Vianočný špeciál 2013

Vianočný špeciál 2013https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

Š P E C I Á L tipy na darčeky knižné tipy recepty Vianočný

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

2

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

ARTISTRY™ YOUTHXTEND™

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

Č as vianočný sa nezadržatelne blíži. Vždy čakám, kedy sa naladím do vianočnej atmos- féry, pretože tá väčšinou prichádza pomaly a postupne. Som odolná voči zástupom vianočných čokoládových figúrok v obchodoch, ktoré poslušne stoja v regáloch už začiatkom novemra, snažím sa vyhnúť aj hektike nakupovania a zháňania správ- nych darčekov a všetkých ingrediencií do sviatoč- ných koláčov a dobrôt. Musím sa však priznať, vždy sa teším na začiatok decembra. Možno práve kalendár mi tocha napovedá a pripomína blížiace sa sviatky, možno to potrebujem tak tro- cha v technickejšom ponímaní. Nakoniec však vždy vyhrá to pocitové a aj trošku detské vo mne. Žiarivé ozdoby, vôňa vianočného punču a vareného vína, veselá vrava na vianočných trhoch, stretnu- tie v treskúcich zimách na námestí s hrnčekom horúceho nápoja. To všetko v kontraste s domácou pohodou, vôňou vanilkových rožkov a pomalým plynutím času, odjedaním dní z adventného kalendára, pretože aj ten musím mať každý rok. Zasa si zaspomínam pri kuchárskych knihách na mamičku a babičku. Skvelé kuchárky a úžasné ženy, ktoré mi odovzdali aj kus svojich kulinárskych zručností, ktorými zasa ja lákam svoju dcéru do kuchyne. Tiež mi rada pomáha, spracováva cesto, vylizuje šľahačku, chce všetko vidieť a vedieť. Aj preto mi stojí za to obrátiť v predvianočnom období kuchyňu naruby. Veselá vrava, chichota- nie a tie žiarivé očká, keď sa koláčiky vyťahujú z rúry stoja za všetko... Tieto Vianoce sa budem s radosťou oddávať sladkým pokušeniam a dokonca bez výčitiek :) Prajem vám pohodovú vianočnú atmosféru a nádherné Vianoce! Krásne sviatky priatelia! Zuzana Mittelmann Obsah Zimná sezóna Mrkvička hľadá dobré knihy 5 Vianoce s knihami 12 Tipy na darčeky 15 Jedáleň - miesto stretnutí pri dobrom jedle 18 Vianočné recepty 30 Tipy na darčeky 36 Wellness Zima to sú Tatry, Tatry to je wellness 42 Darujte si pod stromček wellness 48 V zime nás ochráni imunita 60 Štýl Bývanie na úrovni 66 Vianočný špeciál, vydavateľ: media/juven s.r.o., Pribišova 19/a, 840 04 Bratislava, riaditeľka vyda- vateľstva: Narcis Ochabová, šéfredaktorka: Ing. Zuzana Mittelmann, mittelmann.zuzana@juven.sk, grafická úprava: RNDr. Marek Michlík, iris@juven.sk, tlač: Alfa Print s.r.o., titulka: Dreamstime.

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

M edzi deti sediace v polkruhu, očaká- vajúce čítanie z knihy sa vkradne dospelák. “Volám sa Mrkva!” pekne sa predstaví a deti sa už chichocú, čakajú, čo bude nasledovať. “Mrkvička” ako si pána Mrkvu deti rady zdrobňujú, má rád nekon- venčný prístup. Kus dieťaťa to- tiž zostáva v každom z nás a preto aj vžiť sa do detskej duše je nám často blízke, len si možno netrúfame túto časť svojho ja v dospelosti využívať. Pán Mrkva to s deťmi vie. Vie ešte niečo podstatné. Vie, kto- ré detské knižky sú dobré a ako ich prezentovať deťom tak, aby si ich s nadšením neskôr dočí- tali až do poslednej bodky. Rozprávali sme sa s Tiborom Hujdičom, ktorý pod pseudo- nymom “Mrkvička” chodí de- ťom čítať pekné detské knihy a vo svojom internetovom kníh- kupectve sa venuje len detskej literatúre. Pardón. Len DOB- REJ detskej literatúre. Podelil sa s nami o výsledky svojho bá- dania po tom, ako deti pre- svedčiť, že čítanie je fajn. Kde sa zrodil “pán Mrkva”? Keď som začal dcére čítať na rodičovskej dovolenke, lebo sme sa s manželkou vymenili a časť z rodičovskej dovolenky som s dcérou zostal ja, zistil som, že kniha po ktorej som sia- hol je strašná a nezmyselná. Ali- ca si ju z nejakého dôvodu za- milovala a chcela, aby som z nej čítal denne aj niekoľko krát, čo ma začalo hnevať, tak som navrhol aby sme nečítali, ale robili niečo iné. Ja som mal knihy vždy rád a sám som sa nad tým poza- stavil, že svojej dcére odmietam 5 Mrkvička hľadá dobré knihy Pán Mrkva nám porozprával, ako v deťoch podporiť nadšenie pre dob- rú knižku a aj to, ako tie dobré kniž- ky hľadať... Zimná sezóna

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

čítať. Prišiel som na to, že to je tým, že máme doma kopu kníh, čo sme dostali, a sú zlé. Začal som teda vyhľadávať dobré knihy. Pýtal som si dobré knihy pre dcéru v kníhkupectve a pre- davačka ukázala na policu s tým, že majú množstvo kníh, ale konkrétne mi nevedela po- radiť, hľadal som na internete, ale nikde nijaký zoznam zaují- mavých knižiek pre deti nebol. Spomenul som si na cenu Han- sa Christiana Andersena a zis- til som, že ju dostávajú spiso- vatelia za celoživotnú tvorbu, vypísal som si 30 mien a zis- ťoval som aké z kníh autorov vy- šli v češtine a v slovenčine. Tak začalo moje bádanie. Postupne som sa prehrabal asi cez 200 kníh a začal som objavovať tie dobré. Zistil som, že ma to veľ- mi baví, že je to úžasný literárny svet. Čo bolo v tom bádaní najzaujímavejšie? Detská literatúra je veľmi mla- dá. Má okolo 150 rokov a vyvíja sa “skokovo” v takých vlnách, takže čo bolo aktuálne pred 10 rokmi, to už teraz prevalcova- li iné knihy, inak riešené. Úplne ma to pohltilo a v bádaní ne- mienim prestať. Vyhľadávať dobré detské knižky je veľmi inšpirujúce. Hneď ich môžem prezentovať detskému publi- ku. Veľmi prirodzene došlo k tomu, že som začal detské knihy vyhľadávať, kupovať, od- porúčať deťom, rodičom, uči- teľom... Kedy prišiel nápad čítať deťom v školách? Svojej dcére som každý deň čí- tal a keďže som amatérsky he- rec, ťahalo ma to do deja kníh a okrem toho, že som jej prí- behy čítal, tiež som ich hral. Dcéra si na to zvykla, strašne nás to začalo baviť. Ja som zis- til, že som sa slušne rozčítal, čo aj mne samému pomohlo. V tom čase som pracoval s deť- mi s problémovým správaním a robili sme také tábory. Ja som navrhol, že im budem čítať zá- bavné recesistické večerníčky. Bolo to veľmi náročné publi- kum. Dvanásťroční chlapci, ktorí napríklad neváhajú po učiteľovi hodiť stoličku a po- dobne. Vtedy moje čítanie iným prešlo zaťažkávacou skúškou. Kolegyňa ma potom neskôr pozvala čítať školákom a tak som začal chodiť po školách a nakoniec som zistil, že mám pre deti vytvorený hotový pro- gram, ktorý sa dá ďalej rozvíjať. Kto vymyslel pseudonym? Na škole som sa chcel deťom 6

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

Potešte svojich blízkych originálnym darčekom k vianociam! KVALITNÉ SEDACIE VAKY WWW.LUBI.SK RADOSŤ SI SADNÚŤ!!! lubi@lubi.sk 0905 798 578

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

8 viac priblížiť, tak som rozmýšľal ako sa čo naj- lepšie predstaviť – tak, aby som deti zaujal od prvej chvíle. Spomenul som si na takú historku keď som bol pre dcéru v škôlke a jašili sme sa v šatni a ona vykríkla “ty, ty Mrkva” na čo ja som jej začal ho- voriť pani Petržlenová. Tak som sa pri čítaniach v škole začal nazývať Mrkva, čo si deti zdrob- nili na Mrkvička. Ten názov som potom použil aj ako meno internetového kníhkupectva pre deti. Čo radí pán Mrkvička - prečo by mali deti čítať? Aké knihy dieťa zaujmú? Sú tri základné pravidlá, ako podporiť dieťa v čí- taní - mal by vidieť svojich rodičov čítať si, mali by mu rodičia čítať a aj jeho rovesníci by mali čítať. Zistilo sa, že keď jedna z týchto troch zlo- žiek nefunguje, dieťa nemá motiváciu. Veľmi za- ujímavé je, že dieťa formujú v tomto smere veľ- mi rovesníci a sú partie, v ktorých čítajú všetky deti, alebo sú partie, v ktorých nečíta nikto. Deti by mali čítať tak, aby vedeli pochopiť text. Je zbytočné dať deťom čítať nejaký úryvok a ná- sledne ich vyzvať aby vybrali podstatu, na čo ne- vedia reagovať. Je nevyhnutné ich naučiť ako sa to robí. A naučiť to musí učiteľ v škole. Preto je dôležitou sférou aj školstvo a metódy, ktoré sú využívané. Ako teda deti nalákať na dobrú knižku? Príďte sa pozrieť na čítanie pána Mrkvičku :) Mám takú metódu, že neprečítam deťom celú knihu, ale len jej časť. Mením hlasy podľa po- stáv, hrám sa s publikom a vždy skončím v tom najnapínavejšom. Potom nasleduje otázka: “Chceli by ste vedieť ako to skončí?” Keď sa z pu- blika ozve jednohlasné “Áno”, som spokojný. Zá- merne vyberám knižky, ktoré okrem toho, že sú dobré, pútavé, adekvátne detskému veku, teda deťom, ktorým práve knižku predstavujem, sú aj dostupné v knižniciach, kníhkupectvách, či dokonca majú knihy aj v škole a môžu si ich po- žičať. Takáto forma nadšenia môže dieťa “na- štartovať“ práve na to bádanie po knižkách, kto- ré si rado prečíta. Ak sa toto podarí, som spo- kojný. Vianočný čas je aj časom darčekov. Myslíte si, že by “Ježiško” nemal za- budnúť na knižky pre deti? Kniha je jednoznačne dobrý darček. Treba však dobre vyberať a nebáť sa pri výbere dlho listovať, prezerať, prípadne si nechať poradiť od tých, ktorí sa v problematike vyznajú. Mrkvič- ka má napríklad vo svojom kníhkupectve na po- lici zaradené knihy podľa veku, takže sa dá v po- nuke dobre orientovať. Deti sú totiž náročné. Ne- budú čítať niečo čo ich nebaví. Poradíte čitateľom? Ktoré sú obľú- bené? Aspoň zopár z nich... Môžem odporučiť napríklad tieto knižky: Herre Tullet - Knižka Knižka je knižka, ktorá vám na každej strane po- vie, čo máte urobiť. Keď ju poslúchnete, po- chopíte, že máte v ruke naozaj neobyčajnú kniž- ku. Stačí ňou zatriasť, niekde poklepať, inde fúk- nuť do farebných bodiek a začnú sa diať pre- kvapivé veci! Hervé Tullet je francúzsky výtvarník, ilustrátor, autor niekoľkých bestsellerov v oblasti kníh roz- víjajúcich detskú kreativitu. Kitty Crowther - Návšteva malej smrti (vyšla v češtine) Malá smrť je nešťastná, lebo ju nikto nemá rád, všetci sa jej boja. Ľudia, ktorých prevádza do

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

DIVEMASTERSWISS CHAMP SPECTRA FRAGRANCE SWISS ARMY KNIVES CUTLERY TIMEPIECES TRAVEL GEAR FASHION FRAGRANCES I WWW.VICTORINOX.COM ZL’AVOVÝ KUPÓN Zadajte pocˇas objed- návky na stránke www.victorinox.sk zl’a- vový kód: VXVIANOCE a získajte zl’avu na nákup vo výške 15% (platí do 31. decembra 2013) Výhradný dovozca: ROSLER - s.r.o., Vajnorská 140, 831 04 Bratislava, Tel/Fax: 02/4445 6436, www.victorinox.sk

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

10 svojho kráľovstva sú smutní, vzdychajú, je im zima. Jedného dňa si ale malá smrť príde pre Evelínu a od tej doby je všetko inak. “Konečne ste tu!” vykríkne dievčatko, keď ju zbadá...Ako sa s malým dieťaťom rozprávať o smrti? Čo mu povedať?... Autorka je prirodzená rozprávačka, nebojí sa deťom priblížiť tak zložitú tému, akou je koniec života a robí to s vrodeným ci- tom pre detský svet. Zoya Ledecká - O kazovi, ktorý si hľadal domček Ahoj, ja som Kazo! Viete, aké je ťažké nájsť do- mov, keď vás nikde nechcú? A viete, čo sa sta- ne so zúbkom, keď vypadne? Dozviete sa v tej- to milej knižke... Ester Stará, Martina Matlovičová - Chrochtík a Kvikalka na cestě za blýskavým prasátkem Keď sa raz vyberiete na cestu, ktovie kam vlast- ne dôjdete? Chrochtík a Kvikalka sa vyberú za blýskavým prasiatkom. Počuli o ňom - musí byť úžasné a zvláštne. A ako to už býva, cestou sa vypytujete, hľadáte, blúdite, stretnete príjemných spoločníkov ale aj takých, z ktorých ide strach. Ale najmä zažijete úžasné dobrodružstvá. Text neopakovateľným spôsobom ilustrovala Martina Matlovičová. S jej vtipmi, detailami, ko- miksovými bublinkami, môžete stráviť celé ho- diny a stále znova objavíte niečo, čo poteší. Pozn. pána Mrkvičku: Ešte šťastie, že Zem je gu- ľatá a my dospelí vieme, že nech ideme kam- koľvek, vrátime sa vždy na začiatok. Každo- pádne rozprávka Chrochtík a Kvíkalka je jed- na z troch najkrajších kníh pre deti, ktoré som tento rok držal v rukách. Je náááádherná. Kni- ha je v českom jazyku. Viac knižiek nájdete aj na www.mrkvicka.sk Odkaz pána Mrkvičku: Rodičia, čítajte svojim de- ťom a čítajte aj vy sami. Podporíte deti v tom, že neskôr prirodzene siahnu po dobrej knižke...

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

Len v našom e-shope www.priroda.sk zľava 20 % Zábava a poučenie Knižnica plná darčekov Príbeh začína... Zdravé a chutné recepty História, fakty, motivácia, poznávanie Vydavateľstvo Príroda, s. r. o., Koceľova 17, 821 08 Bratislava

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

M ôj otec hovorí, že pod vianočným stromčekom by iste nemala chýbať kni- ha. Keď som bola malá, verila som, že Ježiško mi knižku iste prinesie, niekedy sa mi však zdalo zvláštne, že ma v tomto smere tak dobre pozná. Pred Vianocami sa u nás objavi- li letáky s ponukou nových kníh a my sme celá rodina vyberali a snívali o tej svojej. Otec si to tajne zaznačoval a potom na istotu nakupoval. Dodnes sa teším, že Ježiško nezabudne... Ponuka kníh sa odvtedy mnohonásobne roz- šírila, takže je z čoho vyberať. Často je v mori kníh ťažké vybrať tú správnu, najmä keď ide o darček pre niekoho, na kom nám záleží. Ja sama sa dokážem v kníhkupectve „stratiť“ aj na dve-tri hodiny a vyberať, čítať, listovať. Nakoniec som však spokojná s výberom, ale stále tak tro- cha nervózna, či som vybrala dobre. Všetko sa ukáže až pod stromčekom, či sa obdarovaný po- teší veľmi, alebo len trošku. Ak si neviem poradiť s výberom, mám ešte jed- nu možnosť. Zvoliť darčekový poukaz v určitej sume a obdarovaný si vyberie sám, čo uzná za vhodné. Mne osobne sa tento spôsob zdá prak- tický, ale trocha neosobný. Preto počas roka sledujem trh s knihami, ro- bím si svoj vlastný prehľad, čítam, keď sa mi po- darí pri pracovných a rodičovských povinnos- tiach večer ešte venovať knižke až dovtedy, kým sa mi nezatvárajú oči. Ak som pohodlná a chcem ušetriť čas, ktorý by som inak trávila behaním po kníhkupectvách, môžem si sadnúť k počítaču a vybrať si z ponuky internetových kníhkupectiev. Naobjednávam pár klikmi darčeky hoci aj celej rodine a známym. Priznám sa, najradšej zo všetkých spomínaných možností mám predsa len, nakupovanie v kníh- kupectve, najlepšie ešte dlho pred Vianocami, keď je v miestnosti plnej kníh pokojná atmos- féra a mám čas sa začítať, privoňať si k novej knižke, nechcieť ju odložiť, vyberať nabok až do- vtedy, kým nemám poriadny štós knižiek a už naozaj musím ísť k pokladni. Knižky potom s láskou a úctou zabalím do ozdobného papiera a vtedy na mňa doľahne na- ozaj vianočná nálada. Mám radosť robiť radosť... Úprimne sa však teším aj vtedy, keď si pod strom- čekom sama nájdem knižku. Hektika v podobe príprav Štedrého večera, chystania, rozbaľovania darčekov je potom v protipóle s ránom, keď sa 25. decembra zobudím prvá a utekám sa pozrieť na darčeky pod stromčekom, vytiahnem cestou z chladničky zemiakový šalát v mise už aj s vid- ličkou (áno, vidličku nechávam pokojne v mise so šalátom v chladničke, aby som nestrácala čas), sadnem si k stromčeku a čítam si. Popri tom uje- dám zo šalátu a vychutnávam si chvíľku pre seba. Dobrá knižka robí Vianoce... Tie moje určite. Aby vyberanie knižiek bolo radosťou aj pre vás, máme zopár tipov na naozajstné knižné skvosty: 12 Vianoce s knižkamiSnáď si aj tento rok nájdem pod stromčekom knihu... Niečo pre malých bádateľov... Prečo je to tak? (Príroda) Prečo je tráva zelená? Načo sú úhorom baterky? Prečo cítime bolesť? Odkiaľ fúka vietor? V tejto knihe je všetko, čo by dieťa chcelo vedieť, keď sa opýta „Prečo?“. Nezvyčajná kniha uspo- kojí prirodzený detský záujem o spoznanie sveta, rozšíri ich ve- domosti a rozvinie bádateľské záľuby. Jej čítanie je pre zvedavé deti jedno veľké dobrodružstvo!

