Floowie
ISBN: 9788685831195
Published by: MEDIA ART CONTENT doo | Title Group: Diskurs radija

Diskurs radija

Ova knjiga okupila je preko 30 radova čija je glavna tema radio, ljudi, događaji ipojave na radiju oko radija ili u vezi sa radijom i tekstovi u njoj namenjeni su prvenstveno novinarima koji rade u medijima i studentima novinarstva.

Language: српски језикType: Books

Category: Arts, culture and crafts - Arts and Culture

Tags: radio, program, format, centralna informativna emisija, novinarstvo, javni servis

Pages: 92Publish Date: 12.12.2012

More publications