Katalog 2018 - CK America Tourshttps://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

2018 2018 SEVERNÍ, STŘEDNÍ A JIŽNÍ SEVERNÍ, STŘEDNÍ A JIŽNÍ

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

na českém trhu worldwide www.ERVpojistovna.cz Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění. Pro cesty do 24 dní HolidayPass Limity pojistného plnění (v Kč) Celý svět Léčebné výlohy Zubní ošetření Fyzioterapie 5 400 000 24 000 120 000 Aktivní asistence Převoz, přeložení a repatriace Převoz tělesných ostatků Opatrovník neomezeně 1 000 000 1 000 000 150 000 Trvalé následky úrazu Úmrtí následkem úrazu 400 000 200 000 Škoda na osobních věcech Zpoždění zavazadel 30 000 10 000 1) Odpovědnost za škodu na zdraví Odpovědnost za škodu na majetku Právní zastoupení 6 000 000 3 000 000 200 000 Zpoždění odjezdu 5 000 2) Stornopoplatky Přerušení cesty 80 000 50 000 3) Nevyužitá dovolená 20 000 4) Komplexní cestovní pojištění HolidayPass v ceně poznávacího zájezdu s CK America Tours Vysvětlivky: 1) 5 000 Kč za každých 12 hodin 2) 1 000 Kč za každých 6 hodin 3) spoluúčast 20 % 4) 2 000 Kč za 1 den

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Dámy a pánové, vážení klienti a přátelé cestování, Dovoluji si Vás uvítat na stránkách katalogu zájezdů a služeb America Tours 2018. Letošní rok je naší sedmadvacátou sezónou. Je k neu- věření, jak rychle ten čas utekl – od doby, kdy jsme s kamarádem dychtivě projížděli ve vypůjčeném voze Spojené státy a Kanadu křížem krážem ve snaze toto ohromné území co nejlépe poznat, s nejasnou myšlenkou na založení cestovní kanceláře se specializací jen a pouze na Ameriku... Takové, která tu ještě nikdy nebyla... America Tours letos oslaví dvacet sedm let. Vlasy šediví, ale zkušeností přibývá, a náš elán a touha seznámit Vás, naše klienty, s tou nepopsatelnou krásou amerického kontinentu není o nic menší než tenkrát. Protože krásu, kterou nelze popsat, je třeba vidět a zažít!! Co jsme pro Vás tedy v novém roce 2018 připravili? Pilířem jsou samozřejmě osvědčené klasické okruhy /například Východ USA nebo Západ USA, v Kanadě Velký okruh východní Kanadou a Perly západní Kanady/, které zahrnují to, co „nesmíte“ minout, navštívíte-li tuto oblast poprvé. V těsném závěsu jsou stále populárnější výpravné zájezdy mapující velká území /USA Křížem krážem či Kanadou od Atlantiku po Pacifik/, a sa- mozřejmě zájezdy se zaměřením na přírodu, nebo naopak na města /Národní parky západu USA, Perly východu USA a Kanady/. Stále větší popularitě se těší zájezdy do řídce osídlených oblastí Britské Kolumbie, Yukonu a Aljašky, ale i tematický zájezd do hudebních měst Country, Rock‘n Roll a Jazz. Novinkou je zájezd pro cestovatelské labužníky do atlantických provincií New Foundland a Labrador, se kterým se dosta- nete do míst prvního osídlení Ameriky Vikingy, budete pozorovat plující ledovce, velryby a kolonie papuchalků... Další novinkou je devítidenní zájezd na Aljašku, který nabízí nabitý program těm z Vás, kteří nemáte mnoho času, ale chcete mnoho vidět. Obecně – program je to, co nás stále odlišuje od konkurentů. Zájezdy America Tours zahrnují v programu vše, co považujeme za důležité, a nenutí Vás k neočekávaným výdajům na cestě za atrakce, o kterých jste nevěděli předem!! Ale aby řeč nebyla jen o Severní Americe – letošní program America Tours zahrnuje veškeré úspěšné zájezdy do Střední a Jižní Ameriky z minulých let. Zejména bych upozornil na stále populárnější zájezdy do Kos- tariky, Peru, Argentiny a Chile. Novinkou je zde zájezd Ecuador a Galapágy pro opravdové cestovatelské gurmány. Setkáte se zde se zcela neposkvrněnou přírodou několika ostrovů a jejich zvířecích a ptačích obyvatel, to vše v kombinaci s plavbou na luxusní jachtě. A co když Vám termíny nevyhovují, nebo nemáte rádi cestování ve skupině? Není problém, rádi Vám zpracujeme individuální itinerář přesně podle Vašich požadavků, kamkoli na americkém kontinentu. Stejně tak pro Vás připravíme služební cestu nebo zájezd za odměnu pro Vaše zaměstnance… prostě jen napište nebo zavolejte, a specialisté z America Tours Vám pomohou připravit cestu, která splní i ta nejnáročnější Vaše přání!! Vážení klienti, pokud zvažujete cestu kamkoli přes Atlantik, ať za odpočinkem, poznáním nebo obchodem, tým America Tours je tu pro Vás připraven splnit, a pokud možno i předčít, Vaše cestovatelská přání a touhy. Přeji Vám v roce 2018 vše dobré, stálé zdraví a pohodu na cestách Amerikou i životem!! S úctou Michal Kužel generální manager a majitel AMERICA TOURS v.o.s. V roce 2018 se o Vaši spokojenost budou starat tito zaměstnanci America Tours: Michal Kužel, Hana Kuželová general manager, majitelé firmy Ing. Alena Knotková indiv. rezervace Jakub Fučík ubytování Romana Hrstková rezervace zájezdů Jana Jaderná ekonom Antonín Krucký zájezdy na zakázku Michaela Kuželová letecká doprava, provizní prodej Irena Reiterová vedoucí pobočky Liberec Zdeňka Klárová vedoucí pobočky Praha David Blažek vedoucí pobočky Brno Heinz Mosch asistent Jana a Vítězslav Richterovi odbavení zájezdů p průvodce Amerikou KANADA 3 ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

AMERICA TOURS poskytuje služby cestujícím přes Atlantik již 27 let!! nejlepší poté zařazujeme do programu zájezdů. Každý zájezd AMERICA TOURS projde každoročně „omlazova- cí kůrou“. Zájezdové skupiny Velkou předností zájezdů AMERICA TOURS je velikost skupiny, která se většinou pohybuje mezi osmi až dvaceti osobami, u klasických okruhů pak zpravidla do 30 osob. Použití minibusů /vanů/ pro 8-10 osob a malokapacitních autokarů pro 26-32 osob Vám umožní navštívit i tako- vá místa, která jsou pro klasický autokar nedostupná. V odlehlých oblastech jako jsou Aljaška, Yukon a Britská Kolumbie pak AMERICA TOURS používá i minivany nebo terénní automobily pro 7 cestujících, které jsou ještě pohyblivější a flexibilnější, a díky nim zájezd stíhá projet větším územím aniž by klienti pocítili spěch. Větší skupiny tvoří pouze základní klasické zájezdy hlavně na východě USA, kde je méně přírody a více velkoměst. Zájezdy vedené v češtině nebo slovenštině Veškeré zájezdy AMERICA TOURS do Severní Ameri- ky jsou vedeny v českém nebo slovenském jazyce. V ze- mích Střední a Jižní Ameriky – pokud to vyžadují místní zákony – je skupina doprovázena místním průvodcem, jehož výklad průvodce AMERICA TOURS překládá. Zájezdy na zakázku Pokud Vám z jakýchkoliv důvodů nevyhovuje nabídka skupinových zájezdů, naši odborníci Vám zpracují pro- gram přesně podle Vašich požadavků, možností a roz- počtu jak na akce průvodcované, tak i na individuální turistiku. Oblíbené návštěvy veletrhů a incentivní akce Neustále stoupá obliba a počet zakázek od firem a organizací na zajištění účasti zaměstnanců na veletr- zích, sympóziích a konferencích prakticky ve všech ze- mích Ameriky. V oblasti služebních a incentivních cest má AMERICA TOURS bohaté zkušenosti, které neustále rozvíjí poznáváním stále nových destinací vhodných pro tento druh zájezdů. Náš okruh stálých klientů z řad tuzemských i zahraničních firem se neustále rozrůstá, a organizace služebních cest na zakázku tvoří podstatnou a důležitou složku činnosti AMERICA TOURS. Veletrhy cestovního ruchu v ČR a SR AMERICA TOURS se kromě řady regionálních výstav pravidelně zúčastňuje veletrhů cestovního ruchu v Če- chách – letos GO 2018 v Brně a Holiday World v Praze, na Slovensku pak Slovakiatour 2018 v Bratislavě. Zde se s námi můžete setkat a nezávazně prodiskutovat Vaše plány na cestu do Ameriky. Nebo prostě zavolejte 777 747 333 nebo pošlete mail na INFO@AMERICA- TOURS.CZ a domluvte si s námi schůzku. Těšíme se na setkání s Vámi v roce 2018!! America Tours je mnohonásobným držitelem titulu NEJLEPŠÍ TOUROPERÁTOR PRO AMERIKU hlasováním odborníků z cestovního ruchu v prestižní anketě časopisu TTG Veletrh Holiday World Tradice AMERICA TOURS je jediným českým tour operátorem specializovaným pouze na americký kontinent. V roce 2018 završíme naši dvacátou sedmou sezónu. AMERICA TOURS působí na českém a slovenském trhu nepře- tržitě od roku 1991. Za tuto dobu jsme nasbírali bohaté zkušenosti s přípravou a realizací zájezdů a služeb ve všech zemích amerického kontinentu, které dále předá- váme svým klientům. Naší zásadou je znát svoji oblast činnosti lépe než konkurence, proto dodnes mezi povin- nosti zaměstnanců na všech stupních patří i pravidelné návštěvy USA, Kanady a dalších zemí amerického kon- tinentu. Management navštěvuje ročně mnoho veletrhů a workshopů ve všech zemích Ameriky, a udržuje si tak aktuální přehled o situaci v cílových lokalitách AMERICA TOURS. Když náš klient hovoří se zaměstnancem AME- RICA TOURS, vždy hovoří s odborníkem. Jsme vždy při- praveni Vás přesvědčit, že náš reklamní slogan „Nikdo v Čechách nezná Ameriku lépe než America Tours“ není pouhou větou na papíře!! Kvalitní zaměstnanci Velkým problémem cestovních kanceláří je fluktuace zaměstnanců. Tento jev není v AMERICA TOURS obvyklý, většina zaměstnanců u nás pracuje více než deset let. Každý ze zaměstnanců AMERICA TOURS prošel výběro- vým řízením a je odborníkem na svém postu. Celek pak tvoří kompaktní tým, který dobře zná Ameriku od Aljašky po Patagonii a nemá v Čechách konkurenci. Kvalitní průvodci AMERICA TOURS dbá na kvalitu poskytovaných prů- vodcovských služeb. Všichni průvodci /většina s námi spolupracuje mnoho let/ prošli našimi testy, které zaručují vysoké znalosti o destinacích, ve kterých působí. AME- RICA TOURS má k dispozici tým průvodců – specialistů na všechny země amerického kontinentu. Naši průvodci zvládají a jsou připraveni na katalogové zájezdy, cesty na zakázku, doprovod VIP i incentivních skupin. Spolupráce s kvalitními partnery Nikdy bychom nedosáhli naší dnešní pozice bez spo- lupráce s nejlepšími partnery ze všech oborů cestovního ruchu: od kvalitních aerolinií pro transatlantické i vnitř- ní lety, přes hotelové řetězce a privátní hotely, půjčovny automobilů, leasingové společnosti, plavební společnosti atd. Při všech jednáních vždy dbáme na dobré jméno bu- doucí partnerské organizace, jež nám pak zaručuje, že i AMERICA TOURS je v zemích Ameriky hodnocena jako vysoce kvalitní obchodní partner. Cenová politika AMERICA TOURS Od založení firmy v roce 1991 se AMERICA TOURS snaží poskytnout klientovi maximum služeb za férovou cenu. Nepodbízíme se Vám nejnižšími cenami, které by znamenaly ochuzení Vaší cesty o kvalitu, komfort nebo zážitky. Naše skupinové zájezdy jsou vedeny snahou při- blížit Ameriku co největšímu počtu klientů, aniž by však utrpěla poznávací úroveň na úkor ceny. Pouhým prolisto- váním našeho katalogu zjistíte, že naše zájezdy obsahují mnohem více programové náplně včetně různých letů, plaveb a akcí než zájezdy naší konkurence. Podle našeho mínění by bez nich program nebyl úplný. Na ceně však rozdíl málokdy poznáte – díky množství a objemu ob- chodů má AMERICA TOURS vynikající cenové podmínky. Proto můžeme tvrdit, že u nás klient za svoje peníze dostane nejvíce. Toto platí nejenom pro zájezdy, ale také pro ceny letenek do celé Ameriky, pro pronájem auto- mobilů, motocyklů a camperhomes, ubytování a samo- zřejmě i pro zájezdy a akce na zakázku. Nadstavbou pro klienta je fakt, že nabízené služby dobře známe, máme s nimi zkušenosti a umíme dobře poradit. To AMERICA TOURS odlišuje od konkurence. Žádné skryté přirážky k ceně zájezdů Ceny zájezdů jsou konečné – tedy obsahují plný základní program, a nenutí klienta k žádným nepředví- daným nákladům před odletem nebo na místě. Samo- zřejmostí je komplexní pojištění včetně storna pro všechny poznávací průvodcované zájezdy a pojištění proti úpadku CK. Kvalitní program zájezdů Veškerý program zájezdů AMERICA TOURS pochází z naší autorské dílny. Všechny trasy jsou pečlivě naplá- novány, aby během zájezdu nedocházelo ke zbytečným programovým prostojům. Ubytovací kapacity pravidelně kontrolujeme, stejně jako nabídku místních atrakcí, a to INTERNAT IONAL TRAVE L QUALITY Cestovní kancelář America Tours Vám ve spo- lupráci s ERV Evropskou pojišťovnou přináší evropský standard při řešení Vašich případných reklamací. Nově uplatňujeme pro všechny naše klienty ITQ Standard, který je používán dlouhodobě v nejvyspělejších zemích západní Evropy. Tento systém garantuje transparentní a jednotné řešení Vašich případných reklamací. VŠEOBECNÉ INFORMACE VŠEOBECNÉ INFORMACE 4

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Obsah katalogu Pojištění obsažené v zájezdech America Tours 2 Úvodní slovo, zaměstnanci 3 Proč právě s America Tours 4 Chronologický přehled zájezdů 6 Orientační mapky zájezdů 8 Co byste měli vědět a zvážit před cestou 13 Co Vás čeká na zájezdech America Tours 14 Informace o U.S.A. a Kanadě 16 New York!!! 5 dnů 20 Las Vegas!!! 6 dnů 21 New York a Miami Beach 9 dnů 22 Velký okruh Floridou 9 dnů 23 Východ U.S.A. – klasický okruh 9 dnů 24 Velký okruh východem U.S.A. 16 dnů 26 Country, Rock’n Roll a jazz 9 dnů 28 Z Bostonu do Miami 16 dnů 30 Florida pro děti 32 Florida – rodinná dovolená vlastní cestou 33 Perly východního pobřeží 16 dnů 34 Krásy Nové Anglie a východu Kanady 14 dnů 36 Niagara a metropole východní Kanady 9 dnů 37 Velký okruh východní Kanadou 16 dnů 38 Východní Kanada, New Foundland a Labrador 15 dnů 40 Napříč Kanadou od Atlantiku po Pacifik 15 dnů 42 Křížem krážem Spojenými státy 20 dnů 44 Z Floridy do Kalifornie 23 dnů 48 Velká země 35 dnů 50 Malý okruh západem USA 12 dnů 52 Atrakce Las Vegas, Los Angeles a San Diega 9 dnů 54 Západ U.S.A. – klasický okruh 16 dnů 56 Západ U.S.A. v jeepech 16 dnů 58 Po stopách divokého západu 16 dnů 60 Národní parky západu U.S.A. 23 dnů 62 Pacifické pobřeží USA a Kanady 12 dnů 64 Harley Tour – Nevada, Utah, Arizona a Route 66 9 dnů 66 Na Motocyklech Kalifornií a Nevadou 12 dnů 67 White Stallion Ranch – pobyt na ranči v jižní Arizoně 68 Za hokejem na východ USA 5 dnů 70 Za hokejem na Floridu 5 dnů 70 Za hokejem na západ USA 5 dnů 71 Za hokejem na západ Kanady 5 dnů 71 Národní parky západní Kanady 9 dnů 72 Perly západní Kanady 15 dnů 74 Kanadským severem na Aljašku 15 dnů 76 Z Vancouveru na Aljašku 20 dnů 78 Aljaška!!! – letní okruh za krásami divokého severu 9 dnů 80 Krásy Aljašky – velký okruh Aljaškou a kanadským Yukonem 15 dnů 82 Severské safari – Aljaškou a Yukonem v jeepech 15 dnů 84 Havajské ostrovy – Oahu a Maui 12 dnů 86 Perly Havajských ostrovů 16 dnů 88 Fakultativní akce v U.S.A. a Kanadě 90 Svatba v Las Vegas 94 FLY & DRIVE – program pro individuální cestující 95 Pronájem automobilů v U.S.A. 100 Pronájem automobilů na Aljašce a v Kanadě 101 Pronájem obytných automobilů v U.S.A. a Kanadě 102 Pronájem motocyklů v U.S.A. 103 Individuální ubytování v U.S.A. a Kanadě 105 Individuální pobyty na Floridě 110 Pronájem vil na Floridě 118 Individuální pobyty v U.S.A. a Kanadě 119 Individuální pobyty na Havajských ostrovech 134 Plavby Royal Caribbean 138 Z Floridy do západního Karibiku 10 dnů 140 Z Floridy do východního Karibiku 10 dnů 141 Lodí z Vancouveru na Aljašku 10 dnů 142 Seattle a Inside Passage 10 dnů 143 Plavby Carnival Cruise 144 Východní Karibik 10 dnů 146 Ze Seattlu na Aljašku 10 dnů 147 Informace o zemích Střední a Jižní Ameriky 149 Kuba autentická 17 dnů 153 Guatemala a Honduras – Mayské Památky Střední Ameriky 16 dnů 154 Za Mayskou civilizací – velký okruh Yucatánem 9 dnů 155 Památky Mexico City a Yucatánu 12 dnů 156 Napříč Mexikem od Pacifiku po Karibik 16 dnů 158 Velký okruh Mexikem 20 dnů 160 Kouzelná Kostarika 9 dnů 162 Velký okruh Kostarikou 14 dnů 164 Perly Střední Ameriky 16 dnů 166 Rio de Janeiro a vodopády Iguacu 9 dnů 168 Brazílie–ostrov Ilhabela 170 Brazílií křížem krážem 19 dnů 172 Argentina•Uruguay•Brazílie 12 dnů 174 Argentina, Chile, Uruguay a Brazílie 13 dnů 176 Chile a Argentina – magické pouště, horká vřídla a věčný led 15 dnů 178 Velký okruh Latinskou Amerikou 17 dnů 180 Peru a Bolívie – velký okruh říší Inků 15 dnů 182 Peru a Bolívie – od horských pevností po tropickou Amazonii 12 dnů 184 Peru – individuální poznávací pobyt v srdci Amazonie 9 dnů 186 Velký okruh Ecuadorem 15 dnů 187 Ecuador a Galapágy – luxusní lodí po souostroví Galapág 10 dnů 188 Krásy Bolívie 14 dnů 190 Individuální pobyty Cancún a Riviera Maya 192 Dominikánská republika 196 St.Maarten / St.Martin 202 Aruba 204 Guadeloupe 206 St.Lucia 209 Bahamy 210 Jamajka 211 Martinique 212 Curaçao 213 Kuba 214 Informace o zemích Ameriky 216 Fakultativní akce – Střední a Jižní Amerika 218 To nejlepší z Číny – skvosty říše středu 12 dnů 219 Safari v Keni, Tanzanii a Zanzibar 10 dnů 220 To nejlepší z Jihoafrické republiky a Kapské Město 16 dnů 222 Krásy Nového Zélandu 25 dnů 223 Všeobecné podmínky 224 Smlouva o zájezdu 226 VŠEOBECNÉ INFORMACE VŠEOBECNÉ INFORMACE 5

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Zájezdy do USA a Kanady řazené chronologicky odlet přílet název zájezdu strana únor 27.2. 14.3. Západ USA 56 březen 5.3. 10.3. Las Vegas !!! 21 5.3. 13.3. Atrakce Las Vegas, Los Angeles a San Diega 54 9.3. 13.3. New York !!! 20 9.3. 17.3. New York a Miami Beach 22 9.3. 13.3. Do USA a Kanady za hokejem !! 70 14.3. 29.3. Západ USA 56 14.3. 18.3. Do USA a Kanady za hokejem !! 70 16.3. 20.3. Do USA a Kanady za hokejem !! 70 20.3. 28.3. Velký okruh Floridou 23 28.3. 5.4. Východ U.S.A. 24 29.3. 13.4. Z Bostonu do Miami 30 29.3. 13.4. Západ USA 56 29.3. 13.4. Perly Havajských ostrovů 88 duben 2.4. 7.4. Las Vegas !!! 21 2.4. 10.4. Atrakce Las Vegas, Los Angeles a San Diega 54 4.4. 26.4. Z Floridy do Kalifornie 48 4.4. 8.4. Do USA a Kanady za hokejem !! 70 12.4. 23.4. Havajské ostrovy – Oahu a Maui 86 13.4. 21.4. Východ U.S.A. 24 13.4. 28.4. Západ USA 56 13.4. 17.4. New York !!! 20 13.4. 21.4. New York a Miami Beach 22 13.4. 28.4. Západ USA v jeepech 58 18.4. 29.4. Malý okruh západem USA 52 20.4. 28.4. Velký okruh Floridou 23 20.4. 28.4. Country, Rock\'n Roll a Jazz 28 21.4. 10.5. Křížem krážem Spojenými státy 44 28.4. 20.5. Národní parky západu USA 62 28.4. 6.5. Východ U.S.A. 24 28.4. 13.5. Západ USA 56 28.4. 13.5. Perly východu 34 28.4. 13.5. Velký okruh východní Kanadou 38 30.4. 5.5. Las Vegas !!! 21 30.4. 8.5. Atrakce Las Vegas, Los Angeles a San Diega 54 květen 5.5. 13.5. Východ U.S.A. 24 5.5. 9.5. New York !!! 20 5.5. 13.5. New York a Miami Beach 22 5.5. 13.5. Národní parky západní Kanady 72 11.5. 25.5. Napříč Kanadou od Atlantiku po Pacifik 42 11.5. 19.5. Niagara a metropole východu Kanady 37 12.5. 23.5. Malý okruh západem USA 52 12.5. 15.6. Velká země 50 12.5. 31.5. Křížem krážem Spojenými státy 44 13.5. 28.5. Z Bostonu do Miami 30 13.5. 28.5. Západ USA 56 13.5. 28.5. Velký okruh východem USA 26 14.5. 25.5. Pacifické Pobřeží USA a Kanady 64 15.5. 23.5. Harley Tour 67 20.5. 11.6. Národní parky západu USA 62 23.5. 3.6. Kalifornií a Nevadou na motocyklech 66 25.5. 8.6. Kanadským severem na Aljašku 76 25.5. 8.6. Perly západní Kanady 74 25.5. 8.6. Aljaškou a Yukonem v jeepech 84 26.5. 8.6. Krásy Nové Anglie 36 28.5. 5.6. Východ U.S.A. 24 28.5. 12.6. Západ USA 56 28.5. 12.6. Perly východu 34 28.5. 12.6. Velký okruh východní Kanadou 38 28.5. 2.6. Las Vegas !!! 21 28.5. 5.6. Atrakce Las Vegas, Los Angeles a San Diega 54 28.5. 12.6. Perly Havajských ostrovů 88 28.5. 12.6 Po stopách divokého západu 60 červen 1.6. 15.6. Krásy Aljašky 82 2.6. 21.6. Křížem krážem Spojenými státy 44 4.6. 12.6. Východ U.S.A. 24 4.6. 8.6. New York !!! 20 4.6. 12.6. New York a Miami Beach 22 8.6. 22.6. Perly západní Kanady 74 8.6. 22.6. Východní Kanada, New Foundland a Labrador 40 8.6. 16.6. Aljaška 80 11.6. 3.7. Národní parky západu USA 62 11.6. 22.6. Havajské ostrovy – Oahu a Maui 86 12.6. 27.6. Z Bostonu do Miami 30 12.6. 27.6. Západ USA 56 12.6. 27.6. Velký okruh východem USA 26 12.6. 20.6. Velký okruh Floridou 23 12.6. 20.6. Country, Rock‘n Roll a Jazz 28 13.6. 24.6. Malý okruh západem USA 52 odlet přílet název zájezdu strana 15.6. 29.6. Krásy Aljašky 82 15.6. 19.7. Velká země 50 20.6. 28.6. Východ U.S.A. 24 22.6. 11.7. Z Vancouveru na Aljašku 78 22.6. 30.6. Národní parky západní Kanady 72 22.6. 6.7. Napříč Kanadou od Atlantiku po Pacifik 42 22.6. 30.6. Niagara a metropole východu Kanady 37 22.6. 6.7. Perly západní Kanady 74 23.6. 15.7. Národní parky západu USA 62 23.6. 12.7. Křížem krážem Spojenými státy 44 25.6. 30.6. Las Vegas !!! 21 25.6. 3.7. Atrakce Las Vegas, Los Angeles a San Diega 54 27.6. 5.7. Východ U.S.A. 24 27.6. 12.7. Západ USA 56 27.6. 12.7. Perly východu 34 27.6. 12.7. Velký okruh východní Kanadou 38 27.6. 1.7. New York !!! 20 27.6. 5.7. New York a Miami Beach 22 27.6. 19.7. Z Floridy do Kalifornie 48 27.6. 12.7. Perly Havajských ostrovů 88 29.6. 13.7. Krásy Aljašky 82 červenec 4.7. 12.7. Východ U.S.A. 24 6.7. 20.7. Perly západní Kanady 74 6.7. 20.7. Východní Kanada, New Foundland a Labrador 40 6.7. 14.7. Aljaška 80 9.7. 20.7. Pacifické Pobřeží USA a Kanady 64 12.7. 27.7. Z Bostonu do Miami 30 12.7. 27.7. Západ USA 56 12.7. 27.7. Velký okruh východem USA 26 12.7. 31.7. Z Vancouveru na Aljašku 78 13.7. 27.7. Krásy Aljašky 82 15.7. 6.8. Národní parky západu USA 62 17.7. 5.8. Křížem krážem Spojenými státy 44 19.7. 27.7. Velký okruh Floridou 23 19.7. 27.7. Country, Rock‘n Roll a Jazz 28 20.7. 2.8. Krásy Nové Anglie 36 20.7. 3.8. Kanadským severem na Aljašku 76 20.7. 3.8. Perly západní Kanady 74 20.7. 3.8. Aljaškou a Yukonem v jeepech 84 26.7. 3.8. Národní parky západní Kanady 72 27.7. 4.8. Východ U.S.A. 24 27.7. 11.8. Západ USA 56 27.7. 11.8. Perly východu 34 27.7. 11.8. Velký okruh východní Kanadou 38 27.7. 31.7. New York !!! 20 27.7. 4.8. New York a Miami Beach 22 27.7. 7.8. Malý okruh západem USA 52 27.7. 10.8. Krásy Aljašky 82 27.7. 30.8. Velká země 50 27.7. 11.8. Po stopách divokého západu 60 27.7. 7.8. Kalifornií a Nevadou na motocyklech 66 27.7. 11.8. Západ USA v jeepech 58 30.7. 4.8. Las Vegas !!! 21 30.7. 7.8. Atrakce Las Vegas, Los Angeles a San Diega 54 srpen 1.8. 12.8. Havajské ostrovy – Oahu a Maui 86 3.8. 11.8. Východ U.S.A. 24 3.8. 17.8. Napříč Kanadou od Atlantiku po Pacifik 42 3.8. 11.8. Niagara a metropole východu Kanady 37 3.8. 17.8. Perly západní Kanady 74 3.8. 11.8. Aljaška 80 6.8. 28.8. Národní parky západu USA 62 7.8. 15.8. Harley Tour 67 9.8. 28.8. Křížem krážem Spojenými státy 44 10.8. 24.8. Krásy Aljašky 82 11.8. 26.8. Z Bostonu do Miami 30 11.8. 26.8. Západ USA 56 11.8. 26.8. Velký okruh východem USA 26 11.8. 26.8. Perly Havajských ostrovů 88 17.8. 31.8. Perly západní Kanady 74 24.8. 7.9. Krásy Aljašky 82 26.8. 3.9. Východ U.S.A. 24 26.8. 10.9. Západ USA 56 26.8. 10.9. Perly východu 34 26.8. 10.9. Velký okruh východní Kanadou 38 26.8. 30.8. New York !!! 20 26.8. 3.9. New York a Miami Beach 22 27.8. 1.9. Las Vegas !!! 21 27.8. 4.9. Atrakce Las Vegas, Los Angeles a San Diega 54 28.8. 19.9. Národní parky západu USA 62 28.8. 8.9. Malý okruh západem USA 52 30.8. 12.9. Krásy Nové Anglie 36 30.8. 3.10. Velká země 50 odlet přílet název zájezdu strana 30.8. 18.9. Křížem krážem Spojenými státy 44 31.8. 14.9. Kanadským severem na Aljašku 76 31.8. 19.9. Z Vancouveru na Aljašku 78 31.8. 8.9. Národní parky západní Kanady 72 31.8. 14.9. Perly západní Kanady 74 31.8. 14.9. Aljaškou a Yukonem v jeepech 84 31.8. 14.9. Východní Kanada, New Foundland a Labrador 40 září 2.9. 10.9. Východ U.S.A. 24 6.9. 14.9. Aljaška 80 7.9. 21.9. Krásy Aljašky 82 10.9. 25.9. Z Bostonu do Miami 30 10.9. 25.9. Západ USA 56 10.9. 25.9. Velký okruh východem USA 26 10.9. 18.9. Velký okruh Floridou 23 14.9. 28.9. Napříč Kanadou od Atlantiku po Pacifik 42 14.9. 22.9. Niagara a metropole východu Kanady 37 14.9. 28.9. Perly západní Kanady 74 18.9. 26.9. Východ U.S.A. 24 18.9. 22.9. New York !!! 20 18.9. 26.9. New York a Miami Beach 22 19.9. 11.10. Národní parky západu USA 62 20.9. 9.10. Křížem krážem Spojenými státy 44 24.9. 29.9. Las Vegas !!! 21 24.9. 2.10. Atrakce Las Vegas, Los Angeles a San Diega 54 25.9. 3.10. Východ U.S.A. 24 25.9. 10.10. Západ USA 56 25.9. 10.10. Perly východu 34 25.9. 10.10. Velký okruh východní Kanadou 38 25.9. 17.10. Z Floridy do Kalifornie 48 25.9. 10.10. Perly Havajských ostrovů 88 25.9. 10.10. Po stopách divokého západu 60 25.9. 6.10. Kalifornií a Nevadou na motocyklech 66 28.9. 6.10. Národní parky západní Kanady 72 28.9. 9.10. Pacifické Pobřeží USA a Kanady 64 28.9. 12.10. Perly západní Kanady 74 29.9. 21.10. Národní parky západu USA 62 říjen 3.10. 11.10. Country, Rock‘n Roll a Jazz 28 7.10. 15.10. Harley Tour 67 9.10. 20.10. Havajské ostrovy – Oahu a Maui 86 10.10. 18.10. Východ U.S.A. 24 10.10. 25.10. Z Bostonu do Miami 30 10.10. 25.10. Západ USA 56 10.10. 25.10. Velký okruh východem USA 26 10.10. 14.10. New York !!! 20 10.10. 18.10. New York a Miami Beach 22 10.10. 21.10. Malý okruh západem USA 52 10.10. 25.10. Západ USA v jeepech 58 12.10. 20.10. Niagara a metropole východu Kanady 37 17.10. 25.10. Východ U.S.A. 24 22.10. 27.10. Las Vegas !!! 21 22.10. 30.10. Atrakce Las Vegas, Los Angeles a San Diega 54 25.10. 9.11. Západ USA 56 27.10. 31.10. New York !!! 20 27.10. 4.11. New York a Miami Beach 22 listopad 9.11. 24.11. Západ USA 56 9.11. 24.11. Perly Havajských ostrovů 88 19.11. 24.11. Las Vegas !!! 21 19.11. 27.11. Atrakce Las Vegas, Los Angeles a San Diega 54 23.11. 1.12. Velký okruh Floridou 23 23.11. 4.12. Havajské ostrovy – Oahu a Maui 86 24.11. 9.12. Západ USA 56 prosinec 1.12. 9.12. Východ U.S.A. 24 1.12. 16.12. Z Bostonu do Miami 30 1.12. 5.12. New York !!! 20 1.12. 9.12. New York a Miami Beach 22 3.12. 8.12. Las Vegas !!! 21 3.12. 11.12. Atrakce Las Vegas, Los Angeles a San Diega 54 26.12. 10.1. Západ USA 56 26.12. 10.1. Západ USA 56 26.12. 3.1. Atrakce Las Vegas, Los Angeles a San Diega 54 26.12. 6.1. Malý okruh západem USA 52 26.12. 6.1. Malý okruh západem USA 52 26.12. 10.1. Perly Havajských ostrovů 88 26.12. 10.1. Perly Havajských ostrovů 88 29.12. 2.1. New York !!! 20 29.12. 2.1. New York !!! 20 29.12. 6.1. New York a Miami Beach 22 29.12. 6.1. New York a Miami Beach 22 29.12. 3.1. Las Vegas !!! 21 VŠEOBECNÉ INFORMACE VŠEOBECNÉ INFORMACE 6

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Zájezdy do Mexika, Střední a Jižní Ameriky řazené chronologicky odlet přílet název zájezdu strana březen 8.3. 22.3. Chile a Argentina – magické pouště, horké prameny a věčný led 178 17.3. 25.3. Rio de Janeiro a vodopády Iguacu 168 19.3. 7.4. Velký okruh Mexikem 160 22.3. 2.4. Argentina / Uruguay / Brazílie – metropole, vodopády a tropická příroda 174 22.3. 3.4. Velký okruh Argentinou 176 22.3. 7.1. Velký okruh Latinskou Amerikou 180 24.3. 8.4. Perly Střední Ameriky 166 24.3. 8.4. Brazílií křížem krážem 172 duben 7.4. 22.4. Mexikem od Pacifiku po Karibik 158 7.4. 22.4. Mayské památky Střední Ameriky 154 7.4. 21.4. Velký okruh říší Inků – Peru a Bolívie 182 8.4. 21.4. Velký okruh Kostarikou 164 20.4. 29.4. Ecuador a Galapágy 188 21.4. 29.4. Velký okruh Yucatánem 155 21.4. 29.4. Kouzelná Kostarika 162 21.4. 2.5. Peru a Bolívie – Od horských pevností po tropické pralesy 184 21.4. 4.5. Krásy Bolívie 190 24.4. 2.5. Peru – týden v Amazonii 186 28.4. 9.5. Památky Mexico City a Yucatánu 156 28.4. 13.5. Perly Střední Ameriky 166 28.4. 12.5. Velký okruh Ecuadorem 187 květen 3.5. 14.5. Argentina / Uruguay / Brazílie – metropole, vodopády a tropická příroda 174 5.5. 13.5. Rio de Janeiro a vodopády Iguacu 168 5.5. 21.5. Velký okruh Latinskou Amerikou 180 8.5. 27.5. Velký okruh Mexikem 160 12.5. 27.5. Brazílií křížem krážem 172 13.5. 26.5. Velký okruh Kostarikou 164 21.5. 4.6. Velký okruh říší Inků – Peru a Bolívie 182 23.5. 4.6. Velký okruh Argentinou 176 26.5. 10.6. Mexikem od Pacifiku po Karibik 158 červen 2.6. 10.6. Kouzelná Kostarika 162 4.6. 15.6. Peru a Bolívie – Od horských pevností po tropické pralesy 184 4.6. 18.6. Chile a Argentina – magické pouště, horké prameny a věčný led 178 7.6. 15.6. Peru – týden v Amazonii 186 9.6. 17.6. Velký okruh Yucatánem 155 10.6. 23.6. Velký okruh Kostarikou 164 15.6. 24.6. Ecuador a Galapágy 188 16.6. 27.6. Památky Mexico City a Yucatánu 156 18.6. 4.7. Velký okruh Latinskou Amerikou 180 23.6. 8.7. Perly Střední Ameriky 166 23.6. 7.7. Velký okruh Ecuadorem 187 23.6. 7.7. Velký okruh říší Inků – Peru a Bolívie 182 23.6. 1.7. Rio de Janeiro a vodopády Iguacu 168 23.6. 4.7. Argentina / Uruguay / Brazílie – metropole, vodopády a tropická příroda 174 26.6. 11.7. Mexikem od Pacifiku po Karibik 158 červenec 10.7. 29.7. Velký okruh Mexikem 160 28.7. 5.8. Kouzelná Kostarika 162 odlet přílet název zájezdu strana srpen 25.8. 9.9. Perly Střední Ameriky 166 28.8. 16.9. Velký okruh Mexikem 160 29.8. 9.9. Památky Mexico City a Yucatánu 156 září 1.9. 17.9. Velký okruh Latinskou Amerikou 180 7.9. 16.9. Ecuador a Galapágy 188 8.9. 16.9. Velký okruh Yucatánem 155 8.9. 16.9. Rio de Janeiro a vodopády Iguacu 168 9.9. 22.9. Velký okruh Kostarikou 164 15.9. 30.9. Mexikem od Pacifiku po Karibik 158 15.9. 30.9. Mayské památky Střední Ameriky 154 15.9. 29.9. Velký okruh Ecuadorem 187 15.9. 30.9. Brazílií křížem krážem 172 17.9. 1.10. Velký okruh říší Inků – Peru a Bolívie 182 17.9. 28.9. Argentina / Uruguay / Brazílie – metropole, vodopády a tropická příroda 174 17.9. 29.9. Velký okruh Argentinou 176 22.9. 30.9. Kouzelná Kostarika 162 29.9. 10.10. Památky Mexico City a Yucatánu 156 29.9. 13.10. Chile a Argentina – magické pouště, horké prameny a věčný led 178 říjen 1.10. 12.10. Peru a Bolívie – Od horských pevností po tropické pralesy 184 1.10. 14.10. Krásy Bolívie 190 4.10. 12.10. Peru – týden v Amazonii 186 13.10. 28.10. Perly Střední Ameriky 166 13.10. 24.10. Argentina / Uruguay / Brazílie – metropole, vodopády a tropická příroda 174 13.10. 29.10. Velký okruh Latinskou Amerikou 180 16.10. 4.11. Velký okruh Mexikem 160 20.10. 28.10. Rio de Janeiro a vodopády Iguacu 168 28.10. 10.11. Velký okruh Kostarikou 164 29.10. 12.11. Velký okruh říší Inků – Peru a Bolívie 182 listopad 3.11. 18.11. Mexikem od Pacifiku po Karibik 158 10.11. 18.11. Kouzelná Kostarika 162 12.11. 23.11. Peru a Bolívie – Od horských pevností po tropické pralesy 184 12.11. 24.11. Velký okruh Argentinou 176 16.11. 25.11. Ecuador a Galapágy 188 17.11. 28.11. Památky Mexico City a Yucatánu 156 17.11. 2.12. Perly Střední Ameriky 166 17.11. 2.12. Brazílií křížem krážem 172 24.11. 8.12. Velký okruh Ecuadorem 187 24.11. 5.12. Argentina / Uruguay / Brazílie – metropole, vodopády a tropická příroda 174 24.11. 8.12. Chile a Argentina – magické pouště, horké prameny a věčný led 178 24.11. 10.12. Velký okruh Latinskou Amerikou 180 27.11. 5.12. Velký okruh Yucatánem 155 prosinec 1.12. 15.12. Velký okruh říší Inků – Peru a Bolívie 182 2.12. 15.12. Velký okruh Kostarikou 164 Amerika Poleťte s námi za úžasnými zážitky!! • Severní • Severní • Střední • Střední • Jižní • Jižní VŠEOBECNÉ INFORMACE VŠEOBECNÉ INFORMACE 7

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Harley Tour – Nevada, Utah, Arizona a Route 66 9 dnů strana 66 Las Vegas Las Vegas Hoover Dam Hoover Dam Laughlin Laughlin Kingmn Kingmn Flagstaff Flagstaff Grand Canyon Grand Canyon Page Page Kanab Kanab Zion Zion Valley of Fire Valley of Fire New York!!! 5 dnů strana 20 Za hokejem na východ USA 5 dnů strana 70 Niagara Falls Niagara Falls Toronto Toronto Ottawa Ottawa Montreal Montreal Quebec City Quebec City Niagara a metropole východní Kanady 9 dnů strana 37 Za hokejem na západ Kanady 5 dnů strana 71 Los Angeles Los Angeles Las Vegas Las Vegas San Diego San Diego Atrakce Las Vegas, Los Angeles a San Diega 9 dnů strana 54 Přehled zájezdů America Tours do Severní Ameriky New York New York Binghampton Binghampton Niagara Niagara Falls Falls Erie Erie Pittsburgh Pittsburgh Philadelphia Philadelphia Washington D.C. Washington D.C. Východ U.S.A. – klasický okruh 9 dnů strana 24 New York a Miami Beach 9 dnů strana 22 Na motocyklech Kalifornií a Nevadou 12 dnů strana 67 Los Angeles Los Angeles Santa Barbara Santa Barbara Monterey Monterey San Francisco San Francisco Fresno Fresno Bakersfield Bakersfield Sequoia NP Sequoia NP Reno Reno Lake Tahoe Lake Tahoe Sacramento Sacramento Yosemite NP Yosemite NP Boston Boston Montreal Montreal Québec Québec Riviére-du-Loup Riviére-du-Loup Chicoutimi Chicoutimi Great Falls Great Falls Miramichi Miramichi Murray Murray Head Head Halifax Halifax Peggy Peggy’ ’s Cove s Cove St. St. John John Acadia N. P . Acadia N. P . Digby Digby Beaupré Beaupré Krásy Nové Anglie a východu Kanady 14 dnů strana 36 Seward Seward Fairbanks Fairbanks Anchorage Anchorage NP Denali NP Denali Tok Tok Dawson City Dawson City Whitehorse Whitehorse polární kruh polární kruh Skagway Skagway Wrangell NP Wrangell NP Haines Haines Krásy Aljašky – okruh Aljaškou a Yukonem 15 dnů strana 82 Prince Rupert Prince Rupert Port Hardy Port Hardy Victoria Victoria Vancouver Vancouver Kelowna Kelowna NP Yoho NP Yoho Prince George Prince George Mt. Robson Mt. Robson NP Jasper NP Jasper NP Banff NP Banff Calgary Calgary Perly západní Kanady 15 dnů strana 74 Skagway Skagway Stewart Stewart Fairbanks Fairbanks Anchorage Anchorage N. P . N. P . Denali Denali Tok Tok Dawson City Dawson City Whitehorse Whitehorse polární kruh polární kruh Wrangell N. P . Wrangell N. P . Haines Haines Haines Jct. Haines Jct. Aljaškou a Yukonem v jeepech 15 dnů strana 84 Victoria Victoria Vancouver Vancouver Kenai Fjords Kenai Fjords Anchorage Anchorage N. P . Denali N. P . Denali Fairbanks Fairbanks Chena Hot Springs Chena Hot Springs Tok Tok Dawson City Dawson City Whitehorse Whitehorse Watson Lake Watson Lake Port Hardy Port Hardy Prince Rupert Prince Rupert Hyder Hyder Kanadským severem na Aljašku 15 dnů strana 76 Hoover Dam Hoover Dam Las Vegas Las Vegas Death Death Valley Valley San San Francisco Francisco Laughlin Laughlin Palm Springs Palm Springs Los Angeles Los Angeles NP Yosemite NP Yosemite NP Sequoia NP Sequoia Sacramento Sacramento Fresno Fresno Malý okruh západem U.S.A. 12 dnů strana 52 OAHU OAHU Honolulu Honolulu Kahului Kahului MAUI MAUI  Havajské ostrovy – Oahu a Maui 12 dnů strana 86 Nashville Nashville Memphis Memphis Pigeon Forge Pigeon Forge Great Smoky Mtns. Great Smoky Mtns. Atlanta Atlanta Lynchburg Lynchburg New Orleans New Orleans Country, rock’n roll a jazz – jižanské státy U.S.A. 9 dnů strana 28 Za hokejem na západ USA 5 dnů strana 71 Za hokejem na Floridu 5 dnů strana 70 Edmonton Edmonton NP Elk Island NP Elk Island Canmore Canmore Calgary Calgary Banff Banff Jasper Jasper Maligne Maligne Lake Lake Takakkaw Falls Takakkaw Falls Národní parky západní Kanady 9 dnů strana 72 Los Angeles Los Angeles San Francisco San Francisco Olympia Olympia NP Redwood NP Redwood NP Olympic NP Olympic Mt. Rainier Mt. Rainier Seattle Seattle Vancouver Vancouver Victoria Victoria Pacifické pobřeží USA a Kanady 12 dnů strana 64 Las Vegas!!! 6 dnů strana 21 Miami Beach Miami Beach Cape Cape Canaveral Canaveral Orlando Orlando Key West Key West Everglades Everglades Naples Naples Treasure Treasure Island Island Tampa Tampa Velký okruh Floridou 9 dnů strana 23 Montreal Montreal Quebec Quebec Tadoussac Tadoussac Baie Comeau Baie Comeau Labrador City Labrador City Goose Bay Goose Bay Blanc-Sablon Blanc-Sablon St. Anthony St. Anthony Corner Brook Corner Brook Gander Gander St. John‘s St. John‘s Port aux Basques Port aux Basques Sydney Sydney St. John St. John Východní Kanada, New Foundland a Labrador 15 dnů strana 40 Seward Seward Girdwood Girdwood Fairbanks Fairbanks Chena Hot Springs Chena Hot Springs Anchorage Anchorage N. P . Denali N. P . Denali Wrangell N. P . Wrangell N. P . Glenallen Glenallen Aljaška!!! 9 dnů strana 80 VŠEOBECNÉ INFORMACE VŠEOBECNÉ INFORMACE 8

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Washington D.C. Washington D.C. New York New York Niagara Falls Niagara Falls St. St. Louis Louis Nashville Nashville Atlanta Atlanta Charleston Charleston Savannah Savannah Memphis Memphis Chicago Chicago Detroit Detroit Philadelphia Philadelphia Velký okruh východem U.S.A. 16 dnů strana 26 Los Angeles Los Angeles San Francisco San Francisco Grand Canyon Grand Canyon NP Sequoia NP Sequoia Las Vegas Las Vegas Denver Denver Arches Arches Rocky Mountain Rocky Mountain Bryce Bryce Zion Zion NP Redwood NP Redwood Crater Lake Crater Lake NP Yellowstone NP Yellowstone North Cascades North Cascades Seattle Seattle NP Olympic NP Olympic Mt. Mt. St. Helens St. Helens Národní parky západu U.S.A. 23 dnů strana 62 Anchorage Anchorage NP Denali NP Denali Tok Tok Dawson City Dawson City Whitehorse Whitehorse Skagway Skagway Watson Lake Watson Lake NP NP Jasper Jasper Prince George Prince George Banff Banff Vancouver Vancouver Seward Seward Fairbanks Fairbanks Z Vancouveru na Aljašku 20 dnů strana 78 Perly Havajských ostrovů 16 dnů strana 88 Washington D.C. Washington D.C. Pittsburgh Pittsburgh Niagara Falls Niagara Falls Boston Boston New York New York Ottawa Ottawa Detroit Detroit Toronto Toronto Quebec Quebec City City Montreal Montreal Cleveland Cleveland Philadelphia Philadelphia Perly východního pobřeží U.S.A. a Kanady 16 dnů strana 34 Miami Miami Cape Canaveral Cape Canaveral Orlando Orlando Washington D.C. Washington D.C. Savannah Savannah Richmond Richmond Pittsburgh Pittsburgh Niagara Niagara Boston Boston New York New York Z Bostonu do Miami 16 dnů strana 30 Západ USA – velký okruh americkým západem 16 dnů strana 60 Los Angeles Los Angeles San Francisco San Francisco Lake Tahoe Lake Tahoe Laughlin Laughlin Grand Canyon Grand Canyon Monument Monument Valley Valley NP Arches NP Arches Dinosaur Dinosaur NM NM Park City Park City Salt Lake City Salt Lake City Escalante Escalante Lehmans Cave Lehmans Cave Reno Reno NP Lassen NP Lassen Volcanic Volcanic NP Redwoood NP Redwoood Z Floridy do Kalifornie 23 dnů strana 48 Miami Miami Cape Cape Carneval Carneval Orlando Orlando Tallahasse Tallahasse New New Orleans Orleans Baton Baton Rouge Rouge Dallas Dallas Odessa Odessa El Paso El Paso Carlsbad Caverns N. P . Carlsbad Caverns N. P . San San Francisco Francisco Los Angeles Los Angeles Zion Zion Reno Reno Kanab Kanab Page Page Flagstaff Flagstaff Las Vegas Las Vegas Albuquerque Albuquerque Lake Tahoe Lake Tahoe Meteor Meteor Crater Crater Grand Canyon Grand Canyon Velká země 35 dnů strana 50 New York New York Washington D.C. Washington D.C. Niagara Falls Niagara Falls Philadelphia Philadelphia Nashville Nashville Memphis Memphis Chicago Chicago Dallas Dallas Devil’s Tower Devil’s Tower Mt. Rushmore Mt. Rushmore Yellowstone Yellowstone Mt. Rainier Mt. Rainier Spokane Spokane Olympic N. P . Olympic N. P . El Paso El Paso Tucson Tucson Grand Canyon Grand Canyon Monument Valley Monument Valley Zion Zion Las Las Vegas Vegas Flagstaff Flagstaff Los Angeles Los Angeles N. P . Sequoia N. P . Sequoia San Francisco San Francisco N. P . Redwood N. P . Redwood Midland Midland Tobermory Tobermory Sudbury Sudbury Niagara Falls Niagara Falls Toronto Toronto Algonquin SP Algonquin SP Ottawa Ottawa Lac St. Jean Lac St. Jean Tadoussac Tadoussac Quebec City Quebec City Montreal Montreal Kingston Kingston Manitoulin Manitoulin Velký okruh východní Kanadou 16 dnů strana 38 Napříč Kanadou od Atlantiku po Pacifik 15 dnů strana 42 Niagara Falls Niagara Falls Kingston Kingston Toronto Toronto Ottawa Ottawa Montreal Montreal Quebec City Quebec City Beaupre Beaupre Calgary Calgary Vancouver Vancouver Kamloops Kamloops Mt. Robson Mt. Robson Canmore Canmore Blue River Blue River Yoho Yoho Kananaskis Kananaskis Banff Banff Jasper Jasper Whistler Whistler   Tucson Tucson Ajo Ajo Yuma Yuma Palm Springs Palm Springs Los Angeles Los Angeles Monterey Monterey San Francisco San Francisco Fresno Fresno Sequoia N. P . Sequoia N. P . Las Vegas Las Vegas Death Valley Death Valley Zion Zion Bryce Canyon Bryce Canyon Valley of Gods Valley of Gods Page Page Monument Monument Valley Valley Grand Grand Canyon Canyon Flagstaff Flagstaff Sedona Sedona Mex. Mex. Hat Hat Západ U.S.A. v jeepech 16 dnů strana 58 Sequoia N. P . Sequoia N. P . San Francisco San Francisco Los Angeles Los Angeles Fresno Fresno Las Vegas Las Vegas Bryce Canyon Bryce Canyon Page Page Monument Monument Valley Valley Flagstaff Flagstaff Tucson Tucson Ajo Ajo Yuma Yuma San Diego San Diego Zion Zion Sedona Sedona Grand Canyon Grand Canyon Capitol Reef Capitol Reef Západ U.S.A. – klasický okruh 16 dnů strana 56 New York New York Washington D.C. Washington D.C. Niagara Falls Niagara Falls Orlando Orlando Cape Canaveral Cape Canaveral Miami Miami Tampa Tampa Grand Canyon Grand Canyon Zion Zion Las Vegas Las Vegas Los Angeles Los Angeles Yosemite Yosemite San San Francisco Francisco Reno Reno   Křížem krážem Spojenými státy 20 dnů strana 44 VŠEOBECNÉ INFORMACE VŠEOBECNÉ INFORMACE 9

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Stát Zastupitelský úřad Adresa Město Telefon Fax Argentina Velvyslanectví Junín 1461 Buenos Aires 005411/48073107 005411/48001088 Bolívie Velvyslanectví Av. El Golf 254, Las Condes Santiago de Chile 00562/22321066 00562/22320707 Brazílie Velvyslanectví SES 805 Lote 21A Via L3 Sul, Asa Sul Brasilia 005561/32427785 005561/32427833 Dominikánská republika Honorární konzulát Ave. Bolívar No. 830, La Esperilla, Apto pastal 3673 Santo Domingo 001809/6856900 001809/2215607 Ekvádor Honorární konzulát Avenida Tercera 520y Calle Cuarta Guayaquil 00593-4-2000023 00593-4-2004530 Chile Velvyslanectví Av. El Golf 254, Las Condes Santiago de Chile 00562/2321066 00562/2320707 Kanada Velvyslanectví 251 Cooper Street Ottawa 001613/5623875 001613/5623878 Honorární konzulát Suite 850, 10655 Southport Rd. SW, T2W4Y1 Calgary 001403/2694924 +1 403/269 3939 Kostarika Honorární konzulát Carretera a Pavas, De Euromobilia 50 m. norte, Rohrmoser San José 50622963605 50622915283 Mexiko Velvyslanectví Cuvier 22, Col. Nueva Anzures, del Miguel Hidalgo Mexico 0052/55/55312544 0052/55/55311837 Panama Honorární konzulát Salduba Building, Third Floor, 53rd. East Street, Marbella Panama City 00507/366 8990 00507/366 8990 Peru Velvyslanectví Baltazar la Torre 398, San Isidro Lima 00511/2643381 00511/2641708 Uruguay Honorární konzulát Colonia 1323, P . 10AP . 1002 B, C.P . 11.100 Montevideo 00598 2 901 6887 00598 2 901 6887 Venezuela Velvyslanectví Havana Ave. Kohly, No. 259, e/ 41 y 43, Nuevo Vedado, CP 10600 La Habana 00562/22321066 00562/22320707 USA Velvyslanectví 3900 Spring of Freedom St. Washington 001/202/2749100 001/202/2442147 Generální konzulát 10990 Wilshire Blvd., Suite 1100 Los Angeles 001310/4730889 001310/4739813 České centrum 321 E 73rd Str. New York 16 464 223 399 16 464 223 383 Zastupitelské úřady České republiky v Americe Přehled zájezdů America Tours do Střední a Jižní Ameriky Peru – výlet do srdce Amazonie 9 dnů strana 186 Za Mayskou civilizací 9 dnů strana 155 Ecuador a Galapágy 10 dnů strana 188 Argentina / Uruguay / Brazílie – metropole, vodopády, tropická příroda 12 dnů strana 174 Památky Mexico City a Yucatánu 12 dnů strana 156 Peru a Bolívie – od horských pevností po tropické pralesy 12 dnů strana 184 Kouzelná Kostarika 9 dnů strana 162 Rio de Janeiro a vodopády Iguacu 9 dnů strana 168 VŠEOBECNÉ INFORMACE VŠEOBECNÉ INFORMACE 10

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Peru a Bolívie – velký okruh říší Inků 15 dnů strana 182 Brazílií křížem krážem 16 dnů strana 172 Velký okruh Kostarikou 14 dnů strana 164 Chile a Argentina – magické pouště, horká vřídla a věčný led 15 dnů strana 178 Velký okruh Ecuadorem 15 dnů strana 187 Velký okruh Mexikem 20 dnů strana 160 Perly Střední Ameriky 16 dnů strana 166 Velký okruh Latinskou Amerikou 17 dnů strana 180 Od patagonských ledovců po tropické vodopády 13 dnů strana 176 Napříč Mexikem od Pacifiku po Karibik 16 dnů strana 158 Mayské památky Střední Ameriky 16 dnů strana 154 Krásy Bolívie 14 dnů strana 190 Kuba autentická 17 dnů strana 153 VŠEOBECNÉ INFORMACE VŠEOBECNÉ INFORMACE 11

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Přehled lodních zájezdů America Tours – Royal Caribbean Carnival Cruise lines Z Floridy do západního Karibiku 10 dnů strana 140 Lodí z Vancouveru na Aljašku 10 dnů strana 142 Z Floridy do východního Karibiku 10 dnů strana 141 Seattle a Inside Passage 10 dnů strana 143 Východní Karibik 10 dnů strana 146 Ze Seattlu na Aljašku 10 dnů strana 147 America Tours nabízí svým klientům možnost PARKOVÁNÍ AUTOMOBILŮ PO DOBU ZÁJEZDU v hlídaném areálu v blízkosti letiště Praha – Ruzyně Exkluzivní cena pro klienty AMERICA TOURS: - do 9 dnů 800 Kč - do 16 dnů 1.000 Kč - do 36 dnů 1.300 Kč FULL SERVIS: - svůj vůz předáte proti podpisu před odletovým terminálem - ihned po příletu zpět bude Váš vůz přistaven před příletový terminál - vůz je během převozu a parkování plně pojištěn proti odcizení a poškození!! objednejte přímo v přihlášce na zájezd jako fakultativní službu nebo nejpozději 5 dnů před zájezdem telefonicky na tel. čísle 777 747 333 nebo na e-mailu romca@americatours.cz Informace o parkování najdete na stránkách parkoviště: www.parkoviste-richter.cz VŠEOBECNÉ INFORMACE VŠEOBECNÉ INFORMACE 12

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Co byste měli vědět a zvážit před zakoupením zájezdu America Tours Cena zájezdů zahrnuje (detaily naleznete u popisů zájezdů) - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - v itineráři jmenované vnitřní přelety, které jsou součástí zájezdu - letištní poplatky a palivové příplatky a taxy související s hlavní letenkou do/z cílové destinace - transfery a pozemní dopravu dle itineráře /vozidlo dle velikosti skupiny/ - program dle itineráře - ubytování dle programu v hotelech a motelech turistické nebo vyšší kategorie (3*- 4*) ve dvoulůžkových pokojích (dvě postele nebo jedno dvoulůžko) - vstupné dle itineráře (mimo uvedeného fakultativního programu) - služby průvodce nebo delegáta America Tours v českém nebo slovenském jazyce /pokud není v itineráři uvedeno jinak/ - služby lokálních průvodců (pouze uvedené v itineráři) - snídaně u většiny zájezdů (info u popisu zájezdů) - komplexní pojištění vč. pojištění storna u poznávacích zá- jezdů, pojištění léčebných výloh a asistence v nesnázích u pobytových zájezdů (viz katalog str. 2) - zákonné pojištění pro případ úpadku CK - orientační meeting online či osobně v Liberci, nebo jeho záznam přes internet Cena zájezdů nezahrnuje (detaily naleznete u popisů zájezdů) - vyřízení a cenu vstupních formalit cílových zemí (AT zařídí na vyžádání za poplatek vstupní autorizaci ESTA do USA a eTA do Kanady) - letištní, palivové, turistické a státní poplatky splatné v hotovosti na místě při vstupu či výstupu ze země v některých zemích Ameriky - stravu mimo stravování jmenovaného v itineráři (na stra- vu doporučujeme alespoň 25 USD denně nebo ekvivalent v místní měně) - spropitné (řidič za transfer max. 2 USD, za den programu 2,5-4 USD, místní průvodce 2-3 USD za osobu a den, nosič 1-2 USD za odnesené zavazadlo, restaurace 10- 20 % z útraty). Detaily vždy sdělí průvodce na místě - vstupy a fakultativní akce nezahrnuté v programu Další informace, upozornění, doporučení ubytování: - kategorie CLASSIC /veškeré poznávací zájezdy/: v poko- jích s manželským dvoulůžkem nebo dvěma dvoulůžky (výjimečně jednolůžky) a příslušenstvím v hotelech a motelech při obsazení dvěma osobami na pokoji (man- želským párům a partnerským dvojicím přihlášeným na jedné smlouvě bude zpravidla přidělen pokoj s jedním dvoulůžkem. Chcete-li mít garantována na pokoji dvě lůžka, je to možné na vyžádání za poplatek) - kategorie ECONOMY /pouze na vyžádání pro ucelené trojice nebo čtveřice/: v hotelech a motelech s obsazením čtyř osob na pokoji (dvě dvoulůžka) v lokalitách mimo centra měst. Kategorie ECONOMY je k dispozici pouze na žádost klienta a po dohodě s America Tours. - pokoj se dvěma dvoulůžky, je-li obsazen třemi osobami, je považován za třílůžkový, při obsazení čtyřmi osobami za čtyřlůžkový. Podle kategorie zájezdu se třetí a čtvrté osobě účtuje sleva nebo doplatek. - ubytování používané AT při zájezdech a nabízené individu- álním zákazníkům odpovídá zpravidla alespoň 3* kvalitě v Evropě. Kategorizace hotelů ve většině zemí Ameriky není v souladu s evropskou normou, proto uvedené 3* jsou pouze orientačním vodítkem. Volba ubytování je vždy podřízena programu zájezdu a výhodné a bezpečné poloze - pokoje jsou vybaveny barevnou kabelovou TV, klimatizací a sociálním zařízením. V klimatických podmínkách, kde není třeba ochlazovat vzduch (severní oblasti, vyšší nadmořská výška, stálé mikroklima), nejsou pokoje vybaveny klimatizací, Pralesní ekologické lodge nemívají klimatizaci ani ohřev teplé vody, apod… - seznam ubytování s adresami a telefonními čísly hotelů a motelů obdrží účastníci zájezdu před odletem na letišti v obálce spolu s cestovními doklady. AT si vyhrazuje právo změnit avizovaný hotel v nezbytném případě za jiný stejné kategorie - v případě zjištění nedostatků při předání pokoje je zákaz- ník povinen informovat okamžitě průvodce, který zajistí jejich odstranění nebo výměnu pokoje strava: - AMERICA TOURS poskytuje kontinentální nebo ame- rickou snídani v ceně zájezdu u většiny katalogových zájezdů. Kde tomu tak není, průvodce klienty seznámí nejpozději po ubytování se stravovacími možnostmi v místě ubytování. V místech s omezenými možnostmi pak průvodce vždy zajistí možnost nákupu potravin a nápojů na večer a následující den. Detailní informace o standardech stravování dostanete na pobočkách America Tours a u prodejců zájezdů letecká doprava: - všechny lety nabízené zákazníkům AT jsou provozovány renomovanými leteckými společnostmi, a to zásadně linkovými spoji. Letecká doprava přes Atlantik do místa začátku zájezdu a zpět je většinou s jedním až třemi přestupy. Průvodce až na výjimky necestuje se skupinou, ale očekává ji v cílové destinaci. - běžné přestupní časy se pohybují dle lokality zpravidla od 40 minut do 5 hodin - zákazník vždy obdrží od AT zpáteční letenku podle itine- ráře zájezdu nebo individuální cesty. Odlety jsou zásadně z Prahy, na přání zákazníka AT zajistí odlet z jiných letišť za příplatek. Časy odletů jsou uvedeny v letence - při přeletech přes Atlantik je den odletu a příletu, event. první a poslední den zájezdu určen k přepravě. Jakýkoli jiný program v těchto dnech může být uskutečněn pouze, nekoliduje-li s letovým plánem klientů. - AT nemůže vyhovět indiv. žádostem o konkrétní místa v letadle (např. okno, ulička apod.). Za všechny změny v letecké dopravě, které se vyskytnou z jakéhokoli důvo- du, odpovídá letecký dopravce. AT nenese žádnou od- povědnost za zpoždění, přesměrování nebo zrušení letu, stejně jako za časové odchylky způsobené mimořádnými opatřeními k zajištění bezpečnosti leteckého provozu, za opoždění letu, ztrátu zavazadel a jiné problémy související s leteckou přepravou. O změnách v letecké přepravě je AT dopravcem průběžně informována a v případě časového posunu přizpůsobí začátek programu zájezdu - základní cena zájezdu zahrnuje letištní, bezpečnostní a palivové taxy při přepravě Praha – cílové místo a zpět známé k datu vydání katalogu. - o letištních, bezpečnostních a palivových taxách při vnitrostátních přeletech hrazených v hotovosti zákazníky na místě podá AT informace v pokynech k odletu. Tyto taxy obvykle nepřesahují 150 USD na celý zájezd (údaj 2017). Většina zájezdů obsahuje všechny tyto poplatky již v základní ceně. - přeprava odbavených zavazadel na vnitrostátních letech v zemích Ameriky je zpoplatněna /zpravidla 25 USD za kus a let/. Tyto náklady hradí klient na místě při odbavení k letu. V posledních letech zavedla platbu za zavazadla i většina evropských dopravců /zpravidla 35 EUR za kus a let po Evropě/. transfery – pozemní doprava: - pozemní doprava je řešena v závislosti na povaze zájez- du, jeho časové náročnosti a počtu účastníků zájezdu - AT používá pro jednotlivé zájezdy pronajatá vozidla zpra- vidla americké výroby, a to: - autokary smluvních dopravců pro 34-56 osob vybavené klimatizací, WC, televizí a videem (ilustrační fota v katalo- gu) řízené místním řidičem. Jeho služba je odměňována podle místních zvyklostí tzv. spropitným (tip), které je v USA považováno za součást mzdy řidiče. Obvyklá výše spropitného činí řidiči 2,5 – 4 USD za osobu a den. Spropitné není kalkulováno v ceně zájezdů a je součástí amerického způsobu života. Toto odměňování se netýká českého průvodce. Se spropitným je potřeba počítat u přenosu zavazadel i u vyšších kategorií hotelů v Severní Americe a zcela běžně u hotelů v Americe Jižní, Střední a v Mexiku (běžná taxa 1-3 USD/1 zavazadlo) - pro většinu katalogových zájezdů používá AMERICA TOURS pronajaté minibusy s klimatizací, okny s pro- tislunečními filtry a přehrávačem s rádiem pro 10-15 cestujících včetně česky nebo slovensky hovořícího řidiče – průvodce. Zavazadla jsou přepravována v za- vazadlovém prostoru v zadní části minibusu, v zava- zadlovém traileru nebo zvláštním cargo vanem (pokud jede více vanů pohromadě) - u zájezdů s náročným programem mohou být použity i tzv. minivany či SUV pro 6-8 osob řízené česky nebo slovensky hovořícím řidičem – průvodcem. Tyto vozy jsou vybaveny klimatizací, okny s protislunečními filtry a přehrávačem s rádiem, zavazadla jsou přepravována v zadní části vozidla - AT používá také malokapacitní autokary pro 16-34 osob s výbavou srovnatelnou s autokary s výjimkou WC - u vanů a minivanů platí pravidlo denního postupného střídání míst k sezení (kolování), aby všichni cestující měli stejné podmínky přepravy počet zavazadel a jejich hmotnost - AT vzhledem k povaze zájezdů povoluje klientům jedno odbavené zavazadlo o hmotnosti maximálně 20 kg, nejlépe sportovní tašku*, NE skořepinový kufr!! Zároveň lze s sebou vzít do letadla jedno příruční zavazadlo o ma- ximální hmotnosti 8 kg, které se bez problémů vejde do schránky nad sedadlem. */Látkové sportovní tašky a kuf- ry jsou mnohem skladnější než skořepinová zavazadla. Nesoudnost s velikostí zavazadel může způsobit velké problémy, protože kapacita zavazadlového prostoru vanů není neomezená/ služby průvodce: - služby českého/slovenského průvodce AT spočívají v zajištění dodržení plánovaného programu, organizaci plánovaného ubytování a orientačním informování zá- kazníků o trase a jejích zajímavostech. Detailní informace poskytují turistická návštěvní centra, situovaná u všech zajímavých míst a na hranicích států. Zde průvodce poskytuje překladatelskou službu - průvodce až na výjimky nedoprovází zákazníky při letecké přepravě, ale čeká na přílet skupiny na cílovém letišti. Absolvuje potom se skupinou celý program včetně fakultativních akcí s výjimkou těch, kde jeho účast není nezbytná - podrobnější informace na: www.americatours.cz víza: - Do USA platí bezvízový styk. Cestující se musí prokázat buď platným cestovním pasem s platným vízem USA (platnost pasu min. 6 měsíců od data plánovaného ná- vratu) nebo biometrickým pasem s platnou autorizací ESTA (naleznete na https://esta.cbp.dhs.gov). Poplatek v době uzávěrky katalogu činil 14 USD, který se zaplatí platební kartou při registraci. Autorizace je platná 2 roky od schválení. - Do Kanady platí bezvízový styk. Cestující se musí prokázat buď platným cestovním pasem s platným vízem Kanady (platnost pasu min. 6 měsíců od data plánovaného návratu) nebo pasem a nově zavedenou autorizací eTA (naleznete na http://www.cic.gc.ca/ english/visit/eta.asp). Poplatek za žádost o udělení eTA byl v době uzávěrky 7 CAD. Povolení je platné až 5 let od data vydání. - Do dalších zemí Ameriky, kam AMERICA TOURS pořádá zájezdy, není v době uzávěrky katalogu třeba víz. Pro bližší informace prosíme kontaktujte pobočky AMERICA TOURS nebo www.AMERICATOURS.cz - klient je povinen splňovat vízové podmínky cílové země a tranzitních zemí (zejména při tranzitu přes USA do Střední a Jižní Ameriky). Aktuální informace o vízové povinnosti poskytne AT nebo prodejce zájezdu, letenky nebo služby. Pro skupinové zájezdy a katalogové indiv. zájezdy může na požádání vybavit víza AT za klienta za poplatek. - VÍZA ZAJIŠŤUJE AT POUZE PRO OBČANY ČR. Občanům ostatních zemí na požádání vystavíme potvrzení o účasti na zájezdu pro příslušný zastupitelský úřad - AT doporučuje všem klientům, kteří plánují cestu do Ameriky, aby bez váhání zkontrolovali dobu platnosti pasu a v případě potřeby si vyřídili nový pojištění: - zákazníci poznávacích zájezdů jsou pojištěni komplexním cestovním pojištěním zahrnujícím aktivní asistenci 24 hod. denně, léčebné výlohy, úrazové pojištění, pojištění zavaza- del, zpoždění zavazadel, odpovědnost za škody, pojištění storna zájezdu, pojištění přerušení cesty, kompenzaci nevyužité dovolené a zpoždění odjezdu, to vše podle pod- mínek ERV pojišťovny, a.s. uvedených v katalogu AT. - pobytové zájezdy zahrnují pojištění zákazníků, obsahující aktivní asistenci 24 hod. denně a léčebné výlohy, to vše podle podmínek pojišťovny uvedených v katalogu AT - AT nabízí a doporučuje zákazníkům cestovní připojištění pro individuální cesty, které s Vámi rádi sjednáme na našich prodejnách v Praze, Brně a Liberci. - AT má uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ úpadku podle zákona č. 159/1999 Sb. ve znění následných změn - smluvním partnerem pro pojištění zákazníků AT je ERV pojišťovna, a.s. další informace: - upozorňujeme na přísné předpisy leteckých dopravců pro kabinová zavazadla a jejich obsah - zákaz dovozu potravin a drog z/do zemí Ameriky - zákazníci by měli plánovanou cestu, zejména do exo- tických zemí střední a jižní Ameriky, včetně případného doporučení očkování konzultovat s osobním lékařem. VŠEOBECNÉ INFORMACE VŠEOBECNÉ INFORMACE 13

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

naše dopravní prostředky Co Vás čeká na zájezdech America Tours do Severní Ameriky luxusní autokary americké výroby pro 40 až 56 osob malokapacitní autokary pro 20 až 32 osob terénní automobily pro 7-8 cestujících - dvě doulůžka - pohodové ubytování, úplné soukromí - dvě dvoulůžka, sleva pro třetí a čtvrtou osobu - méně soukromí, ale nižší cena zájezdu ubytování standardně 2 osoby na pokoji naši hlavní letečtí dopravci vany pro 10-15 cestujících vany pro 10-15 cestujících minivany pro 7-8 cestujících Air France Delta Air Lines Air Canada British Airways Condor Airways LOT Polish Airlines KLM Royal Dutch Airlines Air North Brussels Airlines Lufthansa American Airlines zavazadla zavazadla zavazadla zavazadla ekonomicky až 4 osoby na pokoji VŠEOBECNÉ INFORMACE VŠEOBECNÉ INFORMACE 14

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

- dvě doulůžka - pohodové ubytování, úplné soukromí - dvoulůžka nebo singlové postele - sleva pro třetí a čtvrtou osobu standardně 2 osoby na pokoji Co Vás čeká na zájezdech America Tours do Jižní Ameriky ubytování naše dopravní prostředky luxusní autokary pro 40 až 56 osob minibusy pro maximálně 21 osob malokapacitní autokary pro 20 až 26 osob vany pro maximálně 12 cestujících naši hlavní letečtí dopravci LAN American Airlines GOL Airlines British Airways KLM Royal Dutch Airlines Aerolineas Argentinas COPA Airlines Air France SKY Airline ekonomicky 3-4 osoby na pokoji VŠEOBECNÉ INFORMACE VŠEOBECNÉ INFORMACE 15

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

INFORMACE O USA INFORMACE O USA Hlavní město: Washington D.C. Obyvatelstvo: cca 320 061 700 Rozloha: 9,5 mil km2 Jazyk: angličtina Časové pásmo: GMT -5 – GMT -9 Měna: USD Spojené státy americké leží ve střední a jižní části Severní Ameriky, na Aljašce a na Hawaj- ských ostrovech. Přidruženými státy jsou Por- toriko a Severní Mariana, k zámořským územím patří Americká Samoa, Guam, Panenské ostro- vy a další. Pevninské území USA je na východě převážně nízké s členitým pobřežím, směrem k západu se zvedá. Pobřeží Tichého oceánu je naopak hornaté. Shrnout podnebí země do jedné věty je ne- možné. Snad jen uvedeme-li, že se zde lze se- tkat s takřka jakýmkoliv podnebím – na severu Aljašky s arktickým, na Havajských ostrovech s vlhkým tropickým, na většině území však s mírným, které je na jihu velmi teplé, zatím co na severu a v horách chladné. Časté jsou náh- lé průniky studeného vzduchu od severu k jihu a naopak. Stejně bohatá na typy je i vegetace – na severu s převládajícími jehličnatými a smíše- nými lesy, dále k jihu pak prérie a bezlesé stepi. Není přesně jasné, kdo tento kontinent ob- jevil. První zmínky o objevení Newfoundlandu Vikingem Leifem Erikssonem se datují mezi roky 1000 až 1015. Žádné stopy se o tom ov- šem nedochovaly. O to víc jich zanechali Špa- nělé. 11 října 1492 tento kontinent objevil pro Evropu Kryštof Kolumbus. Od roku 1607 se do kolonizace výrazně zapojili také Britové. V roce 1626 prodali indiáni na Manhattanu svůj ostrov jedné holandsko – západoindické koloniální společnosti za směšnou částku 60 guldenů – resp. 24 dolarů. Na místě byl založen Nový Am- sterdam. Angličané ho pak doslova přes noc mění na Nový York – New York. 4.7.1776 je na kongresu ve Filadelfii oficiálně přijata Deklarace nezávislosti. V roce 1789 v New Yorku skládá svou přísahu první americký prezident George Washington. Do země je striktně zakázán dovoz většiny druhů zejména čerstvých potravin a zeměděl- ských výrobků (včetně svačiny z letadla). Dovoz předepsaných léků pro osobní spotřebu je s vý- jimkami dovolen. Je zakázán dovoz narkotik. Všeobecně je zakázáno konzumovat alko- hol na veřejnosti. Při nošení alkoholu je nutné dbát na to, aby byl v neprůhledném obalu. Do rozporu se zákonem se dostane i ten, kdo se objeví na veřejnosti v podnapilém stavu. Naku- povat a konzumovat alkohol na veřejnosti smějí v USA pouze osoby starší 21 let. Stejná věková hranice platí i pro hraní v kasinech. V síti USA je obvyklý střídavý proud o na- pětí 110V. Zástrčky musí mít dva ploché kolí- ky. Pokud si tedy s sebou do Ameriky budete brát nějaké elektrické spotřebiče, je nutné, aby umožňovaly změnu napájecího napětí. Jinak potřebujete transformátor a v každém případě také adaptér pro připojení k U.S. zásuvce. Spropitné se sice na účtech v amerických restauracích a barech většinou neuvádí, přesto je s ním ovšem třeba počítat a bere se spíše jako nezbytný poplatek za obsluhu. Váš číšník nebo servírka by jej měli dostat ve výši nejméně 10 – 15% z účtované částky za konzumaci. Se spropitným počítají také nosiči, portýři i obsluha výtahu. New York – nejlidnatější město Spojených států. V současnosti je jedním ze světových center obchodu a finančnictví. Nachází se zde sídlo Organizace spojených národů. Turisticka patří mezi významné zdroje příjmů, protože město navštíví cca 40 milionů turistů ročně. Nej- Užitečné míry, váhy, jednotky a jejich převody Převod kilometry / míle a naopak míle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0,6 1,2 1,9 2,5 3,1 3,7 4,3 5,0 5,6 kilometry 1,6 3,2 4,8 6,4 8,0 9,7 11,3 12,9 14,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Duté míry tekutin 1 fluid ounce (dutá unce) = 29,57 mililitrů 10 mililitrů = 0,34 fluid ounces (dutých uncí) 1 pint (pinta) = 0,47 litru 1 litr = 2,11 pints (pint) 1 quart (kvart) = 0,95 litru 1 litr = 1,06 quarts (kvartu) 1 gallon (galon) = 3,79 litru 1 litr = 0,26 gallons (galonů) Délkové míry 1 inch (palec) = 2,54 centimetru 1 centimetr = 0,39 inches (palce) 1 foot (stopa) = 30,48 centimetru 1 metr = 3,28 feet (stopy) 1 yard = 0,91 metru 1 metr = 1,09 yards (yardu) 1 mile (míle) = 1,61 kilometru 1 kilometr = 0,62 miles (mil) Tlak pneumatik Tlak v pneumatikách je vyjádřen v kilo- pascalech (kPa). Násobením „pound- -force per square inch“ – psi (tíhové libry na čtvereční palec) číslem 6,89 získáme hodnotu v kilopascalech. 24 psi = 165 kPa 28 psi = 193 kPa 26 psi = 179 kPa 30 psi = 207 kPa Převod galony / litry a naopak galony / litry litry / galony 1 . . . .3,79 2 . . . .7,57 3 . . .11,36 4 . . .15,14 5 . . .18,93 6 . . .22,71 7 . . .26,50 8 . . .30,28 9 . . .34,07 10 . . .37,85 15 . . .56,78 20 . . .75,71 25 . . .94,64 30 . .113,56 1 . . . .0,26 2 . . . .0,53 3 . . . .0,79 4 . . . .1,06 5 . . . .1,32 6 . . . .1,59 7 . . . .1,85 8 . . . .2,11 9 . . . .2,38 10 . . . .2,64 15 . . . .3,96 20 . . . .5,28 25 . . . .6,60 30 . . . .7,93 Teplota -40 -20 0 20 37 60 80 100 -40 0 32 80 98,6 160 212 st. Celsia °C °F st. Fahrenheita VODA MRZNE TEPLOTA LIDSKÉHO TĚLA VODA VŘE °C °F populárnější místa jsou – Empire State Bilding, Ellis Island, divadla na Broadwayi, Central Park, Rockefeller Center, Times Square. Nejpopu- lárnější atrakcí je socha Svobody, jedna z ikon Spojených států. Washington – hlavní město Spojených států. Na jeho území nenajdete mrakodrapy, protože je zakázáno, aby byla nějaká budova na území města vyšší než budova Kapitolu. Převládají tu budovy veřejných institucí a bu- dovy administrativní. Los Angeles – druhé největší město v USA. Je to jedno z nejvýznamnějších světových cen- ter kultury, vědy, technologií a vzdělání. Nachází se zde jeden z nejvýznamnějších přístavů v Se- verní Americe. San Francisco – vyhledávaný cíl turistů díky velkému množství zajímavostí a památek. Pro- slulý Golden Gate Bridge, slavný Fischerman’s Wharf, nezapomenutelný Cable Car a mnoho dalších stojí jistě za návštěvu. U. S. A. U. S. A. 16

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

INFORMACE O KANADĚ INFORMACE O KANADĚ Hlavní město: Ottawa Obyvatelstvo: 35 540 419 Rozloha: 9,8 mil km2 Jazyk: angličtina, francouzština Časové pásmo: GMT -3 – GMT -8 Měna: kanadský dolar Kanada leží v severní části Severní Ameriky. Atlantské pobřeží je velmi členité s fjordy a řadou ostrovů, podobně i tichomořské. Na západě úze- mí sahají do výšek Kordillery, ve středu planiny, na východě převažují nížiny. Je tu hustá říční síť s řadou jezer. Podnebí severu je chladné arktické, ve středu kontinentální, u pobřeží přímořské vlhké. Změna nadmořských výšek a podnebí odpovídá i vege- tace, která je rovněž různorodá – od tundry a le- sotundry na severu až k lesům a prériím. V zemi se nachází řada národních parků nabízejících jinde neviděné překrásné přírodní scenérie. Generace Inuitů a dalších původních obyva- tel Kanady nezanechaly před příchodem Evro- panů žádnou písemnou kulturu a zbývá po nich jen archeologická směsice kostí, kamenů a nej- různějších artefaktů. Až příchod francouzských a později britských kolonizátorů jim přinesl – výměnou za bobří kožešiny – měděné konvice a pušky, deky a brandy, křesťanství, spalničky a neštovice. Poté co Amerika vyhlásila nezávis- lost, odešlo na sever do Kanady asi 40 000 loajál- ních občanů Nové Anglie, Němců z Pennsylvanie a také řada indiánů a černých afrických otroků. Ve válce roku 1812 musela Kanada čelit náporu nepřátelství Spojených států. Američané byli pře- svědčeni, že Britové podporují indiánské nájezdy na americké osady podél kanadské hranice. Brit- ský Severoamerický zákon z roku 1867 vytvořil Kanadské dominium a Kanada tak měla svého prvního ministerského předsedu. Napětí elektrického proudu je 110 až 120V, 60 cyklů, střídavý. Zástrčky jsou standardního amerického typu, takže evropští turisté, kteří s sebou mají elektrické spotřebiče, by si měli před odjezdem do Kanady zakoupit adaptér. Oficiální jazyky jsou francouzština a ang- ličtina. Kanadská angličtina se velice podobá americké. V Quebecku, kanadské frankofonní provincii, se místním lidem zavděčíte, když se pokoušíte mluvit francouzsky, i když umíte pouze „Bonjour“ nebo „Merci“. Kanadská francouzšti- na se liší od francouzské podobně jako americká angličtina od britské. Spropitné se na účtech v restauracích neuvá- dí, přesto se jako projev spokojenosti očekává. Číšník v restauraci předpokládá, že obdrží cca 10 až 15% z ceny konzumace. Nosič na letišti a v hotelu požaduje 1 dolar za zavazadlo. Prů- vodce očekává cca 10%. V Kanadě se většinou užívá metrický systém. Vzdálenosti a rychlost se počítají v kilometrech. Teplota se uvádí ve stupních Cel- sia. Při udávání váhy potravin a velikost ob- lečení se používá buď metrický nebo ame- ricko-britský systém. Hmotnost na obalech po- travin je uváděna většinou v uncích – ounces nebo librách – pounds, ale také v gramech. Ottawa – hlavní měs- to Kanady má výhod- nou polohu na hranicích mezi Ontariem a Que- becem. Je to příjemné město, nabízející pěkné prostředí s parky a vodní- mi cestami, prvotřídní muzea a osobité památky. Quebec – historický střed města má něco z atmosféry fran- couzských přístavních měst u Atlan- tiku. Hlavní dominanta města Chateau Frontenac leží na vrcholu skály. Vancouver – přístavní město v jihozápadní části kanadské provincie Britská Kolumbie. Mírné klima a blízkost hor, řek, jezer a oceánu dělá z města populární cíl turistů a sportovců. Ve městě se nachází velký počet muzeíí a galerií. Mezi významné stavby města patří katedrála Christ Church Cathedral. 17 KANADA KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Mnoho krásných zážitků na cestách s námi Vám přeje kolektiv America Tours

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

ZÁPAD U.S.A., klasický okruh To nejlepší z přírody a měst Kalifornie, Arizony, Nevady a jižního Utahu V naší nabídce dvacátou šestou sezónu 20 termínů připraveno pro rok 2018 VÝCHOD U.S.A., klasický okruh Největší turistické atrakce východu USA V naší nabídce dvacátou šestou sezónu 18 termínů připraveno pro rok 2018 PERLY VÝCHODU U.S.A. A KANADY To nejlepší z přírody a velkoměst východu USA a Kanady V naší nabídce dvacátou první sezónu 6 termínů připraveno pro rok 2018 KŘÍŽEM KRÁŽEM SPOJENÝMI STÁTY Tři tématické okruhy Spojenými státy v jedné dovolené V naší nabídce osmou sezónu 8 termínů připraveno pro rok 2018 NÁRODNÍ PARKY ZÁPADU U.S.A. To nejlepší z přírody západu USA V naší nabídce dvacátou čtvrtou sezónu 9 termínů připraveno pro rok 2018 PERLY ZÁPADNÍ KANADY To nejlepší z přírody Britské Kolumbie a Alberty V naší nabídce patnáctou sezónu 10 termínů připraveno pro rok 2018 ŠŤASTNOU CESTU VÁM PŘEJE ŠŤASTNOU CESTU VÁM PŘEJE GALERIE BESTSELLERŮ GALERIE BESTSELLERŮ

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

termín kód celková cena 29.12. - 02.01. AT 172015 72.990 09.03. - 13.03. AT 182001 39.990 13.04. - 17.04. AT 182002 37.990 05.05. - 09.05. AT 182003 38.990 04.06. - 08.06. AT 182004 39.990 27.06. - 01.07. AT 182005 39.990 27.07. - 31.07. AT 182006 46.990 26.08. - 30.08. AT 182007 43.990 18.09. - 22.09. AT 182008 39.990 10.10. - 14.10. AT 182009 38.990 27.10. - 31.10. AT 182010 39.990 01.12. - 05.12. AT 182011 41.990 29.12. - 02.01. AT 182012 73.990 minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - letištní poplatky - transfery letiště-hotel-letiště - 3× nocleh v hotelu 3* na Manhattanu - program dle itineráře - služby průvodce America Tours první dva dny - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky k fakult. akcím slevy a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 9.800 - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 1.200 fakultativní akce: - celodenní prohlídka New Yorku v ceně zájezdu - plavba lodí v New Yorku v ceně zájezdu - návštěva Rockefellerova Centra s vyhlídkou na Manhattan v ceně zájezdu - vstupné na vyhlídku One World Observatory v ceně zájezdu - let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody 12-15 minut 4.990 - individuální prodloužení pobytu v USA /odlet ze stejné destinace/ 4.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. NEW YORK!!! NEW YORK!!! Poznejte s námi jednu z nejživějších a nejatraktivnějších metropolí světa! Pod vedením zkušeného prů- vodce America Tours se během celodenní prohlídky Manhattanu seznámíte s historií i současným živo- tem New Yorku. Náš bohatý program Vám zajistí spoustu jedinečných zážitků z Vaší krátké návštěvy USA. 01. den NEW YORK CITY Odlet z Prahy do New Yorku. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours následuje transfer na Manhattan a ubytová- ní. Dle časových možností do večera stihneme vycházku po 5. Avenue a Broadway v okolí hotelu. 02. den MANHATTAN- celodenní prohlídka Celodenní prohlídka Manhattanu!! Nejprve Vás America Tours pozve na plavbu lodí kolem Manhattanu po řekách Hudson a East River, během které se seznámíte s místo- pisem New Yorku, a naskytne se Vám bezpočet jedineč- ných scenérií města a sochy Svobody. Nevynecháme také „nejvyšší“ atrakci New Yorku – vyhlídku ze 104. patra věže One World Observatory!! /v ceně/. Vy z Vás, kteří máte objednaný fakultativní let helikoptérou nad Manhattanem, shlédnete New York z ptačí perspektivy během osobního volna na Lower Manhattanu… Vaše prohlídka bude poté pokračovat návštěvou finančního distriktu se slavnou Wall Street a budovou Newyorské burzy, návštěvou Čínské čtvr- ti, přechodem Brooklynského mostu /dle počasí/ s bezpoč- tem působivých pohledů na panoráma manhattanských mrakodrapů… odpoledne se metrem přesunete do oblasti Central Parku a Upper Manhattanu. Prohlídku zakončíte návštěvou vyhlídky na Manhattan ze střechy mrakodrapu Rockefellerova Centra /v ceně/, a zhlédnete také rozzářené srdce Manhattanu – Times Square… /jízdné hromadnou dopravou není v ceně/. 03. den NEW YORK CITY Celodenní volno na Manhattanu k samostatnému pozná- vání metropole – muzeí, galerií nebo turistických atrakcí je zde nepřeberně… Fakultativně Vám večer nabídneme před- stavení avantgardní show The Blue Man Group, případně některého z broadwayských divadel. 04. den NEW YORK CITY, odlet domů Volno na Manhattanu!! Dle Vašeho letového plánu odpole- dne transfer na letiště/objednaný shuttle s místním řidičem/ a odlet do Prahy, případně individuální prodloužení pobytu na Manhattanu. 05. den Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den atrakce v ceně: plavba lodí kolem Manhattanu vyhlídka Rockefellerova centra na Manhattanu vstupné na One World Observatory celodenní prohlídka New Yorku v nabídce 19. sezónu 5 dnů s možností prodloužení U. S. A. U. S. A. 20

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

termín kód celková cena 05.03. - 10.03. AT 182201 38.990 02.04. - 07.04. AT 182202 39.990 30.04. - 05.05. AT 182203 39.990 28.05. - 02.06. AT 182204 39.990 25.06. - 30.06. AT 182205 41.990 30.07. - 04.08. AT 182206 46.990 27.08. - 01.09. AT 182207 41.990 24.09. - 29.09. AT 182208 39.990 22.10. - 27.10. AT 182209 39.990 19.11. - 24.11. AT 182210 38.990 03.12. - 08.12. AT 182211 40.990 29.12. - 03.01. AT 182212 59.990 Přílet/odlet může být do/z Las Vegas nebo Los Angeles. Ubytování v Las Vegas může být v některých termínech v jiném hotelu stejné nebo vyšší kategorie kategorie. Minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - letištní poplatky - transfery letiště-hotel-letiště - 4× ubytování ve 3* hotelu - program dle itineráře - služby delegáta America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky k fakult. akcím - odbavení zavazadla pro vnitřní let /cca 25 USD/ slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 1.400 - příplatek za jednolůžkový pokoj 4.900 fakultativní akce: - noční let helikoptérou nad Las Vegas 2.700 - letecký výlet do Grand Canyonu z Las Vegas 9.990 - vodní show Le Réve v hotelu Wynn /Las Vegas/ od 3.600 - individuální prodloužení pobytu v USA /odlet ze stejné destinace/ 4.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. v nabídce druhou sezónu 6 dnů LAS VEGAS!!! LAS VEGAS!!! Poznejte Las Vegas – světové hlavní město zábavy!! Pokud Vás láká hra v kasinech, nenajdete na svě- tě lepší místo. Pokud Vás zajímá architektura – jste na správném místě. Máte zájem o přírodní krásy hornatých pouští – budete nadšeni. Rádi navštěvujete kulturní představení a skvělé show? Každý ve- čer si budete moci vybrat ze široké nabídky. A co shopping? Las Vegas je centrem skvělých nákupů!! 01. den LAS VEGAS Odlet z Prahy do Las Vegas. Po uvítání na letišti delegátem America Tours transfer do jednoho z největších a nejvý- raznějších hotelů na slavném Las Vegas Boulevard – The Stratosphere, ubytování. Bez ohledu na noční hodinu Vás čeká okružní prohlídka nočního Las Vegas, města které ni- kdy nespí, v noci září a fascinuje!! 02. den LAS VEGAS Dopoledne Vás čeká další orientační okruh po slavném „Stripu“ a prohlídka downtownu, odpoledne již bude plně ve Vaší režii – relaxace, pobyt u hotelového bazénu, ohromné kasino … doporučujeme Vám navštívit některý z nedalekých outletových shoppingů – nákupy jsou zde neobyčejně výhodné!! Večer Vám nabídneme fakultativně návštěvu jedné z nejlepších vodních show světa – Le Réve v hotelu Wynn /bezvýhradně doporučujeme!!/ 03. den LAS VEGAS Volný den k samostatnému odhalování atrakcí města!! Fa- kultativně Vám nabízíme letecký výlet do národního parku Grand Canyon /letadlo + bus, včetně oběda, cca 7,5 ho- din, doprovod v angličtině/. Večer Vám fakultativně nabíd- neme let helikoptérou nad zářícím Las Vegas – ohromující zážitek!! 04. den LAS VEGAS Celodenní volno – využijte jej k relaxaci u hotelového ba- zénu, toulkám po „Stripu“ nebo k báječnému shoppingu… 05. den LAS VEGAS, odlet domů Ráno transfer na letiště a odlet do Prahy. 06. den Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den U. S. A. U. S. A. 21

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

termín kód celková cena 29.12. - 06.01. AT 171515 89.990 09.03. - 17.03. AT 181501 56.990 13.04. - 21.04. AT 181502 54.990 05.05. - 13.05. AT 181503 55.990 04.06. - 12.06. AT 181504 56.990 27.06. - 05.07. AT 181505 57.990 27.07. - 04.08. AT 181506 64.990 26.08. - 03.09. AT 181507 57.990 18.09. - 26.09. AT 181508 56.990 10.10. - 18.10. AT 181509 55.990 27.10. - 04.11. AT 181510 54.990 01.12. - 09.12. AT 181511 56.990 29.12. - 06.01. AT 181512 86.990 minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - místní přelety dle itineráře - letištní poplatky - transfery letiště-hotel-letiště - 7× ubytování ve 3* hotelech - program dle itineráře - průvodce první dva dny zájezdu - služby delegáta America Tours v Miami - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky k fakult. akcím - odbavení zavazadla pro vnitřní lety /cca 25 USD/ levy a příplatky: - sleva pro třetí a čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 1.600 - příplatek za jednolůžkový pokoj 17.800 fakultativní akce: - celodenní prohlídka New Yorku v ceně zájezdu - plavba lodí v New Yorku v ceně zájezdu - návštěva Rockefellerova Centra s vyhlídkou na Manhattan v ceně zájezdu - vstupné na vyhlídku One World Observatory v ceně zájezdu - prohlídka Miami Beach v ceně zájezdu - let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody 12-15 minut 4.990 - celodenní výlet na ostrov Key West 2.500 - prodloužení pobytem na Miami Beach /ubytování hotel 3* + letenka/ na vyžádání K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. v nabídce čtrnáctou sezónu 9 dnů NEW YORK A MIAMI BEACH NEW YORK A MIAMI BEACH Kombinace poznání světoznámé metropole a oddechu na proslulých floridských plážích. Pobyt na Floridě si můžete libovolně prodloužit!! 01. den NEW YORK CITY Odlet z Prahy do New Yorku. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours následuje transfer na Manhattan a ubytová- ní. Dle časových možností do večera stihneme vycházku po 5. Avenue a Broadway v okolí hotelu. 02. den MANHATTAN- celodenní prohlídka Celodenní prohlídka Manhattanu!! Nejprve Vás America Tours pozve na plavbu lodí kolem Manhattanu po řekách Hudson a East River, během které se seznámíte s místo- pisem New Yorku, a naskytne se Vám bezpočet jedineč- ných scenérií města a sochy Svobody. Nevynecháme také „nejvyšší“ atrakci New Yorku – vyhlídku ze 104. patra věže One World Observatory!! /v ceně/. Vy z Vás, kteří máte objednaný fakultativní let helikoptérou nad Manhattanem, shlédnete New York z ptačí perspektivy během osobního volna na Lower Manhattanu… Vaše prohlídka bude poté pokračovat návštěvou finančního distriktu se slavnou Wall Street a budovou Newyorské burzy, návštěvou Čínské čtvr- ti, přechodem Brooklynského mostu /dle počasí/ s bezpoč- tem působivých pohledů na panoráma manhattanských mrakodrapů… odpoledne se metrem přesunete do oblasti Central Parku a Upper Manhattanu. Prohlídku zakončíte návštěvou vyhlídky na Manhattan ze střechy mrakodrapu Rockefellerova Centra /v ceně/, a zhlédnete také rozzářené srdce Manhattanu – Times Square /jízdné hromadnou do- pravou není v ceně/. 03. den NEW YORK CITY Celodenní volno na Manhattanu k samostatnému pozná- vání metropole – muzeí, galerií nebo turistických atrakcí je zde nepřeberně… Fakultativně Vám večer nabídneme před- stavení avantgardní show The Blue Man Group, případně některého z broadwayských divadel. 04. den NEW YORK CITY – MIAMI Volno na Manhattanu!! Dle Vašeho letového plánu odpole- dne transfer na letiště/objednaný shuttle s místním řidičem/ a odlet do Miami. Po uvítání na letišti delegátem America Tours transfer do hotelu na Miami Beach, ubytování. 05. den MIAMI BEACH Dopoledne Vás čeká orientační okruh po Miami a Miami Beach. Odpoledne již bude plně ve Vaší režii – relaxace, pobyt na pláži nebo u bazénu … 06. den MIAMI BEACH Volný den k relaxaci. Fakultativně Vám nabízíme celodenní výlet na ostrov Key West – nejjižnější bod kontinentálních USA v Karibském moři. 07. den MIAMI BEACH Celodenní volno k relaxaci na pláži či u bazénu. 08. den Odlet domů Dopoledne volno, poté transfer /objednaný shuttle s anglic- ky hovořícím řidičem/ na letiště a odlet do Prahy. Fakultativ- ně individuální prodloužení pobytu na Miami Beach. 09. den Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den atrakce v ceně: plavba lodí kolem Manhattanu vyhlídka Rockefellerova centra na Manhattanu celodenní prohlídka New Yorku vstupné na One World Observatory prohlídka Miami Beach U. S. A. U. S. A. 22

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

v nabídce 23. sezónu 9 dnů s možností prodloužení Miami Beach • relaxace na pláži • Key West • Everglades • Mexický záliv • St. Petersburg • Orlando • Sea World • kosmické středisko Cape Canaveral • Merrit Island • Playalinda Beach • Cocoa Beach • Miami Beach termín kód celková cena 20.03. - 28.03. AT 182901 49.990 20.04. - 28.04. AT 182902 48.990 12.06. - 20.06. AT 182903 49.990 19.07. - 27.07. AT 182904 56.990 10.09. - 18.09. AT 182905 47.990 23.11. - 01.12. AT 182906 49.990 Směrování zájezdu a pořadí navštívených lokalit se může lišit. Individuální prodloužení zájezdu neobsahuje transfer na letiště /zajistíme na vyžádání za poplatek/. Minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - letištní poplatky - 7× ubytování ve 3* hotelech a motelech - nejméně 4× snídani - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu /mimo uvedených snídaní/ - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky k fakult. akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 1.900 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 1.200 - sleva pro dítě do 12 let v doprovodu rodičů 10.200 - příplatek za jednolůžkový pokoj 12.300 fakultativní akce: - celodenní výlet na ostrov Key West v ceně zájezdu - vstup do kosmického střediska v Cape Canaveral v ceně - výlet na airboatu močály střední Floridy v ceně zájezdu - plavba lodí „Alejí Milionářů“ ve Ft.Lauderdale /s večeří/ 1.600 - prodloužení pobytem na Miami Beach /ubytování ho- tel 3*, transfer není v ceně/ individuální kalkulace - individuální prodloužení pobytu v USA /odlet ze stejné destinace/ 4.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. VELKÝ OKRUH FLORIDOU VELKÝ OKRUH FLORIDOU 01. den MIAMI 35 mil / 55 km Odlet z Prahy do Miami. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours Váš čeká transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting s průvodcem, během kterého budete informováni o detailech Vašeho zájezdu. 02. den EVERGLADES 280 mil / 450 km Časně odjezd na západ k pobřeží Mexického zálivu. Cestou průjezd oblastí Everglades a Big Cypress Preserve, pozoro- vání aligátorů a vodních ptáků ve volné přírodě. V podvečer ubytování v hotelu v oblasti Tampa / St. Petersburg. 03. den ORLANDO 140 mil / 220 km Odjezd do Orlanda. Nejprve však absolvujete místní atrak- ci – výlet na airboatu v močálech střední Floridy spojený s pozorováním aligátorů a vodních ptáků /v ceně zájezdu/. Následně budete mít možnost výběru – můžete navštívit skvělý zábavní park Sea World /vstup není v ceně/ nebo shopping ve velkém značkovém outletu. Po průjezdu slav- ným International Drive ve večerních hodinách ubytování. 04. den CAPE CANAVERAL 120 mil / 190 km Dnes Vás čeká návštěva Kennedyho kosmického centra na mysu Canaveral, kde absolvujete túru po kosmodromu busem, zhlédnete film o dobývání kosmu v kině IMAX, a na vlastní oči si prohlédnete vystavený raketoplán Atlantis /vstupné v ceně/. Odpoledne společně navštívíte přírodní rezervaci Merrit Island a vykoupete se na jediné ryze pří- rodní pláži Floridy – Playalinda Beach /pozor – v době před startem rakety je oblast rezervace a pláží uzavřena, v tomto případě bude program přesunut do oblasti Cocoa Beach/. Ubytování ve večerních hodinách. 05. den MIAMI BEACH 220 mil / 350 km Odjezd do Miami Beach. Odpoledne orientační prohlídka Miami Beach a Miami. Po ubytování volno k relaxaci na pláži nebo u hotelového bazénu. 06. den MIAMI BEACH 60 mil / 100 km Volný den – doporučujeme Vám relaxaci na pláži nebo u hotelového bazénu. Fakultativně Vám nabídneme plavbu lodí „Alejí Milionářů“ /seafood večeře a varietní program v ceně/. 07. den FLORIDA KEYS 350 mil / 560 km Časně odjezd silnicí spojující desítky ostrůvků na ostrov Key West – nejjižnější bod kontinentálních USA. Navštívíte pitoreskní downtown Key West se slavnou Duval Street, zhlédnete nejjižnější pevninský bod USA, navštívíte dům Ernsta Hemingwaye a vykoupete se na jedné ze zdejších pláží… Návrat na pevninu a ubytování v pozdních hodi- nách. 08. den Odlet domů 35 mil / 55 km Dopoledne Vás čeká poslední shopping před odletem… Dle Vašeho cestovního plánu transfer na letiště a odlet do Prahy nebo fakultativně individuální prodloužení pobytu na Floridě – transfer do zvoleného hotelu v oblasti Miami Beach nebo Ft. Lauderdale. 09. den Přílet do Prahy váš zájezd ukončí. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den Náš poznávací okruh Vám přiblíží nejzajímavější části Floridy. Pod vedením zkušeného průvodce poznáte nejenom metropole, ale i přírodní krásy, a nevynecháte ani světoznámé kosmické centrum. Tento zájezd Vám doporučujeme prodloužit o individuální pobyt na floridských plážích!! atrakce v ceně: výlet na ostrov Key West vstupné do kosmického střediska Cape Canaveral výlet na airboatu do močálů střední Floridy Miami Miami Beach Beach Cape Cape Canaveral Canaveral Orlando Orlando Key West Key West Everglades Everglades Naples Naples Treasure Treasure Island Island Tampa Tampa Během zájezdu urazíte cca 1.220 mil (1.950 km) U. S. A. U. S. A. 23

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

9 dnů New York • Philadelphia • Washington DC • Pittsburgh • Erie • Buffalo • Niagarské vodopády • Finger Lakes • New York v nabídce dvacátou šestou sezónu VÝCHOD U.S.A. VÝCHOD U.S.A.– – klasický okruh klasický okruh 9 dnů termín kód celková cena 28.03. - 05.04. AT 180201 49.990 13.04. - 21.04. AT 180202 46.990 28.04. - 06.05. AT 180203 51.990 05.05. - 13.05. AT 180204 52.990 28.05. - 05.06. AT 180205 53.990 04.06. - 12.06. AT 180206 54.990 20.06. - 28.06. AT 180207 54.990 27.06. - 05.07. AT 180208 55.990 04.07. - 12.07. AT 180209 57.990 27.07. - 04.08. AT 180210 59.990 03.08. - 11.08. AT 180211 59.990 26.08. - 03.09. AT 180212 55.990 02.09. - 10.09. AT 180213 54.990 18.09. - 26.09. AT 180214 53.990 25.09. - 03.10. AT 180215 52.990 10.10. - 18.10. AT 180216 50.990 17.10. - 25.10. AT 180217 49.990 01.12. - 09.12. AT 180218 46.990 Z provozních důvodů může být trasa zájezdu operována opačným směrem. Prohlídka New Yorku může být zařa- zena na začátek nebo konec programu. Minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - letištní poplatky - 7× ubytování ve 3* hotelech a motelech - 5× snídani a 1× večeři - dopravu klimatizovaným autokarem či minibusem - program dle itineráře - vstupné a atrakce zahrnuté v itineráři - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu /mimo uvedené/ - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky k fakult. akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 2.800 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka)1.800 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 11.900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 11.800 fakultativní akce: - let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody 12-15 minut 4.990 - let helikoptérou nad Niagarskými vodopády 2.990 - plavba lodí kolem Manhattanu v ceně zájezdu - plavba lodí pod Niagarské vodopády v ceně 15.5-30.9. - vstupné na vyhlídku Rockefeller Center v ceně zájezdu - vstupné na vyhlídku One World Observatory v ceně zájezdu - vstupné na vyhlídku One Liberty v Philadelphii v ceně zájezdu - večeře s vyhlídkou na Niagaru v ceně zájezdu - individuální prodloužení pobytu v USA /odlet ze stejné destinace/ 4.000 - prodloužení pobytem na Miami Beach /ubytování hotel 3* + letenka, transfery nejsou v ceně/ individuální kalkulace K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. 01. den PRAHA – NEW YORK CITY, MANHATTAN 20 mil / 30 km Odlet z Prahy do New Yorku. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours následuje transfer na Manhattan a ubytová- ní. Dle časových možností do večera stihneme vycházku po 5. Avenue a Broadway, návštěvu vyhlídky ze střechy mrakodrapu Rockefellerova centra /v ceně/. 02. den NEW YORK CITY, MANHATTAN 40 mil / 60 km Celodenní prohlídka Manhattanu!! Nejprve Vás America Tours pozve na plavbu lodí kolem Manhattanu po řekách Hudson a East River, během které se seznámíte s místo- pisem New Yorku, a naskytne se Vám bezpočet jedineč- ných scenérií města a sochy Svobody. Nevynecháme také „nejvyšší“ atrakci New Yorku – vyhlídku ze 104. patra věže One World Observatory!! /v ceně/. Vy z Vás, kteří máte objednaný fakultativní let helikoptérou nad Manhattanem shlédnete New York z ptačí perspektivy během osobního volna na Lower Manhattanu… Vaše prohlídka bude poté pokračovat /dle počasí/ návštěvou finančního distriktu se slavnou Wall Street a budovou Newyorské burzy, návště- vou Čínské čtvrti, přechodem Brooklynského mostu s bez- počtem působivých pohledů na panoráma manhattanských mrakodrapů… odpoledne se metrem přesunete do oblasti Central Parku a Upper Manhattanu. Prohlídku zakončíte návštěvou vyhlídky na Manhattan ze střechy mrakodrapu Rockefellerova Centra /v ceně/, a zhlédnete také rozzářené srdce Manhattanu – Times Square. 03. den MANHATTAN – PHILADELPHIA 140 mil / 230 km Dopoledne volno na Manhattanu k samostatnému „pro- zkoumávání“ jeho atrakcí!! Odjezd do historické Philadel- phie, kde absolvujete orientační prohlídku centra, včetně návštěvy vyhlídky One Liberty Building s jedinečným pa- noramatickým výhledem na město z výšky bezmála 300 metrů. Ubytování v podvečerních hodinách. 04. den PHILADELPHIA, WASHINGTON D. C. 150 mil / 240 km Po snídani odjezd do Washingtonu D. C., hlavního města USA. Celodenní prohlídka atrakcí, kterých má tato metro- pole nespočet. Uvidíte výběr těch největších – prohlédne- me si Capitol, zhlédneme White House, Lincolnův a Jeffer- sonův památník, slavný hřbitov na Arlingtonském kopci, řeku Potomac a mnohem více… Odpoledne budete mít volno v centru k samostatné prohlídce muzeí a galerií až do večerních hodin, poté ubytování, nocleh. 01. den 02. den 03. den 04. den Jeden z nejoblíbenějších zájezdů v historii AMERICA TOURS. Zájezd obsahující vše, co nesmíte minout během Vaší návštěvy východního pobřeží USA. Zájezd, který Vás seznámí s největšími metropolemi a přírodou oblasti. Zájezd, který kombinuje poznávání se zábavou, nabitý atrakcemi a zajímavostmi. Přejeme Vám skvělé zážitky!! atrakce v ceně: plavba lodí kolem Manhattanu plavba lodí pod Niagarské vodopády vstupné na One World Observatory vyhlídka Rockefellerova centra na Manhattanu vstup do One Liberty Observatory ve Philadelphii večeře s vyhlídkou na Niagaru 5× snídaně v ceně zájezdu U. S. A. U. S. A. 24

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

05. den WASHINGTON D. C., PITTSBURGH 250 mil / 400 km Dopoledne ještě volno v centru Washingtonu /doporuču- jeme návštěvu jedinečného Air and Space Museum/, poté přejezd státem Pennsylvania na sever do města Pittsburgh. Individuální prohlídka centra města a místa, kde soutok řek Monongahela a Allegheny dává vzniknout řece Ohio. V podvečer příjezd do hotelu, ubytování. 06. den BUFFALO, NIAGARA FALLS 240 mil / 380 km Cílem dne jsou Niagarské vodopády. Cestou spatříte roz- lehlé jezero Erie, jehož jižní břehy jsou – pro nás překva- pivě – vinařskou oblastí. Dle počasí je možná zastávka na vykoupání. Po průjezdu městem Buffalo se již přiblížíme k Niagara Falls. Po příjezdu Vás pozveme k plavbě lodí pod Niagarské vodopády – přímo do centra slavného vodopá- du „Horseshoe“/v ceně/. Závěrem společného programu s průvodcem Vás pozveme na večeři s jedinečným výhle- dem na panoráma vodopádů z věže Skylon Tower /v ceně/. Po ubytování v podvečer můžete třeba vyrazit na vycházku podél řeky…/díky bezvízovému styku je naše ubytování zpravidla na kanadské straně vodopádů/ 07. den LAKE ONTARIO, FINGER LAKES 240 mil / 380 km Dopoledne individuální volno u Niagarských vodopádů!! Užijte si v klidu atmosféru slavného místa, vydejte se podél řeky od vodopádů k jezeru…fakultativně Vám zde nabíd- neme nezapomenutelný let helikoptérou nad Niagarskými vodopády. Odjezd farmářskou oblastí u jezera Ontario do rekreační oblasti Finger Lakes. Lyrická atmosféra krásné přírody protkané sítí jezer si Vás jistě získá!! V podvečer naše zájezdy obvykle navštíví některou ze zdejších vinic k ochutnávce vína. Večer ubytování v hotelu na cestě do New Yorku. 08. den NEW YORK, odlet domů 200 mil / 320 km Ráno vyrazíme na poslední etapu naší cesty. Absolvujeme „nezbytnou“ zastávku v ohromném outletovém shoppingu, a odtud se již rozjedeme na letiště. Po rozloučení s prů- vodcem následuje odlet do Prahy, případně odlet k pobytu v některé z nabízených plážových destinací /fakultativně/. 09. den Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den New York New York Binghampton Binghampton Niagara Falls Niagara Falls Erie Erie Pittsburgh Pittsburgh Philadelphia Philadelphia Washington D.C. Washington D.C. Během zájezdu urazíte cca 1.280 mil (2.500 km) Nezapomeňte si objednat jedinečný fakultativní let Nezapomeňte si objednat jedinečný fakultativní let nad nad sochou Svobody sochou Svobody a a Manhattanem!! Manhattanem!! 25 U. S. A. U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

v nabídce osmnáctou sezónu 16 dnů New York • Philadelphia • Washington DC • Charleston • Savannah • Atlanta • Lynchburg • Nashville • Memphis • St. Louis • Chicago • Detroit • Windsor • London • Niagarské vodopády • New York City termín kód celková cena 13.05. - 28.05. AT 183501 70.990 12.06. - 27.06. AT 183502 71.990 12.07. - 27.07. AT 183503 77.990 11.08. - 26.08. AT 183504 78.990 10.09. - 25.09. AT 183505 73.990 10.10. - 25.10. AT 183506 72.990 Zájezd může být směrován opačně. Prohlídka New Yorku může být zařazena na začátku nebo na konci zájezdu Minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - letištní poplatky - 14× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným autokarem či minibusem - program dle itineráře - 14× snídani - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu /mimo snídaní/ - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky k fakult. akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 4.100 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka)2.300 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 13.900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 21.900 fakultativní akce: - vstupné na vyhlídku One Liberty v Philadelphii v ceně zájezdu - vstupné do Gracelandu v Memphisu v ceně zájezdu - destilerie Jack Daniels v Lynchburgu v ceně zájezdu - vstupné do Willis Tower v Chicagu v ceně zájezdu - plavba lodí pod Niagarské vodopády v ceně 15.5.-30.9. - plavba lodí v New Yorku v ceně zájezdu - vstup na vyhlídku Rockefellerova Centra v ceně zájezdu - plavba tryskovým člunem do peřejí řeky Niagara 1.600 - let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody 12-15 minut 4.990 - let helikoptérou nad Niagarskými vodopády 2.990 - individuální prodloužení pobytu v USA /odlet ze stejné destinace/ 4.000 - prodloužení pobytem na Miami Beach /ubytování hotel 3* + letenka, transfery nejsou v ceně/ individuální kalkulace K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem. VELKÝ OKRUH VÝCHODEM VELKÝ OKRUH VÝCHODEM U.S.A. U.S.A. 01. den NEW YORK 120 mil / 190 km Odlet z Prahy do New Yorku. Po uvítání na letišti průvod- cem America Tours transfer do Philadelphie, ubytování ve večerních hodinách. 02. den PHILADELPHIA, WASHINGTON DC 160 mil / 260 km Prohlídka centra historické Philadelphie, včetně návštěvy vyhlídky One Liberty Building s jedinečným panoramatic- kým výhledem z výšky bezmála 300 metrů. Pokračování cesty do Washingtonu, zde do večerních hodin prohlídka zahrnující největší atrakce a pamětihodnosti – Capitol, Whi- te House, Lincolnův a Washingtonův památník, Arlington- ský hřbitov… Ubytování večer. 03. den WASHINGTON DC 180 mil / 290 km Volný den ve Washingtonu!! Využijte ho k návštěvám bez- počtu muzeí a galerií lemujících slavný „Mall“. Odpoledne odjezd na jih do Charlestonu, nocleh v motelu na trase. 04. den CHARLESTON, SAVANNAH 470 mil / 750 km Po příjezdu do Charlestonu prohlídka historického centra města. Pokračování do Savannah v Georgii, ubytování a návštěva podvečerního centra města s nábřežím plným stylových hospůdek a barů. 05. den ATLANTA 370 mil / 590 km Přejezd do Atlanty, hlavního města Georgie. Prohlídka mo- derního velkoměsta, dostatek času k indiv. prohlídce cent- ra. Pokračování cesty do Nashville, nocleh v oblasti města Chattanooga. 06. den LYNCHBURG, NASHVILLE 160 mil / 260 km Dopoledne návštěva destilerie slavné whisky Jack Daniels v Lynchburgu, poté pokračování do Nashville. Prohlídka hlavního města country hudby – Ryman Auditorium, Mu- 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den Oblíbený zájezd z naší nabídky Vám umožní pod vedením zkušeného průvodce poznat metropole a zajímavosti podstatné části východu USA, a nahlédnete také krátce do Kanady!! atrakce v ceně: plavba lodí kolem Manhattanu plavba lodí pod Niagarské vodopády vyhlídka Rockefellerova centra na Manhattanu vstup do One Liberty Observatory ve Philadelphii vstup na Willis Tower v Chicagu snídaně v ceně zájezdu vstupné do Gracelandu v Memphisu destilerie Jack Daniels v Lynchburgu 26 U. S. A. – KANADA U. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

sic Row, Grand Ole Opry… Večer mohou zájemci navštívit slavný Wildhorse Saloon /vstupy nejsou v ceně/. 07. den NASHVILLE 40 mil / 65 km Celodenní volno v Nashville. Využijte odpočinkový den k samostatné prohlídce centra Nashville, absolvujte pro- jížďku po řece Cumberland na parníku General Jackson nebo Music City Queen… 08. den MEMPHIS, GRACELAND 360 mil / 570 km Přejezd do dalšího hudebního města – Memphisu. Návště- va Gracelandu – domova a muzea slavného Elvise Presley- ho /vstupné v ceně zájezdu/. Návštěva centra Memphisu a slavné Beale Street, kde svoji kariéru začalo mnoho rock’n rollových a bluesových hvězd. Odjezd na sever do St. Louis, nocleh v motelu na trase. 09. den ST. LOUIS 350 mil / 560 km Prohlídka slavného města blues. Doporučujeme Vám ná- vštěvu „Brány Západu“ – proslulého oblouku klenoucího se vysoko nad městem a řekou Mississippi /vstup není v ceně/. Volno v centru města do odpoledních hodin, poté odjezd do Chicaga. Nocleh v motelu na trase. 10. den CHICAGO 140mil / 220 km Celodenní prohlídka Chicaga. Společně navštívíte do ne- dávné doby nejvyšší budovu světa Willis Tower /vstup v ceně/ a Navy Pier, budete mít dostatek času k prohlídce Magnificent Mile… Ubytování ve večerních hodinách. 11. den DETROIT, LONDON 410 mil / 660 km Časně odjezd do Detroitu. Prohlídka města, poté překročíte hranice Kanady přes Windsor do města London. Ubytování ve večerních hodinách. 12. den NIAGARA FALLS 230 mil / 370 km Ráno pokračování cesty do Niagara Falls. Po ubytování prohlídka vodopádů, během které Vás pozveme na projížď- ku lodí pod vodopády /v ceně květen – září/. Do večerních hodin indiv. volno k samostatné prohlídce okolí vodopádů. 13. den NEW YORK CITY 420 mil / 670 km Časně odjezd do New Yorku. Po příjezdu následuje okružní orientační prohlídka Manhattanu a vycházka po 5. Avenue a Broadway s průvodcem zakončená návštěvou vyhlídky ze střechy mrakodrapu Rockefellerova Centra. Večer od- jezd do hotelu, ubytování. 14. den NEW YORK CITY 50 mil / 80 km Celodenní prohlídka Manhattanu zahrnující největší atrakce – sochu Svobody, Wall Street s budovou slavné Burzy, Chi- na Town, Brooklyn Bridge. Navštívíte také památník obětí útoku na WTC a mnoho dalších unikátních míst. Během prohlídky Vás také pozveme na plavbu kolem Manhattanu a sochy Svobody /v ceně/. 15. den MANHATTAN, odlet domů 40 mil / 60 km Dopoledne individuální volno na Manhattanu. Doporuču- jeme Vám fakultativní let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody /není v ceně/. Odpoledne dle Vašeho letového plánu odjezd na letiště a odlet do Prahy. 16. den Přílet do Prahy v dopoledních hodinách Váš zájezd ukončí. 07. den 08. den 09. den 10. den 11. den 12. den 13. den 14. den 15. den 16. den Washington D.C. Washington D.C. New York New York Niagara Falls Niagara Falls St. Louis St. Louis Nashville Nashville Atlanta Atlanta Charleston Charleston Savannah Savannah Memphis Memphis Chicago Chicago Detroit Detroit Philadelphia Philadelphia Během zájezdu urazíte cca 3.520 mil (5.630 km) 27 U. S. A. – KANADA U. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

