Floowie

Vydavateľ literatúry z oblasti stavebníctva a bývania

distrib@wsbcrjaga.sk
www.jaga.sk

Издатель: JAGA GROUP, s.r.o.  | Группа титулов: TZB HAUSTECHNIK

TZB 2023 01

Pravidelné rubriky časopisu TZB - Technické Zariadenia Budov: AKTUALITY, REALIZÁCIA, REPORTÁŽ, PROFIL - predstavuje ľudí a spoločnosti pôsobiace v oblasti TZB, ENERGIA, VYKUROVANIE, VETRANIE, KLIMATIZÁCIA, CHLADENIE, VNÚTORNÉ PROSTREDIE, ZDRAVOTNOTECHNICKÉ ZARIADENIA A INŠTALÁCIE, MERACIA, REGULAČNÁ A RIADIACA TECHNIKA, ELEKTROINŠTALAČNÁ A OSVETĽOVACIA TECHNIKA, NÁZORY A FAKTY, FIRMY INFORMUJÚ

Язык: SlovenčinaВид: Журналы/ Газеты

Категория: Отраслевые журналы, Техника

Теги: chladenie, elektroinštalačná a osvetľovacia technika, energia, inštalácie, klimatizácia, vetranie, zariadenia

Страниц: 1Дата публикации: 10.3.2023

По вопросам получения и оплаты счета юридическими лицами обращайтесь по адресу: info-ru@floowie.com.

Другие публикации