈ cenapro YöUQÄ

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

52 3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ 1DEÈGNDFK\WUØFKWHOHIRQņ 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL Nokia 3 Lenovo Moto E4 Plus Samsung Galaxy J3 2017 Xiaomi Redmi Note 5A Prime Nokia 5 Huawei P9 lite 2017 Ceny Standardní cena .è .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost EÈO¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHVKRSX YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK ]ODW¼YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK SRVOHGQÈwDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje 720 × 1280 720 × 1280 720 × 1280 720 × 1280 720 × 1280 ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 *%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% *%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r*% r*% r*% r*% Procesor ²*+] ²*+] ²*+] ²*+] ²*+] 8× ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

7\S86%NRQHNWRUX3RGSRUD EH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

2630 5000 2400 3080 3000 3000 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrs rrr rrs rrr rrr rrr Bluetooth r r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè rr rr rr rr rr rr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

/7(       5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

²² ²² ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace s s s s s s )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÈPHLV\'3+DMVRXSODWQÄGRDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ Dual 6,0 /HSwÈ cenapro YöUQÄ /HSwÈ cenapro YöUQÄ 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání /HSwÈ cenapro YöUQÄ 3URYöUQÄ]¼ND]QÈN\ P¼PHWHOHIRQ\ ]DOHSwÈFHQX9ÈFH QDVWUDQ¼FKs

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ 53 Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL Více na vodafone.cz Samsung Galaxy J5 2017 Vodafone SmartV8 Sony Xperia XA1 Huawei P10 lite LG Q6 Samsung Galaxy Xcover4 Ceny Standardní cena .è .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje ² ²1920 ² ² ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 *%*% DŔ*%*% *%*% DŔ*%*% DŔ*%*% *%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r*% r*% r*% r*% Procesor ²*+] 8² (4²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

² ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

² ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

²*+] ²*+] 7\S86%NRQHNWRUX3RGSRUD EH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%&s 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

3000 3000 2300 3000 3000 2800 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrr rrr rrr rrs rrs Bluetooth r r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè rr rr rr sr rr sr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

/7(       5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

²² ²²7,99 ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace s s s s IP52 ,3 )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM 0LFUR6,0 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání /HSwÈ cenapro YöUQÄ 9R/7( D:L)L volání /HSwÈ cenapro YöUQÄ /HSwÈ cenapro YöUQÄ

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

54 3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL 1DEÈGNDFK\WUØFKWHOHIRQņ Huawei P Smart Samsung Galaxy A3 2017 Sony Xperia XCompact Apple iPhone SE 32/128 GB Samsung Galaxy A5 2017 LG G6 Ceny Standardní cena .è .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost QRYLQNDGRVWXSQ¼ YSUņEöKXPöVÈFH SRVOHGQÈwDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V *%YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK YHVKRSX 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr L26r $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje ² 720 × 1280 720 × 1280 ² 1080 × 1920 1440 × 2880 &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r*% –/– r*% r7% Procesor ²*+] ²*+] ² ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

²*+] ²*+] 4× ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

7\S86%NRQHNWRUX3RGSRUD EH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%s 0LFUR86%&s 0LFUR86%&s /LJKWQLQJs 0LFUR86%&r 0LFUR86%&s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

3000 2350 2700 QHXY¼GÈVH 3000 3300 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrr rrr rrr rrr rrr Bluetooth r r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè rr rr rr sr rr sr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

/7( 800/900/1800/ 800/850/900/1800/ 700/800/850/900/ 1700/ 1800/1900/ 800/850/900/ 700/800/850/900/ 700/800/850/900/ 1800/1900/2100/ 5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

²² ²² ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace – ,3 – – ,3 ,3 )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání /HSwÈ cenapro YöUQÄ /HSwÈ cenapro YöUQÄ 9R/7( D:L)L volání /HSwÈ cenapro YöUQÄ 3URYöUQÄ]¼ND]QÈN\ P¼PHWHOHIRQ\ za lepší cenu. Více QDVWUDQ¼FKs

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ 55 Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL Více na vodafone.cz Huawei P10 Samsung Galaxy A8 Nokia 8 Sony Xperia XZ1 Compact Xiaomi Mi MIX 2 Sony Xperia XZ1 Ceny Standardní cena .è .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK QRYLQNDGRVWXSQ¼ YSUņEöKXPöVÈFH YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK YHVKRSX YHVKRSX 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje ² ² ² ² [ ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r*% r*% ss r*% Procesor ² ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

² ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

² ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

² ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

² ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

² ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

7\S86%NRQHNWRUX3RGSRUD EH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%&s 0LFUR86%&s 0LFUR86%&s 0LFUR86%&s 0LFUR86%&s 0LFUR86%&s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

  2700 2700 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrr rrr rrr rrr rrr Bluetooth r r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè rr sr sr sr sr sr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

/7(       5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

²² [[ ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace – ,3 IP54 ,3 – ,3 )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání Dual 6,0

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

56 3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ Apple iPhone 7 32/128GB Apple iPhone 8 64/256 GB Huawei Mate 10 Pro Samsung GalaxyS8 Samsung GalaxyS8+ Apple iPhone 8 Plus 64/256 GB Ceny Standardní cena .è .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost *%YDULDQWDGRVWXSQ¼ YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK ]HSWHMWHVHQ¼V YHVKRSX YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK ]HSWHMWHVHQ¼V 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 L26r L26r $QGURLGr $QGURLGr $QGURLGr L26r \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje 750 × 1334 750 × 1334 1080 × 2160 1440 × 2960 1440 × 2960 1080 × 1920 &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ –/– –/– –/– r*% r*% –/– Procesor ²7ZLVWHU \'0,360+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

6× 0RQVRRQ0LVWUDOQP 8× ²*+]²*+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

²*+]²*+] ²*+]²*+] 6× 0RQVRRQ0LVWUDOQP 7\S86%NRQHNWRUX3RGSRUD EH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ /LJKWQLQJs /LJKWQLQJr 0LFUR86%&s 0LFUR86%&r 0LFUR86%&r /LJKWQLQJr )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr \'XDOSL[HO0SL[rr \'XDOSL[HO0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

QHXY¼GÈVH QHXY¼GÈVH 4000 3000 3500 QHXY¼GÈVH :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrr rrr rrr rrr rrr Bluetooth r r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè sr sr sr sr sr sr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

/7( 800/900/1800/ 2100/2600 800/900/ 1800/2100/2600 800/900/1800/ 2100/2600 700/800/850/900/ 1800/1900/2100/2600 700/800/850/900/ 1800/1900/2100/2600 800/900/ 1800/2100/2600 5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

138,3 × 67,1 × 7,1 138,4 × 67,3 × 7,3 154,2 × 74,5 × 7,9 148,9 × 68,1 × 8,0 159,5 × 73,4 × 8,1 158,4 × 78,1 × 7,5 Speciální certifikace ,3 ,3 ,3rr ,3 ,3 ,3 )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM NanoSIM 1DEÈGNDFK\WUØFKWHOHIRQņ 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ 57 Více na vodafone.cz Apple iPhone 7 Plus 256GB Samsung Galaxy Note8 Apple iPhoneX 64/256GB Nokia 130 Nokia 3310 CAT B30 Ceny Standardní cena .è .è .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 12 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost SRVOHGQÈwDQFH ]HSWHMWHVHQ¼V YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK ]HSWHMWHVHQ¼V YHY\EUDQØFKSURGHMQ¼FK 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP 7HOHIRQ\EH]SR]Q¼PN\MVRXGRVWXSQÄYHYwHFKSURGHMQ¼FKLYHVKRSX Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 L26r $QGURLGr L26r EH]RSHUDèQÈKRV\VWÄPX 1RNLD6HULHVs EH]RSHUDèQÈKRV\VWÄPXs \'LVSOHMYFP FP FP FP FP FP FP Rozlišení displeje ² ² ² ² ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 *%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ0%0% ss *%0% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ ss r*% ss r*% r*% r*% Procesor ²7ZLVWHU \'0,360+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