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

Zimná sezóna 13 Klasika Biblia (Ikar) Pri príležitosti 1 150. výročia príchodu Cyrila a Me- toda na naše územie pripravilo vydavateľstvo Ikar v spolupráci so Spolkom svätého Vojtecha v Trnave nové vydanie Biblie. Poctu vierozvestom vyjadrilo pro- stredníctvom svojich ilustrácií jedenásť významných slovenských a českých výtvarníkov. 110 farebných ilu- strácií, inšpirovaných biblickými príbehmi, vytvorili špeciálne pre toto vydanie. Kniha obsahuje kompletný preklad Starého a Nového zákona. Doslov k sloven- skému vydaniu napísal bratislavský arcibiskup me- tropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Kuchárska kniha do každej rodiny Kuchyňa Srdce domova (Ikar) 190 receptov vrátane viac než 60 jedál uvarených do troch minút. Obľúbené rodinné recepty na potešenie z jedla, zažehnanie hladu aj proti stresu. Skvelé jedlá pre príjemnejší a jednoduchší život. Nová kuchárska kniha Nigelly Lawsonovej ponúka lákavé, nostalgické a upokojujúce jedlá v modernom poňatí. Nájdete tu rýchle a ne- tradičné recepty na chvíle, keď sa ponáhľate, časovo náročnejšie jedlá na víkend aj špeciality vhodné na zvláštne príležitosti. Ne- chýbajú neodolateľné dezerty a sladkosti hodné bohyne domáce- ho kozuba. Inšpirácia do kuchyne Bleskovky v kuchyni - Múčniky (Príroda) Milujete sladkosti, ale nie zákusky z cukrárne alebo priemy- selne vyrábané keksy, koláče či iné sladké maškrty, ktoré pre- dávajú v supermarketoch? Milujete aj omamnú vôňu pečeného domáceho pečiva, šťavnatých bublanín, nadýchaných báboviek, kyprých chlebíčkov či makovníkov, krehkých štrúdieľ, na ja- zyku sa rozplývajúcich rolád, či rafinovaných tort? Nie ste nad- šencom dlhých príprav a zložitých receptov, ale mate radi skve- lé a rýchle recepty, ktoré nie sú nákladné ani pre množstvo su- rovín, ani náročné pre zložité postupy? Potom je táto kniha napísaná práve pre vás. Prajeme vám dobrú chuť!

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

78 Sladké sny v krásnych obliečkach D obrý spánok je neodde- liteľnou súčasťou nášho života. Na nerušený vý- let do ríše snov a rovnako prí- jemný návrat vplýva mnoho faktorov. Jedným z nich sú aj po- steľné obliečky. Pri pohľade na vytúženú posteľ vlastne ako prvé navodia pocit blaženého odpočinku. Podvedome si vy- beráme obľúbený odtieň, vzor evokujúci pohodlie a povrch, ktorý nás zahalí jemnosťou. Taký je aj sortiment posteľ- ných obliečok F F Home, v kto- rom nájdete množstvo fareb- ných kombinácií, príjemne spra- covaného a odolného materiá- lu, v neposlednom rade rôzne veľkosti podľa rozmerov va- šich prikrývok a vankúšov. Vy- berie si každý – rozprávkové motívy do veselej detskej izby, modernú grafiku pre študentov, či sýte farby a výraznú štruktúru pre noblesu manželskej spálne. Čím sa riadiť pri výbere? Jednoznačne vlastným pohod- lím a oku lahodiacim prvkom. Ak radi obmieňate trendy aj v bývaní, porozmýšľajte tento- raz o fialových pruhoch, le- vanduľových a tyrkysových kve- toch, alebo zvieracích motí- voch v kovových odtieňoch. Skúste to s F F Home, alebo sa zapojte do našej súťaže a piati z vás budú oddychovať v mo- derných posteľných obliečkach z najnovšej kolekcie. Súťažná otázka Ktorá obchodná sieť ponúka tovar značky F&F? Odpovede posielajte na adresu harmonia@juven.sk

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

15 1. Kozmetická kazeta Ziaja Men Lámete si hlavu nad tým, čím by ste mohli tohto- ročné Vianoce potešiť manžela či syna? Kozmetika pod vianočným stromčekom poteší vždy a každého – dokonca aj mužov. Je to darček, ktorým vyjadrí- te nielen to, že vám na blízkej osobe záleží, ale zá- roveň podarujete aj niečo, čo je praktické a využi- je sa. Prekvapte darčekovou kazetou Ziaja Men – se- tom, v ktorom sa skrýva sprchový gél a hydratačný upokojujúci krém na tvár. Vaši chlapci si zamilujú pocit sviežosti a dokonalej hydratácie. Oba prípravky obsahujú alantoí, ktorý pokožku zároveň upokojuje. Balenie sprchového gélu má 300 ml a krém 50 ml. 2. Hašlerky – cukríky s vyváženou chuťou Hašlerky vyrobené podľa originálnej receptúry s vyváženou kombináciou ingrediencií, ako sú anízová silica, mentolová aróma či medovko- vý extrakt, odjakživa chutia jemne a voňavo. Cukríky s brilantne vyváženou chuťou, ktoré sa pohodlne vojdú do kabelky aj na stôl v práci – presne také sú HAŠLERKY. Hašlerkovú vzpruhu si tak môžete bez váhania dopriať kde- koľvek a kedykoľvek. Nadýchnite sa s chuťou! 3. Šampón Selsun – krásne a zdravé vlasy Špeciálne šampóny proti lupinám Selsun blue sú tými správnymi pomocníkmi v udržiavaní pokožky hla- vy v dobrej kondícii. Obmedzuje množenie mikroorganizmov, ktoré zapríčiňujú rôzne ochore- nia a problémy s vlasmi. Selsun blue obmedzuje buj- nenie pokožky, znižuje množstvo zrohovatelých bu- niek a zmierňuje svrbenie. Viac informácií nájdete na www.eki.sk. Šampón je možné zakúpiť v lekár- ňach. 4. Prírodné Marbo preparáty Vypadávajú vám vlasy? Máte ich slabé a pre- riedené? Trápi vás dedičná strata vlasov? Tý- chto častých problémov sa môžete veľmi ľahko zbaviť. 100% prírodné Marbo prepará- ty proti vypadávaniu vlasov a pre ich nový rast sú ideálnym darčekom pre tých, ktorí ocenia silu prírody. Aktivátor Marbo je jedným z na- júcinnejších prírodných preparátov pre rast no- vých vlasov a najrýchlejšie úcinky má vtedy, ak je aplikovaný spolu s tonikom a šampónom. Aktivátor tiež aktivuje rast obocia, rias a ochlpenia na brade. Marbo aktivátor, toni- kum a šampón kúpite v lekárni. Vianočné tipy 1 3 4 2

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

O bdarovať niekoho zo srdca znamená, spraviť dvojnásobná radosť. Neviete čo kúpiť pod vianočný stromček pre vašich blíz- kych a priateľov? V sloven- ských rodinách si rodinní prí- slušníci a dobrí známi od ne- pamäti pod vianočný strom- ček dávajú darčeky vo forme obrusov, obrúskov. dekorač- ných podhlavníkov a iného bytového textilu, ktorý patrí do kategórie kvalitných da- rov a je investíciou na dlhé obdobie. Garancia kvality Spoločnosť M.I.M., s.r.o pô- sobí na slovenskom trhu od roku 1992. Jej hlavným za- meraním sú dodávky nábyt- kových textílií a bytový tex- til – záclony, závesy, luxusná toaletná bielizeň, dekoračné návlečky a podhlavníky, sto- lová bielizeň, ako aj posky- tovanie služieb – zamera- nie, návrhy a šitie na zákazku. V predajni TEXTREND na Palackého ulici v Bratislave je k dispozícii metrový textil v prevedení jac- quard, digitálna a rotačná potlač, gobelíny, do- ubleface, natur a iné – v klasickom aj v moder- nom dizajne. Metrový textil je výlučne v exklu- zívnej a vysokej kvalite, použiteľný na čalúne- nie, závesy, záclony, návlečky, obrusy a posteľ- nú bielizeň. Sortiment je zameraný na trendy a módnosť interiérového textilu. Spoločnosť ve- nuje maximálnu pozornosť vývoju a inová- ciám, ktoré jej ponúkajú partneri z európskych tradičných manufaktúr. Od kvality, cez farby a motívy, až po celkový dizajn. Preto spolu- pracuje s dodávateľmi, kto- rí ponúkajú módne aj tra- dičné materiály. V predajni sú k dispozícii zaujímavé se- zónne vzory – široký výber materiálov so zimnou a via- nočnou, ale aj retro tema- tikou. Široký sortiment Jedným z najzaujímavej- ších textilných materiálov je gobelín, ktorý je vhodný do domov, bytov, chát aj chalúp. Je to materiál s bo- hatou históriou, s vynika- júcimi vlastnosťami a ne- opísateľnou atmosférou. Termín gobelín je odvodený z mena parížskeho farbiara Jehana Gobelina, zaklada- teľa kráľovskej dielne Ma- nufacture des Gobelins z roku 1662. V širšom slo- va zmysle sa týmto termí- nom označujú všetky ručne aj strojovo tkané a vyšívané tapisérie. Existuje množstvo variá- cií spracovania gobelínov – od vyšívaných, až po maľované. Radi vás privítame v našej predajni TEXTREND. Nájdete nás aj na vianočných trhoch na Hlavnom nám. v Bratislave, stánok A1. M.I.M. spol.s r.o. – TEXTREND PREDAJŇA: Palackého 4, BRATISLAVA 1. poschodie – zvonček, infolinka: 0905 858 164 www.m-i-m.sk 16 Predvianočné obdobie predstavuje pre nás aj naše príbytky čas úprav a zmien. Počas advent- ných týždňov a vianoč- ných sviatkov túžime v domove vyčariť zvláštnu a neopakova- teľnú atmosféru, plnú romantiky a nostalgie. Akoby sme sa vracali do detských čias, ochotní veriť v zázraky – do čias, spojených s vôňou a tepla rodinného krbu. Darujte si krásu do bytu

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

17

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

Jedáleň Často ide o kuchynský stôl, ktorý ako súčasť ku- chyne spĺňa viaceré funkcie. Od odkladacej až po už spomínané prestieranie. Zážitok z dobrého jedla a z čerstvo uvarenej špeciality vynikne len vtedy, ak je podávané v príjemnom prostredí. Toto prostredie na nás vplýva a stará sa tak o našu pohodu, ktorá v spojení s dobrým jedlom a chutným nápojom prináša doslova zážitky. Preto je aj stôl za ktorý si sadáme pri raňaj- kách, obede a večeri dôležitou súčasťou nášho bytia a súčasťou štýlu nášho bývania. Ideálne je mať jedáleň v blízkosti kuchyne – zdroja, odkiaľ k nám podávané dobroty pri- 18 Jedáleň – miesto stretnutí pri dobrom jedle

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

19

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

chádzajú. Žonglovať s horúcim jedlom po celom dome je náročné a nepraktické. Možno aj pre- to býva často jedáleň súčasťou kuchyne. Má to svoje výhody aj nevýhody. Na jednej strane je kuchynský stôl blízko z každej časti kuchyne, na strane druhej vám všetci vidia do hrncov a majú priestor sledovať vás pri práci. Sú v podstate sú- časťou varenia a v konečnom dôsledku aj sto- lovania. Jedáleň ako samostatná miestnosť má výhodu, že slú- ži len na účel, pre ktorý bola stvorená. Prináša intimitu a ni- čím nerušené chvíle s hosťami pri jedle. Osvetlenie Okrem samotného zariade- nia jedálne, atmosféru dopĺňa aj správne osvetlenie. V zása- de platí, že na to, čo jeme chceme aj vidieť. Pravdou je aj to, že oči jedia tiež a to, čo máme na tanieri a to, ako to vyzerá, dáva signál mozgu, ktorý sa na jedlo začne tešiť. Práve preto je všetko spojené so stolovaním a atmosférou pri vychutnávaní si jedla také dô- ležité. Na stôl by malo dopadať ostré svetlo. Vynikne tak okrem jedla aj prestieranie a riad, na ktorom dobroty servírujeme. Plamienok sviečky zas prináša kúsok ro- mantiky a akési čaro. V spojení s ostatnými de- koráciami na stole, alebo ako hlavný prvok skrá- šlenia prestretej tabule dotvorí dobrý dojem. Dekorácie a prestieranie Riaďte sa pocitom. Pre- strieť stôl sa dá naozaj rôzne a platí, že aj jed- noduché môže byť krásne. Nemali by sme to prehá- ňať najmä s farbami. Dve, nanaj- výš tri farby na stole úplne stačia. Riadiť sa môžete aj príležitosťou, k akej stôl chystáte. Aj nedeľný obed môže byť témou, ktorá sa dá stvár- niť zaujímavo a esteticky. Tvary tanierov, pohárov, misiek, prestierania, to všetko musí ladiť. Pri výbere nového riadu sa treba zamyslieť nad tým, aký štýl nám najviac sedí a nad tým, ako bude každá súčasť riadu la- diť tiež s interiérom jedálne. Ak sa táto súhra dodrží, efekt si vyžiada obdiv hostí a tí sa u vás za stolom budú cítiť skvele. Čas Vianoc Prestieranie slávnostného vianočného stola sa nezao- bíde bez dekorácií. Aspoň malá smreková vetvička, či vianočné sviečky nesmú na stole chýbať. Moderné tren- dy prinášajú isté výstrelky aj do prestierania a jedálne. Čierne, hnedé, zlaté a strie- borné farby prevládajúce v dekorovaní vianočných stromčekov sa objavujú aj v stvárnení vianočného sto- la. Aj tieto farby sa dajú použiť s citom a vku- som, nemusíte sa ale týmito trendmi riadiť. Už slovo Vianoce v sebe prináša istú spojitosť s tra- díciami, preto aj vianočný stôl môže ostať tra- dičným presne tak, ako aj celé riešenie ozdôb vo vašom dome alebo byte. Dôležitý je príjem- ný pocit a vytvorenie slávnostnej vianočnej at- mosféry, ktorá by v tomto období nemala chý- bať v žiadnom príbytku. Naše zmysly potrebujú občas pohladiť a pre- žiť niečo zaujímavé. Presne také zá- žitky môže priniesť posedenie v jedálni. Nejde len o slávnostnú večeru, aj každodenná rodinná večera, či stretnutie pri raňajkách môže byť fajn. Naštarto- vať deň s rodinou spoločnými ra- ňajkami vás iste dostane do pohody. zumi 20 Ak sa venujete kulinár- skym špecialitám, alebo radi hostíte svo- jich známych, priateľov či rodinu, jedáleň a prestieranie pre vás určite nie sú neznáme pojmy. Na Vianoce sa toto miesto oblieka do slávnostného šatu...