9 dnů v nabídce osmou sezónu New Orleans • Jackson • Memphis • Nashville • Lynchburg • Great Smoky Mountains • Pigeon Forge • Gatlinburg • Cherokee • Atlanta termín kód celková cena 20.04. - 28.04. AT 185401 59.990 12.06. - 20.06. AT 185402 60.990 19.07. - 27.07. AT 185403 66.990 03.10. - 11.10. AT 185404 61.990 Zájezd může být směrován opačně. Minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - letištní poplatky - 7× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - 7× snídani, 1× brunch, 1× večeři - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu /mimo uvedené/ - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky k fakult. akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 1.900 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka)1.200 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 10.200 - příplatek za jednolůžkový pokoj 12.400 fakultativní akce: - plavba po Mississippi kolesovým parníkem v ceně zájezdu - vstupné do Gracelandu v Memphisu v ceně zájezdu - plavba po řece Cumberland v Nashville v ceně zájezdu - vstup do Ryman Auditorium a Hall of Fame v ceně zájezdu - country koncert v Grand Ole Opry v ceně zájezdu - destilerie Jack Daniels v Lynchburgu v ceně zájezdu - Dixie Stampede v Pigeon Forge /s večeří/ v ceně zájezdu - individuální prodloužení pobytu v USA /odlet ze stejné destinace/ 4.000 - prodloužení pobytem na Miami Beach /ubytování hotel 3* + letenka/ individuální kalkulace K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. COUNTRY, ROCK’N ROLL A JAZZ COUNTRY, ROCK’N ROLL A JAZZ JIŽANSKÉ STÁTY USA JIŽANSKÉ STÁTY USA Lahůdka v nabídce AMERICA TOURS – poznejte život v jižanských státech Louisiana, Mississippi a Tennessee!! Náš zájezd Vás zavede do hlavních měst čtyř hudebních stylů – New Orleansu /jazz/, Memphisu /blues a rock’n roll/ a Nashville /country music/. Nejprve se nechte unést rytmem jazzu při plavbě po Mississippi a poznejte jižanský temperament při procházce po Bourbon Street nočním French Quarter v New Orleansu. Později navštívíte dům a muzeum legendárního Elvise Presleyho v Memphisu a okusíte atmosféru Beale Street, kolébky blues a rock’n rollu. Odtud se vydáte do mekky country music Nashville. Zde se vrátíte v čase do éry legend tohoto hudebního stylu při návštěvě slav- né Dvorany slávy, a poznáte i jeho současnost při koncertu v legendární Grand Ole Opry či při plavbě po řece Cumberland kolesovým parníkem. Navštívíte i Hillbilly county v podhůří Great Smoky Moun- tains, kde v městečku Pigeon Forge zhlédnete jezdeckou country show Dixie Stampede, která patří hudební legendě Dolly Parton. Cestou nelze vynechat destillerii Jack Daniels whiskey… a závěrem projedete napříč národním parkem Great Smoky Mountains a poučíte se návštěvou muzea indiánské- ho kmene Cherokee… Přejeme Vám krásné a nezapomenutelné hudební a cestovatelské zážitky!! 01. den NEW ORLEANS 35 mil / 55 km Odlet z Prahy do New Orleansu. Po uvítání na letišti prů- vodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování. Pro ty, kteří nejsou dostatečně unaveni dlouhou cestou, máme připravenou návštěvu nočního French Quarter. Ochutnejte hned na úvod atmosféru Bourbon Street a jižanský jazz!! 02. den NEW ORLEANS, NATCHEZ, BOURBON STREET 60 mil / 100 km Den věnovaný poznání New Orleansu. V dopoledních hodi- nách Vás čeká orientační prohlídka centra města, poté Vás pozveme k plavbě po Mississippi na palubě kolesového parníku Natchez v rytmu typického jižanského jazzu. Po návratu ve večerních hodinách pak absolvujete vycházku po French Quarter, historické čtvrti prostoupené hudbou a nočním životem. Vychutnejte si živý jazz a skvělou whis- ky v některém z bezpočtu barů na slavné Bourbon Street!! Návrat do hotelu v nočních hodinách. 03. den MEMPHIS, GRACELAND, BEALE STREET 400 mil / 640 km Ráno přejezd do Memphisu – rodného města rock’n rollu. V časných odpoledních hodinách společně navštívíme Graceland – domov a muzeum Elvise Presleyho. Přidáte se ke statisícům lidí, kteří toto kultovní místo každoročně navštíví, prohlédnete si Elvisův dům, neuvěřitelné množství zlatých desek a ocenění, nahrávací studio, Elvisovu sbír- ku automobilů i soukromé dopravní letadlo… V podvečer zbude čas na procházku centrem města a návštěvu legen- dární Beale Street, kolébky blues a rock’n rollu. Ubytování v pozdních hodinách. 04. den NASHVILLE, GENERAL JACKSON 230 mil / 370 km Dopolední přejezd do mekky country hudby – města Na- shville. Na úvod Vás pozveme na plavbu na parníku General Jackson po řece Cumberland, jak jinak – s doprovodem country music!! Po návratu do přístavu Vám doporučuje- me projít si v klidu bary a hospůdky v centru města a po- slechnout si hudbu, kterou zde produkují zatím bezejmenní umělci…nebo si vyzkoušejte zdejší raritu – pojízdný bar: šlapete do pedálů a během popíjení poznáte centrum Na- shville!! Večer doporučujeme návštěvu slavného country baru a tančírny Wildhorse Saloon /vstup není v ceně/. 05. den NASHVILLE, GRAND OLE OPRY 60 mil / 100 km Dopoledne seznámení s centrem Nashville, společná ná- vštěva County Music Hall of Fame a Ryman Auditorium, 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den atrakce v ceně: Dixie Stampede v Pigeon Forge návštěva destilerie Jack Daniels koncert v Grand Ole Opry v Nashville plavba parníkem po řece Cumberland plavba kolesovým parníkem po řece Mississippi vstupné do Gracelandu v Memphisu vstup do Ryman Auditorium v Nashville vstup do Dvorany slávy country music snídaně v ceně zájezdu U. S. A. U. S. A. 28

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

průjezd slavnou Music Row přeplněnou nahrávacími stu- dii. Večer Vás čeká návštěva koncertu ve slavné Grand Ole Opry – první scéně country music /tento koncert může být i v jiný den pobytu v Nashville – Grand Ole Opry nehraje každý den v týdnu/. 06. den LYNCHBURG, PIGEON FORGE, DIXIE STAMPEDE 340 mil / 540 km Ráno odjezd do Lynchburgu, kde navštívíte destilerii slav- né whisky Jack Daniels. Po prohlídce a vysvětlení výroby slavného nápoje místním průvodcem již zamíříte přírodou podhůří jednoho z nejnavštěvovanějších národních parků Ameriky – Great Smoky Mountains do městečka Pigeon Forge. Zde Vás večer čeká stylová westernová show s ještě stylovější večeří – Dixie Stampede, jejíž majitelkou je hvěz- da country music Dolly Parton. Koně, soutěže a country hudba do pozdních hodin… 07. den GREAT SMOKY MOUNTAINS NP , ATLANTA 240 mil / 390 km Ráno odjezd do národního parku Great Smoky Mountains. Průjezd horským masívem, návštěva muzea indiánského kmene Cherokee ve stejnojmenném městečku uprostřed hor. Navštívíte také soustavu vodopádů Tallulah Falls, a poté zamíříte do Atlanty. Dle zájmu na předměstí Atlanty navštívíte obří outletový mall… Ubytování ve večerních hodinách. 08. den ATLANTA, odlet domů 50 mil / 80 km Dle Vašeho letového plánu individuální volno v centru At- lanty, poslední shopping. Následuje odjezd na letiště a odlet do Prahy, případně odlet do Miami a fakultativní prodlouže- ní pobytem na Miami Beach /individuální kalkulace/. 09. den Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 06. den 07. den 08. den 09. den Nashville Nashville Memphis Memphis Pigeon Forge Pigeon Forge Great Smoky Mtns. Great Smoky Mtns. Atlanta Atlanta Lynchburg Lynchburg New Orleans New Orleans Během zájezdu urazíte cca 1.655 mil (2.650 km) 29 U. S. A. U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

v nabídce devatenáctou sezónu 16 dnů New York • Boston • Niagara • Buffalo • Pittsburgh • Washington D.C. • Richmond • Savannah • Cape Canaveral • Kennedy Space Center • Merrit Island • Orlando • Tampa • Everglades • Miami Beach • Key West termín kód celková cena 29.03. - 13.04. AT 181801 72.990 13.05. - 28.05. AT 181802 71.990 12.06. - 27.06. AT 181803 72.990 12.07. - 27.07. AT 181804 79.990 11.08. - 26.08. AT 181805 79.990 10.09. - 25.09. AT 181806 73.990 10.10. - 25.10. AT 181807 72.990 01.12. - 16.12. AT 181808 69.990 Zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - letištní poplatky - 14× ubytování ve 3* hotelech a motelech - 14× snídani - dopravu klimatizovaným autokarem či minibusem - program dle itineráře - vstupné a atrakce zahrnuté v itineráři - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu /mimo snídaní/ - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky k fakult. akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 3.800 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji 2.600 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 13.700 - příplatek za jednolůžkový pokoj 22.400 fakultativní akce: - plavba lodí v New Yorku v ceně zájezdu - vstup na vyhlídku Rockefellerova Centra v ceně zájezdu - plavba na lodi pod Niagarské vodopády v ceně zájezdu - prohlídka Bostonu obojživelným autobusem v ceně zájezdu - vstup do Kennedyho kosmického centra v ceně zájezdu - výlet na airboatu za aligátory v ceně zájezdu - let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody 12-15 minut 4.990 - let helikoptérou nad Niagarskými vodopády 2.990 - vstup do zábavního parku Sea World 2.500 - celodenní výlet na ostrov Key West 2.500 - prodloužení pobytem na Miami Beach /ubytování ho- tel 3*, transfer není v ceně/ individuální kalkulace - individuální prodloužení pobytu v USA /odlet ze stejné destinace/ 4.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. Z BOSTONU DO MIAMI Z BOSTONU DO MIAMI Do své devatenácté sezóny vstupuje náš klasický zájezd, který Vás provede největšími atrakcemi pobřeží Atlantiku od Bostonu po Miami, s přídavkem jedinečných Niagarských vodopádů. Program jsme pro Vás rozšířili o dva dny – v nichž Vás navíc oproti minulosti čeká jedinečný shopping v Orlandu, možnost navští- vit světoznámý zábavní park Sea World, plážová města pobřeží Mexického zálivu a pozorování aligátorů v přírodě oblasti Everglades. Po zájezdu Vám nabízíme samostatné prodloužení pobytu na Miami Beach! 01. den NEW YORK 30 mil / 50 km Odlet z Prahy do New Yorku. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu. Po ubytování orientační meeting s průvodcem. 02. den MANHATTAN 50 mil / 80 km Celodenní prohlídka Manhattanu s průvodcem zahrnující největší atrakce velkoměsta, jejíž součástí je i plavba kolem Manhattanu lodí po řekách Hudson a East River /v ceně/. Vrcholem prohlídky pro Vás určitě bude let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody /fakultativně, do- poručujeme/. Závěrem dne následuje pěší vycházka po 5. Avenue a společná návštěva vyhlídky ze střechy mrakodra- pu Rockefellerova Centra /vstup v ceně/. 03. den BOSTON 240 mil / 380 km Časně odjezd do Bostonu. Prohlídka centra města pro- běhne netradičně obojživelným automobilem – tzv. „kach- nou“- kde zažijete pohled na město ze souše i z mořského zálivu!! Poté budete mít dostatek indiv. volna v centru do odpoledních hodin. Ubytování v podvečer. 04. den NIAGARA FALLS 470 mil / 750 km Přejezd do Niagara Falls. Po ubytování společná návště- va slavných vodopádů, včetně plavby lodí pod vodopády /15. 5.-30. 9./. 05. den BUFFALO, PITTSBURGH 240 mil / 380 km Dopoledne indiv. volno k samostatným vycházkám v okolí majestátních vodopádů, poté odjezd do Pittsburghu, ces- tou krátká zastávka v Buffalu a u jezera Erie. V podvečer orientační prohlídka centra Pittsburghu a ubytování. 06. den WASHINGTON D. C. 250 mil / 400 km Časně odjezd do Washingtonu D. C. Po příjezdu do Wa- shingtonu do večerních hodin prohlídka zahrnující největší atrakce a pamětihodnosti – Capitol, White House, Lincol- nův a Washingtonův památník, Arlingtonský hřbitov… Ubytování večer. 07. den WASHINGTON D. C. 180 mil / 280 km Pokračování prohlídky Washingtonu – budete mít dostatek volného času k návštěvě muzeí a galerií a k vycházkám po slavném „Mallu“. Odpoledne odjezd do místa ubytování na trase do Savannah. 08. den SAVANNAH 410 mil / 650 km Přejezd do Savannah. Odpoledne po příjezdu návštěva centra města a nábřeží se stylovými hospůdkami a bary… Příjezd do hotelu ve večerních hodinách. 09. den KENNEDY SPACE CENTER 290 mil / 460 km Časně odjezd do Titusville. Zde Vás čeká návštěva kos- mického střediska na Cape Canaveral. Absolvujete túru po kosmodromu busem, prohlédnete si odpalovací rampy, ří- dící středisko, zúčastníte se besedy s astronautem a uvidíte jedinečné představení v kině IMAX /vstup v ceně/. Zhlédne- te také zde nově vystavený raketoplán Atlantis. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den atrakce v ceně: plavba lodí kolem Manhattanu plavba lodí pod Niagarské vodopády vyhlídka Rockefellerova centra na Manhattanu vstup do kosmického střediska Cape Canaveral prohlídka Bostonu obojživelným busem výlet na airboatu do mokřadů Floridy snídaně v ceně zájezdu U. S. A. U. S. A. 30

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

10. den MERRIT ISLAND, ORLANDO 100 mil / 160 km Dopoledne návštěva přírodní rezervace na Merrit Island – domova aligátorů a mnoha druhů zvěře a ptáků, a relaxa- ce na jediné ryze přírodní pláži Floridy Playalinda Beach. Odpoledne odjezd do Orlanda, centra zábavy pro všechny generace, a také vyhlášené mekky shoppingu. Po ubytová- ní návštěva některého ze zdejších outlet mallů a možnost nákupu značkového zboží za skvělé ceny, večer návštěva slavného International Drive. 11. den ORLANDO 40 mil / 70 km Dnes Vám nabídneme možnost navštívit zábavní park Sea World, jednu z největších atrakcí Orlanda /vstup není v ceně/, nebo budete moci relaxovat u hotelového bazénu či se věnovat shoppingu… Nejprve však absolvujete míst- ní atrakci – výlet na airboatu v močálech střední Floridy spojený s pozorováním aligátorů a vodních ptáků /v ceně zájezdu/. 12. den GULF OF MEXICO, EVERGLADES 390 mil / 620 km Odjezd do oblasti Mexického zálivu. Návštěva plážových destinací Madeira Beach, Treasure Island a St. Pete Beach s možností koupání v moři. Pokračování přes Bradenton a Sarasotu do oblasti Everglades, pozorování aligátorů a vodních ptáků ve volné přírodě Big Cypress National Preserve. Příjezd do hotelu na Miami Beach ve večerních hodinách. 13. den MIAMI BEACH 60 mil / 90 km Po orientačním okruhu centrem Miami odjezd zpět do ho- telu, volné odpoledne k relaxaci na pláži nebo u bazénu… 14. den MIAMI BEACH 10 mil / 15 km Celodenní volno na pláži, fakultativně Vám doporučujeme celodenní výlet na ostrov Key West – nejjižnější bod konti- nentálních USA v Karibském moři. 15. den MIAMI, odlet domů 40 mil / 70 km Do odjezdu na letiště indiv. volno, poté transfer na letiště a odlet do Prahy, fakultativně individuální prodloužení po- bytu na Miami Beach. 16. den Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí 10. den 11. den 12. den 13. den 14. den 15. den 16. den Miami Miami Cape Canaveral Cape Canaveral Orlando Orlando Washington D.C. Washington D.C. Savannah Savannah Richmond Richmond Pittsburgh Pittsburgh Niagara Niagara Boston Boston New York New York Během zájezdu urazíte cca 2.800 mil (4.480 km) 31 U. S. A. U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

FLORIDA Ideální destinace pro rodinnou dovolenou. Nabízí množství zábavy, poznání, přírody, sluníčka, moře, sportovní vyžití, relax, dobré jídlo… Sestavíme Vám dovolenou přesně pro Vás. Více informací Vám rádi poskytneme na našich pobočkách Více informací Vám rádi poskytneme na našich pobočkách nebo webových stránkách nebo webových stránkách www.americatours.cz www.americatours.cz Cesty na míru pro děti Airboat – vznášedlo Lemon pie – tradiční dezert Pláže Mexického zálivu Universal Studios Sea World – kosatky Kennedy Space Center s raketoplánem Atlantis

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

FLORIDA RODINNÁ DOVOLENÁ RODINNÁ DOVOLENÁ VLASTNÍ CESTOU VLASTNÍ CESTOU /12 dnů/ Připravili jsme pro Vás ukázkový individuální okruh Floridou určený pro rodiny s dětmi, kde je vyváže- ný poměr poznání/odpočinku/zábavy. Poznáte to nejkrásnější, co Florida nabízí – od pláží Atlantic- kého oceánu na Miami Beach, oblast Everglades, překrásné pláže Mexického zálivu, zábavní parky Busch Gardens, Seaworld, Aquatica a pro odvážné tu máme jízdu na vznášedle s pozorováním aligáto- rů ve volné přírodě. Je se na co těšit. Více informací Vám rádi poskytneme na našich pobočkách Více informací Vám rádi poskytneme na našich pobočkách nebo webových stránkách nebo webových stránkách www.americatours.cz www.americatours.cz Zařizování nechte na nás:  pronájem rodinného auta  kvalitní ubytování  vstupné Seaworld, Aquatica, Busch Gardens, AIRBOAT  úvodní asistenci po příletu na Floridu  pronájem GPS zařízení  komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu  odborné rady a tipy na cestu

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

v nabídce dvacátou první sezónu 16 dnů New York•Philadelphia•Washington DC•Pittsburgh•Cleveland•Detroit•Niagarské vodopády•Toronto• Kingston• Ottawa • Montreal•Quebec City•vodopády Montmorency a St. Anne•jedinečná příroda Vermontu•Boston•Providence•New York termín kód celková cena 28.04. - 13.05. AT 181401 71.990 28.05. - 12.06. AT 181402 74.990 27.06. - 12.07. AT 181403 74.990 27.07. - 11.08. AT 181404 79.990 26.08. - 10.09. AT 181405 74.990 25.09. - 10.10. AT 181406 71.990 Zájezd může být směrován opačně. Prohlídka New Yorku může být zařazena na začátku nebo na konci zájezdu. minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - letištní poplatky - 14× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným autokarem či minibusem - program dle itineráře - 14× snídani - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu /mimo snídaní/ - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky k fakult. akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 3.900 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji 2.300 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 14.800 - příplatek za jednolůžkový pokoj 22.500 fakultativní akce: - plavba lodí v New Yorku v ceně zájezdu - vstup na vyhlídku Rockefellerova Centra v New Yorku v ceně zájezdu - vstupné na vyhlídku One Liberty v Philadelphii v ceně zájezdu - vstup do Fordova muzea v Detroitu v ceně zájezdu - plavba lodí pod Niagarské vodopády v ceně 15.5.-30.9. - plavba tryskovým člunem do peřejí řeky Niagara v ceně zájezdu - vstupné na CN Tower v Torontu v ceně zájezdu - prohlídka Toronta motorovou tramvají v ceně zájezdu - plavba na lodi oblastí Thousand Islands v ceně zájezdu - vstup do soutěsky řeky St. Anne v ceně zájezdu - vstup do bazilik Notre Dame a St. Anne v ceně zájezdu - let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody 12-15 minut 4.990 - let helikoptérou nad Niagarskými vodopády 2.990 - let helikoptérou nad Torontem 3.300 - individuální prodloužení pobytu v USA /odlet ze stejné destinace/ 4.000 - prodloužení pobytem na Miami Beach /ubytování hotel 3* + letenka, transfery nejsou v ceně/ individuální kalkulace K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem. PERLY VÝCHODNÍHO POBŘEŽÍ PERLY VÝCHODNÍHO POBŘEŽÍ TO NEJLEPŠÍ Z VÝCHODU U.S.A. A KANADY TO NEJLEPŠÍ Z VÝCHODU U.S.A. A KANADY Zájezd z kategorie bestsellerů Vás seznámí s městy a přírodou oblasti východu USA a Kanady. Nabitý program Vás nenechá vydechnout, vrátíte se zpět obohaceni o množství poznatků a spoustu báječ- ných zážitků. Připravte se na skvělou dovolenou!! 01. den NEW YORK 120 mil / 190 km Odlet z Prahy do New Yorku. Po uvítání na letišti průvod- cem America Tours transfer do Philadelphie, ubytování ve večerních hodinách. 02. den PHILADELPHIA, WASHINGTON DC 160 mil / 260 km Prohlídka centra historické Philadelphie, včetně návštěvy vyhlídky One Liberty Building s jedinečným panoramatic- kým výhledem z výšky bezmála 300 metrů. Pokračování cesty do Washingtonu, zde do večerních hodin prohlídka zahrnující největší atrakce a pamětihodnosti – Capitol, Whi- te House, Lincolnův a Washingtonův památník, Arlington- ský hřbitov… Ubytování večer. 03. den PITTSBURGH 250 mil / 400 km Pokračování prohlídky Washingtonu, tentokrát však formou volna k návštěvě některých z bezpočtu muzeí a galerií le- mujících slavný „Mall“. Odpoledne odjezd do Pittsburghu, prohlídka centra města a návštěva vyhlídky na downtown. Ve večerních hodinách ubytování. 04. den CLEVELAND, LAKE ERIE 270 mil / 430 km Ráno pokračování cesty do města Cleveland ve státě Ohio. Prohlídka centra města a mariny u jezera Erie. Odpoledne cesta podél jezera přes Toledo do Detroitu, kde Vás čeká návštěva slavného Fordova muzea /vstupné v ceně/. 05. den DETROIT, LAKE HURON, NIAGARA FALLS 260 mil / 420 km Dnes budete mít dostatek času k samostatné prohlídce downtownu města Detroit. V odpoledních hodinách Vás cesta zavede kolem jižního cípu Huronského jezera měs- tem Sarnia na území Kanady. V podvečer dorazíte do Ni- agara Falls, ubytování a návštěva večerních vodopádů… 06. den NIAGARA FALLS 100 mil / 160 km Niagarské vodopády – místo které touží jednou poznat snad každý člověk!! Vás tento zážitek čeká právě dnes – a to včetně plavby lodí až pod hlavní vodopád, slavnou „Podkovu“ /v ceně květen – září/. Připravte si dostatek filmového materiálu!! Fakultativně Vám nabízíme nezapo- menutelný let helikoptérou nad vodopády. V odpoledních hodinách navštívíte městečko Niagara on the Lake a čeká Vás jedinečná a vzrušující atrakce – plavba tryskovým člu- nem do peřejí Whirlpool na řece Niagara /v ceně zájezdu od 15. května do 30. září/. Večer Vás již očekává Toronto. 07. den TORONTO 170 mil / 270 km Ráno zahájíte prohlídku výjezdem na donedávna nejvyšší stavbu světa – CN Tower /v ceně/. Odtud z neuvěřitelné výšky je pohled na město opravdu jedinečný. K umocnění Vašich zážitků Vám nabízíme fakultativně let helikoptérou nad městem a jezerem Ontario, a pozveme Vás na pro- hlídku centra Toronta motorovou tramvají stylem hop on – hop off /v ceně zájezdu květen – září/. Závěrem volného času v centru města Toronto opustíte a vydáte se do hlav- ního města Kanady – Ottawy. Nocleh Vás čeká v motelu na trase. 08. den THOUSAND ISLANDS, OTTAWA 130 mil / 200 km V oblasti „tisíců ostrovů“ Vás pozveme k plavbě lodí mezi stovkami ostrůvků s honosnými rezidencemi v čele se slav- ným Bold’s Castle. Odpoledne dorazíme do Ottawy. Čeká Vás krásné historické město, ve kterém navštívíte centrum s budovou parlamentu, a budete mít dostatek času k samo- statné prohlídce. Ubytování ve večerních hodinách. 09. den MONTREAL 150 mil / 240 km Časně odjezd do Montrealu. Společně navštívíte slavnou baziliku Notre-Dame /vstup v ceně/ a společně také spatříte město z vrcholu hory Mt. Royal… Odpoledne po ubytování budete mít dostatek času k samostatné prohlídce centra města až do večerních hodin. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den atrakce v ceně: plavba lodí kolem Manhattanu tryskovým člunem do peřejí Niagary plavba oblastí Thousand Islands vstupné na CN Tower v Torontu prohlídka Toronta motorovou tramvají plavba lodí pod Niagarské vodopády vstup do One Liberty Observatory ve Philadelphii vyhlídka Rockefellerova centra na Manhattanu vstupné do soutěsky St. Anne vstupné do Fordova muzea v Detroitu vstup do bazilik Notre Dame a St. Anne snídaně v ceně zájezdu 34 U. S. A. – KANADA U. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

10. den QUEBEC CITY 190 mil / 300 km Dnes Vás čeká perla ve šňůře měst „navlečených“ na řece St. Lawrence – Quebec City se svojí dominantou – Chateau Frontenac. Po příjezdu do města ubytování, poté až do ve- černích hodin prohlídka historického centra města. 11. den MONTMORENCY, BEAUPRE 290 mil / 460 km Dopoledne navštívíte jedinečné vodopády Montmoren- cy a pozoruhodnou baziliku St. Anne de Beaupré /vstup v ceně/. Dále Vás čeká soutěska řeky St. Anne s četný- mi vodopády a visutými mosty nad divokou říčkou /vstup v ceně/, a potom se již Vaše cesta stočí k jihu, kde je cílem město Boston. Nocleh v motelu na trase. 12. den BOSTON 240 mil / 380 km Po přejezdu do Bostonu jedinečnou přírodou států Vermont a New Hampshire absolvujete krátkou orientační prohlíd- ku centra, následně budete mít prostor k samostatnému poznávání centra města do pozdních hodin. Ubytování ve večerních hodinách. 13. den NEW YORK CITY 250 mil / 400 km Časně odjezd do cíle zájezdu – New York City. Po příjezdu Vás America Tours pozve na plavbu lodí kolem Manhatta- nu, během které se seznámíte s místopisem Manhattanu a přilehlých čtvrtí, a naskytne se Vám bezpočet jedineč- ných scenérií města a sochy Svobody. Pokračováním Vašeho poznávání New Yorku bude možnost fakultativního letu helikoptérou nad Manhattanem /není v ceně/. Využijte skvělé příležitosti a zhlédněte Manhattan skutečně ze všech stran!!! Vaše prohlídka bude poté pokračovat orientačním okruhem po Manhattanu zakončeným návštěvou vyhlídky na Manhattan ze střechy mrakodrapu Rockefellerova cent- ra. Den zakončíte přejezdem do hotelu a ubytováním. 14. den MANHATTAN 40 mil / 65 km Celodenní volno na Manhattanu!! Máte možnost vyrazit samostatně za poznáním nebo s průvodcem absolvovat okruh zahrnující největší atrakce Manhattanu – sochu Svobody, budovu Burzy, Wall Street, Freedom Park, China Town, Brooklyn Bridge… /vstupy a jízdné nejsou v ceně/. 15. den Odlet domů 25 mil / 40 km Dopoledne indiv. volno, poslední shopping… poté odjezd na letiště a odlet do Prahy. Fakultativně odlet k pobytu v ně- které z nabízených plážových destinací 16. den Přílet do Prahy v dopoledních hodinách Váš zájezd ukončí. 10. den 11. den 12. den 13. den 14. den 15. den 16. den Washington D.C. Washington D.C. Pittsburgh Pittsburgh Niagara Falls Niagara Falls Boston Boston New York New York Ottawa Ottawa Detroit Detroit Toronto Toronto Quebec City Quebec City Montreal Montreal Cleveland Cleveland Philadelphia Philadelphia Během zájezdu urazíte cca 2.660 mil (4.260 km) 35 U. S. A. – KANADA U. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

KRÁSY NOVÉ ANGLIE KRÁSY NOVÉ ANGLIE A VÝCHODU KANADY A VÝCHODU KANADY 14 dnů v nabídce devatenáctou sezónu Boston • Cape Cod • NP Acadia • St. John • Peggys Cove • Halifax • ostrov Prince Edward • Grand Falls • řeka St. Lawrence • Laurentides • bazilika St. Anne de Beaupré • Québec City • Montreal 01. den BOSTON 30 mil / 50 km Odlet z Prahy do Bostonu. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu spojený s orientační pro- hlídkou centra města, ubytování a orientační meeting. 02. den CAPE COD 240 mil / 380 km Celodenní výlet na mys Cape Cod. Návštěva městečka Hyannis plného rezidencí slavných lidí a pitoreskního měs- tečka Provincetown. Dle počasí koupání na plážích Cape Cod Bay. 03. den BRUNSWICK 150 mil / 240 km Dopoledne indiv. volno v centru Bostonu, následuje odjezd do Brunswicku ve státě Maine, ubytování. 04. den NP ACADIA 250 mil / 400 km Putování podél pobřeží Atlantiku na východ. Zastávka v pří- stavních městečkách Camdenu, Belfastu a ve státním par- ku Moose Point, poté příjezd do národního parku Acadia. Prohlídka parku včetně výjezdu na nejvyšší horu poloost- rova Mt. Cadillac. Ubytování v motelu na cestě do Calais. 05. den SAINT JOHN 80 mil / 130 km Podle pobřeží příjezd do Calais – zde překročíte hranice Ka- nady. Po poledni příjezd do Saint John, ubytování a zhléd- nutí jedinečného přírodního úkazu, který nemá ve světě obdoby – reversních vodopádů na řece St. John. 06. den FUNDY SOUND 250 mil / 400 km Velmi časně odjezd lodním trajektem přes mořský záliv Fundy do Digby na poloostrově Nova Scotia. Pokračování podél pobřeží přes Yarmouth a Liverpool do místa ubyto- vání v blízkosti města Bridgewater. 07. den HALIFAX 145 mil / 230 km Návštěva malebné rybářské osady Peggy’s Cove s prasta- rým majákem na oblých žulových skaliscích nad mořem, pak odjezd do Halifaxu. Prohlídka vojenské pevnosti, indiv. volno v centru města. Odpoledne odjezd do Truro, nocleh. 08. den PRINCE EDWARD ISLAND 250 mil / 400 km Přejezd lodním trajektem na ostrov Prince Edward, zde návštěva majáku na mysu Murray Head, který jako první zachytil signály z potápějícího se Titanicu. Prohlídka histo- rického centra městečka Charlottetown. Odpoledne opus- títe ostrov po novém 13 kilometrů dlouhém mostě Confe- deration Bridge. Ubytování v motelu na cestě do Miramichi. 09. den GRAND FALLS 175 mil / 280 km Prohlídka městečka Miramichi, pokračování přes Bathurst do Campbelltonu. Dále vede cesta napříč nejstarším poho- řím Ameriky do Grand Falls, ubytování a prohlídka soutěsky s vodopády. 10. den SAGUENAY SOUND 230 mil / 360 km Velmi časně odjezd do Riviére-du-Loup. Přejezd lodním trajektem přes řeku St. Lawrence do St. Simeón, odtud do Saguenay romantickou cestou opuštěnými horami podél řeky Saguenay. Příjezd ve večerních hodinách, ubytování. 11. den LARENTIDES, QUEBEC CITY 140 mil / 220 km Průjezd přírodní rezervací Laurentides, dle podmínek po- zorování losů a jelenů. Odpoledne příjezd do Québec City, ubytování a indiv. volno k návštěvě historického centra to- hoto nejkrásnějšího města provincie Québec. 12. den BEAUPRE, ST. ANNE 90 mil / 140 km Návštěva jedinečných vodopádů Montmorency, slavné baziliky Ste-Anne-de-Beaupré a soutěsky s vodopády na řece St. Anne /vstup není v ceně/, odpoledne návrat do Québecu, indiv. volno. 13. den MONTREAL 175 mil / 280 km Odjezd do Montrealu. Prohlídka města včetně návštěvy slavné katedrály a shlédnutí města z vrcholku Mt. Royal, odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy. 14. den Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den 10. den 11. den 12. den 13. den 14. den Zájezd určený pro opravdové turisty, kteří netouží navštívit jen ta nejvíce známá místa. Ukážeme Vám jedinečnou přírodu Nové Anglie a severovýchodních přímořských provincií Kanady a seznámíme Vás s životem jejich obyvatel. Nesmírně zajímavý zájezd Vás jistě nezklame!! Boston Boston Montreal Montreal Québec Québec Riviére-du-Loup Riviére-du-Loup Chicoutimi Chicoutimi Great Falls Great Falls Miramichi Miramichi Murray Murray Head Head Halifax Halifax Peggy’s Cove Peggy’s Cove St. John St. John Acadia N. P . Acadia N. P . Digby Digby Beaupré Beaupré Během zájezdu urazíte cca 2.205 mil (3.530 km) termín kód celková cena 26.05. - 08.06. AT 181601 64.990 20.07. - 02.08. AT 181602 71.990 30.08. - 12.09. AT 181603 65.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - letištní poplatky - 12× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - minimálně 6× snídani - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky k fakult. akcím - odbavení zavazadla pro vnitřní lety /cca 25 USD/ slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 3.400 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 2.300 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 13.900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 16.900 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem. 36 U. S. A. – KANADA U. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

termín kód celková cena 11.05. - 19.05. AT 180401 49.990 22.06. - 30.06. AT 180402 54.990 03.08. - 11.08 AT 180403 59.990 14.09. - 22.09. AT 180404 54.990 12.10. - 20.10. AT 180405 53.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - letištní poplatky - 7× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - 7× snídani - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu /mimo snídaní/ - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky k fakult. akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 3.700 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 2.500 - příplatek za jednolůžkový pokoj 12.800 fakultativní akce: - vstup do soutěsky St.Anne v ceně zájezdu - vstup do katedrály Notre Dame v Montrealu v ceně - prohlídka Ottawy obojživelným autobusem v ceně - vstup do Kanadské státní mincovny v ceně zájezdu - plavba lodí oblastí Tisíců ostrovů v ceně zájezdu - vstupné na věž CN Tower v Torontu v ceně zájezdu - lodí pod Niagarské vodopády v ceně 15.5.-30.9. - Let helikoptérou nad Torontem 3.300 - let helikoptérou nad Niagarskými vodopády 2.990 K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem. Montreal • Québec City • vodopád Montmorency • bazilika St. Anne de Beaupré • Ottawa • oblast Thousand Islands • Kingston • jezero Ontario • Toronto • Niagarské vodopády v nabídce devatenáctou sezónu 9 dnů NIAGARA NIAGARA A METROPOLE VÝCHODNÍ KANADY A METROPOLE VÝCHODNÍ KANADY 01. den QUEBEC CITY 155 mil / 250 km Odlet z Prahy do Montrealu. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do Quebec City, ubytování a infor- mativní meeting s průvodcem /v případě pozdního příletu odjezd do Quebecu druhý den časně ráno/. 02. den QUEBEC CITY, BEAUPRE 80 mil / 130 km Celodenní prohlídka Quebec City a okolí. Návštěva jedineč- ných vodopádů Montmorency a slavné katedrály sv. Anny v Beaupré, dle časových možností prohlídka soutěsky řeky St. Anne s divokými peřejemi a visutými mosty /vstup v ceně/. Prohlídka historického centra Quebecu s domi- nantou Chateau Frontenac. 03. den MONTREAL 290 mil / 470 km Ráno odjezd do Montrealu, prohlídka města. Společná ná- vštěva slavné katedrály Notre-Dame a dostatek času k in- div. prohlídce centra města, návštěva Mt. Royal. V podve- čer přejezd do hlavního města Kanady Ottawy, ubytování. 04. den OTTAWA 30 mil / 50 km Prohlídka Ottawy na palubě obojživelného autobusu!! Ná- sleduje pěší prohlídka historického centra města, kanadské státní mincovny a budovy parlamentu. Po ubytování volný večer v centru města. 05. den THOUSAND ISLANDS REGION, KINGSTON 290 mil / 460 km Časně odjezd do oblasti Tisíců ostrovů na řece sv. Vavřin- ce. Zde je pro Vás připravena plavba lodí malebnými kanály mezi ostrovy. Po krátké zastávce v městečku Kingston se rozjedeme do Toronta. Ubytování ve večerních hodinách. 06. den TORONTO 40 mil / 60 km Dopoledne Vás čeká orientační prohlídka centra města. Následovat bude společná návštěva donedávna nejvyšší stavby světa – věže CN Tower /vstup v ceně/. Fakultativ- ně Vám nabízíme jedinečný let helikoptérou nad městem a poté volno v centru města do večerních hodin. 07. den NIAGARA FALLS 110 mil / 180 km Ráno návštěva pitoreskního městečka Niagara on the Lake, a pak už se rozjedeme k Niagarským vodopádům!! Prohlíd- ka vodopádů do večerních hodin, včetně plavby lodí pod vodopády /v ceně zájezdu květen – září/. 08. den Odlet domů 80 mil / 130 km Dopoledne indiv. volno k návštěvě a rozloučení s Niagarou, poté odjezd na letiště a odlet do Prahy. 09. den Příletem do Prahy Váš nezapomenutelný výlet skončí. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den Zájezd nabízející poznání metropolí východu Kanady od Quebec City po Toronto, okořeněný návště- vou Niagarských vodopádů. Kromě měst pod vedením zkušeného průvodce America Tours navštívíte také mnoho přírodních krás a zajímavostí. atrakce v ceně: plavba lodí pod Niagarské vodopády vstup do soutěsky St.Anne návštěva CN Tower v Torontu vstup do katedrály Notre Dame v Montrealu prohlídka Ottawy obojživelným busem vstup do Královské kanadské mincovny plavba lodí oblastí Tisíců ostrovů snídaně v ceně zájezdu!! Niagara Falls Niagara Falls Toronto Toronto Ottawa Ottawa Montreal Montreal Quebec City Quebec City Během zájezdu urazíte cca 1.075 mil (1.720 km) 37 KANADA KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

v nabídce patnáctou sezónu 16 dnů Toronto • Midland • Georgian Bay • Blue Mountains • Bruce Peninsula NP • Manitoulin Island • Sudbury • Ottawa • Montreal • Lac Saint Jean • Saguenay • Tadoussac • Quebec City • Thousand Islands • Niagarské vodopády • Toronto termín kód celková cena 28.04. - 13.05. AT 180901 66.990 28.05. - 12.06. AT 180902 69.990 27.06. - 12.07. AT 180903 71.990 27.07. - 11.08. AT 180904 76.990 26.08. - 10.09. AT 180905 71.990 25.09. - 10.10. AT 180906 69.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - letištní poplatky - 14× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným autokarem či minibusem - program dle itineráře - 10× snídani a 1× večeři - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu /mimo uvedené/ - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky k fakult. akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 3.400 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 1.900 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 12.800 - příplatek za jednolůžkový pokoj 19.200 fakultativní akce: - plavba lodí po Georgian Bay v ceně zájezdu 1.6.-15.9. - vstup na CN Tower v Torontu v ceně zájezdu - plavba lodí po jezeře Ontario v ceně zájezdu 1.6.-15.9. - vstup do historického skanzenu v Midlandu v ceně - vstup do muzea dobývání niklu v Sudbury v ceně zájezdu - prohlídka Ottawy obojživelným autobusem v ceně - vstup do Kanadské státní mincovny v Ottawě v ceně - lodní výlet za velybami v ceně zájezdu - vstup do soutěsky řeky St.Anne v ceně zájezdu - návštěva typického „sugar shack“ v ceně zájezdu - večeře s výhledem na Niagarské vodopády v ceně - plavba lodí oblastí 1000 ostrovů v ceně 1.6.-15.9. - plavba lodí pod Niagarské vodopády v ceně 1.6.-15.9. - tryskovým člunem do peřejí Niagary v ceně 1.6.-15.9. - Let helikoptérou nad Torontem 3.300 - let helikoptérou nad Niagarskými vodopády 2.990 - individuální prodloužení pobytu v USA /odlet ze stejné destinace/ 4.000 K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem. VELKÝ OKRUH VELKÝ OKRUH VÝCHODNÍ KANADOU VÝCHODNÍ KANADOU Náš bestseller ve východní Kanadě, oblíbený zájezd s originální trasou, který Vás nadchne!! Nově o dva dny delší a doplněný o krásy oblasti Georgian Bay a národního parku Bruce Peninsula Vás přesvědčí, že východ Kanady je oblastí krásné přírody s jedinečnými scenériemi. Dozvíte se něco o příchodu prvních Evropanů do Kanady a jejich boji s Huronskými kmeny, uvidíte, jak se získává proslulý javorový sirup, zhlédnete divoké soutěsky a Niagarské vodopády, budete se plavit po ře- kách, jezerech a fjordech, budete pozorovat velryby, projdete se po ulicích Quebec City, Montrealu a Toronta, stanete na vyhlídce nejvyšší věže Ameriky…a mnohem více!! Bohatý program v zemi „tisíců jezer a ostrovů“ obsahuje zejména mnoho plaveb… a Vy si odvezete domů spoustu krásných cestovatelských zážitků!! 01. den PRAHA – TORONTO 20 mil / 30 km Odlet z Prahy do Toronta. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting. 02. den TORONTO 40 mil / 60 km Celodenní prohlídka Toronta, včetně návštěvy donedávna nejvyšší stavby světa CN Tower a plavby lodí po jezeře Ontario. Fakultativně Vám nabídneme let helikoptérou nad Torontem. 03. den MIDLAND, GEORGIAN BAY /plavba lodí/ 160 mil / 250 km Odjezd na sever do Midlandu – městečka na březích Georgian Bay. Zde Vás čeká plavba lodí po Georgian Bay oblastí „30 000 ostrovů“ – bývalým územím indiánského kmene Huronů /v ceně zájezdu/, a prohlídka historického skanzenu, přesné kopie první bělošské misijní stanice na huronském území. Odpoledne pokračování cesty do města Collingwood, ubytování. Dle časových možností návštěva Blue Mountain Village /lyžařský resort pod Blue Mountain/. 04. den BLUE MOUNTAIN, NP BRUCE PENINSULA, TOBERMORY 120 mil 190 km Ráno navštívíte vyhlídku na vrcholu Blue Mountain s jedi- nečným výhledem na Georgian Bay. Dále Vás čeká přejezd na poloostrov Bruce oddělujícím Huronské jezero od Geor- gian Bay, a návštěva kouzelného národního parku Bruce Peninsula. V podvečer příjezd do rybářské osady Tober- mory, ubytování. 05. den MANITOULIN ISLAND, BRIDAL VEIL FALLS 170 mil / 270 km Cesta pokračuje ranním trajektem Chi-Cheemaun na Ma- nitoulin – největší sladkovodní ostrov na světě, jehož oby- vatelstvo tvoří dodnes převážně původní obyvatelé Kanady. Při průjezdu ostrovem mimo jiné navštívíte krásné vodo- pády Bridal Veil, a poté se již po mostě vydáte na pevninu. Cílem dne je město Sudbury, v jehož okolí se těží cenné kovy, které sem před miliony let zanesl dopad obřího mete- oritu. Ubytování ve večerních hodinách. 06. den SUDBURY, OTTAWA 310 mil / 490 km Dopoledne navštívíte hlavní atrakci Sudbury – The Great Nickel /největší pěticent/ s muzeem dobývání niklu a dal- ších kovů v okolí města, včetně praktické ukázky a pro- hlídky hlubinného dolu. Odpoledne následuje přejezd do hlavního města Kanady Ottawy přírodou severně od ná- rodního parku Algonquin. Příjezd a ubytování ve večerních hodinách. 07. den OTTAWA, MONTREAL 130 mil / 210 km Hlavní město Kanady si prohlédnete z paluby obojživelného autobusu, místní atrakce Lady Dive!! Pod vedením Vašeho průvodce poté dokončíte pěší prohlídku centra a navštívíte Royal Canadian Mint – státní mincovnu. Cestou do Mont- 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den atrakce v ceně: plavba lodí oblastí Tisíce ostrovů plavba lodí po Georgian Bay lodní výlet za velrybami plavba lodí pod Niagarské vodopády tryskovým člunem do peřejí Niagary návštěva CN Tower v Torontu vstupné do soutěsky St. Anne vstup do indiánského skanzenu v Midlandu vstup do muzea dobývání niklu v Sudbury prohlídka Ottawy obojživelným busem vstup do Královské kanadské mincovny v Ottawě návštěva typického „sugar shack“ večeře s výhledem na Niagarské vodopády snídaně v ceně zájezdu!! U. S. A. U. S. A. 38

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

realu navštívíte typický „Sugar Shack“ – farmu na výrobu kanadského javorového sirupu, a poučíte se o jeho výrobě a použití. Ve večerních hodinách dorazíte do Montrealu. 08. den MONTREAL 120mil / 190 km Prohlídka downtownu Montreal, Olympijského komplexu a shlédnutí města z vrcholu Mont Royal. Odpoledne odjezd do Shawiniganu, ubytování. 09. den LAC SAINT-JEAN 230 mil / 370 km Dnes Vás čeká celodenní putování velkolepou přírodou plnou hlubokých lesů a krásných jezer. Odpoledne příjezd k ohromnému jezeru Lac St-Jean a v podvečer ubytování v městě Saguenay. 10. den PP SAGUENAY, ST. SIMEON 120 mil / 190 km Průjezd oblastí provinčního parku Saguenay a stejnojmen- ného fjordu, návštěva krásného městečka Tadoussac. Zde Vás pozveme k plavbě lodí za velrybami do ústí řeky St. Lawrence – nezapomeňte si s sebou vzít kamery a fo- toaparáty, neboť toto místo je známé největším výskytem mnoha druhů velryb!! V podvečer přejezd trajektem přes úžinu Saguenay a nocleh v St. Simeón. 11. den BEAUPRE, ostrov ORLEANS 125 mil / 200 km Ráno odjezd podél řeky sv. Vavřince do Quebec City. Ces- tou návštěva soutěsky St. Anne s divokou řekou a visutými mosty /vstup v ceně/ a také zastávka v katedrále St. Anne de Beaupré – známém poutním místě s dvoupatrovou chrá- movou lodí. Odpolední prohlídka historického Québec City, jediného opevněného města Severní Ameriky, ubytování. 12. den QUEBEC CITY, MONTMORANCY FALLS 220 mil / 350 km Prohlídka centra tohoto krásného historického města, kte- rému vévodí monumentální hotel Chateau Frontenac. Ná- vštěva mohutných vodopádů Montmorency. V odpoledních hodinách odjezd směr Kingston, ubytování ve večerních hodinách. 13. den THOUSAND ISLANDS REGION, KINGSTON 400 mil / 640 km Proti proudu St. Lawrence River se dostaneme do oblasti Tisíců ostrovů, kde nás čeká plavba lodí mezi ostrovy, při které uvidíte mimo jiné i slavný Boldt’s Castle. Po zastávce v městečku Kingston následuje přejezd kolem jezera Onta- rio do Niagara Falls, kam dorazíte ve večerních hodinách. 14. den NIAGARA FALLS 40 mil / 60 km Prohlídka mohutných vodopádů, kterou doplníme výletem lodí až na dosah od hřmícího hlavního vodopádu!! Odpole- dne máme pro Vás připravený výlet do krásného městečka Niagara on the Lake, jehož součástí je i vzrušující plavba tryskovým člunem do peřejí Whirlpool na řece Niagara /v ceně zájezdu od 1.6./. Také Vám nabídneme nezapo- menutelný fakultativní let helikoptérou nad Niagarskými vo- dopády. Závěrem společného programu s průvodcem Vás pozveme na večeři s jedinečným výhledem na panoráma vodopádů z věže Skylon Tower /v ceně/. V podvečer budete mít volno k relaxaci u vodopádů… 15. den NIAGARA FALLS, shopping, odlet domů 90 mil / 140 km Dopoledne volno, poté transfer na letiště spojený s návště- vou outletového shoppingu. Odlet do Prahy. 16. den Přílet do Prahy v dopoledních hodinách. 08. den 09. den 10. den 11. den 12. den 13. den 14. den 15. den 16. den Midland Midland Tobermory Tobermory Sudbury Sudbury Niagara Falls Niagara Falls Toronto Toronto Algonquin SP Algonquin SP Ottawa Ottawa Lac St. Jean Lac St. Jean Tadoussac Tadoussac Quebec City Quebec City Montreal Montreal Kingston Kingston Manitoulin Manitoulin Během zájezdu urazíte cca 2.295 mil (3.600 km) 39 U. S. A. U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

termín kód celková cena 08.06. - 22.06. AT 184801 79.990 06.07. - 20.07. AT 184802 87.990 31.08. - 14.09. AT 184803 79.990 Z provozních důvodů může být trasa zájezdu operována opačným směrem. Minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - letištní poplatky - 13× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným vanem nebo SUV - 2× plavbu oceánskou ferry - plavbu lodí za velrybami - plavbu lodí za papuchalky a velrybami - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky k fakult. akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 4.700 - příplatek za jednolůžkový pokoj 27.800 fakultativní akce: - výlet lodí za velrybami v Tadoussacu v ceně zájezdu - vstup do Vikingského skanzenu v ceně zájezdu - lodní výlet do kolonie papuchalků a velryb v ceně zájezdu - 2× přejezd námořním trajektem v ceně zájezdu - individuální prodloužení pobytu v Kanadě /odlet ze stejné destinace/ 4.000 K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem. Novinka v programu America Tours pro opravdové milovníky cestování. Pojeďte s námi navštívit mís- ta, kam míří jen zlomek z celkového počtu turistů směřujících do Ameriky!! Objevte s námi krásnou přírodu severovýchodní Kanady, seznamte se s atlantickými losy a východokanadskými baribaly, sledujte s námi ledovce unášené z Grónska Labradorským proudem, vyplujte s námi lodí ke kolonii atlantických papuchalků a za velrybami… Samozřejmě nevynecháme prohlídky metropolí Québecu a Montrealu. Jsme si jistí, že Vás náš nový zájezd nadchne!! 01. den MONTREAL 300 km / 190 mil Odlet z Prahy do Montrealu. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours odjezd do místa ubytování. Zde orientační meeting s průvodcem, seznámení s detaily zájezdu. 02. den TADOUSSAC, BAIE COMEAU 420 km / 260 mil Odjezd do Tadoussacu ležícího při řece sv. Vavřince v ústí fjordu Saguenay. Po překročení fjordu trajektem Vás čeká výlet lodí za velrybami, kterých je v místních vodách nebý- valé množství. Pokračování cesty podél řeky do města Baie Comeau, ubytování. 03. den LABRADOR CITY 590 km / 370 mil Celodenní přejezd na sever do Labrador City. Cestou bu- dete mít možnost pozorovat stále divočejší drsnou přírodu. Zastavíme se u zbytku mohutného meteorického kráteru Manicouagan zcela zaplněného vodou, jehož obrys je pa- trný i na mapě Kanady, budeme obdivovat scenérie krajiny protkané tisíci jezery. Labrador City je hornická metropole spojená se světem železnicí a jedinou prašnou silnicí. Po příjezdu v podvečer se ubytujeme a v případě jasné oblohy budeme pozorovat polární záři… 04. den LABRADOR, PORT HOPE SIMPSON 890 km / 560 mil Putování neporušenou přírodou provincie Labrador, s fotosto- py při setkání se zvířaty. Jediné dvě osady na dnešní cestě jsou Churchill Falls /přehradní jezero s hydroelektrárnou/ a Go- ose Bay /letecká základna/. V podvečer dorazíte do osady Port Hope Simpson ležící u zálivu nedaleko atlantického pobřeží. 05. den BLANC-SABLON, SAINT BARBE, ST. ANTHONY 380 km / 240 mil Ráno přejezd do přístavu Blanc-Sablon, kde opustíme provincii Labrador. Cestou se začnou objevovat krásné vý- hledy na Atlantik, v první polovině roku zpestřené ledovci unášenými proudem z Arktidy… Přejezd lodním trajektem Apollo do osady St. Barbe na New Foundlandu. Pokračo- vání na nejsevernější výběžek ostrova New Founland, který byl kdysi prvním americkým územím osídleným Vikingy. V L’Anse aux Meadows navštívíte vykopávky a skanzen Vik- ingského hradiště. Večer dorazíte do městečka St. Anthony na pobřeží Atlantiku. 06. den ARCHES PP , GANDER 720 km / 450 mil Celý dnešní den je ve znamení putování po březích zálivu svatého Vavřince – pitoreskní rybářské osady, drsné, ale krásné scenérie pobřeží. Navštívíte provinční park Arches známý mohutnými skalními mosty vyhloubenými mořským 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den Montreal • Baie Comeau • Labrador City • Port Hope • Blanc-Sablon • St. Anthony • Gander • St. John’s • Bay Bulls • Ferryland • Corner Brook • Port aux Basques • Sydney • St. John • Québec City • Montreal NOVINKA 15 dnů VÝCHODNÍ KANADA, VÝCHODNÍ KANADA, NEW FOUNDLAND a LABRADOR NEW FOUNDLAND a LABRADOR atrakce v ceně: výlet lodí za velrybami v Tadoussacu vstup do Vikingského skanzenu lodní výlet do kolonie papuchalků a velryb 2× přejezd námořním trajektem U. S. A. U. S. A. 40

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

příbojem, maják na mysu Lobster Cove Head a národní park Gros Morne. Poté se rozjedeme do místa ubytování v městě Gander. 07. den TERRA NOVA NP , DUNGEON PP , ST. JOHN’S 550 km / 345 mil Cílem dnešního dne je hlavní město New Foundlandu St. John’s. Nejprve ale navštívíme národní park Terra Nova, který je rájem trekařů, a provinční park Dungeon s histo- rickým majákem Bonavista a stejnojmenným pitoreskním městečkem. Od jara do pozdního léta zde je možné spatřit ledovce unášené Labradorským proudem z Grónska. Zdej- ší pobřeží je také domovem mnoha druhů vodních ptáků. V podvečer dorazíme do St. John’s. 08. den ST. JOHN’S, BAY BULLS, FERRYLAND 160 km / 100 mil Časně vyrazíme na jih podle pobřeží ostrova do osady Bay Bulls. Odtud absolvujeme plavbu lodí přírodní rezer- vací Witless Bay, domova největší kolonie atlantických papuchalků a mnoha dalších druhů ptáků, velryb, lachta- nů a dalších mořských živočichů. Mimo to i zde lze spa- třit ledovce unášené proudem podél břehů… Po návratu z plavby budeme pokračovat podél pobřeží do osady Fe- rryland. Po krátké vycházce k majáku se ocitneme na místě ideálním k pozorování velryb /vzít s sebou dalekohled je dobrý nápad/. A opět jsou k vidění ledovce /cca do polovi- ny prázdnin/ – ne nadarmo se tomuto pobřeží říká Iceberg Alley… Po návratu do St. John’s si prohlédneme centrum města, včetně staré pevnosti a vyhlídky Signal Hill. Návrat do hotelu v podvečer. 09. den CORNER BROOK 690 km / 430 mil Přejezd napříč ostrovem do města Corner Brook s fotosto- py na zajímavých místech. Po příjezdu do Corner Brook navštívíme památník Jamese Cooka na kopci nad městem. Ubytování v odpoledních hodinách. 10. den PORT AUX BASQUES – NORTH SYDNEY ferry 220 km / 140 mil Časně odjezd do přístavu Port aux Basques a odjezd trans- oceánskou ferry do North Sydney v provincii Nova Scotia. Po příjezdu transfer do hotelu, ubytování a prohlídka pod- večerního centra města. 11. den ST. JOHN, FREDERICTON 740 km / 460 mil Přejezd do St. John v provincii New Brunswick. Zde zhléd- neme velkou atrakci a přírodní hříčku – obrácené katarakty. Rozdíl mezi přílivem a odlivem je zde tak velký, že řeka vlévající se do moře obrací dvakrát denně svůj tok nazpět. Každý den lze tak pozorovat říční katarakty s vodou padající pokaždé jiným směrem… Po prohlídce budeme pokračo- vat do místa ubytování ve Frederictonu. 12. den QUEBEC CITY 600 km / 375 mil Dnes nás čeká přejezd do Quebec City. Po příjezdu nejprve navštívíme mohutný vodopád Montmorency, poté následu- je prohlídka centra historického Quebecu, jediného opev- něného města v Severní Americe. Ubytování ve večerních hodinách. 13. den QUEBEC CITY, MONTREAL 280 km / 175 mil Volné dopoledne v centru Quebec City!! Odpoledne odjezd do Montrealu a krátká orientační prohlídka centra města, včetně vyhlídky z hory Mt. Royal nad městem. Ubytování v Montrealu. 14. den MONTREAL, odlet domů 60 km / 40 mil Dopoledne volno v centru Montrealu, poslední shopping. Dle Vašeho letového plánu transfer na letiště a odlet do Prahy. 15. den PRAHA, přílet domů Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí 07. den 08. den 09. den 10. den 11. den 12. den 13. den 14. den 15. den Montreal Montreal Quebec Quebec Tadoussac Tadoussac Baie Comeau Baie Comeau Labrador City Labrador City Goose Bay Goose Bay Blanc-Sablon Blanc-Sablon St. Anthony St. Anthony Corner Brook Corner Brook Gander Gander St. John‘s St. John‘s Port aux Basques Port aux Basques Sydney Sydney St. John St. John Během zájezdu urazíte cca 4.130 mil (6.590 km) 41 U. S. A. U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

v nabídce druhou sezónu 15 dnů Quebec City • Beaupre • Montreal • Ottawa • Kingston • Toronto • Niagara Falls • Calgary • Kananaskis • Canmore • Banff • vodopády Takkakaw • Lake Louise • Peyto Lake • ledovec Columbia • Jasper • Mt. Robson • Whistler • Britannia Mine • Vancouver 01. den QUEBEC CITY 155 mil / 250 km Odlet z Prahy do Montrealu. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do Quebec City, ubytování a infor- mativní meeting s průvodcem /v případě pozdního příletu odjezd do Quebecu druhý den časně ráno/. 02. den QUEBEC CITY, BEAUPRE 80 mil / 130 km Celodenní prohlídka Quebec City a okolí. Návštěva jedineč- ných vodopádů Montmorency a slavné katedrály sv. Anny v Beaupré, dle časových možností prohlídka soutěsky řeky St. Anne s divokými peřejemi a visutými mosty /vstup v ceně/. Prohlídka historického centra Quebecu s domi- nantou Chateau Frontenac. 03. den MONTREAL 290 mil / 470 km Ráno odjezd do Montrealu, prohlídka města. Společná ná- vštěva slavné katedrály Notre-Dame a dostatek času k in- div. prohlídce centra města, návštěva Mt. Royal. V podve- čer přejezd do hlavního města Kanady Ottawy, ubytování. 04. den OTTAWA 30 mil / 50 km Prohlídka Ottawy na palubě obojživelného autobusu!! Ná- sleduje pěší prohlídka historického centra města, Králov- ské kanadské mincovny a budovy parlamentu. Po ubyto- vání volný večer v centru města. 05. den THOUSAND ISLANDS REGION, KINGSTON 290 mil / 460 km Časně odjezd do oblasti Tisíců ostrovů na řece sv. Vavřin- ce. Zde je pro Vás připravena plavba lodí malebnými kanály mezi ostrovy. Po krátké zastávce v městečku Kingston se rozjedeme do Toronta. Ubytování ve večerních hodinách. 06. den TORONTO 40 mil / 60 km Dopoledne Vás čeká orientační prohlídka centra města. Následovat bude společná návštěva donedávna nejvyšší stavby světa – věže CN Tower /vstup v ceně/. Fakultativ- ně Vám nabízíme jedinečný let helikoptérou nad městem a poté volno v centru města do večerních hodin. 07. den NIAGARA FALLS 110 mil / 180 km Ráno návštěva pitoreskního městečka Niagara on the Lake ležícího na březích jezera Ontario, a pak už se rozjedeme k Niagarským vodopádům!! Prohlídka vodopádů do ve- černích hodin, včetně plavby lodí pod vodopády /v ceně zájezdu 15.5.-30.9./. 08. den TORONTO – CALGARY 80 mil / 130 km Dopoledne indiv. volno k návštěvě a rozloučení s Niagarou, poté odjezd na letiště a odlet do Calgary. Po příletu a uvítá- ní průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting. 09. den CALGARY, CANMORE, NP BANFF 150 mil / 240 km Dopoledne prohlídka centra Calgary, poté odjezd přes Ka- nanaskis Valley do Canmore /zde Vám nabídneme fakulta- tivní let helikoptérou nad horskými ledovci/. Pokračování 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den Seznamte se s nejznámějšími metropolemi, národními a státními parky Kanady od východu na zá- pad!! Od frankofonního Quebecu po anglosaský Vancouver, od Niagarských vodopádů po pacifické fjordy… poznejtete historickou Ottawu a Quebec City, moderní metropole východu Montreal a Toron- to, propojené linkou řeky sv. Vavřince a kořeněné tisíci ostrůvky. K tomu přidejte neskutečnou krásu přírody provincií British Columbia a Alberta – smaragdová jezera, hluboké lesy, bohatství divokých zvířat…to vše zažijete v našem atraktivním zájezdu!! termín kód celková cena 11.05. - 25.05. AT 183401 88.990 22.06. - 06.07. AT 183402 92.990 03.08. - 17.08. AT 183403 99.990 14.09. - 28.09. AT 183404 91.990 Zájezd nebo jeho části mohou být směrovány opačně. Minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - vnitrostátní přelet v Kanadě - letištní poplatky - 13× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - nejméně 8× snídani - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu /mimo snídaní/ - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky k fakult. akcím - odbavení zavazadla pro místní přelet /cca 25 USD/ slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 3.800 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka)2.600 - příplatek za jednolůžkový pokoj 24.900 fakultativní akce: - vstup do soutěsky St.Anne v ceně zájezdu - vstup do katedrály Notre Dame v Montrealu v ceně zájezdu - prohlídka Ottawy obojživelným autobusem v ceně zájezdu - vstup do Královské kanadské mincovny v ceně zájezdu - plavba lodí oblastí Tisíců ostrovů v ceně zájezdu - vstupné na věž CN Tower v Torontu v ceně zájezdu - plavba pod Niagarské vodopády v ceně 15.5.-30.9. - vstup do dolu Britannia v ceně zájezdu - let helikoptérou nad Torontem 3.300 - let helikoptérou nad Niagarskými vodopády 2.990 - let hydroplánem nad Vancouverem 2.990 - Fly Over Canada 700 - let helikoptérou v NP Banff /Three Sisters/ 3.200 - let helikoptérou nad pohořím Rocky Mountains 4.950 - individuální prodloužení pobytu v USA /odlet ze stejné destinace/ 4.000 K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem. NAPŘÍČ KANADOU NAPŘÍČ KANADOU OD ATLANTIKU PO PACIFIK OD ATLANTIKU PO PACIFIK atrakce v ceně: vstup do soutěsky St.Anne vstup do katedrály Notre Dame v Montrealu prohlídka Ottawy obojživelným autobusem vstup do Královské kanadské mincovny plavba lodí oblastí Tisíců ostrovů vstupné na věž CN Tower v Torontu lodí pod Niagarské vodopády vstupné do dolu Britannia 42 KANADA KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

cesty podél Bow River do slavného letoviska Banff, ubyto- vání. Doporučujeme Vám v podvečer navštívit zdejší horké prameny s jedinečnou vyhlídkou na okolní horské štíty!! 10. den NP BANFF, NP YOHO, PEYTO LAKE 140 mil / 220 km Dopoledne návštěva jedinečných jezer Lake Louise a Mo- raine Lake v národním parku Banff, krátké treky podél jezer. Odjezd do národního parku Yoho, prohlídka peřejí Kicking Horse a impozantních vodopádů Takakkaw. Závěrem dne návštěva jedinečného Peyto Lake známého neskutečně sytě zelenou barvou. Ubytování ve večerních hodinách. 11. den NP JASPER, MT. ROBSON 230 mil / 370 km Ráno Vám nabídneme fakultativní let helikoptérou nad po- hořím Rocky Mountains. Následuje prohlídka národního parku Jasper. Začneme návštěvou ohromného ledovce Columbia /krátký trek k čelu ledovce/, budeme pokračovat návštěvou peřejí Athabasca, následuje návštěva městečka Jasper. Odpoledne navštívíme provinční park Mt. Robson, kterému vévodí stejnojmenný štít s ledovci, a absolvujeme trail k jezeru Kinney. V podvečer ubytování v Blue River. 12. den WHISTLER, SQUAMISH 350 mil / 560 km Celodenní putování krásnou přírodou kanadských hor a je- zer Vás zavede do dějiště zimní Olympiády 2010 – horské- ho střediska Whistler. Prohlídka centra Whistleru, pokračo- vání do Squamish, ubytování. 13. den VANCOUVER 150 mil / 240 km Ráno navštívíte historický důl Britannia, kdysi největší měděný důl v Britském společenství /vstup v ceně/, odtud přes mořskou úžinu Lions Gate dorazíme do Vancouveru. Následuje prohlídka Vancouveru zahrnující největší atrakce tohoto velkoměsta, včetně návštěvy Stanley Parku, Canada Place a Lynn Valley s jedinečným visutým mostem. Fakul- tativně Vám nabídneme nezapomenutelný let hydroplánem nad městem a mořskou zátokou, a návštěvu kina IMAX nové generace s filmem „Fly Over Canada“. 14. den VANCOUVER – PRAHA 15 mil / 25 km Dopoledne volno v centru Vancouveru, možnost posled- ních nákupů. Dle Vašeho letového plánu transfer na letiště a odlet do Prahy. 15. den Přílet do PRAHY Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 10. den 11. den 12. den 13. den 14. den 15. den Niagara Falls Niagara Falls Kingston Kingston Toronto Toronto Ottawa Ottawa Montreal Montreal Quebec City Quebec City Beaupre Beaupre Calgary Calgary Vancouver Vancouver Kamloops Kamloops Mt. Robson Mt. Robson Canmore Canmore Blue River Blue River Yoho Yoho Kananaskis Kananaskis Banff Banff Jasper Jasper Whistler Whistler   Během zájezdu urazíte cca 2.110 mil (3.380 km) 43 KANADA KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

v nabídce osmou sezónu 20 dnů New York•Niagara Falls•Washington D.C. / Orlando•Cape Canaveral•Sea World•Tampa•Everglades•Miami / Los Angeles•Beverly Hills•Laughlin •NP Grand Canyon•Lake Powell•NP Zion•Las Vegas•NP Death Valley•NP Yosemite•Carson City•Lake Tahoe•Sacramento•San Francisco termín kód celková cena 21.04. - 10.05. AT 185501 99.990 12.05. - 31.05. AT 185502 99.990 02.06. - 21.06. AT 185503 102.990 23.06. - 12.07. AT 185504 103.990 17.07. - 05.08. AT 185505 114.990 09.08. - 28.08. AT 185506 114.990 30.08. - 18.09. AT 185507 102.990 20.09. - 09.10. AT 185508 99.990 Jednotlivé segmenty zájezdu (východ, jih a západ USA) mohou být operovány opačným směrem. Vnitrostátní přelety mohou být uskutečněny pozdně večerními namís- to ranními spoji. Minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - místní přelety dle itineráře - letištní poplatky - 18× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - 18× snídani a 1× večeři - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu /mimo uvedené/ - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky k fakult. akcím - odbavení zavazadel při přeletech /cca 25 USD za kus a let/ slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 4.300 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 2.800 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 12.000 - příplatek za jednolůžkový pokoj 21.300 fakultativní akce: - vstup na Empire State Building v ceně zájezdu - plavba lodí pod Niagarské vodopády v ceně 15.5.-30.9. - plavba lodí v New Yorku v ceně zájezdu - vstup do kosmického střediska na Cape Canaveral v ceně zájezdu - vstup do Sea World v Orlandu v ceně zájezdu - vstup do Universal Studios v Hollywoodu v ceně zájezdu - plavba po zálivu v San Franciscu v ceně zájezdu - let helikoptérou nad Niagarskými vodopády 2.990 - noční let helikoptérou nad Las Vegas 2.700 - let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody 12-15 minut 4.990 - let letadlem nad Grand Canyonem 3.800 - let helikoptérou nad Grand Canyonem 4.990 - let letadlem nad Lake Powell a Rainbow Bridge 3.200 - let helikoptérou nad San Franciscem 4.800 - vodní show Le Réve v hotelu Wynn /Las Vegas/ od 3.600 - individuální prodloužení pobytu v USA /odlet ze stejné destinace/ 4.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem. KŘÍŽEM KRÁŽEM KŘÍŽEM KRÁŽEM SPOJENÝMI STÁTY SPOJENÝMI STÁTY Lahůdka v programu AMERICA TOURS, která se hned po uvedení stala bestsellerem. Nabízíme Vám tři tématické poznávací okruhy během jedné dovolené – pulsující východní pobřeží s New Yorkem, Niagarskými vodopády a Washingtonem, tropickou Floridu s centrem zábavy Orlandem, kosmickým střediskem Cape Canaveral, přírodní rezervací Everglades a symbolem rekreace Miami Beach, zá- padní pobřeží USA s jeho metropolemi a úchvatnými národními parky a přírodními krásami. Bohatý program obsahuje vše k prožití jedinečné aktivní dovolené!! 01. den NEW YORK 25 mil / 40 km Odlet z Prahy do New Yorku. Po příletu a uvítání průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a společná ve- čeře s průvodcem na účet America Tours. 02. den NEW YORK CITY 40 mil / 65 km Celodenní návštěva Manhattanu a jeho největších atrakcí: nejprve plavba lodí kolem Manhattanu, poté prohlídka Lower Manhattanu, Battery Park, Wall Street, South Street Seaport, Brooklynský most, Čínská čtvrť, v podvečer pak oblast Cen- tral Parku, Time Square a 5. a 6. Avenue. Závěrem společná návštěva Empire State Building a vyhlídky v 78. patře na sví- tící New York. Návrat do hotelu v pozdních hodinách. 03. den NIAGARA FALLS 390 mil / 620 km Časně odjezd k Niagarským vodopádům. Průjezd oblastí Finger Lakes a farmářskou oblastí státu New York. Odpo- ledne společná plavba lodí pod vodopády na lodi Maid of the Mist, a poté již volno k samostatné prohlídce světozná- mých vodopádů. 04. den AMISH COUNTY 400 mil / 640 km Volné dopoledne k vychutnání atmosféry vodopádů, a pak se již rozjedeme do Washingtonu. Krajem Amishů – lidí odmítajících výdobytky pokroku a techniky dorazíme do hotelu ve večerních hodinách. 05. den WASHINGTON DC 40 mil / 65 km Celodenní prohlídka Washingtonu zahrnující největší atrak- ce hlavního města USA – White House, Capitol, slavný Mall s muzei a galeriemi, Arlingtonský hřbitov, památníky… Ná- vrat do hotelu ve večerních hodinách. /dle situace v kon- krétním termínu je možný odlet do Orlanda již v pozdních hodinách tohoto dne!!/ 06. den ORLANDO, SEA WORLD 25 mil / 40 km Časně transfer na letiště a odlet do Orlanda. Nejprve Vás seznámíme s atrakcemi International Drive, po ubytování je v programu návštěva zábavního parku Sea World, který je kromě seznámení s mořskou faunou známý vystoupeními cvičených kosatek, lachtanů, delfínů, lvounů a vyder, a ce- lou řadou horských drah… Návrat do hotelu očekávejte pozdě večer!! 07. den CAPE CANAVERAL 100 mil / 160 km Ráno odjezd do Kennedyho kosmického střediska na Cape Canaveral. Prohlídka střediska do večerních hodin /kos- modrom, řídící středisko, odpalovací rampy busem, kino IMAX, setkání s astronautem – vše v ceně/. Návrat do ho- telu v podvečer. 08. den EVERGLADES, MIAMI 360 mil / 570 km Časně odjezd do Miami jihozápadní stranou Floridy oblastí Everglades. Cestou budeme pozorovat aligátory ve volné přírodě lužního pralesa během průjezdu speciálním trailem, který chybí na mapách /skvělé fotky garantujeme!!/. Uvidí- te také kuriózní nejmenší poštovní úřad na světě. Večer po orientační návštěvě downtownu Miami ubytování v hotelu na Miami Beach. 09. den MIAMI BEACH 15 mil / 25 km Užijte si relaxační den po první části Vašeho zájezdu – na pláži, u bazénu či vycházkou po rušné Collins Avenue… /dle situace v konkrétním termínu je možný odlet do Los Angeles již v pozdních hodinách tohoto dne!!/ 10. den LOS ANGELES 60 mil / 100 km Časně odlet do Los Angeles. Po vyložení zavazadel v hotelu Vás čeká prohlídka Beverly Hills a Hollywoodu zakončená večerní návštěvou Santa Monica Beach. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den 10. den atrakce v ceně: plavba lodí kolem Manhattanu plavba lodí pod Niagarské vodopády vstup na Empire State Building vstup do kosmického střediska na Cape Canaveral vstup do Sea World v Orlandu vstup do Universal Studios v Hollywoodu plavba po zálivu v San Franciscu snídaně v ceně zájezdu U. S. A. U. S. A. 44

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

11. den HOLLYWOOD, LAUGHLIN 280 mil / 450 km Návštěva jedné z největších atrakcí USA – filmových studií Universal v Hollywoodu. V odpoledních hodinách potom odjezd do městečka Laughlin v Nevadě plného hotelů s ka- siny a hernami, ubytování. 12. den NP GRAND CANYON 350 mil / 560 km Časně odjezd do Grand Canyonu. Celodenní návštěva to- hoto skvostu přírody, možnost letu nad kaňonem letadlem nebo helikoptérou. Večer příjezd do Page, ubytování. 13. den LAKE POWELL, NP ZION, LAS VEGAS 330 mil / 530 km Časně ráno Vám nabídneme fakultativní let nad jezerem Lake Powell k největšímu skalnímu oblouku na světě Rain- bow Bridge. Dopoledne návštěva přehradní hráze Glen Dam, poté odjezd podél severní hrany Grand Canyonu přes Kanab do národního parku Zion, dalšího klenotu severo- americké přírody. Prohlídka do pozdních hodin, následuje odjezd do Las Vegas. Po orientačním okruhu městem uby- tování v hotelu na slavném „Stripu“. 14. den LAS VEGAS 20 mil / 35 km Volný den v městě zábavy!! Můžete ležet a relaxovat u bazénu, procházet kasina, zkoušet štěstí ve hře, navštívit koncert nebo kabaret – zkrátka v Las Vegas můžete vše!! Fakultativně Vám večer nabídneme jednu z nejlepších show světa – Le Réve v amfiteátru hotelu Wynn /Bezvýhradně doporučujeme!!/ 15. den NP DEATH VALLEY, BAKERSFIELD 490 mil / 780 km ČasněodjezddonárodníhoparkuDeathValley,nejnižšíhoanej- teplejšího místa západní hemisféry. Pokračování přes Bakers- field přejezdem k hranici národního parku Yosemite, ubytování. 16. den NP YOSEMITE, CARSON CITY 280 mil / 440 km Celodenní návštěva národního parku Yosemite, domova slavné skalní stěny El Capitan, úchvatných vodopádů a ob- řích sekvojí. Během prohlídky překročíte přes Tioga Pass pohoří Sierra Nevada, ubytování ve večerních hodinách v hlavním městě Nevady Carson City. 17. den LAKE TAHOE, SACRAMENTO 250 mil /400 km Odjezd k jedinečnému horskému jezeru Lake Tahoe. Okruh kolem jezera začneme v South Lake Tahoe, kde Vám na- bídneme možnost výjezdu lanovkou na jeden z vrcholů nad jezerním kráterem /není v ceně/. Fantastická vyhlídka od oceánu po Skalisté hory!! Pokračujeme podél jezera se za- stávkami na mnoha úchvatných vyhlídkách… odpoledne příjezd do hlavního města Kalifornie Sacramenta. Orientač- ní prohlídka města, v podvečer přejezd do San Francisca, ubytování. 18. den SAN FRANCISCO 40 mil / 65 km Závěrem zájezdu Vás čeká celodenní prohlídka San Franci- sca. Absolvujete orientační okruh městem zahrnující nej- větší atrakce a jedinečné vyhlídky na město – Golden Gate, Twin Peaks, Coit Tower, China Town, Lombard Street…, poté Vás pozveme na projížďku lodí po zálivu pod slavný Golden Gate a kolem ostrova Alcatraz /v ceně/. Do večer- ních hodin pak budete mít volno k prohlídce Fisherman’s Wharf – nejživějšího turistického místa San Francisca. 19. den Odlet domů 20 mil / 35 km Dle Vašeho cestovního plánu odjezd na letiště a odlet do Prahy /v případě odletu zpět z Los Angeles opustíte San Francisco časně ráno a následuje přejezd do Los Angeles/. 20. den Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 11. den 12. den 13. den 14. den 15. den 16. den 17. den 18. den 19. den 20. den New York New York Washington D.C. Washington D.C. Niagara Falls Niagara Falls Orlando Orlando Cape Canaveral Cape Canaveral Miami Miami Tampa Tampa Grand Canyon Grand Canyon Zion Zion Las Vegas Las Vegas Los Angeles Los Angeles Yosemite Yosemite San San Francisco Francisco Reno Reno   Během zájezdu urazíte cca 3.540 mil (5.670 km) 45 U. S. A. U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Zájezdy na zakázku Zájezdy na zakázku do všech zemí Ameriky Zajistíme pro Vás konzultaci Vaší cesty, Zajistíme pro Vás konzultaci Vaší cesty, itinerář na klíč, letenky, ubytování, itinerář na klíč, letenky, ubytování, pozemní dopravu, veškeré aktivity, pozemní dopravu, veškeré aktivity, vstupenky, průvodce… přesně podle vstupenky, průvodce… přesně podle Vašich představ a požadavků!! Vašich představ a požadavků!!

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Nezapomeňte si objednat Nezapomeňte si objednat jedinečný fakultativní let jedinečný fakultativní let nad nad Niagarskými vodopády Niagarskými vodopády!! !!

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

v nabídce dvacátou sezónu 23 dnů Miami • Kennedy Space Center • Orlando • New Orleans • Dallas • Carlsbad Caverns • El Paso • Meteor Crater • Grand Canyon • Monument Valley • Zion • Las Vegas • Mono Lake • Reno • Lake Tahoe • Sacramento • San Francisco • Los Angeles termín kód celková cena 04.04. - 26.04. AT 182101 89.990 27.06. - 19.07. AT 182102 95.990 25.09. - 17.10. AT 182103 89.990 Trasa zájezdu může být směrována opačně!! minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - letištní poplatky - 21× ubytování ve 3* hotelech a motelech - minimálně 14× snídani - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu /mimo uvedené/ - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky k fakult. akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 11.100 - příplatek za jednolůžkový pokoj 29.500 fakultativní akce: - vstupné do Kennedy Space Center v ceně zájezdu - vstupné do Meteor Crater v Arizoně v ceně zájezdu - vstupné do kina IMAX v Grand Canyonu v ceně zájezdu - vstupné do Warner Bros. Studios v ceně zájezdu - plavba po zálivu pod Golden Gate v ceně zájezdu - let helikoptérou nad San Franciscem 4.800 - noční let helikoptérou nad Las Vegas 2.700 - celodenní výlet do Death Valley 2.500 - let nad Lake Powell a Rainbow Bridge 3.200 - let letadlem nad Grand Canyonem 3.800 - let helikoptérou nad Grand Canyonem 4.990 - celodenní výlet na ostrov Key West 2.500 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. Z FLORIDY DO KALIFORNIE Z FLORIDY DO KALIFORNIE 01. den MIAMI 25 mil / 40 km Odlet z Prahy do Miami, po uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting. 02. den MIAMI 40 mil / 70 km Dopoledne volno k aklimatizaci a „lenošení“ na pláži, odpo- ledne orientační okruh po Miami a Miami Beach. 03. den KENNEDY SPACE CENTER 220 mil / 350 km Dopoledne odjezd do Titusville. Návštěva kosmického střediska na Cape Canaveral. Absolvujete túru busem po kosmodromu a zhlédnete film v kině IMAX /v ceně zájezdu/. 04. den MERRIT ISLAND 50 mil / 80 km Relaxační den. Prohlídka přírodní rezervace Merrit Island – pozorování aligátorů a vodních ptáků ve volné přírodě, koupání na jediné přírodní pláži Floridy Playalinda Beach. Možnost výletu na airboatu /není v ceně/. 05. den ORLANDO 60 mil / 95 km Dopoledne návštěva Orlanda, prohlídka International Drive. Odpoledne budete mít možnost navštívit obrovský outleto- vý shopping mall nebo Vás průvodce odveze do některého ze zábavních parků /vstup není v ceně/. 06. den MOBILE 500 mil / 800 km Celodenní přejezd podél Mexického zálivu do blízkosti hlav- ního města jazzu New Orleansu. Ubytování. 07. den NEW ORLEANS 160 mil / 250 km Prohlídka New Orleans, jeho turistických lákadel a pamě- tihodností. Zejména večerní návštěva French Quarter Vám jistě nadlouho utkví v paměti!! 08. den DALLAS 500 mil / 800 km Celodenní přejezd přes Baton Rouge a Shreveport do Da- llasu. Prohlídka centra města a místa, kde došlo k atentátu na prezidenta Kennedyho. 09. den FT. WORTH, ABILENE, ODESSA 360 mil / 570 km Celodenní přejezd krajem naftařů a chovatelů dobytka na západ, nocleh v motelu na trase. 10. den CARLSBAD CAVERNS 320 mil / 510 km Pokračování cesty do národního parku Carlsbad Caverns, prohlídka největšího jeskynního systému v USA /vstup v ceně/. Ubytování v El Pasu. 11. den EL PASO, ALBUQUERQUE 270 mil / 430 km Prohlídka města s možností indiv. návštěvy města Juarez v Mexiku. Odpoledne pokračování cesty do Albuquerque. Zde budete mít možnost obdivovat zachovalý úsek slavné Route 66 procházející městem. Ubytování. 12. den PERTIFIED FOREST, METEOR CRATER 330 mil / 530 km Ráno odjezd přes Gallup do národního parku Petrified Fo- rest /Zkamenělý les/ a odpoledne prohlídka Meteor Crater v arizonské poušti /nejlépe zachovalý meteorický kráter na Zemi, vstup v ceně zájezdu/. Nocleh ve Flagstaffu. 13. den GRAND CANYON NP 220 mil / 350 km Celodenní návštěva národního parku Grand Canyon. Možnost fakultativního letu nad kaňonem letadlem nebo helikoptérou. Navštívíte také kino IMAX /v ceně zájezdu/. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den 10. den 11. den 12. den 13. den Unikátní zájezd Vás zavede podél jižní hranice USA z Miami až k pacifickým megapolím San Francisco a Los Angeles za poznáním metropolí i přírodních krás. Lužními pralesy, nekonečnou prérií, kaňony a horami, od Atlantiku po Pacifik!! atrakce v ceně: vstupné do Kennedy Space Center vstupné do jeskyní Carlsbad Caverns vstup do Meteor Crater v Arizoně plavba po zálivu v San Franciscu vstupné do Warner Bros. Studios v Hollywoodu vstupné do kina IMAX v Grand Canyonu vstup do jeskyní Carlsbad Caverns U. S. A. U. S. A. 48

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Večer příjezd do Page, malého městečka v poušti uprostřed rezervace indiánů kmene Navaho. 14. den LAKE POWELL, MONUMENT VALLEY 250 mil / 400 km Časně ráno Vám nabídneme fakultativní let letadlem nad pouštním jezerem Lake Powell. Následuje celodenní vý- let do Monument Valley – neskutečného výtvoru přírody známého z westernů a mnoha reklam. Návrat ve večerních hodinách. 15. den KANAB, NP ZION 280 mil / 450 km Návštěva městečka Kanab v Utahu známého jako exteriéry pro mnoho westernů. Pokračování prohlídkou národního parku Zion do odpoledních hodin. Večer příjezd do Las Vegas. Po orientačním okruhu zářícím městem ubytování v hotelu na slavném Stripu. 16. den LAS VEGAS 20 mil / 35 km Volný den v Las Vegas k samostatné prohlídce kasin a atrak- cí!!! Doporučujeme Vám fakultativní výlet do Death Valley – nejnižšího a nejteplejšího místa na západní polokouli. 17. den MONO LAKE, CARSON CITY, RENO 470 mil / 750 km Odjezd na sever hornatou pouští pod pohoří Sierra Neva- da. Prohlídka jezera Mono Lake a osady Bishop, návštěva hlavního města Nevady Carson City, večer ubytování ve městě Reno. 18. den LAKE TAHOE, SACRAMENTO 190 mil / 300 km Odjezd přes pohoří Sierra Nevada k vysokohorskému jeze- ru Lake Tahoe. Navštívíte několik dech beroucích vyhlídek na obří kráter naplněný vodou smaragdové barvy, a rozlou- číte se s Nevadou ve městečku South Lake Tahoe. Cestou k Pacifiku pak odpoledne dorazíte do Sacramenta, hlavního města Kalifornie. Po prohlídce města ubytování. 19. den SAN FRANCISCO 100 mil / 160 km Ráno odjezd do San Francisca se zastávkou v outletovém shoppingu /výhodné nákupy před odletem nelze vyne- chat!!/. Po příjezdu do San Francisca ubytování a prohlídka části města včetně několika vyhlídek. 20. den SAN FRANCISCO 250 mil / 400 km Prohlídka San Francisca zahrnující nejvýznačnější paměti- hodnosti a atrakce města včetně plavby lodí po zálivu a pod Golden Gate /v ceně/. Fakultativně je možné absolvovat let helikoptérou nad městem, zálivem a Golden Gate. Večer odjezd do cíle cesty – Los Angeles. Nocleh v motelu na trase. 21. den LOS ANGELES 150 mil / 240 km Celodenní prohlídka Los Angeles a okolí /Hollywood, Be- verly Hills, Santa Monica Beach…/, jeho atrakcí a turistic- kých lákadel do pozdního večera, ubytování. 22. den WARNER BROTHERS STUDIOS, odlet domů 30 mil / 50 km Dopoledne na závěr Vašeho zájezdu navštívíte filmová stu- dia Warner Brothers, jednu z velkých atrakcí oblasti Los Angeles. Odpoledne dle Vašeho cestovního plánu následu- je transfer na letiště a odlet do Prahy. 23. den Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí 14. den 15. den 16. den 17. den 18. den 19. den 20. den 21. den 22. den 23. den Miami Miami Cape Cape Carneval Carneval Orlando Orlando Tallahasse Tallahasse New New Orleans Orleans Baton Baton Rouge Rouge Dallas Dallas Odessa Odessa El Paso El Paso Carlsbad Caverns N. P . Carlsbad Caverns N. P . San San Francisco Francisco Los Angeles Los Angeles Zion Zion Reno Reno Kanab Kanab Page Page Flagstaff Flagstaff Las Vegas Las Vegas Albuquerque Albuquerque Lake Lake Tahoe Tahoe Meteor Meteor Crater Crater Grand Canyon Grand Canyon Během zájezdu urazíte cca 4.795 mil (7.670 km) 49 U. S. A. U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

v nabídce dvacátou čtvrtou sezónu 35 dnů New York•Philadelphia•Washington•Nashville•Memphis•Dallas•El Paso•Tucson•Grand Canyon•Monument Valley•Zion•Las Vegas•Los Angeles•Sequoia•San Francisco•Mt. Rainier•Seattle•Yellowstone•Devil’s Tower•Mt. Rushmore•Chicago•Niagarské vodopády•New York termín kód celková cena 12.05. - 15.06. AT 180801 119.990 15.06. - 19.07. AT 180802 121.990 27.07. - 30.08. AT 180803 129.990 30.08. - 03.10. AT 180804 121.990 Zájezd může být směrován opačně. Prohlídka New Yorku může být zařazena na začátku nebo na konci zájezdu. minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - letištní poplatky - 33× ubytování v hotelech a motelech turistické kategorie - dopravu klimatizovaným vanem nebo minivanem - minimálně 24× snídani - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu /mimo uvedené/ - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky k fakult. akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 11.500 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 5.400 - příplatek za jednolůžkový pokoj 39.200 fakultativní akce: - plavba po zálivu pod Golden Gate v ceně zájezdu - plavba na lodi pod Niagarské vodopády v ceně zájezdu - plavba lodí v New Yorku v ceně zájezdu - návštěva Rockefellerova Centra s vyhlídkou na Manhattan v ceně zájezdu - vstup na vyhlídku One Liberty v Philadelphii v ceně - let helikoptérou nad Niagarskými vodopády 2.990 - let letadlem nad Grand Canyonem 3.800 - let helikoptérou nad Grand Canyonem 4.990 - let nad Lake Powell a Rainbow Bridge 3.200 - noční let helikoptérou nad Las Vegas 2.700 - celodenní výlet do Death Valley 2.500 - let helikoptérou nad San Franciscem 4.800 - let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody 12-15 minut 4.990 - vodní show Le Réve v hotelu Wynn /Las Vegas/ od 3.600 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. VELKÁ ZEMĚ VELKÁ ZEMĚ Velice krásná a velmi náročná cesta, bestseller mnoha minulých let. Cílem zájezdu je ukázat Vám za přijatelnou cenu co nejvíce z krás Spojených států. Uvidíte víc, než si dovedete představit… 01. den PHILADELPHIA 120 mil / 190 km Odlet z Prahy do New Yorku. Po uvítání průvodcem na leti- šti následuje transfer do historické Philadelphie, ubytování a orientační meeting s průvodcem /V případě plánovaného pozdního příletu začne zájezd programem v New Yorku/. 02. den PHILADELPHIA, WASHINGTON DC 160 mil / 260 km Prohlídka centra historické Philadelphie, včetně návštěvy vyhlídky One Liberty Building s jedinečným panoramatic- kým výhledem z výšky bezmála 300 metrů. Pokračování cesty do Washingtonu, zde do večerních hodin prohlídka zahrnující největší atrakce a pamětihodnosti – Capitol, Whi- te House, Lincolnův a Washingtonův památník, Arlington- ský hřbitov… Ubytování večer. 03. den WASHINGTON DC 380 mil / 600 km Dopoledne indiv. volno k návštěvě muzeí a galerií, odpoled- ne odjezd na západ do Nashville, nocleh v motelu na trase. 04. den LYNCHBURG, NASHVILLE 380 mil / 600 km Návštěva a prohlídka destilerie slavné whisky Jack Daniels, pokračování cesty na západ. Příjezd do Nashville v podve- čer, ubytování. Pro zájemce fakultativní návštěva koncertu v slavné Grand Ole Opry. 05. den NASHVILLE, MEMPHIS 230 mil / 370 km Dopoledne indiv. prohlídka centra Nashville a „Music Row“, možnost prohlídky Dvorany slávy country music /vstup není v ceně/. Odpoledne odjezd do Memphisu, ubytování a večerní návštěva slavné Beale Street, líhně hvězd rock’n rollu a blues. 06. den DALLAS 450 mil / 720 km Celodenní přejezd do Dallasu. V odpoledních hodinách pro- hlídka centra města, ubytování. 07. den EL PASO 630 mil / 990 km Celodenní přejezd krajem dobytkářů a naftařů. Cílem dne je známé město El Paso. Po příjezdu ve večerních hodinách ubytování. 08. den CIUDAD JUAREZ, TUCSON 330 mil / 530 km Dopoledne odpočinek po náročném přejezdu, možnost pěší návštěvy mexického města Juarez. Odpoledne odjezd do města Tucson v Arizoně, návštěva „lesů“ kaktusů sa- guaro, kterými je zdejší kraj typický. Ubytování. 09. den APACHE TRAIL, FLAGSTAFF 320 mil / 510 km Putování na sever státem Arizona po originální trase America Tours – kaktusy, kaňony, jezera, město duchů… zhlédnete soumrak v kraji rudých skal u městečka Sedona, nocleh ve Flagstaffu. 10. den NP GRAND CANYON 230 mil / 370 km Celodenní návštěva národního parku Grand Canyon. Mož- nost fakultativního letu nad kaňonem letadlem nebo heli- koptérou. Odpoledne odjezd do městečka Page, ubytování. 11. den MONUMENT VALLEY, LAKE POWELL 340 mil / 540 km Velmi časně odjezd do slavného Monument Valley, pro- hlídka. Možnost projížďky údolím v jeepech s indiánskými průvodci /není v ceně/. Návrat do Page, prohlídka přehra- dy Glen Dam a dle počasí koupání v jezeře Lake Powell. Fakultativně Vám doporučujeme nezapomenutelný let nad jezerem ke skalnímu oblouku Rainbow Bridge. 12. den NP ZION, LAS VEGAS 230 mil / 370 km Návštěva národního parku Zion, poté pokračování do Las Vegas. Orientační prohlídka, ubytování a indiv. volno. Večer Vám nabídneme jedinečný zážitek – let helikoptérou nad zářícím Las Vegas /fakultativně, není v ceně/. 13. den LAS VEGAS 20 mil / 35 km Volný den v Las Vegas!! Fakultativně celodenní výlet do národního parku Death Valley – nejnižšího a nejteplejšího místa na západní polokouli. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den 10. den 11. den 12. den 13. den atrakce v ceně: plavba lodí kolem Manhattanu plavba lodí pod Niagarské vodopády plavba po zálivu v San Franciscu vyhlídka Rockefellerova centra na Manhattanu vstup na vyhlídku One Liberty v Philadelphii U. S. A. U. S. A. 50

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

14. den LOS ANGELES 270 mil / 430 km Časně odjezd do Los Angeles. Prohlídka města zahrnující nej- větší atrakce města – Hollywood, Beverly Hills, downtown, Santa Monica Beach… Ubytování ve večerních hodinách. 15. den LOS ANGELES 20 mil / 35 km Celodenní volno k relaxaci po první části zájezdu – můžete relaxovat u hotelového bazénu nebo fakultativně navštívit slavná filmová studia Universal /vstup není v ceně/. 16. den NP SEQUOIA, KING’S CANYON 340 mil / 540 km Velmi časně odjezd do národního parku Sequoia a King’s Canyon, domova obřích sekvojí. Prohlídka do večerních hodin, nocleh v motelu na cestě do San Francisca. 17. den SAN FRANCISCO 220 mil / 350 km Odjezd do San Francisca. Po příjezdu prohlídka hlavních atrakcí města včetně plavby lodí po zálivu pod Golden Gate /v ceně zájezdu/. Ubytování ve večerních hodinách. 18. den SAN FRANCISCO 80 mil / 130 km Pokračování prohlídky San Francisca, během které budete mít i dostatek času k samostatným vycházkám. Fakulta- tivně Vám nabízíme nezapomenutelný let helikoptérou nad San Franciscem a Golden Gate. V podvečer odjezd na se- ver, nocleh v motelu na trase. 19. den NP REDWOOD 390 mil / 620 km Návštěva národního parku Redwood na pobřeží Pacifiku, domova nejvyšších stromů na Zemi. Po prohlídce pokračo- vání do NP Crater Lake v Oregonu, nocleh v motelu na trase. 20. den NP CRATER LAKE 410 mil / 650 km Prohlídka Crater Lake, pokračování cesty na sever, nocleh v motelu na trase. 21. den NP MT. RAINIER, SEATTLE 230 mil / 370 km Návštěva NP Mt. Rainier. V odpoledních hodinách příjezd do Seattle, indiv. prohlídka centra města, ubytování ve ve- černích hodinách. 22. den NP OLYMPIC 370 mil / 590 km Časně odjezd do NP Olympic na stejnojmenném poloos- trově. Celodenní okruh parkem, nocleh na stejném místě. 23. den SPOKANE 520 mil / 830 km Odjezd na východ do NP Yellowstone, nocleh v motelu na trase. 24. den NP YELLOWSTONE 350 mil / 560 km Celodenní přejezd státy Idaho a Montana, prohlídka části NP Yellowstone. Nocleh v Gardineru. 25. den NP YELLOWSTONE 200 mil / 320 km Dokončení prohlídky NP Yellowstone, nocleh v Cody. 26. den CODY, DEVIL’S TOWER 380 mil / 600 km Odjezd přes Bighorn Natl. Forest a Gillette ke slavné skalní věži Devil’s Tower. Prohlídka do večerních hodin, nocleh v motelu na cestě do Rapid City. 27. den MT. RUSHMORE 280 mil / 440 km Pokračování k národnímu monumentu Mt. Rushmore. Po prohlídce a krátké zastávce v Rapid City zahájíte přejezd farmářským krajem do Chicaga. Nocleh v motelu na trase. 28. den BADLANDS 525 mil / 840 km Celodenní přejezd nekonečnými pláněmi států South Dako- ta a Iowa do Chicaga, nocleh v motelu na trase. 29. den CHICAGO 300 mil / 480 km Příjezd do Chicaga, orientační prohlídka centra města – downtown, Magnificent Mile, Navy Pier. Volno k návštěvě druhé nejvyšší budovy Ameriky Willis Tower /není v ceně/. 30. den CLEVELAND 350 mil / 560 km Dopoledne volno v centru Chicaga, odpoledne odjezd do Niagara Falls, nocleh v motelu na trase. 31. den NIAGARA FALLS 220 mil / 350 km Po příjezdu do Niagara Falls ubytování a prohlídka vodo- pádů, v jejímž závěru Vás pozveme k plavbě lodí do centra hlavního vodopádu „Horseshoe“. Indiv. volno k vycházkám. 32. den FINGER LAKES, NEW YORK 420 mil / 670 km Ráno odjezd do New Yorku oblastí Finger Lakes. Po pří- jezdu ubytování a podvečerní prohlídka části Manhattanu. 33. den NEW YORK CITY 70 mil / 110 km Celodenní prohlídka Manhattanu. Plavba lodí podél Manha- ttanu po řekách Hudson a East River a kolem sochy Svobo- dy /v ceně/. Navštívíte také vyhlídku ze střešní terasy Roc- kefellerova Centra a projdete se slavným Central Parkem a jeho okolím. Fakultativně Vám nabídneme nezapomenu- telný let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody. 34. den NEW YORK, odlet domů 40 mil / 60 km Dopoledne volno na Manhattanu, poslední shopping, od- poledne dle Vaší hodiny odletu transfer na letiště a odlet do Prahy. 35. den Příletem do Prahy bude Váš zájezd ukončen. 14. den 15. den 16. den 17. den 18. den 19. den 20. den 21. den 22. den 23. den 24. den 25. den 26. den 27. den 28. den 29. den 30. den 31. den 32. den 33. den 34. den 35. den New York New York Washington D.C. Washington D.C. Niagara Falls Niagara Falls Philadelphia Philadelphia Nashville Nashville Memphis Memphis Chicago Chicago Dallas Dallas Devil’s Tower Devil’s Tower Mt. Rushmore Mt. Rushmore Yellowstone Yellowstone Mt. Rainier Mt. Rainier Spokane Spokane Olympic N. P . Olympic N. P . El Paso El Paso Tucson Tucson Grand Canyon Grand Canyon Monument Valley Monument Valley Zion Zion Las Las Vegas Vegas Flagstaff Flagstaff Los Angeles Los Angeles N. P . Sequoia N. P . Sequoia San Francisco San Francisco N. P . Redwood N. P . Redwood Během zájezdu urazíte cca 9.790 mil (15.670 km) 51 U. S. A. U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

v nabídce dvacátou sezónu 12 dnů Los Angeles•Hollywood•Beverly Hills•Mojavská poušť•Palm Springs•Laughlin•Route 66•Oatman•Hooover Dam•Lake Mead•Las Vegas•NP Death Valley•Bakersfield•NP Sequoia / Kings Canyon•Fresno•NP Yosemite•Sacramento•San Francisco termín kód celková cena 26.12. - 06.01. AT 172608 75.990 18.04. - 29.04. AT 182601 57.990 12.05. - 23.05. AT 182602 56.990 13.06. - 24.06. AT 182603 62.990 27.07. - 07.08. AT 182604 69.990 28.08. - 08.09. AT 182605 62.990 10.10. - 21.10. AT 182606 61.990 26.12. - 06.01. AT 182607 75.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - letištní poplatky - 10× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným autokarem či minibusem - program dle itineráře - 10× snídani - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu /mimo snídaní/ - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky k fakult. akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 2.300 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji 1.700 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 9.600 - příplatek za jednolůžkový pokoj 15.500 fakultativní akce: - plavba po zálivu pod Golden Gate Bridge v ceně zájezdu - návštěva přehrady Hoover Dam v ceně zájezdu - návštěva expozice raketoplánu Endeavour v ceně - letecký výlet do Grand Canyonu z Las Vegas 9.990 - noční let helikoptérou nad Las Vegas 2.700 - let helikoptérou nad San Franciscem 4.800 - čtyřdenní pobyt na Havajských ostrovech na vyžádání - vodní show Le Réve v hotelu Wynn /Las Vegas/ od 3.600 - individuální prodloužení pobytu v USA /odlet ze stejné destinace/ 4.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. MALÝ OKRUH ZÁPADEM USA MALÝ OKRUH ZÁPADEM USA 01. den LOS ANGELES 30 mil / 50 km Odlet z Prahy do Los Angeles. Po uvítání na letišti průvod- cem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orien- tační meeting. 02. den LOS ANGELES, HOLLYWOOD, SANTA MONICA 60 mil / 100 km Celodenní prohlídka Los Angeles zahrnující největší atrak- ce města – Hollywood, Beverly Hills, Griffith Observatory, Rodeo Drive… Navštívíte též Kalifornské vědecké centrum, kde si z bezprostřední blízkosti prohlédnete raketoplán En- deavour a zhlédnete expozici věnovanou dobývání kosmu. Den zakončíte návštěvou slavné Santa Monica Beach. 03. den PALM SPRINGS, LAKE HAVASU, LAUGHLIN 370 mil / 590 km Ráno odjezd do letoviska boháčů, aristokratů a umělců Palm Springs ležícího v hornaté Mojavské poušti. Prohlídka centra této zelené oázy ve vyprahlé poušti, poté pokračování cesty k řece Colorado a přehradnímu jezeru Lake Havasu. Návště- va kontroverzní atrakce „London Bridge“ v Lake Havasu City. V podvečer příjezd úchvatnou hornatou pouští do Laughli- nu – města na břehu Colorada tvořeného převážně kasiny a hotely. Ubytování a volný večer k návštěvě kasin a heren. 04. den ROUTE 66, OATMAN, HOOVER DAM, LAS VEGAS 180 mil / 290 km Odjezd přes řeku Colorado do Arizony. Zde navštívíte „měs- to duchů“ Oatman ležící přímo na slavné silnici Route 66, pamatující zašlou slávu zdejšího dobývání zlata a stříbra. Pokračování cesty Vás přivede k nejvyšší přehradní hrázi v USA – Hoover Dam. Zde navštívíme návštěvní centrum s muzeem, projdeme se po přehradní hrázi a vychutnáme si hloubku pod sebou při přechodu mostu, který před ně- kolika lety překlenul údolí nad přehradní hrází. Po zastávce s vyhlídkou na jezero Lake Mead se vydáme do Las Ve- gas. Čekají nás dvě noci v „hlavním městě zábavy“!! Po ubytování následuje orientační okružní prohlídka a volno k návštěvě kasin a atrakcí města. Fakultativně Vám nabíd- neme jednu z nejlepších show světa – Le Réve v amfiteátru hotelu Wynn. /Bezvýhradně doporučujeme!!/ 05. den LAS VEGAS 25 mil / 40 km Celodenní volno v Las Vegas!! Můžete na vlastní pěst pozná- vat atrakce města či relaxovat u hotelového bazénu. Protože však „to pravé“ poskytuje teprve noční rozzářené město, na- bízíme Vám v tento den fakultativní letecký výlet do národní- ho parku Grand Canyon /s místním průvodcem v angličtině/. Po návratu Vám nabídneme fakultativní let helikoptérou nad rozzářeným nočním Las Vegas – jedinečný zážitek!! 06. den NP DEATH VALLEY, BAKERSFIELD 390 mil / 620 km Ráno odjezd do národního parku Death Valley, nejnižšího a nejteplejšího místa západní hemisféry. Prohlídka parku se zastávkami na vyhlídkách. Pokračování cesty podhůřím Sierry Nevady do kalifornského Bakersfieldu, ubytování v podvečer. 07. den NP SEQUOIA a KINGS CANYON 230 mil / 370 km Čeká Vás celodenní návštěva národního parku Sequoia a Kings Canyon, domova obřích sekvojí a největšího skal- ního monolitu Ameriky Morro Rock. Sekvojí si tento den užijete dosytosti na několika horských trailech, můžete si zkusit svoji fyzickou zdatnost výstupem na vrchol největší- 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den Zájezd nabitý návštěvami nejatraktivnějších národních parků a přírodních zajímavostí, v kombinaci se vzrušujícími metropolemi. Není divu, že tato trasa se stala bestsellerem… Pro ještě větší atrakti- vitu jsme upravili trasu a přidali dva dny, které Vám poskytnou více času v San Franciscu, navštívíte Sacramento, hlavní město Kalifornie, a dopřejete si delší pobyt v Las Vegas. Trasa zahrnuje tři ohro- mující národní parky – Death Valley, Sequoia/Kings Canyon a Yosemite, a z bezprostřední blízkosti Vám ukážeme raketoplán Endeavour, nejnovější exponát California Science Center v Los Angeles. Samozřejmě také zůstává naše nabídka na prodloužení zájezdu o čtyřdenní individuální pobyt na Havajských ostrovech. Máte se na co těšit!!! atrakce v ceně: plavba po zálivu v San Franciscu návštěva přehrady Hoover Dam návštěva expozice raketoplánu Endeavour snídaně v ceně zájezdu!! U. S. A. U. S. A. 52

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

ho skalního monolitu Ameriky Morro Rock. S trochou štěstí potkáte i černého medvěda baribala, zdejšího „domorod- ce“. V podvečer ubytování ve Fresnu. 08. den NP YOSEMITE 180 mil / 290 km Časně odjezd do národního parku Yosemite – perly mezi ná- rodními parky Kalifornie. Celodenní prohlídka Yosemitského údolí, úchvatné vyhlídky, traily k ohromujícím vodopádům. Ubytování ve večerních hodinách v podhůří Sierry Nevady. 09. den SACRAMENTO, SAN FRANCISCO 200 mil / 320 km Odjezd do Sacramenta, hlavního města Kalifornie. Prohlíd- ka historického i moderního centra města, návštěva Capi- tolu státu California, sídla senátu a guvernéra. Odpoledne přejezd do San Francisca, po příjezdu a ubytování prohlídka největších atrakcí a zajímavostí města – downtown, Bay Bridge, Lombard Street, Fishermans Wharf, China Town… 10. den SAN FRANCISCO 70 mil / 110 km Pokračování prohlídky San Francisca návštěvou vyhlídek Twin Peaks, Coit Tower a slavného Golden Gate Bridge. Po- zveme Vás také k plavbě po zálivu pod Golden Gate a kolem ostrova Alcatraz. Odpoledne individuální volno v San Franci- scu k samostatné prohlídce centra města. /V případě odletu zpět z Los Angeles kolem 16.00 hod. odjezd ze San Fran- cisca, večer ubytování v hotelu na cestě do Los Angeles/ 11. den Odlet domů 15 mil / 25 km Dle Vašeho cestovního plánu poslední shopping, transfer na letiště a odlet do Prahy nebo odlet k fakultativnímu po- bytu na Havajské ostrovy. 12. den Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 08. den 09. den 10. den 11. den 12. den Hoover Dam Hoover Dam Las Vegas Las Vegas Death Death Valley Valley San San Francisco Francisco Laughlin Laughlin Palm Springs Palm Springs Los Angeles Los Angeles NP Yosemite NP Yosemite NP Sequoia NP Sequoia Sacramento Sacramento Fresno Fresno Během zájezdu urazíte cca 1.750 mil (2.800 km) Le Rêve nejlepší show v Las Vegas!! 53 U. S. A. U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

9 dnů v nabídce pátou sezónu Las Vegas • Hoover Dam • Lake Mead • Valley of Fire • Los Angeles • Hollywood • Universal Studios • Santa Monica Beach • San Diego • Del Coronado • USS Midway • Sea World termín kód celková cena 05.03. - 13.03. AT 183201 46.990 02.04. - 10.04. AT 183202 49.990 30.04. - 08.05. AT 183203 47.990 28.05. - 05.06. AT 183204 48.990 25.06. - 03.07. AT 183205 49.990 30.07. - 07.08. AT 183206 56.990 27.08. - 04.09. AT 183207 51.990 24.09. - 02.10. AT 183208 49.990 22.10. - 30.10. AT 183209 47.990 19.11. - 27.11. AT 183210 46.990 03.12. - 11.12. AT 183211 47.990 26.12. - 03.01. AT 183212 69.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - letištní poplatky - 7× ubytování ve 3* hotelech - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - nejméně 4× snídani - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu /mimo uvedené/ - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky k fakult. akcím - odbavení zavazadla pro vnitřní lety /cca 25 USD/ slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 1.800 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 7.700 - příplatek za jednolůžkový pokoj 11.200 fakultativní akce: - prohlídka Las Vegas v ceně zájezdu - prohlídka Los Angeles a okolí v ceně zájezdu - prohlídka San Diega v ceně zájezdu - vstup na letadlovou loď Midway v San Diegu v ceně - návštěva Griffith Observatory v ceně - vstup do Universal Studios v Hollywoodu 3.300 - vstup do zábavního parku Sea World v San Diegu 2.600 - noční let helikoptérou nad Las Vegas 2.700 - letecký výlet do Grand Canyonu z Las Vegas 9.990 - vodní show Le Réve v hotelu Wynn /Las Vegas/ od 3.600 - čtyřdenní pobyt na Havajských ostrovech na vyžádání - prodloužení pobytu v USA /odlet ze stejné destinace/ 4.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. ATRAKCE ATRAKCE LAS VEGAS, LOS ANGELES A SAN DIEGA LAS VEGAS, LOS ANGELES A SAN DIEGA 01. den LAS VEGAS 20 mil / 30 km Odlet z Prahy do Las Vegas. Po uvítání na letišti delegátem America Tours Vás čeká transfer do hotelu, ubytování a ori- entační meeting s průvodcem. A protože toto město Vám nedá v noci spát, pojedete si ho ještě v noci prohlédnout. 02. den LAS VEGAS CITY TOUR 30 mil / 50 km Dopoledne absolvujete orientační prohlídku slavného „Stri- pu“ a downtownu Las Vegas, a prohlédnete si některé ikonické hotely s kasiny. Odpoledne budete mít možnost si sami okusit život ve městě nikdy nekončící zábavy. Doporu- čujeme Vám večerní let helikoptérou nad zářícím Las Vegas. 03. den LAS VEGAS /HOOVER DAM, LAKE MEAD/ 30 mil / 50 km Celodenní volno v Las Vegas!! Využijte jej k prohlídce atrakcí města nebo k relaxaci u hotelového bazénu. Fakul- tativně Vám nabídneme výlet k nejvyšší skořepinové pře- hradní hrázi Hoover Dam a k jezeru Lake Mead /dle počasí možnost koupání v jezeru/. Večer Vám nabízíme fakultativní návštěvu skvělé vodní show Le Réve v hotelu Wynn. 04. den LAS VEGAS 10 mil / 20 km Celodenní volno k samostatné prohlídce a návštěvám atrakcí Las Vegas. Fakultativně Vám nabídneme celodenní letecký výlet /cca 7-8 hodin/ do národního parku Grand Ca- nyon. /letadlo, bus, vč. oběda, místní průvodce v angličtině/ 05. den LOS ANGELES, HOLLYWOOD 270 mil / 430 km Přejezd do Los Angeles. Po příjezdu v odpoledních hodi- nách následuje ubytování a večerní návštěva Griffith Ob- servatory a nočního Hollywoodu. 06. den LOS ANGELES, BEVERLY HILLS, SANTA MONICA BEACH 100 mil / 160 km Celodenní prohlídka Los Angeles a okolí – Hollywood, Be- verly Hills, Rodeo Drive, Sunset a Hollywood Boulevard, Santa Monica Beach… do hotelu se navrátíte ve večerních hodinách!! 07. den SAN DIEGO, CORONADO, BALBOA PARK 160 mil / 260 km Celodenní výlet do San Diega. Orientační prohlídka cen- tra města a ostrova Coronado. Zde doporučujeme Vaší pozornosti zejména hotel Del Coronado, který sloužil jako 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den Poznejte Las Vegas – světové hlavní město zábavy!! Pokud Vás láká hra v kasinech, nenajdete na světě lepší místo. Pokud Vás zajímá architektura – jste na správném místě. Máte zájem o přírodní krásy hor- natých pouští – budete nadšeni. Rádi navštěvujete kulturní představení a skvělé show? Každý večer si budete moci vybrat ze široké nabídky. A co shopping? Las Vegas je centrem skvělých nákupů!! A co te- prve Los Angeles a jeho satelity Hollywood, Beverly Hills a Santa Monica – pulsující megapole, ze které Vám nabídneme k ochutnání to nejlepší, a jako bonus přidáme fascinující San Diego, a tam to nejlepší, co lze nabídnout… Vítejte ve městech mnoha tváří, skvělé zábavy a aktivního oddechu! Chceme, abyste se skvěle bavili. Přejeme Vám skvělou zábavu!!! atrakce v ceně: prohlídka Las Vegas, Los Angeles a San Diega návštěva letadlové lodi USS Midway návštěva Griffith Observatory snídaně v ceně zájezdu U. S. A. U. S. A. 54

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

exteriéry při natáčení slavného filmu „Někdo to rád horké“. Následuje návštěva letadlové lodi USS Midway, která po vyřazení z aktivní služby kotví v San Diegu a je přístupná turistům /vstup v ceně/. Následuje návštěva Old Town San Diego – vzpomínky na dávno minulé doby, kde zde byla doma mexická kultura… Odpoledne po ubytování volno v downtownu San Diego a Balboa Parku k vychutnání at- mosféry kalifornského jihu. Fakultativně Vám nabídneme návštěvu mořského zábavního parku Sea World do večer- ních hodin… 08. den Odlet domů 130 mil / 210 km Návrat do Los Angeles. Poslední shopping /obří outletový mall se skvělými cenami, kde pro Vás máme připraveny slevové kupóny/. Dle Vašeho letového plánu transfer na letiště a odlet do Prahy. 09. den Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 08. den 09. den Los Angeles Los Angeles Las Vegas Las Vegas San Diego San Diego Během zájezdu urazíte cca 750 mil (1.200 km) Nezapomeňte si objednat Váš jedinečný let Nezapomeňte si objednat Váš jedinečný let nad nad Grand Canyonem a Lake Powell!! Grand Canyonem a Lake Powell!! 55 U. S. A. U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

v nabídce dvacátou šestou sezónu 16 dnů Los Angeles • Hollywood • Beverly Hills • Santa Monica • San Diego • Yuma • Tucson • kaktusové rezervace • Sedona • Grand Canyon • Monument Valley • Lake Powell • Goosenecks • Valley of Gods • Capitol Reef • Grand Staircase of Escalante • Bryce Canyon • Zion • St. George • Las Vegas • Hoover Dam • Valley of Fire • Údolí Smrti • NP Sequoia a Kings Canyon • San Francisco termín kód celková cena 26.12. - 10.01. AT 170121 95.990 27.02. - 14.03. AT 180101 69.990 14.03. - 29.03. AT 180102 71.990 29.03. - 13.04. AT 180103 75.990 13.04. - 28.04. AT 180104 72.990 28.04. - 13.05. AT 180105 73.990 13.05. - 28.05. AT 180106 74.990 28.05. - 12.06. AT 180107 75.990 12.06. - 27.06. AT 180108 76.990 27.06. - 12.07. AT 180109 79.990 12.07. - 27.07. AT 180110 84.990 27.07. - 11.08. AT 180111 84.990 11.08. - 26.08. AT 180112 84.990 26.08. - 10.09. AT 180113 79.990 10.09. - 25.09. AT 180114 78.990 25.09. - 10.10. AT 180115 76.990 10.10. - 25.10. AT 180116 74.990 25.10. - 09.11. AT 180117 73.990 09.11. - 24.11. AT 180118 69.990 24.11. - 09.12. AT 180119 67.990 26.12. - 10.01. AT 180120 96.990 Zájezd může být směrován opačně. Zájezd může začínat/ končit v Los Angeles, Las Vegas nebo San Franciscu. Minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - letištní poplatky - 14× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným busem či vanem - program dle itineráře - 14× snídani - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu /mimo snídaní/ - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky k fakult. akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 4.100 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 2.700 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 12.800 - příplatek za jednolůžkový pokoj 22.900 fakultativní akce: - plavba po zálivu pod Golden Gate v ceně zájezdu - vstup do filmových studií Universal v Hollywoodu /vč.transferu/ v ceně zájezdu - vstup do zábavního parku Sea World v San Diegu v ceně - vstup na letadlovou loď USS Midway v ceně zájezdu - vstup do Pima Air Museum v Tucsonu v ceně zájezdu - vstup do kina IMAX v Grand Canyonu v ceně zájezdu - let letadlem nad Grand Canyonem 3.800 - let helikoptérou nad Grand Canyonem 4.990 - let nad Lake Powell a Rainbow Bridge 3.200 - noční let helikoptérou nad Las Vegas 2.700 - let helikoptérou nad San Franciscem 4.800 - polodenní výlet k přehradě Hoover Dam /cca 5 hodin/ 1.300 - vodní show Le Réve v hotelu Wynn /Las Vegas/ od 3.600 - čtyřdenní pobyt na Havajských ostrovech na vyžádání - individuální prodloužení pobytu v USA /odlet ze stejné destinace/ 4.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. ZÁPAD U.S.A. ZÁPAD U.S.A.– – klasický okruh klasický okruh 01. den LOS ANGELES 25 mil / 40 km Odlet z Prahy do Los Angeles. Po příletu a uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting s průvodcem. 02. den LOS ANGELES 60 mil / 100 km Dopoledne Vás America Tours pozve k návštěvě filmových studií Universal – jedné z největších atrakcí Hollywoodu /vstupné je v tomto roce v ceně zájezdu!!/. Odpoledne ná- sleduje prohlídka města a okolí – Hollywood, Beverly Hills, Rodeo Drive, Sunset a Hollywood Boulevard, Santa Monica Beach… Večer návrat do hotelu. 03. den SAN DIEGO, YUMA 310 mil / 490 km Časně odjezd do San Diega. Orientační prohlídka centra města a ostrova Coronado. Zde doporučíme Vaší po- zornosti zejména hotel Del Coronado, který sloužil jako exteriéry při natáčení slavného filmu „Někdo to rád hor- ké“, a zhlédnete zdejší krásné pacifické pláže. Následuje návštěva letadlové lodi USS Midway, která po vyřazení z aktivní služby zakotvila v San Diegu a stala se muzeem námořního letectva /vstup v ceně/. Následuje návštěva skvělého zábavního parku Sea World do odpoledních hodin /vstup v ceně/. Večer poté dorazíte cestou podél hraničních hor s Mexikem do města Yuma ležícího na řece Colorado za hranicí Arizony, ubytování. 04. den AJO, TUCSON 300 mil / 480 km Putování krajem obřích kaktusů saguaro do města Tucson. Cestou návštěva malebného městečka Ajo s mexickou architekturou a průjezd rezervací indiánů kmene Tohono O‘odham. Po příjezdu do Tucsonu následuje návštěva „po- hřebiště“ letadel a muzea letecké techniky Pima Air Muse- um /vstup v ceně/. Ubytování v hotelu v podvečer. 05. den APACHE TRAIL, SEDONA, FLAGSTAFF 310 mil / 490 km Dnešní den bude bohatý na zážitky – cesta vede krajem jako vystřiženým z westernových příběhů. Uvidíte divoké kaňony porostlé kaktusy, jezera v horách, „město du- chů“… V podvečer navštívíme městečko Sedona v kraji rudých skal, a poté se ubytujeme v hotelu ve Flagstaffu. 06. den NP GRAND CANYON, PAGE 230 mil / 370 km Celodenní návštěva národního parku Grand Canyon!! Dopo- ručujeme Vám nezapomenutelný fakultativní let letadlem nad 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den Nejprodávanější a nejfrekventovanější zájezd historie AMERICA TOURS. Během dvou týdnů Vás se- známíme se všemi místy, která prostě nesmíte vynechat během své návštěvy západního pobřeží USA. Tato oblast skýtá tolik turistických lákadel, že není snadné se v nich orientovat. Náš zájezd Vás bezpečně provede těmi nejzajímavějšími a nejkrásnějšími partiemi Kalifornie, Arizony, jižního Utahu a Nevady, a zanechá ve Vás nesmazatelné zážitky a vzpomínky!! atrakce v ceně: návštěva filmových studií Universal v Hollywoodu plavba po zálivu pod Golden Gate v San Franciscu vstupné do zábavního parku Sea World v San Diegu vstupné na letadlovou loď USS Midway vstup do Pima Air Museum v Tucsonu (v návštěvní dny) vstup do kina IMAX v Grand Canyonu snídaně v ceně zájezdu!! U. S. A. U. S. A. 56

