Košice:dnes 12.2.2016https://www.floowie.com/sk/citaj/12-02-2016-web-optimaliz/

POČASIE DNES: bude polooblačno až oblačno s prehánkami. Vietor do 20 km/hod. 5°C DEŇ 2°C NOC ZÁŤAŽOVÝ STUPEŇ 3 MENINY: Dnes: Perla, Zoro Zajtra: Arpád www.kosicednes.sk, facebook/kosicednes NAJVÄČŠÍ DENNÍK V NAŠOM MESTE piatok 12. február 2016, číslo: 29 / ročník 3 Viac na webe : www.zdravepotravinydnes.sk VYHRAJTEAUTOA1000EUR! VYHRAJTEAUTOA1000EUR! VYHRAJTEAUTOA Každé vydanie 1000 EUR Hlavná cena: Nová Škoda Citigo! Čítajte v dnešnom vydaní PRÍLOHA TRENDY:DNES strana 10 strany 6 - 7 strany 8 - 9 FENG ŠUEJ VO VAŠOM BÝVANÍ NÁVRAT DO ZÁHRADY trendy:dnes BÝVANIE AKOSIZARIADIŤ DOMOVPODĽATRENDOV? strany 8 - 9 FENG ŠUEJ VO VAŠOM BÝVANÍ OK SPÚŠŤ po vode Toľko zrážok, ako spadlo v stredu, sme vo februári počas jedného dňa nezaznamenali v Košiciach už 141 rokov. Voda ustúpila, ľudia odstraňujú škody. Tak ako Milan Kolesár v Myslave. foto: Veronika Janušková VIAC NA STRANÁCH 2 - 3

https://www.floowie.com/sk/citaj/12-02-2016-web-optimaliz/

02 Najviac škôd rátajú obyvatelia po stredajšom výdatnom daždi v Myslave. Kamenný aj Myslav- ský potok zaplavili cesty, záhra- dy aj pivnice rodinných domov. Niektorých obyvateľov to ne- prekvapilo. „Pri každom väčšom daždi, pri každej búrke sa to stáva. Našťastie dom máme na kopci, voda zatopila len záhradu,“ povedal Milan Ko- lesár, ktorý býva pri Kamennom potoku. Včera mal plné ruky práce. „Uvoľňoval som prietok v ko- ryte potoka, aby voda sadla a od- tiekla. Voda v záhrade musí sama vyschnúť. A keď zamrzne, bude- me tu mať klzisko,“ žartoval. Vytopilo im kotolňu Zatopenú pivnicu mali aj Len- gyelovci, ktorí bývajú pri Myslav- skom potoku. „Voda sa preliala cez most, za- topilo nám záhradu aj kotolňu. Bolo tu jedno veľké jazero. Toto sa stáva raz za desať rokov, ale za posledný polrok už druhýkrát,“ hovorí František Lengyel. Podľa jeho slov narobila zrážková voda v obci podobné škody aj na jeseň. Okrem zatopených záhrad a pivníc si opravy vyžiada aj cesta. Voda v stredu odtrhla kus vozov- ky aj so zábradlím.Výšku škôd za- tiaľ starostka obce Iveta Šimková nevie odhadnúť. Úzke koryto potoka Podľa starostky dôvodov, prečo sa v Myslave pravidelne opakuje povodeň, je niekoľko: „Jedným z problémov je, že koryto Ka- menného potoka vchádza popod cestu do dvoch rúr, tie sa veľmi ľahko upchávajú zeminou a ko- nármi, dochádza preto k vzdúva- niu potoka nad cestu.“ TÉMA DŇA 12. február 2016 TIP PRE NÁS Tipy očakávame na bezplatnej linke - 0800 300 010 e-mail: tipy@kosicednes.sk V ČÍSLE VTIP NA DNES Sťažuje sa jeden dôchodca druhému: - U mňe še spojili dva najhorše choroby. Alzhaimer a hnačka. Ucekaš a za chviľu neznaš, kdze a čom. VÝROK DŇA NA NAJLEPŠIU ŠTVORKU NAŠEJ SKUPINY SME NEMALI Maroš Kováčik, tréner Good Angels Polícia preveruje... 5 ... a preveruje, či auto zaberajúce miesto invalidom patrí policajtovi. Chceli by ste sa volať Košice? 10 - 11 Gyula Kosice žije a tvorí v Argentíne. Na svoje meno je hrdý. Košická pizza 14 - 15 Ochutnali sme ich desať. Pozrite si, ako dopadlo naše hodnotenie. Majster postúpil 22 - 23 Basketbalistky Good Angels rozdrvili Šopron a sú v štvrťfinále FIBA Cupu. V Košiciach padol februáro Dažďové zrážky, ktoré vyvolali vyhlásenie tretieho stupňa po- vodňovej aktivity v mestských častiach Košice–Pereš, Myslava a Luník IX, boli skutočne extrém- ne. Že išlo o doteraz nezvyklé množstvo atmosférických zrážok v poslednom mesiaci zimy, nám potvrdil klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavel Faško. Podľa jeho slov za celý deň 10. februára 2016 napršalo v Košiciach úhrnne 38 mm: „ Je to v tomto mesiaci najviac za posledných 141 rokov, teda od začiatku systematickej evidencie hydrometeorologických meraní na Slovensku.“ Dôvodov, prečo podľa Faška došlo k vyliatiu miestnych i ob- časných potokov, je niekoľko. Okrem nezvyklého množstva napršanej vody a faktu, že vo februári zvyčajne spadne v podo- be snehových a nie dažďových zrážok, svoju úlohu zohrala ešte „spiaca“ vegetácia, ktorá nemoh- la prívaly dažďa aspoň trochu zadržať a aj výpar bol teraz mi- nimálny. Stredajší dážď prekonal dote- rajší rekordný denný úhrn z 20. februára 1915, keď v Košiciach za jeden deň napršalo 27 mm. Pre porovnanie, bežne v druhom me- siaci roka v našom meste, a to ani nie každý rok, napadne za 1 deň maximálne 8 mm zrážok. (VER) Myslava zažila POV Po vyliatí dvoch potokov je situácia v mestskej časti pokojná, obyvate Celodenný dážď v stredu spôsobil vyliatie Myslav- ského aj Kamenného potoka v Myslave, zato- penie cesty v Pereši aj zaplavenie niekoľkých chatrčí v osade Maš- ličkovo pri Luníku IX. V týchto mestských čas- tiach vyhlásil primátor III. povodňový stupeň. Včera už bola situácia pokojnejšia, vodné hla- diny klesli. Anna Činčárová anna.cincarova@kosicednes.sk Lengyelovci mali ešte včera kotolňu domu pod vodou.

https://www.floowie.com/sk/citaj/12-02-2016-web-optimaliz/

03 Ďalším dôvodom je aj úzke koryto potoka pri rodinných domoch, pri väčších zrážkach nemôže prijať veľké množstvo vody a vyleje sa. Obyvatelia si čistia potok svojpo- mocne, väčšie zásahy vraj nemôžu robiť, patrí štátnym lesom. Sta- rostka obce tvrdí, že tie neprijali za posledné obdobie žiadne proti- povodňové opatrenia. Či je to tak, chceli sme vedieť od hovorcu spo- ločnosti Lesy SR Vlastimila Reze- ka. Do našej uzávierky sa nám jeho odpoveď nepodarilo získať. Mesto už včera odvolalo III. stupeň povodňovej aktivity na území Hornádu a jeho prítokov, ktorým je aj Myslavský, Kamen- ný potok a ďalšie drobné vodné toky v mestských častiach Pereš, Luník IX a Myslava. „Primátor mesta ponechal na území mesta Košice II. stupeň povodňovej aktivity,“ informo- vala hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová. 12. február 2016 TÉMA DŇA MESTO KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, 040 11 KOŠICE Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH oznamuje, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zámer predať a prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Mesta Košice. Zoznam majetku určený na predaj a prenájom je uverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Košice www.kosice.sk. Bližšie informácie môžete získať aj na oddelení právnom a majetkovom, referáte nakladania s majetkom Magistrátu mesta Košice osobne alebo na telef. č. 055/6419115. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je 29. 2. 2016 do 12:00 hod. (pondelok). KD 1600041/01 Dážď vymlel desiatky výtlkov Silný dážď, ktorý sa v stredu prehnal Košicami, odkryl desiatky výtlkov. Na Triede SNP spôsobil jeden z nich reťazovú haváriu s tromi autami. Veľký výmoľ na tejto frekventovanej ceste bol pritom už dlhšie. Dážď v stre- du ho len zväčšil asi na šírku jedného metra. „Išiel som tadiaľ niekoľko- krát, vedel som o tom výtlku, ale za včerajšieho dažďa a potme som do neho takmer vletel. Nečudujem sa, že sa tu stala havária,“ povedal nám jeden z vodičov. Juraj Cichanský z referátu do- pravy košického magistrátu nás informoval, že s opravou ciest po zime začali v pon- delok. Výtlk na Triede SNP mali v pláne dať do poriadku tento týždeň. Pre zlé počasie ho opravili až včera. Okrem toho opravovali cestári aj výtlky na Vodárenskej a Kostolianskej, kde bola rovna- ko havarijná situácia. (AC) Hasiči boli v permanencii Ako nás informoval Tomáš Ber- zetei z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, mali v rámci kraja osem výjazdov na odstraňova- nie následkov povodní a osem technických zásahov spojených s odstraňovaním popadaných stro- mov na vozovku. V Myslave odčerpávali vodu z niekoľkých pivníc a záhrad, čisti- li prietok potoka a usmernili jeho tok, aby sa nelial na cestu. Zasahovali aj v obci Ťahanov- vý zrážkový rekord ODŇOVÉ MANÉVRE lia postihnutých území odstraňujú škody v záhradách či pivniciach PRI KAŽDOM VÄČŠOM DAŽDI SA TO STÁVA Milan Kolesár, obyvateľ Myslavy ce na Jazvečej ulici. Miestny potôčik, ktorý sa rozvodnil, pre- čistili a spevnili jeho breh. V Pereši odčerpávali vodu spred rodinných domov. V Baške nad Myslavou a v Hýľove odstraňovali popadané stromy na ceste. (AC) Toľko vody za jeden deň nepadlo už 141 rokov. Starostka Iveta Šimková na mostíku cez Kamenný potok. foto na dvojstrane: Veronika Janušková

https://www.floowie.com/sk/citaj/12-02-2016-web-optimaliz/

04 V MESTE 12. február 2016 Pri Steel aréne vyrastie ĎALŠIE BIZNISCENTRUM Polyfunkčný objekt na Štúrovej ulici postaví pražská firma, v Košiciach nie je nováčikom “Pozemok, na ktorom by malo Bu- siness centre Košice III stáť, vlastní naša spoločnosť už niekoľko rokov. Objekty na ňom zatiaľ prenajíma- me, kým sa pustíme do výstavby,” povedal nám zástupca riaditeľa pre developerské projekty firmy Jan Horváth.  Podľa údajov zverejnených na we- bovej stránke spoločnosti ponúkne plyfunkčný objekt po dokončení 128 bytov, vyše 4800 štvorcových metrov na administratívne účely a viac ako 3700 štvorcových metrov pre maloobchod. Počíta sa so su- permarketom a autoservisom. “Tieto údaje sú zatiaľ len v po- lohe veľmi hrubého odhadu. Teraz prebieha štúdia vplyvu na životné prostredie. V druhej polovici tohto roku plánujeme rozbehnúť staveb- né konanie, stavať by sa malo začať začiatkom roku 2017. Náklady za- tiaľ nepoznáme, tie budú známe až po schválení projektu,” upozorňuje Jan Horváth.  Na mieste bývalej Moto- techny vedľa Steel arény plánuje postaviť biznis- centrum česká develo- perská spoločnosť CTR Group, ktorá už podobné projekty v Košiciach úspešne realizovala. Predstavy staviteľov o konečnej podobe plánovaného polyfunkčného objektu. V pozadí Steel aréna. vizualizácia: CTR Group Art Film Fest ponúka do amfi- ku špeciálne vstupenky. foto: veja Tuleň obyčajný je najrozšíre- nejší plutvonožec na svete foto: wiki VÝŠKU INVESTÍCIE ZATIAĽ NEPOZNAJÚ Ľubo Ferko lubomir.ferko@kosicednes.sk Amfipass na Art Film Fest Zoo pribudol párik tuleňov Nezvyklú možnosť, ako potešiť svojho partnera na Valentína, pripravili organizátori Art Film Festu. V rámci valentínskej akcie ponúkajú špeciálne vstupenky na premietania v Amfiteátri počas 24. ročníka tohto medzinárodného filmového festivalu. Páry, ktoré na- vyše spája láska k filmu, sa môžu takto obdarovať Amfipassom.  Tradičný trenčiansky festival sa v lete po prvý raz uskutoční v Ko- šiciach. Do metropoly východu pri- nesie filmové novinky ocenené na svetových festivaloch aj archívne per- ličky svetovej i domácej kinemato- grafie, premiéry od známych tvorcov či vychádzajúcich hviezd. Amfipass platí pre dve osoby na osem večer- ných festivalových premietaní v ter- míne od 17. - 24. júna 2016.   (VER) Po tom, čo vlani v košickej zoo- logickej záhrade uhynuli tulene Čuk a Gek, Zoo sa rozhodla ob- noviť chov týchto živočíchov. Po náročnom štvordňovom transporte dopravili minulý týž- deň do Košíc párik tuleňov oby- čajných. Samec Lucas pochádza zo Švédska a samicu Evi pri- viezli z Nemecka.  „Zaujímavé je, že obaja sa narodili 4. júla 2014. Hoci sa zoznámili až u nás, vychádzajú veľmi dobre. Tento druh plutvo- nožcov je v porovnaní s tuleňmi sivými, ktoré sme v minulosti chovali, menej náročný na chov. Veríme, že sa im bude u nás da- riť,“ uviedla vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu ZOO Košice Eva Malešová.  (SEN) Pražským developerom sa v Košiciach darí Pražská developerská spoločnosť CTR Group už má v Košiciach v spolupráci s firmou VSH Development za sebou úspešný projekt bizniscentra Tri veže vedľa budovy súdov v bezprostrednej blízkosti plánovaného nového objektu. V najbližších dňoch predstaví verejnosti podobnú stavbu, ktorú už rozbehla na Strojárenskej ulici na mieste bývalej budovy Všeobecnej úverovej banky.  (FER)

