Floowie

Denník Pravda je mienkotvorný celoštátny titul.


www.pravda.sk

OUR MEDIA SR a. s.

Denník Pravda je mienkotvorný celoštátny titul.


Webová stránka: www.pravda.sk
Floowie: http://www.floowie.com/cs/pravda
E-mail: pravda@tappwgpravda.sk
Telefon: 02 / 4959 6111


Adresa: Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, Slovensko


Denník Pravda je mienkotvorný celoštátny titul s najdlhšou tradíciou na Slovensku.
City EXPRES - bratislavský inzertný časopis.