Tokijský ghúl: re 1https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-1/

Chjo, nejspíš mě stejně neposle- chnou... Jauva! Uj... Omlou- vám se... To byli ti z „nové divize“...

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-1/

Ale budu se snažit, abych nepřidě- lával Sasa- kimu sta- rosti... A co vaši „přá- telé“? Kromě velitele oddílu mi na odběry nikdo nechodí. No jo, to jsou celí oni... Dělají si věci po svém. Ale řeknu jim, aby přišli. Pozdra- vujte ode mě Sasa- kiho. Jis- tě! Velitel a Širazu nejspíš někde pátrají na vlastní pěst... Saiko... ta asi zase zaspa- la… A to nám Sasaki kladl na srdce, abychom spolu- pracovali...

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-1/

Ííík... Vy nadě- láte, Mucu- ki. To jste inspek- tor? No jo... Když já prostě nemůžu vidět krev. Tóru Mucuki (19) inspektor 3. třídy 165 cm, 48 kg

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-1/

Tak co si o tom myslíš? že je na tebe spo- leh. Úžasné, Sasaki! Já věděla, Ještě by to chtělo výzvu, něco jako: „Hledáme budoucí inspek- tory!“ Jak jen to po- dat...? Co třeba „Chuligáni rovněž vítáni“? I když takové tu vlastně nechci... Promiň, že tě zdržuju, když toho máš tolik. To nic. Oddělení pro styk s veřej- ností je přece také důležité. Hele... Nevíš, jestli je tu inspek- torka Mado? Ta? Zrovna před chvilkou odešla. Aha, tak to jsme se minuli. Máš ponětí, kam šla? Jo. Je úterý, takže si jistě zašla na svoje oblíbený karí. Dneska dávají naan zdarma.

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-1/

„Ghúlové“... Vypadají jako lidé, a přitom mají zvláštní orgány, které z nich činí dravce. Dokáží se živit pouze lidským masem. Jsou přirozeným nepřítelem lidstva... „A my, ÚPG, jsme jedinou organizací na světě řešící veškeré incidenty související s kriminální činností ghúlů...“

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-1/

1. okrsek velitelství ÚPG Úřad pro potírání ghúlů

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-1/

Tokio

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-1/

Park Tagami kost : 1 Další oběť bez trupu... Tohle je roz- hodně ghúlí prá- ce... zřejmě „Torzo“. ... Napřed identifi- kujeme oběť. Ano. Hmm...

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-1/

9

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-1/

To už jsem kdysi četl...

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-1/

...„ghúlové“. He- le...

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-1/

Kam to bude, pane? Na ÚPG. Říká se jim... Zítra se Sasa- kiho ze- ptám... Ach jo, je to těžký... Hi- hi... Uri má smůlu, jsem lepší! vy- hu- bit... Vyhu- bit ghúly... Chjo, a zej- tra zase do práce... nej- radši bych se válela doma... Jenže to bych si taky mohla zkazit žalu- dek... je to děsný, vím, že se nesmím cpát, a stejně to dělám... jsem fakt hrozná... Jéje... já snědla celej sáček. jé, super! zlatý ručič- ky! křup

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-1/

Vmísí se do davu a požírají lidské maso. Vy- padají jako lidé. Jdeme, Hi- nami... ...ano, Aja- to. Ka- nae, už zase mlu- víš do růží? Áách, rů- žič- ko!! Co si mám počít, růžič- ko...? Po- věz... Avšak lidé to ne- jsou... Co jen se to s vámi sta- lo...? Ach, pane Šú...

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-1/

14

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-1/

Kost : 1 4 Průvodce a had : 2 51 Zvon : 3 73 Pastýř a mrtvola : 4 95 Žárlivost : 5 113 Risk posedlých : 6 131 Připomínka : 7 151 Zástupce : 8 171 Zděděné city : 9 191 T o k i j s k ý G h ú l

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-1/

T o k i j s k ý G h ú l

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-1/

Tokyo Ghoul:RE © 2014 by Sui Ishida All rights reserved. First published in Japan in 2014 by SHUEISHA Inc., Tokyo. Czech translation rights in Czech Republic and Slovak Republic arranged by SHUEISHA Inc. through VIZ Media Europe S.A.R.L., France. Tokijský ghúl:re 1 Překlad Anna Křivánková Redakce Boris Hokr Korektura Filip Gotfrid Šéfredaktor Jiří Pavlovský Sazba a lettering Karel Petřík Ředitel nakladatelství Petr Litoš Tisk Těšínská tiskárna a.s. Vydalo Nakladatelství Crew s.r.o. v roce 2019 1. vydání ISBN 978-80-7449-716-2 Evidenční číslo MK ČR E 23683

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-1/

18

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-1/

19

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-1/

20

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-1/