Floowie

Největší vydavatelství ekonomických a odborných časopisů.

ihned@kisihned.cz
www.economia.cz

Published by: Economia, a.s. | Title Group: Moderní řízení

Moderní řízení 2/2020

Moderní řízení je měsíčník poskytující výběr zahraničního i domácího know-how z oblasti organizace a řízení, manažerských dovedností a řízení lidských zdrojů. Informuje o nových trendech v řízení, přináší analýzy a výsledky výzkumů, případové studie, zkušenosti z řízení podniků, profily manažerů. Věnuje se i otázkám životního stylu, kariéry a vzdělávání manažerů.

Language: ČeštinaType: Newspapers

Category: Business & Finance, News, Professional Journals

Tags: Moderní řízení

Pages: 68Publish Date: 26.2.2020

More publications