Floowie

Vydavateľ literatúry z oblasti stavebníctva a bývania

distrib@bpgwixjaga.sk
www.jaga.sk

Publikoval: JAGA GROUP, s.r.o.  | Skupiny titulů: Inžinierske stavby

Inžinierske stavby 2022 03

Odborný časopis, ktorého pravidelnými rubrikami sú : AKTUALITY, INVESTÍCIE A PROJEKTY, REALIZÁCIE, PROFIL OSOBNOSTI - z oblasti inžinierskych stavieb, PROFIL SPOLOČNOSTI - pôsobiacej v oblastiach , ktoré sú úzko späté s problematikou inžinierskych stavieb, ANALÝZA - širokospektrálny pohľad na aktuálne témy z oblasti inžinierskych stavieb, TÉMA - monotematická časť zameraná na vybranú tému z oblasti inžinierskych stavieb, GEOTECHNIKA A ZAKLADANIE STAVIEB, DOPRAVNÉ STAVBY, VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, INŽINIERSKE SIETE, TECHNOLÓGIE A MATERIÁLY, STAVEBNÁ TECHNIKA A POMOCNÉ KONŠTRUKCIE, ŠPECIÁLNE STAVBY, ŠPECIÁL - rubrika dopodrobna mapujúca vybranú oblasť inžinierskych stavieb.

Jazyk: SlovenčinaTyp: Časopisy / Noviny

Kategorie: Odborné časopisy

Tagy: konštrukcie, stavba, technika

Počet stran: 68Datum publikování: 6.7.2022

Další publikace