AEJ - 10/11-2016how to talk to a girl you just started dating

INDUSTRY 4.0 ČASOPIS SE ZAMĔŘENÍM NA AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL, STROJÍRENSTVÍ A SOUVISEJÍCÍ OBLASTI ČASOPIS SO ZAMERANÍM NA AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL, STROJÁRSTVO A SÚVISIACE OBLASTI www.autoprumysl.cz www.autopriemysel.sk STROJÍRENSTVÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU ŘÍJEN/LISTOPAD  OKTÓBER/NOVEMBER 1,85 € 50 CZK OD ROKU 2008  ČÍSLO 1/2016 PRŮMYSLU SE DAŘÍ

how to talk to a girl you just started dating

AKTUALITY TRENDY VÝROBA EKONOMIKA TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ ROBOTIKA AUTOMATIZACIA NÁŘADÍ NÁSTROJE VELETRHY TRIBOLOGIE INDUSTRY 4.0 MAGAZÍN SE ZAMĔŘENIM NA AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL, STROJÍRENSTVÍ A SOUVISEJÍCÍ OBLASTI Informujeme o směřování automobilového průmyslu u a zároveň zachycujeme dění v spolupracujících průmyslových odvětvích a hospodářství. Automotive Engineering přináší informace reagující na potřeby trhu a možnosti, které nabízí, o technologiích, produktech a službách. Pokoušíme se definovat problémy a hledat možná řešení, informujeme o vědecko-výzkumné činnosti a realizaci jejích výsledků do práce, o vytváření podmínek pro rozvoj znalostní ekonomik (od roku 2008).

how to talk to a girl you just started dating

www.autoprumysl.cz AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL 3 EDITORIAL Industry 4.0 poutá obecnou pozornost všech, kdo se zajímají o průmysl, a předpokládá se, že tento nový způsob výroby až o třetinu zvýší produktivitu a navíc že pro firmy, jimž v tomto směru „ujede vlak“, bude obtížné přežít. Není proto divu, že se téma Industry 4.0 stalo jedním ze stěžejních v rámci letoš- ního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Také aktuální vydání AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL přináší vhled do této problematiky. Jiným tématem, jež vyvolalo řadu úvah i varovných vizí, je chystaný brexit. Katastrofické scénáře se ale zatím nenaplnily a kromě „zhoupnutí“ libry se v ekonomice nic zásadního neodehrálo. Je pravda, že Britové s oficiálním oznámením odchodu z EU vyčkávají a není snadné odhad- nout, jak dlouho hra potrvá. O analýzu situace se pro AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL pokusil ekonom z Mendelovy univerzity v Brně Lubor Lacina a jeho závěry nejsou nijak pesimistické. Říká se, že srdcem celého strojírenského komplexu odrážejí- cím úroveň tohoto odvětví jsou obráběcí a tvářecí stroje, které jsou jedním z limitujících faktorů úrovně strojírenského prů- myslu. Pokud tato metafora funguje, je pro „zdravotní stav“ čes- kého strojírenství dobrou zprávou informace, že sektor obrábě- cích a tvářecích strojů zaznamenal v roce 2015 rekordní růst, jak uvádí zpráva Svazu strojírenské technologie. A obdobně dob- rou zprávou je i rekordní účast domácích i zahraničních firem na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kde se poprvé set- káváte s vydáním AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL, jehož redakce Vám přeje hodně úspěchů. redakce

how to talk to a girl you just started dating

774 833 725 cnc.inshop.cz Uvidíš a uvěříš Uvidíš a uvěříš Vláknové lasery 300 - 1500W plošné, trubkové i kombinované CO2 lasery 50 - 130W deskové, návinové i nadměrné materiály, ořezové značky, nerovné materiály CO2 pro gravírování 25 - 50 W speciálky i velmi přesné stroje sklěněné i RF trubice Frézky 300 - 9000W pro kovové i nekovové materiály Vláknové značkovačky 20 - 50W krytované, přenosné, stolní i do výrobních linek, automatické čtení objektů, 3D značení Veletržní cena 310 100 EUR HS-G3015A-I3000 069%UQR +$/$<(85$=,2 ¿H]iQtDREUiE€QtPDWHULiOÔ 9\]NRXÅHMWHYtFHMDNVWURMÔYSUD[L Speciální akce pro zákazníky ze Slovenska ČSOB leasing 0.99% p.a. bez akontace ]GURMN: QDmHUQRXRFHODÍPP

how to talk to a girl you just started dating

www.autoprumysl.cz AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL 5 29 52 58 Obsah 6 Aktuality z automobilového průmyslu a strojírenství 16 Obráběcí stroje: TRENS SK 18 Rekordní růst sektoru obráběcích a tvářecích strojů 20 Industry 4.0. 24 Malé série, přesné dle objednavky na svařovacích robotech 26 Průmyslu se daří, musí ale řešit zásadní výzvy 32 Ekonomika se musí připravit na změnu pracovního trhu 36 Okouzlení elektromobilem Tesla 40 Rozhovor: Vladimír Dlouhý 44 Brexit přinese změny, první jsou již patrné 48 Uskutečňujeme výzvy automobilového průmyslu 52 Odcházení s koncem v nedohlednu 58 Rozhovor: Jiří Rousek 60 V budoucnosti nebude důležité auto, ale mobilita 37 18 28

how to talk to a girl you just started dating

https://xxxblackbookpics.com/

how to talk to a girl you just started dating

www.autoprumysl.cz AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL 7 Zdroje: volocars.com, skoda-auto.cz, bmw press, kia press AKTUALITY A ZAUJÍMAVOSTI OdstartovalProjektDriveMe, kterýpředstavujetennejambicióznější anejprogresivnějšíveřejnýexperiment sautonomnímřízenímnasvětě Společnost Volvo Cars, výrobce prémiových automobilů, ofi- ciálněspustilaprojektDriveMe,kterýjetímnejambicióznějším anejprogresivnějšímveřejnýmexperimentemsautonomním řízením na světě. V pátek byl vyroben vůbec první vůz s au- tonomnímřízením,kterýsestanesoučástígöteborskéhopro- jektuDriveMe.VespeciálnímvýrobnímoddělenítovárnyTor- slanda byla dokončena výroba Volva XC90 vybaveného systémem autonomního řízení, které se tak stalo prvním z řady autonomně řízených vozů určených do rukou běžných göteborských rodin, které budou s těmito vozy jezdit po ve- řejných silnicích. DoprojektuDriveMejezapojenacelářadaaktérůzveřejného i soukromého sektoru, a to včetně automobilky Volvo Cars, společnosti Autoliv, švédského ministerstva dopravy, švéd- skéhodopravníhoúřadu,VysokéškolytechnickévChalmers, vědeckého centra Lindholmen Science Park a města Göte- borg. Projekt Drive Me je částečně financován programem FFI zaměřujícím se na strategický vývoj a inovace automobilů (Strategic Vehicle Research and Innovation).  BMW Connected: OSOBNÍ DIGITÁLNÍ ASISTENT OD BMW BMW propojuje svého řidiče s okolím již mnoho let prostřednict- vím rozsáhlého programu BMW ConnectedDrive. Tento srpen jsmepředstaviliBMWConnected,cožjekomplexníkonceptslu- žeb a funkcí pro zcela přirozenou pomoc zákazníkům při řešení všech aspektů souvisejících s jejich osobní dopravou. Základem je flexibilní platforma Open Mobility Cloud, jež zcela přirozeně propojujeautomobiladalšíprvkydodigitálníhosvětasvéhoma- jitele, který je představován především telefonem iPhone a ho- dinkami Apple Watch. Představená úvodní verze BMW Connec- tedsezpočátkusoustředízejménanaplánovánícest,upozornění navhodnýčasodjezduadalšíúkonykaždodenníhoživota,stejně jako zjednodušení používání různých digitálních služeb v auto- mobilu. BMW Connected pomáhá uživatelům s tím, aby do cílů svých cest dojížděli včas a bez stresu.  BMW i3 (94 Ah): až o 50 procent prodloužený dojezd, možnost výměny akumulátoru, rychlejší nabíjení a výkonnější nabíječky BMW i Wallbox. Výstavní premiéra: nejnovější varianta BMW i3 mánajednonabitío50procentdelšídojezd.Větší hustota energie lithium-iontového akumulátoru BMW i3 (94 Ah) zajistila zvětšení jeho kapacity na 33 kWh. Ve standardním evropském cyklu NEDC to znamená do- jezd 300 km ve srovnání s předchozími 190 km. V každodenním běžném provozu s používáním topení či klimatizace dosahuje dojezd 200 km bez nutnosti nabíjení. I při dosahování takových parametrů je samozřejmostí dynamika obvyklá pro vozy BMW, takže i BMW i3 (94 Ah) stanovuje v tomto ohledu měřítka pro celý svůj seg- ment. Kromě jiného BMW i nyní nově nabízí výkonnější domácí nabíječky BMW i Wallbox. U starších vozidel lze akumulátory zaměnit za nové, výkonnější, v rámci speciálního programu. Původní BMW i3 s akumulátorem 60 Ah, představené před třemi roky, je stále v nabídce. Na autosalonu v Paříži představí BMW také speciální edici plug-in hybridního sportovního BMW i8 Protonic Dark Silver Edition.  NOVÉ BMW C EVOLUTION: BMW Motorrad odhaluje nový elektroskútr s prodlouženým dojezdem a novými barvami. Světová premiéra: BMW Motorrad se novým BMW C evolution dále etabluje v segmentu elektroskútrů. Vy- rábět jej bude ve dvou verzích – s prodlouženým do- jezdem a také ve verzi, kterou mohou evropští řidiči používat s řidičským průkazem skupiny A1. Nový aku- mulátor si články s nábojem 94 Ah (stejný druh jako u nejnovějšího BMW i3) zajistil prodloužení dojezdu. Verze navržená pro evropské jezdce s řidičským prů- kazem skupiny A1 dosahuje dojezdu předchozí verze, přibližně 100 km. Provedení s prodlouženým dojezdem ujede na jedno nabití až 160 km. Díky tomu vznikl prak- tický dopravní prostředek s nulovými lokálně produko- vanýmiemisemiiprorozsáhlejšízastavěnáúzemí.Nové provedení je nyní vybaveno přepracovaným nabíjecím kabelemsmenšímprůřezem.Novépříslušenství,kně- muž patří třeba držák chytrých telefonů, nabízí široké možnosti pro individualizaci nového BMW C evolution. OběverzenovéhoelektroskútruCevolutionjsoukdis- pozici v novém barevném provedení: metalická barva Ionic Silver/Electric Green ve spojení s černou barvou Black Storm pro vytvoření potřebného kontrastu. Stře- dovýtunelverzesdlouhýmdojezdemjepokrytýnovou grafikou.  NOVÉ BMW ŘADY 3 GRAN TURISMO: sportovní gran turismo s excelentní každodenní praktičností a komfortem na dlouhých cestách. Výstavní premiéra:BMWpředstavínovéprovedeníBMWřady3GranTurismo,kterékom- binujeelegancivozůcoupésprostornostíluxusnílimuzínyazavazadlovýmprostoremvozu kombi. To vše je zabalené do karoserie s nezaměnitelným sportovním stylem. Trojice zá- žehových a pětice vznětových motorů dosahuje zvýšených výkonů a současně nižší spo- třeby paliva. Všechny zážehové motory a jeden vznětový (BMW 325d) jsou u nového pro- vedení zcela nové. Uvnitř zaujme nové BMW řady 3 Gran Turismo prvotřídními materiály, stejnějakonapříkladNavigačnímsystémemProfessionalsnovýmuživatelskýmrozhraním převzatým z luxusního segmentu a propracovanější konektivitou s chytrými telefony. BěhemtříletvýrobysiBMWřady3GranTurismovybudovalosvébytnépostavenívestřední třídě, jeho hlavními trhy jsou Čína, Německo a USA. Pro většinu z jeho zákazníků jde o první vůz značky BMW. BMWGroupnaautosalonu Mondialdel’AutomobileParis2016 Pařížský autosalon Mondial de l’Automobile Paris 2016 se koná od 1. do 16. října 2016. BMW GroupnaněmvpremiéřepředstavínovéBMWřady3GranTurismoaBMWi3svýkonnějším akumulátorem, které rozšíří nabídku stávajících verzí. BMW Motorrad poprvé ukáže světu elektroskútr BMW C evolution, taktéž vybavený akumulátorem s větší kapacitou a pro- dlouženým dojezdem. Pařížský autosalon je pro BMW Group příležitostí, jak předvést nový osobní asistent BMW Connected.

how to talk to a girl you just started dating

Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii v červenci zaznamenal první meziroční pokles za téměř tři roky, v srpnu se ale vrátil k růstu. Vyplývá to z dnešních údajů Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA).Prodej aut se v červenci meziročně snížil o 1,4 procenta na 1,124 milionu vozů.Ukončiltakobdobínepřetržitéhorůstu,kterétrvalo34měsíců.V srpnusealerůstvrátil,prodej meziročně vzrostl o deset procent na 819.126 vozů. Od ledna do srpna se prodej nových osobních automobilů v EU meziročně zvýšil o více než osm procent na téměř 9,8 milionu vozů. Růst v prvních osmi měsících roku vykázaly všechny velké trhy. Mladoboleslavská Škoda Auto od ledna do srpna zvýšila v EU prodej o 6,5 procenta na téměř 421.000 vozů. V samotném srpnu jí odbyt na unijním trhu meziročně vzrostl asi o čtyři procenta na téměř 40.000 vozů po desetiprocentním propadu v předchozím měsíci.”Z hlediska podílů jednotlivých značek osobních vozů je na trhu EU patrné trvalé oslabování pozice VW Group (meziroční pokles o více než jedno procento), která však v absolutních číslech zůstává dominantním hráčem na tomto trhu s podílem 23,9 pro- centa. Velmi dobře si v prodeji osob- ních vozů vede Škoda; v rámci EU je vtomtorocedevátounejprodávanější značkou,” uvedl Petr Kymlička z au- ditorské a poradenské sítě BDO. Trh v České republice od ledna do srpna vzrostl meziročně o 13 procent, tedy rychleji než EU. AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL www.autoprumysl.cz 8 AKTUALITY A ZAUJÍMAVOSTI ProstějovskátovárnaMAIERCZ loni zvýšilatržbyizisk Společnost MAIER CZ, která v Prostějově provozujezávodnavýrobuplastovýchautomo- bilových součástek, loni zvýšila tržby o třetinu z 409 milionů korun v roce 2014 na 529 milionů korun.Zisktovárnyvzrostlna32,6milionukorun z 28,8 milionu korun v roce 2014. ČTK dnes in- formaci získala z výroční zprávy MAIER CZ. Prostějovská továrna MAIER CZ byla otevřena v roce 2006. Závody MAIER Group do té doby sídlily ve Španělsku a v Británii. MAIER Group se rozhodla investovat do výrobního závodu ve střední Evropě kvůli svým zákazníkům z řad velkýchautomobilek.FirmalonivProstějovaza- městnávala v průměru 209 pracovníků. Vedení továrny letos na jaře oznámilo záměr postavit novou lisovnu a lakovnu. Chystanou investici zdůvodnilo novými zakázkami od předních svě- tových automobilek.V nové lisovně a lakovně chcefirmaMAIERCZ,kterápatřídošpanělského koncernu MAIER Group, ročně vyrábět zhruba půl milionů plastových dílů pro automobilové značky Audi, Mercedes, BMW a Škoda. Pokud společnost získá všechna potřebná povolení, tak nový provoz plánuje postavit v roce 2018.Hodnota plánované investice do nové lisovny a lakovny zatím nebyla zveřejněna. Španělská skupina MAIER Group, která pro- dukuje automobilové poklice a plastové součástky pro interiéry automobilů, do prostějovského závodu dosud investovala zhruba šest milionů eur (162 milionů korun). Americký výrobce magnetických snímačů otevřel závod na Ústecku Americký výrobce magnetických snímačů a měřicích přístrojů SSI Technologies dnes otevřel v průmyslovém areálu v Přestanově na Ústecku svůj závod. Do technologie chce investovat do roku 2018 víc než 24 milionů dolarů (zhruba 584 milionů korun). V první etapězaměstná250lidí.Senzorysepoužívají do osobních a nákladních automobilů a mo- tocyklů. Výroba začne v říjnu. “Teď probíhá testovací výroba,” řekla ČTK manažerka závodu Gabriela Topková. Součástky jsou určeny pro evropský trh. V Přestanově vznikla první pobočka firmy v Evropě. Ústecko si firma vybrala kvůli blízkosti hranic s Německem a napojení na hlavní dopravní tahy a letiště. Přilehlá dálnice D8 z Prahy do Drážďan přes Ústí nad Labem bude dokončena v prosinci. “Dostupnost pracovní síly hrála při výběru také svoji důležitou roli,” uvedl výrobní ředitel SSI Technologies Frank Jassner. V srpnu byla míra nezaměstnanosti v okrese 9,5 procenta, bez práce bylo 7784 lidí. Právě vysoká nezaměstnanost hrála hlavní roli při výběru lokality v Česku. Společnost aktuálně zaměstnává 48 lidí. “Uplatnění najdou lidé s nižším vzděláním, jako jsou absolventi učilišť, i vysokoškoláci. Výhodu mají samozřejmě lidé jazykově vy- bavení,” uvedla Topková. Zahájení se dnes zúčastnili i studenti středních škol. “Chceme jim ukázat, že vzdělání má smysl a že najdou práci v oboru. Chceme je také zaujmout a motivovat k tomu, aby eventuálně u nás po ukončenístudianastoupilinebochodiliknám na brigády,” řekla manažerka. Firma získala investiční pobídku od vládní agentury CzechInvest. Továrna je na ploše 3515 metrů čtverečních, samotná výroba je hodně automatizovaná. Společnost už nyní plánuje, že přistaví ještě jednu výrobní halu a do budoucna bude zaměstnávat 400 až 450 lidí. Jakmile by se závod rozjel na více směn, bude firma podle Topkové jednat s okolními obcemi a krajem na posílení do- pravní obslužnosti. ProdejautvEU počervencovémpoklesuzamířil opět vzhůru uvedlKopp.“DokončenítohotoprojektunámumožnípřivéstdoČeskýchBudějovic nové projekty a technologie, což nyní nebylo možné,” dodal.Celkové náklady na stavbu,kterározšířívýrobníprostoryfirmyna19tisícmetrůčtverečních,dosáhnou přibližně 180 miliónů korun, dalších zhruba 320 miliónů bude směřovat do tech- nologického vybavení. Nové technologie umožní firmě, disponující vlastním vývo- jovým oddělením a obchodní organizací, vedle rozšíření portfolia výrobků pro stá- vající zákazníky také otevření nových trhů. Kern-LiebersCR,jehožcelkovéloňskétržbydosáhly1,2miliardykorun,zaměstnává vsoučasnédoběasi400lidí.Novýprovozjejichpočetsamozřejmězvýší.Vzhledem k nedostatku kvalifikovaných strojařů na trhu práce ovšem firma hodlá využít technologie s maximálním stupněm automatizace. “Přesto budeme potřebovat nejméně dvacet až třicet nových lidí. Zhruba deset provozních inženýrů i techniků a dvacet lidí do výroby. Bude se opět jednat vesměs o strojírenské profese,” uvedl Kopp.Nejžádanějšíbudoupodlenějnástrojaři,lisaři,zámečníci,seřizovači,obráběči, mechatronici a ostatní strojírenské specializace. Více než půl miliardy korun investuje strojírenská společnost Kern-Liebers CR do rozšíření svého výrobního závodu v Českých Budějovicích. Stavbu nové haly na ploše sedmi tisíc metrů čtverečních zahájil významný dodavatel komponentů pro automobilový, textilní a spotřební průmysl koncem srpna. Výroba by se v novém provozu měla naplno rozjet už příští rok v létě. ČTK to řekl jednatel společnosti Jaroslav Kopp. Firma, která v Jihočeském kraji zaměstnává asi 400 lidí, chce přijmout desítky nových zaměstnanců. “Naše stávající objekty jsou zcela zaplněny a neumožňují umístění dalších technologií. Touto investicí si tak vytváříme nový prostor pro další plánovaný rozvoj v souvislosti s očekávaným růstem trhů v České republice, Polsku a Maďarsku,” Kern-Liebers postaví v Č. Budějovicíchhalu za půlmiliardykorun

how to talk to a girl you just started dating

www.autoprumysl.cz AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL 9 AKTUALITY A ZAUJÍMAVOSTI Siemens plánujevysoké investice vArgentině Německá strojírenská skupina Siemens bude spolupracovatsArgenti- nou v příštích pěti letech naprojektechzoblastiinfrastruktury,mobilityaenergievhod- notě pět miliard eur (135,1 miliardy Kč). Vytvoří v zemi 3000 pracovních míst. Oznámil to generální ředitel společnosti Joe Kaeser po setkání s argentinským prezidentem Mauriciem Macrim. Nová pracovní místa by měla vzniknout v příštích čtyřechažpětiletech.NepřímoSiemensvytvoříaž7000pra- covníchmíst.Významnoučástplánovanéinvesticetvořívýs- tavba elektráren z obnovitelných zdrojů energie. Siemens bude projekty rovněž financovat. Celkem hodlá investovat 3,1 miliardy eur, dodal Kaeser. Argentina nyní pořádá investiční fórum,kterépřilákalotéměř2000představitelůfiremzcelého světa. Německý ministr hospodářství Sigmar Gabriel dodal, že v Argentině je velký potenciál v oblasti energetiky, infra- struktury,zemědělství,hornictvíatechnologie.Nedostatečná infrastruktura je hlavní překážkou, která brzdí ekonomický růst v Argentině. Země je nyní v recesi, když tři čtvrtletí po sobě se hrubý domácí produkt snížil. Kaeser se však věří ve světlou budoucnost země, napsaly agentury DPA a Reuters. Ford přesune veškerou produkci malých autz USA do Mexika Americká automobilka Ford Motor veškerou svou výrobu menších vozů během dvou až tří let přesune ze Spojených států do nového závodu vMexiku.ŘekltodnesgenerálníředitelForduMarkFieldsnasetkánísin- vestory a analytiky, a potvrdil tak předběžně sdělené plány firmy.Ford nyní vyrábí model Fiesta v Mexiku, vozy Focus a C-Max ale zatím pro- dukuje na předměstí Detroitu. Přesun této výroby do Mexika sníží firmě náklady na mzdy a zvýší zisky. Závod v Michiganu, kde se nyní tato menší auta vyrábějí, získá v rámci dohody s odborovým svazem UAW nové pro- dukty, pravděpodobně větší a ziskovější vozy, jako jsou pick-upy Ford Ranger, uvedla agentura AP. Ford Motor nyní investuje 1,6 miliardy dolarů (zhruba 38 miliard Kč) do výstavby nové továrny na výrobu malých aut v mexickém San Luis Potosí. Závod by měl začít vyrábět v roce 2018. Mexiko je pro automobilový průmysl přitažlivé díky relativně nízkým mz- dovým nákladům a bezcelnímu přís- tupu na trh ve Spojených státech. Produkce automobilů v Mexiku se v uplynulém desetiletí více než zdvo- jnásobila a do roku 2022 by se podle poradenskéspolečnostiIHSAutomo- tive měla zvýšit o dalších 50 procent na téměř pět milionů vozů ročně. SDA:VČRjestáletéměř milionvozůbezkatalyzátoru Česku stále jezdí téměř jeden milion vozů bez katalyzátoru. Tato vozidla přitom z celkového počtu ujetých kilometrů všemi osobními auty v Česku ujedou zhruba jen čtyři procenta, na emisích škodlivin se však podílejí 40 procenty. Uvedl to dnes Svaz dovozců automobilů. Celkem je v registru 7,271 milionu vozů všech kategorií s průměrným stářím 17,8 roku, z toho osobních aut je 5,275 milionu. Průměrné stáří tuzemského vozového parku, co se týká osobních aut, se podle tajemníka svazu Josefa Pokorného ale neustále zhoršuje a aktuálně dosahuje téměř 15 let. “Abychom dostali přestárlé vozy ze silnic, dvorů a parkovišť a současně zlepšili bezpečnost provozu, životní prostředí a ovzduší v našich městech, je třeba, aby stát podpořil odběr a likvidaci těchto starých vozů,” uvedl. Vláda v pondělí odložila projednání návrhu opatření k podpoře obnovy přestárlého vozového parku osobních automobilů z dílny ministerstva průmyslu a obchodu. Ten mimo jiné počítá s tím, že by za likvidaci přestárlých autovraků dostávali lidé motivační poplatek. “Vítáme zavedení opatření na podporu odběru přestárlých automobilů, jehož prostřednictvím by měla být vyplácena adekvátní motivační částka za odevzdání takového vozu, například v minimální výši 10.000 Kč,” uvedl ředitel sekretariátu Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl. Podle něj by tato částka mohla být hrazena ze Státního fondu životního prostředí. “Do něj se v posledních letech vybraly miliardy korun za registrace vozů Euro 0 až Euro 2 a tyto prostředky by měly být zpětně využity pro motoristy,” podotkl. Peníze na příspěvek, jehož parametry však MPO zatím blíže nespecifikovalo, mají být čerpané ze Státního fondu životního prostředí. Resort životního prostředí je však proti. Ministerstvo životního prostředí upozornilo na to, že vedle příspěvku na likvidaci aut, u kterých budou majitelé motivování právě finanční kompenzací, se ročně vyřazují desítky tisíc starých vozů i bez kompenzace, a i ty bude nutné do čerpání příspěvku zahrnout. Již dříve se uvažovalo o tom, že by lidi k nákupu nového auta motivovalo tzv. šrotovné, tedy příspěvek na nový vůz při vyřazení starého. To však v Česku na rozdíl od okolních zemí nikdy nebylo zavedeno. Třineckéželezárny stavílinkunabroušení sochorůza600milionů Třinecké železárny (TŽ) zahájily ve svém areálu v Třinci na Frýdecko- Místeckustavbulinkynabroušenísochorů,tedyvstupníhomateriálu pro výrobu speciálních drátů, za 600 milionů korun. Nová linka má zvýšit kapacitu výroby i vlastnosti vyráběných drátů. Fungovat začne na konci příštího roku. “Špičkovou kvalitu může zajistit jen bezvadný vstup do tratě tak, aby na válcovaném drátu nebo tyčích nevznikaly povrchové vady. Proto potřebujeme dostatečné množství sochorů, které jsou zbavené oduhličené vrstvy oceli a nemají na sobě žádnou povrchovou vadu,” vysvětlil ředitel TŽ pro investice a strategii Radek Olszar. Sochory jsou dlouhé 12 metrů a mají čtvercový profil o straně 150 milimetrů. “Linka nejdříve sochor narovná, otryská, zkontroluje a nakonec obrousí,” uvedla Jurásková. Celý proces trvá zhruba 20 minut, za hodinu linka zvládne čtyři sochory. Linka bude plně au- tomatická. “Technologie v hale bude vybavena filtry na odsávání, což zajišťuje čistotu vzduchu v hale a mimo ni. Většinu dodavatelů tech- nologie tvoří české firmy,” uvedla mluvčí. V Třineckých železárnách pracuje přes 7000 lidí, a to včetně provozů vOstravě-Vítkovicích,StarémMěstěuUherskéhoHradištěa Závodu sochorová válcovna v Kladně. I s dceřinými firmami mají TŽ okolo 10.000 zaměstnanců. Loni dosáhly čistého zisku 2,78 miliardy korun, o necelých 270 milionů korun méně než v roce 2014. Jediným ak- cionářem železáren je mateřská společnost Moravia Steel miliardáře Tomáše Chrenka. Saar Gummimá kontrakt pro Citroen a BMW, čeká tržby 3,4 mld. Gumárny Saar Gummi Czech z Červe- néhoKostelce,kterépatříkevropským lídrům výroby těsnění do aut, získaly novékontraktyproautomobilkyCitroen a BMW. I díky nim by tržby podniku měly letos vzrůst asi o 17 procent na

