Floowie

NAŠE VOJSKO - knižní distribuce

www.nasevojsko.eu/

ISBN: 978-80-206-1452-0
Publikoval: NAŠE VOJSKO-knižní distribuce s.r.o. | Skupiny titulů: Knihy

Nikomu vás nedáme...

Kniha se zabývá vojensko-politickými důvody a snahami Sovětského svazu dlouhodobě rozmístit své jednotky na československém území a s tím spojenými příčinami vojenského zásahu pěti armád Varšavské smlouvy proti ČSSR na pozadí celkové mezinárodněpolitické situace. Mezi nejdůležitější patří vojenskostrategická situace ve střední Evropě v 60. letecha problematika jaderných zbraní a jejich nosičů. Samostatná kapitola je věnována sovětským pokusům o rozmístění svých jednotek na území ČSSR ještě před operací Dunaj. Závěrečná kapitola se zabývá reorganizací ČSLA, vytvořením Střední skupiny vojsk (CGV) a reakcí NATO na změněnou koncentraci vojsk na hranicích obou bloků.

Jazyk: ČeštinaTyp: Knihy

Kategorie: Historie, Společenské vědy - Historie - Militaria, Historie - Ostatní

Tagy: Invaze vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR, 1968, studená válka, rozmístění sovětských vojsk v ČSSR, jaderné zbraně

Počet stran: 178Datum publikování: 11.2.2014

Další publikace