Floowie

Literárne informačné centrum (LIC) je štátna príspevková org

www.litcentrum.sk

ISBN: 9788081190391

Ženy píšu Poéziu, muži tiež

Kniha sa zameriava na skúmanie inovatívnych kompetencií poetického jazyka vybraných autoriek: L. V.-Gavorníkovej, T. Lehenovej, S. Repar, N. Ružičkovej, K. Kucbelovej a M. Ferenčuhovej. Autor prináša do slovenského diskurzu uchopenie väčšinou prehliadaného (i feministicky podnetného) rozmeru básní autoriek, a teda ukážku iného - aj rodovo poučenejšieho - čítania umeleckých textov.

Jazyk: SlovenčinaTyp: Knihy

Kategória: Kultúra, Vedecká literatúra

Tagy: ženmy, žena, rodový, feminizmus, feminstka

Počet strán: 192Dátum zverejnenia : 22.9.2011

Ďalšie publikácie