Floowie
Publikoval: Grand IT

Temno: Stručná historie

Od autora: Ivana Čornejová

Interprét: Miroslav Černý

Dĺžka: 4h 5mDátum zverejnenia : 27.9.2023Jazyk: Čeština

Ihneď k stiahnutiu vo formáte mp3

Doba pobělohorská - úpadek, nebo rozkvět společnosti? Přehledně a čtivě zpracovaný přehled českých dějin v 17. a první polovině 18. století se snaží o vyvážený pohled na pobělohorskou dobu, schematicky nazývanou dobou temna. Bitva na Bílé hoře je symbolem potupné porážky, po níž následovala násilná rekatolizace, utužení moci Habsburků v českých zemích a emigrace elit. Historička Ivana Čornejová nabízí stručný, hutný a čtivý přehled toho nejdůležitějšího, co se dělo mezi lety 1618 a 1743 (včetně běsnění třicetileté války) a klade si otázku, zda tato éra je opravdu jen dobou úpadku společnosti, nebo přinesla českým zemím i něco pozitivního. Vždyť je to i doba velkolepé barokní kultury a vzdělanosti, doba, kdy se české země otevírají světu. Jezuité tu šířili nejen vzdělanost, ale jejich mise často provázelo i horoucí vlastenectví, jak je patrné z působení Bohuslava Balbína. Historička vytvořila přehledný a vyvážený pohled na tuto rozporuplnou dobu.

Slovo úvodem - 8m 37s
Bílá hora - 16m 5s
Zločin a trest - 12m 40s
Povinnost vítězů - 16m 1s
Válka, peníze, víra - 14m 46s
Konec války a mírová ujednání - 14m 49s
Strasti exulantů - 16m 55s
České země za vlády Leopolda I. - 14m 7s
Strastiplný rok 1680 - 14m 53s
Rok 1683 - obléhání Vídně vojskem Osmanské říše - 11m 38s
České země na přelomu století - 14m 42s
Náboženská situace na sklonku 17. století - 15m 21s
Vláda Karla VI. - temno nejtemnější? - 14m 10s
Emigrace 18. století - 12m 37s
Barokní stavitelství a komponovaná barokní krajina - 17m 1s
Barokní učenost a krásné písemnictví - 17m 39s
Konec a počátek - 13m 24s

Mohlo by se vám tiež páčiť