Školní noviny 2/2017caribbean hook up

DEN ZEMĚ …STR. 4 STŘEDY PATŘÍ NOVÝM KROUŽKŮM …STR. 6 DĚLÁTE NÁM VELKOU RADOST S výraznými úspěchy se naši žáci vraceli nejen ze sportovních, ale také vě- domostních soutěží. Sběr medailí odstartovali naši reprezentanti v březnu při silovém čtyřboji (více na straně 6). Tři pó- diová umístění zaznamenali také skokani při Rakovnické laťce. V druhé polovině dubna se dařilo šesťákům v matematické olympiádě. Nejvýrazněji se prosadila Kristýna Hájková ze VI.B, která se ve své kategorii podělila o první místo. Invazní druhy rostlin a palmový olej byla témata okresní ekologické soutěže, která se konala v botanické zahradě Střední zemědělské školy. Svoji kategorii ovládly žákyně V.B Anežka Hejdová a Magdalena Jirkovská. Čestné uznání za účast ve výtvarné soutěži Namaluj svoje město, svoji vesnici převzal Kevin Tancoš. Umělecké soutěže přinesly úspěch také Kateřině Proškové z V.B a Michaele Holé ze IV.B. Prvně jmenovaná se prosadila v recitační soutěži Dětská scéna, druhá pak v pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek, jejíž okresní kolo vyhrála, a postoupila tak do kola krajského. Velkou radost nám udělalo druhé místo v soutěži pořádané DDM Rakovník, ačkoliv jediný bod za vítězným družstvem mrzel (čtěte na straně 2). Další úspěchy jistě přibudou, vždyť máme před sebou celou řadu červnových soutěží. Děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme hodně zdaru. ÚSPĚŠNÁ SOUTĚŽ 4 Z JEDNOHO MĚSTA ...STR. 2 VŠECHNY CESTY VEDOU DO... PRAHY! Mezi prvními do Prahy vyjeli sedmáci a vydali se po stopách husitů. Osmáci se vydali v jejich stopách, do hlavního města zavítali také někteří žáci 1. stupně. Informační čtvrtletník 1. ZŠ Rakovník číslo II ročník VII 1. 6. 2017 ŠKOLNÍ NOVINY VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU …STR. 3 Mezi prvními do Prahy vyjeli sed- máci a vydali se po stopách husitů. Od Týnského chrámu se přesunuli do Betlémské kaple, potom k Novoměstské radnici a své putování zakončili na Vítkově. Osmáci se vydali v jejich stopách, jen se ještě zaměřili na literaturu tohoto ob- dobí. Deváťáci si letošní exkurzi naplánovali jako připomínku výročí atentátu na říšského protektora Rein- harda Heydricha a období 2. světové války. Své putování zahájili ve vojen- ském muzeu na Vítkově a pak se vydali do kostela Cyrila a Metoděje, posledního útočiště atentátníků. (mf) POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4 Všechny cesty vedou do… Prahy. Tak bychom letos mohli upravit rčení o tom, že všechny cesty vedou do Říma. Je to proto, že si mnoho tříd prvního i druhého stupně vybralo jako cíl své exkurze či výletu právě naše hlavní město. fotografie: školní archiv

