Floowie - API

Seznam Publikací

action = listPublications

Získá seznam publikací podle filtru.

 

klíč   hodnota
 type  ID typu publikace
 category  ID kategorie publikace
 country  ID krajiny publikace
 dateFrom  datum spodní hranice publikování (ve formátu unix timestamp)
 dateTo  datum horní hranice publikování (ve formátu unix timestamp)
 page  číslo stránky
 letter  začátečné písmeno publikácí
 email  ak je tento parameter špecifikován a platný (v zakódovaném tvare), seznam vrátí navíc ještě klíč 'isBought' s hodnotami 0 nebo 1, které značí, je-li si uživatel danú publikaci objednal a klíč 'isFavourite', který říká, je-li publikace mezi oblíbenými daného uživatele. Je-li zadán e-mail, musí být zadán také password.
 password  zakódované heslo uživatele rovnakým způsobem jako e-mail, po tom jako je zpracovaný hešovací funkcí sha1().
 title  ID titulu
 order  sestupé řazení výstupu
Možné hodnoty: date, view, rating
Předvolená hodnota: date
 publisherId  zobrazit publikace jen od vydavatele s tímhle ID

Výstup

Array
(
 [0] => Array
  (
   [bookId] => 1
   [name] => Publication Name
   [webName] => Publication-Name
   [rating] => 4.5
   [price] => 4.62 EUR
   [description] => "Detailed publication description"
   [publisher] => "Publisher a.s."
   [views] => 100
   [pages] => 24
   [imgUrl] => http://www.floowie.com/publication/thumbnail.png
   [titleId] => 10
   [adult] => 0
  )
)