Floowie

Literárne informačné centrum (LIC) je štátna príspevková org

www.litcentrum.sk

ISBN: 9788081190360

Kontinuita a diskontinuita

Výber z autorovej literárnokritickej tvorby Kontinuita a diskontinuita prináša hodnotenia básnických a prozaických diel slovenskej literatúry, ktoré publikoval v rokoch 1969 - 2007 a ktoré komentujú knihy prozaikov a básnikov vstupujúcich do literatúry v rokoch 1954 - 2006. Autor pamätá aj na domáci diachrónny i medzinárodný kontext. Kniha je príspevkom k poznaniu našej súvekej až takmer súčasnej literárnej situácie a môže byť aj čiastkovým nástrojom na hodnotenie modernej slovenskej literatúry

Jazyk: SlovenčinaTyp: Knihy

Kategória: Kultúra, Vedecká literatúra

Tagy: Hochel, recenzie

Počet strán: 161Dátum zverejnenia : 22.9.2011

Ďalšie publikácie