Floowie - API

Objednávka

action = order

Objednávka publikácie.

 

kľúč hodnota
email * zakódovaný e-mail užívateľa v platnom formáte, pre ktorého je objednávka vykonaná
publicationurl *** URL publikácie z www.floowie.com (napr. http://www.floowie.com/en/view/floowie-uzivatelska-prirucka alebo floowie-uzivatelska-prirucka
publicationid *** ID publikácie
credit značí, či sa má užívateľovi odpočítať kredit
Možné hodnoty: 0,1 (predvolená: 0, pre mobilné zariadenia 1 aj keď nie je zadaná)
 password **  zakódované heslo užívateľa rovnakým spôsobom ako e-mail, po tom ako je spracovaný hešovacou funkciou sha1().

* - povinné polia
** - povinné polia pre API kľúče pre mobilné zariadenia
*** povinné polia (jedno z nich)