how to talk to a girl you just started dating

Novágenerace Hyundaii30 zNošovicvyjedepříštírok Nová generace Hyundai i30 ze slezských Nošovic se začne prodávat na začátku příštího roku. Nahradí druhou generaci, která se v Česku vyrábí od roku 2011. Výstavní premiéru bude mít na konci září na au- tosalonuvPaříži.Vyplývátozinformacíautomobilky.Novougeneraci stěžejního modelu značky v Evropě opět vytvořili vývojoví inženýři z technického centra Hyundai Motor Europe v Německu. Testovali ji pak mimo jiné na slavné Severní smyčce Nürburgringu. “Pečlivě jsme naslouchali potřebám zákazníků, abychom mohli vytvořit vůz pro každého. Nová generace i30 je vozem, který v Evropě ztělesňuje naši DNA: cenově dostupný, s přitažlivým designem, inovativní technikou a skvělými jízdními vlastnostmi,” uvedl viceprezident společnosti Hyundai Motor Europe zodpovědný za marketing Jochen Sengpiehl. Nabídka motorů zahrnuje přeplňované motory s nižším zdvihovým objemem, které se vyznačují vyšší hospodárností. Zákazníci mají na výběr tři zážehové motory a jeden turbodiesel 1,6 litru ve třech výkonových stupních. Nová generace i30 je prvnímvozemHyundai,kterýmůžebýtvy- baven novým přeplňovaným zážehovým čtyřválcem 1.4 T-GDI o výkonu 140 koní.Hyundai je v současnosti třetí ne- jprodávanější značkou na českém trhu. Od lednadosrpnaprodala13.763osobníchaut, tedyotéměřsedmprocentmeziročněvíce. AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL www.autoprumysl.cz 10 AKTUALITY A ZAUJÍMAVOSTI úroveň 3,4 miliardy korun. V prvním pololetíspolečnostzatímzvýšilatržby téměř o 30 procent na 1,75 miliardy korun, sdělil dnes ČTK personální ře- ditel firmy Marek Ďuriš. Podnik je jed- ním z klíčových závodů světové sku- pinySaarGummi,kterápatříčínskému koncernu CQLT. Červenokostelecký podnik dodává těsnění dveří a dalších dílůkaroseriínakaždýčtvrtývEvropě vyrobenýautomobil.Krůstutržebmá letosvýznamněpřispětnapříkladvý- robatěsněníproCitroenC3.“Nováza- kázka,kterácílověpřinese130milionů korunročně,máistrategickývýznam, protože rozšiřuje portfolio zákazníků o koncern PSA,” uvedl Ďuriš. Další nová zakázka, lisované díly z kombi- nace pryže a termoplastu pro BMW, má kromě šedesátimiliónového roč- ního přínosu k obratu podobný cíl. “Posiluje strukturu výroby zvýšením podílulisovanýchvýrobků.Dominantní část tržeb ovšem stále tvoří výroba vytlačovaných pryžových těsnění pro německé vý-robce a jejich koncer- nové značky včetně Škody Auto,” uvedlĎuriš.SaarGummiCzechpřímo zaměstnává830lidíaprostřednictvím agentury poskytuje práci dalším zhruba 150 zaměstnancům se změ- něnoupracovníschopností.Průměrná hrubá mzda na dělnických pozicích v Saar Gummi Czech nyní dosáhla 30.000 korun měsíčně. Od roku 2010 podle Ďuriše vzrostla o 6700 korun. Příští rok firma plánuje, že zvýší mzdu v dělnických profesích o 1000 korun. Průměrná hrubá mzda v Královéhra- deckém kraji v letošním druhém čtvrtletí bez rozlišení profesí činila 25.043 korun. Hlavní závod má Saar Gummi v Červeném Kostelci, další ve Velkém Poříčí a menší provoz má v Hronově. Podnik stále pracuje na projektu možného rozšíření koste- leckétovárnyasizapůlmiliardykorun. Zahájeníinvesticebudezáležetnavý- voji trhu a vývoji uvnitř skupiny Saar Gummi. vsrpnudosáhla rekordního prodeje Německá automobilka BMW v srpnu zvýšila prodej meziročně o téměř šest procent na 165.431 vozů. To představujenejlepšísrpnovývýsledekvhistoriipod- niku.Největšísvětovývýrobceluxusníchautomobilů těžil zejména z růstu poptávky v Asii a Evropě. V období od ledna do srpna odbyt meziročně stoupl o 5,5 procenta na 1,509 milionu vozů. Automobilka takpoprvévesvéhistoriiprodalazaprvníchosm měsícůrokuvícenež1,5milionuvozů.Naevrop- ském trhu srpnový odbyt automobilky BMW meziročně stoupl o více než šest procent na 62.653 vozů. V Asii se zvýšil téměř o 14 procent na 59.047 vozů. Na americkém kontinentu však prodej klesl o více než čtyři procenta na 38.200 vozů.Firmapočításnárůstemglobálníhoodbytu i v celém letošním roce. Loni dodala zákazníkům rekordních 2,25 milionu aut. Nárůst srpnového odbytudnesohlásilrovněžkonkurenčnívýrobce luxusních automobilů Audi, který je součástí koncernu Volkswagen. Prodej Audi v srpnu meziročně stoupl o téměř tři procenta na 132.350 vozů, a to zejména díky silné poptávce v Číně a v západní Evropě. Za prvních osm měsíců letošního roku tak automobilka prodala 1,23 milionu vozů, tedy o zhruba pět procent více než ve stejném loňském období. Automobilka BMW ŠkodaAutov srpnu zvýšila meziročně prodej o 14,2 procenta Škoda Auto zvýšila v srpnu meziročně prodej o 14,2 procenta na 80.700 vozů. Za stejné období loňského roku prodala 70.700 aut. Oproti letošnímu červenci prodala automobilka o 3000 vozů méně. V Číně vzrostl prodej o 36,1 procenta na 26.000 vozů. V Rusku rostly prodeje o 5,9 procenta na 4600 vozů. Škodasvéhospodářskévýsledkydneszveřejnilavtiskovézprávě.NejprodávanějšímmodelemjeOctavia, kterých se v srpnu prodalo 30.800, což je meziročně o 2,9 procenta více. Druhým nejprodávanějším je Rapid, který zaznamenal nárůst o 38 procent na 17.400. Následuje Fabia s 13.900 kusy, která ovšem meziročně zaznamenala pokles o 2,8 procenta. Klesl i prodej modelu Yeti, a to o 2,5 procenta na 6700 prodaných vozů. Největší nárůst prodeje zaznamenal oproti stejnému období minulého roku Superb, jehož se prodalo 9200 kusů, což je o 144,1 procenta více než v srpnu 2015. Model Citigo, který firma prodává jen v Evropě, si koupilo 2700 zákazníků, tedy o tři procenta více. “V měsíci srpnu dokázala Škoda pokračovat v dlouhotrvajícím růstovém kursu, vlajková loď Škoda Superb posílila o více než dvo- jnásobek - to dokazuje, že s naší modelovou paletou získáváme nové skupiny zákazníků,“ uvedl člen představenstva Škoda Auto Werner Eichorn. V západní Evropě posílila Škoda Auto o sedm procent na 29.000 prodaných vozů. Ve většině zemí zaznamenala škodovka míru růstu větší než deset procent, konkrétně ve Francii 20,8 procenta, Itálii 28,7 procenta, Nizozemsku 62,9 procenta, Rakousku 48,8 pro- centa, Portugalsku 11,9 procenta a Švédsku 19,4 procenta. V Německu Škoda posílila o 3,6 procenta na 12.100 vozidel. V Číně, která je pro firmu nejdůležitějším odbytovým trhem, prodala automobilka 26.000 vozů, což je růst o 36,1 procenta. Škoda zaz- namenala nárůst i v Turecku a Izraeli, a to o39procentna2000dodanýchvozů.Škoda Auto prodala v roce 2015 více než milion vozů. Provozuje tři výrobní závody v České republice - v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. Vyrábí i v Číně, Rusku, na Sloven- sku a v Indii, a to většinou prostřednictvím koncernovýchpartnerství,dáletakénaUkra- jiněavKazachstánuvespoluprácislokálními partnery. Zaměstnává 26.600 lidí. Ruský trh s auty v srpnu opět klesl, odbyt škodovek se ale zvýšil Prodej nových osobních a lehkých užitkových auto- mobilů v Rusku se v srpnu meziročněpropadlo18pro- centna113.749vozů.Tempo jeho poklesu tak mírně zrychlilo z červencových 16,6 procenta. Vyplývá to z dnešních údajů podnikatelského sdružení AEB. Česká automobilka Škoda Auto nicméně srpnový prodej na ruském trhu zvýšila o šest procent na 4570 vozů. Ruský automobilový trh těžce zasáhla hospodářská recese, za kterou stojí nízké ceny ropy a západní sankce uvalené na Rusko kvůli jeho postupu v ukrajinské krizi. V celém loňském roce se prodej aut v Rusku propadl o 36 procent na 1,6 milionu vozů. Sdružení AEB v červenci před- povědělo, že v letošním roce prodej aut v Rusku klesne o deset procent na 1,44 milionu. Za prvních osm měsíců roku se prodej podle dnešních údajů snížil o téměř 15 procent na 895.357 vozů. Prodej škodovek však v období od ledna do srpna klesl o pouhé procento na 36.130 vozů.

how to talk to a girl you just started dating

AKTUALITY A ZAUJÍMAVOSTI Výrobcebrzdovýchdestiček otevřellaboratořevBrně Výrobce brzdových destiček pro automobily Federal- Mogul Holdings Corporation dnes otevřel v Brně nové zkušebnílaboratoře.Investicezazhruba25milionůkorun má napomoci vývoji společnosti. Brněnské pracoviště je po závodu v Kostelci nad Orlicí druhým, který nyní firma v ČR má. Dnes to uvedli zástupci společnosti. Hlavnímúkolemcentrajetestovatadálevyvíjetbrzdové komponenty, které se montují téměř do všech známých osobních i nákladních automobilů. Federal-Mogul Mo- torpartsjepřednísvětovýdodavatelautomobilovýchdílů včetně stěračů, součástek pro vrzdy a dílů odpružení. “Výzkum a vývoj je nezbytný pro udržení vůdčího tech- nologického postavení na trhu frikčních materiálů a je klíčovým prvkem naší strategie jak pro výrobu originál- níhovybavení,takprozásobovánínáhradnímidíly,”uvedl viceprezident společnosti Heribert Schumacher. Tech- nické centrum v Brně nově provozuje čtyři dynamom- etry, které se používají k testování třecích materiálů a brzdových produktů, jakými jsou brzdové destičky nebo obložení. Do konce roku se počet strojů zvýší na osm.ProspolečnostFederal-MogulMotorpartstozna- mená výrazné zvýšení testovací kapacity. Celosvětově provozuje společnost osm testovacích center v Evropě, Severní Americe a Číně pro výzkum a vývoj frikčních materiálů, které splňují jak požadavky zákazníků, tak i nejnovější zákonné požadavky. Federal-Mogul Motor- parts provozuje v celé Evropě jedenáct závodů na výrobubrzdovýchkomponentastěračů.Společnostmá v České republice výrobní závod v Kostelci nad Orlicí. V něm více než 600 zaměstnanců ročně vyrobí téměř pět miliónů součástek, jako jsou brzdové destičky pro osobní automobily, brzdové obložení pro nákladní au- tomobily a speciální železniční brzdové obložení. Continental Automotive CR chce růst tržeb o 9 pct na 58 mld. Kč VýrobcesoučástekproautomobilyContinentalAutomotiveCzechRepublic zJičínaletosplánujezvýšenítržebasiodevětprocentnavícenež58miliard korun. Loni firma, která patří mezi největší výrobní podniky v ČR, zvedla tržby o 3,6 procenta na 53,5 miliardy korun. Zisk společnosti loni klesl na 772 milionů korun z předloňských 1,71 miliardy korun. Z exportu bylo 96 pro- cent tržeb. Největšími odběrateli firmy jsou skupiny Volkswagen, Fiat, Ford, General Motors, Renault, KIA, BMW, PSA a Daimler. Společnost to uvedla ve výroční zprávě, kterou založila do Sbírky listin. Continental Automotive Czech Republic zahrnuje závody v Jičíně, Frenštátu pod Radhoštěm, Brandýse nad Labem, Trutnově a Adršpachu a vývojové cen- trum v Ostravě. Počet zaměstnanců firmy loni vzrostl o devět procent na 7952 lidí, podnik v lokalitách svých závodů patří mezi největší zaměstnavatele. Růst výroby a tržeb by firmě mělo letos přinést například rozšíření výroby jednotek do převodovky motoru v závodě v Jičíně. Jičínský závod se také letos rozrostl o novou výrobní halu pro lisování plastů, přinést by měla 300 až 400 nových pra- covních míst. Investice podniku do rozvoje výroby a vývoje loni dosáhly 8,36 miliardy korun. Zisk společnosti loni klesl. “Dolarové nákupy materiálu v roce 2015 byly díky silnému dolaru pro společnost drahé a měly hlavní podíl na snížení zisku,” uvedlafirmavkomentářikvýsledkuhospodaření.ZávodvJičíněvyrábítaképosilo- vače brzd a brzdové válce. Ve dvou závodech v Brandýse se dělají rádia, navigace, přístrojovédesky,ovladačeklimatizací,střešnímodulyapalivovédopravníjednotky. AdršpachprodukujeostřikovačeskelasvětelaTrutnovpalivováčerpadlaaventilyna recirkulacivýfukovýchplynů.Frenštátskýzávoddělárůznéelektronickésystémypro karosérie, přístrojové desky a řízení motorů a senzory teploty, rychlosti a polohy. Ne- jvětší tržby loni vytvořily závody v Brandýse, celkem 19,7 miliardy korun. Následoval závod Frenštát s odbytem za 14,8 miliardy korun. Nejvyšší dynamiku růstu tržeb loni vykázalzávodJičín,atooosmprocentna8,4miliardykorun.“ZávodJičínbyltakénomi- novánjakovedoucízávodnapodporuzahájenívýrobyMGU(jednotkapřevodovkymo- toru) v závodě Changshu v Číně a v závodě Henderson v USA,” uvedla firma ve zprávě. Vedle jičínské společnosti je hlavní akvizicí německého světového koncernu Continental vČRpneumatikářskáspolečnostContinentalBarumOtrokovice.Talonizvýšilatržbyo3,5 procenta na 57,7 miliardy korun a vykázala zisk 3,3 miliardy korun.

how to talk to a girl you just started dating

Chrudimská společnost Transys získala zakázku za 60 milionů korun na modernizaci hliníkárny ve Volgogradu. Jde o jednu z největších zakázek v historii firmy. Informoval majitel firmy Petr Tlustý. Podnik existuje od roku 1992 a specializuje se na dodávky dopravníkových systémů. Spo- lečnost vyhrála tendr s norskou firmou Storvik. Hodnota zakázky je 120 milionů korun. Chrudimská firma pro ruského klienta vyvine a vyrobí 150 metrůdlouhoulinku,kterábudepřepravovathliníkovékomponentyováze jedné tuny. Za hodinu jich transportuje 26. V nedávné době Transys také vyvinul ocasní plošiny, které se používají při opravách velkých dopravních letadel.Dokynakolechováze40tunobklopíocasnebotrupletadlazobou stran, aby letečtí technici měli k letadlu dobrý přístup. Tři doky firma již prodala. Firma v minulých letech vykazovala tržby mezi 60 až 90 miliony korun. Díky novým zakázkám letos očekává tržby až 160 milionů korun. Podnik nedávno koupil 30procentní podíl dánské firmy Rockwool a stal se jejímmajoritnímvlastníkem.Dánskáfirmasespecializujenadodávkypře- pravníkových systémů sypkých materiálů. USA zařadily ČRna seznam příjemců vyspělé technologie Spojené státy zařadily Českou republiku, Slovenskoadalšíchdvanáctstátůnase- znam zemí, jimž lze dodávat vyspělé počítačové technologie neomezeného výkonu, výkonné programové zabez- pečení a další citlivé produkty. Ozná- milotodnesministerstvoobchoduUSA ve vládním věstníku Federal Register. Rozhodnutí vstupuje v platnost oka- mžitě. USA podle ministerské zprávy do- spěly k přesvědčení, že uvedené státy jsou “nejdůvěryhodnějšímispojencisobdobnýmre- žimem exportní kontroly”. Nových čtrnáct zemí se takdostalodoskupinystátů,jimžlzedodávatstrategickouprodukcivčetně materiálu dvojího, tedy civilního a vojenského určení, aniž by byl porušen režim mezinárodních dohod. V aktualizovaném seznamu je nyní 36 zemí světa. Spolu s Českou republikou a Slovenskem mohou výhod dnešního amerického dekretu využívat i další země střední a východní Evropy Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko a Chorvatsko, pobaltské státy Litva, Lotyšsko a Estonsko a rovněž Island, Jižní Korea a Argentina. AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL www.autoprumysl.cz 12 AKTUALITY A ZAUJÍMAVOSTI Zdroje: ČTK,firmy VítkoviceMechanika vyvážídoEgypta technologiiza628milionů SpolečnostVítkoviceMechanikazestrojírenskéskupinyVít- kovice Machinery Group v těchto dnech expeduje do Egypta technologii pro válcovnu měděných slitin v hodnotě přibližně 628 milionů korun. Společnosti Helwan Factory for Nonfer- rous Industries postupně dodá do Káhiry celkem 14 provoz- ních souborů. Sdělila mluvčí Vítkovic Eva Kijonková. “Vznikne z nich válcovací linka mosazi a takzvaného sendvičového materiálu za zhruba 628 milionů korun,” uvedl obchodní ře- ditelspolečnostiVítkoviceMechanikaRobertoClemente.Vý- robní linka má být uvedena do provozu příští rok. “Šanci na zajímavédodávkyzajistilaspolečnostiMechanikajejísester- ská společnost ve vítkovické strojírenské skupině VTK Spe- cial. Ta je také kontraktorem subdodávek v dodavatelském řetězci pro egyptskou zakázku,” uvedla Kijonková. Společ- nost Vítkovice Mechanika se specializuje na zařízení pro úpravu, přepravu a zpracování materiálů, na technologie pro kontinuální povrchovou těžbu surovin a na služby v hutním, strojírenském a energetickém průmyslu. Má 630 zaměst- nanců.Letosčelilainsolvenčnímunávrhu,tenalesoudzamítl. Celá skupina Vítkovice Machinery Group zahrnuje přes 30 firem a zaměstnává asi 8000 lidí. V loňském roce měla sku- pina obrat zhruba 14 miliard korun a konsolidovaný zisk 479 milionůkorun.Třifirmyzeskupinyseletosdostalydoúpadku: Vítkovice Power Engineering, Vítkovice Gearworks a Vítko- vice Envi. Moravskoslezští oceláři jsou proti uznání Číny za tržní ekonomiku OcelářizmoravskoslezskýchfiremArcelorMittal Ostrava (AMO), Třinecké železárny (TŽ) a Vít- kovice Steel budou apelovat na vládu, aby ne- podpořila udělení statusu tržní ekonomiky Číně apřijednánísEvropskouuniízaujímalamnohem tvrdší pozice. Změna statusu Číny na tržní eko- nomiku by podle nich ohrozila desetitisíce míst. Zástupcifiremtodnesřeklinatiskovékonferenci pospolečnémjednánívOstravě.“Kdybyktomu došlo,nevím,jakýmzpůsobembychomsemohli bránit návalu té čínské oceli, levné, o které víme, že se tam vyrábí za neekologických podmínek,” řekl vládní zmocněnec Jiří Cienciala. Vláda má možné přiznání statusu tržní ekonomiky Číně projednávat tento měsíc. Oceláři plánují i další kroky, zvažují další demonstrace podobná té, jakéseletosvúnoruzúčastnilovBruseluvčetně zástupců českých firem několik tisíc lidí. “Jsme připraveni podpořit jakékoliv kroky, které pove- dou k ochraně pracovních míst a k udržení oce- lářstvíjakvregionu,takvČeskérepublice.Chtěl bych vyzvat i zástupce vlády, že by měli být da- leko důraznější v tom, že by měli bránit region apotažmohutnictvívČeskérepublice,”řeklod- borový předák AMO Roman Bečica. V celé EU se podle ocelářů loni vyrobilo 166 milionů tun surovéoceli.Čínasezhruba804milionytunoceli vyprodukuje více než polovinu její celosvětové výroby. V unii prudce roste dovoz ingotů a po- lotovarůzetřetíchzemí,vedleČínytakézRuska a Ukrajiny. “Velmi levné dovozy pocházejí ze zemí,kdejenesrovnatelněnižšímzdováhladina, přičemžnákladynabezpečnostpráceaochranu životního prostředí jsou v těchto zemích zcela zanedbávány,” uvedli oceláři. České výrobce to podlenichvýrazněpoškozuje.VýrobníředitelTŽ Česlav Marek řekl, že momentálně je Čína schopnaokamžitězaplavittrhbetonářskouocelí či ocelí nižších kvalit nebo jednoduššími plechy. “Naše sofistikované výrobky dneska ještě Čína neumí, ale do deseti let bude umět všechno,” řeklMarek.NavývozyČínyjedosudmožnéuva- lovat antidumpingové překážky, na konci roku byaletatomožnostmohlabýtznačněomezena. “Komise říká, že nastaví na trhu některá ochra- nářskáopatření,kterábyněkterésegmentyjako třeba ocelářství ochránila, nicméně víme, jak to v komisi a v unii vůbec funguje, že taková opa- třenípotřebujímnohoměsícůalet,nežjsouuve- dena v praxi,” řekl personální ředitel AMO a vi- ceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.Pročeskéievropskéocelářstvíbysepodle něj mohlo jednat o skutečně velký průšvih. “Jsmevdruhépolovinězáří,od1.lednamáplatit něco nového a nikdo vlastně neviděl komplexní sadutohonovéhonastavení,cožmipřijdedivné a téměř nemožné, aby to fungovalo,” řekl Rafaj. Chrudimský Transys dodá linku pro hliníkárnu ve Volgogradu

how to talk to a girl you just started dating

www.autoprumysl.cz AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL 13 AKTUALITY A ZAUJÍMAVOSTI YFAI je přední světový dodavatel přístrojových panelů a kokpitových systémů, dveřních panelů, podlahových konzol a stropních konzol. Společnost si již vybudovala silné zastoupení ve střední a východní Evropě a rozšiřuje kapacity v České republice. Na začátku října 2016 proběhne na brněnském výstavišti 58. Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV). Jedná se o hlavní průmyslový veletrh ve střední Evropě. Setká se zde více než 1500 vystavovatelů a 75 000 návštěvníků z celého světa, aby prezentovali a diskutovali o nejnovějším vývoji v oblasti strojírenského průmyslu. Společnost YFAI se letošního veletrhu zúčastní na základě pozvání od Shanghai International Technology Fair (CSITF). Bude to poprvé, kdy budou na výstavě v čínském pavilonu společně přítomny firmy založené v Číně, které obchodují nebo podnikají v České republice. YFAI bude mít stánek o velikosti 30 m2, umístěný v čínském pavilonu, kde představí nejinovativnější koncepty a výrobky, které jsou již na trhu k dispozici, například kokpit nového vozu Škoda Octavia, vyráběný v Číně, nebo dveřní panel nového typu Škoda Superb. YANFENG AUTOMOTIVE INTERIORS představívBrně nejnovějšíinovace automobilových interiérů Nejnovější ze špičkových inovací automobilových interiérů představí na letošním mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (MSV) společnost Yanfeng Automotive Interiors (YFAI). O společnosti Yanfeng Automotive Interiors Společnost Yanfeng Automotive Inte- riors je předním světovým dodavate- lempřístrojovýchpanelůakokpitových systémů, dveřních panelů, podlaho- vých a stropních konzol. Společnost s centrálou v Šanghaji má kolem 100 výrobních a technických center v 17 zemíchazaměstnávávícenež29600 lidí po celém světě. Společnost Yan- feng Automotive Interiors, založená v roce 2015, je společným podnikem YanfengAutomotiveTrimSystemsCo., Ltd,stoprocentnídceřinnéspolečnosti Huayu Automotive Systems Co., Ltd. (HASCO) patřící do skupiny výrobců komponent SAIC Motor Corporation Limited (SAIC Motor) a společnosti Johnson Controls, globálního multi- oborového průmyslového podniku. Bližší informace naleznete na adrese: Astrid Schafmeister +49 2131 609-3028 astrid.schafmeister@yfai.com Yanfeng Automotive Interiors Jagenbergstraße 1 41468 Neuss, Německo Mária Antaliczová Hill+Knowlton Strategies Maria.Antaliczova@hkstrategies.com (+420) 725 473 602 Pro podrobnější informace se obraťte na: www.yfai.com YFAIposilujepřítomnost vestředníavýchodní Evropě Účast YFAI na MSV znovu prokazuje, že společnost má v České republice a obecně ve střední a východní Evropě velké plány. Společnost provozuje výrobní závody v Žatci (Českárepublika),vNámestovu(Slovensko)avPápě(Ma- ďarsko)arovněžAutomotiveBusinessCentervBratislavě a Technical Center v Trenčíně (Slovensko). V současnosti rozšiřuje výrobní kapacity svého závodu v Žatci, kde se vyrábějídveřníapřístrojovépanely.Vzhledemnárůstuob- jednávek hodlá YFAI přijmout další ke stávajícím 1500 za- městnancům. Kromě toho právě probíhá výstavba výrob- ního závodu na zelené louce v Plané nad Lužnicí na Táborsku. Uvedení do provozu je naplánováno na začátek roku 2018. Společnost v regionu počítá s vytvořením asi 300novýchpracovníchmíst.Náborzaměstnancůnacelou řadu různých pozic již byl zahájen. „Na veletrhu chceme prezentovat naši vizi ‚Better Life on Board‘, tedy lepšího zážitku ve voze díky vynikajícímu řešení interiéru,“ řekl Juraj Lovas, Manager Central Staffing Human Resources ve společnosti YFAI. Tuto vizi budou ilustrovat vystavené produkty: přístrojová deska vozu Mercedes-Benz třídy B, podlahové konzoly vozu Opel Zafira a dveřní panel luxusního Maserati Levante, který je důkazem špičkových schopností firmy v oblasti potahování pravou kůží. YFAI také představí novou podlahovou konzolu StowSmart, která umožňuje individuální organizační systém s přihrádkami různé velikosti.

