Kronika obce Libina 2016https://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2016/

Kronika obce Libina 2016 Starosta obce: Mgr. Ing. Tomáš Kobza Kronikář: Mgr. Ludmila Peštuková - 1 -

https://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2016/

Rok 2016 ve světě • Islámský stát uskutečnil v lednu bombový útok v Istambulu, při němž zahynu- lo 10 osob, z toho 9 Němců. • V únoru došlo k největšímu lavinovému neštěstí českých občanů v zahraničí, pod lavinou v tyrolských Alpách zahynulo 5 Čechů. • Poprvé v dějinách se setkala na Kubě hlava katolické církve, papež František, a hlava ruské pravoslavné církve, patriarcha Kirill. • V březnu došlo v Bruselu k sérii teroristických útoků, které si vyžádaly 34 obě- tí, a 340 lidí bylo zraněno. • V dubnu došlo v Ekvádoru k velkému zemětřesení, jehož následkem zemřelo 654 lidí. • V květnu se konalo v Rusku 80. mistrovství světa v ledním hokeji. Turnaje se zúčastnilo 16 týmů, maskotem šampionátu byl pes Lajka. Zvítězila Kanada před Finskem a Ruskem, Česko skončilo na 5. místě. • Ve východním Středomoří zmizel Airbus A320 společnosti Egypt Air s 66 lidmi na palubě. • Prezidentem Rakouska byl zvolen Alexander Van der Bellen. • Řečtí archeologové nalezli pravděpodobně hrobku starořeckého filozofa Aristo- tela. • V červnu byl otevřen ve Švýcarsku Gotthardský úpatní tunel – nejdelší želez- niční tunel na světě, dlouhý 57 km. • Vědci zjistili, že 300 let stará dýka faraona Tutanchamona byla vyrobena z me- teorického železa. • Finále Mistrovství Evropy ve fotbale 2016 se hrálo ve Francii, střetly se Por- tugalsko a Francie (1:0). • Ve floridském městě Orlando došlo ke střeleckému masakru, v jehož důsledku zemřelo 50 lidí včetně útočníka, dalších 53 bylo zraněno. Útočník se hlásil k Islám- skému státu. • V červnu proběhlo britské referendum o odchodu Velké Británie z Evropské unie (odchod podpořilo 51,9 % hlasujících), premiér Cameron oznámil svou rezigna- ci, premiérkou se stala Theresa Mayová. - 2 -

https://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2016/

• Slovensko se ujalo předsednictví EU. • Při teroristickém útoku v Nice za- hynulo 84 lidí a přes 100 bylo zraněno během oslav Dne pádu Bastily. • Letní olympijské hry se konaly v Rio de Janeiro. • V srpnu byl otevřen nejdelší a nejvyšší skleněný most na světě. Nachází se v Číně, je 430 metrů dlouhý a složený z 99 obdélníků skla, ve výšce 300 metrů nad zemí. • Nad Bosporskou úžinou byl otevřen nej- vyšší visutý most na světě. • Papež František svatořečil misijní pra- covnici Matku Terezu z Kalkaty. • Společnost Samsung zastavila výrobu a prodej mobilních telefonů Galaxy Note 7 kvů- li problémům s přehříváním a výbuchy baterie. • Donald Trump zvítězil v amerických pre- zidentských volbách. • Brazilské letadlo s 81 cestujícími, včetně brazilského fotbalového týmu, se zří- tilo poblíž kolumbijského města Medellín. • Při berlínských vánočních trzích najel kamion do davu lidí, zemřelo 12 osob a kolem 50 bylo zraněno. • V prosinci byl slavnostně otevřen silniční Euroasijský tunel, který spojuje ev- ropský a asijský kontinent. Je dvoupatrový, vede pod Bosporským průlivem, je dlou- hý 14,5 km a stál 1,2 miliardy dolarů. • V Mexiku došlo k výbuchu zábavní pyrotechniky na tržnici, vyžádal si 36 mrt- vých a 70 zraněných. • V prosinci se zřítilo do Černého moře ruské letadlo TU-154 s 91 lidmi na palubě, včetně členů souboru Alexandrovci. - 3 -