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Grand Canyonem nebo jeho alternativu helikoptérou. Společ- ně se podíváme na film The Hidden Secrets o historii a ob- jevování oblasti Grand Canyonu v kině IMAX /v ceně/. Odpo- ledne průjezd podél terasy Grand Canyonu se zastávkami na vyhlídkách… Ubytování ve večerních hodinách v pouštním městečku Page uprostřed rezervace indiánů Navaho. 07. den LAKE POWELL, MONUMENT VALLEY 310 mil / 490 km Časně ráno Vám fakultativně nabídneme jedinečný letecký výlet nad pouštní jezero Lake Powell k největšímu skalnímu oblouku světa Rainbow Bridge /tento mocný zážitek vřele doporučujeme!!/. Odjezd do Monument Valley známého jako kulisa mnoha westernů. Možnost detailní prohlídky Monument Valley v jeepech s indiánským průvodcem /fa- kultativně/. Následuje průjezd jednou z nejúžasnějších sce- nérií, jakou kdy příroda stvořila – nejprve uvidíte obří skalní „klobouk“ Mexican Hat, navštívíme neuvěřitelné meandry řeky San Juan ve státním parku Goosenecks, zhlédnete Valley of Gods – panoráma skalních „tyčí“ a „prstů“, a pro- jedete napříč kaňonem řeky Colorado v místě, kde končí jezero Lake Powell v zemi rozervané rudými kaňony… ubytování ve večerních hodinách. 08. den NP CAPITOL REEF, NP BRYCE CANYON 180 mil / 290 km Časně odjezd přírodou jižního Utahu přes národní park Capitol Reef a oblastí Grand Staircase of Escalante do ná- rodního parku Bryce Canyon. Prohlídka parku do večerních hodin, závěrem návštěva Inspiration Point – jedinečného místa za pozdního světla. 09. den NP ZION, LAS VEGAS 260 mil / 410 km Odjezd do národního parku Zion, jednoho z nejkrásnějších národních parků USA. Prohlídka do odpoledních hodin, poté přejezd do Las Vegas a po orientačním okruhu měs- tem ubytování. Večer v centru města poznáte, proč je Las Vegas nazýváno hlavním městem nikdy nekončící zábavy!! 10. den LAS VEGAS 20 mil / 35 km Celodenní volno v Las Vegas!! Můžete na vlastní pěst po- znávat atrakce města či relaxovat u hotelového bazénu. Protože však „to pravé“ poskytuje teprve noční rozzářené město, nabízíme Vám v tento den fakultativní výlet k nej- vyšší přehradní hrázi světa Hoover Dam na řece Colorado /včetně vstupu a prohlídky přehradní elektrárny a Visitor komplexu, cca 5 hodin/. Večer Vám nabídneme let heli- koptérou nad rozzářeným nočním Las Vegas – jedinečný zážitek!! /fakultativně, ale doporučujeme/. Také Vám na- bídneme vstupenky na vodní show Le Réve v hotelu Wynn – dle našeho soudu nejlepší show v Las Vegas!! 11. den NP DEATH VALLEY 490 mil / 780 km Časně odjezd do národního parku Death Valley. Průjezd nejnižším a nejteplejším místem západní polokoule Vás přesvědčí, že tato pouštní oblast není mrtvou pustinou, ale má svoje kouzlo a zajímavou historii. V podvečer ubytování v hotelu v podhůří Sierry Nevady v Kalifornii. 12. den NP SEQUOIA, KINGS CANYON 220 mil / 350 km Celodenní návštěva národních parků Sequoia a Kings Ca- nyon – domova jedinečných obřích sekvojí. Během dne absolvujete několik trailů v nejzajímavějších partiích parků, poznáte historii a s trochou štěstí potkáte typického obyva- tele hor Sierry Nevady – černého medvěda baribala. 13. den SAN FRANCISCO 220 mil / 350 km Časně odjezd do San Francisca. Po příjezdu do města absolvujete orientační okruh městem zahrnující největší atrakce a jedinečné vyhlídky na město – Twin Peaks, Coit Tower, China Town, Lombard Street, Alamo Square, budete mít možnost si sami přejít slavný most Golden Gate… poté Vás pozveme na projížďku lodí po zálivu pod Golden Gate a kolem ostrova Alcatraz /v ceně/. Do večerních hodin pak budete mít volno k prohlídce Fisherman’s Wharf – nejži- vějšího turistického místa San Francisca. Večer ubytování v hotelu. 14. den SAN FRANCISCO 160 mil / 250 km Volný den v San Franciscu!! Nezapomeňte se projet slav- nou pozemní lanovkou a projít si hlavní ulici neméně slavné Čínské čtvrti. Fakultativně Vám nabídneme další nezapo- menutelnou atrakci – let helikoptérou nad San Franciscem, Golden Gate a Alcatrazem. Nepromeškejte příležitost vidět toto krásné město nejen ze země a z lodi, ale i ze vzduchu!! Odpoledne odjezd do místa ubytování na cestě do Los An- geles /v případě odletu zpět ze San Francisca bude poslední nocleh na stejném místě jako předchozí noc/. 15. den LOS ANGELES, odlet domů 260 mil / 410 km Pokračování přejezdu do Los Angeles, poslední shopping. Dle času Vašeho odletu transfer na letiště a odlet do Prahy, fakultativně odlet k pobytu na Havajské ostrovy. 16. den Přílet do Prahy v dopoledních hodinách Váš zájezd ukončí. 07. den 08. den 09. den 10. den 11. den 12. den 13. den 14. den 15. den 16. den Sequoia N. P . Sequoia N. P . San San Francisco Francisco Los Angeles Los Angeles Fresno Fresno Las Vegas Las Vegas Bryce Canyon Bryce Canyon Page Page Monument Monument Valley Valley Flagstaff Flagstaff Tucson Tucson Ajo Ajo Yuma Yuma San Diego San Diego Zion Zion Sedona Sedona Grand Canyon Grand Canyon Capitol Reef Capitol Reef Během zájezdu urazíte cca 3.360 mil (5.380 km) 57 U. S. A. U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

v nabídce dvanáctou sezónu 16 dnů Los Angeles • Hollywood • Beverly Hills • Santa Monica • San Diego • Yuma • Tucson • kaktusové rezervace • Sedona • Grand Canyon • Monument Valley • Mexican Hat • Goosenecks • Valley of Gods • Page • Lake Powell • Grand Staircase of Escalante • Bryce Canyon • Zion • Las Vegas • Hoover Dam • Valley of Fire • Údolí Smrti • NP Sequoia a Kings Canyon • San Francisco • Monterey • Big Sur • Los Angeles termín kód celková cena 13.04. - 28.04. AT 185001 75.990 27.07. - 11.08. AT 185002 86.990 10.10. - 25.10. AT 185003 76.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - letištní poplatky - 14× ubytování ve 3* hotelech a motelech - minimálně 10× snídani - pronájem automobilu SUV střední třídy - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu /mimo uvedené/ - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - provozní náklady vozidla /palivo, mýtné, parkovné/ - případné pokuty a doplatky za poškození vozidla - event. palivové příplatky k fakultativním akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) a ve voze 4.200 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) a ve voze 3.100 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 12.700 - příplatek za jednolůžkový pokoj 22.700 fakultativní akce: - let letadlem nad Grand Canyonem 3.800 - let helikoptérou nad Grand Canyonem 4.990 - let nad Lake Powell a Rainbow Bridge 3.200 - noční let helikoptérou nad Las Vegas 2.700 - let helikoptérou nad San Franciscem 4.800 - plavba po zálivu pod Golden Gate v ceně zájezdu - vstup do filmových studií Universal v Hollywoodu v ceně zájezdu - vstup na letadlovou loď Midway v ceně zájezdu - čtyřdenní pobyt na Havajských ostrovech na vyžádání - vodní show Le Réve v hotelu Wynn /Las Vegas/ od 3.600 - individuální prodloužení pobytu v USA /odlet ze stejné destinace/ 4.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. ZÁPAD U.S.A. V JEEPECH ZÁPAD U.S.A. V JEEPECH ZÁPADEM V JEEPECH PO CESTÁCH I NECESTÁCH ZÁPADEM V JEEPECH PO CESTÁCH I NECESTÁCH Unikátní zájezd postavený na bázi nejúspěšnějšího a nejpropracovanějšího zájezdu AMERICA TOURS – Západ USA – klasický okruh Vám nabízí kromě ohromného množství přírodních scenérií a velké rozmanitosti navštívených míst ještě pořádnou dávku adrenalinu: zájezd absolvujete v pronajatém voze SUV střední třídy /Chevy Equinox, Hyundai Tucson, Ford Escape a podobný/ jako řidič či spolu- jezdec!! Tomuto schématu je přizpůsoben itinerář – více navštívených míst – mnohdy nedostupných pro naše běžné vany, více prašných a nezpevněných cest. V každém voze jede jen posádka, která se zná a přihlásila se společně, průvodce má svoje vozidlo a je ve spojení s ostatními prostřednictvím vysílaček a pravidelných briefingů ráno, v poledne a večer. Jste dobrý řidič, manželská dvojice či rodina /max. čtyřčlenná/ a dobrodružná povaha? Preferujete větší míru samostatnosti, ale přece jen chcete mít jistotu doprovodu? Pak je tento zájezd určen pro Vás!! 01. den LOS ANGELES 20 mil / 35 km Odlet z Prahy do Los Angeles. Po příletu a uvítání na letišti průvodcem America Tours. Transfer do hotelu, ubytování. Po krátké instruktáži pak řidiči odjedou do půjčovny pro vozidla. Večer pak všechny čeká orientační meeting s prů- vodcem. 02. den LOS ANGELES 60 mil / 100 km Dnes Vás čeká celodenní prohlídka Los Angeles a oko- lí. Přejeme našim řidičům, aby toto město s ohromným provozem zvládli!! Nejprve brzy ráno navštívíte Hollywood Boulevard se slavným Chinese Theatre, a poté se po Mul- holland Drive přesunete do filmových studií Universal /par- kovné není v ceně, vstup ano/. Po prohlídce v odpoledních hodinách Vás čeká návštěva Griffith Observatory, a poté přejezd po Sunset Boulevard na Santa Monica Beach. Do hotelu se obvykle vracíme pozdě večer… 03. den SAN DIEGO, YUMA 310 mil / 490 km Časně po ranním briefingu odjezd do San Diega. Orientační prohlídka centra města, kde společně navštívíte letadlovou loď Midway, a ostrova Coronado. Zde doporučujeme Vaší pozornosti zejména hotel Del Coronado, který sloužil jako exteriéry při natáčení slavného filmu „Někdo to rád horké“. Pokračování cesty podél pohraničních hor s Mexikem do města Yuma v Arizoně. Po ubytování máte možnost relaxo- vat u hotelového bazénu a vychutnat horkou pouštní atmo- sféru. Večer společný briefing k programu následujícího dne. 01. den 02. den 03. den atrakce v ceně: plavba po zálivu pod Golden Gate v San Franciscu návštěva filmových studií v Hollywoodu prohlídka letadlové lodě Midway v San Diegu snídaně v ceně zájezdu U. S. A. U. S. A. 58

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

04. den NM ORGAN PIPE, TUCSON 360 mil / 570 km Putování krajem obřích kaktusů saguaro do města Tuc- son. Cestou návštěva malebného městečka Ajo a průjezd rezervací indiánů kmene Tohono O‘odham, návštěva ná- rodního monumentu Organ Pipe Cactus, kde absolvujete první „křest“ na nezpevněných cestách hornatou pouští mezi jedinečnými kaktusovými poli. Po příjezdu ubytování v hotelu a pro zájemce návštěva „pohřebiště“ letadel a mu- zea letecké techniky Pima Air Museum /vstup není v ceně/. 05. den APACHE TRAIL, SEDONA, FLAGSTAFF 320 mil / 510 km Dnešní den bude bohatý na zážitky a namáhavý pro řidiče – cesta vede krajem jako vystřiženým z westernových pří- běhů. Uvidíte divoké kaňony porostlé kaktusy, jezera v ho- rách, „město duchů“… V podvečer navštívíme městečko Sedona v kraji rudých skal, poté se ubytujeme v hotelu ve Flagstaffu. 06. den NP GRAND CANYON, PAGE 220 mil / 350 km Celodenní návštěva národního parku Grand Canyon!! Do- poručujeme Vám nezapomenutelný fakultativní let letadlem nad Grand Canyonem nebo jeho alternativu helikoptérou, a návštěvu kina IMAX. Odpoledne průjezd podél terasy Grand Canyonu se zastávkami na vyhlídkách. Pokračování přes Painted Desert do Page, ubytování. 07. den MONUMENT VALLEY, LAKE POWELL 330 mil / 530 km Odjezd do Monument Valley známého jako kulisa mnoha westernů. Sami projedete veřejnosti přístupnou část údolí po prašných cestách. Dále navštívíte slavný skalní útvar Mexican Hat a neskutečné meandry řeky San Juan ve stát- ním parku Goosenecks, absolvujete také průjezd prašnými cestami napříč Valley of Gods – málo známou obdobou Monument Valley s naprostým minimem návštěvníků a je- dinečnými skalními útvary. Pokračování krajinou rozerva- nou kaňony do místa ubytování. 08. den NP CAPITOL REEF, NP BRYCE CANYON 180 mil / 290 km Dnes Vás čeká průjezd národním parkem Capitol Reef, ob- lastí Grand Staircase of Escalante se dostanete do státního parku Kodachrom Basin honosícího se unikátními kolmými skalními „tyčemi“ a sloupy, poté do národního parku Bryce Canyon. Prohlídka parku do odpoledních hodin, závěrem návštěva Inspiration Point v Bryce NP – jedinečného místa za pozdního světla. 09. den NP ZION, LAS VEGAS 260 mil / 410 km Odjezd do národního parku Zion, jednoho z nejkrásnějších národních parků USA. Prohlídka do odpoledních hodin, poté odjezd do Las Vegas, ubytování. Večer v centru měs- ta poznáte, proč je Las Vegas nazýváno hlavním městem nikdy nekončící zábavy!! 10. den LAS VEGAS 15 mil / 25 km Celodenní volno v Las Vegas!! Můžete na vlastní pěst po- znávat atrakce města či relaxovat u hotelového bazénu. Prostě – užijte si Vegas podle svého!! Protože však „to pravé“ poskytuje teprve noční rozzářené město, nabízíme Vám noční let helikoptérou nad rozzářeným nočním Las Vegas. Také Vám doporučujeme jedinečnou vodní show Le Reve v hotelu Wynn, dle našeho soudu nejlepší show v Las Vegas /obojí fakultativně/. 11. den NP DEATH VALLEY, FRESNO 460 mil / 730 km Časně odjezd do národního parku Death Valley. Průjezd nejnižším a nejteplejším místem západní polokoule Vás přesvědčí, že tato pouštní oblast není mrtvou pustinou, ale má svoje kouzlo a zajímavou historii. V podvečer příjezd do města Fresno v Kalifornii, ubytování. 12. den NP YOSEMITE 180 mil / 290 km Časně odjezd do národního parku Yosemite – perly mezi národními parky Kalifornie. Celodenní prohlídka nejzajíma- vějších lokalit Yosemitského údolí, pěší výlety k ohromují- cím vodopádům, většinou spatříme i nějakého toho med- věda baribala… Ubytování ve večerních hodinách. 13. den SAN FRANCISCO 230 mil / 360 km Časně odjezd do San Francisca. Po příjezdu do města absolvujete orientační okruh městem zahrnující největší atrakce a jedinečné vyhlídky na město – Golden Gate, Twin Peaks, Coit Tower, China Town, Lombard Street…, poté Vás pozveme na projížďku lodí po zálivu pod slavný Golden Gate a kolem ostrova Alcatraz /v ceně/. Do večerních hodin pak budete mít volno k prohlídce Fisherman’s Wharf – nej- živějšího turistického místa San Francisca. Večer se sejde- me v hotelu na pobřeží Pacifiku v blízkosti San Francisca. 14. den US-1, LOS ANGELES 450 mil / 720 km Celodenní putování po slavné pobřežní silnici číslo 1 do Los Angeles. Kromě bezpočtu fantastických přírodních scenérií navštívíte Santa Cruz, Monterey, Big Sur, San Luis Obispo, Santa Barbaru… do Los Angeles dorazíme v pozd- ních večerních hodinách. 15. den LOS ANGELES, odlet domů 20 mil / 35 km Dle času Vašeho odletu poslední shopping v obřím outleto- vém mallu, odevzdání automobilů, transfer na letiště a odlet do Prahy, fakultativně odlet k pobytu na Havajské ostrovy. 16. den Přílet do Prahy v dopoledních hodinách Váš zájezd ukončí. 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den 10. den 11. den 12. den 13. den 14. den 15. den 16. den Tucson Tucson Ajo Ajo Yuma Yuma Palm Springs Palm Springs Las Angeles Las Angeles Monterey Monterey San Francisco San Francisco Fresno Fresno Sequoia N. P . Sequoia N. P . Las Vegas Las Vegas Death Valley Death Valley Zion Zion Bryce Bryce Canyon Canyon Valley of Gods Valley of Gods Page Page Monument Monument Valley Valley Grand Canyon Grand Canyon Flagstaff Flagstaff Sedona Sedona Mex. Mex. Hat Hat Během zájezdu urazíte cca 3.430 mil (5.480 km) 59 U. S. A. U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

v nabídce jedenáctou sezónu 16 dnů San Francisco • NP Redwood • NP Lassen Volcanic • Lake Tahoe • Reno • Ely • Lehmans Cave • Salt Lake City • Dinosaur NM • NP Arches • Escalante NM • Natural Bridges NM • Valley of Gods • SP Goosenecks • Mexican Hat • Monument Valley • NP Grand Canyon • Lake Havasu • Morongo • Los Angeles termín kód celková cena 28.05. - 12.06. AT 185301 72.990 27.07. - 11.08. AT 185302 79.990 25.09. - 10.10. AT 185303 73.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - letištní poplatky - 14× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným vanem nebo SUV - program dle itineráře - minimálně 10× snídani - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu /mimo uvedené/ - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky k fakult. akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 3.900 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 2.900 - sleva pro dítě do 12 let (pokoj sdílí s rodiči) 12.500 - příplatek za jednolůžkový pokoj 21.100 fakultativní akce: - plavba po zálivu pod Golden Gate v ceně zájezdu - vstup do jeskyní Lehman’s Caves v ceně zájezdu - let letadlem nad Grand Canyonem 3.800 - let helikoptérou nad Grand Canyonem 4.990 - let nad Lake Powell a Rainbow Bridge 3.200 - noční let helikoptérou nad Las Vegas 2.700 - let helikoptérou nad San Franciscem 4.800 - vstup do filmových studií Universal v Hollywoodu /vč.transferu/ 3.300 - čtyřdenní pobyt na Havajských ostrovech na vyžádání - vodní show Le Réve v hotelu Wynn /Las Vegas/ od 3.600 - indiv. prodloužení pobytu v USA /odlet ze stejné destinace/ 4.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. PO STOPÁCH DIVOKÉHO ZÁPADU PO STOPÁCH DIVOKÉHO ZÁPADU VELKÝ OKRUH AMERICKÝM ZÁPADEM VELKÝ OKRUH AMERICKÝM ZÁPADEM 01. den SAN FRANCISCO 20 mil / 35 km Odlet z Prahy do San Francisca. Po příletu a uvítání na letišti průvodcem AMERICA TOURS transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting s průvodcem. 02. den SAN FRANCISCO 40 mil / 70 km Celodenní prohlídka San Francisca zahrnující největší atrakce města, včetně plavby lodí po zátoce pod Golden Gate a kolem Alcatrazu /v ceně/, závěrem volno k prohlídce Fisherman’s Wharf. 03. den SP HUMBOLDT REDWOOD 290 mil / 460 km Celodenní přejezd do města Eureka na pobřeží Pacifiku, částečně po jedinečné silnici č. 1 lemující členité mořské pobřeží, a také průjezd „Avenue of Giants“- původní his- torickou silnicí klikatící se prastarými lesy sekvojí. Krásná příroda Vás bude provázet celý den. 04. den NP REDWOOD 350 mil / 560 km Časně odjezd do národního parku Redwood. Absolvujete několik trailů mezi nejvyššími stromy světa a odpoledne Vás čeká přejezd do města Redding jedinečnou přírodou severní Kalifornie. 05. den NP LASSEN, LAKE TAHOE 280 mil / 440 km Prvním cílem dne je národní park Lassen Volcanic. Bude- te uneseni vysokohorskou nádherou skalních štítů a jezer doplněnou o projevy vulkanické činnosti – gejzíry, bahenní vulkány a výrony horké páry z nitra země. Pokračování pří- rodou Sierry Nevady k vysokohorskému jezeru Lake Tahoe. Po několika zastávkách na vyhlídkách cesty kolem jezera budete ubytováni v South Lake Tahoe. 06. den CARSON CITY, RENO 80 mil / 130 km Ráno Vám doporučujeme v případě dobré viditelnosti vý- jezd gondolou na jednu z hor nad jezerem /zimní lyžařský areál Heavenly, jízdné není v ceně/ a fantastický výhled na jezero a panoráma Sierry Nevady. Odjezd do hlavního města Nevady Carson City. Po krátké prohlídce centra po- kračování do Rena – dnešního cíle cesty. Hodně štěstí ve hře v kasinech a nočních klubech!! 07. den AUSTIN, EUREKA, ELY 320 mil / 510 km Celodenní putování po US 50 – „Nejopuštěnější silnicí Ameriky“ napříč Nevadou do města Ely. Lidí zde opravdu nežije mnoho, ale příroda horských pouští je tak krásná! 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den Zájezd pro opravdové turistické labužníky nabízí jedinečnou kombinaci přírodních krás Kalifornie, Nevady, Colorada, Utahu a Arizony spolu s variací známých metropolí. Nechte se pod vedením zkuše- ného průvodce bezpečně provést „divokým“ západem USA!! atrakce v ceně: plavba po zálivu pod Golden Gate v San Franciscu vstup do jeskyní Lehman\'s Caves snídaně v ceně zájezdu!! U. S. A. U. S. A. 60

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

V Ely se čas zastavil před mnoha desítkami let…Ubytováni budete v historickém centru města. 08. den NP GREAT BASIN, LEHMAN’S CAVES 330 mil / 520 km Návštěva horského národního parku Great Basin a pro- hlídka jedinečného jeskynního systému Lehman’s Caves s bohatou krápníkovou výzdobou /vstup v ceně/. Odpo- ledne pokračování cesty na východ do Utahu. Orientační prohlídka centra Salt Lake City, ubytování. 09. den PARK CITY, NM DINOSAUR 250 mil / 400 km Dnes nejprve navštívíte krásné horské městečko Park City – jedno z dějišť Olympiády 2002, a poté již zamíříte přes cíp státu Wyoming kolem jezera Starvation do Dinosaur National Monument. Zde se nachází jedno z nejzachova- lejších paleontologických nalezišť s kostrami dinosaurů. Ubytování ve večerních hodinách. 10. den NP ARCHES 260 mil / 420 km Časně odjezd na jih do města Moab, cestou průjezd sou- těskou řeky Colorado. Odpoledne návštěva národního par- ku Arches – jedinečného skvostu mezi národními parky. Nocleh v Moabu. 11. den ESCALANTE, MEXICAN HAT 250 mil / 400 km Dnešní den je dnem neskutečné krásy pouštní krajiny Utahu. Nejprve budete projíždět rozervanou zemí kaňonů v povodí řek San Juan a Green River přírodní rezervací Es- calante, poté budete obdivovat neskutečné scenérie a hru barev při přejezdu kaňonů Colorada, až dorazíte do Údolí bohů /Valley of the Gods/ s mohutnými skalními věžemi a terasami. V závěru dne ještě uvidíte neuvěřitelné meandry řeky San Juan ve státním parku Goosenecks, a stejně neu- věřitelný přírodní skalní „klobouk“ Mexican Hat. Ubytování v Mexican Hat Village. 12. den MONUMENT VALLEY, NP GRAND CANYON 410 mil / 650 km Dopoledne návštěva slavného Monument Valley, odpoled- ne pak navštívíte národní park Grand Canyon. K umocnění zážitků Vám doporučujeme fakultativní let letadlem nebo helikoptérou nad Grand Canyonem. Ubytování ve večerních hodinách. 13. den LAKE HAVASU, LOS ANGELES 360 mil / 570 km Časně odjezd podél řeky Colorado do města Lake Havasu City. Dle počasí možnost koupání v jezeře. Pokračování krajem sukulentních stromů Joshua do Los Angeles, ces- tou návštěva obřího indiánského kasina v poušti nedaleko Palm Springs a nákupy ve zdejších outletech. Ubytování v Los Angeles ve večerních hodinách. 14. den LOS ANGELES 60 mil / 100 km Celodenní prohlídka města a okolí – Hollywood, Bever- ly Hills, Rodeo Drive, Sunset a Hollywood Boulevard… prohlídku zakončíme za západu slunce na Santa Monica Beach… Večer návrat do hotelu. 15. den LOS ANGELES, odlet domů 25 mil / 45 km Dopoledne dle časových možností shopping, transfer na letiště a odlet do Prahy. 16. den Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 08. den 09. den 10. den 11. den 12. den 13. den 14. den 15. den 16. den Los Angeles Los Angeles San Francisco San Francisco Lake Tahoe Lake Tahoe Laughlin Laughlin Grand Canyon Grand Canyon Monument Monument Valley Valley NP Arches NP Arches Dinosaur Dinosaur NM NM Park City Park City Salt Lake City Salt Lake City Escalante Escalante Lehmans Cave Lehmans Cave Reno Reno NP Lassen NP Lassen Volcanic Volcanic NP Redwoood NP Redwoood Během zájezdu urazíte cca 3.325 mil (5.320 km) 61 U. S. A. U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

v nabídce dvacátou čtvrtou sezónu 23 dnů Los Angeles • Hollywood • NP Sequoia • San Francisco • NP Redwood • Crater Lake • Mt. Rainier • NP Olympic • Seattle • North Cascades • Yellowstone • Grand Teton • Rocky Mountain • Denver • Arches • Capitol Reef • Escalante • Bryce Canyon • Zion • Lake Powell • Grand Canyon • Las Vegas • Údolí smrti • Los Angeles termín kód celková cena 28.04. - 20.05. AT 180701 84.990 20.05. - 11.06. AT 180702 86.990 11.06. - 03.07. AT 180703 88.990 23.06. - 15.07. AT 180704 89.990 15.07. - 06.08. AT 180705 96.990 06.08. - 28.08. AT 180706 96.990 28.08. - 19.09. AT 180707 89.990 19.09. - 11.10. AT 180708 89.990 29.09. - 21.10. AT 180709 87.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - letištní poplatky - 21× ubytování v hotelech a motelech turistické kategorie - minimálně 14× snídani - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu /mimo uvedené/ - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky k fakult. akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 4.300 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 3.400 - příplatek za jednolůžkový pokoj 28.700 fakultativní akce: - plavba po zálivu pod Golden Gate v ceně zájezdu - vstup do továrny BOEING v ceně zájezdu - vstup do Universal Studios v Hollywoodu 3.300 - let helikoptérou nad San Franciscem 4.800 - let letadlem nad Grand Canyonem 3.800 - let helikoptérou nad Grand Canyonem 4.990 - let nad Lake Powell a Rainbow Bridge 3.200 - noční let helikoptérou nad Las Vegas 2.700 - vodní show Le Réve v hotelu Wynn /Las Vegas/ od 3.600 - individuální prodloužení pobytu v USA /odlet ze stejné destinace/ 4.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. NÁRODNÍ PARKY ZÁPADU U. S. A. NÁRODNÍ PARKY ZÁPADU U. S. A. 01. den LOS ANGELES 20 mil / 30 km Odlet z Prahy do Los Angeles. Po uvítání na letišti průvod- cem America Tours Vás čeká transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting. 02. den LOS ANGELES 60 mil / 100 km Celodenní prohlídka Los Angeles zahrnující největší atrak- ce této metropole – Hollywood, Beverly Hills, Griffith Ob- servatory, Rodeo Drive… Odpoledne budete mít možnost navštívit filmová studia Universal /vstup není v ceně, ale doporučujeme!!/. 03. den NP SEQUOIA a KINGS CANYON 340 mil / 550 km Velmi časně odjezd na sever do národního parku Sequoia a Kings Canyon. Prohlídka parku do večerních hodin, uby- tování ve Fresnu 04. den SAN FRANCISCO 220 mil / 350 km Odjezd do San Francisca. Po příjezdu prohlídka hlavních atrakcí města včetně plavby lodí po zálivu pod Golden Gate /v ceně zájezdu/. Ubytování ve večerních hodinách. 05. den SAN FRANCISCO 80 mil / 130 km Pokračování prohlídky San Francisca, během které budete mít i dostatek času k samostatným vycházkám. Fakulta- tivně Vám nabízíme nezapomenutelný let helikoptérou nad San Franciscem a Golden Gate. V podvečer odjezd na se- ver, nocleh v motelu na trase. 06. den NP REDWOOD 390 mil / 620 km Při průjezdu slavné „Avenue of the Giants“ si na klikaté silnici mezi obřími stromy budete připadat jako trpaslíci… ale to je jen začátek!! Čeká Vás návštěva národního parku Redwood na pobřeží Pacifiku, domova nejvyšších stromů na Zemi. Po prohlídce pokračování do NP Crater Lake v Oregonu, nocleh v motelu na trase. 07. den NP CRATER LAKE 410 mil / 650 km Prohlídka národního parku Crater Lake průjezdem kolem jezerem zatopeného kráteru s mnoha vyhlídkami a traily. Pokračování cesty na sever, nocleh v motelu na trase. 08. den NP MT. RAINIER, SEATTLE 230 mil / 370 km Návštěva NP Mt. Rainier se zastávkami na vyhlídkách na krásný vulkán. V odpoledních hodinách příjezd do Seattle, indiv. prohlídka centra města, ubytování ve večerních ho- dinách. 09. den NP OLYMPIC 370 mil / 590 km Časně odjezd do NP Olympic na stejnojmenném poloos- trově. Celodenní okruh parkem, odpoledne odjezd lodním trajektem na pevninu a ubytování v motelu. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den Zájezd, který nabízí milovníkům přírody průřez tím nejlepším, co může americký západ nabídnout. Od pouští po ledovce, od mořských pláží po horské štíty. Nechte se zlákat k poznání jedinečné rozmani- tosti přírodních zajímavostí západu USA!! atrakce v ceně: plavba po zálivu pod Golden Gate v San Franciscu vstup do výrobního závodu Boeing U. S. A. U. S. A. 62

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

10. den BOEING, NP NORTH CASCADES 320 mil / 510 km Dopoledne pro Vás máme přichystánu návštěvu ve vý- robním závodě Boeing v Everettu. Kromě muzea letectví navštívíte výrobní linku, kde se montují Boeingy řady 747, 777 a 787. Následuje průjezd pohořím NP North Cascades, nocleh ve Spokane. 11. den COEUR D’ALENE NF 470 mil / 750 km Přejezd do národního parku Yellowstone, v podvečer uby- tování u hranice parku. 12. den NP YELLOWSTONE 160 mil / 250 km Celodenní prohlídka Yellowstone – okruh parkem s pro- hlídkou nejatraktivnějších míst, pozorování bizonů, jelenů a další zvěře. Nocleh na stejném místě. 13. den NP GRAND TETON 420 mil / 670 km Průjezd přírodou NP Grand Teton, poté odjezd do Denveru, nocleh v motelu na trase. 14. den DENVER 250 mil / 400 km Po příjezdu do Denveru ubytování, prohlídka centra města a indiv. volno k odpočinku po první polovině zájezdu. 15. den NP ROCKY MOUNTAIN 370 mil / 590 km Časně odjezd do národního parku Rocky Mountain. Průjezd parkem, pozorování zvířat a pěší výlet. Odpoledne odjezd pohořím na západ, nocleh v Grand Junction. 16. den NP ARCHES 180 mil / 280 km Celodenní návštěva národního parku Arches. Traily k je- dinečným skalním obloukům. Zejména doporučujeme ná- vštěvu světoznámého divu přírody Delicate Arch. Večer příjezd do Green River, ubytování. 17. den NP CAPITOL REEF, BRYCE CANYON 230 mil / 370 km Putování na jih přírodou státu Utah. Průjezd zemí divokých kaňonů přes národní park Capitol Reef a Canyon Escalante. Odpolední prohlídka národního parku Bryce Canyon zná- mého tisíci pískovcových věžiček, ubytování ve večerních hodinách. 18. den NP ZION, LAKE POWELL 250 mil / 400 km Návštěva národního parku Zion. Průjezd parkem, traily, poté odjezd přes Kanab k jezeru Lake Powell. Dle počasí mož- nost koupání v tomto pouštním jezeru vzniklém přehraze- ním kaňonu řeky Colorado. Nocleh v Page. 19. den NP GRAND CANYON 430 mil / 680 km Časně odjezd do národního parku Grand Canyon. Průjezd po jižní terase kaňonu s vyhlídkami s časem k individu- álním krátkým trailům. Doporučujeme Vám fakultativní let nad Grand Canyonem letadlem nebo helikoptérou – neza- pomenutelný zážitek!! Odpoledne pokračování cesty do Las Vegas. Orientační okruh nočním městem, ubytování. 20. den LAS VEGAS 20 mil / 30 km Celodenní volno v Las Vegas!! Využijte volna k odpočinku nebo Vám nabízíme celodenní fakultativní výlet do státního parku Valley of Fire a přehradnímu jezeru Lake Mead. Večer Vám nabídneme další lahůdku – let helikoptérou nad září- cím Las Vegas /fakultativně/. 21. den NP DEATH VALLEY 390 mil / 620 km Časně odjezd do slavného Death Valley, nejnižšího a nej- teplejšího bodu západní hemisféry. Prohlídka, poté po- kračování cesty do Los Angeles, ubytování ve večerních hodinách. 22. den Odlet domů 20 mil / 30 km Dle Vašeho letového plánu transfer na letiště a odlet do Prahy. 23. den Přílet do Prahy v odpoledních hodinách Váš zájezd ukončí. 10. den 11. den 12. den 13. den 14. den 15. den 16. den 17. den 18. den 19. den 20. den 21. den 22. den 23. den Los Angeles Los Angeles San Francisco San Francisco Grand Canyon Grand Canyon NP Sequoia NP Sequoia Las Vegas Las Vegas Denver Denver Arches Arches Rocky Mountain Rocky Mountain Bryce Bryce Zion Zion NP Redwood NP Redwood Crater Lake Crater Lake NP Yellowstone NP Yellowstone North Cascades North Cascades Seattle Seattle NP Olympic NP Olympic Mt. Mt. St. Helens St. Helens Během zájezdu urazíte cca 5.630 mil (9.090 km) 63 U. S. A. U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

termín kód celková cena 14.05. - 25.05. AT 180301 64.990 09.07. - 20.07. AT 180302 73.990 28.09. - 09.10. AT 180303 64.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - letištní poplatky - 10× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným vanem nebo SUV - 10× snídani - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu /kromě snídaní/ - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky k fakult. akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 2.300 - příplatek za jednolůžkový pokoj 17.500 fakultativní akce: - plavba po zálivu pod Golden Gate v ceně zájezdu - vstup do studií Warner Brothers v ceně zájezdu - 2× přejezd lodním trajektem v ceně zájezdu - let helikoptérou nad San Franciscem 4.800 - let hydroplánem nad Vancouverem 2.990 - čtyřdenní pobyt na Havajských ostrovech na vyžádání K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem. Los Angeles • Monterey • San Francisco • NP Redwood • státní parky pacifického pobřeží • NP Mt. Rainier • Seattle • NP Olympic • ostrov Vancouver • Victoria • Vancouver v nabídce osmnáctou sezónu 12 dnů PACIFICKÉ POBŘEŽÍ USA A KANADY PACIFICKÉ POBŘEŽÍ USA A KANADY NÁRODNÍ PARKY A REZERVACE OD LOS ANGELES PO VANCOUVER NÁRODNÍ PARKY A REZERVACE OD LOS ANGELES PO VANCOUVER Nechte se okouzlit krásou pacifického pobřeží USA od Los Angeles až po kanadský ostrov Vancouver! Budete uchváceni drsnou krásou deštných pralesů poloostrova Olympic, hustými porosty mlžných lesů Oregonu, budete obdivovat majestátnost mohutných sekvojí na pobřeží severní Kalifornie i sur- fařský ráj v jižnějších oblastech… Přejeme milovníkům přírody skvělé zážitky!! 01. den LOS ANGELES 30 mil / 50 km Odlet z Prahy do Los Angeles. Po uvítání na letišti průvod- cem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orien- tační meeting. 02. den LOS ANGELES 70 mil / 110 km Celodenní prohlídka atrakcí a pamětihodností Los Angeles a okolí. Po seznámení s velkoměstem Vás čeká jedinečný zážitek – filmová studia Warner Brothers /vstup v letošním roce v ceně zájezdu/. 03. den US-1, MONTEREY 430 mil / 680 km Celodenní přejezd do San Francisca, částečně po slav- né silnici č.1 vinoucí se podél členitého pobřeží Pacifiku. Cestou pozorování lachtanů a lvounů, odpoledne prohlídka Monterey. Ubytování ve večerních hodinách. 04. den SAN FRANCISCO 50 mil / 80 km Celodenní prohlídka San Francisca zahrnující největší atrakce a pamětihodnosti metropole, včetně plavby po zá- livu pod Golden Gate /v ceně zájezdu/. 05. den SAN FRANCISCO 100 mil / 160 km Dopoledne indiv. volno v centru San Francisca, poté odjezd na sever do národního parku Redwood, nocleh v motelu na trase. 06. den NP REDWOOD 360 mil / 570 km Prohlídka NP Redwood, domova nejvyšších stromů na Zemi. Pokračování do místa ubytování v Oregonu. 07. den OREGON DUNES, PORTLAND 390 mil / 610 km Pokračování cesty podél Pacifiku oblastí Oregon Dunes, cestou pozorování mořských vyder a lvounů. Odpoledne krátká prohlídka centra Portlandu, ubytování již na území státu Washington. 08. den NP MT. RAINIER, SEATTLE 250 mil / 400 km Časně odjezd do národního parku Mt. Rainier. Prohlídka parku, odpoledne přejezd do Seattle. V podvečer prohlídka centra města, ubytování. 09. den NP OLYMPIC, VICTORIA 300 mil / 480 km Časně odjezd do národního parku Olympic na stejnojmen- ném poloostrově. Území NP Olympic je deštným pralesem, třebaže leží v mírném podnebném pásmu. My si prohléd- neme pobřežní a podhorské části parku. Odpoledne odjezd trajektem přes úžinu Juan de Fuca na ostrov Vancouver do Victorie, hlavního města kanadské provincie British Colum- bia. Ubytování ve večerních hodinách. 10. den VICTORIA, VANCOUVER 60 mil / 100 km V dopoledních hodinách si prohlédneme centrum histo- rické Victorie, a odpoledne následuje přejezd trajektem na pevninu do Vancouveru. Prohlídka centra města do večer- ních hodin, ubytování. 11. den Odlet domů 30 mil / 50 km Dopoledne dle času odletu volno v centru Vancouveru. Dle Vašeho letového plánu následuje odjezd na letiště a odlet do Prahy. 12. den Přílet do Prahy v odpoledních hodinách Váš zájezd ukončí. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den 10. den 11. den 12. den Los Angeles Los Angeles San Francisco San Francisco Olympia Olympia NP Redwood NP Redwood NP Olympic NP Olympic Mt. Rainier Mt. Rainier Seattle Seattle Vancouver Vancouver Victoria Victoria atrakce v ceně: plavba po zálivu pod Golden Gate v San Franciscu vstup do Warner Bros. Studios snídaně v ceně zájezdu!! Během zájezdu urazíte cca 2.070 mil (3.300 km) 64 U. S. A. – KANADA U. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Nezapomeňte si objednat Nezapomeňte si objednat jedinečné fakultativní lety jedinečné fakultativní lety NA ZÁPADĚ USA NA ZÁPADĚ USA A KANADY!! A KANADY!! GRAND CANYON SAN FRANCISCO VANCOUVER LAS VEGAS LAKE POWELL GRAND CANYON

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

termín kód celková cena 15.05. - 23.05. AT 185101 88.990 07.08. - 15.08. AT 185102 93.990 07.10. - 15.10. AT 185103 88.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - letištní poplatky - 7× ubytování ve 3* hotelech a motelech - pronájem motocyklu dle vlastního výběru - dopravu zavazadel během zájezdu - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - palivo, parkovné a mýtné za motocykl - event. palivové příplatky k fakult. akcím - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu slevy a příplatky: - sleva pro spolujezdce 12.200 - příplatek za jednolůžkový pokoj 14.200 fakultativní akce: - noční let helikoptérou nad Las Vegas 2.700 - celodenní výlet do Death Valley 2.500 - let nad Lake Powell a Rainbow Bridge 3.200 - let letadlem nad Grand Canyonem 3.800 - let helikoptérou nad Grand Canyonem 4.990 - čtyřdenní pobyt na Havajských ostrovech na vyžádání - vodní show Le Réve v hotelu Wynn /Las Vegas/ od 3.600 - individuální prodloužení pobytu v USA /odlet ze stejné destinace/ 4.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. HARLEY TOUR HARLEY TOUR NEVADA, UTAH, ARIZONA A ROUTE 66 NEVADA, UTAH, ARIZONA A ROUTE 66 v nabídce jedenáctou sezónu 9 dnů Las Vegas • Hoover Dam • Oatman • Laughlin • Kingman • Route 66 • Seligman • Flagstaff • NP Grand Canyon • Painted Desert • Page • Vermillion Cliffs • Jacob Lake • Kanab • NP Zion • St. George • SP Valley of Fire Route 66 Vás očekává!! Projeďte se na motocyklu Harley Davidson po slavné silnici, nechte ožít Vaše sny při průjezdu skalnatou pouští a kaňony amerického západu. 01. den LAS VEGAS 15 mil / 25 km Odlet z Prahy do Las Vegas. Po příletu a uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting. 02. den LAS VEGAS, Mt. CHARLESTON 90 mil / 140 km Dopoledne vyzvednutí motocyklů /typ dle Vašeho výběru v objednávce zájezdu/, odpoledne instruktáž a trénink ovlá- dání motocyklů, krátký výlet na Mt. Charleston. 03. den HOOVER DAM, OATMAN, LAUGHLIN 160 mil / 250 km Počáteční etapa Vaší cesty zaměřená na dokonalé zvládnutí motocyklu. Nejprve navštívíte nejvyšší skořepinovou pře- hradu ne světě Hoover Dam, poté městečko Kingman ležící na historické Route 66. Odpoledne se přesunete pouštními horami do bývalého hornického městečka Oatman. Po pro- hlídce tohoto nesmírně atraktivního místa Vás čeká ubyto- vání v Laughlinu – místě konání slavného srazu motorkářů River Run. 04. den ROUTE 66, FLAGSTAFF 200 mil / 320 km Odjezd na východ do města Flagstaff. Část cesty absol- vujete po slavné Route 66. Doporučujeme Vám zastávku v historickém Seligmanu a v zajímavých jeskyních Grand Canyon Caverns. Po příjezdu v odpoledních hodinách uby- tování, večer doporučujeme návštěvu slavného „roadhou- se“ Museum na Route 66 procházející městem /živá coun- try a tanec o víkendech, pěkné posezení ve zbytku týdne/. 05. den GRAND CANYON, PAGE 215 mil / 340 km Návštěva národního parku Grand Canyon /doporučujeme let nad Grand Canyonem letadlem či helikoptérou/. Průjezd podél jižní terasy kaňonu s mnoha vyhlídkami, zastávka na tradičním Trading Post v Cameronu, průjezd „Malované Pouště“, nocleh v Page. 06. den KANAB, NP ZION 155 mil / 250 km Časně odjezd údolím Colorada přes Vermillion Cliffs a Jacob Lake do westernového městečka Kanab, poté pokračování prohlídkou národního parku Zion, nocleh v St. George – třetím největším městě Utahu. 07. den VALLEY OF FIRE, LAS VEGAS 180 mil / 290 km Ráno odjezd do státního parku Valley of Fire – jedinečné- ho skvostu pouštní přírody. Park je známý neuvěřitelnou hrou barev „zpřeházených“ skalních vrstev a indiánskými petroglyfy. Pokračování cesty podél Lake Mead až do Hen- dersonu, kde se napojíte na silnici do Las Vegas. Ubytování v odpoledních hodinách, navrácení motocyklů. 08. den Odlet domů Dle času Vašeho odletu transfer na letiště a odlet do Prahy. 09. den Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den Las Vegas Las Vegas Hoover Dam Hoover Dam Laughlin Laughlin Kingman Kingman Flagstaff Flagstaff Grand Canyon Grand Canyon Page Page Kanab Kanab Zion Zion Valley of Fire Valley of Fire Během zájezdu urazíte cca 1.015 mil (1.620 km) U. S. A. U. S. A. 66

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

termín kód celková cena 23.05. - 03.06. AT 185201 96.990 27.07. - 07.08. AT 185202 103.990 25.09. - 06.10. AT 185203 96.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - letištní poplatky - 10× ubytování ve 3* hotelech a motelech - pronájem motocyklu dle vlastního výběru - dopravu zavazadel minivanem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - palivo, parkovné a mýtné za motocykl - event. palivové příplatky k fakult. akcím - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu slevy a příplatky: - sleva pro spolujezdce 16.900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 18.200 fakultativní akce: - plavba po zálivu v San Franciscu v ceně zájezdu - vodní show Le Réve v hotelu Wynn /Las Vegas/ od 3.600 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. Los Angeles • Fresno • Yosemite NP • Sequoia NP • Lake Tahoe • Reno • Sacramento • San Francisco • Monterey • Santa Barbara v nabídce jedenáctou sezónu 12 dnů NA MOTOCYKLECH NA MOTOCYKLECH KALIFORNIÍ A NEVADOU KALIFORNIÍ A NEVADOU 01. den LOS ANGELES 25 mil / 40 km Odlet z Prahy do Los Angeles. Po příletu a uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, orientační meeting, aklimatizace. 02. den LOS ANGELES, SANTA MONICA 40 mil / 65 km Orientační prohlídka hlavních atrakcí Los Angeles, Beverly Hills, Hollywoodu. Odpoledne vyzvednutí motocyklů Harley Davidson nebo Honda /typ dle Vašeho výběru v objednáv- ce zájezdu/, odborná instruktáž a trénink ovládání, v pod- večer krátký výlet na motocyklech do Santa Monica Beach. 03. den CENTRAL VALLEY 220 mil / 350 km Časně odjezd na první – seznamovací etapu Vaší cesty s cílem ve Fresnu. Cesta vede převážně po dálnicích a jejím cílem je dokonalé seznámení se s motorkou. Odpoledne ubytování ve Fresnu, volno k relaxaci u bazénu. 04. den NP SEQUOIA / KINGS CANYON 190 mil / 300 km Celodenní výlet do národních parků Sequoia a Kings Canyon. Prohlídka parků do večerních hodin, poté návrat do hotelu. 05. den NP YOSEMITE 180 mil / 280 km Celodenní návštěva národního parku Yosemite. Prohlídka Yosemitského údolí a přejezd horskou silnicí přes Tioga Pass. V podvečer ubytování v Lee Vining. 06. den LAKE TAHOE, RENO 190 mil / 300 km Ráno odjezd k Lake Tahoe – vysokohorskému jezeru v po- hoří Sierra Nevada. Okruh kolem jezera, zastávky na vyhlíd- kách… Odpoledne příjezd do města Reno známého svými kasiny a nočními kluby, ubytování. 07. den SACRAMENTO 225 mil / 360 km Celodenní přejezd přírodou Tahoe National Forest nejprve do hlavního města Kalifornie Sacramenta, v podvečer pak příjezd do San Francisca, ubytování. 08. den SAN FRANCISCO 50 mil / 80 km Celodenní prohlídka San Francisca a jeho největších atrak- cí, včetně plavby po zálivu pod Golden Gate Bridge. 09. den MONTEREY 120 mil / 190 km Dopoledne volno v centru San Francisca, poté odjezd do Monterey na pobřeží Pacifiku, ubytování. 10. den US – 1 340 mil / 540 km Celodenní krásný, ale náročný přejezd po „nejkrásněj- ší silnici USA“ číslo 1 do Los Angeles přes Morro Bay, St. Louis Obispo a Santa Barbaru. Ubytování ve večerních hodinách. Po návratu dle časových možností odevzdání motocyklů. 11. den Odlet domů Podle času odletu transfer na letiště a odlet do Prahy. 12. den Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den 10. den 11. den 12. den Zájezd pro milovníky volnosti a svobody na dvou kolech. Projet na motocyklu horské parky Sierry Nevady a členité pobřeží Kalifornie je snem každého motorkáře. Los Angeles Los Angeles Santa Barbara Santa Barbara Monterey Monterey San Francisco San Francisco Fresno Fresno Bakersfield Bakersfield Sequoia NP Sequoia NP Reno Reno Lake Tahoe Lake Tahoe Sacramento Sacramento Yosemite NP Yosemite NP Během zájezdu urazíte cca 1.580 mil (2.530 km) U. S. A. U. S. A. 67

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Minimálně čtyřdenní pobyt od 3.990 Kč za osobu a noc ve dvoulůžkovém pokoji /zahrnuje transfer z letiště/ Týdenní pobyt od 26.990 Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji /zahrnuje transfer z letiště/ Kalkulaci pro Váš pobyt provedeme na vyžádání. Cena závisí na datu, délce pobytu, typu zvoleného pokoje a počtu osob. Dovolujeme si Vám nabídnout opravdovou lahůdku – strávení nevšední dovolené na skutečném ranči v jižní Arizoně. Tento rodinný ranč, založený v roce 1965, se nachází v jedné z nejmalebnějších končin, kterou jsme si zvykli nazývat „divoký západ“. Svoji dovolenou prožijete v podhůří pouštních hor blízko města Tucson. Ranč samotný se rozkládá v srdci Sonorské pouště na ploše cca tří tisíc akrů v sousedství národního parku Saguaro, kterému vévodí lesy stejnojmenných kaktusů na úpatí Tucson Mountains. Pohodlné ubytování a zařízení obvyklé u lu- xusních resortů se prolíná s autentickým životem ranče chova- jícího stádo dobytka – texaských „longhornů“, koní a dalších zvířat. Od prvního momentu se budete cítit jako součást zdejší velké rodiny – je samozřejmé, že jste sem nepřijeli pouze odpočívat u bazénu, opálit se nebo si zahrát tenis v magickém prostředí. Budete se účastnit vyjížděk na koních pod dohledem zkušených wranglerů, kteří přizpůsobí rančerské aktivity Vašim požadavkům, schopnostem a zkušenostem. V ceně pobytu je ubytování ve dvoulůžkovém pokoji /jedno- lůžkový za příplatek, tří nebo čtyřlůžkový se slevou/, plná penze včetně nealko nápojů, denní aktivity v sedle /mimo neděle, kdy je dodržován odpočinek pro zvířata/, široká nabídka denních a večerních aktivit, a využi- tí rekreačního vybavení ranče. Pobyt na ranči White Stallion má mnoho podob. Každá z nich je jedinečná a nezapomenutelná. Prožijte dovolenou jinak!!! WHITE STALLION RANCH WHITE STALLION RANCH pobyt na ranči v jižní Arizoně Od rozednění do tmy máte před sebou život pravého ranče – se všemi kovbojskými aktivitami k dispozici nebo prostě k relaxaci, podle Vašeho přání…

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Výbava ranče pro Vaše pohodlí: - venkovní vyhřívaný bazén - vnitřní sekvojová jacuzzi - osvětlený tenisový kurt - fitness center - tělocvična a sauna - terapeutické masáže /za poplatek/ - sportovníhřiště/volejbal,basket,badminton/ - rekreační indoor centrum /stolní hry/ - kino - bar /alkoholické nápoje nejsou v ceně/ - obchod se suvenýry - knihovna Ostatní aktivity: - průvodcované pěší výlety - výlety na krytém voze taženém koňmi - rodeo - vaření v přírodě - večerní barbecue - péče o koně - večeře „z indiánské pece“ Večerní aktivity: - posezení u ohně pod hvězdami - večerní posezení s vypravěčem legend - sledování hvězd teleskopem s výkladem - seznámení se živými zvířaty - country tance - hovory o archeologii - výklad o historii oblasti Atrakce v nejbližším okolí: - golf /13 hřišť v dosahu 30 minut/ - muzeum Sonorské pouště - filmová studia Old Tucson - balónové létání - výlety do pouště v jeepech - národní park Saguaro /sousedí s rančem/ - misijní stanice San Xavier V ceně je zahrnuto: ubytování • kompletní strava • aktivity na ranči • V ceně je zahrnuto: ubytování • kompletní strava • aktivity na ranči • denně vyjížďky na koních denně vyjížďky na koních Ranč vlastní jedno z největších stád koní v Arizoně, a s ním i tým profesionálních wranglerů připravených provázet jezdce všech stupňů dovednosti. Ať jste začátečník, umíte jezdit částečně či jste skvělý jezdec, trail pro Vás a Vašeho koně je vždy k dispozici. Bez ohledu na obtížnost trailu jsou zážitky vždy skvělé!! Aktivity v sedle: vyhlídkové jízdy na koních, výlety v klusu pro zkušené jezdce, výlety do hor, ranní vyjížďky se snídaní, polodenní výlety, celodenní výlety, hnaní stáda skotu, výuka jezdectví /za příplatek/

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

ZA HOKEJEM DO AMERIKY ZA HOKEJEM DO AMERIKY termín kód celková cena 14.03. - 18.03. AT 181001 35.990 termín kód celková cena 04.04. - 08.04. AT 181002 39.990 ZA HOKEJEM NA VÝCHOD USA ZA HOKEJEM NA VÝCHOD USA 4 dny ZA HOKEJEM NA FLORIDU ZA HOKEJEM NA FLORIDU 5 dnů DVA ZÁPASY NHL V USA NEBO KANADĚ!! DVA ZÁPASY NHL V USA NEBO KANADĚ!! 5 dnů 04.04. PRAHA – MIAMI Odlet z Prahy do Miami. Po uvítání na letišti průvodci Ame- rica Tours Vás čeká transfer do hotelu, ubytování a orien- tační meeting s průvodcem. 05.04. MIAMI zápas Florida Panthers × Boston Bruins Dopoledne si orientačně prohlédneme Miami Beach, a od- poledne bude vyhrazeno Vaší relaxaci u hotelového bazé- nu. Večer nás čeká návštěva zápasu Florida Panthers vs. Boston Bruins. 06.04. TAMPA zápas Tampa Lightning × Buffalo Sabres Ráno přejedeme přes lužní pralesy Everglades do Tampy, kde nás po ubytování čeká zápas Tampa Lightning vs. Bu- ffalo Sabres. Návrat do hotelu v nočních hodinách. 07.04. TAMPA – shopping, odlet domů Dopoledne volno k odpočinku u hotelového bazénu, odjezd do Miami, cestou poslední shopping… Dle Vašeho letové- ho plánu transfer na letiště a odlet do Prahy. 08.04. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 14.03. PRAHA – NEW YORK Odlet z Prahy do New Yorku. Po uvítání průvodcem America Tours Vás provezeme Manhattanem, a nabereme kurz do Philadelphie. Ubytování ve večerních hodinách. 15.03. PHILADELPHIA Philadelphia Flyers × Columbus Blue Jackets Dopoledne Vás čeká prohlídka centra historické Philadel- phie. V podvečer společně navštívíme zápas Philadelphia Flyers vs. Columbus Blue Jackets. Návrat do hotelu v noč- ních hodinách. 16.03. WASHINGTON D. C. Washington Capitals × New York Islanders Dopoledne přejezd do Washingtonu, orientační prohlídka centra města a ubytování. Večer navštívíme společně zá- pas Washington Capitals vs. New York Islanders. 17.03. NEW YORK – PRAHA Přejezd do New Yorku, poslední shopping. Dle Vašeho leto- vého plánu transfer na letiště a odlet do Prahy. 18.03. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. U. S. A. U. S. A. 70

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Poleťte s námi za hvězdami NHL!! Splňte si svůj sen a spatřete na vlastní oči legendy NHL. Naše speciální zájezdy za hokejem jsou koncipovány tak, abyste viděli a zažili co nejvíc. Vybrali jsme pro Vás kombinaci toho nejatraktivnějšího, co zápasový „pavouk“ v těchto termínech nabízí ve čtyřech regionech USA a na západě Kanady. Uvidíte tři zápasy a poznáte šest týmů v několika dnech nabitých energií!! Vstupenky na uvedená utkání jsou mimo základní cenu zájezdu. Nabídneme Vám několik cenových kategorií vstupenek podle aktuální nabídky, a jen na Vás bude záležet, ze kterého místa budete zápasy sledovat. Poleťte s námi za hvězdami NHL!! termín kód celková cena 16.03. - 20.03. AT 181004 39.990 termín kód celková cena 09.03. - 13.03. AT 181003 45.990 ZA HOKEJEM NA ZÁPAD KANADY ZA HOKEJEM NA ZÁPAD KANADY 6 dnů ZA HOKEJEM NA ZÁPAD USA ZA HOKEJEM NA ZÁPAD USA 6 dnů cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - případné místní přelety - letištní poplatky - pozemní dopravu dle itineráře - uvedený počet nocí v hotelu 3* - 3× snídani - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu /mimo snídaní/ - vstupenky na uvedená utkání /nabídneme/ - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky k fakult. akcím - odbavení zavazadel u přeletů /cca 30 USD za kus a let/ slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji /dvě dvoulůžka/ na vyžádání - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji /dvě dvoulůžka/ na vyžádání - příplatek za jednolůžkový pokoj na vyžádání fakultativní akce: - nabídku obdržíte cca 4 týdny před odletem zájezdu K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem. 09.03. PRAHA – EDMONTON Odlet z Prahy do Edmontonu. Po uvítání na letišti průvodci America Tours Vás čeká transfer do hotelu, ubytování a ori- entační meeting s průvodci. 10.03. EDMONTON zápas Edmonton Oilers × Minnesota Wild Dnes Vás čeká orientační prohlídka Edmontonu. Odpoledne se přesuneme na stadion, kde zhlédneme zápas Edmon- ton Oilers vs. Minnesota Wild. Návrat do hotelu v nočních hodinách. 11.03. CALGARY zápas Calgary Flames × New York Islanders Přejezd do Calgary. Po příjezdu a ubytování nás čeká ori- entační prohlídka centra města. Večer se přesuneme do Saddledome Areny a zhlédneme zápas Calgary Flames vs. New York Islanders. 12.03. CALGARY – shopping, odlet domů Dopoledne individuální volno v centru Calgary. Následuje přesun na letiště, a dle Vašeho letového plánu odlet do Prahy. 13.03. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 16.03. LOS ANGELES Odlet z Prahy do Los Angeles. Po uvítání na letišti průvodci America Tours Vás čeká transfer do hotelu, ubytování a ori- entační meeting s průvodci. 17.03. LOS ANGELES zápas Los Angeles Kings × New Jersey Devils Dnes Vás čeká orientační prohlídka Los Angeles a Holly- woodu. V podvečer se přesuneme na stadion LA Kings, kde zhlédneme zápas Los Angeles Kings vs. New Jersey Devils. Návrat do hotelu v nočních hodinách. 18.03. LAS VEGAS zápas Las Vegas Knights × Calgary Flames Ráno se přesuneme pouštní krajinou do Las Vegas, a uby- tujeme se v hotelu na slavném „Stripu“. Před odjezdem do hokejové arény absolvujeme orientační okruh městem. Večer společně navštívíme zápas Las Vegas Knights vs. Calgary Flames. Po západu se můžete ponořit do víru noč- ního života Las Vegas!! 19.03. LAS VEGAS – shopping, odlet domů Dopoledne volno k relaxaci u hotelového bazénu, poté od- jezd na letiště do Los Angeles a odlet do Prahy. 20.03. Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 71 U. S. A. – KANADA U. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

9 dnů v nabídce devatenáctou sezónu Calgary • Midland Park • Kananaskis • Canmore • Banff • Lake Louise • Moraine Lake • Emerald Lake • peřeje Kicking Horse • Takakkaw Falls • spirálové tunely • Peyto Lake • ledovec Columbia • Jasper • raft na řece Athabasca • plavba po Maligne Lake • horké prameny Miete • Elk Island • Edmonton termín kód celková cena 05.05. - 13.05. AT 182701 59.990 22.06. - 30.06. AT 182702 66.990 26.07. - 03.08. AT 182703 72.990 31.08. - 08.09. AT 182704 69.990 28.09. - 06.10. AT 182705 65.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - letištní poplatky - 7× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - 5× snídani - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu /mimo snídaní/ - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky k fakult. akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 4.800 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 3.400 - příplatek za jednolůžkový pokoj 19.500 fakultativní akce: - vstup na vyhlídku Calgary Tower v ceně zájezdu - vstup do Tyrrell Museum v ceně zájezdu - vstup do Calgary Heritage Park v ceně zájezdu - plavba na raftu po řece Athabasca v ceně zájezdu - vstup do Miette Hot Springs v ceně zájezdu - plavba lodí po Maligne Lake v ceně zájezdu - výlet na ledovec Columbia speciálním vozidlem 2.200 - let helikoptérou v NP Banff /Three Sisters/ 3.200 - let helikoptérou nad pohořím Rocky Mountains 4.950 - individuální prodloužení pobytu v USA /odlet ze stejné destinace/ 4.000 K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem. 9 dnů NÁRODNÍ PARKY ZÁPADNÍ KANADY NÁRODNÍ PARKY ZÁPADNÍ KANADY Poznejte nejznámější národní a státní parky kanadských provincií British Columbia a Alberta v našem atraktivním zájezdu, nechte se unést jedinečnou krásou kanadské přírody!! 01. den PRAHA – CALGARY 15 mil / 30 km Odlet z Prahy do Calgary. Po příletu a uvítání průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování. Návštěva večerního centra města, Olympic Parku a vyhlídkové věže Calgary Tower /v případě pozdního příletu se tyto aktivity uskuteční následující den v podvečer/. 02. den CALGARY, DRUMHELLER, HERITAGE PARK 225 mil / 360 km Na úvod zájezdu Vás seznámíme s dávnou historií provincie Alberta. Začneme návštěvou Midland Provincial Park a Roy- al Tyrrell Museum, míst s nejlépe zachovanými nálezy kos- ter dinosaurů a dalších paleontologických skvostů. Odpo- ledne po návratu do Calgary společně navštívíme Heritage Park, kde se seznámíte s historií osídlování této části Ka- nady. Součástí prohlídky je i návštěva muzea historických automobilů, které kdysi brázdily zdejší cesty, a palivových čerpadel… Návrat do hotelu v podvečerních hodinách. 03. den CALGARY, CANMORE, NP BANFF 150 mil / 240 km Dopoledne krátká zastávka v Calgary Olympic Park, které- mu dominují obří skokanské můstky a bobové dráhy, poté pokračování přes Kananaskis a Spray Valley do Canmore /zde Vám nabídneme fakultativní let helikoptérou nad ledov- ci a horským masívem Three Sisters/. Pokračování cesty podél Bow River do slavného letoviska Banff. Prohlídka centra městečka a jeho okolí, včetně prohlídky peřejí řeky Bow. Ubytování v podvečer. 04. den NP BANFF, LAKE LOUISE, MORAINE LAKE 130 mil / 200 km Návštěva jedinečných jezer smaragdové barvy Lake Louise a Moraine Lake v národním parku Banff, krátké treky podél jezer. Cestou zpět do Banffu po staré silnici se pokusíme zahlédnout některého ze zdejších „domorodců“ – losa nebo medvěda baribala. V pozdním odpoledni volno k re- laxaci v Banffu. Doporučujeme Vám v podvečer navštívit zdejší horké minerální prameny či vyjet lanovkou na Sul- phur Mountain – horu nad městem s úchvatným výhledem na okolní horské panoráma. 05. den NP YOHO, TAKAKKAW FALLS, PEYTO LAKE 160 mil / 260 km Odjezd do národního parku Yoho, kde nejprve navštívíme kouzelné jezero Emerald Lake a v případě příznivého počasí absolvujeme krátký trek podél jezera. Následuje prohlídka peřejí Kicking Horse /přírodní skalní most/ a impozantních vodopádů Takakkaw. Zhlédneme také vyhlídku na spirálový železniční tunel – specialitu tohoto úseku Skalistých hor. Závěrem navštívíme jedinečné Peyto Lake známé nesku- tečně sytě zelenou barvou. Ubytování v odpoledních ho- dinách v hotelu uprostřed horských hřebenů. Pro ty z Vás, kteří máte předplacen let helikoptérou nad pohořím Rocky Mountains, následuje odjezd na heliport… 06. den LEDOVEC COLUMBIA, NP JASPER, MALIGNE LAKE 200 mil / 320 km Celodenní prohlídka národního parku Jasper. Dopoledne začneme návštěvou ohromného ledovce Athabasca /krátký trek k čelu ledovce/, následuje návštěva městečka Jasper. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den atrakce v ceně: vstup do Tyrrell Museum a Heritage Park plavba na raftu po řece Athabasca vstup do Miette Hot Springs plavba lodí po Maligne Lake vstup na vyhlídku Calgary Tower snídaně v ceně zájezdu!! 72 KANADA KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Zde Vás pozveme k jedinečnému výletu na raftech po řece Athabasca /v ceně zájezdu/. V dalším průběhu dne navští- víte Maligne Lake – úchvatné jezero skryté mezi dvěma horskými masívy, a absolvujete plavbu lodí k ostrůvku Spi- rit Island /v ceně/. Večer Vás pozveme ke koupeli v minerál- ních pramenech Miete Hot Springs – jedinečná relaxace po zážitcích dnešního dne!! Ubytování v pozdních hodinách. 07. den NP ELK ISLAND, EDMONTON 250 mil / 400 km Přejezd do Edmontonu přes Hinton a Edson. Cestou nejpr- ve však navštívíme národní park Elk Island – domov bizonů prérijních a vzácných bizonů lesních, ale i dalších mnoha druhů zvířat. Prohlídka zde probíhá formou safari… Po pří- jezdu do Edmontonu následuje orientační prohlídka měs- ta a River Parku – největšího městského parku v Severní Americe. Ubytování v podvečer. 08. den EDMONTON, odlet domů 50 mil / 80 km Volno v centru Edmontonu a návštěva West Edmonton Mall, jednoho z největších nákupních a zábavních komple- xů v Severní Americe. Dle Vašeho letového plánu transfer na letiště a odlet do Prahy /v případě odletu zpět z Calgary následuje odpolední cca tříhodinový přejezd na letiště do Calgary/. 09. den Přílet do PRAHY Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 07. den 08. den 09. den Edmonton Edmonton NP Elk Island NP Elk Island Canmore Canmore Calgary Calgary Banff Banff Jasper Jasper Maligne Maligne Lake Lake Takakkaw Falls Takakkaw Falls Během zájezdu urazíte cca 1.180 mil (1.890 km) 73 KANADA KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

v nabídce patnáctou sezónu 15 dnů Vancouver•Kelowna•Mt. Revelstoke•Golden•Kootenay•Calgary•Banff•peřeje Kicking Horse•Lake Louise•Peyto Lake•ledovec Athabasca•Jasper•Mt. Robson•Prince George•Prince Rupert•Inside Passage•Ostrov Vancouver•Victoria•Vancouver termín kód celková cena 25.05. - 08.06. AT 181901 89.990 08.06. - 22.06. AT 181902 96.990 22.06. - 06.07. AT 181903 97.990 06.07. - 20.07. AT 181904 102.990 20.07. - 03.08. AT 181905 102.990 03.08. - 17.08. AT 181906 102.990 17.08. - 31.08. AT 181907 102.990 31.08. - 14.09. AT 181908 99.990 14.09. - 28.09. AT 181909 97.990 28.09. - 12.10. AT 181910 95.990 Zájezd může být z provozních důvodů směrován opačně, výchozím a konečným bodem může být Vancouver, Calgary, ve výjimečných případech i Edmonton nebo Seattle /USA/. minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - letištní poplatky - 13× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným autokarem či minibusem - program dle itineráře - minimálně 8× snídani - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu /mimo uvedených snídaní/ - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky k fakult. akcím - odbavení zavazadel u místních přeletů slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 5.300 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 3.400 - příplatek za jednolůžkový pokoj 28.200 fakultativní akce: - plavba na kolesovém parníku ve Vancouveru v ceně - výlet na rychlém člunu za kosatkami a velrybami v ceně - plavba na raftu ro řece Athabasca v ceně zájezdu - plavba lodí po Maligne Lake /NP Jasper/ v ceně zájezdu - vstup na vyhlídku Vancouver Tower v ceně zájezdu - let helikoptérou v NP Banff /Three Sisters/ 3.200 - let helikoptérou nad pohořím Rocky Mountains /Jasper/ 4.950 - Fly Over Canada ve Vancouveru 700 - let hydroplánem nad Vancouverem 2.990 K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem. PERLY ZÁPADNÍ KANADY PERLY ZÁPADNÍ KANADY VELKÝ OKRUH BRITSKOU KOLUMBIÍ A ALBERTOU VELKÝ OKRUH BRITSKOU KOLUMBIÍ A ALBERTOU Zájezd z kategorie bestsellerů. Naši zkušení průvodci Vás seznámí s metropolemi a přírodou západní Kanady. Poznáte kosmopolitní Vancouver i prérijní Calgary, luxusní Kelownu i od světa odříznutý Prince Rupert. Projdete se po trailech Rocky Mountains kolem jezer tak krásných a barevných, že se ani nechce věřit jejich přírodnímu původu. Náš zájezd Vám nabídne poznání nejkrásnějších partií Britské Kolumbie a Alberty, dovede Vás na přírodní klenot ostrov Vancouver. Setkáte se s medvědy, jeleny a losy, budete se plavit na raftu po řece i na lodi po horském jezeře, vydáte se na zodiaku do pacifických fjordů za velrybami a kosatkami…a celodenní průjezd lodí slavnou Inside Passage jen umocní Vaše dojmy. Připravte se na silný cestovatelský zážitek!! 01. den VANCOUVER 40 mil / 65 km Odlet z Prahy do Vancouveru /v některých termínech může být přílet do města Seattle v USA/. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting. 02. den VANCOUVER 25 mil / 40 km Celodenní prohlídka Vancouveru zahrnující plavbu na ko- lesovém parníku a největší atrakce tohoto velkoměsta, včetně návštěvy Stanley Parku a Lynn Valley s jedinečným visutým mostem, a Vancouver Lookout – věže v centru města s 360° výhledem. Fakultativně Vám nabízíme ne- zapomenutelný let hydroplánem nad městem a mořskou zátokou, a návštěvu kina IMAX nové generace s filmem „Fly Over Canada“ /obojí bezvýhradně doporučujeme!!/ 03. den KELOWNA 290 mil / 460 km Časně odjezd přes North Cascades Range, polopouštní krajinou přes městečka Princeton a Penticton k Okanagan Lake, dle počasí koupání v jezeře. Odpoledne příjezd do města Kelowna, prohlídka centra a ubytování. 04. den NP MT. REVELSTOKE, NP GLACIER 230 mil / 360 km Odjezd do města Revelstoke. Návštěva horského národní- ho parku Mt. Revelstoke, trail kvetoucí horskou přírodou. Pokračování přes národní park Glacier do městečka Golden ztraceného mezi horami, ubytování. 05. den NP YOHO, CALGARY 190 mil / 300 km Odjezd do národního parku Yoho. Prohlídka peřejí Kicking Horse a impozantních vodopádů Takakkaw. Odpoledne příjezd do Calgary, orientační prohlídka města, ubytování. 06. den NP BANFF 150 mil / 240 km Odjezd přes Canmore /zde Vám nabídneme fakultativní let helikoptérou nad ledovci a horským masívem Three Sisters/ do slavného letoviska Banff. Cestou navštívíte Ka- nanaskis Valley, které je známé výskytem losů a velkého množství medvědů baribalů. Po ubytování v Banffu násle- duje prohlídka městečka a jeho okolí. Všem doporučujeme podvečerní návštěvu termálních lázní s výhledem na maje- státní vrcholy hor!! 07. den NP BANFF, NP JASPER 130 mil / 200 km Dopoledne návštěva jezer Lake Louise a Moraine Lake v národním parku Banff, odpoledne návštěva jedinečného jezera Peyto Lake. Ubytování ve večerních hodinách. 08. den NP JASPER 180 mil / 290 km Ráno Vám nabídneme fakultativní let helikoptérou nad po- hořím Rocky Mountains, poté následuje odjezd po Icefields Hwy do Jasperu. Po vyhlídce na ledovec Columbia /krátký trek k čelu ledovce/ Vás čeká prohlídka národního parku Jasper včetně stejnojmenného městečka. Zde Vás pozve- me k plavbě na raftu po řece Athabasca jedinečným krajem neporušené horské přírody!! Vaše dnešní cesta pokračuje k úchvatnému jezeru Maligne, kde jsme Vám připravili plav- bu lodí s výhledy na okolní majestátní horské štíty. Ubyto- vání v podvečer. 09. den PP MT. ROBSON 270 mil / 430 km Ráno v případě solidního počasí výjezd proslulou lanov- kou na vrchol nad městem Jasper a zhlédnutí jedinečného panoráma hor /jízdné lanovkou není v ceně/. Pokračování 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den atrakce v ceně: plavba na kolesovém parníku ve Vancouveru plavba na raftu po řece Athabasca výlet na člunu za kosatkami a velrybami plavba po Maligne Lake vstup na vyhlídku Vancouver Tower snídaně v ceně zájezdu!! 74 KANADA KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

cesty do provinčního parku Mt. Robson, trail a pozorování zvěře. V podvečer příjezd do Prince George, ubytování. 10. den PRINCE RUPERT 450 mil / 720 km Dnes Vás čeká celodenní přejezd pozoruhodnou přírodou Britské Columbie do téměř od světa odříznutého města Prince Rupert. Cestou dávejte dobrý pozor na četné med- vědy, losy a jeleny!! 11. den INSIDE PASSAGE celodenní plavba Velmi časně se nalodíte na trajekt, kterým absolvujete celodenní průjezd jednou z nejkrásnějších vodních cest světa – Inside Passage. Nechte se unést krásou okolní, naprosto nedotčené přírody, pozorujte typické obyva- tele zdejších fjordů – vydry, kosatky, běluhy, vorvaně… V pozdní večer příjezd do Port Hardy na ostrově Vancou- ver, ubytování /u prvního a posledního zájezdu sezóny plavba probíhá zčásti v nočních hodinách, a ubytování je zajištěno na lodi/. 12. den VANCOUVER ISLAND 310 mil / 490 km Celodenní relaxační přejezd ostrovem Vancouver do hlavní- ho města Britské Columbie Victoria. Cestou navštívíte Cam- pbell River a Nanaimo. Ubytování ve večerních hodinách. 13. den VICTORIA Den zahájíme pěší prohlídkou centra Victorie, kterou zakon- číme ve středu Inner Harbor, přístavu v centru města. Od- poledne Vás pozveme na jedinečný výlet na člunu Zodiac za kosatkami – typickými obyvateli zdejších vod /v ceně zájezdu/. Fakultativně Vám nabízíme let hydroplánem nad Victorií a pobřežím ostrova Vancouver. Poslední večer zá- jezdu strávíte v romantickém centru Victorie. 14. den Odlet domů 90 mil / 140 km Dopoledne odjezd trajektem na pevninu. Dle Vašeho leto- vého plánu indiv. volno, shopping, transfer na letiště do Vancouveru a odlet do Prahy. 15. den Přílet do Prahy v odpoledních hodinách. 10. den 11. den 12. den 13. den 14. den 15. den Prince Rupert Prince Rupert Port Hardy Port Hardy Victoria Victoria Vancouver Vancouver Kelowna Kelowna NP Yoho NP Yoho Prince George Prince George Mt. Robson Mt. Robson NP Jasper NP Jasper NP Banff NP Banff Calgary Calgary Během zájezdu urazíte cca 2.355 mil (3.770 km) 75 KANADA KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

v nabídce sedmnáctou sezónu 15 dnů Vancouver • Nanaimo • Inside Passage • Prince Rupert • Hyder • Stewart • Watson Lake • Whitehorse • Dawson City •NP Wrangell-St. Elias • Fairbanks • NP Denali • Seward • Kenai Fjords • Portage Lake • Anchorage termín kód celková cena 25.05. - 08.06. AT 183001 99.990 20.07. - 03.08. AT 183002 112.990 31.08. - 14.09. AT 183003 103.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - letištní poplatky - 13× ubytování v hotelech a motelech turistické kategorie - dopravu klimatizovaným vanem nebo SUV - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky k fakult. akcím - odbavení zavazadel u místních přeletů slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 5.800 - příplatek za jednolůžkový pokoj 29.700 fakultativní akce: - vstup do Muzea Yukonu ve Whitehorse v ceně zájezdu - výlet busem do národního parku Denali v ceně zájezdu - vstup na vyhlídku Vancouver Tower v ceně zájezdu - výlet k minerálním pramenům Chena Hot Springs 1.800 - lodní výlet do národního parku Kenai Fjords 4.600 - let hydroplánem nad Vancouverem 2.990 - Fly Over Canada ve Vancouveru 700 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem. KANADSKÝM SEVEREM NA ALJAŠKU KANADSKÝM SEVEREM NA ALJAŠKU 01. den VANCOUVER 30 mil / 50 km Odlet z Prahy do Vancouveru. Po příletu a přivítání na leti- šti průvodcem America Tours Vás čeká transfer do hotelu a ubytování, večer pak orientační a seznamovací meeting. 02. den VANCOUVER 40 mil / 65 km Celodenní prohlídka Vancouveru Vás zavede nejprve do centra, kde zhlédnete Gas Town, Canada Place a přilehlý Stanley Park s jedinečnými výhledy na „ostrov skla a oce- li“. Prohlídka Vás dále zavede na visutý Lynn Bridge, nabíd- neme Vám /fakultativně/ nezapomenutelný let hydroplánem nad Vancouverem. Na závěr organizovaného programu společně navštívíme vyhlídku Vancouver Tower s jedineč- ným výhledem na centrum města, záliv a hory v pozadí. 03. den NANAIMO, PORT HARDY 300 mil / 480 km Časně odjezd do Horseshoe Bay a odtud lodním trajektem přejezd do města Nanaimo na ostrově Vancouver. Cílem dnešního dne je městečko Port Hardy na severním konci ostrova. Cestou krásnou přírodou ostrova se pokusíme zahlédnout první medvědy naší společné cesty. Medvědů baribalů se ve zdejších lesích potuluje bezpočet… Ubyto- vání ve večerních hodinách. 04. den INSIDE PASSAGE celodenní plavba Velmi časně se nalodíte na lodní trajekt a absolvujete s ním jednu z nejkrásnějších vodních cest světa – celodenní průjezd slavné Inside Passage. Nezapomeňte si s sebou přichystat dalekohledy na pozorování kosatek, velryb, vyder, lachtanů, běluh a dalších zástupců mořské fauny žijících ve zdejších fjordech!! Pozdě večer vylodění v Prince Rupert, ubytování. 05. den PRINCE RUPERT, STEWART, HYDER 315 mil / 500 km Po krátké prohlídce Prince Rupert a nákupu na cestu divo- činou odjezd nejprve do městečka Terrace, poté v osadě Kitwanga definitivně naberete směr na sever po Cassiar Highway. Cestou si budete moci ověřit Vaše pozorovací schopnosti – zdejší příroda je plná černých medvědů ba- 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den Poznejte jedinečnou krásu drsné severské přírody od Vancouveru po Aljašku! Od pulsujícího Vancou- veru přes krásu stejnojmenného ostrova, úžasnou Inside Passage, horské ledovce severní Britské Kolumbie i osamělost hlavního města provincie Yukon. Pojeďte s námi po stopách zlaté horečky na Klondiku, zkuste si vyrýžovat zlato na Bonanze a představit si krušný život zlatokopů v Dawson City. Navštivte s námi divočinu poloostrova Kenai, nechte se okouzlit horskými velikány a krásou národního parku Denali. Projděte se centrem Anchorage… Krásná cesta se spoustou skvostných cestovatelských zážitků!!! atrakce v ceně: vstup na Vancouver Tower vstup do Muzea Yukonu ve Whitehorse výlet busem do národního parku Denali 76 U. S. A. – KANADA U. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

ribalů. Po průjezdu podél pohoří s jedinečnými alpinskými ledovci příjezd do osady Stewart horami odtržené od civili- zace, ubytování. V podvečerních hodinách návštěva osady Hyder – území Aljašky, avšak bez pozemního spojení s je- jím územím. V této osadě se čas zastavil před sto lety… Návštěva ledovce Salmon Glacier a Salmon Creek – potoka po většinu roku plného lososů. 06. den CASSIAR Hwy, WATSON LAKE 410 mil / 655 km Návrat na Cassiar Highway, celodenní putování na sever po většinou prašné silnici vedoucí krásnou krajinou horských štítů, ledovců, jezer a divokých zvířat do Watson Lake, třetí- ho největšího města kanadské provincie Yukon. Velkoměs- to však rozhodně nečekejte… Největší atrakcí města je „les cedulí“ – kdo dříve najde ceduli America Tours? 07. den ALASKA Hwy, WHITEHORSE 280 mil / 450 km Pokračování cesty po Alaska Highway do hlavního měs- ta provincie Yukon – Whitehorse. Po příjezdu a ubytování Vás čeká prohlídka města a okolí. Navštívíte také Muzeum Yukonu a zdejší historie dobývání zlata na /v ceně/, a zhléd- nete „fish ladder“- zařízení umožňující táhnoucím lososům překonat přehradní hráz. 08. den KLONDIKE Hwy, DAWSON CITY 340 mil / 540 km Ráno odjezd po zlatokopecké Klondike Highway do Dawson City. Cestou kromě fascinující přírody zhlédnete i slavné pe- řeje Five Fingers na řece Yukonu. Po příjezdu do Dawsonu Vás čeká prohlídka městečka, okruh po zlatonosných poto- cích Bonanza, Eldorado a Hunker Creek /můžete si zapůjčit rýžovací pánev a zkusit štěstí na Bonanze/. Navštívíte také hrob slavného českého dobrodruha a polárníka Jana Es- kymo Welzla… Večer Vám všem doporučujeme navštívit program ve slavném kabaretu a kasinu Diamond Tooth Ger- tie’s – nejdéle nepřetržitě fungujícím saloonu v Americe!! 09. den DAWSON CITY, TOP OF THE WORLD Hwy 200 mil / 320 km Dopoledne volno v Dawsonu. Využijte času k nákupu su- venýrů, projděte se po břehu majestátního Yukonu a jeho soutoku se zlatonosným Klondikem. Nezapomeňte potěžkat v ruce opravdový zlatý nugget u místního klenotníka!! Od- poledne odjezd trajektem přes Yukon a odjezd po Top of the World Highway na území USA. Při dobré viditelnosti budete uchváceni cestou po vrcholcích hor a panoramatem velehor na obzoru… Navštívíte zlatokopeckou osadu Chicken a den zakončíte v osadě Tok ležící na známé Alaska Highway. 10. den DELTA, FAIRBANKS, CHENA HOT SPRINGS 360 mil / 570 km Odjezd do nejsevernějšího bodu naší cesty – města Fai- rbanks se zastávkami v osadách Delta Junction a North Pole, kde podle legendy žije Santa Claus /a my ho doma navštívíme!!/. Orientační prohlídka centra Fairbanks, Ubyto- vání. Pro zájemce fakultativně nabízíme odpolední výlet do Chena Hot Springs, kde můžete strávit příjemný podvečer v horkých minerálních pramenech. /návrat pozdě večer/. 11. den NP DENALI 260 mil / 420 km Ráno odjezd do národního parku Denali, perly přírody Al- jašky a domova nejvyšší hory Severní Ameriky. Zde nás čeká túra busem správy národního parku /v ceně/. Pozoro- vání divoké zvěře, zejména medvědů grizzly, losů a jelenů caribou v neporušené přírodě, a vycházky horskou příro- dou. Následuje odjezd do Anchorage, ubytování v motelu na trase ve večerních hodinách. 12. den ANCHORAGE, SEWARD 280 mil / 440 km Po příjezdu do Anchorage orientační prohlídka centra měs- ta a návštěva Lake Hood, největšího přístavu hydroplánů na světě. Odpoledne odjezd do Sewardu na poloostrov Ke- nai. Cestou zastávka u jezera Portage se stejnojmenným ledovcem a pozorování zvěře v národním parku Gugach. Ubytování v Sewardu ve večerních hodinách. 13. den ANCHORAGE 50 mil / 80 km Volné dopoledne k prohlídce rybářského městečka Se- ward. Fakultativně Vám nabízíme /a doporučujeme/ plavbu lodí do národního parku Kenai Fjords, spojenou s pozoro- váním vodních ptáků, kosatek, velryb, a ledovců odlamu- jících se do moře… V odpoledních hodinách se vrátíme do Anchorage. Následuje indiv. volno, poslední shopping. Pozdě večer transfer na letiště a odbavení k letu domů. 14. den Odlet domů 10 mil / 20 km Dle Vašeho letového plánu v nočních hodinách odlet do Prahy přes USA. 15. den Přílet do Prahy Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 06. den 07. den 08. den 09. den 10. den 11. den 12. den 13. den 14. den 15. den Victoria Victoria Vancouver Vancouver Kenai Fjords Kenai Fjords Anchorage Anchorage N. P . Denali N. P . Denali Fairbanks Fairbanks Chena Hot Springs Chena Hot Springs Tok Tok Dawson City Dawson City Whitehorse Whitehorse Watson Lake Watson Lake Port Hardy Port Hardy Prince Rupert Prince Rupert Hyder Hyder Během zájezdu urazíte cca 2.880 mil (4.600 km) 77 U. S. A. – KANADA U. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

v nabídce dvacátou sezónu 20 dnů Vancouver • Kamloops • Revelstoke • Canmore • Banff • Jasper • Prince George • Cassiar Highway • Alaska Highway • Skagway • Haines • Kluane Range • Wrangell Range • Fairbanks • NP Denali • Anchorage • Seward • Kenai Fjords • Matanuska Range • Tok • Top of the World • Dawson City • Whitehorse termín kód celková cena 22.06. - 11.07. AT 182301 109.990 12.07. - 31.07. AT 182302 119.990 31.08. - 19.09. AT 182303 109.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - letištní poplatky - 18× ubytování v hotelech a motelech turistické kategorie - dopravu klimatizovaným vanem nebo SUV - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky k fakult. akcím - odbavení zavazadla pro místní přelet /cca 25 USD/ slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 6.700 - příplatek za jednolůžkový pokoj 37.300 fakultativní akce: - plavba na kolesovém parníku ve Vancouveru v ceně - plavba na raftu po řece Athabasca v ceně zájezdu - celodenní výlet do NP Denali v ceně zájezdu - let hydroplánem nad Vancouverem 2.990 - let helikoptérou nad pohořím Rocky Mountains /Jasper/ 4.950 - lodní výlet do národního parku Kenai Fjords /6 hodin plavby/ 4.600 - Fly Over Canada ve Vancouveru 700 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem. Z VANCOUVERU NA ALJAŠKU Z VANCOUVERU NA ALJAŠKU Bestseller pro milovníky přírody! Náš zájezd Vám nabízí průřez přírodou západní Kanady a Aljašky od pacifického pobřeží přes národní parky Rocky Mountains až po aljašské hory a mořské fjordy. Drsná severská příroda plná divokých zvířat Vás nemůže zklamat!! 01. den VANCOUVER 20 mil / 35 km Odlet z Prahy do Vancouveru. Po uvítání na letišti průvod- cem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orien- tační meeting s průvodcem. /v některých termínech může být přílet směrován do Seattle!!/ 02. den VANCOUVER 130 mil / 210 km Prohlídka Vancouveru zahrnující plavbu na kolesovém parníku a největší atrakce města – Gas Town, Canada Pla- ce, Stanley Park, Lions Gate a slavný visutý most Lynn Bridge… Fakultativně Vám nabízíme nezapomenutelný let hydroplánem nad městem a okolím. 03. den KAMLOOPS, REVELSTOKE 350 mil / 560 km Časně odjezd na východ do Rocky Mountains. Zastávka v Kamloops, ubytování v hotelu v Revelstoke. 04. den NP YOHO, NP BANFF 220 mil / 350 km Průjezd krásnou přírodou národních parků Glacier, Yoho a Banff. Návštěva peřejí Kicking Horse a vodopádů Takak- kaw, jezer Lake Louise a Moraine Lake. Nocleh ve známém letovisku Banff. 05. den NP JASPER 200 mil / 320 km Celodenní průjezd po tzv. Glacier Highway lemované příro- dou plnou horských štítů a ledovců. Návštěva jezera Peyto známého neskutečně sytě zelenou vodou a ledovce Co- lumbia, možnost túry speciálním busem na ledovec /není v ceně/. Závěrem návštěva městečka Jasper, ubytování. 06. den NP MT. ROBSON, PRINCE GEORGE 240 mil / 380 km Časně odjezd do národního parku Mt. Robson, kterému vévodí stejnojmenný štít. Vycházka podél Robson River k jezeru Kinney, nocleh v Prince George. 07. den DEASE LAKE 600 mil / 960 km Časně odjezd přes Fort Fraser a New Hazelton na západ. Celodenní putování kanadskými horami po zapadlé zlato- kopecké cestě, nocleh v osadě Dease Lake. Připravte se na setkání s černými medvědy, jejichž množství je ve zdejší přírodě značné!! 08. den WATSON LAKE, SKAGWAY 450 mil / 720 km Průjezd liduprázdnými horami podél Dease River na Alaska Highway, pozorování zvěře ve volné přírodě, návštěva Wat- son Lake a proslaveného „lesa tabulí“. V podvečer příjezd do slavného městečka Skagway /USA/, ubytování. 09. den SKAGWAY, HAINES 190 mil / 300 km Po stopách zlaté horečky – prohlídka historického down- townu Skagway. Návštěva výchozího místa trailu na Chil- coot Pass a White Pass. Odpoledne odjezd lodním trajek- tem do městečka Haines. Po krátké prohlídce pokračování cesty krásnou hornatou krajinou do Haines Junction /opět Kanada/, ubytování /ubytování a program dnů 9 a 10 mo- hou být modifikovány v závislosti na času odjezdu trajektu/. 10. den KLUANE RANGE 300 mil / 470 km Dnes Vás čeká přejezd přes území Kanady do USA. I dnes Vás budou provázet jedinečné scenérie rozkvetlé přírody a zasněžených hor v pozadí – tentokráte národního parku Kluane. Ubytování v osadě Tok ve večerních hodinách. 11. den FAIRBANKS 360 mil / 570 km Odjezd do nejsevernějšího bodu naší cesty – města Fai- rbanks se zastávkami v osadách Delta Junction a North Pole. Prohlídka centra města, poté odjezd do oblasti národ- ního parku Denali, nocleh v motelu v Healy. 12. den NP DENALI 160 mil / 250 km Návštěva národního parku Denali – celodenní túra busem správy národního parku /v ceně/. Pozorování divoké zvěře v neporušené přírodě a vycházky horskou přírodou do ve- černích hodin. Nocleh na stejném místě. 13. den ANCHORAGE 250 mil / 400 km Přejezd do Anchorage. Prohlídka tohoto největšího a nej- důležitějšího města Aljašky, návštěva největšího přístavu hydroplánů na světě. Po ubytování v odpoledních hodinách indiv. volno. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den 10. den 11. den 12. den 13. den atrakce v ceně: plavba na kolesovém parníku ve Vancouveru plavba na raftu po řece Athabasca celodenní výlet do NP Denali 78 U. S. A. – KANADA U. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

14. den SEWARD, NP KENAI FJORDS 280 mil / 440 km Odjezd do Sewardu na poloostrov Kenai. Zde Vás pozveme k jedinečné plavbě lodí do národního parku Kenai Fjords, domova nepřeberného množství mořských savců a ptáků, známého též krásnými ledovci v hlubokých fjordech. Na zpáteční cestě krátce zastavíme u jezera Portage se stejno- jmenným ledovcem. Návrat do hotelu v pozdních večerních hodinách. 15. den WRANGELL-St. ELIAS RANGE 320 mil / 510 km Odjezd do Glennallenu cestou lemovanou jedinečnými vý- hledy na horské masívy, zasněžené štíty a ledovce pásma Matanuska Range a později národního parku Wrangell – St. Elias. Ubytování ve večerních hodinách. Večer ubytová- ní ve známé osadě Tok. 16. den TOP OF THE WORLD, DAWSON CITY 200 mil / 320 km Celodenní putování krajem zlatokopů po cestě vedoucí divokou přírodou po vrcholech hor do světoznámého měs- tečka zlatokopů Dawson City /Kanada/. Po příjezdu ubyto- vání a volno k prohlídce centra města. Doporučujeme Vám navštívit saloon Diamond Tooth Gertie’s se stylovou zá- bavou – bar, kasino, kankánové tanečnice… Pozdě večer výjezd na horu The Dome, na jejímž vrcholu v létě celou noc nezapadá slunce. 17. den DAWSON CITY, BONANZA, ELDORADO 60 mil / 95 km Odpočinkový den ve slavném a památném městě. Návště- va slavných záborů na potocích Bonanza a Eldorado, kde si můžete zapůjčit rýžovací pánev a zkusit štěstí, a návštěva hrobu českého cestovatele a polárníka Jana Welzla. 18. den FIVE FINGERS, WHITEHORSE 340 mil / 540 km Odjezd do Whitehorse. Po ubytování následuje prohlídka hlavního města provincie Yukon. 19. den WHITEHORSE, odlet do Prahy 20 mil / 30 km Volné dopoledne. Dle Vašeho cestovního plánu transfer na letiště a odlet do Prahy. 20. den Přílet do Prahy v odpoledních hodinách 14. den 15. den 16. den 17. den 18. den 19. den 20. den NP Denali NP Denali Tok Tok Dawson City Dawson City Whitehorse Whitehorse Skagway Skagway Watson Lake Watson Lake NP Jasper NP Jasper Prince George Prince George NP Banff NP Banff Vancouver Vancouver Seward Seward Fairbanks Fairbanks Anchorage Anchorage Během zájezdu urazíte cca 4.690 mil (7.500 km) Nezapomeňte si objednat jedinečný fakultativní let Nezapomeňte si objednat jedinečný fakultativní let nad nad Vancouverem!! Vancouverem!! 79 U. S. A. – KANADA U. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

termín kód celková cena 08.06. - 16.06. AT 181701 78.990 06.07. - 14.07. AT 181702 86.990 03.08. - 11.08. AT 181703 86.990 06.09. - 14.09. AT 181704 78.990 Zájezd může být směrován opačně. Zájezd může začínat a končit v jiném bodě trasy. Minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - letištní poplatky - 6× ubytování v hotelech a motelech turistické kategorie - dopravu klimatizovaným vanem nebo SUV - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky k fakult. akcím - odbavení zavazadel u místních přeletů - 25 USD/kus/let slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 4.300 - příplatek za jednolůžkový pokoj 21.100 fakultativní akce: - lodní výlet do národního parku Kenai Fjords v ceně zájezdu - výlet busem do NP Denali v ceně zájezdu - vstup do záchranné stanice divoké zvěře v ceně zájezdu - let letadlem nad masívem Denali na vyžádání - vstup do termálních pramenů Chena Hot Springs v ceně zájezdu K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem. 01. den PRAHA – ANCHORAGE 30 mil / 50 km Odlet z Prahy do aljašského Anchorage. Po příletu v pozd- ních hodinách a uvítání průvodcem America Tours následuje transfer do hotelu a ubytování /v některých termínech může být ubytování zajištěno v přestupním bodu v USA a přílet do Anchorage je v tomto případě následující den dopoledne/. 02. den ANCHORAGE, SEWARD 160 mil / 260 km Dnes nejprve proběhne meeting s průvodcem, kde se se- známíte s detaily Vaší cesty po Aljašce. Následuje návštěva centra Anchorage, poté se rozjedeme podél zátoky Turna- gain Arm do Sewardu. Cestou budeme pozorovat horské ovce na srázech nad zátokou, pokusíme se zahlédnout běluhy ve vodách zátoky a navštívíme záchrannou stanici pro aljašská zvířata. Zde se seznámíte se zástupci živočiš- né říše, které byste měli v následujících dnech zahlédnout i v divoké přírodě – losy, medvědy, muskoxy, jeleny, bělo- hlavými orly… závěrem dne dorazíte do Sewardu, ubytujete se a prohlédnete si centrum tohoto rybářského městečka. 03. den KENAI FJORDS NP , GIRDWOOD 100 mil / 160 km Časně v přístavu nasedneme na vyhlídkovou loď a vydá- me se na plavbu do národního parku Kenai Fjords. Cestou se seznámíte s mořskou faunou aljašských fjordů – vyd- rami, lachtany, několika druhy velryb, mořskými ptáky… se štěstím můžete zahlédnout i rybařícího medvěda. Cílem plavby je návštěva ledovce Aialik, který se ve stejnojmenné zátoce sune z hor pomalu do moře. Sledování odlamujících se ledových ker z čela ledovce za hromového praskotu je úchvatná podívaná!! Odpoledne po návratu do Sewardu Vás čeká přejezd do osady Girdwood a ubytování v luxusním re- sortu Alyeska. Užijte si večerní koupel v jacuzzi nebo krytém bazénu s mořskou vodou, v případě dobrého počasí Vám doporučíme výjezd hotelovou lanovkou na Seven Glaciers Peak, odkud je za jasného dne skvělý výhled na mořskou zátoku a okolní Gugach Mountains /lanovka není v ceně/. 04. den TALKEETNA, DENALI VILLAGE 320 mil / 510 km Dopoledne se rozjedeme do blízkosti národního parku Denali. Nejprve ale navštívíme městečko Talkeetna, zá- kladnu pro horolezecké výpravy do oblasti Denali. Za jas- ného počasí je pohled odtud na panoráma Denali Range jedinečný, a zdejší Talkeetna Roadhouse je pojmem mezi cestovateli, my jej nesmíme minout!! Také Vám nabídneme /a doporučíme/ let letadlem nad národním parkem Denali – let nad horskou divočinou a nekonečnými řekami ledu kolem nejvyšší hory Severní Ameriky je velkým zážitkem… V pozdním odpoledni navštívíme Visitor Center národního parku Denali a poinformujeme se o cestě, která nás zítra čeká. Ubytování ve večerních hodinách. 05. den NP DENALI, FAIRBANKS 160 mil / 260 km Časně nastoupíme do busu správy národního parku a absol- vujeme šestihodinovou cestu do nitra parku. Během ní bude- me sledovat neporušenou přírodu a vyhlížet setkání s med- vědy grizzly, losy, jeleny wapiti, vlky, kojoty, caribou a dalšími zvířaty… Odpoledne po návratu z výletu následuje odjezd do Fairbanks. Po příjezdu ubytování ve večerních hodinách. 06. den FAIRBANKS, CHENA HOT SPRINGS 150 mil / 240 km Dopoledne si prohlédneme centrum Fairbanks a zdejší skvělé návštěvní centrum, navštívíme také Muzeum seve- 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den Novinka v nabídce America Tours. Protože se zájezdy do severních oblastí Ameriky těší stále větší ob- libě, zařazujeme k populárnímu dvoutýdennímu okruhu Aljaškou a Yukonem kratší devítidenní zájezd, který monitoruje nejzajímavější místa Aljašky. Poznáte a okusíte vše, co Aljašku dělá krásnou a famóz- ní – výpravu lodí za velrybami a ledovci, setkání s divokými zvířaty, luxusní resort i rustikální ubytování v divočině, horské národní parky i termální prameny…přejeme Vám krásné a jedinečné zážitky!! Anchorage • Seward • NP Kenai Fjords • Girdwood • Gugach Mountains • Talkeetna • NP Denali • Fairbanks • Chena Hot Springs • North Pole • Glenallen • Matanuska Range • Palmer - Anchorage NOVINKA 9 dnů ALJAŠKA!!! ALJAŠKA!!! letní okruh za krásami divokého severu letní okruh za krásami divokého severu atrakce v ceně: lodní výlet do NP Kenai Fjords celodenní výlet do NP Denali vstup do minerálních pramenů Chena Hot Springs vstup do záchranné stanice divoké zvěře U. S. A. U. S. A. 80

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

ru. Odpoledne se vydáme na výlet do termálních lázní Che- na Hot Springs a v horkých pramenech strávíme relaxační odpoledne. Návrat do hotelu v podvečer. 07. den NORTH POLE, GLENALLEN, ANCHORAGE 430 mil / 690 km Ráno nejprve navštívíme North Pole, osadu, kde podle le- gendy žije Santa Claus /a my ho opravdu navštívíme/. Dále budeme dávat dobrý pozor, neboť budeme projíždět oblastí výskytu muskoxů a bizonů, ve volné přírodě velmi vzácných zvířat, prohlédneme si Visitor Center v Delta Junction, ko- nečném bodě Alaska Highway. Budeme obdivovat krásu zasněžených horských hřebenů s ledovci podél Richardson Highway a posléze jedinečné panoráma ledovci pokryté hory Mt. Wrangell. Zastavíme se v městečku Glenallen a ve večer- ních hodinách dorazíme do Anchorage. Následuje transfer na letiště a odbavení k letu domů v nočních hodinách. 08. den ANCHORAGE – PRAHA 20 mil / 30 km Ještě v nočních hodinách tohoto dne odlet z Anchorage domů s přestupy na území USA a v Evropě 09. den PRAHA Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí 07. den 08. den 09. den Nezapomeňte si objednat jedinečný fakultativní let Nezapomeňte si objednat jedinečný fakultativní let nad nad Denali!! Denali!! Seward Seward Girdwood Girdwood Fairbanks Fairbanks Chena Hot Springs Chena Hot Springs Anchorage Anchorage N. P . Denali N. P . Denali Wrangell N. P . Wrangell N. P . Glenallen Glenallen Během zájezdu urazíte cca 1.370 mil (1.200 km) 81 U. S. A. U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

v nabídce dvacátou druhou sezónu 15 dnů Whitehorse•Dawson City•Dempster Highway•severní polární kruh•Yukon•NP Wrangell/St. Elias•Valdez•Whittier•SP Gugach •Seward•NP Kenai Fjords•ledovec Portage•Anchorage•Denali NP•Fairbanks•Delta• NP Kluane•Haines•Skagway•Whitehorse termín kód celková cena 01.06. - 15.06. AT 180601 101.990 15.06. - 29.06. AT 180602 102.990 29.06. - 13.07. AT 180603 104.990 13.07. - 27.07. AT 180604 113.990 27.07. - 10.08. AT 180605 113.990 10.08. - 24.08. AT 180606 113.990 24.08. - 07.09. AT 180607 112.990 07.09. - 21.09. AT 180608 103.990 Zájezd může být směrován opačně. Začátek a konec může být ve Whitehorse, Anchorage nebo Fairbanks. minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - letištní poplatky - 13× ubytování v hotelech a motelech turistické kategorie - dopravu klimatizovaným vanem nebo SUV - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky k fakult. akcím - odbavení zavazadel u místních přeletů - 25 USD/kus/let slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji nelze - příplatek za jednolůžkový pokoj 35.800 fakultativní akce: - vstup do Muzea Yukonu v ceně zájezdu - 2× námořní ferry v ceně zájezdu - lodní výlet do národního parku Kenai Fjords v ceně zájezdu - výlet busem do NP Denali v ceně zájezdu K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem. KRÁSY ALJAŠKY KRÁSY ALJAŠKY VELKÝ OKRUH ALJAŠKOU A KANADSKÝM YUKONEM VELKÝ OKRUH ALJAŠKOU A KANADSKÝM YUKONEM 01. den WHITEHORSE 10 mil / 15 km Odlet z Prahy do Whitehorse. Po uvítání na letišti průvod- cem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orien- tační meeting /dle povahy leteckého spojení je možnost ubytování v tranzitním hotelu na cestě a přílet do Whitehor- se druhý den dopoledne/. 02. den WHITEHORSE 30 mil / 50 km Prohlídka centra hlavního města provincie Yukon, včetně Muzea zlata a jeho těžby. Aklimatizace na časový rozdíl. Fakultativně Vám nabídneme let letadlem nad Whitehorse a okolní přírodou. 03. den DEMPSTER Hwy, POLÁRNÍ KRUH 540 mil / 860 km Velmi časně vyrazíte na nejdelší a nejnáročnější etapu Vašeho putování. Cílem dne je motel v Eagle Plains ležící pouhých pár kilometrů od polárního kruhu – jediná mož- nost ubytování v okruhu několika set kilometrů na slavné Dempster Highway. Cestou navštívíte známé, a starými lodníky kdysi obávané, peřeje Five Fingers na Yukonu, bu- dete sledovat divokou zvěř a měnící se tvář krajiny směrem na sever – přechod od hlubokých lesů až po pustou tun- dru pokrytou vřesovišti, vychladlé vulkány, jezera, divoké řeky… Večer ubytování a půlnoční návštěva polárního kru- hu, kde je i v tuto dobu celé léto světlo… /v případě nepříz- ně počasí návštěva polárního kruhu druhý den dopoledne/. 04. den DAWSON CITY 260 mil / 420 km Odjezd zpět po prašné a kamenité Dempster Highway, v odpoledních hodinách příjezd do Dawson City – slavného městečka proslulého jako metropole v dobách zlaté horeč- ky. Ubytování a prohlídka městečka. Doporučujeme Vám večerní návštěvu kabaretu a kasina Diamond Tooth Gerties – nejdéle nonstop funkčního kasina a kabaretu v Severní Americe, a nezapomeňte ochutnat Dawsonskou specialitu – sourtoe cocktail!! 05. den DAWSON, BONANZA, ELDORADO 60 mil / 100 km Relaxační den po náročných zážitcích!! Dopoledne si vy- chutnejte volno v Dawsonu – nezapomeňte navštívit někte- rého ze zlatníků a potěžkat si v ruce pravý zlatý nugget, do- poručujeme posedět na břehu veletoku Yukon a pokochat se jeho silou, nebo si při procházce podél řeky Klondike představit tisíce lidí, kteří kdysi dno tohoto údolí obrátily mnohokrát naruby… Odpoledne absolvujete s průvodcem okruh po nejslavnějších místech zlaté horečky: navštívíte proslulé zábory na potocích Bonanza a Eldorado, na zá- boru číslo 6 si dokonce s vypůjčenou pánví můžete vy- zkoušet vlastní štěstí!! Údolím potoka Hunker Creek podél dosud funkčních zlatonosných záborů se vrátíte zpět do Dawsonu. Dalším z navštívených míst bude hrob slavného českého dobrodruha a polárníka Jana Welzla na městském hřbitůvku, a závěrem stanete na vrcholu hory Dome, odkud je nejlepší vyhlídka na Dawson City a okolí. 06. den POKER CREEK, WRANGELL RANGE, VALDEZ 440 mil / 700 km Po překročení Yukonu trajektem Vás dnes čeká krásná cesta – Top of the World Highway. Tato prašná cesta Vás přivede po hřbetech vysokých hor s fantastickými výhledy stovek mil daleko na území USA. Raritou bude průjezd přes nejsevernější hraniční přechod do USA – Poker Creek. Úze- mím zlatokopů budete pokračovat přes jedinou osadu na této cestě – Chicken – do místa noclehu ve známé osadě Tok, a odtud do Glennallenu cestou lemovanou jedinečný- mi výhledy na horské masívy, zasněžené štíty a ledovce národního parku Wrangell – St. Elias. Po krátké návštěvě ledovce Worthington následuje ubytování ve večerních ho- dinách v přístavním městě Valdez – ropném terminálu na konci transaljašského ropovodu. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den Bestseller z naší nabídky klasických zájezdů Vám nabízí poznání jednoho z nejodlehlejších koutů naší planety. Aljaška a kanadský Yukon jsou oázami divočiny v Severní Americe, a my Vám umožníme do nich nahlédnout a seznámit se s jejich životem a obyvateli za asistence našich zkušených průvodců. Během Vaší cesty budete cestovat po zemi, lodními trajekty, vyhlídkovým autobusem i výletní lodí, pohybovat se budete v oblastech, kde počty medvědů převyšují počty lidí… Připravili jsme pro Vás jedinečný zájezd, který sleduje nejkrásnější a nejzajímavější místa Aljašky a Yukonu. Vy se připravte na setkání s medvě- dy, losy, cariboo a dalšími zvířaty obývajícími tento drsný, ale nesmírně krásný kout Země. atrakce v ceně: lodní výlet do národního parku Kenai Fjords vstup do Muzea Yukonu 2× námořní ferry výlet busem do NP Denali 82 U. S. A. – KANADA U. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

07. den PRINCE WILLIAM SOUND, WHITTIER, SEWARD 180 mil / 290 km Ráno se nalodíte na trajekt, který Vás proveze během něko- likahodinové plavby oblastí národního parku Prince William Sound do Whittieru, městečka spojeného s okolním svě- tem několik kilometrů dlouhým tunelem. Po vylodění odjezd do historického Sewardu, brány národních parků Gugach a Kenai Fjords. Návštěva jezera Portage se stejnojmenným ledovcem a pozorování lososů na potoce. Po příjezdu do Sewardu ve večerních hodinách ubytování. 08. den NP KENAI FJORDS 130 mil / 200 km Dnes Vás pozveme k jedinečné plavbě do národního par- ku Kenai Fjords /v ceně zájezdu/!! Budete obdivovat vodní ptáky, kosatky, velryby, běluhy, mořské vydry… navštívíme společně vyústění obrovského ledovce do mořského fjordu a budeme sledovat, jak jeho kusy odpadávají do moře… s trochou štěstí zde můžete zahlédnout i medvěda rybaří- cího na břehu. Příjezd a ubytování v Anchorage v pozdních hodinách. 09. den ANCHORAGE, DENALI RANGE 250 mil / 400 km Dopoledne si prohlédnete Anchorage – největší a nejdůle- žitější město Aljašky. Po prohlídce downtownu navštívíte také zdejší zajímavost – největší přístav hydroplánů na svě- tě na jezeře Hood. Odpoledne odjezd do blízkosti národního parku Denali, cestou pozorování divoké zvěře. V případě dobré viditelnosti budete uchváceni panoramatem nejvyšší hory Severní Ameriky Denali. Ubytování v Healy. 10. den NP DENALI 140 mil / 220 km Prohlídka národního parku Denali – túra busem správy ná- rodního parku s četnými zastávkami při setkáních s losy, medvědy grizzly, jeleny caribou a dalšími zvířaty. S trochou štěstí zahlédnete i vrchol nejvyšší hory Severní Ameriky Mt. McKinley. Po návratu v odpoledních hodinách odjezd do Fairbanks, ubytování. 11. den FAIRBANKS, ALASKA HIGHWAY 310 mil / 500 km Ráno prohlídka centra města, poté pokračování cesty přes North Pole, Delta Junction /oficiální začátek Alaska High- way/ a Tok do kanadské osady Beaver Creek /Kanada/, ubytování. 12. den NP KLUANE RANGE 200 mil / 320 km Dnes Vás čeká celodenní přejezd přes území Kanady. I dnes Vás budou provázet jedinečné scenérie rozkvetlé přírody a zasněžených hor v pozadí – tentokrát národního parku Kluane. Ubytování v osadě Haines Junction ve večer- ních hodinách /ubytování a program dnů 12 a 13 mohou být modifikovány v závislosti na času zítřejšího odjezdu trajektu z Hainesu/. 13. den HAINES, SKAGWAY, WHITEHORSE 280 mil / 450 km Krajinou plnou horských údolí sestoupíte do městečka Haines /USA/. Odtud se lodním trajektem přesunete do Skagway /USA/, městečka známého jako výchozí místo zlatokopů v dobách zlaté horečky na Klondiku. Po krátké prohlídce města navštívíte výchozí bod dávné cesty přes průsmyk Chilcoot, a poté již zamíříte zpět na území Kana- dy do hlavního města provincie Yukon Whitehorse. Cestou dávejte dobrý pozor na černé medvědy baribaly, jejichž množství je ve zdejším kraji horských jezer a hlubokých lesů značné. Ubytování ve večerních hodinách. 14. den WHITEHORSE, odlet do Prahy 20 mil / 30 km Volno do odletu. Dle Vašeho cestovního plánu transfer na letiště a odlet do Prahy. 15. den Příletem do Prahy v dopoledních hodinách Váš zájezd skončí. 07. den 08. den 09. den 10. den 11. den 12. den 13. den 14. den 15. den Seward Seward Fairbanks Fairbanks Anchorage Anchorage N. P . Denali N. P . Denali Tok Tok Dawson City Dawson City Whitehorse Whitehorse polární kruh polární kruh Skagway Skagway Wrangell N. P . Wrangell N. P . Haines Haines Během zájezdu urazíte cca 3.045 mil (4.870 km) 83 U. S. A. – KANADA U. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

v nabídce dvanáctou sezónu 15 dnů Anchorage•Glenallen•Chitina•NP Wrangell-St. Elias•Tok•NP Kluane•Haines•Skagway•Whitehorse•Dawson City•Dempster Highway•severní polární kruh•Delta•Denali Highway•NP Denali•SP Gugach•Seward•NP Kenai Fjords•ledovec Portage•Anchorage termín kód celková cena 25.05. - 08.06. AT 185601 119.990 20.07. - 03.08. AT 185602 126.990 31.08. - 14.09. AT 185603 119.990 zájezd může být směrován opačně zájezd může začínat a končit ve Whitehorse, Anchorage nebo Fairbanks minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - letištní poplatky - 13× ubytování ve 3* hotelech a motelech - pronájem vozu SUV střední třídy pro každou dvojici na dobu pobytu - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - provozní náklady vozidla /palivo, mýtné, parkovné/ - případné pokuty a doplatky za poškození vozidla - event. palivové příplatky k fakultativním akcím - odbavení zavazadel při přeletech /cca 25 USD za kus a let/ slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) nelze - příplatek za jednolůžkový pokoj 35.800 fakultativní akce: - lodní výlet do národního parku Kenai Fjords v ceně zájezdu - celodenní výlet do NP Denali v ceně zájezdu - vstup do Muzea Yukonu v ceně zájezdu K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem. SEVERSKÉ SAFARI SEVERSKÉ SAFARI ALJAŠKOU A YUKONEM V JEEPECH ALJAŠKOU A YUKONEM V JEEPECH Milovníkům dobrodružství a adrenalinu nabízíme opravdovou lahůdku: zájezd inspirovaný dnes již klasickým okruhem AMERICA TOURS po Aljašce a kanadském Yukonu ve vozech střední kategorie SUV, které navíc budete sami řídit!! Díky vysoké mobilitě těchto tzv. jeepů Vám ukážeme více než může zhlédnout standardní zájezd. Každá přihlášená dvojice či trojice bude mít svůj vůz střední třídy SUV /Hyundai Tucson, Jeep Wrangler, Chevy Equinox, Ford Escape nebo podobný/. Vzhledem k řidičské náročnosti některých úseků doporučujeme řízení pouze zkušeným řidičům. Povinný je věk řidiče nad 25 let!! Protože jde o okruh, zájezd může začínat a končit v Anchorage, Fairbanks nebo Whitehorse, a může být směrovaný opačně. 01. den ANCHORAGE Odlet z Prahy do Anchorage. Po uvítání na letišti průvod- cem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orien- tační meeting /dle povahy leteckého spojení možnost uby- tování v tranzitním hotelu na cestě a přílet do Anchorage druhý den dopoledne/. 02. den MATANUSKA Mtn. RANGE 180 mil / 290 km Dopoledne řidiči pronájem automobilů a instruktáž k říze- ní, způsobu komunikace a ostatní detaily, poté orientační meeting celé skupiny s průvodcem. Odpoledne odjezd do Glenallenu cestou lemovanou jedinečnými výhledy na hor- ské masivy, zasněžené štíty a ledovce. V závěru dne budete obdivovat pohled na věčně zasněžený vrchol Mt. Wrangell. Ubytování ve večerních hodinách. 03. den WRANGELL St. ELIAS Mtn. RANGE 390 mil / 620 km Dopoledne bude Vaše cesta pokračovat oblastí národního parku Wrangell-St. Elias do osady Chitina. Po zhlédnutí nádherného panoráma zasněžených vrcholků Wrangell Range zamíříte do osady Tok, a odtud do místa ubytování v osadě Beaver Creek ležící již na území Kanady. Celé odpo- ledne Vás bude provázet úchvatné panoráma zasněžených velehor v popředí s divokou přírodou protkanou sítěmi jezer a řek – ideální místo k pozorování losů a jelenů cariboo. 04. den KLUANE NATIONAL PARK 200 mil / 320 km Dnes Vás čeká celodenní přejezd územím Kanady po slav- né Alaska Highway. I dnes Vás budou provázet jedinečné scenérie rozkvetlé přírody a zasněžených hor v pozadí – tentokráte národního parku Kluane. Ubytování v osadě Haines Junction ve večerních hodinách. 05. den SKAGWAY, WHITEHORSE 280 mil / 450 km Časně odjezd do městečka Haines ležícího na březích hlu- bokého mořského fjordu /opět se vrátíte na území USA/. Po prohlídce Hainesu následuje nalodění na trajekt a po tzv. Alaska Marine Highway přejezd fjordem do městečka Skagway známého jako výchozí místo zlatokopů v dobách zlaté horečky na Klondiku. Po krátké prohlídce města na- vštívíte výchozí bod dávné cesty přes průsmyk Chilcoot, a poté již zamíříte zpět na území Kanady do hlavního města provincie Yukon Whitehorse. Cestou dávejte dobrý pozor na černé medvědy baribaly, jejichž množství je ve zdejším kraji horských jezer a hlubokých lesů značné. /POZOR: program tohoto nebo předchozího dne může být změněn v závislosti na času příjezdu trajektu do Skagway!/ Ubyto- vání ve večerních hodinách. 06. den WHITEHORSE 20 mil / 30 km Dopoledne absolvujete prohlídku centra Whitehorse, včet- ně návštěvy Muzea zlata a jeho těžby na Yukonu. Zbytek dne volno k odpočinku po první polovině zájezdu. 07. den DEMPSTER HIGHWAY 530 mil / 850 km Velmi časně vyrazíte na nejdelší etapu Vašeho putování. Cílem dne je motel v Eagle Plains ležící pouhých pár ki- lometrů od polárního kruhu – jediná možnost ubytování v okruhu několika set kilometrů na slavné Dempster High- way. Cestou navštívíte slavné, a starými lodníky kdysi obávané, peřeje Five Fingers na Yukonu, budete sledovat divokou zvěř a měnící se tvář krajiny směrem na sever – přechod od hlubokých lesů až po pustou tundru pokrytou vřesovišti, vychladlé vulkány, jezera, divoké řeky (cca 370 kilometrů po prašných a blátivých nezpevněných cestách). Večer ubytování. 08. den POLÁRNÍ KRUH, DAWSON CITY 260 mil / 410 km Dopoledne Vás čeká návštěva polárního kruhu, kde je i v tuto dobu celé léto světlo… odjezd zpět po prašné a ka- menité Dempster Highway, v odpoledních hodinách příjezd do Dawson City – slavného městečka proslulého jako metropole v dobách zlaté horečky. Ubytování a prohlídka městečka. Doporučujeme Vám večerní návštěvu kabaretu a kasina Diamond Tooth Gerties – nejdéle nonstop funkč- ního kasina a kabaretu v Severní Americe!! 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den atrakce v ceně: lodní výlet do národního parku Kenai Fjords celodenní výlet do NP Denali návštěva Muzea Yukonu 84 U. S. A. – KANADA U. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

