Assassins Creed: Průvodce světem

Assassins Creed: Průvodce světemhttps://www.floowie.com/sk/citaj/assassins-creed-pruvodce-svetem/

1

https://www.floowie.com/sk/citaj/assassins-creed-pruvodce-svetem/

2

https://www.floowie.com/sk/citaj/assassins-creed-pruvodce-svetem/

průvodce světem

https://www.floowie.com/sk/citaj/assassins-creed-pruvodce-svetem/

Předmluva ...................................................... 3 Kapitola 1: Úvod .............................................. 5 Bratrstvo asasínů...................................................... 6 Řád templářů ............................................................ 8 Animus .................................................................... 10 Přehled nejdůležitějších událostí............................ 12 Kapitola 2: Civilizace Předchůdců...................17 Ti, kteří tu byli před námi ........................................ 18 Známí Předchůdci ................................................... 20 Úlomky Ráje ............................................................ 26 Jablka Ráje.............................................................. 28 Hole Ráje ................................................................. 30 Místa Předchůdců ................................................... 36 Nejvyšší chrám........................................................ 36 Další Chrámy........................................................... 38 Kapitola 3: Před Bratrstvem...........................41 Konec zlatého věku ................................................. 42 Kult Kosmos............................................................ 44 Různorodé svazky: Přátelé a nepřátelé .................. 46 Egyptští medžajové ................................................. 52 Skrytí....................................................................... 52 Řád předků.............................................................. 54 Různorodé svazky: Přátelé a nepřátelé .................. 58 Kapitola 4: Bratrstvo asasínů .........................61 Bratrstvo v průběhu věků........................................ 62 Bratrstvo asasínů.................................................... 64 Hierarchie ............................................................... 66 Výcvik ...................................................................... 68 Moderní výcvik ........................................................ 68 Typické schopnosti .................................................. 70 Ikonická zbraň: Skrytá čepel ................................... 72 Iniciační rituál Bratrstva ......................................... 74 Nejvýznamnější asasíni........................................... 77 Asasíni a jejich spojenci .......................................... 98 Kapitola 5: Řád templářských rytířů ............111 Templářské dějiny .................................................112 Struktura Řádu templářů ......................................116 Členové Vnitřní svatyně – 2018...............................117 Přijímací ceremoniál .............................................118 Hlavní templáři a Nepřátelé...................................121 Templáři a jejich spojenci ......................................146 Kapitola 6: Technologie a zbraně..................155 Animus ...................................................................156 Vývoj Animu............................................................157 Časová osa Animu ..................................................159 Aplikace a programy v Animu ................................164 Animus projekty .....................................................165 Termíny a slovník ...................................................166 Skrytá čepel ...........................................................168 Vynálezy Leonarda da Vinciho ................................170 Válečné stroje rodu Borgiů.....................................170 Další ikonické zbraně a výzbroj ..............................172 Lodě .......................................................................174 Kapitola 7: Místa a prostředí ........................179 Důležitá historická období .....................................181 Důležité časové úseky ............................................182 Starověké Řecko.....................................................186 Starověký Egypt .....................................................189 Levanta ..................................................................190 Renesanční Itálie ...................................................192 Konstantinopol ......................................................194 Zlatý věk pirátů ......................................................196 Sedmiletá válka......................................................200 Americká válka o nezávislost ................................202 Povstání v Louisianě ..............................................206 Francouzská revoluce ............................................208 Průmyslová revoluce .............................................210 Komplexy firmy Abstergo.......................................214 Kapitola 8: Moderní doba .............................217 Bratrstvo asasínů...................................................218 Spojenectví.............................................................219 Výhled.....................................................................219 Řád templářů .........................................................220 Abstergo Industries ...............................................222 Konglomerát Abstergo ..........................................224 Projekty firmy Abstergo Industries........................226 Nejvýznamnější současní templáři ........................228 Současní templáři ..................................................235 Současní asasíni a jejich složitá situace....................................................................236 Nejvýznamnější současní asasíni...........................237 Současní asasíni ....................................................250 Další frakce a lidé bez příslušnosti k frakci ...........252 Skutečné bratrstvo ......................................254 Komunita kolem Assassin’s Creed.........................254 ASSASSIN’S CREED: PRŮVODCE SVĚTEM OBSAH