how to talk to a girl you just started dating

58. mezinárodní strojírenský veletrh MSV 2016 IMT 2016 10. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů Brno – Výstaviště 3.–7. 10. 2016 Čína – partnerská země MSV 2016 Zaregistrujte se před svou návštěvou veletrhu, ušetříte čas i peníze! www.bvv.cz/msv

how to talk to a girl you just started dating

 Brněnský veletrh IMT je největší středoevropskou pře- hlídkou odvětví obráběcích atvářecíchstrojůvčetnědoda- vatelů pohonů, řídicích jedno- tek,nástrojůaj.NaveletrhuIMT 2016 se představí všichni vý- znamní účastníci a lídři oboru. Za obráběcí stroje to jsou firmy jako TAJMAC-ZPS, DMG MORI SEIKI, YAMAZAKI MAZAK, z výrobců nástrojů pak GÜ- HRING, HOFFMANN, opět po roce ISCAR a TUNGALOY. V oboru tváření pořadatelé registrují meziroční nárůst plochy u hlavních lídrů a přibyly také nové firmy například z Německa a Itálie. Potěšitelný je rovněž návrat významných firem, které v posledních letech nevystavovaly, jako například DIETZ SYSTEME nebo GORE. Po dlouhé době bude opět obsazen pavilon Y, a to společností 4ISP, která zde poprvé a s ročním předstihem představí svůj inovativní projekt Eurazio..  Letošní zvýšený zájem o účast je také zásluhou konání bienálních technologických ve- letrhů,kterévždyvsudýchletechakcentujíoboryslévárenství,svařování,povrchovéúpravy a zpracování plastů. Všechny čtyři veletrhy se naplňují velmi dobře a zejména zájem o Me- zinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů PLASTEX překračuje očekávání pořadatelů. Přestože se krátce po něm koná světový oborový veletrh K Düsseldorf, účast na veletrhu PLASTEX 2016 již dnes překročila skutečnost roku 2014 a vystavovatelé jsou vedle tradiční haly G1 umísťováni také do sousední haly G2. Z lídrů oboru nechybí prakticky žádný a při- hlášeny jsou firmy jako ARBURG, WITTMANN BATTENFELD CZ, KUBOUŠEK, MORETTO, ENGEL, LUGER nebo VACULA.  Mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX přivítá tradiční lídry jako firmy HÜTTENES- ALBERTUS CZ nebo LAEMPE+PANÁČKOVÁ. Po delší době se vrací ASK Chemicals Czech, VESUVIUS SLAVIA – divize Foseco a JUNKER Industrial Equipment. Vedle českých vysta- vovatelůmajízastoupenítakéNěmecko,Švýcarsko,ItálieaPolsko,nováčkembudenapříklad německáfirmaLINNHIGHTHERM.TakénaMezinárodnímveletrhusvařovacítechnikyWEL- DING budou vystavovat lídři jako FRONIUS, CLOOS, ABB, YASKAWA, ARC-H nebo VALK WELDING. Po delší době se vrací společnost AIR PRODUCTS s nabídkou technických plynů a německá firma MERKLE, nováčkem bude australská společnost WELDBRUSH.  Vedle obráběcí techniky a elektrotechniky se nejvíce vystavovatelů hlásí k prezentaci v oboru Materiály a komponenty pro strojírenství. Letos zde nebudou chybět společnosti jako BIBUS, ISD Dunaferr, MUT TUBES, TOS ZNOJMO, ZKL Bearings CZ a po delší době 1CSC, GAMA OCEL, KTR CR, NORD – Poháněcí technika, SARIV-NĚMČÍK a VAN LEEUWEN PIPE AND TUBE. Novými vystavovateli v oboru jsou například firmy ANTEJAS STEEL, CE- RAMTEC, EKOENERGO GOLPRETECH, HAVEL METAL FOAM, MSV Metal Studénka, NORD- LOCK, OMCD a korejský SIMPAC. Čína se představí na letošním MSV ve velkém stylu Čína se bude prezentovat v oficiálním „Pavilonu Číny“ v hale A1 s účastí provincií a měst Beijing, Shanghai, Zhejiang, Hilongjian, Dalian, Shanxi, Jiangsu, Hebei, Tianjin, Shandon, které představí významné čínské holdingy a technologické firmy, např. China Railways Aviation Industry Corporation of China, China Machinery Engineering Corporation, Yanfeng Auto- motive Interiors of SAIC Motor Corporation, Shanghai Electric, Inesa, Shanghai Rainbow Fish Ocean Technology, Zhejiang CF Moto a Wanxiang Group. Součástí bude účast malých a středních firem z provincie Zhejiang v pavilonu H. Celková výstavní plocha Číny bude 2.700 – 3.000 m2 s více než 150 vystavovateli a dalšími subjekty, které se na přípravě podílejí. Bude se jednat o největší účast partnerské země v historii MSV. Kromě slavnostního zahájení čínského pavilonu v pondělí 3/10 dopoledne se v úterý 4/10 uskuteční Česko – čínské průmyslové fórum, B2B jednání s českými partnery a slavnostní Čínský večer. Čínské firmy se účastnily doposud převážně v takovémto rozsahu průmyslového veletrhu v Hannoveru. Na veletrhu ve střední Evropě se v takovémto rozsahu účastní poprvé. Vy- stoupení Číny jako partnerské země MSV dotvrzuje politický a ekonomický rozvoj vztahů mezi oběma zeměmi v posledních letech. Průmysl 4.0 uvidíme přímo v expozicích Hlavním tématem ročníku byl stejně jako loni vyhlášen Průmysl 4.0 – integrovaný a auto- matizovaný průmysl, který je novou a nastu- pujícíčtvrtouetapouprůmyslovérevoluce.Za- tímco před rokem nový směr ukazovala speciální výstava, letos bude Průmysl 4.0 pre- zentován přímo v expozicích vystavovatelů. VsouvislostistématemPrůmysl4.0sezaměří pozornost především na klíčové inovativní technologie automatizace, robotizace, digita- lizaceazasíťování.Zajímavounovinkuurčenou dochytrýchtovárenbudoucnostipředstavína- příkladspolečnostKUKARoboterCEE.Vrámci MSV 2016 proběhne také tradiční průřezový projekt AUTOMATIZACE - měřicí, řídicí, auto- matizačníaregulačnítechnika,kterýjepořádán ve spolupráci s Elektrotechnickou asociací ČR a zviditelňuje možnosti využití automatizační techniky v jednotlivých oborech veletrhu. Ve- dlejižzmíněnéspolečnostiKUKARoboterCEE jsoupřihlášenitakédalšílídřioborujakoFANUC Czech s nejsilnějším robotem na světě, Si- emens, MITUTOYO Česko, OLYMPUS Czech Group, UNIS nebo HARTING. Noví vystavova- telé se hlásí z České republiky, Rakouska, Ně- mecka a Polska. Doprovodné projekty a konference Součástí MSV zůstávají osvědčené akce jako výstava 3D digitální technologie nebo projekt Transfer technologií a inovací, kde se komerč- ním partnerům prezentují výzkumná centra a technické vysoké školy. Návštěvníci je tentokrát naleznou v pavilonu Z. V pavilonu Z bude opět umístěn také ElectroPark – pře- hlídka novinek členských firem Elektrotech- nickéasociaceČR–anovětematickáexpozice Multifunkční obrábění. Dále se ve čtvrtek 6. října uskuteční tradiční jednodenní veletrh pracovních příležitostí v technických oborech JobFair MSV. V pavilonu A2 bude k vidění in- teraktivní prezentace vzorové balicí linky Pac- kagingLiveaprvnídvadnyveletrhukooperační platformaKontakt-Kontrakt,organizovanáRe- gionální hospodářskou komorou Brno. BUDE NEJVĚTŠÍ ZA POSLEDNÍCH PĚT LET Od 3. do 7. října čeká návštěvníky brněnského výstaviště nejrozsáhlejší přehlídka průmyslových technologií za pět posledních let. Sudé ročníky Mezinárodních strojírenských veletrhů jsou tradičně bohatší, protože se v jediném termínu konají také specializované veletrhy IMT, FOND-EX, WELDING, PLASTEX a PROFINTECH. STROJÍRENSKÝ VELETRH www.autoprumysl.cz AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL 15 VELETRHY

how to talk to a girl you just started dating

AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL www.autoprumysl.cz 16 OBRÁBĚCÍ STROJE ROK2017BUDEUŽOSEMDESIATYMVHISTÓRIISPOLOČNOSTI Presne toľko rokov uplynie odvtedy, čo česká firma Walter začala v Trenčíne so strojárenskou výrobou v oblasti leteckých motorov. TRENSSK Počas tohto obdobia prešla spoločnosť rôznymi fázami, či už zmenami v produkcii, zmenami názvov, či foriem spoločnosti. Jedným z najvýraznejších období profilácie a rozvoja produkcie bolo pôsobenie spoločnosti v rámci trustu TOS. Táto značka má neustále svoju váhu v strojárenskom svete. Je to značka vysokej kvality a odbornosti, čo je neustále hlavným atribútom našich aktivít. Našli sme si vlastnú cestu a nie sú nám cudzie ani neštandardné riešenia pre zákazníka, ktoré vyžadujú rýchle a nové prístupy, samozrejme bez negatívnych dopadov na kvalitu, či termín. Zákazník so svojimi požiadavkami je hlavným cieľom všetkých aktivít a procesov našej spoločnosti. Takýto prístup by však bol veľmi obtiažne realizovateľný bez vysokej kvalifikácie a schopností našich pracovníkov a podpory dodávateľov a určite i podpory majiteľov.

how to talk to a girl you just started dating

www.autoprumysl.cz AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL 17 OBRÁBĚCÍ STROJE TRENS SK, resp. TOS sa svojim prístupom, schopnosťami a kvalitou popri produkcii vlastných strojov stal vyhľadávaným partnerom významných strojárskych firiem v oblasti kooperačnej výroby najmä z Nemecka a Čiech. Ako spoločnosť, ktorá chce byť úspešná na trhu obrábacích strojov a kooperačnej výroby vyššieho stupňa finalizácie, sme významne závislí na schopnosti rýchlo reagovať na rastúce technické, technologické a kvalitatívne požiadavky zákazníkov. Koncepcia vývoja v našom ponímaní preto priebežne zohľadňuje marketingové a odbytové záujmy firmy, samozrejme v súlade s požiadavkami zákazníkov a trhu. Na to následne nadväzuje naša schopnosť zaviesť výsledky vývoja čo najrýchlejšie do výrobnej praxe, k čomu si dlhodobo udržujeme vysokú kvalifikáciu technologických a výrobných kapacít. Našim zákazníkom zabezpečujeme aj podporu formou školení, tvorby technológii, vykonávania preventívnych prehliadok a servisu. Na nami vyrábaných strojoch vykonávame stredné a generálne opravy a samozrejme dodávame originálne náhradné diely a zvláštne príslušenstvo. Našou prioritou naďalej zostáva zákaznícka orientácia a špecifické riešenia, ktoré vieme našim odberateľom ponúknuť. ÚSPEŠNOSŤSPOLOČNOSTIMÁMEPOSTAVENÚNA„DVOCHKNOW-HOW“.PRVÝMSÚĽUDIA. Rozvíjame vzťahy dôvery, spolupráce a otvorenej efektívnej komunikácie medzi našimi pracovníkmi, a to na všetkých úrovniach. Presvedčili sme sa, že to prináša najväčší efekt. Vo firme dávame priestor na otvorenú komunikáciu a žiadame spätnú väzbu, pretože ak sú ľudia súčasťou celého procesu, radi prijímajú firemné rozhodnutia za svoje, stotožňujú sa s nimi a to je cesta k úspechu. Druhým je náš vlastný vývoj. Výroba sústruhov začala v Trenčíne roku 1951 popri výrobe špeciálnej techniky. V roku 1957 došlo k prevzatiu výroby legendárneho univerzálneho hrotového sústruhu SV 18 R z TOS Kuřim. Dôležitým medzníkom pre ďalší rozvoj bol rok 1961, odkedy má spoločnosť vlastnú vývojovú konštrukciu obrábacích strojov. Ďalšie modifikované typy sústruhu SV18R boli vyvíjané už v TOS Trenčín. V tom istom roku bola z TOS Čelákovice prevzatá konštrukčná koncepcia pre výrobu stroja SN 40 a SN 71, čím sa rozšírila výroba o tieto typorozmery. Ich výroba v odvodených modifikáciách SN 50C a SN 71C pretrváva do dnešnej doby. Na tieto komerčne úspešné typy nadviazal roku 1967 typ sústruhov pod označením SUI. Dodnes TRENS SK produkuje stroj s označením SUI 80. V rokoch 1994- 1995 podnik začal s vývojom a výrobou prototypu nového radu univerzálnych hrotových sústruhov s pracovným označením UNIS. Z tejto rady je aj dnes v produktovom portfóliu stroj SN500 a SN710. Nová história v oblasti CNC sústruhov sa začala v roku 1997 prípravou projektu s označením SBL 500 CNC. Išlo o sústruh so šikmým lôžkom. Postupne sme rozvinuli náš výrobný program o oblasť tzv. semi-CNC mechatronických sústruhov s číslicovým riadením a s vodorovným lôžkom (SE 320, SE 520, SE 820, SE 1020) a pribudli tiež vysoko produkčné CNC sústruhy a sústružnícke centrá (SBL 300, SBL 700). Poslednými produktami nášho vývoja z minulého a tohto roka sú dva typy stroja pod označením SBX, ktoré sme úspešne prezentovali v máji 2016 v Moskve a samozrejme ho predstavíme aj odbornej i laickej verejnosti na októbrovom veľtrhu v Brne. Centrum SBX500 dopĺňa náš sortiment sústružníckych centier s osou Y a protiľahlým vreteníkom. Technologické možnosti umožňujú vnútorné a vonkajšie sústruženie tvarových rotačných plôch, rezanie závitov, osové vŕtanie, 4 osové spojité frézovanie tvarových plôch, mimoosové vŕtanie a s využitím protiľahlého vretena poskytuje možnosť opracovania komplikovaných obrobkov zo všetkých strán.

how to talk to a girl you just started dating

AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL www.autoprumysl.cz 18 OBRÁBĚCÍ STROJE Spracoval: David Daniel Podle zprávy Svazu strojírenské technologie sektor obráběcích a tvářecích strojů za rok 2015 dosáhl dosavadního rekordu v růstu a definitivně tak překonal tak recesi z let 2009 a 2010 i stagnaci roku 2013. V roce 2015 dosáhl svého maxima ve všech sledovaných kategoriích.

how to talk to a girl you just started dating

AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL 19 Zdroj: materiály Svazu strojírenské technologie OBRÁBĚCÍ STROJE Vývoz obráběcích a tvářecích strojů dle teritórií za rok 2015 Vývoz a dovoz OS a TS v České republice za rok 2015 (tis. CZK) Méně příznivou zprávou jsou také informace o vývoji nových za- kázek v sektoru obráběcích a tvářecích strojů, kde indexy klesají již od 3. čtvrtletí 2015 a pokles pokračuje i v roce 2016. Tento trend signalizuje určité riziko stagnace v produkci oboru, které potvrzují i statistická hlášení z partnerských asociací ostatních evropských zemívrámcispolečenstvíCECIMO.Zanalýzydosavadníhovývoje ukazatelů vývozu a produkce do roku 2015 vyplývá předpoklad, že i přes dílčí problémy a pokles indexu nových zakázek v roce 2016 se České republice podaří udržet pozici na světových a ev- ropských trzích a že nadále budou OS a TS výrazně ovlivňovat trendy ve strojírenství a jeho budoucí rozvoj v České republice. VÝVOZ DO RUSKA KLESÁ, DO ČÍNY ROSTE V exportu se ale i přes celkově pozitivní situaci negativně projevil zejménapoklespoptávkynaruskémtrhu,atonejenkvůličeským dodávkám přímo do Ruské federace, ale i proto, že pokles dopadl i na český export do Německa. Německo je totiž největším ex- portéremobráběcíchstrojůdoRuskaabylopostiženosoučasnými omezeními vývozu na ruský trh, a to v první řadě omezeními fi- nančními a teprve na druhém místě omezeními sankčními. České firmy jsou často subdodavateli německých firem, proto se projevil i pokles našeho exportu do Německa. Z teritoriálního pohledu je podle zprávy Svazu strojírenské technologie naším největším vý- vozním a dovozním partnerem Německo. Při poklesu vývozů do Ruska hledají výrobci obráběcích a tvářecích strojů nová teritoria, a tak dochází k rozprostření vývozních aktivit do řady zemí, jako je Čína, Slovensko, Polsko, Itálie nebo Jižní Korea. Export do Číny roste už od roku 2013 a přes problémy čínské ekonomiky zůstává čínský trh stále největším na světě. Vysoké objemy spotřeby obráběcích a tvá- řecích strojů v České republice generuje vy- soké procento vývozu, ale zvláště pak do- vozu, což lze z hlediska vybavenosti průmyslových podniků hodnotit pozitivně. Pokud jde o vývoz, stále českým výrobcům vkonkurenčnímprostředíglobálníchtrhůpo- máhá intervence České národní banky, díky níž oslabil kurz koruny. Na jejich úspěšnosti se ale také podepisuje technická a technolo- gická vybavenosti českých výrobců obrábě- cích a tvářecích strojů. I díky tomu je Česká republika na patnáctém místě v celosvětové produkci OS a TS a na třináctém místě v ce- losvětovém vývozu OS a TS. Na českém vý- vozusevýznamněpodílejístrojeprobroušení, jejichž export oproti roku 2014 vzrostl o 23 procent. Pokles naopak zaznamenal vývoz obráběcích center, pil a tvářecích strojů. Výroba obráběcích a tvářecích strojů roste a kopíruje tak růst celé české ekonomiky. Důvodem je i to, že loni pozitivně působila na ekonomické subjekty celá řada faktorů jako pokles ceny ropy, slabá úroveň kurzu koruny vůči euru či dolaru a výrazný nárůst příjmů ze strukturálních fondů EU. Vývoj v oboru strojírenství po- zitivně ovlivnila také příznivá situace v automobilovém průmyslu, který za sebou táhne řadu oborů. Konkrétně o růstu svědčí údaje o vývozu obráběcích a tvářecích strojů (OS a TS), který vzrostl o 6,05 % oproti roku 2014 a jeho hodnota činí 17 376,144 mil. Kč. Ještě větší růst zaznamenal dovoz OS a TS, kde byl v porovnání s rokem 2014 zaznamenán nárůst o 15,71 % (15 216,158 mil. Kč). Vlastní produkce OS a TS pak vzrostla v uvedeném období o 11,69 %, spotřeba OS a TS vzrostla o 23,59 % oproti roku 2014.

how to talk to a girl you just started dating

AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL www.autoprumysl.cz 20 INDUSTRY 4.0 Autor: Ing. Martin Morháč, SOVA Digital a.s. INDUSTRY 4.0 Hit konferencií a diskusií Industry 4.0 vyvoláva u účastníkov rozpaky. Všade zaznieva, že za pár rokov príde revolúcia Industry 4.0, ktorá úplne zmení fabriky, spôsob výroby, výrobky, biznis modely a celkový život na zemeguli. Tí škodoradostnejší hovoria, že výsledkom budú davy nezamestnaných a nárast chudoby. V tejto chvíli je veľmi ťažké povedať, kam sa svet posunie v nasledujúcich rokoch. Každý z nás už prežil niekoľko ohlásených koncov sveta, a my starší sme boli dlhú dobu presviedčaní, že dnes budeme žiť v komunizme, nebudú peniaze, a každý bude požadovať a dostávať toľko, koľko bude potrebovať. – EVOLÚCIA ALEBO REVOLÚCIA  Prečo prichádza Industry 4.0 V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že zatiaľ každá fáza (1 - 3) priemyselnejrevolúciebolazameranánazvýšenieproduktivityakon- kurencieschopnosti. Príčina rozbehu Industry 4.0 je tá istá, a je len reakciounatržnúsituáciu.Naobrovskýtlaknacenyarastrozmanitosti. Zoberme si bežný automobil. Cena automobilu síce relatívne rastie, ale ak ju konfrontujeme s rastom životných nákladov a inováciami v technických riešeniach, v kvalite a používaných technológiách v súčasnom automobile, tak si uvedomíme, že v skutočnosti klesá. Takúrozmanitosťvýrobkov,akúsvetponúkadnes,nebolanikdypred- tým, a tento trend prudko rastie. Dnes mnohým podnikom klesli vý- robné objednávky z tisícov kusov na desiatky. Narástla rozmanitosť výrobkov, a najväčším problémom výrobcov je časté prestavovanie výroby pri zmene každej zákazky, a tým nárast prestojov. Dôvodom preaplikáciuIndustry4.0jepotrebavyrábaťlacnejšie,rýchlejšieaoveľa rozmanitejšievýrobkyavýrobky,ktoréprinášajúnovéhodnotysvojim používateľom.  Je Industry 4.0 revolúcia alebo evolúcia? S pojmom revolúcia sa spája slovné spojenie „zásadný zvrat“. My očakávame zmenu, ale tá bude postupná, tak ako v predchádzajúcich fázach priemyselnej revolúcie. Podniky nemusia vyhadzovať svoje výrobné zariadenia, ale postupným vylepšovaním, postupnou apliká- ciou technológií a procesov Industry 4.0 sa budú meniť na produktív- nejšie, flexibilnejšie a lacnejšie. Priliehavejšie pre Industry 4.0 je slovo evolúcia. Najvhodnejším prístupom je vylepšovanie toho čo máme. Hľadajme obmedzenia, ktoré máme, riešme to, čo potrebujeme vy- lepšiť, a skúsme to riešiť buď digitalizáciou procesov, alebo použime na to exponenciálne technológie. Nečakajme na zahájenie Industry 4.0 v štýle olympijských hier. To nebude skok, ale proces, ktorý dnes užbeží,aten,ktobudečakaťnaveľkolepéohláseniepríchoduIndustry 4.0sahonedočká,alesvetmumedzitýmutečie.Vôbectýmnechcem poprieť príchod zmien, ktoré budú významne meniť život podnikov i ľudí, ale bude to postupný proces. Fabriky si nemôžu dovoliť vyhodiť svoje technológie do šrotu a nakúpiť nové.  Výrobok v štýle Industry 4.0 Významnesamenívýrobok.Trendsmerujektomu,žetakmervšetky výrobky budú presieťované cez internet. Princíp je postavený jedno- tne, odstráň obmedzenie, ktoré má používateľ výrobku. Jedno z úplne základnýchriešenípoužilvýrobcaClaasvosvojichkombajnoch.Obilie