caribbean hook up

www.1zsrako.cz Školní noviny | 2/2017 ,2 SLOUPEK ŘEDITELE ŠKOLY Sloupek jsem začal psát v době, kdy ještě nekvetly podběly. Lépe řečeno kvetly pouze u silnice na obchvatu Loun. Nejsem biolog, takže si vy- stačím s konstatováním, že podbělu je u silnice asi dobře. Čtvrtletník však vychází až v červnu a to už pod- běly nekvetou. Zato cestou na kole na Hradišťanský vrch potkávám pampelišky a těším se na léto, kdy na jedné z luk rozkvetou lilie. Prosím o prominutí, že jsem jarně letní flóru nevhodně zúžil na podběl, pampelišku a lilii. V době, kdy příspěvek čtete, pravděpodobně spřádáte plány na dovolenou, takže vezměte tento sloupek jako tip na výlety do Českého středohoří. Můžete se do něj vydat, až slezete ze Sněžky, vykoupete se v Lipně, popijete něco lahodného vína z jižní Moravy a pro- jdete Šumavu. Třeba v neděli po obědě. Nebo si můžete říct, že České stře- dohoří pro vás bude hlavní cíl a  věnujete mu víc času. Zaslouží si to. Koncentrace zřícenin hradů neu- věřitelná, výhledy do více či méně vzdáleného okolí úchvatné, dobře značené turistické trasy, na kterých většinou nepotkáte živáčka, ale zato, při troše štěstí, si domů odnesete polodrahokam, který vám všichni budou závidět. Cyklisté mohou jezdit mírně se vl- nícími údolími nebo zkusit, jaké to je, když se vydáte z Třebívlic vzhůru na Staré, Leskou, rozhodnete se zdolat Houžetín a pokračovat dál. Začít můžete klasikou. Třeba i  s  dětmi se vydejte na Ranou a  zahrajte si hru: Kdo jako první uvidí sysla, může si dát v hospůdce zmrzlinu. A pozorovat, jaké to je, když se člověk rozhodne napodobit ptáky. Karel Folber Máte-li stoletou školu, nikdy nevíte, do čeho bude třeba investovat dříve. Dobře míněný a předem naplánovaný rozvoj tak může vzít za své ve chvíli, kdy je třeba řešit nějakou nenadálou opravu. Někdy se tak musí odložit akce, na kterou se těší doslova celá škola: žáci, učitelé, další zaměstnanci. Mezi ně patří dlouho odkládaná revi- talizace školního dvora, kterou jsme začali připravovat v roce 2015 a přes- nější obrysy získala na konci minulého roku. Návrh studie, jejíž součástí je také (tajenka), je k vidění v prostorách školy. Tajenka z minulého čísla EFEKTIVNÍ ŠKOLA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 DRUHÉ MÍSTO NA SOUTĚŽI POŘÁDANÉ U PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ DDM RAKOVNÍK „Nedoprovodila bys děti na soutěž? Jmenuje se to Čtyři z  jednoho města, taková zábavná soutěž,“ zeptala se mě zástupkyně ředitele, Milena Mouchová, někdy na začátku března. „Jasně,“ odpověděla jsem bez váhání. KŘÍŽOVKA Legenda: 1. Obyvatel skandinávské země; 2. Mající šedou barvu; 3. Plavecká disciplína; 4. Lyžařský pozdrav; 5. Příjmení českého básníka (Antonín, nar. 26. 2. 1864); 6. Nepří- jemný hmyz; 7. Možná; 8. Náš národní strom; 9. Nádoby sloužící k přechovávání kapalin (barely); 10. Úprava vlasů; 11. Suchá tráva; 12. Druh květenství (anthodium); 13. An- glicky sníh; 14. Bývalý polský fotbalista. Postupně jsem začala zjišťovat informace od kolegy Roberta Chytrého, který se soutěže pořádané Domem dětí a mládeže v Rakovníku zúčastnil před pěti lety a zjistila jsem, že nebudu děti jen do- provázet, ale soutěžit s nimi. Polil mě stu- dený pot, protože na mě dopadla velká zodpovědnost. Do té doby jsem myslela, že nejtěžší bude vybrat osm zástupců. Rozhodla jsem, že z každé třídy druhého stupně se zúčastní jeden soutěžící a třídní učitelé po dohodě s třídami vybrali jed- notlivé zástupce. Dny utíkaly a 3. květen se blížil. Moje nervozita stoupala. Nikdy jsem nebyla fyzicky zdatná, takže jsem se opravdu bála, že našim žákům něco zkazím. Ráno naštěstí nebylo moc času na to myslet, protože zástupce 6. A nepřišel do školy, musel se najít okamžitě náhradník. Do třídy 6. A jsem běžela s lehkým strachem: „Musíme odejít do pěti minut, co když se nedohodnou? Jak to vyřeším?“ Obavy se však hned rozplynuly. Na otázku „Kdo půjde místo Jirky se mnou?“ se okamžitě sborově ozvalo: „Linda!“ Byla jsem mile překvapena, jak rychle třída vybrala zástupce, a tato volba se později ukázala jako opravdu vydařená, protože právě Linda zachránila tým v několika situacích nejen svými vědomostmi, ale i klidem a  radostí z  každého bodu, která byla nakažlivá. Vyrazili jsme směrem ke sportovní hale a  ve mně byla malá dušička, že něco pokazím. Postupně však nervozita začala opadávat, protože v celém týmu panovala pohoda. Před začátkem jsme vtipkovali, smáli se a tím se navzájem skvěle uklidňovali. Nebudu však lhát. Když vyhlásili nástup naší školy, opět jsem trochu znervózněla. Ale pak jsem se podívala na publikum, viděla ten zástup modrých triček, který tleská, má transparenty a ukazuje, že nám drží palce, a věděla jsem, že je opravdu jedno, jestli budeme první, nebo poslední, protože máme tu nejlepší podporu. Řekli jsme si, že si soutěž užijeme a dáme do toho všechno, co umíme a zvládneme. A s takovou podporou za zády to šlo samo a moc za ni děkujeme. Speciální poděkování pak patří těm, co se rozhodli pomáhat s otázkami i soutěžícím, kteří v  hledišti oporu ze své školy bohužel neměli. Bojovali jsme, co nám síly i mozkové závity stačily, a před poslední disciplínou nám k vítězství chyběly tři body na vedoucí 2.  základní školu. Té se však vedlo v podávání kuželky lépe, a tak jsme skončili na krásném druhém místě o  pouhý bod. To nám ale absolutně nesmazalo úsměv ze rtů, celý den jsme si moc užili a děkujeme nejen DDM Rakovník, ale i ISŠ Rakovník za vynikající dort a ještě jednou publiku, které nás hnalo dopředu. Mé osobní poděkování patří ještě Janu Pisárovi, Lindě Starové, Anetě Plačkové, Nikol Jankovičové, Kristýně Holečkové, Tereze Horníkové, Markétě Švecové a  Natálii Jankovcové za bojovnost, týmovost, fair play, vzájemnou podporu, motivaci, klidnou hlavu a hlavně důvěru, kterou do mě vkládali při každé disciplíně. (Mgr. Alice Jendelová)

