HSW info 4/2015 (92)https://www.floowie.com/sk/citaj/hsw-info-92/

mutoh vJ 426 Uf | materiály pro oboustranný tisk | onyx 12 | normy nehořlavosti | desky akyprint 92 PROSINEC 2015 ČASOPIS O VELKOPLOŠNÉM DIGITÁLNÍM TISKU A SIGNMAKINGU 92 PROSINEC 2015 ČASOPIS O VELKOPLOŠNÉM DIGITÁLNÍM TISKU A SIGNMAKINGU

https://www.floowie.com/sk/citaj/hsw-info-92/

ACP ECO Brushed Silver brush / primer coating Rozměr: 1,05×3,05 m ACP ECO Bílá mat / primer coating Rozměr: 1×2 / 1,05×3,05 / 1,5×4,05 / 1×4,05 m ACP ECO Slim Bílá mat / primer coating Rozměr: 1×2 m Bílá mat / primer coating Rozměr: 2×3,05 m ACP XXL www.hsw.cz   ECO: 1×2 / 1,05×3,05 / 1,5×4,05 / 1×4,05 m / ECO SLIM: 1×2 m   Univerzální použití / Ekonomické řešení   Tloušťka 3 mm / 2 mm   Jednostranné – bílý mat   Tloušťka hliníkové vrstvy 0,21 mm Production ACP ECO / ECO SLIM  2×3,05 m   Maximální formát   Tloušťka 3 mm   Jednostranné – bílý mat   Tloušťka hliníkové vrstvy 0,25 mm ACP XXL  1,5×3,05 m   Kartáčovaný efektní povrch   Tloušťka 3 mm   Jednostranné – kartáčovaný stříbrný   Tloušťka hliníkové vrstvy 0,21 mm Production ACP ECO Brushed Brno • MANAG, Kaštanová 489/34, 620 00 tel.: +420 212 220 702, fax: +420 212 220 799 e-mail: brno@hsw.cz Košice • Južná trieda 78, 040 01 tel.: +421 557 291 511, fax: +421 557 291 513 e-mail: kosice@hsw.sk Praha 9 • VGP Park, D1, F. V. Veselého 2635/15, 193 00 tel.: +420 212 220 701, fax: +420 212 220 799 e-mail: prodej@hsw.cz Pro další informace pište na produkt@hsw.cz nebo kontaktujte svého oblastního manažera. Hliníkové sendviče ACP Vyzkoušejte kompozitní materiály s PE jádrem a Al povrchem pro potisk i kašírování. Nabízíme čtyři různé varianty vysoce stabilních a exteriérově odolných deskových materiálů za příznivou cenu.

https://www.floowie.com/sk/citaj/hsw-info-92/

HSWINFO  Prosinec 2015 1 HSWINFO EDITORIAL Číslo 92 vyšlo 3.12. 2015 v nákladu 2000 výtisků. Vydává HSW Signall, Modřanská 25, 143 00 Praha 4, IČO: 46353119. Vychází čtvrtletně. Odpovědný redaktor: Jan Bejček. Sazba: Hana Mannová. Fotografie neoznačené jménem autora pocházejí z firemního archivu. ISSN 1803- 6651. Distribuce: SEND Předplatné, spol. s r. o., Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9, tel.: 225 985 225. Evidence periodického tisku: MK ČR E 17721. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha, čj. Nov 6330/97 ze dne 27. 11. 1997. OBSAH Prosinec 2015 PŘEDSTAVUJEME 4 Sedm tiskáren na keramiku do jedné továrny 18 Novinky v deskových materiálech 20 Reklamace prakticky VI – krycí fólie 17 KDO JE KDO V HSW TECHNIKA 6 Mutoh ValueJet 426 UF 11 Onyx 12 24 Jak jsme budovali latex 28 KRÁTCE Přehled krátkých zpráv HSW | KONTAKTY Praha 9  VGP Park, hala D1, F. V. Veselého 2635/15, 193 00 tel.: +420 212 220 701, e-mail: prodej@hsw.cz Brno  MANAG, Kaštanová 489/34, 620 00 tel.: +420 212 220 702, e-mail: brno@hsw.cz Košice  Južná trieda 78, 040 01 tel.: +421 557 291 511, e-mail: kosice@hsw.sk Přinášíme Vám poslední letošní číslo HSW info, a tak je myslím vhodný čas na trochu bilancování nad uplynulým rokem 2015. Zatím to vypadá tak, že to byl pro signmakery a tiskaře dobrý rok. Až na slabší, letními vedry ovlivněné prázdninové měsíce obraty nepřetržitě stoupaly, zatímco ceny vstupních materiálů i technologií ještě klesaly, takže se vše vyvíjelo ideálním směrem. V našem oboru se i tento rok stále mluvilo o revolučních či evolučních objevech, no- vinkách a tak podobně. Já si ale myslím, že největší změny jsou méně viditelné a týkají se samotného postavení oboru velkoformátového tisku a signmakingu. Přirovnávám to k přerodu v oboru výpočetní techniky před patnácti až dvaceti lety, kdy se z něčeho luxusního a náročného stalo během pár let doslova spotřební zboží, které dnes už nikdo nepovažuje za mimořádné. Vzpomínám si na doby, kdy se o příchodu nové generace procesoru psalo na prvních stránkách novin a na dotaz, jestli je lepší procesor 486, nebo Pentium, odpověděl snad úplně každý. Tak schválně, kolik z nás dnes odpoví na to, jestli je architektura Intel Haswell lepší než Broadwell? Ono je to totiž většině uživatelů úplně jedno. U spotřebního materiálu, jakým počítače jsou, je mnohem podstatnější spolehlivost, ergonomie, váha atp. než samotný výpočetní výkon. A k tomu myslím směřuje i náš obor. Stejně jako mezi počítači existují vysoce výkonné sálové computery, i u nás budou existovat drahé a výkonné tiskárny, které budou vyžadovat vysoce odbornou obsluhu. Běžné velkoformátové tiskárny však budou stejně jako osobní počítače dostupné téměř pro každého. Samotný velkoformátový tisk tak rychle přestane být exkluzivní – stejně jako vlastnictví počítače. To však neznamená, že by náš obor neměl přinášet zajímavé příležitosti a odpovídající zisky. I když je PC s grafickým či CAD programem dostupné každému, špičkový grafik či architekt dokáže zhodno- tit svou práci natolik, že samotná cena jeho nástrojů je zanedbatelná. Stejně tak se stává velkoformátová tiskárna pouhým nástrojem v lidských rukou a teprve odbornost, zkušenosti a invence určí, nakolik bude tiskař úspěšný. A tak Vám do nového roku přeju i hodně štěstí, bez nějž se žádné úspěšné podnikání neobejde. Jan Bejček redaktor HSW info

https://www.floowie.com/sk/citaj/hsw-info-92/

2 HSWINFO  Prosinec 2015 představujeme výstavy a veletrhy FachPack 2015 Evropští specialisté z oblasti obalového průmyslu se setkali v termínu 29. 9.–1. 10. 2015 na výstavišti v Norimberku na 36. ročníku specializovaného veletrhu pro segment balení, balicí techniky, zušlechťování obalových materiálů a logistiky. František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk Jedním z trendů, který se dotýká širokého spektra obalů, je poptávka po obalech podporujících multikanálovou ko- munikaci. S tím úzce souvisí potřeba modulárně konstruo- vaných strojů, a tak se stánek společnosti Zünd těšil velké pozornosti. Nejprve ale trochu teorie. Nákupy v příštích letech Cestou do práce s kelímkem kávy v ruce rychle vyřídíte pomocí smartphonu nákupy v e-shopu a odpoledne si cestou domů vyzvednete objednané zboží. Tento trend již nějakou dobu pozorujeme v mohutně rostoucím odvětví on-line obchodování. Strukturální změna maloobchodu tak staví obalový průmysl před nové výzvy. Convenient & individual Spotřebitelé stále více upřednostňují pohodlné a výhodné nakupování s možností přizpůsobit výrobek svým vlastním požadavkům. Dnes si můžete nechat podle svého přání ušít boty, sportovní oděvy nebo namíchat müsli z ingrediencí podle svého gusta, stejně jako čajovou směs pro krásné ráno. To vše jsou jenom první vlaštovky, tento trend se však dotkne v krátké době mnohem širší palety zboží, které bude muset výrobce zabalit a označit. Nejen v této oblasti se otevírá prostor digitálním tiskovým systémům pro potisk kartonu a vlnité lepenky od firmy Durst a dokončovací technologie značky Zünd. Potřeba strojů s modulární konstrukcí Rozmanitost a množství variant výrobků nutí výrobce oba- lů hledat nová řešení. Konstrukce strojů musí být schopna zpracovávat obaly různých tvarů a velikostí. Nastavení strojů i vhodné nástroje a pracovní funkce je potřeba měnit stále častěji a rychleji. To vše stolní plotry Zünd splňují a inovace pro automatický kontinuální pracovní cyklus ještě jejich atraktivitu zvyšují. Automatická linka Špičkový deskový plotr Zünd S3 M-800 byl na výstavě konfigurován pro plně automatizovanou výrobu. Materiál, který má být opracován – formátován, bigován, rylován či perforován –, se efektivně nakládá na pracovní plochu pomocí automatického podavače. V dalším kroku ICC kamerový systém zaznamená QR-kód vytištěný na archu a automaticky načte příslušný řezací soubor. Po zpraco- vání manipulační robot roztřídí a odebere nařezané části. Tento nejmodernější robot je plně integrovaný v digitálním workflow a ve výrobě samostatně spolupracuje s lidským operátorem na splnění zadaných úkolů. c Strukturální změna maloobchodu staví obalový průmysl ve všech oblastech před nové výzvy