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

4cl vodky Alternative AppleTea 2cl sirup passion fruit 2cl čerstvej limetkovej šťavy Zaliať pomarančovou šťavou Postup prípravy: Na dno vysokého pohára nalejte passion fruit sirup. V šejkri si zvlášť vymiešajte ľad (z ktorého ste predtým zliali vodu) spolu s ostatný- mi ingredienciami a jemne ich nalejte do pripraveného pohára so sirupom tak, aby sa nepomiešali. Ozdobte mätou a plátkom grapefruitu. i Obdobie vianočných a novoročných sviatkov je bezpochyby pre každého z nás spojené s príjemnými stretnutiami v kruhu svojej rodiny, či priateľov. Ak uvažujete nad tým, čím by ste mohli svojich blízkych prekvapiť a spestriť spoločné chvíle, môžete im ponúknuť netradičné zimné koktaily vyrobené z jedinečnej slovenskej vodky Alternative. Jablko a škorica na slávnostné chvíle Práve chuť jablka a škorice, ktoré v sebe spája príchuť Alternative Apple Tea, v nás vždy vyvolávajú príjemné emócie a sviatočnú pohodu a  neodmysliteľne patria k vianočným sviatkom a zimnému obdobiu vôbec. www.alternat vevodka.sk odu m u Tajomná vanilka Netradičná príchuť novej slovenskej vodky Alternative Cream v sebe skrýva jedinečnú kom- bináciu vanilky a karamelu, ktorá dáva tomuto nápoju lahodnú arómu vyjadrujúcu tajomstvo, nostalgiu a pohodu. Vychutnať si ju môžete aj v netradičných sviatočných miešaných drinkoch, ktoré potešia aj tých najväčších fajnšmekrov. Caramel Cream 4cl vodky Alternative Cream 2cl karamelového sirupu 6cl smotany (33%) 2cl ananásovej šťavy Postup prípravy: Ochlaďte pohár aj šejker niekoľkými kockami ľadu, z ktorého po chvíli zlejte vodu. V šejkri si potom spolu s ľadom vymiešajte všetky uvedené ingredian- cie a vylejte do priprave- ného vysokého pohára. Ozdobte physalisom, prípadne kakaom. Passion Tea

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

Chudnúť sa dá aj bez hladovania! Smerodajné je zloženie Chudnutie je založené na potravi- nách, ktoré prijímate. Podstatné je ich zloženie, a teda látky, ktoré po- traviny obsahujú. V systéme život- ného štýlu Update sme si jednotlivé potraviny rozložili do kategórií, a to podľa ich zloženia. Kategória Update 3 – kategória, ktorej by sme sa mali úplne vyhýbať, ak chceme naozaj zdravo žiť a schudnúť. Navonok lákavé potraviny, ktoré výborne chutia, obsahujú veľké množstvo priemyselného cukru, ktorý nám v konečnom dôsled- ku zabraňuje schudnúť. Výrobky majú veľký obsah sacharidov a vysoký GI. Tieto výrobky nie sú vhodné pre zdravý životný štýl! Sú to v značnej väčšine výplo- dy potravinárskeho priemyslu. Umelo generujú hlad a závislosť, prečo asi? V prírode je veľmi málo produktov, ktoré sem pat- ria napr. med, ale ten predsa ne- konzumujeme každodenne a vo veľkom množstve (odporúčame obmedziť jeho konzumáciu). Držte sa jednotky Chudnutie bude oveľa účinnejšie, ak svoj jedálny lístok zmeníte a zostavíte ho iba z produktov ka- tegórie Update1. Na ilustráciu si ukážme, ako môže vyzerať zdravé stravovanie počas jednéhodňa. Na raňajky si doprajte čerstvé pečivo, samozrejme, Update1, ktoré bezpo- chyby prekoná fámy, že pečivo nie je zdravé. Ak budete smädní počas dopoludnia, dajte si namiesto ochu- tených minerálok obyčajnú vodu. Ak je to možné, obed si spravte sami. Ako ingrediencie používajte suroviny z kategórie Update1. Na večer, po práci či po škole padne vhod ľahký čerstvý šalát, do ktorého si môžete zamiešať aj nejaké mäso, prípadne Update1 cestoviny. Ak by ste nemali chuť na šalát, dajte si na- príklad Update sendvič s použitím Norbi Update chleba, ktorý má len 3,5g sacharidov/100g výrobku. Po takomto dni máte neustálu nízku a vyrovnanú glykémiu, čo je veľmi prospešné pre vaše telo a čo je pod- statné, nemáte pocit hladu, ale skôr naopak, máte pocit sýtosti. Práve týmto sa líši zdravý životný štýl od diéty: nehladujete, a predsa chud- nete. Určite ste si už aj vy kládli otázku, ako zhodiť zopár kíl. Mnohí začínajú svoju púť za ľahším a zdravším telom na internete, o ktorom si myslia, že im poskytne mnohé cenné rady a možno aj výrobky.Väčšinasanechánalákaťnarôznespaľovačetukovanainéveľmirýchlea„veľmiúčinné“ metódy.Pravdouvšakje,žežiadnyspaľovačtukovneexistuje.Sútoibamarketingovéťahy,ktoré váspresviedčajúovhodnostidanéhovýrobkuapreriešenievášhoproblémusnadváhou. Kategória Update 2 – potraviny v tejto kategórii konzumujeme najneskôr do 15-tej hodiny, aby sa vstrebané sacharidy mali čas spáliť, nakoľko energiu pri spaní nebudeme potrebovať. Tieto potraviny majú vyšší obsah sacharidov a nízky GI alebo opačne. Sú to výrobky bez pridaného cukru. Všetky sa- charidy, ktoré obsahujú, sú prírodné. Sem patria rôzne semiačka, ovocie, zelenina, ... Kategória Update1 – nachádzajú sa v nej potraviny, ktoré môžeme konzumovať tak ráno, ako aj večer. Tieto potraviny majú nízky obsah sacharidov do cca. 30g na 100g výrobku a glykemický index (GI) do cca. 30. Do tejto kategórie pat- ria všetky Norbi Update výrobky, ktoré sú bez pridaného cukru. Okrem toho majú upravené množstvo bielkovín, tuku, ale aj vlákniny. Nenájde- te v nich zdraviu neprospešné a škodlivé aditíva ako napr. zvýrazňovače chutí (glutaman sodný), syntetické farbivá a iné.

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

Našasilasaskrývavovlastnostiachnašichvýrobkov! Sieťpredajníabližšieinformáciena POTRAVINY PRE ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL! Pri výbere potravín buďte aktívni Je potrebné si uvedomiť, že všetky potraviny, ktoré ste doteraz jedli, sa dajú nahradiť zdravšími. Vyberte si preto zo sortimentu v kategórií Update1 a reálne začnete chudnúť. Naučte sa vyberať si to, čo jete a nebuďte iba pasívnymi prijímateľmi potravín. Určite si, čo je pre vás, vaše telo a vaše zdravie prospešné a zostavte si tak jedálny lístok, ktorý budete aj dodržiavať a efekt sa určite dostaví. Vo výbere potravín z kategórie Update1 vám pomôžu tabuľky, ktoré nájdete v knižke Norbiho tajomstvo po novom. Knihu Norbiho tajomstvo po novom si môžete objednaťKKnKnKnKnKnihihihihihihuuuuu NNoNoNoNoNoo brbrbrbrbrbihihihihihooooo ttatatataajjojojojojomsmsmsmsmstvtvtvtvtvooooo popopopopo nnnnovovovovovomomomomom ssssiiiii ômômômômômôžžežežežežetetetetete ooooobjbjbjbjbjbjbj dededededede nananananaťťťťťť priamo na našej stránke www.update.skppprprprpriiaiaiaiamoomomomo nnnnaaaaa nnananaaššešešešejjjjj stststtrááráráránknknknkkeeee wwwwwwwwwwwwww.w upupupupuppdadadadatetetetete sss.s.skkkkk Ing. Ivan Gallo špecialista na zdravé stravovanie ChheeeeeesseecaakkCCCCChhhhhheeeeeeeeeeeesssssseeeeeeccccccaaaaaakkkkkkke-náávoddnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaapppppppppppprrrrrrrrííííííípppppppppppppppppppppppppppppppppprrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaavu:kkkkkkkeeeeee--nnnnnááááááávvvvvvooooooddddddnnnnnaaaaaapppppprrrrrríííííííppppprrrrrraaaaaavvvvvvuuuuuu:::: Sušienky zmiešame s maslom a natlačíme do tortovej for- my, v predhriatej rúre pečieme 10 minút na 150° C. Mascar- pone vymiešame s Prebio-Sweet, želatínou, U1 Vanilla sweet, citrónovou kôrou, kyslou smotanou, postupne pri- dáme vajcia. Nalejeme na sušienkový základ a pečieme ďalších 45 minút. Odložíme do chladničky cez noc. Môžeme zdobiť s ľubovoľným ovocím. Napríklad mrazeným mixom lesných plodov, ktoré zmiešame s veľkou lyžicou Prebio Sweet – pustia veľa šťavy, pridáme želatínu a nalejeme na tortu. Necháme odstáť 1-2 hod, aby želatína stuhla. Surovinypre4osoby: 7balenísušienokU1BISCUIT 100grozpustenéhomasla 450gMascarpone 70gPrebio-Sweet 80kvapiekLovelysweet 10gželatíny 2dlkyslejsmotanyalebobielehojogurtu 3vajcia,1/2ksstrúhanejcitrónovejkôry 1vrecúškoU1Vanillasweet Náročnosť prípravy miernenáročné ovej foro - Mascarc -rr Vannilli a tupne prprii- čieme ďalšíchích 4545 dobiť s ľubovoľným ovocímcím. ré zmiešame s veľkou lyžiicouuuc a nalejeme na tortu. Nechámámeeee čnosťťčnosťnosťosososnonnčnčnčnososťosnonosnosťsťsťoonosťčnonososťsť vyravyraravavyavavyvy áročné Cvičte s radosťou, nie z povinnosti Mnohí ľudia si predstavujú chud- nutie s intenzívnym cvičením a obmedzenou stravou. My však ho- voríme, že jedlo je veľmi podstatné. Nemali by ste sa obmedzovať v jeho množstve, ale selektovať výrobky a potraviny, ktoré zjete. Samozrejme, pohyb je dôležitý, avšak skôr po psy- chologickej stránke. Cítite sa lepšie, ak si zabeháte, alebo spálite kalórie v posilňovni? Áno, aj to je veľmi dô- ležité, pretože aj psychika hrá dosta- točnú úlohu pri chudnutí. Zároveň si zrýchlite metabolizmus – látkovú výmenu a, samozrejme, že si svoje telo aj formujete. Lowcarb DelicatesseLowcarb DelicatesseLowcarb Delicatesse

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

K oniec koncov, obý- vačka je výkladnou skriňou každého domu, či bytu. Jej zariaďova- nie podlieha najnovším tren- dom, ale aj individuálnemu vý- beru – veď každý z nás má rád niečo iné. V súčasnosti nastávajú trendy aj v obývacích stenách, ktorých je snáď viac ako v móde. Za posledné roky sa začalo upúšťať od celosten- ných obývacích stien, ktoré po- známe ešte z generácie našich starých rodičov. Do popredia sa dostávajú variabilné obý- vacie steny, v ktorých si môže zákazník poskladať stenu z ľu- bovoľného množstva dielov. Preferencie jednotlivých ty- pov obývacích stien sa líšia na- príklad aj v závislosti od veku. „Mladší zákazníci preferujú obývacie steny z vysokého lesku pri výbere mnohých rôznych farieb. Stredná vrstva – či už prí- jmová alebo veková, preferuje obývacie steny z masívneho dreva,“ hovorí Jakub Střeštík zo spoločnosti Kika Náby- tok. Rozdielny vkus majú zá- stupcovia oboch pohlaví. Ty- pická mužská obývačka je v prevedení vysokého lesku v čiernej farbe, mnohokrát s neónovým podsvietením. 24 Aké sú trendy v obývačkách? Stará známa pravda vraví, že tretinu života strávime v práci, tretinu v po- steli a tretinu odpo- čívaním. Najlepším domácim relaxom sú chvíle strávené v obývačke, v ktorej sa cítime príjemne. Pohovka „Montreal“, Kika Nábytok

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

Zimná sezóna 25 Obývacia stena „Colour Art“, Kika Nábytok Obývacia stena „V“, Kika Nábytok Obývacia stena „Visage“, Kika Nábytok Obývacia stena „V“, Kika Nábytok

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

26 Ženy preferujú vysoký lesk bielej farby doplnený imitáci- ou dreva v teplejšej farbe. Pri sedačkách je prístup ešte viac individuálny ako pri obývacích stenách. Základ- ným rozhodovacím kritériom je materiál, keď sa v zásade volí medzi textilom a kožou. Ak máte napríklad domáceho maznáčika, tak z hľadiska údržby sa jednoznačne odpo- rúča sedačka z kože či koženej imitácie. Pri textilných se- dačkách vám v tomto prípade nezostáva nič iné, len vysávať, vysávať a vysávať. Vo svete sedačiek môžeme nájsť aj rôzne štýlové vychy- távky. Štandardom je mož- nosť voľby nožičiek, keď si môžete vybrať medzi moder- nejšou kovovou či klasickou drevenou nožičkou. Podľa svo- jich preferencií môžeme zvo- liť tvrdosť a hĺbku sedáku či výšku opierky. Masážne kres- lá sú síce už pre náročnejších zákazníkov, ale najnovším hi- tom sú kreslá s možnosťou pri- pojenia na iPhone, keď si pri relaxovaní môžete vychutnať svoju obľúbenú hudbu. Najnovším trendom, vďaka ktorému môžeme skrášliť našu obývačku je biokrb. Ten je splneným snom najmä maji- teľov bytov, ktorí doteraz moh- li iba závidieť svojim zná- mym, ktorí mali živý oheň vo svojom dome s komínom. Biokrb je špeciálny bezko- mínový krb, ktorý spaľuje tzv. bioalkohol na prírodnej báze. Výsledkom horenia biokrbu je teplý žltý plameň, ktorý ne- zapácha, nedymí, nevytvára popol či iné škodlivé výpary. Tento krb vie obývačku do- konca aj rozvoniať, pretože exi- stujú už aj aromaterapeutické vonné bioetanoly. Obrovskou výhodou týchto krbov je, že sú veľmi ľahko prenosné a vy tak nemusíte byť fixovaný na jedno miesto ich umiestnenia. V zásade biokrby by nema- li konkurovať teplovzdušným krbom na drevo. Je to dizaj- nový doplnok, ktorý však do- káže miestnosť okrem dizajnu aj vyhriať. Teraz už záleží len na vás, či si vyberiete závesný, voľne stojaci alebo stolový model. Biokrb Gaia, Mountfield Biokrb Venice, Mountfield Sedacia súprava „Colour Art“, Kika Nábytok

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

NÁBYTOK HALÁSZ www.nabytok-halasz.sk Detská izba komplet obsahuje: posteľ,skriňa,písací stôl, ot.stolička,nočný stolík a vešiak, rôzne motívy pre chlapcov a dievčatá PÔVODNÁ CENA: 1455,00 € AKCIA 999,00 € DREVENÁ POSTEĽ S ROŠTOM bez úložného priestoru, š. 80,90,140,160,180 CENA: OD 58,00 € / š. 80 cm POHOVKA BOLEK rôzne farby, rozkladacia, rozmer: 210x 70 v. 44 PÔVODNÁ CENA: 182,00 € AKCIA 149,90 € PÍSACÍ STÔL FERDO II. rôzne farby, rozmer: 110x60 v.75 PÔVODNÁ CENA: 92,30 € AKCIA 79,00 € Zabezpečujeme rozvoz a montáž tovaru Nájdete nás: Dunajská Streda, Galanská cesta 031/5511575, Nové Zámky, OD Perla 0905296317, Nitra, bývalý OPS 0905296476, Kolárovo, V. Palkovicha 15 -0905296516, Šaľa - Veča, Nitrianska 51 - 0905296557 Detská posteľ AUTÍČKO rôzne druhy CENA: OD 199,00 € DETSKÉ HOJDACIE KRESLO do 5 rokov PÔVODNÁ CENA: 49,90 € AKCIA 39,90 € MINI KRESLO rôzne farby, s úložným priestorom AKCIA 33,00 € DETSKÁ STOLIČKA BAMBO jednofarebné aj vzorové AKCIA 12,90 €

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

28

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

Christmas Collection Ponúkame Vám: Exotický nábytok z tvrdých drevín, kolekcie z ďalekého východu, kvalitný klasický nábytok z masívu, moderný minimalistický dizajn, veľký výber doplnkov, profesionálne naaranžované priestory, kvalitne zaškolený personál, služby bytového architekta a interiérového poradcu. CasaMia - tvorcovia atmosféry www.casamia.sk rožňavská 1

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

V ianoce sú spojené s hojnosťou, vôňou sladkých koláčov, ihličia, škorice... Vy- ťahujeme kuchárske knihy so sviatočnými receptami, hľadáme a pátrame po nových inš- piráciách, alebo vsadíme na tradíciu a každo- ročné overené recepty. Kuchyňa je dejiskom všetkých príprav, odkiaľ sa tiahnu sladkasté vône a podieľajú sa na vy- tvorení jedinečnej, práve tej vianočnej atmosféry. Nechajte sa teda inšpirovať a pečte. S našimi re- ceptmi určite zažiarite ako pôvabné vanilkové hviezdičky. Po pečení sa môžete zahriať via- nočným punčom. Vanilkové hviezdičky s vaječným likérom 500 g polohrubej múky, 125 g práškového cukru, 1 balenie prášku do pečiva, 2 vajcia, 300 g masla Zdobenie: 125g kryštálového cukru, vaječný likér Ingrediencie, okrem vaječného likéru spolu zmiešame a vypracujeme cesto, ktoré necháme odležať asi hodinu v chladničke. Potom cesto vy- berieme, vyvaľkáme a vykrajujeme hviezdičky, ktoré potom pečieme na 180 stupňoch asi 15 mi- nút, kým hviezdičky nemajú zlatistú farbu. Ešte teplé hviezdičky poriadne potrieme va- ječným likérom a posypeme cukrom. Hotové, vy- chladené hviezdičky uložíme do dózy. Ovsené keksíky so zázvorom a medom 100 g trstinového cukru, 3 PLmedu, 4 vajcia, 2 dl oleja, 100 g celozrnná špaldová hladká múka, 2 čl prášku do pečiva, 300 g ovsených vločiek, 1 - 2 PL čerstvého zázvoru, 1 čl mletej škorice Pomleté ovsené vločky zmiešame s múkou, cu- krom a práškom do pečiva. V druhej miske vy- 30 Vianočné recepty

