Floowie

Denník Pravda je mienkotvorný celoštátny titul.


www.pravda.sk

OUR MEDIA SR a. s.

Denník Pravda je mienkotvorný celoštátny titul.


Веб-сайт: www.pravda.sk
Floowie: http://www.floowie.com/ru/pravda
E-mail: pravda@xhpravda.sk
Телефон: 02 / 4959 6111


Юридический адрес: Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, Slovakia


Denník Pravda je mienkotvorný celoštátny titul s najdlhšou tradíciou na Slovensku.
City EXPRES - bratislavský inzertný časopis.