how to talk to a girl you just started dating

DIGITÁLNE DVOJČA REÁLNA VÝROBA Požiadavky na výrobok Ukončený výrobok Definujmesi Industry4.0 Definícií Industry 4.0 nájdeme niekoľko, ale všetky sa zhodujú na:  digitalizáciiprocesov–zprocesovsabu- dú zbierať a spracovávať dáta s cieľom využiť na zlepšenie tohto alebo iných procesov  zariadenia využívané v procesoch budú vzájomne presieťované, to znamená, že bude možné, aby sa dáta dostali z jedného miesta na ľubovoľné iné miesto, hlavným nositeľom sa stal internet  sprievodným prvkom sú takzvané expo- nenciálne technológie, ktoré výrazne zvýšia produktivitu – príkladom je využívanie aditívnej technológie (3D tlače), ktorú už na Slovensku po- užívaviacerofiriemvbežnejvýrobnejprevádzke;po- kročilejrobotiky,kedyrobotužniejezavretývklietke, alespolupracujesčlovekom;drony,sveľkouperspek- tívou najmä v logistike; senzoring, ktorý je základným komponentom pre digitalizáciu a mnohé ďalšie tech- nológie. www.autoprumysl.cz AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL 21 INDUSTRY 4.0 je potrebné zožať rýchlo, preto počas žatvy vidíme stáť traktory a nákladné autá na poli a čakať, až sa naplní zásobník kombajnu. Čakanie znamená ply- tvanie. Firma Claas nasadila do svojich zásobníkov senzory, ktoré pri naplnení na prednastavenú hladinu obilia zabezpečia cez riadiacu jednotku privolanie nákladného automobilu, ktorý medzitým nemusel stáť na poli, ale mohol plniť iné úlohy. Tým sa odstráni plytvanie. Spotreba paliva v automobile je problémom z viacerých uhlov, či už napríklad z nákladového alebo ekologického. Viaceré automobilky vyvíjajú automatické prevodovky, ktoré budú mapovať jazdné podmienky po danej ceste, a tieto sa budú zaznamenávať do centrálneho úložiska dát. Keď pôjde po tejto ceste automobil s tou istou prevodovkou, načíta si dáta z centrálneho úložiska, a na základe nich optimalizuje dráhu automobilu, a tým šetrí palivo. Navyše opäť vysiela dáta do centrálneho úložiska, aby bolo čo najviac dát, z ktorých sa do- káže nájsť optimálne riešenie.  Biznis modely sú obrovskou príležitosťou Jednouzoblastí,kdesaočakávanajväčšiazmena je zmena biznis modelov. Firma Michelin je sve- tovoznámyvýrobcapneumatík,aveľkýsegment jeho výroby je zameraný na kamióny. Spotreba paliva je významne ovplyvňovaná tlakom vpneumatikách.Ukamiónovjetoeštemarkant- nejšie, pretože so zmenou záťaže kamióna sa mení tlak v pneumatikách. Vodiči kontrolu tlaku v pneumatikách dosť zanedbávajú. Michelin pri- šiel s riešením jednoduchej kontroly tlaku (digi- talizácie) a dohusťovania pneumatík cez riadiacu jednotku.Michelindopravnýmfirmámnepredáva pneumatiky, ale im predáva úsporu paliva, azušetrenýchpeňazídostávačasťakosvojuod- menu.Výrobcapneumatíkpredávaúsporupaliva. Podobnéslužbydnesvznikajúakohubypodaždi.  Industry 4.0 je tu Ako som už spomínal, Industry 4.0 je potrebné považovaťzasúčasnosť.Takakofirmyajdoteraz hľadali, a postupnými krokmi zlepšovali svoju konkurencieschopnosť, mali by pokračovať rov- nakýmspôsobomnaďalej.Jedinýmrozdielomby malo byť využitie digitalizácie, prípadne iných špecifickýchtechnológiíaprincípovvyplývajúcich z Industry 4.0. Dynamika rozvoja prudko akce- leruje, preto platí viac než kedykoľvek predtým Nerudovo: „Kdo chvíli stál, již stojí opodál.“  Výroba sa bude rozvíjať dlhodobo Nosným princípom je digitálne dvojča, ktoré dokáže optimalizovať výrobné a logistické procesy (popis je uvedený na inom mieste). Ďalšou fázou budú technológie aktívneho riadenia zmeny, to znamená, výrobok bude niesť in- formácie o svojej špecifikácii, a tieto informácie budú vysielané na riadiace jednotky pracovísk, na ktoré vstupuje, a aktívne sa budú prestavovať na danú špecifikáciu. Už dnes viaceré automobilky nalepia na karosériu vstupujúcu na linkuRFIDčip,ktorývysielainformáciepreriadiacejednotkyrobotov,aroboty si prestavia svoj program na daný variant automobilu. Prepojením s expo- nenciálnymi technológiami sa vytvára obrovský priestor na ďalší rozvoj a zmeny vo výrobných podnikoch.

how to talk to a girl you just started dating

AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL www.autoprumysl.cz 22 ROZHOVOR Co znamená koncept 4.0 Digitální dvojče v rámci Industry 4.0, v čem je revoluční a co může přinést výrobním závodům? Poslaním digitálneho dvojčaťa je maxima- lizovať využívanie priemyselných zdrojov, t. j. na minimum obmedziť plytvanie práce zariadení, ľudí, energií atď. Koncept je po- stavenýnapriamejinterakciireálnehoadi- gitálneho sveta. Zozbierané dáta z reál- nehosvetaslúžianadigitálnuoptimalizáciu procesov v digitálnom svete (dvojčati), a tieto sa zavedú späť do reálneho sveta. Výsledkom sú lepšie fungujúce procesy. Prvým základným krokom je zber dát z reálneho procesu. Dát, ktoré vplývajú na fungovanieprocesu.Dátazmnohýchdôle- žitých stavov, priebehov procesov sa do- teraz obvykle nezbierajú. Pre potreby di- gitálneho dvojčaťa býva ich zber obvykle pomerne jednoducho riešiteľný cez sen- zory, ktoré nepredstavujú ani vysoké ná- klady, ani zložitú implementáciu. Zozbierané dáta je potrebné niekde ukla- dať.Pokiaľsútomenšieobjemy,dokážeme to bežnými databázovými systémami, pri náročnejších prevádzkach je už potrebné využiť nástroje typu Big data, ktoré doká- žu uchovávať a sprístupňovať obrovské množstvá dát, a na trhu sa stávajú reálne dostupnými. Základnou časťou digitálneho dvojčaťa je optimalizačný softvér, v ktorom sa vytvorí digitálny model daného zariadenia alebo procesu,jehopresnákópiafungovania.Ta- kétooptimalizačnésoftvérysanatrhupo- užívajúuždlhéroky.Optimalizáciaprebieha na dátach zbieraných z reálneho procesu. Tým sa skutočne vytvára digitálne dvojča, pretože sa nejedná len o model výroby v digitálnej podobe, ale o reálne prepojenie zbieraných dát a digitálneho modelu vý- roby (procesu). Takéto spojenia budú po- tom prinášať veľmi presné výsledky opti- malizačných návrhov. Výstupom je optimalizovaný návrh práce reálneho zariadenia alebo procesu, ktorý už môže byť vykonávaný automaticky alebo človekom. V závislosti na frekvencii zmien môže vyššie uvedený proces vy- užitia digitálneho dvojčaťa prebehnúť jed- norázovo pri zavádzaní zmeny alebo pri častejších zmenách byť nasadené trvalo. Svet však speje k permanentnému zapo- jeniu digitálneho dvojčaťa do procesov. Jaký vliv může mít koncept 4.0 digitální dvojče na optimalizaci výroby? Základným poslaním digitálneho dvojčaťa je takmer okamžitá optimalizácia výroby. Predstavmesisituáciu,žesmezodpovední zavýrobu.Odvedeniadostanemezaúlohu zvýšiťproduktivitunašejvýroby.Nemáme dostatok vlastných ľudí, ktorí by to zvládli. Takžeoslovímepotenciálnychdodávateľov s naším problémom. Najskôr musíme vy- brať najvhodnejšieho dodávateľa, čo trvá minimálne niekoľko týždňov, potom ten dodávateľ musí urobiť analýzu, spracovať výsledky, navrhnúť úpravy, a potom ich Základnou častou digitálneho dvojčata je optimalizačný softvér, v ktorom sa vytvorí digitálny model daného zariadenia alebo procesu, jeho presná kópia fungovania. Digitálnedvojčaakojeden zozákladnýchkonceptov Industry4.0

how to talk to a girl you just started dating

www.autoprumysl.cz AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL 23 ROZHOVOR musíme zrealizovať. Každá z uvedených aktivíttrvárádovominimálnetýždne,ktoré keďsasčítajú,taksútodlhémesiacečasto presahujúcepolrokaiviac.Problémjevšak v tom, že zmeny vo výrobnom sortimente sadnesdejútakčasto,ževýsledoktakejto spolupráce je už často neaktuálny. Digitálne dvojča odstraňuje uvedený pro- ces.Ponasadenídokáženamenšiezmeny reagovať okamžite, veľmi často bez po- treby zásahov do výrobných liniek a zaria- dení. Pri riadení platí zásada, že v každom procese vždy existuje úzke miesto, ktoré je limitom výkonnosti procesu. Ak toto úzke miesto odstránite, objaví sa nové, ale obvykle už s menším vplyvom. A postup- ným odstraňovaním úzkych miest sa pri- bližujete k optimálnej činnosti procesu. Di- gitálne dvojča to presne takto robí, a robí to kontinuálne, takže pri danej zostave za- riadení a ľudí proces beží blízko k optimu. Druhým faktorom pri rastúcej variantnosti výrobyjeprestavovaniepracovísknanový variant výrobku, tzv. pretypovávanie vý- roby.Zpohľaduproduktivitylinkyjetoply- tvanie,anamnohýchlinkáchtočastopred- stavuje rozhodujúci čas. Pokiaľ digitálne dvojča pozná výrobný plán, dokáže uspo- riadať výrobné dávky tak, aby sa skraco- valosamotnépretypovávanie,čímsamôže zásadnejšie zvýšiť produktivita linky. Na otázky odpovedal Ing. Martin Morháč, SOVA Digital a. s. Ve kterých průmyslových oblastech se koncept již uplatňuje a jaké přináší efekty? Digitálne dvojča je pomerne nová téma. Mnohé vyspelé firmy v zahraničí už využívajú v rôznych podobách digitálne dvojčatá na riadenie rôznych procesov, predovšetkým sa využíva pri riadení kontinuálnej výroby, pri chemicky orientovaných prevádzkach. Podľa našich vedomostí je použitie digitálneho dvojčaťa v diskrétne riadenej výrobe (čo je cha- rakteristické pre strojársku výrobu) niečo výnimočné, a nevieme o tom, že by sa niekde v okolitých krajinách používalo. Druhou najsilnejšou aplikáciou je digitálne dvojča ako ná- stroj spomínanej prediktívnej údržby. Treťou oblasťou sú to výrobky. Na koncepte digi- tálneho dvojčaťa bude v budúcnosti bežať väčšina čo len trochu zložitejších výrobkov. Predstavme si súčasnú Formulu 1, to je typický príklad digitálneho dvojčaťa, používané už niekoľko rokov. Princíp zberu dát z reálneho sveta a ich využitie na optimalizovanie procesov bude základným modelom fungovania každej opakovanej výroby. Můžete představit váš projekt modelového pracoviště se simulovanou aplikací Digitální dvojče? VspoluprácisoStrojníckoufakultouSTUsmezobraliexistujúceniekoľkoročnézariadenia, ktoré majú v sebe automatizačné komponenty (PLC riadenie) bežne využívané v prie- mysle. Zostavili sme ich do malej výrobnej linky. Urobili sme drobné programové úpravy, s cieľom zbierať dáta, a doplnili sme ich o senzory. V prostredí softvérového optimalizač- ného nástroja Plant Simulation sme vytvorili model tejto linky – teda jej digitálne dvojča. Toto pracovisko ukazuje viacero možností zlepšenia optimalizácie výrobného procesu, napríklad optimalizovaním poradia zákaziek, preusporiadaním aktivít a pod. Téma Industry 4.0 je veľmi mýtizovaná, ako niečo vzdialené, nákladné a cenovo nedos- tupné. My sme použili existujúce zariadenia, a ukazujeme ako rýchlo, relatívne lacno sa dá táto technológia uplatniť už dnes, a prináša okamžité zlepšenia. Co lze očekávat od aplikace konceptu 4.0 Digitální dvojče na Slovensku? Slovenskýpriemyseljedominantnevýrobný.Rozhodujúcimisúautomobilový,strojársky a elektrotechnický. Všetky majú opakovanú výrobu s permanentne sa zmenšujúcimi dávkami. Vstupy do výroby (mzdy, materiály, energie, technológie...) rastú a výrobcovia sú pod tlakom, aby pritom neustále znižovali svoje ceny. Jedinou cestou je efektívnejšia výroba. Digitálne dvojča je nástrojom, ktorý by im pri tom mal výrazne pomáhať. Které další výhody přináší? Okrem optimalizácie procesov je využitie digitálneho dvojčaťa veľmi široké. Dôvod je ten, že máme k dispozícii aktuálne a reálne dáta,ktorésmedoteraznevedelizistiťinou formou. Napríklad ich môžeme využiť na riadenie kvality. Kontinuálnym meraním a vyhodnocovaním dát môžeme napríklad sledovať a riadiť výmenu obrábacích ná- strojov. Predchádzame vzniku nekvality a naplno využívame nástroje. Ďalšou apli- káciou môže byť prediktívna údržba, kde senzory snímajú teplotu niektorých kom- ponentov alebo chvenie, a tým vieme vo- pred identifikovať potenciálne havárie.

how to talk to a girl you just started dating

AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL www.autoprumysl.cz 24 AUTOMATIZACE, ROBOTY Četné zkušenosti s roboty VOP již mělo několikaleté zkušeností s roboty, když aplikovali do svých systémů první roboty od Valk Welding v roce 2006. Od té doby pak Valk Welding dodal do VOP CZ dalších devět svařovacích robotů. Na základě vzájemé spolupráce oslovil i také Valk Welding, aby vytvořil nový systém pro plně automatické sva- řování nádrží. Projektoví inženýři Valk Welding připravili projekt, který nakonec uspěl ve výběrovém řízení vyhlášeném VOP CZ na dodávku tohoto rozsáhlého zařízení.Celýsystémbyldodánvespoluprácisčeskýmisubdodavatelispolečně s robotickými buňkami připravenými v holandském Alblasserdamu. Vysoký stupeň flexibility Kromě podstatného zvýšení objemu produkce, byl taktéž přáním VOP vysoký stupeňflexibility.Vícenež20různýchtypůnádržíjesvařovánovrelativněmalých sériích, přesně dle objednávek zákazníků VOP CZ. V extremních případech se jedná o série o jednom kusu. Zařízení proto pracuje na principu plně automati- zovaného skladu, ve kterém jsou skladovány jak přípravky, tak nastehované i posvařované nádrže. Tyto jsou pak pomocí plně automatizovaného dopravníku distribuovány na patřičná místa v systému, kde jsou zpracovány. RYCHLEJI A FLEXIBILNĚJI VE VOP CZ MALÉ SÉRIE, PŘESNĚ DLE OBJEDNÁVKY NA SVAŘOVACÍCH ROBOTECH Valk Welding dokončil jedinečný projekt pro českého dodavatele VOP CZ, v němž se více než 20 různých typů palivových a olejových nádrží se svařuje přímo z automatizovaného skladovacího systému téměř bez lidské síly na svařovacích robotech Panasonic. Tento projekt je ukázkovým příkladem rozšířené automatizace s vysokým stupněm flexibility, projektem typu Industry 4.0. VOP tímto zvýšil své výrobní kapacity a významně zkrátil čas cyklu v porovnání se svými stávajícími svařovacími roboty. VOP si dalo za cíl naplnit kapacitu 35 000 kusů za rok, při použití tohoto systému. VOP nevyrábí pouze vozidla pro ministerstvo obrany, ale taktéž dodává komponenty jako palivové a olejové nádrže pro vysokozdvižné vozíky a zemědělská vozidla. Když loni společnost získala certifikaci dodavatele pro Caterpillar, produkční plán byl zásadně zvýšen a v této chvíli jsou dojednávány další objednávky. A proto některé kusy, které se svařovaly ručně nebo se svařovaly na používaných IGM robotech musely být od toho okamžiku svařovány s použitím zcela nového výrobního systému. Vedoucí investičního oddělení a vedoucí celého projektu pan Ing. Horník: „A tak jsme hledali řešení, které by nám umožnilo to celé zvládnout technicky a logisticky na stejné ploše jako doposud.”

how to talk to a girl you just started dating

www.autoprumysl.cz AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL 25 AUTOMATIZACE, ROBOTY www.vop.cz www.valkwelding.cz VOP CZ, s. p. zaměstnává více než 800 lidí a poskytuje širokou škálu služeb v oblasti že je popsána výše. Krátký film z demonstrující práci popisovaného systému naleznete na: https//www.youtube.com/user/valkwelding Automatizacelogistiky Jak už bylo zmíněno systém se skládá z automatizovaného skladu, který ob- sahuje 72 míst pro paletky s příprav- kem,vekterémmůžebýtupnutanádrž. Kapacita skladu je zvolena tak aby umožňovala po určitou dobu zcela bez- obslužný provoz. Sklad je obsluhován dvěma automatickými vozíky, které umožňují plnou obsluhu jak dvoupatro- véhoskladu,taksedmipřípravnýchsta- novišť, dvou robotických pracovišť a čtyř dokončovacích pracovišť. Dvěidentické robotickébuňky Aby byly splněny požadavky na kapa- citu svařování, byly instalovány v celém systémudvěidentickésvařovacíbuňky, které mohou každá zpracovat libovol- nou z požadovaných nádrží. Každá buňkajevybavenasvařovacímrobotem Panasonic a dvouosým polohovadlem typu drop-center. Toto umožňuje pro všechny nádrže dosáhnout nejvhod- nějších pozic pro svařování. Programy pro svařování nádrží byly součástídodávkyceléhozařízeníabyly připraveny techniky Valk Welding bě- hem budování systémů Úsporavícenež1/3času Systémbylzprovozněnvprvnípolovině 2015apoukončenízkušebníhoprovozu předándoplnéhoužívánípočátkemléta. Využitínejnovějšíchtechnologieproob- loukové svařování Panasonic WG3 ve výsledku snížilo dobu jednoho cyklu více, než se původně očekávalo. Časy zmíněné výše znamenají, že VOP CZ dosáhlo více než 1/3 úspory času při svařování těchto nádrží v porovnání se staršími robotickými sy- stémy. Projektový manažer pan Ing. Šturala řekl: “Kvůli jejich rychlosti a kvalitě je využití svařovacích robotů v každém případě nutností, pokud chceme dosáhnout takového ob- jemu výroby. Vezmeme-li do úvahy také nedostatek kvalifikovaných svářečů a techniků, kterému denně čelíme, je toto jediné možné efektivní řešení výroby těchto produktů.“ Pružná odezva na požadavky trhu VOPCZpovažujesystémproautomatizovanésvařováníjakojetentozaabsolutnínutnost, nejen pro dosažení požadovaného objemu výroby, ale také aby mohli rychle a pružně zareagovatnapožadavkytrhu,panIng.Horníkřekl:“Přímo z našeho skladu můžeme připravit velké množství nádrží a svařit je okamžitě po obdržení objednávky, což nám umožňuje dodávky našim zákazníkům rychle a spolehlivě v režimu just-in-time.” StímtokomplexnímsvařovacímsystémemučiniloVOPCZ velký krok kupředu a získalo podstatnou konkurenční vý- hodu na trhu s těmito výrobky.

how to talk to a girl you just started dating

AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL www.autoprumysl.cz 26 EKONOMIKA Josef Kubr To se projevuje také v průmyslu a strojírenství. Firmy hledají nové zaměstnance, investují a využívají příležitosti pro expanzi na zahraniční trhy. Strojírenské firmy ale čelí několika zásadním výzvám. Průmyslu musíaleřešit zásadnívýzvy sedaří, Pokud se podíváme na průmysl jako celek, lze konstatovat, že v posledních dvou třech letech se mu velmi daří. Růst české ekonomiky je v posledních letech rekordní. Velký význam na tom má příliv evropských peněz, se kterými se už v takové výši moc nepočítalo, ale to by bylo na robustní hospodářský růst málo. Průmyslový sektor získal zejména v roce 2014 řadu nových zakázek. Po několika dlouhých hubených letech se pomalu zvedá i stavebnictví. Jeho zlaté časy, kdy žilo z velké evropské podpory, jsou zřejmě nenávratně pryč, ale obtížná minulá léta přispěla ke konsolidaci tohoto průmyslového odvětví. Česká ekonomika v poslední době velmi prosperuje. Průmysl vytváří přibližně třetinu výkonu české ekonomiky. Jen vloni průmyslová produkce vzrostla meziročně o 4,4 procenta a navzdory vysoké srovnávací základně navázala na výsledek roku 2014 (růst o 5 %). V klíčovém zpracovatelském průmyslu se produkce zvýšila o 5,6 %. Nejdůležitější roli zde už tradičně sehrála produkce motorových vozidel, která stoupala o 11,5 procenta. Následovaly výroba oděvů (+ 10,7 %), ostatní zpracovatelský průmysl (+ 10,5 %), výroba pryžových a plastových výrobků (+ 9,8 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (+ 8,9 %). Ostatní sektory zaznamenaly pokles. Nízké ceny energetických komodit se projevily v poklesu těžby a dobývání (-1,7 %) a ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (-2,2 %). Snížení cen energií se ale pozitivně promítlo na výkonu již zmiňovaných sektorů.

how to talk to a girl you just started dating

Na výkonu průmyslu se pozitivně promítají nižší ceny energetických surovin. www.autoprumysl.cz AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL 27 EKONOMIKA Český průmysl působí jako dobře seřízený stroj, který ale čeká další zátěž. foto: Pixabay  TÍŽIVÝ NEDOSTATEK TECHNICKÝCH PROFESÍ Jasnou výzvou pro českou ekonomiku, ale zejména průmysl je získání nových lidí. Existují firmy, které nepřijímají nové zakázky, protože nejsou schopny zajistit adekvátní personální obsazení. Mnoho firem i profesní svazy volají po uvolnění tuzemské legislativy tak, aby do země mohli přicházet lidé ze zahraničí. Potíž českého průmyslu včetně strojírenství stojí na samotné průmyslové podstatě České republiky, která patří mezi nejprůmyslovější země na světě. Z historických důvodů se zde průmysl prudce rozvíjel a do roku 1989 byl také ideologicky velmi protežován. To souviselo s podporou technické přípravy na všech vzdělávacích stupních. V začátku devadesátých let, který byl provázen útlumem některých průmyslových odvětví (například těžba, ocelářství apod.), však došlo k přirozenému poklesu zájmu o průmyslové obory. Omezovalo se učňovské školství i střední průmyslové školy, na které se hlásilo stále méně zájemců. Zdálo se, že Česká republika, po vzoru mnoha západních zemí, směřuje výrazně k ekonomice služeb. Investiční nabídky ze strany vlády, jež přišly na přelomu tisíciletí, však přilákaly mnoho zahraničních investorů, které si Česká republika získala vedle strategické polohy právě kvůli průmyslové tradici. Příchod některých velkých společností vedl i k přesunu nebo rozvoji subdodavatelských firem. A navíc pokračoval trend přesouvání výroby ze západních zemí na levnější východ. Tento trend Česká republika poměrně využila. Dokázala připravit infrastrukturu, legislativní podmínky i zmiňované finanční incentivy pro firmy. Při tak masivním rozvoji však nedokázala zvrátit odliv zájmu od technických oborů. Průmyslové a zejména pak strojírenské firmy dnes hledají zaměstnance prakticky pro všechny pozice. Zvláště tragický je nedostatek zámečníků, obráběčů kovů, soustružníků, svářečů nebo operátorů CNC strojů. Českým firmám se ale nedostávají také mistři, konstruktéři nebo kvalitáři. FOTO: PIXABAY

how to talk to a girl you just started dating

AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL www.autoprumysl.cz 28 EKONOMIKA Protože se českému průmyslu v posledním období tak daří, je třeba využít aktuálních úspěchů pro utváření budoucího potenciálu firem. Čekají nás velké změny a štěstí přeje připraveným. 7z deseti strojírenských firem se poohlíží po exportních příležitostech  CESTOU OD NÍZKÝCH MEZD Komplementární výzvou k výše uvedené bude pokračující tendence ke zvyšování mezd. Růst životní úrovně, působení odborů i opravdu nízké příjmy v některých zejména subdodavatelských firmách vytvářejí mix faktorů, které budou tlačit na růst odměn. Firmy v průmyslu přitom musí neustále investovat a v některých odvětvích (jako automotive) svým odběratelům prokazují snahu o soustavnou optimalizaci. V takovém prostředí je velmi obtížné zvedat marže, a tak i zvyšovat potenciál pro růst mezd. V nedaleké budoucnosti se může stát, že část průmyslových firem bude hledat příležitost pro uplatnění v jiných zemích, kde je nižší mzdová základna. Nejčastější bude přesun směrem na východ nebo jihovýchod. Z Ruska, Číny nebo Indie naopak budou přicházet zájemci zejména o etablované firmy se zajímavým výzkumem a vývojem. Budou zde čerpat know-how a zároveň přenášet výrobu s nižší přidanou hodnotou na východ.  STÁLE ZAJÍMAVĚJŠÍ EXPORT Z pohledu exportu nečekají ani české průmyslové a strojírenské firmy s rukama v klíně. Podle Studie českého strojírenství zpracované společností CEEC Research uvažuje 70 procent strojírenských firem v České republice o expanzi na jiné trhy. Preferovanými destinacemi jsou Evropa, Asie a Střední Východ. Manažeři firem s ambicemi získat nové trhy se obávají především tvrdé konkurence a administrativních nároků nových trhů. Za nejmenší problém považují neznalost české značky nebo málo významnou tradici. K výčtu budoucích výzev je třeba dodat investice do automatizace a robotizace. Především společnosti v automotive se budou muset stále více přizpůsobovat trendům vyplývajícím ze čtvrté průmyslové revoluce. Bude to znamenat investice do digitalizace výroby, většího zapojení do dodavatelsko- odběratelského řetězce i robotizace. O tom, že firmy si tyto skutečnosti uvědomují, svědčí loňský růst investičních výdajů o neobvyklých 7,4 procenta (významný je vliv evropských peněz).