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

šľaháme vajcia s cukrom a medom, pridáme olej. Potom obe zmesi spojíme, pridáme nastrúhaný zázvor a škoricu a vypracujeme tuhšie cesto, kto- ré necháme asi hodinu odstáť, aby sa ingre- diencie dobre spojili. Potom z cesta vytvárame guľky, ktoré na plechu s papierom na pečenie roztlačíme vidličkou do tvaru keksu. Pečieme vo vyhriatej rúre na 180 stupňoch asi 10 minút. Upe- čené keksíky môžeme ešte dozdobiť roztopenou čo- koládou alebo posypať práškovým cukrom. Vianočný punč 5 dl čierneho čaju, 3 dl bieleho vína, 5 cl rumu, 2 po- maranče, 1 citrón, 50 g kryštálového cukru, celá škorica, 5 klinčekov Vianočný punč sa pri- pravuje často pre hostí, tak- že podľa počtu ľudí sa môže tak, ako varené víno, pripraviť do hrnca väčšie množstvo vianočného punču. Ako na to? Uvaríme silný čierny čaj, pridáme škoricu, klinčeky, pomarančovú kôru a pomaly varíme asi 4 minúty. Potom pridáme cukor, rum, šťavu z citróna a pomarančov (polovicu pomaranča si necháme na zdobenie) a už len chvílku ne- cháme povariť tak, aby zmes neprevrela. Podávame horúce, ozdobené plát- kom pomaranča. Do vianoč- ného punču môžeme po- kojne pridať aj hrozienka, či kúsky ovocia. Chutné medovníčky Receptová klasika - medovníčky. Ich vôňa a chuť by asi chýbali, takže hurá do pečenia! 1 kg, hladkej múky, 380 g medu, 300 g prá- škového cukru, 120 g mas- la, 4 vajcia, 2 kávové lyžičky sódy bikarbóny, 5 ks mletých klinčekov, 1 čaj. lyžička škorice 31 Recepty

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

Preosiatu múku zmiešame s ostatnými ingre- dienciami a vypracujeme tuhšie cesto, ktoré ne- cháme odpočinúť asi pol hodinku. Potom vy- vaľkáme, vykrajujeme a pečieme v rúre na 180 stupňoch asi 30 minút. Pred pečením medov- níčky ešte potrieme vaječným bielkom, nech sa pekne lesknú. Na zdobenie použijeme klasickú cukrovú polevu. Vianočka z hrnčeka 1 hrnček (250ml) polohrubej múky 2 hrnčeky hladkej múky 4 pl kryštálového cukru 1 kl soli, 1 vajce 42 g droždia 50g roztopeného masla 1 hrnček vlažného mlieka 1 bal. vanilkového cukru hrsť hrozienok 1 vajce na potretie Zo surovín spracujeme hladké cesto a necháme na teplom mieste vykysnúť. Cesto rozdelíme na 8 bochníčkov rovnakého tvaru, z ktorých budeme mať dve vianočky. Zoberieme 4 bochníčky, roz- vaľkáme ich do štyroch valčekov a splietame do tvaru vianočky. Hotové vianočky dáme na plech, potrieme vajíčkom a necháme ešte chvíľ- ku kysnúť. Potom ich pečieme na 180 stupňoch asi pol hodinku. 32 Vanilínový cukor – DOBRÝ KUCHÁR, ako prísada na pečenie a zlepšenie chuti a vône múčnikov, na dochutenie krémov, pudingov, poliev, koktailov, likérov a zmrzlín, na posýpanie a obaľovanie pečiva a koláčov od spoločnosti B.M. Kávoviny spol. s r.o. , www.kavoviny.sk

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

33

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

Okružná píla EBF-185 FERM 1 200 W |230 V Otáčky 5 000 /min. Priemer kotúča 185 mm Max. prierez 90°/45° 65/43 mm Hmotnosť 4,7 kg www.promask.sk Elektrický hoblík EBF-650 FERM 650 W |230 V Šírka záberu 82 mm Hĺbka triesky 0 - 2 mm Otáčky naprázdno 16 000/min. Nastaviteľná hĺbka hobľovania(8 pozícií) 1. 12. 2013 – 31. 1. 2014 VIANOČNÉ ZĽAVY V PROME 45,90  53,40 € -14% 49,90  66,90 € -25% Elektrická príklepová vŕtačka FPD-800 FERM 800 W |230 V Skľučovadlo Ø 13 mm Ø vŕtania 13/10/25 mm Otáčky naprázdno 0 - 3 000/min. Počet úderov 0 - 48 000/min. 35,90  44,50 € -19% Uhlová brúska EBF-125/880 FERM 880 W |230 V Otáčky 11 000/min. Ø kotúča 125 mm Hmotnosť 2,75 kg 29,90  37,90 € -19% Lupienková píla FFZ-400R FERM 90 W |230 V Otáčky 1 440/min. Vyloženie ramena 400 mm Prierez 90° (45°) 40 (10) mm Hmotnosť 14,5 kg Vibračná brúska FDOS-180 FERM 180 W |230 V Otáčky 12 000/min. Pracovná plocha 90 x 187 mm Hmotnosť 1,6 kg 39,90  52,30 € -24% Dvojkotúčová brúska FSM-150 FERM 150 W |230 V Otáčky 2 950/min. Rozmer kotúča Ø150 x 16 x Ø12,7 mm Rozmer kotúča Ø150 x 16 x Ø12,7 mm Hrubosť (G36), (G60) Hmotnosť 5,6 kg 39,90  48,50 € -18% 99,90  117,60 € -15% Multifunkčná obrážačka FDOT-250 FERM 250 W |230 V Oscilácia 11 000 - 18 000/min. Hmotnosť 2,35 kg 1 x list pre ponorný rez 1 x HSS segmentový pílový list 1 x Velcro br. základňa 1 x škrabací nôž 10 x brúsne plátna 3 m kábel 59,90 € 87,90 € -32% VÁŠ POMOCNÍK PRE RENOVÁCIE K dispozícii od 12. 12. 2013 15kspríslušenstvavcene + darček ZADARMO stavebnica MERKUR Chyby,zmenyvtexte,zmenyvtechnickejšpecifikáciivýrobkovacenáchsúvyhradené.Uvedenécenysúv€sDPH.Platnosťod1.12.2013do31.1.2014,prípadnedovypredaniazásob.DistribútorPROMASK. Hobľovačka s preťahom HP-200 PROMA Otáčky valca 9 000/min. Max. šírka hobľovania 204 mm Max. šírka preťahu 200 mm 1 500 W |230 V 265,00  295,90 € -10% Stĺpová vŕtačka PTB-16B/230 PROMA 450 W |230 V Skľučovadlo 3-16 mm Rozsah otáčok 210 - 2 580 Max. vŕtaný priemer 16 mm Kužeľ vretena Mk II Rozmer stola 198 x 198 mm 199,90  230,00 € -13%

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

35

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

36 1. Robotický čistič Ecovacs Winbot Rozlúčte sa so staromódnym umývaním okien. Ro- botický čistič Ecovacs Winbot umyje okná za vás. Jednoduchým stlačením tlačidla prebehne čistenie v troch fázach: Najprv špeciálna čistiaca textília z mi- krovlákien odstráni tie najväčšie nečistoty. Ná- sledne pomocou silikónovej stierky zotrie zvyšné špinky a kvapky. Na záver vyleští okno jemnou mi- krovláknovou textíliou. Cena od: 272 € (hej.sk) 2. Digitálny fotorámik Hyundai LF 830 DW vám pripomenie krásne spomienky na tohto- ročnú dovolenku, životné jubileá, či ďalšie vý- nimočné momenty vášho života. Využiť ho mô- žete aj ako hodinky a budík. Vnútri má zabu- dovaný reproduktor a keďže obsahuje aj vstup pre SD/SDHC kartu (až 32GB) a podporuje for- máty JPG a MP3, môžete si na ňom dokonca prehrať aj videá a vaše obľúbené skladby. Uhlopriečka LED displeja je 20 cm, rozlíšenie 800 x 600 pxl. Cena od: 60 € (hej.sk) 3. Infrasauna Goddess Lanzarote 2ION pre 2 osoby predstavuje ideálny relax počas chlad- ných dní. Lanzarote 2ION obsahuje ionizátor, kto- rý pomáha ľuďom s astmatickými a alergickými ťaž- kosťami, ochoreniami dýchacích ciest, migrénami a nespavosťou. Infrasauna je vyrobená z exkluzívneho dreva hemlock, ktoré je odolné voči tvorbe a mno- ženiu mikroorganizmov. Model sa môže popýšiť aj kvalitnými karbónovými ohrievačmi. Disponuje CD a rádio prehrávačom s podporou formátu MP3. Dopriať si môžete aj relaxáciu prostredníc- tvom svetelnej terapie na báze LED osvetlenia. Cena od: 1 215 € (hej.sk) 4. Televízor Hyundai radu 945 Rozjasnite detské izbičky sviežimi farbami a urobte radosť vašim najmenším s novým te- levízorom Hyundai radu 945. Jedinečnosť te- levízora spočíva v štyroch pribalených fareb- ných rámikoch – biely, modrý, zelený a čer- vený. Môžete ich striedať podľa vkusu, aktu- álnej nálady, alebo ich môžete zladiť s ďalší- mi farbami detskej izby. O kvalite televízora vy- povedá aj dokonalý obraz vďaka vysokému rozlíšeniu Full HD a množstvo ďalších funkcií. Výhodou je zabudovaný digitálny tuner a jednoduché ovládanie. Vybrať si môžete z dvoch uhlopriečok - 60 cm a 56 cm. Cena od 180 € (hej.sk) Vianočné tipy 1 3 4 2

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

O pár týždňov obrátime posledný list v tohtoročnom kalendári, čo nás opäť donúti zamyslieť sa nad tým, ako ten čas beží... Tento fakt nám žiaľ pripomína aj zopár no- vých vrások na tvári, ktoré by sme v zrkadle radšej nevi- deli. Na rozdiel od strany v kalendári však s nimi môže- me ešte poriadne zatočiť. A nebojte sa, nemusíte ísť preto ani „pod nôž“. Tel.: +421 37 77 22 027, Mobil: +421 948 77 22 02 E-mail: avelane@avelane.com Viac informácií na www.avelane.com O ROK VIAC – O PÁR ROKOV MENEJ? Na európske trhy totiž prichádza nová unikátna technológia Ulthera, ktorá umožňuje efektívne bojovať so známkami starnutia a zemskej prí- ťažlivosti bez potreby chirurgického zásahu. Ide ovysoko fokusovaný ultrazvuk, ktorý vysiela energetické impulzy do rôznych hĺbok pokožky, čím dosahuje bezprostredný liftingový efekt, spevnenie pokožky a aktivizuje novotvorbu kolagénových buniek. Za jediné 60 minútové ošetrenie tak dosiahnete výsledky porovnateľné s klasickým chirurickým liftingom, avšak bez anestézie, obväzov a bez potreby rekonvalescen- cie. Klientka alebo klient sa tak už hodinu po ošetrení môže zaradiť do svojho bežného života a tešiť sa z výsledkov ošetrenia. VÝSLEDKY ULTHERAPIE Výsledok zákroku v podobe liftingu (vypnu- tia), či zpevniania pokožky je badateľný ihneď po ošetrení, ktoré obyčajne trvá približne hodinu. Nie je to však to jediné, na čo sa mô- žete tešiť. Finálny vysledok sa vyvíja ešte počas nasledujúcich 2 – 3 mesiacov po ošetrení, kedy sa vďaka tvorbe kolagénu viditeľne zlepšuje kvalita pokožky. Okrem viditeľných výsledkov však Ulthera prináša aj ďalšie, neviditeľné progresívne výsledky. Tvorba nového kolagénu totiž spomaluje celkový proces starnutia avýsledky jediného ošetrenia tak pretrvávajú až po dobu piatich rokov. Ultherapia je jediné nechirurgické omladzujúce ošetrenie tváre akrku, ktoré zasahuje hlbšie vrstvy tkaniva aumožňuje tak dosiahnuť výsledky porovna- teľné s klasickým face liftingom. Ulthera je teraz pre všetkých záujemcov dostupná aj na klinike Avelane v Nitre.

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

Z mierňuje zápal zriedením zápalovej te- kutiny a uľahčuje tak odtok tekutiny. To zrýchľuje hojenie tkaniva. Pomáha zmierniť bolesť (brzdí uvoľňovanie látok, ktoré vyvolávajú bolesť zo zapálených tka- nív). Môže zlepšovať stav ciev a srdca rozkladaním vedľajších látok, pri krvnej zrážanlivosti (fi- brínu). Výhodou serrapeptázy je schopnosť rozkladať atero- sklerotické pláty, ktoré zu- žujú cievy bez akéhokoľvek poškodenia vnútornej vý- stelky ciev. Rozkladá mŕtve tkanivá, krvné zrazeniny, cysty, ciev- ne pláty a zápalové látky všetkých druhov. Pomáha pri ochoreniach ako sú zápaly kĺbov, atero- skleróza, skleróza multiplex, alergie, astma. Serrapeptáza je prírodná protizápalová látka. Je to proteolytický enzým, izolo- vaný z baktérie ktorá nevy- voláva ochorenia (entero- baktéria Serracia E 15). Ser- rapeptáza sa nachádza v ma- lých množstvách v moči, čo naznačuje, že prechádza priamo cez tenké črevo do krvného obehu. Klinické štúdie ukázali, že serrapep- táza má účinky fibrinolytic- ké (rozpúšťa krvné zrazeniny a znižuje riziko tvorby krvných zrazenín –trombov), protizá- palové a antiedematózne účinky (zabraňuje opu- chu a hromadeniu tekutiny) v mnohých tkani- vách. Jej protizápalové účinky sú lepšie, ako účin- ky iných proteolytických enzýmov. Okrem zmiernenia zápalu jedným z jej najväčších prí- nosov je zmiernenie bolesti. Lekári poznajú priaznivé účinky serrapeptázy proti bolesti a zápalu a používajú ju v liečbe namiesto sali- cylátov, ibuprofenu a iných nesteroidných an- tireumatík (ktoré majú aj vedľajšie účinky). V Nemecku a iných európskych krajinách je serrapeptáza bežná v liečbe opuchov, ktoré vzni- kajú po úraze alebo zápale. Serrapeptáza je sil- ný proteolytický enzým, ktorý rozpúšťa neživé tkanivá vrátane krvných zrazenín, cýst, cievnych plátov a likviduje zápal všet- kých foriem. Účinný en- zým je vhodný namiesto liekov ako sú salicyláty a tiež steroidy pre tých, ktorí trpia reumatoidnou artritídou (zápal kĺbov) a ši- rokým spektrom auto- imúnnych ochorení, ktoré narúšajú zápalovú odpo- veď. Patria sem aj ulceróz- na kolitída (zápalové ocho- renie hrubého čreva), pso- riáza, uveitída, alergia a niektoré formy rakoviny. Zatiaľ, čo steroidné a ne- steroidné protizápalové lie- ky môžu pomôcť dočasne uľaviť od bolesti, opuchu, a zápalu, môžu tiež potláčať obranyschopnosť tela a mať nebezpečné vedľajšie účin- ky. Serrapeptáza na druhej strane zmierňuje bolesť a opuch. Nemá brzdiace účinky na prostaglandíny a nemá žiadny vedľajší úči- nok na črevá. V liečbe sa serrapeptáza využíva v Európe a Ázii vyše 25 rokov. Liečba zahŕňa: chronickú sinusitídu (zápaly prínosových dutín), vylúčenie hlienov z prie- dušiek (enzým rozkladá bielkovinové vlákna, kto- ré umožňujú mucínu zhrubnúť), podvrtnutie, po- škodené šľachy a iné úrazové poranenia, opuchy a tiež pooperačný zápal. 38 Enzým Serrapeptáza Serrapeptáza je enzým, ktorý môže vyčistiť zú- žené cievy, zlepšiť pre- krvenie jednotlivých orgánov a pomôcť vyhnúť sa operácii zú- žených ciev. Je to prí- rodná látka na liečbu bolesti a chronického zápalu. Serrapeptáza sa stále častejšie vy- užíva ako jednoduché zdravé prírodné rieše- nie namiesto väčšiny protizápalových liekov.