https://www.floowie.com/sk/citaj/hsw-info-92/

představujeme výstavy a veletrhy HSWINFO  Prosinec 2015 3 Jedinečnou schopností této tiskárny je oboustranný potisk skla různými motivy David Hlaváč, náš konzultant pro průmyslový trh, ukazuje schopnost tiskárny čitelně tisknout i čtyřbodový text František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk Durst Vetrocer v akci Návštěvníci veletrhu Vitrum 2015, který se konal 6.–8. 10. 2015 v Miláně, měli možnost vidět v akci druhou generaci tiskáren Durst zaměřených na potisk skla. Účastí na specializovaném sklářském veletrhu společnost Durst potvrdila, že je připravena nabídnout výrobcům průmyslovou technologii pro dekoraci a funkční potisk skla. Tiskárna Durst Vetrocer se díky pokročilé technologii a robustní konstrukci, navržené pro nepřetržitý provoz, zařadila do čela tiskových řešení pracujících se sklokeramic- kými inkousty. Průmyslová investice Filozofie tisku sklokeramickými inkousty se podstatně liší od způsobu, na nějž jsme zvyklí u velkoplošného tisku. Tato technologie počítá se skutečně průmyslovou produkcí, takže je potřeba doplnit ji o jednotku pro čištění skla a kalicí pec. Tyto technologie vyžadují vysoké investice, v případě kalicí pece však lze najít řešení v kooperaci s firmami – na- příklad sítotiskovými, které rovněž využívají sklokeramické inkousty a kalicí pece již provozují. Jedinečná technologie Technickým detailům se věnoval článek v minulém čísle HSW infa, takže si jenom zopakujme, že sklokeramické inkousty obsahují kromě anorganických pigmentů skleněné frity, což jsou drobné částečky skla, které se během kalicího procesu rozpustí a spojí se s potiskovaným sklem. Ve srovnání s konkurenčními stroji, představenými na ve- letrhu, je Durst Vetrocer technologicky nejprogresivnější. Jeho obrovskou výhodou je přesné registrování polohy materiálu, což umožňuje několikanásobné vrstvení tisku pro dosažení sytých barev motivu, oboustranný potisk skla zrcadlově obráceným motivem nebo oboustranný potisk odlišnými motivy. To má význam u skleněných fasád budov, kde je zvenku motiv rozložený po celé ploše fasády, ale uvnitř lze vytvořit v každé místnosti ucelelný obraz se zcela jiným motivem. Díky novým povrchovým senzorům, jež sledují velké množ- ství bodů po obvodu skla, lze precizně umístit tisk i na sklo kruhového tvaru nebo sklo se zaoblenými hranami. Možné aplikace Kromě skleněných fasád lze potištěné sklo uplatnit i v ná- ročném interiérovém prostředí, kde by jiná technologie neobstála. Výtisky snesou vlhké prostředí s velkými výkyvy teplot, chlorovanou vodu i chemii v čisticích prostředcích.c Ve srovnání s konkurenčními stroji, představenými na veletrhu, je Durst Vetrocer technologicky nejprogresivnější.

https://www.floowie.com/sk/citaj/hsw-info-92/

4 HSWINFO prosinec 2015 představujeme průmyslový tisk Ukázky z produkce firmy Portobello, vpravo Durst Gamma 98 XD Sedm tiskáren na keramiku do jedné továrny Největší brazilský výrobce keramických obkladů, společnost Portobello, otevřel nový závod na výrobu keramických obkladů ve městě Alagoas. Vytvořil 1000 nových pracovních míst a nainstaloval dalších sedm tiskáren Durst Gamma pro potisk keramických obkladů. František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk Firma Portobello přitom provozuje již šest strojů Gamma 75 a 120, které se podepsaly na zvýšení tržeb v roce 2014 na úroveň jedné miliardy brazilských reálů, což je asi 320 milio- nů amerických dolarů. V závodech Portobello bylo nainstalováno dalších sedm strojů řady Gamma 98 XD, od kterých si firma slibuje další dynamický růst. V Brazílii segment stavebnictví trvale roste, a to nejenom v tradičních centrech, ale i v severních regionech. Zavádění značky Pointer Portobello je prémiová značka, známá svou kvalitou a originálním designem. Na trhu chce nyní firma etablovat sub-brand „Pointer“ s obklady a dlažbami určenými pro masový trh doma i v zahraničí. Tyto levnější obklady však budou potiskovány stejně jako prémiové produkty na strojích Durst Gamma 98 XD osazených až osmi barvami. V kvalitě designu tedy spotřebitel nezaznamená rozdíl mezi obkládačkami Portobello a Pointer. Tři ze sedmi nových tiskáren jsou instalo- vány v sídle společnosti ve městě Tijucas ve státě Santa Catarina a čtyři jsou v nové továrně. Ty již od dubna 2015 vyrobily více než 6 000 000 m² obkladů Pointer. V loňském roce dosáhla firma objemu výro- by 30 milionů metrů čtverečních a aktuální údaje pro rok 2015 ukazují, že lze očekávat rekordní produkci. Nepřetržitý růst od roku 2011 „První tiskárny Durst Gamma jsme nainstalovali v roce 2011 a od té doby produkce neustále roste,“ řekl Stefano Galli, vedoucí konstrukce a vývoje firmy Portobello. „Investice do nové generace tiskáren nám umožňuje po- kračovat ve zvyšování produkce. Stroje Gamma 98 XD nabízejí impozant- ní produktivitu a kvalitu tisku v rozlišení až 300 × 1000 dpi. Naše výroba je nastavena na produkci 24/7 a dosavadní zkušenosti se stroji Durst jsou pro nás zárukou spolehlivosti provozu a vysoké jakosti. Rychlost servisní reakce je pro nás rovněž životně důležitá.“ Nebližší servisní středisko spo- lečnosti Durst je vzdáleno čtyři hodiny letu a to firmě zaručuje minimální prostoje. „Pokud jde o tisk, není rozdíl mezi prémiovou řadou a řadou pro masový trh. Zákazník dostane kvalitu Portobello, i když bude mít obklad štítek s názvem Pointer,“ uzavírá Stefano Galli. c

https://www.floowie.com/sk/citaj/hsw-info-92/

HSWINFO  Prosinec 2015 5 představujeme výstavy a veletrhy InPrint 2015 probíhal v termínu 10.–12. listopadu 2015 v Mnichově. Letošní veletrh byl sice teprve druhý v pořadí, ale ukázal se jako velmi životaschopný. Již nyní je slušně obsazen i následující ročník, který se uskuteční 15.–17. listopadu 2016 v Miláně. Proč je pro nás tak důležitý? František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk Veletrh ukazuje budoucnost zejména digitálního tisku v průmyslu. To se samozřejmě týká i velkoformátového inkjetového tisku, tedy oboru, který my signmakeři ovládáme. Proč tedy nevyužít naše znalosti na jiných trzích, než je oblast vizuální komunikace? Desing to print Schopnost tisknout přímo z dat vytvořených návrhářem dává digitální- mu tisku neuvěřitelný prostor pro designovou tvorbu. Hodně odborníků se domnívá, že digitální tisk bude mít v průmyslu ve srovnání s analo- govými technologiemi jenom doplňkový význam, ale buďme optimisté, protože i doplňková funkce představuje velmi slušné objemy. Mark Hanley, prezident společnosti IT Strategies, upozorňuje: „Inkjet a digitální technologie obecně přinášejí příslib pravé personalizace a in- dividualizace s dlouhodobou perspektivou.“ Dokážou podle něho tisknout plně variabilní data, tedy něco, co analogový tisk nikdy nezvládne. „U našich zákazníků vidíme obrovský nárůst počtu produkovaných desig- nů v oblasti potisku textilu a keramických obkladů,“ hodnotí Tim Phillips ze společnosti Xennia a dodává: „To by bez inkjetové technologie nebylo možné. Výroba hlubotiskových forem je tak nákladná, že producenti jen velmi opatrně přidávali nové vzory. Nyní se spustila stavidla kreativity návrhářů, ať už se jedná o textil, keramiku, sklo, dřevo, plasty, laminace, nebo jiné dekorativní aplikace.“ Oblasti textilu a keramických obkladů zaznamenaly obrovský nárůst produktových designů Nezapomínejme na InPrint Fast Fashion a Fast Production Tyto pojmy se zrodily také díky digitálnímu inkjetovému tisku. Cesta od návrhu k vý- robku se díky němu totiž podstatně zkráti- la. Výrobcům dává prostor k rychlé reakci na módní trendy a umožňuje efektivně při- způsobit design lokálnímu trhu. Digitální tisk rozhodně nenahradí analogovou produkci, poskytuje ale účinný nástroj k přizpůsobení se aktuálním módním požadavkům ve velmi krátkém čase. Formování nových trhů Podle analýzy společnosti IT Strategies má inkjetová technologie v průmyslovém prostře- dí dosáhnout v roce 2022 objemu 20 miliard USD. Budou vznikat nové dodavatelské firmy pro průmyslové klienty, jež budou přinášet zajímavé inovace. Nicméně tento vývoj nepů- jde na úkor analogového tisku. Vzniká tu tedy tržní prostor, který mohou zkušení tiskaři z oblasti vizuální komunikace obsadit. c

https://www.floowie.com/sk/citaj/hsw-info-92/

6 HSWINFO  Prosinec 2015 VÝSTROJ A VÝZBROJ Mutoh ValueJet 426 uf Hlava s rozlišením 1440 dpi Revoluční piezoelektrická tisková hlava s pro- měnlivou velikostí kapky 3,8–28 pl dosahuje rozlišení až 1440 dpi. Hlava obsahuje čtyři barevné sekce pro barvy CMYK. Díky této konstrukci není třeba provádět časově nároč- nou kalibraci, která je nutná u tiskáren, jež mají pro každou barvu vlastní tiskovou hlavu. UV LED technologie Nová generace energeticky úsporných LED UV lamp zajišťuje dokonalé vytvrzení tisku za nízkých teplot, takže lze potiskovat mate- riály, které jsou citlivé na teplo. Moderní UV LED technologie je zárukou bezpečnosti a eko- logického provozu, bez uvolňování látek po- škozujících ozonovou vrstvu, bez olova a rtuti. Mutoh ValueJet 426 UF Michal Kováč | produktový manažer | michal.kovac@hsw.cz Kompaktní stolní UV tiskárna pro potisk předmětů s integrovaným vakuovým stolem a tiskovou plochou formátu A3+ umožňuje potiskovat ve vynikající kvalitě širokou paletu materiálů. Jak snadno se tiskárna obsluhuje, si mohou uživatelé vyzkoušet v našem showroomu. CMYK + bílá a lak Tiskárna je standardně osazena inkousty CMYK, k nimž lze volitelně doplnit bílou barvu a lak. Inkousty neobsahují těkavé látky, takže neznečišťují ovzduší. Adheze inkoustu je značně závislá na potiskovaném materiálu, proto je ho vždy potřeba předem vyzkoušet. Intelligent interweaving (i²) Konstruktéři společnosti Mutoh i v tomto případě použili technologii inteligentního pro- línání i², která výrazně snižuje, až odstraňuje pruhování. Technologie i² byla pro UV LED inkousty vyvinuta speciálně tak, aby reduko- vala strukturu vytvrzené barvy a zabránila pruhování v lesku. Integrovaný vakuový stůl Tisková plocha stroje činí 483 × 329 mm a je vybavena integrovaným vakuovým stolem s elektronicky nastavitelným přítlakem. Potiskované předměty mohou být vysoké až 70 mm. Pro zajištění jejich přesné polohy při tisku je vhodné vytvořit šablonu například z lehčené desky Kapa. Pohodlná obsluha Ovládání tiskárny je velmi intuitivní a v ma- ximální míře zjednodušené. Výšku tiskových hlav nastavíte snadno ručně pomocí aretač- ního šroubu. Kromě přehledného ovládacího panelu usnadňuje práci i samotný tiskový software, který je součástí dodávky. Tento editor umožňuje tisk i z prostředí Windows. c