09. den DAWSON, BONANZA, ELDORADO 50 mil / 80 km Relaxační den po náročných zážitcích!! Dopoledne si vy- chutnejte volno v Dawsonu – nezapomeňte navštívit někte- rého ze zlatníků a potěžkat si v ruce pravý zlatý nugget, do- poručujeme posedět na břehu veletoku Yukon a pokochat se jeho silou, nebo si při procházce podél řeky Klondike představit tisíce lidí, kteří kdysi dno tohoto údolí obrátily mnohokrát naruby… Odpoledne absolvujete s průvodcem okruh po nejslavnějších místech zlaté horečky: navštívíte proslulé zábory na potocích Bonanza a Eldorado, na zá- boru číslo 6 si dokonce s vypůjčenou pánví můžete vy- zkoušet vlastní štěstí!! Údolím potoka Hunker Creek podél dosud funkčních zlatonosných záborů se vrátíte zpět do Dawsonu. Dalším z navštívených míst bude hrob slavného českého dobrodruha a polárníka Jana Welzla na městském hřbitůvku, a závěrem stanete na vrcholu hory Dome, odkud je nejlepší vyhlídka na Dawson City a okolí. 10. den TOP OF THE WORLD 290 mil / 470 km Po překročení Yukonu trajektem Vás dnes čeká krásná cesta – Top of the World Highway. Tato prašná cesta Vás přivede po hřbetech vysokých hor s fantastickými výhledy stovek mil daleko zpět na území USA. Raritou bude průjezd přes nejsevernější hraniční přechod do USA – Poker Creek. Územím zlatokopů budete pokračovat přes jedinou osadu na této cestě – Chicken – do známé osady Tok. Odtud Vás cesta přivede po Alaska Highway až na její konec v osadě Delta, ubytování. 11. den DENALI Hwy. 250 mil / 400 km Nejprve zamíříte na jih po Richardson Highway do osady Paxson. Ledovci pokryté pohoří lemující silnici Vás zcela jistě uchvátí!! Hlavním zážitkem tohoto dne bude určitě průjezd po Denali Highway. Tato prašná cesta s minimál- ním provozem Vás povede jedinečnou aljašskou divočinou – kvetoucími močály, podél špičatých hor plných ledovců, krajinou pozoruhodnou a jako stvořenou pro pozorování divoké zvěře – zejména medvědů grizzly, losů a caribou. Večer příjezd do Healy, ubytování. 12. den DENALI NATIONAL PARK 130 mil / 200 km Časně zahájíte prohlídku národního parku Denali – túra busem správy národního parku s četnými zastávkami při setkáních s losy, medvědy grizzly, jeleny caribou a dalšími zvířaty. S trochou štěstí zahlédnete i vrchol nejvyšší hory Severní Ameriky Mt. McKinley. Odpoledne přejezd do An- chorage, ubytování. 13. den SEWARD, KENAI FJORDS NP 270 mil / 430 km Celodenní výlet do historického Sewardu a národních parků Gugach a Kenai Fjords. Návštěva ledovce Portage a pozorování lososů na potoce, po příjezdu do Sewardu Vás pozveme k jedinečné plavbě do národního parku Kenai Fjords!! /v ceně zájezdu/. Budete obdivovat vodní ptáky, kosatky, velryby, běluhy, mořské vydry, navštívíme spo- lečně vyústění obrovského ledovce do mořského fjordu a budeme sledovat, jak jeho kusy odpadávají do moře… s trochou štěstí zde můžete zahlédnout i medvěda rybaří- cího na břehu. Návrat do Anchorage v pozdních hodinách, dle času Vašeho odletu odjezd na letiště, vrácení vozidel. 14. den ANCHORAGE, odlet 30 mil / 50 km Dle Vašeho letového plánu transfer na letiště, vrácení vozů a odlet do Prahy s přestupem na kontinentu v USA. 15. den Příletem do Prahy Váš zájezd skončí. 09. den 10. den 11. den 12. den 13. den 14. den 15. den Skagway Skagway Stewart Stewart Fairbanks Fairbanks Anchorage Anchorage N. P . Denali N. P . Denali Tok Tok Dawson City Dawson City Whitehorse Whitehorse polární kruh polární kruh Wrangell N. P . Wrangell N. P . Haines Haines Haines Jct. Haines Jct. Během zájezdu urazíte cca 3.380 mil (5.400 km) 85 U. S. A. – KANADA U. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

v nabídce pátou sezónu 12 dnů Honolulu • Waikiki • Pearl Harbor • ananasové plantáže • Sunset Beach • Blowing Hole • SP Hanauma Bay • Diamond Head •Pali Lookout • Kahului • Iao Valley • Napili • Lahaina • Kihei • NP Haleakala • Wainapanapa SP • Hana termín kód celková cena 12.04. - 23.04. AT 181201 78.990 11.06. - 22.06. AT 181202 79.990 01.08. - 12.08. AT 181203 88.990 09.10. - 20.10. AT 181204 78.990 23.11. - 04.12. AT 181205 79.990 Pořadí navštívených ostrovů a programových dnů se může lišit. minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - letištní poplatky - 9× ubytování ve 3* hotelu - dopravu klimatizovaným minivanem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours ve dnech 1 až 7 - transfer na letiště v odletový den - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - služby průvodce ve dnech 8 až 12 - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - event. palivové příplatky k fakult. akcím - odbavení zavazadla pro místní přelet /cca 25 USD/ slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 2.700 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 1.300 - příplatek za jednolůžkový pokoj 19.500 fakultativní akce: - celodenní prohlídka ostrova Oahu v ceně zájezdu - celodenní prohlídka ostrova Maui v ceně zájezdu - návštěva památníku USS Arizona v Pearl Harbor v ceně zájezdu - let helikoptérou nad ostrovem Oahu 5.900 - let helikoptérou nad ostrovem Maui 5.900 - celodenní výlet na ostrov Kauai /místní průvodce/ 11.900 - celodenní výlet na ostrov Hawaii /místní průvodce/ 11.900 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. HAVAJSKÉ OSTROVY – OAHU a MAUI HAVAJSKÉ OSTROVY – OAHU a MAUI 01. den HONOLULU 15 mil / 25 km Odlet z Prahy do Honolulu. Po uvítání na letišti delegátem America Tours transfer do hotelu v těsné blízkosti světo- známé pláže Waikiki, ubytování a orientační meeting. 02. den PEARL HARBOR, WAIKIKI 40 mil / 65 km Dopoledne návštěva památníku křižníku USS Arizona v Pearl Harbor a prohlídka centra Honolulu s výkladem o historii Havajských ostrovů, odpoledne indiv. volno. 03. den OKRUH OSTROVEM OAHU 130 mil / 210 km Celodenní okružní prohlídka ostrova Oahu, během které poznáte nejenom největší atrakce ostrova, ale i malebné vesničky a tichá zákoutí – dnes Vás čeká vše od šťavnatého pralesa po koupání na jedinečných plážích!! 04. den WAIKIKI – volný den!! Celodenní volno k rekreaci na pláži nebo u hotelového ba- zénu. Také se můžete vydat do ulic Waikiki a objevit jejich kouzlo a přátelskou atmosféru… Fakultativně Vám nabí- zíme celodenní letecký výlet na ostrov Kauai /v angličtině s místním průvodcem/. 05. den KAHULUI, WAILUKU, IAO VALLEY 40 mil / 65 km Transfer na letiště a odlet do Kahului na ostrově Maui. Po příletu společně navštívíte správní středisko Maui Wailuku a státní park Iao Valley, důležité místo v historii ostrova. V odpoledních hodinách ubytování a volno k relaxaci na pláži nebo u hotelového bazénu. 06. den OKRUH OSTROVEM MAUI 150 mil / 240 km Celodenní prohlídku ostrova začnete časně ráno výjezdem na vrchol sopky Haleakalá, kde shlédnete z výšky bezmála tří a půl kilometru dech beroucí výhled na sluncem zalitý ostrov a oceán. Po prohlídce vrcholových scenérií národ- ního parku bude Vaše cesta pokračovat do městečka Hana cestou se stovkami serpentin v hustém tropickém pralese. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den Podívat se na Havajské ostrovy je snem snad každého člověka. Tento sen Vám pomůže splnit náš zájezd zaměřený na poznání i relaxaci na ostrovech Oahu a Maui. Poznáte nejzajímavější turistická místa ostrovů, projdete se po bulvárech Honolulu, okusíte kouzlo Waikiki, budete se slunit na nejkrás- nějších plážích, zažijete svítání na vrcholu exotického vulkánu Haleakalá, vykoupete se na vulkanické pláži obklopené šťavnatým pralesem, a nasajete do sebe atmosféru Havaje… Za solidní cenu Vám umožníme splnění jednoho z Vašich snů!! atrakce v ceně: okružní prohlídka ostrova Oahu okružní prohlídka ostrova Maui návštěva památníku USS Arizona U. S. A. U. S. A. 86

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Odměnou Vám bude koupel v moři na pohádkové vulkanic- ké pláži. Návrat do hotelu v podvečerních hodinách. 07. den MAUI – volný den!! Fakultativně Vám nabízíme celodenní výlet na sousední ost- rov Hawaii /Velký ostrov/ s místním průvodcem. 08.-09. den MAUI volné dny!! Celodenní volno k relaxaci na pláži. Fakultativně Vám nabí- zíme let helikoptérou nad ostrovem. 10. den Odlet domů 15 mil / 25 km Dopoledne volno k rekreaci. V odpoledních hodinách trans- fer na letiště a odlet do Prahy. 11. den Let domů Po přestupu na americkém kontinentu pokračování Vašeho letu do Prahy. 12. den Přílet do Prahy Váš zájezd do ostrovního ráje ukončí. 07. den 08.-09. den 10. den 11. den 12. den Honolulu Honolulu Kahului Kahului MAUI MAUI OAHU OAHU  Během zájezdu urazíte cca 400 mil (640 km) 87 U. S. A. U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

v nabídce dvacátou první sezónu 16 dnů OAHU: Honolulu • Waikiki • křižník USS Arizona • Pearl Harbor • KAUAI: Waimea Canyon • James Cook Monument • Princeville HAWAII: Kona • Akaka Falls • Hilo • NP Volcanoes • Kilauea Volcano • Mauna Kea • MAUI: Kahului • Haleakala • Hana • Lahaina termín kód celková cena 26.12. - 10.01. AT 172408 129.990 29.03. - 13.04. AT 182401 106.990 28.05. - 12.06. AT 182402 102.990 27.06. - 12.07. AT 182403 109.990 11.08. - 26.08. AT 182404 119.990 25.09. - 10.10. AT 182405 108.990 09.11. - 24.11. AT 182406 103.990 26.12. - 10.01. AT 182407 136.990 Návštěva a prohlídky jednotlivých ostrovů a relaxační dny mohou být uskutečněny v jiném pořadí než je uvedeno v itineráři. minimální počet 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět - místní přelety mezi ostrovy - letištní poplatky - 13× ubytování ve 3* hotelech a motelech - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře - služby průvodce America Tours - komplexní pojištění vč. pojištění storna - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu - odbavení zavazadel u místních přeletů - 25 USD/kus/let - event. palivové příplatky k fakult. akcím slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 7.200 - sleva pro čtvrtou osobu na pokoji (dvě dvoulůžka) 5.200 - příplatek za jednolůžkový pokoj 29.800 fakultativní akce: - celodenní výlet na ostrov Molokai s průvodcem (min. 4 osoby) 17.600 - let helikoptérou nad ostrovy Kauai nebo Hawaii 5.900 - celodenní výlet do města Hana na ostrově Maui (min. 4 osoby) 2.500 - výlet jeepem na vrchol sopky Mauna Kea (min. 3, max. 4 osoby) 4.300 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. PERLY HAVAJSKÝCH OSTROVŮ PERLY HAVAJSKÝCH OSTROVŮ VELKÝ OKRUH HAVAJSKÝMI OSTROVY VELKÝ OKRUH HAVAJSKÝMI OSTROVY Nabízíme Vám poznat čtyři hlavní Havajské ostrovy. Díky odlišnému stáří je každý ostrov unikátní – svojí geologickou stavbou i vývojem rostlin. Seznámíme Vás s historií i současností ostrovů, zhléd- nete jejich největší přírodní zajímavosti a budete mít i dostatek času k relaxaci na krásných plážích. Dovolená na Havaji byla a vždy bude dovolenou v ráji!! 01. den OAHU 20 mil /35 km Odlet z Prahy do Honolulu. Po uvítání na letišti průvodcem AT transfer do hotelu na Waikiki, ubytování. 02. den PEARL HARBOR, WAIKIKI 25 mil / 40 km Orientační meeting s průvodcem, seznamovací vycházka po Waikiki. Odpoledne návštěva památníku křižníku USS Arizona v přístavu Pearl Harbor spojená s prohlídkou centra Honolulu. 03. den OKRUH OAHU 100 mil / 160 km Celodenní okružní prohlídka ostrova Oahu zahrnující vulka- nický kráter Diamond Head, Hanauma Beach, Blowing Hole, Sunset Beach, ananasové plantáže a další zajímavosti. 04. den WAIKIKI 10 mil / 15 km Volno k indiv. rekreaci, fakultativně celodenní výlet na os- trov Molokai. 05. den KAUAI 25 mil / 40 km Odlet do Lihue na ostrově Kauai, transfer do hotelu, uby- tování. Relaxace u hotelového bazénu nebo na pláži, fa- kultativně let helikoptérou nad ostrovem, který poskytuje neopakovatelné pohledy do míst, kde byl natáčen film Jurský park. 06. den OKRUH KAUAI 170 mil / 270 km Celodenní prohlídka ostrova Kauai. Jedinečná příroda dešt- ného pralesa v horách ostrova, Waimea Canyon přezdívaný „Grand Canyon Pacifiku“, vyhlídka do Kalalau Valley, pa- mátník Jamese Cooka, maják Kilauea, divoké pláže u měs- ta Princeville… 07. den RELAXACE NA PLÁŽI Volný den k odpočinku a relaxaci na pláži či u hotelového bazénu. 08. den HAWAII, KAILUA-KONA 20 mil / 35 km Odlet do Kony na ostrově Hawaii – Velkém ostrově. Trans- fer do hotelu, ubytování a volno k relaxaci u bazénu nebo k toulkám po přístavním městečku Kailua-Kona. 09. den OKRUH HAWAII 260 mil / 410 km Velmi časně odjezd k celodennímu okruhu ostrovem Ha- waii. Návštěva fascinujících vodopádů Akaka obklopených pralesem plným květin a vůní, centra města Hilo a památ- níku sjednotitele Havajských ostrovů krále Kamehamehy. Zde Vám nabídneme fakultativní let nad činným vulkánem Kilauea, lávovými proudy a místy, kde se žhavá láva vlévá do moře. Naše cesta dále pokračuje do národního parku Volcanoes. Zdejší vulkán Kilauea je nejdéle nepřetržitě ak- 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den U. S. A. U. S. A. 88

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

tivní sopkou v lidských dějinách, jeho kráter Puu-oo chrlí stále lávu po úbočí hory do nedalekého moře… Pro dob- rodružné povahy je možnost pěšího výletu až k lávovému proudu. Kromě činného vulkánu zde uvidíte také jedinečný lávový tubus, tropickým pralesem pokryté sopečné krátery a s trochou štěstí uvidíte i některého ze vzácných ptáků obývajících zdejší jedinečnou přírodu. Do hotelu se navrá- títe v pozdních hodinách. 10. den KAILUA-KONA 10 mil / 15 km Celodenní individuální volno k relaxaci u bazénu nebo na pláži. Doporučujeme šnorchlování s pozorováním korá- lových ryb a mořských želv. Odpoledne Vám nabídneme možnost výletu jeepem na vrchol sopky Mauna Kea /4 527 metrů nad mořem/. Nikde jinde na světě nelze automobilem v tak krátkém čase zdolat takové veliké převýšení a málo- který výhled je tak úchvatný jako pohled na západ slunce do Pacifiku vysoko nad mraky… /Tato akce není vhodná pro osoby citlivé na změny atmosférického tlaku/ 11. den MAUI, KAHULUI 40 mil / 65 km Odlet do Kahului na ostrově Maui. Transfer do hotelu, uby- tování. Zbytek dne volno k relaxaci na pláži nebo u bazénu. 12. den NP HALEAKALA 160 mil / 255 km Ráno odjezd do národního parku Haleakala. Z vrcholu stej- nojmenné sopky „osázeného“ kopulemi astronomických radioteleskopů je krásný výhled na celý ostrov, okolní ostrovy a nekonečný oceán. Společně budeme obdivovat místní endemickou rostlinu ahinahina /stříbrný meč/. Ces- tou zpět pojedeme přes město Kahului do přírodní rezer- vace Iao Valley. Výlet zakončíme vykoupáním na některé z pláží u osady Kihei s výhledem na atol Molokini. Odpole- dne návrat do hotelu. 13. den NAPILI BAY 10 mil / 15 km Celodenní volno k relaxaci na hotelové pláži s výhledem na ostrov Molokai. Fakultativně Vám nabídneme celodenní vý- let do městečka Hana – silnice s tisíci zatáčkami kopírující členité pobřeží ostrova s fantastickou tropickou přírodou. Koupání pod vodopádem a na vulkanické pláži pod palma- mi. Návrat v pozdních hodinách. 14. den Odlet domů 30 mil / 50 km Volno do odpoledních hodin, poté transfer na letiště a odlet do Prahy. 15. den Po přestupu v USA pokračování letu do Prahy. 16. den Přílet do Prahy v poledních hodinách. 10. den 11. den 12. den 13. den 14. den 15. den 16. den Během zájezdu urazíte cca 890 mil (1.430 km) 89 U. S. A. U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Fakultativní akce v sezóně 2018 – USA a Kanada Fakultativní akce v sezóně 2018 – USA a Kanada Let helikoptérou nad Manhattanem délka letu: 12 – 15 minut Liberty Helicopters Min. počet účastníků: 1 Váš let startuje v dolní části Manhattanu (downtown heliport) a bude se ubírat nad řekou Hudson směrem na sever. Nádherně uvidíte Ground Zero (místo, kde stávala „dvojčata“), spodní a střední část Manhattanu s nádherným výhledem na mnoho mrakodrapů a Central Park. Klient na místě platí bezpečnostní příplatek a tzv. Heliport Fee ve výši 40 USD. Plavba kolem Manhattanu cca 1,5 hod. NY CITYSIGHTS Min. počet účastníků: celá skupina Vaše plavba kolem Manhattanu začíná na nábřeží řeky Hudson. Odtud se vydáte po proudu řeky podél Battery Parku až do ústí East River. Proti jejímu proudu poplujete až k budovám OSN, odtud zpět k ústí řeky do zálivu. Po zastávce k fotografování „na dosah ruky“ od sochy Svobody se vrátíte proti proudu Hudsonu zpět na výchozí místo. Týdenní pobyt na Miami Beach Min. počet účastníků: 2 hotely Days Hotel Thunderbird, Ramada Marco Polo Pro zájezdy končící na východním pobřeží U.S.A. nabízíme fa- kultativní pobyt na světoznámé pláži Miami Beach. Náš package zahrnuje rozšíření Vaší původní letenky o úseky New York-Miami a Miami-Praha a ubytování na sedm nocí v ***hotelu na Miami Beach. America Tours užívá přednostně hotel Days Hotel Thunderbird (viz hotely na Floridě), v případě jeho obsazení pak jiný hotel shodné nebo vyšší kategorie. Pokoj je vždy kategorie standard s možností příplatku za pokoj s kuchyňkou (20 USD den- ně), pokoj s výhledem na bazén (30 USD denně) nebo s výhledem na oceán (40 USD denně). Transfery u tohoto package NEJSOU v ceně, jsme ale schopni na vyžádání vypracovat cenovou nabíd- ku transferů, která Vám bude jistě vyhovovat. Při pobytu v hotelu Days Hotel Thunderbird či Ramada Marco Polo, platí hosté tzv. Resort fee ve výši cca 12 USD na pokoj a den. One Liberty Observation Deck Cca 30 minut America Tours Min. počet účastníků: celá skupina (v ceně zájezdu) Poznejte Filadelfii z ptačí perspektivy a rozhlédněte se po okolí. Výtah Vás vyveze na vyhlídkovou plošinu v 57. patře, odkud se Vám naskytne krásný pohled nejen na moderní část města, ale také na přilehlé historické centrum a známý veletok řeku Delaware. Plavba po zálivu pod Golden Gate cca 1 hod. Red and White Fleet Min. počet účastníků: celá skupina Plavba po zálivu Vám poskytne neopakovatelné pohledy na město samé, na Alcatraz a Golden Gate. Nejkrásnější fotografie San Francisca jsou z vodní hladiny a Golden Gate působí nejmo- hutněji, když jste právě pod ním. Proto jsme tuto plavbu zařadili do všech zájezdů America Tours navštěvujících San Francisco. Celodenní výlet na ostrov Key West cca 12 hodin America Tours Min. počet účastníků: 6 Časný odjezd z Vašeho hotelu na Miami Beach zahájí Váš výlet do Karibského moře. Po silnici spojující řetěz ostrůvků jižně od Floridy, přes desítky mostů mezi ostrovy se dostanete až na Key West, který přetéká atmosférou Karibiku. Tyrkysová voda kolem, šumění palem a horko – to je typický vzhled tohoto místa. V době volna po prohlídce nejzajímavějších míst ostrova můžete navštívit mořské akvárium, projet se na lodi se skleněným dnem nad korálové útesy, nebo si jen lehnout na pláž a vystavit se žhavému slunci… Prodloužení pobytu na Floridě o čtyři dny 4 noci v místě Min. počet účastníků: 2 Prodloužení nabízíme u zájezdů, které končí nebo začínají na Miami Beach. Package zahrnuje ubytování na 4 noci v hotelu na pláži (shodný se zájezdem) ve dvoulůžkovém pokoji a změnu termínu odletu do Prahy, resp. příletu z Prahy. Transfery u tohoto package NEJSOU v ceně, jsme ale schopni na vyžádání vypraco- vat cenovou nabídku transferů, která Vám bude jistě vyhovovat. Při pobytu v hotelu Days Hotel Thunderbird či Ramada Marco Polo, platí hosté tzv. Resort fee ve výši cca 12 USD na pokoj a den. Let helikoptérou nad San Franciscem cca 20 minut San Francisco Helicopters Min. počet účastníků: 1 Úchvatný zážitek – to je bezprostřední hodnocení našich klientů, kteří právě ukončili svůj let nad slavným městem. Trasa letu začíná v executive terminálu mezinárodního letiště v San Franciscu, kde absolvujete předletovou instruktáž. Již první dojmy ze startu přímo z centra letiště za plného provozu obřích letadel jsou silné. Cesta vzduchem směřuje k oceánu a podél jeho okraje přes Presídio ke slavnému mostu Golden Gate. Následuje „vzdušný stop“ na foto- grafie a v případě dobré viditelnosti i průlet pod mostem. Další let směřuje nad slavný ostrov Alcatraz a poté nad samotné centrum města. Odtud po několika okruzích směřujete zpět k letišti. Celodenní výlet do Death Valley cca 10 hodin America Tours Min. počet účastníků: 6 Jako bonbónek ke všem zážitkům z cest s America Tours Vám předkládáme výlet do národního parku Death Valley (Údolí smrti). Toto nejníže položené a zároveň nejteplejší místo západní polokoule dovede člověka omámit nejen neskutečnou teplotou, ale také nevšední krásou hornaté pouště plné barev a bizarních tvarů. Během celodenního výletu navštívíme přízračný zámeček Scotty’s Castle (vstup není v ceně) a ojedinělý kráter Ubehebe, o jehož původu se dodnes vedou diskuse mezi vulkanology a astronomy. Navštívíme také starý boraxový důl a „oázu“ života Furnace Creek s návštěvním centrem, projedeme klikatým trailem horami a cílem naší cesty bude nejnižší bod – Badwater. Zde na hladině vyschlého solného jezera si můžete vyzkoušet svoji výdrž v pekelném žáru – kdo dojde dál na jezero? Náš van se zapnutou klimatizací Vám bude záchranou… Let nad Lake Powell a Rainbow Bridge cca 25 minut Papillon Helicopters Min. počet účastníků: 1 Jedinečnost a krása přírody dokáže člověka dojmout. Let nad jezerem Lake Powell je právě takovým zážitkem. Rozeklané břehy jezera, strmá skaliska tyčící se z vody, rudá barva okolní pouště ostře kontrastující s tmavou zelení vody jezera, to vše ve strmých paprscích ranního nebo večerního slunce podtrženo pohledem na největší přírodní skalní oblouk světa Rainbow Bridge ve Vás zanechá zážitek na celý život… Při zpátečním letu s trochou štěstí uvidíte divoké mustangy žijící dosud v této krásné, ale jinak nehostinné a liduprázdné krajině. Let helikoptérou nad Torontem cca 7-9 minut Toronto Helicopters Min. počet účastníků: 1 Jedinečné panoráma metropole na jezeře Ontario Vám odhalí náš fakultativní let nad Torontem. Kromě downtownu a jezera si zblízka prohlédnete nejvyšší stavbu světa – CN Tower. Let letadlem nad Grand Canyonem cca 45 minut Grand Canyon Airlines Min. počet účastníků: 1 Teprve klasický letecký výlet Vám poskytne přehled o mohutnosti Grand Canyonu. Jedině s touto společností můžete přeletět cen- trální partie Grand Canyonu s přírodními scenériemi, jež berou dech. Letadlo je hornoplošník s bezproblémovým výhledem všemi směry skrz velká panoramatická okna. Pro zachycení Grand Canyonu kamerou nebo fotoaparátem je tento výlet nejvhodnější. Let helikoptérou nad Grand Canyonem cca 25 min. Papillon Helicopters Min. počet účastníků: 1 Alternativa k letu letadlem nad Grand Canyon. Kaňon přeletíte po stejné trase tam a zpět a zejména bezprostřední přiblížení ke skaliskům severní terasy ve Vás zanechá silný dojem. Let helikoptérou nad nočním Las Vegas cca 10 minut PAPILLON HELICOPTERS Min. počet účastníků: 1 Noční Las Vegas dokáže ohromit a okouzlit snad každého. Ale te- prve možnost proletět se nad ním helikoptérou Vám vezme dech!! Okružní let podél slavného „Stripu“ a downtownu je velkolepým zážitkem, který okoření Váš pobyt v hlavním městě zábavy. Plavba lodí pod Niagarské vodopády cca 20 minut Hornblower Cruises Min. počet účastníků: celá skupina (v ceně zájezdu) Jedinečná příležitost prohlédnout si slavné vodopády z bezpro- střední blízkosti! Plavba nejprve podél „American Falls“ posky- tující jedinečnou příležitost k fotografování a potom přiblížení na několik desítek metrů k hlavnímu vodopádu. Vzrušující a jedi- nečný zážitek!! Helikoptérou nad Niagarskými vodopády cca 10 min. Niagara Heli Min. počet účastníků: 1 K návštěvě vodopádů patří bezpochyby projížďka lodí přímo pod vodopády. Jak ale vypadají vodopády z ptačí perspektivy? To poznáte, pokud absolvujete tento překrásný let (z kanadské strany). Helikoptéra Vás vynese nad americkou i kanadskou část vodopádů. Nezapomeňte si nachystat fotoaparáty či kamery!! Lodní výlet do NP Kenai Fjords cca 6 hod. Kenai Fjords Tours Min. počet účastníků: 1 Bez nadsázky jeden z nejsilnějších zážitků při návštěvě Aljašky. Plavba ze Sewardu, během které uvidíte nespočet vodních a sucho- zemských živočichů a ptáků, musí nutně překonat Vaše představy. Připravte se na setkání s vydrami, lachtany, lvouny, kosatkami, vor- vani, kormorány a papuchalky. Budete pozorovat mořské orly hníz- dící na malých ostrůvcích v moři a s trochou štěstí uvidíte medvěda lovícího na břehu ryby. Cílem výletu je mohutný ledovec, jehož části neočekávaně odpadávají do moře… Zkrátka více než čtyři hodiny plavby okolo míst, kam nevede žádná cesta a kde je pravá divočina. Let Hydroplánem nad Vancouverem cca 25 minut HARBOUR AIR SEAPLANES Min. počet účastníků: 1 Vancouver je krásné město. Ale ještě krásnější je ze vzduchu. America Tours Vám nabízí dvojí vzrušení naráz: Jedinečné výhledy na město a okolí, navíc z paluby hydroplánu!! Zážitek, o který byste neměli přijít… Plavba po zálivu Vancouver cca 50 minut Harbour Cruise Min. počet účastníků: celá skupina (v ceně zájezdu) Nejlepší záběry Vancouveru pořídíte z paluby lodi brázdící vody zálivu!! Připravte se na jedinečný zážitek z plavby kolem jedi- nečného města. Le Réve — Dream show cca 100 minut Wynn Theatre Pokud máte ve Vašem itineráři zahrnutý pobyt v Las Vegas, doporučujeme navštívit jednu z nejpopulárnějších a nejoblíbe- nějších show Las Vegas. Jedinečné a důkladně propracované představení na vodě Vás doslova nadchne. Dokonalá choreografie a sehraní artisté dokážou na vodní hladině představit jedinečnou podívanou, na kterou budete dlouho vzpomínat. Cena vstupenek začíná od 3.400,- Kč v základní kategorii „Splash zone“. Zde upozorňujeme, že se jedná o první dvě řady, které jsou v blízkosti vodního pódia (možnost namočení). Ve středu a ve čtvrtek se toto představení nehraje. Let helikoptérou nad pohořím Rockie Mountains cca 15 minut ALPINE HELICOPTERS Min. počet účastníků: 1 Mnoho již bylo napsáno o kráse národního parku Banff. Jeho jezera s kýčovitě zelenou vodou a horské štíty… To vše můžete ještě lépe uvidět během našeho letu helikoptérou nad skalnatými horami, který Vám nabízíme. Celodenní výlet na ostrov Molokai s průvodcem cca 14 hodin America Tours Min. počet účastníků: 4 Výlet na ostrov, který si uchovává svoji havajskou tvář. Turisty neprávem opomíjený ostrov Molokai je oázou klidu a pohody. Celodenní prohlídka Vás seznámí s historií ostrova, poznáte tropický prales i dlouhé liduprázdné pláže. Poznáte, jak vypadá pravá Havaj!! Celodenní výlet do města Hana (Maui) cca 12 hodin America Tours Min. počet účastníků: 5 Snad nejkrásnější výlet, jaký můžete na Havajských ostrovech podniknout. Úzká silnička vinoucí se podél jedinečné scenérie pobřeží hlubokým tropickým pralesem, stovky ostrých zatáček, desítky vodopádů, černé sopečné pláže lemované palmami, všude plno květin a vůní… To vše v ostrém kontrastu s druhou půlí cesty, která vede sopečnou stranou ostrova mezi lávovými poli. Celkově – nezapomenutelný zážitek!! Výlet jeepem na vrchol Mauna Kea (Hawaii) cca 4,5 hodin America Tours Min. počet účastníků: 3 Lahůdka mezi fakultativními akcemi – vždyť nikde jinde na světě nelze za necelé dvě hodiny zdolat převýšení od hladiny moře do 4,5 kilometru!! Odjezd odpoledne od hotelu s teplým oblečením s sebou. Pokračování neustále vzhůru nejprve mezi pastvinami, potom lávovými poli a nakonec po strmé kamenité cestě až na vrchol nejvyššího vrcholu Havajských ostrovů. Zde zhlédneme soumrak nad mořem a budeme pozorovat práci radioteleskopů na vrcholu. Do hotelu se vrátíme v pozdních nočních hodinách. UPOZORNĚNÍ: Akce je nevhodná pro kardiaky a osoby citlivé na změnu atmosférického tlaku!! Individuální návštěva okolních ostrovů (Havaj) cca 14 hodin Hawaiian Airlines, Hertz Min. počet účastníků: 2 Individuální akce, která Vám umožní „na vlastní pěst“ poznat okol- ní ostrovy – Kauai, Molokai, Lanai, Maui nebo Hawaii. Package zahrnuje zpáteční letenku na Vámi zvolený ostrov s odletem ranní linkou a návratem pozdní odpolední a pronájem automobilu kategorie EC 2, plán A. V ceně není zahrnut transfer na/z letiště (cca 8 USD za osobu jedním směrem). Čtyřdenní pobyt na Havajských ostrovech 4 noci v místě America Tours Min. počet účastníků: 2 Ostrov Oahu od 28.900Kč Ostrov Kauai od 30.990Kč Ostrov Maui od 30.990Kč Ostrov Hawaii od 35.600Kč Pobyt na Havajských ostrovech je snem každého cestovatele. America Tours Vám nabízí tento sen uskutečnit. Náš package zahrnuje leteckou dopravu z Los Angeles nebo San Francisca do Honolulu, případně návazný let na Vámi zvolený ostrov a dopravu zpět do Prahy a ubytování ve zvoleném hotelu na 4 noci (prodlou- žení pobytu je možné). V ceně není zahrnutý transfer letiště – hotel – letiště. U hotelů mimo ostrov Oahu doporučujeme pronájem automobilu – hotely jsou většinou odlehlé od měst. 90 FAKULTATIVNÍ AKCE FAKULTATIVNÍ AKCE

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Celodenní prohlídka ostrova Oahu cca 8 hodin Min. počet účastníků: 3 America Tours Během okruhu ostrovem Oahu poznáte nejzajímavější místa: Punch Bowl, Pali Lookout, Diamond Head, Hanauma Bay, Blowing Hole, Sunset Beach, ananasové plantáže v nitru ostrova… To vše za asistence česky hovořícího reprezentanta America Tours. Plavba tryskovým člunem do peřejí Niagary z kanadské strany cca 1 hodina Whirlpool Jet Boat Tours Min. počet účastníků: celá skupina (v ceně zájezdu) Vzrušující zábava a jedinečná atrakce kanadské i americké strany řeky Niagara. Plavba speciálně sestrojeným člunem rychlostí až 130 kilometrů v hodině proti proudu řeky až do místa zvaného Whirlpool k zdejším obrovským peřejím. Cestou průjezd mnoha menších kataraktů. Kromě plavby peřejemi se Vám nabízejí jedi- nečné scenérie kolem břehů řeky Niagara… Plavba za kosatkami ve Victorii cca 2,5 hodiny Springtide Whale Tours Min. počet účastníků: celá skupina (v ceně zájezdu) Velice působivý výlet za nádhernými obyvateli fjordů ostrova Vancouver – kosatkami na jednoduchém člunu Zodiac. Budete pozorovat kosatky v jejich přirozeném prostředí z bezprostřední blízkosti – jedinečný zážitek!! Plavba oblastí Thousand Islands cca 1,5 hodiny 1000 Island Cruises min. počet účastníků: celá skupina Plavba místy, kde jezero Ontario přechází v řeku sv. Vavřince po- blíž města Kingstonu. Pohodová plavba na výletní lodi mezi spletí ostrůvků, které jsou rozesety mezi několik kilometrů vzdálenými břehy řeky. Soukromé ostrůvky jsou „osázeny“ domy svých majitelů, kterým vévodí vodní „hrad“ Bold’s Castle. Plavba lodí v Midlandu cca 2 hodiny Midland Boat Cruises min. počet: celá skupina Plavba po Gregorian’s Bay v Midlandu je relaxačním zážitkem. Okruh vede průlivy mezi stovkami malých ostrůvků se žulovým povrchem, na kterém s námahou živoří vegetace. To však nebrání jejich majitelům ve výstavbě letních sídel a rekreačních chat, které pak daly vzniknout jedinečné vodní rekreační kolonii na bývalém území indiánského kmene Huronů. Lodní výlet za velrybami (Východní Kanada) cca 1,5 hodiny Croisieres AML min. počet: celá skupina Z idylického rybářského městečka Taddoussac vyplujeme na motorovém člunu „Zodiac“ za pozorováním několika druhů velryb vyskytujících se v ústí fjordu Saguenay. Máte šanci spatřit kolohlavce a běluhy, delfíny a vzácněji šedé velryby. Návštěva filmových studií Universal min. 4 hodiny America Tours min. počet: celá skupina (v ceně u vybraných zájezdů) Unikátní fungující filmová studia máte možnost vidět jako nikde jinde na světě! Absolvujete túru studii elektrickým vláčkem, a pak se již budete věnovat atrakcím postaveným na motivy nejúspěšnějších filmů minulosti. Poznáte zblízka až neskutečné filmové efekty a možná potkáte některou ze známých celebrit… Památník USS Arizona cca 2,5 hodiny America Tours min. počet: celá skupina Potopený křižník Arizona je mementem a připomínkou útoku Japonců na Pearl Harbor. Z mnoha potopených plavidel byl neopravitelný křižník ponechán na svém místě jako historická památka a muzeum. Návštěva memoriálu USS Arizona je „povin- ností“ každého návštěvníka ostrova Oahu. Plavba na raftu po řece Athabasca cca 2 hodiny Jasper Raft Tours min. počet: celá skupina Plavba na zcela bezpečném raftu po řece Athabasca v Jasperu je je- dinečným zážitkem, který Vám odkryje další z možných pohledů na fantastickou přírodu kanadských Rockies. Vyhlídková plavba je zce- la nenáročná, vhodná i pro osoby se sníženou pohyblivostí a děti. Plavba po Maligne Lake v NP Jasper Cca 1,5 hodiny Brewster Attractions Plavba po jezeře Maligne Lake je jednou z nejkrásnějších atrakcí národního parku Jasper. Z paluby lodi budete obdivovat místní horské velikány s jejich ledovci a nekonečné lány lesního porostu. Součástí plavby je I krátká zastávka u malebného ostrůvku „Sprit Island“, který býval domovem indiánů a dodnes je toto území posvátným místem. Na této 15ti minutové zastávce budete mít čas ke krátké relaxaci u jezera, nebo se můžete projít po krátké stezce, ze které přídíte nádherné fotografie. Týdenní pobyt v Cancunu Min. počet účastníků: 2 Pro zájezdy končící na východním pobřeží USA nabízíme fakulta- tivní pobyt v mexickém Cancunu. Celý package zahrnuje letenku z USA do Cancunu a zpět do USA, ubytování na sedm nocí v Cancunu v hotelu 3* se snídaní nebo v programu all inclusive a transfer v Cancunu z letiště na hotel a zpět na letiště. Let helikoptérou nad ostrovem Kauai cca: 45 min SAFARI HELICOPTERS Min. počet: 1 Tento letecký výlet Vám ukáže to nejkrásnější z tropické přírody Havajských ostrovů, jejich pláží, kráterů, nádherných mořských pobřeží a překrásně zelených pohoří, které znáte ze scén filmu Jurský park. Let helikoptérou nad ostrovem Hawaii cca: 20 minut Safari Helicopters Min. počet: 1 Každý cestovatel by měl určitě absolvovat tento báječný a okouz- lující let helikoptérou nad činnými vulkány ostrova Hawaii. Návštěva Empire State Building 1 – 3 hodiny America Tours min. počet účastníků: CELÁ SKUPINA (u vybraných zájezdů) Při prohlídce kosmopolitního New Yorku nelze vynechat návštěvu tohoto mrakodrapu světového věhlasu. Podíváte se na panorama Big Apple z této newyorské ikony, seznámíte se s historií stavby a dozvíte se mnoho zajímavostí o této budově. Návštěvu Empire State Building doporučujeme po setmění. Pohled ve tmě na zářící New York je nezapomenutelným zážitkem a snem nejednoho cestovatele. Návštěva zábavního parku Sea World cca 3 hodiny America Tours min. počet účastníků: celá skupina (v ceně zájezdu) Při návštěvě San Diega nelze vynechat světoznámý Sea World. Zhlédnete dech beroucí show s kosatkami, podíváte se na různé mořské živočichy, budete okouzleni pohádkovým představením s delfíny a v neposlední řadě budete mít příležitost okusit něja- kou z místních atrakcí. Vřele doporučujeme projížďku na horské dráze „Manta“. Letadlová lod’ USS Midway cca 2 hodiny America Tours min počet účastníků: celá skupina (v ceně zájezdu) USS Midway je jednou z ikon města San Diega. Tento „kolos“ kotví přímo v centru a nabízí příležitost nahlédnout do útrob této letadlové lodi, která byla nasazována na různé námořní mise za druhé světové války. Prohlédnete si technická zázemí lodi, jako je jídelna, prádelna, ordinace a ostatní. Snad nejemotivnějším zážitkem je prohlíka kapitánského můstku a tzv. „flight deck“, odkud kdysi startovaly stíhačky. Prohlídka Manhattanu autobusem „double—decker“ platnost jízdenky je 48 hodin City Sights min počet účastníků: celá skupina (v ceně zájezdu) Manhattan je pulsujícím místem New Yorku. Ten, kdo je poprvé v tomto městě, určitě žasne nad velikostí města i jeho životem. Double decker Vás proveze těmi nejoblíbenějšími a nejpopu- lárnějšími částmi Manhattanu. Prohlídka začíná v okolí Times Square. Nejprve zamíříte do spodní části města, kde se můžete podívat k Wall Street, na Ground Zero a jeho památník či se po- dívat k Battery Parku. Autobus pokračuje na sever okolo budovy Spojených národů, po 5. Avenue až k Central Parku. Prohlídka je koncipována formou „hop on, hop of“ (dle libosti nastoupíte, vystoupíte), což jistě oceníte. Koncert v Grand Ole Opry v Nashville 2,5-3 hodiny Na nejslavnější scéně americké country music, jejíž historie sahá daleko do roku 1925, vystoupí elitní umělci zvučných jmen. Celá show je živě vysílána do éteru a vy se coby posluchači, sedící v obřím auditoriu s kapacitou 4 400 sedadel, stáváte součástí jejího dění. Obojživelný bus v Bostonu cca 1hodina Boston Duck Tour Min. počet účastníků: celá skupina (v ceně zájezdu) Vaše cesta začne v Bostonském zálivu, odkud se vydáte nejprve skrz historické centrum města, kde spatříte ty nejzajímavější pamětihodnosti města jako jsou Faneuil Hall, Old State House, King’s Chapel, budovu capitolu se zlatou střechou či rozlehlý městský park Boston Common. Speciálně upravený bus s Vámi objede celé město a závěrem společné vyjížďky s Vámi vpluje do řeky Charles River. Návštěva filmových studií Warner Brothers cca 2 hodiny America Tours Min. počet účastníků: celá skupina (v ceně zájezdu) Návštěva studií společnosti Warner Brothers je součástí itineráře několika zájezdů na západním pobřeží. Vaše cesta začne v infor- mačním centru, kde nasednete na speciální autobusový vláček, který Vás proveze komplexem nahrávacích studií. Součástí prohlídky je několik zastávek v jednotlivých nahrávacích sekcích, kde se seznámíte s autentickým nahrávacím prostředím různých seriálů a sitcomů současnosti a minulosti. Nejpopulárnější za- stávkou je muzeum Harryho Pottera a návštěva ateliéru z prostředí seriálu Přátelé (Friends). Vyhlídka z One World Observatory, New York cca 1hodina America Tours Min. počet účastníků: 1 (některé zájezdy mají vstup v ceně) Chcete navštívit nejvyšší budovu Spojených států? ANO, nepo- chybně byste se měli rozhlédnout z této stavby a její vyhlídky, která stojí v těsné blízkosti původních dvojčat, která podlehla Fakultativní akce se uskuteční při účasti alespoň minimálního uvedeného počtu přihlášených zkáze v roce 2001. Pobytové zájezdy do New Yorku mají vstup v ceně, v ostatních případech můžeme za aktuální poplatek vstup zarezervovat tak, aby zapadal do itineráře Vašeho zájezdu. Pohled se Vám naskytne na dolní část Manhattanu, řeku Hudson a East River, uvidíte sochu Svobody, New Jersey a v dáli zhlédnete ikonu města Empire State Building. Fly over Canada cca 10minut Brewster Attractions Min. počet účastníků: 1 Podle cestovatelského portálu Tripadvisor se jedná o jednu z nejlepších atrakci ve Vancouveru. Toto představení v kinosále se speciální obrazovkou přes 20 metrů (virtuální realita) trvá zhruba 8-10 minut, během kterých je Vám představeno to „nej“ z celé Kanady. Proletíte se nad zmrzlou krajinou v oblasti Hudsonova zálivu, nad ledovci a fjordy provincie Newfoundland, shlédnete pulsující velkoměsto Toronto v nočním hábitu, proletíte se nad Niagarskými vodopády, podíváte se na nekonečné prérie Alberty, kde uvidíte místní kovboje a honáky. Celé představení je doplněné působivou hudbou, která umocní Vaše dojmy z tohoto představení. Zhlédnutí tohoto krátkého filmu vřele doporučujeme všem účastníkům mířícím do Vancouveru. Výlet na vznášedle „Airboat“ do mokřadů Floridy cca 30-60 minut Boggy Creek Airboat Min. počet účastníků: celá skupina (v ceně zájezdu) Výlet na vznášedle Airboat by si neměl nechat ujít žádný ná- vštěvník Floridy, a proto cestovní kancelář America Tours zařadila tuto atrakci do programu našich nejoblíbenějších zájezdů. Naše dobrodružství začne v mokřadech nedaleko města Orlando. Před cestou absolvujeme krátký info meeting se zaměstnanci společ- nosti, a poté se již naše vznášedlo vypraví mezi nekonečné bažiny a močály Floridy. Je samozřejmostí, že nám bude v maximální možné míře představena fauna a flora zdejších končin. S trochou štěstí uvidíte různé druhy ptactva a oblíbené aligátory, pro které je zdejší oblast domovem. Návštěva Kennedyho vesmírného centra cca 2-4 hodiny America Tours Min. počet účastníků: celá skupina (v ceně zájezdu) Kennedyho vesmírné středisko na mysu Canaveral je snad nejznámější turistickou atrakcí Floridy. Celé centrum je pojaté jako edukační zábavný park, kde je široké veřejnosti představen koncept vesmírné agentury NASA. Ve zdejších kancelářích, ha- lách a přilehlých oblastech se psaly dějiny lidstva. Nejznámější je projekt Apollo s prvním přistáním na měsíci. Zhlédnete několik odpalovacích ramp raketoplánů, navštívíte ohromné hangáry s těmito vesmírnými tělesy, různými druhy modulů a techniky. Během návštěvy se budete mezi jednotlivými místy pohybovat místním autobusem, který Vás proveze po různých částech tohoto komplexu. Součástí vesmírného centra je i kino IMAX, ve kterém můžete zhlédnout film s vesmírnou tématikou (může být zpoplatněno) Návštěva Fordova muzea v Detroitu cca 1-4 hodiny America Tours Min. počet účastníků: celá skupina (v ceně zájezdu) Působivé muzeum Henryho Forda nedaleko centra města Detroit je opravdovou lahůdkou nejen pro milovníky časů dávno minu- lých a artefaktů této doby. V muzeu si určitě najde každý své a i ti z Vás, kteří nejsou příznivci historie si zde přijdou na své. Můžete zde obdivovat expozici kuchyně první poloviny 20. století, mnoha druhů letadel či strojů. Fordova expozice je věnována evoluci výroby automobilů, kde najdete rozložený model auta a vývoj výrobních linek. Milovníci letadel budou obdivovat desítky vystavených exponátů. Snad největší oblibě se těší vystavené presidentské limuzíny. Uvidíte „limuzínu“ presidenta Lincolna, Roosevelta, Reagana nebo Kennedyho. Návštěva soutěsky sv. Anny cca 1,5 hodiny America Tours Min. počet účastníků: celá skupina (v ceně zájezdu) Návštěvou tohoto přírodního parku na chvíli uniknete rušným vel- koměstům východní Kanady. Soutěska svaté Anny nabízí krásnou vycházku podél kaňonu a nad vodopády po visutém lanovém mostu. Naskytnou se Vám krásné pohledy na celé údolí, řeku a vodopády. Na tuto zhruba hodinou vycházku vřele doporučuje- me pohodlnou vycházkovou obuv. Pro dobrodružnější povahy zde v roce 2017 byla otevřená atrakce „Fly over the Canyon“. Jedná se o zavěšenou dvousedačku na lanech nad údolím, ze které se Vám naskytne nádherný pohled na okolí. (atrakce je zpoplatněna a není součástí vstupného v ceně). Výlet k přehradě Hoover Dam cca 3-4 hodin America Tours Min. počet účastníků: 6 osob Výlet ke skořepinové přehradě Vám nabízíme jako zpestření Vašeho pobytu v Las Vegas. Pokud se nechcete přes den pohybovat v tomto městě, jako alternativu Vám nabízíme právě tento výlet. Projdete se po hrázi přehrady, kde se nachází hranice mezi státy Nevada a Arizony. Nedílnou součástí tohoto výletu je návštěva elektrárny v útrobách hráze. 91 FAKULTATIVNÍ AKCE FAKULTATIVNÍ AKCE

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

SLEDUJTE NÁS TAKÉ NA INSTAGRAMU A FACEBOOKU America Tours americatours.cz WWW.AMERICATOURS.CZ WWW.AMERICATOURS.CZ Nově online rezervace zájezdů a služeb na našich internetových stránkách www.americatours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Individuální cesty Individuální cesty do USA a Kanady do USA a Kanady 93 INDIVIDUÁLNÍ TURISTIKA INDIVIDUÁLNÍ TURISTIKA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

v nabídce dvacátou čtvrtou sezónu 9 dnů SVATBA V LAS VEGAS SVATBA V LAS VEGAS v nabídce desátou sezónu Svatba je důležitým mezníkem v životě většiny lidí. Jsme velice rádi, že i my můžeme přispět k zorganizování toho- to dne. Již několik let pomáháme dvojicím ke vstupu do společného života. Nabízíme leteckou přepravu, ubytování, pronájem auto- mobilu a samozřejmě i zajištění svatebního obřadu. Ten pro Vás zajišťujeme na dvou místech – v kapli Chapel of the Flowers a v Tropicana LV Weddings. Chapel of the Flowers nabízí tři svatební místnosti – Cha- pel Magnolia, Chapel Victorian a Chapel La Capelia, ale i možnost svatby na překrásné zahradě nebo ve stínu altánku. Druhé místo – Tropicana LV Weddings nabízí rovněž několik možností – Island Chapel, Arbor, Terrace a Courtyard. Firma má k dispozici pro svatebčany a jejich hosty celou flotilu limuzín. Profesionální tým talentovaných fotografů vám z této ne- zapomenutelné události udělá ty nejkrásnější fotografie do rodinného alba a záznam na DVD, který budete moci ukazovat ještě svým vnoučatům. V Las Vegas nabízíme několik balíčků obřadu, od těch nej- jednodušších až po balíček pro opravdu náročné klienty. U většiny balíčků je i nabízena možnost sledování obřadu na internetu. Snoubenci obdrží přístupové heslo na webo- vé stránky a jejich příbuzní a známí, kteří se nemůžou z nějakého důvodu svatby zúčastnit, ji mohou sledovat v klidu svého domova. Novinkou pro letošní rok je možná účast Elvise na sva- tebním obřadu. Od podzimu 2014 umožňuje rovněž kaple i obřad pro páry stejného pohlaví. THE BASIC PACKAGE -romantický obřad -reprodukovaná hudba -jednoduchá růže pro nevěstu -květinová ozdoba pro ženicha -4 fotografie cca 10x15 cm -Cena 390 USD THE TRADITIONAL PACKAGE -romantický obřad -reprodukovaná hudba -kytička ze 7 růží pro nevěstu -květinová ozdoba pro ženicha -14 fotografie cca 10x15 cm -DVD z obřadu -živý internetový přenos (možnost dalších 8 hodin ho sledovat na internetu) -transfer pro ženicha a nevěstu limuzínou do hotelu -Cena cca 550 USD THE STRIP TOUR PACKAGE -romantický obřad -reprodukovaná hudba -kytice z růží pro nevěstu -květinová ozdoba pro ženicha -18 fotografie cca 10x15 cm -DVD z obřadu -živý internetový přenos (možnost dalších 8 hodin ho sledovat na internetu) -transfer pro ženicha a nevěstu limuzínou do hotelu, projížďka po „Stripu“ se zastávkou u cedule Las Vegas -Cena cca 760 USD THE GRAND CANYON LUNCHEON -romantický obřad -reprodukovaná hudba -kytice z růží pro nevěstu -květinová ozdoba pro ženicha -18 fotografie cca 10x15 cm -DVD z obřadu -živý internetový přenos (možnost dalších 8 hodin ho sledovat na internetu) -transfer pro ženicha a nevěstu limuzínou do hotelu -let helikoptérou a piknik v Grand Canyonu pro 2 osoby -Cena cca 2.150 USD K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. U. S. A. U. S. A. 94

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

podmínky speciálního tarifu FLY & DRIVE: NEZAPOMEŇTE SI VČAS REZERVOVAT VAŠI CESTU SNŮ!!! NEZAPOMEŇTE SI VČAS REZERVOVAT VAŠI CESTU SNŮ!!! - cena zahrnuje letenku PRAHA – destinace – PRAHA včetně letištních tax a pronájem automobilu kategorie Economy, plán A na týden - cena je platná pro dvě a více osob cestujících společně - pobyt v destinaci lze prodloužit na max. 1 měsíc - lze vyžádat vyšší plán či kategorii vozu za doplatek – viz ceny nájmu automobilů ALAMO 2018 - při prodloužení nájmu automobilu máte nárok na SLEVU 5% proti katalogové ceně ALAMO 2018 - event. nevyužitou část pronájmu či letenky nelze refundovat FLY & DRIVE 2018 FLY & DRIVE 2018 PROGRAM PRO INDIVIDUÁLNÍ CESTUJÍCÍ DO U.S.A. A KANADY PROGRAM PRO INDIVIDUÁLNÍ CESTUJÍCÍ DO U.S.A. A KANADY nízká sezóna vysoká sezóna destinace 01.02. -16.06. a 29.08. -13.12. 17.06. -30.08. PRAHA – BOSTON – PRAHA 26.200 35.450 PRAHA – CHICAGO – PRAHA 26.200 35.450 PRAHA – MIAMI – PRAHA 25.450 36.950 PRAHA – NEW YORK – PRAHA 27.533 36.950 PRAHA – WASHINGTON – PRAHA 26.250 36.950 PRAHA – ORLANDO – PRAHA 25.450 36.550 PRAHA – PHOENIX – PRAHA 26.250 37.650 PRAHA – LAS VEGAS – PRAHA 29.900 39.290 PRAHA – LOS ANGELES – PRAHA 28.990 39.290 PRAHA – SAN FRANCISCO – PRAHA 29.990 39.290 PRAHA – SEATTLE – PRAHA 29.990 39.290 PRAHA – DENVER – PRAHA 29.990 39.340 PRAHA – ANCHORAGE – PRAHA 43.550 57.550 PRAHA – TORONTO – PRAHA 29.460 35.370 PRAHA – VANCOUVER – PRAHA 31.500 44.250 program doporučujeme doplnit ubytováním z naší nabídky hotelů 95 FLY & DRIVE FLY & DRIVE

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

FLY AND DRIVE AND SLEEP FLY AND DRIVE AND SLEEP PROGRAMY PRO U.S.A. A KANADU PROGRAMY PRO U.S.A. A KANADU CENA za osobu v Kč odlet v období 1-2 os. 3 osoba 4 osoba 1.2.-25.6. a 20.8.-13.12. 45.325 30.533 30.033 26.6.-19.8. 56.230 39.950 39.450 letenka PRAHA – NEW YORK – PRAHA CENA za osobu v Kč odlet v období 1-2 os. 3 osoba 4 osoba 1.2.-30.4. 49.330 29.450 28.950 1.5.-25.6. a 21.8.-13.12. 47.666 28.450 27.950 26.6.-19.8. 59.830 39.950 39.450 letenka PRAHA – ORLANDO/MIAMI – PRAHA CENA za osobu v Kč odlet v období 1-2 os. 3 osoba 4 osoba 1.2.-25.6. a 17.8.-13.12. 47.028 36.960 36.460 26.6.-20.8. 56.186 42.870 42.370 letenka PRAHA – TORONTO – PRAHA CENA za osobu v Kč odlet v období 1-2 os. 3 osoba 4 osoba 1.2.-20.6. a 20.8.-13.12. 64.013 32.533 32.033 21.6.-19.8. 75.390 41.950 41.450 letenka PRAHA – NEW YORK/MIAMI – Praha CENA za osobu v Kč odlet v období 1-2 os. 3 osoba 4 osoba 1.2.-20.6. a 20.8.-13.12. 58.813 32.450 31.950 21.6.-19.8. 71.824 41.850 41.350 letenka PRAHA – NEW YORK – PRAHA CENA za osobu v Kč odlet v období 1-2 os. 3 osoba 4 osoba 1.2.-20.6. a 20.8.-13.12. 61.015 32.450 31.950 21.6.-19.8. 74.342 41.850 41.350 letenka PRAHA – NEW YORK – PRAHA Trasa 1 – Východ USA – klasický okruh 9 dnů NEW YORK – PHILADELPHIA – BALTIMORE – WASHINGTON DC – PITTSBURGH – BUFFALO – NIAGARSKÉ VODOPÁDY – FINGER LAKES – NEW YORK Trasa 2 – Velký okruh Floridou 9 dnů ORLANDO – CAPE CANAVERAL – TAMPA – MEXICKÝ ZÁLIV – EVERGLADES – KEY WEST – MIAMI Trasa 3 – Niagara a metropole východní Kanady 9 dnů TORONTO – KINGSTON – OBLAST TISÍCŮ JEZER – MONTREAL – QUEBEC CITY – OTTAWA – NIAGARA – TORONTO Trasa 4 – Z Bostonu do Miami 16 dnů NEW YORK – BOSTON – NIAGARA – PHILADELPHIA – BALTIMORE – WASHINGTON DC – RICHMOND – CHARLESTON – SAVANNAH – ST. AUGUSTINE – CAPE CANAVERAL – ORLANDO – TAMPA – EVERGLADES – MIAMI Trasa 5 – Velký okruh východem USA 16 dnů NEW YORK – NIAGARA – CLEVELAND – DETROIT – CHICAGO – ST. LOUIS – NASHVILLE – MEMPHIS – NEW ORLEANS – ATLANTA – RICHMOND – WASHINGTON D.C. – PHILADELPHIA – ATLANTIC CITY – NEW YORK Trasa 6 – Perly východního pobřeží USA a Kanady 16 dnů NEW YORK – BALTIMORE – PHILADELPHIA – WASHINGTON DC – CLEVELAND – DETROIT – NIAGARA – TORONTO – OBLAST TISÍCŮ JEZER – MONTREAL – QUEBEC CITY – BOSTON – NEW YORK V letošní sezóně jsme pro samostatné cestovatele připravili sérii „balíčků“ služeb s ná- vrhy tras, které jsou nejčastěji žádány klienty America Tours, za zvýhodněné ceny. Balíčky zahrnují letenku z Prahy do cílové destinace, pronájem automobilu na celou dobu pobytu v USA nebo Kanadě, a samozřejmě ubytování v prověřených hotelech a motelech po trasách osvědčených zájezdů AT. Náš balíček služeb Vám může sloužit jako inspirace pro přípravu Vaší dovolené, a naši odborníci Vám dle Vašich požadavků trasu upraví do definitivní podoby tak, aby přesně odpovídala Vašim představám. cena zahrnuje: leteckou dopravu z Prahy do uvedené destinace a zpět včetně letištních poplatků, nájem vozu kate- gorie ECONOMY v plánu A na celou dobu pobytu v USA či Kanadě, ubytování v solidních motelech a hotelech turistické kategorie (3*), tištěného turis- tického průvodce USA nebo Kanadou. Uvedené ceny jsou za osobu na dvoulůžkovém pokoji při účasti dvou osob cena nezahrnuje: provozní náklady vozu, event. palivové příplatky k letenkám, vstupné, parkovné, průvodce, stravu, pojištění a náklady nezahrnuté v položce „cena zahrnuje“ letecká doprava je kalkulována v optimální knihovací třídě. Podmínky storna se řídí podmínkami letecké společnosti. Event. 3. a 4. osoba sdílí existující uspořádání hote- lového pokoje (dvě dvoulůžka) VÝCHOD U.S.A. A VÝCHOD U.S.A. A KANADY KANADY 96 FLY & DRIVE FLY & DRIVE

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Trasa 1 – Metropole západu USA 9 dnů LOS ANGELES – NP YOSEMITE – SAN FRANCISCO – LAKE TAHOE – RENO – LAS VEGAS Trasa 2 – Atrakce Los Angeles a Las Vegas 9 dnů LAS VEGAS – LOS ANGELES – SAN DIEGO Trasa 3 – To nejlepší ze západu USA 12 dnů LOS ANGELES – SAN FRANCISCO – NP YOSEMITE – BARSTOW – GRAND CANYON – MONUMENT VALLEY – BRYCE CANYON – ZION – LAS VEGAS Trasa 4 – Pacifickým pobřežím z L. A. do Seattle 12 dnů LOS ANGELES – SAN FRANCISCO – NP REDWOOD – POBŘEŽÍ PACIFIKU – NP MT. RAINIER – SEATTLE Trasa 5 – Západ USA – klasický okruh 16 dnů LOS ANGELES – SAN DIEGO – PHOENIX – TUCSON – SEDONA – GRAND CANYON – MONUMENT VALLEY – CANYONLANDS – CAPITOL REEF – BRYCE CANYON – ZION – LAS VEGAS – DEATH VALLEY – NP SEQUOIA – NP YOSEMITE – SAN FRANCISCO Trasa 6 – Perly západu USA 23 dnů LOS ANGELES – NP YOSEMITE – SAN FRANCISCO – NP REDWOOD – NP CRATER LAKE – NP OLYMPIC – SEATTLE – NP NORTH CASCADES – NP YELLOWSTONE – DEVIL’S TOWER – DENVER – NP ROCKY MOUNTAIN – CANYONLANDS – MONUMENT VALLEY – NP BRYCE CANYON – NP ZION – GRAND CANYON – LAS VEGAS – DEATH VALLEY – LOS ANGELES Trasa 1 – NárodníparkyzápadníKanady 12 dnů VANCOUVER – NP Mt. REVELSTOKE – GOLDEN – NP KOOTENAY – CALGARY – NP BANFF – NP JASPER – Mt. ROBSON – VANCOUVER Trasa 2 – Perly západní Kanady 15 dnů VANCOUVER – KELOWNA – REVELSTOKE – KOOTENAY – CALGARY – BANFF – JASPER – MT. ROBSON – PRINCE GEORGE – PRINCE RUPERT – INSIDE PASSAGE – OSTROV VANCOUVER – VICTORIA – VANCOUVER Trasa 3 – Krásy Aljašky – velkýokruhAljaškouaYukonem 15 DNŮ ANCHORAGE – NP DENALI – NP KLUANE – WHITEHORSE – DAWSON CITY – DEMPSTER HIGHWAY – POLÁRNÍ KRUH – NP WRANGELL/St. ELIAS – SP GUACH – SEWARD – ANCHORAGE CENA za osobu v Kč odlet v období 1-2 os. 3 osoba 4 osoba 1.2.-25.6. a 20.8.-13.12. 47.926 32.990 32.590 21.6.-19.8. 57.770 43.290 43.290 letenka PRAHA – LOS ANGELES/LAS VEGAS – PRAHA CENA za osobu v Kč odlet v období 1-2 os. 3 osoba 4 osoba 1.2.-25.6. a 20.8.-13.12. 46.381 32.990 32.590 21.6.-19.8. 58.948 43.290 43.290 letenka PRAHA – LAS VEGAS/SAN DIEGO – PRAHA CENA za osobu v Kč odlet v období 1-2 os. 3 osoba 4 osoba 1.2.-20.6. a 20.8.-13.12. 56.510 35.990 35.490 21.6.-19.8. 67.520 45.290 44.790 letenka PRAHA – LOS ANGELES/LAS VEGAS – PRAHA CENA za osobu v Kč odlet v období 1-2 os. 3 osoba 4 osoba 1.2.-20.6. a 20.8.-13.12. 55.725 36.390 35.890 21.6.-19.8. 66.130 45.290 44.790 letenka PRAHA – LOS ANGELES/SEATTLE – PRAHA CENA za osobu v Kč odlet v období 1-2 os. 3 osoba 4 osoba 1.2.-20.6. a 20.8.-13.12. 67.040 36.390 35.890 21.6.-19.8. 79.190 44.290 43.790 letenka PRAHA – LOS ANGELES/SAN FRANCISCO – PRAHA CENA za osobu v Kč odlet v období 1-2 os. 3 osoba 4 osoba 1.2.-12.6. a 20.8.-13.12. 79.090 36.390 35.890 21.6.-19.8. 89.790 44.290 43.790 letenka PRAHA – LOS ANGELES – PRAHA CENA za osobu v Kč odlet v období 1-2 os. 3 osoba 4 osoba 1.2.-15.6. a 1.9.-13.12. 67.850 39.000 38.500 16.6.-31.8. 82.392 51.750 51.250 letenka PRAHA – VANCOUVER – PRAHA CENA za osobu v Kč odlet v období 1-2 os. 3 osoba 4 osoba 1.2.-15.6. a 1.9.-13.12. 80.388 39.000 38.500 16.6.-31.8. 95.910 51.750 51.250 letenka PRAHA – VANCOUVER – PRAHA CENA za osobu v Kč odlet v období 1-2 os. 3 osoba 4 osoba 1.2.-18.5. a 1.9.-13.12. 84.406 43.500 43.500 18.5.-31.8. 96.156 57.950 57.450 letenka PRAHA – VANCOUVER/WHITEHORSE – PRAHA ZÁPAD U.S.A. ZÁPAD U.S.A. ZÁPADNÍ KANADA A ZÁPADNÍ KANADA A ALJAŠKA ALJAŠKA 97 FLY & DRIVE FLY & DRIVE

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Nebaví Vás pilotovat nebo řídit? Nechte tyto starosti na nás. Váš zájezd nejenom kompletně připravíme, ale dodáme Vám i zkušeného průvodce.

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

V V Americe Americe můžete řídit můžete řídit svůj sen! svůj sen! PRONÁJEM AUTOMOBILŮ V U.S.A. A KANADĚ PRONÁJEM AUTOMOBILŮ V U.S.A. A KANADĚ 99 INDIVIDUÁLNÍ TURISTIKA INDIVIDUÁLNÍ TURISTIKA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Vysvětlivky: Všechny ceny nájmů jsou uvedené v USD. Plán A zahrnuje: neomezené množství ujetých mil, CDW, EP , taxy a letištní poplatky. Plán B zahrnuje: neomezené množství ujetých mil, CDW, EP , taxy a letištní poplatky, další 3 autorizované řidiče nad 25 let věku a pl- nou nádrž benzínu. Minimální doba pronájmu v plánu B jsou 4 dny. Vysoká sezóna: 88 USD týdně nebo 18 USD denně pro nájmy zasahující do období 3.7. – 20.8. a 15.12. – 31.12.2018. Příplatky za pronájem na Manhattanu: 188 USD týdně nebo 48 USD denně pro všechny pronájmy. Poplatek za pronájem v lyžařské sezóně: 188 USD týdně nebo 37 USD denně pro všechny pronájmy v Albuquerque, Aspen, Bi- llings, Boise, Bozeman, Colorado Springs, Denver, Eagle County, Glacier park, Grand Junction, Great Falls, Helena, Idaho Falls, Jackson Hole, Missoula, Montrose, Reno, Telluride a Twin Falls v termínu 20.12.2018-31.03.2019. Příplatky za pronájmy na letištích JFK, EWR a LGA: 125 USD týdně nebo 25 USD denně pro všechny pronájmy. Pronájem navigace: 63 USD týdně nebo 13 USD denně. Při výpůjčce předloží klient embosovanou kreditní kartu nebo deposit ve výši 25 USD/den a 100 USD/týden nájmu. Minimální věk pro pronájem vozu je 21 let. Ve věku 21 – 24 let platíte poplatkek 30-60 USD denně za nízký věk řidiče v závislosti na místě výpůjčky. Pro plán B je cena výpůjčky jednotná pro 1 až 4 dny. Další řidiči jsou povoleni za poplatek 10 USD denně (pro plán A). CDW – základní pojištění vozu. EP – rozšířené pojištění odpovědnosti do 1.000.000USD. Pásy a dětské sedačky – užití pásů a dětských sedaček je povin- né (dětská sedačka 5 USD denně). Vozidlo dostanete vždy s plnou nádrží. Při pronájmu v plánu A jste povinni tuto nádrž předplatit při převzetí vozu za cenu obvyklou v místě výpůjčky. Taxy a poplatky – všechny daně, taxy a poplatky spojené s ná- jmem vozu jsou zahrnuty v ceně pronájmu. Jednosměrné výpůjčky – musí být autorizovány ze strany půj- čovny (kontaktujte America Tours pro ceny). Geografické omezení – vozy mohou vjet do Kanady (pokud to není ve smlouvě výslovně zakázáno), do Mexika je vjezd zakázán. V případě dřívějšího vrácení vozu nemá klient nárok na refundaci nevyužitého pronájmu. Klient musí mít platný řidičský průkaz své země a zpáteční leten- ku. Mezinárodní ŘP nemusí být akceptován. WEST zahrnuje státy Arizona, California, Colorado, Idaho, Monta- na, Nevada, New Mexico, Oklahoma, Oregon, Utah, Washington a Wyoming. PRONÁJEM AUTOMOBILŮ V U.S.A. PRONÁJEM AUTOMOBILŮ V U.S.A. kategorie kód plán Florida Hawaii West zbytek USA New York a Newark platné v období 01. 04. 2018 – 31. 03. 2019 1 den 4 dny týden +den 1 den 4 dny týden +den 1 den 4 dny týden +den 1 den 4 dny týden +den 1 den 4 dny týden +den Economy EDAR A 51 - 235 51 52 - 286 52 55 - 252 55 59 - 266 59 71 - 329 71 Chevrolet Spark 4 Door 4× 3× B - 245 286 61 -52 253 342 63 - 264 309 66 - 281 322 70 - 327 385 82 Compact CDAR A 58 - 262 58 57 - 312 57 59 - 270 59 63 - 285 63 75 - 346 75 Nissan Versa 4 Door 4× 3× B - 272 313 68 - 272 368 68 - 280 327 70 - 299 342 75 - 344 403 86 I-mediate IDAR A 57 - 262 57 58 - 319 58 59 - 275 59 65 - 293 65 77 - 353 77 Toyota Corolla 4 Door 5× 3× B - 273 319 68 - 282 381 70 - 285 337 71 - 310 355 76 - 356 415 89 I-mediate IFAR SUV A 65 - 308 65 62 - 342 62 69 - 319 69 76 - 349 76 87 - 387 87 Ford Escape 4 Door 5× 4× B - 316 375 79 - 303 409 77 - 332 387 83 - 357 416 89 - 404 454 101 Standard SCAR A 61 - 280 61 59 - 326 59 65 - 298 65 70 - 314 70 81 - 383 81 Chrysler 200 2 Door 5× 4× B - 288 336 72 - 287 388 72 - 308 360 77 - 328 376 82 - 374 445 93 Full-size FCAR A 62 - 286 62 60 - 327 60 66 - 305 66 72 - 324 72 83 - 385 83 Dodge Charger 4 Door 5× 4× B - 294 343 74 - 287 389 72 - 314 366 79 - 337 386 84 - 383 447 97 Full-size SUV FFAR A 101 - 477 101 98 - 536 98 93 - 476 93 114 - 513 114 123 - 564 123 Chevrolet Tahoe 6× 4× B - 456 544 114 - 448 604 111 - 426 544 107 - 508 580 127 - 546 631 137 Luxury Car LDAR A 94 - 431 94 89 - 488 89 94 - 431 94 97 - 436 97 108 - 509 108 Cadillac ATS 4 Door 5× 2× B - 428 498 107 - 409 556 102 - 429 498 107 - 442 504 111 - 487 577 122 Convertible STAR A 91 - 408 91 84 - 462 84 89 - 422 89 - - - - - - - - Ford Mustang 4× 2× B - 418 475 105 - 380 530 98 - 412 489 103 - - - - - - - - Luxury Van MVAR A 95 - 429 95 84 - 460 84 90 - 427 90 98 - 448 98 109 - 517 109 Dodge Caravan 7× 6× B - 432 495 108 - 388 527 97 - 416 494 104 - 444 516 111 - 489 584 123 Jeep IJAR A - - - - 60 - 330 60 - - - - - - - - - - - - Jeep Wrangler 2 Door 4× 4× B - - - - - 294 397 73 - - - - - - - - - - - - Standard SUV SFAR A 92 - 426 92 84 - 460 84 90 - 427 90 94 - 435 94 106 - 502 106 Nissan Pathfinder 5× 5× B - 442 494 106 - 384 527 97 - 416 494 104 - 432 503 108 - 477 570 119 Luxury Van SVAR A 134 - 602 134 - - - - 149 - 668 149 - - - - - - - - Toyota Sienna 8× 7× B - 588 669 147 - - - - - 650 735 164 - - - - - - - - Luxury Van FVAR A 191 - 882 191 - - - - 197 - 888 197 - - - - - - - - Chevrolet Express 12× 10× B - 818 949 204 - - - - - 844 955 211 - - - - - - - - Premium PFAR SUV A 155 - 649 155 - - - - 156 - 700 156 158 - 703 158 - - - - Chevrolet Suburban 6× 4× B - 673 766 168 - - - - - 678 767 170 - 688 771 172 - - - - U. S. A. U. S. A. 100

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Vysvětlivky: Ceny uvedené v této tabulce jsou v KANADSKÝCH DOLARECH. Plán A zahrnuje: neomezené míle, CDW, pojištění zod- povědnosti do 1 mil. dollarů, servisní, letištní, provinční a státní taxy a poplatky. Plán B zahrnuje: totéž co plán A + až tři řidiče navíc + plnou nádrž benzínu. Nízká sezóna: platí pro nájmy v období 1.4.-31.5.2018 a 1.10.2018-31.3.2019 Střední sezóna: platí pro všechny nájmy zasahující do období 1.6.-30.6. a 1.9.-30.9.2018 Vysoká sezóna: platí pro všechny nájmy zasahující do období 1.7.-31.8.2018 Pronájem navigace: za příplatek 79 CAD týdně nebo 15 CAD denně. platné v období 1.04.2018-31.03.2019 nízká sezóna: 1.4.-31.5.2018 a 1.9.2018-31.3.2019 vysoká sezóna 1.6.-31.8.2018 kategorie kód plán nízká sezóna vysoká sezóna typ vozu týden den týden den Economy ECAR A 644 98 806 116 Chevrolet Spark 4 Door 4× 3× B 706 113 884 142 Compact CCAR A 690 98 862 123 Nissan Versa 4 Door 4× 3× B 758 120 948 151 Intermediate ICAR A 783 113 977 140 Toyota Corolla 4 Door 5× 3× B 849 135 1063 168 Full size FCAR A 828 119 1035 148 Dodge Charger 4 Door 5× 4× B 916 142 1147 178 Luxury Van MVAR A 1104 158 1379 198 Dodge Caravan 5× 4× B 1214 194 1518 243 Standard SUV SFAR A 1104 158 1379 198 Nissan Pathfinder 5× 5× B 1214 194 1518 243 kategorie kód plán nízká sezóna střední sezóna vysoká sezóna platné v období 01. 04. 2018 – 31. 03. 2019 týden den týden den týden den Economy ECAR A 289 59 296 60 444 89 Kia Rio 4 Door 4× 3× B 354 71 361 73 510 103 Compact CCAR A 291 59 296 60 446 89 Hyundai Accent 4 Door 4× 3× B 356 71 361 73 511 103 Intermediate ICAR A 325 65 333 66 483 96 Ford Focus 4 Door 5× 4× B 391 79 398 81 548 109 Intermediate IFAR SUV A 369 74 374 73 526 106 Ford Escape 5× 4× B 445 89 451 90 604 121 Full size FCAR A 361 73 369 74 520 105 Dodge Charger 4 Door 5× 4× B 426 85 434 86 585 118 Full-size SUV FFAR A 493 99 499 100 711 143 Chevrolet Tahoe 4 Door 5× 4× B 570 114 576 115 788 158 Premium PCAR A 463 93 468 94 679 135 Nissan Maxima 4 Door 5× 6× B 539 108 545 109 756 151 Luxury Car LCAR A 518 104 524 105 739 148 Chrysler 300 4 Door 5× 4× B 595 119 601 120 816 163 Luxury Van MVAR A 463 93 468 94 679 135 Chrysler Town & Country 7× 6× B 539 108 545 109 756 151 Standard SUV SFAR A 463 93 468 94 679 135 Ford Explorer 5× 5× B 539 108 545 109 756 151 PRONÁJEM AUTOMOBILŮ NA ALJAŠCE PRONÁJEM AUTOMOBILŮ NA ALJAŠCE PRONÁJEM AUTOMOBILŮ V KANADĚ PRONÁJEM AUTOMOBILŮ V KANADĚ 101 KANADA KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

PRONÁJEM OBYTNÝCH AUTOMOBILŮ V U.S.A. A KANADĚ PRONÁJEM OBYTNÝCH AUTOMOBILŮ V U.S.A. A KANADĚ Truck Camper T17 Maximálně 3 osoby • Cena na vyžádání* Compact Motorhome C19 Maximálně 3 osoby • Cena na vyžádání* Standard Motorhome C25 Maximálně 5 osob • Cena na vyžádání* Large Motorhome C30 Maximálně 7 osob • Cena na vyžádání* Ceny nájmu jsou zpracovávány vždy na míru dle konkrétní poptávky Platí, že při včasné objednávce je cena nižší. Minimální délka pronájmu je 7 dní Camper je možné pronajmout až druhý den po příletu do USA/ Kanady. V ceně základní pojištění, kompletní vybavení- kuchyňské potřeby, lůž- koviny i generátor. Při vrácení Camperu v jiné lokalitě se platí poplatek, tzv. drop off Bezpečnostní depozit: cca 500 USD, který je splatný na místě pro- střednictvím platební karty San Francisco SFO Los Angeles LAX San Diego SAN Phoenix PHX Albuquerque ABQ Denver DEN Salt Lake City SLC Portland PDX Seattle EVT Vancouver YVR Calgary YYC Anchorage ANC* Halifax YHZ* Montreal YUL Minneapolis MSP Billings BIL Chicago CHI Houston HOU Atlanta ATL Toronto YYZ Boston BOS Boston BON New York JFK Newark EWR Philadelphia PHL Washington WDC Miami-North FLL Orlando ORL Miami-South MIA Tampa TPA Las Vegas LAS Calgary Ca algar ry U. S. A. U. S. A. 102

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

PRONÁJEM MOTOCYKLŮ V U.S.A. PRONÁJEM MOTOCYKLŮ V U.S.A. Harley Davidson Electra Glide Harley Davidson Heritage Softail Harley Davidson Road King Harley Davidson Dyna Low Rider Harley Davidson Indian Roadmaster Harley Davidson Sportster 1200 Harley Davidson Tri Glide Trike Honda Goldwing BMW R1200 RT model třída vysoká sezóna nízká sezóna HD ELECTRA GLIDE TOURING od 155 USD/ den od 134 USD/ den HD HERITAGE SOFTAIL CLASSIC od 148 USD/ den od 129 USD/ den HD ROAD KING CLASSIC od 148 USD/ den od 129 USD/ den HD DYNA LOW RIDER CLASSIC od 148 USD/ den od 129 USD/ den HD INDIAN ROADMASTER TOURING od 155 USD/ den od 134 USD/ den HD SPORTSTER 1200 SPORT TOURING od 125 USD/ den od 111 USD/ den HD TRI GLIDE TRIKE 3- WHEEL od 250 USD/ den od 250 USD/ den HONDA GOLDWING SPORT TOURING od 180 USD/ den od 160 USD/ den BMW R1200 RT SPORT TOURING od 180 USD/ den od 160 USD/ den Cena zahrnuje: nájem vybraného motocyklu, transfer z/do hotelu, sedlovou brašnu, 2 přilby, neomezené míle Cena nezahrnuje: základní pojištění (cca 25 USD/ den), místní, státní a prodejní taxy, benzín Rozšířené pojištění E-VIP ZERO (Theft & Damage Waiver): 36 USD/ den nájmu Příplatek za vysokou sezónu: 10 USD/ den Minimální délka pronájmu: 2 dny Pronájem navigace: 15 USD/ den Druhý řidič za poplatek Minimální věk: 21 let Při vrácení motocyklu v jiné lokalitě se platí poplatek, tzv. drop off, který je splatný na místě Bezpečnostní depozit: cca 1000 USD, který je splatný na místě prostřednictvím platební karty Cena je platná vždy až po potvrzení V období nízké sezóny mohou být některé pobočky uzavřeny U. S. A. U. S. A. 103

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

VÝCHOD VÝCHOD pronájem automobilů pronájem automobilů výjezdní zasedání výjezdní zasedání business meetingy business meetingy odborné návštěvy odborné návštěvy konference konference ubytování ubytování veletrhy veletrhy letenky letenky KONGRESOVÁ TURISTIKA KONGRESOVÁ TURISTIKA e-mail: antonin@americatours. cz

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

INDIVIDUÁLNÍ UBYTOVÁNÍ V USA A KANADĚ INDIVIDUÁLNÍ UBYTOVÁNÍ V USA A KANADĚ ALABAMA, BIRMINGHAM DAYS INN 95 95 95 JAN.01.18 - DEC.22.18 COMFORT INN OXMOOR 102 102 102 JAN.01.18 - DEC.22.18 ALASKA, ANCHORAGE AMERICAS BEST VALUE INN / 95 110 125 JAN 01.18 - APR 30.18 EXECUTIVE HOTEL & SUITES 185 200 220 MAY 01.18 - SEP 30.18 89 99 119 OCT 01.18 - DEC 31.18 GUESTHOUSE ANCHORAGE INN, CENTRUM 89 89 89 JAN 01.18 - APR 30.18 99 109 119 MAY 01.18 - MAY 14.18 142 189 182 MAY 15.18 - MAY 31.18 190 210 230 JUN 01.18 - AUG 31.18 180 149 184 SEP 01.18 - SEP 15.18 99 109 125 SEP 17.18 - SEP 30.18 SEWARD MARINA MOTEL 189 189 189 MAY 01.18 - SEP 15.18 HEALY, DENALI NTNL. PARK DENALI MOTEL 120 130 N/A MAY 18.18 - SEP 30.18 TOK YOUNGS MOTEL 135 150 180 APR 01.18 - OCT 31.18 FAIRBANKS GOLDEN NORTH MOTEL 136 149 180 JAN.01.18 - DEC.22.18 ARIZONA, PAGE QUALITY INN AT LAKE POWELL 129 145 180 APR 01.18 - OCT 31.18 75 85 95 NOV 01.18 - MAR 31.18 TRAVELODGE HOTEL cenová nabídka na vyžádání JAN 01.18 - DEC 31.18 PHOENIX B.W. CENTRAL PHOENIX INN 127 127 127 JAN 01.18 - MAR 31.18 120 120 120 APR 01.18 - MAY 31.18 84 84 84 JUN 01.18 - SEP 15.18 121 121 121 SEP 17.18 - DEC 31.18 YUMA CORONADO MOTOR HOTEL 81 99 120 JAN.01.18 - DEC.22.18 SHILO INN & SUITES 85 96 119 JAN.01.18 - DEC.22.18 TUCSON COURTYARD BY MARRIOTT 135 140 145 JAN 01.18 - MAR 31.18 79 89 99 APR 01.18 - DEC 31.18 HAMPTON INN NORTH 111 132 183 JAN 01.18 - MAR 30.18 79 95 119 APR 01.18 - DEC 30.18 HILTON EL CONQUISTADOR 235 261 291 JAN 01.18 - MAY 18.18 GOLF & TENNIS RESORT 118 146 186 MAY 18.18 - SEP 06.18 192 221 252 SEP 07.18 - DEC 31.18 B.W. INN & SUITES TUCSON 121 137 185 JAN 01.18 - MAR 31.18 79 89 106 APR 01.18 - SEP 30.18 97 111 130 OCT 01.18 - DEC 31.18 FLAGSTAFF ASPEN INN & SUITES 95 120 145 JAN 01.18 - FEB 28.18 115 135 155 MAR 01.18 - OCT 30.18 95 120 145 NOV 01.18 - DEC 31.18 TRAVELODGE HOTEL cenová nabídka na vyžádání JAN 01.18 - FEB 28.18 ECONOLODGE HOTEL cenová nabídka na vyžádání MAR 01.18 - OCT 30.18 KINGS HOUSE HOTEL cenová nabídka na vyžádání NOV 01.18 - DEC 31.18 počet osob na pokoji Místo, hotel 1-2 3 4 období HILTON GARDEN INN 155 180 195 JAN 01.18 - DEC.22.18 ARKANSAS, LITTLE ROCK LA QUINTA INN 79 89 104 JAN.01.18 - DEC.22.18 CALIFORNIA, SACRAMENTO B.W. SUTTER HOUSE 135 135 135 APR 01.18 - MAR 31.18 SAN FRANCISCO SHERATON FISHERMANS WHARF 189 210 230 JAN 01.18 - MAR 30.18 219 243 258 APR 01.18 - JUN 30.18 269 289 320 JUL 01.18 - OCT 31.18 219 243 258 NOV 01.18 - MAR 31.18 B.W. LIGHTHOUSE INN, PACIFICA 149 / 169 159 / 199 188 / 192 NOV 01.18 - APR 30.18 181 / 182 185 / 199 199 / 205 MAY 01.18 - JUN 30.18 195 / 209 202 / 221 216 / 235 JUL 01.18 - OCT 31.18 150 / 180 159 / 195 188 / 192 NOV 01.18 - APR 30.18 THE NOB HILL HOTEL 189 189 189 APR 01.18 - APR 30.18 219 219 219 MAY 01.18 - OCT 31.18 186 186 186 NOV 01.18 - MAR 31.18 BERESFORD HOTEL, DOWNTOWN 220 250 N/A JAN 01.18 - DEC 20.18 RADISSON FISHERMANS WHARF 199 220 250 JAN 01.18 - MAR 30.18 280 300 320 APR 01.18 - APR 30.18 330 360 390 MAY 01.18 - OCT 31.18 199 220 250 NOV 01.18 - MAR 31.18 HOLIDAY INN GOLDEN GATEWAY 188 188 188 APR 01.18 - OCT 31.18 250 300 350 NOV 01.18 - MAR 31.18 THE PICKWICK HOTEL 133 145 187 APR 01.18 - AUG 31.18 189 189 189 SEP 01.18 - OCT 31.18 126 138 180 NOV 01.18 - MAR 31.18 THE ARGENT HOTEL, DOWNTOWN 189 195 220 JAN 01.18 - MAR 31.18 224 258 290 APR 01.18 - OCT 31.18 183 199 218 NOV 01.18 - MAR 31.18 B.W. PLUS EL RANCHO INN, AIRPORT 190 195 205 APR 01.18 OCT 31.18 155 189 199 NOV 01.18 - MAR 31.18 LOS ANGELES MAYFAIR HOTEL DOWNTOWN 99 118 139 JAN 01.18 - DEC 31.18 B.W. DRAGON GATE INN, DWNT. 135 150 180 JAN 01.18 - DEC 31.18 B.W. PLUS SOUTH BAY HOTEL, AIRPORT 89 99 109 JAN 01.18 - MAY 31.18 99 109 119 JUN 01.18 - SEP 30.18 89 99 109 OCT 01.18 - DEC 31.18 HOWARD JOHNSON HOTEL 85 95 105 JAN 01.18 - APR 15.18 92 102 115 APR 18.18 - JUN 09.18 105 120 135 JUN 10.18 - AUG 20.18 92 102 115 AUG 21.18 - DEC 20.18 BEST WESTERN ROWLAND HEIGHTS INN, 94 94 94 JAN 01.18 - MAR 31.18 EAST L.A. 99 99 99 APR 01.18 - APR 15.18 94 94 94 APR 18.18 - JUN 09.18 99 99 99 JUN 10.18 - AUG 20.18 94 94 94 AUG 21.18 - MAR 14.18 SAN SIMEON THE SANDS BY THE SEA 97 97 97 APR 01.18 - MAY 31.18 124 / 141 124 / 141 124 / 141 JUN 01.18 - OCT 31.18 97 97 97 NOV 01.18 - MAR 31.18 B.W. PLUS CAVALIER OCEAN FRONT RESORT 185 185 185 APR 01.18 - MAY 31.18 počet osob na pokoji Místo, hotel 1-2 3 4 období Pro rok 2018 jsme pro Vás opět připravili širokou škálu ubytování v nejznámějších destinacích v USA a Kanadě. Ceny jsou uvedeny včetně všech tax a místních poplatků (některé hotely vybírají tzv. lázeňský poplatek, který je splatný klientem při zapsání do hotelu) za pokoj a noc a jsou uváděny v místní měně. Ceny jsou platné pouze s potvrzenou rezervací. V době konání různých kongresů zejména ve velkoměstech, době státních svátků dané země či téměř vyčerpané kapacity hotelu, jsou ceny za ubytování mnohonásobně vyšší než je uvedeno v ceníku. Na vyžádání jsme Vám schopni vypracovat obsáhlejší nabídku ubytování ve Vámi vybrané lokalitě a termímu, a to i v destinaci, která není uvedena v naší nabídce. Ubytování zakoupené prostřednictvím America Tours platí klient v Kč, a to v daném kurzu pro týž den. Klientovi bude vydán voucher, na kterém bude uvedeno jméno a adresa hotelu, datum příjezdu, délka pobytu a typ pokoje. Upozorňujeme naše klienty, že voucher kryje náklady ceny pokoje + taxy a místní poplatky, nikoliv však tzv. incidental deposit. Každý host musí předložit vlastní kreditní kartu při check-in nebo musí složit zálohu ve výši zhruba 100 – 200 USD, která slouží pro krytí poškození nebo odcizení hotelového inventáře. 105 U. S. A. – KANADA U. S. A. – KANADA Nevyhovuje Vám naše nabídka? Poptejte u nás ubytování na konkrétní datum a místo!!

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

220 220 220 JUN 01.18 - OCT 31.18 185 185 185 NOV 01.18 - MAR 31.18 HEALDSBURG B.W. PLUS DRY CREEK INN 107 118 127 APR 01.18 - NOV 15.18 84 94 104 NOV 18.18 - MAR 31.18 SANTA MONICA B.W. GATEWAY HOTEL 183 193 203 JAN 01.18 - MAR 31.18 192 199 207 APR 01.18 - APR 30.18 240 260 280 MAY 01.18 - JUN 30.18 280 320 340 JUL 01.18 - AUG 31.18 206 213 221 SEP 01.18 - SEP 30.18 192 199 207 OCT 01.18 - DEC 31.18 SAN LUIS OBISPO B.W. ROYAL OAK HOTEL 97 97 97 NOV 01.14 - MAR 31.18 118 / 182 126 / 182 136 / 182 APR 01.18 - OCT 31.18 110 120 130 NOV 01.18 - MAR 31.18 FREMONT B.W. GARDEN COURT INN 103 103 103 JAN 01.18 - DEC 31.18 SANTA BARBARA EL PRADO INN 181/190 181/191 193/203 APR 01.18 - OCT 31.18 135/149 146/180 187/182 NOV 01.18 - MAR 31.18 FRESNO B.W. PLUS VILLAGE INN 79 89 105 JAN 01.18 - MAY 15.18 97 107 121 MAY 18.18 - OCT 31.18 79 89 105 NOV 01.18 - MAR 31.18 PICCADILLY INN WEST SHAW AVE 91 91 91 JAN 01.18 - DEC 31.18 COMFORT INN FRESNO 109 109 109 JAN 01.18 - DEC 31.18 SAN DIEGO B.W. PLUS BAYSIDE INN 180 180 180 APR 01.18 - JUN 30.18 180 184 199 JUL 01.18 - SEP 30.18 180 180 180 OCT 01.18 - MAR 18.18 DAYS INN NEAR SEAWORLD 84 84 84 APR 01.18 - JUN 15.18 105 / 124 105 / 124 105 / 124 JUN 18.18 - SEP 01.18 94 94 94 SEP 02.18 - MAR 18.18 B.W. YACHT HARBOR HOTEL 138 138 138 APR 01.18 - JUN 15.18 182 182 182 JUN 18.18 - SEP 30.18 186 186 186 OCT 01.18 - MAR 31.18 COLORADO, DENVER RED LION HOTEL, AIRPORT 109 119 129 JAN.01.18 - DEC.22.18 B.W. SOUTHWEST DENVER 75 75 75 JAN.01.18 - DEC.22.18 COMFORT INN, DOWNTOWN 119 119 119 JAN.01.18 - DEC.22.18 RAMADA INN 127 130 135 JAN.01.18 - DEC.22.18 CONNECTICUT, HARTFORD BAYMONT INN 74 74 74 JAN.01.18 - DEC.22.18 DC, WASHINGTON HOLIDAY INN EXPRESS HYATTSVILLE 135 135 135 JAN.01.18 - DEC.22.18 COMFORT INN, COLLEGE PARK 110 110 110 JAN.01.18 - DEC.22.18 COMFORT INN, CAPITAL BELTWAY 94 94 94 JAN.01.18 - DEC.22.18 CAPITOL SKYLINE HOTEL 189 200 210 JAN.01.18 - DEC.22.18 HOLIDAY INN, DOWNTOWN 185 200 218 JAN 01.18 - MAR 31.18 240 260 280 APR 01.18 - NOV 15.18 145 180 185 NOV 18.18 - DEC 31.18 HYATT DOWNTOWN 220 N/A N/A JAN.01.18 - DEC.22.18 FLORIDA, MIAMI RAMADA MARCO POLO BEACH RESORT 213 213 213 JAN 01.18 - APR 02.18 127 127 127 APR 19.18 - DEC 21.18 BEST WESTERN OCEANFRONT RESORT, 218 218 218 JAN 02.18 - APR 18.18 MIAMI BEACH 186 186 186 APR 18.18 - JUN 18.18 199 199 199 JUN 18.18 - SEP 06.18 149 149 149 SEP 07.18 - DEC 20.18 229 229 229 DEC 21.18 - JAN 02.18 DEAUVILLE BEACH RESORT 225 235 245 JAN 01.18 - APR 18.18 139 149 189 APR 18.18 - DEC 22.18 NEWPORT BEACHSIDE RESORT 220 300 300 DEC 20.14 - APR 08.18 182 240 250 APR 09.18 - DEC 18.18 220 300 300 DEC 19.18 - MAR 31.18 DAYS HOTEL THUNDERBIRD, MIAMI BEACH 198 205 218 DEC 22.14 - APR 30.18 119 129 140 MAY 01.18 - DEC 22.18 TRAVELODGE MONACO OCEANFRONT HOTEL 184 189 185 DEC 22.14 - APR 30.18 89 99 109 MAY 01.18 - DEC 22.18 B.W. INN & SUITES MIA AIRPORT 128 128 128 JAN 01.18 - APR 13.18 82 82 82 APR 14.18 - SEP 30.18 92 92 92 OCT 01.18 - DEC 31.18 HOWARD JOHNSONS PLAZA NORTH 198 205 212 DEC 22.14 - APR 30.18 MIAMI BEACH 118 125 134 MAY 01.18 - DEC 22.18 LIDO BEACH, SARASOTA THE HELMSLEY SANDCASTLE HOTEL 202 202 202 JAN 30.18 - APR 26.18 143 143 143 APR 27.18 - FEB 01.18 FT. LAUDERDALE B.W. OCEANSIDE INN 221 231 241 APR 01.18 - APR 20.18 185 185 195 APR 21.18 - APR 30.18 113 123 133 MAY 01.18 - OCT 21.18 144 184 184 OCT 27.18 - DEC 24.18 BAHIA BABANA RESORT 95 101 107 APR 21.18 - SEP 30.18 109 118 121 OCT 01.18 - DEC 11.18 HOLLYWOOD BEACH HOLLYWOOD BEACH RESORT 180 180 180 JAN 01.18 - APR 06.18 135 135 135 APR 07.18 - DEC 14.18 počet osob na pokoji Místo, hotel 1-2 3 4 období CROWNE PLAZA HOTEL 248 269 289 JAN 01.18 - APR 30.18 155 180 195 MAY 01.18 - SEP 30.18 188 198 219 OCT 01.18 - NOV 18.18 206 226 247 NOV 18.18 - DEC 21.18 LAUDERDALE BY THE SEA LAUDERDALE BEACHSIDE HOTEL 188 188 188 JAN 02.18 - APR 18.18 92 92 92 APR 19.18 - DEC 18.18 TREASURE ISLAND + ST. PETE BEACH TREASURE BAY HOTEL & MARINA 185/200 185/210 195/218 APR 01.18 - APR 30.18 105/125 118/135 125/189 MAY 01.18 - JAN 18.18 BILMAR BEACH RESORT 118 118 118 JAN 01.18 - FEB 13.18 201 201 201 FEB 14.18 - MAR 13.18 236 236 236 MAR 14.18 - APR 30.18 118/208 118/208 118/208 MAY 01.18 - AUG 23.18 118 118 118 AUG 25.18 - DEC 18.18 DOLPHIN BEACH RESORT, ST. PETE BEACH 220 245 270 FEB 01.18 - FEB 28.18 210 215 230 MAR 01.18 - APR 26.18 145 / 160 155 / 180 165 / 180 APR 27.18 - JAN 31.18 COCOA BEACH BEST WESTERN OCEAN BEACH HOTEL & SUITES95 95 95 JAN 01.18 - FEB 10.18 139 139 139 FEB 12.18 - APR 10.18 111 111 111 APR 11.18 - MAY 31.18 123 123 123 JUN 01.18 - AUG 14.18 95 95 95 AUG 18.18 - FEB 09.18 DAYS INN COCOA BEACH 81 81 81 JAN 01.18 - FEB 10.18 123 123 123 FEB 12.18 - APR 10.18 95 95 95 APR 11.18 - MAY 31.18 109 109 109 JUN 01.18 - AUG 14.18 81 81 81 AUG 18.18 - FEB 09.18 NAPLES NAPLES BEACH HOTEL 378 398 418 JAN 01.18 - FEB 14.18 411 430 450 FEB 15.18 - APR 03.18 350 370 390 APR 06.18 - APR 30.18 244 266 289 MAY 01.18 - MAY 31.18 209 230 250 JUN 01.18 - SEP 30.18 228 248 270 OCT 01.18 - DEC 19.18 TITUSVILLE B.W.SPACE SHUTTLE INN 87 87 87 JAN 01.18 - MAR 31.18 59 59 59 APR 01.18 - DEC 20.18 ORLANDO CLARION INN HAWAIIAN COURT 109 120 145 JAN 05.18 - DEC 19.18 B.W. IN THE WALT DISNEY WORLD RESORT 102 102 102 JAN 02.18 - FEB 13.18 140 140 140 FEB 14.18 - FEB 22.18 121 121 121 FEB 23.18 - APR 18.18 140 140 140 APR 18.18 - APR 26.18 102 102 102 APR 27.18 - JUN 12.18 121 121 121 JUN 13.18 - AUG 18.18 102 102 102 AUG 18.18 - DEC 25.18 HOLIDAY INN MAINGATE EAST 88 88 88 JAN 02.18 - FEB 13.18 118 118 118 FEB 14.18 - FEB 22.18 102 102 102 FEB 23.18 - APR 18.18 118 118 118 APR 18.18 - APR 26.18 88 88 88 APR 27.18 - JUN 12.18 102 102 102 JUN 13.18 - AUG 18.18 88 88 88 AUG 18.18 - DEC 25.18 MELBOURNE TIDES HOTEL WATERFRONT 90 100 112 JAN 02.18 - JAN 31.18 104 118 126 FEB 01.18 - APR 30.18 90 101 112 MAY 01.18 - DEC 18.18 WEST PALM BEACH B.W. PALM BEACH LAKES INN 96 96 96 JAN 01.18 - JAN 14.18 137 137 137 JAN 18.18 - APR 14.18 104 104 104 APR 18.18 - JAN 14.18 TAMPA THE WEST SHORE HOTEL 138 138 138 JAN.01.18 - APR 14.18 99 99 99 APR 18.18 - DEC 20.18 LA QUINTA INN, AIRPORT 102 102 102 JAN.01.18 - DEC.22.18 RADISSON RIVERPARK HOTEL 149 180 180 JAN.01.18 - DEC.22.18 GEORGIA, ATLANTA SUPER 8 MOTEL, DOWNTOWN 125 125 125 JAN.01.18 - DEC.22.18 RED ROOF INN, AIRPORT 94 99 110 JAN.01.18 - DEC.22.18 QUALITY HOTEL, DOWNTOWN 145 185 185 JAN.01.18 - DEC.22.18 WELLESLEY INN ATLANTA AIRPORT 120 130 140 JAN.01.18 - DEC.22.18 SAVANNAH COMFORT INN GATEWAY 108 108 108 JAN.01.18 - DEC.22.18 B.W. PLUS HISTORIC DISTRICT 125/184 125/184 125/184 APR 01.18 - SEP 03.18 IDAHO, BOISE COMFORT INN BOISE 114 114 114 JAN.01.18 - DEC.22.18 ILLINOIS, CHICAGO LA QUINTA INN AT OHARE 89 89 89 JAN.01.18 - DEC.22.18 COURTYARD WOOD DALE / ITHACA 105 118 125 JAN.01.18 - DEC.22.18 BEST WESTERN AT O‘HARE INT. AIRPORT 139 180 180 APR 01.18 - NOV 19.18 129 135 140 NOV 20.18 - FEB 28.18 139 180 180 MAR 01.18 - DEC.22.18 FAIRMONT CHICAGO 490 550 N/A JAN.01.18 - DEC.22.18 B.W. GRANT PARK INN 145 180 180 JAN.01.18 - DEC.22.18 TREMONT HOTEL CHICAGO 220 250 290 JAN.01.18 - DEC.22.18 DAYS INN, GOLD COAST 180 180 180 JAN.01.18 - DEC.22.18 BEST VALUE INN, ARLINGTON HEIGHTS 89 89 89 JAN.01.18 - DEC.22.18 počet osob na pokoji Místo, hotel 1-2 3 4 období 106 U. S. A. U. S. A. Nevyhovuje Vám naše nabídka? Poptejte u nás ubytování na konkrétní datum a místo!!

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

INDIANA, INDIANAPOLIS BEST WESTERN PLUS HOTEL 90 90 90 JAN.01.18 - DEC.22.18 IOWA, DES MOINES VILLAGE INN, DES MOINES 84 84 84 JAN.01.18 - DEC.22.18 KANSAS, KANSAS CITY RODEWAY INN, DOWNTOWN 95 95 95 JAN.01.18 - DEC.22.18 SLEEP INN, AIRPORT 94 94 94 JAN.01.18 - DEC.22.18 KENTUCKY, LOUISVILLE TRAVELODGE CONVENTION CENTER 85 85 85 JAN.01.18 - DEC.22.18 LOUISIANA, NEW ORLEANS ST. CHRISTOPHER HOTEL 188 188 188 APR 01.18 - MAY 31.18 154 185 198 JUN 01.18 - AUG 31.18 188 188 188 SEP 01.18 - NOV 30.18 139 139 139 DEC 01.18 - DEC 29.18 B.W. INN AIRPORT 93 100 109 JAN 01.18 - DEC 31.18 SHERATON NEW ORLEANS 180 180 200 JAN 01.18 - DEC 31.18 FRENCH QUARTER COURTYARD 189 180 200 JAN.01.18 - DEC.22.18 HOLIDAY INN, FRENCH QUARTER 189 184 201 JAN.01.18 - DEC.22.18 MAINE, PORTLAND B.W. MARRY MANOR INN 136 188 199 JAN.01.18 - DEC.22.18 HOWARD JOHNSONS PLAZA HOTEL 72 72 72 JAN.01.18 - JUN.30.18 142 142 142 JUL.01.18 - OCT.20.18 72 72 72 OCT.21.18 - DEC.22.18 MARYLAND, BALTIMORE DAYS INN WEST BALTIMORE 81 81 81 JAN.01.18 - DEC.22.18 WYNDHAM BALTIMORE INN 149 188 199 JAN.01.18 - DEC.22.18 MASSACHUSETTS, BOSTON MARIOTT COPLEY PLACE 199 220 240 JAN.01.18 - DEC.22.18 BOSTON PARK PLAZA HOTEL 220 240 260 JAN.01.18 - DEC.22.18 B.W. TERRACE INN 180 180 180 JAN.01.18 - DEC.22.18 B.W. ROYAL PLAZA MARLBOROUGH 96 96 96 JAN.01.18 - DEC.22.18 MICHIGAN, DETROIT LA QUINTA INN 85 85 85 JAN.01.18 - DEC.22.18 BEST WESTERN PLUS HOTEL 93 103 113 JAN.01.18 - DEC.22.18 BAYMONT INN AIRPORT 85 85 85 JAN.01.18 - DEC.22.18 B.W. SOUTHFIELD INN 126 126 126 JAN.01.18 - DEC.22.18 MINNESOTA, MINNEAPOLIS BEST WESTERN PLUS HOTEL 126 140 189 JAN.01.18 - DEC.22.18 MISSISSIPPI, JACKSON LA QUINTA INN NORTH 79 79 79 JAN.01.18 - DEC.22.18 SLEEP INN SOUTHWEST 89 100 118 JAN.01.18 - DEC.22.18 MISSOURI, ST.LOUIS B.W. SAINT LOUISE INN 99 105 120 JAN.01.18 - DEC.22.18 HOLIDAY INN HOTEL 145 185 185 JAN.01.18 - DEC.22.18 MONTANA, BIG SKY BUCK‘S T4 LODGE AT BIG SKY 130 185 180 JAN.01.18 - DEC.22.18 NEVADA, LAS VEGAS THE D HOTEL, FREMONT STREET 49 / 96 65 / 111 80 / 126 JAN 03.18 - FEB 04.18 52 / 98 96 / 113 112 / 128 FEB 05.18 - APR 24.18 49 / 96 65 / 111 80 / 126 APR 25.18 - SEP 09.18 52 / 98 96 / 113 112 / 128 SEP 10.18 - OCT 31.18 49 / 96 65 / 111 80 / 126 NOV 01.18 - DEC 29.18 AMERICAS BEST VALUE INN 43 / 71 43 / 71 43 / 71 JAN.01.18 - DEC.22.18 MARDI GRAS HOTEL & CASINO 45 / 64 45 / 64 45 / 64 JAN 01.18 - MAR 31.18 55 / 78 55 / 78 55 / 78 APR 01.18 - NOV 14.18 49 / 72 49 / 72 49 / 72 NOV 18.18 - DEC 29.18 59 / 81 59 / 81 59 / 81 JAN 01.18 - MAR 31.18 HILTON GRAND VACATION CLUB 121 / 181 130 / 180 140 / 182 JAN 01.18 - FEB 28.18 142 / 183 182 / 183 182 / 193 MAR 01.18 - APR 30.18 121 / 181 130 / 180 140 / 182 MAY 01.18 - AUG 31.18 142 / 183 182 / 183 182 / 193 SEP 01.18 - NOV 30.18 121 / 181 130 / 180 140 / 182 DEC 01.18 - DEC 28.18 STRATOSPHERE TOWER HOTEL cenová nabídka na vyžádání JAN.01.18 - DEC.22.18 EXCALIBUR HOTEL cenová nabídka na vyžádání JAN.01.18 - DEC.22.18 NEW YORK HOTEL cenová nabídka na vyžádání JAN.01.18 - DEC.22.18 PARIS HOTEL cenová nabídka na vyžádání JAN.01.18 - DEC.22.18 BELLAGIO HOTEL cenová nabídka na vyžádání JAN.01.18 - DEC.22.18 VENETIAN HOTEL cenová nabídka na vyžádání JAN.01.18 - DEC.22.18 TREASURE ISLAND HOTEL cenová nabídka na vyžádání JAN.01.18 - DEC.22.18 THE MIRAGE cenová nabídka na vyžádání JAN.01.18 - DEC.22.18 FLAMINGO HOTEL cenová nabídka na vyžádání JAN.01.18 - DEC.22.18 THE COSMOPOLITAM cenová nabídka na vyžádání JAN.01.18 - DEC.22.18 MONTE CARLO HOTEL cenová nabídka na vyžádání JAN.01.18 - DEC.22.18 WYNN HOTEL cenová nabídka na vyžádání JAN.01.18 - DEC.22.18 CIRCUS CIRCUS HOTEL cenová nabídka na vyžádání JAN.01.18 - DEC.22.18 LUXOR HOTEL cenová nabídka na vyžádání JAN.01.18 - DEC.22.18 LAUGHLIN EDGEWATER CASINO & HOTEL 55 / 110 75 / 125 99 / 159 JAN.01.18 - DEC.22.18 AQUARIUS CASINO RESORT 75 / 129 90 / 149 120 / 185 JAN.01.18 - DEC.22.18 RENO ATLANTIS RESORT 36 / 78 48 / 90 59 / 101 JAN 01.18 - FEB 28.18 43 / 106 55 / 120 66 / 132 MAR 01.18 - MAR 31.18 57 / 106 69 / 120 81 / 132 APR 01.18 - JUN 30.18 64 / 139 75 / 185 87 / 189 JUL 01.18 - JUL 31.18 84 / 184 96 / 189 110 / 180 AUG 01.18 - AUG 31.18 97 / 184 110 / 180 122 / 185 SEP 01.18 - SEP 30.18 64 / 139 76 / 182 89 / 188 OCT 01.18 - OCT 31.18 43 / 106 54 / 120 68 / 135 NOV 01.18 - NOV 30.18 36 / 78 48 / 90 60 / 112 DEC 01.18 - DEC 31.18 počet osob na pokoji Místo, hotel 1-2 3 4 období NEW JERSEY, ATLANTIC CITY RAMADA LIMITED 130 130 130 JAN 01.18 - DEC 22.18 HOLIDAY INN EXPRESS 129 139 180 JAN 01.18 - DEC 22.18 NEW MEXICO, SANTA FE COURTYARD BY MARRIOTT 85 105 109 JAN 01.18 - MAR 30.18 90 110 120 JAN 01.18 - MAR 30.18 120 130 140 JAN 01.18 - MAR 30.18 ALBUQUERGUE QUALITY INN DOWNTOWN 69 79 89 JAN 01.18 - MAR 30.18 FARFIELD INN BY MARRIOTT 75 85 95 JAN 01.18 - MAR 30.18 FARMINGTON TRAVELODGE HOTEL 79 89 99 JAN 01.18 - MAR 30.18 NEW YORK, NEW YORK - MANHATTAN THE NEWTON HOTEL 185 195 210 JAN 02.18 - MAR 31.18 278 310 330 APR 01.18 - AUG 31.18 299 319 355 SEP 01.18 - DEC 29.18 WELLINGTON HOTEL cenová nabídka na konkrétní datum na vyžádání. JAN 01.18 - DEC 31.18 CROWNE PLAZA TIMES SQUARE 345 380 420 JAN 01.18 - FEB 29.18 399 439 469 MAR 01.18 - SEP 07.18 439 470 510 SEP 08.18 - NOV 27.18 530 570 620 NOV 28.18 - DEC 20.18 PENNSYLVANIA HOTEL cenová nabídka na konkrétní datum na vyžádání. JAN 01.18 - DEC 31.18 WINGATE BY WYNDHAM 35th Str. cenová nabídka na vyžádání JAN 01.18 - DEC 20.18 YMCA VANDERBILT and WEST SIDE 129 N/A N/A JAN 01.18 - DEC 20.18 HOSTEL - SHARED BATH 100 - 140 110-180 N/A JAN 01.18 - DEC 20.18 NEW YORK AREA HOLIDAY INN HASBROUCK HEIGHTS 148 155 180 JAN 01.18 - DEC 20.18 SHERATON LINCOLN HARBOR 220 240 260 JAN 01.18 - DEC 20.18 HOLIDAY INN JFK AIRPORT 210 220 240 JAN 01.18 - DEC 20.18 H.I. MIDTOWN TU - LGA AIRPORT 185 189 199 JAN 01.18 - DEC 20.18 HO. JO. JAMAICA (JFK AREA) 140 180 180 JAN 01.18 - DEC 20.18 DAYS INN, NORTH BERGEN, NJ 147 147 147 JAN 01.18 - DEC 20.18 RAMADA PLAZA HOTEL, JFK 180 180 180 JAN 01.18 - DEC 20.18 NIAGARA FALLS DAYS INN NIAGARA FALLS 87 / 125 97 / 180 107 / 180 JAN 01.18 - JUN 29.18 150 / 180 180 / 185 190 / 210 JUN 30.18 - SEP 29.18 87 / 125 97 / 180 107 / 180 SEP 30.18 - DEC 31.18 QUALITY INN NIAGARA FALLS 77 89 102 JAN 01.18 - MAR 31.18 84 96 110 APR 01.18 - JUN 18.18 189 / 210 185 / 215 195 / 240 JUN 18.18 - SEP 18.18 91 104 118 SEP 18.18 - DEC 30.18 COMFORT INN THE POINTE 110 120 130 JAN.01.18 - MAY.27.18 210 220 245 MAY.28.18 - SEP.06.18 110 120 130 SEP.07.18 - DEC.22.18 BINGHAMTON - HORSEHEADS MICROTEL INN BINGHAMTON 95 95 95 JAN 01.18 - DEC 31.18 NORTH CAROLINA, WINSTON - SALEM DAYS INN NORTH 89 89 89 JAN 01.18 - DEC 31.18 ATLANTIC BEACH DAYS INN 89 89 89 JAN 01.18 - DEC 31.18 CHARLOTTE DAYS INN RESEARCH PARK 94 94 94 JAN 01.18 - DEC 31.18 OHIO, COLUMBUS RAMADA INN AIRPORT 82 82 82 JAN 01.18 - DEC 31.18 LA QUINTA EAST 79 79 79 JAN 01.18 - DEC 31.18 HOWARD JOHNSONS PLAZA 103 103 103 JAN 01.18 - DEC 31.18 CINCINNATI DAYS INN SHARONVILLE 78 78 78 JAN 01.18 - DEC 31.18 DAYS INN AIRPORT 95 95 95 JAN 01.18 - DEC 31.18 HOWARD JOHNSONS PLAZA 120 120 120 JAN 01.18 - DEC 31.18 MASON RAMADA KINGS ISLAND 98 98 98 JAN 01.18 - DEC 31.18 OKLAHOMA, OKLAHOMA CITY HOWARD JOHNSON INN 95 105 118 JAN 01.18 - DEC 31.18 WINGATE INN 99 99 99 JAN 01.18 - DEC 31.18 LA QUINTA INN SOUTH 105 110 120 JAN 01.18 - DEC 31.18 OREGON, PORTLAND DAYS INN CITY CENTER 89 99 118 JAN 01.18 - MAY 31.18 185 189 199 JUN.01.18 - SEP.31.18 89 99 118 OCT.01.18 - DEC.22.18 TRAVELODGE HOTEL, AIRPORT 89 101 118 JAN 01.18 - DEC 31.18 B.W. INN AT THE MEADOWS 99 110 125 JAN 01.18 - DEC 31.18 RED LION HOTEL, DOWNTOWN 149 180 198 JAN 01.18 - DEC 31.18 PENNSYLVANIA, PHILADELPHIA B.W. PHL AIRPORT SOUTH 129 140 181 JAN 01.18 - DEC 31.18 HAMPTON INN CITY CENTER 189 N/A N/A JAN 01.18 - DEC 31.18 HILTON AIRPORT 127 144 186 JAN 01.18 - DEC 31.18 B.W. KING OF PRUSSIA 119 119 119 JAN 01.18 - DEC 31.18 PITTSBURGH HOLIDAY INN MONROEVILLE 140 180 180 JAN 01.18 - DEC 31.18 CLARION INN CRANBERRY TWP 109 109 109 JAN 01.18 - DEC 31.18 SLEEP INN AIRPORT 99 99 99 JAN 01.18 - DEC 31.18 WYNDHAM HOTEL DOWNTOWN 220 240 260 JAN 01.18 - DEC 31.18 RHODE ISLAND, MIDDLETOWN HOWARD JOHNSONS 79 79 79 JAN.01.18 - JUN.10.18 149 149 149 JUN.11.18 - SEP.25.18 79 79 79 SEP.26.18 - DEC.22.18 RAMADA INN 81 81 81 JAN.01.18 - APR.30.18 počet osob na pokoji Místo, hotel 1-2 3 4 období 107 U. S. A. U. S. A. Nevyhovuje Vám naše nabídka? Poptejte u nás ubytování na konkrétní datum a místo!!