²*+]²*+] 6²0RQVRRQ 0LVWUDOQP s s s 7\S86%NRQHNWRUX3RGSRUD EH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ /LJKWQLQJs 0LFUR86%&r /LJKWQLQJr 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr 0SL[rr 0SL[ss 0SL[rs 0SL[rs )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ s s s .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

QHXY¼GÈVH 3300 QHXY¼GÈVH 1020 1200 1000 :L)L*36çWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrr rrs sss sss sss Bluetooth r r r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè sr sr sr rr rr rr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

/7(    s s s 5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

²² ²² ²² ²² ²² ²² Speciální certifikace ,3 ,3 ,3 s s ,3 )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM NanoSIM 0LQL6,0 0LFUR6,0 0LFUR6,0 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání 9R/7( D:L)L volání Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWHOHIRQXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

58 3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ Vodafone Tab N8 Alcatel PLUS 10 Samsung Galaxy Tab A 10.1 Apple iPad 32 GB Ceny Standardní cena .è .è .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è .è .è 3RèHWPöVÈFņ 24 24 24 24 9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost YSURGHMQ¼FKVLQRYDWLYQÈPNRXWNHP QRYLQNDGRVWXSQ¼YSUņEöKXPöVÈFH YHVKRSX YSURGHMQ¼FKVLQRYDWLYQÈPNRXWNHP 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 $QGURLGr :LQGRZVGHVNWRSs $QGURLGr L26r \'LVSOHMYFP FP FP FP FP Rozlišení displeje 800 × 1280 800 × 1280 ² 1536 × 2048 &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% DŔ*%*% 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ r*% r*% r*% ss Procesor ²*+] ²*+] ²*+] ²*+] 7\S86%NRQHNWRUX3RGSRUD EH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ 0LFUR86%s 0LFUR86%s 0LFUR86%s /LJKWQLQJs )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[ss 0SL[ss 0SL[rr 0SL[sr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

4600 5830 7300 8827 :L)L*36èWHèNDRWLVNņSUVWņ rrs rrs rrr rrr Bluetooth r r r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè sr sr sr sr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

/7(   5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

²² ²² [[ ²² Speciální certifikace s s s s )RUP¼W6,0 0LFUR6,0 0LFUR6,0 0LFUR6,0 NanoSIM 1DEÈGNDWDEOHWņ /HSwÈ cenapro YöUQÄ Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do aktualizace nabídky. /HSwÈ cenapro YöUQÄ 3URYöUQÄ]¼ND]QÈN\ máme tablety za lepší cenu. Více na stranách 60–61. 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWDEOHWXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

3IJHKOHGWHOHIRQņDWDEOHWņ 59 Apple 10.5 iPad Pro 64/256/512 GB Apple 12.9 iPad Pro 512 GB Ceny Standardní cena .è .è &HQ\QDVSO¼WN\ SIJÈNODG

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

3Rè¼WHèQÈSODWED .è .è 0öVÈèQÈVSO¼WND .è .è 3RèHWPöVÈFņ  9ÈFHYDULDQWVSO¼WHN]MLVWÈWHXQDwLFKSURGHMFņ Dostupnost Aktuální dostupnost YHVKRSX YHVKRSX 9wHFKQ\SIJÈVWURMHMHPRŔQÄREMHGQDWGRNWHUÄNROLSURGHMQ\RVREQöQHERHPDLOHP Technická specifikace 2SHUDèQÈV\VWÄP3RGSRUD((7 L26r L26r \'LVSOHMYFP FP FP Rozlišení displeje ² ² &HONRY¼YQLWIJQÈSDPöļ5$0 DŔ*%QHXY¼GÈVH DŔ*%QHXY¼GÈVH 3RGSRUDSDPöļRYÄNDUW\ 0D[YHOLNRVWSDPöļRYÄNDUW\ ss ss Procesor QHXY¼GÈVH QHXY¼GÈVH 7\S86%NRQHNWRUX3RGSRUD EH]GU¼WRYÄKRQDEÈMHQÈ /LJKWQLQJs /LJKWQLQJs )RWRDSDU¼W%OHVN$XWRIRNXV 0SL[rr 0SL[rr )RWRDSDU¼WSIJHGQÈ 0SL[ 0SL[ .DSDFLWDEDWHULH P$K

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

QHXY¼GÈVH QHXY¼GÈVH :L)L*36èWHèNDRWLVNņSUVWņ rrr rrr Bluetooth r r )0U¼GLR03SIJHKU¼YDè sr sr )UHNYHQFH 0+]

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

/7(  5R]PöU\ PP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

²² ²² Speciální certifikace – – )RUP¼W6,0 NanoSIM NanoSIM 1DEÈGNDWDEOHWņ 8YHGHQÄFHQ\MVRXMHGQÈPSIJÈNODGHPVSO¼WHN0D[LP¼OQÈYHOLNRVWVSO¼WN\MHG¼QDYØwÈ0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKRSOQöQÈ\'ÄONDVSO¼FHQÈPņŔHEØWQHERPöVÈFņ3RGPÈQNRX]ÈVN¼QÈWDEOHWXQDVSO¼WN\MH X]DYIJHQÈÕèDVWQLFNÄVPORXY\VH]YØKRGQöQÈPQDVOXŔE\\'DOwÈLQIRUPDFHRFHQ¼FKDSRGPÈQN¼FKY¼PU¼GLVGöOÈQDwLSURGHMFL 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÈPHLV\'3+DMVRXSODWQÄGRDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ 9<%5$1¤352\'(-1<652=k¨ı(128 1$%¨\'.287(/()21Ņ$7$%/(7Ņ Brno • *DOHULH9DģNRYND • Masarykova 2 • 2&2O\PSLD çHVNÄ%XGöMRYLFH • ,*<&HQWUXP 3UDŔVN¼ +UDGHF.U¼ORYÄ • 2&)XWXUXP -LKODYD • City Park .DUORY\9DU\ • =H\HURYD /LEHUHF • OC Nisa 0ODG¼%ROHVODY • 2&2O\PSLD 0RVW • 5DGQLèQÈ 2ORPRXF • *DOHULHkDQWRYND • *OREXV 2VWUDYD • Avion Shopping Park • Nová Karolina 3DUGXELFH • $WULXP3DODFH 3O]Hģ • Q¼P5HSXEOLN\ Praha • &HQWUXP&KRGRY • &HQWUXPçHUQØ Most • \'HMYLFN¼ • -XJRVO¼YVN¼ • 1&(GHQ • OC Arkády • 2&$WULXP)ORUD • OC Novodvorská Plaza • 2&1RYØ6PÈFKRY • 2&/HWģDQ\ • 3DOODGLXP • 9¼FODYVNÄ Q¼PöVWÈ 3URVWöMRY • .RQHèQ¼ 7¼ERU • (UEHQRYD 7HSOLFH • Q¼P6YRERG\ µVWÈQDG/DEHP • 2&)RUXP =OÈQ • NYöWQD 9wHFKQ\ SIJÈVWURMHMHPRŔQÄ REMHGQDWGRNWHUÄNROL SURGHMQ\RVREQö QHERHPDLOHP