caribbean hook up

www.1zsrako.cz Školní noviny | 2/2017 ,3 VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU Zápis do 1. ročníku pro školní rok se konal na začátku dub- na. Během dvou zápisových dnů k nám zavítalo šest desítek dětí, takže podle očekávání otevřeme ve škol- ním roce 2017/2018 dvě první třídy. Dne 17.5.2017 si tým atletů 1. stupně z 1. ZŠ Rakovník poměřil své síly se školami okresu Rakovník. Soutěžili jsme v běhu na 50 m, 1000 m, 1500 m, skoku do dálky a hodu míčkem. Náš tým přinesl celkem 15 medailí, čímž překonal rekord z minulého roku /tj. 14 medailí/. Přesto, že někteří atleti medaili nedostali, umístili se na krásných místech. Tímto pro nás vše nekončí, budeme dále tréno- vat a doufejme, že budeme úspěšní i další rok. (Mgr. Barbora Bayerová; fotografie: školní archiv) Zápis se uskutečnil v řádném ter- mínu 6. a 7. dubna, jeden rodič využil náhradní termín a dostavil se 10. dubna. Celkově jsme zapsali 50 dětí, část rodičů požádala o odložení začátku povinné školní docházky. Skutečnost, že nám rodiče s žádostí o odložení začátku povinné školní docházky v  den podání doložili také potřebná doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře, značně zrychlila celý administrativní proces, takže v současnosti neevidujeme žádný otevřený případ. O hladký průběh zápisu se starali nejen učitelé, ale i pomocníci z řad žáků. Moc nám pomohli. S obsluhou rodičů, s administrativními úkony, při fotografování. Žáci z kroužku vaření Mgr. Jolany Khunové připravili chutné občer- stvení. Poctivý borůvkový koláč slavil velký úspěch a jistě přispěl k příjem- nému průběhu zápisu. Hlavní samozřejmě byla precizní příprava učitelů, pomohly také rezervace přesného času. Tuto možnost letos využilo mnohem více rodičů. Tříd ními u čit e l kami no vý ch prvňáčků budou od září Mgr. Alena Rojíková a Mgr. Marika Palivcová. Poprvé zamíří prvňáčci do školy v pondělí 4. září 2017. Těšíme se na ně v hlavní budově školy. (kf, fotografie: školní archiv) NEŽ ZAČNE ŠKOLNÍ ROK Doporučujeme sledovat pravidelně webové stránky školy. Pokud jste nebyli na květnové in- formativní schůzce, můžete si dohodnout schůzku. Vybavení do školy nakupujte uváženě. Věřte, že méně je někdy více. Dbejte na kvalitu. Školní brašnu vybírejte pozorně. Důležitý je nejen její design, ale také váha, použitý materiál, vnitřní uspořádání, nepromokavost a další vlastnosti. Dle normy ČSN 79 6506 by neměla prázdná brašna žáka 1. stupně vážit více než 1,2 kg.