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

181 181 181 MAY.01.18 - OCT.31.18 81 81 81 NOV.01.18 - DEC.22.18 SOUTH CAROLINA, COLUMBIA WEST TRAVELODGE HOTEL 82 82 82 JAN.01.18 - DEC 31.18 RAMADA PLAZA HOTEL 85 85 85 JAN.01.18 - DEC 31.18 AMERISUITES 83 99 118 JAN.01.18 - DEC 31.18 CAMBRIDGE PLAZA HOTEL 89 95 101 JAN.01.18 - DEC 31.18 MIRTLE BEACH RAMADA HOTEL 79 79 79 JAN.01.18 - APR.31.18 182 182 182 MAY.01.18 - SEP.18.18 79 79 79 SEP.18.18 - DEC.22.18 SOUTH DAKOTA B.W. RAMKOTA HOTEL 133 133 133 JAN.01.18 - DEC.22.18 TENNESSEE, NASHVILLE CLUB HOTEL NASHVILLE 129 140 189 JAN.01.18 - DEC.22.18 COMFORT INN OPRYLAND 119 119 119 JAN.01.18 - DEC.22.18 DAYS INN 84 84 84 JAN.01.18 - DEC.22.18 BEST WESTERN HOTEL, DOWNTOWN 145 185 190 JAN.01.18 - DEC.22.18 HOLIDAY INN, DOWNTOWN 185 185 185 JAN.01.18 - DEC.22.18 CHATTANOOGA DAYS INN DOWNTOWN 86 86 86 JAN.01.18 - DEC.22.18 RAMADA INN DOWNTOWN 110 110 110 JAN.01.18 - DEC.22.18 MEMPHIS BEST WESTERN PLUS HOTEL 89 99 110 JAN.01.18 - DEC.22.18 RAMADA INN WEST 88 88 88 JAN.01.18 - DEC.22.18 HOLIDAY INN SYCAMORE VIEW 99 110 121 JAN.01.18 - DEC.22.18 CLARION AIRPORT GRACELAND 102 118 118 JAN.01.18 - DEC.22.18 LA QUINTA INN SOUTH HAVEN 118 128 145 JAN.01.18 - DEC.22.18 TEXAS, DALLAS DALLAS MACKINGBIRD HOTEL 75 75 75 JAN.01.18 - DEC.22.18 LA QUINTA INN 69 69 69 JAN.01.18 - DEC.22.18 HOUSTON RAMADA LIMITED 74 89 92 JAN.01.18 - DEC.22.18 HOLIDAY INN HOTEL 74 85 91 JAN.01.18 - DEC.22.18 UTAH, SALT LAKE CITY HOLIDAY INN DOWNTOWN 139 149 162 JAN.01.18 - DEC.22.18 BEST WESTERN INN, AIRPORT 95 105 118 JAN.01.18 - DEC.22.18 PROVO B.W. COTTONTREE INN 101 111 121 JAN.01.18 - DEC.22.18 HOLIDAY INN PROVO 118 118 118 JAN.01.18 - DEC.22.18 VERMONT, BURLINGTON DAYS INN 90 90 90 JAN.01.18 - DEC.22.18 VIRGINIA, RICHMOND HAMPTON INN SOUTH 119 119 119 JAN.01.18 - DEC.22.18 WASHINGTON, SEATTLE HOLIDAY INN RENTON 120 120 120 JAN.01.18 - DEC.22.18 DAYS INN AIRPORT 95 109 121 JAN.01.18 - DEC.22.18 SHILO INN & SUITES, TACOMA 139 139 139 JAN.01.18 - DEC.22.18 BAYMONT INN & SUITES 125 125 125 JAN.01.18 - DEC.22.18 B.W. EXECUTIVE INN 139 139 139 JAN.01.18 - DEC.22.18 WISCONSIN, MILWAUKEE HOLIDAY INN 118 118 118 JAN.01.18 - DEC.22.18 WYOMING, RIVERTON HOLIDAY INN RIVERTON 94 104 114 JAN 01.18 - APR 30.18 135 138 180 MAY 01.18 - MAY 31.18 182 188 198 JUN 01.18 - SEP 30.18 107 120 135 OCT 01.18 - OCT 31.18 94 104 114 NOV 01.18 - DEC 31.18 CODY COMFORT INN BUFFALO VILLAGE 93 103 113 JAN 01.18 - APR 30.18 149 162 184 MAY 01.18 - MAY 31.18 184 195 210 JUN 01.18 - SEP 30.18 93 103 113 OCT 01.18 - DEC 30.18 CHEYENNE LA QUINTA 99 99 99 JAN.01.18 - DEC.22.18 Havajské ostrovy OAHU AQUA PALMS WAIKIKI 170 187 230 JAN 03.18 - DEC 10.18 AQUA QUEEN KAPIOLANI 152 168 198 JAN 03.18 - DEC 10.18 AQUA BAMBOO & SPA 190 240 280 JAN 03.18 - DEC 10.18 OHANA EAST 164 195 240 JAN 01.18 - DEC 21.18 OHANA WEST 131 169 N/A JAN 01.18 - DEC 21.18 OHANA WAIKIKI MALIA 168 199 245 JAN 01.18 - DEC 21.18 HOLIDAY INN BEACHCOMBER 210 255 308 JAN 01.18 - DEC 21.18 OUTRIGGER LUANA WAIKIKI 181 181 N/A JAN 01.18 - DEC 21.18 OUTRIGGER REEF ON THE BEACH 276 355 N/A JAN 01.18 - DEC 21.18 EMBASSY SUITES WAIKIKI WALK 340 399 399 JAN 01.18 - DEC 21.18 OUTRIGGER WAIKIKI ON THE BEACH 323 399 473 JAN 01.18 - DEC 21.18 ALA MOANA HOTEL 181 N/A N/A JAN 01.18 - DEC 21.18 ALA MOANA HOTEL 219 269 319 JAN 01.18 - DEC 21.18 MAUI OUTRIGGER AINA NALU 180 205 N/A JAN 01.18 - DEC 21.18 OUTRIGGER ROYAL KAHANA 177 191 N/A JAN 01.18 - DEC 21.18 KAPALUA VILLAS 212 259 319 JAN 01.18 - DEC 21.18 OUTRIGGER NAPILI SHORES 189 229 N/A JAN 01.18 - DEC 21.18 BIG ISLAND WAIKOLOA BEACH VILLA 225 225 225 JAN 01.18 - DEC 21.18 počet osob na pokoji Místo, hotel 1-2 3 4 období WAIKOLOA COLONY VILLA 212 212 212 JAN 01.18 - DEC 21.18 PALM VILLA at MAUNA LANI 225 225 225 JAN 01.18 - DEC 21.18 OUTRIGGER ROYAL SEA CLIFF 144 N/A N/A JAN 01.18 - DEC 21.18 OUTRIGGER FAIRWAY VILLAS 184 220 270 JAN 01.18 - DEC 21.18 OUTRIGGER KANALOA AT KONA 165 165 165 JAN 01.18 - DEC 21.18 AQUA VOLCANO HOUSE 330 350 N/A JAN 05.18 - DEC 21.18 HILO HAWAIIAN HOTEL, HILO 185 200 220 JAN 05.18 - DEC 21.18 COURTYARD KING KAMEHAMEHA 181 200 245 JAN 05.18 - DEC 21.18 KAUAI AQUA KAUAI BEACH RESORT 175 209 255 JAN 03.18 - DEC 10.18 OUTRIGGER WAIPOULI 270 270 270 JAN 01.18 - DEC 21.18 OUTRIGGER KIAHUNA PLANTATION 241 241 241 JAN 01.18 - DEC 21.18 OUTRIGGER LAE NANI 241 241 241 JAN 01.18 - DEC 21.18 LANAI LODGE AT KOELE 425 520 N/A JAN 05.18 - DEC 21.18 MOLOKAI HOTEL MOLOKAI, Kaunakakai 169 N/A N/A JAN 05.18 - DEC 21.18 Národní parky ARCHES MOTEL 6, MOAB 145 170 N/A MAR 01.18 - OCT 31.18 SUPER 8 MOTEL, MOAB 220 250 290 MAR 01.18 - OCT 31.18 140 150 160 NOV 01.18 - DEC 31.18 RED CLIFFS LODGE, MOAB 250 250 250 JAN 01.18 - DEC 20.18 BRYCE CANYON B.W. RUBYS INN 71 71 71 JAN 01.18 - MAR 31.18 99 99 99 APR 01.18 - MAY 10.18 112 112 112 MAY 11.18 - MAY 31.18 149 149 149 JUN 01.18 - SEP 30.18 112 112 112 OCT 01.18 - OCT 17.18 99 99 99 OCT 18.18 - OCT 31.18 71 71 71 NOV 01.18 - MAR 31.18 B.W. BRYCE CANYON GRAND HOTEL 86 92 98 JAN 01.18 - MAR 31.18 112 118 124 APR 01.18 - APR 30.18 195 195 195 MAY 01.18 - OCT 17.18 112 118 124 OCT 18.18 - OCT 31.18 86 92 98 NOV 01.18 MAR 31.18 BRYCE VIEW LODGE 77 77 77 APR 01.18 - MAY 10.18 89 89 89 MAY 11.18 - OCT 17.18 77 77 77 OCT 18.18 - OCT 31.18 DEATH VALLEY B.W. FRONTIER, LONE PINE, CA 99 110 120 JAN.04.18 - APR 30.18 169 170 199 MAY 01.18 - OCT 30.18 99 110 120 NOV 01.18 - DEC 20.18 FURNACE CREEK RANCH 135 145 165 JAN.04.18 - APR 30.18 165 165 180 MAY 01.18 - OCT 30.18 135 145 165 NOV 01.18 - DEC 20.18 PHOENIX INN, BEATTY, NV 110 125 140 JAN.04.18 - DEC.21.18 GRAND CANYON B.W. GRAND CANYON SQUIRE INN 99 110 120 JAN.04.18 - MAR.31.18 310 320 350 APR.01.18 - OCT.31.18 99 110 120 NOV.01.18 - DEC.21.18 HOLIDAY INN EXPRESS 95 105 116 JAN 01.18 - MAR 31.18 250 250 250 APR 01.18 - MAY 31.18 320 350 380 JUN 01.18 - OCT 22.18 95 105 116 OCT 23.18 - DEC 31.18 CAMERON TRADING POST 120 130 145 APR 01.18 - APR 30.18 139 162 171 MAY 01.18 - SEP 30.18 120 130 145 OCT 01.18 - DEC 31.18 MASWIK NORTH 220 250 N/A APR 01.18 - OCT 31.18 QUALITY INN GRAND CANYON 210 210 210 APR 01.18 - OCT 31.18 MONUMENT VALLEY SAN JUAN INN MEXICAN HAT 79 89 99 JAN.04.18 - MAR.31.18 149 161 182 APR.01.18 - OCT.31.18 79 89 99 NOV.01.18 - DEC.21.18 WETHERILL INN, KAYENTA 95 105 116 APR 01.18 - APR 30.18 172 193 205 MAY 01.18 - OCT 18.18 95 105 116 OCT 18.18 - NOV 18.18 68 78 88 NOV 18.18 - DEC 31.18 HAMPTON INN KAYENTA 199 220 240 APR 01.18 - OCT 18.18 112 122 132 OCT 18.18 - DEC 31.18 YELLOWSTONE MAMMOTH HOT SPRINGS LODGE 105 105 105 JAN.04.18 - JUN.02.18 210 230 N/A JUN.03.18 - SEP.30.18 105 105 105 OCT.01.18 - DEC.21.18 DAYS INN WEST YELLOWSTONE 79 89 99 MAY 01.18 - MAY 25.18 220 240 275 MAY 26.18 - OCT 10.18 COMFORT INN, GARDINER 110 110 125 MAY 01.18 - MAY 25.18 295 320 350 MAY 26.18 - OCT 10.18 SUPER 8 MOTEL, GARDINER 99 109 119 MAY 01.18 - MAY 25.18 225 249 271 MAY 26.18 - OCT 10.18 YOSEMITE B.W. YOSEMITE GATEWAY INN 89 99 119 APR 01.18 - MAY 18.18 199 220 245 MAY 19.18 - OCT 14.18 89 99 119 OCT 18.18 - NOV 25.18 75 85 99 NOV 26.18 - DEC 21.18 ZION PIONEER LODGE 125 140 165 JAN.04.18 - MAR.31.18 189 220 249 APR.01.18 - OCT.31.18 počet osob na pokoji Místo, hotel 1-2 3 4 období 108 U. S. A. – KANADA U. S. A. – KANADA Nevyhovuje Vám naše nabídka? Poptejte u nás ubytování na konkrétní datum a místo!!

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

125 140 165 NOV.01.18 - DEC.21.18 B.W. ZION PARK INN 195 215 264 MAR 01.18 - OCT 31.18 89 99 109 NOV 01.18 - FEB 29.18 DAYS INN KANAB 99 99 99 JAN 01.18 - DEC 20.18 Kanada BRITISH COLUMBIA, VANCOUVER HOWARD JOHNSON DOWNTOWN 95 120 140 JAN 01.18 - APR 30.18 139 155 170 MAY 01.18 - MAY 31.18 256 295 330 JUN 01.18 - SEP 30.18 139 155 170 OCT 01.18 - DEC 31.18 B.W ABERCORN INN, AIRPORT 125 135 145 JAN 01.18 - APR 30.18 180 200 225 MAY 01.18 - SEP 17.18 125 135 145 SEP 18.18 - DEC 31.18 SANDMAN INN DOWNTOWN 162 170 195 JAN 01.18 - MAY 31.18 240 260 285 JUN 01.18 - SEP 30.18 162 170 195 OCT 01.18 - DEC 31.18 B.W. DOWNTOWN VANCOUVER 119 131 143 JAN 01.18 - APR 30.18 169 182 195 MAY 01.18 - MAY 31.18 212 225 239 JUN 01.18 - JUN 30.18 260 285 330 JUL 01.18 - SEP 30.18 122 135 149 OCT 01.18 - DEC 30.18 BLUE HORIZON HOTEL, DOWNTOWN 122 143 N/A JAN 01.18 - APR 23.18 160 173 N/A APR 24.18 - MAY 07.18 240 260 N/A MAY 08.18 - OCT 03.18 160 173 N/A OCT 04.18 - OCT 10.18 125 146 N/A OCT 11.18 - DEC 30.18 REVELSTOKE THREE VALLEY LAKE CHATEAU 120 130 140 JAN 01.18 - MAY 11.18 129 145 165 MAY 12.18 - JUN 23.18 140 160 170 JUN 24.18 - SEP 08.18 129 145 165 SEP 09.18 - SEP 26.18 120 130 160 SEP 27.18 - OCT 18.18 SANDMAN INN 109 120 131 JAN 01.18 - MAY 31.18 135 145 155 JUN 01.18 - SEP 30.18 109 120 131 OCT 01.18 - DEC 30.18 KAMLOOPS SANDMAN INN 114 126 139 JAN 01.18 - MAY 31.18 142 165 188 JUN 01.18 - SEP 30.18 114 126 139 OCT 01.18 - OCT 18.18 90 101 112 OCT 18.18 - APR 30.18 ACCENT INN 87 99 122 JAN 01.18 - APR 30.18 122 139 166 MAY 01.18 - JUN 18.18 165 182 199 JUN 18.18 - SEP 30.18 122 139 166 OCT 01.18 - OCT 17.18 93 109 129 OCT 18.18 - APR 30.18 NELSON PRESTIGE LAKESIDE RESORT 112 125 139 JAN 01.18 - APR 30.18 145 169 177 MAY 01.18 - JUN 30.18 178 199 216 JUL 01.18 - AUG 31.18 112 125 139 OCT 01.18 - DEC 31.18 RADIUM HOT SPRINGS PRESTIGE HOTEL 105 117 129 JAN 01.18 - APR 30.18 134 146 168 MAY 01.18 - JUN 30.18 163 175 187 JUL 01.18 - AUG 31.18 105 117 129 OCT 01.18 - DEC 31.18 PRINCE GEORGE SANDMAN INN 139 165 170 JAN 01.18 - OCT 18.18 99 116 131 OCT 18.18 - APR 30.18 PRINCE RUPERT PACIFIC INN 145 165 165 JAN 01.18 - DEC 22.18 VICTORIA ACCENT INN 87 99 112 JAN 01.18 - APR 30.18 123 135 149 MAY 01.18 - JUN 18.18 161 177 193 JUN 18.18 - SEP 30.18 123 135 149 OCT 01.18 - OCT 18.18 93 109 125 OCT 18.18 - APR 30.18 EMBASSY INN 164 208 208 JAN 01.18 - JUN 17.18 240 266 294 JUN 18.18 - SEP 18.18 164 208 208 SEP 18.18 - DEC 31.18 SANDMAN INN 126 139 165 JAN 01.18 - MAY 31.18 179 195 211 JUN 01.18 - SEP 30.18 126 139 165 OCT 01.18 - OCT 18.18 97 113 130 OCT 18.18 - APR 30.18 SUPER 8 HOTEL 99 110 122 JAN 01.18 - MAY 14.18 128 140 163 MAY 18.18 - SEP 30.18 99 110 122 OCT 01.18 - DEC 31.18 GOLDEN BEST WESTERN HOTEL, MOUNTAIN VIEW INN 133 143 163 JAN 01.18 - MAR 31.18 PRESTIGE INN MOUNTAINSIDE RESORT 110 120 130 APR 01.18 - APR 30.18 148 168 168 MAY 01.18 - JUN 30.18 186 199 212 JUL 01.18 - AUG 31.18 148 168 168 SEP 01.18 - SEP 30.18 110 120 130 OCT 01.18 - NOV 30.18 DAYS INN 135 145 165 JAN.04.18 - DEC.22.18 MANITOBA, WINNIPEG SANDMAN INN, AIRPORT 122 132 142 JAN 01.18 - OCT 18.18 114 124 134 OCT 18.18 - APR 30.18 počet osob na pokoji Místo, hotel 1-2 3 4 období NEW BRUNSWICK, FREDERICTON COMFORT INN HOTEL 160 165 160 JAN 01.18 - DEC 31.18 NEW FOUNDLAND, ST.JOHN‘S HOWARD JOHNSON 120 130 140 JAN.04.18 - MAY.31.18 145 160 165 JUN.01.18 - SEP.18.18 120 130 140 SEP.18.18 - DEC.21.18 NOVA SCOTIA, HALIFAX AIRPORT HOTEL HALIFAX 145 160 165 JAN 01.18 - MAY 18.18 HOLIDAY INN SELECT CENTRE 139 142 149 JAN 01.18 - MAY 18.18 142 149 169 MAY 18.18 - JUN 30.18 160 162 174 JUL 01.18 - SEP 30.18 139 142 149 OCT 01.18 - DEC 31.18 ONTARIO, TORONTO COURTYARD BY MARRIOTT 185 215 245 JAN 01.18 - DEC 31.18 QUALITY INN & SUITES AIRPORT 109 129 139 JAN 01.18 - DEC 31.18 SANDMAN INN AIRPORT 122 132 142 JAN 01.18 - DEC 31.18 SHERATON PARKWAY HOTEL 183 183 183 JAN 01.18 - DEC 31.18 RAMADA SUITES, DOWNTOWN 129 145 160 JAN 01.18 - APR 30.18 165 180 195 MAY 01.18 - OCT 31.18 129 145 160 NOV 01.18 - DEC 30.18 B.W. TORONTO AIRPORT WEST 113 113 113 JAN 01.18 - APR 30.18 135 135 135 MAY 01.18 - OCT 30.18 113 113 113 NOV 01.18 - DEC 31.18 KINGSTON COMFORT INN KINGSTON 145 145 145 JAN 01.18 - JUN 30.18 166 166 166 JUL 01.18 - SEP 30.18 145 145 145 OCT 01.18 - DEC 31.18 MIDLAND COMFORT INN MIDLAND 135 145 165 JAN 01.18 - DEC 31.18 LONDON B.W. STONERIDGE INN 105 110 115 JAN 01.18 - DEC 31.18 OTTAWA OTTAWA DONTOWN HOTEL 116 135 169 JAN 01.18 - APR 30.18 149 171 192 MAY 01.18 - JUL 31.18 187 200 220 AUG 01.18 - OCT 18.18 116 137 162 OCT 18.18 - APR 30.18 COMFORT INN OTTAWA WEST 124 124 124 JAN 01.18 - DEC 31.18 CAPITAL HILL HOTEL & SUITES 135 165 175 JAN 01.18 - DEC 31.18 QUALITY HOTEL DOWNTOWN 169 169 169 JAN 01.18 - DEC 31.18 NIAGARA FALLS THE OAKES HOTEL OVERLOOKING THE FALLS 113 124 135 JAN 01.18 - APR 30.18 141 162 163 MAY 01.18 - JUN 21.18 212 222 236 JUN 22.18 - SEP 03.18 141 162 163 SEP 04.18 - OCT 31.18 113 124 135 NOV 01.18 - DEC 30.18 BEST WESTERN CAIRN CROFT HOTEL 85 96 107 JAN 01.18 - APR 30.18 96 107 118 MAY 01.18 - JUN 25.18 170 185 200 JUN 26.18 - SEP 06.18 110 121 132 SEP 07.18 - OCT 11.18 96 107 118 OCT 12.18 - DEC 30.18 DAYS INN NEAR THE FALLS 69 80 92 JAN 01.18 - APR 30.18 82 93 105 MAY 01.18 - JUN 26.18 175 187 200 JUN 27.18 - SEP 03.18 82 93 105 SEP 04.18 - OCT 31.18 69 80 92 NOV 01.18 - DEC 30.18 QUEBEC, QUEBEC CITY AUBERGE HOTEL QUEBEC 110 120 130 JAN 01.18 - APR 30.18 145 145 145 MAY 01.18 - JUL 31.18 HOTEL PLAZA QUEBEC 177 177 177 JAN.04.18 - DEC.21.18 B.W. CARTIER HOTEL 133 143 163 JAN.04.18 - DEC.21.18 SHAWINIGAN GOUVERNEUR AUBERGE SHAWINIGAN 114 125 136 JAN 01.18 - APR 30.18 122 133 144 MAY 01.18 - OCT 18.18 116 126 137 OCT 18.18 - DEC 20.18 MONTREAL AUBERGE UNIVERSEL HOTEL 119 130 160 JAN 01.18 - APR 30.18 125 145 165 MAY 01.18 - OCT 17.18 119 130 160 OCT 18.18 - DEC 20.18 GOUVERNEUR HOTEL PLACE DUPUIS, 166 177 198 JAN 01.18 - APR 30.18 DOWNTOWN AREA 185 206 227 MAY 01.18 - AUG 31.18 195 216 238 SEP 01.18 - OCT 17.18 166 177 198 OCT 18.18 - APR 30.18 GOUVERNEUR HOTEL 112 123 134 JAN 01.18 - APR 30.18 SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 116 127 138 MAY 01.18 - APR 30.18 TRAVELODGE HOTEL, DOWNTOWN 93 99 107 JAN 01.18 - APR 30.18 155 170 195 MAY 01.18 - OCT 31.18 93 99 107 NOV 01.18 - DEC 31.18 SASKETCHEWAN, REGINA SANDMAN INN 120 130 142 JAN 01.18 - DEC 31.18 SASKATOON SANDMAN INN 120 130 142 JAN 01.18 - DEC 31.18 YUKON, WHITEHORSE TOWN & MOUNTAIN HOTEL 140 140 140 JAN.01.18 - DEC.21.18 DAWSON CITY DOWNTOWN HOTEL DAWSON 159 169 169 JAN.04.18 - DEC.21.18 WATSON LAKE BIG HORN HOTEL 125 138 165 JAN.04.18 - DEC.21.18 počet osob na pokoji Místo, hotel 1-2 3 4 období 109 KANADA KANADA Nevyhovuje Vám naše nabídka? Poptejte u nás ubytování na konkrétní datum a místo!!

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Individuální pobyty na Floridě Individuální pobyty na Floridě MIAMI BEACH MIAMI BEACH Marco Polo Ramada Beach *** Hotel je situovaný přímo na pláži Atlantiku v severní části Miami Beach. V pěším dosahu se nachází supermarket s potravinami a přibližně 1 míli je vzdálen nákupní kom- plex Aventura Mall, kde naleznete nepřeberné množství značkových obchodů a multikino. Hotel je středně vyšší kategorie, nabízející pohodlné ubytování pro širokou kli- entelu. Součástí každého pokoje je malá kuchyňka, led- nička, mikrovlnka, kabelová televize, bezpečnostní sejf atd. V ceně je zahrnuto fitness center, sauna a hotelový bazén. V hotelovém lobby naleznete pizzerii, obchod se suvenýry a kadeřnický salón. Použití lehátek u bazénu, bezpečnostního sejfu na pokoji a vstup do posilovny zdarma. Days Hotel Thunderbird *** Hotel je situovaný v severní části Miami Beach přímo na pláži Atlantiku. Přes ulici se nachází supermarket s potravi- nami a různé obchody a restaurace. Hotel nabízí transport na jižní část Miami Beach a do nákupního centra Aventura Mall, kde naleznete mnoho obchodů, restaurací a multiki- no. Součástí každého pokoje je lednička, kávovar, kabelová televize, bezpečnostní sejf, balkón. Za příplatek je možno objednat pokoj s kuchyňkou nebo výhledem na bazén či oceán. Součástí hotelu je bazén a jacuzzi, restaurace v lo- bby, obchod se suvenýry, kadeřnictví a prádelna. Použití le- hátek u bazénu, bezpečnostního sejfu na pokoji a vstup do posilovny zdarma v rámci resort-fee 14 USD / pokoj / noc. období 7 nocí noc navíc 03.01. – 29.03. 21.030 2.770 12.04. – 24.12. 15.230 1.940 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc 06.01. – 05.02. 16.760 2.160 06.02. – 13.04. 18.180 2.360 14.04. – 21.12. 12.820 1.600 Cena letecké přepravy na vyžádání Když se řekne Florida, vybaví se každému krásné pláže Miami Beach, zábavní parky Orlanda a kosmické středisko Cape Canaveral. S poznávacím zájezdem America Tours uvidíte mnohem více, ale i pobytový zájezd Vás překvapí svojí možnou pestrostí. V nabídce individuálních pobytů America Tours na Floridě naleznete hotely v nejzajímavějších částech Floridy. Můžete zde nejenom odpočívat na krásných plážích, ale i navštěvovat atrakce všeho druhu na pevnině, podnikat výlety a seznamovat se s životem Američanů. K Floridě také neodmyslitelně patří skvělý shopping… K tomu připočítejte bezpečí a snadnou orientaci kdekoliv se ocitnete. To vše si můžete užít s America Tours za velice přijatelnou cenu. Pokud chcete prožít opravdu skvělou dovolenou, neváhejte!! 7 nocí Cena zahrnuje: - Ubytování na stanovený počet nocí - Základní cestovní pojištění léčebných výloh - Shuttle transfer letiště – hotel – letiště - Uvedená cena je za osobu, při účasti dvou osob - Tištěný turistický průvodce U.S.A. ZDARMA - Cena celého balíčku je platná po potvrzení zahraničním partnerem - Sleva pro 3. popř. 4. osobu na stejném pokoji na vyžádání Cena nezahrnuje: - Stravu (mimo snídaně ve vybraných hotelech) - Vstupní formality (pro vstup do U.S.A. je nutný biometrický pas s autorizací ESTA nebo platný pas s platným vízem) - Leteckou přepravu (nabídneme klientovi na vyžádání) 110 U. S. A. U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Newport Beachside Hotel & Resort **** Hotel Newport Beachside leží na krásné pláži North Miami Beach a je ideálním místem pro strávení nejen pobytové dovolené. Krásné přímořské prostředí a perfektní služby hotelu jsou bezpochyby dobrým důvodem, proč si vy- brat pro Váš pobyt právě tento hotel. Jedno-ložnicové apartmány jsou vybaveny dvěma TV, koupelnou s mra- morovým designem, rozkládacím gaučem v obývacím pokoji, bezpečnostním sejfem, žehličkou a žehlicím prk- nem, vysoušečem vlasů, kávovarem, miniledničkou, mi- krovlnkou a individuálně nastavitelnou klimatizací. Hosté mají k dispozici byznysové centrum, WiFi připojení a ven- kovní bazén. Standardní jedno-ložnicové apartmány ne- mají balkon, za příplatek na vyžádání můžeme nabídnout pokoje s výhledem na bazén či oceán, které balkón mají. Howard Johnson Plaza Miami Beach North *** Tento hotel leží ve čtvrti Art Deco District, která pama- tuje slavnou éru Miami Beach v padesátých a šedesá- tých letech. Hotel leží přímo na pláži Atlantiku a je určen především těm, kteří hledají rušné místo se spoustou barů, restaurací a zábavních podniků. Součástí hotelu je restaurace zařízená ve stylu 50. let, jacuzzi a venkovní bazén. Každý host podléhá placení RESORT FEE na místě ve výši 12 USD za každý den pobytu. V ceně je zahrnuto používání bezpečnostního sejfu na pokoji, použití plážo- vých lehátek, shuttle transport do jižní části Miami Beach, obchodů v Ball Harbour a Aventura Mall. Součástí pokoje je kabelová televize, rádiobudík, kávovar a telefon. Deauville Beach Resort *** Hotel Deauville Beach Resort leží na pláži Miami Beach zhruba 20km od mezinárodního letiště v Miami. V blíz- kosti hotelového komplexu je mnoho obchodů (nákupní centrum Lincoln Road Mall), restaurací a také konvenční centrum. Hotel disponuje 480 standardně vybavenými pokoji, které jsou prostorné. Všechny pokoje jsou vyba- veny kabelovou TV, mini ledničkou, radiobudíkem, kávo- varem, žehličkou a žehlicím prknem, vysoušečem vlasů, telefonem a záznamníkem a individuálně nastavitelnou klimatizací. Hosté na místě platí tzv resort fee ve výši 20 USD na pokoj a den, který zahrnuje použití posilov- ny, sejfu na pokoji, plážových ručníků, lehátek u bazénu a připojení WiFi. Součástí hotelu je veliký venkovní bazén, restaurace, Tiki Bar u bazénu, kadeřnictví a Health klub. období 7 nocí noc navíc 01.01. – 01.04. 22.450 2.970 02.04. – 18.12. 15.340 1.960 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc 01.01. – 01.04. 21.130 2.790 02.04. – 21.12. 13.700 1.720 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc 03.01. – 15.04. 20.260 2.660 16.04. – 22.12. 16.430 2.110 Cena letecké přepravy na vyžádání 111 U. S. A. U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

HOLLYWOOD BEACH HOLLYWOOD BEACH Hollywood Beach Resort *** Hotel leží přímo u pláže Atlantického oceánu v oblasti Hollywood Beach, která je mezi Fort Lauderdale a Mi- ami. Hotelové pokoje jsou po rekonstrukci a v roce 2008 proběhla rekonstrukce chodeb hotelu. Tento resort má 8 podlaží, 240 pokojů a 73 pokojů typu „suite“. Níže uve- dené ceny jsou pro kategorii pokojů deluxe, které jsou vybaveny kuchyní, kychyňským nádobím, sporákem, mikrovlnnou troubou, ledničkou, kávovarem, barevným TV s kabelovými kanály a HBO, radiobudíkem, žehličkou s žehlicím prknem, vysoušečem vlasů a WiFi. Součástí hotelu je velký venkovní bazén, vířivka, dětský bazén, fit- nessové centrum, šest různých restaurací a barů, prádel- na na každém patře *za poplatek*, obchod se suvenýry, salón krásy, půjčovna automobilů a butikový obchod s oblečením. Podél pláže je téměř 4km dlouhá promená- da, po které se můžete procházet do pozdních večerních hodin, navštívit nějakou restauraci či bar a vychutnávat si atmosféru Hollywood Beach. období 7 nocí noc navíc 01.01 – 21.04. 21.030 2.770 22.04. – 30.04. 16.320 2.100 01.05 – 15.12. 14.680 1.860 Cena letecké přepravy na vyžádání Crowne Plaza Hollywood Beach Hotel **** Crowne Plaza Hollywood Beach resort hotel byl uvedený do provozu v roce 2007 a je právem nazýván „novou hvězdou“ v blízkosti Fort Lauderdale a Hollywood Beach. Leží v blízkosti pláže (cca 250 metrů přes hlavní silnici), nedaleko North Miami Beach a mezinárodního letiště v Miami. Tento resort má 311 moderně a komfortně vybavených pokojů, které Vás jistě překvapí svým vyso- kým standardem a vybavením. Naleznete zde třeba LCD televizor se satelitními a placenými filmovými kanály, CD přehrávač, kávovar, výrobník ledu, mikrovlnku, ledničku, kosmetický balíček v koupelně, pracovní stůl, připojení WiFi a mnoho dalšího. Každý pokoj má vlastní balkón s výhledem do vnitrozemí nebo na oceán. Součástí ho- telu je restaurace, kavárna, bistro, venkovní bar s grilem, venkovní bazén s lehátky a parkoviště *za poplatek*. Hostům je k dispozici byznysové centrum a posilovna zdarma. Hotel má v nabídce i plážový servis: půjčov- na plážových lehátek a podložek, slunečníků či kajaků *služby za poplatek*. období 7 nocí noc navíc 01.01 – 30.04. 23.540 3.130 01.05. – 30.09. 14.790 1.880 01.10. – 19.12. 18.950 2.470 20.12 – 31.12. 25.180 3.360 Cena letecké přepravy na vyžádání 7 nocí U. S. A. U. S. A. 112

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

FT. LAUDERDALE FT. LAUDERDALE B. W. Oceanside Inn * * * Best Western hotel leží v letovisku Fort Lauderdale cca 150m od písečných pláží Atlantiku. Nejedná se tedy o plážový hotel! Je však třeba zdůraznit, že tento hotel je pouhých 5 minut chůze od oceánu. Konvenční centrum a přístaviště Port Everglades jsou vzdáleny pouhé 2km. Mezinárodní letiště je vzdáleno 7km. Obchody, restaurace jsou v pěším dosahu hotelu. Všechny hotelové pokoje jsou vybaveny mikrovlnkou, ledničkou, klimatizací, elektronic- kým sejfem, vysoušečem vlasů, kávovarem, WiFi a dalším. Hostům je k dispozici venkovní bazén s lehátky a ručníky, hotelová prádelna *za poplatek*. Součástí hotelu je koktej- lový bar. Hotelové parkoviště je za poplatek 15 USD / den. Klienti mají ZDARMA teplou snídani formou bufetu. období 7 nocí noc navíc 01.01. – 12.02. 21.350 2.820 13.02. – 22.02. 24.630 3.290 23.02. – 30.04. 21.350 2.820 01.05. – 03.11. 12.600 1.570 09.11. – 24.12. 14.790 1.880 Cena letecké přepravy na vyžádání Bahia Cabana Resort * * * Bahia Cabana Resort leží přes ulici od bílých písečných pláží ve Fort Lauderdale. Hotel je vzdálený 6km od letiště ve Fort Lauderdale a 45km od letiště v Miami. Hotel se právem nazývá „Key West Style Hotel“. 70 hotelových pokojů je rozděleno do několika kategoríí. Standardní po- koje jsou vybaveny klimatizací, ledničkou, barevnou TV, bezpečnostním sejfem a vysoušečem vlasů. Za příplatek *na dotaz* si můžete objednat jedno-ložnicový apartmán s plně vybavenou kuchyní. Hosté mají k dispozici par- kování zdarma, používání venkovního bazénu a vířivky. Součástí hotelu je restaurace s barem, kde Vás čeká večerní „live show“ jako je karaoke a živá hudba. Hotel doporučujeme nenáročné klientele, která má ráda noční život a zábavu do pozdních nočních hodin. období 7 nocí noc navíc 01.01. – 20.04. 18.620 2.430 21.04. – 30.09. 11.510 1.410 01.10. – 11.12. 12.710 1.580 Cena letecké přepravy na vyžádání 7 nocí U. S. A. U. S. A. 113

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

ORLANDO ORLANDO Best Western Disney World*** Tento hotelový resort je předně určený pro rodiny s dět- mi, které míří do Orlanda za poznáním a návštěvou Disney World! Několikrát oceněný hotel je díky své kvalitě na ofici- álním hotelovém seznamu zábavního parku, a tak zde není pochyb o jeho přednostech. Jen několik minut pěšky se nachází centrum městečka Disney, kde naleznete mnoho obchůdků, restaurací a samozřejmě hodně zábavy! 325 hotelových pokojů je moderně vybaveno a nechybí LCD TV, kávovar, žehlička, radiobudík, klimatizace či bezpečnostní sejf. Při příjezdu do hotelu platí hosté tzv. resort fee ve výši 13,99 USD na pokoj a noc. Za tuto cenu získají možnost využít kyvadlovou přepravu do Disney World, posilovnu, bezpečnostní sejf na pokoji, hlídané parkoviště u hotelu, místní telefonní hovory, WiFi a slevové kupony do nákupní- ho centra. Při výběru tohoto hotelu nebudete litovat! Country Inn & Suites *** Užijte si ubytování v ideálním místě této zábavné me- tropole. Veškeré známé atrakce jako Universal Studios, mořský svět Sea World a dokonce i Disney World se na- chází nedaleko hotelu. Proslulá ulice International Drive plná atrakcí, restaurací, barů a kaváren je vzdálena zhruba 1 km od hotelu. Hotel Country Inn & Suites nabízí velmi kvalitní ubytování v moderně a vkusně vybavených po- kojích. Celý hotel je pečlivě udržován. Nechybí venkovní vyhřívaný bazén, prádelna, byznysové centrum, připo- jení k internetu WiFi, posilovna, obchod se suvenýry, videoherna. Výhodou je bezplatná doprava do Universal Studios, Sea Worldu a Disney Worldu. Americká snídaně podávaná formou samoobslužného buffetu je každé ráno pro hosty součástí pobytu (vajíčka, slanina, klobásky, pečené brambory, toasty, ovoce, jogurty, sladké pečivo a další). Každý pokoj je vybavený kabelovou LCD TV, ká- vovarem s kávou a čajem, vysoušečem vlasů, WiFi, žeh- ličkou, radiobudíkem a telefonem (místní hovory zdarma). Holiday Inn Main Gate East * * * Hotel Holiday Inn leží zhruba 5 km od Disney World v čás- ti Kissimmee. Jedná se o velice pěkný a moderní hotel, který je využíván pro rodinnou dovolenou. Součástí hotelu je krásný venkovní bazén s vířivkou a dětským bazénem, posilovna, byznysové centrum, restaurace a dětská herna. Pokoje jsou moderně zařízeny a mezi standardní vybavení patří LCD TV, kávovar s čajem a kávou, bezpeč- nostní sejf, balkón a mini lednička. Hosté platí při příjezdu do hotelu tzv. resort fee ve výši 9 USD pokoj/noc. V ceně tohoto poplatku jsou následující služby během pobytu: kyvadlová doprava do Disney World, vstup do posilovny, použití bezpečnostního sejfu na pokoji, parkoviště u hote- lu a připojení k internetu WiFi. období 7 nocí noc navíc 02.01 – 12.02. 11.400 1.400 16.02. – 26.03. 13.700 1.720 27.03. – 05.04. 14.790 1.880 12.06. – 01.07. 13.370 1.680 05.07. – 15.08. 13.480 1.690 16.08. – 17.12. 11.510 1.410 18.12. – 25.12. 13.700 1.720 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc 01.01. – 20.12. 14.790 1.880 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc 02.01 – 12.02. 10.420 1.250 16.02. – 26.03. 11.510 1.410 27.03. – 05.04. 12.600 1.570 12.06. – 15.08. 11.510 1.410 16.08. – 17.12. 10.090 1.210 Cena letecké přepravy na vyžádání 7 nocí DOPORUČUJEME U. S. A. U. S. A. 114

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

TITUSVILLE A COCOA BEACH TITUSVILLE A COCOA BEACH B. W. Space Shuttle Inn *** Nelze pobýt nějakou dobu na Floridě a nenavštívit kos- mické středisko Cape Canaveral. Musíte vidět tzv. „ra- ketovou zahradu“, zhlédnout film v kině IMAX (zde je největší plátno na světě), absolvovat seznamovací túru po kosmodromu, informovat se o právě probíhající kosmické misi na pravidelném briefingu pro návštěvní- ky centra, navštívit kosmickou Dvoranu slávy. Báječná příroda obklopující Cape Canaveral Vám umožní pozo- rovat aligátory v přírodě, vodní ptáky, navštívit poslední kus ryze přírodní pláže na Floridě. Nejhezčí projížďku na airboatu můžete absolvovat právě zde. Vaším útočištěm je hotel Space Shuttle Inn. Pokoje jsou vybavené ve vy- sokém standardu s klimatizací, barevnou kabelovou TV, postelemi king nebo queen size dle Vašeho přání. Velký a hluboký vyhřívaný bazén se saunou Vám umožní rela- xaci po náročném dni. období 7 nocí noc navíc 01.01. – 13.02. 9.850 1.290 14.02. – 22.12. 7.340 930 Cena letecké přepravy na vyžádání bez transferu!!! Days Inn Cocoa Beach ** Jak už sám název hotelu napovídá, hotel je situován pří- mo na krásné pláži Cocoa Beach u Atlantického oceánu. Jen pár kroků od hotelu se nachází oblíbené molo Co- coa Beach Pier, mnoho obchodů se suvenýry, restaurací nebo kaváren, Součástí hotelu je venkovní vyhřívaný ba- zén, posilovna, prádelna a restaurace. Každé ráno mají hosté zdarma kontitnetální snídani. Všech 102 pokoje jsou vybaveny moderním nábytkem, klimatizací, radio- budíkem, balkonem (ne všechny pokoje), žehličkou, WiFi a kabelovou TV. Prostornější apartmány jsou k dispozici na vyžádání a vyšší cenu. Jsou navíc vybaveny kuchyň- ským koutem, ledničkou, mikrovlnnou troubou a pojmou až 6 osob. Oblíbené Kennedyho vesmírné centrum je vzdáleno pouhých 20 minut jízdy autem a přístav výlet- ních lodí cruise ships je zhruba 10 minut jízdy autem od hotelu. období 7 nocí noc navíc 01.01. – 11.02. 10.070 1.320 12.02. – 05.04. 10.730 1.410 06.04. – 30.04. 10.180 1.330 01.05. – 30.06. 10.400 1.360 01.07. – 31.07. 10.180 1.330 01.08. – 31.12. 10.730 1.410 Cena letecké přepravy na vyžádání bez transferu!!! B. W. Cocoa Beach *** Vítejte v hotelu Best Western Cocoa Beach Hotel! Hotel leží cca 150 metrů od pláží Atlantiku. Best Western Co- coa Beach Hotel je moderní, pěkný a udržovaný hotel. Hotel má více jak 200 pokojů a 62 suite. Pokoje jsou standardně vybaveny kabelovou barevnou TV, individu- elně nastavitelnou klimatizací, radiobudíkem, kávovarem, vysoušečem vlasů, žehličkou s žehlicím prknem, tele- fonem se záznamníkem, ledničkou, WiFi, mikrovlnkou, a dalším. Některé pokoje mají i balkóny. V ceně pobytu mají hosté ZDARMA kontinentální snídani a parkování na hotelovém parkovišti. K hotelu neodmyslitelně patří vyhří- vaný bazén s lehátky, restaurace a fitnessové centrum. V pěším dosahu je nádherná pláž, mnoho obchodů se suvenýry, restaurací a barů. Kennedyho vesmírné stře- disko je vzdáleno cca 20km. Níže uvedené ceny jsou pro kategorii pokoje standard. Ceny za pokoj typu suite, které jsou vybaveny kuchyňkou jsou na vyžádání. období 7 nocí noc navíc 01.01. – 12.02. 13.460 1.800 13.02. – 01.05. 16.200 2.190 02.05. – 22.12 14.010 1.880 Cena letecké přepravy na vyžádání bez transferu!!! 7 nocí U. S. A. U. S. A. 115

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

ST. PETE BEACH A TREASURE ISLAND ST. PETE BEACH A TREASURE ISLAND období 7 nocí noc navíc 01.02. – 28.02. 18.380 2.500 01.03. – 26.04. 20.570 2.820 27.04. – 20.12. 14.560 1.960 Cena letecké přepravy na vyžádání bez transferu!!! Dolphin Beach Resort *** Dolphin Beach Resort je situován v oblasti St. Peter- sburgu. Hotel leží přímo na krásné pláži v Mexickém zálivu. V okolí hotelu je mnoho obchodů, restaurací a barů. Součástí hotelu je restaurace v lobby, krásný bazén a plážový bar. Můžete si na místě zaplatit výlet na člunu a pozorovat delfíny. Standardní pokoje jsou vyba- veny individuálně nastavitelnou klimatizací, kabelovou televizí, mikrovlnkou, ledničkou, kávovarem a vysouše- čem vlasů. Na požádání Vám zapůjčí bezpečnostní sejf (zdarma). Za příplatek je možno objednat pokoj s vý- hledem na hotelový bazén nebo přímo na oceán. Hotel je stvořený k prožití ideální dovolené přímo na pláži pro veškerou klientelu. období 7 nocí noc navíc 01.01. – 13.02. 12.920 1.720 14.02. – 13.03. 21.120 2.900 14.03. – 30.04. 22.650 3.110 01.05. – 23.08. 15.100 2.040 24.08. – 18.12. 14.560 1.960 Cena letecké přepravy na vyžádání bez transferu!!! Bilmar Beach Resort *** Hotel situovaný v centrální části Treasure Islandu přímo na pobřeží Mexického zálivu v sousedství mnoha restaurací, barů, prodejen suvenýrů a sportovních potřeb. Součástí hote- lu je privátní pláž, velký bazén a restaurace s každovečerní live hudbou různých žánrů. Všechny pokoje mají přímý výhled na moře. Hotel doporučujeme i pro rodiny s malými dětmi. 7 nocí U. S. A. U. S. A. 116

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

NAPLES NAPLES The Naples Beach Hotel & Golf Club **** Hotelový komplex s vlastním golfovým hřištěm, tenisovými kurty a salonem krásy oceněný čtyřmi diamanty kvality, leží přímo na krásných plážích Mexického zálivu v oblasti Naples. Hotelový resort má šest samostatně stojících budov, které mají dvě až devět pater a celkem 317 vkusně zařízených pokojů s výhledem do zahrady resortu nebo na Mexický záliv. Všechny hotelové pokoje mají připojení k internetu pomocí WiFi, LCD TV, ledničku, kávovar, telefon se zá- znamníkem, sejf, žehličku s žehlicím prknem, vysoušeč vlasů, toaletní potřeby a vlastní balkon nebo terasu. Součástí resortu je i 18jamkové golfové hřiště, které je určeno zejména pro hotelové hosty. Nechybí obchod s profesionálním golfovým vybavením, pánské a dámské šatny, zkušený personál a trenéři, kompletní zázemí se servisem a půjčovnou golfového vybavení. Pro milovníky tenisu je k dispozici 6 tenisových kurtů, obchod a půjčovna s tenisovým vybavením, vyškolený personál a trenéři. 7 mil dlouhá bílá písečná pláž u Mexického zálivu je vhod- ná nejen k lenošení a opalování, ale také k různým aktivi- tám jako je např. kayaking, šlapací loďky, paddle boarding nebo stand-up paddleboarding. Dva hotelové bazény, dvě vířivky a šatny jsou k dispozici hotelovým hostům. Místní salon krásy nabízí např. tyto služby: masáže, speciální kosmetiku, vodní terapii, kadeřníka, manikúru, pedikúru a ostatní. Hotelová posilovna je zdarma pro všechny ubytované hosty a najdete zde mnoho posilovacích i kardio strojů. V posilovně je možné si zaplatit kurz jógy s instruktorem. Dětský klub s hlídáním dětí ve věku 5 – 12 let v době od 9:00 do 16:00 je pro ubytované zdarma. 7 nocí Golfové hřiště a poplatky za 18 hole Tee Time jsou následovné: Celodenní 12:00 – 14:00 od 14:00 pouze 9 jamek 01.01.-31.03. 3.100,-Kč 2.500,-Kč 1.750,-Kč 1.750,-Kč 01.04.-30.04. 2.300,-Kč 1.700,-Kč 1.300,-Kč 1.300,-Kč 01.05.-31.05. 1.600,-Kč 1.400,-Kč 1.200,-Kč 1.200,-Kč 01.06.-30.09. 1.100,-Kč 1.100,-Kč 800,-Kč 800,-Kč 01.10.-31.10. 1.400,-Kč 900,-Kč 1.000,-Kč 1.000,-Kč 01.11.-20.12. 1.600,-Kč 1.600,-Kč 1.400,-Kč 1.400,-Kč Ceny jsou uvedené za osobu a jsou platné pouze pro ubytované hosty. CK America Tours vyřídí rezervace Tee Time dle Vašich požadavků. Letovisko Naples se rozkládá v jihozápadní části státu Florida v oblasti Mexického zálivu. Celá oblast Naples má okolo 350 tisíc obyvatel. Mnozí z nich se řadí mezi nejbohatší obyvatele v celých Spojených státech amerických. Pro celou oblast jsou charakteristické nádherné pláže s bílým karibským pískem, příjemné klima a nezapomenutelná atmosféra. Oblast Naples je vyhledávána především milovníky golfu. V celé oblasti se nachází několik desítek luxusních golfových hřišť a resortů, které ročně navštíví statisíce turistů a hráčů. období 7 nocí noc navíc 20.12. – 14.02. 36.980 5.160 15.02. – 03.04. 36.100 5.040 06.04. – 30.04. 35.780 4.990 01.05. – 31.05. 26.040 3.600 01.06. – 30.09. 22.760 3.130 01.10. – 19.12. 23.850 3.290 20.12. – 09.02. 41.350 5.790 Cena letecké přepravy na vyžádání bez transferu!!! U. S. A. U. S. A. 117

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

PRONÁJEM VIL NA FLORIDĚ PRONÁJEM VIL NA FLORIDĚ Villa domy *** – plně vybaveny nábytkem a kuchyňským vybavením, vzdálenost do Disney Worldu cca 25 až 30mil: nízká sezóna vysoká sezóna 3ložnicový dům s privátním bazénem: (max 8 osob) 29.900,- Kč / týden 31.500,- Kč / týden 4ložnicový dům s privátním bazénem: (max 10 osob) 36.900,- Kč / týden 39.100,- Kč / týden 5ložnicový dům s privátním bazénem: (max 12 osob) 39.100,- Kč / týden 40.800,- Kč / týden Villa domy **** – plně vybaveny nábytkem, kuchyňskými spotřebiči a vybavením, velký obývací pokoj, vzdálenost do Disney Worldu cca 15 až 20mil: nízká sezóna vysoká sezóna 3ložnicový dům s privátním bazénem: (max 8 osob) 39.900,- Kč / týden 41.600,- Kč / týden 4ložnicový dům s privátním bazénem: (max 10 osob) 42.900,- Kč / týden 46.200,- Kč / týden 5ložnicový dům s privátním bazénem: (max 12 osob) 48.200,- Kč / týden 49.800,- Kč / týden Villa domy ***** – plně vybaveny komfortnějším nábytkem, kuchyňskými spotřebiči a vybavením, jacuzzi nebo dva velké obývací pokoje, vzdálenost do Disney Worldu cca 10 až 20mil: nízká sezóna vysoká sezóna 5ložnicový dům s privátním bazénem: (max 10 osob) 56.000,- Kč / týden 58.600,- Kč / týden 6ložnicový dům s privátním bazénem: (max 12 osob) 66.400,- Kč / týden 70.200,- Kč / týden 7ložnicový dům s privátním bazénem: (max 14 osob) 74.200,- Kč / týden 76.900,- Kč / týden 8ložnicový dům s privátním bazénem: (max 16 osob) 110.300,- Kč / týden 115.900,- Kč / týden 9ložnicový dům s privátním bazénem: (max 18 osob) 129.800,- Kč / týden 134.800,- Kč / týden Vážení klienti, i v roce 2018 si Vám dovolujeme předložit nabídku pronájmu villa domů v atraktivních částech floridského poloostrova. Dle Vašich požadavků jsme schopni zajistit nájem domu, který bude odpovídat Vašim potřebám a požadavkům. V nabídce máme tří až šestiložnicové domy, ve kterých se může ubytovat společně až 18 osob. Domy jsou kompletně vybaveny nábytkem, kuchyňským nádobím, ložním prádlem, satelitnímy kanály, zahradním nábytkem, venkovním bazénem (ne všechny domy) a dalším. Domy se pronajímají v týdenních cyklech. Nejoblíbenější destinací je oblast Disney Worldu – Orlando a Kissimmee a oblast u Mexického zálivu – Bradenton a Sarasota. Ceny domů a sezóny pro rok 2018 v oblasti Disney Worldu: Ceny jsou uvedeny za dům a týden. Maximální povo- lený počet osob nesmí být překročen. Poplatky a možné příplatky splatné klientem na místě: - bezpečnostní záloha 300 až 1100 USD na pobyt splat- ná klientem při příjezdu kreditní kartou. V případě žád- né škody bude záloha vrácena zpět na kreditní kartu. - některé privátní bazény jsou vybaveny vyhříváním. Pokud má klient zájem o vyhřívání bazénu, poplatek činí 49 USD/den a je třeba tento požadavek zdůraz- nit s objednávkou. - možná přistýlka za poplatek 990,- Kč / pobyt - povinný úklidový poplatek 125 – 195 USD / týden (poplatek se odvíjí od velikosti domu) - uvítání na letišti tzv. meet & greet za poplatek 120 USD Domy jsou uklízeny vždy před příjezdem klientů a nejsou uklízeny v průběhu pobytu hostů. V případě používání pevné telefonní linky v domě, je třeba tuto službu předplatit na místě. Na Vaše přání můžeme vypracovat nabídku i v jiných lokalitách na Floridě. Fotografie mají pouze informa- tivní charakter. S potvrzenou rezervací budou klientovi předány podrobné informace o vybavení domu a kon- krétní fotografie. Nízká sezóna: Vysoká sezóna: 7. leden až 12. březen 13. březen až 19. duben 20. duben až 15. červen 16. červen až 15. srpen 16. srpen až 15. prosinec 118 U. S. A. U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

CHICAGO, ILLINOIS CHICAGO, ILLINOIS B. W. Grant Park *** Poloha hotelu: downtown města Chicago Kapacita hotelu: 171 standardně vybavený pokoj je určen pro veškerou klientelu. Hotel má ideální polohu v centru města. Každý pokoj je vybaven standardním zařízením jako je satelitní TV, klimatizace, kávovar, vysoušeč vlasů, radiobudík, žehlička. Za příplatek snídaně. Součástí hotelu je venkovní bazén, prádelna, přípojka na internet. Tremont Hotel Chicago **** Poloha hotelu: Michigan Avenue, downtown města. Hotel leží v samém srdci Chicaga nedaleko všech známých atrakcí jako je John Hancock Tower, Michigan Lake a další. Hotel disponuje 130 pokoji, které jsou vyba- veny moderním nábytkem a zařízením. Suite „Penthouse“ (za přípla- tek) Vám pak nabídne komfortní zařízení, krb, vířivou vanu nebo mra- morovou koupelnu. Ob- chody, restaurace, noč- ní kluby jsou „na dosah ruky“ od hotelu. Do- poručujeme business a náročnější klientele. Fairmont Chicago ***** Poloha hotelu: downtown města Chicago Kapacita hotelu: 692 lu- xusně vybavené pokoje je určeno pro náročnou a kongresovou klientelu. Hotel má výbornou polo- hu v centru města. Každý pokoj je vybaven luxusním zařízením jako je například satelitní TV, klimatizace, pracovní stůl, vysoušeč vlasů, radiobudík, žehlič- ka, koupelna a další. Za příplatek snídaně. Součástí hotelu je prádelna, restaurace a obchod se suvenýry. V okolí ho- telu je nepřeberné množství obchodů, restaurací a barů. La Quinta Inn O’Hare *** La Quinta Hotel leží jen pár minut severo-západně od meziná- rodního letiště v Chicagu. Hotel je ideální nejen pro turisty, ale i pro byznysovou klientelu. Hotel nabízí svým hostům dopravu z a na letiště ZDARMA. Hotel dále nabízí kontinentální snídani (vafle, cereálie, chléb, muffiny, ovoce, kávu, čaj a džusy), WiFi, parkování, posilovnu, venkovní bazén, a místní telefonní hovory ZDARMA. V žádném hotelovém pokoji nechybí kávovar, klimati- zace, vysoušeč vlasů, žehlička, telefon, TV a radiobudík. Některé pokoje jsou dodatečně vybave- ny mikrovlnkou a ledničkou. Chicago neboli „Windy City“ (větrné město) leží ve státě Illinois na břehu Michiganského jezera. Je třetím největším městem v USA po New Yorku a L. A. Se scenérií chicagských mrakodrapů může soupeřit jedině New York. Ve výstavbě výškových budov udávalo Chicago tónsvětuužodsaméhopočátku.Překvapenímpronávštěvníkytohotoměstabudebezpochyby 25kmdlouhépobřežíMichiganskéhojezeraspísčitýmiplážemiaparky.Chicagomázhruba 3 mil. obyvatel a nachází se zde velmi početná polská, ale i česká komunita. Centrum města je známo pod názvem „the Loop“ (smyčka) – podle nadzemní dráhy, která obtáčí rušnou obchodní čtvrť jižně od řeky Chicago River. Na západním okraji Loopu se vypíná jedna z nejvyšších budov světa Willis Tower, která se pyšní 110 patry a měří 444m. Další budova, která stojí za zmínku je John Hancock Center, mající rovných 100 podlaží. Nejelegantnější ulicí města je Michigan Avenue, která je plná obchodů a restaurací. V Chicagu pak dále naleznete Technicko-průmyslové muzeum, nejvetší akvárium na světě Shedd Aquarium, Přírodovědné muzeum, Chirurgické muzeum, Planetárium a Umělecký institut. období 4 noci noc navíc 01.01 – 25.06 5.880 1.250 26.06 – 23.08 6.820 1.490 24.08 – 15.12 5.880 1.250 Cena letecké přepravy na vyžádání období 4 noci noc navíc 01.01 – 25.06 17.450 3.830 26.06 – 23.08 23.700 5.400 24.08 – 15.12 17.450 3.830 Cena letecké přepravy na vyžádání období 4 noci noc navíc 01.01 – 25.06 14.320 3.050 26.06 – 23.08 18.070 3.990 24.08 – 15.12 14.320 3.050 Při víkendovém pobytu (páteční a sobotní noc) příplatek za osobu a noc 1.450Kč Cena letecké přepravy na vyžádání 4 noci období 4 noci noc navíc 01.01 – 25.06 11.510 2.350 26.06 – 23.08 18.070 3.990 24.08 – 15.12 11.510 2.350 Cena letecké přepravy na vyžádání Cena zahrnuje: - Ubytování na stanovený počet nocí - Základní cestovní pojištění léčebných výloh - Shuttle transfer letiště – hotel – letiště - Uvedená cena je za osobu, při účasti dvou osob - Tištěný turistický průvodce U.S.A. ZDARMA - Cena celého balíčku je platná po potvrzení zahraničním partnerem - Sleva pro 3. popř. 4. osobu na stejném pokoji na vyžádání Cena nezahrnuje: - Stravu (mimo snídaně ve vybraných hotelech) - Vstupní formality (pro vstup do U.S.A. je nutný biometrický pas s autorizací ESTA nebo platný pas s platným vízem) - Leteckou přepravu (nabídneme klientovi na vyžádání) Fakultativní akce pro Chicago vypracujeme na vyžádá- ní a na konkrétní termíny 119 U. S. A. U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

LAS VEGAS, NEVADA LAS VEGAS, NEVADA Mardi Gras Hotel & Casino *** Mardi Gras Hotel & Casino je „full-service“ hotel, který leží v Las Vegas nedaleko Stripu. Hotel je vzdálený 4km od mezinárodního letiště, asi 200m od konvenčního centra, kde se nachází stanice monorailu, se kterým se pohodlně dostanete na všechna místa Stripu v Las Ve- gas. V hotelu se nachází kasino, koktejlový bar který je otevřený 24 hodin, venkovní vyhřívaný bazén s vířivkou, kadeřnický salón a obchod se suvenýry. Hotel má tři pod- laží a více než 310 pokojů, které jsou vybaveny lednič- kou, barevnou TV, mikrovlnkou, WiFi, vysoušečem vlasů, žehličkou a žehlicím prknem, radiobudíkem a kávovarem. Hotel má vlastní hotelový a strip shuttle, který je v provo- zu 7 dní v týdnu od 8:00 do 23:00 hodin a pro hotelové hosty je zdarma. Stratosphere Tower Hotel *** Tento „nejviditelnější“ hotel leží na Stripu, nedaleko centra Las Vegas. Hotel Stratosphere přednostně používáme pro naše skupinové zájezdy, takže je naší stálicí v produktech America Tours. Hotel disponuje více jak 1600 pokoji, které jsou vybaveny standardním vybavením jako je TV, kávo- var, WiFi (poplatek), klimatizace, vysoušeč vlasů, žehlička a žehlicí prkno, radiobudík a další. V suterénu hotelu je ohromné kasino, kde můžete utratit „přebytečné“ dolary. Nákupní arkáda s velkým výběrem restaurací a barů jistě také příjde vhod. Pokud byste měli zájem o kulturní záži- tek, doporučujeme vystoupení některých z vítězů soutěže American Idol. No a pro milovníky výšek je určena vyhlíd- ková věž se třemi adrenalinovými atrakcemi!! Když řekneme Las Vegas, každému z nás se vybaví spousta kasin, blikajících neonů a pestrý noční život. Realita je opravu taková. Las Vegas je bezpochyby hlavním městem kasin. Je to pulsující město plné turistů a vášnivých hráčů. Neony areálu Casino Center ve středu města září po celou noc se stejnou intenzitou jako polední slunce na Mohavské poušti. Proslulý bulvár „Strip“ se táhne v délce pěti kilometrů mezi třídami Sahara a Tropicana Avenue a je hustě lemován kasiny a hotely. Strip nenabízí jen kasina, ale je zde i dostatečné rozptýlení pro celou rodinu. Víte, že v Las Vegas lze navštívit třeba Paříž a New York během deseti minut? Jeďte se o tom přesvědčit. Cena zahrnuje: - Ubytování na stanovený počet nocí - Základní cestovní pojištění léčebných výloh - Shuttle transfer letiště – hotel – letiště - Uvedená cena je za osobu, při účasti dvou osob - Tištěný turistický průvodce U.S.A. ZDARMA - Cena celého balíčku je platná po potvrzení zahraničním partnerem - Sleva pro 3. popř. 4. osobu na stejném pokoji na vyžádání Cena nezahrnuje: - Stravu (mimo snídaně ve vybraných hotelech) - Vstupní formality (pro vstup do U.S.A. je nutný biometrický pas s autorizací ESTA nebo platný pas s platným vízem) - Leteckou přepravu (nabídneme klientovi na vyžádání) období 7 nocí noc navíc 01.01 – 25.06 9.090 1.180 26.06 – 23.08 7.340 930 24.08 – 15.12 9.090 1.180 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc 01.01 – 30.05 10.960 1.330 01.06 – 30.09 8.780 1.020 01.10 – 20.12 10.960 1.330 Cena letecké přepravy na vyžádání 7 nocí 120 U. S. A. U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Bellagio ***** Poloha hotelu: Strip area Kapacita hotelu: 4695 luxusně vybavených pokojů. Jed- ná se o jeden z největších hotelových komplexů v Las Vegas, který je určen především pro náročnou a busi- ness klientelu. Pokoje jsou vybaveny stylovým nábyt- kem, klimatizací, kávovarem, TV, připojením na internet, minibarem. Součástí hotelu jsou restaurace, bary, kasi- no, obchody se suvenýry, lázně, fitness center, tenisové kurty, salóny krásy a kadeřník. V okolí hotelu naleznete nepřeberné množství atrakcí, které nabízí Las Vegas. Ve 30minutových intervalech můžete obdivovat populární a oblíbenou fontánu s doprovodem těch nejznámějšich skladeb. Tropicana Hotel *** Tropicana Hotel v Las Vegas splňuje veškerá očekávání moderně-globálního cestovatele. V nedávné době byla v hotelu dokončena rekonstrukce a renovace, která si vyžádala celkové náklady ve výši 180 mil USD. Hotel dis- ponuje moderním plážovým komplexem ve stylu „South Beach“, pokoji vybavené moderním nábytkem a nadča- sovým designem, novým kasínem, bary a restauracemi a zábavnými kabarety. Všechny pokoje jsou dekorovány paletou teplých odstínů jako při západu slunce a nábyt- kem přímo na míru. Lůžka jsou vybavena moderní plyšo- vou matrací EURO TOP . Nechybí plasmová TV, telefon se záznamníkem, pracovní stůl, sejf, radiobudík a bezdrátové připojení k internetu (za poplatek). Náš plážový klub Nikki Beach Club leží thruba na dvou hektarech svěží zeleně. Klub disponuje lehátky, sluneční terasou a barem. Díky exklusivnímu bílému interiéru je klub světově proslulý ve své třídě. Naše hotelové kasíno promění hazard v prvo- třídní zážitek ze hry. Kasíno má zcela nové pokerové her- ny, rulety, automaty a ostatní. Wynn ***** Poloha hotelu: Strip area Kapacita hotelu: 5620 luxusně vybavených pokojů, které jsou určeny pro náročnou klientelu. Hotel byl dokončen v roce 2004 a je opravdovým „skvostem“ na Stripu. Pokoje jsou rozděleny do několika kategorií a je možno si objednat apartmá. Tyto pokoje jsou velice luxusně za- řízeny a naleznete zde vše, co požaduje náročný klient. Součástí hotelu jsou restaurace, bary, kasina, značkové obchody, lázně, fitness center, tenisové kurty, salóny krásy, kadeřník a denní „live“ show. V přízemí hotelu je muzeum aut Ferrari, kam mají majitelé těchto vozů vstup zdarma. V okolí hotelu jsou módní obchody, hotel Mirage se „známým“ vulkánem a nebo hotel Treasure Island. MGM Grand Hotel ***** MGM Grand Hotel, který byl otevřený v roce 1993, leží přímo na „Stripu“. Jde o veliký resort, který je tématicky laděn jako Hollywood. Majitelem tohoto resortu je filmová společnost MGM Mirage. Předností tohoto 30patrového resortu je komplex 5 venkovních vyhřívaných bazénů, kte- ré jsou oázou klidu a relaxu. K Vašemu pohodlí jsou k dis- pozici i vířivky. Jedná se o jeden z největších hotelových komplexů na světě. Má více než 5000 pokojů a aparmánů, které jsou rozděleny do několika kategorií od standardních po ty nejluxusnější apartmány. Součástí tohoto resortu je fitnessové centrum, masážní salón, salón krásy s kosme- tikou, nákupní centrum, stanice dráhy Monorail (spojuje severní a jižní části Stripu). Ti, kteří se přijeli do Vegas oddat, jistě ocení služeb svatební kaple v hotelu. období 7 nocí noc navíc 01.01 – 25.06 25.730 3.440 26.06 – 23.08 21.350 2.820 24.08 – 15.12 25.730 3.440 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc 01.01 – 25.06 31.200 4.220 26.06 – 23.08 29.010 3.910 24.08 – 15.12 31.200 4.220 Cena letecké přepravy na vyžádání Fakultativní akce pro Las Vegas vypracujeme na vyžá- dání a na konkrétní termíny období 7 nocí noc navíc 01.01 – 25.06 23.540 3.130 26.06 – 23.08 19.170 2.500 24.08 – 15.12 23.540 3.130 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc 01.01 – 25.06 11.180 1.360 26.06 – 23.08 10.090 1.210 24.08 – 15.12 11.180 1.360 Cena letecké přepravy na vyžádání U. S. A. U. S. A. 121

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

LOS ANGELES, CALIFORNIA LOS ANGELES, CALIFORNIA Mayfair Hotel, centrum *** Hotel Mayfair leží přímo v centru města Los Angeles. Hotel je vhodný pro širokou klientelu a za slušnou cenu dostanete kvalitní služby. Hotel má 290 pokojů ve 14 pa- trech, které jsou vybaveny standardním vybavením jako je kabelová televize, radiobudík, klimatizace či kávovar. Hosté mají zdarma připojení WiFi a použití hotelového počítače v recepci. V mezaninu je hotelová restaurace, kde se dobře nasnídáte nebo si můžete objednat veče- ři na pokoj. Parkování v hotelové garáži je za poplatek 20 USD / noc. Možnost dokoupení americké snídaně za cenu 10 USD / osoba. Pokud si při Vašem pobytu vybe- rete právě tento hotel, jistě oceníte strategickou polohu. B. W. Dragon Gate Inn, centrum *** Hotel Best Western Dragon Gate Inn se nachází v Čín- ské čtvrti, dva bloky od centra L. A. V blízkosti hotelu se nachází convention centre a Union Station. Hollywood a Univerzální studia jsou vzdálena zhruba 15 minut jíz- dy autem. Hotelové pokoje jsou vybaveny standardním zařízením jako je klimatizace, fén, žehlička, barevná TV, kávovar, lednička či radiobudík. Součástí hotelu je obchod se suvenýry, kavárna, salón krásy a hlídané parkoviště (10 USD za noc). Klienti mají v ceně americkou snídani a připojení na internet (WiFi). L.A. je skrz naskrz výtvorem 20. století. Moderní technika našeho věku byla schopna proměnit zde původní pustinu v kvetoucí velkoměsto. K poznání tohoto města určitě přijde vhod si vypůjčit auto, vždyť L.A. se rozkládá na ploše 1200 čtverečních kilometrů mezi oceánem a písčitými plážemi na západě, horami na severu a východě a pouštěmi na jihu. Losangelská pláž se táhne podél Pacifiku v délce 65km od Malibu po Santa Monicu, která je vhodná pro „lenošení“ či aktivní formy odpočinku jako třeba surfování. Při návštěvě tohoto města nelze opomenout Hollywood, Malibu, Santa Monicu, Sunset Boulevard či filmová studia Universal. období 7 nocí noc navíc 01.01 – 20.12 12.490 1.550 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc 01.01 – 20.12 13.700 1.720 Cena letecké přepravy na vyžádání 7 nocí Cena zahrnuje: - Ubytování na stanovený počet nocí - Základní cestovní pojištění léčebných výloh - Shuttle transfer letiště – hotel – letiště - Uvedená cena je za osobu, při účasti dvou osob - Tištěný turistický průvodce U.S.A. ZDARMA - Cena celého balíčku je platná po potvrzení zahraničním partnerem - Sleva pro 3. popř. 4. osobu na stejném pokoji na vyžádání Cena nezahrnuje: - Stravu (mimo snídaně ve vybraných hotelech) - Vstupní formality (pro vstup do U.S.A. je nutný biometrický pas s autorizací ESTA nebo platný pas s platným vízem) - Leteckou přepravu (nabídneme klientovi na vyžádání) 122 U. S. A. U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

období 7 nocí noc navíc 01.04 – 15.04 11.290 1.380 16.04 – 09.06 10.850 1.320 10.06 – 20.08 11.290 1.380 21.08 – 20.12 10.850 1.320 Cena letecké přepravy na vyžádání Howard Johnson Hotel **** Howard Johnson leží poblíž Disneylandu v Los Angeles a je vhodný pro rodiny s dětmi. Pokoje a celý hotel je moderně a vkusně vybavený a zařízený. Nechybí venkovní vyhřívaný bazén, posilovna, připojení k internetu pomocí WiFi, restaurace a ostatní. Pokoje jsou vkusně vybaveny a nechybí standardní vybavení jako TV, klimatizace, fén, žehlička s žehlicím prknem, kávovar s kávou a čajem, bezpečnostní sejf či lednička. období 7 nocí noc navíc 01.01 – 20.12 19.170 2.500 Cena letecké přepravy na vyžádání Westin Bonaventure, centrum* * * * Poloha hotelu: downtown Los Angeles. Kapacita hotelu: 135 hotelových suites je vybaveno také pro náročnější klientelu a hotel je ideální pro kongresovou turistiku. Součástí každého suite je přípojka na internet, ká- vovar, bezpečnostní sejf, lednička, vysoušeč vlasů. Hotel nabízí fitness center, vyhřívaný bazén, konferenční sál atd. V okolí hotelu naleznete více než 40 restaurací a obchodů. B. W. South Bay Inn, Lawndale* * * Hotel South Bay Inn leží nedaleko mezinárodního letiště a pláží LA. Centrum města Los Angeles je vzdáleno cca 15 mil. Jde o velice pěkný a moderní hotel, ve kterém najdete čínskou restauraci, více než 90 pokojů, které jsou vybaveny satelitní TV, radiobudíkem, kávovarem, vysou- šečem vlasů, ledničkou, žehličkou a klimatizací. Hote- lovým hostům je k dispozici vyhřívaný venkovní bazén, vířivka, pára, fitnessové centrum, prádelna, trezor, faxová a kopírovací služba, WiFi na každém pokoji a ve všech prostorách hotelu (některé služby za poplatek). V ceně pobytu je americkou snídaně a transport z a na letiště 24 hodin denně. Hotel doporučujeme klientům s najmutým autem (parkování u hotelu zdarma!!). B. W. Executive Inn *** Tento nově renovovaný hotel se nachází v městské čtvr- ti Rowland Heights, která leží ve východním předměstí metropolitní oblasti Los Angeles. Hotel neleží v blízkosti centra Los Angeles a tak jej doporučujeme cestovatelům, kteří neradi všechen svůj čas tráví v centu města a mají na návštěvu metropolitní oblasti L. A. alespoň 4 dny. V tomto hotelu najdete klid a pro Váš relax jistě oceníte možnost odpočinku u hotelového bazénu. V okolí hotelu je mnoho restaurací a nákupních center. Pokud se během Vaší návštěvy rozhodnete navštívit Universální Studia a Hollywood, je třeba počítat s dojezdovou vzdáleností zhruba 30 mil. Hotelové služby jsou na vysoké úrovni a v nabídce je zdarma teplá buffetová snídaně, WiFi, po- silovna, byznysové centrum nebo bezplatná doprava do nákupního centra Citadel Outlet Mall. Všech 135 pokojů je vybaveno kabelovou TV, kávovarem, vysoušečem vlasů, žehličkou, radiobudíkem, mikrovlnkou, ledničkou, telefo- nem a klimatizací. Fakultativní akce pro Los Angeles vypracujeme na vyžádání a na konkrétní termíny období 7 nocí noc navíc 01.01 – 30.05 8.870 1.150 01.06 – 30.09 10.620 1.400 01.10 – 20.12 8.870 1.150 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc 01.01 – 20.12 11.710 1.550 Cena letecké přepravy na vyžádání U. S. A. U. S. A. 123

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA SAN FRANCISCO, CALIFORNIA Nob Hill Hotel, centrum *** Nechte na sebe zapůsobit více jak 100 let starý viktorián- ský styl San Francisca! Hotel Nob Hill leží v centru měs- ta. Jeho poloha je ideální nejen pro milovníky turistických atrakcí této metropole. Dva bloky od náměstí Union Squa- re, 5 bloků od Čínské čtvrti a během 10 minut chůze se ocitnete v turisticky vyhledávaném přístavišti Fishermans Wharf. Elegantně zařízené pokoje mají veškeré moderní vybavení jako např. LCD TV s HBO, vysoušeč vlasů, žeh- ličku, ledničku, radiobudík a na požádání Vám personál hotelu zapůjčí mikrovlnnou troubu. Hoteloví hosté mohou každý den ochutnat víno z kalifornských vinic, a kontinen- tální snídaně, kterou máte v ceně pobytu, Vám jistě každé ráno přijde vhod. Součástí hotelu je posilovna, byznysové centrum s tiskárnou a kopírkou, kavárna Café Bistro a při- pojení k internetu WiFi. Parkovné u hotelu je zpoplatněno částkou 36 USD / 24 hodin, příplatek za pokoj se dvěma lůžky je 790,- Kč / noc. Sheraton Fishermans Wharf* * * * * Excelentní poloha přímo v srdci San Francisca na Fisher- mans Wharf, tímto sloganem se chlubí tento luxusní hotel Sheraton. Hotel je ideální pro náročnější klientelu, která vyhledává kvalitní ubytování v centru dění a v pěším do- sahu téměř od všech atrakcí a zajímavostí San Francisca. Hotel nedávno prošel kompletní rekonstrukcí a všech jeho 531 pokojů je vybaveno moderním nábytkem a vybave- ním. Nechybí LCD televizor, klimatizace, kávovar, žehlička či vysoušeč vlasů. Hotel je 100% nekuřácký. Hostům je k dispozici připojení WiFi, posilovna, prádelna, bazén, sejf a hlídané parkoviště (některé služby za poplatek). San Francisco je město na americké poměry velice originální, vyznačující se obecně přátelskou atmosférou a srdečnými vztahy mezi lidmi. Město je rozloženo na pahorcích a výšinách kolem stejnojmenné zátoky a vytváří neobvykle uzavřený sídelní celek. Doporučujeme absolvovat okružní trasu autem po vyhlídkové silnici 49, která měří zhruba 79km a je zakreslena na všech plánech města. Z Twin Peaks se Vám pak naskytne fascinující pohled na celé město. Nej atrakce města jsou bezpochyby „cable car“ neboli historické tramvaje, světově proslulý most Zlatá brána neboli „Golden Gate Bridge“, pevnost Alcatraz nebo Čínská čtvrť. období 7 nocí noc navíc 01.04 – 30.04 22.450 2.970 01.05 – 31.10 36.670 5.000 01.11 – 31.03 22.450 2.970 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc 01.04 – 30.04 19.170 2.500 01.05 – 31.10 21.350 2.820 01.11 – 31.03 19.170 2.500 Cena letecké přepravy na vyžádání Cena zahrnuje: - Ubytování na stanovený počet nocí - Základní cestovní pojištění léčebných výloh - Shuttle transfer letiště – hotel – letiště - Uvedená cena je za osobu, při účasti dvou osob - Tištěný turistický průvodce U.S.A. ZDARMA - Cena celého balíčku je platná po potvrzení zahraničním partnerem - Sleva pro 3. popř. 4. osobu na stejném pokoji na vyžádání Cena nezahrnuje: - Stravu (mimo snídaně ve vybraných hotelech) - Vstupní formality (pro vstup do U.S.A. je nutný biometrický pas s autorizací ESTA nebo platný pas s platným vízem) - Leteckou přepravu (nabídneme klientovi na vyžádání) 7 nocí 124 U. S. A. U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

B. W. Lighthouse Inn, Pacifica * * * Nově renovovaný hotel Best Western Plus je připraven na Vaší návštěvu!! Jedná se o jediný hotel v oblasti San Francisca, který leží přímo na pláži Pacifického oceánu. Hotel najdete nedaleko pláže Pacifica State Beach Park, která je oblíbenou destinací nejen místních surfařů. Míst- ní molo Pacifica Pier je oblíbené místními rybáři, kteří si zde mohou zachytat lososa proužkovaného, který se zde v jeho sezóně hojně vyskytuje. Centrum městečka Pacifi- ca je v pěším dosahu a naleznete zde mnoho malebných rybářských hospůdek, restaurací a barů. Pokud toužíte po nakupování, určitě si zajeďte do nedalekého San Franci- sca, kam autem dorazíte zhruba do 20 minut (záleží na hustotě dopravy). Poznejte toto krásné město, užijte si ruch místních ulic a zábavy, ale večer se vrátíte do klid- ného místa, kde je právě tento hotel. Ráno Vás vzbudí šum vln oceánu a uvidíte sami, že volba tohoto hotelu byla správná!! Hotel disponuje 97 pokoji a 21 apartmány, které jsou vybaveny moderním nábytkem, barevnou TV, kávovary s čajem a kávou, vysoušečem vlasů a připo- jením k internetu WiFi. Tento hotel je naším partnerem a je používán pro všechny naše skupinové zájezdy. Od roku 2007 jsme neobdrželi jediné negativní hodnocení na tento hotel. B.W. El Rancho Inn, airport*** období 7 nocí noc navíc 01.01 – 31.03 12.060 1.490 01.04 – 31.10 18.620 2.430 01.11 – 20.12 16.980 2.190 Cena letecké přepravy na vyžádání Hotel El Rancho Inn leží pár minut od mezinárodního leti- ště v San Franciscu. Hotel je ideálním místem pro klienty, kteří potřebují transfer na nebo z letiště, který je pro hote- lové hosty zdarma 24 hodin denně. Pokoje jsou vybaveny standardním vybavením pro Vaše pohodlí. Hoteloví hosté mají k dispozici fitnessové centrum, venkovní bazén s ví- řivkou, či parkování u hotelu zdarma. V okolí hotelu je mnoho restaurací, nákupní centrum a také stanice BART (veřejná doprava do centra San Francisca). období 7 nocí noc navíc 01.01 – 30.04 14.790 1.880 01.05 – 30.06 16.980 2.190 01.07 – 31.10 19.170 2.500 01.11 – 20.12 14.790 1.880 Cena letecké přepravy na vyžádání U. S. A. U. S. A. 125

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA SAN FRANCISCO, CALIFORNIA Radisson Fishermans Wharf* * * * Poloha hotelu: downtown San Francisco Kapacita hotelu: 356 velmi dobře vybavených pokojů je určeno pro náročnější klientelu, která vyhledává poho- dlné a lepší ubytování v centru města. Každý pokoj je vybaven moderním zařízením a naleznete zde kabelovou TV, kávovar, přípojku na internet, ledničku, vysoušeč vla- sů. Součástí hotelu jsou restaurace, bary a obchod se suvenýry. Beresford Hotel, centrum *** Hotel Beresford je velice příjemný hotel, který leží v down- townu San Francisca pouhé 2 bloky od Union Square. Je ideálním výchozím bodem pro objevování všech krás San Francisca. V pěším dosahu (100m) je stanice oblíbené „cable car“, značkové obchody, restaurace, bary, čínská čtvrť či financial district. Hotel má k dispozici 114 pokojů, které jsou zařízeny ve viktoriánském dekóru. Vlastní kou- pelna, WC, satelitní TV, lednička, telefon a rádio patří do vybavení každého pokoje. V ceně pobytu je kontinentální snídaně, přípojka na DSL internet či turistické informace a materiály. Součástí hotelu je restaurace a bar „White Horse“, kde si můžete vychutnat večeři nebo nějaký drink. období 7 nocí noc navíc 01.04 – 30.04 22.450 2.970 01.05 – 31.10 33.380 4.540 01.11 – 31.03 22.450 2.970 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc 01.04 – 30.04 17.530 2.270 01.05 – 31.10 22.230 2.940 01.11 – 31.03 17.530 2.270 Cena letecké přepravy na vyžádání Holiday Inn Golden Gateway * * * Hotel Holiday Inn leží na Van Ness Avenue v centru San Francisca ve spodní části čtvrti Nob Hill. Doslova pár kro- ků je světoznámá atrakce města „cable car“. Hotel prošel kompletní renovací v roce 2004. Tato 26patrová budova nabízí klientům 499 standardně vybavených pokojů (TV, radiobudík, kávovar, mikrovlnka, lednička, filmotéku či videohry – zpoplatněno), 5 apartmá, vyhřívaný bazén v 6. patře s výhledem na město, obchod se suvenýry, fitnessové a byznysové centrum. Parkování v hotelu za poplatek 30 USD / noc. 7 nocí Fakultativní akce pro San Francisco vypracujeme na vyžádání a na konkrétní termíny období 7 nocí noc navíc 01.04 – 30.04 15.780 2.020 01.05 – 31.10 21.350 2.820 01.11 – 31.03 15.780 2.020 Cena letecké přepravy na vyžádání 126 U. S. A. U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

BOSTON, MASSACHUSETTS BOSTON, MASSACHUSETTS B. W. Terrace Inn *** Hotel B. W. Terrace Inn leží v centru města Boston. V blízkém okolí hotelu je mnoho restaurací, obchodů, ale také stanice veřejné dopravy, což zejména ocení klienti bez najmutého vozu. Hotel byl v roce 2006 kompletně renovován a nabízí klientům pohodlné ubytování ve stan- dardně vybavených pokojích (kávovar, žehlička, klimati- zér, barevný TV a další). Hosté mají v ceně kontinentální snídani, parkování u hotelu, byznysové centrum či kávu a čaj v recepci po celý den. Marriott Colpey Place **** Hotel Marriott Colpey Place leží v historické čtvrti Bosto- nu. Je velice pěkným a dobře zařízeným hotelem. Hodí se především pro byznysovou a náročnější klientelu. V hotelu najdeme 3 restaurace, kavárnu, bar a obchod se suvený- ry. Hotel má 1100 hotelových pokojů, které jsou moderně vybaveny, 47 apartmánů s výhledem na centrum měs- ta, fitnessové a byznysové centrum, krytý bazén, vířivku a lázně. Pokoje jsou vybaveny klimatizérem, kávovarem, web TV, žehličkou, fénem a sejfem. Doplňkem je balená voda na každém pokoji. Všechny prostory hotelu jsou ne- kuřácké!! Parkování v hotelové garáži cca 45 USD / noc. Wyndham Boston ***** Hotel Wyndham leží v centru města Boston, nedaleko kon- venčního centra, mnoho obchodů a restaurací. Tato 6patrová budova nabízí více než 180 zrenovovaných pokojů, které jsou vybaveny klimatizéry, radiobudíkem, kabelovou TV, vysouše- čem vlasů, žehličkou, miniledničkou či WEBovou TV. Hotel má vlastní restauraci, fitnessové centrum, 5 konferenčních místností (hotel je určen zejména pro byznysovou a náročněj- ší klientelu). Parkování u hotelu za poplatek cca 20 USD / noc. B. W. Royal Plaza Hotel ***+ Hotel Best Western Royal Plaza je velice pěkný a moderní hotel, který je vzdálen od centra Bostonu cca 20km. Ho- tel je určený pro veškerou klientelu. V prostorách hotelu jsou výstavní plochy, konferenční sály, byznysové cent- rum s internetem, tiskárnou a faxem. V hotelové restau- raci mají klienti kontinentální snídani zdarma. V přízemí se nachází barová restaurace s kulečníkem a sportbar. K relaxaci jistě poslouží nově zrenovovaný krytý bazén a vířivka. Prostorné pokoje jsou moderně vybaveny k Va- šemu pohodlí. Hotel je vhodný pro klientelu s najmutým vozem. Parkování je u hotelu zdarma. Město Boston ztělesňuje historické počátky USA, jakož i jejich hospodářský rozkvět ve 20. století. V současné době ve městě žije okolo 600 tis. obyvatel. Boston je zaslíbeným městem pro chodce. V úzkých ulicích centra se případná jízda autem rychle mění v utrpení a těžko zde naleznete místo na parkování. Určitě stojí za to navštívit park Boston Common, dvacetihektarový park v centru města. Nedaleko tohoto parku naleznete nákupní centrum, divadla, muzeum afro-americké historie nebo Čínskou čtvrť. V informačním centru si vezměte propagační materiály o tomto městě a nezapomeňte se informovat o cca 2,5km dlouhé prohlídkové trase (Freedom Trail), která vede kolem nejdůležitějších historických památek města. období 4 noci noc navíc 01.01 – 25.06 12.040 2.600 26.06 – 23.08 14.790 3.290 24.08 – 15.12 12.040 2.600 Cena letecké přepravy na vyžádání období 4 noci noc navíc 01.01 – 25.06 15.100 3.360 26.06 – 23.08 18.230 4.150 24.08 – 15.12 15.100 3.360 Cena letecké přepravy na vyžádání období 4 noci noc navíc 01.01 – 25.06 15.420 3.440 26.06 – 23.08 21.670 5.000 24.08 – 15.12 15.420 3.440 Cena letecké přepravy na vyžádání období 4 noci noc navíc 01.01 – 20.12 9.480 1.960 Cena letecké přepravy na vyžádání 4 noci Cena zahrnuje: - Ubytování na stanovený počet nocí - Základní cestovní pojištění léčebných výloh - Shuttle transfer letiště – hotel – letiště - Uvedená cena je za osobu, při účasti dvou osob - Tištěný turistický průvodce U. S. A. ZDARMA - Cena celého balíčku je platná po potvrzení zahraničním partnerem - Sleva pro 3. popř. 4. osobu na stejném pokoji na vyžádání Cena nezahrnuje: - Stravu (mimo snídaně ve vybraných hotelech) - Vstupní formality (pro vstup do U. S. A. je nutný biometrický pas s autorizací ESTA nebo platný pas s platným vízem) - Leteckou přepravu (nabídneme klientovi na vyžádání) Fakultativní akce pro Boston vypracujeme na vyžádání a na konkrétní termíny 127 U. S. A. U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

NEW YORK, NEW YORK, Manhattan Manhattan West Side YMCA * Poloha hostelu: severní část Central parku. Jedná se o ubytování ekonomického typu hostel (na pokoji mohou být palandy). Pokoje jsou jednoduše vybaveny a sociální zařízení je v tomto případě společné vždy na každém patře. Pennsylvania Hotel *** Pennsylvania Hotel leží v centrální části Manhattanu a je proto velice vyhledávaným hotelem. Times Square, mno- ho obchodů, restaurací, stanice metra je doslova jen pár kroků od tohoto hotelu. Hotel má 1700 standardně vyba- vených pokojů a 18 pater. V přízemí hotelu je restaurace, bar a obchody se suvenýry. Za příplatek 70 USD (splatné na místě při check-in) si můžete objednat lepší kategorii pokoje ve vyšších patrech hotelu. K dispozici budete mít byznysové centrum a kontinentální snídani (pouze pro pokoje vyšší kategorie). Tento hotel doporučujeme všem klientům, kteří chtějí na „vlastní pěst“ poznat Manhattan a krásy tohoto úžasného velkoměsta. Wellington hotel ***+ „Premier Location“ … tímto sloganem se právem chlubí hotel Wellington, který leží v samém středu Manhattanu. Doslova pár kroků od hotelu je světoznámá Broadway se svým divadelním distriktem, Carnegieho koncertní hala, Times Square nebo Central Park. Hotel má 515 stylově dekorovaných pokojů a 85 jedno-ložnicových apartmánů vybavených kuchyňským koutem (tyto apartmány jsou na vyžádání a za příplatek). Všechny hotelové pokoje jsou vybaveny klimatizací, telefonem se záznamníkem, kabelovou TV, vysoušečem vlasů, žehličkou s žehlicím prknem, radiobudíkem a sociálním zařízením. Hosté mají k dispozici byznysové centrum, připojení WiFi, faxovou a kopírovací službu či pronájem bezpečnostní schránky v recepci (některé služby za poplatek). V prostorách hote- lu se nachází restaurace, obchod se suvenýry a kadeřník. období 4 noci noc navíc 01.01 – 25.06 9.760 1.910 26.06 – 23.08 11.820 2.430 24.08 – 15.12 9.760 1.910 Cena letecké přepravy na vyžádání období 4 noci noc navíc 01.01 – 30.04 13.540 2.820 01.05 – 01.09 13.850 2.900 02.09 – 03.11 15.420 3.290 04.11 – 25.12 16.040 3.440 Cena letecké přepravy na vyžádání období 4 noci noc navíc 01.01 – 31.05 14.480 3.050 01.06 – 31.08 18.540 4.070 01.09 – 20.12 14.480 3.050 Cena letecké přepravy na vyžádání New York je bezpochyby městem, které v USA patří mezi ty nejzajímavější. New York je největším městem v USA a žije zde okolo 18 milionů lidí. Je jednou z nejvyhledávanějších turistických destinací na celém světě a i Vy byste si toto město neměli nechat ujít. O New Yorku se říká, že je městem dvou tváří. Buď si ho zamilujete, nebo Vás odradí. Většina lidí si pak toto město zamiluje pro jeho originalitu. Naleznete zde nesčetné množství muzeí a galerií, atrakcí města jsou socha Svobody, Empire State Building s fascinujícím výhledem na celé město, Broadway, kde si zajdete na muzikál, Madison Square Garden, kde okusíte atmosféru sportovního utkání či Times Square, kde Vás nadchne množství světelných reklam a neonů. Určitě absolvujte procházku po 5. Avenue a dále pak po Central Parku nebo jízdu metrem. Ochutnejte teplý preclík nebo Hot Dog „se vším“. New York je městem, které nikdy nespí. Okusíte zdejší život a na pár okamžiků se stanete součástí tohoto pulsujícího města. 4 noci Cena zahrnuje: - Ubytování na stanovený počet nocí - Základní cestovní pojištění léčebných výloh - Shuttle transfer letiště – hotel – letiště - Uvedená cena je za osobu, při účasti dvou osob - Tištěný turistický průvodce U.S.A. ZDARMA - Cena celého balíčku je platná po potvrzení zahraničním partnerem - Sleva pro 3. popř. 4. osobu na stejném pokoji na vyžádání Cena nezahrnuje: - Stravu (mimo snídaně ve vybraných hotelech) - Vstupní formality (pro vstup do U.S.A. je nutný biometrický pas s autorizací ESTA nebo platný pas s platným vízem) - Leteckou přepravu (nabídneme klientovi na vyžádání) hostel 128 U. S. A. U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Ritz Carlton Central Park * * * * * Poloha hotelu: Manhattan – Central Park Kapacita hotelu: 261 luxusně vybavených pokojů, které jsou ideální pro nároč- nou a business klientelu. Hotel je umístěn na Manhattanu v blízkosti Central Parku. Každý pokoj má výhled na město, je vybaven moderním zařízením jako je například Sony Wega TV, klimatizace, kávovar, vysoušeč vlasů, DVD, mra- morová koupelna. Součástí hotelu je restaurace, bar, prádelna a fitness center. The Newton Hotel *** Denní periodika Los Angeles Times a Chicago Tribune označily hotel Newton jedním z nejlepších hotelů střední kategorie na Manhattanu!! Jedná se o typický hotel střed- ní kategorie určený klientům, kteří vyhledávají pohodlí a ubytování v dosahu všech TOP newyorských atrakcí na Manhattanu. Hotel leží na světoznámé Avenue Broadway v horní části Manhattanu (94. ulice). Jeho velikou před- ností je poloha hned u stanice metra, kde staví i expresní vlaky, tudíž doprava do centra Manhattanu Vám z hote- lu nezabere ani půl hodiny! Hotel má 105 standardních pokojů a 12 apartmánů s kuchyní. Jedná se o 100 % nekuřácký hotel. Všechny pokoje jsou vybaveny LCD TV, klimatizací, miniledničkou, mikrovlnkou a kávovarem s kávou a čajem. Připojení k internetu WiFi je zpoplatněno cca 5 USD / 24 hodin. V sousedství hotelu je také re- staurace, která nabízí donášku jídla do Vašeho pokoje 24 hodin denně. V okolí hotelu se nachází mnoho obchůdků s potravinami, s občerstvením, kavárny, obchody se su- venýry, posilovna, lékárna a hlavně stanice metra linek 1, 2 a 3 (Stanice metra 96th Street). Crowne Plaza Times Square **** Jak sám název hotelu napovídá, hotel Crowne Plaza leží přímo na náměstí Times Square. Jedná se o velice lu- xusní a moderní hotel, který se právem chlubí nejlepším umístěním na Manhattanu. Doslova pár kroků od hotelu je divadelní distrikt na Broadwayi, neustále žijící náměs- tí Times Square s nepřeberným množstvím restaurací, obchodů, barů a nočních podniků. Nenechte se odradit obavami z nadměrného hluku, protože hotelové pokoje jsou vysoko nad tím vším. Všechny pokoje jsou prostor- né a nabízejí pěkný výhled na Manhattan, Times Square či řeku Hudson. Pokoje jsou vybaveny kvalitními poste- lemi s polštářovým „menu“, individuálně nastavitelnou klimatizací, telefonem, LCD TV s kabelovými kanály, radiobudíkem, kávovarem s kávou a čajem, žehličkou s žehlicím prknem a sejfem. Součástí hotelu je restau- race Brasserie, bar „Broadway 49“ se širokou nabídkou drinků a koktejlů, moderní posilovna s parní komorou a saunou. Pokud byste hledali největší krytý bazén na Manhattanu, najdete ho právě v tomto hotelu!! Připoje- ní WiFi je v tomto hotelu za poplatek, avšak hostům je k dispozici byznysové centrum s počítačem a tiskárnou. Pokud míříte do New Yorku za poznáním a chcete si užít trochu „luxusu“, neváhejte a rezervujte si pobyt právě v tomto hotelu!! období 4 noci noc navíc 01.01 – 31.03 15.420 3.290 01.04 – 31.08 16.040 3.440 01.09 – 29.12 19.790 4.380 Cena letecké přepravy na vyžádání období 4 noci noc navíc 01.01 – 25.06 20.100 4.460 26.06 – 23.08 22.920 5.160 24.08 – 15.12 26.670 6.100 Cena letecké přepravy na vyžádání období 4 noci noc navíc 01.01 – 25.06 27.290 6.250 26.06 – 23.08 39.790 9.380 24.08 – 15.12 46.040 10.940 Cena letecké přepravy na vyžádání 129 U. S. A. U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

NEW YORK NEW YORK, mimo Manhattan , mimo Manhattan Holiday Inn Hasbrouck Heights * * * Holiday Inn Hotel leží ve státě New Jersey v blízkosti města New York a jeho všech atrakcí. Náš hotel nabízí zdarma shuttle, který Vás pohodlně dopraví do nedalekých nákup- ních center, kina, restaurací, barů nebo také na zastávku veřejné autobusové dopravy, odkud se během půl hodiny dostanete přímo do centra Manhattanu. Je potřeba zdůraz- nit, že tento hotel je ve srovnání s hotely na Manhattanu na vysoké úrovni, a to za velice příjemnou cenu. V dubnu roku 2010 byla dokončena kompletní renovace hotelu. Pokoje jsou velice moderně a vkusně vybaveny nábytkem a vším potřebným k Vašemu pobytu. WiFi, LCD TV, klimatizace, kávovar, vysoušeč vlasů, mikrovlnka, lednička a pracovní stůl je nedílnou součástí každého pokoje. Hosté mají k dis- pozici byznysové centrum ve vstupní hale, prádelnu (za po- platek), posilovnu, bazén a další. Hotelová restaurace a bar jsou otevřeny každý den. K zakoupenému balíčku dostane- te jako bonus vynikající bufetovou snídani. Hotel je určený pro veškerou klientelu, zejména pro turisty, kteří ocení kva- litní služby za dobrý peníz. CK America Tours používá tento hotel pro veškeré skupinové zájezdy na východním pobřeží. období 4 noci noc navíc 01.01 – 20.12 15.880 3.440 Cena letecké přepravy na vyžádání Sheraton Lincoln Harbor ***** Poloha hotelu: Weehawken – 0,5 míle od Manhattanu Kapacita hotelu: 356 luxusně vybavených pokojů je urče- no pro náročnou a business klientelu. Hotel leží na břehu řeky Hudson. Možnost přepravy lodí na Manhattan za poplatek cca 10 USD/osoba. Každý pokoj má výhled na město, je vybaven moderním zařízením, jako je například satelitní TV, klimatizace, kávovar, vysoušeč vlasů. Sou- částí hotelu je vířivka, fitness center, bazén. 4 noci Fakultativní akce pro New York vypracujeme na vyžá- dání a na konkrétní termíny období 4 noci noc navíc 01.01 – 20.12 10.200 2.020 Cena letecké přepravy na vyžádání 130 U. S. A. U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

WASHINGTON D.C. WASHINGTON D.C. období 4 noci noc navíc 01.01 – 30.12 13.540 2.820 Cena letecké přepravy na vyžádání Capitol Skyline Hotel *** Capitol Skyline Hotel leží v centru města Washington pouhých 5 bloků od Capitolu a 3 bloky od zelené linky metra. Hotel doporučujeme a nabízíme našim induvi- duálně cestujícím klientům, kteří rádi poznávají hlavní město USA. V pěším dosahu je náměstí „National Mall“ na kterém je soustředěno mnoho muzeí a pamětihod- ností tohoto skvostného města. Pokoje jsou vybaveny standardním zařízením jako TV s kabelovým a satelitním příjmem, sejfem, radiobudíkem, kávovarem, vysoušečem vlasů, žehličkou a žehlicím prknem, toaletními potřebami a dalším. Na vyžádání lze zapůjčit mikrovlnku a ledničku (poplatek). Hostům je k dispozici posilovna, byznysové centrum nebo bezplatná jednosměrná kyvadlová doprava k památkám a jiným zajímavostem. Vítejte v hlavním městě USA. Atmosféra hlavního města je tu cítit na každém kroku. Atrakcí tohoto města je Bílý dům, Kongres, Pentagon, pomníky a památníky, Arlingtonský národní hřbitov a nesčetné množství muzeí. V celé washintonské aglomeraci, do které počítáme i předměstí na území Virginiie a Marylandu, žije více než 3 mil. obyvatel. Město samotné má okolo 600 tis. obyvatel. Turisté ocení otevřené vyhlídkové autobusy, které jezdí kyvadlovým způsobem kolem všech významných památníků, muzeí a vládních budov, přičemž staví u Capitolu, na Mall (areál zeleně mezi Capitolem a Lincolnovým památníkem) a u Bílého domu. Během této jízdy se podává výklad v angličtině. 4 noci Holiday Inn Express, Hyattsville *** Holiday Inn Express hotel leží na předměstí města Wa- shington zhruba 20 minut jízdy autem od centra. Tento hotel využíváme pro naše skupinové zájezdy a s klidem ho můžeme doporučit našim klientům. V loňském roce hotel prošel rozsáhlou renovací a pokoje jsou moderně a vkusně vybaveny. Všech 88 hotelových pokojů je vyba- veno kabelovou TV, připojením WiFi, žehličkou a žehlicím prknem, mikrovlnkou, miniledničkou, kávovarem s kávou a čajem, vysoušečem vlasů, radiobudíkem a individuálně nastavitelnou klimatizací. Hosté mají k dispozici posi- lovnu a v ceně pobytu je zahrnuta teplá snídaně formou buffetu. Cena zahrnuje: - Ubytování na stanovený počet nocí - Základní cestovní pojištění léčebných výloh - Shuttle transfer letiště – hotel – letiště - Uvedená cena je za osobu, při účasti dvou osob - Tištěný turistický průvodce U. S. A. ZDARMA - Cena celého balíčku je platná po potvrzení zahraničním partnerem - Sleva pro 3. popř. 4. osobu na stejném pokoji na vyžádání Cena nezahrnuje: - Stravu (mimo snídaně ve vybraných hotelech) - Vstupní formality (pro vstup do U. S. A. je nutný biometrický pas s autorizací ESTA nebo platný pas s platným vízem) - Leteckou přepravu (nabídneme klientovi na vyžádání) Fakultativní akce pro Washington vypracujeme na vyžádání a na konkrétní termíny období 4 noci noc navíc 01.01 – 30.12 8.480 1.550 Cena letecké přepravy na vyžádání 131 U. S. A. U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

TORONTO, ONTARIO TORONTO, ONTARIO období 7 nocí noc navíc 01.01 – 25.06 12.820 1.570 26.06 – 23.08 16.760 2.130 24.08 – 15.12 12.820 1.570 Cena letecké přepravy na vyžádání Ramada Suites, centrum *** Poloha hotelu: Downtown Toronto Kapacita hotelu: 102 standardně vybavených pokojů je ur- čeno pro veškerou kli- entelu přímo v centru města. Každý pokoj je vybaven standardním zařízením jako je sa- telitní TV, klimatizace, kávovar, radiobudík, vysoušeč vlasů, privát- ní koupelna. Součástí hotelu je restaurace, fitness center, připojení na internet. Atrakce to- hoto města jsou v ne- dalekém okolí hotelu. období 7 nocí noc navíc 01.01 – 30.12 20.700 2.690 Cena letecké přepravy na vyžádání Courtyard by Marriott **** Poloha hotelu: Downtown Toronto Kapacita hotelu: 156 moderně vybavených pokojů je určeno pro náročnější klientelu přímo v centru města. Každý pokoj je vybaven nadstandardním zařízením jako je satelitní TV, klimatizace, kávovar, radiobudík, vysoušeč vlasů, připojení na internet, privátní koupelna. Součástí hotelu je restaurace, fitness center. Atrakce tohoto města jsou v nedalekém okolí hotelu. období 7 nocí noc navíc 01.01 – 30.12 9.200 1.190 Cena letecké přepravy na vyžádání B. W. Toronto Airport West*** B. W. Toronto Airport West leží v blízkosti Pearsonova mezinárodního letiště v Torontu. Hotel je 100 % nekuřácký a v minulých letech prošel zásadní renovací interiéru, a tak se můžete těšit na kvalitní a velice příjemné ubytovaní. Po- koje jsou moderně a vkusně vybaveny a nechybí kabelová TV, kávovar s kávou a čajem, připojení k internetu WiFi, pracovní stůl, pohodlné křeslo, žehlička a žehlicí prkno, kli- matizace, telefon a radiobudík. Při příletu a odletu Vám bude k dispozici hotelový shuttle, který je pro hosty zdarma. Kry- tý bazén, byznysové centrum s tiskárnou a zejména tep- lá buffetová snídaně jsou bezplatně k dispozici. Centrum města Toronta je vzdálené zhruba 20-30 minut jízdy autem. období 7 nocí noc navíc 01.01 – 30.12 23.760 3.130 Cena letecké přepravy na vyžádání Hilton Toronto ***** Poloha hotelu: Downtown Toronto Kapacita hotelu: 284 luxusně vybavených pokojů je ur- čeno pro náročnou a business klientelu přímo v centru města. Každý pokoj je vybaven moderním a nadstan- dardním zařízením jako je satelitní TV, klimatizace, ká- vovar, radiobudík, vysoušeč vlasů, připojení na internet, privátní koupelna, minibar. Součástí hotelu je restaurace, fitness center. Atrakce tohoto města jsou v nedalekém okolí hotelu. Toronto je největším městem Kanady. Žije zde okolo 4,3 milionu obyvatel a je etnicky různorodé. V roce 1790 bylo toto město malarickou bažinou a jedinou výhodou tohoto blátivého města byla jeho strategická poloha na jezeře Ontario. Dnes je bláto hluboko pod úhlednou dlažbou a město se může pochlubit spoustou moderních budov, restaurací, obchodů, kaváren a hotelů. Prohlídku města byste měli zahájit návštěvou věže CN Tower, která měří 605 metrů a je jednou z nejvyšších samostatně stojících staveb světa. Ulice Yonge Street byla kdysi vojenskou silnicí a v dnešní době jde o hlavní obchodní tepnu v srdci Toronta. Její křižovatka s elegantní nákupní třídou Bloor Street představuje módní střed města. Cestování po městě je velmi jednoduché, ale raději Vám doporučujeme jít pěšky nebo můžete využít autobus či podzemní dráhu. Cena zahrnuje: - Ubytování na stanovený počet nocí - Základní cestovní pojištění léčebných výloh - Shuttle transfer letiště – hotel – letiště - Uvedená cena je za osobu, při účasti dvou osob - Cena celého balíčku je platná po potvrzení zahraničním partnerem - Sleva pro 3. popř. 4. osobu na stejném pokoji na vyžádání Cena nezahrnuje: - Stravu (mimo snídaně ve vybraných hotelech) - Vstupní formality (vízum pro občany ČR) - Leteckou přepravu (nabídneme klientovi na vyžádání) Fakultativní akce pro Toronto vypracujeme na vyžádání a na konkrétní termíny 7 nocí 132 KANADA KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA Howard Johnson, Vancouver centrum *** Howard Johnson hotel leží v centru města Vancouver na ulici Granville. V pěším dosahu se nachází mnoho atrakcí tohoto města jako je umělecká galerie, historický Gas Town, Canada Place a další. Hotel má pět podlaží, dva výtahy, 110 nekuřáckých pokojů, novomanželské apartmá a pokoje typu suite. V roce 2007 prošel hotel rekonstrukcí a jeho pokoje jsou vybaveny moderním ná- bytkem, klimatizací, barevnou TV s kabelovými a place- nými filmovými kanály, kávovarem, vysoušečem vlasů, radiobudíkem a WiFi. V prvním patře hotelu je hostům k dispozici byznysové centrum *některé služby za po- platek*. V přízemí hotelu je restaurace s barem, ve které si můžete objednat třeba snídani. Hotelové parkoviště je za poplatek 15 CAD / den. Pokud si při Vašem pobytu vyberete právě tento hotel, jistě nebudete litovat. období 7 nocí noc navíc 01.01 – 30.04 11.820 1.570 01.05 – 30.09 14.880 2.000 01.10 – 31.12 11.820 1.570 Cena letecké přepravy na vyžádání B. W. Abercorn Inn, airport*** Hotel Abercorn Inn leží v Richmondu asi 20 minut jízdy autem od centra města Vancouver. Mezinárodní letiště se nachází 5 minut od hotelu, který nabízí zdarma přepravu svých hostů z a na letiště. Již při příjezdu do hotelu ucítíte přátelskou atmosféru na každém kroku, jedná se o velice pěkný a nově zrenovovaný hotel. V přízemí hotelu se na- chází restaurace s barem, kde se každé ráno podává sní- daně formou bufetu, kterou mají hoteloví hosté ZDARMA. Prostorné pokoje jsou vybaveny moderním zařízením jako je klimatizace, kávovar, televizor, vysoušeč vlasů, žehlič- ka, WiFi a další. Parkování u hotelu je zdarma. Město Vancouver leží v nádherné zátoce, obklopené zelenými horami, tyčícími se až do nebe. Město se v současnosti účelně rozrůstá, ale tempo je volnější než v jiných kanadských metropolích. Je postaveno kolem širokého Anglického zálivu, který se zužuje do První a Druhé úžiny a do Burrardovy zátoky. Přírodní přístav odděluje vlastní město od elegantních předměstí západního a severního Vancouveru. Určitě se svezte lanovkou „Skyride“ na vrchol hory Grouse Mountain, kde se Vám naskytne nádherný výhled k jihu na město a přírodní přístav. Pokud zde setrváte do západu slunce, budete svědky rozžíhání světel ve městě. Procházku po centru města byste měli začít na Robsonově náměstí, kde se nachází jedno ze skutečně mistrovských děl moderní americké architektury, a to Soudní budova. Najdete zde rovněž obchody, restaurace, malé kino a kluziště. období 7 nocí noc navíc 01.01 – 30.04 9.670 1.120 01.05 – 30.05 14.130 1.750 01.06 – 30.10 21.130 2.750 01.11 – 30.12 9.670 1.120 Cena letecké přepravy na vyžádání 7 nocí Fakultativní akce pro Vancouver vypracujeme na vyžá- dání a na konkrétní termíny 133 KANADA KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

INDIVIDUÁLNÍ POBYTY NA HAVAJSKÝCH OSTROVECH INDIVIDUÁLNÍ POBYTY NA HAVAJSKÝCH OSTROVECH OSTROV KAUAI OSTROV KAUAI Aqua Kauai Beach Resort * * * Je nádherným havajským hotelem a jedná se o resort, kte- rý leží na pobřeží Pacifiku v přenádherné havajské zahradě a zeleni. Hotel poskytuje stylové ubytování s moderním vybavením. Tento resort disponuje 350 pokoji, které jsou vybaveny kávovary s kávou a čajem, sejfem, klimatizací, radiobudíkem, kabelovou TV, vysoušečem vlasů, miniled- ničkou, balkonem a žehličkou. Připojení k internetu pomo- cí WiFi je zpoplatněno 12,95 USD / 24 hodin. Hosté mají k dispozici připojení k WiFi v recepci ZDARMA, denní tisk ZDARMA či transfery na letiště ZDARMA. Mezi zpoplatně- né služby patří například použití prádelny či byznysového centra. V hotelu je masážní salon, restaurace s grilem, bar či posilovna. A co rozhodně nesmí chybět? Určitě bazén! Tento hotel má dva plavecké bazény a jeden dětský bazén. Parkování je zpoplatněno 12,95 USD / 24 hodin. Milovní- ci golfu jistě ocení, že Wailua golfové hřiště je od hotelu vzdáleno pouhé 2 míle!! Outrigger Lae Nani *** Hotel Outrigger Lae Nani leží v tropické části na východ- ním pobřeží ostrova Kauai. Všech 58 apartmánů má vý- hled na oceán a každý je vybavený moderním zařízením k strávení příjemného pobytu. Jednoložnicové apartmány jsou určeny max pro 4 osoby a jsou vybaveny koupelnou, kuchyňským koutem, plotýnkovým vařičem, mikrovlnkou, ledničkou, kávovarem, myčkou nádobí, jídelním servi- sem, velkým balkónem, stereosystémem s CD přehráva- čem, radiobudíkem a dalším. Dvouložnicové apartmány mají stejné vybavení, dvě koupelny a jsou určeny až pro 6 osob. Hosté mohou relaxovat u vyhřívaného bazénu či na pláži, která Vás jistě okouzlí. Součástí hotelu je osvětlený tenisový kurt. Dovolená strávená v tomto resortu pro Vás bude jistě nezapomenutelným zážitkem. období 7 nocí noc navíc 03.01 – 31.03 19.090 2.430 01.04 – 20.12 22.810 2.960 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc 01.01 – 20.12 22.370 2.900 Cena letecké přepravy na vyžádání Havajské ostrovy jsou tvořeny sedmi obydlenými a bezpočtem neobydlených ostrovů, útesů, písčitých mělčin a skalisek v Tichém oceánu. Jsou padesátým a historicky posledním státem USA. Hlavní město Honolulu s počtem zhruba 800 tisíc obyvatel leží na ostrově Oahu. Zdejší dlouhé pláže a nádherné azurově modré moře jsou jako stvořené ke koupání a opalování. Tato oblast je rovněž mekkou surfařů. Večerní a noční život panuje na Waikiki Beach. 7 nocí Cena zahrnuje: - Ubytování na stanovený počet nocí - Základní cestovní pojištění léčebných výloh - Shuttle transfer letiště – hotel – letiště - Uvedená cena je za osobu, při účasti dvou osob - Tištěný turistický průvodce U.S.A. ZDARMA - Cena celého balíčku je platná po potvrzení zahraničním partnerem - Sleva pro 3. popř. 4. osobu na stejném pokoji na vyžádání Cena nezahrnuje: - Stravu (mimo snídaně ve vybraných hotelech) - Vstupní formality (pro vstup do U.S.A. je nutný biometrický pas s autorizací ESTA nebo platný pas s platným vízem) - Leteckou přepravu (nabídneme klientovi na vyžádání) Fakultativní akce pro Kauai vypracujeme na vyžádání a na konkrétní termíny 134 U. S. A. U. S. A.