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

1DEÈGNDSURYöUQÄ ]DOHSwÈFHQX 7\NWHIJÈXQ¼V]ņVW¼YDMÈGRYHGHPHRGPöQLW 1DEÈGNDSURYöUQÄVHY]WDKXMHQDYwHFKQ\GRVWXSQÄEDUHYQÄYDULDQW\GDQÄKRWHOHIRQX-HXUèHQDSUR]¼ND]QÈN\VSOģXMÈFÈSRGPÈQN\YöUQÄKR]¼ND]QÈND9RGDIRQXDSODWÈSIJL VRXèDVQÄPX]DYIJHQÈèLSURGORXŔHQÈVPORXY\V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈP.èDSRIJÈ]HQÈWHOHIRQXèLWDEOHWXQDVSO¼WN\YGDQÄYDULDQWö&HQ\XY¼GÈPHLV\'3+ DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\9ÈFHLQIRUPDFÈQDYRGDIRQHF]WHOHIRQ\SURYHUQHYRGDIRQHF]WDEOHW\SURYHUQHQHERXSURGHMQÈKRWØPX VodafoneSmartE8 1HMGRVWXSQöMwÈWHOHIRQ VSRGSRURX9R/7(D:L)L YRO¼QÈ 9HONØGLVSOHM \'ORXK¼YØGUŔEDWHULH µORŔLwWöRYHOLNRVWL*% 6NYöOØSRPöUFHQDYØNRQ 6WDQGDUGQÈFHQDMH.è 8wHWIJÈWH.è 9ÈFHQDvodafone.cz/telefony-pro-verne QHER 60 1DEÈGNDSURYöUQÄ .è .è²PöVÈFņ .è VodafoneSmartN8 6W\ORYØWHOHIRQVHèWHèNRX RWLVNņSUVWņ .YDOLWQÈ+\'GLVSOHM 6NYöOØ0SL[IRWRDSDU¼W *%ÕORŔLwWöD*% RSHUDèQÈSDPöWL 6WDQGDUGQÈFHQDMH.è 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è +XDZHL3OLWH (UJRQRPLFNÄVNOHQöQÄWöOR VWHQNØPSURILOHP 2VPLM¼GURYØSURFHVRU.LULQ D*%5$0 0SL[IRWRDSDU¼WVU\FKOØP RVWIJHQÈP çWHèNDRWLVNņSUVWņ GLVSOHMV)XOO+\'UR]OLwHQÈP 6WDQGDUGQÈFHQDMH.è 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è Samsung *DOD[\- 1DYUŔHQVH]IJHWHOHP NGHWDLOX *%5$0D*%ÕORŔLwWö 6XSHU$02/(\'GLVSOHM 2VPLM¼GURYØSURFHVRU &HORNRYRYØGHVLJQ 6WDQGDUGQÈFHQDMH.è 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è 1RNLD .U¼VQØWHOHIRQVHV\VWÄPHP $QGURLGvDYwHPLQH]E\WQØPL IXQNFHPL +\'GLVSOHM 9QLWIJQÈSDPöļ*% )RWRDSDU¼W03L[ *RRJOH$QGURLG 1RXJDW

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

 6WDQGDUGQÈFHQDMH.è 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

1DEÈGNDSURYöUQÄ 61 HuaweiPSmart 6PDUWSKRQHRGWUDGLèQÈKR YØUREFHVGYRMLWØP IRWRDSDU¼WHP GLVSOHMV)XOO+\'UR]OLwHQÈP 2VPLM¼GURYØSURFHVRU +L6LOLFRQ.LULQ *%RSHUDèQÈSDPöļ5$0 D*%LQWHUQÈÕORŔLwWö \'YD]DGQÈIRWRDSDU¼W\V0SL[ D0SL[VHQ]RUHP \'RVWXSQØYGUXKÄSRORYLQöÕQRUD 6WDQGDUGQÈFHQDMH.è 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è VodafoneSmartV8 &HORNRYRYØVW\ORYØWHOHIRQ V0SL[IRWRDSDU¼WHP 1¼GKHUQØ)+\'GLVSOHM )RWRDSDU¼WVUR]OLwHQÈP0SL[ µORŔLwWöRYHOLNRVWL*%DRSHUDèQÈ SDPöļ*% çWHèNDRWLVNņSUVWņ 6WDQGDUGQÈFHQDMH.è 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è Samsung *DOD[\$ (OHJDQFHYHVYÄQHMèLVWwÈ SRGREö 2GROQRVWYņèL YRGöDSUDFKX ,3

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

 0SL[IRWRDSDU¼W +\'6XSHU$02/(\'GLVSOHM 2VPLM¼GURYØSURFHVRU 6WDQGDUGQÈFHQDMH.è 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è VodafoneTabN8 1HQ¼URèQÄPXXŔLYDWHOLSIJLQHVHYwH FRSRŔDGXMHDMHwWöQöFRQDYÈF 7DEOHWV+\'GLVSOHMHPRYHOLNRVWL 0SL[IRWRDSDU¼W 3RGSRUDSDPöļRYØFKNDUHW *%ÕORŔLwWöD*%5$0 6WDQGDUGQÈFHQDMH.è 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è +XDZHL3OLWH 6W\ODYØNRQEH] NRPSURPLVņ \'RERXVWUDQQö ]DNIJLYHQÄVNOR .RYRYØU¼P %DWHULHVNDSDFLWRXP$K çWHèNDRWLVNņSUVWņ 6WDQGDUGQÈFHQDMH.è 8wHWIJÈWH.è .è .è²PöVÈFņ .è

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

6NRèWHVLSURNDUWXGR9RGDIRQXQHERNQDwLPY\EUDQØPSDUWQHUņP 9wHFKQ\FHQ\XY¼GÈPHLV\'3+DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ 1HNDŔGØFKFHPÈWWDULIDWDNSURY¼VP¼PHSDU¼GQÈSIJHGSODFHQÄ NDUW\6WDèÈVLMHQY\EUDW$GÈN\QDwLPEDOÈèNņPVLVQLPLPņŔHWHXŔÈW QHRPH]HQÄYRO¼QÈD606%H]]¼YD]Nņ0UNQöWHQDVWUDQX 9\EHUWHVL]QDwLFK SIJHGSODFHQØFKNDUHW Kartapropartunavolání 9FHQöNDUW\MHEDOÈèHNQHRPH]HQÄKR YRO¼QÈYVÈWL9RGDIRQXQDSUYQÈPöVÈF 3RWÄVHEDOÈèHNREQRYÈ]D.èPöVÈèQö 1DVWDYHQÈO]HXSUDYLW $NWLYXMWHVL3URJUDPèW\IJNDDYROHMWHQD èW\IJLèÈVODGRYwHFKVÈWÈ]D.èPLQ 9RO¼QÈQDRVWDWQÈèÈVODYç5Y¼VEXGHVW¼W .èPLQ606VWRMÈ.è 3RNXGVHSIJLSRMÈWHNLQWHUQHWXDNWLYXMHVH Y¼PEDOÈèHN3IJLSRMHQÈQDPöVÈFVH0% GDWMHQ]D.è .DUWXSRIJÈGÈWH]D.è9FHQöMH([WUD NUHGLW.è .DUWDGRVYöWD 9RO¼WHèDVWRGR]DKUDQLèÈ"3RIJLêWHVL.DUWX GRVYöWDDYROHMWHGRY\EUDQÄ]HPö YØKRGQöMLGÈN\VOXŔEö0\&RXQWU\ 6WDèÈVLMHQY\EUDWQöNWHURX]]HPÈ \'R9LHWQDPXçÈQ\5XVND0ROGDYVND QD8NUDMLQXQHERGR86$D.DQDG\ SDNPņŔHWHYRODWMHQ]D.èPLQ .RPSOHWQÈVH]QDP]HPÈDFHQÈNQDMGHWH QDYRGDIRQHF]P\FRXQWU\ 6OXŔEX0\&RXQWU\QDYÈFVWRXWRNDUWRX ]ÈVN¼WHQDPöVÈFņ]GDUPD 9ç5Y¼VYRO¼QÈEXGHVW¼W.èPLQ 63URJUDPHPèW\IJNDQDYÈFPņŔHWHYRODW QDèW\IJLèÈVODGRYwHFKVÈWÈMHQ]D .èPLQ606Y¼VY\MGHQD.è &HQDNDUW\MH.è9FHQö MH([WUDNUHGLW.è Karta26 6.DUWRXVLPņŔHWHY\EUDW]HEDOÈèNņ NHNDUWö]DVNYöORXFHQX %DOÈèHNV*%GDWDQHRPH]HQØPL606 v síti VVOHYRXMHQ]D.è 1HEREDOÈèHNVQHRPH]HQØPYRO¼QÈP YVÈWLDPLQXWDPLGRRVWDWQÈFK QDYUFKVHVOHYRX]D.è $NWLYRYDWVLMHPņŔHWHMDNSRWIJHEXMHWH %DOÈèN\O]HVWIJÈGDWQHERY\XŔÈYDWRED VRXèDVQö &HQDNDUW\MH.è9FHQöMH([WUDNUHGLW .è Pro PODGÄ 9ÈFHQDYRGDIRQHF]SUHGSODFHQHNDUW\ QHER 62 3IJHGSODFHQ¼QDEÈGND