https://www.floowie.com/sk/citaj/assassins-creed-pruvodce-svetem/

PŘEDMLUVA Je to už skoro patnáct let, co jedno montréalské vývojářské studio slavilo velký úspěch s oživením licence Prince of Persia. A po této slávě si dalo za úkol definovat, jak by měla vypadat dobrodružná hra na nové generaci konzolí. Trvalo to však ještě několik let, než se vývojáři dostali do fáze, kdy byli připraveni odhalit světu svou novou hru. Stejně jako mnoho hráčů, i já budu navždy vzpomínat na chvíli, kdy jsem poprvé viděl video se značkou AC. Okouzlující hudba, bílá silueta, která se volným krokem pohybuje skrze dav, přiblížený záběr na ruku s chybějícím prstem a úder skryté čepele, která vzápětí vyšlehne pod zápěstím hrdiny… Čím víc informací o hře kolovalo, tím víc mi učarovávaly opojné prostředí, estetická stránka i další souvislosti hry (která nám nabízela zažít příběh očima arabského hrdiny v době křížových výprav, což je opravdu netradiční úhel pohledu). Tvrdit, že nás ty odhalené záběry a jejich překotný střih totálně neodrovnaly, by bylo zlehčování. Hra už tehdy vyzařovala jedinečnou atmosféru. Působila ikonicky a jedinečně. A já už tenkrát věděl, že bych si moc přál přidat se k těm talentům, co za tímto projektem stojí. Osud tomu chtěl, že jsem se k nim připojil několik měsíců po vydání prvního dílu. Studio pokračovalo v načaté práci, chystalo se představit nové období a nového hrdinu. Šlo o změnu, která se dodnes počítá za charakteristický prvek značky. Je dokonce jedním z jejích nejdůležitějších pilířů, a tak vede k otázce, kterou slýcháme ze všech nejčastěji: „Kdy a kde se bude odehrávat další hra?“ Opakuje se to s každým dalším titulem. Od prvních zvěstí i od oznámení to v internetových vyhledávačích a na online encyklopediích doslova vře. Továrna na sny se rozjede a všichni hráči z celého světa si začínají představovat, kde se bude odehrávat příští hra, kdo bude náš nový asasín a se kterými historickými postavami se ve hře budou moci setkat. Assassin’s Creed používá historických reálií jako stavebních prvků hry. Protagonisté jsou vrženy do víru zlomových událostí, které formovaly lidstvo. Všichni, kdo se pak zapojí do našich dobrodružství, na vlastní kůži zažívají, jak určující tato období byla. Ale přesto se vůbec nezabýváme otázkou, jak by se mohl změnit běh dějin. Prozkoumáváme genetické vzpomínky i naše kořeny. Naším cílem je dozvědět se víc o nás samotných a stát se díky této zkušenosti lepšími lidmi. Myslím, že takové poselství v dnešní době rezonuje s obrovskou silou. V tuto chvíli držíte v rukou souhrn víc než desetileté práce tisíců zapálených lidí. Slavnostně vám otevíráme dveře do našeho universa, dveře, jež vedou k našim hrdinům i záporákům, ke všem těm místům i obdobím. A doufáme, že většinu z těchto informací zúročíte, až se vrátíte k našim příběhům. Rád bych využil této příležitosti, abych poděkoval kolegům z Ubisoftu, kteří dík svému talentu, nasazení a zápalu vytvářeli a stále vytváří Assassin’s Creed. A samozřejmě nemohu skončit bez poděkování i vám fanouškům, naší druhé rodině. Jen díky vaší vášni a vaší podpoře jsme mohli společně sepsat tento velkolepý epos. A díky vám v tom můžeme pokračovat i nadále, s příběhy, které se vám teprve chystáme vyprávět. Takže brzy nashle zpátky v Animu! Aymar AZAIZIA Ředitel brand managementu ASSASSIN’S CREED: PRŮVODCE SVĚTEM 3

https://www.floowie.com/sk/citaj/assassins-creed-pruvodce-svetem/

KAPITOLA 1: ÚVOD 4

https://www.floowie.com/sk/citaj/assassins-creed-pruvodce-svetem/

ÚVOD Legenda praví, že kdysi dávno asasíni a templáři žili podle stejných ideálů a měli stejné sny i naděje ohledně směřování lidstva. Od těch dob ale tyto dvě frakce vedou už po tisíce let velice intenzivní tajnou válku. Ve své podstatě je tento střet mezi asasíny a templáři střetem mezi řádem a chaosem, mezi svobodou a kontrolou. ASSASSIN’S CREED: PRŮVODCE SVĚTEM KAPITOLA 1 5