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

OSTROV OAHU OSTROV OAHU Ohana Waikiki Malia *** Hotel Ohana Waikiki Malia je Vaší dobrou volbou ubyto- vání v blízkosti světoznámé pláže Waikiki. V okolí hotelu se nachází obchody, restaurace, bary, kavárny a mnoho butiků s luxusním zbožím. Nelze opomenout všudypří- tomný a pulsující noční život v ulicích nedaleko pláže Waikiki. Pokoje hotelu prošly v nedávné době rozsáhlou rekonstrukcí, a tak můžete očekávat příjemné ubytování v cenově dostupném hotelu, který je moderně a vkusně vybavený. Hotel nabízí více jak 320 pokojů v 18 podla- žích. V každém pokoji naleznete klimatizaci, radiobudík, balkón, TV, kávovar, připojení k internetu WiFi, telefon, vysoušeč vlasů, sejf, žehličku a ledničku. Některé pokoje vyšší kategorie jsou vybaveny kuchyňským koutem, mi- krovlnkou a sporákem. Hosté mají k dispozici hotelovou prádelnu, obchod se suvenýry, bazén (9 – 21 hod.), sportovní bar, restauraci či masážní salon (některé služby za poplatek). Během pobytu mají hosté zdarma dopravu po Waikiki (Waikiki trolley – pink line). Outrigger Reef on the Beach***** Outrigger Reef on the Beach – jak název hotelu napovídá, tento hotel leží přímo na pláži Waikiki. Jedná se o velice pěkný, moderní a luxusní hotel, který uspokojí každého cestovatele. Více jak 600 hotelových pokojů v 18 pod- lažích je rozděleno do několika kategorií. Každý pokoj je zařízený moderním vybavením jako je klimatizace, radiobudík, kabelová TV, připojení k internetu WiFi, vy- soušeč vlasů, sejf, žehlička s žehlicím prknem a lednič- ka. Součástí komplexu jsou restaurace Shoebird, Ocean House, Kani Ka Pila Grille a kavárna Starbucks. Dále pak prádelna, posilovna, obchod se suvenýry, bazén s barem či vířivka. Hosté dále mohou využít služeb úschovny za- vazadel, turistické přepážky s informacemi, byznysového centra, autopůjčovny a dalších (některé služby za popla- tek). Pokoje vyšší kategorie jsou vybaveny balkónem s částečným či přímým výhledem na oceán (příplatek). Hotel Reff on the Beach jednoznačně doporučujeme ná- ročnější klientele. Aqua Bamboo & spa *** Hotel Aqua Bamboo & spa je nově renovovaný hotel, pouhé 2 bloky od pláže Waikiki. 92 pokojů ve 12 pod- lažích, které mají interiér inspirován asijským stylem, je vybaveno moderním zařízením jako je LCD televizor, mikrovlnka, minilednička, kávovar, radiobudík, klimati- zace či žehlička. Všechny pokoje mají vlastní balkóny. Hosté mají zdarma k dispozici WiFi připojení na pokoji, u bazénu či v recepci, použití pokojového sejfu, denně doplňovanou kávu na pokoji, vstup do bazénu se sla- nou vodou, saunu, vířivku či použití BBQ grilu. To vše je zahrnuto v ceně pobytu, káva a čaj po celý den v recep- ci ZDARMA. Mezi placené služby patří např. vstup do posilovny, lázní, použití byznysového centra či použití prádelny. období 7 nocí noc navíc 01.01 – 20.12 19.530 2.490 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc 01.01 – 20.12 40.420 5.470 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc 03.01 – 10.12 20.180 2.580 Cena letecké přepravy na vyžádání 7 nocí Fakultativní akce pro Honolulu vypracujeme na vyžá- dání a na konkrétní termíny U. S. A. U. S. A. 135

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

OSTROV HAWAII OSTROV HAWAII Outrigger Royal Sea Cliff *** Outrigger Royal Sea Cliff je přímořským resortem, který leží necelé dva kilometry od městečka Kailua-Kona. Jed- ná se o velmi moderní a pěkný hotelový komplex v těsné blízkosti pobřeží Pacifiku. Tento 7patrový hotel nabízí uby- tování v prostorných pokojích typu Studio, 1ložnicových a 2ložnicových apartmánech, které jsou vhodné zejména pro rodiny s dětmi. Každý z těchto pokojů má vybavenou kuchyň, myčku nádobí, ledničku, klimatizaci, radiobudík, balkón, kabelovou TV, kávovar a vysoušeč vlasů. Součástí hotelového komplexu jsou dva venkovní bazény s lehátky, vířivka, pingpongový stůl a tenisový kurt. Hosté mohou využít 4 animační programy (v ceně pobytu) za týden jako jsou např. „Sunset Monday“ (poslech havajské hudby s Hula tanečnicemi), „Aloha Tuesday“ (hosté dostávají na krk věnce Lei z čerstvých květin a nápojem v doprovodu havajských tanců a hudby) nebo „Mahalo Friday“ (hosté mají možnost se naučit vyrábět květinové věnce Lei). Outrigger Fairway Villas **** Kondominium Outrigger Fairway Villas je situováno neda- leko pláží Waikoloa a je součástí areálu Waikoloa Beach Resort ležícího v bezprostřední blízkosti golfového hřiště. Komplex nabízí ubytování typu „town homes“. Jednot- livé apartmány jsou rozmístěny v několika 3podlažních budovách. V nabídce jsou jedno, dvou a tříložnicové apartmány, které jsou klimatizovány a vybaveny veške- rým potřebným zařízením ke strávení pohodlné dovolené. Tříložnicový apartmán pojme až 8 osob, je tedy vhodný zejména pro početné rodiny s dětmi nebo skupinu přátel. Každý apartmán má kompletně vybavenou kuchyň, ve které najdete potřebné nádobí, myčku nádobí, mikrovln- nou troubu, chladničku s mražákem a sporák. Apartmány jsou dále vybaveny radiobudíkem, klimatizací, balkónem či terasou, kávovarem, TV, připojením k internetu WiFi, telefonem, vysoušečem vlasů a žehličkou. Součástí ce- lého komplexu je venkovní bazén s vířivkou a posilovna. Nedaleko resortu jsou restaurace, bary, kavárny a mnoho obchodů se suvenýry. Níže uvedené ceny platí pro 1lož- nicový apartmán (max. 3 osoby) s výhledem do zahrady. V případě zájmu o 2 – 3ložnicový apartmán Vám poskyt- neme kalkulaci na míru. období 7 nocí noc navíc 01.01 – 20.12 20.180 2.580 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc 01.01 – 20.12 22.370 2.900 Cena letecké přepravy na vyžádání 7 nocí Fakultativní akce pro Hawaii vypracujeme na vyžádání a na konkrétní termíny U. S. A. U. S. A. 136

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

OSTROV MAUI OSTROV MAUI Outrigger Napili Shores **** Outrigger Napili Shores hotel je proslulý svým přenád- herným dechberoucím výhledem na oceán. Komplex leží v jižním konci zátoky Napili Bay s výhledem na ostrovy Molokai a Lanai. Nově zrenovované pokoje typu studio či 1ložnicové apartmány jsou vybaveny radiobudíkem, bal- konem, kávovarem, připojením k internetu WiFi (za popla- tek), telefonem, TV, vysoušečem vlasů, sejfem či žehlič- kou. V každém pokoji je vybavená kuchyň se sporákem s troubou, ledničkou, mikrovlnkou a toustovačem. Menší nevýhodou je absence klimatizací, které jsou nahrazeny stropními větráky. Hotel má 2 patra a více jak 150 pokojů. V areálu se nachází prádelna, dva venkovní bazény, re- staurace a vířivka. Každé ráno mají hosté k dispozici kávu u spodního bazénu zdarma. Outrigger Aina Nalu Resort*** Město Lahaina bylo v 19. století největším přístavem ry- bářů velryb. Hotel Outrigger Aina Nalu leží jen pár kroků od oblíbeného centra tohoto města. Městečko Lahaina je zná- mé svým nočním životem, bary a restauracemi. Standardní hotelové studio je vybaveno televizorem, klimatizací, radio- budíkem, telefonem, vysoušečem vlasů, sejfem, žehličkou, koupelnou se sprchovým koutem, mikrovlnkou a lednič- kou. Za příplatek je možné objednat apartmán s kuchyň- ským koutem, sporákem, nádobím a jídelním servisem. Hostům je k dispozici hotelový bazén, připojení k internetu (za poplatek na pokoji) zdarma v recepci a v některých společných prostorách hotelu. Za slušnou cenu Vám tento hotel nabídne poměrně kvalitní ubytování. Je ovšem třeba podotknout, že tento hotel neleží přímo na pláži!! Kapalua Villas, Kapalua **** Kapalua Resort leží v severozápadní části ostrova Maui a nabízí privátní ubytování ve vilách různých kategorií. Celý resort leží v blízkosti třech krásných pláží a 36jam- kového golfového hřiště. Každá nabízená vila je moder- ně a vkusně vybavena kuchyní s veškerým nádobím a vybavením jako je mikrovlnná trouba, sporák, lednička a toustovač. Celý komplex nabízí více jak 160 vil, které se liší svou polohou a velikostí. V nabídce jsou jedno až tříložnicové vily, ve kterých se může společně ubytovat až 6 osob. Ideální pro početné rodiny a partu přátel. Každá vila je vybavena klimatizací, radiobudíkem, balkónem či terasou, kabelovou TV, kávovarem, připojením k internetu WiFi (za poplatek), sejfem, telefonem a vysoušečem vla- sů. V resortu je několik restaurací, kavárny, bary, obchod se suvenýry, masážní salon, venkovní bazén či plážový servis. Hotel nabízí zdarma dopravu k nedalekým teni- sovým kurtům, na pláž či na letiště. Níže uvedené ceny jsou za 1ložnicovou vilu kategorie Fairway view. V případě zájmu Vám poskytneme kalkulaci na 2 – 3ložnicovou vilu s částečným či přímým výhledem na oceán. období 7 nocí noc navíc 01.01 – 20.12 21.710 2.800 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc 01.01 – 20.12 20.180 2.580 Cena letecké přepravy na vyžádání období 7 nocí noc navíc 01.01 – 20.12 26.200 3.440 Cena letecké přepravy na vyžádání 7 nocí Fakultativní akce pro Maui vypracujeme na vyžádání a na konkrétní termíny U. S. A. U. S. A. 137

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

WESTERN CARIBBEAN Délka plavby: 7 nocí Loď: Harmony of the Seas Trasa plavby: Fort Lauderdale – moře – Labadee – Falmoulth – moře – Cozumel – moře – Fort Lauderdale Termíny: 6.1.,3.2., 17.2., 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4.,19.5., 9.6., 30.6., 21.7., 11.8., 1.9.,22.9., 13.10.,3.11., 18.11., 2.12., 16.12. Cena dvoulůžkové kajuty od: 34.150,- Kč WESTERN CARIBBEAN Délka plavby: 4 nocí Loď: Independence of the Seas Trasa plavby: Fort Lauderdale – moře – Cozumel – moře – Fort Lauderdale Termíny: 13.1., 27.1., 1.3., 15.3., 22.11., 6.12., 20.12. Cena dvoulůžkové kajuty od: 17.940,- Kč SEATTLE A ALASKA GLACIER CRUISE Délka plavby: 7 nocí Loď: Explorer of the Seas Trasa plavby: Seattle – moře – Alaska Inside Passage – Juneau – Skagway – Tracy Arm Fjord – moře – Victoria – Seattle Termíny: 18.5., 25.5., 1.6., 8.6., 15.6., 22.6., 29.6., 6.7., 13.7., 20.7., 27.7., 3.8., 10.8., 17.8., 24.8., 31.8. Cena dvoulůžkové kajuty od: 52.050,- Kč NORTHBOUND ALASKA CRUISE Délka plavby: 7 nocí Loď: Radiance of the Seas Trasa plavby: Vancouver – Inside Passage – Ketchikan – Icy Strait Point – Juneau – Skagway – Hubbard Glacier – Seward Termíny: 18.5.,1.6., 15.6., 29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8. Cena dvoulůžkové kajuty od: 52.350,- Kč PLAVBY ROYAL CARIBBEAN PLAVBY ROYAL CARIBBEAN Vážené klientky, vážení klienti – v současné době zahajujeme další sezónu, kdy si Vám dovolujeme nabídnout plavby společností Royal Caribbean a Celebrity Cruises. Podle našich zkušeností i podle zkušeností našich klientů Vám můžeme tyto lodě jen doporučit. Plavidla těchto společností brázdí vody několika moří a oceánů a patří k tomu nejlepšímu, co v této oblasti existuje. Již mnoho našich klientů využilo všech výhod, které tyto plavby poskytují. Během jedné cesty můžete zkombinovat poznáva- cí i pobytový zájezd. Při každé zastávce na trase můžete poznávat nová místa a přitom Vám odpadne stálé balení a vybalo- vání kufrů. Pokud si chcete pouze „užívat“ – není nic snazšího než jednoduše zůstat u některého z bazénů a pouze relaxovat. Každá loď poskytuje nepřeberné množství možností využití volného času. Je jen na Vás, co si vyberete. Většinou zde najdete fitness centrum i knihovnu, divadlo i diskotéku, saunu i masáže, kasíno i místo na poklidné pozorování západu slunce nad Karibikem. Mezi nejnovější, nejluxusnější a největší lodě této společnosti patří Oasis of the Seas a Allure of the Seas. Každý z těchto plovoucích kolosů Vás uchvátí nejen svou velikostí, ale i pohodlím a luxusem. Od ostatních lodí se liší i unikátní vnitřní promenádou, která má podobu parku. Na každé lodi najdete 3 základní typy kajut – vnitřní kajutu (pro ty, kteří se zde nebudou mnoho zdr- žovat a využijí jí hlavně na přespání), vnější kajutu s oknem a vnější kajutu s balkónem. Všechny jsou ale klimatizovány, mají tele- vizní přijímač, vlastní sejf a samozřejmě vlastní koupelnu a toaletu. Strava na jakékoliv z lodí je pro každého kulinářským zážitkem. Objevte i Vy nád- heru a pohodlí plavby na lodi!!! 138 PLAVBY ROYAL CARIBBEAN PLAVBY ROYAL CARIBBEAN

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

EASTERN CARIBBEAN CRUISE Délka plavby: 7 nocí Loď: Allure of the Seas Trasa plavby: Fort Lauderdale – Nassau – moře – Charlotte Amalie – Basseterre – moře – moře – Fort Lauderdale Termíny: 18.2., 18.3.,15.4., 5.5.,26.5., 16.6., 7.7., 28.7., 18.8., 8.9., 20.10. Cena dvoulůžkové kajuty od: 36.700,- Kč SOUTHERN CARIBBEAN Délka plavby: 7 nocí Loď: Jewel of the Seas Trasa plavby: San Juan – St. Thomas – St. Kitts – Antigua – Barbados – St. Lucia – moře – San Juan Termíny: 14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4. Cena dvoulůžkové kajuty od: 29.200,- Kč TRANSATLANTIC CRUISE Délka plavby: 14 nocí Loď: Rhapsody of the Seas Trasa plavby: Tampa – Key West – 7× moře – La Palma – Tenerife – moře – Malaga – moře – Barcelona Termíny: 6.5. Cena dvoulůžkové kajuty od: 62.750,- Kč WESTERN CARIBBEAN CRUISE Délka plavby: 7 nocí Loď: Liberty of the Seas Trasa plavby: Galveston – moře – Cozumel – George Town – Falmouth – moře – Galveston Termíny: 7.1.,21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., 1.4.,15.4., 29.4. Cena dvoulůžkové kajuty od: 32.175,- Kč BERMUDA CRUISE Délka plavby: 5 nocí Loď: Grandeur of the Seas Trasa plavby: Baltimore – moře – Kings Wharf – Kings Wharf – moře – Baltimore Termíny: 5.5., 19.5., 2.6., 16.6., 30.6., 14.7., 28.7., 11.8., 25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 20.10. Cena dvoulůžkové kajuty od: 31.150,- Kč CANADA / NEW ENGLAND CRUISE Délka plavby: 7 nocí Loď: Serenade of the Seas Trasa plavby: Boston – Portland – Bar Harbor – Saint John – moře – Halifax – moře – Boston Termíny: 16.9. Cena dvoulůžkové kajuty od: 48.100,- Kč HAWAII CIRCLE CRUISE Délka plavby: 10 nocí Loď: Radiance of the Seas Trasa plavby: Vancouver – 5× moře – Lahaina – Hilo – Kailua Kona – Kauai – Honolulu Termíny: 7.9. Cena dvoulůžkové kajuty od: 71.014,- Kč TRANSPACIFIC CRUISE Délka plavby: 21 nocí Loď: Explorer of the Seas Trasa plavby: Seattle – 5× moře – Honolulu – Lahaina – 4× moře – dateline – 2× moře – Suva – moře – Vanuatu – Mystery Island – Noumea – 2× moře – Sydney Termíny: 5.10. Cena dvoulůžkové kajuty od: 91.500,- Kč FALL FOLIAGE CRUISE Délka plavby: 11 nocí Loď: Adventure of the Seas Trasa plavby: 2× Quebec City – moře – Charlottetown – Sydney – Halifax – Saint John – Bar Harbor – Boston – Portland – moře – Cape Liberty Termíny: 17.9. Cena dvoulůžkové kajuty od: 64.380,- Kč BAHAMAS CRUISE Délka plavby: 4 noci Loď: Enchantment of the Seas Trasa plavby: Miami – Nassau – Coco Cay – Key West – Miami Termíny: 8.1.,15.1., 22.1., 29.1., 5.2., 12.2., 19.2., 26.2., 5.3., 12.3., 19.3., 26.3., 2.4.,9.4., 16.4., 23.4., 7.5., 14.5., 21.5., 28.5. Cena dvoulůžkové kajuty od: 17.700,- Kč 139 PLAVBY ROYAL CARIBBEAN PLAVBY ROYAL CARIBBEAN

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Fort Lauderdale • Labadee • Falmouth • Cozumel • Fort Lauderdale Z FLORIDY DO ZÁPADNÍHO KARIBIKU Z FLORIDY DO ZÁPADNÍHO KARIBIKU v nabídce třináctou sezónu 10 dnů Harmony of the Seas – loď třídy Oasis. Jeden z nej- novějších přírůstků ve flotile společnosti Royal Cari- bbean. Svůj provoz začala v květnu 2016. Loď nabízejí- cí propojení luxusu a pohodlí, zábavy i poučení. Určitě se zde nebudete nudit – velké množství sportovních i kulturních aktivit je toho zárukou. 01. den Odlet z Prahy do Fort Lauderdale. Po absolvování imigrační a celní kontroly transfer do hotelu 3* ubytování. 02. den Dopoledne individuální volno, po něm násle- duje transfer do přístavu a nalodění. V podvečer vyplutí z přístavu Fort Lauderdale. 03. den Celodenní plavba po Karibském moři. Indivi- duální volno k prohlídce lodi a využití všech jejích atrakcí – několika bazény počínaje a návštěvou kavárniček konče. 04. den Návštěva Labadee (Haiti). Relaxace na pláži nebo fakultativně možnost projížďky na vodních skútrech či výuky šnorchlování. Labadee je ideální místo pro strá- vení několika hodin na bílé karibské pláži u tyrkysového moře pod karibským sluncem. 05. den Tento den se připlouvá do jamajského přístavu Falmouth. Milovníci historie jistě ocení historické budovy z 18. století, které byly restaurovány do dnešní podo- by. Znalci filmu naopak navštíví vodopády Dunn’s River Falls, místo, kde se natáčel jeden z příběhů o Jamesi Bondovi. 06. den Dnes nás čekají nezapomenutelné zážitky na moři. Využít můžete všechny atrakce, které loď nabízí. Bě- hem jediného dne je téměř nemožné všechny zkusit. 07. den Návštěva mexického ostrova Cozumel. Mož- nost potápění nebo fakultativní výlet do slavného letoviska Cancun či k ruinám mayské památky Tulum a návštěva vodního parku Xel-Ha. 08. den Celodenní plavba po Karibském moři. Poslední možnost vychutnat si pohodlí a luxus výletní lodi. 09. den Připlutí do Fort Lauderdale, transfer na letiště a odlet do Prahy. 10. den Přílet do Prahy. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den 10. den termín kód cena celkem 05.01. - 08.04. AT 183701 od 61.450 13.04. - 17.06. AT 183702 od 60.950 29.06. - 19.08. AT 183703 od 67.450 31.08. - 10.12. AT 183704 od 53.450 Trasa: Fort Lauderdale – Labadee – Falmouth – Cozumel – Fort Lauderdale Termíny vyplutí: 6.1., 3.2., 17.2., 3.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 19.5., 9.6., 30.6., 21.7., 11.8., 11.8., 1.9., 22.9., 13.10., 3.11., 18.11., 2.12. Loď: Harmony of the Seas cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - transfery letiště – hotel – loď – letiště - 1 nocleh v hotelu 3* před plavbou - 7 nocí na lodi ve dvoulůžkové vnitřní kajutě - all inclusive režim na lodi - přístavní taxy - komplexní pojištění AT cena zájezdu nezahrnuje: - průvodce - fakultativní akce - vstupní vízum navštívených zemí - spropitné (na lodi závěrem plavby) příplatky a slevy: - příplatek za jednolůžkovou kajutu na vyžádání - sleva pro třetí osobu v pokoji/kajutě na vyžádání - příplatek za vnější dvoulůžkovou kajutu/osoba 9.190 - příplatek za dvoulůžkovou kajutu s balkónem/os. 11.080 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. U. S. A. U. S. A. 140

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Fort Lauderdale • Nassau • Charlotte Amalie • Basseterre • Fort Lauderdale v nabídce dvanáctou sezónu 10 dnů Z FLORIDY DO VÝCHODNÍHO KARIBIKU Z FLORIDY DO VÝCHODNÍHO KARIBIKU Allure of the Seas – loď třídy Oasis, která byla již podru- hé v řadě jmenovaná nejlepší výletní lodí. V šestnácti patrech naleznete vše, co k správné výletní lodi patří – sportovní vyžití, kulturní zážitky, odpočinek i poznání. Lední i vodní show jsou unikátní a nabízí pouze lodě této třídy. Rovněž stravování na této lodi je neuvěřitelný zážitek a tu „svojí“ kuchyni si zde nalezne určitě každý, milovník mořských plodů i japonského sushi. 01. den Odlet z Prahy do Fort Lauderdale. Po absol- vování imigrační a celní kontroly transfer do hotelu 3*. Ubytování. 02. den Dopoledne individuální volno, po něm násle- duje transfer do přístavu a nalodění. V podvečer vyplutí z přístavu Fort Lauderdale. 03. den Dnes nás čeká opět jedinečný zážitek – návště- va unikátního města Nassau na Bahamských ostrovech. Nezapomeňte navštívit zdejší fascinující historická místa či běloskvoucí pláže, které lemují tento ostrov. 04. den Celodenní plavba po Karibském moři. Jedna z možností, jak si užít pohodlí a luxus výletní lodi. Na- vštivte některou z dalších atrakcí, kterou Vám tato plavba nabízí – fitness, kasíno, lezeckou stěnu atd. 05. den Tento den nás zavede na malý ostrůvek St. Tho- mas – do města Charlotte Amalie. Jeden z karibských rájů je znám nejen díky skvělým nákupům, ale i díky překrás- ným výhledům z Mountain Top, či světoznámé pláži Mag- den’s, která je hodnocena jako jedna z deseti nejlepších pláží na světě. 06. den Dnes loď připlouvá na ostrůvek St.Kitts, o který bojovaly evropské mocnosti více než sto let. Objevíte zde francouzské i britské dědictví, koloniální stavby, zříceniny pevností a kdysi velkolepá panství. 07. den Dnes nás čekají nezapomenutelné zážitky na moři. Využít všechny atrakce, které loď nabízí, během jedi- ného dne je téměř nemožné. 08. den Celodenní plavba po Karibském moři. Indivi- duální volno k prohlídce lodi a využití všech jejích atrakcí – několika bazény počínaje a návštěvou kavárniček konče. 09. den Připlutí do Fort Lauderdale, transfer na letiště a odlet do Prahy. 10. den Přílet do Prahy. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den 10. den termín kód cena celkem 17.02. - 23.04. AT 183801 od 56.950 Trasa: Fort Lauderdale – Nassau – Charlotte Amalie – Basseterre – Fort Lauderdale Termíny vyplutí: 18.2. Loď: Allure of the Seas cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - transfery letiště – hotel – loď – letiště - 1 nocleh v hotelu 3* před plavbou - 7 nocí na lodi ve dvoulůžkové vnitřní kajutě - all inclusive režim na lodi - přístavní taxy - komplexní pojištění AT cena zájezdu nezahrnuje: - průvodce - fakultativní akce - vstupní vízum navštívených zemí - spropitné (na lodi závěrem plavby) příplatky a slevy: - příplatek za jednolůžkovou kajutu na vyžádání - sleva pro třetí osobu v pokoji/kajutě na vyžádání - příplatek za vnější dvoulůžkovou kajutu/osoba 4.000 - příplatek za dvoulůžkovou kajutu s balkónem/os. 8.550 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. U. S. A. U. S. A. 141

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Vancouver • Inside passage • Ketchikam • Icy Strait Point • Juneau • Skagway • Hubbard Glacier • Seward LODÍ Z VANCOUVERU NA ALJAŠKU LODÍ Z VANCOUVERU NA ALJAŠKU v nabídce dvanáctou sezónu 10 dnů Radiance of the Seas – loď třídy Radiance Family – střední velikosti ve flotile společnosti Royal Caribbean. Na třinácti podlažích najdete velké množství zábavy, ak- tivit a ubytování. Pro relaxaci zde můžete využít sportovní kurt, fitness, solárium, trenažer golfu, lázně, divadlo, ho- rolezeckou stěnu, kasíno, obchůdky, bazény i knihovnu. 01. den Odlet z Prahy do Vancouveru, transfer do hotelu a ubytování. 02. den Dopoledne individuální možnost prohlídky Van- couveru, po které následuje nalodění. V podvečer pak vy- plujete na sever podél ostrova Vancouver. 03. den Celodenní plavba oblastí Inside Passage – znal- ci hodnocenou jako nejkrásnější vodní cesta na světě. Kromě luxusu na palubě budete jistě pozorovat velryby, kosatky, lvouny, mořské vydry a bezpočet vodních ptáků. Tato možnost pozorování mořské fauny Vás bude doprová- zet celou plavbou. 04. den Po zakotvení budete mít příležitost k celodenní návštěvě města Ketchikan, známého hlavně jako světové hlavní město lososů. Fakultativně možnost pozorování al- jašských černých medvědů. Toto jedinečné dobrodružství si nesmí nechat ujít žádný z milovníků či fotografů přírody. 05. den Icy Strait Point – místo nedaleko města Hoo- nah, největšího osídlení původních indiánů Tlingit. Záro- veň je velmi blízko národního parku Glacier Bay. Můžete zde vidět nespočetné množství tuleňů, velryb, ale i orky a pět specifických druhů lososů. 06. den Návštěva Juneau – hlavního města Aljašky, za- loženého v době zlaté horečky. V okolí je možné pozorovat neuvěřitelné množství divoké zvěře, zejména medvědů grizzly. 07. den Po připlutí do Skagway, malého městečka zná- mého z dob slavné zlaté horečky na Klondiku jako výchozí bod cesty zlatokopů přes průsmyk Chilcoot. Fakultativně můžete absolvovat cestu historickou železnicí do průsmy- ku White Pass a obdivovat jedinečné přírodní scenérie hor protkaných tzv. „prstovými“ jezery. 08. den Hubbard Glacier – plavba nejdelší řekou ledů v Severní Americe. Lodě Royal Caribbean patří k jedněm z mála na světě, které umožňují svým klientům překrásné výhledy na tento přírodní div s jeho 1.350 čtverečními mí- lemi modrého ledu. 09. den Časně příjezd do Sewardu, místa známého všem prospektorům a horníkům. Transfer na letiště a odlet do Prahy. 10. den Přílet do Prahy. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den 10. den termín kód cena celkem 17.05. - 23.06. AT 184001 od 76.950 28.06. - 01.09. AT 184002 od 84.450 Trasa: Vancouver – Inside passage – Ketchikam – Icy Strait Point – Juneau – Skagway – Hubbard Glacier – Seward Termíny vyplutí: 18.5., 1.6., 15.6., 29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8. Loď: Radiance of the Seas cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - transfery letiště – hotel – loď – letiště - 1 nocleh v hotelu 3* před plavbou - 7 nocí na lodi ve dvoulůžkové vnitřní kajutě - all inclusive režim na lodi - přístavní taxy - komplexní pojištění AT cena zájezdu nezahrnuje: - průvodce - fakultativní akce - vstupní vízum navštívených zemí - spropitné (na lodi závěrem plavby) příplatky a slevy: - příplatek za jednolůžkovou kajutu na vyžádání - sleva pro třetí osobu v pokoji/kajutě na vyžádání - příplatek za vnější dvoulůžkovou kajutu/osoba 4.000 - příplatek za dvoulůžkovou kajutu s balkónem/os. 12.000 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem. 142 U. S. A. – KANADA U. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

v nabídce sedmou sezónu SEATTLE A INSIDE PASSAGE SEATTLE A INSIDE PASSAGE 10 dnů Seattle • Alaska Inside Passage • Juneau • Skagway • Tracy Arm Fjord • Victoria • Seattle Explorer of the Seas – loď třídy Voyager family – jedné z největších ve společnosti Royal Caribbean. Na této lodi najdete mnoho zábavy a možností využití volného času. Kromě bazénů, solária, lázní a fitness zde můžete využít basketbalový kurt, 9 ti jamkové hřiště na minigolf, dráhu pro in-line bruslení, horolezeckou stěnu nebo trenažér golfu. Večer můžete navštívit divadlo, diskotéku nebo bar s živou hudbou či lední revue. Samozřejmostí je několik druhů restaurací a barů. 01. den Odlet z Prahy do Seattlu, transfer do hotelu a ubytování. 02. den Dopoledne individuální možnost prohlídky Sea- ttlu. V podvečer pak vyplujete na sever z přístavu Seattle. 03. den Celodenní plavba podél amerického pobřeží. Využijte možnost klidné luxusní plavby. Máte možnost na- vštívit všechna zařízení, která Vám tato loď nabízí. 04. den Celodenní plavba Alaska Inside Passage – znalci hodnocenou jako nejkrásnější vodní cesta na světě. Kromě luxusu na palubě budete jistě pozorovat velryby, kosatky, lvouny, mořské vydry a bezpočet vodních ptáků. Tato možnost pozorování mořské fauny Vás bude dopro- vázet celou plavbu. Návštěva Juneau – hlavního města Aljašky, založeného v době zlaté horečky. V okolí je možné pozorovat neuvěřitelné množství divoké zvěře, zejména medvědů grizzly. 05. den Připlutí do Skagway, malého městečka známé- ho z dob slavné zlaté horečky na Klondiku, jako výchozí bod cesty zlatokopů přes průsmyk Chilcoot. Fakultativně můžete absolvovat cestu historickou železnicí do průsmy- ku White Pass a obdivovat přírodní scenerie protkaných tzv. prstovými jezery. 06. den Návštěva Tracy Arm Fjord v Tongass National Forrest. Na konci fjordů najdete Sawyer Glaciers, jedny z nejkrásnějších ledovců na Aljašce, domov černých i hně- dých medvědů, jelenů, losů a vlků. 07. den Celodenní plavba. Volno k relaxaci u bazénu nebo k aktivnímu odpočinku při aktivitách, které loď nabízí. 08. den Dnes doplujete do Victorie – hlavního města Britské Kolumbie. Toto město na jižním cípu polostrova Vancouver patří k turisticky velmi oblíbeným místům světa. Kromě světově proslulé zahrady, kde na Vás bude dýchat 150 let britské historie, je to místo známé svými gurmán- skými jídly i dobrým shoppingem. 09. den Připlutí do Seattlu. Transfer na letiště a odlet do Prahy. 10. den Přílet do Prahy. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den 10. den termín kód cena celkem 17.05. - 30.06. AT 184701 od 74.950 28.06. - 01.09. AT 184702 od 77.950 06.09. - 15.09. AT 184703 od 74.950 Trasa: Seattle – Alaska Inside Passage – Juneau – Skagway – Tracy Arm Fjord – Victoria – Seattle Termíny vyplutí: 18.5., 25.5., 1.6., 8.6., 15.6., 22.6., 29.6., 6.7., 13.7.,20.7., 27.7., 3.8., 10.8., 17.8., 24.8., 7.9. Loď: Explorer of the Seas cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - transfery letiště – hotel – loď – letiště - 1 nocleh v hotelu 3* před plavbou - 7 nocí na lodi ve dvoulůžkové vnitřní kajutě - all inclusive režim na lodi - přístavní taxy - komplexní pojištění AT cena zájezdu nezahrnuje: - průvodce - fakultativní akce - vstupní vízum navštívených zemí - spropitné (na lodi závěrem plavby) příplatky a slevy: - příplatek za jednolůžkovou kajutu na vyžádání - sleva pro třetí osobu v pokoji/kajutě na vyžádání - příplatek za vnější dvoulůžkovou kajutu/osoba 4.800 - příplatek za dvoulůžkovou kajutu s balkónem/os. 20.700 K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem. 143 U. S. A. – KANADA U. S. A. – KANADA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Devátou sezónu jsou zařazeny v naší nabídce plavby společnosti Carnival a těší se stále větší oblíbenosti. Tato lodní společnost nabízí velké množství zábavy na všech svých lodích, plujících v obou oceánech a několika mořích. Lodi se znač- kou Carnival můžete potkat ve východním, západním i jižním Karibiku, plují podél pobřeží Aljašky, východní části USA a Kanady nebo je potkáte na Hawaii. Flotila lodí Carnival nabízí vše, co potřebujete k dovolené snů. Pokud nebudete zrovna v některém z exotických přístavů nebo na některém ze zajímavých míst, můžete prožít den plný odpočinku u bazénu, v lázních nebo ve fitness centru. Den takto strávený pak můžete zakončit v jedné z útulných restaurací, klubů, barů či při nákupu v některém z místních obchůdků. Najdete zde tři druhy kajut – kajutu vnitřní (bez výhledu na moře), kajutu s oknem nebo kajutu s vlastním bal- kónem. Všechny jsou vybavené televizním přijímačem, odpočinkovou částí a vlastní koupelnou s toaletou. Poznejte i Vy, jak skvělá může být dovolená na lodi!!! WESTERN CARIBBEAN Délka plavby: 5 nocí Loď: Carnival Paradise Trasa plavby: Tampa – moře – Cozumel – Grand Cayman – moře – Tampa Termíny: 6.1., 15.1., 20.1. 29.1., 3.2., 12.2., 26.3., 31.3., 9.4., 14.4., 23.4., 28.4., 7.5., 26.5., 4.6., 23.6., 7.7., 16.7., 4.8., 13.8., 10.9., 29.9., 8.10., 13.10., 22.10., 10.11., 19.11., 3.12., 8.12., 17.12. Cena dvoulůžkové kajuty od: 18.950,- Kč SOUTHERN CARIBBEAN Délka plavby: 7 nocí Loď: Carnival Fascination Trasa plavby: San Juan – St. Thomas – moře – Barbados – St. Lucia – St. Kitts – St. Maarten – San Juan Termíny: 7.1., 14.1., 21.1. pak každou neděli Cena dvoulůžkové kajuty od: 28.450,- Kč ALASKA Z LOS ANGELES Délka plavby: 14 nocí Loď: Carnival Splendor Trasa plavby: Los Angeles – 2× moře – Vancouver – moře – Sitka – Icy Strait Point – Cruise Glacier Bay – Juneau – Skagway – Ketchikam – 3× moře – Los Angeles Termíny: 25.8. Cena dvoulůžkové kajuty od: 75.950,- Kč EASTERN CARIBBEAN Délka plavby: 7 nocí Loď: Carnival Glory Trasa plavby: Miami – Half Moon Cay – moře – St. Thomas – San Juan – Grand Turk – moře – Miami Termíny: 6.1., 20.1., 17.2., 3.3., 31.3., 14.4., 28.4. Cena dvoulůžkové kajuty od: 32.450,- Kč BALTIMORE BAHAMAS Délka plavby: 7 nocí Loď: Carnival Pride Trasa plavby: Baltimore – moře – moře – Port Canaveral – Nassau – Freeport – moře – Baltimore Termíny: 4.2., 18.3. Cena dvoulůžkové kajuty od: 29.950,- Kč ALASKA Délka plavby: 8 nocí Loď: Carnival Legend Trasa plavby: Seattle – moře – Tracy Arm Fjord – Skagway – Juneau – Ketchikan – Victoria – Seattle Termíny: 29.5., 5.6., 12.6., 19.6., 26.6., 3.7., 10.7., 17.7., 24.7., 31.7., 7.8., 14.8., 21.8. Cena dvoulůžkové kajuty od: 49.950,- Kč PLAVBY CARNIVAL CRUISE PLAVBY CARNIVAL CRUISE 144 PLAVBY CARNIVAL CRUISE PLAVBY CARNIVAL CRUISE

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

BAHAMAS Délka plavby: 4 noci Loď: Carnival Elation Trasa plavby: Jacksonville – Freeport – Nassau – moře – Jacksonville (itinerář může být i obrácený) Termíny: 4.1., 18.1., 1.2.,15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 26.4., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12. Cena dvoulůžkové kajuty od: 16.450,- Kč BAJA MEXICO Délka plavby: 4 noci Loď: Carnival Inspiration Trasa plavby: Los Angeles – Catalina Island – Ensenada – moře – Los Angeles Termíny: 7.5., 14.5., 21.5., 28.5., 4.6., 11.6., 18.6., 25.6., 2.7., 9.7., 16.7., 23.7., 30.7., 13.8., 20.8., 27.8., 3.9., 10.9., 17.9., 24.9., 1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 19.11., 26.11., 3.12., 10.12. Cena dvoulůžkové kajuty od: 13.950,- Kč HAWAII Délka plavby: 14 nocí Loď: Carnival Miracle Trasa plavby: Los Angeles – 4× moře – Maui – Honolulu – Kona – Hilo – 4× moře – Ensenada – Los Angeles Termíny: 13.10., 1.12. Cena dvoulůžkové kajuty od: 71.590,- Kč CUBA Délka plavby: 5 nocí Loď: Carnival Paradise Trasa plavby: Tampa – Havana – Cozumel – moře – Tampa Termíny: 5.9. Cena dvoulůžkové kajuty od: 35.450,- Kč NEW YORK – BERMUDA Délka plavby: 4 noci Loď: Carnival Horizon Trasa plavby: New York – moře – Bermuda – moře – New York Termíny: 24.5., 21.6., 19.7., 16.8., 13.9. Cena dvoulůžkové kajuty od: 34.950,- Kč PANAMA CANAL Délka plavby: 14 nocí Loď: Carnival Freedom Trasa plavby: Galveston – 2× moře-Montego Bay – moře – Aruba – Curacao – moře – Cartagena – Panama Canal – Limon – moře – Cozumel – moře – Galveston Termíny: 27.10. Cena dvoulůžkové kajuty od: 81.950,- Kč MEXICAN RIVIERA Délka plavby: 7 nocí Loď: Carnival Miracle, Carnival Splendor Trasa plavby: Los Angeles – moře – Cabo San Lucas – Mazatlan – Puerto Vallarta – 2× moře – Los Angeles Termíny: 6.1., 27.1., 3.2., 10.2., 27.2., 3.3., 10.3., 24.3., 31.3., 7.4., 21.4., 28.4., 5.5., 19.5., 26.5., 2.6., 16.6., 23.6., 30.6., 14.7., 21.7., 28.7., 11.8., 18.8., 8.9., 15.9., 22.9., 6.10., 27.10., 3.11., 17.11., 24.11. Cena dvoulůžkové kajuty od: 29.450,- Kč LOS ANGELES CABO SAN LUCAS PUERTO VALLARTA GALVESTON – CARIBBEAN Délka plavby: 7 nocí Loď: Carnival Breeze Trasa plavby: Galveston – 2× moře – Montego Bay – Grand Cayman – Cozumel – moře – Galveston Termíny: 14.1., 28.1., 25.2., 11.3., 25.3., 6.5., 20.5., 3.6., 17.6., 1.7., 15.7., 29.7., 12.8., 26.8., 9.9. Cena dvoulůžkové kajuty od: 27.950,- Kč GALVESTON COZUMEL MONTEGO BAY GRAND CAYMAN TAMPA COZUMEL HAVANA GALVESTON COZUMEL MONTEGO BAY ARUBA CURAÇAO CARTAGENA PANAMA CANAL LIMON NEW YORK BERMUDA 145 PLAVBY CARNIVAL CRUISE PLAVBY CARNIVAL CRUISE

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Miami • Nassau • St. Thomas • San Juan • Grand Turk • Miami v nabídce osmou sezónu 10 dnů VÝCHODNÍ KARIBIK VÝCHODNÍ KARIBIK Carnival Glory – loď patří k největším a nejnovějším ve flotile Carnival Cruises. Na plavbu se může vydat až 3.000 klientů. Naleznete zde samozřejmě kromě jiného i 3 bazény pro dospělé a 1 pro děti, fitness. Kadeř- nictví, sauna i lázně. Občerstvit se můžete v několika restauracích, bufetu či pizzerii. Večer je možné trávit v některém z barů, kasinu, tanečním klubu nebo v klidu klubovny. 01. den Odlet z Prahy na Miami. Po nezbytných imigrač- ních formalitách následuje transfer do hotelu a ubytování. 02. den Dopoledne individuální volno. Kolem poled- ne transfer do přístavu a odpoledne vyplutí z přístavu Miami. 03. den Poznáte, co dělá Nassau tak speciálním. Per- fektní bílé pláže, kokosové palmy a teplá křišťálově čis- tá voda, kde můžete obdivovat neobyčejnou barevnost zdejšího podmořského života. Pokud se nabažíte plavání v moři nebo polehávání na pláži, můžete zbytek dne pro- žít nakupováním nebo plavbou lodí s proskleným dnem. Z Bahamských ostrovů si v každém případě odvezete nád- herné zážitky. 04. den Celodenní plavba po Karibském moři. Užijte si nádhery na lodi. Odpočívejte u bazénu, využijte možnosti kadeřníka, pod vedením zkušeného trenéra zformujte svou postavu ve fitness. 05. den Ráno připlutí do St. Thomas. Maličké městeč- ko Charlotte Amalie vám nabídne nepřeberné množství malých krámečků s parfémy a skvělým vínem. Slunce na nádherné pláži, azurová voda moře a bílý písek, to jsou další lákadla tohoto ostrůvku. 06. den Připlutí do San Juan – najdete zde dva světy – historický – plný noblesních ulic a nevšední architektury ve španělském stylu a druhý moderní, patřící světové metro- poli. Jistě stojí za návštěvu koloniální pevnosti El Morro a San Cristobal. Najdete zde ale i kosmopolitní město se živými bulváry, milé kavárny, skvělé galerie a butiky s nád- hernou módou. Střetávají se zde dva světy – nový a starý – užijte si obou. 07. den Tento den připlouváte do hlavního města souo- stroví Turks a Caicos – Grand Turk. Přestože je městečko pro mnohé z nás téměř neznámé, jistě všechny překvapí. Najdete zde neuvěřitelné množství historických budov a ruin, vše v koloniálním stylu. 08. den Poslední možnost pro nabrání nových sil. Užijte si co nejvíce všech zařízení na lodi. Nakupte poslední su- venýry a poznejte i poslední zákoutí lodi. Západ slunce nad Karibikem je nezapomenutelný. 09. den Připlutí na Miami. Transfer na letiště a odlet do Prahy. 10. den Přílet do Prahy. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den 10. den termín kód cena celkem 02.02. - 25.03. AT 184201 od 50.450 31.08. - 07.10. AT 184202 od 51.450 Trasa: Miami – Nassau (Amber Cove) – moře – St. Thomas – San Juan – Grand Turk – moře – moře – Miami Termíny vyplutí: 3.2., 17.3., 1.9., 29.9. Loď: Carnival Glory cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - transfery letiště – hotel – loď – letiště - 1 nocleh v hotelu 3* před plavbou - 7 nocí na lodi ve dvoulůžkové vnitřní kajutě - all inclusive režim na lodi - přístavní taxy - komplexní pojištění AT cena zájezdu nezahrnuje: - průvodce - fakultativní akce - vstupní vízum navštívených zemí - spropitné (na lodi závěrem plavby) příplatky a slevy: - příplatek za jednolůžkovou kajutu na vyžádání - sleva pro třetí osobu v pokoji/kajutě na vyžádání - příplatek za vnější dvoulůžkovou kajutu na vyžádání - příplatek za dvoulůžkovou kajutu s balkónem na vyžádání K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. U. S. A. U. S. A. 146

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Seattle • Tracy Arm Fjord • Skagway • Juneau • Ketchikan • Victoria • Seattle v nabídce sedmou sezónu 10 dnů ZE SEATTLU NA ALJAŠKU ZE SEATTLU NA ALJAŠKU Carnival Legend – loď, která pojme téměř 2200 hostů. Najdete na ní 4 bazény, lázně i salón krásy, plně zaří- zené fitness, běžeckou dráhu – 15 kol se rovná 1 míli. Pohodu můžete nalézt v knihovně nebo kapli, kde se pořádají i svatební obřady, najdete zde i tobogán, dět- ský bazén, 4× whirlpool. Večer můžete trávit v divadle, některém z nočních barů, casinu nebo tanečním sále. O vaši pohodu se postarají v několika restauracích, 24 hodin denně otevřené pizzerii či v kavárně Piazza Cafe. 01. den Odlet z Prahy do Seattlu. Po příletu transfer do hotelu a ubytování. 02. den Dopoledne individuální volno ke krátké prohlíd- ce Seattlu. Odpoledne transfer do přístavu a v podvečer odplutí z přístavu Seattle. 03. den Celodenní volno na lodi. Budete mít možnost využít všechna zařízení, která loď nabízí – bazén, obchůdky, kavárny. 04. den Plavba Tracy Arm Fjordem – jedním z nejkrás- nějších míst na zemi, skládajícím se ze dvou oddělených fjordů. Oba jsou téměř 30 mil dlouhé a jedna pětina jejich délky je obklopena ledem. Během cesty spatříte stovky vo- dopádů a mnoho dalších divů zdejší úžasné přírody. 05. den Připlutí do Skagway, poklidného města na břehu řeky v údolí obklopeném Coast Mountains. Některé ulice městečka Skagway, které zde byly již před 100 lety, roz- hodně nepatřily mezi idylické po celou dobu. Dnes poklidné městečko zažilo slávu v době zlaté horečky, kdy patřilo prospektorům. Tuto dobu zde připomíná nespočetné množ- ství starých salonů a obchodů se suvenýry. 06. den Dnes připlujete do Juneau, krásného hlavního města této oblasti. V tomto kosmopolitním městě najdete nádherné obchody, skvělé restaurace a nezapomenutelná jezera. K zajímavým výletům jistě patří výlety na ledovce, které město obklopují 07. den Připlutí do historického místa Ketchikan, památ- níku národní kultury Ameriky – místa původního obyva- telstva – Tlingit, Haida a Tsimshian. Klidné zdejší vody a mírné klimatické podmínky dělají z tohoto místa ideální prostředí pro sportovní rybaření. 08. den Tento den připlouváte do Victorie na jižním cípu Vancouver Island. Hlavní město Britské Kolumbie kaž- doročně přivítá miliony návštěvníků ročně a je perfektním zakončením Vaší cesty. 09. den Připlutí do Seattlu. Transfer na letiště a odlet do Prahy. 10. den Přílet do Prahy. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den 10. den termín kód cena celkem 28.05. - 27.06. AT 185601 od 59.450 25.06. - 29.08. AT 185601 od 66.950 Trasa: Seattle – moře – Tracy Arm Fjord – Skagway – Juneau – Ketchikan – Victoria – Seattle Termíny vyplutí: 29.5., 5.6., 12.6., 19.6., 26.6., 3.7., 10.7., 17.7., 24.7.,31.7., 7.8., 14.8., 21.8. Loď: Carnival Legend cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu - letištní poplatky ve výši 10.500 Kč - transfery letiště – hotel – loď – letiště - 1 nocleh v hotelu 3* před plavbou - 7 nocí na lodi ve dvoulůžkové vnitřní kajutě - all inclusive režim na lodi - přístavní taxy - komplexní pojištění AT cena zájezdu nezahrnuje: - průvodce - fakultativní akce - vstupní vízum navštívených zemí - spropitné (na lodi závěrem plavby) příplatky a slevy: - příplatek za jednolůžkovou kajutu na vyžádání - sleva pro třetí osobu v pokoji/kajutě na vyžádání - příplatek za vnější dvoulůžkovou kajutu na vyžádání - příplatek za dvoulůžkovou kajutu s balkónem na vyžádání K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem. U. S. A. U. S. A. 147

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

STŘEDNÍ A JIŽNÍ STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA AMERIKA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

INFORMACE O MEXIKU INFORMACE O MEXIKU prakticky celý rok, jen v období od června do listopadu tu více prší. Napětí v síti je 120 V o kmitočtu 60 Hz, zásuvky jsou uzpůsobeny pro zástrčky se dvěma plochými konektory. Pro evrop- ské přístroje budete potřebovat vhodný adaptér. Mexiko je největší španělsky mluvící země na světě. Kromě toho mexičtí indiá- ni hovoří 58 domorodými jazyky a dialekty a k tomu používají španělštinu jako obec- ně dorozumívací jazyk. V hotelích a podni- cích orientovaných na turisty se domluvíte anglicky. Cestovní agentury a turistické kanceláře mohou zprostředkovat anglicky mluvící průvodce. V hlavním městě a dalších větších měs- tech otvírají obchody a úřady v 9 ráno a zů- stávají otevřeny do 18 hodin nebo i déle. Ve většině rekreačních zařízeních a ve vni- trozemí jsou obchody a úřady od dvou do čtyř odpoledne zavřené, a pak zůstávají otevřeny do 19 nebo 20 hodin. V Mexiku nejsou výdělky vysoké, a tak většina zaměstnanců ve službách musí spoléhat na spropitné. To platí zejména pro nosiče a číšníky. Nosiči dostávají od 5 do 10 pesos za zavazadlo, číšníci 10 až 20% z ceny účtu, podle spokojenosti zá- kazníka. Mexiko City – hlavní město a jedno z nej- větších měst na světě. Díky své více než dvoutisícileté historii se město stalo kultur- ním a komerčním centrem dávné civiliza- ce. Většina hlavních turistických atrakcí se nachází na pětikilometrovém úseku mezi parkem Bosque de Chapultepec a hlavním náměstím, zvaným Zócalo. Teotihuacan – město založené před dvěma tisíci lety neznámým národem, leží severně od Mexico City a jeho pyramidy budí i po mnoha staletích respekt a úctu. Chichen Itza – je největší a nejzachova- lejší mayské město. Nejslavnější budovou je chrám hadího boha Kukulcána, který Španělé pojmenovali El Castileo. Tato de- vítistupňová pyramida dokládá, jak doko- nale ovládali Mayové kalendář. Cancún – pro většinu návštěvníků Me- xika je hlavním turistickým centrem. Akva- marínová voda, bílý písek, luxusní hotely a bohatý noční život jsou neodolatelným magnetem pro více jak 2 miliony návštěv- níků ročně. Hlavní město: Mexico Obyvatelstvo: 112 322 757 Rozloha: 1 964 375km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: GMT -6 až -8 Měna: 1 nové peso Vízum: není potřeba Mexiko je největším státem Střední Ameriky. Jeho území lemuje pobřeží, zčás- ti také díky dvěma velkým známým polo- ostrovům Baja California a Yucatan. Na západě jeho břehy omývá Tichý oceán, na východě pak v Mexickém a Campéchském zálivu vody Karibského moře. Na severu Mexiko sousedí s USA, na jihu s Guatema- lou a Belize. Krajina je extrémně hornatá se dvěma dlouhými pohořími jménem Sierra Madre. Historie Mexika sahá až do prvního ti- síciletí před naším letopočtem. První vý- znamnější civilizace byli Olmékové, kteří výrazně ovlivnili i mladší civilizace. Po nich následovala další významná civiliza- ce – Mayové. Ti dosáhli pozoruhodných úspěchů: astronomové upravili kalendář do neuvěřitelně přesné podoby, matema- tikové začali používat „nulu“ a písaři vyvi- nuli epigrafický styl písma. Zároveň patřili mezi zakladatele několika městských států v nížinách jihovýchodního Mexika. Po nich následují Toltékové a Aztékové. V roce 1519 připlouvají k břehům Mexika Španělé a o dva roky později Hernán Cortes dobý- vá toto území pro španělskou korunu. Její nadvláda trvá 300 let. Písemnosti a knihy byly spalovány, zlaté ornamenty přetaveny na ingoty a odesílány do Madridu. Mexiko je ohromná země s různými kli- matickými podmínkami. Pobřežní oblasti se těší letnímu, téměř tropickému poča- sí s teplotami v rozmezí od 22°C do 32°C 149 MEXIKO MEXIKO

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

ARGENTINA Hlavní město: Buenos Aires Obyvatelstvo: 40 091 359 Rozloha: 2 780 400km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: GMT -3 Měna: argentinské peso Vízum: není potřeba Argentina se nachází na jižní polokouli, v jižní části amerického kontinentu. Její rozsáhlé území je ohraničeno na východě vodami Atlantského oceánu. Základní charakteristikou je zde obrovský rozdíl mezi nepřehlednými pláněmi na východě a impozantními pohořími And na západě, které tvoří přirozenou hranici se sousední Chile. Argentina byla objevena Španělem Juanem Diazem de Solis v roce 1516 a za další tři století španělské vlády zde bylo téměř vyhubeno původní obyvatelstvo. Roku 1816 byla vyhlášena nezávislost. V poválečném období docházelo k častému střídání civilních i vojenských vlád, výjimkou bylo období vlády J. D. Perona 1946-1955. Stejně jako krajina je i počasí v Argentině velmi rozmanité – tropické a subtropické na severu až po subarktické na jihu. V Argentině si každý návštěvník přijde na své. Buenos Aires – v době své slávy nejkrásnější město Jižní Ameriky se slavným prezi- dentským palácem Casa Rosada, proslaveným muzikálem o manželce argentinského prezidenta Peróna Evitě, ale i světově známým tangem, které se zde tančí téměř všude. Argentina si získá návštěvníky i svou úchvatnou přírodou. Sedmitisícové vrcholky And se pyšně tyčí nad proslavenou suchou pampou. Mohutné ledovce poblíž El Calafate zaujmou jistě každého svou majestátností stejně jako nádherné vodopády Iguacu u hranic s Brazílií. ARUBA Hlavní město: Oranjestad Obyvatelstvo: 103 000 Rozloha: 193km2 Jazyk: holandština Časové pásmo: GMT -4 Měna: Arubský florin Vízum: není potřeba Aruba je jeden z nejpopulárnějších karibských ostrovů. Od prvního okamžiku na ostrově máte pocit bezpečí a přátelské atmosféry. Ve zdejším klimatu se výborně daří bujné tropické vegetaci. Pobřeží ostro- va je lemováno jedinečnými plážemi z bílého jemného písku. Na Arubě tvrdí, že je zde stále léto. Rozdíl mezi denními a nočními teplotami je pouze 3 stupně Celsia. První Evropan, který zde přistál, byl Španěl Alonso de Ojeda v roce 1499. Během následujících let se několikrát měnila nadvláda nad ostro- vem, střídali se Holanďané a Španělé. Nyní patří Aruba k Nizozemskému království. K největším atrakcím Aruby patří beze sporu nádherné pláže. Za zhlédnutí jistě stojí i pevnost Zoutman, starý protestantský kostel a vápenka v Oranjestadu nebo numizmatické muzeum v hlavním městě, kde najdete více než 30.000 mincí vylovených z vraků lodí celého světa. Ostrov Aruba je rájem potápěčů a milovníků pohodové dovolené na krásných klidných plážích. Pobyt zde můžeme doporučit i rodinám s malými dětmi. BAHAMY Hlavní město: Nassau Obyvatelstvo: 310 000 Rozloha: 13 939km2 Jazyk: angličtina Časové pásmo: GMT -5 Měna: bahamský dolar Vízum: viz Informace o zemích Ameriky Společenství Bahamy čítá přibližně 700 ostrovů v Atlantickém oce- ánu, leží cca 90km od pobřeží Floridy a nabízí nádherné pláže s bílým pískem a křišťálově modrou vodou. Cable Beach a Paradise Islands, dvě nádherné turistické destinace, jsou proslavené vodními sporty, golfem, tenisem a kasíny. Hlavní město Baham – Nassau má stále svůj koloniální šarm a nabízí i neobyčejné možnosti k nákupům. Bahamy byly, předtím než je v roce 1492 objevil Kryštof Kolumbus, osídleny Arawaky. Během americké války o nezávislost a později občan- ské války přišli na ostrovy loajalisté se svými otroky. S jejich potomky se zde setkáváme dodnes. Bahamy mají asi 310 000 obyvatel, z toho asi 190 000 jich žije v Nassau a okolí. Na Bahamách vládne tropické a subtropické podnebí. Teplý Golfský proud omývá západní pobřeží a od rovníku neustále vane mírný jiho- východní vítr. Z tohoto důvodu teploty ani v zimě neklesnou pod 15°C a v létě jsou zřídka kdy vyšší než 32°C. Teplota vody v křišťálově čistém moři se pohybuje mezi 23-27°C. BARBADOS Hlavní město: Bridgetown Obyvatelstvo: 286 000 Rozloha: 431km2 Jazyk: angličtina Časové pásmo: GMT -4 Měna: barbadoský dolar Vízum: do 28 dnů není potřeba Barbados je dost často nazýván perlou v Karibském moři. Nejvýchodnější ostrov na východní hranici Karibiku je součástí Malých Antil. Většinu ostorova tvoří nížiny a nejvyšší bod na ostrově je vrchol Mount Hillaby (cca 340m. n. m). Klima ostrova je tropické, pasáty udržují relativně mírné teploty nad ostrovem. Období děšťů spadá do období června až listopadu, zbytek roku je období sucha. Ostrov byl objeven Portugalci v roce 1536 a své jméno dostal zřejmě podle dlouhých lián fíkovníků, které vypadají jako vousy. Roku 1625 se stal britskou kolonií, nyní je nezávislým členem Britského společenství. Na Barbadosu jsou ideální podmínky k plavání a šnorchlování. Západní pobřeží ostrova je obklopeno korálovými útesy a má výborné podmínky pro potávění. Pěší turisté se mohou při túrách a toulkách os- trovem seznámit nejen s přírodou, ale i s historií. Najdete zde i dostatek cyklostezek nebo možností vyjížděk na koni. Za návštěvu jistě stojí hlavní město Bridgetown, město na jihozápa- dě ostrova, kde najdete směsici moderní i koloniální architektury. Určitě si nenechte ujít návštěvu některé staré plantáže, botanické zahrady nebo místní národní park, stejně jako továrnu na zpracování cukrové třtiny nebo rumové destilerie. BOLÍVIE Hlavní město: Sucre Obyvatelstvo: 8 858 000 Rozloha: 1 098 581km2 Jazyk: španělština, angličtina Časové pásmo: GMT -4 Měna: boliviano Vízum: není potřeba Bolívie je jednou ze dvou jihoamerických vnitrozemských států ve střední části And. Přes 600km široké Andy se skládají ze Západních a Východních Kordiller, které jsou odděleny náhorní plošinou Altiplano, ležící v průměrné výšce 4000 metrů nad mořem. Na západě při hranicích s Peru najdeme nejvýše položené jezero světa Titikaka. Nížina na východě má vlhké tropické podnebí, které se dost liší od mírného, suššího a chladnějšího podnebí náhorní plošiny Altiplana. Území dnešní Bolívie bylo ve 30. letech 16. století dobyto Španěly. V srpnu 1825 dosáhl bolívijský lid politické samostatnosti a vyhlásil republiku. Oficiálním hlavním městem je Sucre, ale obchodním a poli- tickým centrem je La Paz, protože je na přístupnějším místě. La Paz je v údolí řeky náhorní plošiny Altiplano ve výšce 3.658m nejvýše polože- ným hlavním městem na světě. Druhým největším bolívijským městem je Santa Cruz, které je zároveň oblastním zemědělským centrem. Vysokohorská republika láká své návštěvníky především svou přírodou – Andami, jejichž vrcholky dosahují výšky až 6.000 metrů, jezero Titikaka, Amazonský prales a neobvyklou faunou – nalezneme zde velmi rozšířené medvědy, jaguáry, lamy, alpaky, tapíry, želvy, krokodýly a vládce nad Andami – kondory. Za návštěvu jistě stojí La Paz s typickou koloniální třídou, Sun Island – místo vzniku legendární říše Inků, Sucre s pozůstatky úchvatné koloniální architektury či Santa Cruz s nejstarší jezuitskou misií San Javier. BRAZÍLIE Hlavní město: Brasilia Obyvatelstvo: 191 909 000 Rozloha: 8 511 965km2 Jazyk: portugalština Časové pásmo: GMT -2 až GMT -5 Měna: 1 real Vízum: vízum není potřeba Brazílie je rozhodně perla Jižní Ameriky. Svou rozlohou patří k nej- větším státům světa. Před objevením Brazílie Portugalci v roce 1500 bylo území osídleno indiánskými kmeny. Z této doby se rovněž datuje název země – Brazílie – jméno vzniklo podle vzácného dřeva pro svou narůžovělou barvu připomínajícího rezavé uhlí – pau-brasil. Do historie země se významně zapsal i J. Kubitschek – původem Čech. V šedesátých letech minulého století byl prezidentem Brazílie a významně se zasadil o přesunutí hlavního města z Rio de Janeira do Brasilie, ideálního středu celé země. Na většině území Brazílie převládá tropické teplé a vlhké podnebí se sezónními srážkami. Na jihu území je podnebí subtropické, nejvyšší průměrné teploty s minimálními výkyvy během roku se vyskytují v povo- dí Amazonky. Obdobné klimatické podmínky jsou rovněž na východním pobřeží. Brazilská zima trvá od června do srpna. Každoroční událostí číslo 1 v Brazílii je karneval v Rio de Janeiru, pohyblivý svátek tance a hudby, konající se vždy 46 dní před Velikonocemi. V tuto dobu je několik dní pracovní volno a Brazilci se věnují pouze karnevalovému dění. Pokud Brazílii navštívíte, rozhodně nevynechejte návštěvu Rio de Janeira. Toto město působilo magickým dojmem už na první kolonisty a nepřestalo přitahovat návštěvníky do dneška. Rio připomíná svou romantickou atmosférou Paříž, svou živostí Řím a celonočním životem Madrid. Město je rovněž úžasné svou polohou mezi nádherným zálivem s rozmanitými ostrůvky a vysokým hřebenem, na němž již začíná prales. Světově známé vrcholy Cukrová homole a Corcovado či proslulá pláž Copacabana uchvátí srdce každého návštěvníka. Za návštěvu jistě stojí i další krásy Brazílie – nádherné vodopády Iguacu, Amazonský prales, Sao Paulo a mnoho dalších míst. DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA Hlavní město: Santo Domingo Obyvatelstvo: 9 380 000 Rozloha: 48 730km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: GMT -4 Měna: dominikánské peso Vízum: pro pobyt kratší než 90 dní není potřeba vízum Ostrov Hispaniola, který je součástí Velkých Antil, je rozdělen na dvě části, větší z nich obývá Dominikánská republika. Na ostrově, kromě pláží, naleznete i 3 horské hřebeny, z nichž Cordillera Centra je nejvyšším pohořím Karibiku. Typickým rysem zdejší krajiny jsou vysoké palmy, které naleznete pouze v karibské oblasti a kokosové palmy podél pobřeží. Bílé písečné pláže Karibiku, bujná tropická vegetace a rozmanitá turistická letoviska nabízí klientům možnost příjemně strávit svou dovo- lenou v Dominikánské republice. Ostrov byl objeven v roce 1492 Kryštofem Kolumbem a jeho památka je zde dodnes připomínána. Hlavní město Santo Domingo je nazýváno prvním evropským městem v Americe a kromě jiného zde nalezneme i nejstarší americkou katedrálu. ECUADOR Hlavní město: Quito Obyvatelstvo: 13 783 000 Rozloha: 256 370km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: GMT -5 Měna: sucre Vízum: není potřeba Ecuador je jednou z nejmenších zemí Jižní Ameriky. Je to rozvojová země ležící na rovníku, odkud pochází i její název. Turista zde nalezne jak přímořskou krajinu, tak andské pohoří. Na území Ecuadoru se tyčí nejvyšší činná sopka světa Cotopaxi – 5.897 metrů. Podnebí je zde velmi závislé na nadmořské výšce. V nížinách je tropické, v horách chladnější a sušší. V 15. století se do Ecuadoru rozšířila z Peru Incká říše. Po dobytí Incké říše v Peru roku 1532 začalo dobývání Ecuadoru Španěly. Roku 1830 byla vyhlášena nezávislost. Ecuador je navštěvován hlavně pro svou unikátní přírodu. Nejslavnější jsou sopky Chimborazo a Cotopaxi. V Amazonském prale- se v povodí řeky Napo žijí například mravenečník, vačice a neuvěřitelné množství papoušků, hadů a krokodýlů. K nejnavštěvovanějším přírodním rezervacím patří biologická rezervace Maquipucuna, kde v deštném pralese žijí opice, lamy a lenochodi. Nad šestitisícovými vrcholky And se majestátně vznáší kondor andský. Hlavní pamětihodnosti nalezneme z doby Incké říše – slavné ruiny Ingapirca, kde se nachází obřadní chrám z doby Inků. Koloniální památky pak spatříme především v hlavním městě Quitu – katedrály, vládní palác i koloniální kostely. GUADELOUPE Hlavní město: Basse Terre Obyvatelstvo: 417 000 Rozloha: 1 780km2 Jazyk: francouzština Časové pásmo: GMT -4 Měna: EURO Vízum: Pro pobyt kratší než 90 dní není potřeba vízum Vulkanický ostrov, který má tvar motýla, má dvě části. Severní křídlo „Grand Terre“ je mnohem plošší a podnebí je zde sušší. Nalezneme zde hlavně plantáže na pěstování cukru. Jižní křídlo „Basse Terre“ je hornatější a nachází se zde i aktivní vulkán „La Soufriere“. Ostrov je pokryt banánovými plantážemi. Guadeloupe byl zpočátku obydlen indiány, kteří ho nazývali Ostrov krásných vod. Při své druhé výpravě ho objevil Kryštof Kolumbus (v roce 1493) a později připadl Francii. Obě části ostrova jsou velice rozmanité. Na Grand Terre vychutnáte klasické karibské pláže s bílým pískem, na druhém Basse Terre naleznete zelený snový tropický les a horské stráně. INFORMACE O ZEMÍCH STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKY A KARIBIKU INFORMACE O ZEMÍCH STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKY A KARIBIKU 150 VŠEOBECNÉ INFORMACE VŠEOBECNÉ INFORMACE

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

CHILE Hlavní město: Santiago de Chile Obyvatelstvo: 17 248 450 Rozloha: 756 626km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: GMT -4 Měna: nové chilské peso Vízum: není potřeba Chile je významná jihoamerická země, jejíž 4.300km dlouhé území sahá od horských pustin na severu až po deštivé území na jihu kontinen- tu. Podélně lze území rozdělit na tři části – pobřežní horské pásmo, které bylo v jižní části zatopeno vodou a tím vznikla řada ostrovů, druhou částí je podélné údolí táhnoucí se od hranic s Peru k Puerto Monttu a třetí je horský masiv And. Andy zabírají téměř polovinu rozlohy země a dosahují výšky až 6.800 metrů. Podnebí Chile je stejně rozmanité jako reliéf krajiny. Andské pohoří má v nejvyšších polohách velmi studené zimy a velké množství sněhu. V západní části Chile jsou tři různá klimatická pásma – pouštní na severu, uprostřed středozemní typ a na jihu vlhké podnebí. Území Chile, které objevil v r. 1520 F. Magalhaes, bylo osídleno indiánskými kmeny. Na počátku 16. století vtrhli do země Španělé a porobenou zemi změnili na svou kolonii. V roce 1818 se stala Chile suverénním státem. Většina Chilanů žije ve střední části země. V Santiagu žije jedna třetina veškerého obyvatelstva. Je tak největší průmyslové a politické centrum země. Návštěvník Chile zde může především obdivovat roz- manitou přírodu – nehostinnou poušť Atacama, jezerní oblast v povodí řeky Bio Bio s vyhaslými sopkami, vodopády, zasněžené vrcholky And či ledovce a Ohňovou zemi. Za zhlédnutí jistě stojí i historické město Santiago s koloniálním centrem, předkolumbovským muzeem a stavba- mi z doby španělské nadvlády. KOSTARIKA Hlavní město: San José Obyvatelstvo: 4 509 392 Rozloha: 51 100km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: GMT -7 Měna: kostarický colón Vízum: není potřeba Kostarika je malá hornatá republika zaujímající úzký pruh území mezi Tichým a Atlantským oceánem ve Střední Americe. Mohutné pás- mo Talamanca vyniká řadou vrcholů nad 3.000 metrů. Mezihorské plo- šiny mají o něco chladnější tropické podnebí, ale jsou nejvíce osídleny. Kostarika byla objevena Kryštofem Kolumbem v roce 1502. Do dobytí Španěly v roce 1509 ji obývaly různé indiánské kmeny, které byly téměř zcela vyhubeny. V roce 1821 se Kostarika stala samostat- ným státem. Největším lákadlem pro turisty je zde především malebná příroda. Najdeme zde více než osm set druhů ptáků, tropický prales s nespočet- ným množstvím druhů stromů, keřů a dřevin. Ze zvířat jsou nejznámější želvy, jaguáři, papoušci, tukani a opice. Kostarika je známá především velkým množstvím národních parků na svém území. Jedním z nejznámějším je národní park Arenal Vulcano s dosud činným vulkánem, který je zde možné bezpečně pozorovat. V hlavním městě San José je možná návštěva některého z muzeí z předkolumbovské doby nebo Národního divadla z konce devatenáctého století. JAMAJKA Hlavní město: Kingston Obyvatelstvo: 2 758 000 Rozloha: 10 991km2 Jazyk: angličtina Časové pásmo: GMT -5 Měna: jamajský dolar Vízum: lze získat při vstupu do země Jamajka je třetí největší karibský ostrov. Rozkládá se na cca 11.424km2, je 235km dlouhý a široký od 35 do 82km. Na ostrově najdete bezpočet pláží, 120 řek a říček a několik minerálních pramenů. Země je velmi hornatá a její největší vrchol Blue Montain Peak se tyčí do výše 2.256 metrů. Vyžití si zde najdou nejen příznivci bílých pláží, ale i golfisté a příz- nivci vodních sportů. Jamajka je rovněž známá jako domov reagge stylu, jeho hlavní představitel Bob Marley získal světovou proslulost. Jednou z vyhledávaných atrakcí Jamajky jsou i vodopády Dunn’s River Waterfalls, známé i z populárních „bondovek“. K nejvyhledáva- nějším letoviskům patří oblasti Ocho Rios, Montego Bay nebo Negril. MARTINIQUE Hlavní město: Fort de France Obyvatelstvo: 431 800 Rozloha: 1 100km2 Jazyk: francouzština Časové pásmo: GMT -4 Měna: Euro Vízum: není potřeba Martinique je země, která Vás bude inspirovat ke snění. Často je nazýván květem Karibiku. Naleznete ho mezi karibskými ostrovy Dominika a Guadeloupe. Tento ostrov byl objeven Kryštofem Kolumbem v roce 1502 na jeho čtvrté cestě do Nového Světa. V té době byl ostrov obydlen karibskými indiány, kteří předtím vyvraždili původní kmen Arawaků. Kromě dvou krátkých period pod britskou nadvládou byl ostrov součástí Francie. V současné době má Martinique 392.000 obyvatel, z nichž 100.000 žije v hlavním městě Fort de France. Na tomto ostrově si příjdou na své příznivci plavání a odpočinku na pláži, vodních sportů i potápění. Můžete se zde projíždět s koněm na pláži nebo podniknout pěší túru do hor či na horském kole. Najdete zde několik možností golfu nebo tenisu. Odborníci tvrdí, že rum pocházející z ostrova Martinique je nejlepší na světě. Zároveň je Martinique nazýván výlohou Paříže v srdci Karibiku. To vše nabízí Martinique, klenot v karibské koruně. NIKARAGUA Hlavní město: Managua Obyvatelstvo: 5 680 000 Rozloha: 129 494km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: GMT -6 Měna: cordoba Vízum: není potřeba Nikaragua se nachází ve Střední Americe, její pobřeží je omýváno Karibským mořem na jedné straně a Tichým oceánem na straně druhé. Každého návštěvníka uchvátí její přírodní skvosty – nekonečné oceány, nápadné vulkány, ohromná jezera, magické laguny, neuvěřitelné řeky, nesčetné množství druhů rostlin a zvířat. Nalezneme zde ale i koloniální města, archeologické poklady, divy přírody, živou hudbu a neobyčejně zajímavou a chutnou místní kuchyni. Turisté mohou využít pro svou rekreaci některou z pláží na 305km dlou- hém Pacifickém pobřeží. Slunečních dní v roce je zde téměř 300. Na plážích se můžete kromě plavání i potápět, surfovat či pozorovat přírodu. Některé žel- vyvyužívajízdejšípříznivéklimaticképrostředíkekaždoročnímukladenívajec. Jednou ze zajímavostí Nikaragui je Lago de Nicaragua. Nikaragujci ho často nazývají „sladké moře“ a je největším jezerem Střední Ameriky. Přestože leží pouhých 19km od pobřeží Tichého oceánu, jeho vody jsou splavnou řekou Río San Juan odváděny do Karibského moře. PANAMA Hlavní město: Panama Obyvatelstvo: 3 405 813 Rozloha: 78.200km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: GMT -5 Měna: balboa Vízum: není potřeba Panama, přímořský stát ve Střední Americe, byla objevena roku 1501 španělským mořeplavcem Rodrigem Galvanem de Bastidem a o několik let později se stala španělskou kolonií. V následujícím období byla postupně pod nadvládou Peru a Kolumbie. Polovinu plochy tvoří nížiny, nejvyšším pohořím je na západě pohoří Sierra de Veraguas, kde nalezneme i nejvyšší horu – činnou sopku Vulkán Barú. Panama je převážně zemědělský stát. Z hospodářství je významný jen Panamský průplav, který je jednou z nejdůležitějších vodních cest na světě. V celé Panamě naleznete vlídné přivítání a přátelskou pohostinnost. Panama je po setmění jasná a veselá, pulzující bouřícím rytmem. Můžete vy- zkoušet národní kuchyni – např. čtvercové tamales v banánové slupce, horké křupavé empanadas nebo panamskou populární pochoutku z ryby ceviche. Kosmopolitní město Panama City nabízí návštěvníkům velké množ- ství koloniálních staveb, muzeí i parků. V jeho těsné blízkosti můžete obdivovat neuvěřitelné množství divoké zvěře. Díky tomuto faktu patří Panama k jednomu z nejpřitažlivějších cílů ekoturistiky v Americe a na světě. Nádherné pláže můžete využít k skvostnému potápění. PERU Hlavní město: Lima Obyvatelstvo: 27 926 000 Rozloha: 1 285 216km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: GMT -5 Měna: nový sol Vízum: není potřeba Peru je třetí největší země Jižní Ameriky. Nachází se na jejím západ- ním pobřeží od Tichého oceánu až po majestátní Andy. Historie Peru sahá několik tisíc let před náš letopočet. Největšího rozkvětu však pravděpodobně dosáhla v období 10.-16. století, kdy se na jeho uzemí rozkládala mocná říše Inků. Incká říše byla jednou z nejvy- spělejších kultur předkolumbovské doby. Inkové měli perfektní organizaci práce a díky ní si dokázali podrobit řadu kultur a vytvořit obrovskou říši. Koncem 16. století je Peru dobyta a připojena ke Španělsku. Nezávislost byla vyhlášena až v roce 1821. Osvoboditelé byli argentinský generál José San Martín a Simon Bolívar. Podnebí je zde velice závislé na poloze, je zde mírné pouštní, v Andách chladnější a v Amazonii tropické s letními dešti. Peru patří mezi turisticky nejatraktivnější země na světě. Hlavní město Lima je nazýváno městem králů, najdete zde katedrálu a klášter San Francisco, ale i muzeum antropologie a archeologie s fascinujícími kolekcemi kultur Chavin, Nazca, Mochica a Chimu. Důkazy o neoby- čejnosti incké kultury nalezneme především v krásném městě Cuzco či v téměř posvátném městě Machu Picchu. Za návštěvu jistě stojí nejvýše položené jezero na světě Titikaka, přelet nad zvláštními obrazci na planině Nazca či malebné koloniální městečko Trujillo. VENEZUELA Hlavní město: Caracas Obyvatelstvo: 26 415 000 Rozloha: 916 445km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: GMT -4 Měna: bolívar Vízum: není potřeba Venezuela je nejsevernější zemí Jižní Ameriky. Její rozsáhlé území sahá od pobřeží Karibského moře, kde jí patří i několik menších ostrovů, až hluboko do vnitrozemí téměř k rovníku. Andy pronikají jen na sever a západ země. Na jih od nich jsou rozsáhlé planiny Orinocké nížiny a Guyanská vysočina. Objevitelé nazvali zemi podle charakteru krajiny Malými Benátkami – Venezuela. Země má různé klimatické podmínky v závislosti na nadmořské výšce. Nížiny mají podnebí horké a vlhké, zatímco Orinocká nížina má horká a vlhká léta, ale suché zimy. Venezuela byla objevena Kryštofem Kolumbem v r.1498. O rok později byla obsazena španělskými kolonizátory. Nezávislost si vydo- byla v r.1821. Největší lákadlem pro návštěvníka Venezuely je rozhodně její příroda. V národních parcích lze pozorovat více než dvanáct set druhů ptáků – pelikány, tukany a mnoho rozličných druhů papoušků. Ze zvířat je možné setkat se zde s jaguáry, oceloty, koalami a všude přítomnými opicemi. Ve venezuelských pralesech žije také největší světový had – anakonda. Úchvatnými se budou zdát všem návštěvníkům rozhodně i nejvyšší vodopád na světě Angel Fall a ojedinělé skalní formace – tepuie, vysoké až 1300 metrů. Z měst je jistě nejvýznamnější návštěva hlavního města Caracasu s jeho koloniálním centrem, katedrálou či Pantheonem. Nejznámějším rodákem Venezuely je pravděpodobně Simon Bolívar, a proto po celé Venezuele najdete jeho pomníky a muzea. ST. LUCIA Hlavní město: Castries Obyvatelstvo: 164 000 Rozloha: 620km2 Jazyk: angličtina Časové pásmo: GMT -4 Měna: východokaribský dolar Vízum: viz Informace o zemích Ameriky Svatá Lucie – krásný zelený ostrov sopečného původu. Divoká džungle se zde prolíná se zvlněnou zemědělskou krajinou, oslnivými plážemi či sopečnými kužely. Původním obyvatelstvem byli Arawakové, kteří byli postupně vytla- čeni Kariby. Přestože Svatou Lucii objevil Kryštof Kolumbus již v roce 1498, první evropští osadníci přišli až v 17. století. Od té doby se zde však několikrát vystřídala vláda Francouzů i Britů. K největším pozoruhodnostem na ostrově patří rozhodně zdejší fau- na i flóra, stejně jako nádherné pláže vhodné k mnoha vodním sportům. ST. MAARTEN Hlavní město: Philipsburg Obyvatelstvo: 43 000 Rozloha: 44km2 Jazyk: holandština Časové pásmo: GMT -5 Měna: 1 florín (měna Nizozemských Antil) Vízum: není potřeba ST. MARTIN Hlavní město: Marigot Obyvatelstvo: 27 000 Rozloha: 54km2 Jazyk: francouzština Časové pásmo: GMT -5 Měna: 1 EURO Vízum: není potřeba Oblíbený karibský ostrůvek rozdělený na dvě části – holandskou a francouzskou. Jde o celosvětový unikát, že na tak malém ostrůvku najdete 2 národnosti s tolika rozdílnostmi. Ostrov pokrývá tropická vegetace a průměrné denní teploty se pohybují okolo 26 – 32 stupňů Celsia. Nádherné pláže, zrcadlově čistá voda a zátoky s vlnami jsou ideální pro jakékoliv sportovní využití. Francouzská část je zcela typickým francouzským územím s mě- nou, jazykem, módou i žabími stehýnky v restauracích. Restaurací na- jdete v této části ostrova více než 350. Hlavní město Marigot je příjemné, klidné městečko plné malých restaurací a obchůdků. Holandská část ostrova je menší, ale rušnější. Před Holanďany a Francouzi vlastnili ostrov i Britové a Španělé. V této části ostrova najdeme několik zřícenin koloniálních pevností a jedna z nich Great Bay Harbour byla vůbec první vojenskou stavbou, kterou Holanďané v Karibiku postavili. Hlavní město Philipsburg je směsicí historických i nových budov, najdeme zde více než 500 obchůdků vyvedených v pastelových barvách – tolik typických pro Holandsko. 151 VŠEOBECNÉ INFORMACE VŠEOBECNÉ INFORMACE

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

VÝCHOD U.S.A. VÝCHOD U.S.A. VÁM PŘEJE ŠŤASTNOU CESTU VÁM PŘEJE ŠŤASTNOU CESTU GALERIE BESTSELLERŮ GALERIE BESTSELLERŮ PERLY STŘEDNÍ AMERIKY Největší turistická lákadla Panamy, Kostariky a Nikaraguy V naší nabídce třináctou sezónu 6 termínů připraveno pro rok 2018 RIO DE JANEIRO A VODOPÁDY IGUACU Kombinace světoznámé metropole a úžasných vodopádů V naší nabídce dvacátou pátou sezónu 5 termínů připraveno pro rok 2018 ARGENTINA / URUGUAY / BRAZÍLIE metropole, vodopády, tropická příroda Poznejte krásu přírody a atmosféru tří zcela odlišných metropolí V naší nabídce čtrnáctou sezónu 6 termínů připraveno pro rok 2018 PERU A BOLÍVIE Velký okruh po stopách dávné říše Inků V naší nabídce šestnáctou sezónu 6 termínů připraveno pro rok 2018 VELKÝ OKRUH LATINSKOU AMERIKOU Největší turistická lákadla Bolívie, Peru, Chile, Uruguaye, Argentiny a Brazílie V naší nabídce čtrnáctou sezónu 6 termínů připraveno pro rok 2018 CHILE A ARGENTINA Z pouště Atacama napříč Andami až do jižní Patagonie V naší nabídce patnáctou sezónu 4 termíny připraveny pro rok 2018

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

termín kód celková cena 15.03. - 31.03. 25760801 64.400 16.11. - 02.12. 25760802 64.400 pořadí navštívených míst se může změnit minimální počet 5 osob cena zájezdu zahrnuje: - letenku Praha - Hvana - Praha včetně všech poplatků ve výši 22.000 Kč - doprava pronajatým minibusem - vnitrostatní přelet ( případně přejezd) - 1× hotel 3* - 13× ubytování v soukromí u kubánských rodin - průvodce - informační materiály - pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu - kubánské vízum (900 Kč) - pojištění léčebných výloh - vstupy a fakultativní akce nezahrnuté v programu příplatky: - jednolůžkový pokoj povinný 7.500 Pro zájezdy partnerské CK platí všeobecné smluvní a pojistné podmínky partnerské cestovní kanceláře. Tyto podmínky jsou součástí cestovní smlouvy. Havana • Santiago de Cuba • Baracoa • La Farola • Trinidad • Cienfuegos • Viňales KUBA AUTENTICKÁ KUBA AUTENTICKÁ 17 dnů z nabídky partnerské CK ADVENTURA 01. den PRAHA – HAVANA Dopolední odlet z Prahy do Havany. 02.-03. den HAVANA Bohaté koloniální paláce, pevnosti a chrámy, nejstarší di- vadlo Nového světa, všudypřítomné pomníky všech kubán- ských revolucí, Floridita oblíbený bar Ernesta Hemingwaye a kolébka nápoje „daiquiri“; procházka po nábřeží El Ma- lecón; návštěva centra nové Havany La Rampa se známou zmrzlinárnou Copelia; letecky do východní části ostrova. 04. den SANTIAGO DE CUBA Prohlídka města – nejstarší dům na Kubě z roku 1519, pevnost San Pedro de la Roca, kasárna Moncada – ději- ště prvního revolučního pokusu Fidela Castra; přejezd na východní cíp ostrova. 05.-06. den BARACOA Baracoa – místo, kde v roce 1492 přistál Kryštof Kolum- bus: nejstarší koloniální přímořské městečko z roku 1512 s bohatým kulturním životem a mimořádně malebným oko- lím (pláže, večery plné kubánské hudby); možnost fakulta- tivních výletů, do džungle v povodí řeky Duaba, koupání v průzračných tůních, výstupu na stolovou horu El Yunque nebo výletu ke kaňonu v ústí řeky Yumurí. 07. den LA FAROLA La Farola – průjezd legendární horskou silnicí; místo vylo- dění José Martího – Playita s možností koupání na obláz- kové pláži; přejezd do poklidného města Bayamo, kolébky bojů za nezávislost Kuby. 08. den CAMAGUEY Přejezd do centrální části ostrova. Cestou si prohlédneme koloniální města Camagüey a Sancti Spiritus. 09.-10. den NP LOMAS DE BANAO NP Lomas de Banao; pohoří Escambray; výlet pěšky nebo na mulách na sedlo La Sabina; osvěžující koupání v horské říčce. 11.-12. den TRINIDAD Prohlídka neobyčejně poutavého koloniálního města s množstvím památek a muzeí; koupání na pláži Ancón s výhledy na pohoří Escambray; možnost fakultativních výletů do horského střediska Topes de Collantes nebo par- ním vláčkem do Valle de los Ingenios. 13. den CIENFUEGOS Cienfuegos – prohlídka neoklasicistního centra města; pře- jezd do západní části ostrova spojený s průjezdem pobřeží Zátoky Sviní, místem vylodění kontrarevolucionářů v roce 1961; návštěva krokodýlí farmy v Guamá. 14.-15. den VIŇALES Region Pinar del Río – fotogenický kuželový kras s homo- lovitými tvary hor (mogoty) v údolí Viňales; ukázka výroby doutníků, ruiny Hacienda Cortina a návštěva jeskyně Los Portales – velitelského stanoviště Che Guevary; orchide- árium v Soroa. 16.-17. den Letecky zpět do Prahy 01. den 02.-03. den 04. den 05.-06. den 07. den 08. den 09.-10. den 11.-12. den 13. den 14.-15. den 16.-17. den 153 KUBA KUBA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

termín kód celková cena 07.04. - 22.04. AT 188201 89.990 15.09. - 30.09. AT 188202 89.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky k zaoceánským letům - 14× ubytování dle itineráře v hotelech kat.3-4* se snídaní - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna zájezdu - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu zájezdu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět /v některých destinacích/ - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu ho- telů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 3.200 - příplatek za jednolůžkový pokoj 25.100 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. GUATEMALA A HONDURAS GUATEMALA A HONDURAS MAYSKÉ PAMÁTKY STŘEDNÍ AMERIKY MAYSKÉ PAMÁTKY STŘEDNÍ AMERIKY 16 dnů v nabídce desátou sezónu Guatemala City • Antigua • jezero Atitlan • Copán • Rio Dulce • Ceibal • Yaxha • Tikal 01. den PRAHA – GUATEMALA CITY Odlet z Prahy do Guatemala City. Uvítání na letišti průvod- cem America Tours, transfer do hotelu, ubytování a orien- tační meeting s průvodcem. 02. den ANTIGUA Ráno odjezd do města Antigua, nejdůležitější metropole koloniální Guatemaly. Město je unikátní kombinací pamá- tek a obnovených budov v koloniálním stylu. Na hlavním náměstí uvidíme několik kostelů z různého období. Během prohlídky rovněž spatříme primitivní stavy, na kterých jsou tkány známé barevné textilie. Součástí prohlídky je i návště- va dílny, kde místní upravují nefrit do výjimečných šperků. 03. den JEZERO ATITLAN Ráno odjedeme do Iximché, hlavního města Cackchique- les, které bylo v roce 1960 vyhlášeno za národní kulturní památku. Pak budeme pokračovat k jezeru Atitlán, jedno- mu z nejkrásnějších jezer na světě. V jeho okolí je možné dotknout se toho pravého folklóru v Guatemale. Obyvatelé dvanácti okolních indiánských vesnic pochází z nejslavněj- ších místních národů. 04. den QUETZALTENANGO Ráno se nalodíme na motorový člun, který nás převeze přes jezero, a navštívíme jednu z dvanácti vesnic v okolí jezera. Členové místní komunity nám ukáží například tvor- bu oněch barevných textilií. Odpoledne se přesuneme do Quetzaltenango, které je považováno za druhé nejdůležitější město v zemi. Opět zde uvidíme spojení moderní architek- tury s koloniální historií. 05. den HUEHUETENANGO Dnes navštívíme Almolonga – tržiště, které je známé pro množství a rozmanitost ovoce a zeleniny, které se odtud vyváží do mnoha zemí Střední Ameriky. Pak budeme po- kračovat v cestě návštěvou San Andrés Xecul, významným kostelem z 16. století s jasně žlutou fasádou. Následuje návštěva San Francisco El Alto, trhu s místními rukodělný- mi produkty. Odpoledne se přesuneme do Huehuetenango. 06. den CUCHUMATANES Dopoledne navštívíme Todos Santos Cuchumatanes, jednu z nejoblíbenějších turistických destinací v Guatemale. Poté se přesuneme do Chichicastenango. 07. den CHICHICASTENANGO Dnes navštívíme typický místní trh, největší a nejznámější v celé Guatemale. Rovněž budeme svědky podmanivého obřadu na schodech a v 400 let starém kostele Santo To- mas. Odpoledne se vrátíme do Guatemala City. 08. den SEMUC CHAMPEY, LANQUIN Brzo ráno se vydáme na cestu do Semuc Champey. Jde o přírodní památku – 300 metrů vysoký vápencový most přes řeku Cahabón. Na jeho vrcholu najdeme sedm jezírek s tyrkysově modrou vodou. Budeme pokračovat do Lan- quinu, krásného a rozlehlého vápencového komplexu. 09. den COPÁN Ráno se vydáme na hranice s Hondurasem a po nezbyt- ných formalitách budeme pokračovat k archeologickému nalezišti Copán. Budeme mít dostatek času k prohlídce tohoto unikátního areálu s největší sbírkou mayských soch v celé Střední Americe. 10. den QUIRIGUÁ Dnes navštívíme další mayskou památku Quiriguá, místo s několika mytologickými monumenty vytesanými v kame- ni. Odpoledne odjedeme směr Rio Dulce. 11. den RIO DULCE Brzo ráno se vydáme na lodní výlet po Rio Dulce. Budeme plout po řece s mnoha ostrůvky, kde hnízdí tisíce vodních ptáků. V odpoledních hodinách se přesuneme do Flores, odkud budeme podnikat několik jednodenních výletů 12. den CEIBAL Výlet k Ceibal, archeologické památce ležící na kopci nad Rio de la Pasión. Toto mayské město patřilo k nejdůležitěj- ším centrům mayské historie. Vzhledem k tvrdosti místního kamene, který odolal dešti, padajícím stromům i prorůsta- jícím kořenům, můžeme i dnes obdivovat galerii mayského umění. 13. den YAXHÁ Dnešní výlet nás zavede na severovýchod jezera Yaxhá, ve stejnojmenné archeologické oblasti bylo v posledních 10 letech objeveno více než 1 400 památek, mimo jiné i té- měř 30 metrů vysoká pyramida Temple. Závěrem dne ještě navštívíme Topoxté, centrum podobné Tulumu v Mexiku. 14. den TIKAL Tento den se vrátíme v čase více než 2 000 let a navštíví- me Národní park Tikal. Na nejrozsáhlejším archeologickém nalezišti na americkém kontinentu neustále pokračuje od- krývání památek. My jich budeme moci obdivovat nepře- berné množství. Odpoledne transfer na letiště a přelet do Guatemala City. 15. den GUATEMALA CITY – PRAHA Transfer na letiště a odlet do Prahy 16. den Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den 10. den 11. den 12. den 13. den 14. den 15. den 16. den 154 GUATEMALA – HONDURAS GUATEMALA – HONDURAS

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

termín kód celková cena 21.04. - 29.04. AT 182501 58.990 09.06. - 17.06. AT 182502 59.990 08.09. - 16.09. AT 182503 59.990 27.11. - 05.12. AT 182504 59.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky k zaoceánským letům - 7× ubytování dle itineráře v hotelech kat.3-4* se snídaní - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - program all inclusive při pobytu v Cancunu - komplexní pojištění vč. pojištění storna zájezdu - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu zájezdu - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu ho- telů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 2.800 - příplatek za jednolůžkový pokoj 15.900 fakultativní akce: - prodloužení pobytu v Cancunu na vyžádání Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. Cancun • Tulum • Chetumal • Palenque • Misol-Há • Campeche • Uxmal • Mérida • Chichen Itzá • Cobá • Cancun v nabídce 23. sezónu ZA MAYSKOU CIVILIZACÍ ZA MAYSKOU CIVILIZACÍ VELKÝ OKRUH YUCATÁNEM VELKÝ OKRUH YUCATÁNEM 9 dnů s možností prodloužení 01. den PRAHA – CANCUN Odlet Z Prahy do Cancunu. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours Vás čeká transfer do osady Tulum ležící na břehu Karibského moře. Ubytování a orientační meeting s průvodcem /v případě pozdního plánovaného příletu bude ubytování blíže letišti a do Tulumu dorazíte druhý den ráno/. 02. den TULUM, CHETUMAL Ráno navštívíte jedinečnou mayskou památku – ruiny města Tulum rozprostírající se na pahorcích nad blankyt- ně modrým mořem. Jistě neodoláte možnosti koupele na sněhově bílé pláži. Odpoledne odjezd do Chetumalu, města v těsné blízkosti hranic s Belize. Ubytování a nocleh. 03. den PALENQUE Dnes Vás čeká náročný celodenní přejezd vnitrozemím po- loostrova Yucatán do Palenque. Zde po příjezdu ubytování a dle časových možností podvečerní návštěva mayského města Palenque. 04. den PALENQUE, MISOL-HÁ Časně ráno nejprve navštívíte krásné pralesní vodopády Misol-Há, a potom se již budete plně věnovat prohlídce jedinečného archeologického skvostu – mayského měs- ta Palenque obklopeného šťavnatým tropickým pralesem. Odpoledne následuje přesun do města Campeche, kde Vás čeká ubytování. 05. den UXMAL, MÉRIDA Vrcholem dne bude dnes návštěva chrámového komplexu Uxmal. V odpoledních hodinách si pak ještě prohlédnete historické centrum starobylé Méridy. Nocleh Vás očekává ve slavném Chichen Itzá. 06. den CHICHEN ITZÁ, COBÁ Den zahájíte prohlídkou ruin slavného Chichen Itzá – bý- valého hlavního města říše Mayů. Budete mít možnost výstupu na pyramidy, prohlédnete si proslulou obětní pro- past a Vaší pozornosti jistě neunikne ani observatoř, kde vznikl známý přesný mayský kalendář. Po poledni odjezd do Cobá – největšího dosud známého města Mayů, které je stále ještě z větší části skryto v neprostupném pralese. Od- vážní mohou vystoupit na vrchol nejvyšší známé mayské pyramidy, odkud je uchvacující rozhled nad korunami pra- lesní vegetace. Večer příjezd do turistické metropole Can- cunu a ubytování v hotelu ležícím přímo u sněhobílé pláže. 07. den CANCUN /ISLA MUJERES/ Celodenní volno k relaxaci na sněhově bílé pláži a u ho- telového bazénu. Fakultativně Vám nabízíme výlet lodí na ostrov Isla Mujeres /prohlídka ostrova, šnorchlování, re- laxace, oběd/. 08. den CANCUN – PRAHA Dopoledne volno k relaxaci, odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy, event. prodloužený pobyt v Cancunu. 09. den Přílet do Prahy v odpoledních hodinách. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den 155 MEXIKO MEXIKO

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Mexico City • chrám Guadeloupe • Teotihuacan • Villahermosa • Palenque • Campeche • Uxmal • Meridá • Chichen Itzá • Cobá • Tulum • Mayská riviéra• Cancún • Isla Mujeres v nabídce šestnáctou sezónu 12 dnů s možností prodloužení termín kód celková cena 28.04. - 09.05. AT 183301 69.990 16.06. - 27.06. AT 183302 69.990 29.08. - 09.09. AT 183303 69.990 29.09. - 10.10. AT 183304 69.990 17.11. - 28.11. AT 183305 68.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky k zaoceánským letům - 10× ubytování dle itineráře v hotelech kat.3-4* se sní- daní - program all inclusive během pobytu v Cancunu - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - komplexní pojištění vč. pojištění storna zájezdu - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu zájezdu - odbavení zavazadla na místní přelet /cca 25 USD/ - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu ho- telů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 3.200 - příplatek za jednolůžkový pokoj 19.300 fakultativní akce: - prodloužení pobytu v Cancunu na vyžádání Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. PAMÁTKY MEXICO CITY A YUCATÁNU PAMÁTKY MEXICO CITY A YUCATÁNU 01. den PRAHA – MEXICO CITY Odlet z Prahy do Mexico City. Po uvítání na letišti průvod- cem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orien- tační meeting. 02. den MEXICO CITY Dopoledne Vás čeká polodenní prohlídka centra Mexico City zahrnující největší zajímavosti a pamětihodnosti metropole – Zocalo, katedrálu, vládní palác, park Chapultepec… pro- hlídku zakončíme návštěvou Národního antropologického muzea /vstup není v ceně/. Odpolední hodiny jsou vyhraze- ny samostatnému poznávání centra Mexico City. 03. den GUADALUPE, TEOTIHUACAN Dopoledne nejprve navštívíte slavnou baziliku Panny Marie v Guadalupe, a poté Vás čeká výlet do jedinečného Teoti- huacanu. Prohlédnete si ruiny města, zhlédnete ukázku výroby kultovních předmětů z obsidiánu a jistě absolvujete výstup na některou z městských pyramid. Po návratu do hotelu ještě zbyde čas na samostatnou vycházku podve- černím centrem. 04. den VILLAHERMOSA, PALENQUE Ráno transfer na letiště a odlet do Villahermosy. Po příletu odjezd do Palenque, ubytování ve večerních hodinách. 05. den PALENQUE Po snídani odjezd k prohlídce jedné z nejzajímavějších mayských památek – města Palenque. Monumentálnost pyramid a staveb zasazených do tropického pralesa Vás určitě uchvátí!! V odpoledních hodinách odjezd do Cam- peche, ubytování. 06. den UXMAL, MÉRIDA Dnes Vás čeká návštěva další nezapomenutelné památky – chrámového komplexu v Uxmalu a koloniálního města Mérida. Po náročném dnu večer ubytování v Chichen Itzá. 07. den CHICHEN ITZÁ, COBÁ Časně ráno navštívíte archeologickou zónu bývalého sídel- ního města mayské říše – Chichen Itzá. Jedinečné zážitky z této památky Vám umocní návštěva dalšího mayského města Cobá. Zde jistě neodoláte možnosti vylézt na nej- vyšší mayskou pyramidu vysoko nad koruny stromů pra- lesa… V podvečer Vás čeká příjezd do Tulumu, osady na březích Karibiku, ubytování. 08. den TULUM, CANCUN Ráno navštívíte jednu z nejkrásnějších mayských památek – ruiny města Tulum rozložené na pahorcích nad blankytně 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 156 MEXIKO MEXIKO

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

modrými vodami Karibiku. Jistě neodoláte koupeli na sně- hově bílé pláži před odjezdem do Cancúnu – jedinečného turistického letoviska na břehu Karibského moře. Ubytová- ní v hotelu přímo na bělostné pláži. 09. den CANCUN /ISLA MUJERES/ Celodenní volno k relaxaci na pláži nebo u hotelového ba- zénu!! Fakultativně Vám nabídneme plavbu na ostrov Isla Mujeres spojenou se šnorchlováním na korálovém reefu /vč. oběda/. 10. den CANCUN Celodenní relaxace na pláži u pohádkového moře bude krásnou tečkou za Vaším nezapomenutelným zájezdem. 11. den CANCUN – PRAHA Dopoledne volno k relaxaci na pláži nebo u hotelového ba- zénu. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy, event. prodloužení pobytu v Cancunu. 12. den Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 09. den 10. den 11. den 12. den 157 MEXIKO MEXIKO

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

v nabídce dvanáctou sezónu 16 dnů Mexico City • Guadeloupe • Teotihuacan • Acapulco • Puebla • Oaxaca • Monte Alban • Tuxtla • San Cristobal • Aqua Azul • Palenque • Campeche • Uxmal • Merida • Chichen Itza • Tulum • Cancun NAPŘÍČ MEXIKEM NAPŘÍČ MEXIKEM OD PACIFIKU PO KARIBIK OD PACIFIKU PO KARIBIK 01. den PRAHA – MEXICO CITY Odlet z Prahy do Mexico City. Po uvítání na letišti průvod- cem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orien- tační meeting. 02. den MEXICO CITY Dopoledne Vás čeká polodenní prohlídka centra Mexico City zahrnující největší zajímavosti a pamětihodnosti me- tropole – Zocalo, katedrálu, vládní palác, park Chapulte- pec… prohlídku zakončíme návštěvou muzea antropologie /vstup není v ceně/. Odpolední hodiny jsou vyhrazeny sa- mostatnému poznávání centra Mexico City. 03. den GUADALUPE, TEOTIHUACAN Dopoledne nejprve navštívíte slavnou baziliku Panny Marie v Guadalupe, a poté Vás čeká výlet do jedinečného Teoti- huacanu. Prohlédnete si ruiny města, zhlédnete ukázku výroby kultovních předmětů z obsidiánu a jistě absolvujete výstup na některou z městských pyramid. Po návratu do hotelu ještě zbyde čas na samostatnou vycházku podve- černím centrem. 04. den TAXCO, ACAPULCO Ráno odjezd do slavného přímořského letoviska Acapulca. Cestou prohlídka neméně slavné metropole stříbrotepců – města Taxco. Po příjezdu do Acapulca orientační prohlídka města a ubytování. 05. den ACAPULCO Celodenní volno k samostatným vycházkám v centru města či odpočinku a relaxaci na pláži nebo u hotelového bazénu. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den termín kód celková cena 07.04. - 22.04. AT 188601 78.990 26.05. - 10.06. AT 188602 77.990 26.06. - 11.07. AT 188603 79.990 15.09. - 30.09. AT 188604 78.990 03.11. - 18.11. AT 188605 78.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky k zaoceánským letům - 14× ubytování dle itineráře v hotelech kat.3-4* se snídaní - program all inclusive během pobytu v Cancunu - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - program all inclusive během pobytu v Cancunu - komplexní pojištění vč. pojištění storna zájezdu - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu zájezdu - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu ho- telů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 3.900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 25.300 fakultativní akce: - prodloužení pobytu v Cancunu na vyžádání Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. 158 MEXIKO MEXIKO

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

06. den PUEBLA, CHOLULA Časně odjezd přes Mexico City do města Puebla. Návště- va slavné pyramidy Cholula a orientační prohlídka města, ubytování. 07. den OAXACA Přejezd do města Oaxaca známého jedinečnou koloniální architekturou. Po ubytování prohlídka města, volný podve- čer k samostatným vycházkám v centru. 08. den MONTE ALBAN Návštěva a prohlídka nedalekých ruin slavného města Monte Alban, poté odjezd směr Tuxtla Gutierrez, nocleh v motelu na trase. 09. den KAŇON SUMIDERO, SAN CRISTOBAL Program dne zahájíme návštěvou kaňonu Sumidero a plav- bou skrz tento pozoruhodný přírodní útvar. Pokračování cesty do města San Cristobal de Las Casas známého je- dinečnou starobylou architekturou. Před ubytováním ještě navštívíte dvě indiánské vesnice Zinacantan a San Juan Chamula, které ač leží nedaleko sebe, neuvěřitelně se odli- šují kulturou a mentalitou svých obyvatel. 10. den AQUA AZUL, MISOL-HÁ Celodenní přejezd jedinečnou přírodou horského masívu Sierra Madre. Nejprve navštívíte slavné, blankytně modré katarakty Aqua Azul, poté ještě krásné vodopády Misol-Há situované v tropickém pralese. V podvečer příjezd do Pa- lenque, ubytování. 11. den PALENQUE Návštěva patrně nejslavnější mayské památky – ruin města Palenque situovaných na úpatí hor s vyhlídkou na neko- nečné roviny Yucatánu, zarostlé v šťavnatém tropickém pralese. Po prohlídce následuje přesun do Campeche, ubytování. 12. den UXMAL, MÉRIDA Dopoledne prohlídka dalšího ze skvostů mayské kultury – chrámového a pyramidového komplexu Uxmal, poté odjezd do Méridy, krátká prohlídka koloniálního centra města, pře- jezd do Chichen Itzá a ubytování. 13. den CHICHEN ITZÁ, TULUM Ráno prohlídka Chichen Itzá – bývalého hlavního města říše Mayů. Po prohlídce pokračování cesty napříč Yucatá- nem k další skvostné památce – zříceninám města Tulum na břehu Karibského moře. Čeká Vás koupel v Karibiku s jedinečnou historickou kulisou v zádech!! Ve večerních hodinách příjezd do Cancunu – cílového města Vašeho zá- jezdu, ubytování v hotelu na sněhobílé pláži. 14. den CANCUN /ISLA MUJERES/ Celodenní volno k relaxaci na pláži nebo u hotelového ba- zénu. Fakultativně Vám nabídneme plavbu na ostrov Isla Mujeres spojenou se šnorchlováním na korálovém útesu. 15. den CANCUN – PRAHA Dle Vašeho cestovního plánu volno k relaxaci na pláži nebo u hotelového bazénu, poté transfer na letiště a odlet do Pra- hy, eventuální prodloužení pobytu v Cancunu. 16. den Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 06. den 07. den 08. den 09. den 10. den 11. den 12. den 13. den 14. den 15. den 16. den 159 MEXIKO MEXIKO

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Mexico City • Chrám v Guadalupe•Teotihuacan•Taxco•Acapulco•Oaxaca•Monte Alban•San Cristobal•kaňon Sumidero •Aqua Azul•vodopády Misol-Há•Palenque•Tulum•Karibské pláže•Cancun •Chichen Itzá•Mérida•Uxmal•Villahermosa•Comalcalco•Veracruz•Puebla•Mex. City 20 dnů v nabídce devatenáctou sezónu termín kód celková cena 19.03. - 07.04. AT 183101 89.990 08.05. - 27.05. AT 183102 88.990 10.07. - 29.07. AT 183103 93.990 28.08. - 16.09. AT 183104 89.990 16.10. - 04.11. AT 183105 88.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky k zaoceánským letům - 18× ubytování dle itineráře v hotelech kat.3-4* se sní- daní - program all inclusive během pobytu v Cancunu - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - program all inclusive při pobytu v Cancunu - komplexní pojištění vč. pojištění storna zájezdu - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu zájezdu - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu ho- telů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 3.900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 29.700 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. VELKÝ OKRUH MEXIKEM VELKÝ OKRUH MEXIKEM 01. den PRAHA – MEXICO CITY Odlet z Prahy do Mexico City. Po uvítání na letišti průvod- cem America Tours transfer do hotelu, ubytování. 02. den MEXICO CITY, GUADALUPE Okružní prohlídka Mexico City s návštěvami známých pamětihodností včetně slavné baziliky svaté Panny Marie v Guadalupe. Odpoledne indiv. volno k samostatnému po- znávání centra metropole. 03. den TEOTIHUACAN Časně odjezd do slavného Teotihuacanu. Prohlídka ruin města a zastávka v manufaktuře s ukázkami zpracování obsidiánu. Po návratu volno k návštěvě známého Antro- pologického muzea /vstup není v ceně, ale doporučujeme/. 04. den TAXCO, ACAPULCO Odjezd do historického města Taxco známého svými stří- brotepeckými manufakturami a uměleckou rukodělnou výrobou. Po prohlídce města budete pokračovat do slav- ného přímořského letoviska Acapulca. Ubytování v hotelu a okružní prohlídka městem do večerních hodin. 05. den ACAPULCO Celodenní volno v Acapulcu k relaxaci na pláži nebo k sa- mostatnému poznávání slavného letoviska. 06. den OAXACA Náročný celodenní přejezd do jednoho z nejkrásnějších koloniálních měst – Oaxacy. Dle časových možností orien- tační pěší prohlídka večerního centra, ubytování. 07. den MONTE ALBAN Dopoledne pěší prohlídka centra města, chrámů a kostelů, poté návštěva nedalekých ruin slavného města Monte Al- ban. Pokračování cesty do města Tuxtla Gutierrez, ubyto- vání v hotelu na cestě ve večerních hodinách. 08. den SAN CRISTOBAL /CANYON SUMIDERO/ Časně odjezd do Tuxtla Gutierrez, krátká zastávka. Po- kračování do města San Cristobal de las Casas jedineč- ného svojí nedotčenou starobylou architekturou. Cestou možnost plavby na motorové kánoi kaňonem Sumidero – nezvyklým přírodním útvarem. Po návštěvě dvou diame- trálně odlišných kmenových vesnic Zinacantan a San Juan Chamula příjezd do San Cristobalu, v podvečer prohlídka centra města. 09. den AQUA AZUL, MISOL-HÁ Celodenní přejezd do Palenque jedinečnou přírodou prale- sa horami Sierra Madre, cestou návštěva kataraktů Aqua Azul s blankytně modrou vodou. Dalším zastavením bude vodopád Misol-Há v tropickém pralese a s trochou štěstí 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den 160 MEXIKO MEXIKO

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

pozorování tukanů a papoušků. Ubytování ve večerních hodinách. 10. den PALENQUE Prohlídka jedinečné archeologické památky – ruin may- ského města Palenque situovaných v tropickém pralese, pozorování opic a ptáků ve větvích. Pokračování cesty do města Campeche. Příjezd v pozdních hodinách, ubytování. 11. den UXMAL, MÉRIDA Návštěva ruin mayského kultovního střediska Uxmal. Poté odjezd do Méridy, prohlídka koloniálního centra města, ubytování. 12. den CHICHEN ITZÁ, COBÁ Časně odjezd do Chichen Itzá, prohlídka ruin slavného ma- yského města. Pokračování cesty do Cobá, kdysi sídelního města Mayů, z větší části dosud skrytého v pralese. Odtud v podvečer odjezd do Cancunu – perly Yucatánu na březích Karibského moře. 13. den CANCUN Celodenní volno k relaxaci na jedinečné bílé pláži nebo u hotelového bazénu. 14. den CANCUN Celodenní volno k rekreaci. 15. den TULUM, CHETUMAL Časně odjezd do Tulumu – jedné z nejpohlednějších may- ských památek Yucatánu na břehu Karibiku. Prohlídka ruin, koupání v pohádkovém moři. Odpoledne pokračování cesty do Chetumalu, ubytování. 16. den VILLAHERMOSA /LA VENTA/ Přejezd do města Villahermosa, ubytování a návštěva mu- zea La Venta s jedinečnou expozicí olméckých soch /vstup není v ceně, ale doporučujeme/. 17. den COMALCALCO, VERACRUZ Časně odjezd do Comalcalca, prohlídka archeologického naleziště Comalcalco. V podvečer příjezd do města Ve- racruz, ubytování. Volný večer k samostatné prohlídce centra. 18. den PUEBLA, CHOLULA Příjezd do koloniálního města Puebla, ubytování a do ve- černích hodin prohlídka města a jeho pamětihodností, ná- vštěva slavné pyramidy Cholula. 19. den MEXICO CITY – PRAHA Přejezd do Mexico City, transfer na letiště a odlet do Prahy. 20. den Přílet do Prahy v odpoledních hodinách. 10. den 11. den 12. den 13. den 14. den 15. den 16. den 17. den 18. den 19. den 20. den 161 MEXIKO MEXIKO

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

San Jose • Irazu • Orosi • kávové plantáže • Cartago • Arenal • termální prameny • Quepos • NP Manuel Antonio • NP Carara • Rio Tarcoles 9 dnů v nabídce dvacátou sezónu termín kód celková cena 21.04. - 29.04. AT 188401 59.990 02.06. - 10.06. AT 188402 59.990 28.07. - 05.08. AT 188403 68.990 22.09. - 30.09. AT 188404 59.990 10.11. - 18.11. AT 188405 61.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky k zaoceánským letům - 7× ubytování dle itineráře v hotelech kat.3-4* - 7× snídani a 1× večeři na lodi - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna zájezdu - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu zájezdu - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu ho- telů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 1.700 - příplatek za jednolůžkový pokoj 15.100 fakultativní akce: - celodenní výlet do přírodní rezervace Caňo Negro 3.200 - třídenní pobyt v tropickém resortu Punta Leona (tři noci, transfer) 12.300 - plavba katamaranem podél pobřeží (vč.večeře a drinků) v ceně zájezdu - plavba na člunu za krokodýly v ceně zájezdu Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. KOUZELNÁ KOSTARIKA KOUZELNÁ KOSTARIKA 01. den PRAHA – SAN JOSE Odlet z Prahy do San Jose /let může být směrován přes USA/. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours trans- fer do hotelu, ubytování a orientační meeting. 02. den SAN JOSE Dopoledne volno u bazénu, aklimatizace. Odpoledne Vás čeká prohlídka centra San Jose. Návrat do hotelu v pod- večer. 03. den VULKÁN IRAZU, CARTAGO Výlet k nejvyšší kostarické sopce Irazu. Po výjezdu k vrcho- lu budete mít možnost pohlédnout do impozantního kráte- ru. Z tohoto místa je za jasného dne vidět Atlantik i Pacifik!! Po prohlídce kráteru navštívíte historické město Cartago, kde bude cílem jedinečná bazilika Andělů, bohatě zdobe- ná řezbami a malbami. Dalším navštíveným místem bude Orosi Valley – údolí známé bohatostí půdy a jedinečnými podmínkami pro pěstování kávy. Cestou zpět Vás čeká prohlídka centra San Jose. Návrat do hotelu v podvečer. 04. den VULKÁN ARENAL, TERMÁLNÍ BAZÉNY Časně odjezd k jednomu z nejčinnějších vulkánů Ameriky – vulkánu Arenal /v době uzávěrky katalogu je aktivita vulkánu omezena na občasný výron plynů/. Po cestě zastávka ve městečku Sarchi a možnost nákupu suvenýrů – rukoděl- ných výrobků. Po příjezdu a ubytování v hotelu v blízkosti vulkánu průjezd pralesem obklopujícím sopku, pozorování opic a ptáků ve větvích stromů. Večer Vás čeká relaxace v tropických zahradách Vašeho hotelu, kde budete mít příle- žitost si dosyta užít koupel v horkých minerálních bazénech. 05. den LAKE ARENAL, POBŘEŽÍ PACIFIKU, QUEPOS Dnes Vás čeká průjezd tropickou přírodou kolem jezera Lake Arenal a pokračování podél pobřeží Pacifiku do měs- tečka Quepos, pomyslné brány do národního parku Manu- el Antonio, se zastávkou v městě Jacó. Večer ubytování v centru Queposu. 06. den NP MANUEL ANTONIO Dopoledne Vás čeká návštěva národního parku Manuel Antonio. Okružní trail parkem, pozorování tropických ptáků a savců, koupání na kouzelných plážích parku a pozorování mořských želv. Odpoledne je na programu místní atrakce – plavba na katamaranu ve vodách kolem parku Manuel Anto- 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den Malý okruh Kostarikou Vás na týden odvede z hektického světa, ve kterém žijeme, do tropického ráje. Poznáte výběr z nepřeberného množství atrakcí a zajímavostí, kterými je tato malá středoamerická země doslova prostoupená. Zájezd si můžete prodloužit individuálním pobytem v tropickém resortu Punta Leona na březích Pacifiku. 162 KOSTARIKA KOSTARIKA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

nio se šnorchlováním, sledováním delfínů a velryb /dle sezó- ny/, a samozřejmě s koupáním v průzračném moři /drinky, tropické ovoce a večeře v ceně/. Závěrem plavby zhlédnete kouzelný západ slunce nad Pacifikem, návrat do hotelu večer. 07. den NP CARARA, RIO TARCOLES Časně odjezd do národního parku Carara, který je největ- ším hnízdištěm obřích červených papoušků rodu scarlet macaw. Zde budete moci pozorovat tropické ptáky v jejich přirozeném prostředí. Následuje přejezd k řece Tarcoles, kde máme pro Vás připravenu plavbu lodí po řece, která je známá výskytem obřích krokodýlů. Tyto až pětimetrové obry a řadu vodních ptáků budete moci sledovat z něko- likametrové vzdálenosti. Po návratu z plavby vysadíme a ubytujeme účastníky fakultativního prodloužení zájezdu v tropickém resortu Punta Leona na březích Pacifiku, a my ostatní v podvečer dorazíme do hotelu v San Jose. 08. den SAN JOSE – PRAHA Dopoledne volno, poté dle Vašeho letového plánu transfer na letiště a odlet do Prahy /let může být směrován přes USA/. 09. den Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 07. den 08. den 09. den RESORT PUNTA LEONA Čekají Vás zde pohodové dny plné slunce, kou- pání v moři či hotelových bazénech, a samo- zřejmě také pozorování opic, ptáků a pralesních živočichů ve Vašem okolí. Ubytování je zajiště- no v bungalovech situovaných ve vysokém tro- pickém pralese a několik minut vzdálených od pláží. Ubytování zahrnuje každodenní bohatou snídani v buffetovém stylu. 163 KOSTARIKA KOSTARIKA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

San José • vulkán Poás • La Paz Gardens • NP Tortuguero • Cerro Chato • vulkán Arenal • termální lázně Tabacón • Caňo Negro • kávové plantáže • NP Carara • NP Manuel Antonio • Punta Leona • pláže Pacifiku 14 dnů v nabídce patnáctou sezónu termín kód celková cena 08.04. - 21.04. AT 189301 79.990 13.05. - 26.05. AT 189302 76.990 10.06. - 23.06. AT 189303 77.990 09.09. - 22.09. AT 189304 77.990 28.10. - 10.11. AT 189305 77.990 02.12. - 15.12. AT 189306 80.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky k zaoceánským letům - 12× ubytování dle itineráře v hotelech kat.3-4* - 12× snídani, 2× oběd, 2× večeři - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna zájezdu - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu zájezdu - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu ho- telů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 2.900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 24.200 fakultativní akce: - vstup do La Paz Gardens v ceně zájezdu - vstup do termálních lázní Tabacon v ceně zájezdu - plavba katamaranem podél pobřeží (vč. večeře a drinků) v ceně zájezdu - plavba na člunu za krokodýly v ceně zájezdu - celodenní výlet do Caňo Negro 1.950 - třídenní pobyt v tropickém resortu Punta Leona v ceně Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. VELKÝ OKRUH KOSTARIKOU VELKÝ OKRUH KOSTARIKOU 01. den PRAHA – SAN JOSE Odlet z Prahy do San Jose. Po příletu a uvítání průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting s průvodcem. 02. den SAN JOSE Dopoledne Vás čeká okružní prohlídka San Jose, během které kromě zhlédnutých pamětihodností, městských parků a Muzea zlata předkolumbovských kultur poznáte, že na ulicích je bezpečno a místní lidé jsou přátelští a přívětiví. Odpoledne je vyhrazeno Vaší relaxaci a aklimatizaci u ho- telového bazénu. 03. den VULKÁN POÁS, LA PAZ GARDENS Časně odjezd do národního parku Poás. Připravte se na trail vysokohorským mlžným pralesem k vyhlídce na hlav- ní kráter sopky s jezerem vařícího se bahna a unikajícími vulkanickými parami. V případě pěkného počasí podnik- neme výstup k Lake Botos, průzračnému jezeru ležícímu v druhém neaktivním kráteru sopky, obklopeném mlžným pralesem. Naše cesta bude pokračovat návštěvou sou- kromé přírodní rezervace La Paz, která je známá krásný- mi vodopády v úzkém pralesním údolí. Prohlédneme si expozice pralesních plazů a žab, navštívíme zdejší motýlí farmu, projdeme obří interaktivní voliéry s tropickými ptáky a také minizoo, které nás seznámí s pralesními „kočkami“. Největší v zajetí chovaný jaguár se nachází právě zde!! Po obědě /v ceně/ budeme mít možnost krmit volně poletující kolibříky nektarem a návštěvu zakončíme trailem údolím pod kouzelnými vodopády. Cestou zpět navštívíte typic- kou kávovou plantáž, seznámíte se s procesem pěstování a úpravy kávy, a samozřejmě ochutnáte několik jejich od- růd. Návrat do hotelu v podvečer. 04. den NP TORTUGUERO, LA FORTUNA Celodenní výlet do národního parku Tortuguero – domova obřích želv. První zastávkou je banánová plantáž, kde bu- dete seznámeni s pěstováním a způsobem sklizně těchto plodů. Po příjezdu do blízkosti parku přesednete na loď a absolvujete výlet spletí říčních ramen karibského lužního pralesa. Během návštěvy městečka Tortuguero budete mít možnost se setkat s místními domorodými obyvateli. Po skončení prohlídky odjezd do oblasti vulkánu Arenal, uby- tování ve večerních hodinách. 05. den VULKÁN ARENAL, TERMÁLNÍ LÁZNĚ TABACON Dnes budete obdivovat neuvěřitelnou pestrost rostlin a květů mlžného pralesa vnitrozemí Kostariky v blízkosti nejčinnějšího vulkánu Kostariky. Následuje průjezd prale- sem a pozorování nosálů, několika druhů opic, pestrých ptáků atd. Po návštěvě jezera Arenal navštívíte termální lázně, kde Vás čeká několikahodinová rajská pohoda – po- nořeni v některém z horkých minerálních potoků termálních lázní Tabacon uprostřed tropického pralesa budete až do soumraku sledovat papoušky a tukany nad hlavou a na- slouchat občasnému zahřmění nedalekého vulkánu /večeře formou bohatého buffetu v ceně/. 06. den ARENAL /CAŇO NEGRO/ Celodenní volno u bazénu v tropickém prostředí hotelové zahrady s jedinečnou kulisou vulkánu!! Celodenní relaxace u bazénu či možnost fakultativního výletu do Caňo Negro – rezervace na hranici s Nicaraguou s lodním výletem za flórou a faunou lužního pralesa. 07. den LAKE ARENAL, POBŘEŽÍ PACIFIKU, QUEPOS Dnes Vás čeká průjezd tropickou přírodou kolem jezera Lake Arenal a pokračování podél pobřeží Pacifiku do měs- tečka Quepos, pomyslné brány do národního parku Manu- el Antonio, se zastávkou v městě Jacó. Večer ubytování v centru Queposu. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den Kostarika je zemí, kde naleznete nepřeberné množství přírodních krás a atrakcí. Náš zájezd je zalo- žen na aktivním poznání i oddechu. Během pobytu v této krásné zemi poznáte vysokohorské mlžné pralesy na svazích činných sopek, vykoupete se v termálních pramenech, zhlédnete bezpočet tropic- kých ptáků a savců v několika navštívených národních a státních parcích, absolvujete adrenalinovou plavbu po řece plné obřích krokodýlů i relaxační plavbu katamaranem podél nejkrásnějšího pobřeží Kostariky, zašnorchlujete si s delfíny a vykoupete se na krásných plážích. Čeká Vás nezapomenutelná dovolená v tropickém ráji!! 164 KOSTARIKA KOSTARIKA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

08. den NP MANUEL ANTONIO Výlet do NP Manuel Antonio. Kromě trailu do přímořského pralesa s dalším pozorováním zvířat a ptáků očekávejte perfektní koupání na krásné mořské pláži. Návrat do hotelu v odpoledních hodinách. 09. den QUEPOS, PLAVBA NA KATAMARANU Dopoledne volno v centru Queposu. Doporučujeme nákup suvenýrů, relaxaci u bazénu nebo návštěvu místních pláží. Odpoledne Vás čeká místní atrakce – plavba na katamara- nu ve vodách kolem parku Manuel Antonio se šnorchlová- ním, sledováním delfínů a velryb /dle sezóny/, a samozřej- mě s koupáním v průzračném moři /drinky, tropické ovoce a večeře v ceně/. Závěrem plavby zhlédnete kouzelný západ slunce nad Pacifikem, návrat do hotelu večer. 10. den NP CARARA, RIO TARCOLES Časně odjezd do národního parku Carara, který je největ- ším hnízdištěm obřích červených papoušků rodu scarlet macaw. Zde budete moci pozorovat tropické ptáky v jejich přirozeném prostředí. Následuje přejezd k řece Tarcoles, kde máme pro Vás připravenu plavbu lodí po řece, která je známá výskytem obřích krokodýlů. Tyto až pětimetrové obry a řadu vodních ptáků budete moci sledovat z několi- kametrové vzdálenosti. Po návratu z plavby ubytování v tro- pickém resortu Punta Leona na březích Pacifiku. 11. den PUNTA LEONA – pobyt v plážovém resortu Čekají Vás zde pohodové dny plné slunce, koupání v moři či hotelových bazénech, a samozřejmě také pozorování opic, ptáků a pralesních živočichů ve Vašem okolí. Uby- tování je zajištěno v bungalovech situovaných ve vysokém tropickém pralese a několik minut vzdálených od pláží. Do- prava rozlehlým areálem je zajištěna hotelovým shuttlem. Ubytování zahrnuje každodenní bohatou snídani v buffe- tovém stylu. 12. den PUNTA LEONA – pobyt v plážovém resortu Volný den k relaxaci!! 13. den SAN JOSE – PRAHA Dle Vašeho letového plánu transfer na letiště San Jose a odlet do Prahy. 14. den Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 08. den 09. den 10. den 11. den 12. den 13. den 14. den 165 KOSTARIKA KOSTARIKA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Panama City • Panamský kanál • Gatun Lake • San José • Irazú • Poás/La Paz • NP Manuel Antonio • Quepos • NP Carara • vulkán Arenal • lázně Tabacon • ostrov Ometepe • vulkán Maderas • Granada • Managua 16 dnů v nabídce třináctou sezónu termín kód celková cena 24.03. - 08.04. AT 189101 99.990 28.04. - 13.05. AT 189102 97.990 23.06. - 08.07. AT 189103 98.990 25.08. - 09.09. AT 189104 99.990 13.10. - 28.10. AT 189105 97.990 17.11. - 02.12. AT 189106 98.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 10 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky k zaoceánským letům - 14× ubytování dle itineráře v hotelech kat.3-4* - 14× snídaně, 1× oběd, 1× večeře - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna zájezdu - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu zájezdu - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu ho- telů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 2.700 - příplatek za jednolůžkový pokoj 25.700 fakultativní akce: - plavba lodí po Gatun Lake (Panama) v ceně zájezdu - vstup do La Paz Gardens (Kostarika) v ceně zájezdu - plavba na katamaranu podél pobřeží (vč. večeře a drinků) v ceně zájezdu - plavba na lodi za krokodýly (Kostarika) v ceně zájezdu - návštěva vulkanické jeskyně s kolonií netopýrů (Nicaragua) v ceně zájezdu Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. PERLY STŘEDNÍ AMERIKY PERLY STŘEDNÍ AMERIKY TO NEJLEPŠÍ Z PANAMY, KOSTARIKY A NIKARAGUI TO NEJLEPŠÍ Z PANAMY, KOSTARIKY A NIKARAGUI 01. den PRAHA – PANAMA CITY Odlet z Prahy do Panama City. Po příletu a uvítání průvod- cem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orien- tační meeting s průvodcem. 02. den PANAMA CITY Okružní prohlídka Panama City. Budete překvapeni moder- ním městem plným výškových budov, čistotou na ulicích a pocitem bezpečí. Kromě moderního downtownu, přístavu a městských parků uvidíte také historické centrum města z koloniální éry. Novověk pak představuje návštěva zdyma- del Miraflores v úvodní části slavného Panamského průpla- vu a seznámení s jejich funkcí a historií. 03. den PANAMSKÝ KANÁL, GATUN LAKE Dnes Vás čeká výlet na člunu po Gatun Lake – jezeře, které vzniklo jako součást průplavu zatopením lužních pralesů v centru Panamy. Jezero je dnes ohromným ekoparkem se spoustou ostrovů – bývalých vrcholků kopců – porost- lých tropickou vegetací, kde žije nesčetně druhů ptactva a zvěře. Během Vaší plavby budete pozorovat nejenom ptáky, opice, pro zdejší krajinu typické lenochody a zápla- vu rostlin, ale dostanete se i do těsné blízkosti ohromných námořních lodí, které jezerem proplouvají na cestě mezi Karibikem a Pacifikem. Zbytek dne volno, třeba k relaxaci u hotelového bazénu. 04. den PANAMA – SAN JOSE Transfer a odjezd luxusní mezinárodní linkou do kostaric- kého San Jose /executive class/. Po příjezdu ve večerních hodinách transfer do hotelu, ubytování. 05. den VULKÁN IRAZU, CARTAGO, SAN JOSE Výlet k nejvyšší kostarické sopce Irazu. Po výjezdu k vrcho- lu budete mít možnost pohlédnout do impozantního kráte- ru. Z tohoto místa je za jasného dne vidět Atlantik i Pacifik!! Po prohlídce kráteru navštívíte historické město Cartago, kde bude cílem jedinečná bazilika Andělů, bohatě zdobená řezbami a malbami. Po návratu do San Jose v odpoledních hodinách následuje orientační prohlídka centra města. Ná- vrat do hotelu v podvečer. 06. den VULKÁN POÁS, LA PAZ GARDENS Časně odjezd do národního parku Poás. Připravte se na trail vysokohorským mlžným pralesem k vyhlídce na hlav- ní kráter sopky s jezerem vařícího se bahna a unikajícími vulkanickými parami. V případě pěkného počasí podnik- neme výstup k Lake Botos, průzračnému jezeru ležícímu v druhém neaktivním kráteru sopky, obklopeném mlžným pralesem. Naše cesta bude pokračovat návštěvou soukro- mé rezervace La Paz, která je známá krásnými vodopády v úzkém pralesním údolí. Prohlédneme si expozice prales- ních plazů a žab, navštívíme zdejší motýlí farmu, projdeme obří interaktivní voliéry s tropickými ptáky a také minizoo, které nás seznámí s pralesními „kočkami“. Největší v zajetí chovaný jaguár se nachází právě zde!! Po obědě /v ceně/ budeme mít možnost krmit volně poletující kolibříky nekta- 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den Poznejte krásu tří hlavních zemí Střední Ameriky prostřednictvím našeho originálního zájezdu!! Svoje putování zahájíte v Panama City, městě kontrastu mezi koloniálním stylem a hypermoderní architektu- rou. Poznáte Panamský kanál, triumf lidských schopností, který dal zcela mimochodem vzniknout divu přírodnímu – Gatun Lake. Pokračovat budete do Kostariky, přírodní perly Střední Ameriky. Zde Vám ukážeme to nejlepší, co může tato země turistům nabídnout. Závěrem navštívíte Nicaraguu, dosud tu- rismem opomíjenou, ale krásnou a bezpečnou zemi. Zažijete krásnou a nezapomenutelnou dovolenou!! 166 PANAMA – KOSTARIKA – NIKARAGUA PANAMA – KOSTARIKA – NIKARAGUA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

rem, a návštěvu zakončíme trailem údolím pod kouzelnými vodopády. Návrat do hotelu v podvečer. 07. den NP MANUEL ANTONIO, QUEPOS Po snídani odjezd k pobřeží Pacifiku do jednoho z nejzná- mějších národních parků Kostariky – Manuel Antonio. Park je proslulý výskytem nepřeberného množství tropické zvě- ře, ptactva a rostlinných druhů. Procházka parkem do od- poledních hodin, koupání na zdejších plážích, poté odjezd do nedalekého městečka Quepos, ubytování. 08. den QUEPOS, PLAVBA NA KATAMARANU Dopoledne volno v centru Queposu. Doporučujeme nákup suvenýrů, relaxaci u bazénu nebo návštěvu místních pláží. Odpoledne Vás čeká místní atrakce – plavba na katamara- nu ve vodách kolem parku Manuel Antonio se šnorchlová- ním, sledováním delfínů a velryb /dle sezóny/, a samozřej- mě s koupáním v průzračném moři /drinky, tropické ovoce a večeře v ceně/. Závěrem plavby zhlédnete kouzelný západ slunce nad Pacifikem, návrat do hotelu večer. 09. den NP CARARA, RIO TARCOLES Časně odjezd do národního parku Carara, který je největ- ším hnízdištěm obřích červených papoušků rodu scarlet macaw. Zde budete moci pozorovat tropické ptáky v jejich přirozeném prostředí. Následuje přejezd k řece Tarcoles, kde máme pro Vás připravenou plavbu lodí po řece, která je známá výskytem obřích krokodýlů. Tyto až pětimetrové obry a řadu vodních ptáků budete moci sledovat z několi- kametrové vzdálenosti… Po ukončení plavby odjezd k jed- nomu z nejčinnějších vulkánů Ameriky – vulkánu Arenal. Ubytování v hotelu v těsné blízkosti vulkánu. Večer volný k relaxaci ve zdejších termálních bazénech s horkou mi- nerální vodou. 10. den VULKÁN ARENAL, TERMÁLNÍ BAZÉNY Dopoledne Vás čeká prohlídka okolí sopky a jezera Are- nal, průjezd pralesem obklopujícím sopku, pozorování opic a ptáků ve větvích stromů. Večer Vás čeká relaxace v tropických zahradách hotelu, kde budete mít příležitost si dosyta užít koupel v horkých minerálních pramenech s vý- hledem na kouřící vulkán. 11. den ARENAL – OSTROV OMETEPE Časně odjezd podél jezera Arenal oblastí mlžných prale- sů k hranici s Nicaraguou. Po překročení hranice v Peńas Blancas Vás čeká transfer do přístavu u ohromného jezera Nicaragua a odjezd lodí na ostrov Ometepe, který sestává z vulkánů Concepcion a Maderas, tyčících se z vod jezera. Odpoledne prohlídka přírodní rezervace Charco Verde, uby- tování v hotelu přímo na ostrově. 12. den OSTROV OMETEPE Výlet do mlžného pralesa obklopujícího vulkán Maderas, prohlídka starobylých indiánských petroglyfů a historic- kých obřadních míst. Odpoledne volno k relaxaci v prostře- dí jezerní pláže Santo Domingo. 13. den GRANADA Po snídani přejezd lodí na pevninu a transfer do koloniál- ního města Granada, nejstaršího města amerického konti- nentu. Prohlídka historického centra města, ubytování. 14. den GRANADA, VULKÁN MASAYA, MANAGUA Dopoledne volno v centru Granady. Odpoledne odjezd k prohlídce Masaya Market, kde budete mít možnost ob- divovat řemeslnou zručnost místních umělců. Pokračování ke stejnojmennému vulkánu, kde nejprve zhlédnete kráter Santiago, poté se seznámíte s vulkanickými jeskyněmi a jejich obyvateli – koloniemi netopýrů. Vybaveni přilba- mi a svítilnami si prohlédnete vychladlý lávový tubus. Za příznivých podmínek pak za tmy budete z okraje kráteru sledovat jezero žhavé vařící se lávy… není mnoho míst na světě, kde můžete zažít takovou podívanou!! V pozdních hodinách příjezd do hlavního města Managua, ubytování. 15. den MANAGUA – PRAHA Ráno po snídani prohlídka centra města, dle Vašeho letové- ho plánu transfer na letiště a odlet do Prahy. 16. den Přílet do Prahy Váš krásný zájezd ukončí. 07. den 08. den 09. den 10. den 11. den 12. den 13. den 14. den 15. den 16. den 167 PANAMA – KOSTARIKA – NIKARAGUA PANAMA – KOSTARIKA – NIKARAGUA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

