Floowie
Published by: Grand IT

1001 myšlenek: část Psychologie

Author: Robert Arp

Artist: Gustav Bubník

Length: 3h 21mPublish Date: 17.6.2019Language: Čeština

Available for download immediatelly in mp3 format

Lidé umírají, národy se rodí a upadají, ale myšlenky žijí dál. Skutečnost, že můžeme chodit na přednášky z filozofie, psychologie, náboženství, humanitních věd, sociologie či politiky, připadá mnohým absurdní. Ti tvrdí, že veškerým smyslem vzdělání je získat práci a že k získání práce potřebuje praktické dovednosti či určitý soubor snadno aplikovatelných poznatků. Z hlediska těchto cílů je studium "velkých myšlenek" humanitních či společenských věd přinejlepším podivné a přinejhorším nesmyslné. Když se zaposloucháte do audioknihy 1001 myšlenek, které změnily naše uvažování, jednou z nejdůležitějších věcí, kterou si uvědomíte, je to, jak zásadně se mýlí všichni ti, kdo hodnotí vzdělání jen podle toho, kolik vytváří pracovních příležitostí. Už po pár minutách poslechu vám bude jasné, že objevy, vynálezy a poznatky, které zásadním způsobem ovlivnily naše životy, vyvstaly nejen z technologické, vědecké a inženýrské větve intelektuální krajiny, ale stejně tak i z větve humanitní a společenskovědní. Technická…

1001-Myšlenek, které změnily naše uvažování - 2m 27s
Předmluva od Arthura Caplana - 6m 49s
Úvod od Roberta Arpa - 14m 49s
ČÁST ČTVRTÁ: Psychologie - Antipsychiatrie - 2m 53s
Archetypy - 3m 15s
Autosugesce - 2m 23s
Behaviorismus - 2m 25s
Bloomova taxonomie - 2m 44s
Blud - 2m 42s
Člověk stroj - 3m 17s
Doublethink - 2m 53s
Efekt vynechaného písmene - 2m 53s
Enneagram - 2m 40s
Fenomenologie - 2m 32s
Frenologie - 2m 40s
Freudovské přeřeknutí - 2m 33s
Generativní gramatika - 2m 48s
Gestaltismus - 2m 41s
Id, ego a superego - 2m 51s
Iluze kachny/králíka - 2m 58s
Kognitivismus - 2m 39s
Komplex méněcennosti - 2m 39s
Konekcionismus - 2m 40s
Konstruktivismus v psychologii - 2m 29s
Laterální myšlení - 3m 4s
Lobotomie - 2m 57s
Masochismus - 2m 42s
MBTI - 2m 50s
Metoda šesti kloubouků - 2m 42s
Milgramovy experimenty - 2m 38s
MMPI - 2m 45s
Münchhausenův syndrom - 2m 49s
Nátlak skupiny - 2m 58s
Neurolingvistické programování - 3m 21s
Oidipovský komplex - 2m 54s
Orgonová energie - 2m 36s
Pasivně agresivní chování - 2m 41s
Pavlovův pes - 2m 32s
Pět fází smutku - 2m 44s
Proud vědomí - 3m 8s
Prožitek blízké smrti - 3m 11s
Přirozenost versus výchova - 2m 46s
Psychedelická zkušenost - 2m 46s
Psychoanalýza - 2m 30s
Psychologická laboratoř - 2m 44s
Psychologie davu - 2m 43s
Pud smrti - 2m 40s
Pyramida potřeb - 2m 45s
Rodinná terapie - 2m 31s
Rorschachův test - 2m 38s
Sadismus - 2m 47s
Sebenaplňující se proroctví - 2m 45s
Spoluzávislost - 2m 47s
Srovnávací psychologie - 2m 37s
Stockholmský syndrom - 2m 49s
Strukturalismus - 2m 36s
Syndrom skupinového myšlení - 2m 51s
Tabula rasa - 2m 55s
Teorie racionální volby - 2m 35s
Teorie rozmanitých inteligencí - 2m 25s
Teorie ztotožnění mysli a mozku - 2m 38s
Ústav pro choromyslné - 2m 54s
Voluntarismus - 2m 34s
Výchova zaměřená na osobnost dítěte - 2m 41s
Výklad snů - 2m 49s
Vývojové etapy dítěte - 2m 42s
Weberův-Fechnerův zákon - 3m 33s

You could like also