Floowie - API

Detail publikace

action = publicationDetail

Vrátí detailné informace o dané publikaci.

 

klíč   hodnota
 publicationid *  ID publikace
 titleid **  ID skupiny titulů
 date **  datum vydání publikace ve tvaru YYYY-MM-DD (nebo jiným spracovatelným formátem PHP funkce strtotime())
 lang  Jazyk kategorií a typů
Možné hodnoty: sk, cs, en
Předvolené: cs
 email  je-li tento parameter špecifikován a platný (v zakódovaném tvare), seznam vrátí navíc ještě klíče 'bought' a 'favourite' s hodnotami 0 nebo 1, které značí, objednal-li si uživatel danú publikaci nebo přidal mezi oblíbené. Je-li zadán e-mail, musí být zadán také password.
 password  zakódované heslo uživatele rovnakým způsobem jako e-mail, po tom jako je zpracovaný hešovací funkcí sha1().

* nebo ** - povinná pole

Výstup

Array
(
 [bookId] => 1
 [name] => Publication Name
 [webName] => Publication-Name
 [rating] => 4.5
 [price] => 4.62 EUR
 [description] => "Detailed publication description"
 [publisher] => "Publisher a.s."
 [views] => 100
 [pages] => 24
 [imgUrl] => http://www.floowie.com/publication/thumbnail.png
 [titleId] => 10
 [titleId] => Title Group Name
 [type] => Book
 [categories] => Array
  (
   [0] => Fiction
   [1] => Education
  )
 [publishDate] => 2010-10-20 20:10:00
 [attachmentTo] => 1,2
 [attachments] => 3
 [attachmentList] => Array
  (
   [0] => Array
    (
     [bookId] => 100
     [name] => Publication Name
     [description] => This is text about the publication
     [imgUrl] => http://www.floowie.com/publication/thumbnail.png
     [adult] => 1
    )
  )
 [previewPages] => 1,3,5,10
 [promotion] => 2
)