Floowie

Vydavateľ literatúry z oblasti stavebníctva a bývania

distrib@pykrzbjaga.sk
www.jaga.sk

Published by: JAGA GROUP, s.r.o.  | Title Group: Stavebné materiály

Stavebné materiály 2024 01

Časopis Stavebné materiály už od roku 2005 informuje o stavebných materiáloch, výrobkoch, konštrukciách a technológiách, ako i o aktuálnom ekonomickom stave stavebníctva na Slovensku.

V každom čísle čitateľ nájde aktuálne analýzy, rozhovory a informácie o novinkách z oblasti pozemných stavieb či o stavebnej technike. Časopis je odporúčaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov a distribuovaný medzi jej členov. Predplatné je jednou z výhod členstva v SKSI.

Pravidelné rubriky časopisu Stavebné materiály : 

  • AKTUALITY
  • STAVEBNÝ TRH
  • ZÁKAZKY? EKONOMIKA? PROFIL - profil výrobcu, alebo predajcu stavebných materiálov...
  • TÉMY - výrobkové alebo materiálové skupiny, typy stavebných konštrukcií a stavieb z najrozličnejších uhlov pohľadu
  • MATERIÁLY A VÝROBKY
  • KONŠTRUKCIE A PRVKY
  • TECHNOLÓGIE, PORUCHY A OPRAVY
  • STAVEBNÁ TECHNIKA
  • BOZP

Language: SlovenčinaType: Newspapers

Category: Professional Journals, Technical

Tags: konštrukcie a prvky, poruchy a opravy, stavebníctvo, stavebný technika, technológie, výrobky

Pages: 1Publish Date: 25.3.2024

More publications