Floowie

Literárne informačné centrum (LIC) je štátna príspevková org

www.litcentrum.sk

ISBN: 9788089222780

Hviezdoslav v interpretáciách

Zborník literárno-vedných štúdií z vedeckej konferencie k 160. výročiu narodenia Pavla O. Hviezdoslava na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v júni 2009. Zmyslom publikácie je priblížiť Hviezdoslavovu osobnosť a tvorbu moderným jazykom interpretácií a poskytnúť tak ucelený pohľad na kontinuitu jeho pôsobenia v kontexte slovenskej a európskej lyriky. Vhodné aj ako odporúčaná literatúra k vysokoškolskému štúdiu slovenského jazyka a literatúry.

Jazyk: SlovenčinaTyp: Knihy

Kategória: Umenie, kultura a řemesla - Umenie a kultura, Vedecká literatúra

Tagy: Literárna veda, Hviedoslav, štúdie, konferencia, klasika

Počet strán: 161Dátum zverejnenia : 22.12.2009

Ďalšie publikácie