Floowie

Nakladatelská a vzdělávací společnost založená již v r. 1990

anag@gususanag.cz
www.anag.cz

Published by: ANAG, spol. s r.o. | Title Group: Praktická personalistika 2024

Praktická personalistika 5–6/2024

Odborný dvouměsíčník pro personalistickou praxi v českém prostředí podává komplexní přehled aktuálních legislativních změn a zásadních judikátů, řeší otázky pracovního práva, odměňování, personálního řízení a managementu. Výklad personální agendy od A do Z je zpracován formou srozumitelných článků, případových studií, příkladů z praxe a modelových situací. Autorský kolektiv je sestaven z renomovaných autorů.

V každém čísle časopisu lze najít pravidelnou rubriku Nové právní předpisy a rubriku Přehled rozhodovací praxe, obojí s krátkou a stručnou charakteristikou. Pravidelnou součástí časopisu Praktická personalistika je i rubrika Odpovídáme na dotazy čtenářů a Z aktuální judikatury.

Language: ČeštinaType: Newspapers

Category: Law and Acts, Professional Journals

Tags:

Pages: 1Publish Date: 10.5.2024

More publications