https://www.floowie.com/sk/citaj/12-02-2016-web-optimaliz/

05 12. február 2016 V MESTE www.aarealitykosice.sk Oslobodite¾ov 37, Košice - Barca 0908 999 669, 0918 18 55 18 2 izb. GALAKTICKÁ 51.500,- € 2 izb. ŽELEZIARENSKÁ 38.500,- € 3-izb. VARŠAVSKÁ 67.000,- € 4 izb. TRIEDA SNP 85.000,- € 4 izb. KPT. JAROŠA 75.500,- € 2 izb. OSLOBODENIA, Moldava nad Bodvou 23.500,- € 3 izb. ÈEÈEJOVCE 24.000,- € RD TOVÁRNE 89.000,- € RD NIŽNÁ MYŠ¼A 260.000,- € pozemok PEREŠ 159.000,- € pozemok ŠACA 47.000,- € 2 /Jazero/ - OV, 51 m , 7/7p., vý ah, slušný pôvodný stav, ihneï vo¾ný CENA: mobil: 0905 724 513 2 /Šaca/ - OV, 60 m , 2. p., bez balkóna, plastové okná, ihneï vo¾ný CENA: mobil: 0905 985 958 2 / ahanovce/ - DB, 80 m , 4. p., loggia, èiastoèná rekonštrukcia CENA: mobil: 0918 652 438 2 /Terasa/ - OV, 7/12p., 72 m , loggia, po èiastoènej rekonštrukcii CENA: mobil: 0905 985 958 2 - /Furèa/ - OV, 78 m , 1.p., pod bytom je byt, pôvodný stav, plastové okná, loggia CENA: mobil: 0904 319 922 2 - OV, 57 m , 3. p., balkón, pôvodný stav, plastové okná CENA: mobil: 0905 724 513 2 - OV, 77 m , 2. p., loggia, typ okál, vlastné plynové kúrenie, 2 pivnice CENA: mobil: 0904 319 922 2 - tehla, 6+1 poz., 900 m , komplet. podpivnièený, nadštandardný, IS komplet CENA: mobil: 0918 651 600 2 - tehla, 6+2, poz. 691 m , IS komplet + studòa, alarm kompletne zariadený CENA: mobil: 0908 999 669 2 -1774 m , šírka 21 m, IS komplet v dosahu, nová asfaltová cesta, možnos rozdelenia na dve èasti, výstavba schválená v územnom pláne CENA: mobil: 0908 999 669 2 - 974 m , IS, studòa, v dosahu K a El., Pl. nie je, rovinatý, vydaný predbežný súhlas k výstavbe, schválené v územnom pláne CENA: mobil: 0905 724 513 KD 140889/03 Čo ešte POLÍCIA preveruje? Prípad auta blokujúceho na parkovisku miesto pre invalidov stále nie je objasnený Lustrácia neznámeho vozidla a zis- tenie jeho vlastníka obyčajne trvá niekoľko minút, pokiaľ sa vozidlo nachádza v databáze. Boli sme toho neraz svedkami pri cestných kontrolách. V tomto prípade je všetko inak, polícia ani po niekoľ- kých dňoch preverovania nie je schopná poskytnúť svoje závery.  So znakom polície aj invalida Spomínané Audi má na sebe totiž viaceré znaky vzbudzujúce dojem, že ide o policajné auto. Na pred- nom skle je znak pohotovostnej mo- torizovanej jednotky, za sklom zasa znak kriminálnej polície. Na prvý pohľad vyzerali vierohodne, v opač- nom prípade by majiteľ auta robil niečo, čo je v rozpore so zákonom.  Košičanom pije krv najmä sku- točnosť, že okrem policajných zna- kov býva za sklom tabuľka s ozna- čením, že ide o auto, ktorým sa vozí telesne postihnutá osoba. Je majiteľom policajt? Podnet sme posunuli polícii ešte minulý týždeň. Podľa prvej reakcie Audi nie je služobným autom žiad- neho z útvarov v pôsobnosti košické- ho krajského riaditeľstva. Prípadom sa teraz zaoberá dopravný inšpekto- rát. V databázach, ku ktorým má po- lícia prístup, zisťuje majiteľa vozidla aj to, či tabuľku s označením telesne postihnutej osoby nezneužíva.  Podľa našich informácií by maji- teľom auta mal byť policajt z poho- tovostnej motorizovanej jednotky bývajúci v dedine neďaleko Košíc. Chceli sme túto informáciu opätov- ne overiť otázkou pre políciu. Odpo- veď od hovorkyne Jany Mésarovej bola stručná: “Objasňovanie prijaté- ho podnetu zatiaľ nebolo ukončené. Po ukončení preverovania je možné informácie poskytnúť.” (FER)  O  tmavom Audi, ktoré podľa nášho čitateľa pravidelne blokuje na podzemnom parkovis- ku Auparku miesto pre invalidov, sme už infor- movali. Podnet preveruje aj polícia.  ČI JE MAJITEĽOM POLICAJT, ZATIAĽ NEPOTVRDILI Košičanovi v nemocnici našli metamfetamín Až päť rokov za mrežami hrozí 27-ročnému Petrovi z Košíc, u ktorého našli pri ošetrení v ne- mocnici drogu metamfetamín. Okolnosti, ktoré nálezu predchá- dzali, naozaj stoja za pozornosť. O bezuzdnej zábavke trojice Košičanov sme našich čitateľov informovali pred štyrmi týžd- ňami. Dvaja z nich, medzi nimi aj Peter, sa viezli na kapote Vol- kswagenu Polo, ktoré šoféroval tretí. Po prudkom zabrzdení z kapoty spadli. Peter sa pri tom dochrámal tak, že ho s viacerými zraneniami previezli do nemoc- nice. A práve tam uňho počas ošetrovania našli zatavenú injekč- nú striekačku s objemom 5 mili- litrov. Obsahovala látku tvorenú bielymi kryštálikmi. Podozrenie policajtov, že v striekačke je droga, sa potvrdilo. “ Muž neopráv- nene prechovával pre vlast- nú potrebu metamfetamín s prímesou látky piracetam. Expertíza potvrdila, že išlo o 0,36 gramu vyše 76-percentného metamfetamínu. Z tohto množ- stva by bolo možné pripraviť až 27 jednorazových dávok drogy,” informoval nás košický policajný hovorca Alexander Szabó. Petra už vyšetrovateľ obvinil z prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, z ich držania a obchodovania s nimi. (FER) Polícia mala preveriť, komu patrí toto Audi. foto: archív

https://www.floowie.com/sk/citaj/12-02-2016-web-optimaliz/

06 V MESTE 12. február 2016 Stretli sa v prezidentskom paláci P. Kubej vyhral hneď svoj prvý konkurz. J. Jaselskému, ktorého motivačným listom sa pravdepodobne inšpiroval, sa to podarilo až na trinásty pokus. V utorok sa obaja stretli v prezidentskom paláci, keďže Jaselského Kiska menoval za sudcu prešovského okresného súdu. Kubej v minulosti pripustil len „podobnosť“ svojho listu s listom kolegu. Denníku košice:dnes to vysvetľoval tým, že aj motivácie súdnych úradníkov stať sa sudcami sú podobné.  (ROK)  Noví sudcovia v prezidentskom paláci. P. Kubej stojí vpredu úplne vľavo. J. Jaselský je mimo záber.  foto: prezident.sk Napísal čudný motivačný list. STAL SA SUDCOM Súdna rada sa podozreniami voči Košičanovi Petrovi Kubejovi nezaoberala MOTIVAČNÝ LIST VYKAZUJE ZNAKY PLAGIÁTU Gabriel Šípoš, Transparency International Slovensko Prezident Andrej Kiska v utorok menoval dvad- saťtri nových sudcov. Dekrét od neho dostal aj Košičan Peter Kubej, ktorý čelil podozreniam, že opísal motivačný list. Ešte v marci uspel vo výberovom konaní na miesto sudcu Okres- ného súdu Košice II, ktorého sa zúčastnilo celkov 19 uchádzačov. Kubej skončil ako prvý v poradí. Mimovládna nezisková organizá- cia Transparency International Slovensko (TIS) po konkurze upo- zornila na jeho motivačný list. Zistila, že je z veľkej časti kópiou motivačného listu iného kandidáta na sudcu. V roku 2013 ho napísal vyšší súdny úradník bardejovského súdu Jozef Jaselský. Šesť z devia- tich súvetí Kubejovho motivač- ného listu bolo rovnakých alebo mierne zmenených ako v dva roky starom liste Jaselského. V komisii kolegovia svokra   TIS mala aj výhrady k tomu, že v komisii, pred ktorou Kubej uspel, boli dvaja sudcovia Krajského súdu v Košiciach, na ktorom je Kubej vyšším súdnym úradníkom a jeho svokor dlhoročným sudcom. O jeho výbere teda rozhodovali sudco- via, s ktorými takmer sedem rokov pracuje na jednom súde a ktorí sú zároveň kolegami jeho príbuzného. Mimovládka preto poslala list Súdnej rade, ktorá schvaľuje  ná- vrhy na vymenovanie kandidátov za sudcov a posúva ich preziden- tovi. Žiadala, aby dôsledne zvážila menovanie Kubeja, lebo podľa nej existujú pochybnosti o nezávislosti výberovej komisie aj o jeho spôso- bilosti zastávať funkciu sudcu. „Jeho motivačný list vykazuje znaky plagiátu... Pre mnohých kandidátov sú motivácie do urči- tej miery podobné, ale skutočnosť takmer identických formulácií vrhá tieň na osobu Petra Kubeja a môže prispieť k zníženiu dôveryhodnosti justície ako celku,“ napísal riaditeľ TIS Gabriel Šípoš. Žiadne pochybnosti   Súdna rada návrh na menovanie Kubeja schválila koncom novem- bra. Za bolo všetkých štrnásť prí- tomných členov. Na motivačný list sa Kubeja nikto z nich nespýtal. Člen Súdnej rady Ján Vanca, ktorý bol v komisii košického konkurzu, na zasadnutí povedal, že Kubej bol spolu s ešte jednou uchádzačkou „v podstate o triedu lepší“ ako ostatní. „Dal som ho na prvé miesto, nemal som o ňom žiadne pochybnosti,“ vravel. Charakterové predpoklady  Kubej v pohovore pred radou ho- voril najmä o svojej praxi súdne- ho úradníka. „Počas nej som mal možnosť dokonale spoznať prácu sudcu, zistiť, čo všetko sa vyžaduje od sudcu po vedomostnej stránke, ako aj čo sa týka charakterových a osobnostných predpokladov,“ uvie- dol. A. Kiska tvrdí, že cestu Kubeja za talárom nemohol zastaviť, lebo spĺňal zákonné aj ústavné predpo- klady na menovanie do funkcie. „Kancelária prezidenta preskúma- la, či ich kandidáti spĺňajú a násled- ne ich prezident vymenoval,“ od- písal Roman Krpelan z tlačového oddelenia prezidenta. Roman Rokytka roman.rokytka@kosicednes.sk

