Tokijský Ghúl: re 2https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-2/

Až doteď jsem Jonebajaši nevyužíval. Je totiž neuvě- řitelně lajdácká a jen by nám kazila týmovou práci. Saiko Jone- bajaši je ozubené kolečko, které nikam nezapadá. Takže když se k nám přidá... ...ocitne se Širazuův tým rychle v koncích. A potom Sasaki jistě změní názor na to, kdo má být velitel. Jone- bajaši celý tým rozlo- ží... Tak jo! Saiko Jonebaja- ši se hlásí do služby! Budu dřít jako kůň. Super, Saiko! Ovšem to jsi měla už dávno.

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-2/

Jakmile tě z ÚPG vykopnou, nedostaneš už od nich ani ň. Budeš se muset vrátit do matčina podniku. Tak ty prej jsi bývala inspek- torka, Saiko? Hehe, to už je dáv- no... A s modi- fikovaným tělem budeš mít dost potí- že začlenit se zpátky do společ- nosti. Já bych teda řek, že jí to celkem vyhovuje, ne? To by bylo dost blbý, co? To teda jo... Bez ÚPG jsme holt v řiti. Nechci zpátky do pod- niku... (Pitomci. Copak jste nečetli ten souhlas s operací, co jsme podepsali?) Výměnou za to, že se z nás stali quinxové, máme od ÚPG dostávat finanční podporu. A to bez ohledu na to, jestli pro ně pracujeme, nebo ne. Budeme teď mít na starosti složité přípa- dy. ... Musíš se do toho opřít. ...Potřebuju z ní vykřesat trochu nadšení pro věc. A to rychle, než oficiálně oznámí tvoji výpověď. Než ozná- mí... Sasakiho vaření Anime, manga a hry opřít…

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-2/

...na velitelství se proslýchá, že tě propustí. Fak- tic- ky?! To jsem nevěděl...! Pro- pus- tí? Sai- ko?! Jo. (Kecám.) Sasaki ti to nejspíš neřekne, dokud to nebude oficiální, ale je to tak. Víš přece, že se tady flákáš za peníze ÚPG. Hradí ti ubyto- vání i jídlo a nádav- kem máš dobrý plat. Rozhodně je stojíš dost peněz. A plýt- vání je potřeba zamezit, tak už to na světě chodí.

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-2/

Proč nespolu- pracuješ a neplníš svoje povinnosti? Nóóó... Tady veli- tel Urie přece řekl, že máme každej vyšetřo- vat podle sebe a zdoko- nalovat se... Sasa- kimu je tě líto, tak ti to neřekl, ale... Co? Jone- baja- ši. Prostě seš lemra líná! ... Ale mně přijde, že už tak vy- dělávám dost... Tak balík, jo? Ty dveře nepůjdou opra- vit... ...a všichni vyděláme balík! Uza- vřem spou- stu přípa- dů... a za- čneš makat, rozu- míš? Teď tady tomu velím já, takže zvedneš zadek A vůbec, velitel jsem teď já! He?! Oni tě vy- razili, Urie? Že ty jsi ně- koho hara- šil? (Drž pec.) ...O mě tu teď nejde. ...Přece jsem jí neříkal, aby se válela doma na zadku. Tak to poví- dal! Tak- že za to můžeš ty, Urie?!

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-2/

Drápy...?! Takže vy jste... vy jste... ...quin- xové!!! To já ovšem taky. Takže...

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-2/

Saiko, víme, že jsi tam! Vy- lez!! Saiko, no tak! Otevři! (Nána jedna, věčně zalezlá.) ...Ne- ozývá se. Šira- zu. Slyším ji dýchat. Jsem ške- ble. Jsem sláv- ka. Sai- ko!! Víme, že jsi uvnitř! Co se dá dělat. ?!

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-2/

Ho- hó! Táák, konečně mám dost bodů, abych se mohla spářit s ledovým princem! Poviješ mi pěkný děťátko, ty moje tanečnice! He? ... Blíží se... Jsou dva... ne, tři!!

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-2/

Hele, Urie! Kde ses dneska flákal? Na velitel- ství. Takže teď vyšetřu- jeme případ „Nut- cracker“, jo? Te- da! Koukám, že šep- tanda pracu- je. Ten případ má na povel Suzu- ja? (To se mi moc nelí- bí...) Širazu, Urie. Tóru. Saiko je u sebe... ... Tum- tudum... tumtu- dum...

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-2/

No tak, Sasíku! ...co? Ehm... mlu- víš na mě? No tak, co je s te- bou?! Ptal jsem se, jak to zejtra udělá- me. Aha, promiň. Zítra máme schůzku se Suzu- jou, tak- že vyra- zíme z domu v půl sedmé ráno. Co jsme vyšli z tý ka- várny, je nějakej divnej. Co s ním je? Co? No... Kdo ví...