how to talk to a girl you just started dating

www.autoprumysl.cz AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL 29 AUTOR: jan.kur@mesing.cz MĚŘICÍ TECHNIKA Názory na měřicí techniku pro automobilový průmysl prochází v poslední době velkými změnami, přičemž nové požadavky formulovaly na počátku desetiletí na veletrhu CONTROL německé automobilky a vybrané Fraunhoferovy instituty. Tyto požadavky se ihned staly nepsaným zákonem, respektovaným v Evropě výrobci autodílů i měřicí techniky. V ČR je významným propagátorem i realizátorem těchto myšlenek brněnská společnost MESING, která se dlouhodobě specializuje na zakázkovou měřicí a automatizační techniku s hlavním zaměřením na automobilový a ložiskový průmysl. MESING, spol. s r. o. Šámalova 60a, 615 00 BRNO tel.: +545 426 211 e-mail: info@mesing.cz www.mesing.cz MESING MĚŘICÍ TECHNIKA V AUTOMOBILOVÉ VÝROBĚ  NOVÉ POŽADAVKY Ty lze shrnout do těchto bodů: na montážní linku nesmí přijít zmetek, preferuje se 100% kontrola, kontrolu je nutné realizovat přímo ve výrobním procesu (i s nepříznivými podmínkami), přesnost provozních měřicích zařízení musí být na úrovni používané laboratorní techniky, zkontrolovat se musí co největší část měřené plochy, výsledky musí být dlouhodobě archivovány a nově i paralelně předávány zákazníkovi. Všeobecně se preferuje zakázkové – účelové provedení měřidel před univerzálními.  CESTY K DOSAŽENÍ CÍLŮ Ty se daří úspěšně naplňovat zejména díky účelové – zakázkově koncipovaným měřicím zařízením, novým typům kontaktních i bezkontaktních snímacích prvků a vyhodnocovacím jednotkám s vysokou rychlostí zpracování signálů (snímače jsou nyní koncipované do nepříznivých provozních podmínek s vibracemi, rázy, olejovou mlhou, kolísáním teploty, ale i energií), novým materiálům (kompozity, keramika, diamanty), ale i novým stavebním prvkům  PŘEVLÁDAJÍ KONTAKTNÍ METODY Důvodů je celá řada – přesnost, jednodušší realizovatelnost, vhodnost do nepříznivých podmínek, snadná údržba a obvykle i výhodnější cenové relace. Úchylkoměry jsou nahrazovány snímači; citlivost 0,1 μm se stala standardem a v některých případech se měří i v řádu 0,01 μm.  BEZKONTAKTNÍ METODY SE UPLATŇUJÍ STÁLE VÍCE Používají se k měření rozměrů, ale dnes hlavně tvarových úchylek a povrchových defektů. Pomocí disperzních metod se měří vlnitost a drsnost s nanometrickou citlivostí s cyklem v řádu sec. Výsledky jsou minimálně ovlivněny vibracemi a přesností chodu vřeten a přímovodů.  PŘÍKLADY MĚŘIDEL A JEJICH ZAVÁDĚNÍ Příklady některých zakázkových měřidel pro automobilový průmysl od firmy MESING jsou na fotografiích. Realizace vyžaduje těsný kontakt dodavatele a uživatele. Mezní dílenské měřidlo plechových dílů Soubor dílenských průměrových měřidel Příklady některých kontaktních indukčnostních snímačů z produkce MESING Rychlé provozní měřidlo přímosti površek Mnohasnímačová stanice na kontrolu hřídelových součástek Automatická kontrola úchylek kruhovitosti Vícemístný kontrolní automat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 6. 5. 4. 2. 3. 1.

how to talk to a girl you just started dating

MCR 07 Modulá 72 a MCR árně kompa 092 aktní reometry aplikaci a získat tak sestavu p Oba modely lze vybav standardně jak v rotač technologií motoru se aplikací i v oscilačním nabízí měření v rotačn MCR 72, vybaven mo áno pro v Designo erfektně vyhovující požadované vit širokým rozsahem příslušens čním, tak i oscilačním režimu. e vzduchovými ložisky a pracuje módu. MCR 92 je vybaven ním módu a v případě speciálníc torem s mechanickými ložisky, aše aplikace V é ství e ch minimalizuje jakýkoliv pro každé měření. Tak identické a přesně rep mechanizmus a techn MCR 72 a 92 nabízí m získání spolehlivých a Reprodukovatelná nas Neporazitelná rep aplikaci. vliv na strukturu vzorku. ktéž pomalé a přesné nastaven produkovatelné nastavení štěrb nologii SafeGap, která zajišťuje motorově poháněný zdvihový reprodukovatelných výsledků. stavení jsou naprosto zásadní p atelnost v produko í biny vždy pro j d d š ři jit umožňuje manipulaci přináší funkce QuickC Efektivní a komfortní v měřicích systémů Jednoduché uchy j j ý ěři í té b žití jednou rukou a zajišťuje rychle Connect. Tento systém rychlosp výměnu měřicích systémů ů ycení pojky představují přesnou, r proti-chlazení a s integ Tyto temperační jedno s mnoha typy tempera tohoto parametru lze Teplota má na reologi Nejpřesnější řízen šroubovacích mechan a jednoduše připojit m rychlou a energeticky efektivní grovaným vzduchovým chlazen otky CoolPeltier™ určené k zaji ačních peltier systémů vzduche MCR 72 a MCR 92 kombinovat cká měření nejvyšší vliv. K zajiš ní teploty nizmů. měřicí systém bez použití ním ištění em. t štění s dochlazováním pomocí oběhového termostatu. alternativu k podobným systémům pracujícím p j p , y g y .com | info.sk@a info.cz@anton-paar r. .com .anton-paar r. .com | www anton-paar r.

how to talk to a girl you just started dating

v celém roz nízko-viskó materiálu v i nejpřesně tření, který 92 využívá Synchronn 25 let zk zsahu viskozit. ózních kapalin jsou výsledky mě v široké škále od pevných látek ější pohyb. Bez ohledu na typ te tak umožňuje nejcitlivější a tím synchronní pohyb vnitřního rot í EC motor se vzduchovými lož kušeností v jednom moto ěření přesné nebo estovaného m toru bez žisky MCR oru Automat To je velmi poskytující TruRay pře ý po Jasn tická detekce příslušenství důležité při plnění měřicí štěrbiny. jasný pohled na vzorek a povrch měření. edstavuje unikátní koncept osvětlení ohled na vzorek přístroje be potřebných a temperač Slouží k ok příslušenst bezkontakt Funkce Too a konfigu ez nutnosti manuálního zadáván h identifikačních a kalibračních čních jednotek a současnému t kamžité detekci měřicích systém ví a konfigurace systémů reom tní nástroj automatické detekce olmaster™ je jediný, absolutně urace ní. dat do ransferu mů etru. e včetně inte ale individu reologickým usnadňuje analýzy, ex vyhledáván Přehledný s Intuitivní egrovaných videí zajišťujícími uálně adaptabilními šablonami, m měřením s přednastavenými, práci uživateli navigací prvním xport dat a mnoho dalších. Nav ní šablon, uživatelských testů a software RheoCompass™ umo í software , íc definic ožňuje speciální podporu. včetně integrovaných videí zajišťujícími

how to talk to a girl you just started dating

AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL www.autoprumysl.cz 32 EKONOMIKA Josef Kubr PRACOVNÍHOTRHU Zjednodušeně řečeno Průmysl 4.0 představuje souhrn digitalizovaných a automatizovaných zásahů do výroby, jehož výsledkem by měla být tzv. chytrá továrna. Místo, které se v budoucnu může obejít téměř bez zásahu člověka. Bude ovšem důležité, jak člověk dokáže tuto vizi přijmout a jak se společnost v tomto důsledku promění. EKONOMIKASEMUSÍPŘIPRAVIT Ministerstvo průmyslu a obchodu před ro- kem vydalo a na konci letošních prázdnin také schválilo tzv. Národní iniciativu Prů- mysl 4.0. V jejím úvodu ministr Jan Mládek píše: „Nová průmyslová revoluce, Průmysl 4.0 … Tyto pojmy začínají hýbat světem.“ Skutečnost je taková, že tyto záležitosti „nezačínají“,alejižpořádněsvětemhýbou. Nová průmyslová revoluce je tady, a další debaty už ovlivňují nikoliv její existenci, ale „pouze“ podobu. Svědčí o tom i skuteč- nost, že na mnoha konferencích a fórech se o Průmyslu 4.0 nehovoří v hypotetické, ale ryze praktické rovině.

how to talk to a girl you just started dating

www.autoprumysl.cz AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL 33 EKONOMIKA JAKÁBUDEPOVAHAZMĚNY Zmiňovaná iniciativa k Průmyslu 4.0 reaguje především na si- tuaci,kdyceláekonomikapodstupujehlubokouproměnu,která jevyvolánazaváděníminformačníchtechnologií,kyberneticko– fyzickýchsystémůasystémůuměléinteligencedovýroby,slu- žeb a všech odvětví hospodářství. Iniciativa si podle svých autorů klade za cíl mobilizovat především podnikatelskou ve- řejnost, klíčové průmyslové resorty a sociální partnery k aktiv- nímu zapojení při její implementaci a realizaci v podmínkách ČR. Společnost Roland Berger řadí Českou republiku z hlediska při- pravenosti zavádění průmyslu 4.0 mezi země s dobrým prů- myslovýmzázemím,alenízkouúrovnípřipravenosti.Spolusna- příklad Slovenskem nebo Slovinskem zaostává nejen za tahouny s průmyslovým zázemím i know-how, ale rovněž za státy, které sice nedisponují technickou základnou, ale v tech- nologiích jsou napřed. ZmakroekonomickéhopohledusePrůmysl4.0projevízejména na trhu práce. Současné diskuse o nástupu čtvrté průmyslové revolucesečastoomezujíbuďnaobdivnénadšení,neboobavu z „odklizení“ člověka jako nedokonalé pracovní síly a jeho na- hrazení robotem. Problém je hlubší a zakoušíme jej už nyní. NAHRADÍNEDOSTATEKLIDÍROBOTY? Potížesezískávánímpracovníkůprotechnickyzaměřenépozice zmiňujífirmyužmnoholet.Základnímznalostnímpožadavkem pro společnosti zavádějící Průmysl 4.0 do výrobního systému jepočítačovágramotnost,aitapředstavujeproněkteréregiony a věkové kategorie problém. Chybějílidénapříčpersonálnístrukturou,úroveňvzděláváníaani platová motivace nejsou dostatečné. Zacelit díru slabého po- vědomí a kvalifikace představují prioritu. Opačným strašákem nastupující revoluce je ztráta práce pro velkou část populace. „Jsme si vědomi, že zaniknou zejména méně kvalifikované po- zice. Proto musíme vytvořit takové podmínky, aby se změny nestaly destruktivní pro vývoj společnosti, ale naopak byly pří- ležitostí pro růst kvalifikace lidí,“ říká ministr Jan Mládek. Praxe hromadnéhopropouštěnísnástupemdigitalizacesezatímvze- mích jako Německo nepotvrdila. Především ale není zavádění Průmyslu4.0vhodnéprovšechny–závisínaobjemu,struktuře, návaznosti a dalších specificích produkce. NOVÍ STUDENTI PRO PRŮMYSL 4.0 Oprázdnináchbylpředstavennovýstudijnímagisterskýprogram na ČVUT Praha, který se nazývá Průmysl 4.0. Formou individu- álního studijního plánu v oboru Mechatronika jej nabízí strojní fakulta.Odprvníhoříjnaletošníhorokutakmámenovéstudenty, kteří se budou fenoménu Průmysl 4.0 věnovat velmi detailně. Je to velmi dobrý předpoklad pro to, aby český průmysl a eko- nomika zůstaly konkurenceschopné i do budoucna. Jsme si vědomi, že zaniknou zejména méně kvalifikované pozice.

how to talk to a girl you just started dating

AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL www.autoprumysl.cz 34 PRŮMYSL znižuje náklady Efektívne utieranie 1 kg priemyselných utierok nahradí svojou stieraciou účinnosťou až 10 kg starých handier. PRIEMYSELNÉ UTIERKY NA CELOM SVETE ÚSPEŠNE NAHRÁDZAJÚ HANDRY A PUCVOLY VO VÝROBE A ÚDRŽBE. T U S Ú H L AV N É D ÔVO DY, P R E Č O : Utierky majú vysoké absorpčné schopnosti a výborne nasávajú rôzne druhy kvapalín a nečistôt. Udržujú si svoju pevnosť aj v mokrom stave a pri práci sa netrhajú. Môžete sa na ne spoľahnúť aj pri najnáročnejších stieracích úkonoch. Utierky nemajú žiadne zipsy a gombíky. Jednorazové utierky vylučujú riziko poranenia spôsobené kovovými pilinami, lebo tieto sa môžu v handrách zachytiť a poraniť obsluhu. Väčšina utierok je chemicky stála a prakticky nevlákni, čo umožňuje ich použitie aj pri veľmi špeciálnych čistich úkonoch. Používanie zásobníkov alebo stojanov na utierky zaručuje ich hospodárne využitie a vysoký stupeň komfortu pri používaní. Utierky nespôsobujú statický náboj na povrchu materiálu. Utierky sú dodávané vždy v rovnakej veľkosti a kvalite (môžete si byť istí, že prvá aj tisíca utierka budú rovnaké), čo sa u handier zaručiť nedá. Správnym výberom a použitím utierky môžete predísť následným reklamáciám a ďalším nákladom. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Druhy a vyhotovenia Priemyselné utierky sú buď čisto papierové, alebo s prídavkom napr. viskózy, polyesteru, polypropylénu a pod. Taktiež môžu byť jednorazové alebo na viacnásobné použitie.  JEDNORAZOVÉ PAPIEROVÉ UTIERKY sú jedno, dvoj alebo trojvrstvové. Používajú sa všade tam, kde je potrebné utierať veľké množstvo nečistôt a kvapalín, prípadne tam, kde tieto obsahujú nebezpečné ostré špony alebo kde si charakter výroby priamo vyžaduje používanie jednorazových utierok. Sú vyrobené prevažne z recyklovaných materiálov, ktorými sú predovšetkým staré noviny, časopisy, brožúry a papierové obaly. Tento výrobný postup pomáha znižovať ekologické dopady na životné prostredie.  Priemyselné UTIERKY NA VIACNÁSOBNÉ POUŽITIE sa vyznačujú svojou odolnosťou voči olejom, riedidlám a rôznym rozpúšťadlám. Dajú sa preto preprať alebo vyžmýkať a následne znova použiť. Utierky z mikrovlákna je možné prať a opakovane používať.  PRE ČISTÉ PRIESTORY existujú utierky vhodné na použitie v rôznych triedach čistoty 100-100 000.

how to talk to a girl you just started dating

PRŮMYSL P O N Ú K A M E T E S T U T I E R O K Z D A R M A !  Na čistenie veľmi malých plôch alebo otvorov sa používajú čistiace tyčinky s rôzne dlhou rúčkou a rôzne veľkou hlavou. Tá môže byť vyrobená z PU peny, polyesteru alebo mikrovlákna.  Utierky môžu byť dodávané už aj napustené, napr. isopropylakoholom (IPA) na efektívne odmastnenie. Ak používate svoju chémiu, ktorú nechcete meniť, je možné dodať suché utierky vo vedierku a vy si ich sami napustíte svojim rozpúšťadlom.  Na efektívne utieranie prachu existujú lepivé (tiež nazývané medové) utierky, ktoré sú napustené lepkavou živicou, ktorá nevyschne, zabezpečí nalepenie prachu na utierku a zabráni rozvíreniu prachu do priestoru. EFEKTÍVNE DÁVKOVACIE SYSTÉMY Tak ako pre každý stierací úkon je možné zvoliť vhodnú utierku, tak aj pre každú utierku existuje vhodný typ zásobníka. V ponuke sú nástenné aj pojazdné spolu s praktickým vrecom na použité utierky. Kto si potrebuje utierky nosiť so sebou do terénu, použije jednoduchý zásobník, z ktorého sa vyťahujú utierky postupne po jednej. Toto umožňuje mať svoje náklady pod kontrolou. POŽIADAJTE O BEZPLATNÉ VZORKY! Vieme, že presvedčiť zákazníka aby zmenil svoj štýl práce je náročný a dlhodobý proces. Žiadne teoretizovanie o výhodách priemyselných utierok nepovedie k ich používaniu. Výber správnej utierky nenechajte na dodávateľa. Nakoľko neexistuje univerzálny typ utierky na všetky úkony, vždy požiadajte svojho dodávateľa o bezplatný test utierok priamo u vás. Toto vám umožní vybrať tie najvhodnejšie druhy utierok pre konkrétne úkony a procesy. www.lorika.sk LORIKA Slovakia s.r.o., Hlavná 2130, 038 52 Sučany t.č. 043 4220 057, email :lorika@lorika.sk U Ž V Y Š E 2 0 R O KO V VÁ Š D O D ÁVAT E Ľ UTIEROKAČISTIACICHTYČINIEK jednorazové papierové utierky netkané textílie IPA napustené utierky lepivé utierky utierky do čistých priestorov čistiace tyčinky  Priemyselné utierky sa vyrábajú v rôznych vyhotoveniach, aby si zákazník mohol vybrať nielen druh, ale aj balenie. V ponuke sú utierky v kotúčoch alebo v balíčkoch.

how to talk to a girl you just started dating

AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL www.autoprumysl.cz 36 ELEKTROMOBILY Autor: Ivan Jemelka OKOUZLENÍELEKTROMOBILEM VIZIONÁŘ ELON MUSK Co mají společného se spisovatelem dobrodružných a vědeckofantastických románů Julesem Vernem lidé jako tvůrci internetového vyhledávače Google Sergey Brin a Larry Page, zakladatel sociální sítě Facebook Mark Zuckerberg, bývalý výkonný ředitel a předseda představenstva firmy Apple Steven Paul Jobs nebo Elon Musk, který stál u vzniku kosmické společnosti SpaceX a vede automobilku Tesla Motors? Patrně je to vizionářství, které provází touha si hrát i v dospělosti a schopnost vymýšlet hračky pro dospělé. Společný je jim zřejmě i dar oslovit v mnoha dospělých stále skryté dítě a tím v nich opět vzbudit touhu si hrát. A nejde jen o hru ale i o lásku k technice a fascinaci vědeckým pokrokem. Který kluk nebyl unesen Verneovým ro- mánem Robur dobyvatel, respektive Ro- burovým Albatrosem, vzdušným korábem ze speciálního, tvrzeného papíru, tvrdším než ocel, který byl poháněný elektřinou. Svislé vrtule poháněla elektřina z článků, jejichž konstrukce zůstávala Roburovým tajemstvím, stejně jako konstrukce aku- mulátorů. Kterýbohatýmužneníokouzlenvozidlem, které může teoreticky dosáhnout neko- nečného zrychlení a přitom se pohybuje téměř nehlučně a bez jakých kolik zplodin a negativních efektů, který provází běžné spalovací motory. Kdo by nebyl okouz- len futuristickým designem automobilu s elektronickým mozkem, který řídí veš- keré představitelné parametry komfortu jízdy. Přitom celou tu dokonalou technic- kou nádheru je možné sledovat a měnit podle chuti a nálady na jedné velké doty- kové obrazovce. Umětzahrátnastrunyvíryvtechnickýpo- krok skoro bez hranic, na strunu neskona- lého obdivu k technickým novinkám a na strunuhravostijetajemstvímúspěchame- rické automobilky Tesla Motors. Založili ji v roce 2003 Američané Martin Eberhard a Marc Tarpenning, ale teprve Jihoafričan ElonMuskpřineslfirměkroměněkolikami- lionů dolarů vizi hračky pro „velké kluky“, která má zvěstovat začátek nové techno- logickérevoluce.Touprvníhračkoubylma- losériový dvoumístný sportovní elektro- mobil Tesla Roadster v kabátě britského Lotusu. Stál kolem dvou milionů korun ajehomaximálnídojezdčinil400kilometrů.

how to talk to a girl you just started dating

www.autoprumysl.cz AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL 37 ELEKTROMOBILY ZÁZRAČNÁ HRAČKA ZA TŘI MILIONY Poslední verze elektrického sedanu Model S P100D zrychluje z nuly na 60 mil za ho- dinu (96,6 kilometru v hodině) za 2,5 se- kundy a má dojezd kolem 500 kilometrů. Cenatohotovozusepohybujedostdaleko za hranicí tří milionů korun. Model S ve specifikaci 85+ pohání vzadu uložený třífázový elektromotor o výkonu 310 kW v 5000-8600 ot./min. a točivém momentu 600 Nm v 0-5300 ot./min. Motor pohání zadní kola přes jednostupňovou převodovku Borg- Warner. SUVTeslaModelX90Ddisponujekromějinéhointeligentnímikřídlovýmidveřmi, která vás poznají a sami se otevřou, sedmi sedadly, dvěma kufry (elektromotor je umístěn na zadní nápravě), 17 palcovým displejem a 17 reproduktory a po- dobně. Dojezd je kolem 400 kilometrů, zrychlení 0 – 96 km/h 4,8 s a max. rychlost 250 km/h. Vozy jsou vybaveny systémy asistentů, kterým se pro zjednodušení říká auto- piloty. Tyto systémy řidiče varují před kolizí, dokážou zatáčet uvnitř jízdního pruhuareagovatzměnousměruvpřípaděnouzovésituace,měnitpruhy,upra- vovat rychlost a automaticky parkovat s řidičem na palubě. Tato technologie je předmětemneustáléhovývoje,zejménaponěkolikahaváriíchautomobilůTesla, při nichž řidiči příliš spoléhali na inteligenci svého vozu. Kola o průměru 19 palců jsou s hliníkovou karoserií spojena dvojicí příčných ramen vpředu a víceprvkovým zavěšením vzadu. Pérování zajišťuje pneumatický podvozek s elektronicky řízenými adaptivními tlumiči. Akumulátor elektromobilů Tesla Model S může mít kapacitu až 85 kWh. Obvykle jsou dva uloženy v podlaze vozu. Tesla nabízí službu rychlé výměny baterií, což má být ještě rychlejší alternativa k dobíjení v síti značkových rychlonabíjecích stanic Tesla Supercharger, kterých je v Evropě kolem stovky. Jedna se nachází u Humpolce na dálnici D1.

how to talk to a girl you just started dating

AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL www.autoprumysl.cz 38 ELEKTROMOBILY BOHÉMSKÁ AUTOMOBILKA TESLA MOTORS Tvůrce počítačů Apple Steve Wozniak prohlásil. že Teslu Motors považuje za firmu, která nejvíc narušuje zavedené pořádky a mění průmyslová odvětví. “...co Elon Musk dělá směřuje do budoucnosti, kterou můžeme mít a která je krásnější a nesvázaná tím, jak se věci dělaly předtím,” řekl Wozniak. Ačkoli Tesla je hračka pro bohaté a marže jsou obrov- ské, firma nestačí pokrýt poptávku a dostala se do fi- nančních potíží. Kromě ná- kladů výstavby závodu vý- robuakumulátorůGigafactory jsou totiž investice do vývoje špičkových technologií sku- tečně enormní. Továrnu na produkcibateriípředevšímpro Model 3 buduje Tesla Motors v Nevadě spolu s japonskou firmou Panasonic. Jedná se o investici ve výši asi 7 miliard USD. Pro malosériového výrobce, jakým Tesla je (nevyrobí ani 2000 vozů týdně), předsta- vuje ctižádost být více než jedničkou na trhu elektromo- bilů, z hlediska financí těžko řešitelný cíl. Automobilka se po13.letechexistencedostala do ztráty zhruba 7 miliard ko- run, kterou ovšem vice než desetinásobněpřevyšujedluh spojený akvizici s firmou So- larCity.Tatospolečnostjenej- větší poskytovatel solárních technologií ve Spojených stá- tech.Odzačátkuroku2016se však hodnota akcií SolarCity propadla o více než polovinu. Vizí Muska je energeticky so- běstačný a ekologicky čistý závodGigafactorydíkysolární energii. Automobilka nicméně získala půjčku od Deutsche Bank ve výši 7,19 miliard ko- run,kterájíbudevyplacenado září roku 2018.

how to talk to a girl you just started dating

www.autoprumysl.cz AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL 39 ELEKTROMOBILY SEN SE ROZPLYNE A ZŮSTANE BYZNYS Řešením finančních potíží by se měl stát Model 3, který by Tesla měla dodat na trh příštím v roce. S cenou kolem 35 tisíc do- larů již se jedná o životaschopnou konku- renci pro mnohé sedany střední třídy. Zá- jem ve světě o takový vůz je velký. Firma má již desetitisíce objednávek, ale zname- nalo by to, aby dokázala navýšit produkci desetinásobně a současně se vzdala svého nenahraditelného kouzla výrobce zázračných hraček. Podlefinančníchanalytikůovšemautomo- bilka nebude schopna dostát svým slibům ohledně produkčních cílů a přitom sou- časně financovat náročný inovativní pro- jekty. Odborníci se obávají zdržení nájezdu výroby nového Model 3 a dalších ztrát, které přinese spojení Gigafactory se So- larCity. Burzovní makléři označují ve své profesní hantýrce Tesla Motors za „spalo- vače peněz“. Akorát se nemohou dohod- nout na tom, jestli je pro investory dobré přikládat nebo naopak. Hra na strunu víry v technický pokrok skoro bez hranic, na strunu neskonalého obdivuktechnickýmnovinkámanastrunu hravosti, která přinesla americké automo- bilce Tesla Motors globální věhlas, tedy možná brzy utichne, a nahradí ji prozaický byznys. Přesto, kde bychom byli bez vi- zionářů jako je Elon Musk? Možná i on, podobně jako například Thomas Alva Edi- son a další patří k těm, kdo nám „prokopá- vají“ vchody do nových světů. Model 3 by Tesla měla dodat na trh v příštím roce. S cenou kolem 35 tisíc dolarů již se jedná o životaschopnou konkurenci pro mnohé sedany střední třídy.