https://www.floowie.com/sk/citaj/12-02-2016-web-optimaliz/

07 12. február 2016 V MESTE KD 1600010/01 Nájdete nás: OC Galéria Košice, Toryská 5 Otvorené: Pondelok – Nedeľa 9:00 – 21:00 Kontaktujte nás: 0948 100 696 facebook/magentakosice Hľadáte do svojho šatníka nový závan jedinečnosti, ženskosti a ele- gantnosti? Nájdete ho pod úspešnou dámskou značkou Magenta. Butik v Košiciach otvorili v novembri minulého roku a za ten čas si získal srdcia mnohých zákazničok. Okrem obľúbených a stálych kúskov ponúka značka každý týždeň aj nové limitované kolekcie. Aktuálne sa takisto môžete tešiť na horúcu jarnú kolekciu 2016 s množ- stvom noviniek. Nebudú chýbať geometrické tvary, čipkované topy, romantické prevedenia a ďalšie medzi- národné trendy. „V pozadí značky stojí skupina odborníkov, ktorí sa inšpirujú zahraničnými trendmi, a vďaka tomu sami ovplyvňujú smerovanie na domácej módnej scéne,“ približuje módna návrhárka Magenty Ágnes Dankó. Pohodlie a ženskosť v štýle Magenty Prečo lietal vrtuľník nad Tescom Vrtuľník nad strechami domov neďaleko Tesca, ktorý v závese niesol neznáme bremeno. Takýto obrázok sa naskytol Košičanom v uto- rok aj vo štvrtok pri pohľade na oblohu.  Fotografiu nám poslal čitateľ, ktorý správne predpokladal, že išlo o prácu pre mobilných operátorov. Potvrdil nám to manažér popradskej spoločnosti Tech-Mont Helicopter com- pany Michal Haring. Ako spresnil, v Košiciach pra- covali na niekoľkých adresách a s pomocou vrtuľ- níka vymieňali technologické zariadenia nemenované- ho mobilného operátora. Aby naše mobily lepšie prijímali signál. (VER) foto: Martin Balkovský 10 eur VÁŠ TIP ZA

https://www.floowie.com/sk/citaj/12-02-2016-web-optimaliz/

08 INZERCIA 12. február 2016 KD 1600036/10 Nakupujte akciové produkty z aktuálneho vydania Zdravé:potraviny dnes, pošlite nám bločky z ich nákupu a vyhrajte s nami fantastické ceny! Každé vydanie magazínu Zdravé potraviny:dnes vám prináša možnosť vyhrať 1000 EUR! Navyše môžete vyhrať aj skvelú hlavnú cenu ŠKODA CITIGO! Stačí,akbudetevpredajniachFRESHnakupovaťakciovéproduktyuvedenévaktuálnomletákuFRESH,ktorýjesúčasťoumagazínu Zdravépotraviny:dnesapošletenámbločkyonákupetýchtoproduktovsvašimiúdajmipoštou,e-mailomalebocezweb. Zakaždýbločekbudetezaradenídožrebovaniaofinančnúvýhru1000eur! Navyševšetkybločkydoručenévšiestichkoláchsúťažebudúzaradenédožrebovaniaohlavnúcenu,ktorésauskutoční31.3.2016! Zdravépotraviny:dnesapošletenámbločkyonákupetýchtoproduktovsvašimiúdajmipoštou,e-mailomalebocezweb. Zakaždýbločekbudetezaradenídožrebovaniaofinančnúvýhru1000eur! Navyševšetkybločkydoručenévšiestichkoláchsúťažebudúzaradenédožrebovaniaohlavnúcenu,ktorésauskutoční31.3.2016! Hlavná cena: Nová Škoda Citigo! Každé vydanie 1000 EUR Trvanie 6. kola súťaže: 12. 2. – 25. 2. 2016 Bločky doručujte na: Hviezdoslavova 6, Košice sutaz@zdravepotravinydnes.sk zdravepotravinydnes.sk Pokladničný doklad s vašim menom, priezviskom, adresou, vlastnoručným podpisom a telefonickým kontaktom doručte poštou alebo e-mailom do redakcie magazínu Zdravé po- traviny:dnes(poštováadresa:Redakcia košice:dnes, Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, e-mail:sutaz@zdravepotravinydnes.sk) alebocezformulárna www.zdravepotravinydnes.sk v termíne do 26.2.2016. Na obálku napíšte heslo: „Letáková súťaž“. Žrebovanie výhercu 1000 eur sa uskutoční 29.2.2016. Meno výhercu sa dozviete dňa 1.3.2016 na facebookovej stránke FRESH a www.zdravepotravinydnes.sk. Pre zaradenie do žrebovania je rozhodujúci dátum uvedený na pokladničnom doklade a dátum doručenia. Výhry podliehajú daňovým a odvodovým povinnostiam v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Súťažiaci svojou účasťou na súťaži udeľuje organizátorovi súťaže (KRATKY GLOBAL: PUBLISH- ING, družstvo) výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení. Presné podmienky súťaže nájdete na www.zdravepotravinydnes.sk POSLEDNÁ ŠANCA VYHRAŤ!

https://www.floowie.com/sk/citaj/12-02-2016-web-optimaliz/

košice:víkend ŤAŽKO POVEDAŤ KD 1600040/02 Radosť - Socha pre Košice stojí pred Kunsthalle od leta 2013. foto: Veronika Janušková Hlboká stopa rodiska A predsa. Dôkaz o takomto zvláštnom pute existuje. Ne- viem o nikom, kto by sa jed- noznačnejšie prihlásil k svojmu rodisku ako Gyula Kosice. Čo si pritom môže zapamätať štvorročné dieťa? Rodný dom? Časť ulice? Atmosféru malo- mesta mladého Českosloven- ska? A prečo, keď v tisícky kilo- metrov vzdialenej Argentíne vyrástlo a stalo sa uznávaným umelcom, si akoby na čelo pseudonymom vytetovalo prí- slušnosť k tomuto vzdialené- mu mestečku kdesi v Európe? Dodnes mi to nie je jasné. Ktosi vymyslel legendu. Vraj k menu prišiel tak, že keď mu pri železničnom nešťastí zomreli obaja rodičia a v troskách sa stratili všetky doklady, jediné slovo, ktoré si chlapček pamä- tal a opakoval, bolo Kosice. Nie je to pravda. A nikto, koho po- znám, mi to nevysvetlil. Pravdou však je, že keď sa k Gyulovi Kosice vo vysokom veku jeho rodné mesto prihlási- lo a udelilo mu čestné občian- stvo, prijal to s neskrývanou radosťou. Považoval si za česť venovať rodisku svoju sochu na- zvanú Radosť. Stojí pred Kun- sthalle. Mne okrem iného hovo- rí o hlbokých stopách a silných putách, ktoré v sebe nesieme. A uvedomíme si ich, až keď nás osud zaveje kamsi ďaleko... Viera Horniaková viera.horniakova@kosicednes.sk Ťažko povedať, prečo si v sebe nesieme stopu rod- ného miesta. Aká sila udržuje náš vzťah k mestu, v ktorom sme žili len veľmi krátko a s ktorým nás nemôžu spájať silné spomienky na detské hry, prvé lásky či priateľov.

https://www.floowie.com/sk/citaj/12-02-2016-web-optimaliz/

10 UMENIE 12. február 2016 DALI BY STE SI MENO KO Svetoznámy umelec Ferdinand Vo Východoslovenskej galérii v Košiciach máme výnimočnú prí- ležitosť do 6. marca pozrieť si sa- mostatnú výstavu Gyulu Kosice nazvanú Hydrokinetik. Komor- né, z 27 diel vytvorené, ale kom- plexné predstavenie svetoznáme- ho multimediálneho umelca je zároveň prvým v jeho rodnom meste. Rovnakú výstavu mohli do konca januára vidieť iba návštev- níci Mirbachovho paláca GMB v Bratislave. Finančne aj orga- nizačne náročná výstava totiž v oboch mestách vznikla iba vďaka projektu Henkel Slovensko, ktorý už 16. rok predstavuje umelcov so slovenskými koreňmi, ktorí sa preslávili vo svete. Druhý pokus v rodnom meste  „Pre Košice je to vlastne druhý pokus predstaviť tvorbu Gyu- lu Kosice v jeho rodnom mes- te,“  konštatoval pred vernisážou pre košice:dnes Vladimír Beskid. Ako kurátor pripravil aj rozsiahly 130-stranový katalóg, podrobne mapujúci umeleckú cestu Gyulu Kosice. Pripomenul, že v roku 2013 si ho Košice uctili ako jednu z kľúčových osobností projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry.  Faktom ale je, že dokiaľ mu mesto Košice udelilo čestné občianstvo (2010) a pred Kun- sthalle umiestnilo jeho sochu nazvanú Radosť (2013), väčšina Košičanov slávneho rodáka ne- poznala. Napriek tomu, že v 40. rokoch patril medzi zakladateľov hnutia Arte Madí (odvodeného od slov Pohyb, Umenie, Dimen- zia a Invencia) a dôstojne stojí medzi veľkými menami geomet- rického abstraktného umenia ako Victor Vasarely, Bridget Riley či François Morellet. Kultová vec „Tešíme sa hlavne zo zahranič- ných zápožičiek európskych mú- zeí a galérií, predovšetkým zo silnej kolekcie dvanástich diel z Centre Pompidou v Paríži. Je to ojedinelá príležitosť vidieť takúto kolekciu,“ uviedol V. Beskid.  Podľa neho k najzaujímavejším exponátom výstavy patrí drevená mobilná práca Röyi z roku 1944, umiestnená hneď na začiatku ex- pozície. „Je to kultová vec, ktorou sa začalo jeho kinetické obdobie. Jedna z prvých sôch, ktoré sa dajú rôzne rozpohybovať,“ po- znamenal kurátor. Ako vysvetlil, Madí estetika bola silná a revo- lučná v tom, že stála proti klasic- kému závesnému obrazu, ktoré jeho prívrženci vnímali ako prí- Rodený Košičan Gyula Kosice je nesporne naj- významnejším a najzná- mejším argentínskym umelcom slovenského pôvodu. Podľa teoreti- ka a historika umenia Vladimíra Beskida, ktorý kurátorsky pripravil jeho vôbec prvú výstavu v strednej Európe, dnes je už neodmysliteľnou súčasťou dejín svetové- ho moderného umenia. Hoci rodisko opustil ako štvorročný, prihlásil sa k nemu umeleckým me- nom a dodnes mu robí česť. Viera Horniaková viera.horniakova@kosicednes.sk Gyula Kosice vo svojej dielni v Buenos Aires. Zakladateľ op-artu Victor Vasarely (vpravo) patril medzi osobnos- ti, s ktorými sa a Gyula Kosice (vľavo) stýkal. foto: archív VB Východoslovenská galéria predstavuje diela Gyulu Kosice, svetovo najznámejšieho u VĎAKA UMELECKÉMU MENU KOSICE MA ZAUJAL UŽ V ROKU 1965 Eva Mathéová, iniciátorka udelenia titulu Čestný občan mesta Košice