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

Rubrika 63 Více na vodafone.cz Více na vodafone.cz/odmeny nebo 800 777 777 Všechny ceny uvádíme i s 21% DPH a jsou platné do další aktualizace nabídky. ([WUDNUHGLWSODWÈSRGREXGQÈDQHQÈPRŔQÄMHMSRXŔÈW QDÕKUDGXVOXŔE\SRVN\WRYDQÄWIJHWÈVWUDQRX =DNDŔGÄGRELWÈPLQLP¼OQö.è Y¼VRGPöQÈPHNUHGLWHPQDYÈF $SURWRŔHVLY¼ŔÈPHYDwÈYöUQRVWLWDNèÈPGÄOHVQ¼PLMVWHWÈPYÈFH([WUDNUHGLWX GRVWDQHWH6WDèÈVH]DUHJLVWURYDW 352=¨6.œ1¨2\'0õ1<6( =$5(*,6758-7( Zasláním SMS zprávy – pošlete zprávu ve tvaru 2\'0(1<QDèÈVOR7700 SIJHVDSOLNDFL0ņM9RGDIRQH na muj.vodafone.cz nebo zavoláním na *77 10 % ([WUDNUHGLWX Pokud jste s námi PÄQöQHŔPöVÈFH 20% ([WUDNUHGLWX Pokud jste s námi GÄOHQHŔPöVÈFH 3IJHGSODFHQ¼QDEÈGND 63

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

64 3IJHGSODFHQ¼QDEÈGND ,VSIJHGSODFHQRX NDUWRXPņŔHWH YRODWQHRPH]HQö 3RNXGEXGHWHPÈWQöNWHUØ ]EDOÈèNņNWHUÄREVDKXMÈ GDWDDNWLYQÈPņŔHWH VLQ\QÈYDSOLNDFL0ņM 9RGDIRQHY\]YHGQRXWGDOwÈ GDWDQDYÈF Neomezené $QRQDwHEDOÈèN\MVRX QHRPH]HQÄMDNSURYRO¼QÈWDN SUR606N\ Bezsmlouvy 9wHFKQ\EDOÈèN\MVRXEH] VPOXYD]¼YD]Nņ&HQXEDOÈèNX Y¼PRGHèWHPH]NUHGLWX 3IJL]SņVRELYÄ 0ņŔHWHVLY\EUDWEDOÈèHNNWHUØ SU¼YöSRWIJHEXMHWH$NG\Ŕ ]URYQDMHGHWHQDGRYROHQRX DFKFHWHPÈWRGWHOHIRQX SRNRMPņŔHWH]ņVWDWMHQ XVYÄKRNUHGLWX 6REQRYRY¼QÈP SRPöVÈFL %DOÈèN\VHY¼PSIJHVQö SRPöVÈFLDXWRPDWLFN\REQRYÈ WDNŔHVHRQLFQHPXVÈWHVWDUDW 1DSIJÈNODGEDOÈèHN]VH Y¼PREQRYÈ DWG 8NRQèHQÈEDOÈèNņ VREQRYRY¼QÈP SRPöVÈFL 9SIJÈSDGöŔHQHEXGHWH PÈWYGREöNG\VHEDOÈèHN REQRYXMHGRVWDWHèQØNUHGLW ]UXwÈVHY¼PDXWRPDWLFN\ 3RNXGKREXGHWHFKWÈWG¼OH Y\XŔÈYDWMHSRWIJHEDMHM]QRYX DNWLYRYDW%DOÈèHNWDNÄPņŔHWH MHGQRGXwH]UXwLWSIJHV0ņM 9RGDIRQH 6WDèÈVLDNWLYRYDWQDwHEDOÈèN\ NWHUÄMVRXSURVWö %DOÈèN\NHNDUWös\'DWDD606 ZDwOHWH606YHWYDUX\'$7$),;QDèÈVOR 0%GDWD606 YVÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è ZDwOHWH606YHWYDUX\'$7$),;QDèÈVOR *%GDWD606 YVÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è =DwOHWH606YHWYDUX\'$7$),;QDèÈVOR *%GDWD606 YVÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è %DOÈèN\NHNDUWös9RO¼QÈ =DwOHWH606YHWYDUX92/$1,9)),;QDèÈVOR 9RO¼QÈYVÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è =DwOHWH606YHWYDUX92/$1,9)3/86),;QDèÈVOR 9RO¼QÈGRYwHFKVÈWÈ 1HRPH]HQÄYRO¼QÈYVÈWL9RGDIRQXPLQXWGRRVWDWQÈFKVÈWÈ .è =DwOHWH606YHWYDUX92/$1,9)3/86QDèÈVOR 9RO¼QÈGRYwHFKVÈWÈ 1HRPH]HQÄYRO¼QÈYVÈWL9RGDIRQXPLQXWGRRVWDWQÈFKVÈWÈ .è =DwOHWH606YHWYDUX92/$1,968\'(),;QDèÈVOR 9RO¼QÈGRYwHFKVÈWÈQHRPH]HQö .è %DOÈèN\NHNDUWös.RPSOHW ZDwOHWH606YHWYDUX.203/(79)),;QDèÈVOR .RPSOHWYVÈWL *%GDW606DYRO¼QÈYVÈWL9RGDIRQXQHRPH]HQö .è ZDwOHWH606YHWYDUX.203/(7968\'(),;QDèÈVOR .è .RPSOHWGRYwHFKVÈWÈ *%GDW606DYRO¼QÈGRYwHFKVÈWÈQHRPH]HQö \'DWRY¼QÈEH]SRèÈW¼QÈ 8ŔÈYHMWHVLVYÄREOÈEHQÄDSOLNDFHDQLŔE\Y¼PèHUSDO\GDWD .EDOÈèNņP.RPSOHWVLVWDèÈY\EUDWQöNWHUØ]9RGDIRQH3DVVņ s6RFLDO&KDW0XVLFQHER9LGHR3DVV9ÈFHRQLFKQDMGHWH QDSRVOHGQÈGYRXVWUDQö 9ÈFHQDYRGDIRQHF]EDOLFN\

