Floowie

Odborné vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry

online@koeiura.sk
www.wolterskluwer.sk

Wolters Kluwer s. r. o.

Odborné vydavateľstvo právnickej a ekonomickej literatúry


Webová stránka: www.wolterskluwer.sk
Floowie: https://www.floowie.com/sk/iuraeditionsro
E-mail: online@fnnmspiura.sk
Telefón: 02 / 58 10 20 41


Adresa: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, Bratislava, Slovensko, Slovensko