https://www.floowie.com/sk/citaj/12-02-2016-web-optimaliz/

11 12. február 2016 UMENIE ŠICE? Fallik to urobil foto: archív VB Kurátor výstavy Vladimír Beskid s jedným z modelov Hydrokine- tického mesta, ktoré umelec vytvoril v 70. rokoch 20. storočia. foto: Veronika Janušková melca, ktorý sa narodil v našom meste liš „buržoázny“: „Teda – žiadny pravý uhol, žiadne figúry, žiadne surrealistiké ani impresionistické pocity. Naopak – línia, farba, plo- cha, reč geometrie. A iný materi- ál - hliník, kov, drevo, keramika, plexisklo. V tom boli osobití – na polceste medzi maľbou, reliéfom a dizajnom.“ Projekt budúcnosti  Pre Gyulu Kosice bola vždy dô- ležitá vízia.  „Keď som mal štyri roky, s rodinou som prišiel do Argentí- ny. Cesta loďou trvala 32 dní. Skúste si to predstaviť. Jediné, čo som videl, bola len voda, všade samá voda. A nebo. Voda a nebo. Takže asi som sa tak trochu vrátil do detstva a začal znovu pracovať s vodou. Bolo to predurčenie,“ hovorí o vlastnom diele Gyula Kosice. Uvažuje o tom, že v budúcnosti by si ľud- stvo mohlo postaviť nové, sa- mostatne fungujúce, levitujúce mestá 1500 metrov nad vodou, ktoré by boli úplne sebestačné. Ak si takýto život neviete pred- staviť, na výstave okrem foto- grafií nájdete aj jeden z originál- nych prexisklových modelov. Gyula Kosice  Je sochár, maliar, básnik, teoretik a vizionár novej inžiniersko - plastickej estetiky. Patrí k pionierom geometrickej abstrakcie, konkretizmu, kinetizmu a op-artu vo svete. S netradičnými materiálmi rozvíja vlastnú koncepciu dynamického, mobilného umenia so zapojením svetla (luminoskulptúry) a vody (hydrokinetizmus). Je medzinárodne uznávaným umelcom v oblasti geometrie a kinetiky. Bol účastníkom najvýznamnejších svetových prehliadok a výstav: Bienále Sao Paulo, Bienále Benátky, Documenta Kassel, Bienále Montevideo či EXPO Zaragóza. V roku 1989 mu francúzska vláda udelila titul Rytier Radu umenia a literatúry. V roku 2013 ho zaradili do stálej expozície Multiple Modernities v parížskom Centre Pompidou.  (VB) Čestný občan Košíc a Buenos Aires Svoju zásluhu na tom, že sa Koši- ce prihlásili k menu Gyula Kosi- ce, má Eva Mathéová. Lekárka a manželka významného košického sochára Jána Mathého sa v mene občianskeho združenia nesúceho jeho meno pustila do pátrania.  „Vďaka umeleckému menu Ko- sice ma zaujal už v roku 1965, keď som našla krátku správu o tom, že vystavoval v Paríži a vyšla mu kni- ha. Vtedy však písali, že má maďar- sko-slovenský pôvod,“ povedala pre košice:dnes.  Po čase sa dopracovala k mailo- vému kontaktu a začala s Guylom Kosice anglicky komunikovať. Keď jej potvrdil, že sa naozaj na- rodil v našom meste, bola to pre ňu obrovská motivácia. Získala oficiálny dokument z matriky, v ktorom stálo, že svetoznámy Gy- ula Kosice, vlastným menom Fer- dinand (v Argentíne Fernando) Fallik, sa narodil 24. apríla 1924 v Košiciach ako jeden z troch synov Jozefa Fallika a Etely, rodenej Ber- gerovej. Na základe zistení občian- ske združenie Ján Mathé – Sochy spolu s Východoslovenskou galé- riou podali v roku 2009 návrh, aby ho mesto ocenilo titulom Čestný občan mesta Košice za významný podiel v rozvoji kultúry a propagá- ciu rodného mesta vo svete.  Umelca návrh nadchol. Keď mu E. Mathéová oznámila, že mestské zastupiteľstvo 23. februára 2010 mu ocenenie udelilo, vnímal to ako životný úspech a opätovný návrat domov. Čestné občianstvo si prevzal v roku 2011 na sloven- skom veľvyslanectve v Buenos Aires z rúk nášho veľvyslanca Pav- la Šípku. V rámci projektu EHMK Košice 2013 bolo rozhodnuté, že v Košiciach bude inštalovaná jeho socha Radosť, ktorú umelec venuje svojmu mestu. Rovnako, štyri roky predtým, si ho udelením čestného občianstva uctila druhá domovina Buenos Aires. (VER) Eva Mathéová vypátrala rodný list G. Kosice. foto: Jozef Jarošík KOŠIČANIA SLÁVNEHO RODÁKA NEPOZNALI AŽ DO ROKU 2010

https://www.floowie.com/sk/citaj/12-02-2016-web-optimaliz/

mu. Túto domnienku potvrdzuje aj porovnanie kresby s pôdorysom bývalého kostola, ktorý odhalili pri vykopávkach v roku 1884. Ten- to prvý farský kostol v Košiciach mohol byť postavený už v 11. ale- bo 12. storočí. To, čo vidíme na dobovej mape, je azda jeho podo- ba po poslednej prestavbe. Komu je ľúto, že tento kostol už v Koši- ciach nestojí, môže si pozrieť po- dobný románsky kostol z 12. sto- ročia v neďalekej dedine Svinica. Pôvodný kostol bol zasvätený sv. Michalovi, lebo tam, kde ešte bolo treba zakročiť proti poha- nom, využívalo sa jeho patrocí- nium (zasvätenie kostola nieko- mu). Keďže patrocínium nemalo zanikať, prešlo na vedľajšiu novo- postavenú Kaplnku sv. Michala. Od 40. rokov 14. storočia bol ten- to románsky predchodca dómu prestavaný goticky. Stopy minulosti Presnejšie a viac by o tomto vedel pamätník - kamenný lev typu Leo albus, ktorý sa pri reštaurovaní do- stal do záhrady známeho košické- ho staviteľa Jakaba pod Hradovou a neskôr do Východoslovenského múzea. Teraz je zamurovaný v rohu arkád Urbanovej veže. Čo si v pôvodnom kostole obliekali kňazi na slúženie bo- hoslužieb, sa tiež zachovalo. Sú to kazuly, teda vrchné omšové rúcho zo 14. storočia, vystavené vo Východoslovenskom múzeu. A v čom sa krstilo, je jasné tiež. V Dóme sv. Alžbety sa doteraz nachádza jediná vec staršia než súčasná budova dómu. Bronzová krstiteľnica vyzdobená bájnymi vtákmi, ktorá sa nachádza v juho- východnej časti súčasného kosto- la.Takisto vieme, ako mohol vyze- rať oltár, pretože oltáre sa zvykli zobraziť na mestskej pečati. V pôvodnom kostole (alebo v jeho okolí) boli aj náhrobné ka- mene na priľahlom cintoríne. Za- chovali sa tri, z rokov 1374, 1375 a 1378. Druhotne sú umiestnené v arkádach Urbanovej veže. V nemeckom archíve nájdete aj mapu mesta CASOVIA. Datova- ná je rokom 1577, no plán mesta takému roku nezodpovedá. Aku- rát mestské hradby sa ako tak po- dobajú skutočnému stavu. A o tie asi vojakom šlo. Zrejme nejakému zakresľovačovi niekto podsunul staršiu mapu mesta, ktorá bola aktuálna už v 14. storočí, a ten iba prekreslil hradbové múry a ulice. Patrón Michal Okrem hradieb a ulíc je jedinou zakreslenou budovou na mape pravdepodobný predchodca dó­ V Generálnom krajin- skom archíve v Karlsruhe je zbierka máp venovaná vojenským dejinám Euró- py 16. až 19. storočia. V šiestich prípadoch si prí- du na svoje aj Košičania. 12 POTULKY MESTOM 12. február 2016 PREDCHODCA dómu Na mieste dnešnej gotickej katedrály pôvodne stál prvý farský kostol v Košiciach PÔDORYS BÝVALÉHO KOSTOLA ODHALILI PRI VYKOPÁVKACH V ROKU 1884 Milan Kolcun redakcia@kosicednes.sk Stará svätyňa slúžila novej Nový kostol stavali zaujímavým spôsobom. Najprv vybudovali jeho obvodové múry. Medzitým vnútorný (pôvodný) kostol ešte využívali na bohoslužby. Dokonca mohol poslúžiť pri výstavbe nového ako lešenie. Potom vnútorný rozobrali, kamene z neho vyniesli, ba niektoré zrecyklovali ich použitím na zaklenutie nového kostola. Pôvodné náhrobné kamene umiestnili v arkádach Urbanovej veže. fotona strane: Štefan Čaplovič Detail bronzovej krstiteľnice v Dóme sv. Alžbety, ktorá je star- šia ako samotná katedrála.

https://www.floowie.com/sk/citaj/12-02-2016-web-optimaliz/

13 12. február 2016 KRÍŽOVKA Tajnička z 29. 1. 2016 znie: „TO VÁM NEMUSÍ VÔBEC VADIŤ,MÁMEOTVORENÉAŽDORÁNA.“ Úspešnourie- šiteľkou sa stala Milina BEKEČOVÁ, ktorá získava hlavnú výhru v hodnote 50 eur. Peniaze zašleme poštovou pou- kážkou. Dva lístky na predstavenie  Nočná skúška - prípra- va na muzikál v Štátnom divadle Košice dňa 17. 2. 2016 o 19.00 hod. vyhráva Iveta DEMKOVÁ. Lístky sú pripravené v pokladni ŠD Košice. Každý lúštiteľ môže zaslať do žrebovania iba jedno riešenie! Vylúštenú tajničku s na- lepeným kupónom pošlite alebo doneste do redakcie ko- šice:dnes, Hviezdoslavova ul. 6, 040 01 Košice najneskôr do utorka 23. 2. 2016 do 12. hod. Z úspešných riešiteľov vyžrebujeme dvoch výhercov, z ktorých prvý vyhrá 50 eur a druhý dva lístky do Štátneho divadla. Viac krížoviek zadarmo na www.krizovkarsky-raj.sk KUPÓN 12. 2. 2016

https://www.floowie.com/sk/citaj/12-02-2016-web-optimaliz/

14

https://www.floowie.com/sk/citaj/12-02-2016-web-optimaliz/

15

https://www.floowie.com/sk/citaj/12-02-2016-web-optimaliz/

po strmšom neznačenom chod- níku na 1259 m vysoký vrch Repisko. Vrchol je zarastený a bez výhľadov, pri triangulač- nom bode sa nachádza vrcholo- vá kniha. Vrátime sa na modrú značku a pokračujeme po po- hodlnej širokej hrebeňovke bez veľkých prevýšení. Na mnohých miestach sa nám naskytajú krásne výhľady napravo na Belianske Tatry a neskôr aj naľavo na podstatne nižšie a vzdialenejšie poľské hory, medzi ktorými rozoznáva- me aj siluetu Troch korún. Cez nevýrazné vrcholy Magurku a Slodičovský vrch sa dostávame na Malú Poľanu – na vrcholo- vú stanicu lanoviek z Jezerska a Bachledovej doliny. Vychut- náme si ďalšie nové výhľady z TIP NA VÍKEND 12. február 2016 16 SPIŠSKÁ MAGURA ČO? KEDY? KDE? Eva Dučaiová redakcia@kosicednes.sk Dnešná túra je tipom pre nely- žujúcich členov rodiny, ako prí- jemne stráviť deň, keď sa rato- lesti preháňajú po zjazdovkách v Bachledovej doline. Na túru sa vydáme zo sedla Strednica pri zjazdovkách v Ždiari. Už tu nás víta krásna silueta Belian- skych Tatier a pri pohľade sme- rom do Poľska si vychutnáme aj výhľad na legendárny skalnatý Giewont. Nenáročným miernym stúpa- ním po zelenej značke prekoná- me prevýšenie asi 100 metrov a vychádzame na hrebeň v sedle pri Tablici. Ak sme dobrodruž- né povahy, odskočíme si doľava vyhliadkovej veže a máme ešte dostatok času, aby sme si užili posedenie s krásnym výhľadom. Na parkovisko do Bachledovej doliny sa dostaneme pešo po chodníku vedúcom od vyhliad- kovej veže alebo okrajom zjaz- dovky. PIATOK 12.02. Koncert pre zaľúbených, 19.00, Štátna filharmónia Košice GUNSandROSES tribute slova- kia – koncert, 20.30, Riders Pub Tabačka Nights: Liquidity by Drumophone – párty, 21.00, Tabačka Kulturfabrik Valentínska Pepino Párty, 21.00, Club Déjá Vu Staň sa surrealistom a príď si potykať s Dalím! - umelecký workshop, 15.00, Východoslo- venské múzeum First Lego League – robotická súťaž, 9.00, Kunstahalle/ Hala umenia Good Angels Košice – Casso- via Košice – basketbalová extraliga, 18.00, Angels aréna SOBOTA 13.02. Bratislavské gitarové kvarteto & Musica Cassovia – koncert, 19.00,Kasárne/Kulturpark Šarišanci – koncert ľudovej hudby, 20.00, Smelly Cat Valentínska karaoke párty, 20.00, Guinness karaoke dance club New York Party/ Funny Valen- tine in Jazz, 22.00, Jazz Club Europe Stars Supercross Tour- nament 2016 – motokrosová show, 18.00, Steel aréna Cassovia Košice – Good Angels Košice – basketbalová extraliga, 16.00, SOŠ železnič- ná, Palackého ulica NEDEĽA 14.02. Tak trochu iný Valentín: Bleu Valentine – filmový večer, 19.00, Tabačka Kulturfabrik Jaro Viňarský: Xira/ Posled- ný krok vpred – predstave- nie, 19.00, Tabačka Kultur- fabrik Tančiareň pre seniorov – kurz, 17.00, Kasárne/Kulturpark Valentínsky brunch – špeciálne valentínske menu, 11.30, Olive Tree Restaurant Rozhľadňa Bachledovka leží v nadmorskej výške 1109 metrov nad morom a má štyri poschodia s vyhliadkovými plošinami. Dĺžka trasy: 17 km, prevýšenie 500 m Pohľad na Belianske Tatry. Strednica – sedlo pri Tablici – Repisko – Malá Poľana – rozhľadňa Bachledovka