caribbean hook up

www.1zsrako.cz Školní noviny | 2/2017 ,4 KONEC ROKU SPOJEN S VÝLETY Konec školního roku je spojen s výlety. V tomto školním roce několik tříd prvního stupně vyrazilo na školní výlet do Prahy a blízkého okolí. V pondělí 22. května se vypravila 2.B a 5.B do zoologické zahrady v Praze. Celý den je doprovázelo krásné počasí. Děti v ZOO viděly spoustu našich i cizokrajných zvířat. Největšímu zájmu se těšili sloni a hroši. Poutavá byla ukázka krmení zvířat chovateli. Děti si také mohly zakoupit krmení a některá zvířata samy nakrmit. O týden později vyrazily do zoologické zahrady třídy 3.A a 3.B. Do blízkého okolí Prahy, do Šestajovic, vyrazily během května všechny první třídy. 1.B navštívila svíčkárnu, kde si děti samy vyrobily svíčky a naplnily sáček mořskou solí s různými vůně- mi. Poté je čekala sladká návštěva čokoládovny, výroba a  zdobení čokolády. Tu však některé děti domů nedovezly, protože ozdobení a vůně čokolády byla natolik silná a lákavá, že si na ní hned pochutnaly. I prvňáci měli štěstí na pěkné počasí. Domů si odvezli spoustu hezkých zážitků a vlast- noručně vyrobených věcí. (ed, fotografie: … DOKONČENÍ ZE STRANY 1 VŠECHNY CESTY VEDOU DO… PRAHY. FOTOPŘÍBĚH Chrám Cyrila a Metoděje patří pravoslavné církvi, ukrývali se v něm parašutisté, kteří 27. 5. 1942 spáchali atentát na říšského protektora Rein- harda Heydricha. Národní památník na Vítkově byl vy- b u d o v á n k  u c t ě n í p a m á t k y č e s k o s l o v e n s k ý c h l e g i o n á ř ů a  československého odboje za 1. svě- tové války. Deváťáci neodolali a vyfotili se u tanku, který se nachází u muzea. Betlémská kaple sloužila od 14. století pro kázání v českém jazyce, kázal v  ní Jan Hus, koncem 18. století se zbořila a  obnovena byla v  1. polovině 50. let 20. století  Na stěnách v  Betlémské kapli jsou torza Husových textů, malby dle Jen- ského kodexu. Tančící dům, dokončený roku 1996, stojí v  Praze na pravém břehu Vltavy. Pojmenován je podle tvaru svých dvou nárožních věží, inspirovaných slavným meziválečným tanečním párem Freda Astaira a Ginger Rogersové. Tančícící dům navrhli Vlado Milunič s Frankem O. Gehrym. Je nesporné, že Tančící dům se stal jedním ze symbolů Prahy. (mf, fotografie: školní archiv)