https://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2016/

Rok 2016 v Česku • V roce 2016 byla Evrop- ským hlavním městem sportu Praha. • V lednu byl zrušen Vojen- ský újezd Brdy a na jeho území byla vyhlášena Chráněná krajin- ná oblast Brdy. • Obcí Červená Hora na Náchodsku se prohnalo v květnu tornádo. • Ústavní soud zrušil ustanovení zákona o registrovaném partnerství, které za- povídalo jedincům stejného pohlaví adoptovat dítě. • Příslušníci českého svazu PTP (Pomocných technických praporů) se rozhodli ukončit činnost organizace z důvodu vysokého věku jejího členstva. • Expedice českých botaniků objevila nový druh hvězdnatky v pralesích ostrova Borneo. • V říjnu přijel do Prahy tibetský duchovní vůdce 14. dalajláma, který se zúčast- nil konference Forum 2000. • Tenistky Kvitová, Plíšková, Strýcová a Hradecká zvítězily ve finále Fed Cupu. • Finanční správa České republiky zahájila provoz elektronické evidence tržeb (EET). • České loutkářství bylo zapsáno na seznam děl dědictví UNESCO. • V prosinci byl otevřen poslední úsek dálnice D8 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi, čímž vznikl nepřerušený dálniční tah z Prahy do Saska. • Tenistka Petra Kvitová byla napadena ve svém bytě v Prostějově. Utrpěla zra- nění na levé ruce. • V únoru zemřel Bořek Ší- pek, výtvarník, architekt a de- signér. • V srpnu zemřela Věra Čá- slavská, mistryně světa a Ev- ropy ve sportovní gymnastice, - 4 -

https://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2016/

sedminásobná olympijská vítězka. • V listopadu zemřel oblíbený herec František Peterka, známý z mnoha komedií a také jako Krakonoš z Krkonošských pohádek. • V prosinci zemřela herečka, spisovatelka, členka činohry Národního divadla Ljuba Skořepová. Jaké bylo počasí Rok 2016 byl teplotně silně nadnormální ale srážkově spíše podnormální. Zima byla velmi mírná. V lednu byl srážek dostatek, byl namě- řen nejsilnější mráz z celého roku a to mínus 19,7°C. Poslední lednový týden už nebyl žádný sníh a teploty nad 10°C. Únor a březen byly teplé a vlhké, téměř bez sněhu. Zatímco první dubnový týden vyskočila teplota k 25°C, poslední týden mrzlo s teplotou -3°C a ještě sněžilo. V květnu bylo počasí velmi teplé, jeden den jsme zažili dokonce tropických 30°C. Červen a červenec byly horké a zároveň vlhké, v srpnu bylo také horko, ale i sucho. Byla zaznamenána nejvyšší teplota roku 33,1°C. Léto pokračovalo i v září, kdy byly ještě naměřeny tropické teploty, ale bylo ještě větší sucho než předešlý měsíc. V říjnu napadly vy- datné srážky, slunce svítilo jen velmi málo, první mrazík byl naměřen až v poslední dekádě. Naopak v listopadu jsme sluníčko viděli často, ale také byly naměřeny ve 20 dnech mrazíky. V prosinci spadlo méně srážek než v listopadu, objevily se velké vý- kyvy v teplotách. Během tří dnů se objevily teploty -10°C a 10,8°C. Napadlo trochu sněhu, ale ten na Štědrý den roztál. (Zpracováno podle zprávy H. Hoyera – správce meteorologické stanice Rožmitál p.Tř.) Co nového v naší obci V lednu byla podána žádost o dotaci z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, konkrétně v rámci státní podpory sportu pro rok 2016 - 5 -

https://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2016/

– z dotačního titulu Podpora materiálně technické základny sportovních organizací na projekt „Stavební úpravy stávající tribuny v obci Libina“. Další žádostí o poskytnutí dotace, tentokrát z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2016 – dotační program pro sociální oblast, se obec Libina ucházela s akcí „Roz- šíření kamerového systému o kamerový bod 7, 8, a 9“. Jednalo se o rozšíření stáva- jícího kamerového systému v naší obci o další kamery a to v lokalitě sběrného dvoru v Dolní Libině, dále u hřbitova v centru obce s dosahem na místní park a dětské hřiště a další v prostoru školní jídelny s dosahem na vstup ZŠ a multifunkčního sportovního centra. Rozšířením kamerového systému by mělo dojít k prevenci krimi- nality, vandalismu a dalších sociálně patologických jevů. Tato žádost byla podpořena dotací z Krajského úřadu Olomouckého kraje ve výši 90 000 Kč, celkové náklady 318.956 Kč, realizace projektu společností BEScom Security s.r.o. z Ostravy. Podporu získala žádost obce o dotaci z Operačního programu životní pro- středí na realizaci projektu „Protipovodňová opatření obce Libina“- předmětem je zpracování digitálního povodňového plánu a také pořízení lokálního výstražného a varovného systému v obci. Před koncem roku byly podány žádosti na akce „Obec Libina – Komunitní centrum Libina“ v budově Langerovy vily a „Kompostéry pro obec Libina“. Naše školství Základní škola Ve čtvrtek 1. září zasedlo do školních lavic celkem 286 žáků ve 14 třídách. Na 1. stupni deset tříd se 181 žáky a na 2. stupni pouze čtyři třídy se 105 žáky. Do pedagogického sboru přibyly dvě učitelky, Mgr. Naděžda Kalivodová a Mgr. Daniela Konvalinková. Ze zdravotních důvodů neučila v tomto roce paní učitelka Mgr. Ludmila Vorlická. Slavnostního přivítání se v kulturním domě dočkalo 40 prvňáčků. Pozdravil je starosta obce Mgr. Ing. Tomáš Kobza a třídní učitelky Mgr. Růžena Menclová - 6 -