https://www.floowie.com/sk/citaj/hsw-info-92/

HSWINFO  Prosinec 2015 7 VÝSTROJ A VÝZBROJ Mutoh ValueJet 426 uf Typické aplikace Dárkové předměty Okamžitá dostupnost dárkových předmětů s personalizovaným motivem už není jenom pouhým snem. Stačí navrhnout grafiku, připravit jednotlivé tiskové vrstvy a tužky, zapalovače, vizitkáře nebo golfové míčky se můžou tisknout i v malých sériích. Vzorování obalů V oblasti obalového průmyslu se sice tato tiskárna neuplatní, ale pro výrobu maket, prototypů a malonákladovou výrobu menších obalů je ideální. Není nic snazšího než různé návrhy vytisknout a předložit je klientovi ke schválení v reálné podobě. Štítky Jednoúčelové stroje i malé série specializova- ných mechanismů potřebují výrobní štítky. UV tisk dokáže na kovový štítek natisknout potřebné údaje bez zbytečné prodlevy a stro- jírny mohou pracovat na dalších zakázkách a neztrácet čas. Orientační systémy Orientační systémy se snadno vyměnitelnou grafikou nabízejí sice pohodlné a estetické řešení, ale kovový štítek se jménem je vizitkou solidnosti a pro mnoho lidí je i symbolem sta- bility jejich pozice. Neváhají proto za elegant- ní tabulky zaplatit. Plastové karty Potisknout plastové karty speciálním designem je pro tuto tiskárnu hračka. Může jít o identifikační karty pro konference, karty k výrobku se zárukou nebo asistenčními služ- bami. Trh v této oblasti je široký… Trofeje Trofeje či pamětní plakety doplněné jménem, místem, datem a popisem události potěší každého vítěze. Výrobci sportovních trofejí vědí, jak důležitá je schopnost rychle reagovat na požadavky organizátorů soutěže, kteří podcenili přípravu a každá vteřina má pro ně cenu zlata. c

https://www.floowie.com/sk/citaj/hsw-info-92/

8 HSWINFO prosinec 2015 představujeme technologie u našich klientů Ostravská společnost Radomil Dokoupil – Dimex je prodejcem tapet a jiných dekorací, které postupem času doplnila i o digitálně tištěné produkty. Jako distributor německých tapet značky AS Creation na českém trhu nabízí Dimex papírové, vinylové, ale především vliesové tapety. Své služby poskytuje nejenom běžným spotřebitelům, ale dodává interiéry i pro ná- ročnou firemní a soukromou klientelu. Módní trend individualizace interiérů nemohla firma nechat bez povšimnutí, a tak do své nabídky nejdříve zařadila i digitálně potištěné tapety. Obchodní model Kromě kamenných prodejen má firma dobře propracovaný e-shop. Ten zajišťuje jejím zá- kazníkům snadný přístup k velmi široké řadě atraktivních motivů vhodných do interiéru. „Zakoupili jsme plnou licenci z fotobanky na přibližně 2500 motivů s dostatečným rozlišením pro velkoplošný tisk,“ vysvětluje majitel firmy Radomil Dokoupil. „Plná licence pro komerční využití nám zajistila vypo- řádání autorských práv, a tak mohou naši zákazníci najít vyhovující motiv bez jakýchkoliv starostí. Dále mají možnost vybrat si z více než 50 milionů motivů, pro něž lze autorská práva zajistit individuálně.“ Dimex řeší interiérové dekorace František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk V posledních letech se hodně mluví o nových trzích, kde lze uplatnit tisky z velkoplošných tiskáren. Oblast interiérových dekorací je jednou z nich. Podívejme se na firmu, která se k digitálnímu tisku dostala tak trochu z jiné strany. Vzhled neopracovaného dřeva vnáší do jinak strohého interiéru pocit tepla a uvolnění. Potisk keramických obkladů umožní, aby se koupelna stala nejoblíbenějším místem v domácnosti.

https://www.floowie.com/sk/citaj/hsw-info-92/

HSWINFO prosinec 2015 9 Dekorace dalších materiálů Individuální vkus se prosazuje i na dalších interiérových prvcích. Ře- šením pro jejich výrobu byla instalace v současnosti nejprogresivnější průmyslové tiskové technologie. Firma investovala do tiskárny Durst Rho P10 250, která umožňuje potiskovat veškeré rolové a deskové materiály až do šíře 250 cm rychlostí do 200 m2/hod. Dřevo Potisku dřeva se věnujeme podrobně jako ústřednímu tématu tohoto čísla, takže se jenom zmíníme, že v Dimexu dokážou potisknout dveře vestavěných skříní nebo dřevěné obložení. Textil Textil nachází v interiérech široké uplatnění. Dekorovat můžete vše od běžného bytového textilu, jako jsou závěsy, záclony, ubrusy, potahy a přehozy, až po prosvětlené panely v prodejnách. Kromě elegantního vzhledu má textil velmi dobrý vliv i na akustiku. Textilní panely v halách a komunikačních prostorech pohlcují hluk a odstraňují zvukový šum. představujeme technologie u našich klientů Sklo Sklo je velmi oblíbené díky svým specifickým vlastnostem. V Dimexu si můžete objednat atraktivní skleněné zástěny do koupelen a kuchyní. Dalším hitem v nabídce firmy jsou skleněné obrazy a dekorované obklady. Chystá se potisk keramických obkladů V Dimexu nainstalovali první profesionální specializovanou digitální tiskárnu pro potisk keramických obkladů v České republice. „Kdo se zajímá o trendy v interiérových dekoracích, musel již na digitálně potištěné keramické obklady narazit,“ uvádí Radomil Dokoupil. „Stačilo navštívit dva tři veletrhy a bylo mi jasné, že to je další trh, který má potenciál. Logicky navazuje na naši nabídku potištěných skel. S ohledem na náklady je pro zákazníky optimálním řešením menší grafic- ký motiv na zdi,“ doplňuje Radomil Dokoupil, „tomu odpovídal i výběr naší technologie Durst Pictocer, která potiskne ve vysokém rozlišení 7–15 m2/hod.“ Široké možnosti Tisk grafických motivů je jenom malou kap- kou v moři možností, které digitální potisk keramických obkladů skýtá. Kromě grafic- kých motivů umožňuje produkci unikátních dekorů ve spolupráci s umělci a designéry. S pomocí specializovaného softwaru CopyRip Durst Industrial Edition lze vytvořit struktu- ry přírodních kamenů a získat tak za přízni- vou cenu řešení pro exkluzivní interiéry. Velký zájem o takto individuálně dekorované obklady mají kromě domácností i firmy, které je dokážou efektivně využít pro práci se svým korporátním designem. c Vizualizace umístění obrazu s florálním motivem na prosvětleném skle v interiéru Individuální motiv na tapetách byl prvním využitím digitálního tisku k interiérovým dekoracím. K dispozici jsou i motivy s prostorovým efektem. Obklad v kuchyni lze snadno přizpůsobit vkusu a zájmům majitele

https://www.floowie.com/sk/citaj/hsw-info-92/

10 HSWINFO prosinec 2015 představujeme materiály pro oboustranné aplikace Představujeme tiskové materiály s přidanou hodnotou pro oboustranné aplikace. Tato média jsou k dispozici v nejrůznějších provedeních – od papírových přes textilní až po PVC bannery. Ve všech případech jsou kompatibilní s UV a latexovými inkousty a ve většině i s eco solventními a solventními inkousty. Vojtěch Hlaváček | produktový manažer | vojtech.hlavacek@hsw.cz Profit 230 DS matt paper Nejnovějším přírůstkem do rodiny Profit Line je papír o plošné hmotnosti 230 g/m2 s matným povrchem. Je vhodný do interiéru pro oboustranné instalace, nejrůznější poutače, plakáty a závěsná média. Mezi jeho další benefity patří optimální schnutí a atest nehořlavosti M1. Využití materiálu pro aplikace určené k pohledu ze dvou stran je závislé na motivu a umístění, jelikož materiál nemá mezi- vrstvu blokující světlo. PONGS Printex Blackout I Tkaná textilie s hladkým povrchem o plošné hmotnosti 290 g/m2 je určena mimo jiné pro výstavnictví, kde lze s výhodou využít její zvýšené schopnosti blokovat světlo. Při řezání se netřepí a disponuje atestem nehořlavosti dle DIN 13501-1 jako B-s1-d0. Tento PES materiál je vhodný pro latexové (generace L3XX) a UV inkousty. Skladem jsou šířky 1,55 a 3,1 m, na objednávku je však možno dodat materiál v šíři až 5 m. Blockout 510 Profit Matný PVC blockout banner s hladkým povrchem, černou proložkou a plošnou hmotností 510 g/m2 nabízí výhodný poměr cena/výkon. Tato plachtovina disponuje vysokou opacitou, a tak umožňuje i tisk oboustranných aplikací. Je určena jak pro interiérové kampaně, tak pro venkovní velkoformátové plochy. Standardně je skladem v šířích 1,06–3,2 m. c Materiály pro oboustranný digitální tisk

https://www.floowie.com/sk/citaj/hsw-info-92/

HSWINFO prosinec 2015 11 Díky novým nástrojům a jednoduššímu vizuálnímu uživatelskému rozhraní můžete ušetřit čas při přípravě tiskových úloh Nástroj Přesahy (Bleed) umožňuje vytvářet různé nové aplikace a zlepšit stávající pracovní postupy, aniž by bylo potřeba přepracovávat originální grafiku software onyx Po dvou letech uvedla v září tohoto roku společnost Onyx Graphics na trh novou verzi Onyx 12. Jan Havle | technický specialista | jan.havle@hsw.cz Program prošel celou řadou změn, které při- nášejí vyšší rychlost a výkon, zjednodušené uživatelské rozhraní a nové nástroje pro do- končovací práce. Pojďme se s těmito změnami blíže seznámit. Rychlost a výkon Oproti předchozím verzím tiskových progra- mů Onyx došlo u verze Onyx 12 k zásadní změ- ně. Onyx 12 má 64bitovou architekturu včetně Adobe® PDF tiskového enginu (Onyx Thrive) nebo PDF/Postscriptového RIP JAWS (Ripcen- ter, Postershop, ProductionHouse). Díky této architektuře lze plně využít hardwarové pro- středky optimalizované pro 64bitové operační systémy. Až 2× vyšší rychlost ripování umožní zpracovat ve stejném čase více úloh. Zjednodušená příprava úloh, snadné používání Díky novým nástrojům a jednoduššímu vizuál­ nímu uživatelskému rozhraní může- te ušetřit čas při přípravě tiskových úloh. Vizuální prostředí umožňuje jednodušší identifikaci a vyhledávání úloh podle ikon s náhledem úlohy. Interaktivní náhled grafiky s aplikovanou správou barev zobrazuje oka- mžitě všechny provedené úpravy. V jednom pevném okně se najednou zobrazují veškeré informace o nastavení tiskárny, náhled vyřazení úloh na médiu i informace o úloze. Jedním kliknutím myši nyní můžete nastavit médium, formát papíru a způsob rozmístění úloh. Aplikační nástroje Nástroj Přesahy (Bleed) umožňuje vytvářet různé nové aplikace a zlepšit stávající pra- covní postupy, aniž by bylo potřeba přepra- Onyx 12 covávat originální grafiku. Kombinace nástroje Přesahy s automatickým generováním ořezových cest eliminuje mezery u print & cut úloh. Nástroj Oka (Grommets) zajistí vytištění značek pro jednoduchou a přes- nou montáž průchodek pro zavěšení bannerů. Díky přebudovanému nástroji pro práci s přímými barvami lze jednodušeji generovat použití bílé barvy nebo speciálních inkoustů u jakékoli úlohy. QuickSets 2.0 – automatizace přípravy Zcela nové možnosti šablon nastavení (Quick Sets) zefektivní a zautomati- zují rutinní úlohy. Změny a úpravy šablon nastavení jsou přehlednější a šablona nyní obsa- huje i volby pro nové aplikační nástroje. Šablonu nastavení lze jednoduše vytvořit přímo z aplikace Job Editor. Připravíte si v job editoru vzorovou úlohu, a než úlohu odešlete ke zpraco- vání, vytvoříte si šablonu nastavení pro další úlohy stejného typu. Chcete-li na již připravenou či vytištěnou úlohu aplikovat nastavení některé z uložených šablon nastavení, nemusíte již úlohu znovu otevírat. Stačí vybrat šablonu v seznamu a aplikovat ji na úlohu. Pro zajištění jednotnosti celého výrobního procesu můžete šablony nasta- vení sdílet mezi více tiskárnami. c

