Floowie - API

Hledání

action = search

Získá seznam publikací s hledaným klíčovým slovem.

 

klíč   hodnota
 search *  hledaný text
 type  ID typu publikace
 category  ID kategorie publikace
 country  ID krajiny publikace
 dateFrom  datum spodní hranice publikování (ve formátu unix timestamp)
 dateTo  datum horní hranice publikování (ve formátu unix timestamp)
 page  číslo stránky
 publisherId  zobrazit publikace jen od vydavatele s tímhle ID
 email  ak je tento parameter špecifikován a platný (v zakódovaném tvare), seznam vrátí navíc ještě klíč 'isBought' s hodnotami 0 nebo 1, které značí, je-li si uživatel danú publikaci objednal a klíč 'isFavourite', který říká, je-li publikace mezi oblíbenými daného uživatele. Je-li zadán e-mail, musí být zadán také password.

* - povinná pole

Výstup

Array
(
 [0] => Array
  (
   [bookId] => 1
   [name] => Publication Name
   [rating] => 4.5
   [price] => 4.62 EUR
   [description] => "Detailed publication description"
   [publisher] => "Publisher a.s."
   [views] => 100
   [pages] => 24
   [imgUrl] => http://www.floowie.com/publication/thumbnail.png
   [adult] => 0
   [promotion] => 2
  )
)