https://www.floowie.com/sk/citaj/12-02-2016-web-optimaliz/

TV PROGRAM 17 8.00 Ranné správy RTVS 8.30 60 zabijakov divočiny 9.00 Správna Agáta II 9/13 9.55 Medicopter 117 10.45 Duel 11.20 5 proti 5 12.00 Správy RTVS 12.25 Dámsky klub 14.00 Postav dom, zasaď strom 14.35 Nečakané stretnutia 15.30 TV Šanca 16.00 Správy RTVS 16.25 Jazdi Hlavou 16.30 60 zabijakov divočiny 17.00 Správna Agáta II 10/13 17.45 Duel 18.10 Krátke správy RTVS 18.20 5 proti 5 19.00 Správy RTVS 19.50 Góly - body - sekundy 20.15 Počasie 20.20 Milujem Slovensko Zábavný program 21.50 Večerné správy RTVS 22.00 Ray Donovan 7, 8/12 Seriál, USA 23.45 Nikto nie je dokonalý 1.00 Medicopter 117 1.45 Ray Donovan 7, 8/12 3.30 Dámsky klub 7.00 Pre deti 8.30 Dokumenty 9.45 Rómsky magazín 10.15 Boj o prežitie 10.40 Jaríkovský kostol 11.25 Zimné sníčky 12.30 Orientácie 12.55 Tradičná medicína 13.25 Generácia Zem 2/3 14.25 VAT 14.50 ArtSpektrum 15.00 411 dní v raji 15.30 Tvárou v tvár 16.00 Televíkend 16.25 Anjeli strážni 17.00 Nie si sama 17.30 Správy - Hírek 17.35 Národnostné správy 17.45 Správy z regiónov 18.00 Dokumenty 18.45 Pre deti 20.00 Správy 20.10 Vivat Beňovský! 4/7 Seriál, ČR/SR/Maď. 21.30 Família Dokument, SR 22.00 Úspech môjho tajomstva Príbeh, Fr./VB 23.40 Správy RTVS 0.30 ArtSpektrum 6.00 Teleráno 8.30 Búrlivé víno Rodinný seriál, SR 9.45 Bez servítky - Pilčíci 10.45 Rodinné prípady 11.35 Kobra 11 XII 7 12.35 NCIS: Los Angeles II 20/24 13.35 Monk II 3/16 Detektívny seriál, USA 14.30 Dva a pol chlapa II Komed. seriál, USA 15.00 Mentalista II 4/23 Krimiseriál, USA 16.00 Rodinné prípady 16.56 Hra o Niké 17.00 Prvé Televízne noviny 17.25 Reflex 18.00 Bez servítky - PILČÍCI 19.00 Televízne noviny 20.05 Športové noviny 20.25 Počasie 20.30 Búrlivé víno Rodinný seriál, SR 21.40 Colombiana Akčný film, USA/Fr. 0.00 Bostonské vraždy IV 14/16 0.55 Mentalista II 4/23 1.45 Monk II 3/16 2.25 NCIS: Los Angeles II 20/24 3.05 Dva a pol chlapa II 3.25 Mentalista II 4/23 4.10 Bez servítky - Pilčíci 6.45 Sila 40 7.45 Tisíc a jedna noc 20/183 9.05 Veštiareň 10.05 Frasier 11.05 Láska na druhý pokus 39, 40 13.50 Ordinácia v ružovej záhrade 14.50 Nezlomná Valentína 74, 75/142 Rom. seriál, Šp./Mex. 16.45 Indická nevesta Romant. seriál, India 17.35 Krok za krokom Komed. seriál, USA 18.05 Kým nás smrť nerozdelí Komed. seriál, USA 18.35 Priatelia Komed. seriál, USA 19.40 Odložený prípad VII 3/22 Detektívny seriál, USA 20.30 Smotánka 21.10 One Direction: This is Us Film, VB 23.10 Nenávidím Valentína Komédia, USA 1.10 Priatelia 2.00 Krok za krokom 2.20 Kým nás smrť nerozdelí 2.45 Túžba za domovom Romant. film, N 4.10 Ordinácia v ružovej záhrade 6.00 Krimi 6.45 Noviny TV JOJ 7.25 Súdna sieň 9.40 Inkognito 11.00 Profesionáli III 16/16 12.00 Noviny o 12:00 12.45 Moja mama varí lepšie ako tvoja 13.40 Farmár hľadá ženu 15.15 Nákupné maniačky Reality show, SR 16.30 Top Star 17.00 Noviny o 17:00 17.55 Súdna sieň 19.00 Krimi 19.30 Noviny TV JOJ 20.15 Štartovací balíček 2016 20.20 Šport 20.30 Najlepšie počasie 20.35 Vinári 2 (7) Komed. seriál, ČR 22.00 Farmár hľadá ženu 23.20 Pláž Triler, USA 1.40 Vidiecka farma Triler, USA 3.00 Krimi 3.25 Noviny TV JOJ 4.00 Farmár hľadá ženu 4.55 Súdna sieň PIATOK 12. 2. 2016 JEDNOTKA DVOJKA MARKÍZA NOVA DOMA PRIMA JOJ RTL KLUB 18.00 Postrehy z mesta, Gabriel Kladek v uliciach mesta 18.15 Kultúrne tipy na zajtra, pozvánka na vybrané kultúrne podujatie v meste 18.30 Reklama 18.40 Feledi, réžia Rausová-Králik, študentské filmy absolventov Akadémie umení v Banskej Bystrici, poetický portrét Márie Ivanovej, ktorá starne s gráciou 8.30 Prvé oddelenie 8.55 Podvodníci 9.50 Biele goliere 11.05 Kosti 12.05 M*A*S*H 3 12.50 Ničitelia mýtov 8 13.55 Faktor strachu III 32 14.55 Simpsonovci IV 11, 12 15.50 Vytunuj mi fáro II 16.15 Fórky, vtipky XXIII 16.45 Vtierka Castle IV 22 17.45 C.S.I.: Kriminálka Miami X 17 18.40 Simpsonovci IV 13, 14 19.40 Profesionáli IV 1 20.35 X-Men 2 23.20 Gigolovia IV 7, 8 0.30 Dracula 4 1.20 Zločin III 4 2.00 Profesionáli IV 1 10.15 Ordinácia v ružovej záhrade 2 630 11.30 Krok za krokom III 5 12.00 Poludňajšie Televízne noviny 12.35 Tescoma s chuťou 12.45 Môj priateľ Monk VI 9 13.40 Odložené prípady VII 12 14.40 Lovec zločincov III 13 15.35 Ordinácia v ružovej záhrade 2 458 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny 17.25 Mentalista III 19 18.25 Ulica 2970 19.30 Televízne noviny 20.20 Podfukári 22.35 Neznámy 0.45 Atentát 7.15 M.A.S.H. 9.25 Vtierka Castle IV 8 10.25 Miesto činu: Mníchov 14 12.25 Polícia Hamburg IV 5 13.25 Komisár Rex V 6 14.35 Vtierka Castle IV 9 15.35 Rosamunde Pilcher: Cesta za šťastím 17.30 Popoludňajšie správy 17.50 Prestreté! 18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divácke správy 19.55 TOP STAR 20.15 Rambo III 22.20 Normal 0.15 Prestreté! 1.15 Miesto činu: Mníchov 14 3.00 Polícia Hamburg IV 5 5.55 Dobré ráno, decká! 8.05 Fókus 8.40 Po maďarsky s Balom 9.15 Astroshow 10.15 Topshop 12.05 O zdraví 12.35 Story extra 13.05 Vo dne v noci Budapešť 14.20 Štyria proti štyrom 15.00 Esperanza mia 16.10 Sulejman 17.25 Story extra 18.00 RTL spravodajstvo 18.55 Fókus 19.30 Vo dne v noci Budapešť 20.45 Medzi priateľmi 21.20 Twilight 23.55 Spravodajstvo 0.20 Po maďarsky s Balom 0.50 Lovci väzňov 12. február 2016 TV NAŠA JOJ PLUS

https://www.floowie.com/sk/citaj/12-02-2016-web-optimaliz/

6.30 Pre deti 10.05 Atlantída 6/13 Seriál, VB 10.50 On air 11.25 Krásna múdrosť Rozprávka, SR 12.50 Julie Lescautová VIII 1/6 Krimiseriál, Fr. 14.15 Jazdi Hlavou 14.25 Veľký šéf Komédia, Fr./Tal. 16.20 Milujem Slovensko 17.55 Postav dom, zasaď strom 18.25 Nebíčko v papuľke 19.00 Správy RTVS 19.50 Góly - body - sekundy 20.15 Počasie 20.25 Nečakané stretnutia 21.15 Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou Príbehy obyčajných ľudí 21.50 Neskoro večer 22.40 Veľký šéf Komédia, Fr./Tal. 0.30 Komisár Manara 1, 2/12 Seriál, Tal. 2.15 Nečakané stretnutia 3.20 Krásna múdrosť Rozprávka, SR 4.40 Atlantída 6/13 7.30 Profesionál 7.45 Separé 8.30 Televíkend 9.00 History 9.05 Noc v archíve 10.05 Generácia 10.35 Televízny klub nepočujúcich 11.00 Ambulancia 11.30 VAT 12.00 Sudca vo vlastnej pasci 13.00 Magazín EURO 2016 13.30 Magazín Ligy majstrov 14.00 Magazín Európskej ligy 14.20 Jánošíkove dni v Terchovej 15.00 Kapura 15.40 Farmárska revue 16.00 Halali 16.30 Test magazín 16.45 Hokej: SVK - Švajčiarsko 19.30 Pre deti 20.00 Správy 20.10 Čapkovy povídky Príbeh, ČR/SR 21.45 Anjeli strážni 22.15 Gomora 8, 9 Seriál, Tal./N 23.50 BJD 2014 0.45 Správy RTVS 1.35 ArtSpektrum 6.55 Zajac Bugs a priatelia 7.00 Zajac Bugs a káčer Duffy III Anim. seriál, USA 7.30 Olsen Twins: Mesačný kameň Komédia, USA 9.35 Pozri, kto to hovorí 2 Komédia, USA 11.10 Príchod z minulosti Komédia, USA 13.20 Moderná Popoluška Komédia, USA/Kan. 15.25 Ako ukradnúť nevestu Komédia, USA/VB 17.40 Hra o Niké 18.20 Smotánka 19.00 Televízne noviny 20.05 Športové noviny 20.25 Počasie 20.30 Harry Potter a Dary smrti 1 Dobr. film, USA/VB 23.35 Nindža zabijak Akčný film, USA/N 1.40 Harry Potter a Dary smrti 1 Dobr. film, USA/VB 3.50 Dva a pol chlapa II Komed. seriál, USA 4.30 Kobra 11 XII 7 Krimiseriál, N 5.00 Roseanne VI 21, 22/25 Komed. seriál, USA 5.45 V údolí divých ruží: Miesto v srdci Romant. film, N 7.30 Frasier Komed. seriál, USA 9.05 Veštiareň Zavolajte veštca 10.15 Sultán 27, 28, 29/126 Romant. seriál, Tur. 14.45 Nezvestní II 15, 16, 17/18 Krimiseriál, USA/Kan. 17.35 Justin Bieber: Nikdy nehovor nikdy Príbeh, USA 20.00 Inga Lindströmová: Splnený sen Romant. film, N 22.00 Rosamunde Pilcherová: Túžba srdca Romant. film, N 0.05 Nenávidím Valentína Komédia, USA 1.45 One Direction: This is Us Film, VB 3.10 Justin Bieber: Nikdy nehovor nikdy Príbeh, USA 6.25 Krimi 6.45 Noviny TV JOJ 7.40 Káčerovo Anim. seriál, USA 8.35 Star Wars Rebeli 9.25 X Factor 11.30 Dedičstvo kráľa Artuša Rodinný film, USA 13.30 Farmár hľadá ženu 14.50 Rande na Valentína Komédia, USA 16.40 Horúce strely Paródia, USA 18.20 Naši 19.00 Krimi 19.30 Noviny TV JOJ 20.15 Štartovací balíček 2016 20.20 Šport 20.30 Najlepšie počasie 20.35 Moja mama varí lepšie ako tvoja: Celebritná výzva 22.00 Miss Marec Komédia, USA 0.00 Záhadné zmiznutie Triler, USA 1.55 Vidiecka farma Triler, USA 3.15 Krimi 3.40 X Factor SOBOTA 13. 2. 2016 JEDNOTKA DVOJKA MARKÍZA NOVA DOMA PRIMA JOJ RTL KLUB 18.00 Stalo sa..., zostrih najaktuálnejších udalostí týždňa 18.20 Koktejl zo spoločnosti, repríza 18.30 Šmak, relácia o varení 18.40 Filmová sobota/európsky dokument, Ohnisková vzdialenosť, Bielorusko, dokumentárny film 6.00 M*A*S*H 3 6.25 Vytunuj mi fáro II 6.45 Fórky, vtipky XXIII 7.10 Eurominúty 8.30 Prvé oddelenie 9.00 Tajomstvá druhej svetovej vojny 10.35 M*A*S*H - MARATÓN 12.00 Priepasť 14.50 Faktor strachu III 28, 29, 30 17.45 Áno, šéfe! USA 19.40 Kutyil s.r.o. 7 20.35 Princezná a netvor 22.20 Ong Bak: Záverečný duel 0.25 M*A*S*H - MARATÓN 1.45 Prvé oddelenie 2.05 Kutyil s.r.o. 7 2.50 Miss Marec 4.15 Záhadné zmiznutie 6.35 Monštrá vs. Votrelci 8 7.00 Myšiak Stuart Little 4 7.25 Looney Tunes: Úžasná šou II 2 7.50 Kung-fu Panda 9 8.20 Brémski mestskí muzikanti 9.35 Náhodný milionár 11.25 Volajte Novu 12.00 Kým si po nás príde 14.00 Výmena manželiek IV 15.15 Príbeh rytiera 17.55 Medvedík Yogi 19.30 Televízne noviny, Športové noviny, Počasie 20.20 Narnia: Princ Kaspian 23.10 Nákaza 1.05 Noc hrôzy 2.55 Prásk! 3.25 Áčko 7.25 Star Wars: Nové príbehy z Yodovej kroniky 1 7.55 Autosalón 9.15 Danielle Steelová: Odkaz z Vietnamu 2 11.15 Bella a nesplnený sen 13.20 Tajomstvo zátoky veľrýb 2 15.20 Prístav 43 16.45 Vraždy v Midsomeri IX 18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divácke správy 19.55 TOP STAR 20.15 Máme radi Česko 22.00 Rýchlo a zbesilo 5 0.45 Mutant 2 2.40 Vraždy v Midsomeri IX 4.15 Rambo III 6.05 Topshop 6.35 Detský klub: Babar, Jakari, Šmolkovia, Kung-fu panda, Madagaskarské pingviny 9.35 Teleshop 10.25 Raising Hope 2 10.50 Gastrošou 11.20 Automagazín 11.55 Glee 12.55 Biele goliere 3 15.05 Dotyk 15.55 Ľadové zemetrasenie 18.00 RTL spravodajstvo 18.50 Fókus plus 19.20 Rušná hodina 21.20 Tri dni k slobode 23.15 Zástavy našich otcov 2.20 Perníkový tatko 4.00 Glee 12. február 2016 TV PROGRAM 18 TV NAŠA JOJ PLUS

