Harmonia 5/2014

Harmonia 5/2014https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

Harmonia z d r a v i e & k r á s a Na cystitídu LIEKY Z PRÍRODY SKVELÁ KÚPEĽŇA aj pre vás VIETE, AKÚ DOVOLENKU POTREBUJETE? PLAVKY AKO DRUHÁ KOŽA www.harm.sk 1,29 € (39 Kč) SÚŤAŽ O AUSTRÁLSKU KOZMETIKU AUSSIE JÚN 2014 Daniela Hantuchová ŠPORTOVKYŇA S TELOM MODELKY Na cystitídu LIEKY Z PRÍRODY SKVELÁ KÚPEĽŇA aj pre vás PLAVKY AKO DRUHÁ KOŽA VIETE, AKÚ DOVOLENKU POTREBUJETE?

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu Fabia: 4,2 – 5,9 l/100 km, 109 – 139 g/km. Ilustračné foto. ŠKODA Fabia EXTRA je naozaj extra. Sledujte. Pripočítate si výbavu v celkovej hodnote 2 270 € a stojí stále len 8 990 €. Za extra výhodnú cenu tak môžete mať auto s klimatizáciou, elektricky ovládanými prednými oknami, hmlovými svetlometmi, palubným počítačom, 15-palcovými diskmi a s ďalšou extra výbavou. Okrem toho získate bezplatne extra predĺženú záruku na štyri roky. Ak vám viac vyhovuje Combi, dáme vám naň bonus 300 € a strešný nosič k tomu. A pri financovaní na pätiny vám na nové auto stačí len 1 798 €. Tomu sa hovorí extra. www.skoda-auto.sk ŠKODA Fabia EXTRA s extra bohatou výbavou len za 8 990 € EXTRA VÝBAVA  EXTRA CENA EXTRA PRE VÁS EXTRA VÝBAVA  EXTRA CENA EXTRA PRE VÁS 8 990 € 2270€ ZADARMO s extra výbavou v hodnote

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

3

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

4 editorialharmonia môj otec hovorieval, že dôvera je veľmi krehká matéria. Ak ju skla- mem, dlho sa budem musieť usilovať, aby som ju získala späť. Mal absolútnu pravdu, presvedčila som sa o tom už viackrát. Dôvera je dôležitým prvkom každého vzťahu. Ak nám dôveru preukážu niekde, kde to vôbec nečakáme, veľmi hreje pri srdci. Zažila som tento pocit pred pár dňami. Moja priateľka, výtvarníčka Ľubka Suchalová, ma pozvala na prezentáciu detskej knihy Dúha farbičky si strúha autora Jozefa Pavloviča, ktorú vyšperkovala mi- lými obrázkami. Rozhodla som sa jej pri tejto príležitosti venovať kvet v črepníku, aby sa z neho tešila dlhšie ako z rezaných kvetov. V mojom obľúbenom kvetinárstve Orchidea som vybrala orchideu s niekoľkými púčikmi. Pri platení som však zistila, že v minikabel- ke nemám peňaženku a ani platobnú kartu. V bočnom vrecku som síce objavila bankovku, ale nestačila na zaplatenie celej sumy. „Škoda, nemám toľko so sebou,“ ospravedlnila som sa milej flo- ristke. Spýtala sa, koľko mi chýba. Rozdiel medzi mojou hotovos- ťou a cenou kvietka bol 2,50 eura. Keby to boli hoci dva centy, asi by som čakala, že mi ich odpustí, ale dve päťdesiat nie je taký malý peniaz. Floristka ma prekvapila, keď navrhla, aby som dlžnú sumu priniesla na druhý deň. Asi si viete predstaviť, aká som bola uve- ličená a aj šťastná, že môžem priateľku obdarovať práve týmto kvietkom. Nezvyknem preratúvať eurá na koruny, ale uznajte, predsa len išlo o nemalú sumu. Skutočne sa mi to ešte nestalo. Na druhý deň ráno lialo ako z krhly a fúkal silný vietor. Dáždnik sa nedal použiť, vetrisko ho v momente prevrátilo. Za iných okol- ností by som ani nos nevystrčila, ale riskovať stratu dôvery pre mokré šaty nestálo za to. Dôvera je veľmi krehká matéria. Želám vám, milí čitatelia, príjemné chvíle s vašou obľúbenou Harmoniou a veľa príjemne prekvapujúcich zážitkov. Daniela Augustinska, šéfredaktorka Ročník XXII, por. číslo 5/2014 Dátum vydania jún 2014 Periodicita 9x ročne Vydavateľ MEDIA/JUVEN spol., s.r.o., Pribišova 19/A, 841 05 Bratislava IČO 31343651 Riaditeľka vydavateľstva Narcis Ochabová Šéfredaktorka PhDr. Daniela Augustinska, augustinska.daniela@juven.sk Kontaktná adresa Bratislavská 36, 911 05 Trenčín Obchodné zastúpenie v ČR ICP s.r.o., Jablonského 4, 170 00 Praha 7 Redakcia Koceľova 9, 821 08 Bratislava, tel.: 02/502 482 31 harmonia@juven.sk Na čísle spolupracovali Miroslava Brindová, Adela Černáková, PhDr. Hana Johanová, Ing. Zuzana Mittelmann, MUDr. Mária Petrášová, Bianka Stuppacherová, Viola Šišková Jazyková korektorka Emília Húsková Vedúca inzercie Narcis Ochabová, ochabova.narcis@juven. sk, tel.: 032/744 0674-6, fax: 032/744 0675, mobil: 0905 302 689 Obchodní zástupcovia Miroslav Faško: 0907 341 743, Zuzana Kováčiková: 0949 618 175, Eva Závodská: 0903 412 877 Predplatiteľský servis tel.: 032/7440674, predplatne@juven.sk Grafická úprava grafik.harm@juven.sk, akad. mal. Barbara Neumannová, RNDr. Marek Michlík, iris@juven.sk, tel.: 02/50248 231 Tlač ALFA PRINT s.r.o., Robotnícka 1/D, 036 01 Martin Rozširuje Mediaprint&Kapa, Slovenská pošta, a.s. a lokálni distributéri. Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P.O.BOX 72, 840 04 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk, Reg. MK SR č. EV 3012/09, ISSN 1335-1281 Adresa pre zasielanie korešpodencie Harmonia, Media/Juven, spol., s.r.o., Koceľova 9, 821 08 Bratislava, www.harm.sk Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov a nemusia byť vždy totožné so stanoviskom vydavateľstva a redakcie. Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame. Kopírovanie, znovupublikovanie alebo rozširovanie ktorejkoľvek časti časopisu sa povoľuje výhradne so súhlasom vydavateľa. Redakcia nezodpovedá za obsah jednotlivých inzerátov Titulka Lukáš Kimlička harmonia Milí čitatelia,

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

5

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

Kúpele Rajecké Teplice za- viedli od apríla 2014 pre svo- jich klientov novinku - pitné kúry. Popri doterajšom bla- hodarnom pôsobení termál- nej prírodnej liečivej vody zvonku, prostredníctvom kla- sických kúpacích procedúr, tak pribudla aj forma vnútor- ného pôsobenia. V zácny liečivý prameň vyviera priamo v kúpeľnom parku v Ra- jeckých Tepliciach a voda, ktorá pochádza zo zdroja BJ-22, má osvedčenie o vhodnosti využíva- nia na pitné kúry. Svojím mierne zásaditým pH, s hodnotou 7,44 prispieva k detoxikácii tela a tým k prevencii proti civilizačným ocho- reniam. Keďže má nízky obsah sodíka, je vhodná aj na prevenciu srdcovo-cievnych cho- rôb. Informoval o tom viceprezident akciovej spoločnosti SLK Rajecké Teplice Zdenko Mi- školci. ,,Historicky existovali pitné kúry v kúpeľoch Rajecké Teplice už v 17-tom storočí. Rozhodli sme sa ich obnoviť na základe odborného bal- neologického posudku zo dňa 23. októbra 2011, ktorý uvádza, že táto prírodná liečivá voda je vhodná na pitné kúry v rámci vnútor- nej balneoterapie. Mierne zásadité pH po- máha k odkysleniu, k očiste organizmu od škodlivých baktérií, toxínov a tým pôsobí pre- ventívne najmä proti ochoreniam srdcovo- cievnym a tráviaceho ústrojenstva. Očistná kúra prospieva pokožke, prečisťuje krv, po- vzbudzuje látkovú výmenu a dodáva energiu. Celková mineralizácia je 826 mg/l. Liečivá voda je hydrogénuhličitanovo vápenato-ho- rečnatá, stredne mineralizovaná, s veľmi níz- kym obsahom sodíka," charakterizoval zdroj Z. Miškolci. Riaditeľ balneoterapie Peter Lališ k tomu dodal: ,,Odporúčaný denný príjem pri pitných kúrach je 1 až 1,5 litra, rozdelený v 3 až 5 dávkach. Účinky pitnej kúry spočívajú v tom, že tlmia zápalové procesy tráviaceho traktu. Kúra sa používa pri vredovej chorobe, gastri- tíde, prevencii tvorby kamienkov v močových cestách, cukrovke (diabetes mellitus), zápalo- vých chorobách močových ciest, nedostatku horčíka v organizme a chronickom strese. Vhodná je aj pre staršie deti, v tehotenstve, laktácii a vo vyššom veku, pôsobí močopudne a dopĺňa dennú potrebu vápnika a horčíka. Chemická analýza vody bola robená 27.11.2012 nezávislým laboratóriom INGEO - ENVILAB, s.r.o. Žilina, ktoré je akreditované v rámci krajín EÚ." Kúpele Rajecké Teplice patria k najobľú- benejším kúpeľom pre samoplatcov. Ako prvé na Slovensku zaviedli wellness služby, víken- dové wellness pobyty a to už v 90. rokoch mi- nulého storočia. Liečia sa tu pohybové, nervové, dýchacie choroby (astma) a choroby z povolania. Kúpele vlani otvorili vonkajší vodný svet, ktorý tvorí päť bazénov – rela- xačný, plavecký, bralový bazén s vodopádom a dva turecké kúpele. Finančné prostriedky na výstavbu vonkajších bazénov získali kúpele z Operačného programu Konkurencieschop- nosť a hospodársky rast v rámci zmluvne via- zaných projektov vo výške 500 000 eur. Celková investícia sa však pohybovala okolo troch miliónov eur. Rajecko-teplická termálna liečivá voda má certifikované liečebné účinky, známe už od 14. storočia. Vnútorný a vonkajší vodný svet môžu vy- užívať klienti kúpeľov ubytovaní v hoteli AP- HRODITE, ale aj v novootvorenom luxusnom štvorhviezdičkovom kúpeľnom hoteli APHRO- DITE PALACE. Skúšobná prevádzka APHRO- DITE PALACE začala v apríli 2014 a slávnostné otvorenie celého hotela je na- plánované na 5. júna 2014. Hotel APHRODITE PALACE je situovaný v centre kúpeľného mestečka, premostením spojený priamo s kúpeľným domom v antic- kom štýleAPHRODITE, v ktorom hostia absol- vujú všetky procedúry. Hotel vznikol dva roky trvajúcou komplexnou prestavbou bývalého hotela Veľká Fatra.APHRODITE PALACE má vynikajúce centrálne umiestnenie a ponúka spolu 111 izieb, z toho 6 suitov s rozlohou 40 m2 a 3 Suite de Luxe s rozlohou 75 m2 a pa- noramatickým výhľadom. S kúpeľným domom APHRODITE hotel spája presklené premostenie, vďaka ktorému prejdú hostia „suchou nohou" priamo k vodnému a sauno- vému svetu, či špičkovo vybavenému centru krásy Beauty Aphrodite. Hotelu dominuje veľ- kolepá štýlová lobby a reštaurácia zdobená mramorom, onyxom a 24-karátovým zla- tom. Reštauračný koncept a la carte reštau- rácie APHRODITE PALACE s 205 stoličkami vznikal za asistencie jedného z najlepších slo- venských šéfkuchárov Mariána Fila z kaštieľa Afrodita, Čereňany. V súlade s najnovšími trendmi, v Rajeckých Tepliciach klienti nájdu nielen širokú ponuku medzinárodnej kuchyne, ale aj obľúbené domáce špeciality. Pitné kúry v Rajeckých Tepliciach detoxikujú telo a tlmia zápaly

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

HARMONIA 5/2014 Rozhovor 10 Filantropka tenistka Daniela Hantuchová šport, biznis a charita Wellness 16 Dovolenka na mieru. Viete, aký oddych potrebujete? Krása 22 Tipy pre vašu krásu 24 Plavky na každú postavu 28 Pozor na znamienka! 32 Zavlažovacia taktika a pokožka Zdravie 34 Tipy pre vaše zdravie 36 Pomoc z prírody pri cystitíde 40 Keď je bruško na prasknutie môžu za to plesne 46 Cholesterol na muške 48 Vitamín pokoja B3 50 Posunuté stavce a bolesť hlavy 52 Migréna hlavybôľ na druhú Kulinárium 60 Tipy do vašej kuchyne 62 Zavárajte s nami 66 Bryndza koktail zdravia 68 Sirup ako od babičky Domácnosť 72 Tipy do vašej domácnosti 74 Kúpeľňa súkromný raj. Inšpirácie pre vás 78 Čaro letnej obývačky. Trendy záhradný nábytok Rubriky 4 Editoriál 7 Adresa 14 Ema 82 Krížovka FELINA ČR Korunovační 6, 170 00 PRAHA 7 Tel.: 420 220 571 203 www.felinainternational.com

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

doručená poštaharmonia TRÁPI TUČNÉ AJ CHUDÉ Mala som asi tridsať, keď som si všimla, že sa mi začína robiť na stehnách pomaran- čová pokožka. Vy- skúšala som skutočne všetko dostupné, lebo som chcela mať znovu hladkú pokožku, ale žiaden zo zaručených prípravkov, najmä krémov a telových mliek, nepomohol. Myslím si, že vý- robcovia kozmetiky veľmi dobre vedia, na čo ženy nachytajú, za čo sme ochotné zaplatiť. Napriek tomu sa celkom nevzdávam, odporúčam používať sisalovú rukavicu a ráno aj večer si ňou celé telo dobre vymasírovať. Vidím na starších ženách, ktoré už vzdali boj s veternými mlynmi, že majú pomarančovú kožu nielen na stehnách, ale aj na rukách. Vaše tipy vyskúšam a dám vedieť. JANKA GAJDOŠÍKOVÁ ZO ZLATÝCH MORAVIEC NOČNÁ MORA V PODOBE SPÁNKOVEJ PARALÝZY Skutočne zaujímavý a najmä poučný člá- nok. Trochu ako z hrô- zostrašného filmu, trochu ako rozpráv- ka. Aj ste ma ním vy- strašili. Želám vám veľa ďalších dobrých nápadov. EVA LIPOVSKÁ Z NITRY OKU LAHODÍ, DUŠU POHLADÍ Lebedila som si pri tomto článku. Kvety sú moja srdcovka. Neskromne musím povedať, že moje kveti- nové záhony sú ako v botanickej záhrade. Niekto sa rozpráva so svojím štvornohým miláčikom, ja sa rozprávam s mojimi kvetmi. Je to fantastický relax. Očarili ma farebné krhly a črep- níky z kovu, o ktorých píšete. Ich cena je oveľa vyššia ako cena umelohmotných, sú však efektným doplnkom mojej záhrady. MAGDALÉNA FEKIÁŠOVÁ Z LEVÍC Naša súťaž Potešíme sa, keď nám napíšete na adresu redakcie alebo mailom (harmonia@juven.sk) svoje námety, postrehy, želania. Za odmenu môžete získať balíček austrálskej kozmetiky Aussie. Obsahuje nové ošetrujúce spreje na vlasy Aussie Miracle Recharge, ktoré pomôžu oživiť vaše vlasy okamžite, kdekoľvek a kedykoľvek bez toho, aby ich zaťažili. ODMENA Z ČÍSLA 4/2014 Domácu lekárničku v originálnej plechovej dóze získava Magdaléna Fekiášová z Levíc, Eva Lipovská z Nitry a Janka Gajdošíková zo Zlatých Moraviec. PODĽA LUNÁRNYCH PRAVIDIEL od 11. 07. do 15. 07. 2014 od 09. 08. do 13. 08. 2014 od 08. 09. do 12. 09. 2014 za / osoba / 5 dní www.wellnesspatince.sk /WellnessHotelPatince

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

www.slsp.sk sporotel 0850 111 888 Na banke záleží. Chcete ušetriť? Preneste si svoju starú pôžičku k nám. Výhodným úverom ju vyplatíte a znížite si tak splátku. Ak naša splátka nebude nižšia, dostanete od nás 30 eur. 30 eur vám vyplatíme, ak mesačná splátka úveru od nás je vyššia ako suma mesačných splátok vyplácaných úverov, pôžičiek a kreditných kariet. Tie riadne splácate a aspoň jeden z nich je z inej banky. Prémiu vyplácame iba raz. Ponuka platí do 31. 7. 2014. Viac na www.slsp.sk Napožičiavali ste si? Preneste si pôžičku k nám a znížte si splátku.

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

10 harmonia rozhovor

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

Neustále sa presúvate z jedného turnaja na dru- hý. Čo robíte, keď nehráte a netrénujete? Ako najradšej oddychujete? Pravdupovediac relax je pre mňa opäť nejaká športová aktivita. Rada hrám golf, behám, lyžujem. Neznamená to, že by som ne- dokázala ležať na pláži a vychutnávať si nič nerobenie. Svoj mo- mentálny život beriem športovo. Keď raz skončím, budem zrej- me žiť oveľa pokojnejšie. Bez koho by ste si nedokázali predstaviť život? Bez mojej rodiny, rodičov a brata. Zrejme by ste do tohto kruhu ešte niekoho prijali... Máte pravdu, toho správneho partnera. Všetci moji doterajší partneri boli skvelí, ale na toho pravého ešte stále čakám. Ste perfekcionistka? Chcela som všetko robiť dokonale. V škole mať dobré známky, byť dobrá v hre na klavíri. Po čase som zistila, že dokonalosť je ilúzia. Aj preto som pokojnejšia, uvoľnenejšia, veď robiť chyby je ľudské. Tenis milujem. Veľa ste športu obetovali. Zapochybovali ste nie- kedy o tom, či ste sa správne rozhodli? Mala som pochybnosti, samozrejme. Plakala som, nenávidela som rodičov za to, že ma každé ráno budili o piatej. Cítila som únavu. A najmä som stratila priateľov, lebo som pre nich ne- mala čas. Strávila som tisíce hodín v posilňovni, neustále ces- tujem, prakticky dvesto dní v roku som na cestách. Viem, čo je bezmocnosť. Mala som obdobia, keď som sa nedokázala vy- rovnať s prehrou, nedokázala som sa vyrovnať s výhrou. Veľa- krát som chcela skončiť. 11 Patrí medzi svetovú tenisovú elitu. Na- priek neustálemu športovému nasade- niu si Daniela Hantuchová vyhradila čas aj na charitatívne projekty. Podpo- ruje nemocnicu, základnú školu, senio- rov a najnovšie i ženy, ktoré chcú niečo v živote dosiahnuť. V prestávke medzi fo- tením sme sa s ňou rozprávali o filan- tropických aktivitách aj o budúcnosti. FILANTROPKA DANIELA harmonia

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

Ale neurobili ste to... ...neurobila, lebo niekde hlboko vo mne je niečo, čo ma poháňa. Aj preto som dnes tam, kde som, a som tým, kým som. A to je dôvod, prečo ste tvárou nového projektu Diva‘s for Women slovenského výrobcu vitamí- nových nápojom pre ženy? Jednoznačne. Oslovil ma ich slogan Ver, že všetko, čo potre- buješ, je v Tebe. Podporujem nemocnicu v Poprade, kde som sa narodila, základnú školu v bratislavskej Petržalke, kde som chodila do školy, a nezabúdam ani na seniorov. Predajom vi- tamínovej vody pre ženy získa niečo moja nadácia a aj projekt na pomoc dievčatám a ženám, ktoré idú za svojím cieľom a chcú v živote niečo dokázať. Budete vyberať adeptky do tohto projektu. Ne- máte z toho obavy? S charitou je to tak, že sa nedá pomôcť všetkým. U nás na Slo- vensku funguje určitá závisť. Keď pomôžem jednej nemocnici, tak sa hneď ozvú z inej nemocnice... Je to súčasť toho, čo ro- bím, a je mi jasné, že sa nezav- ďačím všetkým. Vždy sa snažím vyberať tak, ako to vnútri cítim. Môžete prezradiť, ako sa stravujete? Máte vý- živového poradcu? Nemám. Myslím si, že keď počú- vame svoje telo, zistíme, čo potrebuje. Ja svoje telo počúvam. Neznamená to, že sa vždy stravujem zdravo. Mám rada sladké a aj múčne jedlá. Najčastejšie si dám niečo sladké, keď som v pohode, napríklad po vydarenom zápase. Vždy si dokážem povedať dosť, takže prejedanie sa sladkosťami nehrozí. Zato vy- prážané mi nič nehovorí. A kelom sa mi nezavďačíte. Zostala mi k nemu averzia z čias, keď som chodila do školy. Vraj sa vám páčia Taliani a Taliansko... Je to pravda. Chcela by som žiť v Taliansku. Vždy ma to tam ťahá, táto krajina je môjmu srdcu blízka. Rím je podľa mňa naj- krajšie mesto na svete. Páčia sa mi južanské typy mužov, majú v sebe čosi, čo iným mužom chýba. Imponuje mi ich správanie, sú k ženám pozorní, vedia vzbudiť dojem, že ste stredobodom ich vesmíru... Máte krásne vlasy. Ako sa o ne staráte? Máte dvorného kaderníka? Takpovediac nijako, teda nič extra. Často si ich umývam, použí- vam kvalitný šampón. Niečo špeciálne absolútne nie. Nefarbím si ich, to, čo vyzerá ako melír, je vytiahnuté od slnka. Iba pred fo- tením do časopisov sa zverím do rúk profesionálneho kaderníka. 12 rozhovor Oslovil ma slogan: „Ver, že všetko, čo potrebuješ, je v Tebe.“ harmonia

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

Meriate vyše stoosemdesiat centimetrov, rada nosíte vysoké podpätky. Nemáte s tým problém? Ja určite problém nemám, ale muži okolo mňa s tým problém majú.☺ Necítia sa dobre, ak je žena od nich vyššia. Snažím sa preto vyberať si topánky nielen podľa oblečenia, ale aj podľa toho, s kým sa mám stretnúť. Keby ste z akýchkoľvek dôvodov museli zavesiť raketu na klinec, tušíte, čomu by ste sa venovali? Zaskočili ste ma. Ešte o tom nerozmýšľam. Neviem zatiaľ ani to, kedy to bude. Ale mojou prioritou bude založiť si rodinu a žiť taký normálny život, robiť to, čo budem chcieť. Nie že by som teraz nerobila to, čo ma baví, ale viesť normálny život, byť otvo- rená príležitostiam, ktoré mi život prinesie. Projektov a nápa- dov mám veľmi veľa, uvidíme, ktorým smerom sa pustím, čo z nich zrealizujem. PRIPRAVILA DANIELA AUGUSTINSKA FOTO LUKÁŠ KIMLIČKA, AR 13 harmonia

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

14

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

S o Silvou sme vyrastali v jednom paneláku. Naše rodiny mali byty na jednom poschodí, boli sme najbližší susedia. So Silvou sme teda vyrastali spolu, učili sme sa spolu bi- cyklovať, skákať cez gumu, šplhať na strom, ale najrad- šej sme spolu okolo bloku kočíkovali naše bábiky a vášnivo preberali, ako sa deti správne kŕmia, prebaľujú či uspávajú. Ale po- tom sa Silviina rodina z paneláka odsťahovala ďaleko, do malého mestečka kdesi na východe. Jej rodičia sa tam vrátili, aby v rodi- čovskom dome doopatrovali Silviinu babku. Moji rodičia toto roz- hodnutie našich susedov nechápali, dlho doma rozoberali, prečo sa tí šikovní ľudia sťahujú do takej diery, kde nič nie je. Mohli si predsa babku doviezť sem, do nášho mesta, kde je toľko rôznych možností. Naše detské priateľstvo sa, pochopiteľne, rýchlo skončilo. Chvíľu sme si obe poplakali do vankúšov, a potom si našli iné kamošky. O Silvinom živote mi občas referovala mama, ktorá bola s býva- lou susedkou stále v kontakte. Vraj sa na strednej škole ukázalo, že Silva má veľký talent na chémiu, vyhrávala olympiády a roz- hodla sa pre vedeckú kariéru. Úspešne vyštudovala a potom sa po- brala do sveta. V rôznych vedeckých laboratóriách pracovala na významných výskumoch. Bralo sa ako samozrejmosť, že významná vedkyňa si nestihla založiť rodinu a súkromný život obetovala ve- deckému bádaniu. Ja som si však vedela celkom dobre predstaviť, ako pekná a vášnivá Silva strieda nielen univerzity, laboratóriá, ale aj milencov. A vedie taký príjemne nezáväzný život, v ktorom je vá- šeň pre vedu taká silná, že vášeň pre mužov je len jej odleskom. Predpokladala som, že keď sa Silva nasýti vedeckých úspechov, nájde si nejakého usadeného profesora v príjemnom mestečku kdesi v Belgicku a strávi s ním pokojnú starobu. Čakala by som všetko okrem toho, čo sa stalo. Silvina mama ťažko ochorela a v rodinnom dome ostala už len sama. Plánovala, že dom predá a nájde si nejaké miesto v ústave, kde ju doopatrujú. Vedela, že by jej dcéra finančne pomohla. Vô- bec neočakávala, že by sa Silva vzdala vedeckej dráhy a vrátila sa do starorodičovského domu v mestečku mimo akýchkoľvek ve- deckých ustanovizní, len aby mohla doopatrovať svoju mamu. Ale presne to sa stalo. Pani profesorka zanechala vedeckú kariéru a vrátila sa. Svoju mamu svedomito doopatrovala. Zomrela jej doma v náručí. Pred pár dňami sme sa s mojou mamou vrátili z pohrebu. Na kare som sa odvážila Silvy opýtať, či to tu teraz predá a vráti sa na svoju univerzitu. „Ale kdeže,“ zasmiala sa srdečne. „Tu som doma. Práve som sa pustila do opravy nášho domu.“ Neveriacky som na ňu po- zerala. To myslí vážne? „Vieš, začala som učiť chémiu na tunajšej škole, a neuveriteľne ma to baví. Veda ma už nenapĺňala, už som v nej nemala žiadne ambície. Ale učenie detí, to je úžasné.“ A po- tom ma zaviedla do ich neveľkého domčeka, ukázala mi hriadky s priesadami, mrkvou, petržlenom, cibuľou, ovocné stromy, ktoré na jar odborne ošetrila. A pokojne skonštatovala: „Toto je teraz môj život – a tie deti v škole. Nič viac k životu nepotrebujem.“ Neočakávaný NÁVRAT