https://www.floowie.com/sk/citaj/assassins-creed-pruvodce-svetem/

KAPITOLA 1:ÚVOD KAPITOLA 1: ÚVOD Bratrstvo asasínů je společenství oddané ochraně svobodné vůle lidstva. Bojuje za to, abychom mohli svobodně žít v pokoji a bez zásahů cizí zvůle. Bojují za všechny, kteří nemají možnost sami změnit společnost nebo promluvit proti zneužívání moci. A snaží se strategicky neutralizovat či odstraňovat utlačovatele a tyrany. Asasíni čelí templářům, kteří již po staletí tahají za nitky, a ovládají tak masy. Základní hodnoty Bratrstva pocházejí už ze starého Řecka. Předchůdcem této organizace je skupina, která vznikla v Egyptě nedlouho před koncem vlády Ptolemaiovců a která si říkala Skrytí. Bratrstvo dodnes ovlivňuje světové dění a společnost. ZÁKON Filozofie Bratrstva se zakládá na třech hlavních principech: 1. Střez svou čepel od masa nevinných. 2. Skrývej se na očích. 3. Nikdy nepoškoď Bratrstvo. Tyto zásadní hodnoty by měly řídit kroky každého asasína. „Nikdy nic nemůžete vědět. Můžete jen tušit. Musíte očekávat, že se mýlíte, že něco přehlížíte.“ — Malik Al-Sayf Ideologie asasínů se zakládá na zásadě, že jedna osoba nikdy nemůže znát objektivní pravdu o jakékoliv situaci. Asasíni musí o každé situaci sesbírat tolik informací, kolik jen dovedou. Na jejich základě se pak vynasnaží o co nejobjektivnější informované rozhodnutí. Teprve potom mohou jednat. Žádné pravidlo nemůže platit vždy a za všech okolností. Každou situaci je třeba prozkoumat odděleně od těch ostatních. Řídit se podle jednoho jediného pravidla může vést k zaslepení nějakým dogmatem. Bratrstvo se tudíž snaží zvážit každou možnost a podporovat rozličnost názorů. BRATRSTVO ASASÍNŮ 6

https://www.floowie.com/sk/citaj/assassins-creed-pruvodce-svetem/

Pracujeme v Temnotě, abychom mohli sloužit Světlu. My jsme asasíni. ASSASSIN’S CREED: PRŮVODCE SVĚTEM 7

https://www.floowie.com/sk/citaj/assassins-creed-pruvodce-svetem/

KAPITOLA 1: ÚVOD KAPITOLA 1:ÚVOD Řád templářů vznikl z tajného staroegyptského spolku zvaného Řád předků. Nicméně základní kameny svého uskupení položili už dávno předtím. Stopy jejich vzestupu můžeme sledovat v Persii, Egyptě a ještě dál. Když Kassandra v 5. století před Kristem oslabila a posléze zničila buřičský Kult Kosmos, nevědomky tak uvolnila cestu Řádu předků. Ten se v Řecku brzy dostal k moci. Ve středověku se z něj vzniklý Řád templářů stal veřejně přijímaným náboženským řádem. Záhy se však stáhl zpátky do stínů, protože byl zdiskreditován. Napříště se veřejnou tváří Řádu templářů stala jedna z korporát- -ních společností 20. století – Abstergo Industries. Templáři usilují o vytvoření dokonalého světa tím, že všemu vtisknou řád a tvar, jasně definované schéma, které bude dodržovat celý svět. Smysl, řád a kontrola jsou symboly jejich přístupu k světu. Vzhledem k hodno- tám Bratrstva to z nich dělá přirozené nepřátele asasínů. Templáři podporují centralizovanou moc a vládu. Zpoza opony ovlivňují společnost tak, že dochází k povstáním a revolucím, díky nimž mohou plnit své cíle. Svobodnou vůli a nekontrolovaný vývoj považují za chaos. Rovnováhy a pokoje lze dosáhnout jen s opatrnou rukou u kormidla. ŘÁD, NE CHAOS Templářská ideologie stojí na představě, že struktura a řád umožňují lidstvu překonat svou nízkou, násilnou povahu. Svobodná vůle a přemíra autonomie vyvolávají ve společnosti chaos a nesoulad. V podstatě se lidstvu nedá věřit, že si dovede vládnout samo. Osvícení jedinci musí tu tupou masu vést a dohlížet na ni, aby zajistili, že společnost bude fungovat a že lidstvo dojde vyššího dobra. Podobně jako asasíni, i templáři v zásadě usilují o mír. Tyto dvě frakce se liší především v tom, jak chtějí svého cíle dosáhnout. ŘÁD TEMPLÁŘŮ 8