https://www.floowie.com/sk/citaj/12-02-2016-web-optimaliz/

19 12. február 2016 TV PROGRAM 9.00 Spadla z oblakov 7/13 9.30 Autosalón 9.55 Jazdi Hlavou 10.05 Mláďatká Prírodopisný seriál, Fr. 11.00 Slovensko v obrazoch Dokument, SR 11.20 Svet v obrazoch Dokument, SR 11.45 History 11.55 O 5 minút 12 13.25 Občan za dverami Magazín, SR 14.00 Agatha Christie: Poirot Krimifilm, VB 15.25 Eva tropí hlouposti Komédia, ČR/SR 17.00 Nikto nie je dokonalý 18.20 Tajomstvo mojej kuchyne 19.00 Správy RTVS 19.50 Góly - body - sekundy 20.15 Počasie 20.25 Kolonáda II 6/13 21.25 Zátoka nádejí III 5, 6/12 Romant. seriál, Kan. 22.50 Agatha Christie: Poirot Krimifilm, VB 0.20 O 5 minút 12 1.55 Zátoka nádejí III 5, 6/12 6.50 Televíkend 7.15 Kapura 8.30 Farmárska revue 9.00 Halali 9.25 Test magazín 9.35 Slovenský raj 10.00 Služby Božie 11.20 Matej Bel 12.10 Família 12.40 Spišský rebel Príbeh, SR 13.35 Orientácie 14.15 Tajomstvá múzeí III 15.00 Folklórny festival Heľpa 2015 16.15 Duša spoločnosti 16.50 Herecké legendy 17.05 Nebezpečné známosti Televízna adaptácia 18.45 Pre deti 19.50 Slovo 20.00 Správy 20.10 Katarína Veľká 9/10 Seriál, Rus. 20.50 Wallander Cyklus, Švéd./VB 22.20 Malé životné etudy Dráma, USA 23.55 Správy RTVS 0.40 Slovo 6.55 Zajac Bugs a priatelia 7.10 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. 7.35 Kung Fu Panda III 8.00 Scooby-Doo a škola príšeriek 10.00 Harry Potter a Dary smrti 1 Dobr. film, USA/VB 13.00 Parlamentné voľby 2016 - Diskusia 14.10 Chart Show 16.15 Kredenc 16.45 Vo štvorici po Slovensku vlakom 17.50 Horná Dolná Komed. seriál, SR 19.00 Televízne noviny 20.00 Športové noviny 20.15 Počasie 20.20 Valentínsky Madagaskar Anim. komédia, USA 20.40 Hriešny tanec Romant. film, USA 22.45 Mysli ako muž Romant. komédia, USA 1.20 Hriešny tanec Romant. film, USA 3.00 Mysli ako muž Romant. komédia, USA 5.00 Roseanne VI 23, 24/25 Komed. seriál, USA 5.45 Túžba srdca Romant. film, N 7.30 Frasier Komed. seriál, USA 9.05 Veštiareň 10.05 Taká obyčajná rodinka III 14, 15/24 Komed. seriál, USA 11.35 Roztomilé mrchy IV 19, 20, 21/25 Seriál, USA 15.00 Gossip Girl V 15, 16, 17/24 Seriál, USA 17.50 Katy Perry: Kúsok zo mňa Film, USA 20.00 Skutočný príbeh: Únos Natasche Kampuschovej Príbeh, N 22.15 Let‘s Dance 1.05 Katy Perry: Kúsok zo mňa Film, USA 2.35 One Direction: This is Us Film, VB 4.05 Frasier Komed. seriál, USA 6.15 Krimi 6.40 Noviny TV JOJ 7.25 Dedičstvo kráľa Artuša Rodinný film, USA 9.35 Káčerovo 10.00 Kosti X 6/22 Myster. seriál, USA 11.00 Moja mama varí lepšie ako tvoja: Celebritná výzva 12.25 15 Minút Kuchár 13.10 X-Men 2 Triler, USA 15.55 Princezná a netvor 17.55 Nové bývanie DIZAJN 19.00 Krimi 19.30 Noviny TV JOJ 20.15 Štartovací balíček 2016 20.20 Šport 20.30 Najlepšie počasie 20.35 Práskač Krimitriler, USA 23.00 Mimo zákona Krimitriler, USA 0.55 Kickboxer 2: Cesta späť Akčný film, USA 2.30 Ong Bak: Záverečný duel Akčný film, NENI 4.00 Noviny TV JOJ 4.40 Nové bývanie: Dizajn Reality show, SR NEDEĽA 14. 2. 2016 JEDNOTKA DVOJKA MARKÍZA NOVA DOMA PRIMA JOJ RTL KLUB 18.00 Simultánka Petra Schutza, Hosť: Viliam Novotný, poslanec NR SR 18.35 Filmová nedeľa/slovenský dokument, Moja teta Timrava, réžia Katka Kočálková, dokumentárny film 7.10 Eurominúty 8.30 Prvé oddelenie 9.00 Simpsonovci 10.10 Hviezdna brána: Atlantída 11, 12 12.15 Faktor strachu III 31, 32 14.15 Simpsonovci XIII. - MARATÓN 16.45 Hrochy v Afrike 18.45 Simpsonovci IV 15, 16 Komed. anim. seriál USA 1992 19.45 Kutyil s.r.o. 8 20.35 Horúce strely 22.20 Adam hľadá Evu 11 23.10 Črepiny 0.30 Eurominúty 1.30 Zajtra zomrieš 3.00 Adam hľadá Evu 11 3.40 Črepiny 4.40 Kutyil s.r.o. 7.45 Looney Tunes: Úžasná šou II 3 8.10 Kung-fu Panda 10 8.40 Snehulienka 9.55 Zverinec 10.30 Gympel s (r)učením obmedzeným 62 11.55 Hriešny tanec 2 13.35 Hop - a je tu lidoop 15.15 Byl jednou jeden polda 17.05 Valentín 19.30 Televízne noviny, Športové noviny, Počasie 20.20 Na vode 2 21.30 Črepiny 22.10 Škandalózne odhalenie 0.40 Kriminálka Las Vegas IV 1.25 Volajte Novu 1.55 Áčko 2.40 Kolotoč 8.05 Tajomstvá vojny 16 9.15 Prima ZOOM Svet 9.50 Traja mušketieri 8 11.00 Partia 11.45 Božské torty od Markéty 12.20 Big Ben III 12 14.25 Prístav 44 15.50 Vraždy v Midsomeri IX 18.00 Česi na cestách 18.55 Správy FTV Prima 19.25 Krimi správy 19.40 Divácke správy 19.55 TOP STAR 20.15 V.I.P. vraždy 2 21.35 Kto je kto? 22.45 Láska nepozná hranice 1 0.50 Zrodení na zabíjanie? V 6 1.55 Tajomstvá vojny 5.55 Fókus plus 6.20 Topshop 6.50 Detský klub: Babar, Jakari, Tom a Jerry, Šmolkovia, Kung-fu panda, Madagaskarské pingviny 9.45 Zdravománia 10.15 Teleshop 11.10 Hudobná TV uvádza 11.45 Havazin 12.15 XXI. storočie - legendy žijú s nami 12.50 Mimo domu 13.20 Terra Nova 15.35 Môj bratranec Vinny 18.00 RTL spravodajstvo 18.50 Transportér 19.50 Larry Crowe 21.45 Tucet špinavcov 0.30 Portrét 1.00 Zachráň ma! TV NAŠA JOJ PLUS