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

Mobilníinternet 0RELOQÈSIJLSRMHQÈ 3RèHW6,0NDUHW YWDULIX =YØKRGQöQ¼ FHQDVHVPORXYRX QDPöVÈFņ &HQD EH]]¼YD]NX 5HG\'DWD*% 1+3 .è .è 5HG\'DWD*% 1+1 .è .è 0RELOQÈSIJLSRMHQÈ*% 1 .è .è */7(LQWHUQHWXŔSRNUØY¼WDNIJNDNDŔGØNRXWUHSXEOLN\)UèHW QDQöPPņŔHWHVMDNØPNROLGDWRYØPSIJLSRMHQÈPRG9RGDIRQX -DNVLSRIJÈGLWGDOwÈGDWRYØREMHP 2EMHPGDWVLPņŔHWHQDYØwLWYDSOLNDFL0ņM9RGDIRQHQHERQDPXMYRGDIRQHF]SURVWIJHGQLFWYÈPVOXŔHE=YöWwHQÈGDWRYÄKREDOÈèNX R*%PöVÈF]D.è

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

D\'RGDWHèQØREMHPGDW &HQ\MVRX]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\VPöUHPGROņDXY¼GÈPHMHLV\'3+ 7DULISURSIJÈOHŔLWRVWQÄSIJLSRMHQÈsLGH¼OQÈQDSIJSURMÈ]GQÈIJ¼G\ QHERSIJHGSRYöêSRèDVÈ &HQD 3IJLSRMHQÈQDPöVÈF0% .è .WDULIņP5HG\'DWDGRVWDQHWHGDOwÈ/7(6,0NDUWXSURWDEOHW QHERQRWHERRN\'DWD]WDULIXWDNEXGHWHPRFLèHUSDW]YÈFH]DIJÈ]HQÈ 6,0 GRGDOwÈKR ]DIJÈ]HQÈ 9ÈFHQDYRGDIRQHF]LQWHUQHW QHER XŔRG 477.è XŔRG 477.è 477.è VWDULIHP5HG\'DWD QHERVDPRVWDWQö ]D.è 86%02\'(0 9RGDIRQH&RQQHFW 86%6SHHG \'RSIJHMWHVYÄPXGRP¼FÈPXPD]OÈèNRYLYRO QRVWLEH]SHèÈ3RK\ESVDPņŔHWHSRKRGOQö VOHGRYDWQDVYÄPPRELOX +/¨\'$&¨2%2-(. $OFDWHO0RYH7UDFNHU :,),+276327 9RGDIRQH0RELOH :L)L5K /]HSIJLSRMLWDŔ]DIJÈ]HQÈ %DWHULHVNDSDFLWRXP$K .RPSDNWQÈUR]PöU\ 3IJLSRMHQÈV9RGDIRQHP 65

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

8ŔLMWHVL3HYQØLQWHUQHW EH]RPH]HQÈ 3RIJLêWHVLLQWHUQHWEH]GDWRYÄKROLPLWX3IJHV:L)LURXWHUSRKRGOQö SIJLSRMÈWHFHORXGRP¼FQRVWQHERPHQwÈILUPX 9ÈFHQD vodafone.cz/pevny-internet QHER 800 777 777 66 3HYQØLQWHUQHW .3HYQÄPXLQWHUQHWXY¼VSIJLSRMÈPHSIJHV*/7($\'6/9\'6/QHERRSWLFNÄVÈWö -HKRU\FKORVWGRVDKXMHDŔ0ELWV3RNU\OLMVPHXŔDGUHVWDNŔHY¼VSIJLSRMÈPH QDVDPRWöLYFHQWUXPöVWD 9ŔG\QDEÈ]ÈPHWRQHMOHSwÈDQHMU\FKOHMwÈSRNU\WÈSRGOHPRŔQRVWÈYHYDwÈORNDOLWö DWRSURVWIJHGQLFWYÈPNDEHOXQHERDQWÄQ\SIJLèHPŔDNWLYDFHDLQVWDODFHMHYŔG\]GDUPD \'RVWXSQRVWDU\FKORVWLQWHUQHWXXY¼VVLPņŔHWHRYöIJLWQDvodafone.cz/pevny-internet $NWLYXMWHVLPRELOQÈ79 6OHGXMWHVYÄREOÈEHQÄVHUL¼O\ILOP\QHER WHOHYL]LSIJÈPRYWHOHIRQXèLWDEOHWX .G\NROLDRGNXGNROL 9\EHUWHVLWIJHEDMHGHQ]WHOHYL]QÈFK EDOÈèNņVIXQNFÈRVREQÈKRYLGHRUHNRU GÄUX1RYöVNDSDFLWRXDŔKRGLQ ]¼]QDPXQHER]SöWQÄKRVOHGRY¼QÈ %DOÈèHNSURJUDPņMLŔRG.èVLPņŔHWH Y\EUDWDDNWLYRYDWQDWDPMHWY

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

:L)LVÈļVHVOHYRXDPRGHP]D.è]ÈVN¼WH NURGLQQØPWDULIņP5HGQHERNWDULIņP %XVLQHVV5HGWDNQHY¼KHMWHDNRXNQöWHQDVWU D 9\WYRIJWHVL:L)LVÈļ YŔG\WDPNGHMVWHY\ 3IJLSRMHQÈV*%GDWVLPņŔHWHXŔÈW GRPDLQDFKDWö \'DWRYØREMHP*%REY\NOHSRNU\MHFHORX PöVÈèQÈVSRWIJHEXGRP¼FQRVWL.G\E\Y¼P GDWDSIJHVWRFK\EöODPņŔHWHVLMHNG\NROL MHGQRGXwHQDY\wRYDWSR*%]D.è 5\FKORVW0ELWVSURVWDKRY¼QÈD0ELWV SURQDKU¼Y¼QÈY¼PEXGHVWDèLWNURPö EöŔQÄKRVXUIRY¼QÈLSURVN\SRY¼QÈKUDQÈ KHUDVOHGRY¼QÈYLGHÈ =DSRMHQÈMHYHOLFHVQDGQÄ0ņŔHWHSIJLSRMLWDŔ ]DIJÈ]HQÈQDMHGQRXWIJHEDWHOHIRQWDEOHW DSRèÈWDè 3IJLSRIJÈ]HQÈPRGHPXQDVSO¼WN\NWHUÄ MVRXEH]QDYØwHQÈGRVWDQHWHVOHYX .è6WDQGDUGQÈFHQDMH.è WI-FI \'20$ WI-FI 1$&+$7õ WI-FI 9.$1&(/œı, 0öVÈèQÈWDULI =YØKRGQöQ¼FHQD VHVPORXYRX QDPöVÈFņ &HQD EH]]¼YD]NX 3IJLSRMHQÈEH]NDEHOX1DSOQR .è .è &HQ\MVRX]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\VPöUHPGROņXY¼GÈPHMHLV\'3+DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ .è .è²PöVÈFņ .è 9ÈFHQDYRGDIRQHF]SULSRMHQLEH]NDEHOX QHER :,),02\'(0 +XDZHL/7(&3(% 3IJHQRVQØLQWHUQHW 67