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-2/

...ku... ...Sasíku, haló... fa leš ný li mit : 10

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-2/

Vypadají jako lidé, avšak ve skutečnosti jde o bytosti živící se výhradně lidským masem (jedinou výjimkou je káva, kterou z nějakého důvodu dokáží strávit). Ze své podstaty představují úhlavního nepřítele lidstva. Každý ghúl je vybaven tzv. drápem, velmi mocnou zbraní, která jim nad lidmi dává převahu. Zranit je dokáže pouze jiný dráp či zbraň zvaná “quinque“, která je vyrobena právě z ghúlího drápu. Mezi ghúly existuje několik frakcí a jednou z nejnebezpečnějších a neustále rostoucích je klan zvaný Aogiri. Ghúlové A o g i r i Ajato Jeden z nejdůležitějších členů Aogiri. Coby ghúl třídy SS je známý jako Králík, ale… Hinami Členka Aogiri. Torzo (Karao Saeki) Ghúl třídy A. Zabíjí zjizvené ženy. Momentálně je členem Aogiri. Ghú lo vé stí ha ní U P G Velehad Ghúl třídy ~S, který zjevně loví jiné ghúly. Z nějakého důvodu se zajímá o Haiseho… Nutcracker Ghúl třídy ~A. Jejím fetišem je drcení varlat. Momentálně po ní pátrá oddíl Quinxů. Kanae Donato Porpora Ghúl ruského původu uvězněný v detenčním středisku Cochlea. Pro ÚPG představuje cenný zdroj informací. n/a. S h r n u t í Účelem projektu Quinx je vyvinout inspektory ještě schopnější než Kišó Arima, kteří by se postavili sílící hrozbě ze strany ghúlích organizací. Někteří členové ÚPG však k projektu přistupují s nedůvěrou a nejsou z inspektorů nadaných ghúlími schopnostmi příliš nadšeni. Poradce oddílu Quinxů Haise Sasaki - poloviční ghúl trpící ztrátou paměti - spolu se svými svěřenci vede vyšetřování případu “Nutcracker“. Jednoho dne však v kavárně ucítí vůni, která jako by nějak souvisela s jeho minulostí...

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-2/

Inspektoři ÚPG ÚPG (Úřad pro potírání ghúlů), založený klanem Wašú, je jedinou organizací na světě schopnou řešit kriminální případy související s ghúly. ÚPG vynalezl a dále vyvíjí tzv. quinque - zbraň fungující na bázi ghúlího drápu. Momentálně rozvíjí projekt Quinx, zbraň nové generace spočívající v implantování quinque přímo do lidského těla. Oddíl Mado Quinxové bojovníci s implantovaným quinque vedení inspektorem Sasakim bydlí společně na “Zámečku“ Saiko jonebajaši inspektorka 3. třídy n/a. Tóru Mucuki inspektor 3. třídy Povolání inspektora si zvolil poté, co mu oba rodiče zabili ghúlové. Narodil se jako žena, avšak po implantaci quinque přijal mužskou identitu. Ginši Širazu inspektor 3. třídy Současný velitel oddílu Quinxů. Quinxem se stal především z finančních důvodů. Působí sice jako chuligán, ale ve skutečnosti je velmi přátelský. Kuki Urie inspektor 2. třídy Bývalý velitel oddílu Quinxů. Velice talentovaný bojovník, který touží pomstít svého otce - inspektora, jenž zahynul v boji s ghúlem. Haise Sasaki inspektor 1. třídy Poradce oddílu Quinxů. Sice je napůl ghúl, ale své svěřence chrání svědomitě. Na posledních 20 let svého života si nevzpomíná. A občas slýchá v hlavě čísi hlas... Oddíl HIRAKO Kišó Arima zvláštní inspektor Dosud neporažený inspektor a nesmírně uznávaný člen ÚPG. Takeomi Kuroiwa inspektor 2. třídy Syn zvláštního inspektora Iwaa Kuroiwy. Kuramoto Itó inspektor 1. třídy Člen Hirakoova oddílu. Je veselé povahy. take hirako starší inspektor Velmi vytrvalý člověk, momentálně se soustředí na honbu za Velehadem. Akira Mado starší inspektorka Haiseho poradkyně. Stejně jako její otec, i ona touží vyhladit všechny ghúly. Vyšetřuje případ Aogiri. ka vár na n/a. n/a. n/a. n/a. Čie Hori též zvaná “Horičie“ Fotografka na volné noze a informátorka. Shání Haiseho osobní věci. Hanbee Abara Džúzó Suzuja

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-2/

13

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-2/

Falešný limit : 10 7 Nedbalost : 11 25 Echo : 12 43 Nechť prší krev : 13 63 Refrén : 14 81 Snaha : 15 99 Pravá ruka : 16 117 Daleko : 17 137 Soudce : 18 155 Mejdan : 19 175 Návrat : 20 195 o b s a h o b s a h

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-2/

T o k i j s k ý G h ú l

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-2/

T o k i j s k ý G h ú l

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-2/

Tokyo Ghoul:RE © 2014 by Sui Ishida All rights reserved. First published in Japan in 2014 by SHUEISHA Inc., Tokyo. Czech translation rights in Czech Republic and Slovak Republic arranged by SHUEISHA Inc. through VIZ Media Europe S.A.R.L., France. Tokijský ghúl:re 2 Překlad Anna Křivánková Redakce Boris Hokr Korektura Filip Gotfrid Šéfredaktor Jiří Pavlovský Sazba a lettering Karel Petřík Ředitel nakladatelství Petr Litoš Tisk Těšínská tiskárna a.s. Vydalo Nakladatelství Crew s.r.o. v roce 2019 1. vydání ISBN 978-80-7449-753-7 Evidenční číslo MK ČR E 23683

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-2/

18

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-2/

19

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-2/

20

https://www.floowie.com/sk/citaj/tokijsky-ghul-re-2/