Floowie

Vydavateľ literatúry z oblasti stavebníctva a bývania

distrib@wrjowejaga.sk
www.jaga.sk

Published by: JAGA GROUP, s.r.o.  | Title Group: Správa budov

Správa budov 2024 02

Časopis Správa budov informuje o všetkom dôležitom na poli správy, prevádzky, údržby a obnovy budov.

Informuje aj o úsporách energií starších i novopostavených objektov či obnove bytového fondu na Slovensku. Typickými čitateľmi sú manažéri správcovskej spoločnosti a zástupovia vlastníkov bytov.

Správa budov je magazín o správe bytových a komerčných nehnuteľností, facility managemente, energetickom manažente, systémoch riadenia a zabezpečovania budov a technickom servise.

Language: SlovenčinaType: Newspapers

Category: Professional Journals, Technical

Tags: bezpečnosť a ochrana budov, energia, prevádzka a údržba budov

Pages: 1Publish Date: 21.5.2024

More publications