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

16 relaxharmonia

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

D opriať si možno skutočne všetko – od ničnerobenia v hoteli all inclu- sive až po dobro- družné cestovanie s batohom na chrbte. Výber dovolenky nie vždy podmieňujú finančné možnosti. Môj bývalý spolužiak zo strednej školy, dnes vážený člen predsta- venstva finančnej inštitúcie, trávi letnú dovolenku už niekoľko rokov zásadne na farme. Drahé obleky, perfektne nažehlené košele a hod- vábne kravaty vymení za ošú- chané džínsy, vyťahané tričko, lu- xus mestského bytu za skromnú izbu na statku. Každý dovolenkový deň okrem nedele začína o piatej. Ťažko fyzicky pracuje s menšími prestávkami takmer celý deň. Ve- černý program absolútne nerieši. „Spadnem do postele ako podťatý strom a spím v jednom kuse a v jednej polohe až do rána. Za dva týždne som ako vymenený, reštartovaný,“ pochvaľuje si fi- nančník. V podstate je šťastným človekom. Vie, čo potrebuje. Dôležitá je ešte jedna vec – jeho tak trochu zvláštnu dovolenku akceptuje manželka aj deti. KAŽDÝ POTREBUJE NIEČO INÉ Bratranec Miro je celkom iný prípad. Rok čo rok sa obetuje a ve- zie rodinu do Chorvátska. Veď čo by neurobil pre pokoj v rodine. Jeho manželke sa ráta iba dovolenka pri mori. Už v januári má vybrané miesto, na ktorom v júli zakotvia. Celé dni potom dokáže vylihovať na pláži a tvrdí, že iné sa jej skutočne nežiada. Horko- ťažko sa nechá prehovoriť aspoň na minivýlet do najbližšieho mesta. Miro sa nudí, v duchu ráta dni, kedy konečne nasadnú do auta a vrátia sa domov. Zakaž- dým si nechá ešte sólovku, týž- deň dovolenky, ktorý strávi na chalupe. „Kosím, pílim drevo, na- tieram plot, posedím si so suse- dom pri pivku. Večer grilujeme, varíme guláš, to je dovolenka,“ významne zdvihne obočie a tvár mu rozžiari spokojný úsmev. OČAKÁVANIA A REALITA Vybrať správnu dovolenku pre seba a aj partnera, aby obom vyhovovala a splnila očakávania, nie je až také jednoduché. Do dovolenkovej batožiny si často pribaľujeme aj problémy súvi- siace s prácou a s rodinou. Ak typ dovolenky nesadne, môže na dovolenkárov doľahnúť stres z voľného času. Svoje zohráva aj náš spôsob života, pracovné zaťaženie, ktorého sa nedoká- žeme ani na dovolenke celkom zbaviť. Aspoň nie v prvých dňoch. Už sme raz takí – máme od dovolenky veľké očaká- vania. Chceme prečítať aspoň tri – štyri knihy, obehať v okruhu aspoň päťdesiatich kilometrov všetky historické pa- miatky. Aký je potom výsledný efekt? Prepíname sily DOVOLENKA 17 harmonia Tešíte sa na dovolenku, ale neviete, aký spô- sob oddychu si vybrať, aby ste si skutočne oddýchli, nabrali energiu? Vo výhode sú tí, čo chodia dovolenkovať každý rok na rov- naké miesto, lebo sa im tam páči, dobre sa tam cítia a čo je hlavné – vrátia sa domov spokojní, šťastní, s kopou príjemných zážit- kov. Na to, akú dovolenku potrebujeme, vplýva miera stresu, ktorý denne prežívame. NA MIERU

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

rovnako ako v bežnom živote. A to znamená, že si ani počas dovolenky neoddýchneme.. AKO PRÁCA OVPLYVŇUJE DOVOLENKU Aj tá najobyčajnejšia práca má svoje úskalia, ktoré sú veľkou psychickou záťažou. Odborníci radia, aby sme sa pristavili hoci na päť minút a zrekapitulovali si svoj pracovný deň. Na čo je to dobré? Budeme lepšie poznať stupeň svojho zaťaženia a následne si ľahšie a adresnejšie vyberieme taký druh dovo- lenky, na ktorej si skutočne oddýchneme, načerpáme energiu. Ktorá z nasledujúcich charakteristík na vás najlepšie sedí? 18 relaxharmonia PRETLAK ZODPOVEDNOSTI Len čo ráno otvorím oči, už pracujem. Sadnem si k počítaču a kontro- lujem maily. Úchytkom vypijem prvú kávu, volám s kolegami. Organi- zujem nielen seba, ale všetkých naokolo, v práci aj doma. Práca je v mo- jom živote kľúčová. Prináša mi uspokojenie, a tiež veľa stresu. Pracovný čas mi nestačí, aby som všetko stihol, som v práci do večera. Mám zod- povednosť za firmu, zamestnancov, klientov. Idem na plné obrátky. PREBERANIE POVINNOSTÍ AJ ZA DRUHÝCH Okrem svojej práce plním želania šéfa, klientov, neustále niečo vy- bavujem, vysvetľujem. Kolegovia ma majú radi, vždy som ochotný im pomôcť, často robím prácu za iných. Od neustáleho rozprávania nie- kedy strácam hlas. Záleží mi na tom, aby bolo všetko, ako má byť, aby boli všetci spokojní. Uvedomujem si, že sa tým vyčerpávam, ale je to úžasný pocit byť nenahraditeľný. FRUSTRUJÚCA RUTINA Práca ma neteší, vzťahy na pracovisku sa komplikujú. Šéf moju prácu nedoceňuje. Nezvýšil mi plat, navyše na uvoľnenú vyššiu pozíciu vy- bral chlapíka, ktorý podľa mňa na to vôbec nemá. Všetko mi ide na nervy. Nemôžem mu povedať, čo si myslím, nemôžem dať otvorenie najavo nespokojnosť. Na moje miesto čakajú desiati, povie mi. A pe- niaze potrebujem. Tak musím držať hubu a krok. Nateraz nemám inú možnosť. Hnevám sa pre to na seba, ale čo mám robiť. HĽADANIE VÝCHODISKA Ktorý opis sa najviac približuje vašej aktuálnej situácii? PRETLAK ZODPOVEDNOSTI Ak ste neustále pod silným tlakom, mali by ste sa na dovolenke za- merať na cielený program, aby sa každodenné zaťaženie ďalej ne- stupňovalo. Inými slovami, potrebujete aktívny odpočinok namiesto chodu naprázdno. Potrebujete pomaly znižovať hladinu stresu, oslobodiť sa od neus- táleho pocitu zodpovednosti. Mali by ste sa viac venovať sebe, uve- domovať si seba. Určite vám neprospeje sladké ničnerobenie. Nuda je váš veľký nepriateľ. Ale môžete spadnúť aj na druhú stranu koňa a s aktivitami to poriadne prehnať. Počas dovolenky by ste sa mali usilovať zmeniť zabehaný životný ryt- mus. Aj preto si zrejme medzi manažérmi získalo obľubu plachtenie. Je to ideálna činnosť, na ktorej sa zúčastňuje celá posádka, každý pri- kladá ruky k dielu. Nielen posádka, ale najmä počasie rozhoduje o tom, ako rýchlo bude loď napredovať. Podobne je to aj pri putovaní krajinou, napríklad na bicykli. Odporúčajú sa fyzicky nie veľmi ná- ročné aktivity, napríklad golf, joga. PREBERANIE POVINNOSTÍ AJ ZA DRUHÝCH Ak máte prácu, v ktorej musíte byť stále v pohotovosti, pripravení rie- šiť nielen vlastné pracovné povinnosti, ale aj úlohy iných zamestnan- cov, a pritom veľa komunikovať, mali by ste si energetickú bilanciu vy- rovnať v absolútnom pokoji. Potrebujete venovať pozornosť svojim potrebám. Mali by ste dať vy- niknúť aj iným svojim prednostiam ako neustálemu rozprávaniu. Ideálna dovolenka pre tento typ ľudí sú wellness pobyty, prípadne re- laxačné kúpeľné pobyty. Potrebujú si vychutnať to, že sú stredobodom pozornosti, že sa o nich niekto neustále stará. Vhodné sú aj pozná- vacie výlety na zaujímavé miesta, v ktorých budú v novej úlohe, pre nich nezvyčajnej, v úlohe pozorovateľa a poslucháča. Nevylučuje sa ani to, že sa budete dobre cítiť pri mori. Nezabudnite si vziať litera- túru, naplánujte si výlety do okolia, doprajte si aj večeru v príjemnej reštaurácii. Jednoducho si užívajte. FRUSTRUJÚCA RUTINA Stres z frustrácie v práci sprevádza klesajúce sebavedomie. Energia veľmi rýchlo vyprchá, keď sa v práci necítite dobre. Potrebujete ako soľ prílev novej energie, by ste sa dokázali správne zorientovať. Práve preto, že situáciu nechcete a ani neviete zmeniť, potrebujete iný zdroj uspokojenia. Denný stereotyp treba práve počas dovolenky prekryť ab- solútne novými aktivita a zážitkami. V takomto prípade by sa žiadala dynamickejšia dovolenka. V žiadnom prípade lenivé vylihovanie pod slnečníkom. Potrebujete nadobudnúť sebadôveru, postaviť sa na nohy. Ako na to? Oprášte svoje koníčky. Ak inklinujete k umeleckej tvorbe, pri- hláste sa na kurz umeleckých remesiel, maľovania, choďte zachraňo- vať ruiny starého hradu, vyberte sa do sveta na intenzívny jazykový kurz. Uvidíte, čo to s vami urobí. Váš život zasa dostane zmysel, vaše oči iskru. VIOLA SPIŠIAKOVÁ FOTO DREAMSTIME A AR

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

Starnutie kože je prirodzený proces spočívajúci v znížení biologickej aktivity buniek v tele, spomalení regeneračných procesov a strate schopností prispôsobovať sa. Rozhodujúcu úlohu tu zohrávajú genetické faktory a spolupôsobiace vonkajšie faktory, ako sú: UV žiarenie, znečistenie životného prostredia, fajčenie, nesprávna starostlivosť a vnútorné faktory spojené s poruchami hormonálnej rovnováhy, nespravným stravovaním a nedostatkom vitamínov. J edným z prvých príznakov starnutia kože je jej su- chosť, spôsobená stratou schopnosti viazať vodu a za- držiavať ju v pokožke. Teda starnutie kože nie je iba priamym dôsledkom plynutia času, ale je tiež výsled- kom pôsobenia vonkajších a vnútorných faktorov. Biologicky aktívny kolagén – práve vďaka svojim jedineč- ným schopnostiam vytvára na pokožke proteínovú sieťku, po- kožka nestráca vlhkosť, zvyšuje sa aktivita a pevnosť buniek, ktoré začínajú vytvárať svoj vlastný kolagén. Pokožka je hlad- šia a jemnejšia, zlepšuje sa jej elasticita a tonus. Pokožka veľmi rýchlo opäť nadobúda pevnosť, pružnosť a zdravý vzhľad. Spomaľuje sa proces starnutia, vrásky sa vyhladzujú. Peptidy v našich produktoch slúžia na prenášanie aktív- nych zložiek do hlbších vrstiev kože. Majú energizujúce vlast- nosti – stimulujú bunky kože k tvorbe kolagénu a elastínu. Sú užitočné v boji s pigmentovými škvrnami – zosvetľujú a vyrov- návajú tón pleti. Výsledkom ich používania v kozmetike je pružné telo, redukcia vrások a nerovností ako aj predchádza- nie ochabovaniu kože. Naše prípravky obsahujú niekoľko sto prírodných, biolo- gicky aktívnych peptidov, ktoré patria najmä k trom skupi- nám bielkovín: dekorínu, lumikánu a histonóm. Prípravky z rady Nano Collagen obsahujú dokonca 100 x viac peptidov, ako produkty iných značiek. Prírodné, biologicky aktívne peptidy získavané z vybraných sladkovodných rýb, sú zodpovedné okrem iného za reguláciu bunkových procesov a komunikáciu medzi bunkami, čo vý- znamne ovplyvňuje fungovanie kože, pretože oligo- a poly- peptidy majú silný účinok proti starnutiu. •intenzívne a dlhodobé zvýšenie úrovne hydratácie a spevnenie kože •Spomalenie procesu starnutia kože, vyhladenie vrások a zabrzdenie vzniku nových •Regenerácia pokožky a ochrana proti pôsobenu škodlivých vonkajších vplyvov •Optimálne zlepšenie vzhľadu a stavu pleti. •Zlepšenie regulácie metabolizmu tukov a vodného hospodárenia a ochranných funkcií kože •Intenzívne vyžívenie pleti •Urýchlenie nápravných procesov v pokožke •Zmiernenie lámavosti vlasov a nechtov •Dodávanie nevyhnutných výživných látok do hlbokých vrstiev kože •Viditeľné zlepšenie kontúr tváre •Zmierňujúci a upokojujúci účinok •Rýchle účinky v boji proti kožným defektom (akné, začervenanie, podráždenie) •Viditeľne zmenšené opuchy •Zaistenie pocitu liftingu kože •Zrýchlenie procesu tvorby nových buniek •Intenzívna regenerácia pokožky • výrazne vyhladzuje vrásky a zabraňuje vzniku nových, • pomáha bojovať proti celulitíde a striám, • pomáha odstraňovať jazvy a výrazne znižuje ich viditeľnosť, • chráni pleť proti voľným radikálom, • zmierňuje podráždenie, • regeneruje vlasy a nechty. Kupón doeshopu 5euro–kód: Harmonia6Alegrio.sk Prírodná kozmetika s Collagenom KONTAKT: www.alegrio.sk, info@alegrio.sk mobil: +421(0) 948 88 58 58 Pridajte sa k sieti predajní na vo@alegrio.sk (BIO obchody, lekárne a iné)

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

Zmierňuje bolesti chrbta, hlavy, zá- paly kĺbov, pomáha pri športových úrazoch, alergiách a v spojení s glu- kozamínom pri obnove šliach, vä- ziva a chrupavky. MSM alebo metylsulfonylmetán je prvou bez- pečnou prírodnou látkou bez vedľajších účin- kov na mnoho druhov bolestivých a zápalových ochorení. Dlhoročné skúse- nosti dvoch lekárov Stanleyho Jacoba a Ro- nadla Lawrenca s MSM vám povedia ako mať úžitok z jeho pozitívnych účinkov. Títo le- kári majú skúsenosti z úspešnej liečby tisícov pacientov, ktorí trpia bolesťami. Vysvetlia Vám ako MSM užívať aby sa zmiernili rôzne typy bolesti pri ochoreniach ako napríklad: • osteoartróza • degeneratívne ochorenia kĺbov (artritídy) • reumatické zápaly kĺbov • chronické bolesti chrbta • chronické bolesti hlavy • bolesti svalov • fibromyalgie (bolesti šliach a svalov) • zápaly šliach a kĺbneho puzdra (tendinitídy a burzitídy) • syndróm karpálneho tunela • dysfunkcia čeľustného kĺbu • poúrazové bolesti a zápaly • pálenie žáhy, alergie a mnohé, mnohé ďalšie. V tomto produkte JOINT (angl. kĺb) je spolu s MSM niekoľko ďalších účinných prí- rodných netoxických látok, ktoré spolu majú silnejší účinok. Pri užívaní Glukozamín sulfátu a MSM pri liečbe osteoartrózy sa dosiahlo výrazné zlepšenie. Výskumy preukázali zvý- šenie účinnosti týchto látok, keď sú podá- vané spolu. JOINT Rx je kombináciou odporúčanej dennej účinnej dávky 2000 mg Glukozamín sulfátu a 1 000 mg MSM spolu s 100 mg organického kremíku (z bambusu) a 300 mg vitamínu C v troch tabletkách . Takto vznikol veľmi účinný prírodný produkt, ktorí užívali a užívajú tisíce spokojných pacientov. MSM, Glukozamín sulfát, organický kremík a C vita- mín sú bezpečné prírodné látky, ktoré môžu pomôcť proti mnohým druhom bo- lesti a zápalom. Táto kombinácia prírod- ných látok nie je liek, ale doplnok stravy, nemá vedľajšie účinky a je do- stupná pre ľudí s boles- ťami a ochoreniami šliach, väziva, chrbtice, kĺbov. MSM (Methyl Sulfonyl Methane) je často taký účinný pri tlmení bolestí, že lekári môžu znížiť dávky liekov, ktoré pacientom predpisujú. V niektorých prípadoch môžu do- konca prerušiť podávanie liekov. Výsledkom je úľava od príznakov, ktorú nesprevádzajú žiadne alebo nevýrazné vedľajšie účinky, ktoré sú často spôsobené liekmi proti bolesti. Získali sme skvelé a navyše prírodné riešenie problémov s bolesťou- potravinový doplnok, ktorý organizmu dodáva biologicky aktívnu síru, na ktorú sa často vo výžive zabúda. Síra má v liečiteľstve dlhodobú tradíciu. Lekári v minulosti často posielali pacientov do sír- nych kúpeľov. *Klinické pozorovania za- hrnujúce tisíce prípadov potvrdili, že MSM tlmí bolesti u približne 70% pacientov, ktorí nimi trpia. Vzhľadom k masívnemu výskytu bolestivých ochorení v našej spoločnosti tieto výsledky poukazujú na významné miesto MSM, ktorý by mal byť odporúčaný lekármi ako doplnok klasickej liečby pri bolestivých prípadoch. MSM bezpečne vyhovuje vzras- tajúcim požiadavkám pacientov, ktorí hľa- dajú alternatívne prostriedky, ktoré nemajú škodlivé účinky. MSM ponúka prírodné riešenie pre zníže- nie bolesti a zmiernenie zápalov bez vážnych vedľajších účinkov. Môže dokonca poskytnúť rovnakú alebo väčšiu úľavu ako klasické pro- striedky proti bolesti , len nepôsobí rovnako rýchlo. (To je spôsobené tým, že MSM nie je liek je to len potravinový doplnok.) Významné zlepšenie od bolestí a nepohodlia však za- čnete pociťovať behom niekoľkých dní záro- veň s prílivom energie a pocitom celkového zlepšenia vášho stavu. Dobrou správou je, že MSM si môžete kúpiť ako potravinový do- plnok vo forme kapslí, ktoré užívate pri jedle, rovnako ako akýkoľvek vitamínový doplnok. Ku dnešnému dňu ho použilo tisíce ľudí a nezaznamenali sme žiadne alergické reakcie. MSM je zdro- jom síry – minerálu , ktorý má zá- sadný význam pre normálne fungovanie a štruktúru tela. Je stavebným materiálom pre bielkoviny a spojivové tkanivo, ktoré tvorí našu te- lesnú hmotu, pre enzýmy, ktoré riadia všetky chemické reakcie, pre účinné prírodné zlúčeniny, ktoré nás chránia pred toxicitou a škodlivými účinkami oxidačného stresu. Síra má dlhú tradíciu v lieči- teľstve, ale v súčasnosti sa na ňu zabúda. Najvýznamnejšie účinky MSM. Zoznam najvýznam- nejších účinkov z praxe pri používaní MSM: • Je to analgetikum – zmierňuje bolesť. • Zmierňuje zápal. Prechádza bunkovými membránami aj cez kožu. • Rozširuje cievy ( robí vazodilatáciu) a zvy- šuje prietok krvi. • Inhibuje cholínesterázu. Cholinesteráza je enzým, ktorý zabraňuje prechodu nervo- vých impulzov z jednej nervovej bunky na druhú. Staršiemu pánovi veľmi dobre po- mohol MSM pri zápche. Zablokovaním cholinesterázy pomáha MSM obnoviť nor- málne fungovanie čriev • Obmedzuje vznik svalových kŕčov. Zrane- nia alebo zápaly obvykle spôsobujú kŕče jedného alebo viac svalov. Kŕče vyvolávajú stiahnutie svalu, po ktorom nasleduje bo- lesť a znemožnenie normálnej funkcie. Po- dávanie MSM ústami spôsobuje uvoľnenie svalových kŕčov. • Mení proces väzby v kolagéne čím obme- dzuje vznik jaziev. Ide o proces, v ktorom sa nové štrukturálne proteíny pripájajú v mieste chirurgického rezu alebo úrazu už do existujúceho zdravého tkaniva. • Má protiparazitárne vlastnosti. Pôsobí hlavne proti rodu Giardia, čo je protozo- ický parazit, ktorý vyvoláva hnačku. • Normalizuje činnosť imunitného systému, ako bolo pozorované pri niektorých auto- imúnnych ochoreniach ako sú reumatická artritída, lupus, sklerodermia, intersti- ciálna cystitída. Záver: Klinickým testovaním sa dokázalo, že kombinácia Glukozamínu a MSM má významne väčší účinok ako ich samostatné použitie. Kombinovanou liečbou boli dosiah- nuté lepšie výsledky pri znížení bolesti a opu- chu a dosiahlo sa výrazné zlepšenie funkčnosti kĺbov, než pri užívaní týchto čini- teľov samostatne- to je záver práce výskum- níkov z júna 2004 v článku publikovaným v Clinical Drug Investigations vol.24, no.6, str.353-363). Krajina pôvodu: Kanada Výhradný dovozca pre Slovenskú a Českú Republiku: ENEREX Slovakia,s.r.o. Kontakt: enerexsk@gmail.com, www.enerex.sk, tel.: 0948 252 604 UPOZORNENIE: Na zabezpečenie origi- nality pôvodu a kvality našich výrobkov je od- teraz každý ENEREX výrobok označený špeciálnou holografickou ochrannou znám- kou. Za výrobky, ktoré touto známkou nie sú označené ani my – ENEREX Slovakia, .s.r.o. ako výhradný dovozca a ani kanadský vý- robca neručí. Preto odporúčame kupovať ENEREX výrobky výhradne s touto ochrannou známkou. Prírodná látka proti chronickej bolesti Zázračný MSM

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

harmonia S vadba ako významná udalosť vo vašom živote je už tradič- ne spojená s túžbou podeliť sa o svoju radosť a zmenu sta- tusu s príbuznými a priateľmi. A to si vyžaduje špeciálnu prí- pravu a reprezentatívne priestory na oslavu. Každá nevesta túži byť iná ako ostatné – jedinečná a úžasná. Veď je to jej deň. Deň s veľkým D, keď sa z princeznej stáva kráľovná, zo slečny žena – manželka. Pán dokonalý vás romanticky požiadal o ruku, už máte aj termín a počiatočný ošiaľ sa začína meniť na realitu. Kde? Koho pozvať? Aké šaty si obliecť? Aké menu hosťom podávať? ... Otázok je veľa a stále pribúdajú. Premýšľate nad tým, že odpovede na všetky otázky zveríte do rúk svadobnej agentúry? Nemusíte! Hotel Matyšák má riešenie. Okrem toho, že disponuje nádhernými reprezentatívnymi priestormi v podobe historickej klenbovej reštaurácie, ktorá pojme až 60 ľudí, po- núka aj klenot podzemia. 110-ročná vínna pivnica pod Hotelom Ma- tyšák ukrýva viac ako 45-tisíc vín a vo váš veľký deň môže poslúžiť ako obradná miestnosť a tiež ako fotoateliér. „Novomanželom a ich hosťom ponúkame kompletné služby, od výzdo- by priestoru a jeho nasvietenia cez svadobné menu, hudobnú pro- dukciu až po výslužky pre svadobčanov. A to všetko bez ceny prenáj- mu. Navyše je Hotel Matyšák situovaný v širšom centre mesta, takže nevesta so ženíchom môžu z auta vojsť rovno do hotela a vítať svojich hostí. Pre všetkých je navyše pripravené bezplatné parkovisko, ktoré sa nachádza pri hoteli,“ hovorí Silvia Brunovská, Food and Beverage manažérka Hotela Matyšák. Ešte váhate nad tým, či bude vaša svadba v priestoroch, kde sa nachádza 35 malokarpatských odrôd vín, to pravé? Hotel Matyšák vám v rámci vášho veľkého dňa ponúka už od piatka svadobný apartmán s tým, že v sobotu pred obradom príde krásu ne- vesty pozdvihnúť profesionálny kaderník a vizážista. Apartmán máte k dispozícii až do nedeľného neskorého check-outu. „V rámci svadobného programu ponúkame aj možnosť ochutnávky vy- braných druhov vín s naším somelierom a celú udalosť môže zachy- tiť profesionálny fotograf,“ hovorí Silvia Brunovská. No a svadobné menu vám pripraví vysoko uznávaný a oceňovaný šéf- kuchár Branislav Križan a jeho tím. V svadobný deň, v tento špeciálne významný deň vo svojom živote, chcete celému svetu povedať a ukázať, čo pre vás znamená váš partner, vaša partnerka, a osláviť spečatenie vašej lásky. ZAŽITE SVADBU SVOJICH SNOV Najobľúbenejšie svadobné menu v Hoteli Matyšák Aperitív: Prestige Cabernet Sauvignon rosé, ročník 2012, neskorý zber, suché Predjedlo: Bažantí šalátik s prepeličím vajíčkom Polievka: Svadobná slepačia, klasická Hlavné jedlo: Teľací steak s grilovanou špargľou, gratinované zemiaky, omáčka z modrého syra alebo prírodná Dezert: Limetkovo-tvarohový koláčik alebo čokoládová guľa s jahodovou penou Kontaktné údaje: Hotel Matyšák Pražská 15 811 04 Bratislava Telefón: 0905 80 10 80

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

22 tipyharmonia pre va‰u krásu 1. TO NAJLEPŠIE PRE MŇA S novou líniou obľúbenej značky Planet Spa – Amazonian Treasures značky AVON si doprajete to najlepšie. Luxusný rituál zo slnečnej Brazílie s bobuľami acai a výťažkami z moruše dodáva vlasom a telu dostatočnú dávku zmysel- nej hydratácie, výživy a energie. Budete sa cítiť neuveriteľne sviežo aj počas horúcich dní. 2. SPREJ NA OŽIVENIE ÚČESU S vlasmi je to niekedy veľmi ťažké. Na pomoc prichádza novinka – ošetru- júce spreje Aussie Miracle Recharge. Hneď po nanesení vylepšia vlasy, oži- via účes. Môžete ich použiť kedykoľvek a kdekoľvek, napríklad vo výťahu, v ta- xíku. Dôležité je mať sprej v kabelke. 3. LETNÉ LÍČENIE DO ZLATA Nalíčte sa vo farbách slnka letnou kolekciou dekoratívnej kozmetiky Avon Glow. Púdrové, svetlo odrážajúce guľôčky pre žiarivý vzhľad sú ideálnou voľ- bou na zvýraznenie opálenej pokožky. Bronzovým rozžiarujúcim púdrom do- siahnete zlatistý, slnkom pobozkaný vzhľad a zvýraznia sa i kontúry tváre. 4. PÔVABNÁ AJ NA PIKNIKU Aj na pikniku môžete byť pôvabne krásna. Stačí mať dvoch pomocníkov – ľahký tónovací krém a balzam na pery. NIVEA Skrášľujúci hydratačný BB krém 5 v 1 prináša kombináciu hydratačnej starostlivosti s ľahkým mejkapom a so slnečnou ochranou pleti. 5. ČEREŠŇOVÉ PERY Značka Yves Rocher prichádza s rúžom, do ktorého je zakomponovaný po prvý raz čerešňový olej. Prišli totiž na to, že má schopnosť dodať perám lesk, ale odráža aj svetelné spektrum. Výrobca ho obohatil o omega 6 a 9 mastné ky- seliny, zdroj prirodzenej ochrany a výživy. Rúž sa príjemne nanáša a pokrýva pery žiarivou farbou. Jej intenzitu možno meniť opakovanou aplikáciou rúžu. 6. LA DOLCE VITA AJ PRE VÁS Skúter Vespa je synonymom talianskeho spôsobu života. Skutočnú radosť zo života môžete mať tiež, ak si vyberiete vôňu značky Vespa pre ňu a pre neho. Táto povznášajúca a zmyslená dvojica vôní evokuje legendárny životný štýl v znamení kultového skútra. Vôňu pre ňu charakterizujú kvetiny a citrusy, vôňa pre neho je drevito korenená. 7. S EXOTIKOU V POHODE Snívate často o letnej dovolenke pri azúrovom mori s bielym pieskom, túžite byť obklopená palmovým hájom s osviežujúcim kokteilom v ruke? S novinkou z radu dámskych antiperspirantov značky Rexona môžete zažívať exotický raj každý deň. S novým antiperspirantom Rexona Tropical absolvujete náročný pracovný program svieža a v absolútnej pohode. 8. SKVOST NA RUKE Milovníčky čarovných šperkov si v novej kolekcii značky ALO prídu na svoje. Výnimočný je napríklad prsteň z ružového zlata s nadčasovým dizajnom – dvomi nežnými motýľmi zahalenými do ligotavého jasu bielych diamantov. 8 7 6 5 2 1 3 4

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

I Silný motor 4.0HP I Maximálna hmotnosť užívateľa 150 kg I Rýchlosť 0–20 Km/h – jednodotykové krokové ovládanie I Sklon 0–12% – jednodotykové ovládanie   I Bežecká plocha 51 cm x 140 cm I Viac obrazovkový LED displej s CoolAir ventiláciou I 16 vstavaných cvičebných plánov, Nike® + iFit Live™ kompatibilita I CardioGrip™ merač tepovej frekvencie + POLARkompatibilita I Laminované duálne odpruženie I Audio sústava – Port pre iPod® , Intermix Acoustics™ 2.0 I Space Saver® – ľahké odkladanie a úspora miesta I Veľkosť rozloženého pásu 193 x 90 x 150 cm I Veľkosť zloženého bežeckého pásu  90 x 90 x 1574 cm I Hmotnosť pásu – 104 kg I Hmotnosť zabaleného bežeckého pásu – 115 kg T13.0 Nájdete vo všetkých predajniach FIT PLUS a na www.fitplus.sk Využite AKCIU, aká tu ešte nebola! UŠETRÍTE 464 EUR! 1111 EUR1575 EURAKCIA platí do 31. 8. 2014. Nájdete vo všetkých predajniach FIT PLUS a na www.fitplus.sk

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

24 PLAVKY harmonia krása na každúpostavu So svojou postavou je veľmi málo žien spokojných. Máme zrejme na seba prísnu optiku. Ak patríte k tým, ktoré majú pri pohľade do zrkadla pocit, že sa túto sezónu v plavkách určite neukážu, žiaden strach. Stačí si iba správne vybrať.