https://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2016/

a Mgr. Naděžda Kalivodová. Z rukou ředitele školy Mgr. Jaroslava Vojáčka byli žáci dekorováni šerpami. Kulaté jubileum 10 let oslavila sou- těž Král a královna školy. Byli pozvá- ni i vítězové předcházejících ročníků. Představilo se pět soutěžních dvojic, které předváděly před očima poroty skvělé výsledky své práce a nápadů. Nakonec zvítězila dvojice z 9. A třídy Míša Hegrová a Ondra Kovář. V červnu podniklo 33 deváťáků tra- dičně Výlet do Vysokých Tater s třídními učitelkami Bartoň- kovou a Vackovou a učiteli Skálou a Hanákem. Na výlet jeli autobusem, ubytováni byli opět v Intercampu Tatranec. Koncem školního roku proběh- lo jejich slavnostní vyřazení za účasti představitelů obce, rodi- čů a učitelů. Žáci byli dekorováni absolventskými šerpami. Během prázdnin byla vymalována hlavní budova školy a podařilo se vybudovat dětské hřiště na zahradě školní družiny. V tomto roce dosáhli žáci úspěchů i v matematických soutěžích. Úspěšnými řešite- li okresního kola Matematické olympiády se stali Alexandr Stoljar (5. třída) a Lucie Schovánková (9. třída), která se dostala až do krajského kola. V Pythágoriádě byl úspěšným řešitelem Miroslav Sedláček. V prosinci proběhla oblíbená Vánoční akademie žáků 1. - 5. Ročníku. Ti předvedli v přeplněném sále kulturního domu vše, co se během několika týdnů naučili pod ve- - 7 -

https://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2016/

dením svých třídních učitelů. Sportovní úspěchy V nové tělocvičně se odehrála okres- ní kola starších dívek a chlapců v bas- ketbale. Obě družstva okresní kola vy- hrála a postoupila do krajského kola do Olomouce. MAS (Místní akční skupina) Šum- perk pořádala 7. ročník turnaje smíše- ných družstev ve florbalu, kterého se zúčastnilo 11 družstev. Libinští žáci podali vynikající výkon a zvítězili. V květnu se pět žáků školy zúčast- nilo spolu s ostatními florbalového turnaje Axa floorball cup ve švédském městečku Falun pod vedením reprezen- tačního trenéra Radima Cepka a Vojty Šišmy, který byl garantem celého vý- letu. Jedna skupina, v níž byli i žáci z Libiny, skončila na krásném 5. místě z celkových 18 týmů. Děti si domů přivezly nejen pohár, ale především fantastické zážitky z turnaje a také z cesty trajektem. Paměť národa Koordinátoři sdružení Post Bellum (jedna ze tří organizací, které vytvořily digi- tální archiv Paměť národa) kontaktovali prostřednictvím představitelů obce školu, zda by se žáci osmé a deváté třídy zapojili do projektu s názvem Příběhy našich sousedů. A tak se z žáků za pomoci učitelky dějepisu Mgr. Zahradníkové stali na - 8 -

https://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2016/

půl roku rozhlasoví a televiz- ní dokumentaristé a zpovída- li pamětníka, o němž potom natočili reportáž. Na škole vznikly dva týmy. První tým (Kobzová M., Janoš P., Liš- ková A.) zpracovávali příběh potomka volyňských Čechů pana Miroslava Lišky. Druhý tým (Pirklová M., Drábková T., Hladil R. a Studnička O.) zpracovával příběh volyňského rodáka pana Jiřího Zahradníka. Oba týmy natočily rozhovory, digitalizovaly fotografie, navštívily ar- chiv, napsaly scénář a podle něho natočily rozhlasovou reportáž, kterou jim pomohli sestříhat redaktoři Českého rozhlasu Olomouc. Oblastní kolo prezentací proběhlo v červnu v Zábřehu. Týmy žáků ZŠ Libina obsadily první dvě místa. Kromě věcných darů byl vítězný tým pozván do Prahy na Velvyslanectví USA, kde se setkal s ostatními vítěznými týmy z celé republiky. Školní družina V družině se děti zapojily do celoroč- ní hry Mobi TREK – cestování proti času. Během hry tentokrát navštívily malé indiány. Tančily indiánské tance, zpívaly písničky, vyráběly ponča, to- mahavky, čelenky, hudební nástroje a totemy, přiblížily si znakovou řeč, ob- rázkové písmo a malování na obličej. Vyvrcholením bylo indiánské odpoled- ne, kde všichni řádili v maskách, každý - 9 -

