Floowie

Největší vydavatelství ekonomických a odborných časopisů.

redakce@essihned.cz
www.economia.cz

Economia, a.s.

Největší vydavatelství ekonomických a odborných časopisů.


Веб-сайт: www.economia.cz
Floowie: http://www.floowie.com/ru/economiaEconomia je největším vydavatelstvím ekonomických a odborných periodik v České republice, podniká také na Slovensku prostřednictvím své dceřiné společnosti Ecopress. Byla založena v roce 1990 a v letech 1994 až 2008 byla jejím hlavním akcionářem Verlagsgruppe Handelsblatt. Od září 2008 vlastní většinový podíl Economie společnost Respekt Media, a.s., jejímž jediným akcionářem je investor Zdeněk Bakala.

Ročním inzertním obratem se Economia řadí mezi pět největších vydavatelských společností v České republice.

Economia je zakládajícím členem Unie vydavatelů a členem Evropské asociace ekonomického tisku (European Business Press).
Náklady svých titulů podrobuje auditu ABC ČR.
Čtenost titulů vydavatelství Economia je pravidelně měřena v rámci Media Projektu a ve specializovaném výzkumu „decision makers“ LAE ČR. Oba výzkumy realizuje Unie vydavatelů.

Společnost přijala Listinu základních hodnot a Etický kodex redaktorů vydavatelství Economia, které jsou závazné pro všechny tituly.Aktivity společnosti Economia v České republice lze rozdělit do několika oblastí:

Tištěná periodika

Economia je vydavatelem deníku Hospodářské noviny, týdeníku Ekonom, Obchodního věstníku a dále odborných titulů: Business Spotlight, Logistika, Moderní řízení a Právní rádce.
Do portfolia těchto titulů patří týdeník Respekt vydavatelství Respekt Publishing a.s., které je spřízněno s Economií prostřednictvím společného vlastníka.

Odborné semináře a konference

Divize konferencí a seminářů nabízí Economia, a.s., ve spolupráci s více než stovkou špičkových odborníků. Konference a semináře jsou určeny pro vrcholový a střední management, specialisty různých profesí, představitele veřejné a státní správy i pro širokou veřejnost. K významným klientům patří například ČEZ, ŠKODA AUTO, Siemens, T-Mobile Czech Republic, Telefónica O2 Czech Republic, Česká spořitelna, Komerční banka, DHL Express, Alcatel-Lucent, České dráhy, Česká pojišťovna a další.

R MEDIA

R MEDIA - Public relations, mediální a reklamní agentura - je dceřinou společností vydavatelského domu Economia, a.s. Svým klientům nabízí komplexní vydavatelský servis - klientské časopisy na klíč od koncepce až po distribuci a zpětnou vazbu.
Dále zajišťuje reklamní kampaně v tiskových médiích, v rádiích, na internetu a v televizi.