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

ŠIRŠIE BOKY, VÄČŠIE BRUŠKO „Ovocná“ typológia tvaru postavy má svoje špecifiká. Dámy s po- stavou typu hruška – užší hrud- ník, širšie boky, väčší zadoček a stehná – by namiesto zakrý- vania plnších partií vyťahanými šortkami mali siahnuť po tmav- ších, jednofarebných nohavič- kách. „Pri tomto type postavy je dobré upriamiť pozornosť na hornú časť tela. Práve tu môžu byť naozaj odvážnejšie a vyberať z farebnejšej po- nuky. Tým, že zacielime pozornosť na hornú časť tela, odpútame pozornosť od spodnej časti,“ ho- vorí Ľubomíra Pendráková, marketingová manažérka spoločnosti BEPON. V prípade, že máte štíhle ruky a nohy, no trápi vás nevýrazný pás a väčšie bruško, zamerajte sa pri výbere plaviek na rafinované jednodielne plavky, ktoré skvelo nie- len zakryjú, ale aj zamaskujú problémovú strednú časť tela. Vhodným a aj obľúbeným riešením sú „tankiny“, ktoré by sme mali zvoliť v tmavších farbách, bez vzorov a skombinovať ich s plavkovými nohavičkami. Do pozornosti dá- vame napríklad typ „hipser“. Dostať ich v obchodoch spoločnosti Bepon. Pri ich vý- bere sa môžeme obzerať aj po nápadnejších vzoroch a farbách. Vďaka tomuto ne- náročnému triku „rozbijeme“ pri postave typu jablko jednoliaty efekt valcovitého pásu. MALÉ PRSIA, ÚZKE BOKY VERZUS PLNÉ TVARY V prípade postavy neobdarenej ženskými tvarmi, teda malé prsia, úzke boky, netreba rozmýšľať nad implantátmi. Ponúka sa oveľa príjemnejšie riešenie. To, čo ubrala príroda, nahradíme push-up efektom plavkových vrchov, volánikmi, rôznymi aplikáciami, pestrosťou farieb i vzorov. Naopak, plné ženské tvary postavy typu Venuša si zaslúžia po- hodlie v podobe dobre padnúceho vystuženého vrchného dielu so širšími ramienkami, ktorý spoľahlivo udrží po- prsie na svojom mieste pri šantení vo vode i na suchu. Pohodlie, funkčnosť, nápadité veselé vzory a pestrá paleta farieb udávajú tón novej kolekcii plaviek spoločnosti BEPON. PRIPRAVILA DA FOTO: BEPON www.kozenedoplnky.sk Tel.: +421 51 3811737 Mobil: +421 940 779696 Koža hovorí sama za seba

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

SAUNOVANIE Suchá, mokrá, bylinková, infrasauna, všetky prinášajú veľký zdravotný benefit. A nielen to. Saunovanie pokožku prekrví, vy- pne, omladí a zrýchli metabolizmus. Niekoľkominútový pobyt v saune sa vyrovná náročnejšiemu cvičeniu. Navyše, pokožka sa saunovaním lepšie pripraví na absorbovanie aktívnych látok na jej výživu a spevnenie. SPRCHOVANIE A PEELING Striedavo si doprajte chvíľu studenú a chvíľu veľmi teplú vodu. Celý postup opakujte minimálne štyrikrát. Táto procedúra bla- hodarne pôsobí na cievy a povzbudzuje krvný obeh. Následným celotelovým peelingom z pokožky odstránite všetky nečistoty, odumreté bunky. Pokožka sa odvďačí za starostlivosť sviežim, zdravým vzhľadom. MASÁŽ SISALOVOU RUKAVICOU Krúživým pohybom smerom k srdcu masírujte pokožku najmä na stehnách aspoň desať minút. Okrem masážnej rukavice mô- žete použiť masážny valček , prípadne valček s guľôčkami či inými výčnelkami. Nimi vyvíjame jemný tlak na tkanivo. Ak si pokožku natriete telovým mliekom, budú sa pomôcky dobre po ňom kĺzať. CHLADIACA MASÁŽ Potrebujete balíček s chladivým obsahom. Dajte ho do mraz- ničky zmraziť. Táto metóda spája do celku pôsobenie tlaku a chladu. Optimálne prekrví cievy, uzatvorí kožné póry, a tým do značnej miery spevnie pokožka. MASÁŽ LIEČIVOU HLINOU Balíčky sú naplnené liečivou hlinou. Použiť môžete hlinu, z kto- rej sa robia tehly, íl a vulkanické bahno v prášku. Táto masáž urýchli metabolizmus a pokožku dokonale zregeneruje. Matériu rozmiešajte s vodou a aplikujte na telo. Pokožka sa pod vrstvou hliny jemne zahrieva, aktivizuje sa krvný obeh a na povrch sa vyplavia všetky nepotrebné látky, kožný tuk, bakté- rie a podobne. Pokožka sa zmení na nepoznanie. 26 wellness Chce to len prejaviť svojmu telu náklon- nosť a rozmaznávať ho. Každodenná sta- rostlivosť prinesie čoskoro svoje ovocie. Vaše krivky nadobudnú pevné tvary. Budete sa cítiť skutočne super. harmonia RADY PRE KRÁSNE PEVNÉ TVARY

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

S ušina hľuzy konjacu (Amorphophallus konjac) obsahuje až 40 % glukoma- nánu. Je to vo vode rozpustný polysa- charid, považovaný za potravinovú vlákninu. Pretože počas trávenia sa nerozkladá na jed- noduché stráviteľné cukry, pre organizmus nemá žiadnu kalorickú hodnotu. Znižovanie hmotnosti prirodzenou cestou Glukomanán v kyslom prostredí žalúdka viaže na seba vodu a zvýši svoj objem až 200 násobne.Vytvorí sa silne viskózna gélo- vitá hmota, ktorá vyplní žalúdok a vyvolá pocit sýtosti. Výskumy ukázali, že gélovitá hmota sa vy- tvára okolo čiastočiek potravy a spôsobuje, že tráviace enzýmy uvoľňujú z potravy sa- charidy pomalšie a tým sa zníži množstvo vstrebávaných sacharidov. Glukomanán viaže na seba aj tuky a oleje a prirodzenou cestou ich vynáša z tráviaceho traktu, preto ich kalorická hodnota pre organizmus je nulová. Ne- viaže však minerály a vitamíny, potrebné pre zachovanie zdravia.Treba dodať, že časť v tu- koch rozpustných vitamínov a minerálov môže byť viazaná glukomanánom. Do osem týždňov trvajúcej dvojito slepej štúdie bolo zaradených 20 obéznych pa- cientov. Placebo alebo výživový doplnok, obsahujúci 1 g glukomannanu bol podá- vaný pacientom jednu hodinu pred každým jedlom. Pacienti počas štúdie nemenili svoje stravovacie návyky ani svoj spôsob života. Štúdia preukázala, že počas 8 týždňov u pa- cientov, užívajúcich glukomannan, hladina cholesterolu signifikantne klesla a zazna- menali u nich priemerné zníženie hmotnosti 2,5 kg. ( International Journal of Obesity 2008, 8(4): 289 – 293.) Zníženie hladiny cholesterolu Užívanie glukomanánu znižuje hladinu cho- lesterolu. Štúdie potvrdili, že znižovanie hla- diny LDL cholesterolu („zlý cholesterol”) a zvy- šovanie hladiny HDL cholesterolu („dobrý cholesterol”) významne súviselo s užívaním glukomanánu. Mechanizmus účinku spočíva v zabránení spätného vstrebávania žlčových kyselín. Preto pečeň produkuje ďalšie žlčové kyseliny z chlesterolu, vďaka čomu hladina cholesterolu v krvi klesá. Užívanie glukomanánu ukázalo štatisticky významné zlepšenie hladiny celkového cho- lesterolu u obéznych pacientov. ( Interna- tional Journal of Obesity 2008(4): 289 – 293.) U zdravých ľudí užívanie 3,9 g glukomanánu po dobu 4 týždňov znížilo hladinu celko- vého cholesterolu, LD lipoproteínov, trigli- ceridov a systolický krvný tlak. Trigliceridy v krvi sa znížili až o 23%. (American Journal of Clinical Nutrition 1995, 61(3): 585 – 589.) Výživové doplnky obsahujúce gluko- manán sa používajú na celom svete proti zápche, obezite, acne vulgaris, diabetu II typu a na znižovanie hladiny cholesterolu. Na zníženie hmotnosti sa odporúča príjem 3 g denne v troch dávkach po 1 g, spolu 2,5 – 3 dcl vody približne 30 minút pred jed- lom. Na zníženie hladiny cholesterolu v krvi sa odporúča príjem 4 g denne podobným spôsobom. Spoľahlivé výživové doplnky, obsahujúce kombináciu výťažku zo zelenej kávy a glukomanánu sa dajú kúpiť za do- stupnú cenu i u nás v lekárňach. Zdroj: www.zelena-kava.sk www.glukomanan.sk Chcete mať pod kontrolou vašu váhu? Konjac (Amorphophallus konjac), ľudovo nazývaný aj ako „diablov jazyk” je rastlina žijúca na subtro- pickom a tropickom východe Ázie od Japonska a Číny, na juh po In- donéziu. Je to trvalka, rastúca z mohutnej hľuzy s priemerom až 25 cm. Múka, pripravená zo suše- ných hľúz konjacu je stáročia po- užívaná v čínskej, kórejskej a ja- ponskej kuchyni.

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

Z dravé znamienko chápeme ako súčasť osobnosti, jedinečný znak. So znamienkami sa narodíme, vy- rastáme s nimi a počas života nám pribúdajú. Niektorí ich majú požehnane, iní takmer žiadne. Z estetického hľadiska sa názory na znamienka lí- šia. Kým jedným sa znamienka páčia a berú ich ako čosi výni- močné, nájdu sa aj takí, ktorí sa za ne hanbia. OBRAZ V ZRKADLE Znamienka predstavujú aj veľmi nebezpečné riziko rakoviny kože. Ak vám za posledné obdobie nejaké pribudlo a nepozdáva sa vám, mali by ste si ho dať skontrolovať. Zhubný tumor, malígny mela- nóm, sa môže objaviť už v existujúcich znamienkach alebo sa vy- tvorí na „čistej“ koži kedykoľvek počas života. Môže mať rôzne formy a tvary. Vlastnou nevšímavosťou a odkladaním návštevy le- kára ho podporujeme v tom, aby sa ďalej rozširoval do hĺbky. Po- obzerať si občas v zrkadle svoje nahé telo je viac ako nutné. SLNKO – ZDROJ ŽIVOTA... Slnko milujeme. Nabíja nás energiou, podporuje tvorbu en- dorfínov, ako aj vitamínu D. Vďaka slnečným lúčom sa cítime krásne a spokojne. S obľubou dokážeme tráviť slnečné dni na pláži, v záhrade, aby pokožka dostala bronzový odtieň. Slnko nás však sprevádza na každom kroku. Teplé počasie nás núti zmeniť oblečenie, odhaliť mesiace ukrývané časti tela. Ak pat- ríte k typom s citlivejšou pokožkou, iste sa pobytu na slnku skôr vyhýbate. Naopak, tie, čo prahnú po krásnom opálení, ukazujú slnku nôžky spod stola hneď, ako zazrú prvé lúče. Dbať však na správnu ochranu pokožky by ste mali, či už patríte k prvej, či k druhej skupine dám. Slnko, presnejšie UV-A a UV-B lúče stoja za vznikom zhubného melanómu, ktorý môže vo vyššom štádiu, potichu a nebadane, ohroziť váš život. DOPRAJTE POKOŽKE KVALITU Slnku sa celkom vyhnúť nedá. Treba však dbať na ochranu po- kožky aj v prípade, že idete „len“ na električku či „len“ do ob- chodu. Pri aktívnom opaľovaní by mala byť ochrana samo- zrejmosťou. V oboch prípadoch na ochranu niekedy zabúdame. Kým sa tešíme z toho, ako nás slnko krásne opálilo, v skutoč- nosti ani netušíme, že telo hnedým farbivom bojuje proti 28 ZNAMIENKA harmonia krása KRÁŠLIA AJ OHROZUJÚ Znamienka na koži dodávajú ženám osobitý šmrnc. A za pôvabnými pehavými ryšavkami sa obzrie nejeden muž. Niektoré znamienka prinášajú skôr starosť ako radosť. Ako ich rozpoznáme? Pokožka – tmavá pleť SPF SPF SPF 30 – 40 mierne a čierne 15 15 15 citlivá vlasy – nedochádza k spáleniu Pokožka – tmavšia pleť, SPF SPF SPF SPF 20 – 30 citlivá hnedé 15 15 15 15 – 20 až čierne vlasy – k spáleniu dochádza len zriedka Pokožka – svetlá SPF SPF SPF SPF 10 – 20 veľmi pokožka, 15 15 15 – 25 20 – 40 citlivá svetlé vlasy – dochádza k častému spáleniu pokožky Pokožka – svetlá SPF SPF SPF SPF 5 – 10 extrémne pokožka, 15 15 – 25 25 – 40 40 – 50 citlivá pehy, hrdzavé vlasy – veľmi časté spálenie pokožky Pokožka – extrémne SPF SPF SPF SPF 5 detská náchylná 25 30 30 – 40 40 – 50 citlivá pokožka na spálenie Charakteristika pokožky Prirodzená schopnosť ochrany kože v min. Intenzita slnečného žiarenia nízka stredná vysoká veľmi vysoká

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

29 harmonia Pomôcka pre laické posúdenie znamienka sa volá metóda ABCDE A „asymetry“ = nerovnomerný tvar B „border“ = nepravidelné ohraničenie C „colour“ = akákoľvek zmena sfarbenia: buď stmavne, alebo sa v ňom objavujú aj iné farby D „diameter“ = ak je znamienko v priemere široké viac ako 5 mm, určite by ho mal vidieť lekár E „elevation“ = nárast do výšky, ale aj do šírky

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

škodlivým vplyvom lúčom slnka. Mýlite sa, ak si myslíte, že sa nemusíte natierať krémom (gélom či penou) s ochranným fak- torom, keď sa nechystáte stráviť na slnku veľa času. A neplatí ani to, že natreté krémom s vysokým ochranným faktorom zostaneme biele ako Snehulienky. PARFUMOVANÉ RADŠEJ NIE Prevencia je to najlepšie, čo môžete pre seba urobiť. Preto pri naj- bližšej návšteve obchodu či lekárne siahnite po opaľovacom prí- pravku s príslušným ochranným faktorom pre vašu pokožku. Pri výbere však buďte dôsledné. Nemusíte patriť ani ku skupine ľudí s citlivou pokožkou na to, aby ste sa mali vyhnúť voňavým a mast- ným prípravkom. Vyhľadávajte také, ktoré neobsahujú tuky či emulgátory, ktoré priam priťahujú alergické reakcie. Nedajte sa zlákať parfumovanými, konzervačnými látkami zhutnenými kré- mami, ktoré vám môžu uškodiť. Dôverujte kvalitným, zdravotne neškodným prípravkom a nebojte sa vyššieho faktora. Odmenou vám bude zdravo opálená pokožka bez rizík. AKÝ UV FAKTOR POTREBUJETE UV faktor netreba podceňovať. Neplatí, že krásnu hnedú po- kožku získate len s prípravkom s najnižším faktorom. Nebojte sa, opáli vás pokojne aj pri ochrannom faktore 20. Ak plánujete dlhší pobyt na slnku, opakovane sa natierajte minimálne každé 2 – 3 hodiny. ZUZANA SZEMÖKOVÁ FOTO DREAMSTIME 30 krásaharmonia HARMONIA RADÍ MUDr. MÁRIA PETRÁŠOVÁ z prestížnej kliniky estetickej medicíny Dermapoint v Žiline Celý život som sa opaľovala a mala peknú hnedú pokožku, a teraz po prvých slnečných lúčoch je mo- ja pokožka fľakatá. Prečo sa mi na nej zrazu objavili škvrny? Pokožka vekom stráca obrannú schopnosť a nevie rovnomerne rozlo- žiť kožné farbivo melanín. Tvorbu pigmentu pod- poruje slnečné žiarenie, ktorému sa vystavujeme počas celého života. Pigment sa na niektorých miestach hromadí a vytvára tmavé fľaky, ktoré síce neohrozujú naše zdravie, ale vnímame ich ako nepríjemnú chybu krásy. Dlhodobé opaľovanie na slnku a v soláriách si raz od vyznávačov opálenej pokožky vypýta daň v po- dobe stareckých škvŕn. Tvoria sa na čele, lícach, spánkoch, vo výstrihu, na chrbtoch rúk i predlak- tiach, po spálení aj na chrbte a pleciach. Pigmentové mapy však vznikajú aj z iných príčin – najčastejšie sú to hormonálne výkyvy. Nepravi- delná pigmentácia na čele, tvári či nose trápi najmä tehotné ženy. Tieto škvrny, chlazmy, môžu vzniknúť, aj keď dojčíte alebo užívate hormonálnu antikoncepciu či substitučnú hormonálnu terapiu. Nebezpečné sú aj parfumy, kolínske vody a parfu- mované krémy, ktoré obsahujú éterické oleje. Mapy na koži majú na svedomí aj lieky, napríklad antibiotiká. Niekedy treba za tmavými škvrnami na tvári hľadať neodborné kozmetické zákroky, ako je dermabrázia, elektrokoagulácia rozšírených cievok či odstraňo- vanie vrások hlbokým laserom. Aj jazvy po chirur- gickom zákroku sa občas hoja tak, že stmavnú. Niektoré vnútorné choroby, napríklad pečene či ob- ličiek, sa tiež prejavujú tmavými pigmentáciami, ale len veľmi zriedkavo. PANTHENOL SPRAY pomôže vyliečiť spáleniny aj drobné odreniny Panthenol Spray pomáha nielen, keď sa spálite na slniečku, ale tiež pri drobnom povrchovom pora- není kože a odreninách. Oproti prípravkom s pan- tenolom, ktorých je na trhu veľa, Panthenol Spray ako jediný liek vo forme spreja prináša výhodu jednoduchej bezkontaktnej aplikácie. Oceníte to, keď budete potrebovať ošetriť sčervenené a bo- lestivé miesto. Snehobiela pena ranu prikryje a prí- jemne ochladí. Tým, že sa rany nemusíte dotýkať, dodržiavate zároveň zásadu správnej hygieny. Aj keď sa prípravok rýchlo vstrebe, koža nezostáva vysušená, je vláčna a pripravená zregenerovať sa. Liek Panthenol Spray s dexpanthenolom je ideál- nym prípravkom do domácej lekárničky. Prináša jedinečnú výhodu jednoduchej bezkontaktnej ap- likácie, vďaka čomu zmierňuje pocity bolesti s tým spojené. Pred použitím lieku si vždy po- zorne prečítajte príbalovú informáciu. Viac na www.panthenolspray.sk SÚŤAŽNÁ OTÁZKA: Ako treba aplikovať Panthenol spray? a) kontaktne b) bezkontaktne Dve správne odpovede vyžrebujeme a odmeníme plážovým balíčkom.

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

S prichádzajúcimi postupne sa pre- dlžujúcimi dňami si užívame slneč- ných lúčov čoraz viac. Vychutnávame si ich, zlepšujú nám náladu a cítime ich antidepresívne účinky. Slnečné lúče okrem svojich blahodar- ných účinkov na ľudský organizmus majú aj svoje negatívne stránky. V letnom období je naša koža vystavená silnému pôsobeniu slnečného žiarenia. Dlhodobý pobyt na slnku bez primeranej ochrany môže mať neprí- jemné následky. Nežiaduce účinky nadmer- ného slnečného žiarenia na ľudskú pokožku nespočívajú len v tom, že spôsobuje popále- niny, ale vyvoláva aj starnutie kože, tvorbu vrások a porušuje funkcie kože, predovšet- kým jej ochrannú funkciu. Preto je dôležité, aby sme si pokožku chránili nielen počas opa- ľovania, ale aj po ňom, keď sa zvyčajne pre- javia nežiaduce účinky pobytu na slniečku. Po neprimeranom pobyte na slnku je po- kožka sčervenená, podráždená a citlivá. Hoci má značné schopnosti regenerácie, ta- kéto poškodenie je nepríjemné a často do- konca bolestivé. Treba ju správne ošetriť, aby sa zregenerovala. Predstava, že do takto postihnutého miesta ešte vtierame nejakú masť, nie je von- koncom príjemná. Preto je vhodné mať na do- volenke, ale aj v domácej lekárničke, lieky s dexpanthenolom, čo je látka podporujúca hojenie kože. Nejde však len o účinnú látku, ale aj o spôsob aplikácie. Napríklad Panthe- nol spray od spoločnosti Chauvin má tú vý- hodu, že postihnuté miesto lieči bez nutnosti sa ho necitlivo dotýkať. Aplikáciou sa vytvorí pena, ktorá ranu prikryje a príjemne ochladí. Prenikne do hlbokých vrstiev pokožky, kde podporuje tvorbu buniek kožného pigmentu, urýchľuje tak obnovu poškodeného tkaniva a pôsobí protizápalovo. Vďaka liečivým zložkám, ktoré sú v tomto spreji obsiahnuté, zostane pokožka hydrato- vaná a vláčna. Medzi panthenolmi vo forme rozprašo- vača je Panthenol Spray od firmy Chau- vin uznaný ako liek. Panthenol Spray môžu použiť všetci bez vekového obmedzenia vrá- tane tehotných a dojčiacich žien a detí. Účinne pomáha pri liečbe popálenín, niekto- rých typov ekzémov, prasklín, trhlín na koži a preležanín. Je vhodný aj pre najmenších na hojenie dojčenských vyrážok. Na rozdiel od rôznych kozmetických prí- pravkov Panthenol Spray od spoločnosti Chauvin pomáha pokožku regenerovať a lie- čiť, a preto sa dlhodobo používa a odporúča dermatológmi. Panthenol Spray by pre svoje široké uplatnenie ako všestranný pomocník v domácnosti nemal chýbať v žiadnej lekár- ničke. PANTHENOL Spray dostať v každej le- kárni. Liek na vonkajšie použitie. Obsahuje dexpanthenol. Pred použitím prípravku si treba pozorne prečítať príbalový leták. Viac na www.panthenolspray.sk Panthenol spray účinné ošetrovanie pokožky s overenou tradíciou

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

Ľudí so sklonom k suchej pokožke neustále pribúda. Okrem zníže- ného počtu bodov za estetický dojem môže v pomerne krátkom čase spôsobiť určité ťažkosti. Suchá pokožka sa zvyčajne stáva vstupnou bránou pre infekcie. Zapaľuje sa, je náchylná na tvorbu prasklín a rýh. Na niektorých miestach, najmä na pätách, ro- hovatie a praská. Zrohovatenú kožu možno prirovnať k múru z tehál. Bunky sú doslova tehlami a maltou, ktorá ich drží po- kope, sú zase lipidy, tukové látky s vodou. Ak sa poruší rov- nováha medzi tukovými látkami a vodou v pokožke, vzniká problém. Tuky chránia pokožku pred stratou vody. SPRÁVA ZVNÚTRA Suchou až extrémne suchou pokožkou trpia deti aj dospelí. Niektorí dostali dispozíciu k suchej pokožke v genetickej výbave. Niekedy sa za šupinatou, drsnou, začervenanou pokožkou skrývajú mnohé vnútorné poruchy, napríklad metabolické, znížená funkcia štítnej žľazy, zvýšená činnosť potných a ma- zových žliaz, ochorenie nadobličiek, nedostatočná činnosť pankreasu, ale aj kožné ochorenie, naprík- lad ekzém, psoriáza. Môže však ísť iba o prechodné problémy spojené s hormonálnou nerovnováhou. 32 TAKTIKA harmonia krása ZAVLAŽOVACIA Suchá pokožka vyžaduje zvýšenú sta- rostlivosť a rozmaznávanie v podobe špe- ciálnej telovej kozmetiky, ale aj vyváženej stravy a príjmu dostatočného množstva tekutín.