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

\'DWRY¼QÈEH]SRèÈW¼QÈ 8ŔÈYHMWHVLVYÄREOÈEHQÄDSOLNDFHDQLŔE\èHUSDO\GDWD ]YDwHKRWDULIX6WDèÈVLY\EUDWQöNWHUØ]EDOÈèNņ9RGDIRQH 3DVVs6RFLDO&KDW0XVLFQHER9LGHR3DVV9ÈFHRQLFK QDMGHWHQDSRVOHGQÈGYRXVWUDQö 9ÈFHQD vodafone.cz/business-red-plus QHER 800 777 700 &HQDMHSODWQ¼SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈPQDPöVÈFņYèHWQö\'3+ :L)LVÈļ]GDUPD]ÈVN¼WHSIJL]DNRXSHQÈPRGHPX+XDZHL%]D.è5\FKORVWVWDKRY¼QÈMH0EVDRGHVÈO¼QÈ0EV 6OHYD.èQD]DIJÈ]HQÈSODWÈSURQRYÄLVW¼YDMÈFÈILUHPQÈ]¼ND]QÈN\VWDULIHP%XVLQHVV5HGVHVPORXYRXQDPöVÈFņ9ØwHVOHY\MH]¼YLVO¼QDYØwL0LQLP¼OQÈKRPöVÈèQÈKR SOQöQÈ1HSODWÈSURU¼PFRYÄVPORXY\D2QH1HW )LUHPQÈWDULI%XVLQHVV5HG Q\QÈVH*%GDWQDYÈF 68 Pro firmy 6OHYD.èQD]DIJÈ]HQÈ .G\ŔVLNWDULIņP%XVLQHVV5HGSRIJÈGÈWHFK\WUØWHOHIRQ QHERWDEOHWGRVWDQHWHKRDŔR.èOHYQöML9ÈFH LQIRUPDFÈXSURGHMQÈKRWØPX .è PöVÈèQö 3 GB + 1 GB PöVÈèQÈGDWDVGÈOHQ¼PH]L èOHQ\ILUP\ Business RED+ Základní tarif SURèOHQ\ Neomezené volání GRYwHFKVÈWÈSURèOHQ\ILUP\ Neomezené SMS GRYwHFKVÈWÈSURèOHQ\ILUP\ .è PöVÈèQö 3 GB + 40 GB PöVÈèQÈGDWDVGÈOHQ¼PH]L èOHQ\ILUP\ Neomezené volání GRYwHFKVÈWÈSURèOHQ\ILUP\ Neomezené SMS GRYwHFKVÈWÈSURèOHQ\ILUP\ Business RED+ 40 GB Tarif pro 4 s OBROVSKOU porcí dat Speciální nabídka

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

VodafoneeDohled: Pohlídámecokoli 9ODVWQÈWHYR]RYØSDUNVWURMHQHERWIJHEDGRUXèXMHWH]¼VLON\DFKFHWH PÈWYwHSRIJ¼GSRGNRQWURORX"\'ÈN\VOXŔEö9RGDIRQHH\'RKOHGEXGHWH PÈWQHXVW¼OØRQOLQHSIJHKOHGRWRPNGHVHY¼wPDMHWHNQDFK¼]ÈDFRVH VQÈPGöMH 3URŻ UP\ 69 3RWIJHEXMHWHYÈFHLQIRUPDFÈRVOXŔEöH\'RKOHG"&KFHWHVLH\'RKOHGNRXSLW" 5H]HUYXMWHVLVFKņ]NXVQDwÈPSRUDGFHPSURILUHPQÈ]¼ND]QÈN\ eDohled–Evropa Monitoring po celé EU 8NO¼G¼QHRPH]HQRXKLVWRULL DXPRŔģXMHQDVWDYHQÈ OLERYROQÄKRSRèWX geozón .è ]DPöVÈF &HQ\XY¼GÈPHYèHWQö\'3+DMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ Více na vodafone.cz/edohled Snadnáinstalace 1HPXVÈWHQLF]DSRMRYDWVOHGRYDFÈMHGQRWNX XORŔÈWHGR]DYD]DGODQHERVLOQØPPDJQHWHP NDPNROLSIJLFK\WÈWH Obsluhaasprávaodkudkoli $ļMHMHGQRWNDNGHNROLYWHUÄQXPņŔHWHML RQOLQHQDVWDYLWDVOHGRYDW]SRUW¼OX eDohledmodulStandard %DWHULHY\GUŔÈDŔPöVÈFņEH]QDELWÈ 9SRK\EXFFDNP 3RVN\WXMHVW¼OØSIJHKOHGRWHSORWö YOKNRVWLRWIJHVHFKSIJHNURèHQÈU\FKORVWL èDVHFKSURVWRMņDGDOwÈFKSDUDPHWUHFK Monitoringkdekoli \'ÈN\JORE¼OQÈ6,0PņŔHWHVOHGRYDW VYņMPDMHWHNSRFHOÄPVYöWö ([WUÄPQÈYØGUŔEDWHULH %DWHULHY\GUŔÈGOHW\SXMHGQRWN\DŔURN .è .è²PöVÈFņ .è Novinka \'DOwÈYDULDQW\PRGXOņNWHUÄVHOLwÈSRX]HYØGUŔÈEDWHULH 9ØGUŔEDWHULHQDMHGQR nabití Cena eDohledmodulMini PöVÈF .è eDohledmodulMaxi URN .è \'DOwÈYDULDQW\VOXŔE\H\'RKOHG Dosah Cena eDohledMini SRX]HQDÕ]HPÈç5 .èPöVÈèQö H\'RKOHG6YöW PRQLWRULQJSRFHOÄPVYöWö .èPöVÈèQö

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

 1DEÈGNDMHXUèHQDSRX]H]¼ND]QÈNņPVWDUwÈPOHW8WDEOHWXVGDW\VHFHQD .èVNO¼G¼]HVSO¼WN\WDEOHWXNWHU¼èLQÈ.èPöVÈèQöDPöVÈèQÈFHQ\ WDULIXVLQWHUQHWHP.è7DEOHWEXGHSOQöVSODFHQSRPöVÈFÈFK&HQ\ XY¼GÈPHYèHWQö\'3+-VRXSODWQÄSIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÈP PöVÈèQÈPSOQöQÈPQDPöVÈFņ]DRNURXKOHQÄQDFHOÄNRUXQ\VPöUHP GROņDMVRXSODWQÄGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ 6SRXVWDYØKRG SRwHGHV¼WFH Internet 4 GB + tablet Vodafone Tab N8 Nyní zaplatíte .è a poté .èPöVÈèQö 7DEOHWVPRELOQÈPLQWHUQHWHP Vodafone Smart E8 VHVOHYRX.è 1\QÈ.èDSRWÄ .è²PöVÈFņ .è VWDQGDUGQÈFHQDMH.è