https://www.floowie.com/sk/citaj/12-02-2016-web-optimaliz/

MIX 12. február 2016 20 Košice 5 °C Žilina 4 °C Poprad 2 °C Prešov 4 °C Trenčín 5 °C Bratislava 5 °C Nitra 5 °C KINÁ A DIVADLÁ POČASIE RECEPT SUDOKU (ŤAŽKÉ) DNES bude polooblačno až oblačno s prehánkami. Maximálna denná teplota 5 °C, v noci klesne na 2 °C. Fúkať bude vietor do 20 km/hod. V SOBOTU očakávame pre- važne oblačno. Denná teplota 5 °C, nočná teplota 0 °C. Fúkať bude vietor do 25 km/hod. V NEDEĽU bude polooblač- no až oblačno s prehánka- mi. Najvyššia denná teplota do 7 °C, v noci klesne na 2 °C. Vietor do 20 km/hod. denné teploty 5 °C nočné teploty 2 °C záťažový stupeň 3 Postup: Z ingrediencií pripravíme cesto na palacinky, ktoré klasicky upečieme. Bielky je dobré ušľahať. Na omáčku zalejeme čaj 2 dl vody a necháme 2 min. lúho- vať. Opäť ho privedieme do varu, pridáme prúžky poma- rančovej kôry a ošúpaný, na plátky nakrájaný pomaranč, pomarančovú šťavu a cukor. Omáčku zahustíme škrobo- vou múčkou rozmiešanou v malom množstve studenej vody. Nakoniec pridáme tuk. Pred podávaním palacinky preložíme, polejeme omáčkou a ozdobíme mätou. KL - kávová lyžička, PL - polievková lyžica Zdroj: meteo.sk Valentínske palacinky Potrebujeme: 300 g hladkej múky 3 vajcia štipku soli 2 PL cukru mlieko tuk na smaženie na omáčku: 2 vrecúška zeleného čaju 4 pomaranče 1 dl pomarančovej šťavy 3 PL cukru 2 ČL škrobovej múčky 40 g rastlinného tuku mätu na ozdobu EV 5031/14 a ISSN 1339-7605 Sídlo: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, Tel.: 055/285 19 19, 285 19 91, Fax: 055/285 19 99; E-mail: office@kosicednes.sk; www.kosicednes. sk; www.facebook. com/kosicednes Tipy čitateľov: Bezplatná linka – 0800 300 010, e-mail: tipy@kosicednes.sk Redakcia: Šéfredaktor: Dušan Karolyi, e-mail: dusan.karolyi@kosicednes.sk; Zástupca šéfredaktora: Mikuláš Jesenský, e-mail: mikulas.jesensky@kosicednes.sk; Kontakty na redakciu: redakcia@kosicednes.sk; Spravodajstvo – tel: 055/285 19 54, 285 19 55, e-mail: spravodajstvo@kosicednes.sk; Servis - tel: 055/285 19 58, e-mail: servis@kosicednes.sk; Šport – tel: 055/285 19 52, e-mail: sport@kosicednes.sk. Obchod a marketing: Obchod a inzercia: obchod@kosicednes.sk; Lukáš Hraňo, generál- ny riaditeľ, tel: 055/285 19 10, e-mail: lukas.hrano@kosicednes.sk; Alexandra Mihók-Kvietková, marketingový riaditeľ, tel: 055/285 19 10, e-mail: mihok.kvietkova@kosicednes.sk; Júlia Petrušová, asistentka obchodu a marketingu, tel: 055/285 19 91, e-mail: julia.petrusova@ kosicednes.sk; Distribúcia: distribucia@ kosicednes.sk; Ľudmila Tóthová, manažér dis- tribúcie: tel: 055/285 19 30, e-mail: ludmila. tothova@kosicednes.sk; Riadková inzercia: inzercia@košicednes. sk; Martina Bušová, manažér inzercie, tel: 055/285 19 06, e-mail: martina.busova@kosi- cednes.sk; Renáta Petrašková, vedúci manažér redakcie: tel: 055/285 19 19, e-mail: renata.petraskova@kosicednes.sk. Tlač: mafraprint. Vydavateľ: KRATKY GLOBAL: PUBLISHING, družstvo; sídlo: Protifašistických bojovníkov 11, Košice; IČO: 47 820 594; e-mail: office@kratkyglobal.com; Generálny riaditeľ: Lukáš Hraňo, tel: +421 917 925 854, e-mail: hrano@kratkyglobal.com; Marketingový riaditeľ: Alexandra Mihók-Kvietková, tel: 0905 634 657, e-mail: kvietkova@kratkyglobal.com; Chief Operations Officer: Lenka Bednarčíková, tel: 0917 969 019, email: office@kratkyglobal.com; KRATKY GLOBAL: PUBLISHING je členom skupiny KRATKY GLOBAL. © KRATKY GLOBAL: PUBLISHING, družstvo Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Preberanie, šírenie, rozmnožovanie či iné použitie textov a ostatného obsahu košice:dnes akýmkoľvek spôsobom, je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ, ako oprávnený zástupca autorov článkov zverejnených v tomto vydaní košice:dnes si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov podľa §33 ods.1 písm. a) a d) autorského zákona. Vychádza v pracovných dňoch. CINEMAX: (pia, so, ne) 13 hodín: Tajní vojaci z Benghází o 16.30, Agenti dementi o 15.30 (so, ne aj 13.25), Ako byť single o 15.50, 18.10 a 20.30, Alvin a Chipmunkovia: Čiperná jazda o 15.20 (so, ne aj 13.40), Bella a Sebastián 2: Dobrodružstvo pokračuje o 16.10 a 17.35 (so, ne aj 13.50), Dánske dievča o 19.50, Deadpool o 16.00, 18.20 a 20.40, Decibely lásky o 17.30 a 19.40, Dedo je lotor o 20.00, Ľadová sezóna o 15.40 (so, ne aj 13.30), Lída Baárová o 17.40 (so, ne aj 14.10) , Päťdesiat odtieňov čiernej o 18.30 a 20.25, Revenant Zmŕtvychvstanie o 19.30, (so, ne) Piata vlna o 13.20, Robinson Crusoe 2D o 14.40 hod. STER CENTURY CINE- MAS: (pia, so, ne) Ako byť single o 20.00, Deadpool o 20.15, Decibely lásky o 16.20, Dánske dievča o 15.45, Päťdesiat odtieňov čiernej o 18.50 a 20.30, Alvin a Chipmunkovia: Čiperná jazda o 14.10, Lída Baarová o 18.10, Ľadová sezóna o 13.50, Revenant Zmŕt- vychvstanie o 16.00, Dobrý dinosaurus o 14.20, (ne) Zoolander No. 2 o 18.00 hod. ŠTÁTNE DIVADLO - HISTO- RICKÁ BUDOVA: (so) Carmen o 19.00 hod., MALÁ SCÉNA: (pia) Kto sa bojí Virginie Woolfovej, premiéra o 19.00 hod., (so) Kto sa bojí Virginie Woolfovej o 19.00 hod. BÁBKOVÉ DIVADLO: (pia) Kozliatka a vlk o 9.00 hod., (ne) Kozliatka a vlk o 14.30 a 16.30 hod.

https://www.floowie.com/sk/citaj/12-02-2016-web-optimaliz/

INZERCIA 12. február 2016 21 RIADKOVÁ INZERCIA RÔZNE - PREDAJ www.ionizatoryvody.sk: Zbavte sa chorôb a alergií ionizovanou vodou! Osmoza,s.r.o., OC BETA, Košice KDR1600034 Predám nové liahne na vajíčka 70 €. Klietky pre prepelice, šklbačky peria, omračováky na malú hydinu. Viac na www.123nakup.eu. tel.: 0907 181 800 KDR1600059 RÔZNE - KÚPA Obrazy a známky. 0907225216 KDR1600078 SLUŽBY Upratovanie bytových domov, firiem, priemyselných objektov (bezkonkurenčná cena). 0903 435 423 KDR1600090 Spol. DOBRA ponúka: úvery od 5000, prefinancovanie starých dlhov, zníženie exist. splátok-0905864914 KDR140767 Odvoz-Avia kontaj. 0911329154 KDR140775 Pohreby-Čajková-NONSTOP- stále pracujem aj ako REČNÍČ- KA-055/6221715, 0905608970- www.pohrebycajkova.sk KDR1600008 Servis osobných a dodávkových vozidiel, MKT servis, ul. Dopravná za ručnou umyvárňou. 0908 564 898 KDR1600027 Vyrovnávanie hliníkových diskov v MKT servise na Vodárenskej ulici - 0908 564 898, 0908 246 906 KDR1600028 Geometria nápravy - Servis MKT - 0908 564 898 KDR1600029 REKONŠTRUKCIE bytov, domov. 0910 433 877 KDR1600074 Therasuit- intenzívny rehabilitačný program (DMO, po cievnej mozgovej príhode, úrazoch...) 0910 903 547, SČK, dss.ke@redcross.sk KDR1600040 Stavebné práce, rekonštrukcie na kľúč. Tel.: 0905 439 962 KDR1600042 Výkup a predaj použitého nábytku, sklo-porcelán a elektroniky. Strojá- renská 3, KE. 055/633 77 09 KDR1600044 OPRAVA: diaľkové ovládače, videá, DVD, veže, rádiá, gramofóny, magneto- fóny... Puškinova 8-0905366287 KDR1600054 NARODENINOVÁ PÁRTY pre vaše deti: -veľké priestory, výzdoba, anim. program, disco -super cena - 1 dieťa 10 € (3 hod.+det. šampus ovocie), - 1 dospelý 5 € (káva, čaj). Info: 0904604704 (www.jaslic- ky-pre-deticky-kosice.sk) KDR1600031 Zdravé obedy v jedálni SČK , Komenského 19, 055/6222205, jedalen.ke@redcross.sk KDR1600038 PATRON začína kurz SBS 100 €, Košťová 1, Košice. 0903 516 112 KDR1600048 Maliarske práce, obklady, dlažby, plávajúce podlahy.Tel.: 0903 561 720 KDR1600055 Otec Antonio-výnimočný muž, šaman, veštec robí numerológiu, odklí- na, lieči ľudí, pomáha v nešťastí. Tel.: 0904228728 KDR1600065 IZOLOVANIE pivníc, domov, výstav- ba domov. 0910 433 877 KDR1600075 Zubná ambulancia ponúka bezbo- lestné ošetrenie chrupu, bez čakania, bezplatné parkovanie. Info: 0908 821 061,www.kosickazubarka.sk KDR1600079 Odvoz-dovoz, sťahovanie-vy- pratávanie povál, pivníc, usklad- nenie stavebného a iného odpa- du-0940853620 KDR1600081 Nové pôžičky s nízkym úrokom, Krivá 18/1. p. Košice, Kolesárová & Tóth - 0903865313, 0907940218 KDR1600087 ZAMESTNANIE - PONUKA 4 h. v kanc. 800 €. 0940540013 KDR1600086 Firma zaoberajúca sa distribúciou prijme asistenta manažéra pre predaj a distribúciu. Prax vítaná. Mzda 900 €. Kontakt len pre vážnych záujemcov 0907 918 133 KDR1600017 Night Club AMBARELLA hľadá barmanky a spoločníčky v Nit- re....0903 448 855 KDR1600041 Stavebná spoločnosť prijme staveb- ných robotníkov a inštalatérov na TPP na realizáciu stavieb v rámci celej SR. Pri odborných prácach 4 € + 1 €/h./ brutto. Pri pomocných prácach 3 € + 0,50 €/h./brutto. Stravné lístky: á 3,20 €. Ubytovanie. Preplatenie vstup- nej lekárskej prehliadky. Informácie: 0911 665 038 alebo 0903 251 052 KDR1600056 Hotel SOREA**** Regia Brati- slava hľadá do pracovného pomeru čašníka. Ukončené SŠ vzdelanie alebo prax min. 3 roky. Možnosť zamestna- neckého ubytovania. Plat dohodou. Nástup ihneď. Životopis prosím zaslať na adresu: riaditelrga@sorea.sk KDR1600062 Firma Štefan Kubacka s.r.o. prijme zámočníka-zvárača na zákazkovú výrobu. 0905 606 585 KDR1600058 Výčapníčka aj bez praxe, sídl. Ťaha- novce. 0915418726 do 18. h. KDR1600063 Prijmeme čašníka/čku na TPP. Pracovný čas dlhý/krátky týždeň. Požadujeme prax, platný ZP, znalosť AJ a FR vítaná. Životopis zasielajte na: alamaisonrestaurant6@gmail.com, 0948523470 KDR1600067 Prijmeme pomocnú pracovnú silu-upratovačku. 055/6742014 KDR1600068 Do chránenej dielne na inv. dôchodku predavača/čku na prac. zmluvu. 0905621424. KDR1600080 V kanc. 700 € /m. 0948 944 244 KDR1600091 Jednoduchá práca 9.00-14.00 hod., 800 € mesačne, aj dôchodca. Tel.: 0907162326 KDR1600082 Prijmem do zamestnania na TPP čašníčku. Zabehnutá piváreň na sídlisku Terasa. Volať od 9. - 15. hod. 0905666112, 0905665682 KDR1600083 Prijmem brigádničky na upratova- nie. Jednorázovo. 0911 963 350 KDR1600084 600 € popri zamest. 0902158492 KDR1600085 AUTO-MOTO - PREDAJ Jazdené + nové pneumatiky, disky plechové a hliníkové + montáž. 0908 959 059, 0908 246 906 KDR1600024 Náhradných dielov na všetky typy vozidiel - tel.: 0908 564 898, 0908 959 059, 0908 246 906 KDR1600025 AUTO-MOTO - KÚPA Jazdené pneumatiky, plechové dis- ky a hliníkové disky - 0908 564 898 KDR1600026 PRENÁJOM - PONUKA Do prenájmu 1,5-izbový byt (zrekon- štruovaný, nezariadený) na Terase, tichá lokalita blízko centra, FN a OC Galéria. Cena 360 € vrátane energii. 0917704991 KDR1600046 1-i. byt, sídl. Ťahanovce, čiast. zar., dlhodobo. Cena 280 €+1 mes. depo- zit. 0904434005 KDR1600070 NEHNUTEĽNOSTI - KÚPA AKO SÚKROMNÁ OSOBA KÚPIM 2 alebo 3 izb. byt, Košice – Staré mesto, Kuzmányho, Sever, Juh, Te- rasa, Furča alebo Jazero. Najlepšie v pôv. stave. Tel.: 0948 811 100 KDR1600093 Mladá rodina kúpi garsónku alebo 1-izb. byt. Nie cez RK. 0915 615 489 KDR1600050 Mladomanželia kúpia 2 - 3-izb. byt. Nutne. RK prosím nevolať. Tel.: 0948 377 889 KDR1600051 Kúpim garáž kdekoľvek v Košiciach s vysporiadaným pozemkom. Súrne. 0903 631 753 KDR1600052 NEHNUTEĽNOSTI - PREDAJ Predám 3-izb. družstevný byt v Štóse, 46 km od Košíc, za 15000 €, platba v hotovosti. 0948209489 KDR1600076 OZNÁMENIE Valentín v Dálii 24,90 €/pár 055/799 43 21 KDR1600089