caribbean hook up

www.1zsrako.cz Školní noviny | 2/2017 ,5 Úvodem krátké zamyšlení nad některými dispozicemi budovy naší školy. V odpově- di nebude zmiňováno větrání, které všichni učitelé berou jako samozřejmost. Celá budova je postavena na vyvýšeném místě a většina učeben, s výjimkou pěti, je situována na jižní stranu. Výborné světel- né podmínky jsou nespornou výhodou. Častější přetopení místností však s jižní orientací bezpochyby také souvisí a  další souvislost spatřujeme také s  neutěšeným stavem oken. Před třemi lety byly na všechny radiátory instalovány termostatické ventily. Sice nemohly vyřešit celý problém jako takový, ovšem nepochybně šlo o důležitý krok, který pomáhá regulovat teplotu během topné sezóny v jednotlivých třídách dle aktuální potřeby, přičemž ta se různí po- dle toho, kde se třídy nachází. Rozdíly v  teplotách některých tříd jsou v jednu chvíli velmi vysoké a činí i více než pět stupňů. Po instalaci termostatických ven- tilů je teplota ve třídách mnohem stabil- nější. Další problém registrujeme v teplejších měsících, zejména v červnu a v září. Aby žáci nepobývaly v přehřátých místnos- tech, máme jedinou možnost - udržovat optimální teplotu větráním okny a dveř- mi. Zásadní obrat k lepšímu si slibujeme ve stavební akci, která se rozběhne se za- čátkem hlavních prázdnin. V hlavní bu- dově dojde k výměně stávajících oken za nová. Od září tak naši více než stoletou budovu budou zdobit nová špaletová okna osazená vnitřními žaluziemi. Okna budou nejen estetičtější a funkčnější, ale věříme, že důsledkem jejich instalace bude také celkově lepší klima ve třídách a komfort- nější obsluha. (kf) Názory čtenářů Příspěvky můžete posílat poštou, doručit osobně do kanceláře školy nebo elektronickou poštou na adresu reditel@1zsrako.cz. Na dotazy odpovídáme v závislosti na způsobu jejich podání, standardně ve lhůtě do jednoho týdne. Vybrané dotazy zveřejňujeme čtvrtletně ve Školních novinách. Dobrý den, v posledních dnech mi opakovaně syn po návratu ze školy sdělil, že mají ve třídě vydýchaný vzduch, pře- topeno a dělá se mu špatně. Když jsem ho vyzvedávala, musím říct, že i mně přišel vzduch těžký. CYKLISTICKÝ KURZ - VOJTŮV MLÝN Letošní „cyklisťák“ se opravdu vydařil. Bylo pondělí 22.5., sluníčko svítilo, obloha bez mráčku a 24 odvážných bikerů z naší školy statečně vyrazilo na cestu do Čisté. Cesta pěkně uprašovala a až na jeden defekt jsme dorazili bez větších problémů do střediska Vojtův mlýn. Tam nás čekal výborný oběd a po krátkém odpočinku jsme opět vyrazili, již rozděleni do tří skupin, na další cestu, abychom se seznámili s okolím. Přestože to vypada- lo, že večer budou všichni unaveni, opak byl pravdou. Hrál se volejbal, nohejbal, fotbal a nikomu se rozhodně nechtělo spát. Někteří vydrželi opravdu dlouho. :) V úterý nás čekal celodenní výlet. Sluníčko nám opět nádherně svítilo a nálada byla výborná. První skupina vyrazila na technicky náročnou trať po Javornici, kde ji čekalo několik brodů. Druhá skupina vyrazila po silnici na dlouhou cestu plnou zajímavých zastávek a 3.skupina to vzala kratším okruhem po silnici i lesem. Ačkoli nás neminulo několik defektů, pár pádů a odřenin, spálení od sluníčka, všichni si trať neskutečně užili. Večer jsme zakončili opékáním buřtů na ohni.  Ve středu jsme vyrazili na cestu domů. Cesta zpět krásně uprašovala a opět, až na jeden defekt, jsme bez problémů dorazili zpět do Rakovníka.  A nyní pár čísel: počet najetých kilometrů: 1.skupina - 122 km, 2.skupina -  120 km, 3.skupina - 76 km počet defektů: 5 počet odřených kolen: 2 počet spálení od sluníčka: 4 počet spokojených bikerů: 24 Všechny děti si zaslouží velkou pochvalu, byly statečné a nikdo nefňukal. Příští rok se budeme zase těšit na nové výzvy a zážitky. (Mgr. Pavla Pešková, fotografie: školní archiv) DEN ZEMĚ Prvně se jakýsi Den Země konal už v roce 1970 v USA. Dnes si tento mezinárodní svátek připadající na 22. dubna připomínají lidé napříč snad všemi kontinenty. A my na „jedničce“ samozřejmě nemůžeme zůstat pozadu. Jak u nás tedy takový Den Země vypadá? Protože Den Země letos připadl na sobotu, zvolili jsme jako nejlepší termín následující pátek. Ale co čert nechtěl, celý týden bylo ošklivé počasí, to by- chom byli akorát pěkně rozmrzelí. Proto jsme Den Země o pár dní odložili a vyplatilo se. Sice ráno trochu mrzlo, ale během dopoledne krásně vysvit- lo sluníčko a celý den se opravdu povedl. Větší děti se mohly přihlásit na různé aktivity. Některé skupiny se vydaly vyčistit cyklostezky od odpadků. To abychom se všichni mohli kochat krásnou přírodou, až tudy pojedeme třeba na kole. Jiná skupina se byla seznámit s částí Země nám nejbližší - se samotným Rakovníkem. Sice žijeme v Rakovníku nebo jeho okolí, ale kolik z nás ví třeba o kostele sv. Jiljí nebo Bartoloměje, o ži- dovském hřbitově nebo městských hradbách? Některé děti navštívily rakovnickou čistírnu odpadních vod. Všichni totiž víme, že bez vody by nebyl život, proto je důležité vědět, jak s vodou šetřit, jak jí čistit apod. Jiné děti zase v přírodě zjistily, co jsou to remízky. A v neposlední řadě se pár jedinců vydalo vlakem až na Poddžbánsko, kde se s fotoaparátem v ruce snažili zachytit krásy naší přírody. (Mgr. Barbora Polcarová, foto: školní archiv)

caribbean hook up

click here

caribbean hook up