Floowie
Published by: Grand IT

Jeroným Pražský

Author: Jiří Krutina

Artist: Jiří Krutina

Length: 5h 49mPublish Date: 12.1.2021Language: Čeština

Available for download immediatelly in mp3 format

Audiokniha První český filozof a vlastenec Jeroným Pražský je doslova živým ztělesněním jeho životního příběhu. Poskytuje nám jedinečnou možnost k intenzivnímu prožití této epochy dějin i jejího vztahu k současnosti, k otázkám, které žijeme dnes. Jeroným Pražský byl evropským vzdělancem, filozofem, mistrem sedmera svobodných umění na Pražské univerzitě a dalších univerzitách své doby. Byl blízkým přítelem Mistra Jana Husa, bojovníka za svobodu, který Jeronýma považoval za vtipného a odvážného muže. Jeho život byl ztělesněním toho, co hlásal a učil. Byl buřičem… byl vzdělancem… a stal se tak nebezpečným tehdejšímu vládnoucímu klimatu. Kniha si neklade za cíl přinést nějaká nová historická fakta, ale snaží se především dát lidskou tvář zkušenostnímu rozjímání nad osobitostí Jeronýmovou. Komunikuje tak přímým způsobem hlas jeho duše dnešnímu čtenáři na pozadí historických událostí, které vyústily Jeronýmovým skonem za pravdu. Knihu čte velmi sugestivním a poutavým způsobem sám autor Jiří Krutina. Hudbu, plně vystihující osobnost a osud Jeronýma, zkomponoval Čeněk Kavečka. Kniha byla nahrána v pardubickém studiu Digitální svět. Vydejte se s námi na dechberoucí a současně dech oživující vnitřní pouť nejen středověkou historií spolu s výjimečným českým mužem, jehož filozofické myšlenky stály u počátku české husitské revoluce v 15. století.

Úvod - 1m 59s
Předmluva - 15m 38s
Širší kontext - 4m 39s
Kde začíná filozofie? - 24m 49s
Část I. – Duševně-kulturní klima středověku - 4m 57s
Víra nadřazená rozumu - 6m 23s
Otázka „víry“ - 9m 20s
Napětí středověkého rámce myšlení - 1m 30s
Nominalismus - 3m 12s
Realismus - 2m 47s
Spor polarit nebo jejich přesažení v pnutí bytí? - 2m 29s
Rozpad středověkého rámce myšlení - 4m 32s
Dozvuky středověkého sporu v současnosti - 2m 56s
Část II. – Život evropského vzdělance a prvního českého vlastence - 55s
Původ - 6m 47s
Cesta do Oxfordu - 8m 14s
Cesty do Jeruzaléma a Palestiny - 4m 21s
Turné po evropských univerzitách - 2m 56s
Pobyt na Sorbonně - 5m 1s
Útěk do Kolína nad Rýnem a Heidelbergu - 3m 10s
Spásný útěk do Prahy - 9m 4s
Hledání spojenců - 4m 36s
Vystoupení na kvodlibetu Matěje z Knína - 35m 33s
K otázce „pravdy“ - 2m 42s
Ve víru mocenské politiky - 57s
Reformní konspirace a Dekret kutnohorský - 15m 3s
Text Dekretu kutnohorského - 4m 1s
Promluva před králem Zikmundem - 7m 54s
Vídeňský proces - 5m 33s
Situace v Praze v letech 1410–1412 - 3m 14s
Střet krále s arcibiskupem - 4m 34s
Odpustky - 12m 47s
K otázce „odpustků“ - 2m 25s
Diplomatická mise v Polsku a v Litvě - 11m 34s
Kritika modloslužebnictví a počátek obrazoborectví - 3m 42s
Proces s Janem Husem - 6m 17s
Kostnické drama - 4m 25s
Nezdařený útěk - 2m 24s
V jámě lvové - 5m 51s
Poslední šance: „přesvědčivé odvolání“ - 15m 34s
Ukončení procesu - 6m 45s
Arcikacíř - 3m 49s
Bezmocná poprava - 5m 50s
Poslední zpěv duše - 8m 32s
Závěrečná rozjímání - 8m 57s
Stěžejní myšlenky Jeronýma Pražského - 1m 9s
Filozofický realismus - 1m 52s
Trojúhelníkový „štít víry“ - 2m 3s
Formální obvinění v politickém procesu Jeronýma - 4m 59s
Druhý život - 6m 22s
Příloha A: Obsazení dramatu aneb „kdo byl kdo?“ - 22m 51s
Příloha B: Malý rejstřík pojmů - 1m 36s

You could like also