https://www.floowie.com/sk/citaj/assassins-creed-pruvodce-svetem/

Otec porozumění nás provázej. ASSASSIN’S CREED: PRŮVODCE SVĚTEM ABSTERGO INDUSTRIES Korporátní tváří templářů je ve 20. a 21. století firma Abstergo Industries, založená v roce 1937. Abstergo vzniklo, aby templáři mohli veřejně ovlivňovat světovou ekonomiku. V 21. století působí hned v několika obchodních sektorech, a to včetně farmacie a komu- nikace. Abstergo se v moderním západním světě zasloužilo o většinu korporátního výzkumu a vývoje, a tudíž reálně přispělo k technologickému a ekono- mickému vývoji a k pokroku civilizace. Tím, že templáři investovali do vlád a zafinancovali různé výzkumy, postupně posílili svůj vliv na šíření znalostí a zdrojů. Také jim to umožnilo sbírat data, která potřebují znát k naplnění cílů svého řádu. VÝZKUM PŘEDCHŮDCŮ Jedním z hlavních templářských cílů je prozkoumat civilizaci Předchůdců, kteří žili v dobách před lidstvem a jimž se též říká Isu. Informace, jež ohledně nich templáři získali, svědčí o tom, že šlo o dobře vybudovanou a řádně uspořádanou společnost analyticky smýšlejících jedinců, kteří se soustředili na tvorbu důmyslných inovací. Řád templářů používá technologii zvanou Animus, vyvinutou Abstergem, aby odhalil co nejvíce informací a artefaktů spojených s civilizací Předchůdců. Templáři chtějí nalézt Úlomky Ráje, které Předchůdci vytvořili, aby mohli svět lidí uspořádat k obrazu svému. 9

https://www.floowie.com/sk/citaj/assassins-creed-pruvodce-svetem/

KAPITOLA 1: ÚVOD KAPITOLA 1:ÚVOD Animus je jak pro Bratrstvo asasínů, tak pro Řád templářů jedním z nejdůležitějších nástrojů. Skrze něj se obě frakce dostávají ke geneticky zakódovaným vzpomínkám, které jim umožňují vyhledávat informace ohledně Úlomků Ráje, mocných technologicky vyspělých artefaktů z dob civilizace Předchůdců, a informace ohledně míst, kde po sobě Předchůdci něco zanechali. Templáři míní tyto artefakty a informace použít, aby všem vnutili svou představu uspořádané, dokonalé společnosti. Asasíni se je snaží uchránit od nenechavých rukou templářů a zajistit tak lidstvu jeho nezávislost. Nedávno byl potvrzen předpoklad, že technologie Animu vychází z technologií Předchůdců. Zjednodušeně můžeme říct, že Animus umožňuje svému uživateli přečíst něčí geneticky zakódované vzpomínky a vytvořit z nich na obrazovce 3D simulaci. Tím svého uživatele vtáhne do prožívání dávných vzpomínek. Současná VR a zábavní technologie od Absterga pobízí veřejnost, aby historii považovala za jedno velké hřiště. To díky nim a díky Helixu, cloudové službě, která používá technologii Animu, může každý prožívat vzpomínky historicky významných osob. A to na všech platformách. Jenže tato dobře známá technologie neslouží jen pro zábavu. Různá pole výzkumu a analýzy dat z nich čerpají informace pro mnohem složitější způsoby využití. Nedávný ohromující pokrok v této technologii zapříčinil vznik přenosného Animu, který dovede číst vzpomínky i v poškozené nebo neúplné DNA. Díky nejnovější technice lze mezery ve vzpomínkách doplnit vyhledáváním v historických pramenech. Na základě těchto zdrojů vzniká model pravděpodobného dění v daných mezerách a to dává Animu nekonečné možnosti. ANIMUS 10 Poháněno Abstergem

https://www.floowie.com/sk/citaj/assassins-creed-pruvodce-svetem/

„Naše DNA funguje jako archiv. Neobsahuje pouze genetické instrukce, předávané z generace na generaci, ale i vzpomínky. Vzpomínky našich předků.“ — Warren Vidic ASSASSIN’S CREED: PRŮVODCE SVĚTEM 11