how to talk to a girl you just started dating

AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL www.autoprumysl.cz 40 PRŮMYSL David Daniel Progresívní zástupci průmyslu a inovátoři se s digitalizací vyrovnávají řádně Vladimír Dlouhý Prezident HK ČR Prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý si ze všech segmentů českého průmyslu stojí strojírenství nejlépe, varuje ale české výrobce komponent před přílišnou závislostí na vnějších vlivech. Vladimír Dlouhý také v rozhovoru pro AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL říká, že nedostatek kvalifikovaných pracovníků v průmyslu je značným problémem, zaměstnávání méně kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí jej nevyřeší. Česká republika je někdy až příliš konzervativní vůči změnám. V době nedávné krize se jí to osvědčilo, nicméně více odvahy při vstřebávání nových trendů by nyní asi neškodilo.

how to talk to a girl you just started dating

PRŮMYSL Vážený obchodný partner, minulý rok vyrobil slovenský automobilový priemysel rekordných viac ako milión vozidiel. Výzva pred ktorou Slovensko stojí, je nielen vybudovanie funkčného systému odborného vzdelávania pre kvalifikované pracovné sily, ale aj vytvorenie rovnomernej a rozvinutej automobilovej dodávateľskej infraštruktúry. Za týmto účelom organizuje Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK) v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu (ZAP SR) odbornú konferenciu a výstavu s názvom „Automotive Suppliers CEE Congress & Exhibition“ v Žiline. Cieľom tejto konferencie je vytvoriť priestor na diskusiu medzi dodávateľmi automobilového priemyslu, odbornou verejnosťou a relevantných odborných inštitúcií a spoločne hľadať riešenia v ďalšom rozvoji automobilového priemyslu na Slovensku. Využite príležitosť sa stretnúť s elitou slovenských dodávateľov automobilového priemyslu, vypočujte si zaujímavé a odborné prednášky, navštívte výstavu dodávateľov a získajte nové obchodné kontakty. Dvojdňová konferencia je spojená s výstavou a koná sa: 29. - 30. novembra 2016 Hotel Holiday Inn, Žilina Podrobnejšie informácie a program nájdete na: www.asce.sk  Česká ekonomika roste. Jak si stojí aktuálně české strojírenství ve srovnání s jinými segmenty průmyslového trhu? Pokuddostrojírenstvízapočítávámeistro- jírenství dopravní, tak si stojí nejlépe ze všech odvětví jak z hlediska tempa růstu, tak podílu na celkové průmyslové výrobě a současně i na exportu. Pokud však do- pravní strojírenství z tohoto pohledu vy- členíme, dostáváme obrázek sice stále velmi pozitivní, ale již podstatně proměn- livější, který nejenže závisí na celkovém průběhu hospodářského cyklu, ale též i na vývojizakázekprojednotlivéklíčovépřed- stavitele tohoto segmentu. Hodně pod- statné je, zda se jedná o výrobce finální produkce, kde je pozice na trhu silnější a více autonomní a tudíž odolnější jedno- tlivým výkyvům, anebo výrobce kompo- nent pro strojní zařízení, jež jsou finalizo- vána v zahraničí. V tomto případě jsou výrobci daleko více závislí na okolnostech, které nemají sami „pevně v rukou“, leč i řada z těchto výrobců si za uplynulé ob- dobí byla schopna vybudovat vůči svým odběratelům pevné vztahy.  Jak velký problém představuje nedostatek kvalifikovaných pracovníků v průmyslu? Co v tom to směru dělá nebo může dělat Hospodářská komora ČR? Tento problém je značný, neboť z pohledu průmyslových podniků znamená, že ne- mohou využít všech podnikatelských možnostíanabídek,kterévsoučasnédobě mají. Tyto firmy by mohly vyrábět více, ale nedostatek odpovídajících pracovních sil jim v tom brání. Z dlouhodobého pohledu tato situace omezuje budoucí investiční aktivity a podlamuje růstový potenciál těchtofirem,podrývájejichmožnostinejen dále rozvíjet výrobu, ale i inovovat a posílit svojipozicinatrhu.Závažnosttohotoprob- lémuvšakexistujetéžzpohledunafunkč- nost trhu práce, neboť přibližně 130 tisíc volných a neobsazených pracovních míst, na která nemohou zaměstnavatelé najít odpovídající pracovníky, je doprovázeno přibližně 400 tisíci registrovaných neza- městnaných osob, které nechtějí či nemo- hou tyto aktivity vykonávat. Hlavní bře- meno nákladů na politiku zaměstnanosti nese logicky též podnikatelský sektor, kterýjeztohotopohledupostižendvakrát: nemůže adekvátně rozvíjet vlastní výrobu aještěpřispívánaúhraduživotníchnákladů těm, kteří nepracují. Hospodářská komora v tomto ohledu usi- luje o ulehčení podmínek pro volnější příliv pracovníků zvláště z oblastí mimo EU (ak- tuálně nejčastěji z Ukrajiny, ale též z asij- ských zemí), zvláště když volný trh pra- covníkůvEUjevrealitěstáleméněfunkční (řada členských států má přesně opačný problém: daleko větší počet nezaměstna- ných, při nízkém počtu volných a neobsa- zených míst; přesto o vstup na tuzemský pracovní trh nijak nestojí.  Představuje zaměstnávání středně a nízko kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny dlouhodobé řešení pro český trh práce? Rozhodně to neznamená dlouhodobé ře- šení, ale spíše akutní řešení momentálního problému (byť pro tyto osoby samé to možná dlouhodobé řešení je). Dlouhodo- býmřešenímjevyřešenístrukturálníchpo- ruchnatrhupráce,ježmajípříčinuvevzdě- lávání a získání adekvátních znalostí, schopnostíadovedností,azadruhévmo- tivaci pracovat. Vzdělávací systém nevy- chovává pracovníky, kteří by byli v odpo- vídajícím množství schopni uspokojit kvalitativní požadavky zaměstnavatelů a současně nemotivuje k daleko většímu rozsahu celoživotního vzdělávání (mat- ching skills and jobs nefunguje tak, jak by měl). Sociální ochrana nadto působí tak, že rozdílmezijejímidávkamiaprůměrnoure- gionální mzdou v méně kvalifikovaných Firmy by mohly vyrábět více, ale nedostatek odpovídajících pracovních sil jim v tom brání. Z dlouhodobého pohledu tato situace omezuje budoucí investiční aktivity.

how to talk to a girl you just started dating

AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL www.autoprumysl.cz 42 PRŮMYSL profesích nenutí lidi uvažovat o jejich pra- covní aktivitě. Důslednost dodržování pra- videl politiky zaměstnanosti a přísnější kontrolazestranyÚřadůpráce,snadijejich větší flexibilita, by problému též pomohla. Jádrem je však zřejmě výchova (nejen školní, ale i rodinná), jež dostatečně ne- vštěpuje žákům základní princip v tomto kontextu, a sice,že pracovat je normální a odpovědné a pro pokrytí životních ná- kladů rozhodující.  Jak se český průmysl vyrovnává s trendem digitalizace a s ní související automatizace výroby a budoucích změn na trhu práce? Lze se domnívat, že progresívní předsta- vitelé průmyslu a inovátoři, se s digitalizací vyrovnávají řádně, ale obecně ve společ- nosti je tento trend příkladem segmentu, kde by nám rovněž mohl ujet vlak a kde bychom nemuseli využít výchozích pod- mínek, které máme. Digitalizace se zatím masivně projevuje především v oblasti re- tailu, kde měsíc co měsíc vidíme velmi často dvojciferné nárůsty obchodů před internet. Podíváme-li se však na další, po- kročilejší oblasti, je to již méně radostné. Za prvé v České republice je velmi silné personální a profesní zázemí k uchopení komplexně pojaté digitalizace společnosti, které však – bohužel – stále častěji na- cházísvéuplatněnívzahraničí(aspíšepak v USA či arabském světě, nežli v Evropě). Za druhé je zde mimořádně špatným vzo- remstátčiveřejnýsektor,kterýsvýjimkou několika mála aktivit nebyl schopen žádný z významných projektů elektronizace svých agend dosud dovést do úspěšného konce. Vnitřní řídicí systémy jednotlivých úřadů, jejich propojenost i platformy ko- munikacesobčanyodpovídajípodmínkách předčtyřiceti,padesátilety.Šance,ževna- šich podmínkách začne vznikat samo- statný a samonosný obor digitální ekono- miky,kteráovlivnívětšinusektorůaaktivit, se tak snižuje v důsledku nepřesvědčivé poptávkyanejednoznačnéhovodítka,na- bízeného státem. Uvidíme, zda nedávný zesílený akcent ze strany vlády (a jmeno- vání zmocněnce pro digitální trh) je jen po- vinnýmalibismem,aneboreálnýmkrokem vedoucím k reálným, viditelným a přínos- ným výsledkům.  V čem může být pro Českou republiku a zejména její průmysl prospěšná dohoda o strategické spolupráci s Čínou? Zatím šlo hlavně o investice do existujících podniků… Prospěch spočívá v tom, že – ať chceme či nechceme – Čína představuje budoucí epicentrum světové ekonomiky, které roste a stále bude růst rychleji, než vyspě- lejší část světa a nabízí tak atraktivní mož- nosti pro zhodnocení kapitálu a rozvojové možnosti, které i díky společenskému sy- stému jsou jiné než jinde ve světě. Zkrátka být a otisknout stopu na čínském trhu je povinnost pro firmu, která má silné mezi- národní či globální ambice a mělo by být předmětem úvah pro takovou firmu, která hledá diverzifikaci své výroby i investova- ného kapitálu.  Jaké podle Vás budou ekonomické důsledky brexitu? Objevily se názory, že sice nezaznamenáme žádný šok, ale spíše dlouhodobé zpomalení ekonomiky… Šok již nastal v podobě prudkého oslabení libry hned v den oznámení výsledků. Sou- hlasit lze s tím, že další vývoj bude přede- vším pozvolný. Další možnost šoku lze očekávat v době, kdy by měla vstoupit vplatnostdohodaopravujícívztahBritánie vůči EU, případně nějaký neočekávaný zvrat ve vývoji vyjednávání k této dohodě. Británie teď svůj postup a strategii obrnila tajemstvím, které odhalí nejdříve na po- čátku příštího roku. Z některých brusel- ských kruhů zní stále více škodolibý hlas o tom, jak je zapotřebí to Británii osladit. Tento druh emocí zatím zdaleka nevypr- chal.Ažsetakstane,ustanovísenovárov- nováha ve vzájemných vztazích, obě strany si uvědomí potřebnost toho dru- héhoprovlastnížádoucívývoj,paklzeoče- kávat čitelný pragmatický vývoj. Pokud by sekonečnádohodanijakvýznamněnelišila od dnešního uspořádání, tak by ani to zpo- malenínemuselobýtvýznamné.Pokudby se budoucí pozice Británie významně lišila odjejíchnynějšíchmožnostínajednotném trhu EU a byla by spojena s řadou nových restrikcí, střednědobý vývoj do doby po- třebné adaptace s touto skutečností by se zpomalením spojen byl. Pokud by však cí- lem byla první z variant, nabízí se otázka, proč dochází k brexitu…  Ekonomie se mění a teoretici mluví o změně paradigmatu. Čekají nás prudké nebo pozvolné změny? A jak je na takovou situaci připravena česká ekonomika? Lze se domnívat, že pokud by bylo pone- cháno vše jen trhu, ekonomika „má“ na to, aby ony změny byly dosti prudké. O digi- talizacijižbylařeč,jsoutukoncepcesdílené, cirkulární ekonomiky, revoluce v energe- tickémmarketdesignu,vefinančníchsluž- bách. Dost na to, abychom hovořili o revo- lucivprostředí.Nejsemsijist,zdajetodost nazměnuparadigmatuekonomiejakodis- ciplíny. Stále se domnívám, že tyto revo- luční projevy jsou slučitelné a řešitelné v rámci obecného instrumentária, které ekonomie nabízí. Česká republika je někdy až příliš konzer- vativní vůči změnám. V době nedávné krize se jí to osvědčilo, nicméně více od- vahypřivstřebávánínovýchtrendůbynyní asi neškodilo, zvláště pokud další fatální krizi v nejbližší době nečekáme. V České republice je velmi silné personální a profesní zázemí k uchopení komplexně pojaté digitalizace společnosti, které však – bohužel – stále častěji nachází své uplatnění v zahraničí. Čína představuje budoucí epicentrum světové ekonomiky. … Být a otisknout stopu na čínském trhu je povinnost pro firmu, která má silné mezinárodní či globální ambice.

how to talk to a girl you just started dating

3OHFK\WUXEN\SURƬ O\ Nástroje, barviva Flexibilní zpracování plechu 7Y¼ĵHQÈ Hotové výrobky, díly, sestavy 2GGöORY¼QÈĵH]¼QÈ Slitiny ĴÈ]HQÈUHJXODFHPöĵHQÈNRQWUROD Aditivní výroba Povrchová úprava 6EöU]SUDFRY¼QÈGDW 9Ø]NXPDYØYRM 9 9

how to talk to a girl you just started dating

 6\VWÄP\&$\'&$0&,0 6SRMRY¼QÈVYDĵRY¼QÈ Strojní prvky =SUDFRY¼QÈWUXEHNSURƬ Oʼn 0DQLSXODFH %H]SHèQRVWSU¼FH 9\EDYHQÈWRY¼UHQDVNODGʼn ǟĴ¨-1$ +$1129(51õ0(&.2 www.euroblech.com 3Rĵ¼G¼0DFN%URRNV([KLELWLRQV/WG EuroBLECH 2016 Zpracování plechu nové generace 24. mezinárodní veletrh zpracování plechu

how to talk to a girl you just started dating

AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL www.autoprumysl.cz 44 BREXIT Jediné, na čem se ekonomičtí experti ohledně brexitu shodnou, je, že dopady ani konkrétní vývoj zatím nelze odhadnout. Ve hře jer totiž příliš mnoho faktorů a neexistuje relevantní precedens. Náznaky ale již patrné jsou – patří k nim například to, že Japonsko chce přesunout své investice z velké Británie na kontinent a spekuluje se i o ohrožení čínských investic. Něco o vývoji napovídá i vývoj britských investic v Evropě, ale i stabilita eurozóny. PRVNÍ JSOU JIŽ PATRNÉ Před britským referendem se objevily katastrofické scénáře, které věštily velké problémy eurozóny a celkové zpomalení ekonomiky unijních zemí. Ty se zatím nenaplňují a hlavním viditelným dopadem bylo krátkodobé znehodnocení britské libry, což ovlivnilo okamžitě ceny a zvýhodnilo britské výrobce oproti evropským. Toto zvýhodnění ale bylo poměrně malé a činilo 5 až 7 %, nebylo tedy nijak vý- znamné. Více libra oslabila vůči americkému dolaru, téměř o 11 %, což zvýhodňuje exportéry mířící na trhy USA. Podle ekonoma Prof. Lubora Laciny z Mendelovy univerzityvBrněvpřípadědopadunaeurozónuzatímžádnýviditelnýefektchys- taného brexitu nenastal, protože i zmíněné znehodnocení libry (které mohlo zna- menat zvýhodnění podniků, jež mají výrobu v Británii) se projeví až za rok, rok apůl.Z čistěekonomickéhopohledujetotedystálepříliškrátkádobanahodnocení a dívat se na data má smysl nejdříve za rok.

how to talk to a girl you just started dating

www.autoprumysl.cz AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL 45 BREXIT Velikost britského trhu důvodem, proč Německo preferuje variantu, aby si Británie uchovala současný statut na kontrolu pohybu osob, ale aby zůstal zachován volný pohyb zboží, služeb a kapitálu. Brexit versusNěmecko a automobilníprůmysl Předmětem varovných spekulací před re- ferendem o brexitu byl i jeho případný do- padnaNěmeckoaautomobilníprůmysl.To bysevzhledemkpovazeekonomikcitelně dotkloiČeskérepubliky.PodleProf.Lubora Laciny je právě velikost britského trhu dů- vodem, proč Německo preferuje variantu, aby si Británie uchovala současný statut nakontrolupohybuosob,aleabyzůstalza- chován volný pohyb zboží, služeb a kapi- tálu. „Myslím, že to bude i konečný výsle- dek, protože je to výhodné i pro Velkou Británii. Podle mne nepůjde o žádná iraci- onální jednání, má osobní zkušenost je, že Britové jsou jedni z nejlepších diplomatů a myslím, že si ještě před referendem udě- lali studie, kde výhodné podmínky nasta- venívztahuBritánieaEUnadefinovali,“říká Prof. Lacina, který je přesvědčen, že i Bri- tánie se bude snažit dosáhnout kompro- misu, který zachová volný pohyb zboží. Konkrétním dopadem brexitu na průmysl v Německu by mohl být i krátkodobý profit vzhledem k tomu, že se libra neznehodnotila tolik, jak se předpokládalo. Oddalování jednání o podobě vztahu Británie a EU znervózňují potenciální investory a Německo tedy může přilákat investory, kteří raději půjdou do země, kde se platí eurem a která je stabilní. „Raději než do Británie, kde se neví, co bude, kde měna může fluktuovat a směřování výrobků na evropský trh může být v následujících pěti letech velmi nejistý byznys,“ konstatuje Prof. Lacina. O čem svědčí investice Jaguaru na Slovensku Britské referendum o členství v EU má ve střední Evropě podle ekonomů první reálný výsledek, který ukazuje, že velké strojírenské podniky budou vždy upřednostňovat země eurozóny. Jde o investici Jaguar Land Rover (JLR) v automobilním průmyslu na Slovensku, kde britská společnost podepsala se slovenskou vládou smlouvu o investici ve výši 1,1 miliardy liber, tedy v přepočtu 41 miliard korun (v první fázi). V novém závodě u Nitry bude pro JLR pracovat 2800 lidí a jde o jednu z největších zahraničních investic na Slovensku vůbec. Ve hře o investici původně byly vedle Slovenska ještě další tři země – Česká republika, Polsko, Maďarsko a Turecko, ve finále se pak rozhodovalo mezi Polskem a Slovenskem. Generální ředitel JLR Ralf Speth uvedl, že Slovensko je velmi dobře zavedeno na trhu výroby motorových vozidel a má dobré jméno ohledně vysoké kvality produkce. Podle ekonoma Prof. Lubora Laciny ale hlavním argumentem pro konečnou volbu Slovenska bylo to, že se tam platí eurem a že pro investora je dlouhodobě zajímavá hlavně eurozóna. Pokud nenastane kolaps eurozóny, samo vystoupení Británie nebude mít žádný kvantifikovatelný dopad na růst ekonomiky v České republice. Ani rozpad eurozóny v tuto chvíli nehrozí.

how to talk to a girl you just started dating

AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL www.autoprumysl.cz 46 BREXIT Britům se do jednání příliš nechce, na druhou stranu do takového vyjednávání budou tlačeni, protože už nyní například japonští investoři žijí v nejistotě OdchodBritůje možnéoddalovat Pokud jde o konkrétní podobu cesty Velké Británie z Evropské unie, bude zřejmě hrát roli volba mezi dvěma strategiemi – buď se odchod uskuteční velmi rychle, anebo se bude zdržovat. Podle Li- sabonské smlouvy celý proces může trvat od zahájení jednání dva roky,apokudsestranynedohodnou, automaticky se Velká Británie a EU rozdělí. Evropská rada nicméně může jednomyslně a po dohodě s Velkou Británií rozhodnout o prodloužení této lhůty. Prvním krokem v rámci formál- ního procesu vystoupení z EU je tedy oznámení záměru vystoupit Evropské radězestranyVelkéBritánie. Toprozatím nenastalo. Od tohoto okamžiku plyne dvouletá lhůta, během které bude snaha uzavřítdohoduopodmínkáchvystoupení. „Prosamotnéoznámenízáměruvystoupit však neplyne v souvislosti s referendem žádná lhůta. Britům se do jednání příliš ne- chce, na druhou stranu do takového vyjed- návání budou tlačeni, protože už nyní napří- kladjaponštíinvestořižijívnejistotěavidíme, že odkládají investice do Británie s argumen- tem, že chtějí počkat, až se vyřeší její statut. Na jedné straně je tedy vidět, že Britové by odchodchtělioddalovatapočkat,ažsivšepro- počítají,nadruhoustranubudoutlačenirealitou, aby odchod uskutečnili v reálném čase, aby ne- došlokpropaduinvestic,“vysvětlujeProf.Lubor Lacina, podle nějž investoři budou čekat na in- formaci, jak budou nově nastaveny vztahy Bri- tánie s Evropskou unií. Britániemávelkýprostor kvyjednávání JakonovýmodelekonomickéhofungováníVelkéBri- tánie mimo EU se nabízí varianta členství v Evrop- ském hospodářském prostoru (EHP), tedy vyjednání podobného statutu, který má dnes například Norsko. Existujevšakobrovskávarietadalšíchmožnostíuspo- řádání vztahu Británie a EU. „Británie má velký prostor k vyjednávání a podle mne to bude velmi originální forma a bude záležet na zájmech obou stran. Zatím to vypadá tak, že francouzský prezident se tváří, že by EU mělabýtvůčiBritániistriktní,německákancléřkanaopak říká, že by se mělo Británii vyjít v maximu věcí vstříc. Oba politici ale za rok už nemusí být ve svých funkcích s ohle- dem na plánované volby v obou zemích v roce 2017. Roli hrajetakéobava,abyseposkytnutímvýhodnýchpodmínek pro Británii nestal Brexit příkladem pro další členské země,

how to talk to a girl you just started dating

www.autoprumysl.cz AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL 47 BREXIT Češibymělizačít uvažovatopřijetí eura Ani předpovědi, že brexit bude zname- natprozemě,jakojeČesko,dlouhodobé zpomalení ekonomiky, se zřejmě zatím nenaplňují. Nejvýznamnějším partne- rem České republiky je Německo, po něm Slovensko a i bez Velké Británie představuje pro ČR Evropská unie 80 % zahraničníhoobchodu.NaopaksBritánií má marginální podíl obchodu. „Neměl bych tedy obavy, že by se projevil ne- gativní dopad brexitu. Některé studie kalkulovaly s tím, že by po brexitu došlo k rozpoutání dezintegrace a k problé- mům eurozóny, to se ale zatím nezdá reálné. Pokud tedy nenastane kolaps eurozóny, samo vystoupení Británie nebudemítžádnýkvantifikovatelnýdo- pad na růst ekonomiky v České repub- lice. Ani rozpad eurozóny v tuto chvíli nehrozí,mechanismy,kterésevytvořily, jsou funkční, a dnes rozpad není téma- tem a z debaty se vytratilo. Spíš se za- číná seriózně mluvit o tom, zda by Česká republika neměla mít svůj kon- krétnější plán vstupu do eurozóny,“ uzavírá úvahy o dopadech brexitu Prof. Lubor Lacina. kde roste podpora euroskeptických stran. Británie i po Brexitu zůstane významnou eko- nomikou s velkým trhem a je i v zájmu Evropské unie, aby vazby s ní byly co nejsilnější,“ říká Prof. Lacina.

