Floowie

Odborný časopis Sociální práce / Sociálna práca

olga.cidlova@socialnipr…
www.socialniprace.cz

Asociace vzdělavatelů v sociální práci, z.s.

Odborný časopis Sociální práce / Sociálna práca


Website: www.socialniprace.cz
Floowie: http://www.floowie.com/en/ASVSPČasopis Sociální práce / Sociálna práca a jeho anglická mutace Czech and Slovak social Work vychází čtyřikrát ročně v češtině v tištěné podobě a dvakrát za rok online v angličtině.