Floowie

Vydavateľstvo s 22 - ročnou pôsobnosťou (zamestnáva viac ako

franek@ffrpmediast.sk
www.mediast.sk/

STROJÁRSTVO/STROJÍRENSTVÍ - OKTÓBER 2021

Mesačník Strojárstvo/Strojírenství - je lídrom vo svojom obore na trhu printových médií a je zároveň najdlhšie na trhu – už 25 rokov. Sme slovensko - český mesačník s presahom na krajiny eurozóny- čo je zakotvené aj v podtitule s názvom European engineering magazine - Európsky strojársky časopis. Monthly Engineering / Engineering - is a leader in its field of print media market and is also the longest on the market - already 22 years. We Slovakia - Czech monthly interference on the euro-zone, which is also reflected in the subtitle to the name European engineering magazine - European engineering magazine. Our clients are both companies with non-No. economic space. Every month we bring news of the engineering industry and other related industries Slovak, Czech and European industry.

Language: SlovenčinaType: Newspapers

Category: Professional Journals, Technics

Tags: Alternatívne pohony a zdroje, Automobilový priemysel, Banky a financie, Informačné technológie – automatizácia a robotizácia, Logistika, Priemyselná ekológia, Stroje a technológie – inovácie, Strojárstvo Extra – príloha vedeckých a odborných článkov, Tech

Pages: 76Publish Date: 19.10.2021

More publications