https://www.floowie.com/sk/citaj/hsw-info-92/

12 HSWINFO  Prosinec 2015 průmyslový tisk potisk dřeva a podobných materiálů

https://www.floowie.com/sk/citaj/hsw-info-92/

průmyslový tisk potisk dřeva a podobných materiálů HSWINFO prosinec 2015 13 Potisk dřeva digitální technologií Existuje mnoho tradičních způsobů, jak zušlechtit vzhled dřeva. Má tedy smysl na jeho dekoraci využít velkoformátový digitální tisk? Zkusme si zdůvodnit, proč ano a jaká technologie je pro tento účel nejefektivnější. František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk Dřevo samotné využívá lidstvo dlouhá tisíciletí. Kultiva- ce lesa, zpracování dřevní hmoty a různé způsoby jeho dekorace jsou vědy, které se studují jako samostatné obory s dlouhou tradicí. Co může do těchto oblastí přinést digitál- ní technologie? Nabídka – poptávka – cena Balancování mezi těmito třemi veličinami vytváří prostor, ve kterém se ekonomicky vyplatí využít digitální tisk. Při- náší totiž něco, co je v analogovém procesu tisku nemožné a při výrobě ze vzácných surovin zase příliš nákladné. Je to variabilita dekoru s použitím jednotné výchozí suroviny, bez složité logistiky a drahých prostojů, a hlavně možnost výroby již od jednoho kusu – respektive od 1 m2. Výroba finálních produktů ze dřeva a jeho imitací je stejně složitá jako polygrafická či jiná průmyslová výroba. Mo- derní ekonomika nám velí produkovat nejlépe to, co má zajištěno odbyt, nejlépe pokud již odběratel složil zálohu. Dodací lhůta však nesmí být příliš dlouhá, aby objednávku zákazník nezrušil. Čas jsou peníze Na první pohled se mohou zdát náklady na samotný digi- tální potisk vyšší než u analogového tisku. Vše je ale otázka nastavení výrobních procesů a optimalizace skladového hospodářství a odbytu. Moderní digitální procesy umožňují snížit skladové zásoby a produkovat objednané zboží v požadovaném objemu a podle pořadí, v jakém objednávky přicházejí. Vyrobené zboží může jít přímo do distribuce, takže odpadá manipula- ce na skladě. Celkový čas na vyřízení objednávky se může zkrátit až o několik dnů a v případě provozů, kde se vyrábí zboží na sklad, i o několik týdnů. Nejde o technologii, která by měla plně nahradit analogové procesy, u zboží střední a vyšší třídy však dokáže být velmi efektivní. Vytisknout vzorky jednotlivých dekorů a nechat klienta, aby si vybral konkrétní variantu, značně urychlí výběr a schvalování designu Je úplně jedno, jestli je zrovna v módě puristický, čistě tvarovaný a decentně tónovaný nábytek nebo časem prověřené klasické kusy s patinou. Digitální tisk je řešením pro jakýkoli design.

https://www.floowie.com/sk/citaj/hsw-info-92/

14 HSWINFO  Prosinec 2015 průmyslový tisk potisk dřeva Kde se digitální tisk uplatní? Všude tam, kde potřebujeme dřevěnou hmotu zušlechtit nebo imitovat vzhled dřeva na jiných materiálech. Digitální technologie jsou úspěšně implementovány v provozech vyrábějících dřevěné polotovary, obklady, podlahy, dveře, nábytkářské polotovary i finální nábytek. Co na to designér? Patricia Gaylor z amerického sdružení designérů K+BB Colectiv vidí přínos digitálního tisku nejenom v oblasti designu, ale i udržitelnosti. „Jako dívka vyrůstající v 60. letech jsem se poprvé dostala do styku s renovací interié- ru v podání mého otce. Tehdy začalo být v módě dřevěné obložení, takže otec vzal dubové desky a přibil je v kuchy- ni na zeď přes staré tapety. Máma si pohrála s podlahou, kterou vytvořila z bílých a černých čtverců linolea sestave- ných do šachovnice. ‚Šik‘ úpravu dokončila instalace dvou kuchyňských přístrojů v barvě avokáda. To bylo moje zasvě- cení do světa náhražek dřeva. Pak následovala éra všudypří- tomného ořechu. Od TV stolku přes psací stůl i plastový ná- bytek a umakartové obložení. Díky digitálnímu tisku se vše změnilo a před designéry se otevřel zcela nový svět. Jednak Variabilita dekoru (beton, dřevo) s použitím jednotné výchozí suroviny a možnost výroby již od jednoho čtverečního metru jasně hovoří ve prospěch digitální technologie Natištěním oblíbené fotografie na dřevěný podklad získáte originální vintage dekoraci

https://www.floowie.com/sk/citaj/hsw-info-92/

HSWINFO prosinec 2015 15 průmyslový tisk potisk dřeva Přehled vhodných tiskáren řady Rho P10 Model Rho P10 160 Rho P10 200 Rho P10 250 Rho P10 200 HS Rho P10 250 HS Pracovní šířka (mm) 1600 2050 2500 2050 2500 Max. rozlišení (dpi) 1000 1000 1000 1000 1000 Max. rychlost (m²/hod.) Více než 100 Více než 205 Více než 240 Více než 250 Více než 400 Počet barev standard + volitelné CMYK + lc, lm, W CMYK +lc, lm, W, PCA* CMYK +lc, lm, W, PCA* CMYK +lc, lm, W, PCA* CMYK +lc, lm, W, PCA* Zdroj: Durst Photoechnik AG, *PCA Process Colour Addition Přehled vhodných tiskáren řady Rho 1000 Model Rho 1012 Rho 1312 Rho 1030 Rho 1330 Pracovní šířka (mm) 2500 2500 2500 2500 Max. rozlišení (dpi) 1000 1000 600 600 Max. rychlost (m²/hod.) Více než 490 Více než 620 Více než 1000 Více než 1250 Počet barev standard + volitelné CMYK + lc, lm, PCA* (OG),(OV) CMYK +lc, lm, PCA* (OG),(OV) CMYK +lc, lm, PCA* (OG),(OV) CMYK +lc, lm, W, PCA* (OG),(OV) jsou takto dekorované předměty nádherné a jednak tato technologie pomáhá ekologii. Snažím se uplatňovat ve své práci princip udržitelnosti, a tak jenom jásám nadšením, když můžu pracovat s keramickými obklady, které vypadají jako ušlechtilý kámen, a s dřevěnými obklady, na něž můžu nechat natisknout kresbu a barvu vzácného dřeva. V oblasti estetiky nemusím činit kompromisy, a navíc pracuji s vědo- mím, že šetřím zdroje naší planety.“ Všechny tiskárny Durst Rho P10 a Rho 1000 Pro potisk dřeva jsou k dispozici dva druhy inkoustu, který je uzpůsoben pro nejprogresivnější tiskárny řady P10 a také nejproduktivnější stroje řady Rho 1000. O využití digitální- ho tisku tedy mohou uvažovat podniky s různou kapaci- tou. O produktivitě jednotlivých tiskáren získáte přehled z připojených tabulek. Vzorové provozy Na závěr uvádíme několik známých značek, které využí- vají technologii Durst pro potisk dřeva. Patří sem výrobce panelů z dřevotřísky Kronospan, specialista na interiérové dekorace Lang + Lang nebo výrobce podlah Kaindl. Pokud vás tento průmyslový obor zajímá a vidíte v něm perspek- tivu pro své podnikání, můžeme pro vás u těchto firem zajistit návštěvu nebo prezentaci přímo u výrobce tiská- ren, společnosti Durst. V případě zájmu se prosím obraťte na e-mail david.hlavac@hsw.cz. c Digitálním potiskem lze dřevo zušlechtit nebo imitovat jeho vzhled na jiných materiálech. Designér už není omezen nabídkou několika dekorů nábytkářských polotovarů, může zcela popustit uzdu fantazii a vytvářet jedinečné produkty a nacházet individuální řešení pro konkrétní klienty Durst Rho P10 160 Durst Rho 1312