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

PESTRÝ JEDÁLNY LÍSTOK Vysychaním zareaguje pokožka napríklad aj na nedostatok niektorých nutričných látok v potrave. Recept, ako tomu za- brániť, je jednoduchý. Pestrá strava bohatá na ovocie a zele- ninu, potraviny bohaté na esenciálne mastné kyseliny, vita- míny A, D, E, zinok a ďalšie stopové prvky. Odporúča sa užívať ich aj ako doplnky zdravej výživy. Kvalitu pokožky ovplyvňuje nie- len strava, hormóny, metabolický systém, ale aj vek. S pribú- dajúcimi rokmi sa znižuje činnosť mazových žliazok v koži, čo sa prejaví vodným deficitom, stratou pružnosti a odolnosti proti vonkajším aj vnútorným vplyvom. DOPĹŇANIE ZÁSOB Dodržiavať pitný režim je potrebné. Ale iba prísunom vody po- kožku dostatočne nezavlažíme. Najväčším nepriateľom pokožky je prostredie, v ktorom trávime väčšinu času. Vlhkosť vzduchu sa zvyčajne pohybuje medzi 30 a 35 %. Optimálna vlhkosť by mala byť okolo 60 %. S kožou je to ako s bielizňou. Keď je sucho, rýchlo vyschne. Keď je vlhko, absorbuje vlhkosť z okolia. Preto pôsobia dážď a vlahou nasýtené prostredie na pokožku ako balzam. Po- čas horúceho dňa stratíme iba povrchom kože takmer liter vody. MYDLO ALEBO GÉL? Príčinou suchej kože môže byť aj pridlhé máčanie sa vo vode, najmä v teplej až horúcej. Možno to znie paradoxne, ale je to práve voda, ktorá pri dlhom pôsobení vyplavuje z kože prirodzené zvlhčovače a poškodzuje jej štruktúru. Odporúča sa preto sprcho- vanie vlažnou vodou a nevyutierať sa do sucha, skôr uterák iba jemne prikladať na telo. Ak to nie je nevyhnutné, stačí sa umyť iba na niektorých miestach. Ak kúpeľ, tak s pridaním špeciálnych olejčekov. Zhrubnutú kožu zmäkčí kúpeľ s pridaním ovsených vlo- čiek. Suchá pokožka nemá rada mydlá, najmä nie tie, ktoré ob- sahujú dráždivé látky. Odporúča sa používať mydlá s mierne kys- lým pH. Ak sa domnievate, že používaním detského mydla pokožke ulahodíte, mýlite sa. Prednosť by ste mali dať sprchova- cím gélom. Deti majú totiž celkom inú pokožku a to zohľadňujú aj výrobcovia hygienických prostriedkov. Vylúčiť treba tie kozme- tické prípravky, ktoré obsahujú alkohol, vonné a konzervačné látky. Pokožku vysušujú a dráždia. Po umytí je nevyhnutné ošetriť sa hydratačným telovým mliekom alebo hydratačným krémom. PEVNÁ A PRUŽNÁ POKOŽKA Pri výbere kozmetických prípravkov, ktorých cieľom je pokožku hydratovať a obnoviť jej schopnosť hospodáriť s vodou, je vhodné uprednostniť emulzie vyrobené na báze vody v oleji. Ich účinok je oveľa výraznejší ako v obrátenom garde, teda oleja vo vode. Vytvárajú na povrchu pleti jemný povlak mastnejších lá- tok, ktoré zabraňujú nadmernému úniku vody z pokožky, a zá- roveň hydratujú rohovinu a medzibunkové priestory pokožky. Pokožke so známkami dehydratácie neprospieva fajčenie, pitie alkoholu a kávy. Chrániť sa treba aj pred slnečným žiarením ob- lečením a prostriedkami s vyšším ochranným faktorom. Iba tak máme šancu udržať si pokožku čo najdlhšie pružnú, hladkú a broskyňovo krásnu. DANIELA AUGUSTINSKA FOTO AR Naureus – špecialista na prírodnú certifikovanú kozmetiku Čo si dám do nákupného košíka, čo si položím na tanier a čím sa ob- klopujem? Toto všetko už možno poctivo sledujete aj vy, ale vedeli ste, že škodlivá môže byť aj vaša kozmetika? Koža je jedným z najväčších orgánov nášho tela a všetko čo si na ňu denne nanesiete, či už to dobré, alebo zlé, cez ňu prejde aj do tela. Veď aby krémik dobre vy- zeral aj voňal, treba ho posilniť chémiou a farbivami, čo na tom, že nám práve neprospieva, hlavne, že sa predáva. Dlhé tisícročia sa pritom na prípravu kozmetiky používali výlučne prírodné prostriedky – ako mlieko, med či rastlinné výťažky. V dávnych časoch nič iné nebolo a pri po- hľade na vychýrené krásavice Nefertiti či Kleopatru je jasné, že koz- metika na báze prírody mala niečo do seba. Doba však kráčala svojím smerom, prišli farbivá, chémia a dnes už sami nevieme, čo je vlastne dobré a čo nám až taký úžitok neprinesie. Skúšame, testujeme a na- pokon aj tak dáme na rady našich babičiek, ktoré prisahajú na med, cesnak a všetky tie čarovné bylinky, ktoré nájdete na lúke a v záhrade. Veď to poznáte – na suché vlasy olivový olej a vajíčko, na objemnú hrivu je výborná žihľava, proti masteniu poslúži mäta. Rokmi a generáciami preverené tipy, ktoré skutočne fungujú. Naše babičky vedeli, aká sila sa skrýva v prírode a touto cestou sme sa vybrali aj my. Rozhodli sme sa, že vám dáme na výber a preto sme sa rozhodli Vám ponúkať iba cer- tifikovanú BIO kozmetiku. Suchá pleť, citlivé zuby, jemné vlasy? Od- poveď nájdete v našom širokom, čisto prírodnom sortimente. Všetky naše produkty sú ocenené certifikátmi, ktoré zaručujú 100% prírodné zloženie výrobkov. Certifikácia sa neudeluje na jednotlivé značky, ale certifikáciou musí prejsť každý výrobok. Preto sa stane napríklad to, že nie všetky produkty od značky musia byť na našej stránke, predávame iba produkty s certifikáciou. Inšpirovali sme sa tým najcennejším čo máme - vaším zdravím, o ktoré sa najlepšie postará príroda sama. Pre- svedčte sa sami a vyberte si z viac ako 1300 produktov od 15-tich sve- tových značiek v BIO kozmetike na stránke www.naureus.sk. Petra Janigová Krásu a zdravie nájdete v prírode

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

34 tipyharmonia pre va‰e zdravie 1. DOVOLENKA V POHODE Príjemné dovolenkové chvíle si naplno užijete, keď si vezmete so sebou kvalitné opaľova- cie produkty. Produkty Ladival Alergická koža (Stada Pharma) ponúkajú kompletnú sta- rostlivosť o pokožku pred slnením, počas neho a aj po slnení pre dospelých i deti s citli- vou až veľmi citlivou pokožkou. Obsahujú len najdôležitejšie zložky s ochranou pred nebezpečným UV-A a UV-B žiarením. Vybrať si môžete formu gélu, spreja či ľahkej peny. Informujte sa v lekárňach. 2. PRVÁ POMOC PRI SPÁLENÍ Určite by nemal chýbať v žiadnej domácej ani cestovnej lekárničke. Panthenol Spray po- máha nielen na spálenú pokožku, ale aj pri drobnom povrchovom poranení kože a odre- ninách. Oproti iným prípravkom s pantenolom je Panthenol Spray jediný liek vo forme spreja s bezkontaktovou aplikáciou. Oceníte to, keď budete potrebovať ošetriť sčervenené a bolestivé miesto. 3. KONIEC MOKRÝM RUKÁM Vyskúšali ste všetko možné, a nič? Skúste špeciálny krém na ruky Odaban lotion. Funguje, zjednodušene povedané, ako zátka. Obsahuje látky, ktoré pôsobia na koži ako zátky. Úči- nok je okamžitý. Krém sa rýchlo vstrebáva, nezanecháva mastný film ani sa nelepí. Ak sa viac potíte v podpazuší, vyskúšajte Odaban vo forme spreja. Sprej môžete použiť aj na nohy. 4. SENSODYNE – CHRÁNI A ČISTÍ Trápia vás citlivé zuby a hľadáte zubnú pastu, ktorá by sa kompletne postarala o celú ústnu dutinu? Nová zubná pasta Sensodyne kompletná ochrana môže byť tým správnym rieše- ním. Vďaka technológii NovaMin® chráni citlivé zuby pred bolesťou spôsobenou studenými alebo teplými podnetmi. Dokáže slabé miesta opraviť tým, že pokryje povrch zubov mine- rálnou vrstvou a miesta silnej bolesti zapečatí tak, že bolesť po niekoľkých dňoch ustúpi. Zložka NovaMin® je pripravená z prírodných látok, z ktorých pozostávajú aj naše zuby. Pri čistení zubov NovaMin® uvoľňuje vápnik a fosfor. Ich ióny vytvoria na obnaženom kŕčku ochrannú vrstvu minerálov, ktoré citlivé miesta zacelia. Zubná pasta Sensodyne zuby spo- ľahlivo vyčistí, navyše osviežuje dych, chráni pred zubným povlakom, zachováva prirodzenú bielosť zubov a spevňuje zubnú sklovinu. Odporúčaná spotrebiteľská cena je 4,39 eura. 5. REKORD NA AVON POCHODE Tradičný Avon Pochod proti rakovine prsníka, už jeho 6. ročník, podporilo kúpou ružového trička rekordných päťtisíc ľudí. Podujatie prinieslo množstvo pozitívnej energie, nádeje a aj vďaka podpore pochodujúcich spoločnosť AVON Cosmetics venovala tento rok na boj s ra- kovinou prsníka doteraz najvyššiu sumu – 74 173 eur. Historickými uličkami Bratislavy po- chodovali aj známe tváre projektu AVON proti rakovine prsníka a medzi nimi sme videli tiež špeciálneho hosťa – topmodelku Danielu Peštovú s dcérou (na snímke). 6. NIEČO ŠPECIÁLNE PRE ŽENY Diva’s Vitamin Water (McCarter) je vitamínová voda s prírodným zložením, vysokým ob- sahom vitamínov, s dôležitými minerálmi a inými látkami určenými špeciálne pre ženy. Mô- žeme ju charakterizovať ako prírodný, nízkokalorický, nealkoholický nápoj bez pridaných konzervantov. Obaly štyroch druhov vitamínových vôd nesú tvár našej úspešnej tenisovej divy Daniely Hantuchovej. Ich kúpou podporíte projekt Diva’s for Women zameraný na ženy, ktoré majú svoje sny a sú odhodlané ich naplniť. 7. NÁPOJ PRE PEVNÉ A ZDRAVÉ KOSTI Nápojom, ktorého základom je minerálna voda s optimálnym zložením a vyváženým ob- sahom kalcia, magnézia a so zanedbateľným množstvom sodíka, je AquaOs. Navyše je tento nápoj obohatený o rovnomerne rozptýlený vitamín D3. Vďaka vyváženému zloženie a za- nedbateľnému množstvu sodíka je vhodný na dlhodobé užívanie. Odporúča sa nielen do- spelým, ale aj deťom. AquaOs je čistý prírodný produkt. Viac na www.mineralkorytnica.com 4 5 1 3 2 6 7

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

Screeningové vyšetrenie bedrových kĺbov je jedným z najdôležitejších preventívnych vyšetrení novorodencov a  je zamerané na skorú diagnostiku dysplázie, teda vrodenej vývojovej deformácie bedrových kĺbov. Včasná diagnostika tejto poruchy dokáže totiž až v 95% prípadov vďaka správnej liečbe predísť ďalším komplikáciám a negatívnym vplyvom na zdravý telesný vývoj dieťatka. Prvé základné vyšetrenie kĺbikov sa robí deťom už v  pôrodnici v  rámci celkového zdravotného stavu dieťatka. Druhé vyšetrenie musí novorodenec absolvovať najneskôr v 4. týždni, respektíve podľa odporúčania ortopéda aj v  3. mesiaci života. Okrem klinického vyšetrenia dieťatko absolvuje aj nebolestivé ultrazvukové vyšetrenie, ktoré trvá približne 10 minút a žiadnym spôsobom nepoškodzuje detský organizmus. Ak je všetko v poriadku, dieťa nie je potrebné ďalej sledovať a vyšetrenie opakovať. Prečo Avelane clinic? Vyšetrenie bedrových kĺbikov vykonáva certifikovaný ortopéd Ortopéd vaše dieťatko citlivo vyšetrí a odporučí vám ďalší postup pre správny vývoj bedrových kĺbikov (balenie, cvičenie a podobne) Nemusíte čakať s vaším bábätkom v preplnenej čakárni Neprídete do styku s inými deťmi a vyhnete sa možnému prenosu infekčných ochorení Objednanie na presný čas v príjemnom prostredí Jednoduché parkovanie – bezbariérový prístup bez schodov Ultrazvukové vyšetrenie bedrových kĺbov novorodencov môžete absolvovať v  príjemnom prostredí Avelane Clinic v Nitre, bez čakania a stresu pre vás aj vaše bábätko. Tel.: +421 37 77 22 027, Mobil: +421 948 77 22 02 E-mail: avelane@avelane.com Viac informácií na www.avelane.com SONOGRAFICKÉ VYŠETRENIE BEDROVÝCH KĹBOV NOVORODENCOV Novinka

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

36 zdravieharmonia POMOC PRI CYSTITÍDE H ovorí sa, že všetko ide z hlavy. Platí to zrejme aj o zápalovom ochorení močových ciest. Podľa čín- skej medicíny sú za týmito opakujúcimi sa zdra- votnými ťažkosťami negatívne emócie, najmä strach, neustále obavy, podozrievavosť, nedôvera a vzťaho- vačnosť. Vysielaním negatívnych signálov otravujeme svoje okolie a, čo je ešte horšie, škodíme sami sebe – oslabujeme si obličky a celý močový systém. Dve moje kamarátky a dve ko- legyne, ktoré si podchvíľou liečia cystitídu antibiotikami, po- tvrdzujú túto teóriu. Sú notorickými frfľoškami. Na tom, že zá- palom močových ciest trpia viac ženy ako muži, nie je nič zvláštne. Ženy majú kratšiu močovú trubicu ako muži, infekcia má väčšiu šancu na usídlenie. Zápal močových ciest, jeden z najčastejších zdravot- ných problémov, dokáže poriadne potrápiť. Zvyčajne nejde o jednorazové ochorenie. Recidivuje aj niekoľ- kokrát do roka. Ako si pomôcť pri prvých príznakoch?

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

37

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

AGRESÍVNE BAKTÉRIE Časté nutkanie na močenie, pálenie pri močení, niekedy zaka- lený a páchnuci moč, bolesť v podbrušku a aj v krížoch – to sú najčastejšie príznaky cystitídy. Zápal zvyčajne spôsobujú bak- térie E coli, ktoré sa usádzajú v močovodoch a v močovom mechúre. Problém treba riešiť v začiatkoch, neignorovať ho, pre- tože ak sa liečba zanedbá, môže zápal zasiahnuť obličky. Začiatok ochorenia sa dá dobre zvládnuť aj domácimi pro- striedkami. Ak na samoliečbu organizmus do troch dní neza- reaguje, treba nevyhnutne ísť k lekárovi. ČAJE, KTORÉ POMÁHAJÚ Už pri prvých príznakoch najlepšie urobíte, keď budete veľa piť. To nie je laická, ale čisto medicínska rada. Denne treba vypiť dva až tri litre tekutín. Môže to byť aj osvedčený urologický čaj. Niektorí liečitelia odporúčajú nalačno vypiť pohár vody s ly- žičkou jedlej sódy. Počas dňa popíjajte odvar z myšieho chvos- tíka. Štvrť litrom vriacej vody zalejete čajovú lyžičku sušenej by- linky, po štvrť hodine precedíte a pijete. Na večer si pripravte mecerát zo slezu. Čajovú lyžičku sušenej bylinky zalejete štvrť litrom studenej vody, necháte celý deň lúhovať, večer scedíte a prihriate vypijete. Z byliniek sa ďalej osvedčujú čajové kúry z kvetov bazy čiernej, šalvie, listov čiernych ríbezieľ, skorocelu, vresu a aj z lipových kvetov. Vylučovanie moču uľahčujú tiež listy brezy. Zbierajú sa práve teraz, keď sú mladé. Dve až tri lyžičky sušených listov zalejte štvrť litrom vriacej vody. DOMÁCI KÚPEĽ Pomôcť môže aj hydroterapia. Najznámejší je harmančekový kúpeľ. Pripravíte si ho takto: lyžicu sušených byliniek zalejete horúcou vodou. Necháte štvrť hodiny pôsobiť, precedíte a na- lejete do kúpeľa. Zriedite vlažnou vodou, aby sa vám v kúpeli príjemne sedelo. Z prasličky si môžete pripraviť kúpeľ pre celé telo. Na 12 hodín namočíte do litra studenej vody 100 g sušených bylín. Potom ich necháte zovrieť a precedíte priamo do vane s napustenou teplou vodou. Počas ochorenia by ste nemali používať tampóny a na intímnu hygienu používajte radšej iba vodu. LIEKY Z NAŠEJ KUCHYNE Nielen bylinkami, ale aj stravou vieme ovplyvniť zdravotný stav. Najznámejšími prostriedkami pri cystitíde sú brusnice a čučoriedky. Obsahujú látky, ktoré bránia baktériám prichytiť sa na sliznicu močovodu. Dopriať si treba melón, uhorky a pe- tržlenovú vňať, lebo obsahujú látky, ktoré uľahčujú močenie. Cesnak je zase účinný a úspešný pomocník v boji s baktériami. Kedysi varili pri tomto ženskom probléme krúpkovú polievku so zeleninou. Vyskúšajte. Má upokojujúci účinok na podráždený močový mechúr. Pripravíte ju takto: na oleji orestujete najemno nakrájanú cibuľu, pridáte polievkovú lyžicu malých jačmen- ných krúp, za hrsť ovsených vločiek a dve – tri minúty pražíte. Zalejete vodou alebo zeleninovým vývarom, varíte, kým krúpy a vločky zmäknú. Ochutíte soľou a na zjemnenie chuti môžete pridať kúsok masla. ČO BY STE URČITE NEMALI Pri cystitíde si radšej odpustite pôžitok z pitia čiernej kávy, čierneho čaju, štiav z citrusov a aj alkohol. Zabudnite na slad- kosti, vyprážané a pikantné jedlá, biely chlieb a pečivo, údeniny a solené pochúťky. NAJLEPŠIA OBRANA JE ÚTOK Ako sa hovorí – choroba je zanedbaná pre- vencia. Keď budete dodržiavať pitný režim, nosiť bavlnenú spodnú bieli- zeň, nohavice, v ktorých budete môcť dýchať, namiesto tampó- nov používať menštruačné vložky, po použití toalety sa dôkladne poumývate, lebo baktérie sa do močovodu dostávajú z konečníka, bu- dete cystitídu poznať iba z počutia. Silný imunitný sys- tém prípadných votrelcov hneď zlikviduje. Dôležité je preto neustále na silnej ob- rane pracovať, jesť dostatok ovocia a zeleniny, dopriať si nielen fyzickú aktivitu, ale aj odpočinok. Ak žiadny zo spomenutých pomocní- kov do troch dní neprinesie úľavu, obráťte sa na lekára. DANIELA AUGUSTINSKA FOTO DREAMSTIME A AR 38 zdravieharmonia

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

Možno trápia aj vás po uží- vaní antibiotík, počas teho- tenstva, ak trpíte ochorením cukrovka, užívate hormo- nálnu substitučnú liečbu alebo konzumujete príliš veľa sladkého a denne sa stresu- jete v práci. Je to len časť z toho, čo môže spôsobiť gynekologické mykózy a ich opakovanie aj niekoľko krát do roka. ODKIAĽ SA BERÚ? Gynekologické mykózy sú známe aj ako vagi- nálne mykózy, kvasinkové infekcie alebo kan- didóza. Nepríjemné svrbenie, pálenie, výtok a často aj bolesti sú sprievodnými javmi, ktoré spôsobujú kvasinky rodu Candida. Najviac sú ohrozené ženy, ktoré milujú sladkosti a neve- dia si ich odoprieť, konzumujú ich v neprime- ranom množstve, ženy, ktoré majú stresujúce povolanie, užívajú hormonálnu substitučnú liečbu alebo antibiotiká. Ohrozené sú aj ženy s ochorením cukrovka a počas tehotenstva. Častou príčinou rozvoja mykózy môže byť aj nesprávna hygiena. Škodí aj nadmerné umý- vanie intímnych partií alebo aj používanie parfumovaných vložiek a mydiel. Pozor na teplé a vlhké prostredie spôsobené nosením tesných a nevzdušných nohavíc, v lete zas dbajte o suché plavky. Noste vždy pri sebe re- zervné plavky alebo suché oblečenie. Po kú- paní sa doňho vždy prezlečte. AKO SA LIEČIŤ? Na liečbu akútnych vaginálnych mykóz sú bežne používané lieky a prostriedky antimy- kotiká. Obyčajne majú veľmi dobrý účinok a mykózu spravidla vyliečia behom niekoľkých dní. Problémom ale je, že mnohým ženám sa aj napriek tejto liečbe mykózy často opa- kujú. Návodom na zlepšenie je pridať k štan- dardnej antimykotickej liečbe aj podpornú liečbu s pomocou enzýmového lieku Woben- zym. Najnovšie výsledky projektu zamera- ného na opakované gynekologické mykózy ukázali, že aj po štyroch rokoch od užívania lieku Wobenzym po dobu 10 týždňov pre- trvával veľmi nízky priemerný počet gyneko- logických mykóz u pacientok, ktoré predtým trpeli týmto ochorením štyrikrát až deväťkrát do roka. Z 62 pacientok zaradených do pro- jektu už v prvom roku po zahájení podpornej liečby Wobenzymom došlo u všetkých k vý- znamnému zlepšeniu. 39 žien – takmer dve tretiny zo všetkých zostalo celkom bez mykózy. 17 pacientok (27%) malo mykózu len raz. U zvyš- ných šiestich žien (4 mali mykózu dvakrát a 2 tri- krát) klesol počet mykóz počas roka viac ako o po- lovicu. S ENZÝMAMI TO IDE ĽAHŠIE Enzýmy sú biologické katalyzátory. V orga- nizme je niekoľko tisíc druhov enzýmov. Len niektoré enzýmy môžu byť použité k liečbe. Liek Wobenzym obsahuje unikátnu zmes enzýmov, ktorých účinnosť je overená rozsia- hlym vedeckým výskumom, radom kontrolo- vaných klinických štúdií a viac ako 40 ročnou liečebnou praxou. Účinok iných enzýmových zmesí môže byť celkom odlišný. K liečbe vždy používajte liek, nikdy enzýmové doplnky stravy, ktoré nie sú k liečbe určené. Viac na www.wobenzym.sk Aby sa vaginálne mykózy neopakovali!

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

Z a normálnych okolností žije v tele okolo sto druhov škodlivých plesní. Hrozbu predstavujú vtedy, keď nad nimi telo stratí kontrolu. Svoju novú adresu si starostlivo vyberajú. Usadia sa iba tam, kde je teplo, vlhko a kde majú zaručený pravidelný prí- sun potravy. Naše telo je dokonalý hostiteľ. Väčšina škodlivých plesní nepredstavuje okamžitú hrozbu. Ničia nás pomaly a vy- trvalo. Pred plesňami si nikde a nikdy nemôžeme byť istí. Me- dzi ich najčastejších prenášačov patria domáci miláčikovia psi a mačky. Nepríjemný darček možno získať aj bozkom. HODUJÚ PRVÉ Plesne sa kŕmia tou istou potravou ako my. Najčastejšia osídľujú strategicky dôležité miesta. Prvé sú pri zdroji, uchmatnú si všetky dôležité živiny a hostiteľovi nechajú iba zvyšky. Okrem toho, že ochudobňujú telo o výživu, škodia mu aj produktmi svojho me- tabolizmu. Ich jedy predstavujú pre organizmus väčšiu hrozbu ako chýbajúce živiny. Toxínmi zabíjajú dve muchy jednou ranou. Oslabujú imunitný systém hostiteľa a ničia konkurenciu, naprík- lad baktérie. Niektorí vedci sa domnievajú, že plesne zohrávajú 40 KEĎ JE BRUŠKO zdravieharmonia NA PRASKNUTIE Plesne nevidíme, ale sú všade okolo nás. Pred- stava je to hrozná. Netreba sa strachovať, zvy- čajne neškodia. Nebezpečné začnú byť až vtedy, keď sa premnožia a imunitný systém na ne nestačí. Vtedy sa niečo stane.

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

dôležitú úlohu pri vzniku alergií práve narúšaním imunitného systému. Mnohé alergie sa zlepšili, keď sa postihnutý liečil aj na črevné plesňové ochorenie. NEPRÍJEMNÍ NÁJOMNÍCI Plesňové ochorenie čriev patrí k najčastejším. Črevá sú ideál- nym miestom na usadenie patogénnych kvasiniek, lebo nepo- trebujú k životu kyslík. V črevných klkoch si vytvárajú kolónie a odtiaľ sa trhlinkami v črevnej sliznici púšťajú na prieskum te- rénu. Ak ich obrana nezastaví, vlásočnicami sa dostanú do krvného riečiska a odtiaľ do celého tela, do všetkých orgánov. Možno ste si všimli, že po stolici vás páli konečník. Je to znak toho, že v črevách sa usídlilo enormné množstvo kvasiniek. V ústach sa prejavia bielym povlakom na jazyku, ktorý sa nedá odstrániť kefkou ani vyplachovaním. Ľudí, ktorých trápia pro- blémy s kvasinkami, možno ľahko spoznať. Nezriedka majú na pokožke, v obočí, okolo nosných dierok, na lakťoch a členkoch svrbiace červené šupinaté fľaky. Podstata ich trápenia je zvy- čajne v črevách. Ako sa dostanú plesne z čriev von? Šupinky na pokožke sú vlastne produkty ich metabolizmu. BRUCHO NA PRASKNUTIE Jedným z najvýraznejších príznakov plesňovej črevnej infekcie je nafúknuté a napnuté brucho. Vyzeráte ako v piatom mesiaci te- hotenstva a cítite silnú bolesť. V bruchu sa deje niečo veľmi po- dobné kysnutiu cesta. Vďaka kvasinkám cesto pracuje, uvoľňujú sa z neho plyny, ktoré ho kypria. Podobný proces vzniká v črevách, keď zjeme viac sladkostí. Pri ideálnej teplote 37 °C kvasinky kon- zumujú cukry a iné sacharidy a vyrábajú plyn. Ten brucho nafúkne na prasknutie. Črevá naplnené plynom tlačia bránicu nahor. Priestor pre pľúca a srdce sa výrazne zmenší. Bránica a pľúca utlá- čajú srdce a to zaprotestuje. Niekedy búšením alebo nepravidel- ným tepom, inokedy pichľavou bolesťou i poruchami srdcového rytmu. Cudzopasníky sú prešibané potvory. Vytláčajú baktérie, ktoré tvoria prirodzenú črevnú flóru. To vysvetľuje, prečo mnohí ľudia s plesňovou infekciou trpia chronickou zápchou. U iných sa črevná pleseň prejaví hnačkami. Preháňadlá užívajte iba v ne- vyhnutnom prípade. Ničia užitočnú flóru a plesniam vôbec ne- škodia. Najohľaduplnejším prostriedkom proti zápche je vlák- nina. Ďalším priam učebnicovým príznakom plesňovej infekcie sú chorobne zvýšené hodnoty pečeňových testov, aké bývajú u alkoholikov a pri žltačke. Skutočne sa nemusíte ani dot- knúť pohárika, aby ste mali zvýšené hodnoty al- koholu, ktorý devastuje pečeň. Kvasinky popri plynoch produkujú aj alkohol, ktorý sa dostáva do krvi. CHRONICKÁ ÚNAVA Plesne sa mohutne rozmnožujú nie- len v črevách, ale aj v iných častiach tela a spôsobujú rôzne zdra- votné ťažkosti. Aj opakujúca sa infekcia pošvy môže byť prí- znakom črevnej infekcie. Liečba má často iba dočasný a krát- kodobý účinok. K infekcii dochádza najčastejšie pri umývaní. Platí to aj pre infekcie močového mechúra a močových ciest, na ktoré sú ženy veľmi vnímavé. Infekcia spôsobená plesňami máva tie isté príznaky ako zápal spôsobený baktériami, na- príklad ťažkosti pri močení alebo bolestivé pálenie. Ak sú príči- nou ťažkostí baktérie, zistia sa v moči a ochorenie možno liečiť antibiotikami. Ak sú príčinou zápalu plesne, antibiotiká nepo- máhajú. Majú skôr opačný efekt. Pomáhajú plesniam v boji s konkurenčnými baktériami a uľahčujú im cestu k šíreniu zá- palového procesu. Ľudí postihnutých plesňovou infekciou často trápia bolesti kĺbov prstov, kolien, pliec, lakťov a aj bolesti sva- lov šije a chrbta. Na úporný boj organizmu s plesňami – žiaľ, veľmi často je to boj s veternými mlynmi – poukazuje únava, vy- čerpanosť, malátnosť, problém s koncentráciou. Organizmus to- tiž minie množstvo energie na šachovanie príživníkov a na ostatné aktivity mu neostane takmer žiadna sila. FALOŠNÁ CUKROVKA O prítomnosti plesní svedčia aj záchvaty vlčieho hladu a ne- odolateľná chuť na sladké a múčne jedlá. Jesť veľa nie je zdravé, ale taktické nie je ani odoprieť plesni potravu. Dokáže sa pekne pomstiť. Slabosť na odpadnutie, svalová triaška, mihanie obra- zov pred očami poukazujú na nízku hladinu cukru v krvi. Podo- zrenie na cukrovku sa však nepotvrdí napriek problematickej hla- dine cukru. Merania hladiny cukru u ľudí postihnutých črevnou plesňovou infekciou dokázali, že im silno kolíše hladina 41 harmonia