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

Srdce a cievne ochorenia Angína pectoris, krvné zrazeniny, hlboké žilo- vé zrazeniny. Čo je ich príčinou? Artérioskleróza sú váp- nikové depozity a ateroskleróza sú tukové de- pozity, uložené vnútri cievnych stien. Tieto zu- žujú priesvit ciev a zhoršujú prekrvenie. Ako to vzniká a čo to spôsobuje? Všeobecne sú dôkazy, že vysoká hladina cholesterolu zvyšuje riziko rozvoja aterosklerózy, angíny, žilovej trombózy a krvných zrazenín. Cholesterol však nie je látka, ktorá vyvoláva po- škodenie. Meranie HDL – ťažkého cholestero- lu a LDL – ľahkého cholesterolu presnejšie hod- notí riziko aterosklerózy. Po- sledné výskumy ukazujú, že zá- pal a voľné radikály zapríči- ňujú poškodenie oboch – cho- lesterolu aj cievnej steny. Telo musí tieto poškodené časti opraviť. Následkom je zabu- dovanie vápnika a cholestero- lu do poškodenej cievy a vznik plátu. Riziko vzniku a rozvoja naj- lepšie zhodnotí nie hladina cholesterolu, ale homocysteí- nu. Tento vzniká z cysteínu (esenciálna aminokyselina) práve pri nedostatku vitamínov B skupiny: B3, B6, kyseliny lis- tovej a B12. Homocysteín je oveľa presnejší na meranie ri- zika srdcovocievnych ochore- ní ako cholesterol. Dá sa jednoducho merať a ke- dykoľvek opakovať. Takto sa dajú napríklad aj hodnotiť rôzne stravovacie (dietetické) programy. Program s vitamínmi potvrdil, že pre prevenciu je úspešnejšia kontrola voľných radikálov, kto- rá má väčšie možnosti a väčší úspech ako dié- ta s obmedzením tukov a cholesterolu, ktoré čas- to sklamali. Výskumníci v Nemecku používali serrapep- tázu na liečbu aterosklerózy. Serrapeptáza po- máha rozkladať aterosklerotické pláty bez škod- livých účinkov na zdravé bunky v cievnej stene. Tvrdá, zúžená cievna sa považuje za následok spojených účinkov mikroskopických úrazov spolu so zápalom a prítomnosťou oxidovaných lipidov. Serrapeptáza lieči oboje: zápal a rozpúšťa neživé pláty. Na rozdiel od liekov, ktoré bloku- jú cholesterol, serrapeptáza čistí neživé tkanivá z cievnej steny bez narušenia syntézy choleste- rolu. Skutočne, keď sa užíva serrapeptáza, hla- dina cholesterolu môže stúpnuť, pretože sa uvoľ- ní z cievnej steny, aby sa vylúčil z tela. (Cho- lesterol v čistom stave je antioxidant a nevyh- nutná zložka steroidných hormónov a všetkých orgánových systémov tela.) Lieky blokujúce biosyntézu cholesterolu môžu spôsobiť poškodenie pečene, očí, pľúc a iných mäkkých tkanív. Aj keď štúdie so ser- rapeptázou v liečbe srdcových ciev sú relatívne nové, niektoré správy z literatúry o serrapeptá- ze ukazujú, že je lepšia a rýchlejšia ako chelá- cia. Slávny nemecký lekár pro- fesor Hans Nieper používal serrapeptázu na liečbu zúže- ných ciev u svojich pacientov s postihnutím srdcových ciev. Referoval, že serrapeptáza roz- púšťa krvné zrazeniny a vari- kózne žily sa zmenšujú. Refe- roval o žene čakajúcej na am- putáciu končatiny a o mužovi, ktorý mal ísť na cievnu operá- ciu. Obaja užívali serrapeptázu a vyliečili sa bez chirurgie. Zápaly Medicínske použitie enzýmov ako protizápalových činiteľov je známe už niekoľko rokov. V 50- tych rokoch 20. storočia sa zistilo, že trypsín, podaný in- jekčne do žily, dokáže neočakávane zbaviť symptómov zápalu z rôznych príčin, zahrňujúc reumatoidnú artritídu (jedno z najhorších zá- palových ochorení kĺbov), ulceróznu kolitídu (zá- pal čreva) a atypickú vírusovú pneumóniu (zá- pal pľúc). Nasledovne sa zistilo, že injekcie en- zýmov do svalu sú účinné v liečbe pooperačných opuchov, liečení tromboflebitídy, menšej chrbto- vej deformácie a urýchľujú liečenie podliatin spô- sobených pri športe. Kontakt Tel.: 0948 252 604, 0905 647 282 Objednávky a konzultácie e-mail: enerexsk@gmail.com Podrobnejšie na našej stránke www.enerex.sk Zimná sezóna 39

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

ZDRAVŠÍ PITNÝ REŽIM Ak si nosíte nápoj so sebou v bežnej plas- tovej fľaši, potom iste dôverne poznáte nepríjemný zápach, ktorý sa z nej už po chvíli používania šíri a povlak, ktorý ani pri najväčšej snahe nejde odstrániť. Lepšou al- ternatívou je ZDRAVÁ FĽAŠA, v ktorej sa vďaka špeciálnemu materiálu netvoria plesne, povlak ani nepríjemný zápach. Dos- tupná je v 3 veľkostiach, v širokej škále diza- jnov. Možnosť dokúpiť praktickú krytku. Viac na www.zdrava-flasa.sk Zdravý, eko a štýlový! Boc´n roll je inovatívny, znovu použiteľný obal na desiatu či akékoľvek občerstvenie. Vďaka dômyselnému zapínaniu sa dokonale prispôsobí rozmerom jedla a Vašim potre- bám. Povrch jednoducho očistíte handričkou alebo vyperiete v práčke. Je perfektný do školy, do práce, na vychádzky a výlety. Môže byť použitý znovu a znovu, čím šetrí životné prostredie i Vaše peniaze. Viac info a ná- zorná ukážka na www.bocnroll.sk SÚŤAŽ! Ak chcete vyhrať jeden z piatich eko obalov na desiatu Boc´n roll, zapojte sa do súťaže! Odpovedzte správne na súťažnú otázku a budete zaradení do žrebovania. Súťažná otázka: Koľko ton alu-fólie pomohol Boc´n roll ušetriť v roku 2011? Správne odpovede posielajte na sutaz@juven.sk. Do predmetu napíšte BOCnROLL. Výhercu vyžrebujeme 31.januára 2013.

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

Sulfivit® je prípravok s balneotera- peutickými účinkami vyvinutý pre domáce použitie. Otcom Sul- fivitu® je maďarský lekár Dr. Debreceni László, pri- már, internista s dlhoroč- nou klinickou praxou. Sulfivit® je vďaka dvoj- mocnej síre vysoko účinný pri liečbe chronických cho- rôb kĺbov, reume, artróze, bolestiach svalov, kožných ochoreniach ako psoriáza, seborea, alebo ekzém. Kúra s prípravkom Sulfivit® pozostáva z 15-20 kúpe- ľov (3-4 fľaše). Pred použi- tím si prečítajte príbalové informácie, alebo sa poraďte so svojim lekárom Reg. zdravotnícka pomôcka tr. I: HU/CA01/58185/10 Výrobca: Dr. Debreceni-Naturmed kft., Maďarsko. Distribútor pre SR: HUMAN PRO, s.r.o., hľadajte v le- kárňach, alebo na www.sulfvit.sk Výrobca: Medi-Direct International Ltd, UK Distribútor pre SR: HUMAN PRO, s.r.o. www.solny-inhalator.sk âistá prírodná soº... esencia Ïivota www.solnadzlato.sk Inhalačná pomôcka SalitairTM • podporná liečba astmy, alergií, bronchitídy, iných dýchacích ochorení • vhodné pre deti, tehotné ženy • uľahčuje vykašliavanie • tíši fajčiarsky kašeľ • na prírodnej báze Prvý účinný sírový koncentrát s obsahom dvojmocnej síry Dr. Debreceni – SULFIVIT®

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

O parádnej lyžovačke svedčia nové miliónové investície, ktoré v Jas- nej a na Malinom Brde zlepšia kvalitu služieb a rozšíria počet kilometrov lyžiarskych tratí. Milovníci zimných športov sa môžu tešiť na novučičkú pa- noramatickú reštauráciu Ro- tunda priamo pod vrcholom Chopku. Dve reštaurácie a bar dokážu naraz uspokojiť požia- davky až 360 hostí a ponúknuť im gastronomické služby pr- votriednej úrovne. Rotunda to- tiž okrem jedla poskytne aj kvalitné ubytovanie pre 16 hos- tí v štyroch apartmánoch. Obuť si lyže priamo na par- kovisku budú môcť užívať ná- vštevníci najväčšej aréne zim- ných športov na Slovensku – Jasnej Nízke Tatry! Vďaka no- vej šesťmiestnej sedačkovej la- novke sa z parkoviska Lúčky ly- žiari za niečo vyše šesť minút dostanú priamo do strediska, pričom lanovka odvezie za ho- dinu takmer dva a pol tisíca pa- sažierov, ktorí budú môcť vy- užiť aj novú modrú zjazdovku pre menej náročných lyžiarov. Zároveň sa odľahčí doprava a šoférom ušetríme problémy pri parkovaní. Lyžovačka v Jas- nej na 46 km tratí a 30 lanov- kách a vlekoch sa tak stane opäť atraktívnejšia. Hitom se- zóny je možnosť kúpiť si skipas cez internet bez čakania v ra- doch. Samozrejmosťou sú ly- žiarska škola, požičovňa, aprés ski bary, ai. Nezaháľajú však ani v ly- žiarskom stredisku Ružomberok – Malinô Brdo. Nadšenci šta- tistík budú môcť využívať evi- denciu a prehľad prelyžova- ných kilometrov cez www.ski- line.cc a v stredisku pribudne nový Aprés Ski Bar. Medzi ob- ľúbené atrakcie patrí aj SNOW TAXI – večerná jazda ratra- kom, novinkou pre hostí uby- 42 Zima to sú Tatry, Tatry to je Liptov! Wellness

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

43

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

tovaných na Malinom Brde bude večerné lyžovanie na jed- nom z detských vlekov. Malinô Brdo je miestom pre ideálnu ro- dinnú dovolenku, ktoré ponú- ka 12 km zjazdových tratí, vle- ky pre začiatočníkov a deti, možnosti pre bežkárske lyžo- vanie a skialpinizmus. Zimu na Liptove si väčšina ľudí spája s „najlepšou lyžo- vačkou na Slovensku“. Nie kaž- dý však už vie, že pod tamoj- šími zjazdovkami sú ideálne podmienky aj na bežecké ly- žovanie. Počas zimnej sezóny bude k dispozícii viac ako 100 kilometrov tratí rôznych ob- tiažností. Dôvodom, prečo stá- le viac ľudí hľadá alternatívu k zjazdovému lyžovaniu, je naj- mä tesnejšie spojenie s príro- dou. Práve na bežkách má kaž- dý dostatok času obdivovať krásu zimnej prírody a nád- hernú scenériu hôr. Kvalita i počet bežeckých tratí je však závislý od dostatočného množ- stva prírodného snehu. Ter- mín ich otvorenia preto závisí od poveternostných podmie- nok. Keďže ide o stále maso- vejší šport, najmä v tradičných lyžiarskych strediskách budú po väčšinu sezóny k dispozícii de- siatky kilometrov starostlivo „vyžehlených“ bežeckých stôp. Ideálnym ukončením lyžovač- ky je relax v tamojších aqua- parkoch a kúpeľoch. Kúpele Lúčky – jediné kúpele na Lip- tove ponúkajú klientom vyma- sírovať sa v Jaccuzzi so slanou vodou pripravenou z morskej soli v kombinácii s pobytom v soľnej jaskyni, alebo zrela- xovať v novom Wellness De- pendance Liptov. Okrem toho v AQUA VITAL PARK-u náj- du liečivú minerálnu vodu vhodnú na liečenie pohybové- ho ústrojenstva. Spojenie lyžovačky a relaxu v termálnych bazénoch ponúka aj GINO PARADISE Bešeňová. Vďaka prvku lítium má voda blahodarný vplyv na pohybové a dýchacie ústrojenstvo a na psychiku, priaznivé kozmetické 44 Hľadáte dobrú lyžovač- ku? Hľadáte relax? Najlepšiu zimnú dovo- lenku na Slovensku ga- rantujeme na Liptove! Novinky v podobe no- vých lyžiarskych tratí, horúce aquaparky a termálne pramene, doprava do stredísk zdarma a množstvo skvelých podujatí na jednom mieste.

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

BEHAŤ MÔŽETE AJ DOMA! ProForm 520 ZLT NÁJDETE VO VŠETKÝCH PREDAJNIACH FIT PLUS A NA WWW.FITPLUS.SK AKCIA! 665 EUR 975 EUR Zlé počasie? Kedy,keďnieteraz?! KUPÓN 520 ZLTVIANOČNÝŠPECIÁL Akcia platípo predloženítohto kupónu do 31.1.2014 vo všetkých predajniach FIT PLU S.¡ V PRÍPADE ZÁUJMU O ĎALŠIE INFORMÁCIE NÁS KONTAKTUJTE NA: odbyt@fitplus.sk alebo 02/4333 9860 ZÁKLADNÉ ÚDAJE: s 0–16 Km/h QuickSpeed™ QuickSpeed® (štartovná rýchlosť 2km/h, postupné pridávanie rýchlosti po 0,1km/h) s 0–10% Quick Incline™ – jednodotykové nastavovanie stúpania po stupňoch s Rozmer behacej plochy pásu – 46 cm x 127 cm s Programy – 4x časový, 4x kalorický cieľ, 1x manuálny s Dotykové snímanie pulzu s Odpruženie bežeckej plochy - ProResponse™ Cushioning System s Audio systém – kompatibilita Music Port iPod® **, Intermix Acoustics™ 2.0 s Dizajn pre ušetrenie miesta, ľahko zvládnuteľné dvíhanie pásovej plochy s Maximálna hmotnosť užívateľa 135 kg s Veľkosť pásu pripraveného na cvičenie – 165 x 80 x 140 cm s Veľkosť zloženého pásu – 80 x 84 x 155 cm s Vzduchom permanentne chladený motor s Tepelný spínač pre ochranu proti prehriatiu motora – vo všetkých PRO-FORM pásoch s Hmotnosť pásu – 75 kg s Hmotnosť zabaleného bežeckého pásu – 78 kg

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

46 účinky a návštevníci sa budú cítiť ako znovu- zrodení. Pocit maximálneho uvoľnenia si lyžiari vychutnajú v exkluzívnom Wellness & Spa. Na- vyše si môžu vychutnať pravé morské vlny, či jaz- du na najdlhšom tobogane na Slovensku. Opaľovať sa na karibskej pláži, oddychovať pod pravými palmami a nechať sa masírovať vod- nými tryskami v slanom bazéne s výhľadom na pravú pirátsku loď. Kde inde ako v Tropickom raji? Aquapark Tatralandia je tým pravým mies- tom, ktoré zaručí nové a originálne zážitky ako sú šnorchlovanie v bazénoch alebo dobrodruž- stvá na drevenej pirátskej lodi. Vďaka stabilnej teplote 32°C a živej exotickej flóre poskytuje Tro- pical Paradisse svojim návštevníkom prímorskú atmosféru v každom počasí. Navyše špeciálna strešná fólia ponúka nielen úžasný výhľad na sce- nériu Tatier, ale aj možnosť opaľovania sa pria- mo pod strechou. Aj Keltský saunový svet sa roz- rastie o jedinečnú soľnú jaskyňu z himalájskej soli, ktorá v sebe ukrýva prvky z kameňa, dre- va a kovu. Tým, ktorým chýba adrenalín v krvi, sa môžu nechať unášať vzduchom o rýchlosti 230 km/h. V Superfly Tatralandia je simulátor voľného pádu, v ktorom lietajú už aj deti. Po veľ- kom úspechu pilotného projektu sa miestne ob- lastné organizácie cestovného ruchu rozhodli po- kračovať v skvalitňovaní služieb pre turistov v re- gióne. Do miestnych akvaparkov a najlepších ly- žiarskych stredísk sa tak majitelia Liptov Regi- on Card alebo platného skipasu budú môcť opäť dostať zadarmo. SKI & AQUA BUS-u, ktorý bude medzi strediskami premávať v termíne 26.12.2013 - 21.4.2013, návštevníci regiónu môžu využívať jeho služby spolu 118 dní. No- vinkou je kyvadlová doprava na linke Demänová - Jasná, s otočkou v Demänovej na Mlynisku, kto- rá bude premávať v TOP sezóne (26.12.- 10.3.2014) každú pol hodinu. Týmto krokom sa zároveň vyriešil problém s odchodom lyžiarov zo strediska. Tohtoročná kapacita skibusov bude prostredníctvom kyvadlovej dopravy pod- statne vyššia. Na použitie „kyvadlovky“ nebude potrebný žiadny cestovný lístok, ani karta. Niektoré menej vyťažené linky budú mať skrá- tenú premávku do 30.3. 2013. Užiť si vynikajúcu dovolenku, vychutnať si množstvo atrakcií a pritom ušetriť desiatky eur. To všetko umožní návštevníkom Liptova regio- nálna zľavová karta, ktorá ponúka cenové zvý- hodnenia na desiatky atrakcií a služieb až do vý- šky 40 percent.