https://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2016/

kmen předvedl svůj tanec a vyzkoušeli šikovnost – křesání kamínků, lov bizona, hod tomahavkem a další dovednosti. Při výpravě do středověku vyráběly děti papírové meče, štíty, luky, malovaly erby, utkaly se v rytířském souboji. Jarní období věnovali všichni soutěžím, které v dnešní době již upadají v zapome- nutí. Děti cvrnkaly kuličky, hrály školku s míčem, skákaly přes švihadlo, závodily na koloběžkách a skákaly panáka. Paralympiádou si připomněly světový Den invalidů a děti poznávaly život lidí s handicapem. Všichni prožívali barvičkový pohád- kový týden, letecké soutěže a skotačili jako čarodějnice a čarodějové. Na svá- tek tatínků dělala děvčata práci tatín- ků (stavěla dům, zatloukala hřebíky a chlapci přebalovali mimino a pekli per- ník). Svůj svátek oslavili výletem do ZOO na Svatém Kopečku. Slavili také Den Slunce malováním na chodníku před školou. Vzhledem ke zvýšenému počtu žáků přihlášených do školní družiny bylo otevřeno páté oddělení a přijata nová vychovatelka paní Denisa Králová. Noc s Andersenem Třetí ročník proběhl 1. dubna a zú- častnili se ho žáci třetích tříd se svý- mi třídními učiteli Mgr. Šenkem a Ing. Vavrušovou. Všechny přivítala vedou- cí knihovny paní Kunešová a o tradici této akce dětem popovídala místosta- rostka Bc. Cinegrová. Děti se dozvědě- - 10 -

https://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2016/

ly zajímavosti z autorova života a všichni mohli zhlédnout pohádku Malá mořská víla,v jejímž duchu celá Noc s Andersenem proběhla. Na počest této pohádky upekli dětem v místní cukrárně nádherný dort v podobě mořské víly. Zpestřením této akce byla dobrodružná noční hra. Děti se mohly zapojit do mnoha aktivit, probírat se knihami, malovat, tančit na diskotéce. Kolem půlnoci si poslechly pohádku na dob- rou noc. Ráno posnídaly, obdržely ceny a upomínkové předměty a počkaly na rodiče, s nimiž se rozešly do svých domovů. Mateřská škola Nový rok zahájila školka Tříkrálovou koledou spojenou s návštěvou místního kos- tela sv. Jiří, s výstavou betléma a novoročním přáním P. Pavla Stušky. Třídy se v rámci environmentální vý- chovy zapojily do projektu „Pohoda u našich krmítek“. Děti poznávaly pod odborným vedením ze sdružení Jestra- bi.cz ptačí druhy, jejich chování, hlasy, sestavovaly ptačí krmítko. Zpestřením byla Pirátská pohádka a také maškarní karneval. Koncem ledna vystoupili předškoláci s kulturním pás- mem na Vítání občánků v obřadní síni obecního úřadu. Z organizačních důvodů byl posu- nut lyžařský kurz v Přemyslově na polovinu ledna, sněhu bylo dostatek a děti se naučily základům lyžařských dovedností. Děti vynášely Moranu, přinesly si masky na Masopustní rej, zhlédly ma- - 11 -

https://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2016/

ňáskové divadlo, zabubnovaly si s Bobinou. Předškoláci navštívili se svým kultur- ním pásmem seniory v Sociálních službách Libina, pracovali s keramickou hlínou a pekli z listového těsta. Významnou událostí bylo otevření školních zahrad mateřské školy na náměstí a v Horní Libině. Této akce se zúčastnili představitelé obce, zástupci partnerských škol z Oskavy a Hrabišína, zástupci firem a projektanti. Obě zahrady posvětil farář Pavel Stuška. Součástí slavnosti byl Dětský den s aktivitami a Mobilní sférické kino. Děti rády jezdí na výlety, a tak se mohly těšit z dopravního hřiště v Mohelnici, návštěvy divadelního představení na zámku Úsov. Předškoláci zahajovali tancem s ob- ručemi 12. ročník Integrovaného zá- chranného systému a poté bojovali o medaile na atletické dráze. Děti (dokonce i tříleté) absolvovaly plavecký výcvik v bazénu Uničov a zapojily se do doprovodného progra- mu Přehlídky mažoretek Libina „Hurá prázdniny“. V obřadní síni se předškoláčci loučili slavnostním vyřazením a pasováním na prvňáčky. Odpoledne následovalo Poslední spaní ve školce s noční výpravou a hrou o poklad. Nový školní rok byl zahájen akti- vitami v rámci školního vzdělávacího programu Pavučinka. Do školky na- stoupilo 14 dětí dvouletých, které do- sáhly tří let během školního roku, byla zajištěna chůva jako výpomoc u těchto dětí po dobu dvouletého trvání tohoto projektu. Došlo ke změně legislativy, kte- rá byla zakotvena ve Školním řádu a - 12 -