https://www.floowie.com/sk/citaj/12-02-2016-web-optimaliz/

Po piatich minútach sa zdalo, že Šopron si v Angels aréne ani ne- pípne, prehrával 2:16! Tak vydare- ný začiatok žlto-modré predtým v Eurolige ani raz nemali. V druhej štvrtine dovolili Košičanky súpe- rovi trochu viac. Poľavenie v ob- rane využili hráčky maďarského celku na korigovanie náskoku, a tak tréner Maroš Kováčik počas oddychového času zvyšoval hlas. „Do zápasu sme vstúpili ma- ximálne koncentrovane a potom sa hrá ľahšie. V druhej štvrtine sme mali hluchú štvorminútovku, keď sa súper dotiahol na sedem bodov, no celkove sme odohrali fantastický zápas. Sme spokojní s postupom do FIBA Cupu. Na najlepšiu štvorku z našej skupiny sme nemali. No nakoniec sme cieľ splnili,“ uviedol tréner Good Angels Maroš Kováčik. Zabrali legionárky Šopron inkasoval v predchádzajú- cich 13 zápasoch v priemere 81 bodov. A presne toľko mu naložil aj náš majster. Košické družstvo potiahli legionárky. Američanka Johnsonová dala spoločne so Slo- vinkou Oblakovou po 18 bodov, ďalšia Američanka Langhorneo- vá 16 a Češka Stehlíková 11. Teja Oblaková si bola vedo- má toho, že duel sa lámal už v úvodných minútach. „Rozhodol náš vydarený začiatok. Po ňom sme si viac verili a mohli kontro- lovať dianie na ihrisku. Euroligu máme za sebou a dosiahli sme to, čo sme si predsavzali, ideme do pohára FIBA.“ Češka Romana Stehlíková pri- znala, že aj proti poslednému cel- ku skupiny sa Košičanky zapotili. „Nemyslím si, že to bolo jednodu- ché víťazstvo, hoci na konci bol rozdiel značný. Vyšli nám pro- tiútoky, to družstvo dostáva do psychickej výhody. Potom sme už nešli do súbojov na doraz, to stretnutie sme si chceli užiť.“ Údržbová posledná štvrtina Posledná štvrtina bola zo stra- ny domáceho celku už menej 22 ŠPORT 12. február 2016 Náš majster postúpil DO Basketbalistky Good Angels Košice pri euroligovej rozlúčke schladili maďarský Šopron už na BILANCIA V EUROLIGOVEJ A-SKUPINE: 5 VÍŤAZSTIEV A 9 PREHIER Euroligový ročník 2015/2016 zapichli bas- ketbalistky Good Angels Košice víťazstvom 81:53 (50:31) nad maďarským Šopronom. Spečatili ním vytúžený postup do štvrťfinále FIBA Cupu. V A-skupine obsadili konečné 5. miesto s bilanciou päť víťazstiev a deväť prehier. Tomáš Tóth tomas.toth@kosicednes.sk ako údržbová. Hostia záverečnú desaťminútovku vyhrali 16:13. „Určite by som baby po zápase, v ktorom vyhráte o 30 bodov, nehanil. Počul som hlasy, že prečo sme nehrali naplno až do konca. Tri štvrtiny sme zaberali, potom sme prestriedali. Isteže, záver by sa nemal len dohrávať, ale už o nič nešlo a podstatnej- šie bude to, čo ešte len príde,“ povedal nám generálny mana- žér Good Angels Košice Daniel Jendrichovský. Konečne im to padalo Nevídanú streľbu predviedli Ko- šičanky spoza trojkového oblúka. Z 19 pokusov premenili 10, čo je 52,6-percentná úspešnosť. Takú nemali väčšinu euroligovej sezóny ani za dva body. „Konečne nám to tam popadalo. Tie úspešné trojky len dokresľujú našu aktuálnu po- C. Langhorneová v obkľúčení troch hráčok súpera, Američanka dala 16 bodov. foto na dvojstrane: Veronika Janušková Tréner M. Kováčik mal v hľadisku svoj rodinný fanklub - manžel- ku s dcérami - ako inak, v klubových dresoch.

https://www.floowie.com/sk/citaj/12-02-2016-web-optimaliz/

hodu. Hoci je pravda, že Šopron nie je obranne ladený súper. Mali sme aj v tejto sezóne zápasy doma s Lille alebo so Schiom či na Fe- nerbahce, keď sme sa nevedeli presadiť strelecky ani z čistých otvorených pokusov,“ spomína ge- nerálny manažér klubu duely, kto- ré pripravili slovenského majstra o možnosť uchádzať sa o miesto v play-off Euroligy. Blanárovej prvý strelecký pokus Euroligovú domácu premiéru si v stredu v drese Good Angels odkrútila 18-ročná Denisa Blaná- rová. Kôš síce nedala, ale do šta- tistík sa v samom závere zapísala doskočenou loptou. „V Šoproni odohrala v prvom vzájomnom zápase jedenásť sekúnd. Teraz k nim pribudli ďalšie. Mala aj prvý strelecký euroligový pokus. Pokojne ho mohla z výskoku premeniť. Ktovie, možno to bol posledný zápas Košíc v Eurolige, takže tieto okamihy už Denisa ni- kdy nemusí zažiť,“ podotkol Jen- drichovský. 23 12. február 2016 ŠPORT ŠTVRŤFINÁLE FIBA CUPU začiatku, premenili až 10 z 19 trojkových pokusov ÚSPEŠNÉ TROJKY LEN DOKRESĽUJÚ NAŠU AKTUÁLNU POHODU Daniel Jendrichovský, generálny manažér Good Angels Košice Už aj s asistentom Jankovičom na lavičke Na lavičke Good Angels sa po troch týždňoch objavil asistent trénera Peter Jankovič (vľavo). Po operácii dutín vynechal tri euroligové kolá, stihol až to rozlúčkové. „Ak ste denne v basketbalovom kolotoči a potom z neho úplne vypadnete, tak vám to musí chýbať. Už som sa nevedel dočkať chvíle, keď budem pri tíme. Cítim sa podstatne lepšie ako predtým, lekár povedal, že to chce ešte nejaký čas. Pomaličky by som sa mohol vracať do starých koľají. Zápas so Šopronom na môj stav vplýval pozitívne, nebo- lo sa veľmi nad čím rozčuľovať. Dopadlo to dobre, splnili sme čiastkový cieľ sezóny,“ povedal nám Peter Jankovič. (TT) Opäť narazia na Lille Basketbalistky Good Angels Košice narazia vo štvrťfinále FIBA Cupu na francúzsky Lille, ktorý mali aj v Eurolige. Rozhodol o tom včerajší žreb. Žlto-modré odohrajú prvý zápas 8. marca vo Francúzsku, odveta sa uskutoční 11. marca v Košiciach. „Ak už nám žreb neprisúdil Miskolc, ktorí sme si želali asi najviac, tak sme so súperom spokojní. Psychická výhoda z posledného zápasu s Lille je na našej strane, zvíťazili sme tam o 30 bodov. Každopádne chceme postúpiť do semifinále,“ povedal nám prezident Good Angels Róbert Jano. (TT) Pozápasová ďakovačka divákom, v popradí Slovinka T. Oblaková. Kapitánka Z. Žirková takto po zápase vystískala dcérku.

https://www.floowie.com/sk/citaj/12-02-2016-web-optimaliz/

Do športu bol Juraj Dudovič starší zažratý odmalička. Hral futbal, ve- noval sa atletike a od 12 rokov ho opantal bedminton. Bol doraste- neckým majstrom Československa v zmiešaných družstvách. Medzi seniormi skončil tretí na republiko- vom šampionáte vo štvorhre. Ne- skôr sa stal trénerom Slávie VŠT, potom sa klub pretransformoval na Akademik TU Košice. „Bedminton je stále moja srd- covka. Venujem sa mu na telesnej výchove, už 25 rokov organizu- jem masové podujatia. Okrem toho bedminton a florbal majú dosť spoločného. Hrajú sa v hale a musíte mať rýchle nohy a veľmi dobré zápästie. Florbalisti hrajú na tréningoch radi bedminton a bedmintonisti, naopak, florbal,“ povedal nám prezident klubu ATU Košice Juraj Dudovič, kto- rý má k športu blízko po každej stránke, aj pracovnej. Skončil fa- kultu telesnej výchovy a športu v Bratislave, je pedagógom na TU Košice. Desať hokejok z Prahy Pred 17 rokmi položil základný kameň florbalu v našom meste. Na východe bol priekopníkom. Začal s ukážkami florbalu, propa- goval ho na základných školách, organizoval nábor do klubu. „Prvé florbalové lastovičky k nám prišli z Česka. Pamätám sa, keď som bol v Prahe na akademických maj- strovstvách sveta v bedmintone a tam som po prvý raz v Průhoni- ciach videl tento šport. Telocviká- ri mi potom poslali sadu desiatich hokejok a tá loptička sa nám zača- la stále viac páčiť. Doma som mal troch chlapcov, ktorí hrali hokej, hokejbal, a všetkým nám začal byť tento šport blízky.“ V Košiciach možno 500 registrovaných hráčov Na začiatku preorientoval pár ho- kejbalistov. Neskôr zháňal manti- nely, nadväzoval kontakty s tíma- mi z Poľska, Maďarska. V roku 2002 sa klub ako jediný zástupca východného Slovenska prihlá- sil do extraligy. „Dnes máme v ATU 180 registrovaných hráčov a reprezentantov od dorastu cez juniorku až po seniorov. Florbal veľmi rýchlo napreduje, členská základňa je početná. Len v na- šom meste je v štyroch kluboch možno 500 registrovaných hrá- čov. Je skvelé, že florbal sa chytil najmä u detí. Finančne to nie je nákladný šport.“ Pyšný otec Všetci traja synovia J. Dudoviča - Juraj, Peter aj Michal si našli cestu k florbalu. Najmladší Michal je čle- nom súčasnej reprezentácie. „Najstarší syn Juraj hral bedmin- ton ešte aj počas štúdia na športo- vom gymnáziu, no v tom čase už aj jeho ťahalo k florbalu. Som rád, že vyhral kolektívny šport. Bedmin- ton nie je marketingovo tak zaují- mavý. Michal behal po telocvični s hokejkou od dvoch rokov. Manžel- ka bola rada, že ho brávam na Jed- líkovú, odbremením ju a on sa mal od koho učiť,“ hovorí pyšný otec. ŠPORT 12. február 2016 24 HRDÝ OTEC florbalistov J.Dudovičst.-priekopníkpopulárnehošportuvKošiciach,priviedolknemuitrochsynov Košičania Juraja Dudoviča najskôr poznali ako bed- mintonového hráča, tré- nera či funkcionára. Pred rokmi však dal zelenú florbalu. K tomuto športu nasmeroval v klube ATU Košice aj troch synov, tí sa postupne dostali do ná- rodného tímu. Najmladší Michal bol členom úspeš- nej reprezentácie, ktorá sa v nedeľu kvalifikovala na svetový šampionát. Tomáš Tóth tomas.toth@kosicednes.sk V Nitre 2500 divákov! Slovenskí florbalisti postúpili na svetový šampionát. Na kvalifikačnom turnaji v Nitre obsadili druhú priečku. „Bol som v Nitre a musím priznať, že víťazi skupiny Švédi sú výkonnostne niekde inde. Papierovo bol kľúčový zápas s Ruskom, ten naši vyhrali 7:4,“ vrátil sa ku kvalifikácii J. Dudovič. „Neveril som, že hala bude vypredaná, ako bolo avizované. V Nitre nie je také zázemie ako v Košiciach, ostal som milo prekvapený. Na Švédov bolo hľadisko totálne nabité, prišlo 2500 divákov. Florbal u nás prežíva boom. Syn Michal (na snímke vpravo) mal v úvode turnaja zdravotné problémy. Najťažší zápas s Ruskom mu vyšiel, dal gól a mal dve asistencie. Hoci patril medzi najmladších, bol platným hráčom.“ (TT) FLORBAL RÝCHLO NAPREDUJE, NIE JE FINANČNE NÁROČNÝ Dudovičovci, zľava: Michal, Juraj mladší, Juraj starší a Peter. foto: archív M. D. foto: tasr

https://www.floowie.com/sk/citaj/12-02-2016-web-optimaliz/