Floowie
Published by: Grand IT

Církevní dějiny v zrcadle času III.

Author: Martin Weis

Artist: Martin Weis

Length: 5h 34mPublish Date: 11.8.2020Language: Čeština

Available for download immediatelly in mp3 format

Konec druhé světové války v roce 1945 a jubilejní rok 2000. Mezi těmito dvěma milníky nacházíme mnoho událostí a osobností, které mají na další dějiny církve rozhodující vliv. Církevní historik profesor Martin Weis hovoří například o tom, jak se odsun Němců promítl v konkrétních případech kněží, nebo jak se jevil nástup komunismu z celocírkevního hlediska. Jak církevní historici hodnotí osobnost Jana XXIII.? Jaká významná rozhodnutí učinil papež Jan Pavel II.? Církevní dějiny v zrcadle času III. nás přivádějí až na práh nového století.

Pius XII. - papež, který nemlčel - 25m 17s
Konec války a problematika odsunu Němců - 21m 19s
Odsun Němců - svědectví archivních dokumentů - 22m 32s
Od řízené demokracie k diktatuře proletariátu - 22m 45s
Pius XII. a komunismus - 18m 43s
Únor 1948 a reakce katolické církve na politické změny - 22m 57s
50. léta ve světle věstníků katolického duchovenstva - 23m 55s
60. léta 20. století - doba politického uvolnění - 20m 14s
Jan XXIII. - milovaný papež - 23m 45s
Druhý vatikánský koncil - 23m 53s
Pavel VI. - uzavřený papež? - 22m 9s
Léta zklamaných nadějí - 23m 10s
Jan Pavel I. - příliš krátký pontifikát - 22m 24s
Karol Wojtyla - cesta k papežství - 20m
Jan Pavel II. - slovanský papež - 21m 9s

You could like also