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

cukru. A presne tieto isté zdravotné ťažkosti sa prejavujú u dia- betikov. Ich fyzická aj psychická výkonnosť sa znižuje a pocit vy- čerpania narastá. Za tento stav aj tentoraz môže sebecká ple- seň. Spotrebuje takmer všetky sacharidy. Telu chýba dôležitá zložka – cukor, preto bije na poplach a žiada si doplniť energiu, čo v konečnom dôsledku znamená prísun ďalšej potravy. Nie- ktorí odborníci sa domnievajú, že plesne zasahujú do nášho me- tabolizmu a pomocou určitých látok si žiadajú od tela cukor. Vy- volávajú tým pocit obrovského hladu a ten nás núti jesť čoraz viac. Práve nedostatok cukru vyvoláva chuť na sladkosti, na po- traviny bohaté na škrob. Pažravé plesne napokon nezjedia všetko, čo vysvetľuje, prečo mávajú ich hostitelia nadváhu a ich tukové vankúšiky úspešne odolávajú každej diéte. BOĽAVÉ UŠI Prax ukazuje, že ľudia s črevným plesňovým ochorením sa často sťažujú na upchaté nosné dutiny. Na sinusitídu spravidla dostanú antibiotiká a plesne sa množia ešte rýchlejšie. Zarazila vás sú- vislosť medzi črevami a nosom, ktoré sú ďaleko od seba? Plesne v črevách neustále dráždia ich sliznice a podráždenie sa prenáša aj na ostatné sliznice v tele, teda aj na sliznice nosných dutín. V dôsledku ustavičného náporu sa imunitný systém v týchto miestach oslabí a otvoria sa tým dvere rôznym baktériám. Platí to aj o strednom uchu. Ak sú sliznice neustále opuchnuté dráž- dením, upchá sa úzky priechod z vnútorného ucha k nosným du- tinám. Vytvoria sa tak optimálne podmienky pre baktérie a ucho, často obidve uši, sa zapália. HÚŽEVNATÍ PROTIVNÍCI Náchylní na plesňové ochorenia sú najmä deti a starí ľudia. Ich imunitný systém nepracuje optimálne. Pri oslabenej obrane to majú plesne jednoduché. Zraniteľní sú aj tí, čo trpia na chro- nické ochorenia. Organizmus veľmi vyčerpáva nepretržitý boj s chorobou. Aj preto mávajú cukrovku, dnu, reumu a ďalšie ochorenia. Odborníci upozorňujú, že ani spoľahlivo pracujúci imunitný systém nemusí vydržať všetko. Oslabujú ho nielen cho- roby, ale aj psychická záťaž a stres. Škodíme si aj sami nevy- váženou stravou, čím spôsobujeme nepravidelnosť v zásobo- vaní obranných buniek potrebnými vitamínmi, minerálmi a sto- povými prvkami. PRIVEĽA HORMÓNOV Osobitnou kapitolou v našej strave sú sladkosti, tuky a vláknina. Stále je pre nás typická strava bohatá na cukry a tuky, a chu- dobná na vlákninu. Zakladáme si ňou na srdcovo-cievne cho- roby a nerobí dobre ani črevám. Strava s nízkym obsahom vlák- niny a vysokým obsahom cukrov vytvára živnú pôdu na vznik nezdravej črevnej flóry. Rast plesní motivujú tiež niektoré hor- móny. Patrí k nim napríklad hormón estrogén. Predpokladá sa, že aj antikoncepčné pilulky s estrogénom môžu byť pri vzniku plesňovej infekcie rizikovým faktorom. Tehotné ženy majú v krvi vysoký obsah estrogénov. Tehotenstvo patrí do skupiny riziko- vých faktorov plesňovej infekcie. Výskumy ukázali, že približne u jednej tretiny budúcich matiek sa preukázala prítomnosť plesní. Deti sa nimi infikujú počas pôrodu. ZÁKLADOM VLÁKNINA Iba diétou sa plesňová infekcia vyliečiť nedá. Experti sa zhodujú na tom, že nepríjemných podnájomníkov v čreve sa nadobro možno zbaviť iba vtedy, keď im pobyt čo najviac znepríjemníme. Liečbu účinnými liekmi preto odporúčajú podporiť stravou, ktorá plesni neprospieva. Zásadne odmietajú radikálne diéty a napriek tomu, že pleseň miluje cukor, neodporúčajú vylúčiť ho celkom. Ra- dikálny zásah do hlboko zakorenených stravovacích návykov môže spôsobiť poruchy prijímania potravy. Porucha prijímania potravy, napríklad bulímia, škodí organizmu podstatne viac ako plesňová infekcia. Obmedziť ho treba, ale v rozumnej miere. Jedzte dostatok vlákniny, čerstvého ovocia, najmä jabĺk a citru- sových plodov. Doprajte si aspoň raz za deň zeleninu vo forme šalátu alebo dusenú, kyslomliečne výrobky so živými kultúrami, celozrnné obilniny a cestoviny, kyslú kapustu a vylúčte alkoho- lické nápoje. Prípustný alkohol je iba suché víno. Nepodporuje množenie plesní. DANIELA AUGUSTINSKA FOTO DREAMSTIME 42 harmonia zdravie

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

- zariadenia na čistenie a dekontamináciu vzduchu Viditeľne čistý vzduch Máte doma alergika? Máte dýchacie problémy? Žijete v blízkosti továrne, či v meste so znečisteným vzduchom? Máte problém s plesňou v byte? Chcete aspoň doma dýchať čistý vzduch? Brizer Tion O2 Brizer Tion O2 je kompaktná ventilačná jednotka so systémom dokonalej filtrácie vzduchu. Privádza do miestnosti vonkajší vzduch, čistí ho od všetkých druhov škodli- vých látok a ohrieva na požadovanú teplotu. Táto revolučná technológia garan- tuje až 95% vyčistenie vzduchu od mikro- organizmov a odstránenie škodlivých plynov, dymu a pachov na úroveň povolenú normami. Zariadenie bolo vyvinuté ruskou spoloč- nosťou Tion, za ktorou stoja výskumníci No- vosibirského technického inštitútu. Prístroj prešiel všetkými skúškami a certifikáciami potrebnými pre jeho predaj v EÚ (Certifikát konformity č. 131299057 od 21.8.2013). AKO FUNGUJE TION O2 Vonkajší vzduch sa pomocou ventilátora vháňa do zariadenia a prechádza troj- stupňovou filtráciou. 1. Základný filter. Na tomto filtri triedy F5 s uhlíkovým povrchom sa zachytávajú stredné a veľké častice prachu, sadze a alergény. Filter zároveň vykonáva pred- bežnú očistu vzduchu od škodlivých plynov a pachov. 2. HEPA filter triedy H11. Tento filter s an- tibakteriálnou impregnáciou je zdravotníc- kym štandardom filtrácie vzduchu. Zachy- táva drobný disperzný prach, najjemnejšie alergény, baktérie, vírusy a plesňové huby. 3. Absorpčno-katalytický filter. Vykonáva hĺbkovú filtráciu vzduchu od výfukových a priemyselných splodín, nepríjemných pa- chov a dymu. VÝHODY ZARIADENIA Vysoká odolnosť. Filtre Tion sú konštruo- vané aj na prevádzku v extrémnych pod- mienkach (od -26 °C do +50 °C). Nízka spotreba. Prístroj v základnom móde (filtrácia bez ohrevu) má spotrebu iba 30W. Lacná prevádzka. Filtre stačí meniť raz ročne. Nízka hlučnosť. Prístroj Tion O2 pracuje tichšie ako klimatizácia. Hlučnosť prevá- dzky sa nezvyšuje ani častým používaním prístroja, keďže motor je osadený v prie- store, kde ho chladí už očistený vzduch. Ľahké ovládanie. Prístroj Tion O2 dispo- nuje elektronickým systémom riadenia s di- gitálnym displejom a diaľkovým ovláda- ním. Kompaktné rozmery, ľahká montáž. Prí- jemný, nevtieravý dizajn a kompaktné roz- mery určite nie sú prekážkou na umiestne- nie prístroja v interiéri. Tion O2 sa inštalu- je jednoducho, montáž trvá maximálne 40 minút. Jednoduchá údržba. Zariadenie Tion O2 je vybavené automatickým systémom indi- kácie potreby technickej prehliadky a servisu. To značne zvyšuje spoľahlivosť a procedúru údržby. S prístrojom Tion O2 si zabezpečíte zdravú výmenu vzduchu a príjemnú mikroklímu aj bez otvárania okien. Tion je vybavený sys- témom, ktorý neustále kontroluje vonkajšiu a vnútornú teplotu a podľa toho automa- ticky nastavuje silu ohrevu vzduchu. Viac informácií nájdete na www.tion.info/ sk alebo na: www.personaloxygen.eu Čistička vzduchu Tion Clever Ďalším produktom spoločnosti TION je čistička vzduchu Tion Clever. Na rozdiel od prístroja Tion O2, ktorý čistí vzduch privádzaný do miest- nosti, Tion Clever čistí a dekontami- nuje vzduch, ktorý bol privedený do miestnosti bežným vetraním. Tion Clever dezinfikuje vzduch, čistí ho od prachu, alergénov, mikro a nano častíc, škod- livých plynov a nepríjemných pachov. Tion Clever účinne filtruje a ničí všetky druhy mi- kroorganizmov, vrátane Mycobacterium tu- berculosis a spór plesní. Základom prístroja je technológia, vyvinutá špeciálne pre zdra- votníctvo a upravená na všeobecné použitie. ČISTÍ A ZNEŠKODŇUJE Väčšina čističiek vzduchu na trhu je zložená z filtrácie triedy G3-G4 s HEPA alebo ULPA fil- trom. Málokto však berie do úvahy, že mi- kroorganizmy nestačí iba zachytiť, ale treba ich inaktivovať, zneškodniť, inak sa filter čo- skoro premení na miesto pre rozmnožovanie plesní a iných patogénov. Tion Clever je za- riadenie, ktoré si vyrába ozón a ten zabezpe- čuje zničenie mikroorganizmov zachytených na filtri. Pri prechode cez absorbčno-kataly- tický filter sa ozón rozkladá na kyslík. Čistička vzduchu je tak úplne neškodný a sterilný sys- tém, ktorého filtre sa nikdy nestanú zdrojom infekcie, preto sa pri nich nevyžadujú oso- bitné opatrenia pre likvidáciu. ŠIROKÉ POUŽITIE Tion Clever je ideálny pre čistenie a dezin- fekciu vzduchu bytov a rodinných domov. Vzhľadom na nízku hladinu hluku môže byť umiestnený v spálni alebo v detských izbách, kde vytvorí dokonalú ochranu proti alergiám. Tion Clever je vhodné použiť v kancelárii, škôlke, ambulancii, v akejkoľvek miestnosti s vysokou koncentráciou osôb, kde bude vy- tvárať priaznivé prostredie a výrazne zníži výskyt infekcií. Spotreba energie tohto zaria- denia je nižšia ako u chodbovej žiarovky. Pri výkone 150 m3 /h je to iba 35 W, v režime vý- konu 100 m3 /h dokonca len 25W.

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

V yskúšajte prípravok z ob- ľúbeného radu Priessnitz, ktorý sa sústreďuje na problémy s pohybovým apará- tom. Gély z produktového radu Priessnitz pre ich rokmi pre- verenú funkčnosť odpo- rúčajú aj Priessnitzove kúpele. Overte si, že vám prinesie po- trebnú úľavu. Priessnitz® Gél na ž i l y a cievy – gél s unikátnym ino- vovaným zložením, vďaka kto- rému prenikajú účinné zložky ľahšie ku kapilárnym cievam a žilám a priaznivo tam pôso- bia na ich pružnosť, pevnosť a priechodnosť. Je ideálny pre zmiernenie ťažkostí s kŕčovými žilami a odstránením „metličko- vých“ žiliek. Účinne pôsobí pro- ti opuchom a pocitu ťažkých nôh a obmedzuje bolesť namá- haných končatín, je vhodný aj na masáže. NOHY ZDRAVÉ A „ŠIK“ Vplyvom modernej doby zaplavujú naše telo toxické látky, ktoré prijímame v strave, zo vzduchu a z prostredia. Môžu spôsobovať neko- nečnú únavu, stratu energie a okrem iného aj oslabenú imunitu. Preto by sa mala aspoň 2 krát do roka prevádzať celková detoxikáca organizmu, ktorá tieto látky vyplaví a telo prečistí. Veľmi účinným detoxikačným pros- triedkom je sladkovodná riasa chlorella. Má totiž blahodarný vplyv na orgány, ktoré očisťujú or- ganizmus – žlčník, pečeň a ľadviny. Jej vysokú koncen- tráciu nájdete v unikátnom výživo- vom doplnku Tree3Chlorella, ktorý obsahuje jedinečný Tree3 complex. V tomto komplexe sa spája chlorella, zelený čaj a kurkumín. Kurkumín má silné antioxidačné účinky, rovnako ako extrakt zeleného čaju, ktorý je súčasne účinným prí- rodným stimulantom. Tree3Chlorella pomá- ha vďaka obsahovanej biomase chlorella od- strániť škodlivé látky a ťažké kovy a súčasne zregenerovať a posilniť vitalitu organizmu. Žiadajte v lekárňach.Viac informácií na bezplatnej infolinke 0800 132 890. ŽIVOT bez toxínov ŽIVOT s elánom! ý LEN 2 TOBOLKY DENNE 100%OCHRANA PRED HMYZOM PRE CELÚ RODINU …Ahmyzsaidebodnúť! poskytuje bezpečnú a dlhodobú ochranu pred komármi, kliešťami a ďalším lezúcim a bodavým hmyzom univerzálne zloženie vhodné pre celú rodinu (tiež pre deti a osoby s citlivou pokožkou) účinnosť testovaná Štátnym zdravotným ústavom Repelent SWISS PROTECTOR sprej predstavu- je 100% ochranu pred hmyzom a je výbornou voľbou vhodného repelentu z pohľadu repelent- nej účinnosti a šetrnosti k organizmu. Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. V ponuke výhradne v lekárňach. Viac informácií na bezplatnej linke 0800 132 890. úť! rodinu kou) ým dstavu- rnou pelent- e ormácií SWISS PROTECTOR REPELENT Trápia vás nevzhľadné kŕčové žily a drobné rozšírené žilky na nohách? Obávate sa, že vám v teplých dňoch zase budú nohy opúchať?

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

Menopauza je náročným obdobím v živote ženy. Dôsledky úbytku pohlavných hormónov môžu znižovať kvalitu života, ale navyše, v súvislosti s tým pribúdajú aj mnohé zdravotné komplikácie. Pokiaľ vás už začali trápiť návaly tepla a po- dráždenosť, nemôžete sa sústrediť a zle spí- te, je čas s nepríjemnými príznakmi meno- pauzy bojovať. Začnite skôr ako sa objavia vážnejšie problémy typu močovej infekcie, úniku moču a osteoporóza. Tá je v pokro- čilom stave vážnou zdravotnou kompliká- ciou, preto by sme mali svoje kosti chrániť. Prírodný prípravok Elli® MenoOsteo po- máha vďaka obsahovaným izoflavónom podporovať zdravie kostí a prispie- va tak k udržaniu ich normálnej pevnosti a zdravej štruktúry práve u žien po menopauze. Sójové izoflavóny ženám tiež pomáhajú zvládať prí- znaky spojené s menopauzou, ako sú návaly tepla, potenie, nepokoj a podráždenosť. a , - - - m MENOPAUZU Ako zvládnuť Prírodný prípravok pri INKONTINENCII 50 Už ani kvapka! Inkontinencia mi deň neskazí. Žiadajte v lekárni. Pomáha obmedzovať únik moču Obmedzuje nutkavú potrebu častého močenia. Je to nehormonálny výživový doplnok. bezplatná linka 0800 132 890 25mgLUTEÍNU najvyššie množstvo na trhu prispieva k udržaniu ostrého a kvalitného zraku vyživujearegenerujeunavené oči Teraz v lekárňach aj v balení s očnými kvapkami Ocutein SENSITIVE 15 ml ZADARMO.

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

A k laboratórne testy potvrdia, že máte vyššiu, res- pektíve vysokú hladinu cholesterolu, bez receptu z ambulancie všeobecného lekára neodídete. Skôr, ako začnete užívať tabletky, vyskúšajte lie- čivá z prírodnej lekárne. V prípade, že si bylinky nazbierate, nevydáte ani cent, ak si ich kúpite v lekári, určite za- platíte menej ako za lieky a vyhnete sa vedľajším účinkom liekov. OSVEDČENÝ CESNAK Najznámejším prírodným liečivom je cesnak. Vďaka alicínu, látke brzdiacej mnohé enzýmy, ktoré dvíhajú hladinu tuku v krvi, patrí k najúčinnejším bojovníkom proti cholesterolu. Cesnak by sme mali konzumovať v prirodzenom stave. Pri te- pelnej úprave sa účinok alicínu rapídne znižuje. Aj cibuľa je vy- nikajúcim prostriedkom na optimalizáciu pomeru dobrého a zlého cholesterolu. Podobné účinky ako cesnak a cibuľa má na chuť jemnejší a menej pálčivý pór. Podobný účinok má aj šťava z cvikly. V tejto súvislosti si pozornosť zaslúži tiež mrkva. Je vynikajúcim prostriedkom na „stiahnutie“ príliš vysokého cholesterolu v krvi, a navyše zabraňuje, aby sa ukladal na ste- nách ciev. Stojí za to vyskúšať aj čerstvo vylisovanú šťavu z mrkvy alebo zo zeleru. Látky, ktoré táto koreňová zelenina ob- sahuje, urýchľujú pohyb tuku v pečeni a zvyšujú vylučovanie. JABLKÁ A OLIVOVÝ OLEJ Jablká patria k prírodným regulátorom cholesterolu. Obsa- hujú až 30 % pektínu, látky, ktorá má v moci znižovať hladinu cholesterolu a krvný tlak, a tým nás chrániť pred srdcovo-ciev- nymi chorobami. Jablká sú navyše bohatým zdrojom vitamínov a minerálnych látok v prirodzenej forme, čím zvyšujú obrany- schopnosť organizmu a vitalitu. Olivový olej obsahuje také chemické substancie, ktoré podporujú vznik dobrého choles- terolu a odstraňujú nebezpečné cholesterolové nánosy v cie- vach. Preukázalo sa, že lyžička olivového oleja denne výrazne zlepšuje krvný obraz pacientov po srdcovom infarkte. Medzi naj- účinnejšie chemické látky v čaji patria polyfenoly, ktoré majú na naše zdravie priaznivý vplyv. Medzi čajmi dominuje zelený čaj. Práve ten obsahuje až o tretinu viac polyfenolov ako napríklad čierny čaj. Z pravidelného pitia zeleného čaju máme viacero be- nefitov a jedným z nich je ten, že znižuje hladinu cholesterolu v krvi. Účinnou zbraňou proti cholesterolu sú potraviny s vy- sokým podielom vlákniny. Vláknina má schopnosť znižovať LDL cholesterol. Preukázateľne znižuje škodlivý cholesterol le- citín. Nachádza sa najmä v sóji a pivovarníckych kvasniciach. Získať ich môžeme aj z výživových doplnkov. MASTNÉ NA INDEXE Cholesterol si môžeme upraviť na požadovanú hodnotu aj ži- votosprávou, najmä úpravou stravy. Ak znížime celkový príjem kalórií a tukov, zmena nenechá na seba dlho čakať. Nadbytok tuku, respektíve rôznych tukov, sa ukladá v pečeni a v cievach, okolo srdca a v iných tkanivách. Preto treba jesť čo najmenej vnútorností. Sú bohatým zdrojom cholesterolu. Odporúčame dá- 46 harmonia zdravie NA M UŠKE Cholesterol sa stal veľkým strašiakom, hoci je ne- vyhnutný na vytváranie bunkovej membrány a sú- držnosti buniek. Vysoká koncentrácia cholesterolu v krvi predstavuje veľké riziko zdravotných kompli- kácií. V tele máme dva typy cholesterolu – dobrý HDL a zlý LDL cholesterol. Ak príliš stúpne hladi- na lDL cholesterolu v krvi, na cievnych stenách sa začne cholesterol hromadiť a hrozí nebezpečen- stvo vzniku aterosklerózy. V kombinácii s vysokým krvným tlakom to môže viesť k infarktu myokardu alebo mŕtvici. Lekári hovoria, že aj minimálne zní- ženie cholesterolu, napríklad o desať percent, zni- žuje riziko závažných aj život ohrozujúcich chorôb. Stojí za to mať svoj cholesterol pod palcom. CHOLESTEROL

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

vať si pozor na takzvané skryté tuky na- príklad v sladkostiach, údeninách, pe- čive. Celkom zanevrieť na mäso nie je nutné, ale dávať prednosť chudému mäsu je nevyhnutné. Mäsové polievky sú výdatným zdrojom tukov. Preto od- porúčame dať ich vychladnuté do chlad- ničky. Prebytočný tuk v podobe v podobe mastných ôk stuhne na povrchu a odkiaľ sa dá veľmi ľahko zobrať. BYLINKY A VÍNO Jednotkou medzi bylinami, ktoré dokážu držať cholesterol na uzde, je repík lekár- sky. Obsahuje cholín, a ten zabraňuje, aby sa v pečeni ukladalo nadmerné množstvo tuku, reguluje hladinu choles- terolu, priaznivo vplýva na metaboliz- mus tukov a má aj dezinfekčné a proti- zápalové účinky. Repíkový čaj možno piť aj preventívne. Z nápojov pomáha zni- žovať cholesterol jablková šťava. Po- dobný účinok má aj šťava z cvikly. V prí- pade, že máte sklon k zvýšenému cholesterolu, nemusíte si odopierať víno. Proti miernemu pitiu vína, predovšetkým červeného, nenamietajú ani lekári. Ob- sahuje látky, ktoré znižujú hladinu zlého cholesterolu a dvíhajú hladinu dobrého cholesterolu. Aj mierna konzumácia piva je povolená. Pivo znižuje nepriaznivý cho- lesterol, ktorý sa ukladá do cievnych stien. Ďalším nápojom pre tých, čo majú tendenciu k zvýšenému cholesterolu, sú čaje Pu-erh, Hannasaki a Antichol. Do- stať ich v lekárňach alebo obchodoch so zdravou výživou. VIOLA SPIŠIAKOVÁ FOTO ARCHÍV Na domáce úrazy je tu DIKYNajviac úrazov sa prihodí v do- mácnostiach. Buďte preto opatrný pri výmene žiarovky! Pozor na šmykľavú podlahu! Bez ohľadu na vašu šikovnosť by ste mali byť pripravený. Pri- chystajte si do vašej domácej lekárničky tú správnu po- môcku. Len pre istotu... DIKY 4% Spray Gel je priehľadná rozto- ková aerodisperzia zlatožltej farby, ktorá sa po nanesení na pokožku zmení na gél. Obsahuje liečivo, sodnú soľ diklofenaku, patriacu do skupiny tzv. nesteroidných protizápalových liekov. Zmierňuje bolesť a opuchy malých a stredných kĺbov a tiež je účinný pri začínajúcich zápaloch či vy- vrtnutých členkoch. Navyše, DIKY neza- necháva na pokožke film. Zvyčajná dávka je 4 - 5 strekov, 3x denne. Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa, prípadne sa poraďte s vaším lekárom alebo lekárnikom. Cena Diky 4% Spray Gelu je 7,00 EUR.

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

V itamín B3 poznáme aj pod názvom niacín alebo PP vitamín. Je členom vitamínov skupiny B. Béčkové vitamíny sú v podstate koenzýmy so širokým zá- berom, navzájom veľmi silne prepojené. Nezaobí- de sa bez nich žiadna telesná funkcia. Niacín zasa- huje do veľmi dôležitých biochemických reakcií, čím ovplyvňuje stav pokožky, funkciu tráviaceho systému a aj činnosť nervo- vej sústavy. Mnohé štúdie potvrdili dôležitú úlohu tohto vitamínu pri látkovej premene tukov, bielkovín, cukrov, ako aj pri regulá- cii cholesterolu. PRIRODZENÉ ZDROJE NIACÍNU Mäso a vnútornosti sú najväčším zdrojom vitamínu B3. Naprí- klad v 100 g bravčovej pečene sa nachádza 15 mg niacínu. V rovnakom množstve bravčového mäsa iba 4,9 mg. Mlieko nie je výdatným zdrojom, zato jogurt áno. Získať ho môžeme aj z morských rýb. Dobrým zdrojom sú tiež obilniny, najmä pšenica a jačmeň. Dôležité látky sa nachádzajú ďalej v klíčkoch a v otru- bách. Určitú dennú dávku si môžeme doplniť zo strukovín, su- šeného ovocia a z vlašských orechov. Samostatnú kategóriu tvorí droždie, 100 g lisovaného droždia obsahuje 24 mg niacínu 48 zdravie B3Ľahko sa rozčúlite? Možno máte nedostatok vita- mínu B3. Ten blahodarne pôsobí nielen na pokožku, látkovú premenu, ale aj na nervovú sústavu. harmonia –VITAMÍN POKOJA

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

a sušené droždie ho má ešte o 20 mg viac. Príjemným zdrojom je aj pražená káva. V 100 g ukrýva až 50 mg niacínu. Koľko nia- cínu potrebujeme každý deň, aby sme boli v pohode, organiz- mus fungoval ako hodinky? Muži potrebujú okolo 20 mg, ženy o 5 g menej. Novorodenci do 6 mesiacov 6 mg, deti do 1 roku 8 mg, do 3 rokov 9 mg, do 6 rokov 11 mg, do 10 rokov 16 mg, chlapci nad 10 rokov 18 mg, dievčatá nad 10 rokov 15 mg. PREDÁVKOVANIE JE MOŽNÉ Určitá časť niacínu sa pri tepelnej úprave stráca preto, lebo tento vitamín je rozpustný vo vode. Napríklad pri varení hovädzej po- lievky sa vylúhuje asi 40 % niacínu. Rovnaké množstvo sa stratí i pri výrobe mäsových výrobkov. Od spôsobu spracovania závisí aj uchovanie vitamínu v obilninách. Väčší obsah si uchováva ce- lozrnná múka a pekárenské výrobky z nej. Do niektorých výrob- kov určených pre deti sa niacín pridáva. Obohacujú sa ním aj niektoré výrobky z obilnín. Výrobcovia ho dávajú tiež do tzv. ener- getických nápojov. Odborníci na výživu upozorňujú, aby sme to s pitím týchto nápojov nepreháňali, lebo sa môžeme niacínom predávkovať. Ako to zistíme? Prezradí nám to pokožka. Očerve- nie, páli, svrbí. Predávkovanie môže vyvolať i závrat, nevoľnosť, vracanie, zimnicu. Vysoké dávky niacínu môžu poškodiť pečeň. DOČASNÝ NÁHRADNÝ ZDROJ Už aj mierny nedostatok niacínu sa prejaví na nervovej sústave. Medzi „abstinenčnými“ príznakmi figuruje bolesť hlavy, ne- chutenstvo, hnačky, pigmentové škvrny na koži, nespavosť, vy- čerpanosť, únava, porucha pozornosti, úzkosť, melanchólia až depresia. Organizmus si dokáže poradiť aj v prípade akút- neho nedostatku vitamínu B3. Vyrobí si ho z náhradného zdroja – kyseliny triptofánovej. Skutočný problém nastane, keď sa vy- čerpá aj náhradný zdroj. Organizmus sa rozladí. Avitaminóza dá o sebe vedieť na koži – vyrážkami, začervenaním, praskli- nami kože, zápalom v ústach. Trpí aj trávenie a môže sa stať, že badať príznaky duševného ochorenia. VIOLA SPIŠIAKOVÁ FOTO DREAMSTIME harmonia Slnečné počasie a príjemné teploty prinášajú sviežosť aj do nášho šatníka. Sukne, šaty, šortky! Hovoríte si - nič pre mňa a nohy odhalíte len v krajnom prí- pade? „Zdobia“ ich totiž nepekne sfar- bené a zhrubnuté kŕčové žily? Zo začiatku malá chybička krásy môže vyústiť až do veľkého zdravotného problému. Ak už viete, že sa s týmto problémom pasujú vaši príbuzní, začnite s prevenciou čím skôr. Kŕčové žily sú na povrchu pokožky a zreteľne ich vidno. Prejavujú sa ako zväčšené, stočené, zhrubnuté modravé žily. Vznikajú pri zlyhaní žilových chlopní. Krv sa hromadí v spodných častiach tela a spätný tok krvi do srdca je sťažený. Ochorenie žíl je dedične pod- mienené. Samozrejme, na- jlepšie je problémy zachytiť v ich zárodku. Ochorenia žíl dolných končatín trápia až 33 % žien a 20 % mužov. Ochorenie je podmienené dedičnosťou, tiež pohlavím – ženy sú 3-krát náchylnejšie na ochorenia žíl ako muži (vďaka hormonálnym vplyvom, tehotenstvu a pod.), vekom (s pribúdajú- cim vekom rastie aj pravdepodobnosť ochorenia), zamestnaním (dlhé sedenie či státie, nevhodné pohy- bové aktivity), ročným obdobím a klímou (prílišné teplo či zima môžu príznaky zhoršiť). Výživový doplnok DIOSVEN® vo forme obalených tabliet od slovenskej spoločnosti Generica obsahuje mikronizovanú flavonoidovú zmes diosmínu a hes- peridínu, ktorá sa odporúča užívať pri liečbe chro- nickej žilnej nedostatočnosti dolných končatín, teda keď máte pocit ťažkých a boľavých nôh, keď vás trápia kŕče, edém a trofické zmeny, to znamená problémy výživy a rastu tkanív. Uvoľnenie účinných látok z tabliet DIOSVEN® Generica dokazujú výsledky nezávislého akreditovaného laboratória. DIOSVEN® gel na žily priaznivo ovplyvňuje pocit ťažkých a una- vených nôh, podporuje prekrvenie tkanív, znižuje opuchy a bolestivosť, prináša okamžitú chladivú úľavu, je jednoduchý na aplikáciu, dobre sa vstrebáva a nezanecháva mastné stopy. Viac info na www.generica.sk. Odporúčaná cena: DIOSVEN® tbl. 60/12,25 € DIOSVEN® gel 50 g/5,90 € Nohy bez nepríjemných „ozdôb“!

