Floowie

Nakladatelská a vzdělávací společnost založená již v r. 1990

anag@ocwyehanag.cz
www.anag.cz

Archiv PP 2021

Odborný dvouměsíčník pro personalistickou praxi v českém prostředí. Podává komplexní přehled aktuálních legislativních změn a zásadních judikátů, řeší otázky pracovního práva, odměňování, personálního řízení a managementu. Výklad personální agendy od A do Z je zpracován formou srozumitelných článků, případových studií, příkladů z praxe, modelových situací. Autorský kolektiv je sestaven z renomovaných autorů.

Language: ČeštinaType: Newspapers

Category: Law and Acts, Professional Journals

Tags: GDPR, HR, personalistika, pracovní právo, právo, zaměstnanost, zaměstnání

Pages: 365Publish Date: 18.1.2022

More publications