9 dnů v nabídce dvacátou pátou sezónu Copacabana • Ipanema • Corcovado • Sugar Loaf • Samba Show • vodopády Iguacu • Ilha Bela termín kód celková cena 17.03. - 25.03. AT 184101 59.990 05.05. - 13.05. AT 184102 59.990 23.06. - 01.07. AT 184103 62.990 08.09. - 16.09. AT 184104 60.990 20.10. - 28.10. AT 184105 59.990 zájezdy mohou být směrovány opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky k zaoceánským letům - 6× ubytování dle itineráře v hotelech kat.3-4* se snídaní - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna zájezdu - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu zájezdu - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - poplatky za odbavení zavazadel u místních přeletů cca 25 USD/kus/let - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu ho- telů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 1.900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 15.200 fakultativní akce: - polodenní výlet na Corcovado v ceně zájezdu - polodenní výlet na Cukrovou homoli v ceně zájezdu - celodenní výlet na Tropical Island (vč. oběda) 3.800 - prohlídka brazilské strany vodopádů Iguacu v ceně zájezdu - prohlídka argentinské strany vodopádů v ceně zájezdu - výlet do dolu Wanda v Argentině 1.950 - Macuco Safari – na člunu pod vodopády Iguacu 3.400 - večerní Samba Show (vč. večeře) 3.900 - prodloužení pobytem na ostrově Ilha Bela na vyžádání Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. RIO DE JANEIRO A VODOPÁDY IGUACU RIO DE JANEIRO A VODOPÁDY IGUACU s možností prodloužení na tropickém ostrově Ilha Bela s možností prodloužení na tropickém ostrově Ilha Bela 01. den PRAHA – RIO DE JANEIRO Odlet z Prahy do Rio de Janeira v odpoledních hodinách /noční let/. 02. den RIO DE JANEIRO Po uvítání na letišti reprezentantem America Tours trans- fer do města a instruktáž k pobytu v Brazílii. Následně Vás čeká návštěva velké atrakce Ria – výjezd lanovkou na skal- ní monolit Sugar Loaf tyčící se nad zátokou Guanabara. Kromě jedinečného pohledu na město, ikonické Corcovado a pláže se zde s trochou štěstí setkáte s roztomilými opič- kami titi. Po návratu ze Sugar Loaf následuje transfer do hotelu a ubytování. Volné odpoledne si užijte k aklimatizaci a vycházce po pacifické pláži. 03. den RIO DE JANEIRO Po snídani Vás čeká návštěva Corcovada – známé so- chy Krista nad městem, ke kterému z města na zdánlivě nepřístupnou horu jezdí ozubnicová železnice. Ve zbytku dne budete mít možnost poznat slavné pláže Copacabana a Ipanema, a okusit koupel ve zdejších vlnách. Večer Vám doporučujeme fakultativní návštěvu Samba Show v někte- rém ze známých tanečních podniků. 04. den RIO DE JANEIRO, FOZ DO IGUACU Volné dopoledne k relaxaci na pláži nebo u hotelového ba- zénu!! Můžete také navštívit nedaleký shopping. Odpoledne Vás čeká transfer na letiště a odlet do Iguacu Falls. Transfer do hotelu, ubytování. 05. den VODOPÁDY IGUACU Ráno prohlídka první části mohutných vodopádů situo- vaných v tropickém pralese – brazilské strany vodopádů. Čeká Vás dlouhá vycházka, odměnou Vám budou jedineč- né zážitky a množství fotek od nejkrásnějších vodopádů světa. Odpoledne Vás pozveme na návštěvu The Bird Park – expozice nejenom jihoamerických ptáků umístěná ve vo- liérách v prostředí pralesa. Průchozí voliéry Vám umožní si zblízka a detailně prohlédnout velké papoušky, tukany a další ptáky. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 168 BRAZÍLIE – ARGENTINA BRAZÍLIE – ARGENTINA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

06. den VODOPÁDY IGUACU Odjezd přes hranice Argentiny k prohlídce argentinské stra- ny vodopádů. Po prohlídce a návštěvě mnoha vyhlídek na úchvatné vodopády můžete fakultativně absolvovat plavbu pod vodopády na rychlém člunu – nezapomenutelný záži- tek!! Návrat do hotelu v odpoledních hodinách. Zbytek dne využijte k relaxaci u hotelového bazénu či nákupu suvený- rů, večer doporučujeme návštěvu některého ze zábavních podniků Iguacu. 07. den VODOPÁDY IGUACU /WANDA/ Celodenní volno v Iguacu!! Můžete jej využít k poklidné re- laxaci u hotelového bazénu v tropické zahradě nebo Vám doporučíme fakultativní výlet do dolu Wanda v Argentině – naleziště ametystů, křišťálů a záhněd. 08. den SAO PAULO – PRAHA Dle Vašeho rozpisu letů transfer na letiště a odlet do Prahy nebo fakultativně odlet přes Sao Paulo k pobytu na tropic- kém ostrově Ilha Bela /Brazílie/. 09. den Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 06. den 07. den 08. den 09. den Samba Show!! Samba Show!! 169 BRAZÍLIE – ARGENTINA BRAZÍLIE – ARGENTINA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Nově zrekonstruovaný hotel rodinného typu, který vlastní a spravuje německá rodina. Hotel, který byl znovu otevřen 1.9.2011, se nachází přímo u pláže. Naleznete zde nový 200 m2 vyhřívaný bazén s barem a jacuzzi, sau- nu a vnitřní bazén. Otevřená je rovněž nová restaurace s malým bazénem a výhledem na oceán či do zahrady. Celkem má hotýlek 26 pokojů v šesti různých kategoriích. Všechny pokoje mají klimatizaci, televizor LCD a minibar. Pro klienty, kteří přijedou automobilem, je k dispozici vnitřní parkoviště. Tropický ostrov Ilhabela …36 pláží, 350 vodopádů, vodní sporty, vý- lety, restaurace, bary… to je Ilhabela ve zkratce. Ilhabela znamená v portugalštině krásný ostrov. Nachází se 217km od Sao Paula a 440km od Rio de Janeira v Atlantském oceánu, pouhých 5 kilometrů od pevniny. Tropický ostrov o rozloze 360km2 byl prohlášen součástí světové biosfé- rické rezervace a 85% ostrova je chráněno ve státním parku. Ilhabela nabízí mnoho možností sportovního vyžití – vodní sporty, turistika, pla- vání pod vodopády, potápění… Lahůdkou pro zkušené potápěče je možnost vrakového potá- pění. Ostrov je osídlen pouze ze strany obrácené k pevnině, a malé městečko s několika osadami „navléknutými“ na jediné pobřežní silnici posky- tuje dostatek ubytovacích kapacit, převážně peč- livě udržovaných malých rodinných hotýlků zva- ných „Pousadas“. Původními obyvateli ostrova jsou potomci britských a portugalských korzárů, kteří uprchli na ostrov před spravedlností. Čle- nité pobřeží a zrádná skaliska pod hladinou jim zajistila klidné útočiště. Dnešní obyvatelé žijí pře- devším z rybolovu a turistiky. Tropická rezervace začínající ihned za zdmi posledních domků měs- tečka skýtá velké možnosti pěší turistiky spojené se sledováním ptáků a odměněné vždy na konci trailu koupelí na krásné pláži… Ve spojení s ty- pickou vřelou pohostinností Brazilců a skvělou brazilskou kuchyní – prostě ráj na Zemi!! PORTO PACUIBA HOTEL kategorie dospělých max. dětí strava **** 3 1 se snídaní sezóna 1 týden 2 týdny +den 02.01.-31.01. 35.990 60.990 3.600 01.02.-02.04. 31.990 53.490 3.050 03.04.-30.10. 30.490 49.990 2.800 01.11.-15.12. 31.990 53.490 3.050 cena zahrnuje: - transfer z letiště Sao Paulo do hotelu a zpět - ubytování se snídaní - základní pojištění léčebných výloh - zákonné pojištění CK proti úpadku cena nezahrnuje: - leteckou dopravu Praha – Sao Paulo – Praha - povinnou letištní a bezpečnostní taxu - místní odletovou taxu v nabídce desátou sezónu BRAZÍLIE–OSTROV ILHABELA BRAZÍLIE–OSTROV ILHABELA 170 BRAZÍLIE BRAZÍLIE

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Hotel se nachází na pláži Praia Saco de Capela, 800m od centra městečka. V hotelu je bazén, brouzdaliště pro děti, sauna, parní lázeň, posilovna, tenisový kurt, squash, hřiště pro děti, herna s kulečníkem a stolním tenisem. Na pláži jsou pro hotelové hosty k dispozici lehátka, stolky a slunečníky. Hotel má výborné zázemí pro pořádání kon- gresů. Všechny pokoje mají klimatizaci, minibar, kabelovou TV, telefon. HOTEL ITAPEMAR Nachází se v tropické zahradě asi 300m od pláže En- genho Dagua. Zvláštností hotelu je kaskáda bazénů, ze které je krásný výhled do okolí. V hotelu jsou dále teniso- vé kurty, posilovna a sauna. Na pláži se nachází půjčovna šlapadel a dalšího vybavení pro vodní sporty spolu s ba- rem, restaurací a pizzérií. Všechny pokoje jsou vybaveny klimatizací, TV, mini- barem, telefonem. Za příplatek jsou možné pokoje s vlast- ní vířivkou. HOTEL REAL VILLA BELLA kategorie dospělých max. dětí strava **** 3 1 se snídaní sezóna 1 týden 2 týdny + den 02.01.-31.01. 28.990 47.490 2.700 01.02.-30.04. 35.490 60.990 3.600 01.05.-30.06. 32.990 55.490 3.250 01.07.-31.07. 35.490 60.990 3.600 01.08.-31.08. 32.990 55.490 3.250 01.09.-14.12. 35.490 60.990 3.600 cena zahrnuje: - transfer z letiště Sao Paulo do hotelu a zpět - ubytování se snídaní - pojištění léčebných výloh - zákonné pojištění CK proti úpadku cena nezahrnuje: - leteckou dopravu Praha – Sao Paulo – Praha - povinnou letištní a bezpečnostní taxu - místní odletovou taxu kategorie dospělých max. dětí strava **** 3 1 se snídaní sezóna 1 týden 2 týdny +den 02.01.-28.02. 31.990 53.490 3.100 01.03.-16.04. 50.990 91.490 5.800 17.04.-21.04. 39.990 69.490 4.250 22.04.-19.04. 29.990 49.990 2.850 cena zahrnuje: - transfer z letiště Sao Paulo do hotelu a zpět - ubytování se snídaní - základní pojištění léčebných výloh - zákonné pojištění CK proti úpadku cena nezahrnuje: - leteckou dopravu Praha – Sao Paulo – Praha - povinnou letištní a bezpečnostní taxu - místní odletovou taxu 171 BRAZÍLIE BRAZÍLIE

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Rio de Janeiro•Corcovado•Sugar Loaf•Manaus•pobyt v Amazonii•Recife•Olinda•Belo Horizonte•zlatý důl Marianna• drahokamová naleziště•Ouro Preto•vodopády Iguacu•ametystový důl Wanda v Argentině•ostrovní ráj Ilha Bela•Sao Paulo v nabídce dvacátou pátou sezónu 16 dnů termín kód celková cena 24.03. - 08.04. AT 181101 107.990 12.05. - 27.05. AT 181102 103.990 15.09. - 30.09. AT 181103 105.990 17.11. - 02.12. AT 181104 108.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky k zaoceánským letům - 13× ubytování dle itineráře v hotelech kat.3-4* se snídaní - 13× snídaně, 1× oběd, 2× večeře - pozemní a vodní dopravu dle itineráře - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna zájezdu - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu zájezdu - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - poplatky za odbavení zavazadel u místních přeletů cca 25 USD/kus/let - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu ho- telů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 4.200 - příplatek za jednolůžkový pokoj 23.800 fakultativní akce: - celodenní výlet na Tropical Island (vč. oběda) 3.800 - prodloužení pobytu na ostrově Ilha Bela o týden (vč. transferu a snídaní) na vyžádání - Macuco Safari – na člunu pod vodopády Iguacu 3.400 - večerní Samba Show (vč. večeře) 3.900 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. BRAZÍLIÍ KŘÍŽEM KRÁŽEM BRAZÍLIÍ KŘÍŽEM KRÁŽEM 01. den PRAHA – RIO DE JANEIRO Odlet z Prahy do Rio de Janeira v odpoledních hodinách /noční let/. 02. den RIO DE JANEIRO Po uvítání na letišti reprezentantem America Tours transfer do hotelu, ubytování a instruktáž k pobytu v Brazílii. Od- poledne Vás čeká návštěva velké atrakce Ria – výjezd la- novkou na skalní monolit Sugar Loaf tyčící se nad zátokou Guanabara. 03. den RIO DE JANEIRO Po snídani polodenní návštěva Corcovada – známé sochy Krista nad městem, ke kterému z města na zdánlivě ne- přístupnou horu jezdí ozubnicová železnice. Ve zbytku dne budete mít možnost poznat slavné pláže Copacabana a Ipa- nema, a okusit koupel ve zdejších vlnách… Večer Vám do- poručujeme fakultativní návštěvu Samba Show v některém ze známých tanečních podniků. 04. den MANAUS, RIO NEGRO Časná snídaně, poté odjezd na letiště a odlet do Manausu v Amazonii. Transfer do přístavu na řece Rio Negro a od- jezd lodí do pralesní lodge přístupné pouze po vodě nebo ze vzduchu. Ubytování, večeře. 05. den AMAZONIE Po snídani vycházka po stezce v pralese, pozorování ptá- ků a zvířat. Po obědě plavba na kánoích spojená s lovem dravých ryb piranhas. Po návratu večeře a za soumraku pozorování aligátorů v přírodě v okolí lodge. 06. den AMAZONIE Sledování úsvitu nad pralesem, pozorování pralesních ptáků, poté návrat lodí do Manausu, ubytování v hotelu a prohlídka města. 07. den RECIFE, OLINDA Časně transfer na letiště a odlet do Recife. Po příletu pro- hlídka města včetně návštěvy jedinečné historické památ- ky – města Olinda. Transfer do hotelu a zbytek dne volno k relaxaci na pláži nebo u hotelového bazénu. 08. den RECIFE Volný den k relaxaci u hotelového bazénu či na pláži, od- počinek. 09. den BELO HORIZONTE, MARIANNA Ráno odlet do Belo Horizonte – hlavního města státu Mi- nas Gerais, který je proslulý těžbou drahokamů. Po příletu transfer do města Marianna, návštěva starého hlubinného zlatého dolu. Ubytování ve večerních hodinách. 10. den MINAS GERAIS, OURO PRETO Celodenní výlet do oblasti s největšími nalezišti drahých kamenů na světě, návštěva starobylého hornického města Ouro Preto a muzea drahokamů, které nelze vidět nikde jin- de. Navštívíte také exkluzivně naleziště imperiálních topa- zů – vzácných drahokamů – které zde místní lidé dobývají středověkými metodami. 11. den VODOPÁDY IGUACU – BRAZÍLIE Transfer na letiště a odlet do Foz do Iguacu. Prohlídka nej- krásnějších vodopádů světa z brazilské strany, poté trans- fer do hotelu a ubytování. 12. den VODOPÁDY IGUACU – ARGENTINA Časně odjezd přes hranice Argentiny do hodinu vzdále- ného dolu Wanda – místa známého svojí těžbou krystalů ametystu, záhnědy, křišťálu a citrinu. Po prohlídce těžební lokality návrat zpět do Iguacu, prohlídka argentinské strany vodopádů do večerních hodin. Fakultativně Vás pozveme na plavbu na člunu pod vodopády – jedinečný a dobrodruž- ný zážitek ze setkání s hřmící stěnou vody!! 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den 10. den 11. den 12. den 172 BRAZÍLIE – ARGENTINA BRAZÍLIE – ARGENTINA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

13. den OSTROV ILHA BELA Transfer na letiště a odlet do Sao Paula. Odtud Vás čeká tříhodinová cesta k pobřeží Atlantiku, tzv. „Costa Verde“, a přejezd trajektem na ostrov Ilha Bela. Tento ostrov je z větší části přírodní rezervací tropického pralesa s jedineč- nými rostlinnými a živočišnými společenstvy a bezpočtem krásných pláží. Ubytování v malém rodinném hotelu, volno k odpočinku. 14. den OSTROV ILHA BELA Volný den!! Můžete ho strávit relaxací u hotelového bazénu nebo na pláži, či vycházkou po městečku. Fakultativně Vám nabídneme výlet v jeepech po jediné komunikaci vedoucí na oceánskou stranu ostrova. Strmou cestou s mnoha za- táčkami, fantastickým šťavnatým pralesem se dostanete až ke krásným plážím, odkud se nikomu nechce zpět… 15. den SAO PAULO – PRAHA Po snídani odjezd lodí na pevninu, transfer na letiště Sao Paulo a odlet do Prahy. Fakultativní prodloužení pobytu v kouzelném prostředí Ilha Bela. 16. den Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 13. den 14. den 15. den 16. den 173 BRAZÍLIE – ARGENTINA BRAZÍLIE – ARGENTINA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

12 dnů v nabídce čtrnáctou sezónu Buenos Aires • Delta Tigre • Colonia del Sacramento • vodopády Iguacu • Rio de Janeiro • Corcovado • Cukrová homole termín kód celková cena 22.03. - 02.04. AT 189201 81.990 03.05. - 14.05. AT 189202 79.990 23.06. - 04.07. AT 189203 82.990 17.09. - 28.09. AT 189204 79.990 13.10. - 24.10. AT 189205 81.990 24.11. - 05.12. AT 189206 83.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky k zaoceánským letům - 9× ubytování dle itineráře v hotelech kat.3-4* - 9× snídani, 1× večeři - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna zájezdu - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu zájezdu - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - poplatky za odbavení zavazadel u místních přeletů cca 25 USD/kus/let - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu ho- telů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 2.200 - příplatek za jednolůžkový pokoj 18.200 fakultativní akce: - polodenní prohlídka Buenos Aires v ceně zájezdu - výlet lodí do delty řeky Paraná v ceně zájezdu - večerní Tango Show (s večeří) v ceně zájezdu - celodenní výlet na estancii (argentinský ranč) v ceně zájezdu - celodenní výlet lodí do historické Colonie (Uruguay) v ceně zájezdu - prohlídka brazilské strany vodopádů Iguacu v ceně zájezdu - prohlídka argentinské strany vodopádů v ceně zájezdu - celodenní prohlídka Rio de Janeira v ceně zájezdu - Macuco Safari - na člunu pod vodopády Iguacu 3.400 - výlet do polodrahokamového dolu Wanda 3.500 - celodenní výlet na Tropical Island (vč.oběda) 3.800 - večerní Samba Show (vč.večeře) 3.900 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. ARGENTINA•URUGUAY•BRAZÍLIE ARGENTINA•URUGUAY•BRAZÍLIE metropole, vodopády, tropická příroda metropole, vodopády, tropická příroda 01. den PRAHA – BUENOS AIRES Odlet z Prahy do Buenos Aires /noční let/. 02. den BUENOS AIRES Po příletu a uvítání na letišti průvodcem America Tours Vás čeká prohlídka Buenos Aires. Uvidíte nejširší ulici na světě 9. de Julio Avenue, slavný Obelisk a Colon Theatre, čtvrti San Telmo a May Square – historické a politické centrum, budovu parlamentu, prezidentský palác Casa Rosada, italskou čtvrť La Boca i čtvrť aristokratů Recoleta, kde na místním hřbitově navštívíme i hrob slavné Evity Peronové. 03. den TIGRE, TANGO SHOW Dopoledne Vás pozveme na projížďku lodí v malebné spleti říčních ramen delty řeky Paraná v oblasti Tigre. Odpoledne budete mít dostatek času na samostatnou prohlídku centra Buenos Aires a večer Vás pozveme k návštěvě Tango Show /s večeří/, bez které by návštěva Buenos Aires nebyla kom- pletní. 04. den ESTANCIA – VÝLET DO PAMPY Celodenní výlet do argentinské pampy s návštěvou typické estancie – ranče na chov dobytka. Zde Vám místní gau- chové předvedou svoje dovednosti v zacházení s lasem, jízdě na koni či krocení zdivočelého skotu, a během oběda ochutnáte typickou stravu a nápoje zdejších obyvatel. Ná- vrat do hotelu večer. 05. den BUENOS AIRES /COLONIA DEL SACRAMENTO/ Dnes Vás čeká celodenní výlet katamaranem mohutnou del- tou řeky Paraná do uruguayského historického města Colonia del Sacramento, které je jako celek pod ochranou Unesco. Pěší prohlídka pitoreskního starobylého městečka, nákup su- venýrů. Návrat lodí do Buenos Aires ve večerních hodinách. 06. den VODOPÁDY IGUACU Časně transfer na letiště a odlet do Iguacu. Po příletu Vás čeká prohlídka argentinské strany mohutných vodopádů situovaných v tropickém pralese. Po prohlídce a návštěvě mnoha vyhlídek na úchvatné vodopády můžete fakultativně absolvovat plavbu pod vodopády na rychlém člunu – ne- 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 174 ARGENTINA – URUGUAY – BRAZÍLIE ARGENTINA – URUGUAY – BRAZÍLIE

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

zapomenutelný zážitek!! V podvečer následuje transfer do hotelu a ubytování. Zbytek dne využijte k relaxaci u hotelo- vého bazénu či nákupu suvenýrů. 07. den VODOPÁDY IGUACU Odjezd přes hranice Argentiny k prohlídce brazilské části vodo- pádů. Čeká Vás dlouhá vycházka, odměnou Vám však budou jedinečné zážitky a množství fotek od nejkrásnějších vodopádů světa. Návrat do hotelu v odpoledních hodinách. Večer dopo- ručujeme návštěvu některého ze zábavních podniků Iguacu. 08. den VODOPÁDY IGUACU, RIO DE JANEIRO Volno v Iguacu!! Můžete jej využít k poklidné relaxaci u ho- telového bazénu v tropické zahradě nebo k návštěvě argen- tinského městečka Foz do Iguacu. V podvečer odlet do Rio de Janeira. Transfer do hotelu, ubytování. 09. den RIO DE JANEIRO Ráno Vám delegát America Tours poskytne škálu základ- ních informací nutných pro zajímavý, ale bezpečný pobyt v Riu. Čeká Vás celodenní prohlídka Rio de Janeira – nej- prve Vás náš program zavede na Sugar Loaf – známou „homoli cukru“ tyčící se nad zátokou Botafogo, odkud je jedinečný pohled na panoráma hor a pláží obklopují- cích město, seznámí Vás s městskými plážemi v čele se slavnou Copacabanou, s příměstským pralesem Tijucca, a závěrem Vás ozubnicový vláček vyveze na vrchol slavné hory Corcovado se sochou Krista na vrcholu /v závislosti na počasí se pořadí navštívených atrakcí může změnit/. 10. den RIO DE JANEIRO /TROPICKÝ OSTROV/ Celodenní volno k samostatnému poznávání Ria!! Doporu- čujeme Vám celodenní fakultativní výlet na tropický ostrov /busem a lodí, oběd v ceně/. 11. den RIO DE JANEIRO – PRAHA Dopolední volno k relaxaci na pláži nebo u bazénu, poslední nákupy suvenýrů… Dle Vašeho cestovního plánu transfer na letiště a odlet do Prahy. Fakultativně odjezd na ostrov Ilha Bela /tropický ostrov, 4 noci/. 12. den Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 07. den 08. den 09. den 10. den 11. den 12. den Macuco Safari!! Macuco Safari!! 175 ARGENTINA – URUGUAY – BRAZÍLIE ARGENTINA – URUGUAY – BRAZÍLIE

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Buenos Aires•San Carlos de Bariloche•NP Nahuel Huapi•„plavba přes Andy“•Puerto Varas•Puerto Montt•Punta Arenas•Puerto Natales•NP Torres del Paine•El Calafate•ledovec Perito Moreno•Colonia del Sacramento•Tango Show•Tigre•vodopády Iguacu 13 dnů v nabídce patnáctou sezónu termín kód celková cena 22.03. - 03.04. AT 189801 106.990 23.05. - 04.06. AT 189802 102.990 17.09. - 29.09. AT 189803 102.990 12.11. - 24.11. AT 189804 107.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky k zaoceánským letům - 10× ubytování dle itineráře v hotelech kat.3-4* se snídaní - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna zájezdu - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu zájezdu - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - poplatky za odbavení zavazadel u místních přeletů cca 25 USD/kus/let - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu ho- telů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 3.300 - příplatek za jednolůžkový pokoj 28.700 fakultativní akce: - týdenní pobyt na tropickém ostrově Ilha Bela (vč. transferů a snídaní) na vyžádání - Tango show v Buenos Aires v ceně zájezdu - výlet lodí do delty řeky Paraná v ceně zájezdu - celodenní výlet lodí do historické Colonie (Uruguay) v ceně zájezdu - Macuco Safari - na člunu pod vodopády Iguacu 3.400 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. ARGENTINA, CHILE, URUGUAY A BRAZÍLIE ARGENTINA, CHILE, URUGUAY A BRAZÍLIE OD PATAGONSKÝCH LEDOVCŮ PO TROPICKÉ VODOPÁDY OD PATAGONSKÝCH LEDOVCŮ PO TROPICKÉ VODOPÁDY 01. den PRAHA – BUENOS AIRES Odlet z Prahy do Buenos Aires /noční let/. 02. den BUENOS AIRES Po příletu a uvítání průvodcem America Tours následuje prohlídka města zahrnující největší atrakce a pamětihod- nosti. Uvidíte nejširší ulici na světě 9. de Julio Avenue, slavný Obelisk a Colon Theatre, čtvrti San Telmo a May Square – historické a politické centrum, budovu parlamen- tu, Casa Rosada, italskou čtvrť La Boca i čtvrť aristokratů Recoleta, kde na místním hřbitově navštívíme i hrob slavné Evity Peronové. 03. den SAN CARLOS DE BARILOCHE Transfer na letiště a odlet do lázeňského města San Carlos de Bariloche ležícího v podhůří And na březích úchvatného jezera Nahuel Huapi. Po příjezdu orientační vycházka cent- rem města, ubytování. 04. den „PLAVBA PŘES ANDY“, PUERTO VARAS Dnešní celodenní „plavbu přes Andy“ začneme transferem do přístavu Puerto Pańuelo na jezeře Nahuel Huapi. Do nitra hor se dostaneme plavbou moderním katamaránem do přístavu Puerto Blest. Následuje krátký transfer busem a další plavba po jezeře Felix Frias s fantastickým výhledem na ledovci pokrytý štít El Tronador. Po celních formalitách a vstupu do Chile nás autobus odveze přes horský hřeben – se zastávkami na vyhlídkách – do osady Peulla. Pokra- čovat budeme lodí po jezeře Todos los Santos známého neuvěřitelně tyrkysovou vodou vstříc vulkánu Osorno. V přístavu Petrohue znovu nasedneme do autobusu, kte- rý nás doveze do místa ubytování v Puerto Varas. Cestou ještě krátce zastavíme u říčních peřejí tyrkysové barvy pod kouřícím vulkánem Osorno /vstup není v ceně/. Ubytování ve večerních hodinách. 05. den PUNTA ARENAS, PUERTO NATALES Časně odjezd do Puerto Montt, odtud odlet do nejjižnějšího města světa Punta Arenas. Po krátké orientační prohlídce centra města odjezd do Puerto Natales, výchozího místa k návštěvě patagonských národních parků. Ubytování ve večerních hodinách. 06. den NP TORRES DEL PAINE, EL CALAFATE Časně odjezd do národního parku Torres del Paine. Okruh parkem, seznámení s proslulými žulovými věžemi, jezery ve všech odstínech modré a zelené barvy a pozorování všu- dypřítomných lam guanaco a pštrosů nandu. Večer po pře- kročení hranic Argentiny příjezd do El Calafate, ubytování. 07. den LEDOVEC PERITO MORENO Celodenní výlet k jedinečnému obrovskému ledovci Perito Moreno /na místě je možnost zakoupit plavbu lodí podél ledovce/, pozorování odlamujících se kusů ledu padajících 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 176 ARGENTINA – CHILE – URUGUAY – BRAZÍLIE ARGENTINA – CHILE – URUGUAY – BRAZÍLIE

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

do jezera. Návrat v odpoledních hodinách a v podvečer ori- entační prohlídka centrem El Calafate 08. den EL CALAFATE – BUENOS AIRES Transfer na letiště a odlet do Buenos Aires. Po příletu trans- fer do hotelu a ubytování, zbytek dne indiv. volno. 09. den COLONIA DEL SACRAMENTO /Uruguay/ Dnes Vás čeká celodenní výlet katamaranem mohutnou deltou řeky Paraná do uruguayského historického města Colonia del Sacramento, které je jako celek pod ochranou Unesco. Pěší prohlídka pitoreskního starobylého městeč- ka, nákup suvenýrů. Návrat lodí do Buenos Aires ve ve- černích hodinách. 10. den BUENOS AIRES, TIGRE, TANGO SHOW Dopoledne Vás pozveme na projížďku lodí v malebné spleti říčních ramen delty řeky Paraná v oblasti Tigre. Odpoledne budete mít dostatek času na samostatnou prohlídku cen- tra Buenos Aires a večer Vás pozveme k návštěvě Tango Show /s večeří/, bez které by návštěva tohoto města nebyla kompletní. 11. den VODOPÁDY IGUACU – ARGENTINA Časně odlet do Iguacu. Prohlídka světoznámých vodopádů situovaných v tropickém pralese. Absolvujete několikakilo- metrový trail zahrnující nejkrásnější vyhlídky na vodopády z argentinské strany, ubytování ve večerních hodinách. 12. den VODOPÁDY IGUACU – BRAZÍLIE Dnes Vás čeká prohlídka vodopádů z brazilské strany, která skýtá ucelený přehled o mohutnosti a nádheře vodopádů. Fakultativně Vám nabídneme Macuco Safari – projížďku na tryskovém člunu až pod hřmící stěnu hlavních vodopádů! V odpoledních hodinách následuje transfer na letiště Igua- cu a odlet do Prahy /s přestupy/. 13. den Přílet do Prahy Přílet do Prahy v odpoledních hodinách. 08. den 09. den 10. den 11. den 12. den 13. den 177 ARGENTINA – CHILE – URUGUAY – BRAZÍLIE ARGENTINA – CHILE – URUGUAY – BRAZÍLIE

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Santiago•Calama•Valley of the Moon•Miscanti a Miniques•Solar de Atacama•Gejzír El Tatio•Pukara de Lasana•Valle de Colchaguas • Temuco•Seven Lake Region•San Carlos de Bariloche•Puyuhue•Puerto Montt•Punta Arenas•Torres del Paine•O’Higgins 15 dnů v nabídce patnáctou sezónu termín kód celková cena 08.03. - 22.03. AT 189901 114.990 04.06. - 18.06. AT 189902 116.990 29.09. - 13.10. AT 189903 116.990 24.11. - 08.12. AT 189904 124.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky k zaoceánským letům - 12× ubytování dle itineráře v hotelech kat.3-4* se snídaní - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna zájezdu - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu zájezdu - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - poplatky za odbavení zavazadel u místních přeletů cca 25 USD/kus/let - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu ho- telů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 3.200 - příplatek za jednolůžkový pokoj 31.300 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. CHILE A ARGENTINA CHILE A ARGENTINA MAGICKÉ POUŠTĚ, HORKÁ VŘÍDLA A VĚČNÝ LED MAGICKÉ POUŠTĚ, HORKÁ VŘÍDLA A VĚČNÝ LED 01. den PRAHA – SANTIAGO DE CHILE Odlet z Prahy do Santiago de Chile /noční let/. 02. den SAN PEDRO DE ATACAMA Po uvítání na letišti průvodcem America Tours pokračová- ní letu do Calamy, odtud transfer přes pouštní planinu do oázy San Pedro de Atacama. Toto krásné a pro nás velice exotické městečko je bohaté na tradice kultury Atacameno. Ubytování a odpočinek po náročné cestě, aklimatizace na velkou nadmořskou výšku. 03. den SAN PEDRO, MOON VALLEY Dopoledne prohlídka San Pedro, při níž navštívíte muzeum oblasti Atacama a prastarý kostel, a zorientujete se v kři- volakých uličkách městečka. Odpoledne navštívíte Valley of the Moon známé svými bizarními skalními formacemi a hrou barev pouště v zapadajícím slunci. 04. den VULKÁN MISCANTI, SOLAR DE ATACAMA Celodenní výlet k lagunám Miscanti a Miniques. Cestou můžete obdivovat vyschlou pampu s impozantními vulká- ny And v pozadí a od jezer pak ohromující pohled na sopku Miscanti pokrytou sněhem. Navštívíte také solná pole Solar de Atacama a u zdejšího jezera uvidíte ptačí kolonie, zejmé- na pak růžové plameňáky. 05. den GEJZÍRY EL TATIO, CASPANA, CHIU-CHIU Ještě za hluboké noci odjezd temnými Andami k El Tatio Geyser – nejvýše položenému geotermálnímu poli na svě- tě. Za východu slunce je zde, ve výškách nad 4 000 me- trů, síla gejzírů největší, a pohled na ně nejimpozantnější. Pokračování „větrnou“ cestou pod andskými hřebeny, kde budete mít možnost vidět lišky, lamy guanaco, divoké muly a další místní zvířata. Prohlídka Caspana – sídla více než 800 let staré civilizace, návštěva ruin „neviditelné“ indián- ské pevnosti Pukara de Lasana a známého kostela ve ves- nici Chiu Chiu, prý nejstaršího na americkém kontinentu. Závěrem příjezd do Calamy a odlet do Santiaga, transfer a ubytování. 06. den SANTIAGO DE CHILE Prohlídka hlavního města Chile. Návštěva Plaza del Armas s historickými vládními budovami a mnoha dalších zajíma- vých míst. Odpoledne návštěva proslulých vinic v podhůří And a ochutnávka zdejšího vína. 07. den VALLE DE COLCHAGUAS, CHILLAN Odjezd na jih do údolí Valle de Colchaguas. Prohlídka zdej- ších rozsáhlých vinic s ochutnávkou místního jedinečného vína. V podvečer příjezd do města Chillan, ubytování. 08. den TEMUCO, PUCÓN, VULKÁN VILLARICA Ráno odjezd k impozantním vodopádům Salto de Laja. Prohlídka vodopádů, poté pokračování cesty do historic- kého města Temuco. Zastávka na tržišti s možností nákupu výrobků mapuchských indiánů, poté pokračování do měs- tečka Pucon – brány do oblasti jezer na úpatí impozantního kouřícího vulkánu Villarica. Volný podvečer – vychutnejte si lázeňskou atmosféru městečka na březích jezera Villarica! 09. den LAKE DISTRICT, SAN MARTÍN, SAN CARLOS de BARILOCHE Průjezd lesními silnicemi do malebného Seven Lake Regi- on. Cestou lemovanou sopkami se zasněženými vrcholy 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den 178 CHILE – ARGENTINA CHILE – ARGENTINA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

dorazíme na hranice a vstoupíme do Argentiny a navští- víme horské městečko San Martin de los Andes. Průjezd Lake District – území plného jezer pod zasněženými vr- cholky And. Večer přijedeme do San Carlos de Bariloche, lázeňského letoviska ležícího na břehu ohromného jezera Nahuel Huapi, ubytování. 10. den SAN CARLOS, NP PUYEHUE, VULKÁN OSORNO Ráno vycházka centrem města, poté odjezd přes Villa An- gostura zpět do Chile, návštěva národního parku Puyehue s jedinečnými výhledy na vulkán Casablanca a jezero Lla- nquihue. Závěrem dne návštěva jezera Todos los Santos známého neuvěřitelně tyrkysovou vodou. Zastávka u říč- ních peřejí tyrkysové barvy pod kouřícím vulkánem Osor- no, poté odjezd do místa ubytování v Puerto Varas. 11. den PUERTO VARAS – PUNTA ARENAS Přejezd z Puerto Varas do Puerto Montt a odtud odlet do Punta Arenas – nejjižnějšího města na světě. Odtud po ori- entační prohlídce města odjezd do Puerto Natales, brány do národních parků Glacier a Torres de Paine. 12. den NP TORRES DEL PAINE, EL CALAFATE Časně odjezd do národního parku Torres del Paine. Okruh parkem, seznámení s proslulými žulovými věžemi, jezery ve všech odstínech modré a zelené barvy a pozorování všu- dypřítomných lam guanaco a pštrosů nandu. Večer po pře- kročení hranic Argentiny příjezd do El Calafate, ubytování. 13. den LEDOVEC PERITO MORENO Celodenní výlet k jedinečnému obrovskému ledovci Perito Moreno /na místě je možnost zakoupit plavbu lodí podél ledovce/, pozorování odlamujících se kusů ledu padajících do jezera. Návrat v odpoledních hodinách a v podvečer ori- entační prohlídka centra El Calafate 14. den EL CALAFATE – PRAHA Dle Vašeho letového plánu transfer na letiště do El Calafate a odlet do Prahy /s přestupy/. 15. den Přílet do Prahy v odpoledních hodinách. 10. den 11. den 12. den 13. den 14. den 15. den 179 CHILE – ARGENTINA CHILE – ARGENTINA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Rio de Janeiro • Iguacu • Colonia • Buenos Aires • Santiago de Chile • Lima • Cuzco • Machu Picchu • Puno • Titikaka • Sun Island • Tiwanaco • La Paz 17 dnů v nabídce čtrnáctou sezónu termín kód celková cena 22.03. - 07.04. AT 184401 118.990 05.05. - 21.05. AT 184402 117.990 18.06. - 04.07. AT 184403 119.990 01.09. - 17.09. AT 184404 116.990 13.10. - 29.10. AT 184405 118.990 24.11. - 10.12. AT 184406 122.990 Zájezd může být směrován opačně a pořadí navštívených zemí a destinací může být různé, samozřejmě při zacho- vání programu zájezdu. minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky k zaoceánským letům - 14× ubytování dle itineráře v hotelech kat.3-4* - 14× snídaně, 3× oběd, 1× večeře - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna zájezdu - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu zájezdu - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - poplatky za odbavení zavazadel u místních přeletů cca 25 USD/kus/let - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu ho- telů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 3.700 - příplatek za jednolůžkový pokoj 29.900 fakultativní akce: - Macuco Safari – na člunu pod vodopády Iguacu 3.400 - večerní Samba Show (vč. večeře) 3.900 - Tango show (s večeří) v ceně zájezdu - celodenní výlet lodí do historické Colonie (Uruguay) v ceně zájezdu Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. VELKÝ OKRUH VELKÝ OKRUH LATINSKOU AMERIKOU LATINSKOU AMERIKOU 01. den PRAHA – RIO DE JANEIRO Odlet z Prahy do Rio de Janeira /noční let/. 02. den RIO DE JANEIRO Po příletu a uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování. Po krátkém odpočinku ná- sleduje polodenní okruh městem zakončený návštěvou slavné sochy Krista na vrcholku hory Corcovado, odkud je za jasného počasí fantastický výhled na celou oblast Ria a okolí. Odpoledne volno k samostatné návštěvě pláže Co- pacabana či prohlídce ulic stejnojmenné čtvrti. 03. den RIO DE JANEIRO Pokračování prohlídky města návštěvou druhé hlavní atrak- ce – Cukrové homole. Výjezd lanovkou nejprve na „homoli“ Urca, a pokračování další lanovkou na vrchol Cukrové ho- mole. Odměnou je skvělý výhled na město, pláže a celkové panoráma. Po krátké prohlídce centra následuje transfer do hotelu, odpoledne volno. 04. den VODOPÁDY IGUACU – BRAZÍLIE Časně odjezd na letiště a odlet do Iguacu /v některých termínech není k dispozici ranní let do Iguacu, program předchozího dne je tedy zakončen odletem do Iguacu v odpoledních hodinách/. Zdejší atrakcí jsou světoznámé vodopády ležící na hranici mezi Brazílií a Argentinou. Dnes si prohlédnete jejich brazilskou část, která Vám dá pojem o mohutnosti a rozlehlosti vodopádů, které před Vámi bu- dou defilovat v délce několika kilometrů. Závěrem navštívíte Bird Park – expozici ptactva situovanou přímo v prostředí tropického pralesa, která Vás seznámí s ptačími druhy a je- jich výskytem nejenom v Brazílii. V některých voliérách žijí ptáci jako ve volné přírodě a Vy s nimi budete v přímém kontaktu. Ubytování ve večerních hodinách. 05. den VODOPÁDY IGUACU – ARGENTINA Dnes Vás čeká prohlídka vodopádů z argentinské strany. Absolvujete nejprve cestu elektrickým vláčkem a poté po můstcích nad řekou k „Ďáblovu chřtánu“ – nejužšímu mís- tu vodopádů. Hřmot padající vody je ohlušující!! Následuje trail podél stěn padající vody, který prochází svěžím tro- pickým pralesem. Nabídneme Vám i možnost plavby na člunu Zodiac po řece přímo pod vodní stěnu /není v ceně/. Po návratu do hotelu Vás čeká volné odpoledne k relaxaci u bazénu. 06. den PUERTO IGUAZU – BUENOS AIRES, TANGO SHOW Transfer na letiště a odlet z Puerto Iguazu do argentinského Buenos Aires. Po příletu Vás čeká okružní prohlídka cen- tra Buenos Aires, během které zhlédnete největší atrakce a pamětihodnosti města. Po ubytování Vás Večer pozveme k návštěvě Tango Show, bez které by návštěva Buenos Ai- res nebyla kompletní. 07. den COLONIA DEL SACRAMENTO Dnes Vás čeká celodenní výlet katamaranem mohutnou deltou řeky Paraná do uruguayského historického města Colonia del Sacramento, které je jako celek pod ochranou Unesco. Pěší prohlídka pitoreskního starobylého městeč- ka, nákup suvenýrů. Návrat lodí do Buenos Aires ve ve- černích hodinách. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 180 BRAZÍLIE – ARGENTINA – URUGUAY – CHILE – PERU – BOLÍVIE BRAZÍLIE – ARGENTINA – URUGUAY – CHILE – PERU – BOLÍVIE

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

08. den BUENOS AIRES, TIGRE Dopoledne Vás pozveme na projížďku lodí v malebné spleti říčních ramen delty řeky Paraná v oblasti Tigre. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Santiaga de Chile. Transfer, ubytování v pozdních hodinách /z provozních důvodů je možný i odlet do Santiaga v časných ranních hodinách následujícího dne/. 09. den SANTIAGO DE CHILE Celodenní prohlídka tohoto krásného města pod Andami včetně návštěvy některé ze slavných vinic v okolí a ochut- návky zdejšího skvělého vína /v některých termínech noční odlet do Limy/. 10. den LIMA Ráno transfer na letiště a odlet do peruánské Limy. Zde Vás čeká polodenní prohlídka města zahrnující náměstí Plaza Mayor, založené Franciscem Pizarrem, vládní palác, radnici a katedrálu. Do večera ještě uvidíte mnoho architektonic- kých skvostů jako například Torre Tagle Palace a Osambela House. Ubytování po prohlídce města. 11. den CUZCO Po snídani transfer na letiště a odlet do Cuzca. Prohlídka tohoto skvostného města, které je směsicí kultury Inca a španělské architektury. Mimo jiné uvidíte chrám Slunce s katedrálou, ruiny Tambomachay /incké fontány/, „rudou pevnost“ Puca-Pucara a pevnost Sacsahuaman. 12. den MACHU PICCHU Celodenní výlet vlakem údolím Urubamba do „Ztraceného města Inků“ – Machu Picchu. Návrat do hotelu v pozdních hodinách. 13. den CUZCO – PUNO Odjezd do města Puno na březích jezera Titikaka. Cestou budete okouzleni panoramatem andských hřebenů lemu- jících Vaši cestu a navštívíte několik pitoreskních indián- ských vesnic. Ubytování ve večerních hodinách. 14. den TIWANACO, LA PAZ Časně odjezd k hranicím Bolívie. Prvním navštíveným místem na území Bolívie bude Tiwanaco, podle mnohých vědců kolébka civilizace Inků. Prohlídka vykopávek kdysi velkolepého města. Pokračování cesty do La Pazu, jedno- ho z nejvýše položených velkoměst světa. Po příjezdu do La Pazu absolvujete prohlídku města, během které uvidíte mimo jiné Indian Witch Market, koloniální kostel San Fran- cisco, náměstí Murillo, katedrálu, vládní palác, Národní kongres. Vaši prohlídku zakončíte návštěvou posvátného údolí Měsíce se skalními věžemi připomínajícími Bryce Ca- nyon v Utahu. Ubytování ve večerních hodinách. 15. den JEZERO TITIKAKA, OSTROV SLUNCE Dopoledne opustíme La Paz a vydáme se k světoznámému jezeru Titikaka. Následuje nalodění na katamaran k cestě napříč jezerem. Cestou navštívíte ostrov Slunce, kde je umístěna jedinečná expozice historie říše Inků. Kromě se- známení s inckou historií se stanete svědky šamanského obřadu a absolvujete krátkou plavbu na rákosovém kata- maranu k jednomu ze starých obětních míst na ostrově. Odpoledne po vylodění ve starobylé Copacabaně následuje prohlídka zdejšího chrámu Černé Madony. Překročení hra- nice zpět do Peru a ubytování v Punu dnešní den nabitý zážitky ukončí. 16. den PUNO – PRAHA Dle Vašeho cestovního plánu Vás dnes čeká transfer na letiště a odlet do Prahy. 17. den Přílet do Prahy Váš zájezd zakončí. 08. den 09. den 10. den 11. den 12. den 13. den 14. den 15. den 16. den 17. den 181 BRAZÍLIE – ARGENTINA – URUGUAY – CHILE – PERU – BOLÍVIE BRAZÍLIE – ARGENTINA – URUGUAY – CHILE – PERU – BOLÍVIE

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Lima • Paracas • Ica • Nazca • Arequipa • Colca Canyon • Puno • Titicaca • Copacabana • Sun Island • La Paz • Tiwanaco • Cuzco • Urubamba • Ollantantaybo • Machu Picchu • Lima /Iquitos, Amazonie/ 15 dnů v nabídce šestnáctou sezónu termín kód celková cena 07.04. - 21.04. AT 189601 99.990 21.05. - 04.06. AT 189602 99.990 23.06. - 07.07. AT 189603 103.990 17.09. - 01.10. AT 189604 99.990 29.10. - 12.11. AT 189605 99.990 01.12. - 15.12. AT 189606 102.990 V některých termínech může být pořadí navštívených míst jiné než je uvedeno v itineráři. Zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky k zaoceánským letům - 13× ubytování dle itineráře v hotelech kat.3-4* - 13× snídaně, 2× oběd - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna zájezdu - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu zájezdu - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - poplatky za odbavení zavazadel u místních přeletů cca 25 USD/kus/let - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu ho- telů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 2.700 - příplatek za jednolůžkový pokoj 26.200 fakultativní akce: - třídenní pobyt v amazonském pralese (plná penze vč. letenky a transferů lodí) na vyžádání - let nad planinou Nazca 3.300 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. PERU A BOLÍVIE PERU A BOLÍVIE VELKÝ OKRUH ŘÍŠÍ INKŮ VELKÝ OKRUH ŘÍŠÍ INKŮ 01. den PRAHA – LIMA Odlet z Prahy do Limy. Po příletu a uvítání průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting. 02. den LIMA, PARACAS Po snídani prohlídka Limy – města králů, zahrnující slavné náměstí Plaza Mayor založené Franciscem Pizarrem, vládní palác, radnici a katedrálu, pěší vycházka Vás zavede zá- koutími starého města k Torre Tagle Palace a Osambela House. Závěrem navštívíte moderní čtvrti San Isidro a Mi- raflores. Odpoledne odjezd podél pacifického pobřeží do Paracas, města na pobřeží známém nedalekými ostrovy s koloniemi vzácných vodních ptáků, Humboldtových tuč- ňáků, lachtanů a lvounů. Ubytování a nocleh. 03. den OSTROVY BALLESTAS, ICA, NAZCA Dopoledne Vás čeká lodní výlet k Ballestas Islands – os- trovům osídleným tisíci vodními ptáky, koloniemi lvounů a tučňáků. Po návratu odjezd do města Ica v zemědělské oblasti jižního Peru, vyhlášeného především pěstováním vinné révy a výrobou zdejšího nápoje pisco. Navštívíte také oázu zeleně uprostřed obrovitých písečných dun, které jsou charakteristickou kulisou města. Pokračování do města Nazca, které proslavily geometrické obrazce a kres- by v okolní poušti. Návštěva rozhledny, ze které lze část kreseb spatřit. Ubytování ve večerních hodinách. 04. den PLANINA NAZCA, AREQUIPA Na ráno jsme pro zájemce připravili fakultativní let letadlem nad slavnou planinou Nazca pokrytou tajemnými obrazci a geometrickými liniemi viditelnými právě a pouze ze vzdu- chu. Po této velkolepé podívané přejezd do Arequipy. Uby- tování ve večerních hodinách. 05. den AREQUIPA Prohlídka „Bílého města“ Arequipy. Město je proslulé krásnými stavbami ze sněhově bílého kamene. Bylo též důležitým městem říše Inků. Také zde nalezneme klášter Santa Catalina, který je nejlépe dochovaným náboženským komplexem staveb v Peru. 06. den KAŇON COLCA, CHIVAY Časně odjezd přes andské hřebeny do Colca Valley – nej- hlubšího kaňonu světa /dvojnásobek hloubky arizonského Grand Canyonu/, který představuje jedinečnou ukázku pre- historického inckého pěstitelství – terasová políčka pokrý- vají maximum prostoru a lidé z místních vesnic se dodnes živí jejich obděláváním. Cesta Vás povede několika andský- mi vesnicemi, kolem přírodních jezírek a minerálních pra- menů, náhorními planinami s divokými lamami alpakami a vicuňas. Velikou atrakcí jsou zde obrovští kondoři, kteří se majestátně vznášejí ve vzdušném proudu nad propastí. Odpoledne ubytování v historickém městečku Chivay. 07. den PUNO, TITIKAKA Přejezd krásnou vysokohorskou přírodou andských hře- benů do města Puno ležícího na březích jezera Titikaka. Odpoledne orientační prohlídka centra města, ubytování. 08. den JEZERO TITICACA, OSTROV SLUNCE Ráno nejprve odjezd do starobylé Copacabany /přejezd hranic Bolívie/ a prohlídka zdejšího chrámu Černé Madony. Dále Vás čeká plavba katamaranem po jezeru Titicaca na Sun Island – podle některých historiků kolébku říše Inků. Zde naleznete jedinečné muzeum Inků Inti Wata, poučíte se o způsobu stavby rákosových plavidel, absolvujete ša- manský obřad a zhlédnete názornou ukázku pěstitelství pri- mitivními metodami. Pokračování cesty katamaranem Vám přinese další skvostné výhledy na panoráma zasněžených And. V podvečer dorazíte do bolivijského La Pazu. Pohled z hrany náhorní planiny na mnohamilionovou metropoli ležící hluboko pod vašima nohama patří k nejmocnějším zážitkům. Ubytování v centru La Pazu. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 182 PERU – BOLÍVIE PERU – BOLÍVIE

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

09. den LA PAZ, TIWANACO Den začnete prohlídkou La Pazu – náměstí Murillo, koloni- ální kostel San Francisco, katedrálu, vládní palác, Národní kongres, slavný čarodějnický market /jedinečná příležitost k nákupu suvenýrů/. Poté odjezd k prohlídce nejdůležitěj- ší předincké památce – ruinám Tiwanaco. Po prohlídce komplexu vykopávek a muzea odjezd zpět do peruánského Puna, nocleh. 10. den PUNO – CUZCO Dnes Vás čeká celodenní přejezd do Cuzca, sídelního měs- ta slavné říše Inků. Cesta bude krásná, ale velmi náročná, neboť se celý den budete pohybovat ve výškách nad čtyři tisíce metrů. Během cesty uvidíte kromě úžasné altiplanské přírody také několik pitoreskních indiánských vesnic a na- vštívíte několik důležitých historických památek – Racci, Pikillacta a Andahuaylillas. Po příjezdu ve večerních hodi- nách ubytování v centru Cuzca. 11. den CUZCO Dopoledne volno k odpočinku po předchozí cestě – do- poručujeme Vám pouze lehkou vycházku centrem města. Odpoledne následuje prohlídka hlavních skvostů Cuzca – katedrály s jedinečnými oltáři a kaplemi Korichancha, pev- nost Sacsayhuaman, bývalé lázně Tambomachay, labyrint Puca Pucara a amfiteátr Kenko. 12. den POSVÁTNÉ ÚDOLÍ URUBAMBA Celodenní výlet do posvátného údolí Inků – údolí řeky Urubamba. Návštěva vesnice Pisac, kde na místním tržišti řemeslníci z okolí odedávna nabízejí své zboží, odpoledne prohlídka pevnosti Ollantaytambo – jedinečné ukázky vo- jenské architektury. 13. den MACHU PICCHU Brzy ráno přejezd do stanice Ollanta a odtud vlakem do Aquas Calientes. Po dalších dvaceti minutách jízdy v mini- busu cestou plnou serpentin nad divokými srázy Vás čeká vrchol celé cesty – návštěva „Ztraceného Města Inků“ Machu Picchu. Po důkladné prohlídce jedinečného a ta- juplného města se vlakem navrátíte ve večerních hodinách do Cuzca. 14. den CUZCO – LIMA, odlet domů Volné dopoledne v centru starobylého Cuzca. Dle Vaše- ho letového plánu transfer na letiště a odlet přes Limu do Prahy. Fakultativně pak odlet do amazonské metropole Iqi- tos k třídennímu pobytu v amazonském pralese /z Iquitos rychlým člunem a později na kánoi po Amazonce a jejích přítocích cca 160 kilometrů od civilizace, bez elektřiny, bez signálu telefonu, v lodži uprostřed jedinečného panenské- ho pralesa budete pozorovat ptáky, hady, rostliny, v noci půjdete na lov kajmana a ve dne budete lovit dravé piraně, navštívíte domorodou vesnici…celkem 2 noci na Amazon- ce a 1 noc před odletem v Limě/. 15. den PRAHA Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí 09. den 10. den 11. den 12. den 13. den 14. den 15. den 183 PERU – BOLÍVIE PERU – BOLÍVIE

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

La Paz • Tiwanako • Sun Island • jezero Titikaka • Puno • Cuzco • Machu Picchu • Lima • Iquitos • Amazonie 12 dnů v nabídce dvanáctou sezónu termín kód celková cena 21.04. - 02.05. AT 188701 86.990 04.06. - 15.06. AT 188702 87.990 01.10. - 12.10. AT 188703 86.990 12.11. - 23.11. AT 188704 85.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky k zaoceánským letům - 10× ubytování dle itineráře v hotelech kat.3-4* se snídaní - dopravu klimatizovaným minibusem, v Amazonii lodí - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - stravu uvedenou v itineráři, plnou penzi v pralesní lodgi - komplexní pojištění vč. pojištění storna zájezdu - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu zájezdu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět /v některých destinacích/ - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - odbavení zavazadla pro místní přelet cca 25 USD/kus/let - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu ho- telů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 1.900 - příplatek za jednolůžkový pokoj 21.300 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. PERU A BOLÍVIE PERU A BOLÍVIE OD HORSKÝCH PEVNOSTÍ PO TROPICKOU AMAZONII OD HORSKÝCH PEVNOSTÍ PO TROPICKOU AMAZONII 01. den PRAHA – LA PAZ Odlet z Prahy do La Pazu. Po příletu a uvítání na letišti průvodcem America Tours Vás čeká transfer do hotelu, během kterého dostanete detailní instrukce k pobytu v Bo- lívii a Peru. Čeká Vás také jeden z nejkrásnějších výhledů z celého zájezdu – pohled z výšky do údolí na zářící noční La Paz se zasněženými velehorskými štíty v pozadí. 02. den LA PAZ, TIWANAKO Po snídani krátká prohlídka historického centra města, ná- městí Murillo, čarodějnického marketu a posvátného Moon Valley. Ihned poté odjezd k nejdůležitější památce předinc- ké civilizace – ruinám města Tiwanako. Po prohlídce vyko- pávek a muzea návrat do La Pazu. 03. den TITIKAKA, OSTROV SLUNCE, PUNO Časně odjezd k jezeru Titikaka, nejvýše položenému splav- nému jezeru světa. Zde se nalodíte na katamaran, kterým absolvujete plavbu na ostrov Slunce – podle mnohých ba- datelů kolébku civilizace Inků /oběd v ceně/. Po prohlídce muzea Inti Wata a zhlédnutí šamanského obřadu budete pokračovat v plavbě do starobylé Copacabany. Zde po vylodění navštívíte velkolepý chrám černé Madony a po překročení hranice Peru večer dojedete do města Puno na březích Titikaka. 04. den ALTIPLANO, CUZCO Celodenní přejezd andskými průsmyky do sídelního města říše Inků Cuzca. Cestou navštívíte několik pitoreskních in- diánských vesnic a historických památek: Racci, Pikillacta a Andahuaylillas /oběd v ceně/. 05. den MACHU PICCHU Časně odjezd úzkorozchodnou železnicí napříč Andami do stanice Aquas Calientes /speciální vyhlídkový vlak Vista- 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den Tento zájezd Vám nabízí ochutnávku téměř všeho, co Peru a bolivijské altiplano nabízí. Poznáte koléb- ku incké civilizace Tiwanako, jezero Titikaka, horské pevnosti Inků v Andách, majestátní velkoměsta La Paz a Limu, pocestujete člunem po mohutné Amazonce a pobytem v pralesní lodgi se seznámíte s „nejzelenějším“ koutem naší planety… 184 PERU – BOLÍVIE PERU – BOLÍVIE

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

dome/, odtud silnicí plnou serpentin nad děsivými srázy mikrobusem k branám slavného Machu Picchu. Prohlídka posvátného města Inků /oběd v ceně/, poté návrat busem do Aquas Calientes a vlakem zpět do Cuzca. 06. den CUZCO – LIMA Dopoledne prohlídka centra historického Cuzca, jeho chrá- mů a pevností nad městem – Quenquo, Puca Pucara, Tom- bomachay a Sacsayhuaman. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Limy. 07. den LIMA Orientační prohlídka centra města – Plaza Mayor, prezi- dentského paláce, katedrály s ostatky Francisca Pizzara a dalších památek, moderní čtvrti San Ysidro a Miraflores. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Iquitosu, města na břehu mohutné Amazonky. Transfer a ubytování /z provoz- ních důvodů je možný nocleh v Limě a odlet do Iquitosu druhý den ráno/. 08. den IQUITOS – MUYUNA LODGE /plná penze/ Odjezd rychlou motorovou lodí proti proudu Amazonky do pralesní lodge /3 hodiny plavby/. Po ubytování v bunga- lovech a obědě Vás čeká krátké pěší seznámení s okolím lodge a výklad místního průvodce o zvířatech, ptactvu a rostlinstvu. Pozorování malých opiček a ptáků, zhlédnutí soumraku nad jezerem Sapote. Po večeři se na kánoích vypravíte pozorovat kajmany. 09. den AMAZONIE, MUYUNA LODGE /plná penze/ Výprava na kánoích k Lake Juanachi – jezeru s nepřeber- nou škálou vodních rostlin, pozorování papoušků, tukanů a dalších ptáků. S trochou štěstí potkáte hejno opiček Titi. Po návratu večer výprava do pralesa na lov tarantulí. 10. den AMAZONIE, MUYUNA LODGE /plná penze/ Celodenní pěší výlet do pralesa v okolí lodge. Budete po- zorovat několik druhů opic a ptáků, obdivovat mohutné kmeny stromů ceiba a uvidíte také mnoho druhů pestro- barevných motýlů. Se štěstím můžete zahlédnout i leno- choda. Večer Vás čeká rybářský zážitek – lov dravých ryb piranhas. 11. den IQUITOS – LIMA – PRAHA Po snídani transfer lodí do Iquitosu a odlet do Prahy /s pře- stupy/. 12. den Přílet do Prahy Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí /v případě letu přes USA může být přílet do Prahy až následující den/. 06. den 07. den 08. den 09. den 10. den 11. den 12. den 185 PERU – BOLÍVIE PERU – BOLÍVIE

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

termín kód celková cena 24.04. - 02.05. AT 189001 69.990 07.06. - 15.06. AT 189002 69.990 04.10. - 12.10. AT 189003 70.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky k zaoceánským letům - 5× ubytování dle itineráře v dvoulůžkovém bungalovu - 1× ubytování v hotelu 3* v Limě - pozemní a lodní transfery dle itineráře - program dle itineráře - služby místních průvodců /ang, spa/ - plná penze v Amazonii / snídaně v Limě - komplexní pojištění vč. pojištění storna zájezdu - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu zájezdu - odbavení zavazadla pro místní přelet cca 25 USD/kus/let - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu ho- telů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji nelze - příplatek za jednolůžkový pokoj 19.200 fakultativní akce: - třídenní výlet do Cuzca a Machu Picchu (vč. letenek a transferů) na vyžádání Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. Lima • Iquitos • Amazonka • Yarina Lake v nabídce třináctou sezónu 9 dnů PERU PERU– – INDIVIDUÁLNÍ POZNÁVACÍ POBYT V SRDCI AMAZONIE INDIVIDUÁLNÍ POZNÁVACÍ POBYT V SRDCI AMAZONIE 01. den PRAHA – LIMA Odlet z Prahy do Limy /noční let/. 02. den IQUITOS – MUYUNA LODGE Pokračování letu do města Iquitos ležícího na Amazonce. Po příletu transfer do přístavu a odjezd rychlou motorovou lodí proti proudu Amazonky do primitivní lodge /3 hodiny plavby/. Po ubytování v bungalovech a obědě Vás čeká krátké pěší seznámení s okolím lodge a výklad místního průvodce o zvířatech, ptactvu a rostlinstvu / angličtina, španělština/. Pozorování malých opiček a ptáků, zhlédnutí soumraku nad jezerem Sapote. Po večeři se na kánoích vypravíte pozorovat kajmany. 03. den AMAZONIE, MUYUNA LODGE Výprava na kánoích k Lake Juanachi – jezeru s nepřeber- nou škálou vodních rostlin, pozorování papoušků, tukanů a dalších ptáků. S trochou štěstí potkáte hejno opiček Titi. Po návratu večer výprava do pralesa na lov tarantulí. 04. den AMAZONIE, MUYUNA LODGE Celodenní pěší výlet do pralesa v okolí lodge. Budete po- zorovat několik druhů opic a ptáků, obdivovat mohutné kmeny stromů ceiba a uvidíte také mnoho druhů pestro- barevných motýlů. Se štěstím můžete zahlédnout i leno- choda. Večer Vás čeká rybářský zážitek – lov dravých ryb piranhas. 05. den AMAZONIE, VÝLET DO PRALESA Časně odjezd kánoí k jezeru Yarina, kde Vaši průvodci zalo- ží spolu s Vámi kemp. V tomto naprosto odloučeném místě uprostřed amazonského pralesa budete pozorovat ptáky a zvířata, učit se poznávat rostlinné druhy… mimo jiné uvidíte i královnu leknínů Victoria Regia v jejím přirozeném prostředí na jezeře. Nocleh pod širým nebem uprostřed pralesa bude jistě skvělým zážitkem!! 06. den AMAZONIE, MUYUNA LODGE Návrat zpět do lodge. Odpolední výprava za vzácným ptá- kem hoatzin, který vypadá jako prehistorický živočich. Ve- černí sledování ptactva v okolí lodge. 07. den AMAZONIE, IQUITOS – LIMA Velmi časně pozorování krmících se ptáků na stromech nad řekou, poté výprava lodí za říčními růžovými delfíny. Po obědě Váš pobyt v pralese skončí návratem rychlou lodí do Iquitosu a nočním přeletem do Limy. Ubytování v hotelu. 08. den LIMA – PRAHA Polodenní prohlídka koloniální Limy /místní průvodce v an- gličtině, španělštině nebo němčině/. Odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy. Fakultativně třídenní výlet do Cuzca a Machu Picchu. 09. den Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den Tento unikátní zájezd Vám nabízí poznat flóru a faunu Amazonie tak zblízka, jak je to jenom možné. Šestidenní pobyt v lodži vzdálené 130 kilometrů od nejbližšího města Iquitosu, přístupné pouze lodí, Vám nabídne zcela nevšední a originální zážitky. Starat se o Vás budou pečliví míst- ní průvodci – příslušníci místních indiánských kmenů, domluvíte se anglicky nebo španělsky. Připravte se na pobyt v primitivních podmínkách – ubytování je v pohodlných dvoulůžkových bungalovech vybavených koupelnou a WC, ale bez elektřiny /svítí se kerosinovými lampami nebo led lampami na sluneční energii/, bez teplé vody /v prostředí Amazonie je ale vlastně voda teplá pořád…/, to vše leží v nejopravdovější divočině tropického pralesa. Pobyt je s plnou penzí – snídaně, oběd a večeře připravované místním kuchařem. Budete-li mít zájem, můžete s místním průvodcem navštívit indiánskou vesnici a setkat se s jejími obyvateli. V tomto případě Vám doporučujeme přivézt drobné dárky, zejména pro děti. Oceňovány jsou jakékoliv školní potřeby, které mohou pomoci s výukou. 186 PERU PERU

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

termín kód celková cena 28.04. - 12.05. AT 189701 78.990 23.06. - 07.07. AT 189702 79.990 15.09. - 29.09. AT 189703 78.990 24.11. - 08.12. AT 189704 79.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky k zaoceánským letům - 13× ubytování dle itineráře v hotelech kat.3-4* se snídaní - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna zájezdu - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu zájezdu - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu ho- telů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 3.800 - příplatek za jednolůžkový pokoj 22.300 fakultativní akce: - pětidenní lodní výlet (4 noci) lodí po souostroví Galapágy na vyžádání Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. v nabídce desátou sezónu VELKÝ OKRUH ECUADOREM VELKÝ OKRUH ECUADOREM NÁHORNÍ PLANINY, TROPICKÉ PRALESY A PACIFICKÉ PLÁŽE NÁHORNÍ PLANINY, TROPICKÉ PRALESY A PACIFICKÉ PLÁŽE Quito • Otavalo • vulkán Cotopaxi • Baños • vulcán Chimborazo • Rio Bamba • Cuenca • NP El Cajas • Guayaquil 15 dnů 01. den PRAHA – QUITO Odlet z Prahy do Quita. Po příletu uvítání průvodcem America Tours, transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting. 02. den QUITO Prohlídka Quita – skvostu koloniální kultury. Toto město, ležící v nadmořské výšce bezmála 3 000 metrů, se může pochlubit jedinečnou kolekcí chrámů, kostelů, katedrál a dalších historicky cenných staveb. Odpoledne navštívíte slavný monument „střed světa“postavený přímo na rovní- kové čáře. Nocleh v Quitu. 03. den OTAVALO Celodenní výlet do indiánských vesnic v podhůří severních And a prohlídka největšího indiánského trhu v Jižní Americe – Otavalo Indian Market. Můžete zde obdivovat vystavené rukodělné výrobky – ponča, tapiserie, šperky, klobouky a mnoho dalších výrobků. Návrat do Quita ve večerních hodinách. 04. den VULKÁN COTOPAXI Celodenní výlet k činnému vulkánu Cotopaxi. Tato sopka je se svojí výškou téměř 6 000 metrů druhou největší horou Ecuadoru. Zajímavostí je ledovec na jejím úbočí, který je jedním z mála světových ledovců v rovníkové oblasti. Ná- vrat do hotelu v podvečer. 05. den AMAZONIE Dnešní cesta Vás zavede z regionu And silnicí s jedinečný- mi výhledy na horské velikány do oblasti tropických prale- sů Amazonie. Již během cesty budete mít možnost pořídit krásné fotografie pralesních údolí a krásných vodopádů… Po ubytování ve stylových bungalovech a nezbytném od- počinku po cestě se během večeře /v ceně/ seznámíte s plány na nadcházející den. 06. den AMAZONIE Cílem dopoledního výletu je kaskádový vodopád La Casca- da de Latas. Po krátké plavbě motorovou kánoí a trailu pralesem Vás čeká osvěžující koupel pod vodopádem v křišťálově čisté vodě pralesní řeky. Po návratu zpět oběd. Odpoledne se můžete těšit na vycházku do pralesa a po- zorování jeho obyvatel – od rostlin a hmyzu až po opice a mnoho zdejších druhů ptactva. Večer společné posezení u krbu, společná večeře. 07. den BAŇOS Návrat do regionu Andes, prohlídka vesnic Puyo a Bańos, návštěva velkolepého kaňonu Pastaza, nocleh v Baňos. 08. den VULKÁN TUNGURAHUA Vesnice Baňos je položena v údolí s množstvím vodopádů. Hlavní atrakcí je ale barevný kouř vycházející ze sopeč- ného jícnu Tungurahua. Místní indiáni toto místo uctívají jako projev síly „matky přírody“. Prohlídce tohoto údolí je zasvěcen dnešní den. 09. den VULKÁN CHIMBORAZO, RIOBAMBA Celodenní přejezd jedinečnou přírodou k nejvyšší hoře Ecuadoru – vulkánu Chimborazo. Ubytování v městě Rio- bamba. 10. den NARIZ DEL DIABLO, CUENCA Dnešní zážitky z Vás hned tak nevyprchají!! Na programu je jízda proslulou železnicí Nariz del Diablo. Jízda vlakem nad srázy a kaňony s jedinečnými výhledy na vulkán Chimbo- razo je mnohými považována za vrchol zájezdu. Odpoled- ne ještě navštívíte ruiny Ingapirca, nocleh Vás očekává ve městě Cuenca. 11. den CUENCA Prohlídka města a volno k samostatné prohlídce. Město je známé jedinečnou koloniální architekturou, slavnou kated- rálou, klášterem a květinami zarostlými náměstími. 12. den EL CAJAS, GUAYAQUIL Návštěva národního parku El Cajas. Po prohlídce pokračo- vání cesty do Guayaquilu, nocleh. 13. den GUAYAQUIL Po snídani Vás čeká prohlídka hlavního města ecuadorské- ho pobřeží, která zahrnuje největší turistické atrakce histo- rie i současnosti. Nocleh v centru města. 14. den GUAYAQUIL – PRAHA Dle Vašeho cestovního plánu transfer na letiště a odlet do Prahy, nebo fakultativní prodloužení pobytu v Ecuadoru čtyřdenní plavbou po souostroví Galapágy. 15. den Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den 10. den 11. den 12. den 13. den 14. den 15. den 187 ECUADOR ECUADOR

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Vydejte se spolu s námi do míst, kde Charles Darwin formuloval svoji teorii o vývoji živočišných druhů. Po krátkém úvodu, návštěvě vysokohorské metropole Quito plné historických památek i mo- derní architektury, a návštěvě činného vulkánu Cotopaxi odletíme do zcela jiného světa. Světa, kde zvířata a ptáci ještě stále považují člověka za sobě rovného a sledují Vás se stejnou zvědavostí jako Vy pozorujete je. Žádné zvíře nebo pták se Vás nebojí a neuhne Vám z cesty… To se může stát jen na Galapágách!! Během plavby luxusní lodí pod vedením zkušených rangerů národního parku a průvod- ce America Tours prožijete opravdu nevšední a krásnou dovolenou. Přejeme Vám jedinečné zážitky!! 01. den PRAHA – QUITO Přílet do Quita, transfer do hotelu, ubytování, večeře, na závěr orientační meeting s průvodcem. 02. den QUITO, CELODENNÍ PROHLÍDKA Po snídani odjezd na prohlídku města, návštěva slavného monumentu „Střed světa“ postaveného přímo na rovníkové čáře (Middle of the World), oběd. V podvečer návrat do hotelu, večeře. 03. den NÁRODNÍ PARK COTOPAXI Celodenní výlet do národního parku Cotopaxi, který nese jméno po stejnojmenném vulkánu. Ten je se svou výškou 5 897 m nejvyšším činným vulkánem na světě. Návrat do hotelu v podvečer. 04. den GALAPÁGY, OSTROVY BALTRA a BARTOLOME Časně transfer na letiště /snídaňový balíček na cestu/ a odlet na Galapágy. Po příletu na ostrov Baltra budete očekáváni místním průvodcem. Následuje transfer do přístavu a krátký přejezd motorovým člunem k Vaší lodi. Zde budete instruováni o nadcházející plavbě a absol- vujete bezpečnostní školení k pobytu na lodi. Seznámíte se také s pravidly pobytu na ostrovech. Následuje oběd, během kterého se loď přesune k ostrovu Bartolome zná- mému krásnou rudozlatou pláží, nad kterou se tyčí špičaté skalisko Pinnacle Rock. První vylodění absolvujete právě zde – můžete šnorchlovat /brýle, šnorchl a ploutve jsou v ceně, neoprenový oblek si můžete za poplatek půjčit na lodi/, slunit se nebo vyrazit na krátkou vycházku po pláži. Následuje projížďka člunem podle pobřeží, kde můžete po- zorovat lachtany a mořské ptáky, včetně vzácných tučňáků a blue footed boobies. Závěrem návštěvy ostrova navštívíte vyhlídku z nejvyššího bodu ostrova /372 schodů/, odkud je jedinečný výhled na vulkanické krátery, členité pobřeží a okolní oceán. Den zakončíte večeří a „kapitánským ve- čírkem“na Vaší lodi. 05. den GALAPÁGY, OSTROVY SOUTH PLAZA a NORTH SEYMOUR Během noci se loď přesunula k dalšímu z ostrovů – South Plaza. Po krátkém transferu na člunu vystoupíte na břeh to- hoto jedinečného, kaktusy a sukulenty porostlého ostrova, kde Vás čeká cca dvoukilometrová vycházka s rangerem a setkání s mnoha druhy zdejších zvířat a ptáků. Ostrov je známý zejména koloniemi lachtanů, na které budete na- rážet po celou dobu vycházky, zemními a mořskými igua- nami, Nazca a blue footed boobies… Po návratu se loď během oběda přesune k ostrovu North Seymour, který je známý jako hnízdiště mnoha druhů ptáků. Zejména hnízdící 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den termín kód celková cena 20.04. - 29.04. AT 189501 157.990 15.06. - 24.06. AT 189502 158.990 07.09. - 16.09. AT 189503 156.990 16.11. - 25.11. AT 189504 158.990 Minimální účast 6 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky k zaoceánským letům - 5× ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3* se snídaní - 3× ubytování na luxusní lodi ve dvoul. kajutách - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - pozemní a lodní dopravu dle itineráře - denně snídaně v pozemní části zájezdu - plná penze v lodní části zájezdu - kávu, čaj a pitnou vodu v lodní části zájezdu - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - komplexní pojištění vč. pojištění storna zájezdu - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu a nápoje neuvedené v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu zájezdu - vstup do NP Galapagos + migrační kartu /120 USD, platí každý na místě/ - povinnou odletovou taxu při cestě zpět /v některých desti- nacích/ - letištní poplatky a palivové příplatky u místních přeletů splatné na místě - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu lodě, hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 11.300 - příplatek za jednolůžkový pokoj 55.600 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. NOVINKA 10 dnů ECUADOR A GALAPÁGY ECUADOR A GALAPÁGY LUXUSNÍ LODÍ PO SOUOSTROVÍ GALAPÁG LUXUSNÍ LODÍ PO SOUOSTROVÍ GALAPÁG Quito • NP Cotopaxi • Baltra • Bartolome • South Plaza • North Seymour • San Cristobal • Guayaquil 188 ECUADOR ECUADOR

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

fregatky královské a obrovské a blue footed boobies jsou velkou atrakcí, stejně jako všudypřítomní lachtani. Po krát- ké vycházce hájem sukulentů se vrátíte zpět na loď. 06. den GALAPÁGY, OSTROV SAN CRISTOBAL Po celonoční plavbě bude ráno loď zakotvena u ostrova San Cristobal. Po snídani následuje výlet ze zátoky Punta Pitt. Navštívíte jedinečné vyhlídky na kolonie lachtanů a hnízdi- ště všech zdejších druhů boobies a dvou druhů fregatek. Budete mít možnost koupání nebo šnorchlování u Pitt Islet. Během oběda se loď přesune k bílým písčitým plážím Ce- rro Brujo. Následuje příjemná vycházka po písčitém bře- hu s vyhlídkami na pozůstatky sopečné činnosti ostrova – zhroucené lávové tubusy, krátery a sopečné kužely… opět bude možnost koupání, šnorchlování, nebo si můžete pronajmout mořský kajak. Návrat na loď v podvečer. 07. den GALAPÁGY, OSTROV SAN CRISTOBAL Po snídani odevzdáte posádce svá zavazadla a odhlásíte se z kajut. Následuje odjezd čluny na ostrov, kde navštívíte záchrannou stanici obřích želv, které zde žijí svobodně, ale ve vyhrazeném prostoru a pod ochranou národního par- ku. Po prohlídce následuje transfer do hotelu, ubytování. Odpoledne společně absolvujeme krátkou vycházku k pláži Punta Carola, kde se můžete vykoupat a slunit se spolu s lachtany… 08. den GALAPÁGY, OSTROV SAN CRISTOBAL – GUAYAQUIL Dopoledne volno k samostatné prohlídce městečka, kou- pání na místní pláži, případně pozorování lachtanů. Násle- duje transfer na letiště a odlet do Guayaquilu, ecuadorské přímořské metropole. Transfer do hotelu, ubytování. 09. den GUAYAQUIL, PROHLÍDKA MĚSTA – odlet domů Dopoledne absolvujete polodenní prohlídku Guayaquilu. Dle Vašeho letového plánu následuje transfer na letiště a odlet do Prahy. 10. den Přílet do Prahy 06. den 07. den 08. den 09. den 10. den GALAPÁGY GALAPÁGY plavby 4, 5, 7, 9, 12 dnů 189 ECUADOR ECUADOR

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

termín kód celková cena 21.04. - 04.05. AT 189401 93.990 01.10. - 14.10. AT 189402 93.990 zájezd může být směrován opačně minimální počet 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou dopravu dle itineráře v turistické třídě - letištní taxy a poplatky k zaoceánským letům - 12× ubytování dle itineráře v hotelech kat. 3-4* se snídaní - dopravu klimatizovaným minibusem - program dle itineráře vč. uvedených vstupů - služby vedoucího zájezdu America Tours a místních průvodců - stravu uvedenou v itineráři - komplexní pojištění vč. pojištění storna zájezdu - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu zájezdu - povinnou odletovou taxu při cestě zpět (v některých destinacích) - spropitné lokálním průvodcům, řidičům, personálu hotelů a restaurací - event. nutná tranzitní víza pro cestu do cílové destinace slevy a příplatky: - sleva pro třetí osobu na pokoji 4.200 - příplatek za jednolůžkový pokoj 26.200 Letecká doprava může vést přes USA. K tranzitu via USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA. La Paz • Moon Valley • jezero Titikaka • San Island • Copacabana • Sucre • Potosi • Uyuni • Santa Cruz v nabídce patnáctou sezónu 14 dnů KRÁSY BOLÍVIE KRÁSY BOLÍVIE 01. den PRAHA – LA PAZ Odlet z Prahy do La Pazu. Po příletu a uvítání průvodcem America Tours Vás čeká transfer do hotelu, ubytování a ori- entační meeting s průvodcem. 02. den LA PAZ Celodenní prohlídka La Paz: Návštěva typického indiánské- ho tržiště, Witch Doctor Market a San Francisco Colonial Church. Na Plaza Murillo zhlédnete vládní palác, budovu kongresu a katedrálu, projdete se koloniální třídou Calle Jaen a uvidíte i obytné čtvrti Obrajes, Calacoto a La Florida. Závěrem navštívíte unikátní Moon Valley. 03. den JEZERO TITIKAKA Časně odjezd k jezeru Titikaka, nástup na loď a odjezd na Sun Island – místo vzniku legendární říše Inků. Navštíví- te Inca Garden, Inti Wata Cultural Complex včetně Ekako Underground Museum, loďařské centrum Titikaka Reed a Manco Kapac a také Pilkakaina Inca Palace. 04. den JEZERO TITIKAKA, OSTROV SLUNCE Plavba lodí napříč jezerem, pozorování jedinečných scené- rií zdejší přírody. Po prohlídce Sanctuary of Copacabana se vydáte zpět do La Paz. 05. den SUCRE Transfer na letiště a odlet do Sucre. Odpoledne prohlíd- ka tohoto hlavního města Bolívie, které je považováno za jedno z prvních kulturních center Ameriky. Jeho koloniální architektura Vás jistě uchvátí. 06. den TARABUCO Celodenní výlet do Turabuco Market. Turabuco je asi 60 ki- lometrů vzdálené město, jehož kultura patří k nejstarším na kontinentu. Místní trh přivádí denně venkovany z širokého okolí k prodeji řemeslných výrobků, zejména různobarev- ných ponč a kožených přilbic. 07. den POTOSÍ Ráno odjezd do Potosí. Po příjezdu prohlídka tohoto ko- loniálního města a návštěva San Lorenzo Church a Casa de la Moneda. 08. den CERRO RICO, UYUNI Dopoledne prohlídka soukromého dolu Cerro Rico Moun- tain a seznámení se způsoby středověkého způsobu těžby. Odpoledne odjezd do Uyuni, prohlídka města a ubytování. 09. den SOLAR DE UYUNI Dopoledne návštěva a prohlídka proslulých solných polí v Uyuni a Isla Pescado. Odpoledne návrat do Potosí, ubytování. 10. den SANTA CRUZ Celodenní přejezd do Santa Cruz. 11. den SAN XAVIER MISSION Ráno odjezd k návštěvě nejstarší jezuitské misie San Javier, cestou návštěva měst Cotoca, Pailon, Los Troncos a Con- cepcion. Odpoledne možnost koupání v přehradě Sapoco. 12. den SANTA CRUZ Prohlídka známé katedrály z roku 1709 a staré misie. Uvidíte také domorodou řemeslnou dílnu, kde se restau- rují náboženské obrazy. V San Javier Vás čeká procházka krásným palmovým hájem, návštěva laguny a komplexu Soroboqut. Odpoledne odjezd do Santa Cruz. 13. den SANTA CRUZ – PRAHA Transfer na letiště a odlet do Prahy. 14. den Přílet do Prahy v odpoledních hodinách. 01. den 02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den 10. den 11. den 12. den 13. den 14. den 190 BOLÍVIE BOLÍVIE

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

POBYTY V KARIBIKU POBYTY V KARIBIKU

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

DOS PLAYAS Hotel Dos Playas leží v hotelové zóně přímo na moř- ské pláži. Klimatizované pokoje nabízejí jednoduché, ale pohodlné ubytování. Jsou vybaveny telefonem a televizí se satelitními programy. Vzdušný a prostorný areál hotelu je zasazen do prostředí tropické zahrady, jejíž atrakcí jsou až půlmetrové iguany – praví obyvatelé Yucatánu. Krásný výhled na oceán a část hotelové zóny doplňuje veliký po- hodlný bazén s připojenou restaurací a barem. Zdarma jsou k dispozici dva tenisové kurty. V pěším dosahu lze nalez- nout mnoho restaurací, nočních podniků a supermarket. DOPORUČUJEME v kategorii economy kategorie dospělýchmax. dětí strava **+ 2 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 11 let/den 03.01.-19.03. 17.990 32.990 2.200 1.150 20.03.-31.03. 18.490 34.490 2.300 1.200 01.04.-30.04. 17.990 32.990 2.200 1.150 01.05.-09.07. 15.990 29.990 2.000 1.000 10.07.-20.08. 17.490 31.990 2.200 1.100 21.08.-31.10. 15.990 29.990 2.000 1.000 cena nezahrnuje leteckou přepravu cena letecké přepravy s přestupem od 13.800+taxy All inclusive program zahrnuje snídani, oběd a večeři formou švédských stolů, občerstvení v průběhu dne (hamburgery, hot dogy…), neomezenou konzumaci nealkoholických i alko- holických nápojů mexické výroby. K tomu slouží restaurace Guacamayas položená přímo u bazénu s jedinečným výhledem na pláže, hotelovou zónu a ostrov Isla Mujeres INDIVIDUÁLNÍ POBYTY INDIVIDUÁLNÍ POBYTY CANCÚN A RIVIERA MAYA CANCÚN A RIVIERA MAYA Tak jako v uplynulých letech Vám předkládáme širokou nabídku individuálních pobytových cest do mexického leto- viska Cancúnu a Riviera Maya. Přidejte se i Vy ke stovkám spokojených klientů, kteří s námi do této destinace každý rok vycestují. Cancún – naprosto ideální turistická destinace, kde lze kombinovat odpočinkový pobyt v kvalitních hotelech na jedné z nejkrásnějších pláží na světě s aktivním poznáváním kultury. V oblasti je široká nabídka celé řady fakultativních výletů, je zde možnost potápění na korálových útesech či poznávání mayských památek, ležících v překrásném tro- pickém pralese. Četné restaurace, bary a světově proslulé diskotéky jsou rájem pro gurmány a milovníky nočního života. S přihlédnutím k vysoké kvalitě turistických služeb je Cancún právem považován za jednu z nejatraktivnějších turistických destinací na světě. Riviera Maya – jedná se o oblast cca 200km dlouhou na jih od Cancúnu, kde se nacházejí luxusní „all inclusive“ resorty, obklopené krásným Karibským mořem a tropic- kým pralesem. Nabízejí klidnou dovolenou v překrásné přírodě. Ceny individuálních pobytů zahrnují: ubytování ve dvoulůžkových pokojích dle nabídky hotelů a stra- vovacího plánu vč. hotelových tax, základní cestovní pojištění (není v ceně při pobytu kratším než týden), transfery z a na letiště v Cancúnu. Uvedené ceny jsou v Kč na osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Pro účast na individuálních pobytech v Mexiku platí Všeobecné informace a podmínky pro cestující. Umístění hotelů v hotelové zóně u Cancúnu Dos Playas Dos Playas Flamingo Cancún Flamingo Cancún Crown Paradise Club Cancún Crown Paradise Club Cancún Golden Parnasus Golden Parnasus Royal Cancún Royal Cancún Great Parnasus Great Parnasus Celodenní výlet do sídelního města Mayů CHICHEN ITZÁ (vč. oběda) 3.860Kč Jungle Tour – výlet na vodním skútru a šnorchlování na korálovém útesu PUNTA NIZUC 2.660Kč Celodenní výlet k ruinám mayského města COBÁ (vč. oběda) 4.160Kč Plavba na ostrov ISLA MUJERES, plavání, šnorchlování (vč. oběda) 4.160Kč 192 MEXIKO MEXIKO

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

FLAMINGO CANCÚN Hotel Flamingo Cancún se nachází v centru hotelové zóny přímo u sněhově bílé pláže a jedinečného tyrkysové- ho moře. Komfortní pokoje jsou klimatizovány, vybaveny TV se satelitním příjmem, telefonem a sejfem na drob- né cennosti. Relaxovat můžete u bazénu na terase nad mořem nebo přímo na bílé mořské pláži. Druhý hotelový bazén je určen pro hry a vodní aktivity. Dvě restaurace a několik barů je vždy připraveno Vám poskytnout svoje služby. V pěším dosahu je mnoho restaurací, diskoték, barů a shopping center. cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z Cancunu a zpět - pojištění léčebných výloh DOPORUČUJEME v kategorii standard kategorie dospělýchmax. dětí strava **** 2 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě 6-12 let/den 03.01.-31.01. 23.990 45.990 3.100 950 01.02.-24.03. 27.490 52.490 3.600 950 25.03.-07.04. 29.990 56.990 4.000 950 08.04.-14.07. 20.490 38.990 2.600 950 15.07.-15.08. 22.990 43.490 3.000 950 16.08.-22.12. 20.490 38.990 2.600 950 cena nezahrnuje leteckou přepravu cena letecké přepravy s přestupem od 13.800+taxy SEADUST CANCUN FAMILY RESORT Resort se nachází na jedné z nejkrásnějších pláží v Cancunu. Kromě tyrkysově modré mořské vody nejdete v okolí Mayské muzeum, několik dalších pláží, archeolo- gické vykopávky, noční vyžití v barech vzdálených asi 10 -15 minut či mezinárodní letiště Cancun. V areálu resortu naleznete 10 restaurací a 11 barů (včetně toho u bazénu), 2 nové tenisové kurty, minigolf, dětský klub, kino, kosmetický salón, čtyři nádherné ba- zény. All inclusive zahrnuje snídani, oběd a večeři v ně- kterých bufetových restauracích nebo restauracích a la carte, drobné občerstvení u hlavního bazénu, neomezenou konzumaci místních i importovaných alkoholických nápojů, 24- hodinový servise, možnost využití internetu v lobby, horolezeckou stěnu, minigolf, saunu, nemotorové sporty a animační program. cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z Cancunu a zpět - pojištění léčebných výloh kategorie dospělýchmax. dětí strava ***** 2 nelze all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě 03.01.-24.03. 40.490 78.490 5.500 1.250 25.03.-07.04. 46.990 91.490 6.400 1.250 08.04.-30.06. 35.490 68.490 4.800 1.250 01.07.-16.08. 48.490 94.490 6.600 1.250 17.08.-17.12. 33.490 64.490 4.500 1.250 cena nezahrnuje leteckou přepravu cena letecké přepravy s přestupem od 13.800+taxy 193 MEXIKO MEXIKO

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

MEXIKO – RIVIERA MAYA MEXIKO – RIVIERA MAYA GRAND BAHIA PRINCIPE RIVIERA MAYA RESORT–Tulum a Akumal Luxusní nově postavený turistický komplex, který se skládá ze dvou hotelů stejné kategorie, se nachází cca 60 minut od Cancunu a 20 minut od Tulumu. Jedinečná privátní pláž je lemována tropickým pralesem a chráněna nedalekým korálovým reefem. Pokoje jsou luxusně vyba- veny a poskytují dostatek pohodlí, v každém hotelovém komplexu je několik bazénů. O Vaši spokojenost bude pečovat několik restaurací různých stylů, amfiteátr s ve- černím programem. Oba hotely jsou ideálním místem pro klidnou rekreaci náročných klientů. Bahia Principe Akumal Bahia Principe Tulum strava: - all inclusive = neomezená konzumace stravy a ná- pojů po celou dobu pobytu cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z Cancunu a zpět - pojištění léčebných výloh Bahia Principe Tulum kategorie dospělýchmax. dětí strava ***** 3 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě 2-12 let/den 02.01.-28.01. 28.990 54.490 3.600 1.800 29.01.-01.04. 31.490 58.490 4.000 2.000 01.04.-30.04. 24.490 44.490 3.000 1.500 01.05.-13.07. 21.490 39.490 2.600 1.300 14.07.-26.08. 24.490 44.490 3.000 1.500 27.08.-31.10. 21.490 39.490 2.600 1.300 cena nezahrnuje leteckou přepravu cena letecké přepravy s přestupem od 13.800+taxy Bahia Principe Akumal kategorie dospělýchmax. dětí strava ***** 3 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě 2-12 let/den 02.01.-28.01. 31.990 59.990 4.000 2.000 29.01.-01.04. 33.990 64.490 4.400 2.200 01.04.-30.04. 26.990 50.490 3.400 1.700 01.05.-13.07. 24.490 44.990 3.000 1.500 14.07.-26.08. 26.990 50.490 3.400 1.700 27.08.-31.10. 24.490 44.990 3.000 1.500 cena nezahrnuje leteckou přepravu cena letecké přepravy s přestupem od 13.800+taxy 194 MEXIKO MEXIKO

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Luxusní resort, který leží v oblasti Riviera Maya, cca 80km od letiště v Cancúnu. Hotelový komplex má více než 1000 pokojů a jednu z nehezčích pláží v oblasti, kde je voda téměž bez vln. V resortu jsou 2 bufetové restau- race, 7 restaurací a la carte, 7 barů a amfiteátr pro umě- lecké vystoupení a show. GRAND SIRENIS RESORT THE ROYAL PLAYA DEL CARMEN Špičkový hotel třídy Grand Turismo, kterým se v Mexiku označují hotely, které jsou nejkvalitnější *****. Krásné pokoje s vířivkami, kvalitní restaurace, to vše je v tomto unikátním hotelu samozřejmostí. Hotel navíc leží na krásné pláži a kousek od světoznámé 5th Ave v Playa Del Carmen. All inclusive program hotelu Royal Playa del Carmen zahrnuje snídani, oběd a večeři formou švédských stolů nebo „A la Carte“, občerstvení (hamburgery, hot dogs…) neomezeně po celý den, neomezenou konzumaci domácích a vybraných zahraničních nápojů alko i nealkoholických, pokojovou službu, nemotorizované vodní sporty (kajaky, šlapací čluny, šnorchlovací výbava), donáškovou službu u bazénu a na pláži, veškeré taxy a spropitné. pouze dospělí, věk od 16 let cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z Cancunu a zpět - pojištění léčebných výloh kategorie dospělýchmax. dětí strava ***** 2 nelze all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě 02.01.-31.01. 103.490 202.490 14.200 NELZE 01.02.-07.04. 113.990 223.990 15.800 NELZE 08.04.-16.08. 89.990 175.990 12.300 NELZE 17.08.-31.10. 75.990 148.490 10.400 NELZE cena nezahrnuje leteckou přepravu cena letecké přepravy s přestupem od 13.800+taxy min. 4 noci pobytu strava: - all inclusive = neomezená konzumace stravy a ná- pojů po celou dobu pobytu cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z Cancunu a zpět - pojištění léčebných výloh kategorie dospělýchmax. dětí strava ***** 2 3 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě 3-10 let/den 05.01.-31.01. 31.490 59.490 4.000 800 01.02.-16.04. 33.490 62.990 4.300 800 17.04.-30.04. 28.990 53.990 3.600 800 01.05.-14.07. 22.490 41.490 2.700 800 15.07.-24.08. 24.490 44.490 3.000 800 25.08.-31.10. 22.490 41.490 2.700 800 cena nezahrnuje leteckou přepravu cena letecké přepravy s přestupem od 13.800+taxy 195 MEXIKO MEXIKO

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA Hlavní město: Santo Domingo Obyvatelstvo: 8 950 000 Rozloha: 48 730km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: GMT -4 Měna: dominikánské peso Vízum: Pro pobyt kratší než 90 dní není potřeba vízum. Ostrov Hispaniola, který je součástí Velkých Antil, je rozdělen na dvě části, větší z nich obývá Dominikánská republika. Na ostrově, kromě pláží, naleznete i 3 horské hřebeny, z nichž Cordillera Centra je nejvyšším pohořím Karibiku. Typickým rysem zdejší krajiny jsou vysoké palmy, které naleznete pouze v ka- ribské oblasti a kokosové palmy podél pobřeží. Bílé písečné pláže Karibiku, bujná tropická vegetace a rozmanitá turistická letoviska nabízí klientům možnost příjemně strávit svou dovole- nou v Dominikánské republice. Ostrov byl objeven v roce 1492 Kryštofem Ko- lumbem a jeho památka je zde dodnes připomí- nána. Hlavní město Santo Domingo je nazýváno prvním evropským městem v Americe a kromě jiného zde nalezneme i nejstarší americkou ka- tedrálu. Tento hotel najdete na bílé pláži v centru letoviska Juan Dolio, vzdáleném 30 minut jízdy od letiště Santo Domingo. All inclusive resort se skládá ze 4 čtyř až šes- tipatrových budov, nacházející se v zahradě plné tropické vegetace. Každý z 542 pokojů je vybaven klimatizací, te- lefonem, televizí, sejfem, vlastním balkonem a zařízenou koupelnou včetně vysoušeče vlasů. Hotel má 3 restaurace, 1 bufet a několik barů – u ba- zénu i na pláži. V rámci all inclusive můžete využít 3 ba- zény, 2 jacuzzi, aerobik, fitness, saunu, tenisové kurty a nemotorové vodní sporty či hodiny tanců. Večer můžete navštívit diskotéku, večerní představení nebo zábavnou show. CORAL COSTA CARIBE JUAN DOLIO kategorie dospělýchmax. dětí strava **** 2 2 all inclusive sezóna: 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 02.01.-31.01. 16.990 29.990 1.900 1.200 01.02.-31.03. 17.990 31.990 2.100 1.200 01.04.-22.12. 14.490 24.990 1.600 1.200 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z letiště do hotelu a zpět - základní cestovní pojištění - česky mluvícího delegáta cena letecké přepravy od 10.050 + taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických sleva a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 430 /den - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání 9, 16 dnů 196 DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

OCCIDENTAL PUNTA CANA PUNTA CANA GRAND BAHIA PRINCIPE BAVARO RESORT PUNTA CANA Na jedné z nejkrásnějších pláží naleznete rozsáhlý hotelový komplex Occidental Grand Punta Cana. Hotel je pouze pár kroků od Bavaro, vesnice na pobřeží. K zařízení hotelu patří 9 restaurací a 7 barů, 3 bazény a fitness. Pro rodiny s dětmi je zde připraven Kids club, pro všechny pak animační program u bazénu i na plá- ži, noční zábavné představení, hodiny tance merengue. Tři dny v týdnu je zde živá hudba v provedení orchestru Occidental Fun Club band. Sportovně založení klienti zde mohou hrát volejbal v bazénu i na pláži, tenis, ping-pong, šnorchlovat, cvičit aerobik, vodní aerobik, zkoušet wind- surfing či jezdit na koni. Každý z 865 pokojů má klimatizaci, balkón nebo tera- su, kabelovou televizi, telefon, kávovar, rádio s budíkem, miniledničku, žehličku a žehlicí prkno. Za příplatek můžete využít lázně, motorové sporty, golf v blízkosti, půjčit si auto nebo skútr, pronajmout sejf nebo využít směnárnu peněz. Krásný hotelový komplex nacházející se pláži Bavaro. Hotel nabízí v rámci programu all inclusive mezinárodní zábavný program pro děti i dospělé ve dne i v noci. Spe- ciálně pro děti od 4 do 12 let jsou připraveny hry a zábava v Mini klubu. Každý klient může zdarma využít jednu hodinu wind- surfingu, na kajaku, na katamaránu, tenisu, na horském kole nebo šnorchlování. Zároveň jsou k dispozici i lekce potápění, aerobiku či výuka merengue. V hotelu najdete několik restaurací (včetně specializova- ných kuchyní – japonské, gurmánské, steak house či rybí). Najdete zde také několik barů – včetně „mokrého“ v bazénu. Každý pokoj je vybaven klimatizací, satelitním televi- zorem, telefonem, kávovarem, budíkem, koupelnou s vy- soušečem vlasů, minibarem a za příplatek sejfem. Hotel má i několik pokojů pro handicapované klienty. kategorie dospělýchmax. dětí strava **** 2 2 all inclusive sezóna: 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 02.01.-07.04. 30.990 58.990 4.000 2.000 08.04.-30.04. 20.990 38.490 2.500 1.250 01.05.-30.06. 19.990 35.990 2.400 1.200 01.07.-18.08. 21.990 40.990 2.700 1.350 19.08.-31.10. 19.990 35.990 2.400 1.200 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z letiště do hotelu a zpět - základní cestovní pojištění - česky mluvícího delegáta cena letecké přepravy od 9.900 + taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických sleva a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 950 /den - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání kategorie dospělýchmax. dětí strava ***** 2 2 all inclusive sezóna: 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 02.01.-28.01. 28.990 53.990 3.600 1.800 29.01.-01.04. 30.490 56.990 3.800 1.900 02.04.-30.04. 23.490 42.990 2.800 1.400 01.05.-13.07. 19.990 35.990 2.300 1.150 14.07.-26.08. 22.990 41.990 2.800 1.400 27.08.-31.10. 19.990 35.990 2.300 1.150 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z letiště do hotelu a zpět - základní cestovní pojištění - česky mluvícího delegáta cena letecké přepravy od 9.900 + taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických sleva a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 1.200 /den - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání 197 DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA CATALONIA BAVARO PUNTA CANA GRAND BAHIA PRINCIPE CAYACOA SAMANA Na slavné pláži Bavaro naleznete komplex Catalonia. Úžasný bílý písek na pláži, tyrkysově modrá voda moře, zelené palmy a kokosové plantáže tvoří z této oblasti tro- pický ráj. Všechny pokoje, vymalované v karibském stylu, vám spolu se skvělým servisem a nádherným prostředím ga- rantují překrásnou dovolenou. Každý pokoj je klimatizova- ný, má kabelovou televizi, kávovar, internetové připojení (WIFI), vysoušeč vlasů, minibar, trezor a vlastní terasu nebo balkón. Stravování je zajištěno v několika restauracích – přes den je to hlavní Gran Caribe nebo restaurace u pláže La Palata s BBQ kuchyní nebo Pizzeria Sorrento či Snack Bar Pleamar. Večer je k dispozici 5 tematických restau- rací – Mariachi s mexickou kuchyní, Rodeo Steak House – restaurace a la carte s nabídkou steaků a amerických specialit, Mikado – s japonskou kuchyní, La Toscana s italskou kuchyní nebo restaurace Bretonne. Pro aktivní klienty nabízí hotel tenisový kurt, vodní sporty, pronájem automobilu, kasíno, fitness a interne- tový koutek. Hráči golfu si mohou vybrat mezi 2 hřišti (Cabeza de Toro Golf Club s 9 jamkami a Caribbean Golf Club s 18 jamkami). Hotelový komplex nacházející se na smetanové pláži v severní části Dominikánské republiky – v oblasti Samana V hotelu najdete 295 pokojů. Každý z nich je klimati- zovaný, má televizní přijímač s LED technologií, plně vy- bavenou koupelnu, přístroj na výrobu kávy či čaje, terasu nebo balkón a za příplatek sejf. V rámci all inclusive můžete využít stravování v ně- kolika restauracích, výpůjčky ručníku u bazénu, minibaru na pokoji s vodou, soft drinky a pivem, tělocvičnu, mezi- národní zábavný program, wifi v lobby či 1 hodiny šnor- chlování zdarma. Kromě hlavní restaurace můžete navštívit restaura- ci specializující se na italskou kuchyni (Dolce Vita), na francouzskou kuchyni (Orquidea) nebo na středomořskou kuchyni (El Pescador). V resortu najdete několik barů – včetně baru u bazénu nebo na pláži. Kromě pobytu na pláži, u bazénu nebo vodních sportů můžete absolvovat i několik výletů jako například k vodo- pádu El Limon nebo do národního parku Los Haitises. kategorie dospělýchmax. dětí strava ***** 3 2 all inclusive sezóna: 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 03.01.-31.01. 30.990 57.990 3.900 1.950 01.02.-28.02. 34.490 64.990 4.400 2.200 01.03.-31.03. 33.490 62.990 4.300 2.150 01.04.-16.04. 27.490 51.990 3.500 1.750 17.04.-30.04. 25.490 47.490 3.200 1.600 01.05.-30.06. 20.990 37.990 2.500 1.250 01.07.-31.08. 24.490 44.990 3.000 1.500 01.09.-31.10. 18.990 34.490 2.200 1.100 01.11.-23.12. 21.990 40.490 2.700 1.350 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z letiště do hotelu a zpět - základní cestovní pojištění - česky mluvícího delegáta cena letecké přepravy od 9.900 + taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických sleva a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 950 /den - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání kategorie dospělýchmax. dětí strava **** 2 2 all inclusive sezóna: 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 02.01.-22.01. 29.490 50.990 3.100 1.550 23.01.-28.02. 30.990 53.490 3.300 1.650 01.03.-01.04. 29.990 51.490 3.100 1.550 02.04.-30.04. 23.490 38.990 2.200 1.100 01.05.-13.07. 20.490 32.490 1.800 900 14.07.-26.08. 22.990 37.990 2.200 1.100 27.08.-31.10. 20.490 32.490 1.800 900 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z letiště do hotelu a zpět - základní cestovní pojištění - česky mluvícího delegáta cena letecké přepravy od 9.900 + taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických sleva a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 1.350 /den - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání 198 DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

BARCELO BAVARO BEACH PUNTA CANA BARCELO BAVARO PALACE PUNTA CANA Dvojice hotelů, která je součástí resortu Barceló Ba- váro Beach Resort. Klienti těchto dvou hotelů mohou vy- užívat navíc zařízení hotelů Barceló Baváro Golf a Barcelo Baváro Casino. Hotely se nacházejí na jedné z nejkrásnějších pláži Karibiku. Oba hotely byly v posledních letech zcela zre- konstruovány, skládají se vždy z několika maximálně čtyřpatrových budov, které jsou zasazeny do zahrady plné kokosových palem a bujné tropické vegetace. Většina pokojů má výhled na moře a pouze 10% má výhled do zahrady. Všechny pokoje jsou klimatizovány, mají satelitní televizi, lednici s minibarem, kávovar, telefon, sejf a plně zařízenou koupelnu – včetně vysoušeče vlasů. V obou hotelích mohou klienti využít 3 restaurace, 6 barů a 2 bufety. K relaxaci kromě pláže s bílým pískem slouží i 2 bazény, tenisové kurty, vodní sporty, minigolf, kasino, diskotéka či divadlo s zábavnou show. Hotel se nachází v překrásném prostředí na slavné a je- dinečné pláži Bavaro Beach, vzdálený 20 minut od mezi- národního letiště Punta Cana. Hotel je součástí rozsáhlého komplexu Barceló Baváro Beach Resort, skládající se z 5 hotelů. Návštěvníci mohou využívat všech zařízení a služeb v celém resortu. Resort nabízí 8 tématických restaurací (mexická, italská, dominikánská…), 5 bufetů na snídani, oběd či večeři, 2 gurmánské restaurace a 16 barů. Kromě pěti bazénů zde naleznete několik obchůdků, tenisové kurty, golf, minigolf, vodní sporty, 3 divadla, ka- sino, masáže, salón krásy a mnoho dalších možností, jak zde příjemně aktivně strávit dovolenou. Každý z 558 pokojů, nacházející se v jedné z třípat- rových budov s výtahem, má klimatizaci, balkón, satelitní televizi, minibar, kávovar, telefon, sejf a vybavenou kou- pelnu s vysoušečem vlasů. kategorie dospělýchmax. dětí strava ***** 2 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 06.01.-07.04. 46.490 89.990 6.200 3.250 08.04.-30.04. 37.990 72.490 5.000 2.600 01.05.-31.05. 31.990 60.490 4.100 2.200 01.06.-30.06. 32.990 62.490 4.200 2.250 01.07.-18.08. 37.990 72.490 5.000 2.600 19.08.-31.10. 30.990 58.490 4.000 2.750 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z letiště do hotelu a zpět - základní cestovní pojištění - česky mluvícího delegáta cena letecké přepravy od 9.900 + taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických sleva a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj na vyžádání - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání kategorie dospělýchmax. dětí strava **** 4 0 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 06.01.-07.04. 48.990 94.490 6.500 NELZE 08.04.-30.04. 39.490 74.990 5.100 NELZE 01.05.-30.06. 33.990 63.990 4.400 NELZE 01.07.-18.08. 39.490 74.990 5.100 NELZE 19.08.-31.10. 32.490 61.990 4.200 NELZE cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z letiště do hotelu a zpět - základní cestovní pojištění - česky mluvícího delegáta cena letecké přepravy od 9.900 + taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických sleva a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj na vyžádání - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání 199 DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA CARIBE CLUB PRINCESS PUNTA CANA Luxusní hotel na jedné z nejkrásnějších pláží v Karibiku. 768 pokojů je rozloženo do 86 dvoupodlažních bungalovů, zasazených do bujné tropické vegetace karibské přírody. Prostorné pokoje jsou vybaveny klimatizací, televizí, sejfem, kávovarem, minibarem, balkonem nebo terasou, ale i žehličkou. Večer můžete využít jednu ze 7 restaurací, bufetů nebo barů. Poklidnou dovolenou v hotelovém komplexu můžete prožít na bílé karibské pláži, u některého ze 2 ba- zénů, v sauně, jacuzzi, při masážích, na tenisovém kurtu či při vodních sportech (nemotorové sporty jsou v rámci all inclusive zdarma). Okouzlující barvy Karibiku budete obdivovat v tomto hotelu na jedné z nejhezčích karibských pláží. Hotel s 355 pokoji nabízí všem svým klientům možnost strávit zde klidnou dovolenou. Každý pokoj je vybaven klimatizací, balkonem, minibarem, telefonem, televizí, kávovarem a vysoušečem vlasů. V hotelu je k dispozici 6 restaurací, bufet a několik barů. Návštěvník zde najde 2 bazény, fitness centrum, ná- kupní centrum, saunu, jacuzzi, masáže, tenisový kurt či stolní tenis. Hotel je spojen s hotelem Tropical Princess a klient tak může využívat i všechna zařízení v tomto hotelu. kategorie dospělýchmax. dětí strava ***** 2 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 02.01.-31.01. 31.490 58.990 4.000 2.100 01.02.-01.04. 32.990 62.490 4.200 2.200 02.04.-30.04. 28.490 53.490 3.600 1.900 01.05.-30.06. 23.990 44.990 3.000 1.100 01.07.-31.08. 26.490 49.490 3.300 1.100 01.09.-22.12. 23.990 44.990 3.000 1.100 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z letiště do hotelu a zpět - základní cestovní pojištění - česky mluvícího delegáta cena letecké přepravy od 9.900 + taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických sleva a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 950 /den - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání kategorie dospělýchmax. dětí strava **** 2 2 all inclusive sezóna: 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 02.01.-31.01. 26.490 48.990 3.300 1.750 01.02.-01.04. 27.990 51.990 3.500 1.850 02.04.-30.04. 24.490 45.490 3.000 1.600 01.05.-30.06. 21.490 38.990 2.600 1.100 01.07.-31.08. 24.490 45.490 3.000 1.100 01.09.-22.12. 21.490 38.990 2.600 1.100 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z letiště do hotelu a zpět - základní cestovní pojištění - česky mluvícího delegáta cena letecké přepravy od 9.900 + taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických sleva a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 950 /den - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání BAVARO PRINCESS PUNTA CANA 200 DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

GRAND BAHIA PRINCIPE LA ROMANA LA ROMANA Hotel najdete na jižní straně Dominikánské republiky, přibližně 25 kilometrů od města La Romana. Pláž dlouhá 2800 metrů je lemována palmami a nabízí překrásné vý- hledy na idylickou zátoku. Resort se rozkládá na téměř 950.000m2. V rámci programu all inclusive můžete využít něko- lik restaurací, jednu hodinu lekce potápění, nemotorové sporty, děti pobyt v mini klubu. Jsou zde k dispozici zá- bavné mezinárodní programy ve dne i v noci. U vstupu do hotelu naleznete Pueblo Principe, což je centrum nákupů v karibském stylu a zároveň i centrum odpočinku a zábavy. Merengue se zde vyučuje během ce- lých horkých karibských nocí. Shopping, disco a burger bar jsou otevřeny 24 hodin denně. Každý ze 400 pokojů, v 25 dvoupodlažních vilách, má klimatizaci, koupelnu s vysoušečem vlasů, satelitní televi- zi, telefon, budík, minibar, a za příplatek sejf. IBEROSTAR HACIENDA DOMINICUS BAYAHIBE Hotel nalezneme přímo na fantasticky krásné pláži s jemným pískem a pozvolným sklonem do moře, při- bližně 5 kilometrů od rybářské vesnice Bayahibe (cca 2 hodiny od hlavního města Santo Dominga). Celkem 498 pokojů je rozloženo do jedno a dvoupat- rových budov. K dispozici je zde lobby s možností pose- zení, několik typů restaurací, 3 bazény, oddělený bazén pro děti a rozlehlé terasy. Lehátka, slunečníky a ručníky jsou k dispozici u bazénů i na pláži. Pokoje zařízené ve španělském stylu jsou vybaveny klimatizací, telefonem, satelitní TV, minibarem a za příplatek i sejfem. Příznivci aktivní dovolené zde můžou využít teniso- vých kurtů, stolního tenisu, aerobiku, volejbalu, wind- surfingu, školy potápění. K dispozici jsou zde fitness, minimarket, jacuzzi, masáže a lázně. kategorie dospělýchmax. dětí strava ***** 2 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 03.01.-28.02. 37.490 68.490 4.500 3.250 01.03.-16.04. 36.490 65.990 4.300 3.100 17.04.-30.04. 30.990 54.990 3.500 2.450 01.05.-14.07. 26.490 46.490 2.900 2.050 15.07.-24.08. 29.490 51.990 3.300 2.350 25.08.-31.10. 26.490 46.490 2.900 2.050 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z letiště do hotelu a zpět - základní cestovní pojištění - česky mluvícího delegáta cena letecké přepravy od 9.900 + taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických sleva a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 1.050 /den - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání kategorie dospělýchmax. dětí strava **** 2 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 02.01.-28.01. 28.490 49.990 3.100 1.550 29.01.-01.04. 29.990 52.990 3.400 1.700 02.04.-30.04. 22.990 38.990 2.400 1.200 01.05.-13.07. 20.490 33.990 2.000 1.000 14.07.-26.08. 23.490 40.490 2.500 1.250 27.08.-31.10. 20.490 33.990 2.000 1.000 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - transfer z letiště do hotelu a zpět - základní cestovní pojištění - česky mluvícího delegáta cena letecké přepravy od 9.900 + taxy all inclusive =neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických sleva a příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 1.200 /den - sleva pro třetí osobu na pokoji na vyžádání 201 DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

ST.MAARTEN / ST.MARTIN ST.MAARTEN / ST.MARTIN ST. MAARTEN Hlavní město: Philipsburg Obyvatelstvo: 43 000 Rozloha: 44km2 Jazyk: holandština Časové pásmo:GMT -5 Měna: 1 florín (měna Nizozemských Antil) Vízum: není potřeba ST. MARTIN Hlavní město: Marigot Obyvatelstvo: 27 000 Rozloha: 54km2 Jazyk: francouzština Časové pásmo:GMT -5 Měna: 1 EURO Vízum: není potřeba Oblíbený karibský ostrůvek rozdělený na dvě části – holandskou a francouzskou. Jde o celo- světový unikát, že na tak malém ostrůvku najde- te 2 národnosti s tolika rozdílnostmi. Ostrov pokrývá tropická vegetace a prů- měrné denní teploty se pohybují okolo 26 – 32 stupňů Celsia. Nádherné pláže, zrcadlově čistá voda a zátoky s vlnami jsou ideální pro jakékoliv sportovní využití. Francouzská část je zcela typickým francouz- ským územím s měnou, jazykem, módou i ža- bími stehýnky v restauracích. Hlavní město Ma- rigot je příjemné klidné městečko, plné malých restaurací a obchůdků. Holandská část ostrova je menší, ale rušnější. Před Holanďany a Francouzi vlastnili ostrov i Brito- vé a Španělé. V této části ostrova najdeme několik zřícenin koloniálních pevností a jedna z nich Great Bay Harbour byla vůbec první vojenskou stavbou, kterou Holanďané v Karibiku postavili. Hlavní měs- to Philipsburg je směsicí historických i nových budov, najdeme zde více než 500 obchůdků vy- vedených v pastelových barvách – tolik typických pro Holandsko. MAHO BEACH – RÁJ AIRLINE SPOTTERŮ Pláž Maho Beach je opravdovým pojmem mezi lidmi, kteří propadli tzv. „airline spottingu“, neboli sledová- ní, dokumenaci, filmování či fotografování letadel. Není na světě mnoho dalších míst, kde můžete stát u paty runwaye, kde Vám přistávající letadla přelétávají pár metrů nad hlavou, a kde si můžete zkusit, jaký pocit je postavit se pár desítek metrů za startující jet… to vše v exotickém prostředí karibské bílé písečné pláže a vždy přítomných spotterů z celého světa. AMERICA TOURS Vám v tomto roce nabídne hned dva termíny týdenních zájezdů pro spottery – v dubnu a v listopadu 2018. Detaily naleznete na www.americatours.cz, nebo si je můžete vyžádat na e-mailové adrese alena@americatours.cz. 9, 16 dnů 202 ST. MAARTEN – ST. MARTIN ST. MAARTEN – ST. MARTIN