https://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2016/

vnitřních předpisech MŠ Libina. Zá- sadní změnou je povinné vzdělávání pro děti v posledním ročníku před za- hájením povinného základního vzdělá- vání v ZŠ s účinností od 1. 1. 2017. Došlo také ke změně přijímání od- hlášek stravného den předem do 12.30 hod. z důvodu zabraňování nehos- podárného provařování při ranních a pozdních odhláškách. Do školního vzdělávacího programu byly zapracovány i další změny – zapojení podpůrných opatření pro děti se speciálními potřebami, péče o nadané děti, zaměření na elementární dovednosti a zájmy dětí. Součástí programu zůstává seznamování s anglickým jazykem, zdravé pískání pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky, kroužek mažoretek, sportovní hry předškoláků v tělocvičně na 2. stupni ZŠ, příprava na vstup do základní školy – Maxík – nastartování motoriky, grafo- motoriky, sluchové a vizuální percepce a komunikativní dovednosti dětí. Pokračo- vala logopedická poradna pod vedením Mgr. Konečné. Proběhlo zábavné odpoledne s Mí- šou Růžičkovou, maňáskové divadlo, výlet předškolních dětí do neznáma (farma JK Jestřebí ve Václavově), výlet do lesa, relaxační pobyty v solné jesky- ni, Drakiáda, vycházka po Bradelské stezce. Proběhly i akce s partnerskými školami. Horní školku navštívily děti z MŠ Hrabišín a školka na náměstí spolu s MŠ Oskava uspořádala společné setkání na téma myslivost s ukázkou loveckých trofejí a práce s loveckými psy. Proběhly keramické dílny a zábavná chemie pro předškolní děti – jak nakládat s nebezpečnými látkami. Bylo provedeno screeningové vyšetření očí dětí zdravotním zařízením Prima Vi- - 13 -

https://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2016/

zus přímo ve školce. První adventní neděli zahájilo rozsvěcování vánočního stromu na náměstí s vy- stoupením, která se svými dětmi nacvičily učitelky jednotlivých oddělení. Se svým programem vystoupily děti také v předvánoční nadílce v Sociálních službách Libina. Kalendářní rok byl zakončen tvořivými dílnami s rodiči a vánoční besídkou. Libinská farnost Libinskou farnost opustil v polovině roku její administrátor excurrendo ThLic. Pavel Stuška z důvodu dlouhodobé stáže v Římě. Je třeba mu touto cestou poděko- vat za jeho obětavou práci pro farníky i pro celou obec. Na jeho místo nastoupil nový farář p. Karel Janeček. Narodil se 28. 1. 1968 ve Zlíně. Maturoval na Střední průmyslové škole strojnické ve Zlíně, tam také praco- val jako soustružník a výhybkář na železnici. V roce 1991 nastoupil do Olomou- ce na teologickou fakultu. Po vysvěcení působil na několika farnostech děkanátu Uherský Brod. Přejeme mu mnoho sil, trpělivosti a pochopení při jeho působení na nových farnos- tech Libina, Nová Hradečná a Oskava. Junák Naši skauti se jako každoročně zapojili 6. a 7. ledna jménem Charity do Tříkrálové sbírky. V naší obci (včetně Obědné a Mladoňova) se vybralo 49 683 Kč. V průběhu roku skauti využívali „zelené chatky“, které má oddíl v pronájmu. Děti zde mimo klasických pátečních družinovek trávi- ly i víkendy, kdy zkoušely přežít bez moder- ních technologií a zvládnout postarat se sami o sebe, trávily zde aktivně volný čas a zažily - 14 -

https://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2016/

spoustu legrace. Na jaře pořádali skauti spolu s kulturní a školskou komisí Putování za velikonoč- ním vajíčkem, v dubnu oslavili svátek jejich patrona svatého Jiří – na farní zahradě mohla veřejnost zhlédnout hranou pohádku, zúčastnit se pouťové mše svaté a vyu- žít bohatého programu pro děti i dospělé na farní a školní zahradě. V polovině května se dvě družinky zúčastnily okresního kola Svojsíkova závodu v dovednostech a vědomostech, které se uskutečnilo v Hoštejně. V červnu se odvážili malí i velcí raftové soutěže na rybníku v Dolní Libině. Osvojili si tak základy pád- lování a souhry při závodu. Vyvrcholením činnosti bylo 13 tábořiště v údolí obce Vysoká, kam se vrátili po devíti letech. Tábora se zúčastnilo téměř 50 dětí, které si musely vše udělat, postavit a zařídit samy. A bez wifi signálu. Tábor se odvíjel z příběhu o pirátech. Odvážlivci navštívili i „stezku do oblak“ na Dolní Moravě. 17. prosince bylo přivezeno do Libiny na nádraží Betlémské světlo, které skauti rozdávali 23. a 24. prosince. Kulturní a školská komise Patřila i v tomto roce k nejaktivnějším organizacím při přípravě a uskutečňování kulturních a společenských akcí. V jarních měsících vyhlásila soutěž výtvarných a literárních prací Rozesmátý svět 2016 aneb S úsměvem jde všechno líp. Soutěže se zúčastnily děti z mateřské a zá- kladní školy. Nejzdařilejší práce byly oceněny při slavnostní vernisáži 28. 4. 2016 v knihovně. V březnu se sešli dospělí na tanečním odpoledni v kulturním domě. K tanci a po- slechu hrála hudební skupina Emila Varsíka California.cz. v doprovodném progra- mu vystoupily mažoretky Libina. V dubnu proběhla Pouť k sv. Jiří s ukázkou lidových řemesel. Uskutečnila se u kostela, v zahradě základní školy a na farní zahradě, kde děti mohly zhlédnout po- hádky. Při této příležitosti byly slavnostně otevřeny opravené chlévy v hospodářské - 15 -