https://www.floowie.com/sk/citaj/hsw-info-92/

„detailní tisk latexové technologie spolu s jeho exteriérovou odolností byly rozhodujícím faktorem pro tuto investici. Pokud mám srovnat obě tiskárny, musím HP Latex 310 pochválit za velmi vysoký komfort obsluhy a opravdu dobré výsledky tisku.“ Pro potisk velkého množství kusových za- kázek na různé materiály je podle Horáka HP Latex 310 sice méně operativní než ValueJet, ale to je jediné, co se dá zmínit v jeho neprospěch. Ve všem ostatním je latex lepší. Nové zakázky „Pracovní šířka 1,37 metru a vlastnosti latexových inkoustů, které jsou kompatibilní s mnohem širší škálou médií, nám přinesly i nové zakázky,“ pokračuje Miroslav Horák. Zákaz- níkům firmy se hodně líbí canvas a tapety. Velmi dobře si tiskárna vede i u backlitů, kde jsou tisky sytější a povrch je mechanicky odolnější. Vysokohorské podmínky Stěžejní produkcí studia jsou však stále především exterié­ rové tabule s mapami a tabule pro naučné stezky. Mnoho z nich je instalováno v extrémních podmínkách hřebeno- vých partií našich hor – na Beskydské magistrále, Jesenické magistrále, v Krušných horách, Jizerských horách, na ješ- tědském hřebeni. Bude zajímavé sledovat, jak si v těchto náročných klimatických podmínkách povedou výstupy z latexové tiskárny. Dosavadní tisky tištěné eco solventním inkoustem, opatřené kvalitní UV laminací zde dosahovaly životnosti sedm až osm let. Pokud budete chtít vědět více, zeptejte se na horak@horacio.cz. c 16 HSWINFO  Prosinec 2015 představujeme technologie u našich klientů Od eco solventu k latexu Grafické studio Miroslav Horák – Region Design vyměnilo po osmi letech svou eco solventní tiskárnu Mutoh ValueJet 1204 za latexový stroj HP Latex 310. Přinášíme vám pohled spokojeného uživatele, který je nyní ještě spokojenější. „Mutoh ValueJet 1204 je vynikající tiskárna, velmi pohotová, vhodná na malé zakázky, s výbornou kvalitou a životností tisku v exteriéru. V případě latexové tiskárny HP Latex 310 je znát, že společnost HP vyvinula již třetí generaci latexových strojů a za těch více než sedm let, které uplynuly od nákupu ValueJetu, se vývoj posunul kupředu,“ hodnotí Miroslav Horák. od informačních skládaček k mapám Jako grafické studio začínali před 17 lety designem infor- mačních skládaček, katalogů a knih zaměřených na regio- nální propagaci, zejména pro klientelu z oblasti komunální správy – města, obce, mikroregiony, svazky obcí. „V tomto segmentu trhu máme dosud velmi silnou pozici. Naše produkce byla v té době stoprocentně orientována na ofse- tový tisk. S nastupujícím zájmem o cykloturistiku v České republice jsme kolem roku 2000 zařadili do portfolia výrobu skládaných cykloturistických map. Od nich pak byl už jen krok k výrobě venkovních turistických a cykloturistických map a informačních tabulí pro naučné stezky, které jsme si zpočátku nechávali tisknout dodavatelsky,“ říká Miroslav Horák. Stále rostoucí zájem o tuto produkci přivedl firmu v roce 2007 k nákupu první velkoformátové digitální tiskár- ny. Hlavními požadavky byla vysoká kvalita a dlouhodobá životnost tisku v exteriéru. Zvolená tiskárna Mutoh Va- lueJet 1204 představy a požadavky studia splnila naprosto dokonale. V letošním roce ve firmě pořídili latexový stroj HP Latex 310. Jejich dosavadní zkušenosti s čtyřměsíčním provozem této tiskárny jsou velmi pozitivní. Kvalita tisků a zejména věrnost podání barev se ještě dále zlepšily. Tisky mohou směle konkurovat i v oblasti velkoformátové interiérové fotografie. Skvělá je i vyšší rychlost tisku, možnost tisku na širší škálu médií. Ovládání tiskárny je velmi intuitivní a chybovost tisku zcela minimální. Rozhodla kvalita tisku „Tiskneme hodně exteriérových tabulí s turistickými mapa- mi a informacemi pro naučné stezky,“ říká Miroslav Horák, František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk Ukázky instalací: Tabule na Beskydské magistrále. Tisky jsou vystaveny náročným horským podmínkám. Jesenická magistrála je rovněž označena velkoplošnými tisky Informační tabule v rekreační oblasti Staré Splavy u Máchova jezera

https://www.floowie.com/sk/citaj/hsw-info-92/

HSWINFO  Prosinec 2015 17 KDO JE KDO V HSW SIGNALL Vojta je odborník zejména na tiskové materiály a desky. Jako produktový manažer hledá a vybírá vhodné mate- riály, které rozšiřují náš sortiment. Stál také například u zrodu produktové řady Profit Line, která se nedávno rozrostla o další materiály. Můžeš popsat proces výběru nových materiálů do na- bídky HSW Signall? Jaká kritéria musíš zohlednit? Jsme v kontaktu s nejrůznějšími výrobci, ale zároveň je pro nás impuls kontakt se zákazníkem. Kritéria bývají různá – od potenciálu produktu přes spolehlivost až po termín dodání. Cena je samozřejmě také důležitý faktor. HSW Signall je dnes mimo jiné schopen nabíd- nout materiály s optimální kvalitou za rozumnou cenu. Pokud se v minulosti říkalo, že HSW Signall je drahý, tak dnes to již neplatí. Snažíme se mít nadále prémiové produkty, ale zároveň konkurenceschopné „bojové“ materiály s ideálním poměrem cena/výkon, ale s přida- nou hodnotou jako například atesty, ICC profily, know- -how atd. V té souvislosti jsem rád, že značky, které byly před třemi roky tabu, jsou dnes nedílnou součástí naší nabídky. V momentě uvedení na trh máme zhruba Vojtěch Hlaváček představu, co od dané komodity očekáváme a čeho chceme dosáhnout. To ukáže ale vždy čas v dlouhodo- bém horizontu. Jak se změnily potřeby zákazníků v oblasti materiálů od tvého nástupu do HSW Signall? Potřeby zákazníků jsou v zásadě stále stejné, s větším důrazem na skladovou dostupnost. Co se změnilo v HSW za poslední dva roky, je rozšíření dodavatelské základny a optimalizace sortimentu. Nedávno jsme úspěšně přistoupili k procesu zefektivnění zásob a prodeje. Ne vždy jsou tyto kroky zákazníky pocho- peny a vnímány pozitivně, ale v konečném důsledku, chceme-li být profitabilní a ekonomicky stabilní, jsou potřebné a nutné. Analýzy nám ukázaly, jaké jsou trendy, co děláme dobře a na jakou oblast skladového hospodářství je vhodné se zaměřit. Bohužel některé položky mají minimální obrátku a držet je skladem pro nás nedává smysl. Zbytečně nám vážou finanční pro- středky, které můžeme využít jinde. Tyto případy však lze řešit individuálně k oboustranné spokojenosti. Můžeme se těšit na nějaké novinky v nabídce? Signmaking je dynamický obor a jistě nějaké „králíky z klobouku“ v roce 2016 vytáhneme. Nerad bych něco prozrazoval s předstihem, aby nás konkurence opět neokopírovala . ANKETA Oblíbená hudba: Radio 1. Nejoblíbenější kniha: Spíše spisovatelé jako Haruki Murakami, David Mitchell, Robin Sharma, Ken Bruen… Záliby: Míčové sporty a cyklistika. Oblíbený citát či přísloví: Co nazýváme začátkem, je často konec a ukončit to znamená začít. Konec je tam, kde začínáme. Kdo je kdo?

https://www.floowie.com/sk/citaj/hsw-info-92/

18 HSWINFO prosinec 2015 Profit PVC Foam Board V produktové řadě Profit Line jsou již zastoupeny některé úspěšné materiály pro digitální tisk. Nyní se tato rodina rozrostla o bílé desky z pěněného PVC. Profit PVC Foam Board si klade za cíl nahradit Production PVC Foam Board. Tomu jistě pomůže nižší ceníková cena, vyšší hustota a v ne- poslední řadě více jednotlivých specifikací – ať už tlouštěk, nebo výchozích formátů. Větší variabilita základních rozměrů přináší optimální možnosti využití a v konečném důsledku úsporu nákladů. Jednostranně kryté desky jsou k dispozici o síle 1, 2, 3, 5 a 10 mm a splňují atest nehořlavosti dle EN 13501 jako C-s3, d1. Optimální hustota tohoto pěněné- ho PVC je vhodná k řezání, frézování a dalšímu zpracování. Materiál je určen jak k digitálnímu potisku, tak k polepu nebo kašírování. Profit PVC Foam Board doplňuje tradiční Forex Classic a je adekvátní náhradou za Forex Print, oproti němuž přináší další výhody. c Nejrůznější desky určené nejen pro signmaking jsou v nabídce HSW Signall již dlouho. Tento segment ideálně doplňuje materiálové skupiny plotrových fólií a digitálního tisku. V nedávné době rozšířil sortiment desek nový materiál z polypropylenu Akyprint a v oblasti pěněného PVC přibyl Profit PVC Foam Board. Vojtěch Hlaváček | produktový manažer | vojtech.hlavacek@hsw.cz Akyprint Akyprint je unikátní třívrstvá PP deska, jejíž jádro je tvořeno bublinkovou strukturou a vnější vrstvy jsou bílé a hladké. Tento sendvičový materiál má nízkou hmotnost, dostatečnou pevnost a je vhodný pro vnitřní i venkovní po- užití. Akyprint je odolný vůči chemikáliím, jeho povrch má UV ochranu pro exteriérové aplikace a je upraven koronova- cí jednotkou, čímž je zajištěno optimální povrchové napětí po dobu zhruba šesti měsíců. Desku lze digitálně potiskovat z obou stran. Výhodou tohoto materiálu je snadná manipulace a jednodu- ché zpracování. Při tloušťce 3,3 mm má plošnou hmotnost 900 g/m2a při 5,4 mm je to 1600 g/m2. Jedná se o ekologický produkt, přátelský k životnímu prostředí. Dá se použít mís- to pěněného PVC nebo klasických dutinkových PP desek. Novinky v deskových materiálech představujeme nové deskové materiály Akyprint je odolný vůči chemikáliím a jeho povrch má UV ochranu pro exteriérové aplikace Profit PVC Foam Board je adekvátní náhradou za Forex Print.

https://www.floowie.com/sk/citaj/hsw-info-92/

HSWINFO prosinec 2015 19 představujeme technologie u našich klientů Studio reklamní produkce z Brna rozšířilo svůj technologický park o dvě nové průmyslové tiskárny Durst – flatbed Durst Rho P10 200 a rolovou tiskárnu Durst Rho 512 R. Firma má ambici posílit svou pozici specialisty na prostředky POP/POS a výrazně zlepšit renomé českých dodavatelů v oblasti výstavnictví. František Kavecký | redaktor | frantisek.kavecky@hsw.sk Oba nové stroje byly financovány pomocí fondů Evropské unie. První v rámci operačního programu Životní prostředí a druhý v rámci programu Podnikání a inovace. Skvělý tisk na vlnitou lepenku Durst Rho P10 200 je univerzální dva metry široká UV tiskárna, vybavená poslední generací tiskových hlav Durst Quadro Array 10 s velikostí kapky 10 pl. Dosahuje rozlišení 1000 dpi bez ztráty rychlosti a s doplňkovou výbavou pro potisk vlnité lepenky je zárukou efektivní produkce široké- ho sortimentu výrobků pro oblast InStore komunikace. „Je to velmi dobrá tiskárna,“ hodnotí Erik Urbánek, obchodní ředitel společnosti SRP, s. r. o. Souprava pro potisk vlnité le- penky stejně jako přídavný rolový navíječ a odvíječ výrazně rozšiřují flexibilitu tohoto stroje. „Zákazníci si velmi pochvalují kvalitu tisku, kterou dnes dokážeme nabídnout v krátkých dodacích lhůtách,“ je pře- svědčen Urbánek. Konzistentní kvalita a produktivita v textilech „Výstavnictví má vysoké požadavky nejenom na kvalitu tisku, ale i na kvalitu samotného materiálu, jeho zpracování Zákazníci si pochvalují konzistentní černou barvu i na prosvětlených aplikacích Rolová tiskárna Durst 512 R je silnou zbraní k potisku textilu pro výstavnictví Finishing zvládá tento stolový plotr Zünd G3 Vlevo: Durst Rho P10 200 právě tiskne displeje z vlnité lepenky Dva další Dursty pro SRP a zabalení,“ pokračuje Erik Urbánek, „textil pro výstavní expozice nemůže při instalaci selhat, protože na montáž stánku je vyhrazen omezený čas. V případě reklamace se dá reagovat na potřeby zákazníka v okolních zemích, ale na- příklad pro expozice ve Francii či Španělsku je pomoc téměř nemožná. My jsme vybudovali systém řízení kvality podle příslušných norem ISO a pomalu se nám daří prosazovat se u nových zákazníků, kteří dosud spoléhají na dodavatele z Německa či Nizozemska.“ Dvě rolové tiskárny, které poskytují nejvyšší standard kvality, jsou výchozím bodem cesty, na jejímž konci by společnost ráda stála po boku nejlepších evropských dodavatelů grafiky pro veletržní expozice. A právě k tomu jí pomůže i nový Durst 512 R, který nainstalovala jako první v České republice. Velmi vysoké rozlišení a schopnost stroje tisknout náročné barevné plochy zcela bez pruhů a součas- ně vysoká produktivita a spolehlivost posunuly hranice v oblasti tisku na textil bez nadsázky do nejvyšší třídy. „Pro zajímavost – dnes jsme schopni vytisknout za dvě pracovní směny například 3000 m2 backlitové fólie (RhoP10 + Rho 512+ Rho 320) nebo 2500 m2 textilu v nejvyšší kvalitě. Vedle UV technologie tiskneme textil sublimací v šíři 3,2 m, takže jsme schopni realizovat elastické poutače, závěsné systémy a textil pro domácí dekorace,“ uzavírá Urbánek. c