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

Z hrbený chrbát signalizuje neistotu, pochybovačnosť, pasivitu. Hlava výrazne vysunutá pred telo je znakom odhodlanosti postaviť sa prekážkam zoči-voči. Vzpria- meným postojom so vztýčenou hlavou určite urobíte lepší dojem ako s ohnutým chrbtom a so zvesenými plecami. PREČ S NAPÄTÍM Ak sa hrbíte, chrbát je guľatý. A práve tento postoj núti hlavu mierne sa vysunúť dopredu, čo vyvoláva vo svaloch na krku a pleciach napätie. Tohto zlozvyku sa dá zbaviť cvičením. Zač- nite postojom s plecami na rovnakej úrovni. Zo desať ráz hlavu predkloňte a toľkokrát zakloňte. Potom sa snažte akoby vyťa- hovať hlavu do výšky a súčasne ňou otáčať v smere hodinových ručičiek. Opakujte päť ráz aj v opačnom smere. NÁŠ TEST Do akej miery máte zakrivenú chrbticu, zistíte tak, že sa po- stavíte chrbtom k stene, päty sa steny dotýkajú. Zadok a chrbát by mali priliehať. V oblasti drieku zostane medzera. Ak sa vám do tohto priestoru nezmestí ruka, máte prehnane vzpriamený postoj. Ak je tento priestor väčší, ako je hrúbka vašej dlane, za- krivenie chrbtice ja priveľké. DODAJTE VIAC KYSLÍKA Ovisnuté plecia a zhrbený chrbát sťažujú dýchanie. Nedostatok kyslíka vyvoláva ospalosť, únavu, apatický stav. Aj tu môže po- môcť cvičenie. Postavte sa rovno, ruky si chyťte za chrbtom a „ťa- hajte“ ich smerom k zadku. Vzápätí zodvihnite plecia čo naj- vyššie a spustite ich dolu. Lopatky by sa mali k sebe približovať. Svaly hrudníka sa napínajú. Cvik opakujte niekoľkokrát za deň. 50 krása ČO S OHNUTÝM Spôsob, ako sedíme, stojíme, rozprávame, veľa prezradí. Na prvý pohľad je zrejmé, či sme sebavedomí, neistí, temperamentní, utiahnutí, dôrazní, nerozhodní... CHRBTOM? harmonia

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

CVIČENIE POD STOLOM Ak musíte niekde dlhšie stáť, vyložte si jednu nohu vyššie, na- príklad na schodík. Zmiernite tým svalové napätie. Neprenášajte váhu tela z jednej nohy na druhú. Pri sedení je tiež dôležité „hýbať“ sa. Vystierajte nohy v kolenách tak, aby boli v úrovni bo- kov. Tento cvik je súčasne prevenciou proti kŕčovým žilám. Vzdia- lenosť stola od stoličky má byť taká, aby ste sa dotýkali stola zá- pästím, nie lakťami. DÔLEŽITÁ STOLIČKA Pri sedení má zadok priliehať k podložke. Ak sedíte tak, že sa akoby zosúvate zo stoličky, odnáša si to chrbát a plecia. Chrbát je ohnutý a plecia spustené. Pri sedavej práci by ste mali mať ana- tomicky tvarovanú stoličku, tá drží chrbát v miernom oblúku. Prí- padne môžete použiť tvrdší vankúš, ktorým si chrbát podložíte. Aj pri šoférovaní treba dbať na správnu polohu. Panva by mala byť aspoň na úrovni kolien. Chrbát nemal byť priveľmi ohnutý. ZADOK LEN NA KRAJÍČKU Dokonalé držanie tela si udržíte tak, že si nebudete sadať na stoličku celým zadkom, ale sadnete si iba na jej okraj, jednu nohu zasuňte pod stoličku a druhú vysuňte kvôli rovnováhe. V tejto polohe sú chrbát aj plecia rovné. Sedieť s prekríženými nohami robí ohromný dojem, ale chrbtu ani nohám táto poloha neprospieva. Zdravšie je sedieť tak, aby sa chodidlá celou plo- chou dotýkali dlážky. V AKEJ POLOHE SPÍTE? Poloha na bruchu je pre chrbát najhoršia, lebo sa v nej priveľmi prehýna. Odporúčame spať na boku s pokrčenými kolenami. Hlava by mala byť v rovnakej úrovni s plecami. Ak radi spíte na chrbte, pod hlavu si podložte nízky vankúš a malý vankúšik si dajte aj pod kolená. Ráno, keď sa zobudíte, dobre sa povyťahujte, urobte napríklad mačací chrbát. Vaše telo sa vám poďakuje. ANNA SIROTOVÁ FOTO AR

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

M nohí si zamieňajú tzv. bežnú bo- lesť hlavy s migrénou. Hoci mig- réna pochádza z francúzskeho „migraine“, čo znamená bolesť hlavy, rozdiely medzi bolesťou hlavy a migrénou sú značné. Kým v prvom prípade je bolesť hlavy zväčša príznakom inej choroby (začí- najúca sa viróza, zápal uší, zubov, stuhnuté svalstvo krčnej chrbtice), prípadne je dôslednom nevhodnej životo- správy (nedostatok spánku, vyčerpanosť, nízky príjem tekutín, stravy), príčiny vzniku migrény nie sú jednoznačne definované. S AUROU AJ BEZ AURY Najdôležitejšie je, aby sme pochopili, že migréna je neurolo- gické ochorenie mozgu. Ide o neurotický záchvat, ktorý vzniká náhle a intenzívne. Spôsobuje ho znížené prekrvenie mozgu, ktoré má za následok rozšírenie ciev a následné uvoľnenie množstva látok do rôznych častí tela, čo vyvoláva zápal. Za- ujímavosťou je fakt, že zasahuje len jednu stranu tela. Pre túto jednostrannosť je často označovaná aj pojmom „hemikránia“, teda bolesť v jednej polovici hlavy. Priebeh záchvatu, ako aj celý rad nepríjemných sprevádzajúcich symptómov sa pritom líšia v závislosti od toho, o aký druh migrény ide. Podľa naj- základnejšieho rozdelenia rozoznávame migrénu bez aury a s aurou. V oboch prípadoch sa trpiaci sťažuje na prenikavú, bodavú bolesť hla- vy, je citlivý na svetlo (fotofóbia) a neznesie hluk (fonofóbia). Pri mi- gréne bez aury ide v zá- sade o jednoduchšiu formu migrény, avšak jej intenzita je porov- nateľná s tou s aurou. Predchádzajú jej aj celý deň pred vy- puknutím zmeny nálady, zvýšená precitlivenosť a podrážde- nosť, ktoré vyústia do stále silnejúcich, pulzujúcich bolestí hlavy. Prenikavá bolesť hlavy zväčša trvá niekoľko hodín, pri ťažšej forme mô-že trvať aj niekoľko dní. Sprevádzať ju môžu bolesti brucha, hnačka či vracanie. S migrénou s aurou je to ešte o čosi náročnejšie. Aura v tomto prípade totiž označuje pojem, ktorý zahŕňa celý rad nepríjem- ných ťažkostí. A hoci sa rozvíja „len“ v rozpätí piatich až 52 Migréna sa stala obsahom fórikov na adresu unavených prepracovaných žien, ktoré nemajú chuť na milostné radovánky. Žartovanie na tému mig- réna nie je namieste. Bolesťami hlavy trpí podľa údajov WHO takmer 20 per- cent žien a okolo 10 percent mužov. harmonia zdravie HLAVYBÔĽ na druhú

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

OCU/SK/54/02/2014 s Omega 3s Omega 3 StarajtesaozraksvýživovýmidoplnkamiOCUVITE ® založenýminavedeckýchpoznatkoch Omega3mastnékyseliny–DHA DHAjedôležiténaudržaniedobréhozraku. Jejumožnézíska zostravyalebozvýživovýchdoplnkov. Luteínazeaxanthín Tietokaroténoidysanachádzajúvcentrálnej astisietnicezodpovedajúcejzaostrévidenie. Antioxidanty–vitamínyC,Eazinok Prispievajúkochranebuniek predoxidatívnymstresom. divíziaValeantSlovakias.r.o., LogiBox,Mokrá záhon4,82104Bratislava, www.bausch.sk,www.valeant.eu,Tel.:+421232334900,Fax:+421232334920 www.ocuvite.sk O význame esenciálnych polynenasýtených mast- ných kyselín, známych ako omega 3 a omega 6 mastné kyseliny sa ho- vorí najmä v súvislosti so srdcovo-cievnymi ochoreniami. S ú to mastné kyseliny, ktoré si naše telo nevie samo vytvoriť, preto ich musíme prijímať v po- trave. Najmä omega 3 mastné kyseliny DHA (kyselina doko- zahexaenová),, ktorých zdrojom sú jed- nak rastlinné oleje, orechy, semená a podobne, ale predovšetkým ryby a rybí tuk, hrajú veľmi dôležitú úlohu v preven- cii srdcovo-cievnych ochorení. Znižujú zrážavosť krvi, majú protizápalové účinky, zlepšujú funkciu srdca, znižujú hladinu tzv. zlého LDL cholesterolu v krvi, ktorý sa podieľa na tvorbe atero- sklerotických plátov v cievach. Majú teda veľmi pozitívny komplexný vplyv. Oko je jediný orgán, kde možno vidi- teľne pozorovať cievne zmeny , takže z očú možno „vyčítať“ nielen či je človek zamilovaný alebo smutný... Ak máte cievy upchaté cholesterolom, tak ten istý cholesterol je strašiakom aj pre cievy v oku a zhoršuje zrak. Zanesené cievne steny potom neprepúšťajú ani iné pro- spešné látky, ktoré chcete svojim očiam dodať či už v potrave alebo v podobe vý- živových doplnkov. Zdravie očí je teda o dôvod viac, prečo dbať na to, čo jeme. Tieto kyseliny vo väčšom množstve náj- deme v rybách a kôrovcoch, tofu, mand- liach, vlašských orechoch a v niektorých rastlinných olejoch, napríklad ľanovom či repkovom. ČO BY SME MALI MAŤ ČASTEJŠIE NA TANIERI Až 1,8 gramu omega 3 kyselín obsa- huje napríklad 100 gramov lososa, 1,4 gramu má sardinka s kosťou, samo- zrejme, v 100 gramoch, 1,2 gramu má nakladaný atlantický sleď, 1 gram náj- dete v 100 gramoch atlantickej makrele, 0,7 gramu je v 100 gramoch tuniaka bie- leho, treska má v 100 gramoch asi 0,4 gramy týchto kyselín. V ustrici je asi 0,5 gramu a v hrebenatke 0,3 gramu. Nie je jednoduché sledovať každo- denne zloženie stravy, ktorú prijímame. Ak máte pocit, že váš organizmus ne- dostáva dostatočné množstvo živín, zvážte užívanie výživových doplnkov, ktoré ponúkajú vyvážené množstvo pre zdravie očí potrebných látok. Jedným z nich môže byť napríklad aj Ocuvite® Complete. Pri pravidelnom užívaní mô- žete využiť výhodný bonusový program. Esenciálne kyseliny pre oči

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

desiatich minút a odznieva približne hodinu, znamená hotové utrpenie pre každého postihnutého. Jej priebeh chorému do- slova znepríjemňuje život i znemožňuje normálne fungovať. Najčastejšie postihuje oblasť zrakového nervu. Cievy v zá- hlavnom laloku sa stiahnu, mozog sa neprekrví a človek zrazu prestane vidieť ostro. Objaviť sa pritom môžu buď tzv. pozi- tívne fosfény (chorý vidí neexistujúce tvary, iskričky, vlnenia, zá- blesky), alebo negatívne (chorému sa zúži zorný uhol a vidí me- nej). Ďalšími sprievodnými javmi, predzvesťami, je porucha reči, skomolené slová, neschopnosť sústrediť sa na vlastné myš- lienky. Ďalej je to porucha motoriky: chorý sa musí doslova pri- dŕžať okolitých pevných predmetov a stien. A tiež porucha ci- tlivosti: chorému postupne stŕpne prvá, neskôr prípadne aj druhá, polovica tela. Cíti mravčenie v prstoch, prípadne mu kon- čatiny úplne znecitlivejú. Všetky tieto príznaky sú sprevádzané neustálou silnou bolesťou hlavy, ťažobou v žalúdku, pocitom na vracanie (alebo vracaním) a únavou. Po doznení záchvatu člo- vek od vyčerpania tuho zaspí. GENETIKA, STRES A HORMÓNY Veľmi často sa migréna vyskytuje v rodinnej anamnéze. Migre- nózna bolesť hlavy zvyčajne zaútočí v puberte, no zaznamená- vajú ju už aj u malých detí. Preto netreba podceňovať, ak sa dieťa sťažuje na neustále bolesti hlavy. Nemusí mať len ši- balské úmysly, ako sa vyhnúť písomke v škole. Rozvinúť sa môže aj neskôr. Okrem rodinného výskytu existuje aj široké spektrum tzv. spúšťačov migrény. Jednou z príčin prepuknutia migrény môže byť práve zle strávené jedlo. Z problematických potravín spomeňme najmä čokoládu, južné ovocie a orechy, plesnivé syry, majonézu, alkohol (najmä červené víno, ktoré rozťahuje cievy). Dôraz treba klásť aj na správnu životosprávu, dostatočný prísun tekutín a živín (nehladovať, ale ani sa neprejedať), dostatočný pohyb a pravidelný spánok, prísun vitamínov a minerálov (najmä vitamínu B, koenzýmu Q10, horčíka a omega mastných kyselín). Za množstvo dnešných civilizačných ochorení nesie zodpovednosť stres a patrí k nim aj migréna. Výskumy ukázali, že na migrénu sú náchylnejší ľudia citovo labilnejší. Špeciálnou kategóriou je výskyt migrény u žien spájaný s hor- monálnymi výkyvmi. Lekári hovoria, že s vysokou pravdepo- dobnosťou záchvaty pominú po prvom pôrode. Dámy s migré- nou by mali prehodnotiť užívanie hormonálnej antikoncepcie. ZUZANA SZEMÖKOVÁ FOTO DREAMSTIME 54 POMOC BEZ LIEKOV Pri prvých príznakoch migrény môžu pomôcť niektoré opat- renia. Za vyskúšanie rozhodne stoja. Zatlačenie na trojklanný nerv. Tento nerv sa tiahne líniou pod obočím, uprostred nadočnicového oblúka. Jeho stimuláciou sa podarí dosiahnuť aspoň čiastočnú úľavu od bolesti, a súčasne sa uvoľní určitá dávka en- dorfínov. Ľahko nájdete, kde sa nachádza, keď si dvoma prstami (najlepšie palcom a ukazovákom) postupne masírujete oblasť od koreňa nosa až pod obočie. Masáž ušných lalôčikov a „koruny“ hlavy. Stimulá- cia týchto miest výrazne uľaví od bolesti. Za korunu hlavy považujeme miesto, kde „sedela“ kráľovská koruna. Obklady studené i teplé. Obkladmi nás trápili už naše mamy a staré mamy. A vedeli prečo. Hoci na kaž- dého pôsobí teplo a zima inak, citlivosť na zmeny teplôt môže pôsobiť pozitívne na stimuláciu našich nervov, najmä v oblasti čela a krku. Aromaterapia. Pravdou je, že počas migrény človek citlivejšie reaguje na vonkajšie vplyvy, na intenzitu svetla, zvuku a aj na vône. Tie by mali byť ľahké, pre- miešané s čerstvým vzduchom. Ako príjemná sa osved- čila svieža jablková vôňa. Vypite si na zdravie. Samozrejme, nemáme na mysli al- kohol. Vypite si nápoje, ktoré tlmia bolesti hlavy. Osved- čil sa napríklad pohár čistej vody zmiešaný s lyžičkou ka- jenského čili korenia, ktoré uľaví od bolesti zubov, hlavy a aj chronickej bolesti. Z byliniek sa odporúčajú deväťsil hybridný a králik ružový. Vhodné, najmä ako prevencia a podpora dobrého trávenia, sú ďalej všetky bylinky, ktoré majú pozitívny vplyv na trávenie: fenikel, harmanček, aníz, železníková a bazalková vňať, rooibos, rasca, zázvor. V lekárni možno nájsť aj zmesi čajov z týchto bylín. harmonia zdravie

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

P redstavte si, že ste vonku na pokojnom a príjemnom mieste. Ležíte na brehu mora v hojdacej sieti, ste uvoľnený a užívate si čas, ktorý máte len pre seba. Po- zeráte sa na vlny, ktoré bičujú vysoké skaly útesu. Je príjemny deň. Na tele cítite teplo a príjemné slnko. Pozrite sa hore na oblohu a uvidíte veľké, biele našuchorené oblaky, ktoré pomaly plávajú po oblohe. Ak máte chuť oddýchnuť si s vedenou re- laxáciou vyskúšajte cd na stiahnutie na www.hemisfery.sk. Nahovorila ich príjem- ným hlasom moderátorka Rádia Slovensko, Barbara Štubňová. Zamerajte svoju pozornosť na spôsob akým dychate. Pokojným a hlbokým dýcha- ním dosiahnete uvoľnenie, ktoré sa s každým ďalším cvičením zvyšuje. Načerpáte tak ener- giu. Vaše myšlienky sa premenili na malé ka- mienky a hladina sa zvlní, ako ich hádžete do jazierka. Vlnky ustanú, pokoj prírody je ob- novený a odráža sa vo vašej mysli. Uchovajte si spomienku na tento obraz jazierka s po- kojnou hladinou. Ak si naň spomeniete, do- staví sa pokoj. Podľa skúseností superlearningu je práve uvoľnený stav ideálny na učenie. V hladine alfa mozog pracuje pomalšie a plne sa sú- stredí len na jednu činnosť. Nevnímame toľko podnetov ako v bežnom bdelom stave, hla- dine beta, ale koncentrácia je podstatne vyš- šia. Na preladenie do sústredeného stavu sa obvykle používa psychowalkman. www.psy- chowalkman.sk Je vedecky dokázané, že svetelná a zvu- ková stimulácia strhne svojím rytmom moz- gové vlny do požadovaného stavu. To sa využíva pri učení s nahrávkami. Pohodlne sa usadíte, nasadíte si okuliare so svetelnou sti- muláciou a do uší vám ide zvuková stimulá- cia spolu s nahrávkami cudzieho jazyka s prekladom. Z pohodlia vášho kresla si mô- žete občerstviť slovnú zásobu, fixovať slovo- sled alebo napočúvať akcent rodených hovorcov. Všetko so zatvorenými očami a pri hlbokom dýchaní. Okrem učenia si teda aj oddýchnete. Pozor na únavu, ak máte za sebou ťažký deň, je vodorovná poloha nebezpečná pre učenie. Ak ale zaspíte, získate chvíľu kvalit- ného oddychu. Často krát je 20 minútová re- laxácia s audiovizuálnou stimuláciou lepším oddychom ako pár hodín plytkého spánku. Počas meditácie vypudíte z hlavy prebytočné myšlienky. Jej opakovaním získate mnohé zdravotné benefity. Zlepší sa vaša schopnosť sústrediť sa, menej sa budete znepokojovať a dostaví sa celkový pocit šťastia. Lucie Meisnerová, Hemisféry, s.r.o. V hojdacej sieti psychowalkman – pre relax aj učenie

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

O d novembra 2012 rozvíja svoju činnosť aj na území Žilinského kraja. Jeho poslaním je vše- stranná podpora detí, vyrastajúcich v náhrad- nej rodinnej starostlivosti, prostredníctvom pod- porných a vzdelávacích služieb zameraných na náhradné rodiny. Združenie poskytuje týmto rodinám psycho- logické a sociálno-právne poradenstvo a prostredníctvom rôz- nych projektov organizuje arteterapeutické, muzikoterapeu- tické stretnutia a tvorivé dielne. PRIATELIA I PORADCOVIA Náhradné rodiny podporuje predovšetkým psychicky, aby v nich každé dieťa našlo svoj nový domov, aby cítilo, že ho nové pro- stredie prijalo, akceptovalo a mohlo v ňom kvalitne žiť a roz- víjať sa. Tento cieľ si vyžaduje projekty zamerané na zvyšova- nie sebaúcty, prijatie seba samého, na riešenie problémov s vlastnou identitou, na terapeutické eliminovanie negatívnych emócií prostredníctvom muzikoterapie, arteterapie, tvorivých dielní. Zamerané sú na rozvoj nových zručností, zmyslového vní- mania, ekopsychológie, teambuildingu a outdoorových aktivít pre rodiny, ako aj na zvládanie krízových situácií. Združenie zá- roveň poskytuje rodinám aj individuálne poradenstvo. S rodi- nami je v neustálom kontakte. Pravidelne organizuje stretnutia podpornej skupiny náhradných rodičov v rámci klubovej čin- nosti v meste Dolný Kubín. Staršou a skúsenejšou sestrou Ob- 56 vzťahy Dieťa by malo vyrastať v rodine, a to aj vtedy, keď sa jeho biologická rodina nedokáže alebo nemôže oň z rôznych dôvodov starať. Vtedy by mala nastúpiť náhradná rodina. A to si zobralo za svoje Občianske združenie Rozum a Cit, ktoré pred pätnástimi rokmi založili manželia Jaroslava a Juraj Málikovci. PRÍBEHY ŽIVOTA harmonia PATCHWORKOVÉ

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

čianskeho združenia Rozum a Cit je Nadácia Rozum a Cit, ktorá od začiatku poskytuje náhradným rodinám finančnú podporu a od roku 2007 aj odborné psychologické poradenstvo. Pra- covala s rodinami v ich prirodzenom prostredí a v rámci gran- tov každoročne realizovala tvorivé dielne v dreveniciach Jáno- šíkov dvor v Zázrivej a v Bojniciach. V roku 2005 nadácia za svoju veľkorysosť dostala ocenenie Sociálny čin roka. VYTVÁRANIE PEVNÝCH VÄZIEB V Občianskom združení Rozum a Cit pracujú projektová koor- dinátorka, terapeutka a supervízorka Mgr. Danka Kozinková a Mgr. Janka Hrnková. Združenie si buduje tím externých spo- lupracovníkov (klinická psychologička, arteterapeutka, špe- ciálni pedagógovia, muzikoterapeuti, umelci – herci, tanečníci či dobrovoľníci), ktorí sú nápomocní náhradným rodinám na profesionálnej úrovni s nesmierne ľudským prístupom na ich ceste k vzájomnému porozumeniu a vytváraniu pevných vzťa- hových väzieb. V roku 2014 mohlo združenie vďaka podpore Nadácie J&T a mesta Dolný Kubín rozšíriť svoje aktivity o pro- jekt Odľahčenie a Klub náhradných rodín v Dolnom Kubíne. Cieľom projektu Odľahčenie je podľa potreby aktívne pomáhať náhradným rodinám prostredníctvom štvorčlenného tímu so- ciálnych pracovníčok a študentiek pri vybavovaní rôznych záležitostí na úradoch, návšteve lekárov a iných odborníkov. Sprostredkúvajú náhradným rodičom nové informácie, ako aj skúsenosti iných náhradných rodičov či profesionálov. Cieľom projektu je ďalej pomáhať rodičom pri zabezpečovaní aktivít detí vo voľnom čase. Projekt dbá aj o to, aby rodičia mali mož- nosť oddýchnuť si, načerpať nové sily a predísť tak vyhoreniu a frustrácii. ŽIVÉ PRIKRÝVKY Ďalší projekt Sprevádzanie vznikol z potrieb náhradných rodín priamo v ich domácnostiach. Na spoločných víkendových po- bytoch nazvaných Hlinené dialógy, Spievajme, muzicírujme a tan- cujme spolu, Som tu, kým nie je s Tebou mama, ktoré občianske združenie v uplynulom roku uskutočnilo, sa ukázali slabé miesta rodín, ktoré treba konštruktívne riešiť. Úspešným sa stal projekt Som tu, kým nie je s Tebou mama. V apríli v horskom hoteli Se- verka v Zákopčí šili účastníci stretnutia patchwork životného prí- behu. Patchwork je deka ušitá z kúskov látok. Aj život dieťaťa v pestúnskej rodine je často pospájaný z mnohých kúskov, ktoré, aby fungovali ako celok, treba spojiť do úprimných súvislostí. Naj- skôr si tvorili prostredníctvom fotolátky a solárnej fotolátky ma- teriál, ktorý do patchworku všívali. Fotografie vzťahových osôb, aktuálne odtlačky nôh a rúk, kresby, vysvedčenia, diplomy, ko- rešpondenciu... Rodičia dokázali vytvoriť deky i vankúše v re- kordne krátkom čase. Deti si podľa vzoru rodičov šili vlastné bá- biky a dekoratívne predmety. Pre rodiny si vždy nájdu čas aj zakladatelia združenia, manželia Málikovci, štatutárna zástup- kyňa združenia pani Janka Peluchová i tváre združenia, herci Janka a Tomáš Šebovci a aj súkromné divadlo Maškrta. PRIPRAVILA MGR. DANKA KOZINKOVÁ 57 CITÁCIE Z LISTOV Dobrý večer, pani Danka, zo srdca vás všetkých pozdravujeme. Sme stále plné emócií a nadšenia z prežitého víkendu, za ktorý by sme sa chceli veľmi poďakovať Vám, Občianskemu združeniu Rozum a Cit i Nadácii J&T. Nápad s tými dekami bol fantastický, dievčatá sa veľmi tešia, že majú svoje vankúše i spoločnú deku života. Všetky lektorky boli úžasné, ako sa snažili pomáhať a prijať nás také, aké sme i s našimi chybami. Moje dievčatá (najmä Monika) nepoznajú hranice. Cítili sme sa preto super, ako veľká rodina. Boli to pre mňa chvíle relaxu, hoci sme boli cel- kom pracovne vyťažené. Veľmi som vďačná, že sme sa mohli tohto víkendu zúčastniť. Budeme stále spomínať a myslieť na Vás, nadáciu a chvíle strá- vené v super kolektíve. Naše vankúše i deka nám to budú stále pripomínať. I mojim dcéram a synom sa výrobky veľmi páčili, ne- verili, že sa to dalo všetko stihnúť. S vďačnosťou Janka Meľová Pani Danka, musím Vám aspoň pár slov napísať, ako úžasne chlapcom bodlo pobudnúť v novom, krásnom prostredí s podobnými deťmi. Večer v nedeľu už znovu mal Kubko oči plné sĺz, lebo on by bol chcel byť v Zákopčí aspoň dva týždne. Našiel si tam super no- vých kamarátov. Odmietol paplón, lebo chce spať len pod svo- jou dekou. Kiko tiež. Tak ich prikrývam aj paplónikom, lebo už je predsa chladnejšie, ale bez svojej deky by už nešli spať. Zdalo sa mi, že sa spomedzi všetkých detí najmenej zaujímajú o to, čo to vlastne šijem a aké to bude, ale má to pre nich veľký vý- znam a zmysel. Som Vám a všetkým, ktorí nám umožnili zažiť taký nádherný víkend, veľmi vďačná a ešte raz posielam veľké ĎAKUJEME VÁM. Ing. Alena Chochulová harmonia