https://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2016/

budově fary. Součástí programu bylo vystoupení hudební skupiny z Dlouhé Loučky, modeláž balónků, facepaiting, skákací hrad obce, vystoupení šermíř- ské skupiny a samozřejmě ukázky prá- ce a dovednosti řemeslníků. 7. května byly zahájeny oslavy 71. výročí konce II. světové války u po- mníku padlých na náměstí a pokračovaly na stadio- nu dr. Urbáška ohnivou show, zapálením vatry a ohňostrojem. Komise ve spolupráci s mateřskou a základní školou, skautským oddílem a libinskými hasiči pořádala 2. 6. již 12. ročníkakceZáchranaživotaaprevence úrazů. Mediálním partnerem bylo Rá- dio Haná. Významné akce se zúčast- nily jako již tradičně spolky: Jednot- ka sboru dobrovolných hasičů Libina, Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Policie ČR Šumperk, BESIP, zástupci Vojenské policie Olomouc, Kamarádi otevřených srdcí, SONS Šumperk, Aeroklub Šumperk, Painball Mostkov, Český červený kříž, Mobilní planetári- um. Starosta obce Mgr. Ing. kobza při- vítal přítomné, následovalo vystoupení libinských mažoretek a dětí z mateřské školy, potom akční ukázky nebo ukáz- ky na statických stanovištích a na zá- věr bojová hra žáků základní školy a Painballu Mostkov. Součástí této akce se staly atletické závody dětí MŠ Li- - 16 -

https://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2016/

bina a MŠ Dlouhá Loučka. Děti hojně využívaly i atrakce obce – skákací hrad a trampolínu. V sobotu 18. 6. se konal na stadio- nu dr. Urbáška nesoutěžní přehlídka mažoretek a tanečních skupin pod ná- zvem 17. ročník Libinských slavností – Přehlídka mažoretek Libina 2016, za mediální podpory Rádia Haná, s do- provodným programem Mateřské školy Libina „Hurá prázdniny“. V progra- mové nabídce se vystřídalo téměř 250 účinkujících. Úvodem vystoupila hu- dební skupina Rohelanka, následovalo pochodové defilé jednotlivých skupin a potom pódiová vystoupení: libinské mažoretky Benjamínci, Daisies, Pan- ters, Libinky, TJ Sokol litovel, Měst- ský klub Litovel, Střípky DDM Moravská Třebová, tanečnice KK – Dance SANY Šumperk, country tanečníci Old Country Dance Šumperk. Přehlídku navštívilo re- kordní množství návštěvníků obce Libina a hlavně z okolních obcí, což svědčí o kladném ohlasu této akce. Na první adventní neděli se uskuteč- nilo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Program zahájil P. Karel Ja- nečka s křesťanským poselstvím spolu- občanům, k němuž se připojil i starosta obce Mgr. Ing. Kobza. Kvalitní kul- turní vystoupení předvedly předškolní děti z mateřské školy. Oproti předešlé- - 17 -

https://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2016/

mu roku byla dobře seřízena aparatura, takže všechny děti bylo pěkně slyšet. V dru- hé části se o příjemnou pohodu postarala hudební skupina Ermijani pod vedením Michala Voráče s pásmem koled a volné produkce. Spolek libinských čarodějnic a čarodějů Svou činnost v novém roce zahájil spolek již 23. dubna, kdy jeho členové uspořá- dali 2. rej malých čarodějnic. Byly připraveny soutěže pro děti, diskotéka, opékání, k dispozici byl skákací hrad a trampolína obce. Děti dostaly drobné ceny a dárečky. Dospělé čarodějnice se slétly večer. Mohly rejdit při premiérovém vystoupení hu- dební skupiny Rose Band, byla připravena tombola, vydatné občerstvení s opékanou kýtou, bramboráky a langoše. Jelikož ani čarodějnicím není sport cizí, podílely se organizačně na volejbalovém turnaji O pohár starosty obce. V září proběhl již tradičně Pohádkový les, který byl velmi úspěšný. Se záludnými úkoly pohádkových postav se potýkal tentokrát rekordní počet dětí. Za své úsilí byly náležitě odměněny. Akci završila bohatá tombola, občerstvení během celého odpo- ledne a diskotéka. - 18 -

