Floowie
Published by: JAGA GROUP, s.r.o. | Title Group: Inžinierske stavby

Inžinierske stavby 2019 05

Odborný časopis, ktorého pravidelnými rubrikami sú : AKTUALITY, INVESTÍCIE A PROJEKTY, REALIZÁCIE, PROFIL OSOBNOSTI - z oblasti inžinierskych stavieb, PROFIL SPOLOČNOSTI - pôsobiacej v oblastiach , ktoré sú úzko späté s problematikou inžinierskych stavieb, ANALÝZA - širokospektrálny pohľad na aktuálne témy z oblasti inžinierskych stavieb, TÉMA - monotematická časť zameraná na vybranú tému z oblasti inžinierskych stavieb, GEOTECHNIKA A ZAKLADANIE STAVIEB, DOPRAVNÉ STAVBY, VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, INŽINIERSKE SIETE, TECHNOLÓGIE A MATERIÁLY, STAVEBNÁ TECHNIKA A POMOCNÉ KONŠTRUKCIE, ŠPECIÁLNE STAVBY, ŠPECIÁL - rubrika dopodrobna mapujúca vybranú oblasť inžinierskych stavieb.

Language: SlovenčinaType: Newspapers

Category: Business & Finance, Mechanization, Professional Journals

Tags: stavba, technika, konštrukcie

Pages: 84Publish Date: 9.10.2019

More publications