https://www.floowie.com/sk/citaj/hsw-info-92/

20 HSWINFO  Prosinec 2015 Krycí fólie se používají téměř na všech deskových materiálech. Poměrně pravidelně se vyskytují problémy s jejich obtížným snímáním či se zanecháváním stop na povrchu desek, ať již okem viditelných, nebo těch, které se objeví až při potiskování na UV tiskárnách. Jan Bejček | produktový manažer | jan.bejcek@hsw.cz Před nedávnem jsem byl jedním klientem požádán o radu, jak odstranit krycí fólii z desek nainstalovaných v exterié- ru již několik let. Klient zkoušel všechny obvyklé způsoby čištění, ale po mnoha hodinách se mu podařilo sundat jen malou část, a ještě při tom poškodil povrch desek. Adhezivita lepidla s časem stoupá Sám jsem se jel na desky podívat. Krycí fólie byla doslo- va připečená, nezměkla po zahřátí pistolí a okamžitě se trhala. Pro klienta bylo překvapení, že se tato snímatelná fólie odstraňovala mnohem hůře než běžná samolepicí fólie, nalepená jen o několik metrů dál, ač byla na stejných deskách stejně dlouhou dobu. Najít příčiny tohoto stavu bylo poměrně jednoduché. Adhezivita každé samolepicí fólie s časem stoupá, to dobře známe. Lepidlo postupně proniká hlouběji do povrchových vrstev podkladového materiálu a drží stále víc. U exteriérových PVC samolepicích fólií se s delším časem expozice počítá a lepidlo i fólie se upravují pro toto použití. U krycích fólií je to však úplně jinak. Za všechno může cena Zatímco nejlevnější exteriérové fólie stojí okolo 30 Kč/m2, u krycích fólií se musíme pohybovat v řádech několika málo korun. Takové nároky na cenu znamenají například použití nejlevnějších lepidel nebo chybějící UV stabilizaci. Agresivní změkčovadla se u UV nestabilizované fólie rychle uvolňu- jí, fólie tvrdne a křehne, při sundávání se trhá. Unikající změkčovadla také narušují povrch desky, na kterém potom drží lepidlo ještě lépe. Vliv změkčovadel může být zásadní dokonce i u zcela nelepivých materiálů, jako jsou například magnetické fólie. Díky své tloušťce a tím i většímu obsahu změkčovadel se magnetické fólie dokážou po relativně krátké době přilepit k lakovaným povrchům natolik, že lak při odstraňování poškodí. Snímat co nejdříve Výrobci desek udávají nutnost sejmout krycí fólii co nejdří- ve, nejpozději do šesti měsíců od data výroby. Z oněch šesti měsíců je však třeba odečíst čas, který deska stráví na cestě (u desek z Číny 2–3 měsíce) a dále čas strávený na skladě u distributora. Potom už koncovému zpracovateli mnoho času na odstranění fólie nezbývá. Uváděné doby navíc vůbec nepočítají s vlivem tepla nebo UV záření, v exteriéru je tedy potřeba fólii odstranit ihned po instalaci. Stejné principy platí i pro jiné materiály Nezapomeňme na to, že podobné chemické principy platí i u dalších, zdánlivě zcela odlišných snímatelných mate- riálů. Například již zmíněné magnetické fólie – nikdy je nenechávejte na autě příliš dlouho, zejména ne na slunci. Adhezivita s časem výrazně stoupá také u přenášecích fólií, zejména u těch s latexovým lepidlem. Špatně se vám odstraňuje liner po aplikaci zažehlovací fólie? I ty je nutné zpracovat do šesti měsíců od data výroby. Do této „rizikové“ skupiny rovněž patří všechny repoziční, přemístitelné či „snadno“ odstranitelné (removable) materiály. c Reklamace prakticky VI Krycí fólie jak na to reklamace Krycí fólie se používají téměř na všech deskových materiálech

https://www.floowie.com/sk/citaj/hsw-info-92/

www.hsw.cz   Plotry Summa s nejspolehlivějším optickým systémem   Řezačky Fotoba pro řezání v obou osách s automatickým sledováním okrajů   Deskové modulární systémy Zünd nastavitelné téměr pro jakoukoli myslitelnou aplikaci  V naší nabídce naleznete zařízení pro formátování plakátů, tapet, samolepek, podlahové grafiky, střihů, vzorků, kartonu, lepenky, voštinových panelů, PVC a hliníkových desek, textilu, kůže, obalů, užitkových a designových předmětů a mnoha dalších Dokončovací technologie Brno • MANAG, Kaštanová 489/34, 620 00 tel.: +420 212 220 702, fax: +420 212 220 799 e-mail: brno@hsw.cz Košice • Južná trieda 78, 040 01 tel.: +421 557 291 511, fax: +421 557 291 513 e-mail: kosice@hsw.sk Praha 9 • VGP Park, D1, F. V. Veselého 2635/15, 193 00 tel.: +420 212 220 701, fax: +420 212 220 799 e-mail: prodej@hsw.cz Už nechcete formátovat ručně? Zavolejte do HSW Signall. Nakonfigurujeme vám kvalitní automatické zařízení pro finishing již od 50 000 Kč. Máme rozsáhlé zkušenosti s řezacími plotry s optickým systémem, automatickými řezačkami i deskovými univerzálními plotry.

https://www.floowie.com/sk/citaj/hsw-info-92/

22 HSWINFO prosinec 2015 jak na to příprava dat a tisk Stroj je cíleně navržen jako jednoduché zaří- zení s jednoduchou obsluhou, v ceně obsahuje ovladač i ovládací program do Windows. Návrh a příprava dat pro tisk se provádějí v univerzálních grafických programech Ado- be Illustrator, Photoshop nebo Corel Draw. Pro správné využití stroje je třeba si nejprve uvědomit možnosti tiskárny dané její kon- strukcí. Tisková hlava má osm nezávislých ka- nálů na inkoust. V nabídce jsou dvě možnosti osazení inkousty – 2× CMYK, a hlavně v praxi převládající CMYK+bílá (Wh)+lak (Va). Obrázek 1 – zde je vidět osazení inkousty pro druhou uvedenou možnost. CMYK používá Firma Mutoh uvedla úspěšně na trh malou LED UV tiskárnu 426UF s pracovním stolkem o velikosti 483 × 329 mm. Jedná se tedy vysloveně o stolní zařízení určené k potisku menších předmětů hlavně v oblasti reklamní výroby. Malá UV LED tiskárna Mutoh ValueJet 426UF – příprava dat a tisk Václav Poselt | technický specialista | vaclav.poselt@hsw.cz vždy po jedné řadě trysek, bílá a čirý lak obsa- hují vždy řady dvě. To dovoluje zvýšené sycení bílou a lakem na jeden průjezd tiskové hlavy. Tiskne se ve třech rozlišeních 720 × 1080 dpi, 720 × 1440 dpi a 1440 × 1440 dpi. Rozlišení urču- je kromě rychlosti i sytost tisku, pro kvalitní sytý tisk je třeba zvolit vyšší rozlišení. Vysoké rozlišení 1440 dpi v kombinaci s proměnnou velikostí kapky dává excelentní jemnost tisku. Přelakování čirým lakem slouží kromě vytváření grafických efektů i jako praktická ochrana tisku. Tisková hlava přejíždí nad posuvným stoleč- kem s potiskovaným předmětem, při každém průjezdu stolečku zezadu dopředu se nanese jedna vrstva inkoustu. Vrstva inkoustu může být najednou tvořena CMYK barvou, bílou i lakem ve zvoleném pořadí. Druhou možností je postupné nanášení vrstev inkoustu, každá vrstva je pak nezávislá a může obsahovat CMYK barvu, bílou nebo lak v různých rozliše- ních, počet vrstev závisí jen na volbě uživate- le, například sedm vrstev už tvoří na pohmat slepecké písmo. Pro uchycení potiskovaných předmětů slouží hliníkový stoleček s otvory pro vakuové přisá- vání. Kromě toho obsahuje otvory pro kolíky nebo šrouby k uchycení různých přípravků k potisku tužek, golfových míčků a stovek dalších předmětů. Jen se se vším musíme vejít do sedmicentimetrové výšky, což je maximál- ní prostor pod tiskovou hlavou. Obrázek 2 – vzhledem k jemnosti tisku a ty- picky malým potiskovaným předmětům je důležité správné umístění, musíme se velice přesně trefit tiskem na předmět. Použité lase- rové zaměřovací ukazovátko je většinou příliš hrubé, je třeba zvolit jiný postup, který souvisí s návrhem motivů k tisku. Základem je práce s vrstvami v grafickém programu, například Corel Draw. Jako pracovní stránku si nasta- víme tiskovou plochu stroje 473 × 319 mm, vše pak umisťujeme na tuto stránku. Pro vlastní tisk slouží minimálně tři vrstvy – barva, bílá a lak. Do další vrstvy si dáme pomocnou mříž- ku a tu přímo vytiskneme na stoleček bílou barvou. Motiv v Corelu i předmět na stolečku umístíme do stejné pozice na mřížce a přes- nost soutisku je zaručena. 2 1