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Stylový all inclusive resort Sonesta Ocean Point Re- sort se nachází na západním výběžku ostrova. Resort mimo jiné nabízí 3 bazény včetně bazénu Edge s vlastní pláží na útesu. Kromě ní můžete využít známé pláže Maho Beach nebo klidné pláže Mullet Bay Beach vzdálené jen 10 minut chůze. Resort je určen pouze pro dospělé a nabízí 129 luxus- ně zařízených pokojů (suites). Pokoje jsou rozděleny do 11 kategorií, ale i ten „nejmenší“ má rozlohu 45 m2. Každý z pokojů má výhled na moře, je zařízen uměleckými před- měty, vybaven italskou podlahou a řeckou mramorovou koupelnou. Všechny pokoje mají plochou televizi s velkým množstvím satelitních programů, volnou wifi na pokoji i ve společných prostorách, malou ledničku vybavenou vodou, pivem a sodou. K dispozici je klientům kávovar, žehlička i žehlicí prkno. Samozřejmostí je župan s pantof- lemi, fén, klimatizace a digitální váha. Všechny pokoje mají vlastní balkón nebo terasu se stolečkem a křesílky. Specialitou pro hosty resortu je Azul Restaurant na- cházející se na hraně útesu. Hosté z ní mají krásný výhled na známou zátoku Maho Bay. Restaurace nabízí speciální středomořskou kuchyni. K dispozici je hostům na snídani, oběd i večeři. Klienti mohou samozřejmě využívat i re- staurací sousedního hotelu Sonesta Maho Beach Resort (Ocean Terrace Restaurant, Palms Grill, The Point, Pizze- ria Napoli, Ascot Pub & Sports Bar a Jing‘s Kitchen). Nádherný výhled nabízí i Sunset Lounge & Bar, západ slunce z tohoto baru je opravdu nezapomenutelný. K dis- pozici je klientům i Martin‘s Bar. V rámci all inclusive programu je možné konzumovat mezinárodní i domácí víno, pivo a alkohol všeho druhu, ovoc- né i soft drinky. Minibar je denně doplňován čerstvými nápoji. Každý týden se koná koktejlová party s manažery hotelu. Sportovní vyžití najdete ve fitness centru, při aero- biku, šnorchlování či vodním aerobiku. Sonesta Ocean Point Resort se nachází poblíž Maho Village, hlavního města nočního života St. Maartenu. Sonesta je v docházkové vzdálenosti od barů, restaura- cí, promenády s obchody, místními butiky, ale i Casina Royale – největšího kasína na ostrově. Pobyt v resortu v resortu si užijete po všech stránkách. SONESTA MAHO BAY BEACH RESORT ST. MAARTEN SONESTA OCEAN POINT RESORT ST. MAARTEN kategorie dospělýchmax. dětí strava ***** 3 0 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 02.01.-08.04. 84.490 167.990 11.950 nelze 09.04.-21.12. 73.990 146.990 10.450 nelze cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - základní pojištění léčebných výloh - transfer z letiště do hotelu a zpět cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - letištní taxy Hotel se nachází na jedné z nejkrásnějších pláží na ostrově. Nově rekonstruovaný hotel zařízený ratanovým nábytkem s nádhernými výhledy na Karibské moře, bo- hatou tropickou zahradu nebo panoramatickými výhledy na ostrov. Hotel Maho Beach Resort a Casino nabízí uby- tování v některém z 595 luxusních pokojů nacházejících se ve 3 oddělených křídlech. Každý pokoj má k dispozici balkon, vybavenou kou- pelnu, televizor, telefon, sejf i vysoušeč vlasů. Hotel se nachází na pláži, k relaxaci zde slouží ještě 2 bazény, fitness centrum, 4 tenisové kurty, obchůdky, disko- téka, kasino, divadelní představení. Poblíž se nachází i gol- fové hřiště. Můžete zde navštívit 8 restaurací, 7 barů nebo bar přímo v bazénu. All inclusive zahrnuje snídani, oběd, večeři a svačiny, neomezenou konzumaci domácího i mezinárodního alkoho- lu, denní doplnění vody a nelkalko drinků na pokoji, noční zábavní představení. Každý týden barbeque na pláži, využití fitness nebo 4 tenisových kurtů, použití plážových ručníků a lehátek u bazénů nebo na pláži. kategorie dospělýchmax. dětí strava **** 4 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 11 let 02.01.-08.04. 54.490 107.990 7.650 1.100 09.04.-21.12. 42.990 84.990 6.000 1.100 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - transfer z letiště do hotelu a zpět - letištní taxy 203 ST. MAARTEN – ST. MARTIN ST. MAARTEN – ST. MARTIN

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

ARUBA ARUBA Hlavní město: Oranjestad Obyvatelstvo: 103 000 Rozloha: 193km2 Jazyk: holandština Časové pásmo: GMT -4 Měna: Arubský florin Vízum: není potřeba Aruba je jeden z nejpopulárnějších karibských ostrovů. Od prvního okamžiku na ostrově máte pocit bezpečí a přátelské atmosféry. Ve zdejším klimatu se výborně daří bujné tropické vegetaci. Pobřeží ostrova je lemováno jedinečnými pláže- mi z bílého jemného písku. Na Arubě tvrdí, že je zde stále léto. Rozdíl mezi denními a nočními teplotami je pouze 3 stupně Celsia. První Evropan, který zde přistál, byl Španěl Alonso de Ojeda v roce 1499. Během následují- cích let se několikrát měnila nadvláda nad ostro- vem, střídali se Holanďané a Španělé. Nyní patří Aruba k Nizozemskému království. K největším atrakcím Aruby patří beze sporu nádherné pláže. Za zhlédnutí jistě stojí i pevnost Zoutman, starý protestantský kostel a vápen- ka v Oranjestadu nebo numizmatické muzeum v hlavním městě, kde najdete více než 30.000 mincí vylovených z vraků lodí celého světa. Hotel MANCHEBO BEACH RESORT A SPA Hotel je situovaný u jedné z nejkrásnějších pláží Aruby s jemným bílým pískem a křišťálovou vodou. Je vzdálen 5 mil od letiště a 3 míle od hlavního města ostrova Oran- jestadu. Každý z 71 pokojů má vlastní klimatizaci i balkon nebo terasu, sejf, kávovar, telefon, televizor, ledničku, žehličku i žehlicí prkno. K vybavení hotelu patří bazén se sladkou vodou, 3 restaurace, prodejna suvenýrů i nově otevřené fitness centrum, tenisový kurt, půjčovna automobilů a veřejná prádelna. Pláž je osázená slunečníky z palmových listů. Na pláži i u bazénu jsou k dispozici lehátka i ručníky. kategorie dospělýchmax. dětí strava *** 3 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 11 let 01.01.-02.04. 64.490 127.490 9.050 2.490 03.04.-21.12. 53.990 106.490 7.550 2.490 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - transfer z letiště do hotelu a zpět - letištní taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických cena za 3. a 4. osobu: na vyžádání kategorie dospělýchmax. dětí strava *** 3 2 bez stravy sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 11 let 02.01.-02.04. 38.990 77.490 5.450 zdarma 03.04.-21.12. 28.490 56.490 3.950 zdarma cena zahrnuje: - ubytování bez stravy - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - transfer z letiště do hotelu a zpět - letištní taxy cena za 3. a 4. osobu: na vyžádání 9, 16 dnů 204 ARUBA ARUBA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Uhnízděný do bílého prachového pobřeží Palm Beach, poskytuje Barcelo Aruba perfektní kulisu pro neuspěcha- nou tropickou dovolenou. Pouze několik mil od hlavního města Oranjestad a mezinárodního letiště v překrásném prostředí je resort karibskou oázou pro relaxaci a odpoči- nek. Budete se cítit svobodnými při plavání, šnorchlování či plachtění v klidné tyrkysové vodě hned za Vašimi dveř- mi. Můžete se vyhřívat na slunci s exotickým koktejlem v ruce u úchvatného bazénu obloženého přírodním kame- nem. Při posezení na terase odnese jemný karibský vánek všechny chmury. Resort má celkem 380 pokojů deseti nejrůznějších typů. Každý ale má pohodlnou postel, elegantní zaříze- ní, mramorové podlahy, soukromý balkón nebo terasu, klimatizaci, stropní ventilátor, kabelovou televizi, telefon, mini ledničku, radiobudík, vlastní elektronický sejf, kávo- var, žehličku a žehlicí prkno a plně zařízenou koupelnu. V rámci programu all inclusive můžete neomezeně konzumovat stravu a nápoje v některé ze 6 restaurací nebo 4 barech. Můžete relaxovat u některého z bazenů nebo využít jedné ze dvou vířivek. K dispozici jsou Vám dva tenisové kurty, vodní pólo, aerobik, šnorchlování nebo jízda na kajaku. Večer se můžete zabavit při „noční show“ nebo dalších zábavných programech. Pro rodiny s dětmi ve věku 4-12 let nabízí resort dětský klub. Za příplatek si můžete zahrát golf na 18jamkovém hři- šti, využít masáže, půjčit si automobil nebo se zdokonalit v tenisu při soukromé lekci. AMSTERDAM MANOR BEACH RESORT ARUBA BARCELO ARUBA Hotel s krásnou pláží s bílým jemným pískem leží 5 mil od centra Oranjestadu a sedm mil od letiště. Soulad holandské koloniální architektury a karibského šarmu činí z hotelu jedinečné místo k příjemnému prožití dovolené. Každý z 72 pokojů je vybaven klimatizací, terasou nebo balkonem, kuchyňkou, kabelovou televizí, telefo- nem, sejfem a koupelnou se sprchou nebo vanou. Sou- částí hotelu je bazén s vodopádem, restaurace a bar, mi- nimarket a půjčovna automobilů. U bazénu i na pláži jsou k dispozici zdarma lehátka i slunečníky. Veřejnou dopravou se lze přímo od hotelu dostat rychle a lacino do města. Několik minut od hotelu najdete největší karibské kasino, tenisový kurt, golf nebo bowling. kategorie dospělýchmax. dětí strava **** 3 2 bez stravy sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let 06.01.-02.04. 31.490 61.490 4.350 zdarma 03.04.-22.12. 21.490 42.490 2.950 zdarma cena zahrnuje: - ubytování bez stravy - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - transfer z letiště do hotelu a zpět - letištní taxy cena za 3. osobu: na vyžádání kategorie dospělýchmax. dětí strava **** 3 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 17 let 06.01.-31.01. 60.490 119.490 8.500 4.240 01.02.-31.03. 53.990 106.990 7.600 3.790 01.04.-30.04. 48.490 95.990 6.800 3.390 01.05.-30.06. 47.990 94.990 6.750 3.390 01.07.-31.07. 46.990 92.990 6.600 3.290 01.08.-30.09. 43.490 85.990 6.100 3.040 01.10.-31.10. 47.490 93.490 6.600 3.290 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - transfer z letiště do hotelu a zpět - letištní taxy all inclusive = neomezená konzumace stravy a nápojů po celou dobu pobytu, včetně místních alkoholických cena za 3. osobu: na vyžádání 205 ARUBA ARUBA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

GUADELOUPE GUADELOUPE Hlavní město: Basse Terre Obyvatelstvo: 430 000 Rozloha: 1 780km2 Jazyk: francouzština Časové pásmo: GMT -4 Měna: EURO Vízum: Pro pobyt kratší než 90 dní není potřeba vízum Vulkanický ostrov, který má tvar motýla, má dvě části. Severní křídlo „Grand Terre“ je mno- hem plošší a podnebí je zde sušší. Nalezneme zde hlavně plantáže na pěstování cukru. Jižní kří- dlo „Basse Terre“ je hornatější a nachází se zde i aktivní vulkán „La Soufriere“. Ostrov je pokryt banánovými plantážemi. Guadeloupe byl zpočátku obydlen indiá- ny, kteří ho nazývali Ostrov krásných vod. Při své druhé výpravě ho objevil Kryštof Kolumbus (v roce 1493) a později připadl Francii. Obě části ostrova jsou velice rozmanité. Na Grand Terre vychutnáte klasické karibské pláže s bílým pískem, na druhém Basse Terre nalez- nete zelený snový tropický les a horské stráně. HOTEL LA TOUBANA Hotel se nachází na okraji pitoreskní rybářské vesnice Sainte-Anne. La Toubana se skládá z 32 bungalovů na- cházející se v zahradě s bujnou tropickou vegatací. Každý z bungalovů má vlastní terasu, koupelnu, kuchyňku, tele- fon i klimatizaci. Bufetová snídaně je podávaná na hotelové terase s výhledem na Karibik. Hotel má restauraci, kde může- te ochutnat typickou kreolskou či francouzskou kuchyni nebo mořské speciality. K relaxaci slouží nádherný bazén, soukromá pláž nebo tenisový kurt. Hotel La Toubana je vhodný i pro ty klienty, kteří milují aktivní dovolenou. V blízkosti se nachází golfové hřiště s 18 jamkami, možnost potápění, rybaření nebo přístaviš- tě pro katamarán k průzkumu okolních ostrůvků. Všechny tyto aktivity si můžete zajistit na recepci hotelu. kategorie dospělýchmax. dětí strava *** 2 1 se snídaní sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 07.01.-30.04. 36.490 71.990 5.100 2.550 01.05.-21.07. 25.490 49.490 3.500 1.750 22.07.-19.08. 26.490 51.490 3.650 1.850 20.08.-21.10. 25.490 49.490 3.500 1.750 22.10.-05.11. 26.490 51.490 3.650 1.850 cena zahrnuje: - ubytování se snídaní - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - transfer z letiště do hotelu a zpět - letištní taxy 9, 16 dnů 206 GUADELOUPE GUADELOUPE

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

MAHOGANY HOTEL LA CRÉOLE BEACH THE RESORT Mahogany Hotel a Residence se nalézá na konci polo- ostrova Verdure mezi Basse Terre a Grande Terre v divoké tropické zahradě u oceánu. Je to ideální místo pro Vaši dovolenou, každý si zde najde něco pro sebe – můžete zde jen tak relaxovat nebo provozovat extrémní sporty – záleží jen na Vás. Šarm hotelu a jeho okolí dělá z tohoto místa něco unikátního, zvláště pak pokud budete zde obdivovat nád- herný východ slunce. Hotel nabízí několik druhů ubytování – nejvíce (46) má dvoulůžkových pokojů, za příplatek je možné si ob- jednat jeden z 10 pokojů „duplex“ nebo jeden ze 4 pokojů „suites“, kde může trávit dovolenou až šest osob. Každý pokoj nabízí individuální klimatizaci, kabelovou televizi, sejf, zařízenou koupelnu se sprchovým koutem a WC, terasu se stolem a židlemi, kuchyňku. Pokoj „du- plex“ má navíc jeden pokoj. Pokoje „suites“ mají obývací pokoj, jídelnu, dva pokoje a dvě koupelny, v jedné z nich najdete i jacuzzi. V areálu najdete 3 bazény, které se rozkládají na ploše 500 m2, jeden z nich je určen pro děti. Samozřejmostí jsou plážová lehátka a slunečníky, které Vám pomohou s ochranou před přílišným sluníčkem. Příznivci sportu zde naleznou možnost hrát plážový volejbal, malou tělocvičnu, pétanque, stolní tenis i cvičení aqua aerobiku. Ideálně položený v srdci tropického parku v Pointe de la Vendure se nachází La Créole Beach Hotel, který je obklopen palmami, liliemi a ibišky. Všechny pokoje mají vlastní koupelnu, individuální kli- matizaci, satelitní televizi, vysoušeč vlasů, minibar, vlastní trezor, WIFI a možnost přímých telefonních mezinárod- ních hovorů. Hotel má 2 restaurace, které nabízejí výběr ze čtyř ku- chyní – italské, čínské, kreolské a gril, 1 bar a 1 snack bar. Odpočívat můžete u bazénu o rozloze 500 m2 nebo na pláži, využít můžete fitness centrum, zahrát si stolní tenis, pétanque nebo plážový volejbal. Ideální je prostředí pro šnorchlování nebo vodní lyže. Pro tyto sporty zde nalez- nete i zkušené instruktory, takže je mohou zkusit i úplní nováčci. kategorie dospělýchmax. dětí strava **** 2 1 bez stravy sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 07.01.-21.04. 23.990 46.990 3.300 1.650 22.04.-05.11. 19.490 38.490 2.700 1.350 06.11.-23.12. 21.990 43.490 3.050 1.550 cena zahrnuje: - ubytování bez stravy - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - transfer z letiště do hotelu a zpět - letištní taxy kategorie dospělýchmax. dětí strava *** 3 2 se snídaní sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 07.01.-21.04. 23.990 46.990 3.300 1.650 22.04.-05.11. 19.490 38.490 2.700 1.350 06.11.-23.12. 21.990 43.490 3.050 1.550 cena zahrnuje: - ubytování se snídaní - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - transfer z letiště do hotelu a zpět - letištní taxy příplatky: - příplatek za 3. osobu na vyžádání 207 GUADELOUPE GUADELOUPE

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

GUADELOUPE – APARTMÁNY GUADELOUPE – APARTMÁNY LE SAINT BERNARD Objevte rezidenci Le Saint Bernard, nacházející se 30 metrů od klidné pláže s bělostně jemným pískem a prů- zračně tyrkysovou vodou, která Vás zláká svou teplotou ke koupání a relaxaci ve dne i za romantické noci. Tato pláž pod kokosovými palmami je vybavena sladkovod- ními sprchami, restaurací a zmrzlinovým stánkem. Je vhodná jak k celodennímu odpočinku s knihou, tak k pro- vozování vodních sportů a šnorchlování. Vlny na korálo- vých útesech v dohledu jsou ideální k surfování. Pokud si nejste jisti svou zdatností v surfování či potápění, může- me Vám zajistit hodiny s instruktorem, který sídlí přímo u Vaší rezidence. Zastávka autobusu je pouhých 400 metrů od ubytová- ní. Budete-li si chtít užít pohodlí, můžeme pro Vás zajistit přibližně 20kilometrový transfer z letiště i zpět. V místě je možnost zapůjčit si automobil na projížďky po tomto nádherném tropickém ostrově. Zajeďte prozkoumat pole s cukrovou třtinou, na rumový koktejl do některého z barů s panorama výhledem, na výšlap k vulcanu Soufriére, do kolonialně půvabného přístavu Pointe-à-Pitre, na golfové hřiště v Saint-François, k tropickým vodopádům Carbet, či si odvezte čerstvě zpracovanou čokoládu z interaktivní plantáže Maison du Cacao. Rezidence nabízí celkem 10 studiových apartmánů s kapacitou 2 až 4 osoby (+ 1 malé dítě) a rozlohou od 22 do 44 metrů čtverečních. Všechny mají prostor- nou terasu a jsou velmi pohodlně zařízené. Naleznete zde vybavenou kuchyni, koupelnu a podle Vaší preference klimatizaci nebo větrák. V pokojích jsou televizní přístroje s plochou obrazovkou a wifi. K dispozici je pračka, za- hradní lehátka a barbecue gril. Rezidence se nachází přibližně 10 minut jízdy od cen- ter přímořských městeček Gosier a Saint Anne. V obou naleznete drobné obchody, zábavu a v plážových barech pod palmami nepřeberný výběr místních mořských spe- cialit kreolské/francouzské kuchyně. Saint Anne je navíc významným kulturním centrem, kde můžete obdivovat a případně zakoupit typické výrobky místních prodavačů a umělců. Pokud se rozhodnete pro návštěvu tohoto krás- ného ostrova v měsíci únoru/březnu, budete mít možnost zúčastnit se každoročního karnevalu a s ním souvisejících aktivit. Celoročně stabilní teplota se na Guadeloupe pohy- buje kolem příjemných 26 stupnů Celsia. Large studio – 4 osoby (ceny za celé studio) 7 dní +1 den 14 dní +1 den 21 dní +1 den 28 dní +1 den 01.01.-15.04. 15.990 2.490 26.990 1.990 37.990 1.490 47.490 1.490 16.04.-15.06. 12.490 2.490 20.990 1.990 29.490 1.490 36.990 1.490 16.06.-15.08. 13.990 2.490 23.990 1.990 30.490 1.490 41.990 1.490 16.08.-15.12. 12.490 2.490 20.990 1.990 29.490 1.490 36.990 1.490 Small studio – 2 osoby (ceny za celé studio) 7 dní +1 den 14 dní +1 den 21 dní +1 den 28 dní +1 den 01.01.-15.04. 12.490 1.990 20.990 1.490 28.990 990 36.490 990 16.04.-15.06. 9.990 1.990 16.490 1.490 23.490 990 28.990 990 16.06.-15.08. 10.990 1.990 18.490 1.490 26.490 990 32.990 990 16.08.-15.12. 9.990 1.990 16.490 1.490 23.490 990 28.990 990 208 GUADELOUPE GUADELOUPE

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

ST.LUCIA ST.LUCIA COCONUT BAY Pouze několik minut jízdy od mezinárodního letiště Hewanorra na jihovýchodní straně ostrova se nachází Resort and Spa Coconut Bay. Hlavní město ostrova je vzdáleno přibližně hodinu jízdy. Resort je zasazen do 85 akrů rozlehlého lesa sestávajícího z kokosových palem. Čtyřpatrová budova se skládá ze 2 křídel – severního a jižního. Každý z 254 pokojů má nádherný výhled do zahrady nebo na oceán, obytnou část pokoje a soukromý balkon. Samozřejmostí ve vybavení je klimatizace, sa- telitní televizor, telefon, vlastní sejf, kávovar a koupelna s vysoušečem vlasů. Resort nabízí mnoho možností ke stravování, včet- ně dvou speciálních restaurací a la carte – s italskou a asijskou kuchyní. V Coconut Bay naleznete 3 bazény a vodní park, dět- ské centrum, čtyři tenisové kurty, dva kurty na basketbal, venkovní jacuzzi a denně animační program. Program all inclusive zahrnuje snídani, oběd, večeři a svačinu každý den, neomezenou konzumaci nealko- holických i alkoholických nápojů, využití všech bazénů, fitness či kurtů – pro zájemce o skupinovou výuku tenisu i lekce zdarma. Hlavní město: Castries Obyvatelstvo: 164 000 Rozloha: 620km2 Jazyk: angličtina Časové pásmo: GMT -4 Měna: východokaribský dolar Vízum: do 30 dnů pobytu není potřeba Svatá Lucie – krásný zelený ostrov sopečné- ho původu. Divoká džungle se zde prolíná se zvl- něnou zemědělskou krajinou, oslnivými plážemi či sopečnými kužely. Původním obyvatelstvem byli Arawakové, kteří byli postupně vytlačeni Kariby. Přestože Svatou Lucii objevil Kryštof Kolumbus již v roce 1498, první evropští osadníci přišli až v 17. sto- letí. Od té doby se zde však několikrát vystřídala vláda Francouzů i Britů. K největším pozoruhodnostem na ostrově patří rozhodně zdejší fauna i flóra, stejně jako nádherné pláže vhodné k mnoha vodním sportům. kategorie dospělýchmax. dětí strava **** 3 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let 03.01.-15.04. 81.990 162.990 11.600 1.900 16.04.-14.12. 73.490 145.490 10.350 1.900 15.12.-02.01. 81.990 162.990 11.600 1.900 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - základní pojištění léčebných výloh - transfer z letiště do hotelu a zpět cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - letištní taxy 9, 16 dnů 209 ST. LUCIA ST. LUCIA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

BAHAMY BAHAMY Hlavní město: Nassau Obyvatelstvo: 310 000 Rozloha: 13 939km2 Jazyk: angličtina Časové pásmo: GMT -5 Měna: bahamský dolar Vízum: viz Informace o zemích Ameriky Společenství Bahamy čítá přibližně 700 os- trovů v Atlantickém oceánu, leží cca 90km od pobřeží Floridy a nabízí nádherné pláže s bílým pískem a křišťálově modrou vodou. Cable Beach a Paradise Islands, dvě nádherné turistické des- tinace, jsou proslavené vodními sporty, golfem, tenisem a kasiny. Hlavní město Baham – Nassau má stále svůj koloniální šarm a nabízí i neobyčej- né možnosti k nákupům. Bahamy byly předtím, než je v roce 1492 objevil Kryštof Kolumbus, osídleny Arawaky. Bě- hem americké války o nezávislost a později ob- čanské války přišli na ostrovy loajalisté se svými otroky. S jejich potomky se zde setkáváme do- dnes. Bahamy mají asi 260 000 obyvatel, z toho asi 150 000 jich žije v Nassau a okolí. Na Bahamách vládne tropické a subtropické podnebí. Teplý Golfský proud omývá západní pobřeží a od rovníku neustále vane mírný jiho- východní vítr. Z tohoto důvodu teploty ani v zimě neklesnou pod 15°C a v létě jsou zřídka kdy vyšší než 32°C. Teplota vody v křišťálově čistém moři se pohybuje mezi 23-27°C. ABACO BEACH RESORT Abaco Beach Resort se nachází na ostrově Abaco, nalézající se asi 200 mil od východního pobřeží Floridy. Všechny pokoje mají klimatizaci, koupelnu s vysouše- čem vlasů, barevný televizor, miniledničku, kávovar, tele- fon, balkon nebo terasu a trezor v pokoji. V restauraci An- gler’s jsou servírovány snídaně, oběd i večeře. V „Sand“ baru jsou podávány nápoje a svačiny. Zájemci zde mohou využít golfové hřiště, vodní sporty na pláži, průvodcované vyjížďky za rybařením nebo šnor- chlováním. K dispozici jsou 2 tenisové kurty, dva bazény, fitness centrum nebo dětské hřiště. Maracaibo Barranquilla San Cristóbal Medellin Panamá San José Cali Ciudad Guayana Porlamar Boa Vista Bogotá Caracas anagua Panama Nikaragua ize Honduras r Kostarika Venezuela Guyana Kuba Kuba U.S.A U.S.A Dominikánská republika Dominikánská republika Haiti Haiti Bahamy Bahamy Nassau Nassau Abaco Abaco kategorie dospělýchmax. dětí strava *** 3 1 bez stravy sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let/den 05.01.-31.03. 41.490 60.490 3.750 zdarma 01.04.-06.07. 47.990 73.990 4.700 zdarma 07.07.-14.12. 36.990 51.490 3.100 zdarma cena zahrnuje: - ubytování - letenkou přepravu Nassau – Abaco – Nassau - pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu Praha – Nassau - transfer z letiště do hotelu a zpět - letištní taxy 9, 16 dnů 210 BAHAMY BAHAMY

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

JAMAJKA JAMAJKA Hlavní město: Kingston Obyvatelstvo: 2 758 000 Rozloha: 10 991km2 Jazyk: angličtina Časové pásmo: GMT -5 Měna: jamajský dolar Vízum: do 30 dnů pobytu není potřeba Jamajka je třetí největší karibský ostrov. Roz- kládá se na cca 11.424km2, je 235km dlouhý a široký od 35 do 82km. Na ostrově najdete bez- počet pláží, 120 řek a říček a několik minerálních pramenů. Země je velmi hornatá a její největší vrchol Blue Montain Peak se tyčí do výše 2.256 metrů. Vyžití si zde najdou nejen příznivci bílých pláží, ale i golfisté a příznivci vodních sportů. Jamajka je rovněž známá jako domov reagge stylu, jeho hlavní představitel Bob Marley získal světovou proslulost. Jednou z vyhledávaných atrakcí Jamajky jsou i vodopády Dunn’s River Waterfalls, známé i z populárních „bondovek“. K nejvyhledávanějším letoviskům patří oblasti Ocho Rios, Montego Bay nebo Negril. Resort se nachází na severním pobřeží Jamajky. Mů- žete zde poznat nejautentičtější kouty Jamajky, její skvě- lou kuchyni, okouzlující rytmy i nádhernou krajinu. Ubytování je zajištěno v 850 pokojích, stravování pak nabízí 7 restaurací a 4 bary. Během svého týdenního po- bytu můžete navštívit 3 restaurace a la carte. Každý pokoj má klimatizaci, satelitní televizi, žehličku a žehlicí prkno, kávovar, vybavenou koupelnu, budík, safe (za poplatek), minibar, terasu nebo balkón, wifi (za popla- tek) a slunečník. K vybavení resortu patří nový vodní park, určený pře- devším dětem, ale i lehátka a slunečníky na pláži i u bazé- nu. V rámci all inclusive programu můžete využít fitness, navštívit hodiny tance nebo aerobiku, či se naučit potápět. Maracaibo Maracaibo Barranquilla Barranquilla San Cristóbal San Cristóbal Medellin Panamá Panamá San José San José Cali Ciudad Guayana Ciuda Porlamar Porlam Bogotá Caracas Caracas Managua agua Panama Panama Nikaragua Nikaragua Belize e Honduras nduras El Salvador Kostarika Kostarika Venezuela Venezuela Guyana Kuba Kuba U.S.A Dominikánská republika Dominikánská republika Haiti Haiti Jamajka Jamajka kategorie dospělýchmax. dětí strava ***** 4 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě/den 02.01.-28.01. 36.490 64.990 4.200 2.070 29.01.-01.04. 38.490 69.490 4.500 2.220 02.04.-30.04. 32.990 58.490 3.700 1.830 01.05.-13.07. 27.490 47.490 2.900 1.440 14.07.-26.08. 31.990 56.490 3.500 1.750 27.08.-31.10. 20.990 34.490 2.000 970 cena zahrnuje: - ubytování all inclusive - základní pojištění léčebných výloh - transfer z letiště do hotelu a zpět cena nezahrnuje: - leteckou přepravu - letištní taxy GRAND BAHIA PRINCIPE JAMAICA 9, 16 dnů 211 JAMAJKA JAMAJKA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

MARTINIQUE MARTINIQUE Hlavní město: Fort de France Obyvatelstvo: 431 800 Rozloha: 1 100km2 Jazyk: francouzština Časové pásmo: GMT -4 Měna: Euro Vízum: není potřeba Martinique je země, která Vás bude inspiro- vat ke snění. Často je nazýván květem Karibiku. Naleznete ho mezi karibskými ostrovy Dominika a Guadeloupe. Tento ostrov byl objeven Kryšto- fem Kolumbem v roce 1502 na jeho čtvrté cestě do Nového Světa. V té době byl ostrov obydlen karibskými indiány, kteří předtím vyvraždili pů- vodní kmen Arawaků. Kromě dvou krátkých pe- riod pod britskou nadvládou byl ostrov součástí Francie. V současné době má Martinique 392.000 obyvatel, z nichž 100.000 žije v hlavním městě Fort de France. Na tomto ostrově si příjdou na své příznivci plavání a odpočinku na pláži, vodních sportů i potápění. Můžete se zde projíždět s koněm na pláži nebo podniknout pěší túru do hor či na hor- ském kole. Najdete zde několik možností golfu nebo tenisu. Odborníci tvrdí, že rum pocházející z ostrova Martinique je nejlepší na světě. Zároveň je Mar- tinique nazýván výlohou Paříže v srdci Karibiku. To vše nabízí Martinique, klenot v karibské koruně. Maracaibo Maracaibo Barranquilla Barranquilla San Cristóbal San Cristóbal Medellin Panamá Panamá San José Cali Ciudad Guayana Ciudad Guayana Porlamar Porlamar Boa Vista Bogotá Caracas Caracas Georgetown G Paramaribo Cayenne Panama ama aragua ka Venezuela Venezuela Guyana Suriname Kuba Kuba Dominikánská republika Dominikánská republika Haiti Haiti Martinique Martinique Boutiquový hotel nacházející se na východním pobře- ží ostrova Martinique uprostřed parku ve francouzském stylu mající rozlohu 20.000 m2. Hotel patřící rodině, která na ostrově žije již od roku 1715, najdete přibližně 30 km od mezinárodního letiště Fort de France (nejbližší pláž je vzdálená přibližně 4 km). V okolí najdete překrásné pobře- ží, tropický prales, vrcholky vulkanických hor i legendární destilerie, které stále produkují zdejší slavný rum. Hotel samotný Vám svým unikátním šarmem umož- ní klidný odpočinek v příjemném, klidném prostředí. Všechny pokoje jsou zařízeny nábytkem v koloniálním stylu, mají svou vlastní klimatizaci a velkou vybavenou koupelnu. K dispozici je zde i několik apartmánů s více ložnicemi, obývacím pokojem s plazmovou televizí a ku- chyňkou. LE DOMAINE SAINT AUBIN kategorie dospělýchmax. dětí strava *** 4 2 snídaně sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let 05.01.-14.04. 26.990 52.990 3.250 1.650 15.04.-14.11. 19.990 38.990 2.250 1.150 15.11.-14.12. 21.990 43.490 2.550 1.300 cena zahrnuje: - ubytování - základní pojištění léčebných výloh - snídani cena nezahrnuje: - leteckou přepravu Praha – Fort de France – Praha - transfery letiště – hotel – letiště - letištní taxy 9, 16 dnů 212 MARTINIQUE MARTINIQUE

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

CURA CURAÇ ÇAO AO Hlavní město: Willemstad Obyvatelstvo: 142 180 Rozloha: 444 km2 Jazyk: holandština Časové pásmo: GMT -4 Měna: 1 florín (nizozemský antilský gulden) Vízum: není potřeba Curacao je největší a pravděpodobně nejpo- pulárnější ostrov z tzv. ABC ostrovů (Aruba, Bo- naire a Curacao). Původní obyvatelé byli Arawa- kové a pro Evropu tento ostrov objevili Španělé pod vedením Alonsa de Ojeda v roce 1499. Od roku 1634 patřil tento ostrov Holanďanům a po- zůstatky jejich kultury vidíme na každém kroku. Některé budovy v hlavním městě Willemstad a v jeho okolí byly vyhlášeny za světové dědictví UNESCO. Curacao je velmi dobře známo všem zkuše- ným i amatérským potápěčům. V blízkosti po- břeží najdete velké množství korálových útesů, stejně jako vraků potopených lodí. Na ostrově se velmi často pořádají jazzo- vé festivaly, gospelové festivaly a kulinářské festivaly. Počasí je zde velmi příjemné. Průměrná tep- lota činí cca 27°C. Rozeznáváme zde dvě roční období – období sucha a období dešťů (to je od října do února a vyznačuje se občasnými pře- háňkami – většinou během noci). Resort se nachází na západním konci ostrova Cura- cao, v idylické, klidné části na osm metrů vysokém útesu nad bílou písčitou přírodní pláží Kalki Beach. Místo je ideál- ní pro šnorchlování a potápění. Zároveň zde zažijete jedny z nejkrásnějších dech-beroucích výhledů v celé karibské oblasti. Každý pokoj je vybaven malou ledničkou, kávovarem, dálkově ovládanou televizí, budíkem, telefonem, sejfem, fénem a župany. V celém areálu je k dispozici vysokorychlostní WiFi, v business centru je vysokorychlostní internet. V resortu můžete relaxovat u dvou bazénů, můžete využít tenisový kurt nebo si půjčit auto a udělat si výlet po ostrově. V ceně je zpáteční transfer do centra města Willemstad. KURA HULANDA LODGE & BEACH CLUB kategorie dospělýchmax. dětí strava *** 4 2 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let 03.01.-02.04. 19.490 38.490 2.690 1.600 03.04.-22.12. 18.990 36.490 2.540 1.600 cena zahrnuje: - ubytování - all inclusive program - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu Praha – Curaçao – Praha - transfery letiště – hotel – letiště - letištní taxy 9, 16 dnů 213 CURAÇAO CURAÇAO

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

KUBA KUBA Meliá Las Antillas se nachází v šestihektarové karibské zahradě. Resort je doslova rájem díky komfortnímu ubyto- vání, skvělému jídlu, nádhernému prostředí a sportovnímu vyžití jak ve vodě, tak na suchu. Nalézá se cca 30 minut od mezinárodního letiště Juan Gualberto Goméz a cca 10 minut od centra Varadera. Resort čítá 346 pokojů, z toho 278 je jich umístěno v hlavní budově. Každý pokoj měří cca 39 m2 a má ložni- ci, koupelnu a balkón. V každém pokoji máte klimatizaci, minibar, vysoušeč vlasů, kabelovou satelitní televizi s 25 programy v rozličných jazycích, budík, žehličku, trezor a kávovar. V hotelu naleznete půjčovnu automobilů, salón krásy, cestovní kancelář, směnárnu, obchod se suvenýry, par- fumérii a medicínské centrum. K Vaší pohodě při pobytu v hotelu Vám mohou po- moci i další vymoženosti – tenisový kurt, sauna, vířivka, dráha na běhání a masáže, které jsou za příplatek. Přízniv- ci sportu mohou zkusit aerobik, plážový volejbal, tai-chi, jógu nebo stolní tenis. Z vodních sportů můžete jezdit na kajaku, kánoi, šnorchlovat nebo se svézt na windsurfingu. Večer lze navštívit diskotéku nebo některý jiný zá- bavný program. Resort má 3 restaurace – „Los Tainos“, „Don Peperone“ a „El Romántico“. K dispozici je rovněž 5 barů (na pláži, v hale, u bazénu, diskobar a pianobar), také máte možnost navštívit snack „El Conuco“. Hlavní město: Havana Obyvatelstvo: 11.236.790 Rozloha: 110.860km2 Jazyk: španělština Časové pásmo: GMT -4 Měna: Kubánské peso Vízum: cca 650Kč Kuba je největší ostrov v Karibském moři. Ostrov si oblíbí všichni turisté. Naleznete zde typické karibské pláže, staré husté zelené lesy, vápencové hory Viňales, tabákové plantáže, ale i okouzlující a podmanivá města. Úchvatné kolo- niální hlavní město Havana, plné romantických uliček, historických památek i malebných restau- rací, Vás jistě zaujme stejně jako největší kubán- ské turistické letovisko Varadero, známé svými moderními hotely, kvalitním servisem a nádher- nými bílými plážemi. MELIÁ LAS ANTILLAS VARADERO  Cayo Guillermo Cayo Guillermo  Cayo Coco Cayo Coco  Holguin Holguin Havana Havana   Varadero Varadero  Pinar del Río Pinar del Río  Cayo Largo Cayo Largo  Trinidad Trinidad Santiago de Cuba Santiago de Cuba  Kingston Kingston      kategorie dospělýchmax. dětí strava **** 2 0 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let 04.01.-31.01. 26.490 49.490 3.350 nelze 01.02.-31.03. 27.990 52.490 3.500 nelze 01.04.-30.04. 25.490 47.490 3.200 nelze 01.05.-30.10. 23.990 44.990 3.000 nelze 01.11.-21.12. 23.490 43.490 2.900 nelze cena zahrnuje: - transfery letiště – hotel – letiště - ubytování all inclusive - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu Praha – Havana – Praha - letištní taxy - vízum - odletový turistický poplatek 9, 16 dnů 214 KUBA KUBA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

MELIÁ LAS AMÉRICAS VARADERO MELIÁ CAYO SANTA MARÍA CAYO SANTA MARIA Hotel Mélia Las Américas se nachází napravo podél slavné pláže Varadero. Je cca 7,5 km od města Varadero a cca 35 km od letiště Varadero (cca 140 km od hlavního města Havana). V hotelu naleznete 340 pokojů. Nejjednodušší jsou dvoulůžkové standardní, kterých je celkem 220. V kaž- dém pokoji je koupelna, klimatizace, satelitní televize, te- lefon s přímým spojením a minibar. Všechny pokoje jsou vymalované v karibském stylu. Všechny mají svůj balkón nebo terasu. Pobyt Vám zpříjemní kávovar, trezor, vysou- šeč vlasů, žehlička s žehlicím prknem a venkovní nábytek na balkóně (terase). V hotelu najdete kadeřnictví a obchody s vybraným oblečením. Součástí hotelů je 5 bazénů a golfové hřiště s 18 jamkami (par 72). Během pobytu můžete využít několik barů (u bazénu, v hale a pianobar) a navštívit několik restaurací a bufetů. Za zmínku stojí určitě restaurace a la carte s živou hud- bou, japonská restaurace Sakura, barbecue restaurace na pláži, specializující se na španělské paelly nebo italská restaurace „Il Limoncello“. All inclusive resort Meliá Cayo Santa María se nachází na 12 hektarech země a téměř 400 metrech bílé písečné pláže. Křišťálově čistá tyrkysová voda, bílý písek na pláži a bujná vegetace dělá z tohoto místa jednu z nejexotičtěj- ších oblastí Karibiku. 27 bungalovů naleznete v celé překrásné zahradě. Re- sort má celkem 360 pokojů. Každý z nich má koupelnu s vysoušečem vlasů, klimatizaci, satelitní televizi, telefon s přímou volbou, kávovar, žehličku s žehlicím prknem a trezor. Každý pokoj má terasu nebo balkón s nádherným uklidňujícím výhledem do zahrady nebo na moře. Za příplatek můžete využít vysokorychlostní připojení k internetu. V hotelu rovněž najdete směnárnu, několik různých obchůdků, salón krásy, dětský klub s možností hlídání dětí, medicínské centrum. Pro pobavení slouží 3 bazény (2 pro dospělé a 1 pro děti), taneční lekce, cvičení vodního aerobiku, strečink, jóga, tai-chi atd. Tělocvična, sauna a vířivka jsou součástí místních lázní. K dispozici je několik restaurací – „Santa María del Mar“ – restaurace v bufetovém stylu otevřená na snídani, oběd i večeři, a la carte restaurace „El Portuario“ – spe- cializovaná na středozemní kuchyni; italská restaurace „Casa Da Vinci“; restaurace v japonském stylu „Sakura“ a několik dalších barů a bister na pláži a u bazénu. kategorie dospělýchmax. dětí strava **** 3 1 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let 04.01.-31.01. 32.990 53.990 3.000 1.300 01.02.-31.03. 35.490 58.490 3.350 1.460 01.04.-30.04. 31.990 51.490 2.850 1.240 01.05.-30.10. 28.490 44.990 2.350 1.020 01.11.-21.12. 27.990 43.490 2.250 1.000 cena zahrnuje: - transfery letiště – hotel – letiště - ubytování all inclusive - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu Praha – Havana – Praha - letištní taxy - vízum - odletový turistický poplatek kategorie dospělýchmax. dětí strava ***** 3 0 all inclusive sezóna 1 týden 2 týdny +den dítě do 12 let 04.01.-31.01. 34.990 66.490 4.500 nelze 01.02.-31.03. 38.490 73.490 5.000 nelze 01.04.-30.04. 33.490 63.490 4.350 nelze 01.05.-30.10. 30.490 57.990 3.950 nelze 01.11.-21.12. 29.990 56.490 3.850 nelze cena zahrnuje: - transfery letiště – hotel – letiště - ubytování all inclusive - základní pojištění léčebných výloh cena nezahrnuje: - leteckou přepravu Praha – Havana – Praha - letištní taxy - vízum - odletový turistický poplatek 215 KUBA KUBA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

INFORMACE O ZEMÍCH AMERIKY INFORMACE O ZEMÍCH AMERIKY vlajka název státu hlavní město rozloha obyvatelstvo jazyk měna očkování ambasáda pro ČR ambasáda pro SR povinné nepovinné vízum ČR adresa tel. fax vízum SR adresa tel. fax Antigua a Barbuda St. John’s 442 68 300 angličtina východokaribský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 90 dnů není potřeba, odletový poplatek 35 USD 15 Thayer street London W1U3JT 0044-20-74867073 0044-20-74869970 do 90 dnů není potřeba, odletový poplatek 35 USD Vysoký komisariát Antigui a Barbudy 45 Crawford Place London 4402072580070 4402072587486 Argentina Buenos Aires 2 780 400 44 293 293 španělština argentinské peso žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 90 dnů pobytu není potřeba Panská 6, Praha 1 224212449 222241246 do 90 dnů pobytu není potřeba Goldschmiedgasse 2/1, A – 1010 Vídeň 0043-1-533 8463 0043-1-533 8797 Aruba Oranjestad 193 103 000 holandština aruban guildar nebo florin žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 90 dnů pobytu není potřeba Velvyslanectví Nizo- zemského království, Gotthardská 6/27, 160 00 Praha 6 233015200 233015256 do 90 dnů pobytu není potřeba Velvyslanectví Ho- landského království, Fraňa Krála 5, 811 05 Bratislava 02-5262 5091 02-5249 1075 Bahamské společenství Nassau 13 940 390 000 angličtina bahamský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 90 dnů pobytu není potřeba Benešovská 1864/21, 101 00 Praha 10 602344415 602270944 do 90 dnů pobytu není potřeba Honorárny konzulát Rybárska brána 8 Bratislava 004212/ 2063 4443 421 2 2063 4449 Barbados Bridgetown 431 286 000 angličtina barbadoský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 90 dnů pobytu není po- třeba, odletový poplatek 12,5 USD 78 Avenue Gene- ral Lartigue, B- 1200 Brussels 0031-7321737 0031-7323266 do 90 dnů pobytu není potřeba, odletový popla- tek 12,5 USD 100 Av. F. D. Ro- osevelt Brusel 1050 00322/7321 1737 00322/7323266 Belize Belmopan 22 965 312 971 angličtina, španělšti- na, indiánské jazyky belizský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 30 dnů pobytu není potřeba Konzulát,Karmelitská 375/21,11800Praha1 257532263 257532263 do 30 dnů pobytu není potřeba Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska,Krajnáulica56C, 811 01 Bratislava (+421-2) 20 90 10 06 259982237 Bermudské ostrovy Hamilton 54 650 000 angličtina, portugalština bermudský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky vízum není potřeba Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska, Thunovská 14, 118 00 Praha 1 257402111 257402280 vízum není potřeba Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska, Panská 16, 811 01 Bratislava 259982258 259982237 Bolívie Sucre 1 098 581 11 138 234 španělština, indiánské jazyky boliviano žlutá zimnice hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, vzteklina, malárie do 90 dnů pobytu není potřeba Waaggasse 10/4, A- 1040 Vienna 0043-1-5874675 0043-1-5866880 do 90 dnů není potřeba Waagasse 10/4, A- 1040 Vienna (+431) 587 46 750 Brazílie Brasília 8 511 965 207 353 391 brazilská portu- galština real žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, vzteklina, malárie do 90 dnů pobytu není potřeba Panská 5, 11000 Praha 1 224321910 224312901 do 90 dnů pobytu není potřeba Veľvyslanectvo Palisády 47, 3.- 4. posch. Bratislava 421232181400 Dominikánská republika Santo Domingo 48 730 10 734 247 španělština dominikánské peso žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 30 dnů není potřeba, vstup na turistickou kartu - cena 10 USD Štěpánská 17, 110 00 Praha 1 241409939 do 30 dnů, vstup na tu- ristickou kartu – cena 10 USD Prinz Eugen Strasse 18/1/33, A-1040 Wien, Austria (431) 505-8555 (431) 505-8555-20 Společenství Dominika Roseau 750 72 600 angličtina východokaribský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 90 dnů pobytu není potřeba Rue des Aduatiques 100, B- 1040 Brusel 0032-2-7334328 0032-2-7357237 do 6 měsíců pobytu není potřeba Livornostraat 42, Brussel 1000 3225342611 3225394009 Ekvádorská republika Quito 283 561 16 290 913 španělština sucre žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt do 90 dnů pobytu není potřeba Joachimstaler Strasse 10 – 12, 10719 Berlin 004930-800 96 95 004930-800969699 do 90 dnů pobytu není potřeba Goldschmiedgasse 10/2/24, A – 1010 Vídeň 0043-1-5353208 0043-1-5350897 Grenada Saint George’s 344 108 000 angličtina východokaribský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, malárie do 90 dnů není potřeba 123 rue de Laeken 1st floor 1000-Brussels 0032 222 373 03 0032 222 373 07 do 90 dnů není potřeba Priemyselná 6 824 90 Bratislava 00421-7-524 6333 00421-7-521 5527 Guatemalská republika CiudaddeGuatemala 108 889 15 460 732 španělština quetzal žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, malárie do 90 dnů pobytu není potřeba Konzulát Guatemal- ské republiky, Hru- sická 2513, 141 00 Praha 4 272761416 272761416 do 90 dní pobytu není potřeba Landstrasser Hauptstrasse 21/9A-1030 Viedeň 0043/ 1/ 714 3570 Guyana Georgetown 214 969 765 283 angličtina quyanský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, malárie ano, poplatek cca 20 USD 3 Palace Court, Bayswater Road, W2 4LP London 0044-171-2297684 0044-171-7279809 ano 12, Avenue du Bresil B-1000 Brusel 0032-26756216 0032-26725598 Haitská republika Port au Prince 27 750 10 646 714 francouzština gourde žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, malárie Ne při odletu poplatek 20 USD Meinekestrasse 5, 10719 Berlin 0049-30-88554134 0049-30-88554135 do 90 dní pobytu není potřeba Charleroisesteenweg 139, 1060 SINT – GILLIS, Belgique +32 2 649 7381 +32 2 649 6080 Honduras Tegucigalpa 112 088 9 038 741 španělština lempira žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, malárie, vzteklina do 90 dnů pobytu není potřeba Cuxhavenerstrasse 14, 10555 Berlin 0049-30-39749711 0049-30-39749712 do 90 dnů pobytu není potřeba Cuxhavenerstrasse 14, 10555 Berlin 0049-30-39749711 0049-30-39749712 Chile Santiago de Chile 756 626 17 789 267 španělština nové chilské peso žlutá zimnice (při příjezdu z oblastí výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 90 dnů pobytu není potřeba U Vorlíků 4/623, 160 00 Praha 6 224315064 224316069 do 90 dnů pobytu není potřeba Lugeck 1/3/10 Viedeň A-1010 0043/1/512 920 80 0043/1/512 9208 33 Jamajka Kingston 10 991 2 731 832 angličtina jamajský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, vzteklina, spalničky do 30 dnů pobytu není potřeba Konzulát, Ondříčkova 7, 13000 Praha 3 222727041 222727041 do 30 dnů pobytu není potřeba Schmargendorfer Strasse 32, 12159 Berlin 0049/30/85 99 45 0 (+49-30)85994511 216 VŠEOBECNÉ INFORMACE VŠEOBECNÉ INFORMACE

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

INFORMACE O ZEMÍCH AMERIKY INFORMACE O ZEMÍCH AMERIKY vlajka název státu hlavní město rozloha obyvatelstvo jazyk měna očkování ambasáda pro ČR ambasáda pro SR povinné nepovinné vízum ČR adresa tel. fax vízum SR adresa tel. fax Kajmanské ostrovy Georgtown 262 51 900 angličtina kajmanský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, vzteklina, spalničky ano Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska, Thunovská 14, 118 00 Praha 1 257402111 257402296 ano Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska, Panská 16, 811 01 Bratislava 02-59982000 02-59982237 Kanada Ottawa 9 984 670 35 623 680 angličtina, francouzština kanadský dolar ne hepatitida A, B, tetanus Biometrický pas a povolení ke vstupu (eTA http://www. cic.gc.ca/english/visit/tourist. asp) – poplatek 7CAD Ve Struhách 95/2 160 00 Praha 6 272 101 800 272 101 890 Biometrický pas a povolení ke vstupu (eTA http:// www.cic.gc.ca/english/visit/ tourist.asp) - poplatek 7CAD Laurenzerberg 2 Vienna, Austria (+43-1) 531- 38-3000 (43-1) 531-38- 3427 Kolumbie Bogotá 1 138 910 47 698 524 španělština kolumbijské peso žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, malárie, vzteklina do 90 dnů pobytu není potřeba Stadiongasse 6-8, A- 1010 Vienna 0043-1-4054249 0043-1-4088303 do 90 dnů pobytu není potřeba Stadiongasse 6-8/15 Viedeň (+43-1) 405 42 49 Kostarika San José 51 100 4 509 392 španělština, angličtina kostarický colón žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, malárie, záškrt do 90 dnů pobytu není potřeba Dessauer Strasse 28/29, Berlin 10963 004930-2639 8990 004930-2655 7210 do 30 dnů pobytu není potřeba Konzulát, Prepoštská 6, 811 01 Bratislava 00421/ 2/ 5930 0888 00421/ 2/ 5930 0890 Kuba Havana 110 861 11 236 790 španělština kubánské peso žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, vzteklina, spalničky vízum uděluje kubánský konzulát ve formě turistické karty za popl. 630,- Kč, po- bytu do 30 dnů Jinonická 14, 150 00 Praha 5 – Košíře 224311253 233341029 ano Somolického 1/A, 811 05 Bratislava 232661440 421 2 5249 2777 Mexiko Ciudad de México 1 964 375 124 574 795 španělština nové mexické peso žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, malárie, vzteklina do 180 dnů pobytu není potřeba V Jirchářích 151/10 Praha 1 11000 283061530 233550477 do 180 dnů pobytu není potřeba Operngasse 21; 10th floor, A- 1040 Vienna 0043-1-3107383 0043-1-3107387 Nikaragua Managua 129 494 5 680 000 španělština nikaragujská córdoba žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, malárie, vzteklina do 90 dnů pobytu není potřeba Konzulát, Vlkova 19, 13000 Praha 3 606762792 272920849 do 90 dnů pobytu není potřeba Stredný hon 430, Hamuliakovo +421/ 2/ 4598 8329 +421/ 2/ 4598 8329 Panama Panamá 78 200 3 405 813 španělština balboa žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, vzteklina do 6 měsíců pobytu není potřeba Lützow-Center, Wichmannstrasse 6, D-10787 Berlin 004930-2260 5811 004930-2260 5812 do 90 dnů není potřeba Joachim-Karnatz-Allee 45,10557 Berlin (030) 22 60 58 11 (030) 22 60 58 12 Paraquay Asunción 406 752 6 348 000 španělština guaraní žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, malárie do 90 dnů pobytu není potřeba Konzulát Paraguayské republiky Sokolovská 22 Praha 8, 18600 774099725 do 90 dnů pobytu není potřeba Prinz Eugen Strasse 18, A- 1040 Vienna 0043-1-5054674 0043-1-9419898 Peru Lima 1 285 216 31 036 656 španělština nový sol žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, malárie do 180 dnů pobytu není potřeba Muchova 9, 160 00 Praha 6 224316210 224314749 do 90 dnů pobytu není potřeba Konzulát, Tuhovská 5, 831 07 Bratislava 02-49294901 02-49294904 Portoriko San Juan 9 104 3 912 000 španělština, angličtina americký dolar ne hepatitida A, B, tetanus, záškrt, spalničky Platný pas s vízem nebo biometrický pas a povolení kevstupu(ESTA–https://esta. cbp.dhs.gov)–poplatek14SUD Velvyslanectví Spoje- ných států amerických, Tržiště 15, 118 01 Praha 1 257022000 257530583 Platnýpassvízemnebobiome- trickýpasapovoleníkevstupu (ESTA–https://esta.cbp.dhs. gov)–poplatek14SUD Hviezdoslavovo nám. č. 5 81102 Bratislava (+421-2) 54 43 08 61 Salvador San Salvador 21 041 5 744 110 španělština salvadorský colón žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 90 dnů pobytu není potřeba Honorární konzulát Holandská 878/2, 639 00 Brno 537022504 do 90 dnů pobytu není potřeba Konzulát, Zahradnícka 62, 821 05 Bratislava (+421-2) 55 64 68 61 02-55646862 Spojené státy americké Washington D.C. 9 631 214 326 625 791 angličtina americký dolar ne hepatitida A, B, tetanus Platný pas s vízem nebo biometrický pas a povolení ke vstupu(ESTA–https://esta. cbp.dhs.gov)–poplatek14SUD Velvyslanectví Spoje- ných států amerických, Tržiště 15, 118 01 Praha 1 257022000 257530583 Platnýpassvízemnebobiome- trickýpasapovoleníkevstupu (ESTA–https://esta.cbp.dhs. gov)–poplatek14SUD Hviezdoslavovo nám. č. 5, 81102 Bratislava http://slovakia.usem- bassy.gov/ (+421-2) 54 43 08 61 Surinam Paramaribo 163 265 566 846 holandština, angličtina surinamský gulden žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky poplatek za vízum 30 USD, vydání víza trvá cca 5 dní Alexander Gogelweg 2 2517 JH The Hague The Netherlands 0031-70-3650844 0031-70-3617445 ano Alexandr Gogelweg 2, Haag 2517 JH 0031-703 650844 0031-703 617445 Svatá Lucie Castries 620 170 649 angličtina východokaribský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 90 dnů pobytu není potřeba 1 Collingam Gardens, London SW5 0HW, London 0044-20-73707123 0044-20-73701905 do 90 dní pobytu není potřeba Livornostraat 42, 1000 Brussel, Belgique +32 2 534 26 11 +32 2 539 40 08 Sv. Kryštof a Nevis Basseterre 262 38 800 angličtina východokaribský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 90 dní pobytu není potřeba Kensington Court 10, GB – London W8 5DL 0044-171-9379522 0044-171-9375514 do 90 dní pobytu není potřeba Livornostraat 42, 1000 Brussel, Belgique +32 2 534 26 12 +32 2 539 40 09 Trinidad a Tobago Port of Spain 5 128 1 088 644 angličtina východokaribský dolar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 90 dnů pobytu není potřeba 14, Avenue de la Fai- sanderie, 1150 Brussels 0032-276- 29400 0032-277-22783 do 30 dní pobytu není potřeba Fazantenparklaan 14, 1150 SINT-PIETER- S-WOLUWE, Belgique +32 2 762 9400 +32 2 772 2782 Uruguay Montevideo 176 220 3 415 920 španělština uruguayské peso žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky do 90 dnů pobytu není potřeba Mahlerstrasse 11/2/2, 1010 Vienna 00431-535 66 36 00431-535 66 18 do 90 dnů pobytu není potřeba Mahlerstrasse 11/2/2, 1010 Vienna 00431-535 66 36 00431-535 66 18 Venezuela Caracas 916 445 31 304 016 španělština bolívar žlutá zimnice (při příjezdu z oblasti výskytu) hepatitida A, B, břišní tyfus, tetanus, záškrt, spalničky, malárie do 90 dnů pobytu není po- třeba, v letadle nutno za- koupit turistickou kartu Šafaříkova 201/17, 120 00 Praha 2 226254100 do 90 dnů pobytu není po- třeba, v letadle nutno za- koupit turistickou kartu PrinzEugenStrasse 72/1,Vienna 004321 / 712 26 38 004321 / 715 3219 217 VŠEOBECNÉ INFORMACE VŠEOBECNÉ INFORMACE

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

FAKULTATIVNÍ AKCE FAKULTATIVNÍ AKCE STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA Polodenní výlet na Corcovado a prohlídka města Brazílie Délka akce: cca 4 hodiny Minimální počet účastníků: 1 Polodenní prohlídka Rio de Janeira. Návštěva největší atrakce města Corcovada – sochy Krista nad městem. Kromě toho na- vštívíte i další známá místa Rio de Janeira jako jsou fotbalový stadion Maracana či sambodrom, místo konání každoročního slavného karnevalu. Polodenní výlet na Cukrovou homoli s prohlídkou pláží Brazílie Délka akce: cca 4 hodiny Minimální počet účastníků: 1 Polodenní prohlídka Rio de Janeira. Jízda podél nejznámějších pláží až k stanici lanovky. Odtud jedete do Urca Montain s jeho zahradami a výhledem na záliv Botafogo. Pak již jedete na vrchol Sugar Loaf – hory podobné homoli cukru s nádhernými výhledy na město a záliv Guanabara. Celodenní výlet na tropický ostrov Brazílie Délka akce: cca 8 hodin Minimální počet účastníků: 1 Ráno odjíždíme podél pobřeží do malebné rybářské vesnice. Zde se nalodíme a pokračujeme plavbou mezi ostrovy u pobře- ží Brazíie. Cestou se zastavíme na vykoupání. Po občerstvení na tropickém ostrově následuje plavba zpět. Večerní Samba Show (vč. večeře) Brazílie Délka akce: cca 3-4 hodiny Minimální počet účastníků: 1 Přejezd z Vašeho hotelu do některé z typické brazilské barbecue restaurace. Po věčeři si užijte opravdovou samba show – tanečnice a tanečníci Vám v oblíbeném karnevalovém oblečení předvedou pravé brazilské rytmy. Macuco Safari — na člunu pod vodopády Iguacu Brazílie Minimální počet účastníků: 1 Po prohlídce a návštěvě mnoha vyhlídek na úchvatné vodo- pády můžete absolvovat plavbu pod vodopády na rychlém člunu – po tomto nezapomenutelném zážitku ještě absolvujete projížďku terénním automobilem v pralese s prohlídkou místní fauny a flóry. Týdenní pobyt na tropickém ostrově Ilha Bela Brazílie Minimální počet účastníků: 2 Pobyt na Ilha Bele je příjemným zakončením některého ze zá- jezdů do Jižní Ameriky. V ceně pobytu je transfer ze Sao Paula na ostrov a zpět. Ubytování v hotelu 3* se snídaní na sedm nocí. Příjemné prostředí malých hotýlků Vás jistě uchvátí. Prohlídka brazilské a argentinské strany vodopádů Iguacu Brazílie, Argentina Minimální počet účastníků: 2 Navštívíte oba národní parky rozkládající se na březích vo- dopádů Iguacu. Čeká Vás prohlídka mohutných vodopádů v tropickém pralese. Jedinečné zážitky při procházce a velké množství fotek jsou zde samozřejmostí. Výlet do polodrahokamového dolu Wanda Argentina Minimální počet účastníků: 2 Pro milovníky minerálů a obdivovatele polodrahokamů je určen tento fakultativní výlet. Prohlédnete si přírodní naleziště polodrahokamů, budete se moci podívat, jak se opracovávají a případně koupit některé z výrobků z místní dílny. Třídenní pobyt v Amazonském pralese Peru Minimální počet účastníků: 2 Po časném příletu do města Iquitos pojedete rychlou lodí proti proudu Amazonky do primitivní lodge. Pak již budete mít možnost pozorovat nepřeberné množství živočichů přímo v pralese. Zúčastníte se procházek a výprav do okolí. Po dvou nocích uprostřed divočiny přeletíte zpět do Limy. Třídenní výlet do Cuzca a Machu Picchu Peru Minimální počet účastníků: 2 Poznejte jedny z nejkrásnějších a nejobdivovanějších památek Peru. Po příletu do vysokohorského Cuzca máte možnost prohlédnout si nejen toto pozoruhodné město, ale i ruiny pevností v jeho okolí. Druhý den následuje celodenní výlet do posvátného města Inků Machu Picchu. Let letadlem na planinou Nazca Peru Délka akce: cca 20 minut Minimální počet účastníků: 1 Let malým letadlem je určen pro velké příznivce létání. Obsahuje prohlídku většiny obrazů zvířat a hlavní geometrické obrazce a linie planiny Nazca. Nedoporučujeme pro klienty s kinetickými potížemi. Výlet do přírodní rezervace Caňo Negro Kostarika Minimální počet účastníků: 2 Celodenní výlet do jednoho z národních parků v Kostarice. V tomto parku na severu země poblíž hranic s Nikaraguou můžete obdivovat nespočetné množství druhů unikátních zvířat i rostlin. Některé živočišné a rostlinné druhy naleznete pouze zde. Třídenní pobyt v luxusním resortu Punta Leona Kostarika Minimální počet účastníků: 2 Prodlužte si některý ze zájezdů do Kostariky pobytem na pobřeží Tichého oceánu. V ceně výletu máte ubytování na dvě noci v hotelu Punta Leona se snídaní a transfer do San José. Celodenní výlet do Chichen Itzá Mexiko Délka akce: cca 10 hodin Minimální počet účastníků: 2 Celodenní výlet do sídelního města Mayů Chitzen Itza. Obdivujte nejdůležitější kulturní centrum mayské civilizace. Mystické město s velkolepou pyramidou Kukulcan, observa- toří či chrámem válečníků Vás jistě uchvátí. Jungle Tour Mexiko Minimální počet účastníků: 2 Výlet na vodním skútru a báječné šnorchlování na korálovém útesu. Celodenní výlet k ruinám Cobá Mexiko Délka akce: cca 10 hodin Minimální počet účastníků: 2 Celodenní výlet k ruinám Mayského města Cobá. Rozlehlý areál staveb je zasazený do bujného tropického pralesa. Jistě neodoláte možnosti vylézt na nejvyšší Mayskou pyramidu vysoko nad koruny pralesa. Plavba na ostrov Isla Mujeres Mexiko Délka akce: cca 9 hodin Minimální počet účastníků: 2 Den plný zábavy a odpočinku. Plavání a šnorchlování u ostro- va Isla Mujeres, kde piráti údajně ukryli své poklady. Můžete navštívit i rybářskou vesnici a nakoupit některé místní suvenýry. Prodloužení pobytu v Cancunu Mexiko Délka akce: 1 a více dní Minimální počet účastníků: 1 U zájezdu do Mexika, který končí v Cancunu je možné do- objednat další dny pobytu v rezortu all inclusive. Na pobřeží můžete odpočívat a dál vstřebávat zážitky z cesty. Výlety se uskuteční s česky mluvícím průvodcem od 8 osob. 218 VŠEOBECNÉ INFORMACE VŠEOBECNÉ INFORMACE

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

TO NEJLEPŠÍ Z ČÍNY TO NEJLEPŠÍ Z ČÍNY SKVOSTY ŘÍŠE STŘEDU SKVOSTY ŘÍŠE STŘEDU 12 (16) dnů v nabídce pátou sezónu • z nabídky partnerské CK China Tours Peking • Xi’an • Huashan • Suzhou • Šanghaj • Yangshuo • Hongkong termín kód celková cena poznámka 09.04. - 20.04. 33333810 59.800 zákl.varianta 09.04. - 24.04. 33333811 79.800 prodl.varianta 04.05. - 15.05. 33333820 59.800 zákl.varianta 04.05. - 19.05. 33333821 79.800 prodl.varianta 03.08. - 14.08. 33333830 59.800 zákl.varianta 03.08. - 18.08. 33333831 79.800 prodl.varianta 07.09. - 18.09. 33333840 59.800 zákl.varianta 07.09. - 22.09. 33333841 79.800 prodl.varianta 12.10. - 23.10. 33333850 59.800 zákl.varianta 12.10. - 27.10. 33333851 79.800 prodl.varianta Velikost skupiny 8-18 osob Cena zájezdu zahrnuje: - leteckou přepravu Praha – Peking / Šanghaj (Hongkong) – Praha (vč. všech poplatků) v prodloužení přelet Šanghaj – Guilin - 1× prodloužení rychlovlak - mikrobusy, metro - 7× ubytování v hotelech 3* se snídaní - 9× večeře (+ 2× v prodloužení, v Hongkongu jen snídaně) - 2× noční lůžkový vlak I.třídy - program dle itineráře - vstupné do památkových objektů dle programu - český čínsky hovořící průvodce China Tours - zákonné pojištění CK proti úpadku Cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu neuvedenou v itineráři - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - pojištění slevy a příplatky - příplatek za jednolůžkový pokoj základní var. 5.380 Kč prodloužená var. 8.980 Kč fakultativní akce: - lanovka či tobogán z Dlouhé zdi cca 300 Kč - magnetický rychlovlak v ceně - loďka v Zouzhuangu v ceně - čínské vízum 2.200 Kč Pro zájezdy partnerské CK platí Všeobecné smluvní a pojistné podmínky partnerské cestovní kanceláře. Tyto podmínky jsou součástí cestovní smlouvy. 01.-02. den PRAHA – PEKING Odpoledne přílet a procházka starými mizejícími uličkami Pekingu; večer místní specialita – pekingská kachna. 03. den PEKING Celodenní výlet na jeden z přístupných úseků Dlouhé zdi, jedné z největších staveb lidstva nazývané také Velká čín- ská zeď; cestou zastávka u olympijských sportovišť – Ptačí hnízdo, Vodní kostka. 04. den PEKING Výstavní lamaistický klášter Yonghegong (Jung-che- -kung); návštěva Letního paláce – letní sídlo čínských císařů v podhůří Západních hor na břehu jezera Kunming (Kchun-ming); čajový obchod s ochutnávkou; večer před- stavení pekingské opery. 05. den PEKING Procházka po náměstí Tian’anmen (Tchien-an-men) – nej- větší náměstí na světě; prohlídka tzv. Zakázaného města – sídlo čínských císařů do r.1911, největší palácový komplex na světě; chrám Nebes – místo, kam se chodili čínští císařo- vé modlit za dobrou úrodu; noční přejezd lůžkovým vlakem. 06. den XI‘AN (SI-AN) Výlet s prohlídkou světoznámé Hliněné armády – jedineč- né archeologické naleziště z konce 3. stol. př. Kr.; cestou zastávka v nefritové dílně; Velká mešita a podvečerní pro- cházka muslimskou čtvrtí. 07. den XI‘AN Celodenní výlet na posvátnou taoistickou horu Huashan (Chua-šan) s několika tisíci schody (značně usnadněno výjezdem lanovkou na Severní vrchol) – typická čínská krajina, častá předloha pro výtvarné umění. 08. den XI‘AN Dokončení prohlídky města – taoistický klášter Osmi nesmr- telných, pagoda Malé divoké husy; monumentální 14 km dlouhé hradby; odpoledne/večer odjezd lůžkovým vlakem. 09. den SUZHOU (SU-ČOU) Ráno příjezd do Suzhou (starobylé město při Velkém císařském kanálu) – procházka nádhernými čínskými zahradami (posezení v nejmalebnější zahradě Mistra ry- bářských sítí a největší zahrada Pokorného služebníka), exkurze do továrničky na zpracování hedvábí. 10. den SUZHOU – ŠANGHAJ Přejezd do Šanghaje se zastávkou v kanály protkaném „vod- ním“ městečku Zhouzhuang (Čou-čuang) – projížďka v „gon- dole“ a procházka starými domy bohatých čínských obchod- níků; podvečerní Šanghaj s obchodní třídou Nanking a nábře- ží Bund – centrum života smetánky 20. a 30. let 20. století. 11.-12. den ŠANGHAJ mizející staré čínské město; prohlídka supermoderní čtvr- ti Pudong (Pchu-tung) – vyhlídka ze 492 m vysoké věže SWFC, projížďka nejrychlejším (magnetickým) vlakem na světě (431 km/h); večer odlet do ČR, přílet do Prahy 12. den. 12. den PRODLOUŽENÍ DO JIŽNÍ ČÍNY Šanghaj – Guilin (Kuej-lin) – Longji (Lung-ťi): ráno (nebo předchozí den večer) přelet do Guilinu; výlet na terasovitá rýžová políčka v oblasti zvané Dračí hřbet a obývané zají- mavými národnostními menšinami – výstup na vyhlídku s panoramatickým výhledem na terasy; odpoledne pře- jezd do městečka Yangshuo (Jang-šuo). 13. den YANGSHUO Yangshuo – centrum světoznámé oblasti homolovitých kopečků: dopoledne volno na nákup suvenýrů či tradiční čínskou masáž; odpoledne vyhlídková plavba lodí po řece Li mezi homolemi. 14. den YANGSHUO – HONGKONG Yangshuo – Shenzhen (Šen-čen) – Hongkong – výlet auty rýžovými políčky mezi kopečky – výstup na Měsíční „horu“ s neopakovatelným výhledem po malebné krajině; odpole- dne přejezd rychlovlakem (300 km/h) do Shenzhenu – pře- chod hranic a transfer do Hongkongu (příjezd pozdě večer) 15.-16. den HONGKONG Procházka ulicemi moderního velkoměsta, historickou la- novkou na kopec Victoria Peak; pohled na večerní osvět- lený Hongkong z městské části Kowloon; večer odlet do ČR, přílet domů 16. den. 01.-02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08. den 09. den 10. den 11.-12. den 12. den 13. den 14. den 15.-16. den Pojeďte si na vlastní oči porovnat minulost a současnost jedné z nejstarších civilizací světa. Setkat se s největšími nábožensko-filozofickými proudy Orientu, projíždět se původním venkovem a procházet se po rýžových polích. Ochutnat pravou pekingskou kachnu, poslechnout si nefalšovanou pekingskou operu či nakoupit pravé čínské hedvábí. 219 ČÍNA ČÍNA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Tsavo • Amboseli • Lake Manyara • Serengeti • Ngorongoro v nabídce čtvrtou sezónu • z nabídky partnerské CK Adventura 10 (15) dnů SAFARI V KENI, TANZANII A ZANZIBAR SAFARI V KENI, TANZANII A ZANZIBAR termín kód cena pozn. 01.03. - 15.03. 25490805 119.000 celý program 01.03. - 10.03. 25490806 96.000 bez Zanzibaru 21.09. - 05.10. 25490807 119.000 celý program 21.09. - 30.09. 25490808 96.000 bez Zanzibaru cena zájezdu zahrnuje: - leteckou přepravu vč. všech poplatků Praha–Nairobi/ Kilimandžáro (Zanzibar)–Praha - doprava safari vozy - průvodce CK a místní průvodce - místní transfery pronajatým minibusem - přelet na Zantibar místním letem - hotely *** v Nairobi, Arushe a na Zanzibaru, stylové lodže nebo bungalovy *** - plná penze a balená voda na safari - ve městech a na Zanzibaru snídaně, - vstupné do NP - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - tanzanské vízum – 50 USD, keňské vízum – 2000 Kč - spropitné pro místní průvodce, nosiče, kuchaře cca 100 USD. - stravu - pojištění slevy a příplatky - příplatek za jednolůžkový pokoj celý program 13.300 Kč bez Zanzibaru 9.000 Kč Vzhledem k daňovým úpravám v Tanzanii v roce 2016 a 2017, upozorňujeme na možnou úpravu cen. Pro vstup na Zanzibar (respektive do Tanzanie) je třeba mít očkování proti žluté zimnici. Ačkoli WHO již v r. 2015 oficiálně zrušila povinnost mít do Tanzanie očkování proti žluté zimnici, ještě stále to v běžné praxi nefunguje a bez tohoto očkování a jeho záznamu v mezinárodním očkovacím průkazu vám může být odepřen vstup na území Tanzanie. Pro zájezdy partnerské CK platí Všeobecné smluvní a pojistné podmínky partnerské cestovní kanceláře. Tyto podmínky jsou součástí cestovní smlouvy. 01. den Letecky Praha – Nairobi. 02.-03. den NP Amboseli NP v Keni: NP Amboseli stejnojmenné jezero obklopené travnatými pláněmi a fantastické panorama Kilimandžára; stáda kopytníků, lvi, gepardi, hyeny, šakali, paviáni; nejvý- znamnější NP východní Afriky s programem na záchranu slonů, jichž se tady toulají stovky doslova na dosah ruky. 04.-05. den NP Tsavo NP Tsavo částečně hornatý sopečný povrch (až 2500 m) a náhorní rovina Yatta se stromovými savanami (akácie, baobaby, pryšce), výskyt slonů, hrochů, krokodýlů, lvů, buvolů, antilop a jiných zvířat; přejezd do tanzanské Arushy a přílet účastníků varianty bez Keni. 06. den NP Lake Manyara NP Lake Manyara park rozkládající se kolem mělkého jeze- ra ležícího v jedné z větví Velké příkopové propadliny v ma- sajské stepi; vodní ptáci, mnoho druhů kopytníků včetně slonů, opice, pověstní stromoví lvi; podle aktuálního výsky- tu zvěře může být návštěva tohoto parku zaměněna za NP Tarangire, jehož savana s akáciemi a baobaby je vhodným biotopem pro všechny větší kopytníky, ale zejména pro slo- ny, kterým se zde mimořádně daří, což potvrzuje množství 01. den 02.-03. den 04.-05. den 06. den Zájezdu osloví všechny milovníky přírody, kteří v mládí hltali Příběh lvice Elsy, společně s Joy Adam- sovou v duchu cestovali africkou divočinou, mají doma všechny knihy Josefa Vágnera a radují se z každého nového přírůstku v královédvorské zoo. 220 TANZÁNIE, ZANZIBAR TANZÁNIE, ZANZIBAR

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

samic s mláďaty; druhové zastoupení zvěře je podobné jako v NP Lake Manyara. 07.-08. den NP Serengeti NP Serengeti – lesnatá savana (900 –1800 m), velká stá- da afrických zvířat (zebry, žirafy, antilopy, gazely, pakoně, sloni, buvoli), asi 200 druhů ptáků, faunou nejbohatší NP v Africe (hroši, nosorožci, opice, lvi, leopardi, hyeny a rúzné psovité i kočkovité šelmy, prasata bradavičnatá, krokodýli atd.), spolu s Ngorongoro biosférická rezervace UNESCO, součást Světového přírodního dědictví; možnost fakultativní návštěvy archeologické lokality světového vý- znamu Olduvaitský kaňon, proslavené nálezy pozůstatků nejstarších předků člověka. 09. den Ngorongoro Ngorongoro – zcela unikátní rezervace rozkládající se ko- lem jezera na dně sopečného kráteru o průměru 20 km s výškou svahů 600 m; celoroční výskyt zvěře veškerého druhového zastoupení východoafrických NP , velká pravdě- podobnost pozorování nosorožců! 10. den Zanzibar Přelet na Zanzibar; účastníci zkrácené varianty zájezdu od- létají z Arushy do Prahy. Dle času večerní prohlídka města. 11.-14. den Zanzibar Zanzibar – prohlídka Stone Townu a ostrova s bílými pláže- mi, množství fakultativních programů: Spice tour – cesta za kořením, Delfin tour – plavání s delfíny (na malé rybářské loďce jen s ploutvemi a šnorchlem), přístrojové potápění nebo šnorchlování na korálové bariéře, Jozani Forest pra- lesní rezervace s guerézami. 15. den Letecky zpět do Prahy. 07.-08. den 09. den 10. den 11.-14. den 15. den 221 TANZÁNIE, ZANZIBAR TANZÁNIE, ZANZIBAR

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

TO NEJLEPŠÍ Z JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY TO NEJLEPŠÍ Z JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY A KAPSKÉ MĚSTO A KAPSKÉ MĚSTO 16 dnů v nabídce třetí sezónu • z nabídky partnerské CK Adventura NP Kruger • NP Addo • Sterkfontein • Barevná Garden Route • Kapské Město • NP Stolová hora • Mys Dobré naděje termín kód celková cena 10.03. - 25.03.2018 25552801 79.700 20.10. - 04.11.2018 25552803 79.700 10.03. - 25.03.2019 25552901 79.700 počet účastníků 8 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou přepravu Praha – Johannesburg / Johannesburg – Port Elisabeth / Kapské Město – Praha (včetně letištních poplatků) - 13× hotel kat. 3* se snídaní - dopravu minibusem - informační materiály - služby průvodce - program dle itineráře - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím - pojištění (mimo zákonného) příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 9.500 fakultativní akce : - Viktoriiny vodopády 34.700 - Jednolůžkový pokoj povinný 4.200 Před zájezdem doporučujeme fakultativní výlet do Botswany a Zimbabwe. Během pěti dnů navštívíte Viktoriiny vodopády, poplavíte se po Zambezi a navštívíte NP Chobe. Pro zájezdy partnerské CK platí Všeobecné smluvní a pojistné podmínky partnerské cestovní kanceláře. Tyto podmínky jsou součástí cestovní smlouvy. 01.-02. den PRAHA - JOHANNESBURG Letecky Praha – Johannesburg, nebo přílet z Viktoriiných vodopádů; fakultativně prohlídka slavných Sterkfontein- ských jeskyní – kolébka lidstva, naleziště fosilií hominidů; prohlídla Pretorie – hlavního města JAR. 03. den PRETORIA Pretoria – Voortrekker Monument, památník bitvy u Blood River; transfer k NP Kruger. 04. den NP KRUGER NP Kruger – největší a nejslavnější park JAR, ranní a od- polední safari, pozorování zvěře: nosorožci, sloni, zebry, žirafy, mnoho druhů antilop, lvi, levharti, gepardi, hyeny a mnoho dalších; fakultativně večerní safari v otevřených vozech. 05. den NP KRUGER NP Kruger – fakultativně ranní safari; vyhlídková jízda kra- jem Mpumalanga, jízda nad Blyde River kaňonem, třetím největším kaňonem světa (délka 26 km a hloubka 800 m); vyhlídka na „Three Rondavels“, obrovské skalní válce, které připomínají africké domorodé domky; Bourke‘s Luck Po- tholes – bizarní skalní hrnce vymleté řekou Blyde a Treuer; skanzen zlatokopeckého městečka Pilgrim‘s Rest z éry jihoafrické zlaté horečky. 06. den NP ADDO Přelet do Port Elisabeth; NP Addo – sloní rezervace, během safari vyjížďky lze spatřit slony, zebry, antilopy losí, kudu, prasata bradavičnatá, lvy, hyeny a četné druhy ptactva. 07. den NP TSITSIKAMMA NP Tsitsikamma – první mořská rezervace jižní Afriky, pěší procházka původním pralesem, doplněná o divoké pobřeží Indického oceánu, možnost koupání. 08.-09. den GARDEN ROUTE Garden Route – drsná i něžná oblast, cesta po silnici podél břehu Indického oceánu, rozlehlé laguny lemované hrad- bou písečných dun a bělostných pláží, jejichž centrem je starobylá Knysna; pohoří protkaná úchvatnými horskými průsmyky oddělují Karoo region – pustiny s magickou at- mosférou; návštěva pštrosí farmy v Oudtshoornu; krápní- kové jeskyně Cango Caves. 10.-11. den MOSSEL BAY Mossel Bay – prohlídka města včetně unikátního námořní- ho muzea Bartolomeu Diase; Střelkový mys (Cap Agulhas) – nejjižnější bod Afriky; Hermanus; Stellenbosch – světo- známá vinařská oblast na úpatí Skalnatých hor, které místu dodávají neopakovatelnou atmosféru; koloniální městečko Stellenbosch, krátká exkurze a představení místních vín spojené s ochutnávkou; dojezd do Kapského Města. 12.-13. den KAPSKÝ POLOOSTROV Kapský poloostrov – fakultativně lodní výlet na ostrov Dui- ker s koloniemi lachtanů; Chapman‘s Peak Drive; výstup na Cape Point a přechod na mys Dobré naděje, pozorování unikátní flóry a fauny; Simon‘s Town a Boulder Beach s koloniemi tučňáků brýlových (součást NP Stolová hora); Kapské Město – prohlídka města: dle počasí vyjížďka na Stolovou horu, symbol jižní Afriky zvedající se z moře do výše 1000 metrů, nabízí nezapomenutelné panorama Kapského Města a Kapského poloostrova; prohlídka Green market Square; hrad Dobré naděje; večer na Waterfront / nábřežní promenáda, ochutnávka místního nočního života. 14. den KAPSKÉ MĚSTO Fakultativní aktivity v Kapském Městě, např. některé z následujících: návštěva ostrova Robben ´, místa, kde byl vězněn Nelson Mandela (dnes je ostrov přeměněn na muzeum); čtvrť City Bowl s mnohými muzei včetně Mu- zea Šestého obvodu s krásnou viktoriánskou a art deco architekturou; přístav v Kalk Bay s rybím trhem; prohlíd- ka Two Ocean‘s akvárium; fakultativně botanická zahrada Kirstenbosch. 15.-16. den Letecky zpět do Prahy. 01.-02. den 03. den 04. den 05. den 06. den 07. den 08.-09. den 10.-11. den 12.-13. den 14. den 15.-16. den Za několik dní poznáte vše, co dělá afriku Afrikou – přírodu, kulturu, historii, tradice. Spatříte křováky, následky apartheidu i vliv Nelsona Mandely. Ochutnáte skvělé víno, bouřlivé pobřeží i písčité pláže. Poznáte mlžné pralesy, rozlehlé savany i s křovinatý bushveld. 222 JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

v nabídce šestou sezónu • z nabídky partnerské CK Adventura Auckland • mys Reingra • Coromandel • Rotorua • vodopády Huka • NP Tongariro • Wellington • Marlborough Sounds • NP Punakaiki • Queenstown • Milford Sound • Slope Point • Christchurch KRÁSY NOVÉHO ZÉLANDU KRÁSY NOVÉHO ZÉLANDU 25 dnů 01.-03. den LETECKY PRAHA – AUCKLAND Prohlídka „města plachet“: přístav, vyhlídková věž, fakulta- tivně některé ze zdejších muzeí. 04.-05. den TROPICKÝ NORTHLAND Nejsevernější bod Nového Zélandu osamělý mys Reinga, kouzelná Zátoka ostrovů se stožárem bez vlajky, slavná pláž Ninety Mile Beach. 06.-07. den POLOOSTROV COROMANDEL Největší stromy jižní polokoule – Kauri; přejezd do oblasti Rotorua. 08.-09. den ROTORUA Oblast gejzírů, horkých pramenů a maorské kultury: pro- hlídka kmenového centra s maorsko-křesťanským koste- lem a slavnostní Marae, možnost koupální v jezeře Rotorua či v teplých pramenech, večer maorská večeře hangi a kulturní večer s ukázkou tradičních zvyků, zpěvů a tanců; majestátní vodopády Huka, farma na chov krevet, geoter- mální elektrárna; fakultativně návštěva jeskyní Waitomo se svítícími červy. 10.-11. den NP TONGARIRO Oblasti vulkánů a sjezdovek, možnost fakultativního pěší- ho výletu mezi sopkami Mt. Ruapehu a Mt. Ngauruhoe; návštěva Tokaanu Hot Springs – lázně a přírodní hangi, přejezd do hlavního města Wellingtonu (prohlídka města, fakultativně muzeum Te Papa). 12.-13. den JIŽNÍ OSTROV Přejezd lodí Cookovou úžinou na Jižní ostrov, stovky zá- tok v Marlborough Sounds – zde se projdeme populární stezkou Queen Charlotte s vyhlídkami na malebné a fo- togenické zátoky. 14.-16. den KAIKOURA NP Abel Tasman – procházka podél jednoho z nejmaleb- nějších pobřeží na NZ, kolonie lachtanů u Cape Foulwind, „lívancové skály“ Punakaiki v NP Paparoa, osada zlato- kopů Hokitika (továrny na zpracování jadeitu), návštěva kiwihouse (pozorování ptáků kiwi), ledovce Franz Josef a Fox, zrcadlové jezero Mattheson. Fakultativně při dobré viditelnosti možnost letu vrtulníkem. 17. den QUEENSTOWN Proslulé horské městečko, pěší výlet (s částečnou pod- porou lanovky) na majestátní vyhlídkovou horu Ben Lom- mond. Mimo to je zde bohatá nabídka fakultativních pro- gramů (např. jízda na tryskových člunech, bungeejumping do 102 m hlubokého kaňonu a mnoho dalších). 18. den GLENORCHY Glenorchy – vycházka do Národního parku Mt Aspiring v 80 miliónů let starém pabukovém lese, maorská historie a příběhy prvních osadníků i místa, kde byly natočeny filmy jako Pán Prstenů, Hobbit, Pád do ticha, Letopisy Narnie atd. 19.-20. den KOUZELNÝ FJORD MILFORD SOUND Osmý div světa, zároveň jedno z nejvíce fotografovaných míst na světě, fakultativní výlet lodí fjordem, po Milford Road do Te Anau, při dobrém počasí výstup na vyhlídku Key Summit. 21.-23. den SLOPE POINT Přes nejjižnější bod Nového Zélandu k Moeraki Boulders (ge- ologický unikát), Oamaru (kolonie tučňáků modrých a žluto- okých) a slavné kachlíkové nádraží v Dunedinu, pod nejvyšší horu Nového Zélandu Mt. Cook, jezera Pukaki a Tekapo. Pře- sun do města Christchurch – krátká prohlídka města. 24.-25. den Ranní přelet do Aucklandu a letecky zpět do Prahy. 01.-03. den 04.-05. den 06.-07. den 08.-09. den 10.-11. den 12.-13. den 14.-16. den 17. den 18. den 19.-20. den 21.-23. den 24.-25. den Detailní poznávací program v poklidnějším tempu nabízí ucelenou cestu napříč oběma ostrovy. Z nejsever- nějšího mysu Reinga projedeme krajinou gejzírů a sopek až k hlavnímu městu Nového Zélandu. Přeplavíme se přes Cookovu úžinu, abychom si odpočinuli při sklence místního výborného vína v malebných zátokách Marlborough Sounds. Poté vyrazíme poznávat divoký Jižní ostrov až k nejjižnějšímu bodu země. Jezdíme pronajatým mikrobusem v malé skupině tak, aby zážitek z druhého konce světa byl co nejintezivnější. termín kód celková cena 20.01. - 13.02.2018 25926801 132.900 19.01. - 12.02.2019 25926901 132.900 počet účastníků 6-11 osob cena zájezdu zahrnuje: - leteckou přepravu Praha – Auckland / Christchurch – Praha ve výši 40.000 Kč (včetně letištních poplatků) - 21× ubytování v motelech nebo penziónech - 1× typická novozélandská večeře - dopravu po trase zájezdu - služby průvodce - program dle itineráře - zákonné pojištění CK proti úpadku cena zájezdu nezahrnuje: - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí - stravu - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu - spropitné - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím - odletová turistická taxa (cca 25 NZD) - pojištění (mimo zákonného) příplatky: - příplatek za jednolůžkový pokoj 35.000 fakultativní akce: - Rafting Waitomo Caves 2.450 Kč - Plavba po Milford Sound 1.600 Kč - Maorský večer s večeří hangi 2.100 Kč - Plavba tryskovým člunem 4.000 Kč - Loďka Waitomo Caves 900 Kč - Vstup na věž v Aucklandu 28 NZD - Lanovka na Bob’s Peak v Queenstown 33 NZD Pro zájezdy partnerské CK platí Všeobecné smluvní a pojistné podmínky partnerské cestovní kanceláře. Tyto podmínky jsou součástí cestovní smlouvy. 223 NOVÝ ZÉLAND NOVÝ ZÉLAND

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky CK (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny služby poskytované touto CK a tvoří nedílnou součást Smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) nebo jiného smluvního vztahu mezi CK a zákazníkem. 1.2. Účastníky smluvního vztahu jsou CK a zákazník, přičemž zákazníkem může být fyzická nebo právnická osoba. Osoby mladší 15 let nebo osoby, jejichž zdra- votní stav to vyžaduje, se mohou zájezdu zúčastnit pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 18 let, u osob mladších 18 let musí být doložen předem písemný souhlas zákonného zástupce. Účast cizích státních příslušníků na zájezdu nebo poskytování slu- žeb těmto osobám uvede zákazník ve smlouvě nebo objednávce služeb, přičemž současně CK informuje o své vízové povinnosti a všechny cestovní doklady včetně víz si zabezpečí samostatně, nebude-li dohod- nuto jinak. 1.3. Vznik smluvního vztahu: 1.3.1. Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká uza- vřením písemné smlouvy s označením smluvních stran, vymezení zájezdu, souhrnné ceny zájezdu včetně časového rozvrhu plateb a výše zálohy a dalších zákonných náležitostí, a to podpisem této smlouvy pověřeným pracovníkem CK na straně jedné a podpisem zákazníka na straně druhé, příp. zákonným zástupcem zákazníka nebo osobou jednající za právnickou osobu. CK i zá- kazník prohlašují souhlasně smlouvu za potvrzení o zájezdu. Smlouva platí pro všechny osoby uve- dené na přihlášce, přičemž za smluvní závazky všech těchto osob ručí podepsaný zákazník A. V případě uzavření smluvního vztahu prostřednic- tvím zprostředkující cestovní kanceláře nebo ces- tovní agentury (dále jen prodejce) vzniká smluvní vztah potvrzením doručené smlouvy podepsané zákazníkem a potvrzené ze strany CK. Uzavřená smlouva je předána (zaslána) zákazníkovi přímo nebo prostřednictvím prodejce. Zákazník vyplňuje formulář smlouvy, příp. formulář uvedený na webových stranách CK (dále společně také jen smlouva) a zodpovídá za správnost a úplnost všech údajů. 1.3.2. Převzetím potvrzené smlouvy zákazník potvrzuje, že se seznámil s obsahem smlouvy a Podmínkami, se kterými souhlasí. 1.3.3. Potvrzením smlouvy se CK zavazuje poskytnout zákazníkovi služby v rozsahu a kvalitě podle uza- vřené smlouvy a Podmínek, a zákazník se zavazuje zaplatit smluvenou cenu a dodržovat povinnosti stanovené smlouvou a těmito Podmínkami. 1.4. Předmětem smluvního vztahu mezi CK a zákazníkem je zájezd nebo jmenovité služby podle objednávky zákazníka, přičemž jejich rozsah je dán smlouvou, objednávkou a obsahem aktuálního katalogu, který tvoří nedílnou součást smlouvy nebo jiného smluv- ního vztahu mezi CK a zákazníkem. 1.5. Vztahy mezi CK a zákazníkem se řídí především uzavřenou smlouvou, těmito Podmínkami, obsahem katalogu, platným Občanským zákoníkem a zák. č. 159/1999 Sb. ve znění pozdějších úprav. 2. Práva a povinnosti zákazníka, cestovní doklady 2.1. Zákazník má právo především: 2.1.1. na poskytnutí služeb podle smlouvy a účast na zájezdu, a to pouze v případě úhrady ceny služeb v celém rozsahu. V případě nevyčerpání služeb bez zavinění CK nemá zákazník právo na jejich náhradu. 2.1.2. na dostupné informace o podstatných skuteč- nostech týkajících se poskytovaných služeb ve smyslu zákona 2.1.3. odstoupit od smlouvy podle části 6. těchto Podmínek 2.1.4. reklamovat služby podle části 7. těchto Podmínek 2.1.5. být seznámen s případnými změnami ceny a roz- sahu služeb 2.1.6. na pomoc v nesnázích ve smyslu zákona 2.2. Zákazník má povinnost především: 2.2.1. uhradit cenu zájezdu nebo poskytovaných služeb v celém rozsahu podle bodu 4.2. těchto Podmínek 2.2.2. poskytnout CK součinnost, především úplným a pravdivým vyplněním údajů ve smlouvě nebo objednávce a sdělením změn těchto údajů a dal- ších požadavků na CK 2.2.3. při zájezdu nebo poskytování služeb dodržovat platné normy jednotlivých států, především do- pravní, zdravotní, bezpečnostní, celní, pasové a tranzitní včetně zvyklostí těchto států a předpisů dopravců a ubytovatelů a počínat si tak, aby ne- docházelo ke škodám nebo újmám CK, ostatních zákazníků ani třetích osob 2.2.4. obstarat si cestovní doklad a dbát, aby tento doklad byl platný po dobu požadovanou všemi tranzitními i cílovými státy. CK nenese zodpo- vědnost za možné škody, vzniklé neplatností nebo neúplností cestovních dokladů, respektive neudělením víz cílového státu. 2.2.5. vycestovat s doklady požadovanými pro vstup do jednotlivých zemí, příp. tranzit, především s platnými doklady o zdravotní způsobilosti, pře- depsaném očkování a pod. 2.2.6. postupovat podle pokynů CK a jejich zástupců, především průvodce a řidiče, dodržovat program zájezdu 2.2.7. v případě odstoupení od smlouvy nebo objednávky služeb zaplatit CK odstupné podle bodu 6. těchto Podmínek 2.2.8. uhradit v plné výši náklady a škody vzniklé nedo- držením Podmínek zákazníkem 3. Práva a povinnosti CK 3.1. CK má právo především: 3.1.1. na úhradu ceny zájezdu nebo objednaných služeb v celém rozsahu 3.1.2. odstoupit od smlouvy nebo poskytování služeb podle zákona nebo těchto Podmínek 3.2. CK má povinnost především: 3.2.1. poskytnout zákazníkovi služby podle smlouvy nebo objednávky služeb 3.2.2. informovat řádně, úplně a pravdivě o podstatných skutečnostech týkajících se poskytovaných služeb ve smyslu zákona. CK doručí zákazníkovi na jeho adresu, příp. uvedený e-mail nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu další údaje a informace k zájezdu, nejsou-li obsaženy ve smlouvě nebo katalogu. 4. Cena, platební podmínky 4.1. Cena zájezdu sjednaná jako cena souhrnná zahrnuje služby uvedené u jednotlivých zájezdů, především dopravu, transfery z letiště a na letiště (s výjimkou individuálně prodloužených pobytů po skončení zájezdu) v místě pobytu nebo programu, ubytování, program, pojištění a služby průvodce při příletu a odletu (průvodce nedoprovází zákazníky při letecké přepravě) a po dobu pobytu nebo programu zájezdu v místě, případně další služby, není-li uvedeno jinak. Průvodce absolvuje se skupinou veškerý plánovaný program s výjimkou fakultativních akcí, kde jeho přítomnost není nezbytná. Cena jednotlivých objed- naných služeb je stanovena individuálně. V některých destinacích mohou být zákazníci doprovázeni prů- vodcem s místní licencí, kde průvodce CK poskytuje případné tlumočení. V případě těchto průvodců, příp. služeb řidičů nebo personálu je s ohledem na místní zvyklosti obvyklé vybírat spropitné, tipy apod. – o této možnosti a orientační výši bude zákazník předem informován CK v pokynech na cestu. 4.2. CK je oprávněna ze zákona zvýšit cenu zájezdu, a to: - o… % rozdíl …… mezi cenou pohonných hmot k prvnímu dni kalendářního roku, kdy je zájezd konán a k termínu 30 kalendářních dnů před zahájením zájezdu – o rozdíl mezi výší letištních, přístavních a dalších poplatků zahrnutých v ceně zájezdu, a to k prvnímu dni kalendářního roku, kdy je zájezd konán a k termínu 30 kalendářních dnů před zahájením zájezdu - změní-li se směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více něž 10 %, a to o procentní rozdíl k prvnímu dni kalen- dářního roku, kdy je zájezd konán a k termínu 30 kalendářních dnů před zahájením zájezdu 4.3. CK má právo na: 4.3.1. úhradu zájezdu zákazníkem podle smlouvy nebo objednaných služeb v celém rozsahu před jejich poskytnutím nejpozději 30 dnů před plánovaným zahájením zájezdu nebo poskytováním služeb, přičemž za okamžik úhrady všech plateb zákazníka vůči CK je považován okamžik, kdy je platba při- psána na účet CK nebo den vystavení pokladního dokladu o hotovostní platbě. 4.3.2. úhradu zálohy zákazníkem ve výši 40 % z ceny zájezdu nebo objednaných služeb při uzavření smlouvy. V případě platby bankovním převodem nebo složenkou jsou smluvené služby rezervovány následujících 14 kalendářních dnů. Pokud do této lhůty CK neobdrží řádně platbu na účet, je rezer- vace zrušena, nebude-li dohodnuto jinak. 4.3.3. úhrady zájezdů a služeb sjednané prostřednictvím prodejců jsou totožné s bodem 4.4.2. 4.3.4. v případě, že zákazník uzavře smlouvu nebo objedná služby v době kratší než 30 dnů před plánovaným zahájením zájezdu nebo poskyto- váním služeb, je zákazník povinen uhradit cenu zájezdu nebo objednaných služeb v celém rozsahu současně s uzavřením smlouvy nebo předáním objednávky služeb 4.5. V případě, že zákazník neprovede úhradu zájezdu nebo objednaných služeb řádně a včas, je CK opráv- něna jeho účast na zájezdu nebo objednané služby zrušit bez výzvy a zákazník se pro tento případ zava- zuje uhradit odstupné podle části 6. těchto Podmínek. 4.6. Cena zájezdu nebo poskytovaných služeb nezahrnuje vyřízení a cenu vstupních formalit cílových zemí, stravu mimo stravování jmenovaného v itineráři, spropitné, vstupy a fakultativní akce nezahrnuté v programu a dále letištní, palivové, turistické a státní poplatky splatné v hotovosti na místě při vstupu nebo výstupu v některých zemích Střední a Jižní Ameriky. 4.7. Při změně jména zákazníka nebo objednaného hotelu (překnihování), které CK podle požadavku zákazníka provede, je zákazník povinen uhradit CK poplatek 5.000,- Kč za toto překnihování provedené od po- tvrzení smlouvy nebo objednávky služeb do 45. dne před odletem původně plánovaného zájezdu nebo započetím služby. V případě žádosti klienta o přek- nihování ve lhůtě kratší než 45. dnů před započetím zájezdu nebo služby bude poplatek určen individuálně podle skutečných nákladů. 4.8. Slevy: CK poskytne zákazníkovi při objednávce zá- jezdu na základě jeho požadavku s doložením účasti na zájezdech CK slevu ze základní ceny zájezdu, tj. z ceny bez tax, příplatků a ceny fakultativních služeb bez možnosti kumulovat slevy: - při účasti na druhém skupinovém zájezdu CK ve výši 3 % - při účasti na třetím skupinovém zájezdu CK ve výši 4 % - při účasti na čtvrtém a dalších zájezdech CK ve výši sleva 5 % 5. Změny 5.1 Nutí-li vnější okolnosti CK změnit podmínky zájezdu, navrhne CK zákazníkovi změnu smlouvy s uvedením výše nové ceny. Nesouhlasí-li zákazník se změnou smlouvy, má právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne oznámení o změ- ně podmínek zájezdu a před zahájením zájezdu. Tyto všeobecné smluvní a pojistné podmínky NEPLATÍ pro zájezdy pořádané PARTNERSKÝMI CK Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře AMERICA TOURS v.o.s. VŠEOBECNÉ INFORMACE VŠEOBECNÉ INFORMACE 224

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

podmínek pojišťovny uvedené v katalogu CK, příp. ve smlouvě. V případě pobytových zájezdů zahrnuje pojištění zákazníků aktivní asistenci 24 hod. denně a léčebné výlohy, to vše podle podmínek pojišťovny uvedené v katalogu CK, příp. ve smlouvě s tím, že CK nabízí a doporučuje zákazníkům cestovní připojištění. U pojištění, které je součástí ceny zájezdu, je pojistná smlouva uzavřena okamžikem zaplacení zálohy na zájezd na účet CK. Spolu se smlouvou je CK povinna předat zákazníkovi doklad o pojištění vystavený pojišťovnou, přičemž k předání tohoto dokladu platí bod 9. těchto Podmínek. 8.2. Cena zájezdu zahrnuje povinné pojištění proti úpadku a insolvenci CK ve smyslu platné právní úpravy s tím, že CK vydala zákazníkovi doklad o svém pojištění, příp. jej zákazníkovi na jeho žádost předložila. 8.3. AT nenese odpovědnost zejména za ztrátu nebo zni- čení osobních věcí zákazníka v průběhu zájezdu a za škodu vzniklou stornem zájezdu ze strany zákazníka. 8.4. Hlavním smluvním partnerem pro pojištění zákazníků CK je ERV pojišťovna, a.s. (www.ervpojistovna.cz) Na požadavek zákazníka zprostředkuje CK pojištění u pojišťovny Kooperativa a.s. 9. Další podmínky 9.1. Způsob, doba a místo předání dokladů spojených se zájezdem nebo poskytováním služeb je se zá- kazníkem sjednán při uzavření smlouvy s tím, že CK je oprávněna předat tyto doklady nejpozději v den odletu. 9.2. Zákazník je povinen podle pokynů CK dostavit se na stanovené místo nástupu na zájezd ve stanovenou hodinu, příp. převzít podle pokynů CK doklady spo- jené se zájezdem nebo poskytováním služeb. 9.3. Zákazník od smlouvy nebo poskytnutí služeb odstou- pí nebo uplatní reklamaci dnem, kdy je tento projev vůle řádně doručen CK ve smyslu smlouvy. 9.4. Fotografie a popisy uveřejněné v katalogu CK jsou pouze ilustrativní. 9.5. Komunikace s klienty bude zajištěna prostřednictvím uvedené emailové adresy. 9.6. Zákazník je povinen naložit svá zavazadla do doprav- ního prostředku nebo předat k odbavení na určeném místě na letišti a v cílové nebo přestupní stanici si je ihned převzít. CK nepřebírá záruky za ztrátu nebo zcizení zavazadel. 10. Zpracování osobních údajů 10.1. Podpisem smlouvy zákazník výslovně souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (zejména identifi- kačních a kontaktních údajů uvedených ve smlouvě) výlučně pro účely uzavření smlouvy a poskytování služeb cestovního ruchu (dále jen souhlas), a to v souladu s právní úpravou platnou ke dni podpisu smlouvy, především podle zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších úprav a po nabytí účinnosti také podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). 10.2. Zákazník prohlašuje, že je zmocněn a podpisem smlouvy také uděluje souhlas podle předchozího bodu za ostatní osoby uvedené ve smlouvě. 10.3. CK je odpovědná za dodržení zásad zpracování a použití osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou. Zákazník má právo požadovat po CK přede- vším potvrzení o zpracování osobních údajů, přístup k nim, jejich odstranění a právo na opravu. 10.4. Osobní údaje je CK oprávněna zpracovávat výlučně jen pro uvedené účely, ochranu práv a zájmů CK, dodržení právních povinností CK (např. uchování daňových dokladů) a pro marketingové a obchodní účely, pokud zákazník nevyjádří nesouhlas. CK se za- vazuje osobní údaje zpracované v listinné nebo elek- tronické podobě zpřístupnit pouze zaměstnancům CK a osobám poskytující CK služby a ochraňovat je před zneužitím a nepovolanými osobami. 10.5. Zákazník souhlasí s použitím fotografií nebo obrazo- vých záznamů pro potřeby CK týkající se jeho osoby, které poskytne CK nebo byly pořízeny průvodcem zájezdu nebo jiným zákazníkem v průběhu zájezdu. 11. Závěrečné ustanovení 11.1. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy a ve vztahu CK – zákazník jsou platné a účinné podpisem smlouvy oběma smluvními stranami, a to ve znění uveřejněném na adrese www.americatours.cz ke dni podpisu smlouvy. Liberec, listopad 2017 Neodstoupí-li zákazník v určené lhůtě, platí, že se změnou smlouvy souhlasí. 5.2. CK si vyhrazuje právo změny jednotlivých služeb a časového programu zájezdu z důvodu zásahu vyšší moci, rozhodnutí orgánů státní moci a správy, ome- zení návštěv pamětihodností ve dnech svátků nebo oslav v místě, mimořádných okolností a v dalších nutných případech, především při změně dopravního prostředku, trasy a programu zájezdu apod. Je-li to možné, CK v těchto případech zabezpečí náhradní program a služby kvalitou a rozsahem srovnatelné se službami podle smlouvy, přičemž zákazníkovi nevzniká právo na slevu z ceny nebo vrácení ceny. CK si dále vyhrazuje právo změnit termín zájezdu až o sedm dnů v době pět týdnů a nebo déle před odletem zájezdu. 5.3. Nebylo-li dosaženo minimálního počtu zákazníků uvedených u jednotlivých zájezdů podle bodu 5.3.1. těchto Podmínek, je CK oprávněna zrušit zájezd a o této skutečnosti informovat zákazníka, nejpozději však 21 dnů před zahájením zájezdu. 5.3.1. K ekonomickému využití dopravních prostředků může být zvolena kombinace prostředků pozemní přepravy (např. minibus + minivan, 2x minivan apod.). 5.4. První den zájezdu a den odletu zpět je určen k zajiště- ní dopravy, transferu apod. a tyto dny nejsou určeny k rekreaci nebo programu, nebude-li stanoveno jinak. 5.5. V případě změny služeb na základě požadavků zákazníka nese zákazník náklady spojené s touto změnou v plném rozsahu, není-li těmito podmínkami stanoveno jinak. 5.6. Zákazník může ve lhůtě do 30 kalendářních dnů před zahájením zájezdu nebo poskytováním služeb písemně oznámit CK změnu v osobě účastníka spolu s prohlášením nového zákazníka, že souhlasí se smlouvou a Podmínkami, přičemž společně a nerozdílně odpovídají za úhradu ceny zájezdu nebo poskytovaných služeb a úhradu dalších nákladů, které se změnou zákazníka CK vzniknou s tím, že jsou pro ně závazné tyto Podmínky také v bodě 4.7. 6. Zrušení zájezdu, odstoupení od smlouvy, odstupné 6.1. Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit s tím, že odstoupení je povinen průkazným způsobem (doporučeným dopisem nebo osobně v kanceláři prodejce) písemně oznámit CK. Pokud odstoupí pro nesouhlas se změnou smlouvy nebo zrušila-li CK zájezd z jiných důvodů než pro porušení povinností zákazníkem, nabídne CK zákazníkovi ná- hradní zájezd za podmínek stanovených zákonem. 6.2. CK může před zahájením zájezdu od smlouvy odstou- pit, byl-li zájezd zrušen (především z důvodů podle bodu 5.3. Podmínek nebo vzhledem k vyšší moci) nebo poruší-li zákazník svou povinnost. Pokud dojde k odstoupení od zájezdu ze strany CK z důvodu po- rušení povinností zákazníkem, nemá zákazník nárok na vrácení poměrné části ceny zájezdu nebo služeb, které nebyly čerpány a zákazník je povinen uhradit další náklady vzniklé CK. 6.3. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu nebo objednávky služeb porušení povin- ností AT nebo odstoupí-li AT od smlouvy o zájezdu nebo objednávky služeb z důvodů porušení povin- ností zákazníka, je zákazník povinen zaplatit AT za odstupné (stornopoplatky) ve výši skutečně vzniklých nákladů, nejméně však za osobu ve výši: - 40 % z celkové ceny zájezdu, letenky nebo služby při stornování od podepsání smlouvy nebo objed- návky do 60. dne před odletem nebo zahájením poskytování služby - 50 % z celkové ceny zájezdu, letenky nebo služby při stornování od 59. do 49. dne před odletem nebo zahájením poskytování služby - 75 % z celkové ceny zájezdu, letenky nebo služby při stornování od 48. do 15. dne před odletem nebo zahájením poskytování služby - 90 % z celkové ceny zájezdu, letenky nebo služby při stornování od 14. do 6. dne před odletem nebo zahájením poskytování služby - 100 % z celkové ceny zájezdu, letenky nebo služby při stornování 5. a méně dnů před odletem nebo zahájením poskytování služby Pojištění storna katalogových poznávacích zájezdů je obsaženo v základní ceně těchto zájezdů. AT nabízí a doporučuje klientům připojištění storna pro poby- tové zájezdy, individuální zájezdy, akce na zakázku a jednotlivé služby!! 6.4. Pro samostatné letenky platí stornopodmínky jed- notlivých leteckých společností, se kterými bude zákazník seznámen při rezervaci letenky. 6.5. Pro stanovení odstupného je rozhodující datum skutečného oznámení storna CK, tj. doručení do- poručeného dopisu nebo potvrzeníprodejce o přijetí storna. 7. Vady zájezdu, reklamace, odpovědnostní vztahy 7.1. Nemá-li zájezd vlastnosti vymezené smlouvou a zá- konem, zajistí CK nápravu, pokud si nevyžádá ne- úměrné náklady. Nezjedná-li CK nápravu v určené přiměřené lhůtě, může si zákazník zjednat nápravu sám a CK mu uhradí účelně vynaložené náklady. Pokud se po odjezdu vyskytnou podstatné vady zájezdu, je CK povinna přijmout opatření pro pokračo- vání zájezdu. Pokud zákazník toto opatření z řádného důvodu odmítne, zajistí CK přepravu zákazníka na místo odjezdu. 7.2. Má-li zájezd vadu, je zákazník povinen vytknout ji CK s nárokem na slevu z ceny zájezdu ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Pokud nebude vada vytčena zákazníkem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení zájezdu, právo na slevu z ceny nebude přiznáno. CK je povinna rozhodnout do 30 dnů po doručení reklamace, ve složitějších případech si CK vyžádá u zákazníka odklad. Pokud v průběhu zájezdu není poskytnuta určitá služba z důvodu vyšší moci, nemá zákazník právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu ani na odstoupení od smlouvy. 7.3. CK nenese odpovědnost za škody, vyplývající ze změn sjednaných služeb včetně zrušení zájezdu nebo poskytované služby, pokud k těmto změnám došlo zaviněním zákazníka (vědomé nečerpání služeb, nerespektování pokynů průvodce či norem a zákonů navštíveného státu, ubytovacího zařízení, dopravce apod.) nebo zaviněním třetí osoby nebo z důvodu tzv. vyšší moci, tj. zejména z příčin a v důsledku ne- odvratitelných událostí, kterým CK nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze vyžadovat. 7.4. CK nenese odpovědnost za služby, které si zákazník objedná nebo zabezpečí na místě mimo program a služby CK. CK nenese také odpovědnost za zpož- dění, přesměrování nebo zrušení letů, časové od- chylky (ztráty) způsobené mimořádnými opatřeními k zajištění bezpečnosti leteckého provozu, opoždění nebo ztrátu zavazadel nebo jiné problémy související s leteckou přepravou. Nedostaví-li se zákazník k od- letu nebo zmešká let, má CK právo na plnou úhradu ceny zájezdu nebo poskytovaných služeb. 7.5. Za předmět reklamace se nepovažují vady, škody a újmy způsobené zákazníkovi, které jsou předmětem pojistného plnění nebo které jsou z pojistného plnění výslovně vyňaty. 7.6. Za vadu plnění se nepovažují děje způsobené třetí osobou nebo vyplývající z odlišných geografických, náboženských, kulturních a hygienických standardů v místě poskytování služeb, především hluk, menší možnosti občerstvení, kvalita komunikací spojená s časem přepravy, úroveň přepravy apod. 7.7. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (internetová adresa: www.coi.cz). 8. Pojištění 8.1. Pojištěním zákazníka vzniká vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou, kde CK je zprostředkovatelem tohoto vztahu. Zákazníci jsou pojištěni v případě pozná- vacích zájezdů komplexním cestovním pojištěním zahrnující aktivní asistenci 24 hod. denně, léčebné výlohy, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, zpož- dění zavazadel, odpovědnost za škody, pojištění storna zájezdu, pojištění přerušení cesty, kompenzaci nevyužité dovolené a zpoždění odjezdu, to vše podle VŠEOBECNÉ INFORMACE VŠEOBECNÉ INFORMACE 225

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Zprostředkující cestovní kancelář nebo cestovní agentura (dále jen prodejce): Datum a podpis prodejce: Cestovní kancelář America Tours v. o. s. (dále jen CK) Jánská 868/8, Liberec 3, 460 01 IČO: 18385028, DIČ: CZ18385028 Zápis v OR: KS v Ústí nad Labem, sp. zn. AXXIII350 č. ú.: 673535763 / 0300 tel: 488 058 205, fax: 488 058 211 e-mail: info@americatours.cz Pobočky: Ječná 43, 120 00 Praha 2 tel: 224 941 316 e-mail: praha@americatours.cz Moravské náměstí 14, 602 00 Brno tel: 542 215 152 e-mail: brno@americatours.cz Jánská 868/8, 460 01 Liberec 3 tel: 488 058 213 e-mail: liberec@americatours.cz Název zájezdu: Kód zájezdu: Termín zahájení a ukončení: Cena zájezdu: Sleva %: Sleva Kč: Kontaktní emaily klientů: Zákazník A-jméno Rodné číslo: Fakultativní akce a víza: Cena: Příjmení: Číslo pasu: Adresa: Státní přísl. Telefon: Připojištění pro pobytové zájezdy: Souhrnná cena služeb za osobu: Zákazník B-jméno Rodné číslo: Fakultativní akce a víza: Cena: Příjmení: Číslo pasu: Adresa: Státní přísl. Telefon: Připojištění pro pobytové zájezdy: Souhrnná cena služeb za osobu: Vyplní prodejce CELKOVÁ CENA Způsob platby: Potvrzení přihlášky pracovníkem CK AT Záloha: Uhradit do: Dne: Doplatek: Uhradit do: Zaregistroval: 1. Nedílnou součástí této smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) jsou Všeobecné smluvní podmínky CK ve znění platném ke dni podpisu smlouvy uveřejněném na www.americatours.cz (dále jen Podmínky) a aktuální katalog zájezdů CK. Zákazník A současně prohlašuje, že tyto součásti smlouvy již má a nebo je převzal, byl s nimi seznámen a souhlasí s nimi, což stvrzuje svým podpisem. Zákazník A byl poučen o „Pojištění záruky pro případ úpadku CK“ 2. Zákazník A prohlašuje, že smlouvu uzavírá i jménem zákazníka B, který jej k tomu zmocnil, kterého zastupuje a kterému sděli veškeré informace s tím, že kontakty a komunikace bude vedena se zákazníkem A 3. Zákazník A potvrzuje, že před uzavřením této smlouvy byl informován CK o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a poža- dovaných zdravotních dokladech pro cestu a pobyt, přičemž odpovídá i za splnění těchto požadavků za zákazníka B 4. Údaje o vymezení zájezdu ve smyslu zákona jsou uvedeny v této smlouvě, příp. Podmínkách a katalogu CK včetně souhlasu a podmínek se zpra- cování osobních údajů 5. Nedílnou součástí souboru služeb je cestovní pojištění. Zákazník A potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy byl/a seznámen/a s pojistnými podmínkami ERV Evropské pojišťovny, a.s., které jsou součástí smlouvy a že mu byly poskytnuty informace o pojistiteli a pojistném podle platné úpravy Datum a podpis zákazníka A: Se zasíláním nabídky dalších služeb souhlasím ANO NE Datum a podpis zákazníka B: Poznámky prodejce: Komunikace s klienty bude zajištěna prostřednictvím uvedené emailové adresy Prosíme vyplnit osobní údaje a 1x podepsané poslat zpět na CK. Při platbě vždy uvádějte var. symbol č. List 1 – odeslat do CK AT, Jánská 868/8, 460 01 Liberec SMLOUVA O ZÁJEZDU uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

Základní pojištění v ceně BASIC Limity pojistného plnění (v Kč) Celý svět Léčebné výlohy Zubní ošetření Fyzioterapie 5 400 000 24 000 120 000 Aktivní asistence Převoz, přeložení, repatriace Převoz tělesných ostatků Opatrovník neomezeně 1 000 000 1 000 000 150 000 Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění. Základní pojištění v ceně pobytového zájezdu s CK America Tours Sjednejte si výhodné připojištění! na českém trhu worldwide www.ERVpojistovna.cz Široká možnost připojištění COMFORT OPTIMAL Limity pojistného plnění (v Kč) Celý svět Trvalé následky úrazu Úmrtí následkem úrazu 300 000 200 000 300 000 200 000 Škoda na osobních věcech Zpoždění zavazadel 80 000 10 000 1) 2) 80 000 10 000 1) 2) Odpovědnost za škodu na zdraví Odpovědnost za škodu na majetku Právní zastoupení 6 000 000 4 000 000 200 000 6 000 000 4 000 000 200 000 Zmeškání odjezdu Zpoždění odjezdu 5 000 5 000 3) 5 000 5 000 3) Stornopoplatky Přerušení cesty 50 000 50 000 4) 100 000 50 000 4) Nevyužitá dovolená 15 000 5) 15 000 5) Zvýhodněná cena do 24 dní COMFORT OPTIMAL Osoba 990 Kč 1 490 Kč Děti do 12 let 495 Kč 745 Kč Pokud cena zájezdu na dospělou osobu přesáhne limit uvedený u stornopoplatků varianty Comfort (50 tis. Kč), je nutné zvolit variantu Optimal. Vysvětlivky: 1) spoluúčast 500 Kč 2) 5 000 Kč za každých 12 hodin 3) 1 000 Kč za každých 6 hodin 4) spoluúčast 20 % 5) 1 000 Kč za den

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/

nikdo v Čechách nezná Ameriku lépe než America Tours cestovní kancelář America Tours, v.o.s. tel.: 488 058 205 (zájezdy) • 488 058 203 (letenky) Jánská 868/8 488 058 204 (individ. služby) • fax: 488 058 211 460 01 Liberec 3 e-mail: info@americatours.cz • www.americatours.cz Prodejny: Ječná 43 (50m od I. P . Pavlova) Moravské náměstí 14 Jánská 868/8 120 00 Praha 2 602 00 Brno 460 01 Liberec 3 tel.: 224 941 313, 316 tel.: 542 215 152 tel.: 488 058 213 e-mail: praha@americatours.cz e-mail: brno@americatours.cz e-mail: liberec@americatours.cz VAŠE CESTOVNÍ KANCELÁŘ Objednávky zájezdů po telefonu: 777 747 333 488 058 205 nejširší nabídka zájezdů do Ameriky v Čechách www.americatours.cz

https://www.floowie.com/en/read/katalogat18/