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

.è PöVÈèQö 0öVÈèQÈWDULIVYROQØPL MHGQRWNDPL SMS .è PLQXW GRYwHFKVÈWÈ SRY\èHUS¼QÈ]D.èPLQ 250 MB GDW =DNDŔGÄGRELWÈQDG.è Y¼VRGPöQÈPHNUHGLWHP QDYÈF9ÈFHQDVWU .è PöVÈèQö 3IJHGSODFHQ¼NDUWD VQHRPH]HQØPYRO¼QÈP YVÈWL SMS .è 1HRPH]HQÄYRO¼QÈ YVÈWL9RGDIRQH 9RO¼QÈGRRVWDWQÈFKVÈWÈ .èPLQQDY\EUDQ¼èÈVOD .èPLQQDRVWDWQÈèÈVOD 8ŔY¼PE\OR"6WDèÈQ¼PXN¼]DWREèDQNXDPņŔHWHVL Y\EUDWWDULISIJHGSODFHQRXNDUWXQHERWDEOHWVPRELOQÈP LQWHUQHWHP]D]YØKRGQöQRXFHQX-È]GQÈIJ¼G\PDS\ DGDOwÈDSOLNDFHNWHUÄY¼PSRPRKRXXŔÈWVLŔLYRW QDSOQRSDNEXGHWHPÈWNG\NROLSRUXFH =ņVWDQHY¼PèÈVOR 3IJL]PöQöRSHU¼WRUDVLPņŔHWHQHFKDWVYRMHVRXèDVQÄ WHOHIRQQÈèÈVOR 1DVWDYÈPHY¼PYöWwÈSÈVPR 1DQRYÄPWHOHIRQXèLWDEOHWXY¼PQDVWDYÈPHYöWwÈSÈVPR SUROHSwÈèLWHOQRVW \'DWRY¼QÈEH]SRèÈW¼QÈ 8ŔÈYHMWHVLVYÄREOÈEHQÄDSOLNDFHDQLŔE\èHUSDO\GDWD ]YDwHKRWDULIX6WDèÈVLY\EUDWQöNWHUØ]EDOÈèNņ9RGDIRQH 3DVVs6RFLDO&KDW0XVLFQHER9LGHR3DVV9ÈFHRQLFK QDMGHWHQDSRVOHGQÈGYRXVWUDQö 70 Nabídka 60+ 9ÈFHQDYRGDIRQHF] QHER 800 777 777

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

\'DWRY¼QÈEH]SRèÈW¼QÈ 8ŔÈYHMVLVYÄREOÈEHQÄDSOLNDFHDQLŔE\èHUSDO\ GDWD]WYÄKRWDULIX6WDèÈVLY\EUDWQöNWHUØ ]EDOÈèNņ9RGDIRQH3DVVs6RFLDO&KDW 0XVLFQHER9LGHR3DVV9ÈFHRQLFKQDMGHwQD SRVOHGQÈGYRXVWUDQö Tarify 71 9ÈFHQD vodafone.cz/tarify QHER 800 777 777 5R]MHêWRV*,*$ YHVWXGHQWVNÄPWDULIX -HWRYWREö"7DNVHNQ¼PSIJLGHM 0¼PHSURWHEH*%]¼EDY\QD VXUIRY¼QÈDQHRPH]HQÄYRO¼QÈ L606GRYwHFKVÈWÈ3URèHUS¼QÈ GDW]WDULIXWL]GDUPDSIJLG¼PH GUXKRXGDWRYRX6,0WIJHEDGR WDEOHWX7DNMHVWOLWLMHwWöQHE\OR DP¼wSODWQØ,6,&MGLGRWRKR Tarif MHWRYWREö Datová SIM ]GDUPD .è PöVÈèQöEH]]¼YD]NX Neomezené SMS GRYwHFKVÈWÈ Neomezené volání GRYwHFKVÈWÈ 10GB dat Bez ]¼YD]NX 7DULIMHEH]VPORXY\DMHKRFHQDMHYèHWQö\'3+ 1\QÈY¼PYDSOLNDFL0ņM9RGDIRQHGDUXMHPH 0%GDWQDYÈF6WDèÈVLMHY\]YHGQRXW 8ŔLMWHVLVYÄREOÈEHQÄDSOLNDFHDQLŔE\Y¼P èHUSDO\GDWD]WDULIX6WDèÈVLY\EUDWQöNWHUØ ]EDOÈèNņ9RGDIRQH3DVVNWHUÄQDMGHWHQD SRVOHGQÈGYRXVWUDQö .WDULIXVLPņŔHWHGRNRXSLWDŔGDOwÈGDWRYÄ 6,0NDUW\GÈN\QLPŔVYņMGDWRYØEDOÈèHN Y\XŔLMHWHLYGDOwÈFK]DIJÈ]HQÈFK3RIJÈ]HQÈMH ]GDUPD]DVGÈOHQÈ]DSODWÈWH.èPöVÈèQö ]DMHGQX6,0NDUWX 1DVWDUWXMWH VYņMWDULI 3RNXGQHSRWIJHEXMHWH QHRPH]HQÄYRO¼QÈDYHONRX SRUFLGDWP¼PHSURY¼VWDULI 6WDUWPLQXWNWHUØY¼V XUèLWöXVSRNRMÈ Start 500minut .è PöVÈèQö .è606 500 minut GRYwHFKVÈWÈGDOwÈ.èPLQ 500MB dat

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

Více na vodafone.cz/rodina nebo 800 777 777 Více na vodafone.cz/tarify nebo 800 777 777 TarifyRedNaplno projednotlivce DatováSIM .WDULIņPVLPņŔHWHSRIJÈGLWDŔ 3 další datové SIM. Data pak Y\XŔLMHWHLYGDOwÈFK]DIJÈ]HQÈFK 3RIJÈ]HQÈMH]GDUPD]DVGÈOHQÈ ]DSODWÈWH.èPöVÈèQö ]DMHGQX6,0 Nynídárek2GB 9DSOLNDFL0ņM9RGDIRQHY¼P Q\QÈG¼PHQDYÈF*%GDW ]GDUPD6WDèÈMLMHQSRXŔÈYDW DGDWDVLY\]YHGQRXWYVHNFL Moje nabídky. Výdajepodkontrolou 3RNXGGRV¼KQHWHGYRMQ¼VRENX VYÄSUņPöUQÄÕWUDW\]DSRVOHG- QÈFKPöVÈFņXSR]RUQÈPHY¼V QDWRQRYö606NRX &HQDWDULIX1DSOQRMHSODWQ¼SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈPQDPöVÈFņMHYèHWQö\'3+DSODWÈGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ çHUS¼QÈGDWPņŔHWHNRQWURORYDWGÈN\DataStropuSRMHKRŔGRVDŔHQÈSIJHVWDQHLQWHUQHWIXQJRYDW3URWDULI\MHQDVWDYHQQ¼VOHGRYQö*%XWDULIX5HG1DSOQR*%*% XWDULIX5HG1DSOQR*%*%XWDULIX5HG1DSOQR*%D*%XVGÈOHQÄGDWRYÄNDUW\9ØwLDataStropu]PöQÈWHYDSOLNDFL0ņM9RGDIRQH 3URILUHPQÈ]¼ND]QÈN\$NWLYXMWHVL931DNRPXQLNXMWHYU¼PFLVYÄILUP\]DGDUPR6QDwÈ931P¼WHYRO¼QÈD606YHVYÄILUHPQÈeVNXSLQöp]DGDUPRDWREH]RKOHGXQDGUXK WDULIXXMHGQRWOLYØFKèÈVHO0D[LP¼OQÈSRèHWÕèDVWQÈNņ931QHQÈRPH]HQ .è PöVÈèQö 5 GB dat Neomezené volání GRYwHFKVÈWÈ Neomezené SMS GRYwHFKVÈWÈ REDNAPLNO 5 GB .è PöVÈèQö 10 GB dat Neomezené volání GRYwHFKVÈWÈ Neomezené SMS GRYwHFKVÈWÈ REDNAPLNO 10 GB 1000 minut pro volání ]ç5GRUHJLRQX DQD6ORYHQVNR .è PöVÈèQö 20 GB dat Neomezené volání GRYwHFKVÈWÈ Neomezené SMS GRYwHFKVÈWÈ 1000 minut pro volání ]ç5GRUHJLRQX DQD6ORYHQVNR REDNAPLNO 20 GB GQÈQHRPH]HQÄKRYRO¼QÈ SMSDDŔ0%GHQQö ]Y\EUDQØFK]HPÈVYöWD \'DWRY¼QÈEH]SRèÈW¼QÈ 8ŔÈYHMWHVLVYÄREOÈEHQÄDSOLNDFHDQLŔE\èHUSDO\GDWD ]YDwHKRWDULIX6WDèÈVLY\EUDWQöNWHUØ]EDOÈèNņ9RGDIRQH 3DVVs6RFLDO&KDW0XVLFQHER9LGHR3DVV9ÈFHRQLFK QDMGHWHQDSRVOHGQÈGYRXVWUDQö 72 Tarify