how to talk to a girl you just started dating

IMT 2016 jubilejní Veletrh IMT se koná v sudých letech, do- plňuje tak evropské výstavy EMO, kterým patří roky liché. Podle Jiřího Erlebacha, tis- kového mluvčího BVV, letošní 10. ročník bude opět rekordní. „Očekáváme 480 vy- stavovatelů,vícenežpolovinabudezeza- hraniční.“ Přepokládáseširokézastoupeníexponátů z oboru obráběcí a tvářecí techniky, jenž nynízažívákonjunkturu.„Dařísezhlediska celkové ekonomiky, zvláště zásluhou od- větví automotive v Evropě. Z vazby na tento průmysl těží i Česko. Producenti aut jsou častými klienty výrobců a dovozců obráběcíchstrojů,“komentujeaktuálnístav Oldřich Paclík. Významu automobilového průmysluproČeskoodpovídáiskladbave- letrhu IMT 2016, obsahující výrazné lídry oboru. Za domácí výrobce a distributory sdružené v SST lze uvést třeba firmy Ya- mazaki Mazak, Tajmac-ZPS či KOVOSVIT MAS, z výrobců nástrojů pak DORMER- PRAMET, Walter, Gűhring, Hoffmann, Iscar a Tungaloy. „Jak obor obráběcích strojů re- flektuje průmyslovou sílu jednotlivých zemí, tak si každá z nich snaží udržet i své vý- stavnictví,“ vysvětluje šéf SST. Specializovaná brněnská akce je výkladní skříní českého strojírenství. „Letos navíc získává na atraktivitě partnerstvím s Čínou,“ zdůrazňuje Paclík, a dodává: „Na výstavách je neméně důležitá i společenská rovina a rozvíjení osobních kontaktů,ježjsouvtaksofistikovanémoboru,kterýreprezentujíobráběcístrojeapříslušné technologie, nedílnou součástí úspěšného businessu.“ AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL www.autoprumysl.cz 48 PRŮMYSL Bohumír Kotora Jen těžko si lze představit automobilový průmysl bez využití obráběcích a tvářecích strojů. Jejich výroba vždy tvořila páteř našeho strojírenství. Od roku 1959 reprezentují také klíčovou expozici Mezinárodního strojírenského veletrhu. O její zviditelnění se po mnoha letech přičinil rok 1998. Tehdy proběhl první mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT, jenž se postupně stal největší oborovou přehlídkou ve střední a východní Evropě. Průmysl4.0 přímovexpozicích Na58.ročníkMezinárodníhostrojírenského veletrhumíří1670vystavovatelůz34zemí. Více než polovinu jich tvoří zahraniční sub- jekty, jen z Číny přijede na 150 firem. Vý- vojové trendy současnosti odráží i hlavní téma výstav: Průmysl 4.0: integrovaný aautomatizovanýprůmysl.Siemensuvede nový proces výroby využitelný pro obor obráběcích strojů. Ukáže, jak dnes už lze využitím digitálních technologií a internetu inovovat výrobní postupy. Firma AXA CNC představí obráběcí cen- trum VCC 50, nejmenší z této řady, určené k těžkému obrábění. Produkt se dá doplnit na čtyř až pětiosý stroj pomocí otočných NC-stolů jejich vlastní výroby. Pětiosé je i svislé obráběcí centrum MU 4000V-L značky Okuma. Kinematickou koncepcí nabízí efektivní aplikaci automatizace pro- cesů nakládání polotovarů a vyjímání ho- tových výrobků. Zajímavý je též projekt Eurazio firmy 4ISP. Prodejníshowroomsvícenež50typyCNC průmyslových laserů, frézek a dalších strojů k řezání či obrábění, v němž si klienti mohou za asistence technika otestovat různé stroje od různých výrobců na svých materiálech. Integracetechnologií -apelpříštíchlet HnacímmotoremPrůmyslu4.0jsouchytré technologie jako internet věcí, big data či cloud computing. Právě pokrokové trendy přináší i do oboru obrábění a tváření nové možnosti. „Téma chápu také jako určitý marketingový nástroj, jak zdůraznit vý- znam strojírenství pro ekonomiku země apropagovatnášobor,kultivovatprůmys- lovéprostředíapřilákatktechnickýmobo- rům mladé odborníky,“ glosuje ředitel SST nastupující fenomén. Ing. Oldřich Paclík ředitel Svazu strojírenské technologie (SST)

how to talk to a girl you just started dating

tové produkce obráběcích strojů, dnes už jen 39 %. Evropa nesmí po- kulhávat za konkurencí. Pro evropské producenty výrobních strojů sdruženévCECIMOtodobudoucnaznamenáhlavnězvyšovatkvalitu produkce a důsledně implementovat nové progresívní technologie, což rozhodně platí i pro české firmy. „Nemůžeme stavět na nízkoná- kladové práci. Pro náš průmysl je třeba využít tématu Průmysl 4.0, zvláště pro širší uplatňování inovací,“ říká Paclík. Co se týká vazeb evropských výrobců obráběcích strojů na členské firmy amerického svazu AMT, CECIMO má jedno- značně zájem na uzavření do- hodysUSA.„Spojenéstáty,re- spektive jejich strojírenské podniky jsou do značné míry závislé na dovozech výrobních technologií. Chceme tudíž, aby byl export obráběcích strojů do USApodpořenodbouránímcel,“ uzavírá ředitel SST. Cesta k reindustrializaci Evropy Česko je jediný východoevropský stát, jehož SST byl jako významná profesní asociace přijat do Evropského sdružení výrobců obráběcích strojů (CECIMO). V rámci 15 stávajících členských asociací se na základě statistických ukazatelů vý- konnostně drží zhruba uprostřed pelotonu. Pokud jde o český vývoz, vládne mu Německo. Druhá příčka, i přes uplatňované sankce EU, patří Rusku, těsně sledova- nému Čínou. „Rychle postupující industrializace a implemen- tace nových trendů učinily z této země největšího výrobce obráběcích strojů na světě,“vysvětluje ředitel. Co se týká im- portu, více než třetina oborových strojů se loni dovezla z Ně- mecka, za ním následují Itálie, Japonsko a Švýcarsko. Evropskýprůmyslvýrobníchstrojůvyvážívícenež40%pro- dukcemimoEUajetudížsilnězávislýnasvětovéekonomické prosperitě. Zatímco v roce 2000 starý kontinent spotřebo- vával 40 % světové produkce výrobních strojů, dnes je to jen asi 20 %. Podíl Číny mezitím dosáhl 40 %, celé Asie pak 60 %. Opoměrnězásadnízměnusepostaralaztrátavýsadníhopo- stavení Evropy v automotive. Daná skutečnost dopadá ne- gativně i na CECIMO. Před deseti lety tvořilo 50 až 55 % svě- www.autoprumysl.cz AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL 49 Foto: SST, Ing. Oldřich Paclík PRŮMYSL Průmysl 4.0 a zvyšující se nároky klientů ve smyslu rychlého uvedení výrobků na trh, vyšší produktivity, efektivity a kvality produkce a také servisních služeb tlačí firmy ke stále širšímu zavádění digitalizace do výrobního procesu, což platí i pro obor obráběcíchatvářecíchstrojů.„Firmy,které se nechopí potenciálu digitalizace dnes, z trhu později zákonitě zmizí,“ konstatuje Paclík. Pokud jde o český vývoz, vládne mu Německo. Druhá příčka, i přes uplatňované sankce EU, patří Rusku, těsně sledovanému Čínou.

how to talk to a girl you just started dating

AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL www.autoprumysl.cz 50 PRŮMYSL Pro lakovny a lakovací linky obecně platí optimální relativní vlhkost nad 70 %. Dvojnásob toto tvrzení platí u lakoven využívajících rozpouštědlové nátěrové hmoty, kde je rozpouštědlem voda. Tedy vodou ředitelné nátěrové hmoty.

how to talk to a girl you just started dating

PRŮMYSL www.autoprumysl.cz AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL 51 Taképrolakovnyalakovacílinky Při optimální vlhkosti udané výrobcem nátě- rové hmoty nebo vlastním zkušebním provo- zem nedochází k odpařování barvy s vodním základem extrémně rychle a barva navazuje na stříkaný povrch za daných podmínek vý- robcebarvy.Stačíseperfektněpopovrchuka- rosérie rozlít, dostatečně rychle vybublají bu- blinky vzduchu z vrstvy laku – netvoří se kráterky a přelijí se případná mikroskopická zrnkaprachunakarosériíchautomobilů.Kvalita povrchupovrchovéúpravyvyžadujemenšíná- roky na přebroušení povrchu před finálním ná- střikem. Konečné přeleštění odhalí méně vad připrůchodukarosériesvětelnýmizrcadlovými tunely a to přináší úspory zejména v menší zmetkovitosti a následných opravách. Rovněž sezvyšujekapacitavýrobylakovacílinkyane- musí se zpět vracet karosérie na přestříkání. Lakovací linka již nemusí být nejslabším člán- kemvtechnologickémsleduoperacípřivýrobě automobilu. Bezstatickéelektřiny Neméněpodstatnýmpožadavkemnavysokou relativní vlhkost v prostředí je fakt, že nedo- chází k tvorbě statické elektřiny a kumulování elektrickéhonábojeanáslednýmvýbojům.Ani prach v takovém prostředí není elektrostatic- kýminábojipřitahovánkpovrchukarosérií.Po- žadavkem na vlhkost v prostorech lakovacích linek je, aby elektrický náboj prachu byl stejný jako elektrický náboj na povrchu automobilu. V tomto případě je prach z broušeného povr- chu odpuzován, místo aby byl přitahován. Ochlazování Příznivé účinky působení zvlhčování vzduchu pocítí zejména sami zaměstnanci již po něko- lika hodinách provozu. Neméně zajímavý a ze- jménavletnímobdobízaměstnancioceňovaný jeefektadiabatickéhochlazenístudenouvodní mlhovinou, kdekaždý litr vody rozprášený do prostředí ochladí prostor řádově o 3 až 5 °C. Zvlhčovánívzduchumávyužitíivlaboratorních podmínkách vývoje nových spalovacích mo- torů, kde se vyžívá řízené zvlhčování pro na- vození extrémních podmínek při testování chodu motorů. DREKOMA , s. r. o. Pražská 636, 378 06 Suchdol nad Lužnicí IČ : 260 17 202, DIČ : CZ 26017202 Tel.: +420 608 580 950 miroslav.harazim@drekoma.cz www.drekoma.cz K O N T A K T U J T E N Á S , P Ř I P R A V Í M E V Á M T E C H N I C K É Ř E Š E N Í N A M Í R U ! CO ZÍSKÁTE INSTALACÍ zvlhčovacího systému Merlin Technology?  úsporu nákladů a zefektivnění své výrobní činnosti  trvale stabilní úroveň relativní vlhkosti v prostředí  trvale stabilní úroveň rovnovážné vlhkosti materiálů na skladech a ve výrobním procesu (materiály na bázi textilií, plastu apod.)  trvale udržitelné, stabilní technologické podmínky  trvale odstraníte tvorbu statické elektřiny a její výboje  trvale snížíte prašnost v prostředí (zvýšíte čistotu prostředí)  trvale zproduktivníte výrobu – eliminujete množství oprav  snížíte teplotu adiabatickým chlazením ve vyhřátých objektech zejména v letním období  snížíte náklady na vytápění (systém destratifikátorů) Úpravou vnitřního klimatu objektu snížíte podíl zmetkovitosti ve výroběa získáte zdravější pracovní prostředí pro své zaměstnance. Kdynejvícezvlhčování odMerlinTechnologyvyužijete? Zejména v období, kdy je nízká relativní vlhkost v prostředí (zimní období – venku zima a mráz, uvnitř objektu teplo a nízká relativní vlhkost). Ze široké nabídky různých principů systémů zvlhčování vzduchu Merlin Tech- nologyvámdoporučímenejvhodnějšítechnickéřešeníprovašiprovozovnu. Úprava vody Rozšířili jsme své aktivity: mimo výhradní zastoupení společnostiMerlinTechnologyproČeskouaSlovenskou republikuvsystémechzvlhčovánívzduchujsmesestali výhradním dovozcem úpraven vody německého vý- robce Grünbeck. MÁTE PROBLÉMY S PITNOU VODOU? POTŘEBUJETE UPRAVIT VODU, ABY BYLA VHODNÁ PRO VAŠI TECHNOLOGII POVRCHOVÉ ÚPRAVY? POTŘEBUJETE UPRAVIT VODU, ABY BYLA VHODNÁ PRO VAŠI TOPNOU SOUSTAVU?

how to talk to a girl you just started dating

Velká Británie se rozhodla opustit Evropskou unii, ale neznamená to, že tím končí vzájemná spolupráce. Odcházení skoncem vnedohlednu Velká Británie představuje pro Českou republiku třetí největší exportní trh, a to po Německu a Slovenské republice. Důležitou položku exportního mixu představuje automobilový průmysl. Je tedy velmi namístě se ptát, zda a jak chystaný odchod Spojeného království z Evropské unie ovlivní vzájemné obchodní vztahy mezi Českem a ostrovním královstvím. Pro začátek si připomeňme některá fakta. Česká republika má s Velkou Británií výrazný přebytek obchodní bilance. Podle Zastupitelského úřadu České republiky v Londýně vysoký přebytek pokrývá necelých 30 procent obchodního deficitu České republiky s Čínou. Do roku 2001 byla přitom obchodní bilance České republiky s Velkou Británií dlouhodobě deficitní. Od té doby pozitivní saldo neustále roste, v čemž významnou roli v roce 2004 sehrál vstup České republiky do Evropské unie. Automobily hrají prim Obchodní obrat ČR a Velké Británie se od začátku tisíciletí více než zdvojnásobil. Je přitom zjevné, že vzájemný vztah je důležitější pro Českou republiku. Naše země byla v loňském roce pro Brity až 21. největším importním (1,1 % britského importu) a dokonce 28. největším exportním trhem (0,6 % britského exportu). Zboží z České republiky si na britském trhu získalo svůj zvuk. Nejedná se při- tom pouze o komponenty pro další vý- robu, ale rovněž finální produkci. Podle Českéhostatistickéhoúřadupředstavují největšíexportnípoložkumotorovávo- zidla a náhradní díly. V loňském roce či- nila hodnota vývozu více než 62 miliard korunavmeziročnímsrovnánínarostla ovícenež18procent(přibližně52,5mi- liardy v roce 2014). Pokud se podíváme na strukturu vývozců do Velké Británie, potvrzujeseužvýšeřečenéovýznamu segmentu automotive. AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL www.autoprumysl.cz 52 Josef Kubr NA PRVNÍCH MÍSTECH FIGURUJÍ SPOLEČNOSTI ŠKODA AUTO, TPCA KOLÍN, JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY, BARUM CONTINENTAL, AUTOMOTIVE LIGHTING, SIEMENS VDO AUTOMOTIVE NEBO TANEX PLASTY.

how to talk to a girl you just started dating

www.autoprumysl.cz AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL 53 PRŮMYSL Perspektiva dlouhých a náročných jednání Většina odborníků se shoduje na tom, že ekonomický dopad Brexitu bude pro Čes- kourepublikuspíšeokrajový.NapříkladRa- iffeisenbanktěsněpředbritskýmreferen- dem předpověděla: „Závislost ČR na britské ekonomice je sice o něco nižší než u Polska či Slovenska, ale případné prob- lémysevzájemnouobchodnívýměnouby ohrozily dosavadní úspěchy českých vý- vozců na tamním trhu, jejichž vývoz do UK v posledních několika letech roste dvojci- ferným tempem. Ačkoliv riziko Brexitu se již projevilo v důvěře firem a ve výhledu budoucíhorůstuvývozu,přímýdopadBre- xitu na růst ekonomiky v horizontu 2 až 3letočekávámejenvelmiomezenývřádu jen pár desetin procentního bodu.“ Podobně hovoří Asociace exportérů: „V optimistickém scénáři bude dopad Brexitu na export nulový či jen zcela mini- málním. V základním scénáři může dojít ke zpomalenítempavývozuvpřípaděněkte- rých důležitých odvětví zpracovatelského průmyslu – výroba motorových vozidel, výroba kancelářských strojů či výroba elektrických zařízení.“ Na druhou stranu je třeba říci, že ve zmi- ňovaném horizontu do tří let se ještě nic moc dít nebude. Protože pokud Britové formálněpožádajíovystoupeníažvpříštím roce, následná jednání mohou trvat další dva roky. A v případě souhlasu členských států Evropské unie lze tuto lhůtu ještě prodloužit. Následnépotížemohoupřijítvpodoběne- přímého dopadu na hlavní obchodní part- nery České republiky – Německo a Francii. Mohlibychomzdehledatparalelusesank- cemi zavedenými vůči Rusku, které se české ekonomiky jako celku nijak výrazně nedotkly. Kromě přímých dodavatelů do Ruska si ale stěžují i dodavatelé němec- mělovlivnavzájemnouobchodnívýměnu a v dlouhodobém výhledu by mohlo vést k mírnější formě obchodní války. Bude velmi záležet na tom, jaký typ part- nerství s Evropskou unií si Velká Británie vyjedná.ExistujívzoryNorskačiŠvýcarska. Británie je ovšem trochu jiná váhová kate- gorie.Aproponentibritskéhoodchodutaké voličům slíbili, že zastaví ekonomicky mo- tivovanumigracizněkterýchunijníchstátů. Budetedyzáležet,zdabudeEvropskáunie ochotna obětovat něco z práva na volný pohyb osob, nebo zda se Británie nakonec smířístím,žejedenzhlavníchmotivůbrit- ského referenda nenajde po exitu svého naplnění. Nejistota Británii svědčí Zatím se zdá, že se britské ekonomice po- měrně daří. V rozporu s nepřesvědčivým výkonem britských politických elit těsně po hlasování sehrála svou pozitivní úlohu připravenosttamějšícentrálníbanky,která snížila úrokové sazby. Británie si také po- stupně zvyká na nový poměr britské libry vůčidolaruaeuru.Pokleskurzulibrymůže prospět exportním aktivitám Británie. Váhání nové britské premiérky Theresy Mayoficiálněodstartovatvýstupníjednání lze považovat za součást širší strategie. Vychází nejen z praktické nepřipravenosti Velké Británie na náročné negociace, ale také ze snahy absorbovat prvotní šok a rozložit jej v čase. Bývalý předseda Evropské rady Herman Van Rompuy ne- dávno dokonce vyjádřil názor, že oprav- dovájednáníovystoupenízUnienezačnou dříve než na konci příštího roku po volbách v Německu. V takovém případě je možné, že skutečný exitseuskutečníažporoce2020.Mezitím vychladnouhorkéhlavyněkterýchpolitiků, kteří chtějí „potrestat“ Británii za opuštění zbytkuklubu,aEvropskáuniesenaučíko- existovats„novou“Británií.Největšízájem na takovém scénáři mají pochopitelně firmy a obchodní partneři, a to na obou stranách Lamanšského průlivu. 62 byla vloni hodnota exportu z České republiky do Velké Británie. miliard korun kých firem, z nichž ně- které udržovaly s Rus- kemčiléobchodníkon- takty. V následujícím období bude pro firmy zejména z automotive velmi důležité, aby se neprojevilo „volání po krvi“. To by mohlo spo- čívat v zavedení cel na určitýsortiment,cožby minimálně krátkodobě

how to talk to a girl you just started dating

55

how to talk to a girl you just started dating

o k 5 2 ní a z e l t ě v s , o e c a k i n u m h e rh t e l e ní v d o ro á n i z ez . m ní e č e p z ez b za n o ro t k e l , e y, k ni h c e ot ro t k e l e , e c za tiz a m o t u , a y, k ni f u u t u r e t e c h n o l o g i e s ... . slaví 25 let! . - 2 1 2 R 7 B 1 0 . 3. 2 4 2 O N R h tr e l e : ve k o o b e c a F : á ád oř p a . w. w w R PE M A h z c . er. p m

how to talk to a girl you just started dating

AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL www.autoprumysl.cz 56 PRŮMYSL Ing. Pavel Horník, TÜV SÜD Slovakia, s. r. o. e-mail: pavel.hornik@tuv-sud.sk Certifikáciapodľa požiadaviekrevidovanejISO/TS 16949: 2009 International Automotive Task Force (združenie OEM výrobcov automobilov) – alebo v skratke IATF – dokončil dokumenty pre prechod na nový štandard pre dodávateľov v oblasti Automotive. Na konferencii tento centrálny orgán v apríli tohto roku zoskupil 200 zástupcov zo 44 certifikačných orgánov uznaných IATF. Ci- eľom tohto stretnutia bolo predstavenie a preskúmanie návrhu revízie normy pod novým označením IATF 16949 – a vytvorenie plánu na kontinuálny prechod certifikovaných spoločností a cer- tifikátov z normy ISO/IEC 16949: 2009 na nový štandard – IATF 16949. Práve TÜV SÜD GmbH je spoločnosť, ktorá sa aktívne za- pojila do procesu prechodu na požiadavky nového štandardu a bola delegátmi stretnutia vybraná pre overenie spôsobu re- kvalifikácie audítorov a pre výkon pilotných auditov podľa no- vého štandardu – a pre vyhodnotenie navrhovaného spôsobu prechodu na nový štandard. CERTIFIKAČNÝ AUDIT DOZORNÝ AUDIT DOZORNÝ AUDIT RECERTIFIKAČNÝ AUDIT Pri nasledujúcom Dozornom audite Pri nasledujúcom Recertifikačnom audite Aké možnosti prechodu majú organizácie, ktoré v súčasnosti už vlastnia certifikát ISO/TS 16949: 2009? Existujú dva možné varianty. Tým prvým je prechod na nový štandard v rámci ich existujúceho auditného cyklu (platného certifikátu podľa normy ISO/TS 16949: 2009). Jednoducho povedané, realizovať tento prechod pri ďalšom plánovanom do- zornom alebo recertifikačnom audite. PRICHÁDZAJÚ PRE DODÁVATEĽOV V SEGMENTE AUTOMOTIVE Do akého termínu stanovilo IATF prechodné obdobie a ako bude vyzerať proces prechodu? Všetky organizácie v súčasnej dobe certifikované podľa ISO/TS 16949: 2009 musia pre zachovanie kontinuity certifikátov úspešne prejsť na novú verziu IATF 16949 do 14. septembra 2018. Proces prechodu pritom zahŕňa nasledujúce procesné kroky: prechodový (transition) audit, manažérstvo nezhôd, rozhodnutie o splnení požiadaviek – návrh na vydanie certifikátu, vydanie certifikátu. 1. 2. 3. 4.  Prechodový audit musí však byť dokončený skôr, ako je termínové načasovanie pre recertifikačný audit v pôvodnom auditnom cykle.  Ak si organizácia zvolí druhú možnosť pre prechod, certifikačný orgán nie je povinný žiadať o výnimku z príslušného správneho orgánu IATF (Office IATF) na vykonanie prechodového auditu mimo ich súčasného cyklu auditu. Druhou možnosťou je prechod na novú normu kedykoľvek, aj mimo normálneho, plánovaného termínu pre dozorný a re- certifikačnýauditnýcyklus.Musiasavšak splniť dve hlavné podmienky: Aká bude doba trvania prechodového auditu z normy ISO/TS 16949: 2009 na štandard IATF 16949? Prechodovýauditmusíbyťvykonanývsú- lade s revidovaným štandardom IATF 16949. Databáza IATF bude upravená tak, aby certifikačné orgány mohli do nej vstu- povaťazadávaťdosystémutakzvanépre- chodové audity. Pre prechodový audit musí byť dodržaná doba rozsahu pre recertifikačný audit (ak- tuálne „pokyny pre certifikáciu v automo- bilovom priemysle podľa ISO/TS 16949 - 4. vydanie z 1. októbra 2013) s pridaním 0,5 – 1 dňa auditu na mieste.  Dodatočný rozsah na mieste pre prechodový audit musí stanoviť certifikačný orgán na základe poznatkov a skúseností o certifikovanej spoločnosti.  Záznamy o dôvodoch rozhodnutia CO o stanovení rozsahu auditu na mieste musia byť zachované. AKÉ ZMENY V CERTIFIKÁCII – A ČO SO SEBOU PRINÁŠAJÚ? CERTIFIKAČNÝ AUDIT DOZORNÝ AUDIT DOZORNÝ AUDIT RECERTIFIKAČNÝ AUDIT Mimo termínu Dozorného auditu Pred termínom ukončenia periódy Recertifikačného auditu

how to talk to a girl you just started dating

Zo stanoveného rozsahu prvého stupňa auditu (1 - 2 dni) môže byť uplatnené zníženie najviac o 30 % z auditodní, ako sú defi- nované v rámci pokynov pre certifikáciu IATF.  Audit prvého stupňa musí byť taktiež rozšírený o ďalší 0,5 – 1 auditodeň na mieste. Akjerozšírenáoblasťplatnostivočirozsahuplatnosticertifikátu ISO 9001, zníženie rozsahu auditodní nesmie byť aplikované a musí byť použitých na audit prvého stupňa 100 % požadova- ných auditodní podľa pokynov pre certifikáciu IATF. Certifikačný orgán musí byť rovnaký pre existujúcu certifikáciu podľa ISO 9001: 2015 a certifikáciu revidovaného štandardu IATF 16949. Ak by nastala situácia, že je systém manažérstva kvality ISO 9001: 2015 certifikovaný a klient vyžaduje prevod certifikátu na nový certifikačný orgán, musí byť vykonaný aspoň jeden do- zornýaudit.Akbytonebolorealizované,novýcertifikačnýorgán vykoná štandardne novú certifikáciu pre ISO 9001: 2015 pred rozširovacím auditom na revidovaný štandard IATF 16949. TÜV SÜD Slovakia s.r.o. riaditeľstvo, Bratislava Jašíkova 6, 821 03 Bratislava tel: +421(2) 48 29 12 86 fax: +421(2) 48 29 12 66 email: info@tuv-sud.sk www.tuv-sud.sk Profil spoločnosti TÜV SÜD Slovakia TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je členom skupiny TÜV SÜD, sveto- vého lídra v poskytovaní inšpekčných a certifikačných slu- žieb s dlhoročnou tradíciou. Snahou spoločnosti je podľa miestnych podmienok poskytovať služby, pomocou ktorých sa firmy stanú viac konkurencieschopnými a dokážu zvy- šovať predajnosť svojich výrobkov a služieb. Inšpekčné, cer- tifikačné a dozorujúce činnosti sa vykonávajú v súlade s miestnymi a medzinárodnými normami a predpismi pre široký okruh zákazníkov. Ponúkame komplexný balík služieb z jedného miesta, čím je možné dosiahnuť veľmi priaznivé ceny. Vysoká kvalifikácia a viacročná odborná prax spolu s portfóliom služieb a know-how materskej spoločnosti sú zárukou kvality. Pripravenosť a kompetencie našej spoloč- nosti priebežne preverujú akreditačné spoločnosti. O našej úspešnosti svedčí stále narastajúci zoznam získaných ak- reditačných a autorizačných osvedčení. Sú už dostupné informácie o vydaní nového štandardu IATF 16949? Podľa zverejnených informácií z grémia IATF je vydanie nového štandardu vo finálnom znení avizované na koniec roka 2016 - predbežne na mesiac december. UpgradezISO9001:2015narevidovaný štandardIATF16949