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

47

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

S lovensko zažíva v posledných rokoch roz- mach wellness služieb, termálnych kúpa- lísk, aquaparkov a renesanciu zažívajú aj tradičné liečebné kúpele. Mnoho ľudí ani ne- rozlišuje medzi týmito zariadeniami a potom sú sklamaní, keď sa z ,,wellness“ hotela vykľuje ho- telík s minibazénom, vírivou vaňou a saunou. Rozdiel v kvalite takýchto zariadení sú aj dve- tri triedy. Istotu profesionálnej starostlivosti a kvality poskytovaných služieb ponúkajú pre- dovšetkým liečebné kúpele. Na kúpanie vo va- niach sa v nich nepoužíva obyčajná voda z vo- dovodu, ale mineralizovaná voda z liečebných prameňov. Pri vaňových kúpeľoch je teplota vody prispôsobená pohode kúpania, takže zákazník často ani nevie, či dané kúpele majú termálnu vodu, alebo minerálnu vodu ohrievajú. Rôzne minerály pôsobia na telo rôzne a preto je dob- ré zveriť sa so svojimi problémami odborníkom, ktorí poradia, na aké neduhy čo zaberá. Pre sa- moplatcov v kúpeľoch sú zvyčajne súčasťou po- núkaných služieb aj lekárske konzultácie. Kým pred dvadsiatimi rokmi sa chodilo do kúpeľov na takzvanú iksku za štátne na 3-4 týždne, teraz sa samoplatcovia zvyčajne vyberú na 7,10, či 14 dní. Donedávna nepredstaviteľné víkendové, či predĺžené víkendové pobyty, naberajú masovú obľubu, hlavne medzi zamestnanými ľuďmi, kto- rí si nemôžu dovoliť vymeškať z práce viac dní. Títo ľudia však chcú mať pocit, že urobili nie- čo pre svoje zdravie. Napodiv to funguje. Už 2- 3 dni pobytu v krásnom prostredí, v pohode a re- laxe, s vynikajúcou stravou, procedúrami a pre- chádzkami, prináša pozitívne pocity a človek si 48 Darujte si pod stromček wellness Kúpele Luhačovice

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

Privítajte rok 2014 v Oáze zdravia a oddychu Silvestrovský wellness pobyt v Bardejovských Kúpeľoch s balíčkom atraktívnych procedúr, vstupom do komplexu Wellness Spa, bohatým sprievodným programom a Silvestrovským Galavečerom už od: 128 €/2 noci BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s. viac informácií na www.kupele-bj.sk Kontakt: 054/477 4470

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

oddýchne od starostí. ,,Resetne sa“ a môže opäť čeliť profesionálnym výzvam. Víkendový, či predĺžený víkendový pobyt si môže každý darovať sám, alebo ho môže daro- vať niekomu blízkemu pod stromček, k naro- deninám, či pri akejkoľvek inej príležitosti. Alebo sa môže na takýto pobyt vybrať celá ro- dina, či kolegovia z práce. Na výber majú stov- ky zariadení doma i v zahraničí. Možno aj v tom je utrpenie výberu - aké kritérium zvoliť? Stačí si nechať poradiť, v čom je ktoré zariadenie vý- nimočné a podľa toho zvoliť. Napríklad Slovákmi najčastejšie navštevova- né české kúpele sú stále Kúpele Luhačovice (Láz- ně Luhačovice, a.s.). Svoju pozíciu jednotky ne- ustále posilňujú a kým predvlani ich navštívila cca tisícka Slovákov, v tomto roku je to už o tre- tinu viacej. Ing. Jiří Dědek, MBA, výkonný ria- diteľ Kúpeľov Luhačovice k tomu poznamenáva: ,,Slovákov u nás vidíme veľmi radi, sú to dobrí klienti. Obľúbené sú u nich víkendové pobyty a radi u nás relaxujú. Majú to sem od hraníc 27 km, čo je bližšie ako do mnohých slovenských kúpeľov. Podľa ich vyjadrení je najmenej päť dô- vodov, prečo majú Slováci Kúpele Luhačovice radi - sú to diela najvýznamnejšieho slovenského architekta Dušana Jurkoviča, jedinečné mine- rálne vody na čele s Vincentkou, dostupná vzdia- lenosť, jazyková a kultúrna blízkosť a srdečný vzťah k Slovákom. Najobľúbenejší je veľkoryso zrekonštruovaný štvorhviezdičkový Jurkovičov dom****, kde sa návštevníci môžu okúpať ešte v pôvodnej takzvanej zlatej vani, jednej z tých, ktoré sa tu naozaj používali pred vyše 100 rokmi. V oblasti relaxačných pobytov zasa vy- niká hlavne najluxusnejší ALEXANDRIA**** Spa&Wellness hotel, zariadený s prvorepubli- kovým šarmom a poskytujúci všestranné well- ness služby na špičkovej úrovni.“ Wellness centrum Spa Alexandria ponúka ši- rokú škálu zážitkových a originálnych procedúr na regeneráciu tela i duše a pre starostlivosť o zdravie prírodné uhličité kúpele v tunajšej je- dinečnej liečivej vode. Je v ňom bazén, whirlpool, Kneippov chodník, štyri parné kúpele s rôzny- mi teplotami (parná, bylinková, soľná a laco- nium), fínska sauna, relaxačné vyhrievané lavice a odpočinkové zóny. Predaj pobytov na sezónu 2014 sa už začal a kto si ich objedná do 18.de- cembra 2013, dostane na každý z nich zľavu za včasnú objednávku, až do 20% z celkovej ceny. Zľavy platia tak pre domácich, ako aj zahra- ničných samoplatcov. Medzi najobľúbenejšie a najnavštevovanejšie domáce zariadenia dlhodobo patria Bardejovs- ké kúpele. Vlani otvorené wellness centrum v ho- teli Ozón, s vonkajšími opaľovacími terasami a vodnými atrakciami, ktoré patrí k najmoder- nejším na Slovensku, sa stalo magnetom pre well- ness pobyty. Ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov Ing. Tamara Šatanková hovorí: ,,Naše kúpele sú jedinečným miestom na liečbu, oddych a aktívne trávenie voľného času. Pri wellness pobytoch majú klienti k dispozícii 50 Hotel Alexandria**** Bardejovské kúpele

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

51

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

vnútorné bazény, saunový svet, fitness, masáže a solárium. Súčasťou kľudového bazéna sú at- rakcie - vodná čaša, vodné delo, hydromasážne trysky v stene, dnová perlička, rúrkové ležadlo, sedacia lavica so vzduchom, protiprúd. Sauno- vý svet má suchú, parnú, inhalačnú saunu, inf- rasaunu a jeho súčasťou je Kneippov kúpeľ, vy- hrievaná lavica, ľadové vedro, prívalová sprcha, tropická a masážna sprcha, tepidárium.“ Bardejovské kúpele zaznamenali v tomto roku viac ako 20 percentný nárast samoplatcov. Zo všetkých slovenských kúpeľov majú najšir- šie indikačné zameranie. Vychutnávala si ich na liečení v roku 1895 manželka Františka Jozefa I. cisárovná Alžbeta, nazývaná Sissi, ktorej so- cha sa vyníma v kúpeľnom parku a ďalšie osob- nosti. Medzi malé slovenské kúpele, s domáckou at- mosférou, patria Prírodné jódové kúpele Číž, a. s., ktoré sú historicky významným a ojedi- nelým miestom na liečbu detí a dospelých, od- dychové a relaxačné aktivity. Liečia sa tu nervové choroby, choroby pohybového ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnú- tornou sekréciou a choroby z povolania. Riaditeľ Kúpeľov Číž Ing. Peter Kmeť hovorí: ,,Do kon- ca roka máme pre seniorov a klientov zdravot- ných poisťovní zľavnené pobytové balíky. Pacienti všetkých slovenských zdravotných poisťovní majú možnosť u nás využiť, od novembra až do marca 2014, zaujímavé cenové bonusy. Ide o uplatnenie zľavy z doplatku za dodatočné služ- by a to v skupine A v hodnote 35 eur a v sku- pine B 100 eur. Balneoterapia a kúpeľná reš- taurácia sa nachádza v bezprostrednej blízkos- ti kúpeľného hotela Rimava. Pre samoplatcov je v mimosezóne jeden z najobľúbenejších po- bytov Víkend pre dvoch za 186 eur pre dve oso- by s ubytovaním, polpenziou a balíčkom pro- cedúr, jódovým kúpeľom, klasickou masážou, vstupom do saunového sveta a ďalšími do- plnkovými službami. Na pitnú kúru – krenote- rapiu sa využíva liečivý prameň Hygiea, ktorý sa svojím zložením zaraďuje medzi najvzácnejšie v celej Európe. Voda je liečivá, lebo je bohatá na soli, jód a bróm.“ Menšími kúpeľmi sú aj Kúpele Nimnica, le- žiace iba 6 km od Púchova. Prevádzkujú me- dicínske wellness centrum, ktoré sa dá využívať pri wellness pobytoch. Riaditeľ Kúpeľov Nim- nica, a. s. Mgr. Martin Pavlík k tomu pozna- menáva: ,,Klienti v ňom nájdu sauny, tropické sprchy, liečivé kúpele, klasické masáže, lymfo- masáže, zábaly, inhalácie, oxygenoterapiu a soľ- nú jaskyňu. Z doplnkových služieb majú k dis- pozícii reštauráciu v provensálskom štýle, kul- túrne podujatia - výtvarné vernisáže, exkurzie, tanečné a kultúrne večery a ďalšie akcie, či špor- tové aktivity, ako fitness, stolný tenis, futbal, bi- liard. Pobyt v našich kúpeľoch si môže dovoliť naozaj každý a ubytovanie si prispôsobí podľa svojich možností. Ponúkame ubytovanie v lu- xusne zariadených apartmánoch a izbách kú- peľného domu Balnea Grand, ktorý sme otvo- rili iba v marci tohto roka. Priamo v tomto kú- peľnom dome sa nachádzajú procedúry, stra- vovanie, medicínske wellness centrum a fitnes- centrum, reštaurácia Impresia, bufet a pitný pa- vilón. Pre samoplatcov máme v ponuke výhodné akciové relaxačné pobyty. Pre pacientov skupi- ny B ponúkame mimoriadnu akciu – nulový do- platok za ubytovanie v kúpeľnom dome (KD) Salus, pre nástupy v mimosezóne od 25.11.2013.“ 52 Kúpele Číž Kúpele Nimnica

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC RELAX V SRDCI PRÍRODY www.kupelens.sk marketing@kupelens.sk +421 52 442 24 54 - 5 kúpeľnú liečbu v jedinečných klimatických podmienkach Vysokých Tatier služby profesionálnehokongresovéhocentra rekondičné pobyty pre firmy pobyty v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier už od 29 € k vybraným pobytom TATRY Card zdarma JEDINEČNÉ KÚPELE VO VYSOKÝCH TATRÁCH PONÚKAJÚ Darujte pobyt svojim blízkym formou DAR EKOVÉHO POUKAZU

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

V estetickej medicíne bojuje- me proti času, čo je niekedy veľmi náročné, ale existuje niekoľko základných pravidiel, kto- ré nám pomáhajú starnutie pleti od- dialiť. Prvé vrásky sa nám objavu- jú po tridsiatke. Mali by sme sa preto vyhýbať najčastejším prehreškom voči star- nutiu našej kože. Fajčenie Fajčenie urýchľuje starnutie kože, ovplyvňuje súdržnosť buniek hor- nej vrstvy kože a tým pomáha k rý- chlejšej strate vody z kože – koža je dehydratovaná. Fajčenie sťahu- je cievky v spodnej časti kože, čím zhoršuje jej vyživovanie. Rozširuje póry. Počas fajčenia namáhame sva- ly okolo úst a vytvárame si drobné vrásky nad hornou perou. Slnenie UVB žiarenie – ak sa opálime do červena – hrozí nám rakovina. UVA žiarenia- opaľovanie do hne- da spôsobuje vznik vrások. Nepoužívanie UV faktorov Hlavný podiel na vzniku nádorov má intenzita a frekvencia pôsobe- nia UV žiarenia v detstve a v mlad- šom dospelom veku. Zlé stravovacie návyky Dôležitý je dostatočný príjem vi- tamínov – hlavne E a C, ktoré sú vý- znamnými antioxidantmi. Výborná je stredomorská diéta bo- hatá na omega mastné kyseliny z rýb, zeleninu, ovocie a olivový olej. Silný antioxidačný účinok majú aj polyfenoly, ktoré sú v ze- lenom čaji. Slabý pitný režim Denne vypite aspoň 2 litre vody, po- užívajte hydratačné krémy a masky, aby ste predišli vysušeniu pleti. Neskoré chodenie do postele Koža sa najlepšie regeneruje medzi polnocou a druhou hodinou ráno. Práve vtedy, keď spíme. Ak chodíte neskoro spať, nedáte vašej koži čas na regeneráciu. Opakované chudnutie a priberanie Ak nechcete vyzerať staršie, tak to nepreháňajte s chudnutím, telo bude OK, ale tvár bude mať viacej vrások a previsov. Rovnaký efekt má tzv. „jojo efekt„ - opakované chudnutie a priberanie na váhe. Koža vekom stráca svoju pruž- nosť, a nedokáže sa prispôsobiť čas- tej zmene na váhe. Podceňovanie kozmetických prípravkov Mastnú a pórovitú pleť potrebuje- te pravidelne čistiť a návštevy koz- metičky sú dôležité. Proti starnutiu existuje celá rada kozmetických prípravkov. Dobré sú s derivátmi vit. A, C, E a koenzýmom Q10. Nadmerné používanie mimických vrások – mračenie Ak sa často mračíte, prižmurujete oči, krčíte čelo – mimické vrásky sa dostavia už pred tridsiatkou. Holdovanie alkoholu Alkohol pripravuje bunky o vodu, čo vedie k predčasnému starnutiu pleti, tvorbe vrások. Alkohol spo- trebúva dôležité živiny a aj vita- míny A,B a E.. Alkohol poškodzuje krvné cievky, ktoré rozširuje a tak vám sfarbuje nos aj líčka do čer- vena. Absolútne odmietanie korektívnych estetických zákrokov Pomocou rady omladzujúcich tech- ník dokážeme v dnešnej modernej dobe spomaliť prejavy starnutia. Je ich celý rad. Stres Na pleti sa negatívne odráža úna- va, stres a nedostatok spánku. Unavená koža je bez energie, chý- ba jej jas a je vysušená a zvädnutá. Keď je organizmus v strese, cievy na koži sa sťahujú, zatiaľ čo počas psychickej pohody sa rozťahujú a pleť lepšie prekrvujú. Za účelom skúmania vzťahov me- dzi psychikou a stavom pleti vzni- kol nový vedecký odbor – psycho- dermatológia. Hormonálna nerovnováha Hormóny majú v procese starnutia dôležitú rolu. Zníženie hladiny hor- mónov v krvi – hlavne estrogénov, nastáva u žien hlavne po menopauze a podpisuje sa na našom rýchlejšom starnutí kože aj ostatných orgánov. Tomuto môžeme ľahko zabrániť užívaním hormonálnej substituč- nej liečby, vďaka ktorej sa zastaví úbytok kolagénu a zlepší sa hydra- tácia pleti. Ak je niekto odporca es- trogénových tabletiek, účinné sú aj fytohormóny, ktoré môžeme podá- vať celkovo aj lokáne. Fytohormó- ny, ktoré sa pripravujú hlavne zo sóje, sú schopné nahradiť pokles vlastných hormónov. 54 12 prehreškov s ktorými urýchľujete starnutie pleti MUDr. Mária Petrášová z centra DermaPoint radí, ako oddialiť starnutie pleti.

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

55 Poznajte rodinnú anamnézu Je dôležité vedieť, aké zdravé oči majú naši rodičia, starí ro- dičia alebo predkovia. Rôzne očné choroby, prípadne pro- blémy sú dedičné, rôznym sa dá predísť správnou životosprá- vou. Vedieť viac, je výhodou. Môžete sa niektorým kompli- káciám účinne vyhnúť. Správna životospráva Oči, tak ako aj iné orgány nášho tela potrebujú kvalitnú výživu. Preto je dôležité prijímať v po- trave dostatočné množstvo vi- tamínov a minerálov. Strava bohatá na ovocie a zeleninu, najmä listovú a tmavé druhy ob- sahujúce viac účinných látok spolu s prísunom dostatočného množstva omega 3 mastných kyselín nachádzajúcich sa naj- mä v rybách ako je losos a tu- niak, zabezpečia vitamíny, kto- ré ochránia váš zrak. Udržať si optimálnu váhu Znie to možno zvláštne, ale do- držiavať správnu životosprávu v zmysle obmedzenia obezity je pre ľudský zrak veľmi vý- znamným faktorom. Nadváha zvyšuje riziko vzniku cukrovky a rôznych iných ochorení, kto- ré tiež oslabujú zrak. Kvalitné slnečné okuliare Slnečné okuliare s ochranným faktorom ochránia oči pred in- tenzívnym slnečným žiarením. Platí to dokonca počas celého roka. Nezabúdajme preto nosiť slnečné okuliare aj v jarnom, je- sennom a zimnom období. Okrem ochrany očí predídeme aj mimickým vráskam okolo očí, ktoré vznikajú aj žmúrením pri intenzívnom svetle. Stop fajčeniu Rozlúčiť sa s cigaretou, prí- padne po nej nikdy nesiahnuť je iste dobré rozhodnutie aj pre naše oči. Fajčenie má totiž podľa výskumov za následok vyššie riziko vzniku vekom pod- mienenej degenerácie makuly, sivého zákalu a poškodenia zrakového nervu, čo môže viesť až k slepote. Náš tipAk chceme, aby naše oči boli zdravé, mali by sme dodržia- vať zásady zdravého životného štýlu – teda vyváženú životo- správu, dostatok pohybu a nefajčiť. Obzvlášť dobré je dbať na prísun kyseliny dokozahexaénovej (DHA), ktorá je ako látka skupiny omega-3 mastných kyselín obsiahnutá v ry- bách. Omega - 3 mastné kyseliny majú ochranný účinok na cievy, prispievajú k stabilizácii a k poklesu hodnôt krvného tlaku a hladiny tukov v krvi. Ukázalo sa, že nedostatok týchto mastných kyselín má negatívny účinok aj na zrak. Nie je jednoduché sledovať každodenne zloženie stravy, ktorú prijímame. Ak máte pocit, že váš organizmus nedo- stáva dostatočné množstvo živín, zvážte užívanie výživových doplnkov, ktoré ponúkajú vyvážené množstvo pre zdravie očí potrebných látok. Jedným z nich môže byť napríklad aj Ocu- vite® Complete teraz v limitovanej edícií ako darčekové ba- lenie s praktickou lupou. Tip na zdravé oči Wellness