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

=DEDYWHFHORXURGLQXDUR]wLIJWHVLRE]RU\ EXGHWHQDWRPÈWRKURPQRXSRUFLVGÈOHQØFKGDW .URGLQQÄPXWDULIXMLFKWRWLŔ]ÈVN¼WHDŔ*%QDYÈF Více na vodafone.cz/rodina nebo 800 777 777 NABÍDKA PLATÍ PRO 4 SIM KARTY Tarif pro rodinu 73 7DULI\5HG prorodinu &HQDMHSODWQ¼SIJLSRGSLVXVPORXY\V0LQLP¼OQÈPPöVÈèQÈPSOQöQÈPQDPöVÈFņMHYèHWQö\'3+DSODWÈGRGDOwÈDNWXDOL]DFHQDEÈGN\ 3IJHKOHGQØÕèHW 9ØGDMHFHOÄURGLQ\P¼WHSRGNRQWURORXQDMHGQRPÕèWX çHUS¼QÈGDW \'DWDYURGLQöVLPņŔHWHGRSIJHGXUR]GöOLWSURNDŔGÄ èÈVOR]YO¼wļ .è PöVÈèQö 2 GB + 40 GB GDWVGÈOHQØFKPH]LèOHQ\ Neomezené SMS GRYwHFKVÈWÈSURèOHQ\URGLQ\ 1HRPH]HQÄYRO¼QÈ GRYwHFKVÈWÈSURèOHQ\URGLQ\ RED+ 40 GB 1RYØURGLQQØWDULI VOBROVSKOUSRUFÈGDW 6SHFL¼OQÈQDEÈGND .è PöVÈèQö RED+ 5RGLQQØWDULI 2 GB GDWVGÈOHQØFKPH]LèOHQ\ Neomezené SMS GRYwHFKVÈWÈSURèOHQ\URGLQ\ 1HRPH]HQÄYRO¼QÈ GRYwHFKVÈWÈSURèOHQ\URGLQ\ \'DWRY¼QÈEH]SRèÈW¼QÈ 8ŔÈYHMWHVLVYÄREOÈEHQÄDSOLNDFHDQLŔE\èHUSDO\GDWD ]YDwHKRWDULIX6WDèÈVLY\EUDWQöNWHUØ]EDOÈèNņ9RGDIRQH 3DVVs6RFLDO&KDW0XVLFQHER9LGHR3DVV9ÈFHRQLFK QDMGHWHQDSRVOHGQÈGYRXVWUDQö

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

74 Vodafone Pass Více na vodafone.cz/pass %XGRXFQRVWMHGDWRY¼QÈEH]SRèÈW¼QÈ 8ŔÈYHMWHVLVYÄREOÈEHQÄPRELOQÈDSOLNDFHRGU¼QDGRYHèHUDDQLŔE\Y¼PRGHèÈWDO\GDWD]WDULIX\'ÈN\ EDOÈèNņP9RGDIRQH3DVVVHXŔQHEXGHWHPXVHWRPH]RYDWYSRVORXFK¼QÈKXGE\SIJHKU¼Y¼QÈYLGHÈ FKDWRY¼QÈQHERVXUIRY¼QÈQDVRFL¼OQÈFKVÈWÈFK-HGQRGXFKRXDNWLYDFLSURYHGHWHYDSOLNDFL0ņM9RGDIRQH 6GÈOHMWHVYÄ]¼ŔLWN\ QDVRFL¼OQÈFKVÈWÈFK 5R]MHêWHWRQD)DFHERRNX7ZLWWHUX ,QVWDJUDPXD3LQWHUHVWX 6OHGXMWHREOÈEHQÄ SRIJDG\ /HQRwWHXREOÈEHQØFKVHUL¼OņYLGHÈDILOPņ6OHGXMWHMH SIJHV

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

Vodafone Pass 75 6SU¼YQÄIXQJRY¼QÈVOXŔE\Y¼PPņŔHPH]DUXèLWXRILFL¼OQÈFKPRELOQÈFKDSOLNDFÈNWHUÄMVRXGRY\EUDQÄKREDOÈèNX]DIJD]HQ\9SIJÈSDGöY\XŔLWÈDOWHUQDWLYQÈFKDSOLNDFÈQHER ZHERYØFKYHU]ÈVOXŔHEQHPņŔHPHRYOLYQLWŔHGDWDQHEXGRXSRèÈW¼QD\'DWDQHPXVÈWHSRèÈWDWSRNXGSRXŔÈY¼WHREVDKSIJÈPRYDSOLNDFLDQHMGHRREVDKWIJHWÈVWUDQ\ 6HVOXŔERX&KDW3DVVY¼PQHSRèÈW¼PHGDWDSIJLFKDWRY¼QÈDSRVÈO¼QÈ]SU¼YVREU¼]N\IRWNDPLYLGHLDWG6SRWIJHEXGDWY¼PSRèÈW¼PHMHQSIJLDXGLRDYLGHRKRYRUHFK 6HVOXŔEDPL9LGHRD0XVLF3DVVSRèÈW¼PHGDWDYSIJÈSDGöSIJHKU¼QÈUHNODP\YU¼PFLYLGHDKXGE\QHERNG\ŔY¼VUHNODPDRGN¼ŔHPLPRDSOLNDFL6RXè¼VWÈVOXŔHEQHQÈ SIJHGSODWQÄ QDSIJSIJHGSODWQÄYU¼PFL+%2*2QHER0XVLF-HWX

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

6HVOXŔERX0XVLF3DVVYU¼PFL$SSOH0XVLFSRèÈW¼PHGDWDSIJLSIJHKU¼QÈYLGHÈ .è PöVÈèQö .è PöVÈèQö 3URèVLEDOÈèN\9RGDIRQH3DVVDNWLYRYDW \'DWXMWHEH]SRèÈW¼QÈ 2VYRMHGDWDXŔVHQHPXVÈWHE¼W 9\XŔLMWHVYņMFK\WUØ WHOHIRQRSUDYGXFK\WIJH 1HRPH]XMWHVHYWRPFRP¼WHU¼GL 1HèHNHMWHQD:L)L œLMWHRNDPŔLNHPsGDWXMWHNG\NROLDNGHNROL 0ÈFK¼PHWRQHMOHSwÈ 2EOÈEHQÄNRPELQDFHQDwLFK3DVVņWHêQDMGHWHSRKURPDGö6WDèÈVLMHQY\EUDWNWHUÄDSOLNDFHVHGÈ SU¼YöY¼PDMHGHQ]0XOWL3DVVņVLDNWLYRYDW$QHMOHSwÈQDWRPMHŔHXwHWIJÈWH 1RYLQND

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/

137

https://www.floowie.com/en/read/cilichili-02-2018-screen/