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

Všetko živé okolo nás, každá živá bunka má svoju špecifickú vibráciu. Tieto vibrácie resp. ich odchýlky vieme zachytiť, zanalyzovať a následne navrhnúť ďalší postup. P racujeme s diagnostickým prístrojom Sensitiv Imago 500, nadstavba Life Stream. Testovanie prebieha bezbolest- ne, v pohodlnom kresle a klient na svojom mo- nitore sleduje prebiehajúci test spolu s tera- peutom. Prístroj vie zachytit záťaž plesňami, baktériami, vírusmi, parazitmi, zistíme kon- taminácie ťažkými kovmi, alergény, predpo- kladané ťažkosti, doporučené postupy uzdra- venia. Medicínsky prístroj Sensitiv Imago slúží k ne- invazívnemu komplexnému biorezonančné- mu vyšetreniu, k priamej liečbe organizmu, k výberu preparátov (alopatických, homeo- patických, prírodných ...) vhodných k cielenej liečbe, a k ďalším mnohým účelom týkajúcim sa ľudského organizmu. Prístroj Sensitiv Imago využíva k svojej prá- ci úplne novú, tzv biorezonančnú nelineárnu technológiu, ktorá je založená na tom, že kaž- dý proces, ktorý v organizme človeka prebie- ha, každé ochorenie, každý predchodca ocho- renia, má svoje charakteristické energetické spektrum, ktoré je dôležité pre jeho existenciu. Toto energetické spektrum môžeme nazvať „energetická škála”, „elektromagnetické frek- vencie”, „elektromagnetické pozadie” atď... Pri skúmaní tohto fenoménu sa zistilo, že rovnaké procesy majú u rôznych ľudí zhodné elektromagnetická spektrá, teda stačí zmerať rozsah elektromagnetického spektra ľubo- voľného ochorenia u jedného človeka, a mô- žeme s istotou povedať, že tento rozsah pat- rí danému ochoreniu. V databáze prístroja sú uložené vzorky elektromagnetických spektier všetkých známych správnych a taktiež pato- logických procesov (samozrejme s pri- hliadnutím k veku), ktoré môžu prebie- hať v zdravom a chorom organizme. Programové vybavenie bolo vyvíja- né ruskou, nemeckou a americkou firmou. Dokáže najsť nielen súčasné chorobné procesy, ale aj skryté, ešte pred ich vypuknutím a hlavne nájde ich príčiny. Prístroj pra- cuje aj ako terapeutic- ká pomôcka. Používame tri techniky – BRT bio- rezonančnú terapiu, MORA terapiu alebo prípravu homeopatických nozodov, sú to prí- pravky, ktoré sa vyrábaju priamo „na telo“ klienta. Reakcia klientov „ste naša posledná nádej“ je veľmi zaväzujúca a zodpovedná. Chodia k nám ľudia, ktorí uz pobehali kadečo, od le- károv po nelekárov, ťažkosti nepominuli, prá- ve naopak, len sa zhoršili, nevedia ako ďalej. Príbehy našich klientov sú dosť podobné, až to stojí za zamyslenie, či je to normálne? Samo- zrejme, keď ťažkosti pretvávajú dlho, treba po- čítať, že aj ozdravovanie bude trvať nejaký čas. Zázračné pripravky zatiaľ nemáme. Preto je na- mieste podporovať prevenciu, nielen „včasnou diagnostikou“ ale aj detoxikáciou, ktorú vy- konávali už naši predkovia, čiže aspoň 2x roč- ne (jar a jeseň). V našom centre pracujeme s kvalitnými, čistými, rastlinnými - prírodnými prípravkami spoločnosti Sibírske zdravie, čo je úspešná ruská spoločnosť, ktorá má za sebou celý rad odborníkov a lekárov, ktorí nám svo- je poznatky z praxe odovzdávajú prostredníc- tvom on-line vzdelávania. Čo je asi najdôležitejšie, bez vnútornej pre- meny, zmeny nie su uskutočniteľné. Rovnováha by mala byt stabilná na všetkých troch úrov- niach (telo, duch a myseľ), čo je ideálny stav. My tak však nežijeme, čítame veľa negatívnych informácií, máme nesprávne stravovanie, dý- chame veľmi zle – častokrát sa nadýchneme zhlboka až cez víkend, nepracujeme na rozvoji svojich Duchovných kvalít, nepočúvame va- rovné signály svojho tela, nedodržiavame správny pitný režim, konzumujeme „nedô- stojné“ potraviny, ktoré by pred 50 rokmi nik- to nezjedol, pretože sú plné chémie, mobil máme stále pri uchu a pre istotu ho máme aj celú noc pri hlave ako budík. No a keď už je imunita vyťažená do krajnosti, príde ochorenie, ako ďalší signál a ešte máme tu drzosť čudovať sa, že ako je to možné. telefón: 0914 332 233 www.skenar.sk Bioregeneračné centrum Skenar Slovakia – program pre vaše zdravie

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

Premôžte črevné problémy Či už v skorom detstve, alebo v starobe, každý sa s ňou počas života stretne. Patrí medzi najmenej obľúbené bežné ochorenia a dokáže poriadne strpčiť život. Hnačku však netreba podceniť, môže byť sprievodným symptómom vážnejších chorôb. Aby vás hnačkové trampoty nezastihli v tej najnevhodnejšej chvíli, majte vždy pri sebe Tasectan. Voľnopredajná zdravot- nícka pomôcka Tasectan trojitým účinkom normalizuje fyziolo- gické funkcie črevnej steny a tlmí napätie v bruchu. Po dobu 12 hodín účinne skracuje trvanie periód hnačiek. Obsahuje komplex látok želatíny a kyseliny trieslovej, tie nepodliehajú zmenám v žalúdku a chránia črevnú stenu. Môžu ho užívať deti v podobe prášku, dospelí v podobe kap- súl. Odporú- čaná cena obidvoch balení je 7,65 EUR. DOREA, s.r.o., Krompecherova 3934/9, 058 01 Poprad Tel.: 052/7886 661 • Mobil: 0903 886 661 e-mail: dorea@dorea.sk eSHOP www.levia.sk BIO-EKO-RACIO LeViacesta zdravia Gercenova 6/c 851 01 Bratislava mob.: 0905 657 169 www.biomajak.sk Biomajak Predajňa prípravkov bylinnej liečby, výživové doplnky, biopotraviny, zdravá výživa, mandaly

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

60 tipyharmonia pre va‰u kuchyÀu 1. LAHODNÁ SMOTANOVÁ Ponuka zmrzlín v predajniach Lidl je bohatá, každý si môže vybrať tú svoju najobľúbe- nejšiu. Lahodné smotanové zmrzliny Noblissima špičkovou kvalitou uspokoja aj nároč- ných gurmánov. Mimoriadne výhodné ceny za litrové balenie umožnia pripraviť zmrzli- nový pohár kombináciou rôznych príchutí. Ak zmrzlinu ozdobíte čerstvým ovocím, pôžitok bude dokonalý. 2. ZELENÁ BEZ KOFEÍNU Riešite dilemu, či je zdraviu prospešná káva s kofeínom alebo bez neho? Skúste Zelenú kávu s kardamónom. Podporuje činnosť pečene, srdca, osvedčila sa aj pri redukčnom programe a pozitívne ovplyvňuje i hladinu cukru v krvi. Hoci neobsahuje kofeín, slúži ako adekvátna náhrada kávy. Navyše si uchováva mnohé aktívne látky, ktoré sa pri pražení ničia. 3. RUŽOVÉ CHUTÍ Hoci je Hubert de Luxe rosé najmladším členom rodiny sektov Hubert, získal si obľubu me- dzi laikmi i odborníkmi. Zlatú medailu získal nedávno na súťaži Víno Bojnice 2014 s me- dzinárodným zastúpením a stal sa šampiónom v kategórii šumivé vína. Ocenenie si od- niesol aj z prestížnej medzinárodnej súťaže Vinalies International Paris. Kráľom šumivých vín sa stal tiež na 18. ročníku Výstavy slovenských vín Agrovino 2014. 4. POMOCNÍK PRI VARENÍ SIRUPOV Zefektívniť prípravu domáceho sirupu pomôže nový špeciálny cukor. Korunný cukor na prí- pravu sirupu. Novinka sa vyznačuje prírodným zložením a vysokou kvalitou. Predností má však oveľa viac. Dostanete do rúk hotovú zmes na prípravu sirupov. Ak budete postupo- vať podľa odporúčania výrobcu, nehrozí, že by sa vám sirup nevydaril. Na obale nájdete odporúčaný postup prípravy. 5. VOŇAVÉ RÁNO Značka NESCAFÉ uvádza na trh novú receptúru kávy NESCAFÉ Classic. Naštartujte každé ráno so šálkou NESCAFÉ Classic, ktorá vás pozitívne naladí a povzbudí do nového dňa. Novú kávu charakterizuje nezameniteľne silná a nekompromisne plná kávová chuť s príjemnou arómou. Táto rozpustná káva je vyrobená zo 100 % prírodných kávových zŕn odrôd Arabica a Robusta a vyznačuje sa intenzívnou vôňou. Milovníci delikátnej kávy si obľúbia jemnejší, ale stále silný variant – NESCAFÉ Classic crema. Táto smotanovo jemná a výrazná káva má horký dozvuk a predovšetkým krémovú penu na hladine, baristami nazývanú crema. Tajomstvom dokonalej peny sú vzduchové bublinky uzamknuté už počas výroby vnútri jemného kávového prášku. Po zaliatí vriacou vodou vystupujú bublinky na hladinu a vykúzlia jemnú krémovú penu. 6. RÍBEZLE V POHÁRI Zaváracia sezóna je v plnom prúde. Práve dozrievajú ríbezle a tie sa výborne hodia na džem. Niektoré gazdinky používajú želírovací cukor. V našej rodine dávame „obyčajný“ kryštálový. Kým som nezdedila špeciálny mlynček na odšťavovanie, trochu som bobuľky povarila, potom prepasírovala, pridala cukor (na kilo ríbezlí pol kilogramu) a ešte asi dvad- sať minút varila. Teraz nechám šťavu zovrieť, pridám cukor a ešte povarím. Ešte horúci džem nalejem do pohárikov, prikryjem dekou a nechám vychladnúť. 7. MARGOT S NOVOU PRÍCHUŤOU Tešíte sa na letné cesty a výlety, kde vás čaká množstvo nových zážitkov? Vykročte oproti letnému dobrodružstvu s novou tyčinkou Margot s chuťou banánu z limitovanej edície, kto- rej príchuť si zvolili sami fanúšikovia na Facebooku. Kokosovo-rumovú náplň zaliatu v bo- hato vrstvenej čokoládovej poleve obohatila obľúbená príchuť exotického banánu. Pribaľte si na cesty novú Margot s chuťou banánu a doprajte si svoj vlastný kúsok raja. 7 5 1 6 3 4 2

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

61

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

62 ČAROVANIE S OVOCÍM kulinárium Zavárajte s nami Klasika je klasika aj pri zaváraní. Čo keby ste vyskú- šali tentoraz niečo nové? Napríklad džem s čokoládou alebo so zázvorom? Pustime sa s chuťou do toho! harmonia

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

63 MALINOVÝ DŽEM S ČOKOLÁDOU Suroviny: 1 kg malín, 100 g horkej čokolády, 1 balíček Gelfixu Super 3:1 Dr.Oetker, 350 g cukru Postup: Do väčšieho hrnca vložíme maliny. Obsah balíčka Gel- fix Super 3:1 zmiešame s 2 PL cukru a pridáme k ovociu. Za stá- leho miešania asi 1 minútu dôkladne povaríme. Pridáme zvy- šok cukru a privedieme do varu. Potom pridáme čokoládu nasekanú na menšie kúsky a za stáleho miešania dôkladne po- varíme minimálne 5 minút. Na tanierik odoberieme trochu čerstvo uvareného džemu. Ak je po vychladnutí málo tuhý, chvíľu ho ešte povaríme alebo vmiešame za dve lyžičky kyseliny citrónovej. Ak sa počas varenia tvorí pena, odoberieme ju. Na- lejeme do pohárov až po okraj. Uzavrieme viečkami. Upozornenie: Pridaním čokolády sa skráti čas trvanlivosti džemu na 6 mesiacov. MALINOVÝ DŽEM SO ZÁZVOROM Suroviny: 1 kg malín, 20 g čerstvého zázvoru, 1 zarovnaná KL citrónovej kôry, 1 balíček Gelfixu Extra 2:1, 500 g cukru Postup: Do väčšieho hrnca dáme maliny. Pridáme najemno nastrúhaný zázvor a citrónovú kôru. Obsah balíčka Gelfix Extra zmiešame s 2 PL cukru a pridáme k ovociu. Za stáleho mieša- nia asi 1 minútu dôkladne povaríme. Pridáme zvyšok cukru a privedieme do varu. Miešame a varíme ešte minimálne 5 mi- nút. Penu odoberieme a plníme do pohárov až po okraj. Sta- rostlivo uzavrieme viečkami. JAHODOVÝ TOPPING Suroviny: 1,5 kg očistených a nakrájaných jahôd, 1 l vriacej vody, 500 g cukru, 1 balíček kyseliny citrónovej, 1 balenie Su- per želírovacieho cukru Postup: Jahody zalejeme vriacou vodou a necháme 20 minút odstáť. Cez sitko precedíme do väčšieho hrnca a zvyšnú šťavu z jahôd vytlačíme. Do jahodovej šťavy pridáme cukor, kyselinu citrónovú, Super želírovací cukor a dobre premiešame. Za stá- leho miešania privedieme do varu a dôkladne, za stáleho mie- šania, minimálne 5 minút povaríme. Prípadnú penu odobe- rieme a ihneď plníme do pripravených pohárov, ktoré dobre uzavrieme. Uchovávame v chlade! Náš tip: Jahodový topping sa výborne hodí ako omáčka na zmrzlinové poháre, pudingy a iné dezerty. harmonia

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

64

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

harmonia MARHUĽOVO-PAPRIKOVÉ ČATNÍ Suroviny: 4 PL olivového oleja, 500 g žltých paprík očistených a nakrájaných na malé kúsky, 200 g červenej cibule olúpanej a nakrájanej na malé kúsky, 1 kg marhúľ odkôstkovaných a na- krájaných na malé kúsky, 2 čili papričky očistené a nasekané na- jemno, 2 KL nasekaného tymianu, 100 ml octu, 1 balíček želí- rovacieho cukru, asi 2 ½ KL soli, ½ KL čerstvo namletého korenia, 1 balíček špeciálnej pomôcky na konzervovanie Postup: Vo väčšom hrnci rozpálime olivový olej, pridáme pap- riku, cibuľu a podusíme. Pridáme marhule, čili papričky, ty- mian, ocot a dobre premiešame s Extra želírovacím cukrom. Všetko za stáleho miešania privedieme do varu a dôkladne po- varíme minimálne 5 minút. Zmes osolíme, okoreníme a vmie- šame pomôcku na konzervovanie. Plníme do pripravených po- hárov až po okraj. Uzavrieme viečkami, poháre obrátime dnom nahor a asi 5 minút necháme stáť na viečku. Grilovaným po- krmom dodá čatní tú pravú chuť. Upozornenie: Namiesto marhúľ môžeme do čatní použiť aj ne- ktarinky alebo slivky. Čili papričky sú veľmi ostré, pri ich spra- covaní použijeme gumené rukavice. www.sweet-family.sk

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

P ozitívny účinok bryndze na ľudský organizmus sa nedá poprieť. V jednom grame bryndze sa nachádza približne miliarda prospešných mikroorganizmov, čo je minimálne stokrát viac ako v jogurtoch. Pri vý- robe podľa pôvodných receptúr sa v bryndzi pre- množujú „dobré“ mliečne baktérie, a tie produkujú kyseliny a látky podobné antibiotikám, zabíjajúce choroboplodné bak- térie. Tento proces zrenia bryndze sa považuje za unikátny prí- rodný postup, keď sa rozmnožia baktérie, najčastejšie mliečne baktérie a kvasinky, z ktorých mnohé majú aj probiotické vlast- nosti. Preukázateľne pôsobí ako prevencia srdcovo-cievnych chorôb, nádorových ochorení, pomáha pri zažívacích problé- moch, rednutí kostí, cukrovke, posilňuje imunitu, stimuluje hla- dinu „dobrého“ cholesterolu v krvi a dokonca znižuje krvný tlak. NEPASTERIZOVANÁ JE HODNOTNEJŠIA Kyselina mliečna, ktorá vzniká počas zrenia bryndze, chráni črevá pred množením choroboplodných mikroorganizmov a ri- zikových baktérií. Vďaka premene mliečneho cukru (laktózy) môžu bryndzu smelo jesť aj tí, ktorým mliečny cukor spôsobuje zdravotné problémy. Pravá ovčia bryndza je preto ideálna pre ľudí s intoleranciou laktózy. „Baktérie bryndze majú kľúčový vý- znam z hľadiska dozrievania a regulácie imunitného systému a prevencie proti alergickým ochoreniam. Na stavbu vlastných buniek využívajú cholesterol a viacerými spôsobmi ho zne- škodňujú. Spektrum prítomných mastných kyselín v tuku opti- malizuje pomer ,dobrého‘ HDL a ,zlého‘ LDL cholesterolu. Hla- 66 zdravie Má antioxidačné účinky, odbúrava zlý cholesterol, podporuje fungovanie imunitného systém a pôsobí aj ako prevencia proti alergiám. Pravá nepasteri- zovaná bryndza. A práve preto, že prospieva ce- lému organizmu prirodzenou cestou, sa dostala do kategórie funkčných potravín. harmonia BRYNDZA – KOKTAIL ZDRAVIA

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

dinu ,zlého‘ cholesterolu v krvi tým znižu- je. Baktérie bryndze majú aj antioxidačné účinky, keď vychytávajú reaktívne formy kyslíka poškodzujúce dôležité štruktúry bu- niek, čo môže viesť k vzniku rôznych de- generatívnych ochorení vrátane Alzhei- merovej choroby,“ hovorí doktorka Alžbeta Béderová, vedúcej poradne zdravia pri RÚVZ, ktorá sa viac ako 40 rokov profe- sionálne venuje problematike zdravej vý- živy. Pravú bryndzu v minulosti vyrábali vý- lučne z nepasterizovaného ovčieho mlieka. Zachovávala si tak všetky biologicky ak- tívne zložky pôvodného ovčieho mlieka. Dnes sa zväčša pridáva aj kravské mlieko, ale nájdu sa tiež výrobcovia skutočne pra- vej nepasterizovanej bryndze. Obavy o svoje zdravie mať nemusíte. Mnohí vedci poukazujú na to, že neuveriteľná prevaha „dobrých“ mikroorganizmov zničí prí- padné „zlé“. Pasterizovaná bryndza sa stáva obyčajným syrom a neposkytuje be- nefity ako nepasterizovaná. ČISTO PRÍRODNÝ PRODUKT Nepasterizovaná bryndza spĺňa kritériá na zaradenie do kategórie funkčných po- travín. Patria sem tie potraviny, ktoré vy- tvárajú v tele podmienky na optimálne fungovanie všetkých orgánov a podporujú obranyschopnosť. Mnohé potraviny síce vi- tamíny, minerálne a ďalšie látky obsahujú, ale sú vytvorené umelo. Funkčné potra- viny sú charakteristické obsahom zložiek, ktoré sa v bežných potravinách nevysky- tujú. Významným množstvom nutričných látok prospievajú zdraviu, znižujú riziko ochorení a posilňujú imunitu. Všetky zložky funkčných potravín musia byť prírodného charakteru a pôvodu. Funkčné potraviny, medzi ktoré patrí aj naša bryndza, sú na svetovom trhu vyhľadávané a v budúc- nosti sa očakáva nárast ich spotreby. Tra- dičná slovenská 100-percentná ovčia bryn- dza spĺňa všetky požiadavky na zaradenie do skupiny funkčných potravín. ČO EŠTE OBSAHUJE Bryndza je výživový poklad. Okrem už spo- mínaných látok obsahuje vitamíny skupiny B, vitamín A, D, E, K, C. Obsah niektorých je dokonca päťkrát vyšší ako v kravskom mlieku. Z minerálov napríklad vápnik, fos- for, horčík, železo, zinok a meď. Významný podiel má aj kyselina linolová, ktorá má preukázateľné protirakoviné účinky. VIOLA SPIŠIAKOVÁ FOTO DREAMSTIME DÔVODY, PREČO JESŤ BRYNDZU pri pravidelnej konzumácii znižuje cholesterol upravuje hladinu krvného cukru má protizápalový účinok znižuje krvný tlak pôsobí preventívne najmä proti rakovine hrubého čreva pomáha pri tráviacich problémoch bojuje s osteoporózou zlepšuje imunitu má antisklerotické účinky Bicykel Športová F aša www.cottagecheese.sk Santorini zájazd pre 2 osoby hlavná cena Sájazd pre zájaz

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

N a prípravu domáceho sirupu možno okrem tra- dičného ovocia použiť aj šťavnaté bylinky a krehké kvety. Skvalitniť a zefektívniť výrobu domáceho sirupu pomôže nový špeciálny cu- kor. Korunný cukor na prípravu sirupu z kvetov bazy a byliniek sa vyznačuje prírodným zložením a vysokou kva- litou. Predností má však oveľa viac. V prvom rade poskytuje spotrebiteľovi hotovú zmes, ktorá obsahuje správny pomer prí- sad pre perfektný pôžitok zo sirupu. Nemusíte odhadovať, aké množstvo cukru a citrónovej šťavy je potrebné na určitý objem kvetov alebo byliniek. Balenie obsahuje nielen správny pomer surovín, ale aj presný návod na prípravu, ktorá je veľmi jedno- duchá. Cukor rozpustíme varením v pol litri vody. Sladkým roz- tokom následne zalejeme kvety bazy alebo bylinky a necháme ich odstáť v chlade 48 hodín. CENNÝ MACERÁT Počas macerovania dôjde k šetrnému uvoľneniu arómy a chuti čerstvých surovín. Neexistuje presný vzorec na to, koľko kve- tov alebo vetvičiek byliniek je potrebných na liter vody. Platí, že čím viac ich použijeme, tým bude sirup silnejší s plnšou chu- ťou i vôňou. Pri medovke je minimálne potrebné množstvo veľká hrsť lístkov, kvetov bazy minieme na liter aspoň 15. Ak chceme domácemu bylinkového sirupu dopriať príznačnú ze- lenkavú farbu, do zmesi pridáme aj trošku čerstvo vylisovanej šťavy z medovky alebo mäty. 68 kulinárium Keď sa vyberiete cez víkend na výlet, nazbierajte si kvety bazy. Máte v záhradke medovku a mätu? Ešte pred kvitnutím je najlepší čas na prípravu si- rupov z týchto liečivých byliniek. harmonia ako od babičkySIRUP KVETY BAZY ČIERNEJ Bazový sirup je prvotriednym liekom na prechladnutie. Čistí priedušky a uľa- vuje pri kašli. Tým sa však výpočet priaznivých účinkov nekončí. Kvety z bazy čiernej priaznivo ovplyvňujú systém látkovej výmeny, uvoľňujú bo- lesti hlavy, tváre, a dokonca i zubov a uší. Baza pomáha aj pri zápale nervov, napríklad trojklanného, sedacieho a iných. Bazový sirup možno riediť vodou ako limonádu, vtedy má upokojujúce účinky a priaznivo vplýva na stav tela i duše. Možno ho však užívať aj po lyžičkách v koncentrovanejšej podobe ako liek.

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

Macerát potom precedíme a povaríme ešte tri minúty. Hoto- vý sirup sa uchováva v sklených fľašiach so vzduchotesným uzá- verom bez potreby ďalšej sterilizácie. Fľaše je dobré skladovať v tmavej miestnosti. Sirup tak vydrží čerstvý dlhé mesiace a pred otvorením nie je potrebné mať ho v chladničke. Plusom je, že vďaka unikátnemu zloženiu si stále zachováva príjemnú konzistenciu, chuť i farbu. INŠPIRÁCIA PRE VÁS Ak ešte váhate, či sa podujať na prípravu domáceho sirupu, azda vás presvedčia úžasné vlastnosti týchto byliniek. Čerstvú malinovku s vôňou leta si môžeme pripraviť prakticky kedykoľvek, hoci aj v treskúcej zime. Stačí si uviazať zásteru a na- variť si v dostatočnom predstihu zásoby sezónneho sirupu. Do- mácej výrobe nahráva aj fakt, že koncentrovaný roztok obsahuje len to, čo si doň sami dáme, teda žiadne umelé farbivá, arómy, konzervanty. Len prírodné šťavy a prírodný cukor. NORA SVIEŽENÁ FOTO AR 69 MÄTA PIEPORNÁ Mätový sirup má široké možnosti využitia. V lete je neoceniteľný jeho chladivý a osviežujúci účinok v limonádach a miešaných drinkoch. V kombinácii s trstinovým cukrom tvorí dokonalé chuťové spojenie, neodmysliteľne pat- riace k tradičnému kubánskemu mo- jitu. Mäta tiež zvyšuje telesnú kondíciu, chuť do jedla a posilňuje celú nervovú sústavu. V prvom rade však blahodarne pôsobí na žalúdok a jeho prípadné ťažkosti. Aktivizuje vylučovanie pečene a pankreasu, utišuje bolesti žlčníka i žalúdka. Lieči koliky a prináša úľavu pri bo- lestiach hlavy a migrénach. MEDOVKA LEKÁRSKA Sirup z medovky má úžasnú citrónovú vôňu i chuť. Vďaka týmto vlastnostiam sa preto hodí na prípravu ľadových čajov a kokteilov, osvieži však aj ovocný šalát. Medovka je sýtozelená bylinka, ktorá sa vyznačuje silnými antibakteriálnymi účinkami a pomáha pri utišovaní nervových problémov a pod- ráždenosti, a to najmä u detí. Nápoje z medovky pomáhajú pri nespavosti, liečia herpes i depresie. Inhalácia silice dokonca pomáha pri odkašliavaní. Ide o naozaj všestrannú bylinku, ktorá výborne chutí a blahodarne pôsobí na orga- nizmus. Ak sa potrebujete koncentrovať alebo si, naopak, len tak oddýchnuť, medovková limonáda vám urobí vítanú spoločnosť. harmonia SÚŤAŽ Ak nám napíšete svoj naj- obľúbenejší recept na si- rup, môžete sa dostať do žrebovania o kopu špeciál- neho Korunného cukru na prípravu sirupov.

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

70 kulinárium K správnej grilovačke patrí okrem dobrého jedla skvelá nálada. Grilovať sa dá hádam všetko, ale aká by to bola grilovčka bez mäsa a mäsových výrobkov? Najobľúbenejším mäsom je kuracie aj preto, že sa rýchlo pripravuje. harmonia PROVENSÁLSKE KURČA Suroviny: 1 kg čerstvého kuracieho mäsa, 4 vetvičky tymianu, šalvia, 4 vetvičky majoránu, rozmarín, 4 bob- kové listy, 5 lyžíc olivového oleja, 5 stredných cibúľ, 3 strúčiky cesnaku Postup: Kuracie diely umyjeme a osušíme. Vetvičky s bylinkami tiež umyjeme a osušíme. Pod kožu na steh- nách a krídlach vložíme pár lístkov šalvie. Kuracie diely potrieme olivovým olejom, osolíme a okoreníme. Kuracie diely pomaly grilujeme na alumíniovej tácke a potierame ole- jom. Cibuľu a cesnak ošúpeme, nakrájame a pridáme k mäsu, nakoniec pridáme aj zvyšné bylinky. GRILOVACIU PÁRTY Pozvánka na

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

71 ÁZIJSKÉ VOŇAVÉ KURČA Suroviny: 1 kg čerstvého kuracieho mäsa, 1 lyžica limetovej/ citrónovej šťavy, 1 lyžička jemne nakrájaného zázvoru, 2 strúčiky cesnaku, 2 lyžičky koriandra, čili korenie podľa chuti, 3 nadrobno nakrájané cibule, 1 lyžička karí, 500 ml kokosového mlieka, 200 ml vody, 1 konzerva krájaných paradajok vo vlastnej šťave, 1 menšia zelená čili paprička, soľ, čierne korenie, olej Postup: Mäso umyjeme, osušíme. V miske zmiešame limetovú šťavu, zázvor, pretlačený cesnak, čili kore- nie, 1 lyžičku koriandra, soľ a čierne korenie. Do zmesi vložíme nakrájané mäso a necháme cez noc marinovať (6 – 8 hodín). Grilujeme pomaly. Medzitým na panvici zohre- jeme olej a opražíme cibuľku. Postupne pridáme karí, kokosové mlieko, nakrájané paradajky, ko- riander, štipku čili korenia, vodu a varíme, kým omáčka nezhustne. Grilované kuracie diely prele- jeme omáčkou. Podávame s čerstvou zeleninou. ZBOJNÍCKE KURČA S KLOBÁSOU Suroviny: 1 kg kuracích stehien bez kostí a kože, klobásy, 8 lyžíc oleja, 4 lyžice kečupu, 4 lyžice plnotučnej horčice, 3 strúčiky pretlačeného cesnaku, 1 lyžička vegety, ½ lyžičky sladkej papriky, čili korenie podľa chuti, soľ podľa chuti Postup: Z oleja, kečupu, horčice, cesnaku, papriky, vegety a soli vymiešame pikantnú marinádu. Kuracie stehná umyjeme, osušíme a dáme do marinády. Pre- miešame a necháme pár hodín marinovať. Potom mäso grilujeme na rozpálenom grile na alumíniovej tácke zo všetkých strán. Počas grilovania potierame marinádou. Keď je mäso takmer ugrilované, dáme na gril jemne narezané klobásy a spolu ich dogrilujeme. Po- dávame s čerstvou zeleninou a chlebom. Náš tip: Prípravu mäsa na grilovanie si môžete zjednodu- šiť kúpou hotových balíčkov na grilovanie. Hyza je zárukou čer- stvosti a kvality. PRIPRAVILA EVA FOLTÍNOVÁ FOTO 1ST CLASS AGNEN harmonia 10 plus pre mäso z hydiny Vysoký obsah dôležitých živočíšnych bielkovín. Nízky obsah „škodlivých“ tukov. Viac esenciálnych aminokyselín ako iné druhy mäsa. Bohatá zásobáreň minerálnych látok. Dôležité stopové prvky – draslík, fosfor, železo. Zdroj vitamínov – najmä B3, B6 a C. Rýchla a jednoduchá príprava na rôzne spôsoby. Nízku energetická hodnota. Dôležitá súčasť výživy detí. Ľahká stráviteľnosť.