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

56 Odstránenie vrások

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

V súčasnej dobe je najmä pre ženy dô- ležité zachovať si mladistvý vzhľad a dynamickosť. Tieto atribú- ty sú základnou požiadavkou v spoločnosti aj na pracovisku. To, ako vyzeráme, je aj naša vlastná vizitka. Postupom času nám pribúda vedomostí, pri- búdajúcim vekom však vidíme aj pribúdajúce vrásky. S vráskami sa však v sú- časnosti dá bojovať a darí sa ich úspešne odstraňovať po- mocou rôznych medicínskych a estetických techník. Produkty firmy Medicontur sú na boj s vráskami skvelými partnermi. Pomáhajú vyhladiť vrásky použitím špičkových metód. Esthélis, Fortélis, Modelis a Mesolis • komplexné ošetrenie tváre, dekoltu a rúk • vlastné certifikáty kvality a Esthélis/Belotero i FDA certifikát • bezpečné, vstrebatelné, pri- rodzené, s okamžitým účin- kom Firma Medicontur ponúka do- konalú symbiózu vytvárania krásy: najvyššiu kvalitu prí- pravkov v spojení so špičkový- mi odborníkmi v Čechách aj na Slovensku Aplikačný systém Anteis Elektronický systém pre bez- bolestnú aplikáciu výplní a me- zoterapie. Výhody aplikácie pomocou aplikačného pera: • výrazne menšia bolestivosť pri aplikácii výplní • menej nežiadúcich účinkov • precíznejšia aplikácia • okamžitý estetický účinok • rýchlejší návrat do každo- denného života Na zmiernenie bolestivosti aplikácie vyvinula firma An- teis, ako jediná na svete, veľ- mi elegantnú pomôcku - Ap- likačné pero. Aplikačné pero je jedinečný automatizovaný systém na aplikáciu výplní a mesoterapie. Ani tie najši- kovnejšie ruky lekára nedo- kážu v priebehu celéhu dňa dokonalú rovnomernú apli- káciu kyseliny hyalúronovej do kože. Aplikačné pero dávkuje rovnomerne, za stáleho tlaku a prietoku. Použitím Aplikačného pera sa zmierňujú nežiadúce účin- ky v priebehu ošetrenia i po ošetrení – menšia bolestivosť ošetrenia, menší opuch a mo- drinky. Aplikačným perom je výplň precíznejšie naapliko- vaná do kože, a tým sa zdo- konaľuje i konečný estetický účinok. Aplikačné pero je k dispozícii i u špičkových es- tetických lekárov na Slovens- ku a v Čechách. Všetky produkty sú vyrobené z prírodných látok, sú bez- pečné, v organizme dokonale tolerovateľné a rozložiteľné. Wellness 57 Hladká a hodvábna pokožka už nie je len túžbou a žens- kou márnivosťou, ale aj plodným nástrojom v žen- ských rukách.

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

58

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

59

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

M oja babička mi od detstva kontrolovala vrstvy oblečenia, či mám na sebe tielko a či mi ne- trčia kríže. Bolo to alfou a ome- gou zdravia a popri ďalších dôležitých úkonoch a zásadách išlo o komplex dobrých rád, ktoré nás - deti, mali ochrániť od choroby. Staré dobré recepty z minu- losti sú však v dnešnej dobe ne- dostatočné, aj keď zavrhovať by sme ich nemali. Drahocen- nosti z prírody, ktoré slúžia na podporu obranyschopnosti or- ganizmu sa využívajú aj dnes a niekedy sú oveľa účinnejšie a aj zdravšie ako doplnky stra- vy z lekárne. Súčasné vedecké poznatky sa zaoberajú prísunom vitamínov, minerálov a stopvých prvkov. Zistilo sa aj to, že okrem tohto spektra by sme nemali zabúdať na ovocie a zeleninu, v ktorej sa nachádzajú zdraviu prospešné fytochemikálie, ktoré sú pre ľudský organizmus nemenej dôležité ako už spomenuté vi- tamíny a minerály. Podieľajú sa totiž na rôznych dôležitých funkciách v ľudskom organizme a v neposlednom rade slúžia na podporu imunity. Niektorí vedci dokonca ne- váhajú tvrdiť, že správnou stra- vou si dokážeme naštartovať imunitu natoľko, že naše telo dokáže aj v ťažkých časoch chrípkových epidémií odolávať nástrahám. Inšpirujte sa teda niektorými druhmi potravín, ktoré vám môžu byť nápomocné aj v zim- nom období. Naštartujte si imunitu správnou životosprá- vou, vhodným pohybom a pri- dajte aj kus dobrej nálady, pre- tože aj psychická pohoda má vraj na imunitu blahodarný vplyv. Jablká Toto chutné ovocie sa často po- važuje za najbežnejšie a nieke- dy je preto aj zaznávané. Mož- no vás práve teraz pre- svedčíme o opaku. Jablko je zdro- jom vitamí- nov C, E a K, betakaroténu. Z minerál- nych látok a stopových prvkov obsahujú vápnik, železo, dras- lík, mangán, chróm a zinok. Ne- zanedbatelný je aj pektín ob- siahnutý v jablkách. Ten po- máha znižovať hladinu cho- lesterolu v krvi a chráni imu- nitu. Tip: Jablková šťava pomáha aj proti kašľu a pôsobí proti- zápalovo v ústnej dutine. Stačí odšťaviť pár jabĺk a zohriať. Chutný a zdravý nápoj si iste obľúbite! Brusnice Sila týchto malých bobuliek je v zlepšovaní imunity priam ohromná. Brusnice sú pova- žované za prírodné antibioti- kum a môžete sa na ne spo- ľahnúť aj v čase chrípok a pre- chladnutí. Obsahujú tiež látky, ktoré zabraňujú usadzovaniu baktérií na slizniciach. Sila brusníc je známa aj tým, ktorí trpia na zápaly močových ciest. Výťažky z brusníc v takýchto prípadoch liečia takmer okam- žite a s vysokou účinnosťou. Viac tipov a aj recepty na chutné a zdravé dobroty nájdete aj v knihe: Super potraviny Jarmila Mandžuková (Vydavateľstvo Príroda) V zime nás ochráni imunitaNaše telo musí čeliť rôznym nástrahám. Keď sa k tomu pridá ešte zvýšený výskyt ký- chajúcich a kašľajú- cich ľudí v našej blíz- kosti, nezostáva nám nič iné, len dúfať, že nás choroby obídu. Pre imunitu sa však dá veľa spraviť.

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

PRENÁS,DRAHÁ,PODSTROMCEK

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

62 Bioterapiou proti rakovine M eno profesora Dr.Thomasa Dávida je široko známe po ce- lom svete, lebo so svojim starostlivo vypracovaným liečebným CoD protokolom ( špeciálny čaj CoD & Cielený Výživový Sys- tém ) významne prispieva k zlepšeniu zdravotného stavu, ba aj k vy- liečeniu pacientov s nádorovým ochorením. Okrem toho si pred rok- mi založil Informačné centrum pre rakovinu, ktoré má za úlohu po- skytnúť relevantné informácie o vedecky dôkladne podložených mož- nostiach biologickej holistickej liečby rakoviny. CoD čaj je 100% prírodný rastlinný extrakt pochádzajúci z Juž- nej Ameriky, ktorý zahŕňa viacero zložiek, ako je napríklad „mačací pazúr“ ( Uncaria tomentosa ). Je to exotická bylinka z Peru, ktorá bola medzi prvými povolená na posilnenie imunity. Ďalším známym komponentom je Lapacho ( Tabebuia avellanedae ), podľa domo- rodých indiánov nazývaný aj ako „strom života“ alebo „strom bo- hov“. Za posledné desaťročia vedci, výskumníci, výskumné ústa- vy, lekári, prírodní liečitelia dokazovali rôzne účinky tejto čajovej zme- si CoD a súvisiaceho Cieleného výživového systému a CoD proto- kolu na látkovú výmenu buniek, na acidobázickú rovnováhu, na vnú- torné prostredie organizmu, na zabezpečenie životnej sily, na imu- nitný systém, na funkčné poruchy orgánov, na poruchy rovnováhy tela, ducha a duše, pre ľudí s nadmerným duševným, telesným, du- chovným, chemickým a biologickým zaťažením. Hlavnými piliermi tejto metódy je pozitívna zmena životosprávy a stravovania spolu s vitalizujúcou čajovou kúrou, ktorá zbaví or- ganizmus jedov. Skúsenosti s uplatňovaním tejto metódy ukázali za- stavenie nekontrolovateľného rastu buniek, ako i vzniku metastáz. V niekoľkých prípadoch sa dokonca zaznamenalo celkové zmiznutie nádorov, zároveň sa zlepšila kvalita pacientovho života. Výsledkom 25-ročného usilovného vedeckého výskumu profesora Dr. Thoma- sa Dávida je vytvorenie liečebného systému, ktorý účinne pomáha, komplementuje konvenčnú onkologickú liečbu rakoviny, masívne posilňuje efekt chemoterapie a rádioterapie, zreteľne redukuje ich všeobecne známe a obávané nežiaduce účinky. Nevoľnosť, celko- vá slabosť, vírusové, bakteriálne alebo plesňové infekcie sa pri tom nevyskytujú vôbec alebo len v miernej forme. Dôležitou charakte- ristikou CoD čaju je to, že zabraňuje vzniku rezistencie nádorových buniek voči chemoterapii. Na svojich povrchových membránach sú nádorové bunky schopné seba maskovať pomocou špeciálnych mo- lekúl. Tieto bielkovinné štruktúry sa chovajú ako pumpy a za účasti vápnikových iónov sú schopné vypudiť z vnútra nádorovej bunky cytotoxické lieky. Stávajú sa tým postupne odolnými voči podanej onkologickej liečbe. Bolo experimentálne dokázané, že prírodné lát- ky v čajovej zmesi CoD účinne blokujú tieto bielkovinné pumpy a tým zachovajú citlivosť nádorových elementov voči onkologickej liečbe. CoD protokol je tiež výborným prostriedkom pre udržanie zdra- via, na primárnu prevenciu vzniku ochorení, pretože aj u zdravých ľudí upevňuje, posilňuje vlastné obranné mechanizmy, má vynika- júci detoxikačný účinok v pečeni, obličkách. Zlepšuje funkciu trá- viaceho traktu, má mohutný protizápalový efekt, je účinným „vy- metačom“ voľných radikálov, chráni bunky organizmu pred oxida- tívnym stresom. Tento blahodarný efekt sa preto už roky využíva aj ako podporná liečba pri iných neonkologických ochoreniach, ako je napríklad AIDS, vírusové hepatitídy ( prednostne typ B ) alebo pri určitých druhoch neurodegeneratívnych ochorení (Alzheimero- va alebo Parkinsonova choroba ). Ako klinický onkológ si myslím, že nádorová liečba bude účin- ná vtedy, ak bude pacient aktívne spolupracovať, ak rozhýbe aj svo- je podvedomie, ak je sám motivovaný a presvedčený o dôležitos- ti spolupráce. V každodennej praxi mi moji pacienti znova a znova dokazujú, že vedia žiť s rakovinou a zdolať sa im ju podarí iba vte- dy, ak z nich vyžaruje nespútaná energia, motivácia a viera. Vnímanie reality a pocity ovplyvňujú imunitný systém a reakcie mozgu. Pa- cient je aktívnou súčasťou liečebného procesu. Vyliečenie nezále- ží dominantne od ošetrujúceho lekára, ale od pacienta. Vedec skú- majúci rakovinu, ošetrujúci onkológ len ukazujú rôzne cesty, ktoré vedú zo slepej uličky a tak sa stávajú súčasťou liečebného proce- su. Základným predpokladom úspešnej, cielenej dlhodobej liečby chronických, degeneratívnych ochorení je holistický (celostný) po- hľad na človeka, spoločné rozumné uplatnenie klinických a holis- tických liečebných postupov, ktoré budú šité na mieru, zladené a sy- nergické. O to sa usiluje aj naše zdravotné stredisko v Dunajskej Strede, ktoré je prvým oficiálnym CoD centrom na území Sloven- skej republiky. MUDr. Tibor Csóka klinický onkológ Výživové doplnky: Čaj CoD , CoD Kapsula a vitamíny CoD Vital-PlusTM TM TM (0917580636 - Mgr. Sylvia Borárosová)

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

63

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

K oľko krát ste si dnes už umývali ruky? Pýta sa pri každom stretnutí s detičkami mýval SapoNell- ko. Celé naše okolie je rajom pre škodlivé organizmy, ktoré sa dokážu šíriť z človeka na človeka obyčajným dotykom. Nachádzajú sa v škole, v au- tobuse, električke, nákupných centrách, ihriskách, v záhrade, jednoducho všade okolo nás. Svoje ruky používame celý deň a preto sa na nich zachy- távajú milióny mikroorganiz- mov, z ktorých niektoré môžu byť zdraviu nebezpečné. Umývanie rúk je najlepší spôsob, ako zastaviť šírenie mi- króbov a zabrániť tak vzniku celému radu ochorení. (Mi- kroorganizmy sú maličké žijú- ce organizmy, ktoré sú voľným okom nepozorovateľné.) Umývanie rúk pomáha pri odstraňovaní škodlivých bak- térií, ktoré sa na našich ru- kách zachytávajú pri styku 64 Prečo je dôležité umývať si ručičky? Mýval SapoNellko vám to vysvetlí.

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

s našim okolím. Niektoré z tý- chto mikróbov nám môžu spôsobiť ochorenie, pokiaľ ich vdýchneme alebo zjeme spolu s jedlom. Umývanie rúk len vodou alebo studenou vodou zbaví ruky viditeľnej špiny. Ale až použitie mydla a teplej vody nám zaistí odstránenie ne- bezpečných mikróbov. Rúčky by mali byť umyté vždy: • pred, počas a po príprave jedla • po použití toalety • po styku so zvieratami • po kašľaní, kýchaní a smrka- ní • po styku s chorými ľuďmi alebo ak si sám chorý • po cestovaní v autobuse, po návšteve nákupného centra, ... Čisté ruky s voňavými mydlami SapoNello Líniu SapoNello predstavujú tekuté mydlá a sprchovacie gély rozmanitých vôní, ktoré sa postarajú o to, aby sa kaž- dodenná starostlivosť o po- kožku stala zábavnou hrou. S vôňou jahody, banánu, mar- hule, či cukrovej vaty sa stane umývanie zážitkom a nie po- vinnosťou. Celá rada je oftalmologicky a dermatologicky testovaná, neobsahuje žiadne alergény, bez obsahu alkoholu s ne- utrálnym pH. Dostanete kúpiť v 101 Drogé- riách, vybraných predajniach COOP Jednota Slovensko (Trnavský a Prešovský kraj), alebo cez internetový obchod www.talianskadrogeria.sk. 65

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

V ianoce sú časom rozdávania radosti, ča- som tráveným s rodinou a najbližšími. Keď už vyrastieme z príbehu o Ježiško- vi, ktorý nosí darčeky pod strom- ček, vhupneme do reality nahá- ňania sa za darčekmi pre celú ro- dinu. Ak však svojej rodinke môžeme dopriať dar vo forme skvalitnenia bývania, iste táto investícia padne na úrodnú pôdu a poteší všetkých. Rekon- štrukcia domu, bytu, či nákup nového zariade- nia do domácnosti, môže byť predsa aj via- nočným darčekom. Po čom túžia deti Deťom by sa určite nemali odoprieť darčeky pod vianočným stromčekom, obzvlášť ak sú ešte malé a Vianoce sú pre ne obrovským zážitkom. Keď sa však rozhodnete zariadiť im detskú izbu, zo- pár drobnosí do nového kráľovstva sa môže ob- javiť aj pod vianočným stromče- kom. Rekonštrukcia, či zariaďova- nie detskej izby je pre dieťa vždy veľkou udalosťou. Ide o akýsi byt v byte, pretože dieťa vníma svoju izbu ako samostatné kráľovstvo a priestor, kde chce byť samé sebou. Preto by sme aj pri riešení detskej izby mali pri- hliadať na potreby, ale aj vkus a preferencie ma- lého obyvateľa. Dievčatká majú často jasno vo farebnosti interiéru, ružová farba silno prevlá- da nad ostatnými. Treba si však uvedomiť, že môže ísť o krátke obdobie a vo fáze dospieva- nia začnú byť aj nároky na detskú izbu iné, tak ako aj ružová farba ustúpi iným farebným kom- 66 Bývanie na úrovni Darujte si pod stromček kus pohodlia a útulno rodinného krbu.

