Floowie

Vydavatelství korporátních a odborných médií

zdenek.novak@ototncot.cz
www.cot.cz

ISBN: 1212-2661
Издатель: C.O.T. group s.r.o. | Группа титулов: Mosty v Čechiju

OK Čechija

Magazín Mосты в Чехию je odborné periodikum pro profesionály v turistickém průmyslu na tzv. ruskojazyčných trzích. Čtrnáctým rokem naplňuje vizi být zdejším touroperátorům a cestovním kancelářím užitečným pracovním nástrojem a spolehlivým zdrojem informací o turistické nabídce České republiky. Přináší ucelené přehledy o jejích městech a regionech, články o specifické české balneologii a lázeňském průmyslu, historii, kultuře a tipy na vyžití atraktivní pro koncové spotřebitele turistických služeb. Vychází dvakrát do roka, vždy v termínu zahájení jarní a podzimní veletržní sezóny.

Язык: русский языкВид: Журналы/ Газеты

Категория: Бесплатно, Отраслевые журналы, Путешествия

Теги: rusko, ruskojazyčný, cestování, turista, turismus, cestovní ruch, cestovní kancelář, MICE, hotel, lázně, region, česká republika, zájezd, turistická nabídka, turistický produkt, památky

Страниц: 76Дата публикации: 5.3.2019

Другие публикации