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

72 tipyharmonia pre va‰u domácnosÈ 1. ŠIK ÚČES AJ NA CESTÁCH Pri mori či na Šírave, v luxusnom hoteli či na rodinnej chate môžete očariť dokonalým úče- som, ak si do batožiny pribalíte cestovný fén Orava HD-400. Sklopná rukoväť a malé roz- mery, avšak veľký výkon – až 1 200 W – z neho robia ľahko prenosného, kompaktného a praktického pomocníka na cesty pre všetky ženy, ktoré si potrpia na upravený vzhľad a sexi výzor. Fén je vybavený keramickou mriežkou pre rovnomernú koncentráciu tepla, ktorá zabraňuje poškodeniu vlasov aj pri dlhšom fénovaní. Fén má dva stupne výkonu a funguje na napájanie 230 V, 50 Hz, je vo farbe čierno-zlatej alebo čierno-striebornej. Kúpite ho za 8,90 eura v e-shope www.orava.eu 2. REKORDMAN V ODŠŤAVOVANÍ ORAVA OS-110 Odšťavovanie ako drina s príchodom Orava OS-110 sa skončilo! S týmto rekordmanom do- kážete za necelé 3 minúty odšťaviť 2 kilogramy pomarančov. Nôž, ktorý je súčasťou vrchnáka odšťavovača, citrus ľahko a rýchlo prekrojí na polovice. Tie potom vložíte na otočné hroty, kryt zatlačíte a odšťavujete. Kým si stihnete zaliať kávu vodou z varnej kanvice, liter čerstvo odšťavenej pomarančovej, mandarínkovej či grepovej šťavy na vás a vašich blízkych čaká na stole. Ďalšia výhoda: za 20 sekúnd prístroj rozmontujeme a umyjete. Môžete ho zveriť aj umývačke riadu. Dostanete v e-shope www.orava.eu za 33,90 eura. 3. CHLADNIČKA NA CESTÁCH Počas kempovania, na chate aj na dovolenke pri mori oceníte šikovnú pomocníčku, ktorá vám jedlo aj nápoje uchová vždy čerstvé a v takej teplote, ako si želáte. Cestovná chlad- nička Orava TF-240 s termoelektrickým chladiacim boxom má objem 24 litrov. Zmestí sa do nej okrem potravín aj 6 stojacich PET fliaš. Vďaka sieťovej šnúre, ktorá je spolu s 2,5-metrovým špeciálnym káblom súčasťou príslušenstva, ju pohodlne pripojíte buď k elektrickej sieti, alebo k 12 V auto konektoru. Chladnička má kvalitnú izoláciu a tes- nenie veka, ľahko sa prenáša pomocou sklopnej rukoväte, „pracuje“ ticho a vydrží aký- koľvek transport. Dokáže chladiť o 9 až 12 °C pod teplotu okolia a zároveň ohrievať až do max. 50 °C. Práve funkcia ohrevu ju oproti iným produktom svojho druhu na trhu robí výnimočnou. Chladničku Orava TF-240 kúpite za 77,60 eura v e-shope www.orava.eu 4. ŠTÝLOVÁ KÚPEĽŇA Dizajnéri kúpeľňových interiérov vždy vedia prekvapiť. Popri extravagantnejších materiá- loch s puncom luxusu (drevo, ónyx, mramor) zostáva v súčasnosti trendom stále verná aj keramika. V správnej kombinácii s rôznymi prvkami módnych výstrelkov pôsobí veľmi jed- notne, elegantne a vkusne. Pri výbere vhodnej sanitárnej keramiky dbajte na kvalitu ma- teriálového vyhotovenia. Keďže platí, že nie je keramika ako keramika, vyberajte takú, ktorá je kvalitne vypálená z glazúry bez pórov. V spojení s vysokým leskom budete mať štýlové keramické prvky s ľahkou údržbou a bez strachu z usadzovania baktérií. Dôverujte od- borníkom so skúsenosťami a obráťte sa na Sanitec. (www.sanitec.sk) 5. PERO PRE DETSKÚ RUKU Písanie je pre každého školáka nutnosť. Na to, aby písanie bavilo, potrebuje žiačik vhodnú a kvalitnú pomôcku, teda pero. Optimálne pero pre školákov je také, od ktorého nebolí ruka, nemusí sa naň tlačiť a ani po dlhšom písaní nespôsobuje únavu. A najmä nie je plniace, teda nehrozí zašpinenie zošitov, prstov, oblečenie od atramentu. Tieto požia- davky spĺňa novinka TORNADO COOL od spoločnosti Centropen, ktorá nadväzuje na ob- ľúbené klasické pero TORNADO. Navyše má niekoľko vylepšení, tak z dizajnovej, ako aj z funkčnej stránky. 6. NÁVRAT REMOSKY Remosky patrili ku kuchynskej výbave našich starých mám. Teraz hlásia návrat. V remoske ETA Pečenka môžete piecť, variť, dusiť. Všetko sa dokonale prepečie a nevysuší ako v kla- sickej rúre. Navyše pečiete zdravo, pokrmy si zachovajú svoje výživové hodnoty. Vďaka teflónovej úprave sa nepripaľujú, nemusíte používať toľko tuku. Bonusom je úspornosť a še- trnosť, pretože nová remoska spotrebuje až o 80 % menej elektrickej energie. Výhodou je aj to, že ju možno prenášať, takže si v nej môžete pripraviť vaše obľúbené pokrmy prak- ticky kdekoľvek. 7. VESELÉ CEDIDLÁ Predmety zo silikónu majú viacero výhod. Cenná je najmä tá, že nezaberú veľa miesta v kre- denci. Obchody Tchibo hýria farbami a z domácich pomocníkov ponúkajú napríklad sili- kónové cedidlá. Možno v nich nielen umývať ovocie, zeleninu, ale použiť ich aj ako parák. Vybavené sú úchytkami a nožičkami. Sú odolné proti teplotám od –30 do +230 °C. Bez obáv ich môžete dať do umývačky. 6 4 7 5 2 1 3

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

iROBOT BRAAVA 380t NA VŠETKY DRUHY PODLÁH Stačí dlážky dôkladne povysávať a robotický mop ich vyleští nasucho alebo navlhko podľa toho, ako sa rozhodnete. iRobot Braava si po- radí so všetkými druhmi pevných podláh a pracuje tak potichu, že môžete pri nej nerušenie pracovať, telefonovať či sledovať televízny program. Tvar iRobota Braava a prepracovaný navigačný systém domáceho GPS zabezpečia dôkladné upratanie celého priestoru. Vyleští dlážku pod nábytkom, aj popri stenách, vyhne sa koberčekom a ne- spadne zo schodov. iROBOT ROOMBA 880 VLAJKOVÁ LOĎ MEDZI ROBOTICKÝMI VYSÁVAČMI Najnovší inteligentný pomocník, ktorému právom patrí označenie vlajková loď v kate- górii robotických vysávačov, poupratuje byt naozaj dokonale. S novou patentovanou tech- nológiou AeroForce odstráni až o 50 % viac prachu, nečistôt a dlhých vlasov oproti pred- chádzajúcim modelom. Vysoko efektívny motor v spojení s batériou XLife zvyšuje v Ro- ombe 880 sací výkon oproti ostatným sériám až 5-násobne. Nové hlavné kefy odolné voči namotávaniu vlasov sa nezanášajú, čo robí z novej Roomby 800 pomocníka, ktorý nevy- žaduje takmer žiadnu údržbu. iRobot v súčasnosti ponúka kompletnú ro- dinu robotických vysávačov, ktorá uspokojí požiadavky každého zákazníka. Roomba série 600 je vynikajúci robotický vysávač, Ro- omba série 700 ponúka komfortnejšie vysá- vanie s doplnkovými funkciami a je vhodná pre väčšie domácnosti a revolučná novinka Roomba série 800 je najvýkonnejší robotický vysávač, aký bol doteraz uvedený na trh. iROBOT SCOOBA 450 UMYTÉ PODLAHY BEZ NÁMAHY Povysávali ste, ale ešte by to chcelo poumý- vať dlážky? Najnovší iRobot Scooba 450 túto špinavú prácu hravo a pritom perfektne urobí za vás! Je to jediný robotický pomocník na trhu, ktorý umýva dlážky. Prepracovaný čistiaci systém s troma fázami umývania hravo vyčistí dlaždice, linoleum a pevné podlahy. Na rozdiel od umývania vlhkou handrou alebo mopom, Scooba od- deľuje znečistenú vodu v samostatnom zá- sobníku a na umývanie používa výlučne zmes čistej vody so špeciálnym čistiacim prostried- kom iRobot Scooba Hard Floor Cleaner, čím zničí až 99,3 % bežných domácich baktérií (laboratórne testy dokázali odstránenie bak- térie E-coli a Staphylococcus aureus). www.irobot.sk Robotická domácnosťRobotický pomocníci s ktorými je život jednoduchší

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

74

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

V kúpeľni vraj strávime minimálne pol hodiny denne. Zaslúžime si, aby sme sa aj tu cítili pohodlne a ne- chali priestor vlastným inšpiráciám. Kúpeľňa nás má svojím charakterom ráno pozitívne nabudiť a dodať nám potrebnú energiu, večer nás, na- opak, pomojkať po ťažkom dni a pripraviť na pokojný spánok. Kúpeľňa je miesto, ktoré o nás veľa napovie. OBKLADAČKY AKO DEKORÁCIA Už dávno sú preč časy, keď kúpeľniam dominovali malé jedno- farebné (zväčša biele) obkladačky, ktoré mali iba praktickú funk- ciu. Postupom času sa podarilo funkciu obkladačiek povýšiť na funkciu podobnú obrazu na stene. Stali sa doplnkom, vypove- dajúcom nielen o našom estetickom cítení, ale aj o charaktere uží- vateliek. Donedávna kraľovali kúpeľniam farebné, vzorované prvky kachličiek s motívmi od výmyslu sveta. Od konkrétnych vzo- rov až po abstraktné. Kým tie romantickejšie, nežnejšie majiteľky si obľúbili veľké motívy kvetov, milovníčky naturálneho štýlu siahli po rôznych lístkoch, prvkoch lesov či prímorských motívoch. Mozaikovými prvkami sa zase obklopili živelné, umelecky cítiace dámy s inklinovaním k východným kultúram. Moderné trendy akoby skresávali z možností využitia obkladačiek ako naoko naj- výraznejšieho prvku. Hoci sa sústredili na zachovanie prvého dojmu s čitateľným podpisom, obklady pôsobia jednoduchšie, a predsa rafinovanejšie. Dôraz sa kladie najmä na použité materiály a vzory. Najmä dámy obľubujúce luxus a eleganciu v súčasnosti siahajú po mramore či ónyxe, milovníčky elegan- cie, vycibreného vkusu, a zároveň vyznávačky tepla sálajúceho z domova preferujú drevo a drevené prvky. Mestskému, mo- dernému typu majiteliek môžu, naopak, učarovať prvky chlad- ných sídliskových stien. Praktická rada: Zaujímavosťou súčasných trendov je aj veľ- kosť jednotlivých spojov. Jednotlivé obklady sú rozmermi väč- šie a spoje nenápadné, čím obložené plochy pôsobia ako celok jednotnejšie. Vhodnou kombináciou s podlahou z príbuzného alebo rovnakého materiálu dosiahneme pedantnú jednotnosť. OBLÉ TVARY VERZUS OSTRÉ HRANY Aj v oblasti tvarov a línií trendy v mnohom pokročili. V súčasnosti je na trhu pomerne veľké množstvo tvarovo odlišných dizajnových kúpeľňových prvkov. Kým z psychologického hľadiska prístup- nejší, otvorenejší a optimistickejší ľudia siahajú vo všeobecnosti po zaoblených tvaroch, ľudia prísni sami na seba a aj na svoje okolie, pragmatickejšie typy, uprednostňujú ostré, hranaté tvary. UMÝVADLÁ Umývadlá nie sú len prostriedkom na rutinnú hygienu. V kúpeľni majú nezastupiteľné miesto a už aj malými detailmi dokážu kú- peľňu povýšiť na dizajnový raj. Na trhu nájdeme umývadlá oválne, okrúhle, obdĺžnikové a výnimkou nie sú ani tvary kombi- Miesto ospalých stretnutí, dennej rutiny. Rannej šoko- vej terapie a náhlenia sa za životom, večerného relaxu v tichu štyroch stien, prerušovaného stekajúcimi kvap- kami vody. Kúpeľňa a naše malé-veľké súkromie na nie- koľkých štvorcových metroch. 75 KÚPEĽŇA súkromný raj harmonia

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

nované, pohrávajúce sa s geometriou. Pôsobia nanajvýš štýlovo a s kvalitným prevedením je ich údržba jednoduchá. Treba sa len rozhodnúť, či túžite zalietať si v oblakoch, či držať sa pri zemi. Praktická rada: Nech sa už rozhodnete pre akýkoľvek tvar umývadla, myslite aj na jeho údržbu. Ak sa nechcete pri upra- tovaní natrápiť, vyberajte umývadlo z kvalitne vypálenej gla- zúry, bez pórov a s vysokým leskom. Zabezpečí vám nielen krásny pohľad, ale aj hygienickú čistotu. Baktérie sa totiž ne- majú kde držať. A ešte čosi: na trhu sú už dostupné zrkadlá ošetrené roztokom, ktorý zabráni večnému zahmlievaniu skiel. VAŇA ALEBO SPRCHOVACÍ KÚT? Ak ste majiteľkou sprchovacieho kúta, pravdepodobne patríte k aktívnym ľuďom, žijúcim v jednom kolobehu. Oveľa radšej ako re- lax v kúpeľni vyhľadávate aktívnu činnosť. Určite máte v kúpeľni ho- diny. Vane sú obľúbeným prvkom všetkých tých, ktoré si svoj voľný čas užívajú rady a dlho. Dokážete venovať veľa času úprave zov- ňajšku, rady sa rozmaznávate a keď sa povie relax, v hlave vám ví- ria početné kombinácie voňavých olejčekov, masážnych techník a hudobných skladieb, vhodných k danej atmosfére. Módnych vy- chytávok tu už bolo za posledných pár rokov niekoľko. Masážne sprchovacie kúty pre milovníčky relaxu, no s malou plochou v kú- peľni, vane z nevšedných materiálov: drevené, mosadzné... Zaují- mavým spojením pre tie z vás, ktoré si nevedia vybrať medzi kútom a vaňou, je mať oboje. Vyžaduje si to však viac financií a priestoru. Praktická rada: Ak obľubujete „starú dobrú“ klasiku, no ne- tradične poňatú, pokojne obráťte svoju pozornosť aj na stále štýlovú keramiku a zmeňte len pohľad na ňu. Trendom je v sú- časnosti voľne stojaca vaňa. Ak vám to priestor dovolí, zaex- perimentovať si môžete aj s jej umiestnením. Čo by ste povedali na možnosť vyjsť z postele rovno do vane? Veríme, že sme vám našimi radami a tipmi ukázali, aký pestrý a trendový môže byť svet kúpeľní súčasnosti. Pri zariaďovaní preto dbajte na každý detail, vyberajte kvalitné materiály a dôraz klaďte na funkčnosť všetkých prvkov. Nezabúdajte na rôzne šikovné prie- hradky a oddiely, nenápadne ukryté v nábytku podľa vašej pred- stavy. Aby bola aj tá vaša kúpeľňa presne taká, aká ste vy sama. MGR. ZUZANA SZEMÖKOVÁ FOTO: SANITEC.SK 76 domácnosťharmonia

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

CERSA, spol. s r.o. Rožňavská 1, Areál R1 831 04 Bratislava Tel.: +421 2 4444 2833-35 Fax: +421 2 4464 2113 www.cersa.sk ORSTAP Podzámska 14, 949 01 Nitra Tel.: +421 37 655 6320 Fax: +421 37 655 6321 www.orstap.sk PLASTIK Duklianska 11 08501 Bardejov Tel.: +421 54 472 6361 www.bbplastik.sk 3B STUDIO Južná trieda 125 040 01Košice Tel.:+421 917 457 338 www.3bstudio.sk PLEX, s.r.o. Duklianska č. 38, 052 01 Spišská NováVes Tel./Fax: +421 53 44 21 321 www.plex.sk Stavebniny STAVKVET Moyzesova 8, 902 01 Pezinok tel. +421 33 640 52 20 fax 421 33 640 52 21 mob.:+421 905 880 429, www.stavkvet.sk Štefan Ratkoš-UNIMIX Vyšné Fabriky 45 033 01 Liptovský Hrádok Tel.: +421 44 5222218 Mob.: +421 911 927 758 www.unimix.sk DOMEN Nitrianska 76 940 01 Nové Zámky Tel.: +421 35 642 10 55 www.domen.sk ADEX Francúzskych partizánov 17 Vrútky 038 61 Tel./Fax: +421 43 428 10 63 www.mozaiky.sk MK Studio, s.r.o. Pezinská 2907/37 901 01 Malacky Tel.: 0948 414 232 www.e-obklady.sk TECTUM KOMÁRNO s.r.o. Stavebniny a Kúpeľňové štúdio Bratislavská brána Bašta I., 945 01 Komárno Tel.: +421 35 77 40 511 Mobil: + 421 915 517 717 Fax: +421 35 77 40 513 www.tectumkomarno.sk

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

78

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

Z áhrada poskytuje možnosti využívania voľného času tak pracovnými aktivitami, ako aj vo forme príjemných posedení v prírode. Posedenie v zeleni sprostredkuje po- tešenie a dobrú náladu, regeneruje myseľ a dodáva energiu. Okrem nápaditých stoličiek, kresiel, stolov, stolíkov a slnečníkov nájdete na aktuálnom trhu množstvo druhov záhradného ná- bytku. Od lavičiek a hojdačiek cez barové pulty a vozíky až po okrasné truhlice a kvetináče. PRE CHVÍLE POHODY V letných mesiacoch sa tradične mnohí z nás tešia stolovaniu v prírode, pretože pokrmy v prírode chutia akosi lepšie a spolu s pohľadom na okolitú zeleň a modrú oblohu prinášajú pote- šenie všetkým zmyslom. Aj stolovanie v záhrade a na terase môže mať punc elegancie či extravagancie, stačí si zvoliť vhodnú jedálenskú súpravu. Na výber je mnoho druhov exteriérového nábytku, rôznych štýlov a materiálov. Záhrada a terasa ČARO LETNEJ S prichádzajúcim teplým počasím prevláda aj prirodzená túžba človeka tráviť voľné chvíle v prírode. Záhrady a terasy sú ideálnym mies- tom nielen na príjemné posedenia v náruči bla- hodarnej zelene, ale i na letné stolovanie. OBÝVAČKY harmonia 79

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

súčasnosti už dávno nie sú priestorom zariadeným provizórnym nábytkom, ale miestom, kde kraľujú praktické di- zajnérske trendy. AKTUÁLNE TRENDY Trendom posledných rokov je prepoje- nie obytných priestorov s exteriérom. Záhrada a obytná terasa s posedením sú takmer neodmysliteľnou súčasťou moderného bývania, ktorá ponúka množstvo zmyslových zážit- kov. Dokonalý relax je však podmienený aj účelným a komfortným záhradným nábytkom. Typ nábytku vyberajte s ohľadom na priestor, kde sa bude nachádzať. Robustné zostavy situujte na veľké plochy, subtílne modely sú optimálne skôr pod prístrešky a na menšie terasy. Ak si chcete letné mesiace vychutnať plnými dúškami, záhradný nábytok má byť prioritne pohodlný a stabilný. Nezabudnite ani na jeho odolnosť proti nepriazňam počasia. Exteriérový nábytok má vydržať tak prudké slnečné žiarenie, ako aj nápory vetra a dažďa, ktorým je neustále vystavený. PRÍRODNÉ MATERIÁLY Významnou devízou dreveného exteriérového nábytku z este- tickej stránky je krásna prirodzená štruktúra a z technickej dobrá opracovateľnosť. Z hľadiska pevnosti a odolnosti sú vhodné stoly a stoličky z agátu, buka a duba. V súčasnosti čoraz väčšiu po- pularitu získava aj exteriérové zaria- denie z exotických drevín. Sú tvrdšie a odolnejšie ako naše domáce dre- viny, majú vysoký podiel vlastných ole- jových esencií. Väčšina dovážaných druhov má aj bonus navyše – špeci- fickú obranyschopnosť proti škodcom žijúcim v našich klimatických pod- mienkach. Či už si vyberiete bangkiraj, sibírsky smrekovec, ter- mowood borovicu, rotimber, jarah, merbau, kempas, ipe, jatobu, tatajubu, badi, makassar, palisander, zebrano, wenge alebo iné. Aktuálne sa čoraz populárnejšími stávajú bambus a ratan. Ra- tanový nábytok sa vyznačuje ľahkosťou a vzdušnosťou. Po zbere sa spracúva najskôr sušením a potom vyvarením v kokosovom oleji, kde sa zbaví parazitov a získa vyššiu pevnosť. Podľa po- žiadaviek výroby sa ďalej môže zbavovať vrchnej šupky, ak je materiál potrebný v lúpanej forme. Následne sa parí v horúcej pare, ohýba a formuje do želaných tvarov. Pomerne rozšíreným tropickým prírodným materiálom je u nás aj bambus. Bambus – nazývaný tiež posvätná tráva – je vyhľadávaný pre svoju vy- sokú tvrdosť, stabilitu, štruktúru a krásnu jantárovú farebnosť. Je to dutý, ľahký, ale odolný prírodný materiál. ANDREA ROZBOROVÁ FOTO DREAMSTIME A AR 80 záhradaharmonia Ľahkosť, sviežosť, nadčasovosť – tak možno charakterizovať kolekcie záhradného nábytku na aktuálnom trhu, z ktorých si môžete vybrať buď samostatné kusy, alebo celé súpravy. Stačí sa len správne rozhodnúť.

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

AKTUÁLNY PROGRAM NÁJDEŠ NA www.autokinoshoppingpalace.sk Generálny partner %JEGw XGFKG XKCE! LIKE Autokino Shopping Palace Mediálni partneri Hlavní partneri Program JÚN 05štvrtok Darwinove ceny komédia 06piatok Auto zabiják thriller 07sobota =DFN D 0LUL WRÿLD SRUQR komédia 12štvrtok \'H ]UDG\ thriller 13piatok Domino thriller 14sobota Všemocný dráma 19štvrtok My sme Millerovci komédia 20piatok Kick ass komédia 21sobota (QYLUR GD\  9ON\  7DWU\ dokument 26štvrtok 5DQGH QD 6OHSR komédia 27piatok /RRSHU thriller 28sobota + DGi VD 1HPR detský 2TGOKGVCPKG \CêÉPC XzF[ Q  31sobota Alica v krajine zázrakov rozprávka

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

82 krížovkaharmonia Tajničku posielajte na adresu Media/Juven, spoločnosť s r. o., Koceľova 9, 821 08 Bratislava alebo harmonia@juven.sk. Tajnička z čísla 4/2014: Ľahko je byť spravodlivým vo veciach, ktoré sa nás netýkajú. Knihu Abeceda hubára z vydavateľstva Príroda získavajú Miloš Mikulec z Jablonového, Elena Kuricová z Levoče a Jozef Prostredník zo Starej Ľubovne. Lúštitelia, ktorí správne vylúš- tia tajničku, majú šancu zís- kať dovolenko- vú krížovkársku lahôdku z vyda- vateľstva Frag- ment Krížovky so zdravými re- ceptami. Krížov- ky sú doplnené užitočnými a praktickými ná- padmi do vašej kuchyne.

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

ESSENTIAL GEAR. Vyvinuté v USA. Vyrábané vo Švajčiarsku. Nosené v najdrsnejších podmienkach a kútoch planéty. F-117 Nighthawk www.luminox.sk www.luminox.com Tel.: 02/4598 73 17 0905/433 268

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/

osladťesiživot...Výroba a distribúcia cukríkov a hroznového cukru www.bijodar.sk Komprimáty z hroznového cukru • pomáha pri nechutenstve • potrebný pre ľudský mo- zog • podporuje imunitu a prekonávanie chorôb • urýchľuje zotavenie organizmu vy- čerpaného chorobou, prácou, športom • základný výživový doplnok pri športoch • pre všetkých ľudí, ktorí nadmerne fyzicky či psychicky zaťažujú svoj organizmus Bijodar – cukríky s glykozidmi steviolu získanými zo Stévie (ci- trón, lesná zmes, mentol).Sú to komprimáty so zníženou ener- getickou hodnotou,so sladidlom získaným zo Stévie a obohatené vitamínom C. Bez cukru. Vhodné aj pre diabetikov. Chlorella – absorbuje ťažké kovy a iné škodlivé toxické zložky z čriev, ktoré sa odstraňujú prirodzenou cestou. Posilňuje odolnosť organiz- mu, vylepšuje pamäť a koncentráciu a taktiež odstraňuje toxíny z orga- nizmu.Obsahuje látku Chlorellin, kto- rá je prirodzeným antibiotikom. Bijodar ENERGY+Ca – pomaranč – komprimáty z hroznového cukru obohatené o AQUA- MIN-prírodný zdroj vápnika. Aquamin je unikátny mor- ský multi- minerálny kom- plex. Je vyrobený zo 100% červenej morskej riasy Lit- hothamnion calcareum. Bijodar ENERGY+Mg – kivi – kom- primáty z hroznového cukru obohatené o minerálnu látku hor- čík a zelenú sladkovodnú riasu Chlorellu Pyrenoidosu. Vďaka že- lezu, vitamínom B,C a chlorofylu bojuje s chudokrvnosťou. Vy- soký obsah horčíka podporuje svalovú a nervovú činnosť. Stevia rebaudiana – extrakt zo stévie sladkej je vhodný ako úplná náhrada repného cukru. Je 300-krát sladšia ako cukor. Má nulovú kalo- rickú hodnotu a nulový glykemický index.Pro- spieva vašej ústnej dutine, je tiež vhodná pri diétnych plánoch či pre diabetikov. Sorbitol – je prírodné enegetické sladidlo. Je o 40% menej sladký ako cukor. Odoláva dobre vysokým te- plotám, nepodporuje vznik zubného kazu. Je vhodný pre diabetikov. Hroznový cukor – patrí medzi najvýz- namnejší monosacharid. Je to jed- noduchý cukor,ktorý sa okamžite vstrebáva do krvi a tým predstavuje okamžitý zdroj energie a sily pre sva- lovú a mentálnu prácu. Maltodextrín – predstavuje medzistupeň medzi jedno- duchými a komplexnými sacharidmi. Patrí medzi po- lysacharidy. Nie je sladký a potláča hlad. Je bezlepkový, ponúka účinnejšiu vstrebateľnosť, priebežne dodáva ener- giu,pomáha efektívne využívať tuky. Vhodný pre špor- tovcov, pre silové, rýchlostné a vytrvalostné športy.

https://www.floowie.com/sk/citaj/h514all/