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

www. .sk Krytina sa vyznačuje mimoriadne pôsobivým estetickým vzhľadom, ktorý kopíruje materiály (drevený šindel). Vďaka tomu sa strešná krytina dobre ujala zvlášť v pamiatkovo chránených krajinných územiach. Taktiež veľkú obľubu získala pri novostavbách a rekonštrukciách starých striech. DOPRAVA V RÁMCI CELEJ SR ZDARMA! Pri mlyne 42, 949 05 Nitra, INFOLINKA: 0917 212 212 Pri mlyne 42, 949 05 Nitra, INFOLINKA: 0917 234 234 strešná krytina Špecialista na lícové tehly, obkladové pásiky, typu KLINKER. .skwww. ROČ NÁ ZÁRUK A 3030

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

bináciám. Chlapcov zaujme zasa niečo iné. Autá, indiáni, prírodné motívy. Detská izba je mies- to, kde sa dá architektonicky doslova vyblázniť. Ak chcete myslieť do budúcnosti, je dobré s die- ťaťom komunikovať, naviezť ho na rôzne alter- natívy, ukázať mu spektrum možností. Bude mať dobrý pocit z toho, že je plnohodnotnou sú- časťou celej premeny a bude mať z toho radosť. Dobre zariadená detská izba sa pozná tak, že je tam dieťa šťastné a spokojné. Neváha v izbe tráviť veľkú časť pobytu v domácnosti. Sny rodičov Rodičia majú zväčša jasné predstavy, čo treba urgentne rekonštruovať, prípadne ako zariadiť interiér. Ak ide o rekonštrukciu, ktorá si pýta ráz- nejšie zásahy do budovy (zateplenie, sanácia vlhkého muriva, výmena strešnej krytiny a po- dobne), konzultácia s odborníkom je prvým a dô- ležitým krokom v celom procese. Po konzultá- cii budete o niečo presnejšie vedieť, čo vás čaká a neminie, cenová kalkulácia zasa vyčísli, čo ne- minie vašu peňaženku. Podľa druhu rekon- štrukcií a úprav je vhodné riešiť aj termíny, kedy je najvhodnejšie s prácami začať a ako dlho budú trvať. Odmenou však bude útulné a zdravé bývanie pre celú rodinu, čo je iste správnou investíciou, či už ide o vianočný darček, alebo len nutnú ak- ciu na vyriešenie problému. Niečo pre všetkých Oveľa ušľachtilejšie a príjemnejšie je zariaďovať interiér. Napríklad taká nová obývacia izba je priestorom pre všetkých členov domácnosti. Tu prijímame návštevy, tu trávime spoločný čas. Akési jadro nášho domova chceme mať zaria- dené priam dokonale. Vianoce sú správnym ča- som na rodinné úvahy napríklad aj o tom, ako si spoločné priestory vylepšiť. Možno spolu prí- dete na to, čo dodá šmrnc tej vašej obývačke a doprajete si spoločný vianočný darček v po- dobe novej sedačky, kresla, police na knihy či prekrásneho stola. Text: ZM Foto: www.home-designing.com 68

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

Vonkajšie hliníkové žalúzie (C-80, Z-90, S-90, Z-70) sú najpoužívanejší exteriérový tieniaci prvok. Umožňujú plynule regulovať prirodzené osvetlenie, zachytávajú priame slnečné žiarenie a chránia pred jeho škodlivými vplyvmi. Umiestnením žalúzií do exteriéru vytvoríte výbornú tepelnú izoláciu. Žalú- zie sa ovládajú kľukou, šnúrou alebo motoricky. Po- kiaľ nie je pre žalúzie pripravený stavebný otvor, obvykle sa dopĺňajú krycími plechmi, ktoré doko- nale prekryjú stiahnutú žalúziu. Vonkajšie žalúzie sú vhodným doplnkom moderne riešených domov, ale sú vhodné aj pre zatienenie okien administra- tívnych budov či prekrytie balkónov. Gennius je navrhnutý tak aby spĺňal estetické požiadavky, aby bol spoľah- livý a trvácny. Všetky jeho komponenty sú navrhnuté a vyrobené s cieľom splniť tieto kritériá, ako aj odolnosť voči vetru. V skutočnosti Gennius spĺňa tú najvyš- šiu triedu - triedu 3. Okrem Toho vý- sledky testov vyzdvihujú mimoriadny výkon. Steny, zimné záhrady a prístrešky Zasklievanie stien a zimných záhrad realizujeme polykarbonátovými platňami a panelmi. Využitie je v občianskych resp. obytných stavbách: n fasády n deliace steny interierové n exteriérové zasklené steny – možnosť realizá- cie posuvných, výsuvných a otváravých kon- štrukcií. Pri zimných záhradách realizujeme aj atypické kon- štrukcie: n hliník n výplň: sklo, izolačné dvojsklo, polykarbonát Ďalej ponúkame: n Látkové rolety deň a noc To čo látkovým roletkám vždy chýbalo, plynulá re- gulácia svetlosti v interiéri je konečne vyriešená. n Japonské steny predstavujú absolútnu novinku v oblasti tieniacej techniky na našom trhu. GENNIUS

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

Neustále prebiehajúce prírodné zmeny spôsobujú nepredvídané situácie vplýva- júce na podstatu každého stavebného diela. Jednou z najvážnejších porúch býva zistená deštrukcia vybudovanej stavby. Jej príčiny sú rôzne. Návrhmi nápravy sa za- oberá odbor statika stavieb. V nasledujú- com článku chceme verejnosti predstaviť účinný nástroj, pre použitie pri sanácii ktorý prakticky realizuje firma AQUA- IZOLING v tejto oblasti. Dlhoročné praktické skúsenosti v oblasti sanácie stavieb, ako aj zvládnutie využitia tlakovej techni- ky pre tento účel nás nútia hľadať efektívne a vysoko účinné spôsoby pre dosiahnutie požadovaného cie- ľa. Existencia množstva relatívne malých statických porúch stavieb vy- žaduje aj technológie, ktoré sú eko- nomicky v dnešnej dobe prijateľné. Dôvtipom sa dajú obísť vysoko nákladné, čas- to patentovo chránené mikropilotážne techni- ky používané pre tento účel. Ďalší rozhodujú- ci činiteľ je priestorová možnosť využitia tech- nických zariadení v zastavaných územiach. Novinkami, ktoré v tejto oblasti využívame sú hlavne nami vyvinuté zavádzané injektážne ihly, vhodné do štrkovitých podloží, V prípade výskytu ílovitých, piesočnato ílovitých podloží používame kombinované cementovo polyure- tánové mikropilotáže. Pre možnosť dosiahnutia vysokých tlakov v požadovaných hĺbkach zem- ného terénu jednoduchým spôsobom dosahu- jeme pevnostnú stabilitu v určenom mieste. Pre- vádzame tzv. dvojitú, cementovo – polyuretánovú mikropilotáž. Jej princíp spočíva v tvorbe mi- kropilóty o priemere do 300mm, ktorá môže byť vystužená betonárskou oceľou. Ešte pred tlakovým plnením ce- mentovou zmesou je do otvoru mikropilóty vsadená oceľová trubka v hornej časti s maznič- kou a v dolnej je vytvorený tzv. „ventilkový“ vývod. Po za- tvrdnutí cementovej mikropiló- ty cez opísaný paker čerpadlom vtláčame pod tlakom až do 50Mpa polyuretánovú SOIL živicu, ktorej roz- ptyl aj v ílovitej zemine je optimálny. Spätný vý- ron pri tomto spôsobe sa neprejaví. 70 Opravy prasknutých stavieb Význam pevného zá- kladu budovaných stavieb je všeobecne známy od prvopo- čiatku existencie ľudskej činnosti.

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

Pri bežných skladbách profilov zemného podložia sa týmto zamedzí nežiadanému nasý- teniu injektážnou látkou v orničnej vrstve. Naj- častejšie týmito spôsobmi dosahujeme apli- kačné hĺbky 2-4m, čo je pri pozemnom stavi- teľstve dostatočné. Opravy trhlín realizujeme ná- sledne pomocou tzv. „zošívania“ s výstuhami z cal ocelí a zálievkou vhodného polyuretánu. Využitie tlakovej injektážnej techniky tak okrem tvorby dodatočných hydroizolácií získava nový rozmer využitia. Bližšie informácie: AQUAIZOLING Tenisová 11, 97101 PRIEVIDZA Tel.: 0903 510 100, 0904 515 100 E-mail: aquaizoling@aquaizoling.sk www.aquaizoling.sk Štýl 71

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

Sekčné garážové brány s výkonným pohonom dnes už patria k bežnému vybaveniu domu. Ma- nipulácia s nimi je nenáročná a jednoduchá. Ne- vyžadujú si veľa priestoru, ani spolujazdca, ktorý musí pred parkovaním bránu otvoriť a potom ručne zavrieť. V akom- koľvek počasí jednoducho bránu otvoríte jediným stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači a pohodlne zaparkujete bez toho, aby ste si za- blatili topánky. Garážová brána je neodmysliteľným prvkom exteriéru domu a preto by s ním mala ladiť v jeden harmonický celok. Pri jej vý- bere by ste sa mali obrátiť na odborníkov, kto- rí vám poradia a vyberú tú najvhodnejšiu al- ternatívu. Nechajte sa usmerniť v praktických detailoch, ktoré pri obyčajnom pohľade na bránu síce nie sú viditeľné, ale z hľadiska jej kaž- dodenného (a najmä dlhodobého!) užívania ne- smierne dôležité. Bohaté skúsenosti s výrobou garážových brán a priemyselných brán má OLYMPS DOOR. Oceľové brány tejto značky sú vysoko odolné voči všetkým poveternostným pod- mienkam. Okrem ochranných líšt na každej sek- cii, ktoré chránia konce výstuží i izoláciu pred vplyvmi počasia, to umožňuje aj povrchová úpra- va WOODGRAIN. Tento povrch je na pohľad zrnitý, podobný štruktúre dreva a vyznačuje sa zvýšenou odolnosťou. Je jednoduchý na údržbu a dažďová voda na ňom nezanecháva stopy. Na- priek tomu sa v ňom spája krása prírodného dre- va s vlastnosťami ocele, čo brá- ne zaručuje pevnosť a stabilitu. Nie je však dôležité len to, čo je na povrchu. Srdce garážovej brány sa nachádza vo vnútri, v samotných sekciách, ktorých technické vyhotovenie určuje kvalitu celého posuvného me- chanizmu. Optimálna hrúbka sekcií je 4 cm a môžete si vybrať medzi neizo- lovanými sekciami (v prípade, že garáž stojí sa- mostatne) a dvomi druhmi zateplenia – polys- terénovým či polyuretánovým. K izolácii vlast- nej brány sa pridruží izolácia v miestach lomu jednotlivých sekcií. Toto tesnenie, zabudované v hornej časti sekcií pomocou špeciálne vytva- rovanej drážky v oceli, má pre zachovanie tep- la v garáži dokonca väčší význam ako izolácia celej sekcie. Predajcovia vás však na tento fakt nemusia upozorniť, pretože nie všetky garážo- vé brány tesnenie priamo v profile sekcie majú. Dizajn garážovej brány je určite jedným z najdôležitejších faktorov pri rozhodovaní 72 Garážové brány Olymps door Nadizajnujte si vlastnú bránu pomocou jedno- duchej aplikácie „Door Designer“

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

o kúpe. Každá brána by mala byť vyberaná tak, aby tvorila skvelý doplnok k domu. Brány, kto- ré oddávna zaberali podstatnú časť fasády domu boli vždy najprominentnejším doplnkom. Najkrajšie domy mali starostlivo dizajnovanú brá- nu s veľkým dôrazom na detaily. V škále po- núkaných dizajnov brán nájdete okrem klasiky – kazetových (typy VERSUS, POPULAR, MO- DUS, SOLID, FOCUS a NATUR) alebo v sú- časnosti veľmi populárnych pásových (SO- LID, FORMAT a TIMBER) brán aj naozajst- né vychytávky – brány hladké (typ FUTUR a TABULAR), s novým dizajnom drážka (FI- NAL a TENDER) alebo brány s úzkymi pruh- mi, ktoré dômyselným farebným efektom vy- tvárajú zaujímavý dizajn (FIBER). Špecifickou kategóriou je kolekcia DECOR. Ide o sekcie z ktorých si môžete poskladať bránu podľa svo- jich predstáv. V garážovej bráne DECOR sa snú- bi pevnosť ocele s tradičným výzorom staro- dávnych brán, aké môžete vidieť vo filmoch z dávnych čias. Skvele sa hodí k domom, po- staveným vo vidieckom štýle, ktoré dýchajú nos- talgiu. Výber farebných odtieňov je dnes už ne- preberný – u oceľových brán s farbeným po- vrchom okrem základnej bielej a hnedej farby sú k dispozícii všetky odtiene stupnice RAL ako aj dnes mimoriadne populárne odtiene hliníková alebo antracitová. Oceľové brány s povrchom imi- tácia dreva môžu byť prispôsobené odtieňu oke- níc alebo vchodových dverí. Špecialitami v ponuke sú externé personálne dvere APART, ktoré môžu byť vyrobené v takom istom dizajne ako garážová brána, alebo posuvné brány s bočným otváraním SIDE. Najčerstvej- šou novinkou v sortimente je klasická krídlová brána s príznačným názvom KLASIK. Tento typ brány sa dodáva, ak stavebné podmienky ne- dovoľujú montáž sekcionálnej brány. Rozbiehate obchodné aktivity a budete po- trebovať skladové priestory? Alebo už vaša fir- ma úspešne funguje a nastal ten správny čas na vylepšenie výrobnej haly? V ktoromkoľvek od- vetví priemyslu sa stretnete s problémom uzat- várania priestoru. Sekčné priemyselné brány sú skvelým pomocníkom. Plné i čiastočne pre- sklené brány sa vyrábajú z ocele a patria do mo- delovej rady Factory STIL. Kompletne z hliní- ka sú vyrobené celopresklené brány (model Fac- tory VISION). Sekcie z hliníkových profilov majú hrúbku 40 mm a do nich je vsadené dvo- jité 16 milimetrové akrylátové sklo. Brána je vďa- ka použitým kvalitným materiálom vysoko odolná voči poveternostným vplyvom. Kombi- nácia ocele a hliníka sa využíva pri modeloch Factory MIX. Plné sekcie sú oceľové a celo- presklené sú vyrobené z hliníka. Plnú, čiastoč- ne presklenú alebo celopresklenú bránu je možné skombinovať s personálnymi dverami. Dvere patria k doplnkovému vybaveniu prie- myselných brán OLYMPS DOOR a umožňujú pohodlný vstup do objektu bez toho, aby bola bezdôvodne zaťažovaná brána. Jednoducho povedané, zjednodušujú manipuláciu s ňou. Podrobnejšie informácie, vrátane možnosti na- dizajnovať si vlastnú bránu pomocou jednodu- chej aplikácie „Door Designer“ nájdete na stránke www.olymps-door.sk. Prípadné telefonické dotazy Vám zodpovie- me na infolinke zdarma 0800 111 311. Štýl 73

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

74

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

...talianske matrace prvotriednej kvality tel.: 032/7717 309, 0904 292 939, e-mail: info@danexplus.sk Úspešne 12 rokov na trhu. Viac ako 80.000 spokojných zákazníkov. Expresná dodacia doba do 24 hodín. mimoriadne ceny na e-shope: www.danexplus-matrace.sk italiano materassino

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

76

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

77

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

78

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

20g200ml Pleťová voda Krém Skúsili ste ACNE INTENSIVE FORMULA set? Zbavte sa toho problému len za 4 týždne! Nech ľudia okolo vás vidia peknú tvár bez akné a vyrážok! DERMATOL OGICALLYT ESTEDDERM ATOLOGICKY www.akne-formula.sk Expert proti akné!Novinka Informácie a objednávky: 0948 322 667 Prof. dr. M. Milojevic Originálna receptúra VŠETKÝM TÝMTO ĽUĎOM SME POMOHLI POMOHLISMEINÝMKTORÝCHTUNEVIDÍTE MÔŽEME POMÔCŤ AJ VÁM! 100% PRÍRODNÉ MARBO PREPARÁTY PROTI VYPADÁVANIU A PRE NOVÝ RAST VLASOV Vypadávajú vám vlasy? Máte ich slabé a preriedené? Trápi vás dedičná strata vlasov? Máte diagnózu alopécia? MARBO AKTIVÁTOR prerastnových vlasov MARBO TONIKUM protinadmernému vypadávaniuvlasov MARBO ŠAMPÓN protivypadáva- niuvlasov PreparátyMarbo–európskajednotkav bojiproti všetkýmtypomAlopéciea vypadávaniuvlasov Informácie a objednávky: 0944 211 489 AktivátorMarbojejednýmz najúčinnejšíchprírodnýchpreparátovprerast novýchvlasova najrýchlejšieúčinkymávtedy,akjeaplikovanýspolus tonikom a šampónom.Aktivátortiežaktivujerastobočia,riasa ochlpeniana brade. ŽIADAJTE VO SVOJEJ LEKÁRNI www.noalopecia.co.uk www.noalopecia.it www.noalopecia.hu www.alopecia.at www.alopecia.fr www.alopecia.cz www.alopecia.pl Originálne fotografie užívateľov preparátovMarbo wwwno llalopeciiia co kkuk ypp www.alopecia.sk Infformááciie DERMATOL OGICALLYT ESTEDDERM ATOLOGICKY ACNE Intensive Formula Set Trápia Vás akné? Nedokážete sa ich zbaviť? UČÍNOK:Tento dermatologický prípravok na akné predstavuje prípravok novej generácie a v súčasnosti je najúčinnejším prostriedkom na liečbu týchto druhov akné: • Akné u detí • • Adolescentné akné • • Akné u dospelých osôb •ŽIADAJTE VO SVOJEJ LEKÁRNI

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/

80

https://www.floowie.com/sk/citaj/vs-2013/