https://www.floowie.com/sk/citaj/assassins-creed-pruvodce-svetem/

Neznámo kdy [př. n. l.]: Isu geneticky upravují existující druhy živočichů, aby vytvořili lidskou rasu. Cca 75 010 př. n. l.: Eva od Isu krade Jablko Ráje. S jeho pomocí probouzí k životu Adama, čímž způsobuje řetězovou reakci, která vede k hromadnému povstání lidstva proti jeho tvůrcům. Cca 75 010 př. n. l.: Isu Saturn je zavražděn člověkem. Jde o první veřejný projev odporu, kterým začala Válka lidí a Isu. Kvůli Saturnově smrti jeho dcera Juno na lidstvo navždy zanevře a odpřisáhne, že jej zničí. Cca 75 000 př. n. l.: Dochází ke Tóbské katastrofě. Zemi zasáhl obrovitý sluneční výboj a obě populace byly takřka vyhlazeny. Přežilo jen pár zástupců Isu, pročež jejich civilizace záhy vymřela. Zůstalo jen lidstvo, kterému se podařilo vybudovat několik civilizací po celé planetě. 465 př. n. l.: Král Xerxes I. Perský, podporovaný předchůdci Řádu templářů, je zabit Dariem. Jde o první zaznamenané užití Skryté čepele. 480 př. n. l.: Leonida, krále Sparty, zrazuje tajemný kult Kosmos, což vede k jeho zavraždění. Umírá v bitvě u Thermopyl, při posledním odporu proti perské invazi. Leonidovo zlomené kopí, které pochází od Předchůdců, zdědí jeho dcera Myrrine. 431–406 př. n. l.: Peloponéská válka mezi Athénami a Spartou slouží jako zástěrka pro manipulace kultu Kosmos – skupiny lidí, která chce řídit běh dějin. Spartská žoldnéřka Kassandra, vnučka krále Leonida, rozvrací tento mocný kult a ničí artefakt Předchůdců, jímž se kultisté pokoušeli naklonit misky vah ve svůj prospěch. Cca 75 010–75 000 př. n. l.: Probíhá válka mezi Isu a lidmi. KAPITOLA 1: ÚVOD KAPITOLA 1:ÚVOD PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ ČASOVÁ OSA: 12

https://www.floowie.com/sk/citaj/assassins-creed-pruvodce-svetem/

1090: Bratrstvo asasínů se pod Hassanovým vedením přestává skrývat. Míní tak inspirovat ostatní k boji s tyranidou. Rituály a praktiky asasínů však zůstávají tajemstvím. 1129: Řád templářských rytířů se na koncilu v Troyes stává veřejně uznávaným řádem. Jako jeho první veřejně známý velmistr slouží Hugues de Payens. 1257–69: Niccolò a Maffeo Polo procházejí výcvikem pod vedením asasínů Altaira Ibn-La’Aháda a jeho syna Daríma. Zakládají Cechy asasínů v Konstantinopoli a Benátkách. Jde o první takové cechy na Západě. 1307: Král Filip IV. Francouzský označuje templářské rytíře za kacíře a dochází k obležení jejich chrámu v Paříži. Přes šedesát templářů je zatčeno, a to včetně velmistra Jacquese de Molay. cca 47 př. n. l.: Řád předků dojednává úmluvu mezi Caesarem a Kleopatrou, čímž dochází ke spojení dvou mocných říší, Egypta a Říma. 30 př. n. l.: Když se pád ptolemaiovského Egypta ukazuje jako nevyhnutelný, Amunet nabízí své přítelkyni Kleopatře čestný způsob, jak může sama rozhodnout o svém osudu a současně ukončit válku, jež ničí celý Egypt i jeho lid. 40 př. n. l.: Bayekovi a Amunet dochází, že jeden sinajský spojenec Skrytých je zmanipuloval s cílem vytvořit mučedníky, kteří by inspirovali lid, aby se přidal k rebelii proti Římanům. Shodnou se, že Skrytí svými aktivitami nikdy nesmí ohrozit nevinné a že se musí začít skrývat všem na očích, aby jejich identity zůstaly tajemstvím. Tím pokládají základy Bratrstva asasínů, tak jak ho známe. 47 př. n. l.: Bayek ze Síwy a Aya zakládají Skryté, společenství lidí oddaných úkolu ze stínů bránit všem, kdo by si chtěli uzurpovat svobodu lidstva. Zatímco Bayek řídí memfiskou skupinu, Aya se vydává vybudovat další základnu do Říma. 15. března 44 př. n. l.: Aya s Brutem a Cassiem zosnuje vraždu Julia Caesara. Chaos následující po Caesarově veřejně popravě přivede Ayu k myšlence, že Skrytí by raději měli pracovat ze stínů. Posléze si mění jméno na Amunet, tedy „Skrytá“, aby na tuto myšlenku a slib držet se jí nikdy nezapomněla. ASSASSIN’S CREED: PRŮVODCE SVĚTEM 13

https://www.floowie.com/sk/citaj/assassins-creed-pruvodce-svetem/