how to talk to a girl you just started dating

Letošní ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV) v Brně bude s účastí 1700 vystavujících firem největší od roku 2008 a na brněnském výstavišti budou zastoupeny jak nejvýznamnější české, ale i zahraniční strojírenské firmy. Ty hledají nové odbytové příležitosti a veletrh jim dává prostor pro aktivní předvedení jejich inovačních produktů a řešení. Hlavním zahraničním partnerem letos bude čína, která se chce představit ve velkém stylu, a tématem bude opět Průmysl 4.0. O možnostech, jež MSV ůletpos nabízí jsme hovořili s ředitelem tohoto veletrhu JIŘÍM ROUSKEM. AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL www.autoprumysl.cz 58 VELETRHY Redakce AEJ, David Daniel Nejen strojírenství, ale i automobilový průmysl a další odvětví dnes naléhavě řeší otázky digitalizace výroby. MSV nebude pouze přehlídkou toho současného, ale především pohledem do budoucnosti.  Říká se, že úspěch veletrhu je přímo úměrný situaci na trhu. Jak hodnotíte tuto aktuální situaci, pokud jde o strojírenství? O Mezinárodním strojírenském veletrhu vždy platilo a platí, že je zrcadlem vývoje české ekonomiky. Tedy nejen strojírenství, protože MSV navzdory svému tradičnímu názvu není jen o strojírenství, ale o celé průmyslové výrobě, která je základem na- šeho hospodářství. Letošní ročník tuto tezi znovu potvrzuje. MSV 2016 bude s účastí 1700 vystavujících firem největší od roku 2008. Pavilony výstaviště byly již dlouho předempraktickyvyprodány.Mnohéfirmy rozšířilyexpozice,některésepopřestávce vrátily, přihlásila se i spoustu nových vy- stavovatelů. Z velké chuti prezentovat no- vinky je znát, že se českému strojírenství i celé ekonomice daří.  Co lze z pohledu pořadatele prestižního veletrhu říci o trendech v současném strojírenství? Portfolio je široké, které obory jsou na vzestupu a které naopak míří k útlumu? Klíčovéoboryveletrhujsouletosobsazeny velmidobře.Výrobciobráběcíchatvářecích strojů za sebou mají úspěšný rok, řada z nich zvětšila expozice a přiveze i mnoho jezrcadlemvývojeceléčeské ekonomiky,nejenstrojírenství MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝVELETRH exponátových novinek. Daří se sektorům navázaným na automobilový průmysl, konkrétněnapříkladdodavatelétechnologií prozpracováníplastůobsazujívětšíplochu, než jsme předpokládali. Zvýšený zájem je takévoborechpovrchovéúpravynebohy- draulika a pneumatika. A samozřejmě je patrný nástup nových progresivních tech- nologií, přibývá vystavovatelů průmyslo- vých robotů, technologií pro 3D tisk, tech- nologií pro přenosy dat a digitalizaci výrobních procesů aj.  Jak se od hospodářské krize 2008 vyvíjí zájem firem ze strojírenství a příbuzných segmentů o účast na MSV v Brně? V největších problémech se průmyslové firmy ocitly v letech 2009 a 2010, tehdy zájem o účast na MSV mírně klesl, ale ivtomtosložitémobdobívětšinapravidel- ných účastníků zůstala veletrhu věrná. Spíšesefirmysnažilysvojiprezentacima- ximálně zefektivnit, zmenšovaly výstavní plochy a stavěly méně okázalé stánky. Z následných ohlasů víme, že se MSV v této situaci ukázal jako klíčový marke- tingovýnástroj,kterýpomáhalkzískáníno- vých zakázek. Od roku 2011 se situace po- stupně zlepšuje v závislosti na vývoji konkrétních oborů. V posledních letech je zájem o účast stabilizovaný nebo mírně roste, nejrozsáhlejší veletržní účast oče- káváme právě letos.  Jaké hlavní efekty pro svůj byznys hledají firmy z oblasti strojírenství na MSV a jak jim společnost Veletrhy Brno vychází vstříc? Jak jsem již zmínil, vystavovatelé z oblasti strojírenství považují MSV za jeden z nej- účinnějších marketingových nástrojů v oboru. Hledají nové odbytové příležitosti a náš veletrh jim dává prostor pro aktivní předvedeníjejichinovačníchproduktůaře- šení více než sedmdesáti tisícům poten- ciálních klientů. Důležitá je také podpora exportu, protože český trh je malý a vět- šinanašichprůmyslovýchfiremchceoslo- vit i partnery v zahraničí. Na MSV mají pří- ležitost, navštěvují jej odborníci z více než padesáti zemí světa a proexportně orien- tované akce se konají také v rámci dopro- vodného programu. A v neposlední řadě je veletrh významnou platformou pro nava- zování kontaktů v různých oblastech. Jsou zde přítomni představitelé vlády i různých oborových sdružení, vystavují technické vysokéškolyivýzkumnéústavyasoučástí je také jednodenní veletrh pracovních pří- ležitostí JobFair MSV, který může firmám pomoci se zajištěním kvalifikovaných pra- covníků.  Co je důvodem skutečnosti, že hlavním tématem MSV je letos průmyslová automatizace? Tutoproblematikucílenězviditelňujemejiž od roku 2000, kdy se na MSV poprvé us- kutečnilprůřezovýprojektAUTOMATIZACE spojující vystavovatele měřicí, řídicí, auto- matizační a regulační techniky napříč všemi obory. Letos se koná opět a navíc byl stejně jako loni vyhlášen hlavním té- matemPrůmysl4.0.Nejenstrojírenství,ale i automobilový průmysl a další odvětví dnes naléhavě řeší otázky digitalizace vý- roby. MSV proto nebude pouze přehlídkou tohosoučasného,alepředevšímpohledem do budoucnosti. Inovativní technologie automatizace,robotizace,digitalizaceaza- síťování budou prezentovány přímo v ex- pozicích vystavovatelů.  Plní stále veletrhy i funkci místa, kde jsou prezentovány převratné novinky, největší inovace apod.? Rozhodně plní, dlouhá řada firem ohlásila právě na letošní ročník premiéru své no- vinky a přibývá také přihlášek do soutěže o Zlatou medaili MSV. Řadu nových strojů českých i zahraničních výrobců uvidíme třeba v expozicích obráběcí a tvářecí tech- niky. Těší mě, že si na veletržní prezentaci

how to talk to a girl you just started dating

www.autoprumysl.cz AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL 59 VELETRHY Čína se představí ve velkém stylu a nikoliv jako výrobce levného zboží, ale jako výrobce pokrokových technologií. Půjde o vůbec nejrozsáhlejší prezentaci partnerské země v historii MSV. novinek zvykly také technické vysoké školy,kterévrámciprojektuTransfertech- nologiíainovacívystavujívýsledkysvévý- zkumné práce. Například VUT Brno letos představí novou generaci leteckých simu- látorů pro výcvik pilotů nebo zdroj elek- trickéenergie,kterýdokáževyužítvšudy- přítomnou energii z okolí a přeměnit ji na užitečnou elektrickou energii pro bezdrá- tové aplikace.  Očekáváte letos na MSV prezentaci převratných novinek v rámci konceptu Průmysl 4.0? Čeho se budou týkat? Mnohozajímavýchinovacíjespojenoprávě s tématem Průmysl 4.0. Například společ- nost Siemens ve své expozici na modelu reálného obráběcího stroje ukáže, jak po- mocí digitalizace zefektivnit proces obrá- bění. Velkým tématem ročníku bude i ro- botizace. KUKA Roboter představí mobilní robot,kterýnepotřebujekabely,dokážese samostatně pohybovat v prostoru a bez- pečně spolupracovat s člověkem jako jeho výrobní asistent. ABB Česká republika se pochlubí mj. robotickou 3D měřicí buňkou projednoduchoukontrolukvalitypřímobě- hem výroby. Švýcarská společnost Stäubli si letošní ročník MSV vybrala pro středoe- vropskou premiéru nové generace bez- pečných robotů, které umožňují spolupráci člověka se strojem bez omezení produkti- vity a rychlosti výroby.  Co pro společnost Veletrhy Brno znamenala jednání o partnerství Číny a jak hodnotíte výslednou roli tohoto partnera MSV? Jednání byla velmi dlouhá a složitá, ale súspěšnýmvýsledkem.MSVbylozvoleno místem prezentace Číny v celém regionu, tj. nejen pro Českou republiku, ale pro še- stnáct zemí střední a jihovýchodní Evropy. Cílem je navázat užší ekonomickou spo- lupráciačeskýmfirmámsetakotevírářada zajímavých příležitostí. Vystavovat přijede více než sto padesát čínských průmyslo- vých firem z Pekingu, Šanghaje a dalších průmyslových center. Jen samotná čínská národní expozice letos obsadí celý pavilon A1 a představí se zde významné čínské holdingy a technologické firmy jako napří- kladChinaRailways,AviationIndustryCor- poration of China, Yanfeng Automotive In- teriors of SAIC Motor Corporation, Shanghai Electric aj.  Jaký je očekávaný přínos spolupráce s čínskou stranou? Z pohledu veletrhu jde o významné rozší- ření nabídky. Čína se představí ve velkém stylu a nikoliv jako výrobce levného zboží, ale jako výrobce pokrokových technologií. Půjde o vůbec nejrozsáhlejší prezentaci partnerské země v historii MSV. A samo- zřejměnástěší,žesiČínaprosvojiprezen- taci vůči zemím střední a jihovýchodní Ev- ropy v rámci dialogu Číny a šestnácti evropských zemí vybrala právě Brno a náš veletrh.  Jak se vyvíjí zájem zahraničních účastníků o MSV? MSVjemezinárodnímveletrhemvpravém slova smyslu, s mimořádně vysokým po- dílem zahraniční účasti. Vystavují zde především firmy z okolních zemí v čele s Německem, početné bývá zastoupení dalších průmyslově silných států Evropy jako Itálie nebo Švýcarska, ale vždy přijíž- děli také vystavovatelé ze zámoří. Tento trend v posledních letech sílí a podporu- jemehojižzmíněnýmkoncep- tempartnerskýchzemí.Letošní ročník bude z pohledu zahra- niční účasti nejsilnější od roku 2008 a podíl zahraničních vy- stavovatelů činí padesát pro- cent. Projevuje se zde růst českéekonomikyavysokápo- ptávkastředoevropskýchprů- myslových firem po nových technologiích.  Jak do koncepce MSV zapadají letošní specializované veletrhy? Velmi dobře, jde o stabilní a několikrát pro- věřenou strukturu sudých ročníků. Všechny obory, které letos zvýrazňujeme formouspecializovanýchveletrhů,majísvé místo ve struktuře MSV i v lichých letech. Týkásetojakobráběcíchatvářecíchstrojů, které jsou tradiční páteří MSV, tak techno- logiíproslévárenství,svařování,zpracování plastů nebo povrchové úpravy. V sudých letechjevícezviditelňujemeapříjíždějíině- kteréfirmy,kteréjinaknaMSVnevystavují. Konání veletrhů IMT, FOND-EX, WELDING, PLASTEX a PROFINTECH v jednom ter- mínu a na jednom místě s MSV přináší od- borníkům řadu synergických efektů. Vystavovatelé z oblasti strojírenství považují MSV za jeden z nejúčinnějších marketingových nástrojů v oboru.

how to talk to a girl you just started dating

INOVACE – VIZE Josef Kubr KONČÍ OSOBNÍ VLASTNICTVÍ? Vzniká nový ekosystém mobility, který změní zdroje výdělku v automobilové výrobě. Poskytovatelé komplexních řešení v ob- lasti mobility budou ovládat celý řetězec – tradičním výrobcům aut hrozí riziko, že budou vytlačeni z trhu. To jsou hlavní sdělení, která vyplývají z nedávné studie společnosti Roland Berger. Ana- lyticivnídefinovalipětkroků,kteréjsoudůležitéproúspěšnýpře- chod k novému obchodnímu modelu (více v rámečku). Podle citované zprávy čelí automobilový průmysl obrovské výzvě. I když nyní více než 70 procent všech kilometrů na našich silnicích absolvují soukromé automobily, v následujícím desetiletí by tento podíl měl zásadním způsobem poklesnout. Budou za to moci fe- nomény jako carsharing (sdílení vozidel) nebo ridesharing (sdílení cesty). Automatizované taxíky, takzvané robocabs, například ty, které testuje třeba internetová služba Uber, mohou do roku 2030 zaznamenat nárůst na trhu o 30 procent. Za bezmála 15 let už tedy řidiči privátních vozidel odřídí pouze 45 procent všech naje- tých kilometrů. Automobilová branže prochází výraznou transformací. Za méně než 15 let bude téměř polovina z celkového zisku v automobilovém průmyslu plynout z automatizovaných taxíků (robocabs). V BUDOUCNOSTI NEBUDE DŮLEŽITÉ AUTO, ale Vzniká nový ekosystém mobility, který změní zdroje výdělku v automobilové výrobě. Roland Berger potřebovat tak slabý článek, jaký představuje člověk? Pravděpodobně ne. I když se už testují vozy, které se mohou pohybovat vzduchem, zatím můžeme zůstat nohama (či koly) na zemi. Dopravě v ulicích přeplněných měst značně pomohou i konvenčně se pohybující vozy, jen bez řidiče. Budou umět komunikovat navzájem, se silniční infrastrukturou a dopravními informačními systémy. Podobnou vizi rozvíjejí Ve sci-fi Pátý element se pohybují vozy několik stovek metrů nad zemí. Doprava je velmi hustá, ale auta v různých vrstvách se umně proplétají vzduchem a nemusí tak čelit dopravnímu kolapsu na povrchu. Když krásná Milla Jovovich v roli dívky Leelou spadne úplnou náhodou do letícího taxíku, říkáte si jediné: Tady něco nesedí. Ano, je tu Bruce Willlis v roli neohroženého Corbena Dallase. Ale copak bude auto budoucnosti letící vzduchem společnosti Google, Tesla, Amazon či Uber se svými automatizovanými vozy. A do tohoto segmentu se stále více snaží vkročit i výrobci nákladních automobilů, kde potřebu robotizovaných vozů akceleruje všeobecný nedostatek řidičů. Výrobci a jejich dodavatelé by se proto měli připravit na změny vyplývající z postupující digitalizace, která výrazně ovlivní nejen celou produkční fázi života automobilu, ale především jeho spotřební část. Člověk se stane více uživatelem, cestovatelem či klientem a automobil bude „pouze“ prostředkem pro mobilitu a další služby. AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL www.autoprumysl.cz 60 Studie scénáře budoucího vývoje společnosti Roland Berger na- zvaná„Denníprogramřediteleběhem(r)evoluceautomobilového ekosystému“ označuje pět bodů, které jsou klíčové pro nynější výrobce aut připravujících se na změny celého automobilového sektoru. AUTOMATIZACE A SDÍLENÍ „Většina výrobců automobilů už probíhající změnu cítí a přináší na trhnovéobchodnímodely.VČeskérepublicevstoupilydoprovozu elektromobily a různé formy sdílení aut (carsharingu). Připravo- vaná linka D pražského metra plánuje automatizaci provozu díky soupravě bez řidiče a ČVUT vyvíjí model osobního auta, též bez řidiče,“ říká Philip Staehelin z pražské kanceláře Roland Berger. Přizpůsobení novým trendům, jež se v tuto chvíli zdají nezvratné, však bude vyžadovat, aby si výrobci a poskytovatelé dopravních služeb předem ujasnili, jakým způsobem jejich hlavní předmět

how to talk to a girl you just started dating

Zdroj: Roland Berger INOVACE – VIZE podnikání zapadne do transformace celého odvětví. „Ne každý výrobceautzvládnepřejítnaposkytováníkomplexníchdopravních řešení. Proto je potřeba přijít s alternativou, opustit staré myšlen- kové vzorce. Výrobci se musí dlouze a pořádně zamyslet nad rolí, kterou chtějí v budoucím světě dopravy hrát,“ radí Jan-Philipp Ha- senberg,partnerspolečnostiRolandBergerajedenzautorůstudie. „Čím déle budou výrobci vyčkávat, tím menší prostor na trhu bu- dou mít: zisk bude nižší a konkurence větší.“ Buďterychlí Zavedené podniky by měly proměnit svou organizační strukturu. Obchodní modely založené na spolupráci v průběhu celého procesu jsou to, co teď funguje. Zasáhnětezákazníky V době narůstající populace a hustě zabydlených metropolí se pozornost stále více obrací k efektivním, pohodlným a komplexním nabídkám dopravy. Řízení auta pro zábavu je méně a méně důležité. Nabídněte zákazníkům jiné formy zážitků. Zacilteinovace Výrobci aut se musí od optimalizace funkcí posunout k poskytování chytrých služeb, které zákazníci opravdu chtějí. Komplexní dopravní nabídky vyžadují nové aplikace, širokospektrální sběr dat a inteligentní algoritmy, které využívají big data. Inovujtevýrobníprocesy Výrobci by se měli ujistit, že jejich výrobní procesy jsou dostatečně výkonné a flexibilní, aby stačily novým požadavkům. Inovace produktů jde ruku v ruce s inovací procesů. Najdětenovétalenty Přeměna obchodního modelu směrem k dopravním službám vyžaduje také přizpůsobení pracovního prostředí. Rigidní hierarchie není to, co přiláká nové talenty. Je potřeba vytvořit takovou kulturu, která přiláká digitální odborníky. 5 www.autoprumysl.cz AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL 61 AUTO JAKO SLUŽBA Osobní vlastnictví auta se pro mnoho lidí stává už přežitkem. V ulicích velkých svě- tovýchměstneníkdezaparkovat,lidéztrá- cejí technické dovednosti (a vozy jsou po technickéstráncetakésložitější),atakpo- třebují autodílnu i pro výměnu oleje nebo žárovky.Cenypojištěnívozůrostou,pěkný vůzstojícínaulicipřitompředstavujevelké pokušení pro vandaly nebo zloděje. A pro mnoho mladých lidí, kteří rutinně používají digitálnítechnologieprokomunikaci,sezdá být cestování osobním autem vysloveně out. Lepší je vlak či autobus s připojením na internet, případně sdílení. Přístupřidičůsepodvlivemfenoménusdí- lené ekonomiky bude do budoucna zá- sadně měnit. V sektoru mobility vznikají nové obchodní modely a soutěží o podíl na trhu s tradičními výrobci. „Auta budou sa- mozřejmě vyráběna a prodávána i v bu- doucnosti, ale nejvýdělečnější business modely budou ty, které nabídnou služby voblastimobility,“říkáWolfgangBernhart, partner společnosti Roland Berger a další z autorů studie. Automatizované řízení bude pro příští ge- nerace hrát zcela zásadní roli. „National Highway Traffic Safety Administration v USA nedávno uznala počítač jako nový typ operátora vozidel. To znamená další mezníknacestěkautonomnímvozidlům,“ vysvětluje Wolfgang Bernhart a doplňuje: „Přímým důsledkem je, že v našich měs- techbudoupostupnězavedenyrobotaxíky jako levná a pohodlná alternativa k vlast- nění auta.“ ODLIV MARŽÍ Odborníci došli k závěru, že zatímco v roce 2015 si dvě pětiny všech zisků v automo- bilové branži nárokovali stávající výrobci, okolo roku 2030 získají pouze něco málo 1. 2. 3. 4. 5. k novým dopravním trendům TIPŮ pro OEM na cestě přes pětinu. Hlavní zisk poplyne k auto- nomnímvozům.Napodobnývývojsemusí dopředu připravit i dodavatelský průmysl. Kalkulace společnosti Roland Berger uka- zují, že podíl automobilových dodavatelů na profitu zřejmě klesne z hodnoty okolo 30 procent v roce 2015 na méně než 15 procent v roce 2030. Studie rovněž ukazuje, že tradiční výrobci aut se budou muset o „svůj“ trh podělit. Novéfirmysinovativnímiobchodnímimo- delysebudoupokoušetnapojitnakoncové zákazníky a to je hrozba, kterou musí tra- diční výrobci aut brát vážně. „Pro výrobce aut je otázkou života a smrti přehodnotit své stávající struktury v kontextu ekosys- tému nastávající generace,“ shrnuje Wolf- gang Bernhart. „Další úspěch v automo- bilovém průmyslu záleží na odstartování zásadních změn co nejdříve.“ Některé zavedené automobilové značky už na tom pracují a snaží se participovat na vývoji digitálních služeb, které budou chtít příští uživatelé vozů. Zda se jim ale podaří naskočitdorychlerozjetéhovlaku,jevtuto chvílivelkáneznámá.Možnápodobná,jako pročLeeloupadladotaxíkuprávěCorbena Dallase. procent všech najetých kilometrů v roce 2030 odřídí privátní řidiči. Nyní je to 70 procent. 45

how to talk to a girl you just started dating

AUTOMOTIVE ENGINEERING JOURNAL www.autoprumysl.cz 62 ŘÍJEN/LISTOPAD OKTÓBER/NOVEMBER 1/2016 Vydavatel: BIGTIME SUPPORT, s.r.o. IČO: 03526089, DIČ: CZ03526089 Husitská 107/3, 130 00 Praha, ČR Office: Václavské náměstí 846/1, Palác Koruna (3rd floor) Prague 1, 110-00 www.bigtime.cz +421 904 851 751 info@bigtime.cz Redakce: David Daniel Josef Kubr Ivan Jemelka Bohumír Kotora info@autoprumysl.cz Grafika: Eduard Losonsky – ELO Obchodní oddělení: Ján Franek tel. +421/904 851 751 franek@autoprumysl.cz Martin Švantner tel. +421/911 50 90 99 svantner@autoprumysl.cz Získejnynípředplatnénarok2017zaAKČNÍCENU Ak sištudentnatechnickejškoly–predplatnémašza 50CZK připadne objednávej přes portál: http:/ /www.autoprumysl.cz/predplatne O B J E D N A V K O V Ý K U P O N 3€ 80CZK společnost: jméno: adresa: e-mail: tel.: Sova digital a. s., BVV a. s., Valk Welding CZ s. r. o., Anton Paar Czech Republic, 4isp s. r. o., LORIKA Slovakia s. r. o., SNOPK, Mesing spol. s r. o., DREKOMA s. r. o., Agrokomplex a. s., Trens a. s., Tüv Süd Slovakia s. r. o. S E Z N A M I N Z E R E N T Ů : SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ TOP strojírenské firmy v automobilovém průmyslu (produktové a technologické novinky) Uzávěrka: 30. 11. 2016 | Expedice: 12. 12. 2016 | TOP strojírenské firmy v automobilovém průmyslu (produktové a technologické novinky) Profily firem a osobností | perspektivy | výhledy jednotlivých strojírenských oborů | Umístění PF 2017 strojírenských a průmyslových firem | Trendy v robotizaci 2017, prodej, servis automatizačních a robotických systémů | Trendy v obrábění 2017 | Prognózy a aktuální trendy v automobilovém průmyslu Výroba automobilů a komponentů – materiály a technologie | Reportáže a rozhovory z automobilek a dodavatelských firem Management kvality | Metrologie a zkušebnictví | Stroje a zařízení pro automobilový průmysl | Tribologie, tribotechnika | Maziva a oleje pro stroje a zařízení | Alternativní pohony, jejich využití a kvalita Informační technologie – novinky | Automatizace, robotizace Logistika, produktivita | Industry 4.0. PŘÍŠTĚ ČTĚTE

how to talk to a girl you just started dating

7KHVWURQJFRQQHFWLRQ The strong connection sĂůŬtĞůĚŝŶŐƐ͘ƌ͘Ž͘ WŽĚŶŝŬĂƚĞůƐŬljĂƌĞĄůϯϮϯ ϳϰϮϱϭDŽƓŶŽǀ dĞů͗нϰϮϬϱϱϲϳϯϬϵϱϰ ŝŶĨŽΛǀĂůŬǁĞůĚŝŶŐ͘Đnj ǁǁǁ͘ƌŽďŽƟ njĂĐĞ͘Đnj <ŽŵƉůĞƚŶşƌŽďŽƟ ĐŬĠƎĞƓĞŶş ƉƌŽƐǀĂƎŽǀĄŶşƐĨƵŶŬēŶşŵ Žī ͲůŝŶĞƉƌŽŐƌĂŵŽǀĄŶşŵ Hledáte skutečné řešení robotického svařování ? sĂůŬtĞůĚŝŶŐũĞĚŽĚĂǀĂƚĞůĞŵƌŽďŽƟ ĐŬljĐŚƎĞƓĞŶşƉƌŽ ŽďůŽƵŬŽǀĠƐǀĂƎŽǀĄŶş͘EĢŬŽůŝŬƐƚŽǀĞŬƐƉŽŬŽũĞŶljĐŚ ƵǎŝǀĂƚĞůƽnjĞƐŬĠƌĞƉƵďůŝŬLJĂƚĂŬLJĐĞůĠǀƌŽƉLJƚĂƚŽ ƎĞƓĞŶşƉŽƵǎşǀĄƉƌŽĞĨĞŬƟ ǀŶşĂŇ ĞdžŝďŝůŶşǀljƌŽďƵ͘ ũƐŵĞŽĚďŽƌŶşĐŝŶĂƌŽďŽƟ njĂĐŝƐǀĂƎŽǀĄŶş ĚŽĚĄǀĄŵĞǀƓĞŽĚũĞĚŶŽŚŽǀljƌŽďĐĞ ƉŽĚƉŽƌĂ͕ƐĞƌǀŝƐĂŶĄŚƌĂĚŶşĚşůLJǀǎĚLJŶĂĚŽƐĂŚ ŶĞŶĞĐŚĄŵĞsĄƐŶĂŚŽůŝēŬĄĐŚ͕ƉŽŵƽǎĞŵĞƐƌŽnjďĢŚĞŵŝǀljƌŽďŽƵ ũĞĚĞŶƐƚƌŽũƉƌŽD/\'ͬD\'ŝd/\' Žŋ ŝŶĞƉƌŽŐƌĂŵŽǀĄŶşƐƉĞĐŝĄůŶĢƉƌŽƐǀĂƎŽǀĄŶş ^ůĞĚƵũƚĞŶĄƐŶĂLJŽƵƚƵďĞ͗ ǁǁǁ͘LJŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǀĂůŬǁĞůĚŝŶŐ

how to talk to a girl you just started dating

0ĉŀHQÊKXVWRW\DNRQFHQWUDFH_3RODULPHWU\_5HIUDNWRPHWU\_5HRPHWU\ 0LNURYOQQ¾V\QWÆ]DDSŀÊSUDYDY]RUNX_0HFKDQLFNÆWHVW\SRYUFKŔ 3URFHVQÊSŀÊVWURMH_57*VWUXNWXU¾OQÊDQDOÚ]D\'HVWLODFH_2[LGDûQÊVWDELOLWD 1Ê]NRWHSORWQÊYODVWQRVWL_&KDUDNWHUL]DFHSRYUFKŔ info.cz@anton-paar.com | info.sk@anton-paar.com | www.anton-paar.com Complete Podívejte se na

how to talk to a girl you just started dating