https://www.floowie.com/sk/citaj/hsw-info-92/

HSWINFO prosinec 2015 23 Jak na to příprava dat a tisk Obrázek 3 – při použití přípravku pro uchy- cení předmětů je nejlépe si do další vrstvy namalovat obrysy předmětů a do těchto míst umístit grafiku. Obrysy lze pak přímo natisk- nout třeba na arch lepenky, vyřezat prostor pro předměty a jednoduchá, přesná šablona je hotová. Arch na vakuový stoleček přesně umístíme pomocí kolíků v rozích. Šablona připravená v Corelu je na obrázku 4. Pro vlastní tisk slouží program ValueJet Layer Editor, který z vytvořených souborů složí a provede výsledný tisk, viz obrázek 5. Obrázek 5 – ve spodní části jsou jednotlivé soubory k tisku, které se vyberou z horního okna zobrazujícího zásobník tisků (červená šipka). Způsob tisku se nastaví tlačítkem Change Layer Mode (modré orámování), mož- nosti jsou na obrázku 6. Obrázek 6 – můžeme tisknout vše najednou na jeden průjezd ve zvoleném seskupení– Nor- mal Printing nebo skládat tisk z více vrstev (Multi-Layer Printing). Přesnost soutisku je i při postupném skládání z více průjezdů sto- lečku stále velmi vysoká. Po sestavení soubo- rů vše odešleme do tiskárny tlačítkem Print. Při opakované výrobě více kusů jen po tisku vložíme novou sadu předmětů do stroje, znova odešleme tisková data tlačítkem Print a vše opakujeme dokola, dokud není potisk hotov. Kde se ale vezmou soubory k tisku? Přeskočili jsme důležitý krok, vygenerování souborů k tisku přes ovladač tiskárny. Do Windows je instalována tiskárna VJ426UF, která svůj výstup ukládá do souboru do adresáře zá- sobníku tisků. Pro tisk postupně v grafickém editoru zapínáme jednotlivé vrstvy a prová- díme tisk, vždy v ovladači zvolíme potřebná nastavení (barva, bílá, lak, rozlišení, sytost bílé a laku atd.), Ovládání není složité, kdo ovládá obsluhu grafického editoru, může na tiskárně VJ426UF tisknout bez problémů. Tiskový ovladač obsahuje vestavěný kalibrační profil a barevný výstup je skutečně věrný. Pokud je třeba barevnost doladit, obsahuje ovladač i nastavení jasu, kontrastu, sytosti a táhla jednotlivých barev. c 3 4 5 6

https://www.floowie.com/sk/citaj/hsw-info-92/

24 HSWINFO prosinec 2015 představujeme historie termální technologie v čr Důvody vzniku latexové technologie jsou obvykle přisuzované jejím lepším ekologickým a uživatelským vlastnostem. Původní příčina vzniku celé latexové řady však byla i technologická. Jak jsme budovali latex aneb Třicet let termální inkjet technologie HP Jan Bejček | produktový manažer | jan.bejcek@hsw.cz Termální inkjet (někdy také nazývaný bubblejet) je jednou ze dvou nejvyužívanějších technologií pro velkoplošný digitální tisk. Kromě společnosti HP ji vyvinulo i několik dalších firem a v roce 2014 jsme oslavili již 30. výročí jejího prvního použití v tiskárně firmy HP. Tato technologie se skvěle osvědčila (a stále se osvědčuje) pro tiskárny s vodoře- ditelnými inkousty, ale není vhodná pro jiné typy inkoustů, jako je ředidlový nebo UV vytvrditelný inkoust. A tak se hledalo řešení na vodní bázi, ale se stejně univerzálním po­ užitím a odolností, jako mají ředidlové inkousty. Jako ideální se nakonec ukázalo použití latexových barev. Historické počátky latexu v Čechách Důvodem pro hledání nových typů inkoustů byla přede- vším snaha o vyšší exteriérovou odolnost. To nás vrací až do roku 1998, kdy byly tiskárny určené pro exteriérové apli- kace hodně ojedinělé a problematické. Řešili jsme problémy se špatnou kvalitou tisku, malým rozlišením, obtížnou údržbou a v neposlední řadě i cenou tiskáren. Právě v této době se v nabídce HSW Signware objevila nová tiskárna HP CP 2000/3000/3500 s pigmentovými inkousty určenými pro exteriérové tisky, ale cenově dostupná a se všemi výhodami kancelářské tiskárny, jako jsou jednoduché ovládání, bez- problémová údržba a dobrá kvalita tisku. Tím byly položeny základy nové střední třídy tiskáren, na které staví dodnes nejen firma HP. Zařazením tohoto typu tiskárny do nabídky HSW Signware se nám podařilo úplně změnit situaci na čes- kém trhu, nejen co se týká razantního zvýšení počtu pro- daných kusů, ale zejména tehdy nezvyklou úrovní podpory prodeje, jako byla plná podpora softwarového ripu Onyx, komplexní výroba profilů, dodávky vhodných otestovaných materiálů, vůbec první vzorník potištěných materiálů, prak- tické testování odolnosti a mnoho dalších služeb. Pokračující vývoj Na sérii CP následně navázala v roce 2001 neméně slavná řada HP Designjet 5000, jejíž základní design byl natolik úspěšný, že přetrval až do dnešních dní. Tato řada ještě Na protější straně dole: V roce 2009 si pod pojmem „latex“ leckdo představoval něco úplně jiného, než velkoformátovou tiskárnu 

https://www.floowie.com/sk/citaj/hsw-info-92/

HSWINFO prosinec 2015 25 představujeme historie termální technologie v čr stále používala dva typy vodoředitelných inkoustů, interiérové dyebased a exteriérové pigmentové inkousty. Oproti předchozí sérii se vyznačovala výrazně vyšší kvalitou tisku, vhodnou i pro tisk náročných fotografií, což znova znamenalo velký posun ve vývoji univerzálních tiskáren vhodných jak pro reklamní exteriérový tisk, tak i pro náročné interiérové aplikace. V této řadě HSW Signall prodal několik stovek strojů určených pro oba způsoby použití. Za zmínku stojí například projekt Maxilab, který byl zaměřený na sériovou produkci velkoformátových fotografií. Konečně Latex První model latexové tiskárny představila společnost HP až v roce 2009, ale na rozdíl od pokusů jiných značek mohla latexová technologie od HP ihned plně konkurovat ředidlovému tisku, navíc dosahovala vyšší kvality tisku a využívala všech výhod HP řešení, jako jsou uživatelská přívětivost, minimální požadavky na servis a údržbu atp. V HSW Signall jsme okamžitě navázali na několik stovek prodaných tiskáren předchozích řad a věříme, že brzy pokoříme druhou stovku prodaných tiskáren HP Latex. K tiskárnám jsme našim zákazníkům dodali i latexový inkoust v řádech několika desítek tun a to znamená, že s ním vytiskli neuvěřitelných 1,5 milionu m2. Třetí generace HP Latex se stala okamžitě prodejním trhákem a počet instalací již letos překročí počet prodaných strojů dosud nejúspěšnější druhé generace. Díky dlouholetému působení na trhu, řadě provedených testů a množství prodaných technologií máme zkušenosti a odborné znalosti, o které se s vámi rádi podělíme. Pokud se o výhodách latexové technologie chcete dozvědět víc, napište nám na e-mail obchod@hsw.cz nebo volejte na tel. 602 620 842. c Inzerát na HP DesignJet CP z roku 1999 Inzerát na HP DesignJet 5500 z roku 2003 Inzerát na HP DesignJet L25500 z roku 2009

https://www.floowie.com/sk/citaj/hsw-info-92/

26 HSWINFO  Prosinec 2015 V naší praxi se pravidelně setkáváme s požadavky na tzv. certifikaci nehořlavosti produktů, odborně řečeno na normu požární klasifikace. Málokdy jsou však tyto požadavky správně specifikované, panují zmatky v názvosloví i v jednotlivých pojmech nebo v regionální platnosti norem. Pokusme se společně podívat na nejpoužívanější normy a nejčastější dotazy. Jan Bejček | produktový manažer | jan.bejcek@hsw.cz Co to vlastně taková norma požární klasifikace je? Jde o soubor různých testovacích a zkušebních procedur, podle kterého se daný produkt zařadí do určité skupiny materiálů se stejnými požárními vlastnostmi. Důvodem, proč existuje tolik různých norem, je to (pokud pomineme vliv úředních šimlů jednotlivých zemí), že vlastnosti různých materiálů se podstatně liší. Například testování betonu bude určitě hod- ně jiné než testování tekutých materiálů, jako je nafta, nebo plynů atp. Zcela univerzální soubor testovacích procedur by byl neuvěřitelně složitý, a tak se jednotlivé normy zabývají pouze užšími skupinami materiálů či výrobků. Normy nehořlavosti pro reklamu Přejděme k normám, podle nichž můžeme klasifikovat apli- kace spadající do našeho oboru reklamy. Speciální norma pro tento obor neexistuje, proto obvykle používáme normu EN 13501-1, což je celoevropská norma pro požární klasifi- kaci stavebních výrobků a konstrukcí staveb. Tato norma má od roku 2002 nahradit předchozí normy jednotlivých zemí, například DIN4102 (s oblíbenou klasifikací B1) atp. Před označení této evropské normy dávají jednotlivé státní zkušebny ještě svou vlastní značku. V Česku je to ČSNEN 13501-1, v Německu DINEN 13501-1 atp. Všechny zkušebny však musí používat stejná pravidla, a tak jsou i výsledky testů stejné. Jak probíhá hodnocení požární odolnosti dle normy EN 13501-1 Jak už jsme uvedli, samotná norma je pouze jakýsi soubor testovacích procedur, podle kterých se rozdělují testované materiály. Klasifikace této normy využívá celkem 39 tříd požární odolnosti zařazených do sedmi hlavních úrovní. Tyto třídy je nutné uvést. Potom vypadá taková klasifikace třeba takto: ČSN EN 13501-1, A2-s1, d0 První symbol, zde A2, určuje hlavní úroveň, takzvanou třídu reakce na oheň. Tříd je sedm, řazeno od nejlepší A1, představujeme normy nehořlavosti Problematika norem nehořlavosti Na protější straně: Obrázek 1 – už při nahřívání horkovzdušnou pistolí začíná polyethylen tát. Obrázek 2 – a takhle to vypadá, když je hliníkový sendvič vystaven přímému ohni. Je dobře vidět odkapávající hořící polyethylen.