https://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2016/

Klub seniorů Prezentoval se mnoha aktivitami i v uplynulém roce. Senioři zahájili svou činnost přivítáním masopustu a osla- vou Mezinárodního dne žen s přáním a kytičkou od pana starosty a kultur- ním programem dětí ze školní družiny z horního konce. V březnu se senioři zúčastnili pracovní přednášky Mgr. Lucie Mackové na téma Nordic Wal- king – chůze s holemi a dále tanečního odpoledne v kulturním domě. Osla- vili svátky jara výletem do hospůdky v Oskavě. Prázdniny zahájili opékáním na stadionu a zájezdem na zámek Hradec nad Moravicí a arboretum Nový Dvůr. Někteří senioři se zúčastnili zájezdu, který pořádal a dotoval Olomoucký kraj, Rejvíz Mechovo jezírko a jeskyně Na Špičáku. Rok zakončili návštěvou divadla v Olomouci na představení Rose Marie. Ze zá- kladní školy je přišel navštívit Mikuláš, čert a anděl, kteří jim předali drobné dáreč- ky. V čase adventu vyjeli senioři do Nové Hradečné na koncert Spirituál Kvintetu. Univerzita 3. věku Její činnost koresponduje s většinou akcí klubu seniorů. Navíc zahájily členky v únoru studium na téma Generalogie – hledáme své předky. Po ukončení semestru jim byly slavnostně předány pamětní listy. Pro podzimní cyklus si vybraly téma přednášek Pěstování a využití jedlých a lé- - 19 -

https://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2016/

čivých hub. Zúčastnily se zájezdu na Dolní Moravu, navštívily stezku v ob- lacích a dále Horu Matky Boží v Králí- kách. V srpnu si členky vyslechly před- nášku pořádanou Olomouckým krajem na téma „Naučte se říct podvodníkům ne“. Členky univerzity spolupracovaly s místní knihovnou, pomáhaly při osla- vách jejího 70. výročí a navštěvovaly různé tvůrčí dílny. Knihovna K nejvýznamnějším akcím patřila určitě oslava 70. výročí jejího založení v obci Libina. Proběhla 3. října a zúčastnila se jí řada významných hostů. Čestným hostem byl Ing. Miroslav Kalousek, předseda TOP 09, s doprovodem. Dalšími hos- ty byli zástupci obce, školy, mateřské školy, seniorů, knihovnice ze spolupra- cujících knihoven, vyhodnocení nej- lepší čtenáři a veřejnost. Po úvodních prezentacích z historie i současnosti knihovny následoval hudební program Pianothéka Richarda Pogody – poví- dání a písničky zlaté éry divadla Se- mafor. Samozřejmě knihovna zorganizovala velké množství výstav a přednášek pro ve- řejnost. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil projekt Knížka pro prv- - 20 -

https://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2016/

ňáčka. Jeho cílem bylo rozvíjet čte- nářské návyky již od prvního ročníku školní docházky. Do tohoto projektu se zapojila 1. B třída se svou třídní učitelkou. Děti navštěvovaly knihov- nu, účastnily se besed a čtení, výstav a výtvarných soutěží. Odměnou za úspěšné absolvování projektu byla pro každého žáka kniha spisovatelky Kláry Smolíkové Knihožrouti. Dětem byla předána ve škole na Slavnosti slabikáře za přítomnosti rodičů. Základní umělecká škola Žáci se svými učiteli absolvovali v tomto roce několik koncertů. K velmi úspěšným patřil vánoční koncert a koncert klasických a oblíbených melodií. Uspořádali kon- cert pro klub seniorů, výchovný koncert pro základní školu, někteří žáci vystupovali i na školní vánoční akademii a na oslavách Mezinárodního dne žen. Dětskou operou Červená Karkulka obohatili program při kácení máje. Žáci se pravidelně zúčastňovali přehlídek a soutěží v Uničově, kde obsadili dvě první místa. Tři žákyně úspěšně absolvovaly přijímací řízení na konzervatoř do Olo- mouce a do Pardubic. Memoriál Josefa Jančíka V areálu bývalého koupaliště v Dol- ní Libině se 12. června konala soutěž hasičských družstev mužů a žen v po- žárním útoku zařazená do Velké ceny okresu Šumperk Holba Cup 2016. Zú- častnilo se jí 32 družstev mužů a 16 - 21 -

