Floowie

Nakladatelská a vzdělávací společnost založená již v r. 1990

anag@xfcoanag.cz
www.anag.cz

Published by: ANAG, spol. s r.o. | Title Group: Praktická personalistika 2023

PP 9–10/23

Odborný dvouměsíčník pro personalistickou praxi v českém prostředí. Podává komplexní přehled aktuálních legislativních změn a zásadních judikátů, řeší otázky pracovního práva, odměňování, personálního řízení a managementu. Výklad personální agendy od A do Z je zpracován formou srozumitelných článků, případových studií, příkladů z praxe, modelových situací. Autorský kolektiv je sestaven z renomovaných autorů.

Language: ČeštinaType: Newspapers

Category: Law and Acts, Professional Journals

Tags:

Pages: 1Publish Date: 13.9.2023

More publications