https://www.floowie.com/sk/citaj/hsw-info-92/

představujeme normy nehořlavosti HSWINFO prosinec 2015 27 A2,B,C,D, E až po F, která znamená materiál bez klasifikace. Tato hlavní úrověň sleduje například způsoby hoření, teplo- ty vznícení, spalné teplo a další parametry. Druhý symbol, zde s1, je doplňkový a klasifikuje materiál s ohledem na vývoj kouře. Má tři stupně od nízkého po vy- soký vývoj kouře – s1, s2 a s3. Hodnocení vývoje kouře je v případě stavebních materiálů velmi důležité, protože k na- prosté většině úmrtí při požáru dochází právě zadušením kouřem. Třetí symbol, zde d0, sleduje výskyt hořících kapek či odpadávajících částic hoření (v takovém případě je totiž u stavebních částí mnohonásobně vyšší riziko rozšíření ohně do dalších prostor). Další normy Dříve oblíbená, ale i dnes často používaná je německá norma DIN4102 a její nejoblíbenější klasifikace B1, která je rovněž určena pro stavební materiály. Tato norma má jen pět kategorií A1, A2, B1, B2, B3 a na rozdíl od EN 13501-1 řadu parametrů vůbec nesleduje. Občas se objevuje i francouz- ská norma NF P 92 503-507, která také obsahuje pouze pět kategorií odolnosti: M0,M1, M2, M3, M4. Další normou z okolních zemí je rakouská ÖNORM B 3800-1. Ta už používá náročnější třístupňovou klasifikaci, velmi podobnou normě EN 13501-1, a je obdobně obtížné ji splnit. Proto se s ní často nesetkáváme. Proč hliníkové sendvičové desky (ne)jsou (ne)hořlavé Jeden z nejčastějších dotazů na atest nehořlavosti směřuje k hliníkovým sendvičovým deskám. Důvodem je to, že vět- šina dodavatelů nehořlavost u hliníkových desek neuvádí nebo jejich atesty neplní požadavky. Jak je možné, že existují výjimky, které normy nehořlavosti splňují, přestože jde o desky se stejným složením? Rozdíl je samozřejmě v normě, respektive ve způsobu testování. Desku lze totiž otestovat podle jiné normy či jiného způsobu využití, a tak atest požární odolnosti získat. Jednotné normy EU? Jak kdy... Vraťme se k našim hliníkovým ACP deskám. Hliník je při běžných teplotách nehořlavý, ale co jádro těchto desek? U většiny prodaných sendvičových hliníkových desek tvoří hliník jenom cca 30 % jejich hmotnosti, zbytek je jádro z polyethylenu. PE je nejrozšířenější plast (PVC je až na druhém místě). Začíná tát při pouhých 130 °C a jeho tep- lota vznícení je 370 °C (teplota vznícení například slámy je 310 °C). Evropská norma sleduje také takzvané spalné teplo, tedy energii získanou úplným spálením jednoho kilogramu testované látky. Spalné teplo polyethylenu je dokonce vyšší, než je spalné teplo motorové nafty! To znamená, že už při malém zahřátí začne z ACP desky vytékat polyethylen, který při hoření vydává obrovské teplo. Původní dobrý pocit z požární odolnosti takové hliníkové desky je ten tam. Proto u takové desky nelze získat EN hodnocení A1 ani A2 a v pořadí další stupeň B už často není dostačující (dosahuje ho například i obyčejná dřevotříska s nehořlavým nátěrem). Přesto lze na hořlavý polyethylen v sendvičových deskách vyzrát. Stačí si najít takovou normu, která na rozdíl od EN 13501-1 nesleduje spalné teplo pro každou podstatnou složku, podle této normy desku otestovat a výrobek uvést na trh s papírově „vyšší“ požární odolností. A to je důvod, proč se stále ještě používají staré normy, přestože nová jednotná norma EN 13501-1 byla přijata již v roce 2002. c Už při malém zahřátí začne z ACP desky vytékat polyethylen, který při hoření vydává obrovské teplo. 2 1

https://www.floowie.com/sk/citaj/hsw-info-92/

28 HSWINFO  Prosinec 2015 krátce novinky MACtac na Barcelona International Boat Show Na největší španělské výstavě člunů mohli návštěvníci vidět široké možnosti přizpůso- bení designu plavidel aplikací tunningových fólií MACtac. Polep plavidel je ekonomickou alternativou lakování. Barcelona International Boat Show patří k nejvýznamnějším světovým veletrhům zaměřeným na produkty pro volný čas, spor- tovní a kulturní vyžití pro námořní průmysl a milovníky moře. Tento veletrh navštívilo přibližně 50 000 lidí. Společnost MACtac zde představila možnost využití tunningových samolepicích fólií vhod- ných k aplikaci na námořní plavidla. K dis- pozici je kolekce čítající asi 60 barev a textur. Tato cesta úpravy vzhledu podle individuální- ho vkusu je ekonomicky efektivní. Povrch se snadno udržuje a je odolný vůči UV záření. Společnost Sunseeker, přední výrobce sportovních člunů a jachet, nechala částečně polepit jeden ze svých populárních modelů zlatou karbonovou a červenou fólií. c Motokáry v HSW Signall Nejen prací živ je člověk. Někdy je potřeba odpustit trochu páry a nejlépe to jde při sportu. Proto proběhlo ve středu 14. 10. na motokárové dráze Praga Arena velké klání klientů a přátel firmy HSW Signall. Ač to tak na první pohled nemusí vypadat, motokárové ježdění je opravdu fyzicky nároč- ný sport. I výborně připravení jezdci měli po třech jízdách co dělat, aby celý závod zvládli, přesto byl boj o každou desetinu vteřiny do- slova urputný. Akce byla doplněna grilováním a posezením v přilehlé restauraci, a tak bylo snadné ztracenou energii obratem doplnit. Závodníci jezdili ve třech skupinách dle výkonnosti a svých zkušeností. Ve skupi- ně úplných začátečníků vyhrál Jan Myšák z firmy Concline, do čela skupiny rekreačních jezdců se postavil David Sobíšek z Dakakomu a cenu za absolutní vítězství si odnesl Michal Topinka ze stáje Matrix. Gratulujeme všem soutěžícím a děkujeme za účast i jejich nezá- vodícímu doprovodu. Budeme se těšit na další sportovní setkání. c Kongres Obalko 2015 Dne 22. října 2015 se v kongresovém sále Aquapalace Hotel Prague uskutečnil již 3. ročník kongresu Obalko. Ten je místem k debatě o aktuálním stavu obalového prů- myslu, novinkách a trendech. David Hlaváč, náš konzultant pro oblast průmyslových aplikací, obohatil program příspěvkem Nová (r)evoluční vodní technologie v digitálním tisku pro obalový průmysl. Představil unikátní digitální tiskové techno- logie Durst, které využívají vodou ředitelné inkousty a umožňují potiskovat všechny stan- dardní typy papírů, kartonů a vlnité lepenky používané v obalovém průmyslu, v množ- stvích již od jednoho kusu. Toto tiskové řešení je zcela bez zápachu a v některých případech poskytuje snazší implementaci do výrobního procesu než technologie UV tisku. c

https://www.floowie.com/sk/citaj/hsw-info-92/

krátce novinky MACtac na fasádách Westfield Stříbrnou medaili v soutěži MACtac Crea- tive Awards získala v měsíci září 2015 společ- nost Hollywood Monster, která vytvořila a nainstalovala novou grafiku na fasády londýnského nákupního centra Westfield. Použitým materiálem byla potištěná fólie MACtac JP 5122P. Týmy společnosti Westfield a Hollywood Monster se shodly na designu a tisku roz- měrné grafiky velmi rychle, během pouhých 48 hodin. Kromě umístění grafiky na fasádu velikosti 90 × 13 m, bylo v rámci kampaně „We are the London summer“ vyrobeno a nainsta- lováno dalších 1000 m reklamního značení na různé budovy a plochy. Svěží design, plný energie a letní nálady si zís- kal řadu příznivců a od zlaté medaile v soutěži MACtac Creative Awards ho dělil pouhý bod. c Sklokeramické inkousty v praxi 20% sleva na plotrové fólie Multifix Nedávno jsme vás informovali o uvedení druhé generace tiskáren Durst Rho Vetrocer pro potisk skla sklokeramickými inkousty. Ukažme si jeden příklad využití jejich vlast- ností v praxi. Studio Art Direct z amerického Portlandu se specializuje na využití reprodukcí umělec- kých děl v interiérové tvorbě. Umělecká díla najdou rozmanité uplatnění od smělých soli- térů v dominantních prostorách až po malé reprodukce zútulňující pokoje hotelů či zdra- votních zařízení. Cílem společnosti je umožnit objevování světa výtvarného umění a grafiky v běžných budovách. Přesně v tomto duchu firma realizovala zakázku pro hotel Eastlund. Požadavkem byla efektní výzdoba s využitím moderního umění. Studio Art Direct se úkolu zhostilo ve velkém stylu. Reprodukce obrazů najdete v pokojích i na chodbách hotelu. Dominantními prvky jsou skleněné dekorace tištěné sklokeramickými inkousty, jež obsa- hují drobné částečky skla – frity. V kalicí peci se skleněné frity spojí s barevnými pigmenty a grafika se stane trvalou součástí skleněné tabule. Pro vyšší bezpečnost byla v hotelu na každou potištěnou skleněnou stěnu přile- pena další tabule skla. Dělicí příčky jsou tak dvouvrstvé. c Ke konci roku 2015 ukončí společnost Mactac výrobu plotrových fólií značky Mulfifix, protože souběžná výroba fólií pod značkou Mactac i Multifix je neekonomická. Plotrové fólie Multifix budou nahrazeny fóliemi Mactac, které se z větší části vyrábějí v identických barvách. V nabídce HSW Signall jde především o nahrazení tříleté, pětileté a sedmileté řady běžných plotrových fólií a  dále tradiční translucentní řady, určené pro světelnou reklamu. V této chvíli je většina fólií nejoblíbenějších typů ještě skladem, a tak pokud potřebujete doplnit zásoby zcela iden- tických barev, doporučujeme vám využít naši nabídku. Navíc získáte o 20 % nižší zvýhodně- nou cenu, která však pochopitelně platí pouze do vyprodání zásob. c

https://www.floowie.com/sk/citaj/hsw-info-92/

www.hsw.cz   Potisk široké řady deskových a rolových médií   Potisknutelná šířka FB750 – 250 cm / FB550 – 163 cm   Model míchání barev CMYKlClM + W (bílá)   Maximální tloušťka deskových materiálů – 64 mm   Maximální hmotnost materiálu – desky 68 kg, role 81 kg Základní parametry   Tisk na několik archů současně, bezokrajový tisk v plné šířce média   Nová konstrukce minimalizuje vibrace, což omezuje vertikální pruhování   Tiskový mód Photo s vyšší saturací barev a vyšší opacitou bílé   Snadný přechod z deskových na rolová média a naopak   Průběžné workflow – současné zakládání, potisk a vykládání média Některé z inovací Brno • MANAG, Kaštanová 489/34, 620 00 tel.: +420 212 220 702, fax: +420 212 220 799 e-mail: brno@hsw.cz Košice • Južná trieda 78, 040 01 tel.: +421 557 291 511, fax: +421 557 291 513 e-mail: kosice@hsw.sk Praha 9 • VGP Park, D1, F. V. Veselého 2635/15, 193 00 tel.: +420 212 220 701, fax: +420 212 220 799 e-mail: prodej@hsw.cz Pro další informace pište na techno@hsw.cz nebo kontaktujte svého oblastního manažera. Hledáte UV tiskárnu s příznivým poměrem cena / kvalita? Nové provedení tiskáren HP FB750/ FB550 nabízí řadu vylepšení, která zvyšují kvalitu, produktivitu a spolehlivost. Kompaktní rozměry těchto tiskáren jsou odpovědí na častý nedostatek místa v provozu.

https://www.floowie.com/sk/citaj/hsw-info-92/