https://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2016/

družstev žen. V kategorii mužů zvítězili hasiči z Hrabišína před Plinkoutem a družstvem z Vrbna pod Pradědem. V kategorii žen zvítězila Dolní Libina před Hrabovou a Dolními Studénkami. Dalšími akcemi pořádanými s mediální podporou Rádia Haná byly Velká pěnová párty EOS, Pivní slavnosti a Tuning Párty Kroužek maminek s dětmi v Dolní Libině V tomto roce oslavil kroužek 9. výro- čí svého trvání. Nechyběl dort s devíti svíčkami a promítání pohádky. Společ- ně upekli a nazdobili maminkám srdce z perníku. Na Velikonoce vytvářeli de- korace z větviček, skořápek a různých jiných materiálů. Zorganizovali výlet na kolech spojený s prohlídkou moř- ských rybiček v Nové Hradečné. Kon- cem roku navštívili členové dětské cen- trum Pavučinka v Šumperku a dětem předali tradiční perníkové chaloupky. Jako dárek obdrželi všichni novou kuchyň s větším pracovním a úložným prosto- rem, a tak se zvětšil prostor v herně. Na zahradu přibyly průlezky, altánek a hou- pačky. Podzimní setkání rodáků Z obcí Otinoves, Niva a Drahany přijel do Libiny 15. října autobus tam- ních obyvatel ke společnému setkání s občany Libiny. Hosté si během dopoledne prohlédli školní jídelnu a novou tělocvičnu a za- - 22 -

https://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2016/

stavili se na zahradě mateřské školy. V odpoledních hodinách pokračoval program v kultur- ním domě za doprovodu ka- pely Emila Varsíka. Uznání sklidily po svém vystoupení také libinské mažoretky. Pří- tomní zhlédli vzpomínku na dřívější majitele dolnolibinské palírny formou prezentace. Obě strany se domlivily na další spolupráci, která bude obohacením společenského života jak v Libině, tak i v obcích na Drahansku. Vánoční strom v Dolní Libině V listopadu byl v Dolní Libině do prostoru naproti bývalé základní škole vysazen nový vánoční strom. Jednalo se o jedli kavkazskou. Snad bude ozdobený vánoční strom přinášet radost především malým spoluobčanům a těšit kolemjdoucí. Úspěch malých fotbalistů První turnaj uplynulého roku probě- hl v nové tělocvičně 30. ledna. Zúčast- nilo se ho sedm družstev – Štíty, Sla- vonín, Čechovice, Uničov, Vrbno pod Pradědem a dva týmy Libiny. Zvítězi- lo družstvo Libiny. Zlatou medaili zís- kali naši hráči také v únoru na turnaji ve Šternberku. V březnu byli pozvá- ni do Olomouce na turnaj Posádkových nadějí, který korunoval další zlato. - 23 -

https://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2016/

Dalo se tedy mluvit o zlatém hattricku. Ještě před zahájením venkovní sezony stih- lo družstvo starší přípravky zvítězit na turnaji v Nezamyslicích. S celkovou bilancí pět zlatých a tři stříbrné medaile zakončili turné osmi turnajů po celé Moravě. V okresním přeboru znovu ovládli celou jarní část soutěže. Na závěr sezony se zú- častnili velkého mezinárodního turnaje v Olšanech u Prostějova spolu s dal- šími 35 družstvy z Polska, Slovenska a České republiky. Na dalším meziná- rodním turnaji v Šumperku, kde kluci hráli v nových dresech se znakem naší obce, obsadili třetí místo. V listopadu uspořádali turnaj v naší tělocvičně s týmy Olšany u Prostějova, Čechovice, Jeseník, Bruntál, Uničov, Slavonín, Nový Malín. Libina opět získala zlatou medaili. FBC Beerboys Libina – florbalový oddíl Muži A, hrající v Olomoucké lize, skončili o pouhý bod na čtvrtém místě. První sezonu mají za sebou i veteráni, kteří ve veteránské lize skončili na sed- mém místě. Společné mužstvo mužů a veteránů obsadilo na domácím turnaji Floorball Session 2016 o Pohár obce Libina třetí místo. Stolní tenis V předvánočním období uspořádal oddíl tenisu TJ Libina v kulturním domě tur- naj ve stolním tenise. Zúčastnilo se ho 15 dětí a 25 dospělých. Vítězové obdrželi - 24 -

https://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2016/

hodnotné ceny. Libinská věž V září se uskutečnil 30.ročník ša- chového turnaje Libinská věž. Každý účastník obdržel malou pozornost ve formě odznaku naší obce. Klub přátel hudby Libina Během celého roku mohli občané navštěvovat koncerty vážné hudby: Kytarové trio – Ďusi Burmeč, Petra Galasová, Vlastimil Flajšingr 9.1. 2016 Anežka Vargová - flétna, Radim Punčocha - klavír 21. 5. 2016 Musica Excelsia 5. 6. 2016 Komorní duo – Mariia Mikhailova – flétna, Libor Janeček - kytara 23.10. 2016 Stupkovo kvarteto 10. 11. 2016 Petrof Piano Trio 4. 12. 2016 Statistika k 31. 12. 2016 Obec část obce muži ženy celkem Libina Libina 1335 1322 2657 Libina Dolní Libina 268 276 544 Libina Obědné 96 80 176 Celkem 1699 1678 3377 Narození 20 - 25 -

https://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2016/

Úmrtí                            48 Přistěhováno                77 Odstěhováno               56 Přestěhováno               67   - 26 -

https://www.floowie.com/sk/citaj/kronika-2016/