Floowie

Nakladatelská a vzdělávací společnost založená již v r. 1990

anag@mreanag.cz
www.anag.cz

ISBN: 2336-5072

Archiv - Praktická Personalistika 2020

Odborný dvouměsíčník pro personalistickou praxi v českém prostředí. Podává komplexní přehled aktuálních legislativních změn a zásadních judikátů, řeší otázky pracovního práva, odměňování, personálního řízení a managementu. Výklad personální agendy od A do Z je zpracován formou srozumitelných článků, případových studií, příkladů z praxe, modelových situací. Autorský kolektiv je sestaven z renomovaných autorů.

Language: ČeštinaType: Newspapers

Category: Law and Acts, Professional Journals

Tags: personalistika, právo, pracovní právo, zaměstnanost, zaměstnání, HR, GDPR

Pages: 373Publish Date: 29.1.2021

More publications